III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko?"

Transkrypt

1 III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? II. Wzorce zarządzania i tworzenia relacji, czyli wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w szkoleniach menedżerskich. III. Rozwój efektywności zawodowej co oprócz szkoleń decyduje o wzroście wydajności pracy. IV. Projekt doskonały. Czy to możliwe? Przygotowanie projektów dedykowanych pracownikom przedsiębiorstw współfinansowanych z funduszy unijnych 17 CZERWCA 2008 r. 9:00 17:00 WARSZAWA serwis projektu:

2 WARSZTAT I: Coaching lekarstwem na wszystko? W trakcie ostatniego roku w Polsce zainteresowanie coachingiem wzrosło bardzo odczuwalnie. Wszystkie organizacje chcą coachingu, a firmy twierdzące że mogą go dostarczyć wyrastają jak grzyby po deszczu. Przy tak dużym zainteresowaniu coachingiem pojawiają się nieścisłości, mity, błędy i nieporozumienia. Celem warsztatu jest wsparcie osób odpowiedzialnych w organizacjach za rozwój pracowników poprzez dostarczenie im uporządkowanej i praktycznej wiedzy na temat tego kiedy, w jakich sytuacjach, na jakich zasadach i na jakich warunkach warto pomyśleć o coachingu. Uczestnicy warsztatu pozyskają informację na temat różnych rodzajów coachingu, metod i podejśc stosowanych przez coachów. Otrzymają również praktyczne wskazówki i odpowiedzi na następujące pytania: Kiedy wprowadzać coaching w organizacji? Jak wprowadzać coaching do organizacji? Przykładowe strategie. Kiedy zrezygnować z coachingu? Jak wybrać spośród różnych rodzajów coachingu? Jak zachęcić pracownika do współpracy z coachem? Jak dobrać coacha do konkretnych potrzeb organizacji? Jak zweryfikować jego umiejętności? Czego wymagać od coacha? Jak zawrzeć dobry kontrakt coachingowy? Jakie błędy przy wprowadzaniu coachingu popełniają działy HR i jak się przed nimi ustrzec? Program warsztatu będzie wsparty rzeczywistymi doświadczeniami i case ami z konkretnych projektów coachingowych a uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań w odniesieniu do sytuacji w ich organizacjach. Uzyskane podczas warsztatu informacje pozwolą im na dobranie i zaprojektowanie najwłaściwszego rozwiązania dla potrzeb swojej organizacji. Ramowy Program Warsztatu: 1. Rynek coachingowy dzisiaj: Polska i Świat 2. Powody szybkiego wzrostu rynku coachingowego 3. Czym jest coaching 4. Czym coaching nie jest 5. Cechy charakterystyczne coachingu podejście w coachingu 6. Rodzaje coachingu Coaching Indywidualny Executive Coaching Coaching Grupowy Coaching Kariery Coaching Zespołu Coaching Osobisty Coaching Biznesowy Coaching Korporacyjny 7. Różnice pomiędzy coachingiem indywidualnym a innymi rodzajami wsparcia w rozwoju 8. Różnice pomiędzy coachingiem grupowym a innymi rodzajami wsparcia grupy 9. Potrzeby organizacji a coaching 10. Powody stosowania coachingu indywidualnego w organizacjach 11. Powody stosowania coachingu grupowego w organizacjach 12. Sposoby wykorzystania coachingu w organizacjach: Kultura Coachingowa Manager jako Coach Executive Coaching Coaching Przywództwa Coaching Osobisty Coach Wewnętrzny osobistym

3 13. Przykładowe stretegie wprowadzania coachingu do organizacji 14. Coach wewnętrzny a Coach zewnętrzny 15. Coaching a inne procesy HR w organizacji 16. Proces Coachingowy 17. Przykładowe Cele Coachingu 18. Kontrakt coachingowy 19. Proces wyboru coacha 20. Kryteria wyboru coacha 21. Narzędzia stosowane w coachingu 22. Czynniki sukcesu procesu coachingowego 23. Przykładowe miary skuteczności procesu coachingowego Warsztat poprowadzi: Katarzyna Głowacka-Stewart Specjalizuje się w coachingu osobistym dla pracowników korporacyjnych: członków zarządów, executives, menedżerów i ekspertów w obszarach przywództwa, komunikacji, umiejętności zarządzania oraz wewnętrznej integralności. Pracuje z klientami korporacyjnymi oraz prywatnymi w Polsce, Czechach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Holandii. Wśród jej klientów są takie firmy jak: Allianz, Bank BPH, Bank Pekao S.A, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers, ING, Europapier, JohnsonDiversey, US Pharmacia, Wild, SAP, TVP, Cushman&Wakefield, Besam, First Data i inne. Prowadzi zajęcia z obszaru Leadership dla słuchaczy Warsaw-Illinois Executive MBA UW a publikacje z jej udziałem na temat coachingu ukazały się m.in. w Manager Magazine, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Harvard Business Review, Glamour, Portal Nowoczesna Firma. Wcześniej przez kilkanaście lat związana z międzynarodowymi korporacjami, przez osiem lat pełniła funkcję Dyrektora Personalnego oraz Członka Kadry Zarządzającej w firmie SAP Polska. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, 3-letnie studia w CoachUniversity w USA oraz 2-letnie w Oxford Cognitive Therapy Center w UK. Jest akredytowanym coachem International Coach Federation. Warsztat odbędzie się w dniu 17 czerwca 2008, w godzinach: w Hotelu Novotel, Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

4 WARSZTAT II: Wzorce zarządzania i tworzenia relacji, czyli wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w szkoleniach menedżerskich. Celem warsztatu jest prezentacja koncepcji Analizy Transakcyjnej jako elastycznego narzędzia analizy indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych wzorców funkcjonowania. Analiza Transakcyjna to koncepcja umożliwiająca rozumienie zarówno procesów indywidualnych, jak i tych związanych z relacjami, komunikacją oraz zachowaniami w kontekście funkcjonowania organizacji. W ramach warsztatu uczestnicy będą mieli okazję rozpoznać swoje własne wzorce pracy, komunikacji i tworzenia relacji oraz odnieść prezentowana perspektywę myślenia do realiów własnej organizacji. Zostaną zaprezentowane skryptowe, nieświadome wzorce związane z działaniem nakazów Bądź Doskonały, Bądź Silny, Sprawiaj Przyjemność, Wysilaj się, Śpiesz się oraz ich konsekwencja dla realizowanego stylu pracy i zarządzania. Warsztat będzie okazją do pogłębionej refleksji indywidualnej oraz możliwością postawienia hipotez na temat wzorców panujących w firmach, w których są zatrudnieni uczestnicy warsztatu. Analiza Transakcyjna jest szeroko stosowana jako narzędzie do diagnozy wzorców indywidualnych menedżera i zespołowych, daje podstawy do określenia głównych tendencji panujących w firmie w zakresie stylu pracy, radzenia sobie ze stresem, tworzenia relacji interpersonalnych, motywowania. Jest narzędziem związanym z umiejętnością analizowania powtarzających się zachowań i wyciągania wniosków o znajdujących się u ich podłoża procesów. Nie jest wspierana statystycznymi danymi, ale stosowana zarówno przez konsultantów, jak i menedżerów umożliwia planowanie długoterminowych działań szkoleniowo- rozwojowych w firmie. Warsztat jest przeznaczony dla pracowników działów personalnych oraz menedżerów zainteresowanych rozwojem własnym. EFEKTY, KTÓRE UZYSKA UCZESTNIK WYSTĄPIENIA: Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się: Jak główna pozycja życiowa wpływa na styl zarządzania menedżera i rodzaje tworzonych przez niego relacji Jakie mogą być nieświadome wzorce wpływające na styl pracy i efektywność wykonywanych zadań Jak diagnozować wzorce zarządzania i relacji wśród kadry zarządzającej i jak prognozować zmiany Program warsztatu: Analiza Transakcyjna, czyli co? Wprowadzenie do koncepcji, jej zastosowanie w kontekście organizacyjnym. Cztery główne pozycje życiowe oraz ich wpływ na styl zarządzania, tworzone relacje, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, podatność na zmiany: Autodiagnoza za pomocą testu Charakterystyka pozycji życiowych Praktyka rozpoznawania Między grami a bliskością, czyli jak rozpoznawać transakcje ukryte. Styl pracy: czynniki ograniczające i czynniki rozwojowe. Identyfikacja stylu pracy na podstawie działania nieświadomych nakazów: Bądź Silny, Sprawiaj Przyjemność, Śpiesz się, Wysilaj się, Bądź Doskonały. Identyfikacja wzorców zespołowych i firmowych. Prognozowanie zmian.

5 Zamieniając nakaz na przyzwolenie, czyli wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w coachingu menedżerskim. Organizacyjna Analiza Transakcyjna jako narzędzie diagnozy : diagnoza wzorców pracy, czynników nieefektywności, głównych zakazów działających w firmie, matrycy motywacyjnej, wzorców relacji. Prognozowanie na tej podstawie działań szkoleniowo- rozwojowych. Co zrobić aby szkolenia nie stały się kontynuacją gier organizacyjnych: czyli o tym, jak łatwo Działowi HR wejść w rolę Ratownika. Warsztat poprowadzą: Magdalena Sękowska Właściciel, dyrektor GDS TRANSMISJA. Psycholog i psychoterapeuta. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia, treningi, konsultacje dla kadry menedżerskiej, zespołów pracowniczych oraz zarządów firm polskich oraz korporacji zagranicznych. Jest współautorką ksiązki Analiza Transakcyjna w zarządzaniu i pierwszą w Polsce osobą propagującą zastosowanie tej koncepcji w praktyce. Prowadzi nowatorskie szkolenia w zakresie AC i DC, wykorzystując w nich metodę plam atramentowych H. Rorschacha. Tworzy wiele autorskich projektów oraz programów kształcenia menedżerów oraz trenerów innych firm szkoleniowych pokazując im, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę psychologiczną w praktyce. Maciej Olsztyński Konsultant, coach i trener. Psycholog absolwent UAM w Poznaniu. Praktyk NLP (certyfikat Practitioner NLP). Od kilku lat prowadzi konsultacje, szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej, zespołów handlowych oraz specjalistów innych działów firm. W praktyce zawodowej łączy elementy Analizy Transakcyjnej, Programowania Neurolingwistycznego. Pracuje w ujęciu systemowym traktując organizację, jej kulturę, technologię, zasoby ludzkie jako całość. Zajmuje się również badaniem świadomych i nieświadomych aspektów organizacji oraz wprowadzaniem zmian w obrębie kultury organizacyjnej. Grupa Doradczo-Szkoleniowa Transmisja TransMisja powstała w roku Jej założycielem i dyrektorem jest Magdalena Sękowska. TransMisja oznacza przekaz, dzielenie się, przekazywanie dalej, oddawanie, kontakt, zwrócenie się do innego. To jest ta część naszych działań, za którą bierzemy odpowiedzialność. Bo dalszy ruch, jak twierdził Galileusz, należy do odbiorcy. Celem naszej pracy jest towarzyszenie firmom i osobom w ich rozwoju. To, wydawałoby się proste zadanie, realizujemy poprzez długoterminowe projekty doradczo-szkoleniowe mające na celu pobudzenie i wspieranie istniejącego w firmie i w ludziach potencjału. Nie rościmy sobie prawa do dysponowania wiedzą o wszystkich zjawiskach zachodzących w otoczeniu, ani nie jesteśmy ekspertami znającymi wszystkie odpowiedzi. Znamy swoje zasoby i dzięki temu możemy wspomagać procesy ich rozpoznawania u innych. Nie dajemy narzędzi, lecz uczymy myślenia. Nie upewniamy w jednej prawdzie, lecz pokazujemy różne punkty widzenia. Uczymy osiągania celów poprzez otwarte realizowanie swoich postaw, potrzeb i oczekiwań. Uczymy, jak stawiać pytania, by znajdować odpowiedzi. Nie odtrącamy przekonanych inaczej, lecz dyskutujemy. Warsztat odbędzie się w dniu 17 czerwca 2008, w godzinach: w Polonia Palace Hotel, Warszawa Centrum, Al. Jerozolimskie 45

6 WARSZTAT III: Rozwój efektywności zawodowej co oprócz szkoleń decyduje o wzroście wydajności pracy. Praktyka wskazuje, że rzeczywistego wzrostu efektywności pracowników możemy oczekiwać niemal wyłącznie, jeśli zadbamy o różnorodne jej źródła, zarówno po stronie samych pracowników jak i organizacji. Można zaryzykować twierdzenie, że firmy, które potrafią w optymalny sposób wykorzystać różnorodne procesy poprawy efektywności w tym szkolenia - są na najlepszej drodze by stać się organizacją wysokoefektywną. Wymaga to jednak nie tylko doskonałej diagnozy potrzeb rozwojowych pracowników i zaproponowanie optymalnych w tym zakresie działań lecz także ich precyzyjne odniesienie do celów biznesowych. Zbudowanie systemowych rozwiązań w zakresie działań rozwojowych a szczególnie programów szkoleniowych wspierających realizację celów biznesowych to klucz do sukcesu. Przedmiotem proponowanych zajęć warsztatowych jest przedstawienie koncepcji pozwalającej na dojście do takiego właśnie stanu. Efekty, które uzyska uczestnik wystąpienia Warsztat pozwala na: Zdobycie wiedzy o nowym podejściu do programów szkoleniowych i innych działań związanych z rozwojem efektywności pracowników i całych organizacji. Poznanie możliwości wynikających praktycznego wykorzystania różnorodnych narzędzi w projektowaniu przedsięwzięć zwiększających poziom realizacji zadań. Poznanie kluczowych zasady prowadzące do rozwoju organizacji poprzez poprawę efektywności pracowników. Ramowy Program Warsztatu: 1. Powitanie, prezentacja prowadzącego oraz uczestników warsztatu. 2. Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z efektywnością na poziomie organizacji i pracownika. Obszary efektywności organizacji. KPI Key Performance Indicators. Kompetencje zawodowe. Metody analizy związków pomiędzy szkoleniami a efektywnością organizacji. 3. Omówienie modelu HPI (Human Performance Improvemet). Cel biznesowe / organizacyjne. Analiza problemów z poziomu efektywności pracowników. Diagnoza przyczyn. Wybór rozwiązania. Wprowadzenie rozwiązań. Monitoring działań. Ocena efektów. 4.Źródła efektywności vs. przyczyny trudności (braku efektywności). Model Rummlera & Gilberta. Metody badania źródeł trudności. Podstawowe metody rozwoju pracowników. Dopasowanie metod rozwoju pracowników do źródeł trudności.

7 5. Studia przypadków. Analiza biznesowa. Analiza efektowności i przyczyn trudności. Wybór działań rozwojowych. 6. Projektowanie przedsięwzięć rozwojowo szkoleniowych. Przekładanie potrzeb szkoleniowych na potrzeby biznesowe. Projektowanie efektywnych programów szkoleniowych. Warsztat poprowadzi: GRZEGORZ FILIPOWICZ Dyrektor Projektów oraz Vice Prezes w ProFirma sp. z o.o. Współpracownik oraz wykładowca kilku uczelni. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w branży szkoleniowokonsultingowej. Twórca autorskiego Modelu Kompetencji Zawodowych oraz Inwentarza Zadań Organizacyjnych NOMINO. Autor książek: Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi PWE 2004 oraz Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników WK, 2008 jak również licznych publikacji z zakresu ZZL, Zarządzania Kompetencjami, Human Performance Improvement i kultury ProFirma ProFirma jest organizacją doradczo s zkoleniową działającą na terenie całej Polski. Nasza oferta obejmuje doradztwo związane z diagnozą i rozwojem potencjału kompetencyjnego pracowników oraz prowadzenie działań rozwojowych i programów szkoleniowych. Podstawą naszych działań jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań zwiększających efektywność zawodową pracowników i całych organizacji. ProFirma jest liderem w wykorzystaniu systemu kompetencji zawodowych w kluczowych obszarach ZZL. Mamy przyjemność pracować już dla ponad stu klientów, które są obecnie liderami w swoich branżach. Warsztat odbędzie się w dniu 17 czerwca 2008, w godzinach: w Polonia Palace Hotel, Warszawa Centrum, Al. Jerozolimskie 45

8 WARSZTAT IV: Projekt doskonały. Czy to możliwe? Przygotowanie projektów dedykowanych pracownikom przedsiębiorstw współfinansowanych z funduszy unijnych Plan przedsięwzięcia jest swego rodzaju mapą, dzięki której nawigujemy z punktu wyjścia do wyznaczonego celu. Jej przygotowanie i późniejsze z niej korzystanie jest ważną umiejętnością zarówno dla architektów przedsięwzięć, jak i środowiska zarządczego. Jak wynika z praktyki, sprawne i rzetelne przygotowanie planu przedsięwzięcia nie jest rzeczą łatwą. I choć doświadczenie planowania wydaje się coraz powszechniejsze, to stale zmnieniające się wymagania klientów i wzrastający poziom konkurencji, nie czyni życia łatwiejszym. Zarządzanie różnymi aspektami przygotowania projektu, może tą niepewność dość wydatnie zmniejszyć. Celem warsztatu jest wsparcie osób odpowiedzialnych za przygotowanie projektów dedykowanych kadrom gospodarki na poziomie ponadregionalnym i regionalnym. Uczestnicy warsztatu uzyskają informację na temat technik przygotowania projektu, sposobów radzenia sobie z trudnościami w ich przygotowaniu, opracowania ostatecznej konfuguracji przedsięwzięcia, określania jakości i szacowania ryzyka. W trakcie warsztatu uczestnicy otrzymają również praktyczne wskazówki i odpowiedzi na następujące pytania: Jak inicjować przygotowanie projektu? Jaką taktykę przygotowania projektu przyjąć? Jak uniknąć pułapki płytkiej identyfikacji projektu? Jak optymalnie zaplanować konfigurację projektu? Co określić jako innowacyjność w projekcie? Jak zdefiniować jakość projektu? Gdzie leży ryzyko projektu i jak go szacować? Jak określić rolę, zadania środowiska zarządczego? Czego wymagać od projektu? Jakie błędy przy przygotowaniu projektu popełniają projektodawcy? Jak się przed nimi ustrzec? Program warsztatu będzie wsparty doświadczeniami własnymi w zakresie przygotowania i relizacji projektów, a uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się informacjami i zadawania pytań w kontekście planowanych inicjatyw. Zdobyte podczas warsztatu informacje i umiejętności pozwolą im na sprawniejsze budowanie i prowadzenie własnych rzedsięwzięć Rozpoczął się nowy okres programowania - zdobądź fundusze na rozwój pracowników Twojej firmy!

9 Warsztat poprowadzi: Marek Hola Specjalizuje się w planowaniu i zarządzaniu projektami związanymi z rozwojem zasobów ludzkich. Założyciel 3M&W. Pracuje dla wielu podmiotów i firm konsultacyjnych, m.in. LRDP Ltd, F5, Booz-AllenHamilton, PNT Consultant&Training, IMC, WYG Ltd., OGI, PARR, MCS, AKZ, DGA S.A., DYP, DARR i inne. Jest współautorem 4 publikacji książkowych i wielu artykułów poświęconych tematyce planowania, zarządzania i rozliczania projektu. Z tego zakresu prowadzi zajęcia m.in. na Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studium doktoranckiego UKSW. Organizator szkoleń i konferencji, doradca i konsultant Phare w Polsce i za granicą. Warsztat odbędzie się w dniu 17 czerwca 2008, w godzinach: w Hotelu Novotel, Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI

Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI Aby być bardziej skutecznym przywódcą, rozwijać dynamicznie firmę i spokojniej żyć. ROBERT NOWOROLSKI WARSZTAT Kompendium ZAWODOWEGO MBA II TM Od budowania przewagi strategicznej po zapewnianie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

21 22 kwietnia 2015 ROBERT LAUTERBORN MATEUSZ GRZESIAK WARSZTATY KONGRES ŁUKASZ JAKÓBIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA

21 22 kwietnia 2015 ROBERT LAUTERBORN MATEUSZ GRZESIAK WARSZTATY KONGRES ŁUKASZ JAKÓBIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA ROBERT LAUTERBORN KONGRES 21 22 kwietnia 2015 WARSZTATY 20 MATEUSZ GRZESIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA ŁUKASZ JAKÓBIAK 5 SESJI PLENARNYCH Z UDZIAŁEM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Rozwijamy specjalistów

Rozwijamy specjalistów Rozwijamy specjalistów ASERTYWNOŚĆ Szkolenia inżynierskie SEW-Eurodrive Szkolenia Menadżerskie Szkolenia Microsoft Office 1 SEW-Eurodrive Napędzamy świat - od ponad 80 lat SEW projektuje i tworzy systemy

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo