LlSTAOSTA ANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKUI , PRIORYTET WI POl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LlSTAOSTA ANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKUI.1.112010, PRIORYTET WI POl

Transkrypt

1 LlSTAOSTA ANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKUI , PRIORYTET WI POl<L, PODOZJAt:ANE Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Okres realizacji Og61na Kwota wartość dofinanso- projektu (PLN) wania (PLN) Liczba otrzy manych punkt6w Data zawarcia Formy wsparcia Grupy docelowe umowy 1. Kapitał Ludzki - najcenniejsza inwestycja. Doskonalenie Cech Rzemiosła i kompetencji Przedsiębior- z zakresu ul. Robotnicza 3 czości Związek zarządzania Brzeg Pracodawców kapitatem ludzkim wfinmach rzemieślniczych powiatu brzeskiego. Rozwój kompetencji menadżerskich zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w tematyce: - adaptacja nowe przyjętych pracowników do specyfiki i kultury firmy, - skuteczne motywowanie pracowników, Mikro. male j średnie przedsiębiorstwa - tworzenie i przeprowadzanie systemuocen okresowych, stale wspólpracujące z Cechem Rzemiosła , ,00 98, tworzenie i wykorzystywanie opisów stanowsk pracy, i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców - techniki skutecznej rekrutacji, w Brzegu i ich pracownicy wyższego - prawo pracy i inne uregulowania związane z zarządzanie kapitatem ludzkim, szczebla. - realizacja polityki równości szans w małej firmie, - kształtowanie kompetencji menadżerskich, -zarządzanie wiekiem w malej firmie. TOPFARMS 2. "GŁUBCZYCE" Sp. z 0.0. Szkolenia ogólne dla kadry średniego i liniowego szczebla zarządzania: - zarządzanie podlegtym zespołem, - skuteczne motywowanie praco'vvników, - trudne sytuacje w zarządzaniu podległym zespołem. Szkolenia dla pracowników administracyjnych: - skuteczna komunikacja pozioma i pionowa w organizacji, ul. Bolestawa - zarządzanie pracą w czasie i spotl<.aniarobocze, 250 pracowników zamieszkałych na terenie AKADEMIA TOP Chrobrego 23 - budowanie relacji z przełożonym j współpracownikami, województwa opolskiego , , FARMS programy biurowe. i zatrudnionych w Top Farms Głubczyce Głubczyce Szkolenia dla pracowników produkcyjnych: Sp. z o. o. - global gap, -HACCP, -BHP, - obsługa ładowarek, - szkolenia elektryczne typu E, - żywienie bydła. Szkolenia Moduł I Nowoczesna Organizacja Pracy: - zarządzanie zmianą w zespołach pracowniczych w małej firmie, - intenmentoring, czyli jak wykorzystywać wewnętrzny potencjał kompetencyjny pracowników w firmie, - mobilna organizacja pracy. Szkolenia Moduł II Szkoła Zarządzania: - jak zarządzać małą firmą w warunkach kryzysu i zmieniającego się rynku, 80 osób dorosłych zatrudnionych - zamówienia publiczne w praktyce małych finm, ul. Krakowska 49 w mikro i małych firmach (w tym osoby Grupa Forbis - Crux Mikro - Szkoła - praktyczny marketing w małej firmie, Strzelce , ,44 66, wykonujące pracę na podstawie umowy Consulting s. c. Zarządzania życiowa wartość klienta, Opolskie cywilno-prawnej) z terenu województwa - profesjonalne metody sprzedaży, opolskiego. - finanse dla nie-finansistów, - controlling w małej firmie - ekonomiczne know-how małej firmy. Szkolenia Moduł III Nowe technologie w małej firmie: - audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem infonmacji, - business english (z wykorzystaniem portalu e-ieamingowego), - wykorzystanie narzędzi informatycznych CRM w zarządzaniu ralacjami z klientami.

2 Szkolenia - Zarząd: controlling i budżetowanie - skuteczne systemy informacji menedżerskiej, metodyka budowy strategii firmy, wybory strategiczne, negocjacje w biznesie - warsztaty dla zarządzających, jak zbudować sprawny zespół menedżerski - tajemnice przywództwa, marketing strategiczny - metodyka i narzędzia budowy sukcesu rynkowego, balanced scorecard - budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI, system zarządzania przez cele - budowa i wdrożenie, rachunkowość dla zaawansowanych. Szkolenia - Pion handlowy: szkola coachów -the art & science of coaching - moduły 1-4, sprzedaż zorientowana na rezultaty - szkolenia grupowe oraz PIRK. Szkolenia - Pion IT: dynamics AX 9009: programowanie podstawowe i zaawansowane, configuring and troubleshooting Windows Server 2008, fundamentals of Microsoft Server 2008, configuring and troubleshooting identity and access solutions with Windows Server 2008, introduction and installing and managing Microsoft Exchange Server 2007, implementing Microsoft SOL Server ARTIM ul. Oleska pracowników , ,00 93, , implementing and maintaining Microsoft SOL Server 2008, implementing Mi Sp. z o. o, Opole firmy ARTIM Sp. z wirtualizacja: implementing and managing Microsoft Windows Server 2008, o. o. implementing and administering Windows SharePoint SeMces 3.0, Advanced SharePoint Development, inroduction to development using Windows SharePoint Services 3.0, recovering messaging servers and databases using Microsoft Exchange Server, monitoring and troubleshootin9 Microsoft Exchange Server 2007, configuring and troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services, planning and administering Windows Server 2008, Microsoft Security Guidance Training II, zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem - podstawy, zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem - poziom senior.konsultacje poszkoleniowe: coaching grupowy dla poszczególnych działów, coaching indywidialny dla kadry kierowniczej, PIRK - program indywidualnego rozwoju kompetencji, grupowe warsztaty kreatywności, grupowe warsztaty redukcji stresu, sesje konsultacyjne. 61 pracowników firmy ARTIM Sp. z o. o. (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych) zamieszkujących na terenie województwa opolskiego. 5. AWENA Sp.j. Podniesienie Wyróżnione bloki szkoleniowe: - szkolenia z zakresu zakupów i sprzedaży - 7 szkolen dla 9 osób działu Dobry start Szkolenia ogólne: zawodowy 48 pracowników mikro i małych - komunikacja i autoprezentacja, gwarancją ul. Agatowa przedsiębiorstw z terenu woj.. opolskiego, , ,40 71, negocjacje, sukcesu Komorów w wieku , o krótkim stażu pracy - praca w zespole, pracownika i (do Slat). - stres i czas. pracodawcy konkurencyj- - szkolenia z zakresu logistyki - 1 szkolenie dla 3 osób zajmujących się logistyką ności zakładu ul. Fabryczna 1 - szkolenia z zakresu produkcji - obejmuje kadrę kierowniczą Wszyscy (140) pracownicy firmy euprod Cuprod 6, euprod Sp. z o , ,89 79, szkolenia z zakresu jakości - szkolenie dla 2 pełnomocników ds. jakości Sp. z o. o. zatrudnieni na umowę O pracę, Sp, z o, o o. poprzez Kluczbork - finanse i księgowość - 7 szkoleń z czego 76% stanowią kobiety. inwestycje w - informatyka - 3 szkolenia dla 13 pracowników w zakresie obsługi systemów WFkapitał ludzki erm oraz WF-MAG handlowego - szkolenia z zakresu wymagań normy BRe, prawa żywnościowego, produktów wysokiem jakości - szkolenie dla wszystkich pracowników.

3 7. Lesaffre S.A, Polska Kompetentna kadra lo pewna przyszłość firmy Szkolenia z zakresu: - doskonalenie kompetencji zarządzczych dla kadry zarządzającej, - rozwoju kompetencji kierowniczych dla kadry średniego szczebla, - rozwoju kompetencji handlowych dla kierowniczej kadry handlowej, - ISO i HACCP na poziomie zaawansowanym, - ISO i HACCP na poziomie podstawowym, - znakowania środków spożywczych, ul. Dworcowa 36 - zagospodarowania osadów ściekowych I odpadów produkcyjnych, Grupa doceiowa składa się z 93 osób , , Wołczyn zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO , pracujących w Lesaffre Polska S. A. - wytwarzania energii ze żródeł odnawialnych, - prawa pracy i czasu pracy. - Business Object, - Excel, - komunikacji w biznesie w języku angielskim, - cukiernictwa, - pierwszej pomocy. 8, POLBAU SERVICES pracowników ul. Krakowska Grzegorz Kuliś firmy Polbau Opole Service oraz firm z nią powiązanych Szkolenia dla pracowników działu sprzedaży: - metody budowania relacji z klientem, - doskonalenie umiejętności handlowych, Szkolenia dla kadry kierowniczej: , , strategiczne zarządzanie pracownikami, Szkolenia dla wszystkich pracowników: - współpraca i komunikacja w zespole z elementami obsługi klienta, - cele i zarządzanie priorytetami, - radzenie sobie ze stresem. Projekt obejmuje wsparaem 33 osoby: kadrę zarządzającą oraz pracowników firm: EWC Sp. z o. o., Polbau Services Grzegorz Kuliś, ECP Sp. z o. o., Stareexpress Logistics Sp. z o. o. (o9ółem 5 kobiet, 28 mężczyzn). Szkolenia dla kadry fizjoterapeutów: - PNF (koncepcja torowania nerwowo-mięśniowego), - NDT Bobath (koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo-ezaskowych, - czytenie zdjęć RTG, terapia manualna tkanek miękkich, neuromobilizacja, - metoda Me Kenziego - mechaniczne diagnozowane i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, Lider wśród - Kinesiology Taping - metoda leczenia poprzez zastosowanie taśmy kinesio tex, "EUROMEOYK" S, specjalistów - - terapia manualna wg Mulligana, refleksoterapia stóp, Projekt jest adresowany do 22 ul. Ozimska C. Andrzej Sochacki, szkolenia kadry , , masaż Lomi Lomi. gorącymi stemplami, kamieniami. pracowników przedsiębiorstwa Opole Tomasz Sochacki NZOZ Euromedyk Szkolenia dla kadry administracyjnej: 'EUROMEDYK' S. C. w Opolu - profesjonalna obsługa pacjenta, - recepcja jako wizytówka firmy, - język niemiecki podstawowy, język angielski podstawowy, - kurs obsługi komputera, księgowości, płacowo-kadrowy. Szkolenia dla kadry zarządzającej: - motywowanie i dyscyplina pracy, - konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, - świadome przywództwo - efektywność i konsekwencja. 10. LEVEL Sp, z o, o, Moduły - moduł języka angielskiego - 120h/os, Uczestnikami projektu będą przedsiębiorcy - moduł informatyczno - biznesowy (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Negocjacje (kobiety) i pracownice firm sektora MMSP Profesjonaal. Korfantego menadżerskie, Kreowanie wizerunku firmy, Internet w biznesie, Zastosowanie IT (w tym zatrudnieni na podstawie umowy lizm opolskich w firmie, Żródła finansowania działalności gospodarczej firmy, Kadry I place), cywilno-prawnej). Zakłada się objąć 70/ , , kobiet wizytówiką moduły miękkie (Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, Techniki wsparciem 25 kobiet zatrudnionych w Katowice woj. opolskiego manipulacji i wywierania wpływu, Efektywne zarządzanie czasem, mikroprzedsiębiorstwach, 50 szkoleniowe: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Radzenie sobie ze stresem), zatnudnionych w małych i 25 - organizacja i przeprowadzenie egzaminów EFBlLCCI - wszyscy uczestnicy zatrudnionych w średnich. projektu przystąpią do egzaminu English For Business.

4 11. NB Polska Sp. z o. o. Szkolenia dla Top Managerów - snolenla z zakresu ZPC Szkolenia dla MIstrzów Produkcji - z zakresu przywództwa sytuacyjnego oraz Team Buildlngu i ZPC Kompetentni SzkolenIa dla Liderów - z Leadership follow up, z Team Bulldlngu, z ZPC oraz z i konkurencyjni TWI w regionie. OddZIał Szkolenia dla pracowników liniowych: - z Team Bulldlngu Program w NamysłoWle, Projekt zakłada przeszkolenie wszystkich z obsługi wózka widłowego wzmocnienia ul. Oleśnicka 12 pracowników NB Polska (firma zatrudnia , ,00 94,S z uprawnień SEP kompetencji osoby oraz planuje zatrudnić 13 i umiejętności Namysłów - z zakresu spawania metodą MAG kolejnych). pracowników - z zakresu przywództwa firmy NB Polska - z zakresu Zarządzania jakością dla Inspektorów Szkolenia dia pracowników admlnlstracyjnych- z Team Buildingu oraz z zakresu ZPC Szkolenia dodatkowe łączone - z zakresu Problem SolVing oraz z zakresu Zarządzania Projektem. Szkolenia strategiczne: - szkolenie: zmiana organizacji pracyw wyniku zmiany strategii rynkowej firmy, - szkolenie: planowanie operacyjne, Szkolenia taktyczne: Centrum Ewaluacji Grupa docelowa składa się z pracowników ul. Karpacka - szkolenie: zespół w procesie zmian, i Zarządzania Rozwój potencjału firm Holland Contranllng Sp. z o. o. oraz / , , szkolenie: budowanie zespotu strategiczno-taktycznego, Projektami Jadwiga firm grupy HC Holland IT Sp. z 0.0. (12 osób). Są to Opole - szkolenie: planowanie taktyczne, osoby pracujące na terenie woj. Silarska - szkolenie: analiza procesów, proceduroraz środowiska pracy, opolskiego w wieku od 25 do 31 lat. - szkolenie: prezentacje w jęz. ang., - szkolenie: spotkania i negocjacje z klientami Europy Zachodniej, - szkolenie: komuinkatywny język holenderski. 13. TP-ELBUD AKCYJNA SPÓŁKA Zadanie: Program EPM - 1 edycja szkoleń dla 5 osób - 45h (5h x 9 dni) oraz szkolenia coachingowe 1 na 1 Akademia ul. Gliwicka 8 Zadanie: Program EW - 1 edycja szkoleń grupowych - 40h (5h x 8dni) oraz 7h Przywództwa TP , , szkoleń 1 na Bierawa ELBUD Zadanie: Program zarządzania projektami wg PRINCE 2 5 dni po 8h - 1 edycja, grupa 10 osób Zadanie: WZSiK - 1 edycja dla 13 osób, 2 dni po 5h Beneficjentem pomocy jest średnie przedsiębiorstwo TP ELBUD SA oraz jego pracownicy: kadra zarządzająca 25 osób, kierownicy, pracownicy zespołów projektowych 2 osoby, pracownicy operacyjni poszczególnych działów 13 osób. Łącznie z projektu skorzysta 68 osób. "STOP" Spółka 14. z ograniczoną Profesjona- ul. Reymonta 16 odpowiedzial. lizm Opole ,50 nością Szkolenia: - rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego bilansisty, - rachunkowość, - podatek dla towarów i usług, - bilansowe i podatkowe zamknięoe roku, - księgowość wspólnot mieszkaniowych, - inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki, zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe, - księgowość firmy na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, - podatek dochodowy od osób fizycznych, ,00 87,S podatek dochodowy od osób prawnych, - prawo pracy w praktyce. - język angielski dla finansistów. - praktyczne zastosowanie programów komputerowych w prowadzeniu księgowości, - prawo celne, - rozliczanie dotacji pozyskiwanych z Unii Europejskiej, - fuzje, sprzedaż, darowizna, przejęcia, podział i potączenia jednostek gospodarczych, - podatek dochodowy od osób fizycznych - aktualne problemy. nawelizaąe, - podatek dochodowy od osób prawnych - aktualne problemy. nowelizacje. Uczestnikami projektu będzie 195 osób, w tym 117 kobiet pracowników biur rachunkowych w wieku powyżej 18 roku życia wykonujących pracę na podstawie umowy O pracę, mieszkający na terenie woj. Opolskiego.

5 Kapitał ludzki Wyższa Szkola kluczem do ul. Fabryczna 15. Bankowa we sukcesu Wrocławiu przedsięblor Wrocław stwa 18 dwudniowych szkoleń miękkich w 10 osobowych grupach (180 uczestników. 140 kobiet I 40 mężczyzn) ~ nowoczesne techniki sprzedaży j zarządzania pracowników. - jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, zarządzającą oraz osoby bezpośrednio - zarządzanie konfliktem. obsługujące klientów-sprzedawców. - zarządzanie projektem. - trening umiejętności menedżerskich, - ECDL - 4 grupy po 18 osób. Komunikator Public 16. Relations Radosław pracowników i Pietruszewski właściciela firmy Komunikator PR Szkolenia miękkie: - szkolenia grupowe Akademia Doskonalenia Zawodowego 6 szkoleń 2-dniowych dla 6 osób ul. - szkoienia grupowe Warszatu redukcji stresu dla 6 osób 24h Sosnkowskiego konsultacje poszkoleniowe: coaching grupowy dla 6 osób 160h , , Szkolenia twarde: Opole - kurs Szkota 3W Webmaster dla 1 osoby 66h - Program Professional Diploma in Marketing dla 1 osoby 170h - Program Professional Certificate in Marketing dla 1 osoby 120h - zajęcia z języka angielskiego z nalive speakerem dla 6 osób 1DOh Grupą, do której skierowany jest projekt jest przedsiębiorca i jego wszscy pracownicy zamieszkujące na terenie woj. opolskiego. Projekt obejmuje 6 osób (5 pracowników oraz właściciela fi rmy). Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy: Projekt skierowany jest do pracodawców a) zajęcia leoretyczne: podslawy rozpoznawania stanów zagrożenia życia oraz oraz pracowników mikro i małych nagiego zatrzymania krążenia, zasady resuscytacji krążeniowo oddechowej. przedsiębiorstw, w 50% do osób w wieku b) zajęcia praktyczne: ćwiczenia na fantomach - resuscytacja krążeniowo- wsparciem zostanie objętych 225 osób, w oddechowa, opatryvvanie ran wraz z unieruchamianiem złamań, urazy układu tym 120 osób to pracownicy w wieku 45+, kostnego, użycie podstawowych środków do udzielenia pierwszej pomocy, wszyscy zamieszkali na obszarze woj. postępowanie w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych i w opolskiego. w grupie lej 74% stanowią ranie, krwotoki, bezpieczne przeniesienie i ułożenie poszkodowanego. mężczyźni i 26% kobiety. 18. QUEST Sp. z o. o. - profesjonalna obsługa klienta. Grupą docelową]est 200 przedsiębiorców. - odbijanie klientów konkurencji, Ich pracownice - system motywowania i wynagradzania pracowników, I pracownicy (150 kobiet. 50 mężczyzn) , , zarządzanie zmianą. reprezentują dwie grupy: kadrę aspekty prawne i moralne udzielania pierwszej pomocy, ocena stanu 45+, mieszkających i pracujących w woj. poszkodowanego, zasady ulożenia poszkodowanego opolskim, które nie posiadają umiejętności Państwowa Wyższa ul. Armii w pozycji bezpiecznej. obowłązkowy skład apteczki oraz pierwsza pomoc u w zakresie udzielania pierwszej pomocy. a Potrafię ratować H. Szkola Zawodowa Krajowej , , chorych na astmę, w przypadku hipo-/hipertemii, zalruć, odmy. wstrząsu, które pracują w grupie i mają kontakt z Twoje życie w Nysie Nysa oparzeń, zasłabnięć kobiet w ciąży i niemowłąt. innymi osobami. W ramach projektu Projekt skierowany jest do Rozwój potencjalu przedsiębiorców j ich pracowników współpracy (w tym osoby wykonujące pracę na Szkolenia z języka angielskiego na poziomie biznesowym. Zawiera on zagranicznej podstawłe umowy cywilno-prawnej). 6 poziomów: A 1 (początkujący), Al (podstawowy), B1 (średniozaawansowany opolskich ul. zamieszkujących na terenie woj. Partyzantów 1 niższy). B2 (średniozaawansowany wyższy). C1 (zaawansowany), C2 (biegły). przedsię- opolskiego oraz podmioty i pracownicy ,58 H4862, Jedna edycja szkoleń zawiera 12 modułów. trwa 96h i realizowana jest poprzez biorstw poprzez podmiotów posiadających siedzibę/oddział Namysłów zajęcia trwające 2 razy wzrost zdolności na terenie woj. opolskiego, w pow. w tygodniu po 2 godziny w ciągu 24 tygodni (6m-cy) - razem 864 godz," komunikacyjszkoleniowych. namysłowskim. Uczestnikami będą osoby nych w języku z firm mikro angielskim j małych, w tym min 50% osób w wieku 45+ (średnio 2 osoby z jednej firmy).

6 -. 19, ul. Krótka 1 finansistów. pracowników 46-D63 Suchy , , zajecia indywidualne z języka niemieckiego i angielskiego z native speakerem, i właścicielki Bór - Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak- Dźyberti Szkolenia twarde: - szkolenie grupowe Zarządzanie projektami, - szkolenie grupowe Excel dla zaawansowanych, - szkolenie Biegłych Rewidentów, LEPSZY - metodyka zarządzania projektami Prince II, PROJEKT - - kurs kadry i płace, podnoszenie - szkolenie księgowości. rozliczanie projektów EFS i angielski dla księgowych i Bi ura Doradczego - Szkolenia na trenera programu Spadochron, DOBRY - szkolenie ABC Terapii Krótkotermnowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, PROJEKT Szkolenia miękkie: - grupowe szkolenie wyjazdowe - warsztaty redukcji stresu i asertywnosci, - coaching grupowy i indywidualny, - doradztwo w zakresie opracowania księgi jakości i wdrożenia systemu, certyfikacja systemu, szkolenia auditorów wewnętrznych. Grupą docelową jest przedsiębiorca i jego wszyscy pracownicy (w tym osoby wykonujace pracę na podstawie umów cywilno-prawnych) zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz podmiot posiadający siedzibę na terenie woj. opolskiego. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 12 osób: przedsiębiorca oraz 11 pracowników małego przedsiębiorstwa. - szkolenie grupowe - profesjonalne prezentacje, pracownicy (w tym osoby wykonujące - szkolenie grupowe - telemarketing, pracę na podstawie umów cywilno- 20. P. H. Robopol Sp. j. pracowników firmyp. H. Robopol Szkolenia: - szkolenie grupowe - kounikacja interpersonalna, - szkolenie grupowe - zarządzanie emocjami z perpektywy NLP, Grupą, do której skierowany jest projekt - szkolenie grupowe - zaawansowane negocjacje w sprzedaży produktów I uslug, jest przedsiębiorca i jego wszscy ul. Słowackiego - szkolenie wyjazdowe - Uder i Manager, prawnych) zamieszkujące na terenie woj. 8a szkolenie wyjazdowe - zarządzanie zespołem, opolskiego oraz podmiot posiadający , ,95 106, Kępa szkolenie wyjazdowe - Manager projektu europejskiego, siedzibę na terenie woj opolskiego. Projekt k/opola - szkolenie grupowe - język angielski dla początkujących, obejmuje wsparciem 18 osób (pracownicy - szkolenia indywiduaine z języka angielskiego z native speakerem, z CENTRALI FIRMY - Kępa k/opola): 2 - szkolenia indywidualne z natille speakerem z języka niemieckiego, właścicieli oraz 16 pracowników małego - szkolenia z języka niemieckiego dla, przedsiębiorstwa P.H. Robopol Sp. j., - szkolenie grupowe - kurs komputerowy MS Office, w tym 7 kobiet i 11 mężczyzn. - szkolenie Power Point, - szkolenie zarządzanie systemem operacyjnym Unux. 21. BIS MUL TłSERWIS Sp. z o. o. Szkolenia miękkie: - profesjonalna asystentka, Rozwój - zarządzanie czasem, - profesjonalna obsluga klientów zewnętrznych i wewnętrznych, - konflikty - zapobieganie i rozwiązywanie, pracowników - zarządzanie kontraktem - middle manager, przedsię- - psychologia obsługi klientów biznesowych, biorstw - analiza potrzeb klienta uslugi zintegrowanego systemu zarządzania, innowacyjnych - ul. Prudnicka 40 - profilowanie marek innowacyjnych marketing aniołów biznesu, BIS , , szkolenia indywidualne: skuteczna sprzedaż, mediacje cywilne MUL TISERWIS Krapkowice i gospodarcze, coaching narzędziem nowoczesnego managera, sztuka udanych Sp. zoo o. negocjacji, analiza interpretacja i metodologia sporządzania rachunku i Business przepływów pieniężnych, szkolenie z pakietu SOL Trados Studio, projektowanie Acceleration struktury systemów informatycznych Center Sp. z o. o. Szkolenia twarde: - kurs czeladniczy - blacharz izolacji przemysłowej, - kurs czeladniczy - monter izolacji przemysłowej, - kurs mistrzowski - blacharz izolacji przemysłowej, - kurs mistrzowski - monter izolacji przemysłowej. Grupę docelową w projekcie stanowi kadra zarządzająca oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, 2 przedsiębiorstwa z woj. opolskiego: BIS Multiserwis Sp. z o. o. i BAC. Sp. z o. o. - w sumie 104 osoby.

7 ATMOTERM S. A. Profesjonalizacja kadr opolskiego biznesu - rozwój zawodowych pracowników firmy ATMOTERM S. A. Szkolenia: Grupę docelową w projekcie stanowi kadra - myślenie obiektowe i modelowanie myślowe dla analityków, konsultantów i zarządzająca oraz pracownicy (w tym programistów, osoby wykonujące pracę na podstawie - zarządzanie - zbudowanie wiedzy i kompetencji menadżerskich umowy cywilnoprawnej) przedsiębiorstwa w zakresie planowania strategicznego. zarządzania portfelem projektów, PR, posiadającego siedzibę na terenie woj. ul. rozwojem produktów, wdrażania zmian, coachingu, opolskiego - Łangowskiego , ,00 86,S kreatywne szukanie roz'niązań i definiowanie problemów dla kierowników w sumie 65 osób. Grupa docelowa: Opole projektów, analityków i konsullantów, - min. 40% kobiet. - analiza potrzeb klienta dla analityków i sprzedawców, - min. 8 osób po 45 roku życia, - systemy środowiskowe i zagadnienia ogólno przyrodnicze dla konsullantów, - min. 30% uczestników opiekujących się - zarządzanie procesami i produktem dla kierowników projektów, dziećmi do lat 7 - szkolenia otwarte ogólne dla osób odpowiedzialnych za realizację procesów w. min. 40% osób zatrudnionych w ostatnim firmie - marketing. PR, HR, administrowanie serwerami i inne. roku (w okresie I.2010) Bloki szkoleniowe: - moduł I: KADRY - nawiązywanie stosunków pracy, rodzaje umów o pracę, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, zmiany warunków umowy o Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw AKADEMIA pracę, czas pracy, urlopy pracownicze, podróże służbowe, uprawnienia dzialających na terenie woj. opolskiego i KADR I PŁACul. pracowników związane z rodzicielstwem, rozwiązyyłanie umów, ochrona danych ich pracowników (w tym osoby wykonujące specjalistyczny osobowych PHIN Consulting Sp. pracę na podstawie umowy cywilno- Częstochowska 23. kurs dla przedsię , , moduł II: PŁACE - obowiązki pracodawców wobec ZUSu, system wynagrodzeń, z o. o. prawnej) zamieszkałych na terenie woj biorców i ich obowiązki rozliczeniowe pracodawców wobec Urzędów Skarbowych, lista plac z opolskiego. Wsparciem zostanie objętych Łódż pracowników wykorzystaniem MS Excel 100 osób (75 kobiet, 25 mężczyzn), w tym z woj. opolskiego moduł III: Praca przy komputerach 45 z mikro i 55 moduł IV: BHP i PPOŻ z małych przedsiębiorstw. Dodatkowo każdy beneficjent ostateczny będzie uczestniczył w szkoleniach miękkich (30 godz.) w formie e-iearningu Szkolenia miękkie: 1.Komunikacja interpersonalna w firmie, 2.Skuteczna sprzedaż, w Projektach Internetowych, Agile Project Management with Serum, Windows Workflow Foundation. MICHAŁ PAMUŁA- Nowocześni ul. Żeromskiego 25. DORADZTWO przedsiębiorcy 4 PERSONALNE medyczni Nysa 1.SZKOLENIE ZAWODOWE Z ZAKRESU PANENDOSKOPII. Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy medycznej, zaangażowani zostaną praktycy-specjaliści z zakresu panendoskopii. Zadanie obejmuje także doradztwo indywidualne dla menedżerów, celem wzmocnienia kompetencji Szkolenia twarde: Wzorce projektowe w języku C#, XML w.net Framework - C#, Subversion for Grupę docelową stanowią przedsiębiorca i 24, E-DIRECT Sp. z 0.0, jego wszyscy pracownicy (w tym osoby Users, wykonujące prace na podstawie umów Bezpieczeństwo serwisów internetowych, PrOjektowanie systemów identyfikacji ul. 1 Maja 53 cywilno-prawnych) zamieszkujący na wizualnej, pracowników , , Opole terenie woj. opolskiego oraz podmiot Pakiet - Adobe Illustrator, Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3, Wzorce i właścicieli firmy posiadający siedzibę na terenie woj. projektowe i refaktoryzacja do wzorców, Tworzenie i testowanie aplikacji z E-direct opolskiego. Łącznie 14 osób: użyciem Test-Driven Development, Angielski w biurze, 2 wlaścicieli oraz 12 pracowników firmy E- LICENCJA HR, Szkolenie z pozycjonowania, Pakiet MAX trenerski PHP direct, w tym 4 K i 10 M. i MySQL, Web Usability. Intuicyjne i użyteczne serwisy www, Prawo zamówień publicznych, Dobry Tester - Laboratorium, Testowanie społecznych BO, jak również nabycia umiejętności praktycznego wykorzystania Grupą docelową projektu są pozyskanej wiedzy. przedsiębiorcy, lekarze podstawowej SZKOLENIE VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY MEDYCZNEGO. Będzie opieki zdrowotnej (ogółem 30 osób) , , prowadzone przez specjalistów w danej dziedziny (np. radcę prawnego, z terenu województwa opolskiego. specjalistę ds. HR w placówce służby zdrowia, itp.). Zadanie obejmuje takie W grupie docelowej mieści się co najmniej doradztwo indywidualne dla menedżerów, celem wzmocnienia kompetencji 16 osób powyżej 45 roku życia. społecznych BO, jak również nabycia umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy. Usługa ta zostanie dostosowana do potrzeb każdego z uczestników i może objąć również specyficzne zagadnienia, np. radzenie ze stresem w pracy i w kontaktach z pacjentem.

8 .' 26. Nowoczesne Wsparcie w ramach projektu skierowane kompetencje Wsparcie pracowników małego przedsiębiorstwa cykl szkoleniowy 1 skuteczna Jest do wszystkich pracowników Centrum Języków pracowników sprzedaz l obsługa klienta grupa 5 osobowa 2 szybkie czytanie metodą Sensu 3 przedsiębiorstw wykonujących pracę na Obcych motorem rozwoju ul Reymonta 14, ABC j obcych 4 emisja głosu 5 przeszkolenie lektorów na egzaminatorów podstawie umowy c)'wllno-prawnej Grupę , , i Edukacji Poliglotus Centrum Języków Opole międzynarod Systemu oceny kształcenia TELC 6 szkolenia z zasad udzielania docelową stanowić będzie 28 pracowników Tomasz Górski Obcych pierwszej pomocy 7 przeprowadzenie Interpersonalnych zajęć rozwijających ( 25 K 13M), w tym 3 osoby powyzej 45 r z I Edukagl umiejętności osobiste 8 sesja kreatywności l technik rozwiązywanła problemów Zamleszkujace na terenie woj opolskiego POLlGLOTUS zatrudnione w siedzibie benefiqenta Szkolenia ogółne: -cykl 12 szkoleń z zakresu zarządzanła I przedsiębiorczości o tematyce Akademia Języków profesjonalna obsługa klienta, efektywne negocjage, komunikacja interpersonalna, BIZNESLlNGUA obcych, autoprezentacja, wystapienia publiczne, motywowanie pracowników w biznesie, ul Damrota 1O, Centrum Jezyków zarządzania , , profesjonalna rekrutaqa i selekqa, savoir- vivre w biznesie, skuteczne Opole Obcych i pozyskiwanie funduszy unijnych, zasady sporzadzania studium wykonalności wg przedsiębiorczości RPa WO, prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach POKL, analiza finansowa przedsięwzięcia. - 2 cykle szkoleń językowych. Projekt adresowany w całosci do 300 pracowników młkro I małych przedsiębiorstw, z czego co najmniej 50% to osoby powyżej 45 roku zycia. Mistrzowski ul. Paca 37 28, SEKAS.A. instruktor prawa jazdy Warszawa Szkolenia: 1.Kurs przygotowawczy do egzaminu Instruktora Techniki Jazdy oraz pierwszej pomocy. Szkolenie składa się z 2 modułów: a) zajęcia teoretyczne (16 godzin) i trening praktyczny (24 godziny); , ,00 94, b) pierwsza pomoc przedlekarska w sytuacjach zagrożenia życia I zdrowia czfowieka (16 godzin). 2.Szkolenie medyczne - zaawansowany kurs pierwszej pomocy -ratownictwo drogowe (16godzin). Wsparciem zostaną objęci przedsiębiorcy i ich pracownicy zamieszkali oraz posiadający Siedzibę na terenie woj. opolskiego. Uczestnicy muszą posiadać uprawnienia Instruktora Prawa Jazdy. Łączna liczba objęta wsparciem to 72 osoby, z czego min 14 (20%) to kobiety, a 36 (50%) to osoby, które ukończyły 45 rok życia. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców Intensywne ich pracowników (w tym osoby wykonujące szkolenia z pracę na podstawie umowy cywilnozakresu języka FlOR i PARTNERZY prawnej), zamieszkujących na terenie woj. angielskiego - ul. Partyzantów 1 Spółka Partnerska Szkolenie umiejętności komunikacji biznesowej w języku angielskim opolskiego oraz podmioty i pracownicy 29, rozwój potencjału , ,46 97, Tłumaczy I potwierdzenie Ich certyfikatem TOEIC. podmiotów posiadających siedzibę/oddział współpracy Namysłów Przysięgłych na terenie powiatu namysłowskiego. zagranicznej Uczestnikami będą osoby z firm mikro I opolskich małych, w tym min. 50% osób w Wieku przedsiębiorstw powyżej 45 roku życia. i Projekt zakłąda podnoszenie właścicieli I pracowników firmy Gastropol. Gastropoi ul. Rybacka 15, W ramach zadania prowadzone będą szkolenia ( księgowe. Projekt skierowany Jest do pracowników 30. pracowników firmy , , Sp. z o. o, Opole z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników). kursy przedsiębiorstwa Gastropol sp z o. (kucharskie, kelnerskie, barmańskie, językowe. managerskie) o. Szkolenia zostały pogrupowane ze względu na grupę odbiorców: Grupą docelową jest kadra zarządzająca 1 Zarząd - szkolenia menadżerskie. Interpersonalne, przywódcze, (wyższego I nizszego szczebla) firmy Stegu 2 Dział sprzedazy i magazynu - szkolenia m.in.. zawodowe z projektowania mas Sp z o o (w tym osoby wykonujące prace 31 Stegu Sp. z o, o. na podstawie umów CYWIlno-prawnych) kwalifikacji kadry betonowych, atestów produktów, obsługi klienta. szkolenia językowe. ul Dworcowa zamieszkujący zarządzającej , , marketingowe, zarządzania logistyką, obsługi systemów L1NUX; Jelowa (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na firmy Stegu Sp. z 3 Dział reklamacji - szkolenia m.ln zarządzanie marką, projektami, techniki terenie woj. opolskiego oraz podmiot 00. sprzedaży, zarządzanie transportem, 4 Dział finansowy: szkolenia z rachunkowości, przepisów prawa pracy, ochrony posiadający Siedzibę na terenie woj danych osobowych, kodeksu spółek handlowych Itp opolskiego PrOjekt obejmuje wsparciem 40 osób,w tym 15 kobiet i 25 męzczyzn

9 32. Fojud S. A. Szkolenia kierowane są do pracowników mikro I małych przedsiębiorstw, którzy chcą nabyć nowe lub poszerzyć posiadane W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia o tematyce kwallflkaqe (120 osób) Z uwagi na - Pozyskiwanie środków unijnych - 10 cykli po 16 godzin szkoleniowych. charakter planowanych szkoleń. oferta - InnowaCYjność organlzacyjna procesowa I marketingowa w organizacji - 1a cykli będzie kierowana do pracowników komórek Akademia po 16 godzin szkoleniowych operacyjnych oraz ekonomlczno- ROZWOJU ul Zeylanda 1/ Zarządzanie projektem - 10 cykli po 8 godzin szkoleniowych , ,00 82,S InwestycYjnych pracujących na UmiejętnoścI Poznań Zajęcia będą prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem sprzętu stanowiskach takich Jak np speqallsta ds Europejskich audiowizualnego Każde szkolenie zakończone zosia nie egzaminem InwestyCJ', pracownik zespołu projektowego sprawdzającym wiadommiel uczestników Warunkiem wydania certyfikatu będzie specjalista ds marketingu oraz do kadry obecność na zajęciach I pozytywna ocena uzyskana z egzaminu zarządzającej a takle Ich pracowników Co najmniej 50% uczestników będą stanowić osoby w Wleku , ,32 WOjewódzki Urząd Pracy w Opolu ( IP 2) Wydzlal Realizacji Projektów Zespól ds Pnoryfetu VI. VIII POKL Opole, dn r. WiCEDYl{EK'.i., WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRłh ~PieChnik

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów U.T" Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba "'".-n W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1 Liczba Ogólna Kwota Data Okres otrzywartość dofinansomanych zawarcia

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Nr konkursu I/POKL/8.1.1/2010

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Nr konkursu I/POKL/8.1.1/2010 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Nr konkursu I/POKL/8.1.1/2010 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku (REJESTRACYJNY)

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz.

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Lista szkoleń Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Orientacyjna cena dla uczestnika Egzamin końcowy 1 ABC przedsiębiorczości 10 30 150,00 tak nie 2 ABC przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

Szkolenia biznesowe kadra menedżerska

Szkolenia biznesowe kadra menedżerska Szkolenia biznesowe kadra menedżerska Kurs nowoczesnego menedżera weekend 48 h 1800 zł Myślenie systemowe i strategiczne 1 700 zł Zarządzanie przez cele 1 700 zł Zarządzanie zespołem 1 Zarządzanie zmianą

Bardziej szczegółowo

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r.

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH WG TEMATÓW SZKOLEŃ w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: SEKRETY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 28-29 stycznia 2010 Poznań-900 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH 1 Jak skutecznie rozmawiać przez telefon - szkolenie telemarketingowe 2 Magia sprzedaży - bezpośrednia obsługa klienta 3 Profesjonalna obsługa klienta biurowego 4 Mechanizmy psychologiczne w reklamie 5

Bardziej szczegółowo

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych LP TEMAT SZKOLENIA DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA MIEJSCE CENA NETTO PRZYWÓDZTWO I ROZWÓJ MENADŻERSKI 1 Trudne rozmowy komunikacja w rozmowie z pracownikiem 11.01.2016 11.01.2016 Opole 800,00 zł 2 3

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim Lista rankingowa projektów złożonych w konkursie otwartym działania 8.1.1 z pomocą publiczną -Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw- w ramach posiedzenia KOP otwartego

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT M-A EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIUREM I DOKUMENTACJĄ BIZNESOWĄ Miejsce Office Managera w strukturze organizacji. Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8.

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8. Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości na dzień 16.10.2014r. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z Miejsce realizacji usługi Dokumenty

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa Temat szkolenia Proponowany termin i cena w Krakowie Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) 1. Przekształcanie grupy pracowników w zespół zadaniowy 2. Efektywna Wizyta

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

NASZA OFERTA. O nas. Co oferujemy? Certyfikat Rzetelna Firma. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

NASZA OFERTA. O nas. Co oferujemy? Certyfikat Rzetelna Firma. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych NASZA OFERTA Centrum Obsługi Biznesu MRP-KODER 2016 O nas Centrum Obsługi Biznesu MRP-KODER to świetnie zorganizowana i wyposażona placówka edukacyjna, która organizuje szkolenia z zakresu: Systemów ERP

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo,. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb uczestników projektu. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Pani/Pana informacji i tym samym prosimy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Kompleksowa obsługa programu Płatnik Obsługa nowoczesnych aplikacji ksiegowych ABC Podatku VAT ABC Podatku VAT Kadry i Płace Kadry i Płace w praktyce Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób Strona1 Proces zarządzania i przywództwa 1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 2. Rekrutacja i selekcja pracowników call center / telemarketerów _ 2800 /

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna kadra - szkolenia dla pracowników branż handlowej, transportowej i finansowej Strona1 Szanowni Państwo, Dzisiaj największy wpływ na sukces funkcjonowania oraz wartość mikro, małych

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych badanie obejmuje 213 stanowisk administracyjnych, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2013/2014 MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ

OFERTA SZKOLENIOWA 2013/2014 MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ OFERTA SZKOLENIOWA 2013/2014 MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ OFERTA MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ SZKOLENIOWA 2013/2014 Szanowni Państwo, KATEGORIE: HUMAN 2 RESOURCES ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI KLUCZEM DO SUKCESU NR POKL.08.01.01-10-007/14 NOWA SZKOŁA SP. Z O.O. W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W TERMINIE:

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi

Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla (stan na dzień 15 października 2009 roku) Lp. Beneficjent Liczba uzyskanych punktów Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 08.10.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 26.09.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim jest realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ WYBRANI KLIENCI DPD Polska sp z o.o. Optymalizacja procesów logistycznych; szkolenia z modelowania procesów z wykorzystaniem ADONIS. Group Auto Union sp z o.o. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Gdańsk, 2015 1 Opis Usługi Projekt Cykl Szkoleń Wewnętrznych skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, I półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, I półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 30.01.2015. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z usługi usługi Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 10.10.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Lubuskie umiejętności społeczeństwa informacyjnego - element wzmacniający efekt wdrożenia projektów Lubuski e-urząd i LSS

Lubuskie umiejętności społeczeństwa informacyjnego - element wzmacniający efekt wdrożenia projektów Lubuski e-urząd i LSS Lubuskie umiejętności społeczeństwa informacyjnego - element wzmacniający efekt wdrożenia projektów Lubuski e-urząd i LSS Katarzyna Witkowska Kęszyca Leśna, 09.07.2010r. Źródło finansowania: Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH. Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH. Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Kurs ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komp.) BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Tytuł szkolenia Organizator Termin

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Agroturystyka Agror Bartosz Zielonacki 2009-02-12 Gołuchów +48 61 8486 243 Agroturystyka Agror Bartosz Zielonacki 2009-02-12 Blizanów +48 61 8486 243 Agroturystyka

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Trener Wewnętrzny

PROJEKT Trener Wewnętrzny PROJEKT Trener Wewnętrzny Gdańsk, 2016 1 Opis Usługi Projekt Trener Wwenętrzny skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia dla kilku grup

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC

Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC dla MŚP woj. świętokrzyskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Opis VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Szanowni Państwo, VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem to coroczne wydarzenie organizowane przez Progress Project w stolicy Polskich Tatr. 36 intensywnych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy Studia podyplomowe, szkolenia i kursy www.podyplomowe.ue.wroc.pl Oferujemy: Innowacyjne programy nauczania programy studiów podyplomowych opracowywane są w ścisłej współpracy z przedstawicielami praktyki

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ Szkolenia Audyty Konsulting Nasza oferta to ponad 40 rodzajów praktycznych szkoleń, kursów i warsztatów To także audyty, przeglądy i konsulting funkcjonowania organizacji Nasi trenerzy to wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu. Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Prezentacja projektu. Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Prezentacja projektu Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH Dla Biznesu. Z sensem. S t r o n a 2 Szkolenia z kontekstem Dostosowane do potrzeb firmy i uczestników (poprzedzone badaniem potrzeb). Charakter warsztatowy (ćwiczenia).

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r.

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Główne obszary wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w PO WER

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów SYMFONIA Mała Księgowość Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7100/10545 Cena netto 410,00 zł Cena brutto 410,00 zł Cena netto za godzinę 51,25 zł Cena brutto za godzinę 51,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 3 do Regulaminu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz na stanowiskach kierowników

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Do kogo skierowane są szkolenia? Szkolenie skierowane jest do Ciebie jeśli:

Bardziej szczegółowo