LlSTAOSTA ANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKUI , PRIORYTET WI POl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LlSTAOSTA ANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKUI.1.112010, PRIORYTET WI POl

Transkrypt

1 LlSTAOSTA ANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKUI , PRIORYTET WI POl<L, PODOZJAt:ANE Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Okres realizacji Og61na Kwota wartość dofinanso- projektu (PLN) wania (PLN) Liczba otrzy manych punkt6w Data zawarcia Formy wsparcia Grupy docelowe umowy 1. Kapitał Ludzki - najcenniejsza inwestycja. Doskonalenie Cech Rzemiosła i kompetencji Przedsiębior- z zakresu ul. Robotnicza 3 czości Związek zarządzania Brzeg Pracodawców kapitatem ludzkim wfinmach rzemieślniczych powiatu brzeskiego. Rozwój kompetencji menadżerskich zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w tematyce: - adaptacja nowe przyjętych pracowników do specyfiki i kultury firmy, - skuteczne motywowanie pracowników, Mikro. male j średnie przedsiębiorstwa - tworzenie i przeprowadzanie systemuocen okresowych, stale wspólpracujące z Cechem Rzemiosła , ,00 98, tworzenie i wykorzystywanie opisów stanowsk pracy, i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców - techniki skutecznej rekrutacji, w Brzegu i ich pracownicy wyższego - prawo pracy i inne uregulowania związane z zarządzanie kapitatem ludzkim, szczebla. - realizacja polityki równości szans w małej firmie, - kształtowanie kompetencji menadżerskich, -zarządzanie wiekiem w malej firmie. TOPFARMS 2. "GŁUBCZYCE" Sp. z 0.0. Szkolenia ogólne dla kadry średniego i liniowego szczebla zarządzania: - zarządzanie podlegtym zespołem, - skuteczne motywowanie praco'vvników, - trudne sytuacje w zarządzaniu podległym zespołem. Szkolenia dla pracowników administracyjnych: - skuteczna komunikacja pozioma i pionowa w organizacji, ul. Bolestawa - zarządzanie pracą w czasie i spotl<.aniarobocze, 250 pracowników zamieszkałych na terenie AKADEMIA TOP Chrobrego 23 - budowanie relacji z przełożonym j współpracownikami, województwa opolskiego , , FARMS programy biurowe. i zatrudnionych w Top Farms Głubczyce Głubczyce Szkolenia dla pracowników produkcyjnych: Sp. z o. o. - global gap, -HACCP, -BHP, - obsługa ładowarek, - szkolenia elektryczne typu E, - żywienie bydła. Szkolenia Moduł I Nowoczesna Organizacja Pracy: - zarządzanie zmianą w zespołach pracowniczych w małej firmie, - intenmentoring, czyli jak wykorzystywać wewnętrzny potencjał kompetencyjny pracowników w firmie, - mobilna organizacja pracy. Szkolenia Moduł II Szkoła Zarządzania: - jak zarządzać małą firmą w warunkach kryzysu i zmieniającego się rynku, 80 osób dorosłych zatrudnionych - zamówienia publiczne w praktyce małych finm, ul. Krakowska 49 w mikro i małych firmach (w tym osoby Grupa Forbis - Crux Mikro - Szkoła - praktyczny marketing w małej firmie, Strzelce , ,44 66, wykonujące pracę na podstawie umowy Consulting s. c. Zarządzania życiowa wartość klienta, Opolskie cywilno-prawnej) z terenu województwa - profesjonalne metody sprzedaży, opolskiego. - finanse dla nie-finansistów, - controlling w małej firmie - ekonomiczne know-how małej firmy. Szkolenia Moduł III Nowe technologie w małej firmie: - audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem infonmacji, - business english (z wykorzystaniem portalu e-ieamingowego), - wykorzystanie narzędzi informatycznych CRM w zarządzaniu ralacjami z klientami.

2 Szkolenia - Zarząd: controlling i budżetowanie - skuteczne systemy informacji menedżerskiej, metodyka budowy strategii firmy, wybory strategiczne, negocjacje w biznesie - warsztaty dla zarządzających, jak zbudować sprawny zespół menedżerski - tajemnice przywództwa, marketing strategiczny - metodyka i narzędzia budowy sukcesu rynkowego, balanced scorecard - budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI, system zarządzania przez cele - budowa i wdrożenie, rachunkowość dla zaawansowanych. Szkolenia - Pion handlowy: szkola coachów -the art & science of coaching - moduły 1-4, sprzedaż zorientowana na rezultaty - szkolenia grupowe oraz PIRK. Szkolenia - Pion IT: dynamics AX 9009: programowanie podstawowe i zaawansowane, configuring and troubleshooting Windows Server 2008, fundamentals of Microsoft Server 2008, configuring and troubleshooting identity and access solutions with Windows Server 2008, introduction and installing and managing Microsoft Exchange Server 2007, implementing Microsoft SOL Server ARTIM ul. Oleska pracowników , ,00 93, , implementing and maintaining Microsoft SOL Server 2008, implementing Mi Sp. z o. o, Opole firmy ARTIM Sp. z wirtualizacja: implementing and managing Microsoft Windows Server 2008, o. o. implementing and administering Windows SharePoint SeMces 3.0, Advanced SharePoint Development, inroduction to development using Windows SharePoint Services 3.0, recovering messaging servers and databases using Microsoft Exchange Server, monitoring and troubleshootin9 Microsoft Exchange Server 2007, configuring and troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services, planning and administering Windows Server 2008, Microsoft Security Guidance Training II, zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem - podstawy, zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem - poziom senior.konsultacje poszkoleniowe: coaching grupowy dla poszczególnych działów, coaching indywidialny dla kadry kierowniczej, PIRK - program indywidualnego rozwoju kompetencji, grupowe warsztaty kreatywności, grupowe warsztaty redukcji stresu, sesje konsultacyjne. 61 pracowników firmy ARTIM Sp. z o. o. (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych) zamieszkujących na terenie województwa opolskiego. 5. AWENA Sp.j. Podniesienie Wyróżnione bloki szkoleniowe: - szkolenia z zakresu zakupów i sprzedaży - 7 szkolen dla 9 osób działu Dobry start Szkolenia ogólne: zawodowy 48 pracowników mikro i małych - komunikacja i autoprezentacja, gwarancją ul. Agatowa przedsiębiorstw z terenu woj.. opolskiego, , ,40 71, negocjacje, sukcesu Komorów w wieku , o krótkim stażu pracy - praca w zespole, pracownika i (do Slat). - stres i czas. pracodawcy konkurencyj- - szkolenia z zakresu logistyki - 1 szkolenie dla 3 osób zajmujących się logistyką ności zakładu ul. Fabryczna 1 - szkolenia z zakresu produkcji - obejmuje kadrę kierowniczą Wszyscy (140) pracownicy firmy euprod Cuprod 6, euprod Sp. z o , ,89 79, szkolenia z zakresu jakości - szkolenie dla 2 pełnomocników ds. jakości Sp. z o. o. zatrudnieni na umowę O pracę, Sp, z o, o o. poprzez Kluczbork - finanse i księgowość - 7 szkoleń z czego 76% stanowią kobiety. inwestycje w - informatyka - 3 szkolenia dla 13 pracowników w zakresie obsługi systemów WFkapitał ludzki erm oraz WF-MAG handlowego - szkolenia z zakresu wymagań normy BRe, prawa żywnościowego, produktów wysokiem jakości - szkolenie dla wszystkich pracowników.

3 7. Lesaffre S.A, Polska Kompetentna kadra lo pewna przyszłość firmy Szkolenia z zakresu: - doskonalenie kompetencji zarządzczych dla kadry zarządzającej, - rozwoju kompetencji kierowniczych dla kadry średniego szczebla, - rozwoju kompetencji handlowych dla kierowniczej kadry handlowej, - ISO i HACCP na poziomie zaawansowanym, - ISO i HACCP na poziomie podstawowym, - znakowania środków spożywczych, ul. Dworcowa 36 - zagospodarowania osadów ściekowych I odpadów produkcyjnych, Grupa doceiowa składa się z 93 osób , , Wołczyn zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO , pracujących w Lesaffre Polska S. A. - wytwarzania energii ze żródeł odnawialnych, - prawa pracy i czasu pracy. - Business Object, - Excel, - komunikacji w biznesie w języku angielskim, - cukiernictwa, - pierwszej pomocy. 8, POLBAU SERVICES pracowników ul. Krakowska Grzegorz Kuliś firmy Polbau Opole Service oraz firm z nią powiązanych Szkolenia dla pracowników działu sprzedaży: - metody budowania relacji z klientem, - doskonalenie umiejętności handlowych, Szkolenia dla kadry kierowniczej: , , strategiczne zarządzanie pracownikami, Szkolenia dla wszystkich pracowników: - współpraca i komunikacja w zespole z elementami obsługi klienta, - cele i zarządzanie priorytetami, - radzenie sobie ze stresem. Projekt obejmuje wsparaem 33 osoby: kadrę zarządzającą oraz pracowników firm: EWC Sp. z o. o., Polbau Services Grzegorz Kuliś, ECP Sp. z o. o., Stareexpress Logistics Sp. z o. o. (o9ółem 5 kobiet, 28 mężczyzn). Szkolenia dla kadry fizjoterapeutów: - PNF (koncepcja torowania nerwowo-mięśniowego), - NDT Bobath (koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo-ezaskowych, - czytenie zdjęć RTG, terapia manualna tkanek miękkich, neuromobilizacja, - metoda Me Kenziego - mechaniczne diagnozowane i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, Lider wśród - Kinesiology Taping - metoda leczenia poprzez zastosowanie taśmy kinesio tex, "EUROMEOYK" S, specjalistów - - terapia manualna wg Mulligana, refleksoterapia stóp, Projekt jest adresowany do 22 ul. Ozimska C. Andrzej Sochacki, szkolenia kadry , , masaż Lomi Lomi. gorącymi stemplami, kamieniami. pracowników przedsiębiorstwa Opole Tomasz Sochacki NZOZ Euromedyk Szkolenia dla kadry administracyjnej: 'EUROMEDYK' S. C. w Opolu - profesjonalna obsługa pacjenta, - recepcja jako wizytówka firmy, - język niemiecki podstawowy, język angielski podstawowy, - kurs obsługi komputera, księgowości, płacowo-kadrowy. Szkolenia dla kadry zarządzającej: - motywowanie i dyscyplina pracy, - konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, - świadome przywództwo - efektywność i konsekwencja. 10. LEVEL Sp, z o, o, Moduły - moduł języka angielskiego - 120h/os, Uczestnikami projektu będą przedsiębiorcy - moduł informatyczno - biznesowy (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Negocjacje (kobiety) i pracownice firm sektora MMSP Profesjonaal. Korfantego menadżerskie, Kreowanie wizerunku firmy, Internet w biznesie, Zastosowanie IT (w tym zatrudnieni na podstawie umowy lizm opolskich w firmie, Żródła finansowania działalności gospodarczej firmy, Kadry I place), cywilno-prawnej). Zakłada się objąć 70/ , , kobiet wizytówiką moduły miękkie (Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, Techniki wsparciem 25 kobiet zatrudnionych w Katowice woj. opolskiego manipulacji i wywierania wpływu, Efektywne zarządzanie czasem, mikroprzedsiębiorstwach, 50 szkoleniowe: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Radzenie sobie ze stresem), zatnudnionych w małych i 25 - organizacja i przeprowadzenie egzaminów EFBlLCCI - wszyscy uczestnicy zatrudnionych w średnich. projektu przystąpią do egzaminu English For Business.

4 11. NB Polska Sp. z o. o. Szkolenia dla Top Managerów - snolenla z zakresu ZPC Szkolenia dla MIstrzów Produkcji - z zakresu przywództwa sytuacyjnego oraz Team Buildlngu i ZPC Kompetentni SzkolenIa dla Liderów - z Leadership follow up, z Team Bulldlngu, z ZPC oraz z i konkurencyjni TWI w regionie. OddZIał Szkolenia dla pracowników liniowych: - z Team Bulldlngu Program w NamysłoWle, Projekt zakłada przeszkolenie wszystkich z obsługi wózka widłowego wzmocnienia ul. Oleśnicka 12 pracowników NB Polska (firma zatrudnia , ,00 94,S z uprawnień SEP kompetencji osoby oraz planuje zatrudnić 13 i umiejętności Namysłów - z zakresu spawania metodą MAG kolejnych). pracowników - z zakresu przywództwa firmy NB Polska - z zakresu Zarządzania jakością dla Inspektorów Szkolenia dia pracowników admlnlstracyjnych- z Team Buildingu oraz z zakresu ZPC Szkolenia dodatkowe łączone - z zakresu Problem SolVing oraz z zakresu Zarządzania Projektem. Szkolenia strategiczne: - szkolenie: zmiana organizacji pracyw wyniku zmiany strategii rynkowej firmy, - szkolenie: planowanie operacyjne, Szkolenia taktyczne: Centrum Ewaluacji Grupa docelowa składa się z pracowników ul. Karpacka - szkolenie: zespół w procesie zmian, i Zarządzania Rozwój potencjału firm Holland Contranllng Sp. z o. o. oraz / , , szkolenie: budowanie zespotu strategiczno-taktycznego, Projektami Jadwiga firm grupy HC Holland IT Sp. z 0.0. (12 osób). Są to Opole - szkolenie: planowanie taktyczne, osoby pracujące na terenie woj. Silarska - szkolenie: analiza procesów, proceduroraz środowiska pracy, opolskiego w wieku od 25 do 31 lat. - szkolenie: prezentacje w jęz. ang., - szkolenie: spotkania i negocjacje z klientami Europy Zachodniej, - szkolenie: komuinkatywny język holenderski. 13. TP-ELBUD AKCYJNA SPÓŁKA Zadanie: Program EPM - 1 edycja szkoleń dla 5 osób - 45h (5h x 9 dni) oraz szkolenia coachingowe 1 na 1 Akademia ul. Gliwicka 8 Zadanie: Program EW - 1 edycja szkoleń grupowych - 40h (5h x 8dni) oraz 7h Przywództwa TP , , szkoleń 1 na Bierawa ELBUD Zadanie: Program zarządzania projektami wg PRINCE 2 5 dni po 8h - 1 edycja, grupa 10 osób Zadanie: WZSiK - 1 edycja dla 13 osób, 2 dni po 5h Beneficjentem pomocy jest średnie przedsiębiorstwo TP ELBUD SA oraz jego pracownicy: kadra zarządzająca 25 osób, kierownicy, pracownicy zespołów projektowych 2 osoby, pracownicy operacyjni poszczególnych działów 13 osób. Łącznie z projektu skorzysta 68 osób. "STOP" Spółka 14. z ograniczoną Profesjona- ul. Reymonta 16 odpowiedzial. lizm Opole ,50 nością Szkolenia: - rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego bilansisty, - rachunkowość, - podatek dla towarów i usług, - bilansowe i podatkowe zamknięoe roku, - księgowość wspólnot mieszkaniowych, - inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki, zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe, - księgowość firmy na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, - podatek dochodowy od osób fizycznych, ,00 87,S podatek dochodowy od osób prawnych, - prawo pracy w praktyce. - język angielski dla finansistów. - praktyczne zastosowanie programów komputerowych w prowadzeniu księgowości, - prawo celne, - rozliczanie dotacji pozyskiwanych z Unii Europejskiej, - fuzje, sprzedaż, darowizna, przejęcia, podział i potączenia jednostek gospodarczych, - podatek dochodowy od osób fizycznych - aktualne problemy. nawelizaąe, - podatek dochodowy od osób prawnych - aktualne problemy. nowelizacje. Uczestnikami projektu będzie 195 osób, w tym 117 kobiet pracowników biur rachunkowych w wieku powyżej 18 roku życia wykonujących pracę na podstawie umowy O pracę, mieszkający na terenie woj. Opolskiego.

5 Kapitał ludzki Wyższa Szkola kluczem do ul. Fabryczna 15. Bankowa we sukcesu Wrocławiu przedsięblor Wrocław stwa 18 dwudniowych szkoleń miękkich w 10 osobowych grupach (180 uczestników. 140 kobiet I 40 mężczyzn) ~ nowoczesne techniki sprzedaży j zarządzania pracowników. - jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, zarządzającą oraz osoby bezpośrednio - zarządzanie konfliktem. obsługujące klientów-sprzedawców. - zarządzanie projektem. - trening umiejętności menedżerskich, - ECDL - 4 grupy po 18 osób. Komunikator Public 16. Relations Radosław pracowników i Pietruszewski właściciela firmy Komunikator PR Szkolenia miękkie: - szkolenia grupowe Akademia Doskonalenia Zawodowego 6 szkoleń 2-dniowych dla 6 osób ul. - szkoienia grupowe Warszatu redukcji stresu dla 6 osób 24h Sosnkowskiego konsultacje poszkoleniowe: coaching grupowy dla 6 osób 160h , , Szkolenia twarde: Opole - kurs Szkota 3W Webmaster dla 1 osoby 66h - Program Professional Diploma in Marketing dla 1 osoby 170h - Program Professional Certificate in Marketing dla 1 osoby 120h - zajęcia z języka angielskiego z nalive speakerem dla 6 osób 1DOh Grupą, do której skierowany jest projekt jest przedsiębiorca i jego wszscy pracownicy zamieszkujące na terenie woj. opolskiego. Projekt obejmuje 6 osób (5 pracowników oraz właściciela fi rmy). Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy: Projekt skierowany jest do pracodawców a) zajęcia leoretyczne: podslawy rozpoznawania stanów zagrożenia życia oraz oraz pracowników mikro i małych nagiego zatrzymania krążenia, zasady resuscytacji krążeniowo oddechowej. przedsiębiorstw, w 50% do osób w wieku b) zajęcia praktyczne: ćwiczenia na fantomach - resuscytacja krążeniowo- wsparciem zostanie objętych 225 osób, w oddechowa, opatryvvanie ran wraz z unieruchamianiem złamań, urazy układu tym 120 osób to pracownicy w wieku 45+, kostnego, użycie podstawowych środków do udzielenia pierwszej pomocy, wszyscy zamieszkali na obszarze woj. postępowanie w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych i w opolskiego. w grupie lej 74% stanowią ranie, krwotoki, bezpieczne przeniesienie i ułożenie poszkodowanego. mężczyźni i 26% kobiety. 18. QUEST Sp. z o. o. - profesjonalna obsługa klienta. Grupą docelową]est 200 przedsiębiorców. - odbijanie klientów konkurencji, Ich pracownice - system motywowania i wynagradzania pracowników, I pracownicy (150 kobiet. 50 mężczyzn) , , zarządzanie zmianą. reprezentują dwie grupy: kadrę aspekty prawne i moralne udzielania pierwszej pomocy, ocena stanu 45+, mieszkających i pracujących w woj. poszkodowanego, zasady ulożenia poszkodowanego opolskim, które nie posiadają umiejętności Państwowa Wyższa ul. Armii w pozycji bezpiecznej. obowłązkowy skład apteczki oraz pierwsza pomoc u w zakresie udzielania pierwszej pomocy. a Potrafię ratować H. Szkola Zawodowa Krajowej , , chorych na astmę, w przypadku hipo-/hipertemii, zalruć, odmy. wstrząsu, które pracują w grupie i mają kontakt z Twoje życie w Nysie Nysa oparzeń, zasłabnięć kobiet w ciąży i niemowłąt. innymi osobami. W ramach projektu Projekt skierowany jest do Rozwój potencjalu przedsiębiorców j ich pracowników współpracy (w tym osoby wykonujące pracę na Szkolenia z języka angielskiego na poziomie biznesowym. Zawiera on zagranicznej podstawłe umowy cywilno-prawnej). 6 poziomów: A 1 (początkujący), Al (podstawowy), B1 (średniozaawansowany opolskich ul. zamieszkujących na terenie woj. Partyzantów 1 niższy). B2 (średniozaawansowany wyższy). C1 (zaawansowany), C2 (biegły). przedsię- opolskiego oraz podmioty i pracownicy ,58 H4862, Jedna edycja szkoleń zawiera 12 modułów. trwa 96h i realizowana jest poprzez biorstw poprzez podmiotów posiadających siedzibę/oddział Namysłów zajęcia trwające 2 razy wzrost zdolności na terenie woj. opolskiego, w pow. w tygodniu po 2 godziny w ciągu 24 tygodni (6m-cy) - razem 864 godz," komunikacyjszkoleniowych. namysłowskim. Uczestnikami będą osoby nych w języku z firm mikro angielskim j małych, w tym min 50% osób w wieku 45+ (średnio 2 osoby z jednej firmy).

6 -. 19, ul. Krótka 1 finansistów. pracowników 46-D63 Suchy , , zajecia indywidualne z języka niemieckiego i angielskiego z native speakerem, i właścicielki Bór - Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak- Dźyberti Szkolenia twarde: - szkolenie grupowe Zarządzanie projektami, - szkolenie grupowe Excel dla zaawansowanych, - szkolenie Biegłych Rewidentów, LEPSZY - metodyka zarządzania projektami Prince II, PROJEKT - - kurs kadry i płace, podnoszenie - szkolenie księgowości. rozliczanie projektów EFS i angielski dla księgowych i Bi ura Doradczego - Szkolenia na trenera programu Spadochron, DOBRY - szkolenie ABC Terapii Krótkotermnowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, PROJEKT Szkolenia miękkie: - grupowe szkolenie wyjazdowe - warsztaty redukcji stresu i asertywnosci, - coaching grupowy i indywidualny, - doradztwo w zakresie opracowania księgi jakości i wdrożenia systemu, certyfikacja systemu, szkolenia auditorów wewnętrznych. Grupą docelową jest przedsiębiorca i jego wszyscy pracownicy (w tym osoby wykonujace pracę na podstawie umów cywilno-prawnych) zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz podmiot posiadający siedzibę na terenie woj. opolskiego. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 12 osób: przedsiębiorca oraz 11 pracowników małego przedsiębiorstwa. - szkolenie grupowe - profesjonalne prezentacje, pracownicy (w tym osoby wykonujące - szkolenie grupowe - telemarketing, pracę na podstawie umów cywilno- 20. P. H. Robopol Sp. j. pracowników firmyp. H. Robopol Szkolenia: - szkolenie grupowe - kounikacja interpersonalna, - szkolenie grupowe - zarządzanie emocjami z perpektywy NLP, Grupą, do której skierowany jest projekt - szkolenie grupowe - zaawansowane negocjacje w sprzedaży produktów I uslug, jest przedsiębiorca i jego wszscy ul. Słowackiego - szkolenie wyjazdowe - Uder i Manager, prawnych) zamieszkujące na terenie woj. 8a szkolenie wyjazdowe - zarządzanie zespołem, opolskiego oraz podmiot posiadający , ,95 106, Kępa szkolenie wyjazdowe - Manager projektu europejskiego, siedzibę na terenie woj opolskiego. Projekt k/opola - szkolenie grupowe - język angielski dla początkujących, obejmuje wsparciem 18 osób (pracownicy - szkolenia indywiduaine z języka angielskiego z native speakerem, z CENTRALI FIRMY - Kępa k/opola): 2 - szkolenia indywidualne z natille speakerem z języka niemieckiego, właścicieli oraz 16 pracowników małego - szkolenia z języka niemieckiego dla, przedsiębiorstwa P.H. Robopol Sp. j., - szkolenie grupowe - kurs komputerowy MS Office, w tym 7 kobiet i 11 mężczyzn. - szkolenie Power Point, - szkolenie zarządzanie systemem operacyjnym Unux. 21. BIS MUL TłSERWIS Sp. z o. o. Szkolenia miękkie: - profesjonalna asystentka, Rozwój - zarządzanie czasem, - profesjonalna obsluga klientów zewnętrznych i wewnętrznych, - konflikty - zapobieganie i rozwiązywanie, pracowników - zarządzanie kontraktem - middle manager, przedsię- - psychologia obsługi klientów biznesowych, biorstw - analiza potrzeb klienta uslugi zintegrowanego systemu zarządzania, innowacyjnych - ul. Prudnicka 40 - profilowanie marek innowacyjnych marketing aniołów biznesu, BIS , , szkolenia indywidualne: skuteczna sprzedaż, mediacje cywilne MUL TISERWIS Krapkowice i gospodarcze, coaching narzędziem nowoczesnego managera, sztuka udanych Sp. zoo o. negocjacji, analiza interpretacja i metodologia sporządzania rachunku i Business przepływów pieniężnych, szkolenie z pakietu SOL Trados Studio, projektowanie Acceleration struktury systemów informatycznych Center Sp. z o. o. Szkolenia twarde: - kurs czeladniczy - blacharz izolacji przemysłowej, - kurs czeladniczy - monter izolacji przemysłowej, - kurs mistrzowski - blacharz izolacji przemysłowej, - kurs mistrzowski - monter izolacji przemysłowej. Grupę docelową w projekcie stanowi kadra zarządzająca oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, 2 przedsiębiorstwa z woj. opolskiego: BIS Multiserwis Sp. z o. o. i BAC. Sp. z o. o. - w sumie 104 osoby.

7 ATMOTERM S. A. Profesjonalizacja kadr opolskiego biznesu - rozwój zawodowych pracowników firmy ATMOTERM S. A. Szkolenia: Grupę docelową w projekcie stanowi kadra - myślenie obiektowe i modelowanie myślowe dla analityków, konsultantów i zarządzająca oraz pracownicy (w tym programistów, osoby wykonujące pracę na podstawie - zarządzanie - zbudowanie wiedzy i kompetencji menadżerskich umowy cywilnoprawnej) przedsiębiorstwa w zakresie planowania strategicznego. zarządzania portfelem projektów, PR, posiadającego siedzibę na terenie woj. ul. rozwojem produktów, wdrażania zmian, coachingu, opolskiego - Łangowskiego , ,00 86,S kreatywne szukanie roz'niązań i definiowanie problemów dla kierowników w sumie 65 osób. Grupa docelowa: Opole projektów, analityków i konsullantów, - min. 40% kobiet. - analiza potrzeb klienta dla analityków i sprzedawców, - min. 8 osób po 45 roku życia, - systemy środowiskowe i zagadnienia ogólno przyrodnicze dla konsullantów, - min. 30% uczestników opiekujących się - zarządzanie procesami i produktem dla kierowników projektów, dziećmi do lat 7 - szkolenia otwarte ogólne dla osób odpowiedzialnych za realizację procesów w. min. 40% osób zatrudnionych w ostatnim firmie - marketing. PR, HR, administrowanie serwerami i inne. roku (w okresie I.2010) Bloki szkoleniowe: - moduł I: KADRY - nawiązywanie stosunków pracy, rodzaje umów o pracę, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, zmiany warunków umowy o Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw AKADEMIA pracę, czas pracy, urlopy pracownicze, podróże służbowe, uprawnienia dzialających na terenie woj. opolskiego i KADR I PŁACul. pracowników związane z rodzicielstwem, rozwiązyyłanie umów, ochrona danych ich pracowników (w tym osoby wykonujące specjalistyczny osobowych PHIN Consulting Sp. pracę na podstawie umowy cywilno- Częstochowska 23. kurs dla przedsię , , moduł II: PŁACE - obowiązki pracodawców wobec ZUSu, system wynagrodzeń, z o. o. prawnej) zamieszkałych na terenie woj biorców i ich obowiązki rozliczeniowe pracodawców wobec Urzędów Skarbowych, lista plac z opolskiego. Wsparciem zostanie objętych Łódż pracowników wykorzystaniem MS Excel 100 osób (75 kobiet, 25 mężczyzn), w tym z woj. opolskiego moduł III: Praca przy komputerach 45 z mikro i 55 moduł IV: BHP i PPOŻ z małych przedsiębiorstw. Dodatkowo każdy beneficjent ostateczny będzie uczestniczył w szkoleniach miękkich (30 godz.) w formie e-iearningu Szkolenia miękkie: 1.Komunikacja interpersonalna w firmie, 2.Skuteczna sprzedaż, w Projektach Internetowych, Agile Project Management with Serum, Windows Workflow Foundation. MICHAŁ PAMUŁA- Nowocześni ul. Żeromskiego 25. DORADZTWO przedsiębiorcy 4 PERSONALNE medyczni Nysa 1.SZKOLENIE ZAWODOWE Z ZAKRESU PANENDOSKOPII. Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy medycznej, zaangażowani zostaną praktycy-specjaliści z zakresu panendoskopii. Zadanie obejmuje także doradztwo indywidualne dla menedżerów, celem wzmocnienia kompetencji Szkolenia twarde: Wzorce projektowe w języku C#, XML w.net Framework - C#, Subversion for Grupę docelową stanowią przedsiębiorca i 24, E-DIRECT Sp. z 0.0, jego wszyscy pracownicy (w tym osoby Users, wykonujące prace na podstawie umów Bezpieczeństwo serwisów internetowych, PrOjektowanie systemów identyfikacji ul. 1 Maja 53 cywilno-prawnych) zamieszkujący na wizualnej, pracowników , , Opole terenie woj. opolskiego oraz podmiot Pakiet - Adobe Illustrator, Tworzenie aplikacji z użyciem EJB 3, Wzorce i właścicieli firmy posiadający siedzibę na terenie woj. projektowe i refaktoryzacja do wzorców, Tworzenie i testowanie aplikacji z E-direct opolskiego. Łącznie 14 osób: użyciem Test-Driven Development, Angielski w biurze, 2 wlaścicieli oraz 12 pracowników firmy E- LICENCJA HR, Szkolenie z pozycjonowania, Pakiet MAX trenerski PHP direct, w tym 4 K i 10 M. i MySQL, Web Usability. Intuicyjne i użyteczne serwisy www, Prawo zamówień publicznych, Dobry Tester - Laboratorium, Testowanie społecznych BO, jak również nabycia umiejętności praktycznego wykorzystania Grupą docelową projektu są pozyskanej wiedzy. przedsiębiorcy, lekarze podstawowej SZKOLENIE VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY MEDYCZNEGO. Będzie opieki zdrowotnej (ogółem 30 osób) , , prowadzone przez specjalistów w danej dziedziny (np. radcę prawnego, z terenu województwa opolskiego. specjalistę ds. HR w placówce służby zdrowia, itp.). Zadanie obejmuje takie W grupie docelowej mieści się co najmniej doradztwo indywidualne dla menedżerów, celem wzmocnienia kompetencji 16 osób powyżej 45 roku życia. społecznych BO, jak również nabycia umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy. Usługa ta zostanie dostosowana do potrzeb każdego z uczestników i może objąć również specyficzne zagadnienia, np. radzenie ze stresem w pracy i w kontaktach z pacjentem.

8 .' 26. Nowoczesne Wsparcie w ramach projektu skierowane kompetencje Wsparcie pracowników małego przedsiębiorstwa cykl szkoleniowy 1 skuteczna Jest do wszystkich pracowników Centrum Języków pracowników sprzedaz l obsługa klienta grupa 5 osobowa 2 szybkie czytanie metodą Sensu 3 przedsiębiorstw wykonujących pracę na Obcych motorem rozwoju ul Reymonta 14, ABC j obcych 4 emisja głosu 5 przeszkolenie lektorów na egzaminatorów podstawie umowy c)'wllno-prawnej Grupę , , i Edukacji Poliglotus Centrum Języków Opole międzynarod Systemu oceny kształcenia TELC 6 szkolenia z zasad udzielania docelową stanowić będzie 28 pracowników Tomasz Górski Obcych pierwszej pomocy 7 przeprowadzenie Interpersonalnych zajęć rozwijających ( 25 K 13M), w tym 3 osoby powyzej 45 r z I Edukagl umiejętności osobiste 8 sesja kreatywności l technik rozwiązywanła problemów Zamleszkujace na terenie woj opolskiego POLlGLOTUS zatrudnione w siedzibie benefiqenta Szkolenia ogółne: -cykl 12 szkoleń z zakresu zarządzanła I przedsiębiorczości o tematyce Akademia Języków profesjonalna obsługa klienta, efektywne negocjage, komunikacja interpersonalna, BIZNESLlNGUA obcych, autoprezentacja, wystapienia publiczne, motywowanie pracowników w biznesie, ul Damrota 1O, Centrum Jezyków zarządzania , , profesjonalna rekrutaqa i selekqa, savoir- vivre w biznesie, skuteczne Opole Obcych i pozyskiwanie funduszy unijnych, zasady sporzadzania studium wykonalności wg przedsiębiorczości RPa WO, prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach POKL, analiza finansowa przedsięwzięcia. - 2 cykle szkoleń językowych. Projekt adresowany w całosci do 300 pracowników młkro I małych przedsiębiorstw, z czego co najmniej 50% to osoby powyżej 45 roku zycia. Mistrzowski ul. Paca 37 28, SEKAS.A. instruktor prawa jazdy Warszawa Szkolenia: 1.Kurs przygotowawczy do egzaminu Instruktora Techniki Jazdy oraz pierwszej pomocy. Szkolenie składa się z 2 modułów: a) zajęcia teoretyczne (16 godzin) i trening praktyczny (24 godziny); , ,00 94, b) pierwsza pomoc przedlekarska w sytuacjach zagrożenia życia I zdrowia czfowieka (16 godzin). 2.Szkolenie medyczne - zaawansowany kurs pierwszej pomocy -ratownictwo drogowe (16godzin). Wsparciem zostaną objęci przedsiębiorcy i ich pracownicy zamieszkali oraz posiadający Siedzibę na terenie woj. opolskiego. Uczestnicy muszą posiadać uprawnienia Instruktora Prawa Jazdy. Łączna liczba objęta wsparciem to 72 osoby, z czego min 14 (20%) to kobiety, a 36 (50%) to osoby, które ukończyły 45 rok życia. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców Intensywne ich pracowników (w tym osoby wykonujące szkolenia z pracę na podstawie umowy cywilnozakresu języka FlOR i PARTNERZY prawnej), zamieszkujących na terenie woj. angielskiego - ul. Partyzantów 1 Spółka Partnerska Szkolenie umiejętności komunikacji biznesowej w języku angielskim opolskiego oraz podmioty i pracownicy 29, rozwój potencjału , ,46 97, Tłumaczy I potwierdzenie Ich certyfikatem TOEIC. podmiotów posiadających siedzibę/oddział współpracy Namysłów Przysięgłych na terenie powiatu namysłowskiego. zagranicznej Uczestnikami będą osoby z firm mikro I opolskich małych, w tym min. 50% osób w Wieku przedsiębiorstw powyżej 45 roku życia. i Projekt zakłąda podnoszenie właścicieli I pracowników firmy Gastropol. Gastropoi ul. Rybacka 15, W ramach zadania prowadzone będą szkolenia ( księgowe. Projekt skierowany Jest do pracowników 30. pracowników firmy , , Sp. z o. o, Opole z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników). kursy przedsiębiorstwa Gastropol sp z o. (kucharskie, kelnerskie, barmańskie, językowe. managerskie) o. Szkolenia zostały pogrupowane ze względu na grupę odbiorców: Grupą docelową jest kadra zarządzająca 1 Zarząd - szkolenia menadżerskie. Interpersonalne, przywódcze, (wyższego I nizszego szczebla) firmy Stegu 2 Dział sprzedazy i magazynu - szkolenia m.in.. zawodowe z projektowania mas Sp z o o (w tym osoby wykonujące prace 31 Stegu Sp. z o, o. na podstawie umów CYWIlno-prawnych) kwalifikacji kadry betonowych, atestów produktów, obsługi klienta. szkolenia językowe. ul Dworcowa zamieszkujący zarządzającej , , marketingowe, zarządzania logistyką, obsługi systemów L1NUX; Jelowa (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na firmy Stegu Sp. z 3 Dział reklamacji - szkolenia m.ln zarządzanie marką, projektami, techniki terenie woj. opolskiego oraz podmiot 00. sprzedaży, zarządzanie transportem, 4 Dział finansowy: szkolenia z rachunkowości, przepisów prawa pracy, ochrony posiadający Siedzibę na terenie woj danych osobowych, kodeksu spółek handlowych Itp opolskiego PrOjekt obejmuje wsparciem 40 osób,w tym 15 kobiet i 25 męzczyzn

9 32. Fojud S. A. Szkolenia kierowane są do pracowników mikro I małych przedsiębiorstw, którzy chcą nabyć nowe lub poszerzyć posiadane W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia o tematyce kwallflkaqe (120 osób) Z uwagi na - Pozyskiwanie środków unijnych - 10 cykli po 16 godzin szkoleniowych. charakter planowanych szkoleń. oferta - InnowaCYjność organlzacyjna procesowa I marketingowa w organizacji - 1a cykli będzie kierowana do pracowników komórek Akademia po 16 godzin szkoleniowych operacyjnych oraz ekonomlczno- ROZWOJU ul Zeylanda 1/ Zarządzanie projektem - 10 cykli po 8 godzin szkoleniowych , ,00 82,S InwestycYjnych pracujących na UmiejętnoścI Poznań Zajęcia będą prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem sprzętu stanowiskach takich Jak np speqallsta ds Europejskich audiowizualnego Każde szkolenie zakończone zosia nie egzaminem InwestyCJ', pracownik zespołu projektowego sprawdzającym wiadommiel uczestników Warunkiem wydania certyfikatu będzie specjalista ds marketingu oraz do kadry obecność na zajęciach I pozytywna ocena uzyskana z egzaminu zarządzającej a takle Ich pracowników Co najmniej 50% uczestników będą stanowić osoby w Wleku , ,32 WOjewódzki Urząd Pracy w Opolu ( IP 2) Wydzlal Realizacji Projektów Zespól ds Pnoryfetu VI. VIII POKL Opole, dn r. WiCEDYl{EK'.i., WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRłh ~PieChnik

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie "Ma-Ja" dostarcza swoim Klientom odpowiednio przygotowane miejsca na reklamę zewnętrzną. Są to przede wszystkim białe tablice umieszczone wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Wartość. Okres realizacji. Kwota dofinansowania. projektu. Tytuł projektu. ogółem. projektu

Wartość. Okres realizacji. Kwota dofinansowania. projektu. Tytuł projektu. ogółem. projektu Lista podpisanych we wrześniu 2012 roku umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr: 1/POKL/8.1.1/2012 Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta 1 091/12 Centrum Promcji Innowacji i Rozwoju Data zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Badanie zrealizowane w ramach projektu pt: Wszechnica Skierniewicka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Szkolenia wewnętrzne Naszą ofertę kierujemy do Firm zarządzanych w sposób przemyślany - które budując swoją pozycję na rynku, dostrzegają siłę kapitału ludzkiego. Dostarczamy skuteczne narzędzia do realizacji

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo