2. System Linux. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. i. a) Wiadomości. ii. b) Umiejętności.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. System Linux. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. i. a) Wiadomości. ii. b) Umiejętności."

Transkrypt

1 1. Uczeń: Uczeń: 2. System Linux a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. zna rodzaje dystrybucji systemu Linux, 2. wie, w jaki sposób zainstalować system Linux, 3. zna różnice pomiędzy systemem Linux a Windows 4. zna zastosowanie poszczególnych dystrybucji w różnych dziedzinach życia, 5. wie jakie są darmowe zamienniki komercyjnych programów, 6. zna sposób udostępniania plików w mieszanych sieciach Linux / Windows, 7. wie jakie konsekwencje grożą w wyniku korzystania z nielegalnego oprogramowania. ii. b) Umiejętności 1. potrafi wymienić najpopularniejsze dystrybucje systemu Linux 2. umie uruchomić lub zainstalować system Linux, 3. potrafi dokonać wyboru dystrybucji pod kątem określonych zastosowań, 4. umie porównać system Linux z systemem Windows, 5. potrafi wymienić i opisać darmowe zamienniki komercyjnych aplikacji, 6. umie wyjaśnić w jaki sposób udostępniać pliki w mieszanych sieciach Linux / Windows korzystając z serwera plików Samba 7. umie opisać skutki korzystania z nielegalnego oprogramowania. b. 2. Metoda i forma pracy Burza mózgów, dyskusja, ćwiczenie, praca grupowa. Komputer c. 3. Środki dydaktyczne Dowolna dystrybucja systemu Linux w wersji LiveCD Karta pracy

2 d. 4. Przebieg lekcji i. a) Faza przygotowawcza Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Prosi o włącznie komputerów. Przed zajęciami nauczyciel wycina kartki z zadaniami zawartymi w karcie pracy (załącznik 1). ii. b) Faza realizacyjna 1. Nauczyciel prosi uczniów o dobranie się w pary, rozdaje płyty z dystrybucją systemu Linux oraz Karty Pracy (załącznik 1). 2. Następnie nauczyciel opisuje system Linux podając jego charakterystyczne cechy. Jednocześnie omawia najpopularniejsze dystrybucje systemu wraz z ich zastosowaniem desktop lub server. Opisuje również różnice pomiędzy systemem Linux a Windows. 3. Po podaniu opisu systemu nauczyciel prosi uczniów o uruchomienie komputerów i włożenie płyt do napędu CD. 4. Podczas uruchamiania dystrybucji LiveCD nauczyciel opisuje kolejne etapy uruchamiania systemu. 5. Po uruchomieniu systemu nauczyciel omawia poszczególne programy zaimplementowane wraz z systemem. Podczas omawiania poszczególnych programów uczniowie notują swoje spostrzeżenia na Kartach Pracy zgodnie z poleceniami na niej zawartymi. 6. Następnie nauczyciel opisuje zasadę współdzielenia plików korzystając z linuksowego serwera plików Samba. 7. Po opisie korzystania z serwera Samba uczniowie dzielą się na dwie grupy: grupę I zwolenników wolnego oprogramowania i Linux a oraz grupę II użytkowników oprogramowania komercyjnego i systemu Windows. Nauczyciel daje grupom 15 minut na wypisanie argumentów przemawiających za korzystaniem z preferowanego przez siebie oprogramowania. 8. Po upływie 15 minut nauczyciel prosi po jednym z uczniów z każdej grupy o przedstawienie swoich argumentów na forum klasy. Pozwala również na swobodną wymianę zdań pomiędzy obiema grupami. 9. W trakcie zajęć nauczyciel rozwija dyskusję na temat korzystania z legalnego oprogramowania. 10. Na zakończenie zajęć nauczyciel prosi uczniów o refleksję nad skutkami korzystania z nielegalnego oprogramowania i prosi o weryfikację oprogramowania zainstalowanego na ich własnych komputera pod kątem ich legalności. iii. c) Faza podsumowująca 1. Uczniowie nabierają wiedzy o alternatywnym systemie operacyjnym Linux. 2. Uczniowie wiedzą w jaki sposób można zdobyć legalne oprogramowanie bez dużych nakładów finansowych. 3. Uczniowie uświadamiają sobie jakie mogą być skutki korzystania z nielegalnego oprogramowania. 4. Uwagi dla nauczyciela:

3 Jeżeli nie ma możliwości zainstalowania systemu na dysku twardym komputerów znajdujących się w pracowni komputerowej należy użyć tylko i wyłącznie wersji LiveCD systemu Linux. Jeżeli uczniowie wykażą zainteresowanie systemem oraz istnieje taka możliwość wówczas można uczniowi taką dystrybucję przegrać na płytę CD. Podczas burzy mózgów i dyskusji nie należy pozwalać na zbyt ostrą wymianę zdań. e. 5. Bibliografia 1. Koba G., Informatyka dla liceum ogólnokształcącego, Migra, Wrocław Czarny P., Ubuntu Linux. Ćwiczenia, Helion, Gliwice Linux w Polsce załącznik 1. f. 6. Załączniki i. a) Karta pracy ucznia Uruchomiłeś / Uruchomiłaś właśnie system operacyjny Linux. Jakie zasadnicze różnice zauważyłeś lub zauważyłaś? Opisz. System Linux posiada zaimplementowane darmowe zamienniki komercyjnych programów. Podczas ich uruchamiania opisz różnice pomiędzy programem zainstalowanym w systemie Windows a programem znanym ci z systemu Windows. OpenOffice / Microsoft Office XMMS / Winamp Konqueror / Internet Explorer

4 Kadu / Gadu Gadu Mplayer / Vplayer Który z systemów jest wygodniejszy? W którym lepiej ci się pracuje? Opisz swoje spostrzeżenia. Wypisz plusy i minusy systemu Linux oraz systemu Windows. ii. b) Notatki dla nauczyciela Podstawowe różnice pomiędzy systemem Linux i Windows. Dział Linux Windows Cena Darmowy Komercyjny Szybkość Linux jest bardzo szybkim systemem niezużywajacym zbyt dużo pamięci RAM, a więc szybko działa. Nie występuje również zjawisko fragmentacji plików przez co system nie działa coraz wolniej. Uruchamianie programów w systemie odbywa się w miarę szybko, jednak w miarę korzystania z systemu postępująca fragmentacja powoduje coraz wolniejsze działanie systemu. Również duża ilość programów oraz jądro systemu w znacznym stopniu wykorzystuje pamięć RAM co ujemnie wpływa na szybkość Stabilność System bardzo stabilny. Rzadko zdarzają się sytuacje zmuszające nas do restartu komputera. działania komputera. Częste zawieszanie się systemu powodujące konieczność restartu komputera.

5 Elastyczność Konfiguracja Rozrywka Multimedia Biuro System Linux oferuje bardzo dużą elastyczność w podstawowej wersji nie potrzeba żadnego dodatkowego oprogramowania celem zmiany wyglądu systemu (duża liczba motywów umieszczona jest na serwerach w Internecie). Jednocześnie system zabezpieczeń jest bardzo rozbudowany i uniemożliwia na duże modyfikacje w systemie osobom nieuprawnionym. Pomimo dużej ilości sterowników mogą wystąpić problemy z uruchamianiem najnowszego sprzętu. Ręczne zainstalowanie sterowników zmusza użytkownika do posiadania specjalistycznej wiedzy o systemie. Dziesiątki gier już po zainstalowaniu systemu. Odpowiedniki komercyjnych gier znajdują się w Internecie. Niestety ich liczba jest znacznie mniejsza niż gier napisanych pod system Windows. Bardzo prosta obsługa programów multimedialnych. Oglądanie DVD oraz słuchanie muzyki dostępne i skonfigurowane zaraz po zainstalowaniu systemu. Darmowe oprogramowanie biurowe zainstalowane zaraz po pierwszym uruchomieniu systemu. Pomimo możliwości stosowania profili, zmiany czcionki, ikon, tła pulpitu oraz stosowania kont nie ma możliwości całkowitej personalizacji systemu. Zabezpieczenia niestety pozwalają na ingerencję użytkownika w pozostałe konta. Bardzo prosta instalacja aplikacji, sterowników. W wielu przypadkach sprzęt zostaje automatycznie wykryty i zainstalowany. Bardzo duży wybór gier. Bezproblemowa instalacja. Po zainstalowaniu systemu dostępnych jest tylko kilka gier. Po zainstalowaniu odpowiednich programów oglądanie DVD i słuchanie muzyki odbywa się bardzo łatwo, wręcz intuicyjnie. Zainstalowane programy automatycznie dowiązywane są do odpowiednich plików. Podwójne kwiknięcie takiego pliku powoduje automatyczne uruchomienie odpowiedniego programu. Brak oprogramowania biurowego po zainstalowaniu systemu. Konieczność kupienia komercyjnego oprogramowania lub ściągnięcia z Internetu alternatywnego darmowego oprogramowania Opis serwera Samba Samba nazwa oprogramowania, przeznaczonego dla serwera plików oraz drukarek, współpracującego z platformą Windows, przeznaczonego dla platformy Linux/Unix i rozpowszechnianego na licencji GNU. Protokół transmisji wykorzystywany przez Sambę i systemy Microsoftu to SMB (ang. Server Message Block), przy czym jako protokół transportowy niższej warstwy używany jest TCP/IP. W Windows protokołem transportowym może być również NetBEUI i IPX, ale w nowszych wersjach TCP/IP jest domyślną opcją. Samba pozwala na tworzenie heterogenicznego (mieszanego) środowiska, w którym nie tylko w

6 ramach jednej sieci lokalnej mogą działać obok siebie komputery z systemem operacyjnym Unix i Linux oraz Windows, ale także mogą wzajemnie korzystać ze swoich zasobów plików i drukarek. Serwer Samby może na przykład systemom Windows udostępniać drukarkę linuksową lub systemom Unix dawać dostęp do plików środowiska Windows NT. Serwer Samby może być wykorzystany także jako darmowy odpowiednik serwera Windows NT. Instalacja i Samby (Większość poniższych poleceń należy wywoływać z prawami superużytkownika.) Najprostszym sposobem instalacji Samby jest skorzystanie z systemu zarządzania pakietami, np. apt lub yum. Przykładowo, w popularnej dystrybucji Fedora Core instalacja Samby odbędzie się po wydaniu komendy: yum install samba W dystrybucjach opartych o pakiety RPM (np. Red Hat Linux, Mandrake Linux, SUSE Linux) można skorzystać z programu rpm: rpm -Uvh wersja-samby.rpm W dystrybucjach opartych na Debianie należy skorzystać z programu apt-get: apt-get install samba Możliwa jest też instalacja ze źródeł. Po ściągnięciu archiwum, np. z oficjalnej strony projektu Samba, należy je rozpakować: tar xfvz wersja-samby.tar.gz i wykonać sekwencję poleceń: cd source./configure make make install Instalowanie serwera Samby ze źródeł daje możliwość zmiany sposobu działania Samby lub zmiany lokalizacji jej plików przez zmianę odpowiednich parametrów dla skryptu configure. Jeśli żadne parametry nie zostaną zmienione, Samba zainstalowana zostanie w domyślny sposób. Konfiguracja i uruchamianie Samby: Aby skonfigurować Sambę należy znaleźć plik smb.conf (na ogół w lokalizacji /etc/samba) i odpowiednio go zmodyfikować, przede wszystkim zmieniając nazwę grupy roboczej "workgroup" na nazwę grupy, w której pracują pozostałe komputery w sieci. Należy upewnić się, że firewall nie blokuje działania Samby. Najlepiej samemu odblokować porty 137:udp 138:udp oraz 139:tcp i 445:tcp. Uruchomienie Samby nastąpi po wydaniu polecenia: smb start

7 lub (rzadziej): samba start Forma zapisu ścieżek do udziałów SMB: \\serwer\\udział w systemie Windows //serwer/udział w systemie Unix i Linux smb://serwer/udział w notacji URL g. 7. Czas trwania lekcji 2 x 45 minut h. 8. Uwagi do scenariusza Duża liczba informacji o systemie Linux znajduje się pod adresami internetowymi: Forum Ubuntu Linux w Polsce Linux News

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr Zespół Ubuntu.pl Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr wersja 1.0 16 maja 2014 Spis treści Spis treści Spis treści 1 Wstęp.................... 2 1.1 O Ubuntu................ 2 1.2 Dlaczego warto zmienić

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Alternatywne

Oprogramowanie Alternatywne Oprogramowanie Alternatywne Linux Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Historia przed 1960: jeden komputer = jeden system 1969: UNIX pierwszy, otwarty i ogólnie dostępny system operacyjny 1975: UNIX jest rozprowadzany

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika komputera (w.u.)

Poradnik użytkownika komputera (w.u.) Poradnik użytkownika komputera (w.u.) Na podstawie doświadczeń i pytań użytkowników Autor: Karol Smyczyński Wersja: 0.17 Ostatnia aktualizacja: 03.01.2015 Wstęp... 3 I. Wybór sprzętu i zakup komputera

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Imię i nazwisko dyplomanta: Nr albumu: Rodzaj studiów: Kierunek studiów: Wojciech Basałaj 78421/ETI

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji klienta OpenVPN w sieci WFAiIS UMK w Toruniu. operator@fizyka.umk.pl 28maja2010

Instrukcja instalacji klienta OpenVPN w sieci WFAiIS UMK w Toruniu. operator@fizyka.umk.pl 28maja2010 Instrukcja instalacji klienta OpenVPN w sieci WFAiIS UMK w Toruniu operator@fizyka.umk.pl 28maja2010 1 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 IdeadziałaniasieciVPN... 3 1.2 UsługirealizowanepoprzezVPNwsieciIF...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Ubuntu. Oficjalny podrêcznik

Ubuntu. Oficjalny podrêcznik Ubuntu. Oficjalny podrêcznik Autorzy: Benjamin Mako Hill, Jono Bacon, Corey Burger, Jonathan Jesse, Ivan Krstiæ T³umaczenie: Adam B¹k, Przemys³aw Szeremiota ISBN: 978-83-246-0846-1 Tytu³ orygina³u: The

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

2. Archiwizowanie wszystkich danych...39

2. Archiwizowanie wszystkich danych...39 Spis treści Przedmowa...11 I Wprowadzenie... 25 1. Filozofia archiwizacji... 27 Rozbudowana archiwizacja przy niskim budżecie 27 Dlaczego powinno się przeczytać tę książkę? 28 Dlaczego należy archiwizować

Bardziej szczegółowo

Praca zdalna. Wirtualny komputer TYFLO{WIAT. Serwisy strumieniowania obrazu i dźwięku. rzecz o popularnym YouTube i nie tylko

Praca zdalna. Wirtualny komputer TYFLO{WIAT. Serwisy strumieniowania obrazu i dźwięku. rzecz o popularnym YouTube i nie tylko www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 3 (20) 2013, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Serwisy strumieniowania obrazu i dźwięku rzecz o popularnym YouTube i nie tylko Wirtualny komputer Praca zdalna www.tyfloswiat.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo