W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów"

Transkrypt

1 U.T" Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba "'".-n W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE Liczba Ogólna Kwota Data Okres otrzywartość dofinansomanych zawarcia Formy wsparcia Grupy docelowe realizacji projektu (PLN) wania (PLN) umowy punktów 1. Rozwój kompetencji menadżerskich zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w tematyce: Kapitał Ludzki - - adaptacja nowo przyjętych pracowników do najcenniejsza specyfiki i kultury firmy, inwestycja. - skuteczne motywowanie pracowników, Mikro, małe i średnie Doskonalenie - tworzenie i przeprowadzanie systemu ocen przedsiębiorstwa stale Cech Rzemiosła i kompetencji z okresowych, wspólpracujące z Cechem Przedsiębior- zakresu ul. Robotnicza tworzenie i wykorzystywanie opisów Rzemiosła i , ,00 98,S czości Związek zarządzania Brzeg stanowisk pracy, Przedsiębiorczości Związek Pracodawców kapitałem ludzkim - techniki skutecznej rekrutacji, Pracodawców w Brzegu i ich w firmach - prawo pracy i inne uregulowania związane z pracownicy wyższego rzemieślni- zarządzanie kapitałem ludzkim, szczebla. czych powiatu - realizacja polityki równości szans w małej brzeskiego. firmie, - kształtowanie kompetencji menadżerskich, -zarządzanie wiekiem w małej firmie. TOP FARMS 2. "GŁUBCZYCE" Sp. z 0.0. ul. Bolesława AKADEMIA TOP Chrobrego FARMS G1ubczyce Szkolenia ogólne dla kadry średniego i liniowego szczebla zarządzania: - zarządzanie podległym zespołem, - skuteczne motywowanie pracowników, - trudne sytuacje w zarządzaniu podległym zespołem. Szkolenia dla pracowników administracyjnych: - skuteczna komunikacja pozioma i pionowa w organizacji, 250 pracowników - zarządzanie pracą w czasie i spotkania zamieszkałych na terenie , , robocze, województwa opolskiego i - budowanie relacji z przełożonym i zatrudnionych w Top Farms współpracownika mi, G1ubczyce Sp. z o. o. - programy biurowe. Szkolenia dla pracowników produkcyjnych: - global gap, - HACCP, - BHP, - obsługa ładowarek, - szkolenia elektryczne typu E, - żywienie bydła.

2 3. Grupa Forbis Crux Mikro - Szkoła Consulting s. c. Zarządzania Szkolenia Moduli NOlNOczesna Organizacja Pracy: o zarządzanie zmianą w zespołach pracowniczych w małej firmie, o intermentoring, czyli jak wykorzystywać wewnętrzny potencjal kompetencyjny pracowników w firmie, o mobilna organizacja pracy. Szkolenia Moduł II Szkoła Zarządzania: o jak zarządzać małą firmą w warunkach kryzysu i zmieniającego się rynku, 80 osób dorosłych o zamówienia publiczne w praktyce małych zatrudnionych w mikro i ul. Krakowska 49 firm, małych firmach (w tym osoby Strzelce , ,44 66,S praktyczny marketing w malej firmie, wykonujące pracę na Opolskie - życiowa wartość klienta, podstawie umowy cywilnoo profesjonalne metody sprzedaży, prawnej) z terenu o finanse dla nie-finansistów, województwa opolskiego. - controlling w małej firmie - ekonomiczne know-how malej firmy. Szkolenia Moduł III Nowe technologie w małej firmie: - audy10r wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, o business english (z wykorzystaniem portalu e learningowego ), o wykorzystanie narzędzi informatycznych CRM w zarządzaniu ralacjami z klientami.

3 4. Szkolenia - Zarząd: controlling i budżetowanie skuteczne systemy informacji menedżerskiej, metodyka budowy strategii firmy, wybory strategiczne, negocjacje w biznesie - warsztaty dla zarządzających, jak zbudować sprawny zespół menedżerski - tajemnice przywództwa, marketing strategiczny - metodyka i narzędzia budowy sukcesu rynkowego, balanced scorecard - budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI, system zarządzania przez cele - budowa i wdrożenie, rachunkowość dla zaawansowanych. Szkolenia - Pion handlowy: szkoła coachów - the art & science of coaching - moduły 1-4, sprzedaż zorientowana na rezultaty - szkolenia 61 pracowników firmy ARTIM grupowe oraz PIRK. Podnoszenie Sp. z o. o. (w tym osoby Szkolenia - Pion IT: dynamics AX 9009: ARTIM kwalifikacji ul. Oleska wykonujące pracę na programowanie podstawowe i zaawansowane, , ,00 93, Sp. z o. o. pracowników firmy Opole podstawie umów cywilnoconfiguńng and troubleshooting Windows ARTIM Sp. z o. o. prawnych) zamieszkujących Server 2008, fundamentals of Microsoft Server na terenie województwa 2008, configuńng and troubleshooting identity opolskiego. and access solutions with Windows Server 5. AWENA Sp.j. Dobry start zawodowy gwarancją ul. Agatowa sukcesu Komorów pracownika i pracodawcy 2008, introduction and installing and managing Microsoft Exchange Server 2007, implementing Microsoft SQL Server implementing and maintaining Microsoft SQL ~ Microsoft Office SharePoint Server 2007, wirtu and managing Microsoft Windows Server 2008 SharePoint Services 3.0, Advanced SharePoin using Windows SharePoint Services 3.0. recovering messaging servers and databases l and troubleshooting Microsoft Exchange Serve Windows Server 2008 Terminal Services, plan Microsoft Security Guidance Training II, zarząd logistyczne przedsiębiorstwem - podstawy, zar. ooziom senior. Szkolenia ogólne: 48 pracowników mikro i - komunikacja i autoprezentacja, małych przedsiębiorstw z , ,40 71, negocjacje, terenu woj.. opolskiego, w - praca w zespole, wieku I., o krótkim - stres i czas. stażu pracy (do 5 lat).

4 6. Wyróżnione bloki szkoleniowe: - szkolenia z zakresu zakupów i sprzedaży - 7 szkoleń dla 9 osób działu handlowego - szkolenia z zakresu logistyki - 1 szkolenie dla 3 osób zajmujących się logistyką Podniesienie - szkolenia z zakresu produkcji - obejmuje konkurencyj- kadrę kierowniczą ności zakładu ul. Fabryczna 1 Wszyscy (140) pracownicy - szkolenia z zakresu jakości - szkolenie dla 2 Cuprod CUPROD Sp. z o firmy CUPROD Sp. z o. o , ,89 79, pełnomocników ds. jakości Sp. z o. o o. poprzez Kluczbork zatrudnieni na umowę o pracę, - finanse i księgowość - 7 szkoleń inwestycje w - informatyka - 3 szkolenia dla 13 pracowników z czego 76% stanowią kobiety. kapitał ludzki w zakresie obsługi systemów WF-CRM oraz WF-MAG - szkolenia z zakresu wymagań normy BRC, prawa żywnościowego, produktów wysokiem jakości - szkolenie dla wszystkich pracowników. 7. Lesaffre S.A. Polska Szkolenia z zakresu: - doskonalenie kompetencji zarządzczych dla kadry zarządzającej, - rozwoju kompetencji kierowniczych dla kadry średniego szczebla, - rozwoju kompetencji handlowych dla kierowniczej kadry handlowej, - ISO i HACCP na poziomie zaawansowanym, - ISO i HACCP na poziomie Kompetentna podstawowym, ul. Dworcowa 36 Grupa docelowa składa się z kadra to pewna , , znakowania środków spożywczych, 93 osób pracujących w Wołczyn przyszłość firmy - zagospodarowania osadów ściekowych i Lesaffre Polska S. A. odpadów produkcyjnych, - zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001, - wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, - prawa pracy i czasu pracy, - Business Object, - Excel, - komunikacji w biznesie w języku angielskim, - cukiernictwa, - pierwszej pomocy.

5 8. Szkolenia dla pracowników działu sprzedaży: - metody budowania relacji z klientem, Projekt obejmuje wsparciem Podnoszenie - doskonalenie umiejętności handlowych, 33 osoby: kadrę zarządzającą kwalifikacji Szkolenia dla kadry kierowniczej: oraz pracowników firm: EWe POLBAU SERVICES pracowników firmy ul. Krakowska strategiczne zarządzanie pracownikami, Sp. z o. o., Polbau Services , , Grzegorz Kuliś Polbau Service Opole Szkolenia dla wszystkich pracowników: Grzegorz Kuliś, ECP Sp. z o. oraz firm z nią - współpraca i komunikacja w zespole z o., Stareexpress Logistics Sp. powiązanych elementami obsługi klienta, z o. o. (ogółem 5 kobiet, 28 - cele i zarządzanie priorytetami, mężczyzn). - radzenie sobie ze stresem. Lider wśród "EUROMEDYK" S. C. specjalistów - 9. Andrzej Sochacki, szkolenia kadry Tomasz Sochacki NZOZ Euromedyk w Opolu Szkolenia dla kadry fizjoterapeutów: - PNF (koncepcja torowania nerwowomięśniowego), - NDT Bobath (koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo-czaskowych, - czytenie zdjęć RTG, terapia manualna tkanek miękkich, neuromobilizacja, - metoda Mc Kenziego - mechaniczne diagnozowane i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, - Kinesiology Taping - metoda leczenia poprzez zastosowanie taśmy kinesio tex, - terapia manualna wg Mulligana, ul. Ozimska refleksoterapia stóp, , , Opole masaż Lomi Lomi, gorącymi stemplami, kamieniami. Szkolenia dla kadry administracyjnej: - profesjonalna obsługa pacjenta, - recepcja jako wizytówka firmy, - język niemiecki podstawowy, język angielski podstawowy, - kurs obsługi komputera, księgowości, placowo-kadrowy. Szkolenia dla kadry zarządzającej: - motywowanie i dyscyplina pracy, - konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, - świadome przywództwo - efektywność i konsekwencja. Projekt jest adresowany do 22 pracowników przedsiębiorstwa "EUROMEDYK" S. C.

6 10. LEVEL Sp. z o. o. al. Korfantego 70/ Katowice , , Profesjona- lizm opolskich kobiet wizytówką woj. opolskiego Moduły szkoleniowe: - moduł języka angielskiego - 120h/os, - moduł informatyczno - biznesowy Uczestnikami projektu będą (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Negocjacje przedsiębiorcy (kobiety) i menadżerskie, Kreowanie wizerunku firmy, pracownice firm sektora l!1t~met w biznesie, Zastosowanie IT w firmie,. MMSP (w tym zatrudnieni na Zrod/a finansowania działalności gospodarcze J podstawie umowy cywilno- firmy, Kadry i place), prawnej). Zakłada się objąć - moduły miękkie (Radzenie sobie w wsparciem 25 kobiet sytuacjach. konfliktowych, Techniki manipulacji zatrudnionych w I wywierania wpływu, Efektywne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwach, 50 czasem, Autoprezentacja i wystąpienia zatrudnionych w małych i 25 publiczne, Radzenie sobie ze stresem), zatrudnionych w średnich. - organizacja i przeprowadzenie egzaminów EFB/LCCI - wszyscy uczestnicy projektu przystąpią do egzaminu English For Business. 11. Kompetentni i konkurencyjni w regionie. Program NB Polska wzmocnienia Sp. z o. o. kompetencji i umiejętności pracowników firmy NB Polska Oddział w Namysłowie, ul. Oleśnicka Namysłów , ,00 94, Szkolenia dla Top Managerów - szkolenia z zakresu ZPC. Szkolenia dla Mistrzów Produkcji - z zakresu przywództwa sytuacyjnego oraz Team Buildingu i ZPC Szkolenia dla Liderów - z Leadership follow up, z Team Buildingu, z ZPC oraz z TWI Szkolenia dla pracowników liniowych: - z Team Buildingu - z obsługi wózka wid/owego - z uprawnień SEP - z zakresu spawania metodą MAG - z zakresu przywództwa - z zakresu Zarządzania jakością dla Inspektorów Szkolenia dla pracowników administracyjnychz Team Buildingu oraz z zakresu ZPC Szkolenia dodatkowe łączone - z zakresu Problem Solving oraz z zakresu Zarządzania Projektem. Projekt zakłada przeszkolenie wszystkich pracowników NB Polska (firma zatrudnia 592 osoby oraz planuje zatrudnić 13 kolejnych).

7 12. Centrum Ewaluacji i Zarządzania Rozwój potencjału Projektami Jadwiga firm grupy HC Silarska - szkolenie: prezentacje w jęz. ang., - szkolenie: spotkania i negocjacje z klientami Europy Zachodniej, - szkolenie: komuinkatywny język holenderski. 13. Szkolenia strategiczne: - szkolenie: zmiana organizacji pracy w wyniku zmiany strategii rynkowej firmy, - szkolenie: planowanie operacyjne, Szkolenia taktyczne: Grupa docelowa składa się z - szkolenie: zespół w procesie zmian, pracowników firm Holland ul. Karpacka - szkolenie: budowanie zespołu strategiczno- Contranting Sp. z o. o. oraz / , , taktycznego, Holland IT Sp. z 0.0. ( Opole - szkolenie: planowanie taktyczne, osób). Są to osoby pracujące - szkolenie: analiza procesów, procedur oraz na terenie woj. opolskiego w środowiska pracy, wieku od 25 do 31 lat. Zadanie: Program EPM - 1 edycja szkoleń dla Beneficjentem pomocy jest 5 osób - 45h (5h x 9 dni) oraz szkolenia średnie przedsiębiorstwo TP coachingowe 1 na 1 ELBUD SA oraz jego Zadanie: Program EW - 1 edycja szkoleń pracownicy: kadra Akademia grupowych - 40h (5h x 8dni) oraz 7h szkoleń 1 zarządzająca 25 osób, TP-ELBUD SPÓŁKA ul. Gliwicka Przywództwa TP , , na 1 kierownicy, pracownicy AKCYJNA Bierawa ELBUD Zadanie: Program zarządzania projektami wg zespołów projektowych 2 PRINCE 2-5 dni po 8h - 1 edycja, grupa 10 osoby, pracownicy operacyjni osób poszczególnych działów 13 Zadanie: WZSiK - 1 edycja dla 13 osób, 2 dni osób. Łącznie z projektu po 5h skorzysta 68 osób.

8 14. "STOP" Spółka z ograniczoną Profesjona- ul. Reymonta odpowiedziai- lizm Opole nością Szkolenia: - rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego bilansisty, - rachunkowość, - podatek dla towarów i usług, - bilansowe i podatkowe zamknięcie roku, - księgowość wspólnot mieszkaniowych, - inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki, zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe, Uczestnikami projektu będzie - księgowość firmy na podatkowej księdze 195 osób, w tym 117 kobiet przychodów i rozchodów, pracowników biur - podatek dochodowy od osób fizycznych, rachunkowych w wieku , ,00 87, podatek dochodowy od osób prawnych, powyżej 18 roku życia - prawo pracy w praktyce, wykonujących pracę na - język angielski dla finansistów, podstawie umowy o pracę, - praktyczne zastosowanie programów mieszkający na terenie woj, komputerowych w prowadzeniu księgowości, Opolskiego. - prawo celne, - rozliczanie dotacji pozyskiwanych z Unii Europejskiej, - fuzje, sprzedaż, darowizna, przejęcia, podział i połączenia jednostek gospodarczych, - podatek dochodowy od osób fizycznych - aktualne problemy, nowelizacje, - podatek dochodowy od osób prawnych - aktualne problemy, nowelizacje. 18 dwudniowych szkoleń miękkich w 10 osobowych grupach (180 uczestników, 140 kobiet i 40 mężczyzn) - nowoczesne techniki sprzedaży i zarządzania pracowników, Grupą docelową jest 200 Kapitał ludzki - profesjonalna obsługa klienta, przedsiębiorców, ich 15. Wyższa Szkoła kluczem do ul. Fabryczna odbijanie klientów konkurencji, pracownice i pracownicy ( ,2010- Bankowa we sukcesu - system motywowania i wynagradzania , ,60 kobiet, 50 mężczyzn) S ,2011 pracowników, Wrocławiu przedsiębior Wrocław reprezentują dwie grupy: kadrę siwa - zarządzanie zmianą, zarządzającą oraz osoby - jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem bezpośrednio obsługujące zawodowym, klientów-sprzedawców, - zarządzanie konfliktem, - zarządzanie projektem, - trening umiejętności menedżerskich, - ECDL - 4 grupy po 18 osób.

9 - zajęcia z języka angielskiego z native speakerem dla 6 osób 100h Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy: a) zajęcia teoretyczne: podstawy Projekt skierowany jest do rozpoznawania stanów zagrożenia życia oraz pracodawców oraz nagłego zatrzymania krążenia, zasady pracowników mikro i małych resuscytacji krążeniowo oddechowej, aspekty przedsiębiorstw, w 50% do prawne i moralne udzielania pierwszej osób w wieku 45+, Szkolenia miękkie: - szkolenia grupowe Akademia Doskonalenia Zawodowego 6 szkoleń 2-dniowych dla 6 osób - szkolenia grupowe Warszatu redukcji stresu dla 6 osób 24h Grupą, do której skierowany 16. Podnoszenie ul. - konsultacje poszkoleniowe: coaching jest projekt jest przedsiębiorca Komunikator Public kwalifikacji grupowy dla 6 osób 160h i jego wszscy pracownicy Sosnkowskiego Relations Radosław pracowników i , , Szkolenia twarde: zamieszkujące na terenie woj Pietruszewski właściciela firmy - kurs Szkoła 3W Webmaster dla 1 osoby 66h opolskiego. Projekt obejmuje Opole Komunikator PR - Program Professional Diploma in Marketing osób (5 pracowników oraz dla 1 osoby 170h właściciela firmy). - Program Professional Certificate in Marketing dla 1 osoby 120h pomocy, ocena stanu poszkodowanego, mieszkających i pracujących w zasady ułożenia poszkodowanego w pozycji woj. opolskim, które nie bezpiecznej. obowiązkowy skład apteczki oraz posiadają umiejętności w 17. Państwowa Wyższa ul. Armii Krajowej pierwsza pomoc u chorych na astmę, w zakresie udzielania pierwszej Potrafię ratować Szkoła Zawodowa w , , przypadku hipo-/hipertemii, zatruć, odmy, Twoje życie pomocy, a które pracują w Nysie Nysa wstrząsu, oparzeń, zasłabnięć kobiet w ciąży i grupie i mają kontakt z innymi niemowląt. osobami. W ramach projektu b) zajęcia praktyczne: ćwiczenia na fantomach wsparciem zostanie objętych - resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 225 osób, w tym 120 osób to opatrywanie ran wraz z unieruchamianiem pracownicy w wieku 45+, złamań, urazy układu kostnego, użycie wszyscy zamieszkali na podstawowych środków do udzielenia obszarze woj. opolskiego. w pierwszej pomocy, postępowanie w przypadku grupie tej 74% stanowią obecności ciała obcego w drogach mężczyźni i 26% kobiety. oddechowych i w ranie, krwotoki, bezpieczne przeniesienie i ułożenie poszkodowanego.

10 wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno- Szkolenia z języka angielskiego na poziomie Rozwój potencjału biznesowym. Zawiera on 6 poziomów: A1 współpracy (początkujący), A2 (podstawowy), 81 zagranicznej (średniozaawansowany niższy), 82 opolskich przedsię ul. Partyzantów 1 (średniozaawansowany wyższy), C QUEST Sp. z o. o. biorstw poprzez , , (zaawansowany), C2 (biegły). Jedna edycja wzrost zdolności Namysłów szkoleń zawiera 12 modułów, trwa 96h I komunikacyjrazy w tygodniu po 2 godziny w ciągu 24 realizowana jest poprzez zajęcia trwające 2 nych w języku angielskim tygodni (6m-cy) - razem 864 godzin szkoleniowych. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników (w tym osoby prawnej), zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz podmioty i pracownicy podmiotów posiadających siedzibę/oddział na terenie woj. opolskiego, w pow. namysłowskim. Uczestnikami będą osoby z firm mikro i małych, w tym min 50% osób w wieku 45+ (średnio z jednej firmy). 2 osoby

11 19. podnoszenie - zajecia indywidualne z języka niemieckiego i prawnych) zamieszkujących kwalifikacji ul. Krótka 1 angielskiego z native speakerem, na terenie woj. opolskiego pracowników i Suchy , , Studium Socjoterapii i Treningu oraz podmiot posiadający właścicielki Biura Bór Interpersonalnego, siedzibę na terenie woj. Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak- Dźyberti Szkolenia - szkolenie grupowe Zarządzanie projektami, - szkolenie grupowe Excel dla zaawansowanych, - szkolenie Biegłych Rewidentów, Grupą docelowąjest - metodyka zarządzania projektami Prince II, przedsiębiorca i jego wszyscy - kurs kadry i place, pracownicy (w tym osoby LEPSZY - szkolenie księgowości, rozliczanie projektów wykonujace pracę na PROJEKT - EFS i angielski dla księgowych i finansistów, podstawie umów cywilno- Doradczego - Szkolenia na trenera programu Spadochron, opolskiego. W ramach DOBRY - szkolenie ABC Terapii Krótkoterminowej projektu planowane jest PROJEKT Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, objęcie wsparciem 12 osób: Szkolenia miękkie: przedsiębiorca oraz 11 - grupowe szkolenie wyjazdowe - warsztaty pracowników małego redukcji stresu i asertywności, przedsiębiorstwa. twarde: - coaching grupowy i indywidualny, - doradztwo w zakresie opracowania księgi jakości i wdrożenia systemu, certyfikacja systemu, szkolenia auditorów wewnętrznych.

12 20. P. H. Robopol Sp. j. Podnoszenie ul. Słowackiego kwalifikacji 8a pracowników firmy Kępa P. H. Robopol k/opola Szkolenia: - szkolenie grupowe - kounikacja interpersonalna, - szkolenie grupowe - zarządzanie emocjami z perpektywy NLP, - szkolenie grupowe - zaawansowane Grupą, do której skierowany negocjacje w sprzedaży produktów i usług, jest projekt jest przedsiębiorca - szkolenie grupowe - profesjonalne i jego wszscy pracownicy (w prezentacje, tym osoby wykonujące pracę - szkolenie grupowe - telemarketing, na podstawie umów cywilno- - szkolenie wyjazdowe - Lider i Manager, prawnych) zamieszkujące na - szkolenie wyjazdowe - zarządzanie terenie woj. opolskiego oraz zespołem, podmiot posiadający siedzibę , ,95 106, szkolenie wyjazdowe - Manager projektu na terenie woj opolskiego. europejskiego, Projekt obejmuje wsparciem - szkolenie grupowe - język angielski dla 18 osób (pracownicy z początkujących, CENTRALI FIRMY - Kępa - szkolenia indywidualne z języka angielskiego k10pola): 2 właścicieli oraz 16 z native speakerem, pracowników małego - szkolenia indywidualne z native speakerem z przedsiębiorstwa P.H. Robopol języka niemieckiego, Sp. j., w tym 7 kobiet i 11 - szkolenia z języka niemieckiego dla, mężczyzn. - szkolenie grupowe - kurs komputerowy MS Office, - szkolenie Power Point, - szkolenie zarządzanie systemem operacyjnym Linux.

13 21. BIS MUL TISERWIS Sp. z o. o. Rozwój pracowników przedsiębiorstw innowacyjnych - ul. Prudnicka 40 BIS MUL TISERWIS Krapkowice Sp. z o. o. i Business Acceleration Center Sp. z o. o Szkolenia miękkie: - profesjonalna asystentka, ~ profesjonalna obsługa klientów zewnętrznych I wewnętrznych, - konflikty - zapobieganie i rozwiązywanie, - zarządzanie czasem, - zarządzanie kontraktem - middle manager, - psychologia obsługi klientów biznesowych, - analiza potrzeb klienta usługi zintegrowanego systemu zarządzania, - profilowanie marek innowacyjnych - marketing aniołów biznesu, - sz~olenia indywidualne: skuteczna sprzedaż, mediacje cywilne i gospodarcze, coaching , , narzędziem nowoczesnego managera, sztuka udanych negocjacji, analiza interpretacja i metodologia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, szkolenie z pakietu SOL Trados Studio, projektowanie struktury systemów informatycznych Szkolenia twarde: - kurs czeladniczy - blacharz izolacji przemysłowej, - kurs czeladniczy - monter izolacji przemysłowej, - kurs mistrzowski - blacharz izolacji przemysłowej, - kurs mistrzowski - monter izolacji przemysłowej. Grupę docelową w projekcie stanowi kadra zarządzająca oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, 2 przedsiębiorstwa z woj. opolskiego: BIS Multiserwis Sp. z o. o. i BAC. Sp. z o. o. - w sumie 104 osoby.

14 Szkolenia: - myślenie obiektowe i modelowanie myślowe Grupę docelową w projekcie dla analityków, konsultantów i programistów, stanowi kadra zarządzająca - zarządzanie - zbudowanie wiedzy i oraz pracownicy (w tym osoby kompetencji menadżerskich w zakresie wykonujące pracę na planowania strategicznego, zarządzania podstawie umowy Profesjona- portfelem projektów, PR, rozwojem produktów, cywilnoprawnej) Iizacja kadr wdrażania zmian, coachingu, przedsiębiorstwa opolskiego - kreatywne szukanie rozwiązań i definiowanie posiadającego siedzibę na 22. ATMOTERM S. A. biznesu - rozwój ul. Łangowskiego problemów dla kierowników projektów, terenie woj. opolskiego - w kwalifikacji , ,00 86, analityków i konsultantów, sumie 65 osób. Grupa zawodowych Opole - analiza potrzeb klienta dla analityków i docelowa: pracowników firmy sprzedawców, - min. 40% kobiet, ATMOTERM - systemy środowiskowe i zagadnienia ogólno - min. 8 osób po 45 roku życia, S. A. przyrodnicze dla konsultantów, - min. 30% uczestników - zarządzanie procesami i produktem dla opiekujących się dziećmi do kierowników projektów, lat 7 - szkolenia otwarte ogólne dla osób - min. 40% osób odpowiedzialnych za realizację procesów w zatrudnionych w ostatnim roku firmie - marketing, PR, HR, administrowanie (w okresie ) serwerami i inne. Bloki szkoleniowe: - moduł l: KADRY - nawiązywanie stosunków pracy, rodzaje umów o pracę, prowadzenie 23. PHIN Consulting Sp. za. o. dokumentacji pracowniczej, zmiany warunków Projekt skierowany jest do umowy o pracę, czas pracy, urlopy przedsiębiorstw działających pracownicze, podróże służbowe, uprawnienia AKADEMIA KADR na terenie woj. opolskiego i ich pracowników związane z rodzicielstwem, I PŁAC- pracowników (w tym osoby ul. rozwiązywanie umów, ochrona danych specjalistyczny wykonujące pracę na osobowych Częstochowska kurs dla przedsię ,00 podstawie umowy cywilno , moduł II: PŁACE - obowiązki pracodawców biorców i ich prawnej) zamieszkałych na Łódż wobec ZUSu, system wynagrodzeń, obowiązki pracowników z terenie woj. opolskiego. rozliczeniowe pracodawców wobec Urzędów woj. opolskiego Wsparciem zostanie objętych Skarbowych, lista płac z wykorzystaniem MS 100 osób (75 kobiet, 25 Excel mężczyzn), w tym 45 z mikro i moduł III: Praca przy komputerach 55 z małych przedsiębiorstw. moduł IV: BHP i PPOż Dodatkowo każdy beneficjent ostateczny będzie uczestniczył w szkoleniach miękkich (30 godz.) w formie e-iearningu

15 Podnoszenie kwalifikacji 24. E-DIRECT Sp. z 0.0. pracowników i właścicieli firmy E- direct ul. 1 Maja Opole Szkolenia miękkie: 1.Komunikacja interpersonalna w firmie, 2.Skuteczna sprzedaż, Szkolenia twarde: Wzorce projektowe w języku C#, XML w.net Grupę docelową stanowią Framework - C#, Subversion for Users, przedsiębiorca i jego wszyscy Bezpieczeństwo serwisów internetowych, pracownicy (w tym osoby Projektowanie systemów identyfikacji wykonujące prace na wizualnej, podstawie umów cywilno- Pakiet - Adobe Illustrator, Tworzenie aplikacji z prawnych) zamieszkujący na , , użyciem EJB 3, Wzorce projektowe i terenie woj. opolskiego oraz refaktoryzacja do wzorców, Tworzenie i podmiot posiadający siedzibę testowanie aplikacji z użyciem Test-Driven na terenie woj. opolskiego. Development, Angielski w biurze, Łącznie 14 osób: 2 właścicieli LICENCJA HR, Szkolenie z pozycjonowania, oraz 12 pracowników firmy E- Pakiet MAX trenerski PHP i MySQL, Web direct. w tym 4 K i 10 M. Usability. Intuicyjne i użyteczne serwisy www, Prawo zamówień publicznych, Dobry Tester- Laboratorium, Testowanie w Projektach Internetowych, Agile Project Management with Serum, Windows Workflow Foundation.

16 1.SZKOLENIE ZAWODOWE Z ZAKRESU PANENDOSKOPII. Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy medycznej, zaangażowani zostaną praktycy-specjaliści z zakresu panendoskopii. Zadanie obejmuje także doradztwo indywidualne dla menedżerów, celem wzmocnienia kompetencji społecznych BO, jak również nabycia umiejętności praktycznego wykorzystania Grupą docelową projektu są pozyskanej wiedzy. przedsiębiorcy, lekarze MICHAŁ PAMUŁA- 2. SZKOLENIE VADEMECUM Nowocześni ul. Żeromskiego podstawowej opieki zdrowotnej DORADZTWO przedsiębiorcy 4 PRZEDSIĘBIORCY MEDYCZNEGO. Będzie ,10 (ogółem 30 osób) z terenu , PERSONALNE medyczni prowadzone przez specjalistów w danej Nysa województwa opolskiego. W dziedziny (np. radcę prawnego, specjalistę ds. grupie docelowej mieści się co HR w placówce służby zdrowia, itp.). Zadanie najmniej 16 osób powyżej 45 obejmuje także doradztwo indywidualne dla roku życia. menedżerów, celem wzmocnienia kompetencji społecznych BO, jak również nabycia umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy. Usługa ta zostanie dostosowana do potrzeb każdego z uczestników i może objąć również specyficzne zagadnienia, np. radzenie ze stresem w pracy i w kontaktach z pacjentem. Nowoczesne 26. kompetencje Centrum Języków pracowników Obcych i Edukacji ul. Reymonta 14, motorem rozwoju Poliglotus Tomasz Opole Centrum Języków Górski Obcych i Edukacji , ,60 POLlGLOTUS Wsparcie pracowników małego Wsparcie w ramach projektu przedsiębiorstwa- cykl szkoleniowy: skierowane jest do wszystkich 1.skuteczna sprzedaż i obsługa klienta grupa 5 pracowników przedsiębiorstw osobowa 2. szybkie czytanie metodą Sensu 3. wykonujących pracę na ABC j. obcych 4.emisja głosu 5. przeszkolenie podstawie umowy cywilnolektorów na egzaminatorów międzynarod. prawnej. Grupę docelową Systemu oceny kształcenia TELC 6. szkolenia stanowić będzie 28 z zasad udzielania pierwszej pomocy 7. pracowników ( 25 K i 3M), w przeprowadzenie interpersonalnych zajęć tym 3 osoby powyżej 45 r. ż. rozwijających umiejętności osobiste 8. sesja Zamieszkujace na terenie woj. kreatywności i technik rozwiązywania opolskiego zatrudnione w problemów siedzibie beneficjenta

17 BIZNESLlNGUA 27. Centrum Jezyków Obcych Szkolenia ogółne: -cykl 12 szkoleń z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości o tematyce: profesjonalna obsługa klienta, efektywne negocjacje, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, Akademia języków wystapienia publiczne, motywowanie obcych, ul. Damrota 10, pracowników w biznesie, profesjonalna , , zarządzania i Opole rekrutacja i selekcja, savoir- vivre w biznesie, przedsiębiorczości skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych, zasady sporzadzania studium wykonalności wg RPO WO, prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach POKL, analiza finansowa przedsięwzięcia. - 2 cykle szkoleń językowych. Projekt adresowany w całości do 300 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw, z czego co najmniej 50% to osoby powyżej 45 roku życia. Mistrzowski ul. Paca SEKA S.A. instruktor prawa jazdy Warszawa Szkolenia: Wsparciem zostaną objęci 1.Kurs przygotowawczy do egzaminu przedsiębiorcy i ich Instruktora Techniki Jazdy oraz pierwszej pracownicy zamieszkali oraz pomocy. Szkolenie składa się z 2 modułów: posiadający siedzibę na a)zajęcia teoretyczne (16 godzin) i trening terenie woj. opolskiego praktyczny(24 godziny); Uczestnicy muszą posiadać , ,00 94, b)pierwsza pomoc przedlekarska w sytuacjach uprawnienia Instruktora Prawa zagrożenia życia i zdrowia człowieka (16 Jazdy. Łączna liczba objęta godzin). wsparciem to 72 osoby, z 2.Szkolenie medyczne - zaawansowany kurs czego min 14 (20%) to pierwszej pomocy -ratownictwo drogowe kobiety, a 36 (50%) to osoby, (16godzin). które ukończyły 45 rok życia. 29. FlOR i PARTNERZY Spółka Partnerska Tłumaczy Przysięgłych Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników (w tym osoby Intensywne wykonujące pracę na szkolenia z podstawie umowy cywilnozakresu języka prawnej), zamieszkujących na angielskiego - ul. Partyzantów 1 Szkolenie umiejętności komunikacji terenie woj. opolskiego oraz rozwój potencjału , ,46 97, biznesowej w języku angielskim i podmioty i pracownicy współpracy Namysłów potwierdzenie ich certyfikatem TOEle. podmiotów posiadających zagranicznej siedzibę/oddział na terenie opolskich powiatu namysłowskiego. przedsiębiorstw Uczestnikami będą osoby z firm mikro i małych, w tym min. 50% osób w wieku powyżej 45 roku życia.

18 30. Gastropol Sp. z o. o. Projekt zakłąda podnoszenie kwalifikacji Podnoszenie właścicieli i pracowników firmy Gastropol. W kwalifikacji ramach zadania prowadzone będą szkolenia ( ul. Rybacka 15, pracowników firmy , , księgowe, z zakresu rekrutacji i selekcji Opole Gastropol sp. z o. pracowników), kursy o. (kucharskie,kelnerskie,barmańskie, językowe, managerskie) Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstwa Podnoszenie kwalifikacji kadry 31 Stegu Sp. z o. o. zarządzającej firmy Stegu Sp. z o. o. Szkolenia zostały pogrupowane ze względu na grupę odbiorców: Grupą docelową jest kadra 1. Zarząd - szkolenia menadżerskie, zarządzająca (wyższego i interpersonalne, przywódcze; niższego szczebla) firmy 2. Dział sprzedaży i magazynu - szkolenia Stegu Sp.z 0.0. (w tym osoby m.in.: zawodowe z projektowania mas wykonujące prace na ul. Dworcowa betonowych, atestów produktów, obsługi podstawie umów cywilno , , Jełowa klienta, szkolenia językowe, marketingowe, prawnych) zamieszkujący zarządzania logistyką, obsługi systemów (w rozumieniu Kodeksu LINUX; Cywilnego) na terenie woj. 3. Dział reklamacji - szkolenia m.in.: opolskiego oraz podmiot zarządzanie marką, projektami, techniki posiadający siedzibę na sprzedaży, zarządzanie transportem; terenie woj. opolskiego. 4. Dział finansowy: szkolenia z rachunkowości, Projekt obejmuje wsparciem przepisów prawa pracy, ochrony danych 40 osób,w tym 15 kobiet i 25 osobowych, kodeksu spółek handlowych itp. mężczyzn , ,32 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ( IP 2) Wydział Realizacji Projektów Zespól ds. Priorytetu VI, VIII POKL Opole, dno r.

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.)

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.) Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 214 r. (stan na 2.2.214r.) Opracowała: Ewa Krauze CIiPKZ w Łodzi L.p. Nazwa instytucji szkoleniowej Adres Telefon /fax Tematyka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pdziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

~':~~~~~~~~~~~... 7"1~~~~-?" -""-,;-''''''~~~-;-~~~~'":""r~~""=;.-""'7~r:'~)-~~~:nr -"r-:'''''"''"'''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data

~':~~~~~~~~~~~... 71~~~~-? --,;-''''''~~~-;-~~~~':r~~=;.-'7~r:'~)-~~~:nr -r-:''''''''''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data ~':~~~~~~~~~~~... 7"1~~~~-?" -""-,;-''''''~~~-;-~~~~'":""r~~""=;.-""'7~r:'~)-~~~:nr -"r-:'''''"''"'''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data Okres Ogólna wartość Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 31.12.2011r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej Adres i nr

Bardziej szczegółowo