Rysunek 2 [1] Rysunek 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rysunek 2 [1] Rysunek 3"

Transkrypt

1 UJARZMIĆ HURAGAN Gdy tylko słupek rtęci podskoczy zbyt wysoko, wielu z nas sięga po wentylatory. TakŜe w wypadku pewnych podzespołów elektronicznych, takich jak np. wzmacniacze mocy czy stabilizatory, chłodzenie wymuszone znacznie poprawia komfort ich pracy, a czasem jest po prostu konieczne. I co wtedy, gdy potrzebny jest nam wentylator? Nic trudnego. Otwieramy stronę internetową dostawcy podzespołów elektronicznych, firmy Transfer Multisort Elektronik i, mając zarejestrowane konto klienta, moŝemy on-line nabyć jeden z kilkuset znalezionych tam wentylatorów. Oto dwie główne grupy tych urządzeń: 1. Zasilane napięciem przemiennym 230V i/lub 115V, przeznaczone do współpracy z siecią energetyczną. To wentylatory średniej i duŝej mocy, w duŝej części dedykowane do systemów wentylacyjnych i wyciągów. Przykładowe urządzenia: SUNON DP200A2123XBT lub SUNON A2259HBT-TC. 2. Zasilane napięciem stałym. Są to wentylatory przystosowane do chłodzenia nagrzewających się w czasie pracy podzespołów elektronicznych. Mają mniejszą moc i pracują przy napięciach znamionowych 5V, 12V, 24V oraz 48V. Przykładowe urządzenia: SUNON HA40101V4 lub SUNON EE80252B1-A99 Nie zawsze jednak nasze aplikacje oddają ilości ciepła porównywalne z pustynnymi upałami. Warunki, w których pracują urządzenia elektroniczne, w większości przypadków są bardzo zmienne. MoŜe się zdarzyć, Ŝe zechcemy wtedy regulować prędkość obrotową posiadanego wentylatora w zaleŝności od ilości emitowanego przez podzespoły ciepła. Stała kontrola wydajności wentylatora zaowocuje oszczędnością energii i redukcją poziomu hałasu generowanego przez aktywny system chłodzenia. Niniejszy artykuł traktuje o regulacji prędkości obrotowej wentylatorów i jest odpowiedzią na często zadawane pytanie: Jak to zrobić? Dodać naleŝy jeszcze moŝliwie jak najwydajniej i najbezpieczniej. Tutaj przychodzi nam z pomocą elektronika. Regulacja obrotów wentylatora polega ogólnie na regulacji mocy dostarczanej do wentylatora, co pociąga za sobą zmianę prędkości obrotowej. Oczywiście kaŝda z wymienionych na początku grup wymaga innego rodzaju sterowania dostarczaną mocą. Dla układów prądu przemiennego elementem załączającym będzie odpowiednio sterowany triak, na przykład z rodziny BT13x. Konkretny element Rysunek 1

2 wybieramy w oparciu o potrzebną wydajność prądową (moc sterowanego wentylatora), a takŝe wymaganą wytrzymałość na przebicie. I tak, triak BT jest elementem o prądzie znamionowym 4A i napięciu do 600V. Triaki występują takŝe w róŝnych obudowach, najczęściej są to odmiany obudowy TO-220, bardzo wygodnej do stosowania z radiatorem. Do regulacji mocy prądu AC moŝemy zastosować regulację fazową. Ideę takiej regulacji przedstawia Rys. 1. Polega ona na zmianie momentu załączenia triaka (zmiana opóźnienia załączenia względem przejścia sinusoidy przez zero), co powoduje podanie do odbiornika odpowiedniej części sinusoidy. Rysunek pokazuje przebiegi dla 100% mocy, nieco ponad połowy mocy i około 25% mocy. Takie układy pozwalają na regulację w sposób ciągły w granicach od 0% do 100% mocy (czyli od zatrzymania do nominalnych obrotów wentylatora). Wadą takiego rozwiązania jest generowanie zakłóceń w sieci energetycznej z uwagi na obecność przebiegów odkształconych, ale moŝna temu zapobiec, stosując filtrowanie zakłóceń. Rys. 2 pokazuje prostą realizację sterowania fazowego. Potencjometr PR1 słuŝy do regulacji obrotów (momentu załączenia triaka), a elementy L1, C1 stanowią filtr przeciwzakłóceniowy. Innym sposobem regulacji prędkości wentylatorów AC jest grupowa regulacja mocy. Polega ona na okresowym przepuszczaniu do odbiornika grupy kilku okresów przebiegu sinusoidalnego z całego przebiegu sieciowego. Przykłady przebiegów wyjściowych dla takiej regulacji przedstawia Rys. 3. Rysunek 2 [1] Sygnał sterujący przepuszczaniem okresów sinusa jest sygnałem o zmiennym wypełnieniu i częstotliwości równej f podst /n, gdzie n to rozdzielczość regulacji, a f podst =50Hz. Zaletą takiego rozwiązania jest brak jakichkolwiek zakłóceń ze względu na załączanie i wyłączanie triaka w zerze. Jednak istotnym ograniczeniem dla sterowania wentylatorami jest niska częstotliwość przebiegu sieci, co powoduje, Ŝe nie Rysunek 3 uzyskamy dobrej regulacji w dolnym zakresie obrotów, np. dla częstotliwości przebiegu sterującego 1Hz, nie uzyskamy właściwej regulacji tak do 10%-20% mocy (prędkości obrotowej). Sygnał podawany z tak niską częstotliwością mógłby w tym zakresie spowodować nierówną pracę wentylatora. Takie rozwiązanie proponowałbym dla częstotliwości sygnału sterującego 5Hz i skokowej regulacji co 10%.

3 JeŜeli, ktoś chciałby, mimo wymienionej wady, wypróbować takie sterowanie obrotami wentylatora to Rys.4 przedstawia proponowany schemat regulatora. Blok przełączania (ON/OFF) zawiera optotriak MOC3041, który zapewnia Rysunek 4 załączanie triaka w zerze oraz jego izolację galwaniczną od części sterującej. Część sterującą (CONTROL) stanowi generator zbudowany w oparciu o układ NE555 (przedstawiciel znanej rodziny 555). Częstotliwość przebiegu sterującego wyznaczają elementy P1, C2, natomiast potencjometr P1 zapewnia regulację współczynnika wypełnienia od 1% do 99%. Dla wentylatorów zasilanych napięciem stałym dedykowanym elementem regulacji obrotów są sterowniki PWM (Pulse Width Modulation modulacja szerokości impulsu). Sposób sterowania polega na zasilaniu wentylatora przebiegiem impulsowym o amplitudzie równej napięciu znamionowemu wentylatora i zmiennym wypełnieniu impulsów. Przykładowe przebiegi (dla wypełnienie 10%, 50% i 90%) pokazuje Rys5. Rysunek 5 Elementem załączającym wentylatora moŝe być dowolny tranzystor PNP lub FET, dobrany do parametrów regulowanego wentylatora. Z uwagi na indukcyjny charakter wentylatora naleŝy obowiązkowo pamiętać o diodzie zabezpieczającej element kluczujący przed przepięciami, powstającymi w chwilach przełączania. Powinna to być dioda szybka o mocy tym większej, im większa jest moc wentylatora. W układach PWM sterujących silnikami stosuje się zazwyczaj przebiegi sterujące z generatora o częstotliwości od kilkuset herców do kilku, kilkunastu kiloherców. Rys. 6 przedstawia w pełni funkcjonalny schemat regulatora prędkości obrotowej wentylatora zrealizowany w oparciu o sterowanie PWM. Generator PWM został zrealizowany na bramkach NAND, pracuje z częstotliwością ok. 700Hz, a wypełnienie impulsów wyjściowych jest regulowane potencjometrem PR1.

4 Rysunek 6 [2] Oczywiście przebieg sterujący moŝemy uzyskać z róŝnych źródeł. Wiele mikrokontrolerów firmy ATMEL, choćby popularny Atmega8, ma wbudowany licznik, który przy odpowiedniej konfiguracji spełnia funkcję programowo sterowanego generatora PWM. Innych propozycji układów sterowania PWM jest bardzo wiele: od przedstawionych tutaj prostych schematów, poprzez wspomniane juŝ układy oparte na mikrokontrolerach AVR i drivery PWM, aŝ po specjalne, dedykowane urządzenia. Na łamach branŝowych magazynów wielokrotnie ukazywały się propozycje ciekawych rozwiązań czytelników lub firm produkujących popularne zestawy do samodzielnego montaŝu. W sieci moŝna równieŝ znaleźć wiele szczegółowo opisanych doświadczeń uŝytkowników. Wybierając odpowiedni dla aplikacji układ sterowania prędkością wentylatora PWM, naleŝy jednak pamiętać o wymaganiach stawianych przez takie rozwiązanie. Powinniśmy uwzględnić odpowiednią częstotliwość impulsów podawanych na wentylator i dobór wentylatora przystosowanego do regulacji metodą modulacji szerokości impulsu. Istnieje jeszcze jedna metoda regulacji prędkości obrotowej wentylatora prądu stałego, poprzez regulację napięcia zasilania. Jest to metoda prosta i tania, moŝliwa do realizacji za pomocą dowolnego, regulowanego stabilizatora napięcia. Przykład z wykorzystaniem popularnej kostki LM317 pokazuje Rys. 7. Takie sterowanie ma jednak powaŝną wadę. Wentylatory DC charakteryzowane są poprzez tzw. napięcie startu, czyli minimalne napięcie, którego podanie umoŝliwia pewne uruchomienie wentylatora. I tak dla wentylatorów 12- woltowych firmy SUNON najczęściej jest to 4,5V, a dla niektórych modeli nawet 8V. Ponadto producent nie gwarantuje poprawnej pracy poniŝej wartości napięcia zasilania równej właśnie napięciu startu. Powoduje to powaŝne ograniczenie zakresu regulacji obrotów wentylatora. Rysunek 7 W układzie z Rys. 7 napięcie podawane na wentylator moŝe być regulowane za pomocą potencjometru właśnie od ok. 4,5V do ok. 12V.

5 Podsumowując, dla regulacji prędkości obrotowej wentylatorów AC polecam zastosowanie sterowania fazowego, a dla wentylatorów DC sterowników PWM. Sposoby te są uniwersalne i dają pełny zakres regulacji prędkości obrotowej. Wszystkich komponentów do realizacji odpowiednich sterowników dostarcza wspomniana juŝ firma Transfer Multisort Elektronik. Przypisy: [1] Elektronika dla wszystkich 3/97 str. 58 [2] Elektronika dla wszystkich 3/05 str. 59

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA SZKOŁA Poziom tekstu: średnio trudny Na warsztacie PRAKTYCZNY KURS cz. 16 ELEKTRONIKI Oto szesnasta część PRAKTYCZNEGO KURSU ELEKTRONIKI, który zainaugurowaliśmy w MT 2/2013 i będziemy kontynuować w kolejnych

Bardziej szczegółowo

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ Dr inż. Zygmunt Kuran Mgr inż. Sławomir Skrodzki Instytut Energetyki Warszawa Na tle ewolucji sprzętu do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych i metod badawczych artykuł przedstawia najnowsze opracowania

Bardziej szczegółowo

Czy moc jest z nami?

Czy moc jest z nami? Czy moc jest z nami? definiowanie mocy wyjściowej wzmacniaczy Pisząc jakiś czas temu artykuł o końcówkach mocy (MiT 9/2007), próbowałem rzucić trochę światła na kwestię definiowania pojęcia mocy wyjściowej

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH

ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPEACYJNYCH. Wprowadzenie do wzmacniaczy operacyjnych. Wiadomości wstępne Wzmacniacz operacyjny jest wzmacniaczem charakteryzującym się bardzo duŝym wzmocnieniem i przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D

Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D instrukcja obsługi Współpracuje z systemami sterowania Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D wersja oprogramowania: 3.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściemniacz EC-20D to niewielkie urządzenie pozwalające

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel firmy w Polsce -

Wyłączny Przedstawiciel firmy w Polsce - KATALOG AUTOMATYCZNYCH BATERII KONDENSATORÓW 1 ICAR TECHNOLOGIA WYBIEGAJĄCA W PRZYSZŁOŚĆ Założona w 1946 r spółka ICAR bardzo szybko osiągnęła i utrzymała silną, wręcz awangardową pozycję w świecie badań,

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metrologii

Laboratorium Metrologii Laboratorium Metrologii Ćwiczenie nr 4 Podstawowe parametry źródeł prądowych i napięciowych. I. Zagadnienia do przygotowania na kartkówkę: 1. Źródło napięciowe idealne definicja, symbole. Schemat i opis

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Część 2 Ireneusz Mosoń Gdańsk, 2010 Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Materiał został przygotowany w związku z

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Interfejsy komputerowe 4.1.1. Materiał nauczania Współczesny komputer, a precyzując to pojęcie, jednostka centralna komputera, komunikuje się z otoczeniem (operatorem) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Konwerter VGA LCD, część 1

Konwerter VGA LCD, część 1 Konwerter P R O J E KVGA T Y LCD Konwerter VGA LCD, część 1 AVT 949 Monitory LCD stają się coraz bardziej popularne, ale tym, których nie stać na wydatek kilkuset złotych lub potrzebują dodatkowego wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ustawień BIOS-u

Konfiguracja ustawień BIOS-u Konfiguracja ustawień BIOS-u BIOS Basic Input/Output System. (podstawowy system wejścia/wyjścia).program o wielkości 256 lub 512 kb zapisany w pamięci na płycie głównej. Zbiór procedur które wykrywają

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Układy wielonapędowe z przetwornicami Danfoss FC 302 sterowanymi poprzez magistralę Profibus.

Tytuł Aplikacji: Układy wielonapędowe z przetwornicami Danfoss FC 302 sterowanymi poprzez magistralę Profibus. Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1 Podstawy realizacji dźwięku Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit A Harman International Company 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: ZACZYNAMY A Do czego służy mikser?........................... 3 B

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH 0197 Model: AP 14 Nr fabryczny: INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMPA STRZYKAWKOWA AP 14 Szanowni Państwo, Kupując sprzęt medyczny firmy ASCOR S.A. wybrali Państwo wysoką

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo