W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów"

Transkrypt

1 U.T" Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba "'".-n W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE Liczba Ogólna Kwota Data Okres otrzywartość dofinansomanych zawarcia Formy wsparcia Grupy docelowe realizacji projektu (PLN) wania (PLN) umowy punktów 1. Rozwój kompetencji menadżerskich zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w tematyce: Kapitał Ludzki - - adaptacja nowo przyjętych pracowników do najcenniejsza specyfiki i kultury firmy, inwestycja. - skuteczne motywowanie pracowników, Mikro, małe i średnie Doskonalenie - tworzenie i przeprowadzanie systemu ocen przedsiębiorstwa stale Cech Rzemiosła i kompetencji z okresowych, wspólpracujące z Cechem Przedsiębior- zakresu ul. Robotnicza tworzenie i wykorzystywanie opisów Rzemiosła i , ,00 98,S czości Związek zarządzania Brzeg stanowisk pracy, Przedsiębiorczości Związek Pracodawców kapitałem ludzkim - techniki skutecznej rekrutacji, Pracodawców w Brzegu i ich w firmach - prawo pracy i inne uregulowania związane z pracownicy wyższego rzemieślni- zarządzanie kapitałem ludzkim, szczebla. czych powiatu - realizacja polityki równości szans w małej brzeskiego. firmie, - kształtowanie kompetencji menadżerskich, -zarządzanie wiekiem w małej firmie. TOP FARMS 2. "GŁUBCZYCE" Sp. z 0.0. ul. Bolesława AKADEMIA TOP Chrobrego FARMS G1ubczyce Szkolenia ogólne dla kadry średniego i liniowego szczebla zarządzania: - zarządzanie podległym zespołem, - skuteczne motywowanie pracowników, - trudne sytuacje w zarządzaniu podległym zespołem. Szkolenia dla pracowników administracyjnych: - skuteczna komunikacja pozioma i pionowa w organizacji, 250 pracowników - zarządzanie pracą w czasie i spotkania zamieszkałych na terenie , , robocze, województwa opolskiego i - budowanie relacji z przełożonym i zatrudnionych w Top Farms współpracownika mi, G1ubczyce Sp. z o. o. - programy biurowe. Szkolenia dla pracowników produkcyjnych: - global gap, - HACCP, - BHP, - obsługa ładowarek, - szkolenia elektryczne typu E, - żywienie bydła.

2 3. Grupa Forbis Crux Mikro - Szkoła Consulting s. c. Zarządzania Szkolenia Moduli NOlNOczesna Organizacja Pracy: o zarządzanie zmianą w zespołach pracowniczych w małej firmie, o intermentoring, czyli jak wykorzystywać wewnętrzny potencjal kompetencyjny pracowników w firmie, o mobilna organizacja pracy. Szkolenia Moduł II Szkoła Zarządzania: o jak zarządzać małą firmą w warunkach kryzysu i zmieniającego się rynku, 80 osób dorosłych o zamówienia publiczne w praktyce małych zatrudnionych w mikro i ul. Krakowska 49 firm, małych firmach (w tym osoby Strzelce , ,44 66,S praktyczny marketing w malej firmie, wykonujące pracę na Opolskie - życiowa wartość klienta, podstawie umowy cywilnoo profesjonalne metody sprzedaży, prawnej) z terenu o finanse dla nie-finansistów, województwa opolskiego. - controlling w małej firmie - ekonomiczne know-how malej firmy. Szkolenia Moduł III Nowe technologie w małej firmie: - audy10r wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, o business english (z wykorzystaniem portalu e learningowego ), o wykorzystanie narzędzi informatycznych CRM w zarządzaniu ralacjami z klientami.

3 4. Szkolenia - Zarząd: controlling i budżetowanie skuteczne systemy informacji menedżerskiej, metodyka budowy strategii firmy, wybory strategiczne, negocjacje w biznesie - warsztaty dla zarządzających, jak zbudować sprawny zespół menedżerski - tajemnice przywództwa, marketing strategiczny - metodyka i narzędzia budowy sukcesu rynkowego, balanced scorecard - budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI, system zarządzania przez cele - budowa i wdrożenie, rachunkowość dla zaawansowanych. Szkolenia - Pion handlowy: szkoła coachów - the art & science of coaching - moduły 1-4, sprzedaż zorientowana na rezultaty - szkolenia 61 pracowników firmy ARTIM grupowe oraz PIRK. Podnoszenie Sp. z o. o. (w tym osoby Szkolenia - Pion IT: dynamics AX 9009: ARTIM kwalifikacji ul. Oleska wykonujące pracę na programowanie podstawowe i zaawansowane, , ,00 93, Sp. z o. o. pracowników firmy Opole podstawie umów cywilnoconfiguńng and troubleshooting Windows ARTIM Sp. z o. o. prawnych) zamieszkujących Server 2008, fundamentals of Microsoft Server na terenie województwa 2008, configuńng and troubleshooting identity opolskiego. and access solutions with Windows Server 5. AWENA Sp.j. Dobry start zawodowy gwarancją ul. Agatowa sukcesu Komorów pracownika i pracodawcy 2008, introduction and installing and managing Microsoft Exchange Server 2007, implementing Microsoft SQL Server implementing and maintaining Microsoft SQL ~ Microsoft Office SharePoint Server 2007, wirtu and managing Microsoft Windows Server 2008 SharePoint Services 3.0, Advanced SharePoin using Windows SharePoint Services 3.0. recovering messaging servers and databases l and troubleshooting Microsoft Exchange Serve Windows Server 2008 Terminal Services, plan Microsoft Security Guidance Training II, zarząd logistyczne przedsiębiorstwem - podstawy, zar. ooziom senior. Szkolenia ogólne: 48 pracowników mikro i - komunikacja i autoprezentacja, małych przedsiębiorstw z , ,40 71, negocjacje, terenu woj.. opolskiego, w - praca w zespole, wieku I., o krótkim - stres i czas. stażu pracy (do 5 lat).

4 6. Wyróżnione bloki szkoleniowe: - szkolenia z zakresu zakupów i sprzedaży - 7 szkoleń dla 9 osób działu handlowego - szkolenia z zakresu logistyki - 1 szkolenie dla 3 osób zajmujących się logistyką Podniesienie - szkolenia z zakresu produkcji - obejmuje konkurencyj- kadrę kierowniczą ności zakładu ul. Fabryczna 1 Wszyscy (140) pracownicy - szkolenia z zakresu jakości - szkolenie dla 2 Cuprod CUPROD Sp. z o firmy CUPROD Sp. z o. o , ,89 79, pełnomocników ds. jakości Sp. z o. o o. poprzez Kluczbork zatrudnieni na umowę o pracę, - finanse i księgowość - 7 szkoleń inwestycje w - informatyka - 3 szkolenia dla 13 pracowników z czego 76% stanowią kobiety. kapitał ludzki w zakresie obsługi systemów WF-CRM oraz WF-MAG - szkolenia z zakresu wymagań normy BRC, prawa żywnościowego, produktów wysokiem jakości - szkolenie dla wszystkich pracowników. 7. Lesaffre S.A. Polska Szkolenia z zakresu: - doskonalenie kompetencji zarządzczych dla kadry zarządzającej, - rozwoju kompetencji kierowniczych dla kadry średniego szczebla, - rozwoju kompetencji handlowych dla kierowniczej kadry handlowej, - ISO i HACCP na poziomie zaawansowanym, - ISO i HACCP na poziomie Kompetentna podstawowym, ul. Dworcowa 36 Grupa docelowa składa się z kadra to pewna , , znakowania środków spożywczych, 93 osób pracujących w Wołczyn przyszłość firmy - zagospodarowania osadów ściekowych i Lesaffre Polska S. A. odpadów produkcyjnych, - zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001, - wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, - prawa pracy i czasu pracy, - Business Object, - Excel, - komunikacji w biznesie w języku angielskim, - cukiernictwa, - pierwszej pomocy.

5 8. Szkolenia dla pracowników działu sprzedaży: - metody budowania relacji z klientem, Projekt obejmuje wsparciem Podnoszenie - doskonalenie umiejętności handlowych, 33 osoby: kadrę zarządzającą kwalifikacji Szkolenia dla kadry kierowniczej: oraz pracowników firm: EWe POLBAU SERVICES pracowników firmy ul. Krakowska strategiczne zarządzanie pracownikami, Sp. z o. o., Polbau Services , , Grzegorz Kuliś Polbau Service Opole Szkolenia dla wszystkich pracowników: Grzegorz Kuliś, ECP Sp. z o. oraz firm z nią - współpraca i komunikacja w zespole z o., Stareexpress Logistics Sp. powiązanych elementami obsługi klienta, z o. o. (ogółem 5 kobiet, 28 - cele i zarządzanie priorytetami, mężczyzn). - radzenie sobie ze stresem. Lider wśród "EUROMEDYK" S. C. specjalistów - 9. Andrzej Sochacki, szkolenia kadry Tomasz Sochacki NZOZ Euromedyk w Opolu Szkolenia dla kadry fizjoterapeutów: - PNF (koncepcja torowania nerwowomięśniowego), - NDT Bobath (koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo-czaskowych, - czytenie zdjęć RTG, terapia manualna tkanek miękkich, neuromobilizacja, - metoda Mc Kenziego - mechaniczne diagnozowane i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, - Kinesiology Taping - metoda leczenia poprzez zastosowanie taśmy kinesio tex, - terapia manualna wg Mulligana, ul. Ozimska refleksoterapia stóp, , , Opole masaż Lomi Lomi, gorącymi stemplami, kamieniami. Szkolenia dla kadry administracyjnej: - profesjonalna obsługa pacjenta, - recepcja jako wizytówka firmy, - język niemiecki podstawowy, język angielski podstawowy, - kurs obsługi komputera, księgowości, placowo-kadrowy. Szkolenia dla kadry zarządzającej: - motywowanie i dyscyplina pracy, - konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, - świadome przywództwo - efektywność i konsekwencja. Projekt jest adresowany do 22 pracowników przedsiębiorstwa "EUROMEDYK" S. C.

6 10. LEVEL Sp. z o. o. al. Korfantego 70/ Katowice , , Profesjona- lizm opolskich kobiet wizytówką woj. opolskiego Moduły szkoleniowe: - moduł języka angielskiego - 120h/os, - moduł informatyczno - biznesowy Uczestnikami projektu będą (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Negocjacje przedsiębiorcy (kobiety) i menadżerskie, Kreowanie wizerunku firmy, pracownice firm sektora l!1t~met w biznesie, Zastosowanie IT w firmie,. MMSP (w tym zatrudnieni na Zrod/a finansowania działalności gospodarcze J podstawie umowy cywilno- firmy, Kadry i place), prawnej). Zakłada się objąć - moduły miękkie (Radzenie sobie w wsparciem 25 kobiet sytuacjach. konfliktowych, Techniki manipulacji zatrudnionych w I wywierania wpływu, Efektywne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwach, 50 czasem, Autoprezentacja i wystąpienia zatrudnionych w małych i 25 publiczne, Radzenie sobie ze stresem), zatrudnionych w średnich. - organizacja i przeprowadzenie egzaminów EFB/LCCI - wszyscy uczestnicy projektu przystąpią do egzaminu English For Business. 11. Kompetentni i konkurencyjni w regionie. Program NB Polska wzmocnienia Sp. z o. o. kompetencji i umiejętności pracowników firmy NB Polska Oddział w Namysłowie, ul. Oleśnicka Namysłów , ,00 94, Szkolenia dla Top Managerów - szkolenia z zakresu ZPC. Szkolenia dla Mistrzów Produkcji - z zakresu przywództwa sytuacyjnego oraz Team Buildingu i ZPC Szkolenia dla Liderów - z Leadership follow up, z Team Buildingu, z ZPC oraz z TWI Szkolenia dla pracowników liniowych: - z Team Buildingu - z obsługi wózka wid/owego - z uprawnień SEP - z zakresu spawania metodą MAG - z zakresu przywództwa - z zakresu Zarządzania jakością dla Inspektorów Szkolenia dla pracowników administracyjnychz Team Buildingu oraz z zakresu ZPC Szkolenia dodatkowe łączone - z zakresu Problem Solving oraz z zakresu Zarządzania Projektem. Projekt zakłada przeszkolenie wszystkich pracowników NB Polska (firma zatrudnia 592 osoby oraz planuje zatrudnić 13 kolejnych).

7 12. Centrum Ewaluacji i Zarządzania Rozwój potencjału Projektami Jadwiga firm grupy HC Silarska - szkolenie: prezentacje w jęz. ang., - szkolenie: spotkania i negocjacje z klientami Europy Zachodniej, - szkolenie: komuinkatywny język holenderski. 13. Szkolenia strategiczne: - szkolenie: zmiana organizacji pracy w wyniku zmiany strategii rynkowej firmy, - szkolenie: planowanie operacyjne, Szkolenia taktyczne: Grupa docelowa składa się z - szkolenie: zespół w procesie zmian, pracowników firm Holland ul. Karpacka - szkolenie: budowanie zespołu strategiczno- Contranting Sp. z o. o. oraz / , , taktycznego, Holland IT Sp. z 0.0. ( Opole - szkolenie: planowanie taktyczne, osób). Są to osoby pracujące - szkolenie: analiza procesów, procedur oraz na terenie woj. opolskiego w środowiska pracy, wieku od 25 do 31 lat. Zadanie: Program EPM - 1 edycja szkoleń dla Beneficjentem pomocy jest 5 osób - 45h (5h x 9 dni) oraz szkolenia średnie przedsiębiorstwo TP coachingowe 1 na 1 ELBUD SA oraz jego Zadanie: Program EW - 1 edycja szkoleń pracownicy: kadra Akademia grupowych - 40h (5h x 8dni) oraz 7h szkoleń 1 zarządzająca 25 osób, TP-ELBUD SPÓŁKA ul. Gliwicka Przywództwa TP , , na 1 kierownicy, pracownicy AKCYJNA Bierawa ELBUD Zadanie: Program zarządzania projektami wg zespołów projektowych 2 PRINCE 2-5 dni po 8h - 1 edycja, grupa 10 osoby, pracownicy operacyjni osób poszczególnych działów 13 Zadanie: WZSiK - 1 edycja dla 13 osób, 2 dni osób. Łącznie z projektu po 5h skorzysta 68 osób.

8 14. "STOP" Spółka z ograniczoną Profesjona- ul. Reymonta odpowiedziai- lizm Opole nością Szkolenia: - rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego bilansisty, - rachunkowość, - podatek dla towarów i usług, - bilansowe i podatkowe zamknięcie roku, - księgowość wspólnot mieszkaniowych, - inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki, zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe, Uczestnikami projektu będzie - księgowość firmy na podatkowej księdze 195 osób, w tym 117 kobiet przychodów i rozchodów, pracowników biur - podatek dochodowy od osób fizycznych, rachunkowych w wieku , ,00 87, podatek dochodowy od osób prawnych, powyżej 18 roku życia - prawo pracy w praktyce, wykonujących pracę na - język angielski dla finansistów, podstawie umowy o pracę, - praktyczne zastosowanie programów mieszkający na terenie woj, komputerowych w prowadzeniu księgowości, Opolskiego. - prawo celne, - rozliczanie dotacji pozyskiwanych z Unii Europejskiej, - fuzje, sprzedaż, darowizna, przejęcia, podział i połączenia jednostek gospodarczych, - podatek dochodowy od osób fizycznych - aktualne problemy, nowelizacje, - podatek dochodowy od osób prawnych - aktualne problemy, nowelizacje. 18 dwudniowych szkoleń miękkich w 10 osobowych grupach (180 uczestników, 140 kobiet i 40 mężczyzn) - nowoczesne techniki sprzedaży i zarządzania pracowników, Grupą docelową jest 200 Kapitał ludzki - profesjonalna obsługa klienta, przedsiębiorców, ich 15. Wyższa Szkoła kluczem do ul. Fabryczna odbijanie klientów konkurencji, pracownice i pracownicy ( ,2010- Bankowa we sukcesu - system motywowania i wynagradzania , ,60 kobiet, 50 mężczyzn) S ,2011 pracowników, Wrocławiu przedsiębior Wrocław reprezentują dwie grupy: kadrę siwa - zarządzanie zmianą, zarządzającą oraz osoby - jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem bezpośrednio obsługujące zawodowym, klientów-sprzedawców, - zarządzanie konfliktem, - zarządzanie projektem, - trening umiejętności menedżerskich, - ECDL - 4 grupy po 18 osób.

9 - zajęcia z języka angielskiego z native speakerem dla 6 osób 100h Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy: a) zajęcia teoretyczne: podstawy Projekt skierowany jest do rozpoznawania stanów zagrożenia życia oraz pracodawców oraz nagłego zatrzymania krążenia, zasady pracowników mikro i małych resuscytacji krążeniowo oddechowej, aspekty przedsiębiorstw, w 50% do prawne i moralne udzielania pierwszej osób w wieku 45+, Szkolenia miękkie: - szkolenia grupowe Akademia Doskonalenia Zawodowego 6 szkoleń 2-dniowych dla 6 osób - szkolenia grupowe Warszatu redukcji stresu dla 6 osób 24h Grupą, do której skierowany 16. Podnoszenie ul. - konsultacje poszkoleniowe: coaching jest projekt jest przedsiębiorca Komunikator Public kwalifikacji grupowy dla 6 osób 160h i jego wszscy pracownicy Sosnkowskiego Relations Radosław pracowników i , , Szkolenia twarde: zamieszkujące na terenie woj Pietruszewski właściciela firmy - kurs Szkoła 3W Webmaster dla 1 osoby 66h opolskiego. Projekt obejmuje Opole Komunikator PR - Program Professional Diploma in Marketing osób (5 pracowników oraz dla 1 osoby 170h właściciela firmy). - Program Professional Certificate in Marketing dla 1 osoby 120h pomocy, ocena stanu poszkodowanego, mieszkających i pracujących w zasady ułożenia poszkodowanego w pozycji woj. opolskim, które nie bezpiecznej. obowiązkowy skład apteczki oraz posiadają umiejętności w 17. Państwowa Wyższa ul. Armii Krajowej pierwsza pomoc u chorych na astmę, w zakresie udzielania pierwszej Potrafię ratować Szkoła Zawodowa w , , przypadku hipo-/hipertemii, zatruć, odmy, Twoje życie pomocy, a które pracują w Nysie Nysa wstrząsu, oparzeń, zasłabnięć kobiet w ciąży i grupie i mają kontakt z innymi niemowląt. osobami. W ramach projektu b) zajęcia praktyczne: ćwiczenia na fantomach wsparciem zostanie objętych - resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 225 osób, w tym 120 osób to opatrywanie ran wraz z unieruchamianiem pracownicy w wieku 45+, złamań, urazy układu kostnego, użycie wszyscy zamieszkali na podstawowych środków do udzielenia obszarze woj. opolskiego. w pierwszej pomocy, postępowanie w przypadku grupie tej 74% stanowią obecności ciała obcego w drogach mężczyźni i 26% kobiety. oddechowych i w ranie, krwotoki, bezpieczne przeniesienie i ułożenie poszkodowanego.

10 wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno- Szkolenia z języka angielskiego na poziomie Rozwój potencjału biznesowym. Zawiera on 6 poziomów: A1 współpracy (początkujący), A2 (podstawowy), 81 zagranicznej (średniozaawansowany niższy), 82 opolskich przedsię ul. Partyzantów 1 (średniozaawansowany wyższy), C QUEST Sp. z o. o. biorstw poprzez , , (zaawansowany), C2 (biegły). Jedna edycja wzrost zdolności Namysłów szkoleń zawiera 12 modułów, trwa 96h I komunikacyjrazy w tygodniu po 2 godziny w ciągu 24 realizowana jest poprzez zajęcia trwające 2 nych w języku angielskim tygodni (6m-cy) - razem 864 godzin szkoleniowych. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników (w tym osoby prawnej), zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz podmioty i pracownicy podmiotów posiadających siedzibę/oddział na terenie woj. opolskiego, w pow. namysłowskim. Uczestnikami będą osoby z firm mikro i małych, w tym min 50% osób w wieku 45+ (średnio z jednej firmy). 2 osoby

11 19. podnoszenie - zajecia indywidualne z języka niemieckiego i prawnych) zamieszkujących kwalifikacji ul. Krótka 1 angielskiego z native speakerem, na terenie woj. opolskiego pracowników i Suchy , , Studium Socjoterapii i Treningu oraz podmiot posiadający właścicielki Biura Bór Interpersonalnego, siedzibę na terenie woj. Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak- Dźyberti Szkolenia - szkolenie grupowe Zarządzanie projektami, - szkolenie grupowe Excel dla zaawansowanych, - szkolenie Biegłych Rewidentów, Grupą docelowąjest - metodyka zarządzania projektami Prince II, przedsiębiorca i jego wszyscy - kurs kadry i place, pracownicy (w tym osoby LEPSZY - szkolenie księgowości, rozliczanie projektów wykonujace pracę na PROJEKT - EFS i angielski dla księgowych i finansistów, podstawie umów cywilno- Doradczego - Szkolenia na trenera programu Spadochron, opolskiego. W ramach DOBRY - szkolenie ABC Terapii Krótkoterminowej projektu planowane jest PROJEKT Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, objęcie wsparciem 12 osób: Szkolenia miękkie: przedsiębiorca oraz 11 - grupowe szkolenie wyjazdowe - warsztaty pracowników małego redukcji stresu i asertywności, przedsiębiorstwa. twarde: - coaching grupowy i indywidualny, - doradztwo w zakresie opracowania księgi jakości i wdrożenia systemu, certyfikacja systemu, szkolenia auditorów wewnętrznych.

12 20. P. H. Robopol Sp. j. Podnoszenie ul. Słowackiego kwalifikacji 8a pracowników firmy Kępa P. H. Robopol k/opola Szkolenia: - szkolenie grupowe - kounikacja interpersonalna, - szkolenie grupowe - zarządzanie emocjami z perpektywy NLP, - szkolenie grupowe - zaawansowane Grupą, do której skierowany negocjacje w sprzedaży produktów i usług, jest projekt jest przedsiębiorca - szkolenie grupowe - profesjonalne i jego wszscy pracownicy (w prezentacje, tym osoby wykonujące pracę - szkolenie grupowe - telemarketing, na podstawie umów cywilno- - szkolenie wyjazdowe - Lider i Manager, prawnych) zamieszkujące na - szkolenie wyjazdowe - zarządzanie terenie woj. opolskiego oraz zespołem, podmiot posiadający siedzibę , ,95 106, szkolenie wyjazdowe - Manager projektu na terenie woj opolskiego. europejskiego, Projekt obejmuje wsparciem - szkolenie grupowe - język angielski dla 18 osób (pracownicy z początkujących, CENTRALI FIRMY - Kępa - szkolenia indywidualne z języka angielskiego k10pola): 2 właścicieli oraz 16 z native speakerem, pracowników małego - szkolenia indywidualne z native speakerem z przedsiębiorstwa P.H. Robopol języka niemieckiego, Sp. j., w tym 7 kobiet i 11 - szkolenia z języka niemieckiego dla, mężczyzn. - szkolenie grupowe - kurs komputerowy MS Office, - szkolenie Power Point, - szkolenie zarządzanie systemem operacyjnym Linux.

13 21. BIS MUL TISERWIS Sp. z o. o. Rozwój pracowników przedsiębiorstw innowacyjnych - ul. Prudnicka 40 BIS MUL TISERWIS Krapkowice Sp. z o. o. i Business Acceleration Center Sp. z o. o Szkolenia miękkie: - profesjonalna asystentka, ~ profesjonalna obsługa klientów zewnętrznych I wewnętrznych, - konflikty - zapobieganie i rozwiązywanie, - zarządzanie czasem, - zarządzanie kontraktem - middle manager, - psychologia obsługi klientów biznesowych, - analiza potrzeb klienta usługi zintegrowanego systemu zarządzania, - profilowanie marek innowacyjnych - marketing aniołów biznesu, - sz~olenia indywidualne: skuteczna sprzedaż, mediacje cywilne i gospodarcze, coaching , , narzędziem nowoczesnego managera, sztuka udanych negocjacji, analiza interpretacja i metodologia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, szkolenie z pakietu SOL Trados Studio, projektowanie struktury systemów informatycznych Szkolenia twarde: - kurs czeladniczy - blacharz izolacji przemysłowej, - kurs czeladniczy - monter izolacji przemysłowej, - kurs mistrzowski - blacharz izolacji przemysłowej, - kurs mistrzowski - monter izolacji przemysłowej. Grupę docelową w projekcie stanowi kadra zarządzająca oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, 2 przedsiębiorstwa z woj. opolskiego: BIS Multiserwis Sp. z o. o. i BAC. Sp. z o. o. - w sumie 104 osoby.

14 Szkolenia: - myślenie obiektowe i modelowanie myślowe Grupę docelową w projekcie dla analityków, konsultantów i programistów, stanowi kadra zarządzająca - zarządzanie - zbudowanie wiedzy i oraz pracownicy (w tym osoby kompetencji menadżerskich w zakresie wykonujące pracę na planowania strategicznego, zarządzania podstawie umowy Profesjona- portfelem projektów, PR, rozwojem produktów, cywilnoprawnej) Iizacja kadr wdrażania zmian, coachingu, przedsiębiorstwa opolskiego - kreatywne szukanie rozwiązań i definiowanie posiadającego siedzibę na 22. ATMOTERM S. A. biznesu - rozwój ul. Łangowskiego problemów dla kierowników projektów, terenie woj. opolskiego - w kwalifikacji , ,00 86, analityków i konsultantów, sumie 65 osób. Grupa zawodowych Opole - analiza potrzeb klienta dla analityków i docelowa: pracowników firmy sprzedawców, - min. 40% kobiet, ATMOTERM - systemy środowiskowe i zagadnienia ogólno - min. 8 osób po 45 roku życia, S. A. przyrodnicze dla konsultantów, - min. 30% uczestników - zarządzanie procesami i produktem dla opiekujących się dziećmi do kierowników projektów, lat 7 - szkolenia otwarte ogólne dla osób - min. 40% osób odpowiedzialnych za realizację procesów w zatrudnionych w ostatnim roku firmie - marketing, PR, HR, administrowanie (w okresie ) serwerami i inne. Bloki szkoleniowe: - moduł l: KADRY - nawiązywanie stosunków pracy, rodzaje umów o pracę, prowadzenie 23. PHIN Consulting Sp. za. o. dokumentacji pracowniczej, zmiany warunków Projekt skierowany jest do umowy o pracę, czas pracy, urlopy przedsiębiorstw działających pracownicze, podróże służbowe, uprawnienia AKADEMIA KADR na terenie woj. opolskiego i ich pracowników związane z rodzicielstwem, I PŁAC- pracowników (w tym osoby ul. rozwiązywanie umów, ochrona danych specjalistyczny wykonujące pracę na osobowych Częstochowska kurs dla przedsię ,00 podstawie umowy cywilno , moduł II: PŁACE - obowiązki pracodawców biorców i ich prawnej) zamieszkałych na Łódż wobec ZUSu, system wynagrodzeń, obowiązki pracowników z terenie woj. opolskiego. rozliczeniowe pracodawców wobec Urzędów woj. opolskiego Wsparciem zostanie objętych Skarbowych, lista płac z wykorzystaniem MS 100 osób (75 kobiet, 25 Excel mężczyzn), w tym 45 z mikro i moduł III: Praca przy komputerach 55 z małych przedsiębiorstw. moduł IV: BHP i PPOż Dodatkowo każdy beneficjent ostateczny będzie uczestniczył w szkoleniach miękkich (30 godz.) w formie e-iearningu

15 Podnoszenie kwalifikacji 24. E-DIRECT Sp. z 0.0. pracowników i właścicieli firmy E- direct ul. 1 Maja Opole Szkolenia miękkie: 1.Komunikacja interpersonalna w firmie, 2.Skuteczna sprzedaż, Szkolenia twarde: Wzorce projektowe w języku C#, XML w.net Grupę docelową stanowią Framework - C#, Subversion for Users, przedsiębiorca i jego wszyscy Bezpieczeństwo serwisów internetowych, pracownicy (w tym osoby Projektowanie systemów identyfikacji wykonujące prace na wizualnej, podstawie umów cywilno- Pakiet - Adobe Illustrator, Tworzenie aplikacji z prawnych) zamieszkujący na , , użyciem EJB 3, Wzorce projektowe i terenie woj. opolskiego oraz refaktoryzacja do wzorców, Tworzenie i podmiot posiadający siedzibę testowanie aplikacji z użyciem Test-Driven na terenie woj. opolskiego. Development, Angielski w biurze, Łącznie 14 osób: 2 właścicieli LICENCJA HR, Szkolenie z pozycjonowania, oraz 12 pracowników firmy E- Pakiet MAX trenerski PHP i MySQL, Web direct. w tym 4 K i 10 M. Usability. Intuicyjne i użyteczne serwisy www, Prawo zamówień publicznych, Dobry Tester- Laboratorium, Testowanie w Projektach Internetowych, Agile Project Management with Serum, Windows Workflow Foundation.

16 1.SZKOLENIE ZAWODOWE Z ZAKRESU PANENDOSKOPII. Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy medycznej, zaangażowani zostaną praktycy-specjaliści z zakresu panendoskopii. Zadanie obejmuje także doradztwo indywidualne dla menedżerów, celem wzmocnienia kompetencji społecznych BO, jak również nabycia umiejętności praktycznego wykorzystania Grupą docelową projektu są pozyskanej wiedzy. przedsiębiorcy, lekarze MICHAŁ PAMUŁA- 2. SZKOLENIE VADEMECUM Nowocześni ul. Żeromskiego podstawowej opieki zdrowotnej DORADZTWO przedsiębiorcy 4 PRZEDSIĘBIORCY MEDYCZNEGO. Będzie ,10 (ogółem 30 osób) z terenu , PERSONALNE medyczni prowadzone przez specjalistów w danej Nysa województwa opolskiego. W dziedziny (np. radcę prawnego, specjalistę ds. grupie docelowej mieści się co HR w placówce służby zdrowia, itp.). Zadanie najmniej 16 osób powyżej 45 obejmuje także doradztwo indywidualne dla roku życia. menedżerów, celem wzmocnienia kompetencji społecznych BO, jak również nabycia umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy. Usługa ta zostanie dostosowana do potrzeb każdego z uczestników i może objąć również specyficzne zagadnienia, np. radzenie ze stresem w pracy i w kontaktach z pacjentem. Nowoczesne 26. kompetencje Centrum Języków pracowników Obcych i Edukacji ul. Reymonta 14, motorem rozwoju Poliglotus Tomasz Opole Centrum Języków Górski Obcych i Edukacji , ,60 POLlGLOTUS Wsparcie pracowników małego Wsparcie w ramach projektu przedsiębiorstwa- cykl szkoleniowy: skierowane jest do wszystkich 1.skuteczna sprzedaż i obsługa klienta grupa 5 pracowników przedsiębiorstw osobowa 2. szybkie czytanie metodą Sensu 3. wykonujących pracę na ABC j. obcych 4.emisja głosu 5. przeszkolenie podstawie umowy cywilnolektorów na egzaminatorów międzynarod. prawnej. Grupę docelową Systemu oceny kształcenia TELC 6. szkolenia stanowić będzie 28 z zasad udzielania pierwszej pomocy 7. pracowników ( 25 K i 3M), w przeprowadzenie interpersonalnych zajęć tym 3 osoby powyżej 45 r. ż. rozwijających umiejętności osobiste 8. sesja Zamieszkujace na terenie woj. kreatywności i technik rozwiązywania opolskiego zatrudnione w problemów siedzibie beneficjenta

17 BIZNESLlNGUA 27. Centrum Jezyków Obcych Szkolenia ogółne: -cykl 12 szkoleń z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości o tematyce: profesjonalna obsługa klienta, efektywne negocjacje, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, Akademia języków wystapienia publiczne, motywowanie obcych, ul. Damrota 10, pracowników w biznesie, profesjonalna , , zarządzania i Opole rekrutacja i selekcja, savoir- vivre w biznesie, przedsiębiorczości skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych, zasady sporzadzania studium wykonalności wg RPO WO, prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach POKL, analiza finansowa przedsięwzięcia. - 2 cykle szkoleń językowych. Projekt adresowany w całości do 300 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw, z czego co najmniej 50% to osoby powyżej 45 roku życia. Mistrzowski ul. Paca SEKA S.A. instruktor prawa jazdy Warszawa Szkolenia: Wsparciem zostaną objęci 1.Kurs przygotowawczy do egzaminu przedsiębiorcy i ich Instruktora Techniki Jazdy oraz pierwszej pracownicy zamieszkali oraz pomocy. Szkolenie składa się z 2 modułów: posiadający siedzibę na a)zajęcia teoretyczne (16 godzin) i trening terenie woj. opolskiego praktyczny(24 godziny); Uczestnicy muszą posiadać , ,00 94, b)pierwsza pomoc przedlekarska w sytuacjach uprawnienia Instruktora Prawa zagrożenia życia i zdrowia człowieka (16 Jazdy. Łączna liczba objęta godzin). wsparciem to 72 osoby, z 2.Szkolenie medyczne - zaawansowany kurs czego min 14 (20%) to pierwszej pomocy -ratownictwo drogowe kobiety, a 36 (50%) to osoby, (16godzin). które ukończyły 45 rok życia. 29. FlOR i PARTNERZY Spółka Partnerska Tłumaczy Przysięgłych Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników (w tym osoby Intensywne wykonujące pracę na szkolenia z podstawie umowy cywilnozakresu języka prawnej), zamieszkujących na angielskiego - ul. Partyzantów 1 Szkolenie umiejętności komunikacji terenie woj. opolskiego oraz rozwój potencjału , ,46 97, biznesowej w języku angielskim i podmioty i pracownicy współpracy Namysłów potwierdzenie ich certyfikatem TOEle. podmiotów posiadających zagranicznej siedzibę/oddział na terenie opolskich powiatu namysłowskiego. przedsiębiorstw Uczestnikami będą osoby z firm mikro i małych, w tym min. 50% osób w wieku powyżej 45 roku życia.

18 30. Gastropol Sp. z o. o. Projekt zakłąda podnoszenie kwalifikacji Podnoszenie właścicieli i pracowników firmy Gastropol. W kwalifikacji ramach zadania prowadzone będą szkolenia ( ul. Rybacka 15, pracowników firmy , , księgowe, z zakresu rekrutacji i selekcji Opole Gastropol sp. z o. pracowników), kursy o. (kucharskie,kelnerskie,barmańskie, językowe, managerskie) Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstwa Podnoszenie kwalifikacji kadry 31 Stegu Sp. z o. o. zarządzającej firmy Stegu Sp. z o. o. Szkolenia zostały pogrupowane ze względu na grupę odbiorców: Grupą docelową jest kadra 1. Zarząd - szkolenia menadżerskie, zarządzająca (wyższego i interpersonalne, przywódcze; niższego szczebla) firmy 2. Dział sprzedaży i magazynu - szkolenia Stegu Sp.z 0.0. (w tym osoby m.in.: zawodowe z projektowania mas wykonujące prace na ul. Dworcowa betonowych, atestów produktów, obsługi podstawie umów cywilno , , Jełowa klienta, szkolenia językowe, marketingowe, prawnych) zamieszkujący zarządzania logistyką, obsługi systemów (w rozumieniu Kodeksu LINUX; Cywilnego) na terenie woj. 3. Dział reklamacji - szkolenia m.in.: opolskiego oraz podmiot zarządzanie marką, projektami, techniki posiadający siedzibę na sprzedaży, zarządzanie transportem; terenie woj. opolskiego. 4. Dział finansowy: szkolenia z rachunkowości, Projekt obejmuje wsparciem przepisów prawa pracy, ochrony danych 40 osób,w tym 15 kobiet i 25 osobowych, kodeksu spółek handlowych itp. mężczyzn , ,32 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ( IP 2) Wydział Realizacji Projektów Zespól ds. Priorytetu VI, VIII POKL Opole, dno r.

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Nr konkursu I/POKL/8.1.1/2010

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Nr konkursu I/POKL/8.1.1/2010 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Nr konkursu I/POKL/8.1.1/2010 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku (REJESTRACYJNY)

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz.

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Lista szkoleń Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Orientacyjna cena dla uczestnika Egzamin końcowy 1 ABC przedsiębiorczości 10 30 150,00 tak nie 2 ABC przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r.

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH WG TEMATÓW SZKOLEŃ w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: SEKRETY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 28-29 stycznia 2010 Poznań-900 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szkolenia biznesowe kadra menedżerska

Szkolenia biznesowe kadra menedżerska Szkolenia biznesowe kadra menedżerska Kurs nowoczesnego menedżera weekend 48 h 1800 zł Myślenie systemowe i strategiczne 1 700 zł Zarządzanie przez cele 1 700 zł Zarządzanie zespołem 1 Zarządzanie zmianą

Bardziej szczegółowo

NASZA OFERTA. O nas. Co oferujemy? Certyfikat Rzetelna Firma. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

NASZA OFERTA. O nas. Co oferujemy? Certyfikat Rzetelna Firma. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych NASZA OFERTA Centrum Obsługi Biznesu MRP-KODER 2016 O nas Centrum Obsługi Biznesu MRP-KODER to świetnie zorganizowana i wyposażona placówka edukacyjna, która organizuje szkolenia z zakresu: Systemów ERP

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8.

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8. Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości na dzień 16.10.2014r. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z Miejsce realizacji usługi Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH 1 Jak skutecznie rozmawiać przez telefon - szkolenie telemarketingowe 2 Magia sprzedaży - bezpośrednia obsługa klienta 3 Profesjonalna obsługa klienta biurowego 4 Mechanizmy psychologiczne w reklamie 5

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób Strona1 Proces zarządzania i przywództwa 1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 2. Rekrutacja i selekcja pracowników call center / telemarketerów _ 2800 /

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim Lista rankingowa projektów złożonych w konkursie otwartym działania 8.1.1 z pomocą publiczną -Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw- w ramach posiedzenia KOP otwartego

Bardziej szczegółowo

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT M-A EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIUREM I DOKUMENTACJĄ BIZNESOWĄ Miejsce Office Managera w strukturze organizacji. Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2013/2014 MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ

OFERTA SZKOLENIOWA 2013/2014 MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ OFERTA SZKOLENIOWA 2013/2014 MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ OFERTA MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ SZKOLENIOWA 2013/2014 Szanowni Państwo, KATEGORIE: HUMAN 2 RESOURCES ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 30.01.2015. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z usługi usługi Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Kompleksowa obsługa programu Płatnik Obsługa nowoczesnych aplikacji ksiegowych ABC Podatku VAT ABC Podatku VAT Kadry i Płace Kadry i Płace w praktyce Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi

Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla (stan na dzień 15 października 2009 roku) Lp. Beneficjent Liczba uzyskanych punktów Nazwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 08.10.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 26.09.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI KLUCZEM DO SUKCESU NR POKL.08.01.01-10-007/14 NOWA SZKOŁA SP. Z O.O. W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W TERMINIE:

Bardziej szczegółowo

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 10.10.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Opis VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Szanowni Państwo, VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem to coroczne wydarzenie organizowane przez Progress Project w stolicy Polskich Tatr. 36 intensywnych

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych badanie obejmuje 213 stanowisk administracyjnych, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ WYBRANI KLIENCI DPD Polska sp z o.o. Optymalizacja procesów logistycznych; szkolenia z modelowania procesów z wykorzystaniem ADONIS. Group Auto Union sp z o.o. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy Studia podyplomowe, szkolenia i kursy www.podyplomowe.ue.wroc.pl Oferujemy: Innowacyjne programy nauczania programy studiów podyplomowych opracowywane są w ścisłej współpracy z przedstawicielami praktyki

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Do kogo skierowane są szkolenia? Szkolenie skierowane jest do Ciebie jeśli:

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 07.01.2015. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z usługi usługi Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Gdańsk, 2015 1 Opis Usługi Projekt Cykl Szkoleń Wewnętrznych skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%

Bardziej szczegółowo

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej,

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, PREZENTACJA FIRMY O nas Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, doradczej, obsługi kadrowej oraz outsourcingu personelu. Misją BART-u jest profesjonalna i rzetelna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7726 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 28,74 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Kategoria usługi (wybór z. Miejsce realizacji usługi. usługi. usługi listy)

Kategoria usługi (wybór z. Miejsce realizacji usługi. usługi. usługi listy) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości na dzień 21.11.2014r. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z Miejsce realizacji usługi Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 obejmuje 395 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Maria Kuśnierz. Urząd Miasta Poznania

Maria Kuśnierz. Urząd Miasta Poznania Projekt Kompetentny urzędnik wyższa jakość usług w Wielkopolsce Maria Kuśnierz Urząd Miasta Poznania Program: Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Agroturystyka Agror Bartosz Zielonacki 2009-02-12 Gołuchów +48 61 8486 243 Agroturystyka Agror Bartosz Zielonacki 2009-02-12 Blizanów +48 61 8486 243 Agroturystyka

Bardziej szczegółowo

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064 TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES HUBERT TEICHERT Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z usługi usługi Miejsce realizacji usługi (pełne godziny, przypadający na 1 osobogodziny Dokumenty dla uczestnika

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. 10 11.02 Wrocław Skuteczna współpraca pracowników kluczowych w Centrum Aktywizacji Zawodowej

STYCZEŃ. 10 11.02 Wrocław Skuteczna współpraca pracowników kluczowych w Centrum Aktywizacji Zawodowej Termin Miejsce Tytuł szkolenia STYCZEŃ 20 21.01 Bochnia Indywidualny plan działania jako dobór odpowiedniej formy wsparcia dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem usług i instrumentów rynku pracy 27 29.01

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim jest realizowany

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości na dzień 01.12.2014r. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z usługi usługi Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH. Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH. Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Kurs ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komp.) BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Tytuł szkolenia Organizator Termin

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką.

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. KATALOG SZKOLEŃ Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. Przygotowujemy publikacje odciążające dyrektorów szkół

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Twoja firma jest w bardzo dobrej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT Nr WND POKL.08.01.01-04-295/12 pt. Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT Nr WND POKL.08.01.01-04-295/12 pt. Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. Załącznik 1 do Umowy Szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT Nr WND POKL.08.01.01-04-295/12 pt. Program rozwoju pracowników firmy FRoSTA Sp. z o.o. 2 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo małopolskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo małopolskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Klimatyzacja samochodowa Certyfikacja kompetencji B Doskonalenie kompetencji kierowniczych F-gazy Urządzenia stacjonarne F-gazy Urządzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów SYMFONIA Mała Księgowość Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7100/10545 Cena netto 410,00 zł Cena brutto 410,00 zł Cena netto za godzinę 51,25 zł Cena brutto za godzinę 51,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI USPRAWNIAMY PROCESY

AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI USPRAWNIAMY PROCESY USPRAWNIAMY PROCESY to firma szkoleniowo - doradcza o solidnych podstawach, na rynku istnieje już blisko 15 lat. W tym okresie najlepsi specjaliści przeszkolili kilkaset firm, przyczyniając się do podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe

Kadry i płace. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe Kadry i płace WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Kadry i płace - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów podyplomowych na kierunku Kadry i Płace jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna kadra - szkolenia dla pracowników branż handlowej, transportowej i finansowej Strona1 Szanowni Państwo, Dzisiaj największy wpływ na sukces funkcjonowania oraz wartość mikro, małych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015

KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015 KOREKTA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2015 Lp. 1. ABC przedsiębiorczości procedura rejestracji własnej firmy, zasady rozliczania z Urzędem Skarbowym i ZUS, konsultacje

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae DANE PERSONALNE WYKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Curriculum Vitae DANE PERSONALNE WYKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Curriculum Vitae DANE PERSONALNE IMIĘ: Tomasz NAZWISKO: Kostrzewa DATA URODZENIA: 7 marca 1988r. ADRES ZAMIESZKANIA: Ul. Zieleniecka 13/415 05-091 Ząbki NARODOWOŚĆ: Polska TELEFON KONTAKTOWY: 509 114 410

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika.

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/6138/7571 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 19

Spis treści. Strona 2 z 19 Katalog realizowanych szkoleń Akademia Szybkiej Nauki 2016 Strona 2 z 19 Spis treści O Akademii... 6 Szkolenia z zakresu zarządzania projektami... 7 PRINCE2... 7 Zwinne zarządzanie projektami SCRUM...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu. Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Prezentacja projektu. Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Prezentacja projektu Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo