LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1"

Transkrypt

1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość dofinansomanych beneficjenta realizacji projektu (PLN) wania (PLN) punktów Data zawarcia Formy wsparcia Grupy docelowe umowy Rozwój kompetencji menadżerskich zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w tematyce: Kapitał Ludzki - - adaptacja nowo przyjętych pracowników do najcenniejsza specyfiki i kultury firmy, inwestycja. - skuteczne motywowanie pracowników, Doskonalenie Mikro, małe i średnie - tworzenie i przeprowadzanie systemu ocen kompetencji z przedsiębiorstwa stale Cech Rzemiosła okresowych, zakresu wspólpracujące z Cechem i Przedsiębior- ul. Robotnicza tworzenie i wykorzystywanie opisów stanowisk 1. zarządzania , ,00 98,S Rzemiosła i Przedsiębiorczości czości Związek Brzeg pracy, kapitałem Związek Pracodawców w Brzegu Pracodawców - techniki skutecznej rekrutacji, ludzkim w i ich pracownicy wyższego - prawo pracy i inne uregulowania związane z firmach szczebla. zarządzanie kapitałem ludzkim, rzemieślni- - realizacja polityki równości szans w małej czych powiatu firmie, brzeskiego. - kształtowanie kompetencji menadżerskich, -zarządzanie wiekiem w malej firmie. Szkolenia ogólne dla kadry średniego liniowego szczebla zarządzania: - zarządzanie podległym zespołem, - skuteczne motywowanie pracowników, - trudne sytuacje w zarządzaniu podległym zespołem. Szkolenia dla pracowników administracyjnych: - skuteczna komunikacja pozioma i pionowa w organizacji, ul. Bolesława 250 pracowników zamieszkałych TOP FARMS - zarządzanie pracą w czasie i spotkania AKADEMIA Chrobrego na terenie województwa 2. "GŁUBCZYCE" , , robocze, TOP FARMS opolskiego i zatrudnionych w Top Sp. z budowanie relacji z przełożonym i Głubczyce Farms G1ubczyce Sp. z o. o. współpracownikami, - programy biurowe. Szkolenia dla pracowników - global gap, -HACCP, -BHP, - obsługa ładowarek, - szkolenia elektryczne typu E, - żywienie bydła. produkcyjnych: i

2 Szkolenia Moduł I Nowoczesna Organizacja Pracy: - zarządzanie zmianą w zespołach pracowniczych w małej firmie, - intermentoring, czyli jak wykorzystywać wewnętrzny potencjał kompetencyjny pracowników w firmie, - mobilna organizacja pracy. Szkolenia Modulll Szkoła Zarządzania: - jak zarządzać małą firmą w warunkach kryzysu i zmieniającego się rynku, 80 osób dorosłych zatrudnionych Grupa Forbis - ul. Krakowska 49 - zamówienia publiczne w praktyce małych firm, w mikro i małych firmach (w tym Mikro - Szkoła Crux Consulting Strzelce - praktyczny marketing w małej firmie, , ,44 osoby wykonujące pracę na 66,5 Zarządzania s. c. Opolskie - życiowa wartość klienta, podstawie umowy cywilno- - profesjonalne metody sprzedaży, prawnej) z terenu województwa - finanse dla nie-finansistów, opolskiego. - controlling w malej firmie - ekonomiczne knowhow małej firmy. Szkolenia Moduł III Nowe technologie w małej firmie: - audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, - business english (z wykorzystaniem portalu e- leamingowego ), - wykorzystanie narzędzi informatycznych CRM w zarządzaniu ralacjami z klientami.

3 - LdILetU. - skuteczne systemy informacji menedżerskiej, metodyka budowy strategii firmy, wybory strategiczne, negocjacje w biznesie - warsztaty dla zarządzających, jak zbudować sprawny zespól menedżerski - tajemnice przywództwa, marketing strategiczny - metodyka i narzędzia budowy sukcesu rynkowego, balanced scorecard - budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI, system zarządzania przez cele - budowa i wdrożenie, rachunkowość dla zaawansowanych. Szkolenia - Pion handlowy: szkoła coachówthe art & science of coaching - moduły 1-4, sprzedaż zorientowana na rezultaty - szkolenia grupowe oraz PIRK. Podnoszenie 61 pracowników firmy ARTIM Sp. kwalifikacji Szkolenia - Pion IT: dynamics AX 9009: z o. o. (w tym osoby wykonujące ARTIM ul. Oleska pracowników programowanie podstawowe i zaawansowane, ,45 pracę na podstawie umów ,00 93,S Sp. z o. o Opole firmy ARTIM configuring and troubleshooting Windows cywil no-prawnych) Sp. z o. o. Server 2008, fundamentals of Microsoft Server zamieszkujących na terenie 2008, configuring and troubleshooting identity województwa opolskiego. and access solutions with Windows Server 2008, introduction and installing and managing Microsoft Exchange Server 2007, implementing Microsoft SQL Server 2008, implementing and maintaining Microsoft SQL Server 2008, implem Microsoft Office SharePoint Server 2007, wirtual and managing Microsoft Windows Server 2008, i SharePoint Services 3.0, Advanced SharePoint using Windows SharePoint Services 3.0, recovering messaging servers and databases u~ and troubleshooting Microsoft Exchange Server Windows Server 2008 Terminal Services, planni Microsoft Security Guidance Training II, zarządz logistyczne przedsiębiorstwem - podstawy, zarzc 5. AWENASp.j. Dobry start Szkolenia ogólne: zawodowy 48 pracowników mikro i małych - komunikacja i autoprezentacja, gwarancją ul. Agatowa , ,40 przedsiębiorstw z terenu woj.. 71, negocjacje, sukcesu Komorów opolskiego, w wieku , o - praca w zespole, pracownika i krótkim stażu pracy (do 5 lat). - stres i czas. pracodawcy

4 Wyróżnione bloki szkoleniowe: - szkolenia z zakresu zakupów i sprzedaży - 7 szkoleń dla 9 osób działu handlowego - szkolenia z zakresu logistyki - 1 szkolenie dla Podniesienie 3 osób zajmujących się logistyką 6. - szkolenia z zakresu produkcji - obejmuje kadrę konkurencyjkierowniczą ności zakładu ul. Fabryczna 1 Wszyscy (140) pracownicy firmy Cuprod szkolenia z zakresu jakości - szkolenie dla 2 CUPROD Sp. z ,56 CUPROD Sp. z o. o. zatrudnieni ,89 79, Sp. z o. o pełnomocników ds. jakości o. o. poprzez Kluczbork na umowę o pracę, z czego 76% - finanse i księgowość - 7 szkoleń inwestycje w stanowią kobiety. kapitał ludzki - informatyka - 3 szkolenia dla 13 pracowników w zakresie obsługi systemów WF-CRM oraz WF MAG - szkolenia z zakresu wymagań normy BRC, prawa żywnościowego, produktów wysokiem jakości - szkolenie dla wszystkich pracowników. 7. Kompetentna Lesaffre Polska kadra to pewna ul. Dworcowa S. A. przyszłość Wołczyn firmy Szkolenia z zakresu: - doskonalenie kompetencji zarządzczych dla kadry zarządzającej, - rozwoju kompetencji kierowniczych dla kadry średniego szczebla, - rozwoju kompetencji handlowych dla kierowniczej kadry handlowej, - ISO i HACCP na poziomie zaawansowanym, - ISO i HACCP na poziomie podstawowym, Grupa docelowa składa się z , , znakowania środków spożywczych, osób pracujących w Lesaffre - zagospodarowania osadów ściekowych i Polska S. A. odpadów produkcyjnych, - zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001, - wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, - prawa pracy i czasu pracy, - Business Object. - Excel, - komunikacji w biznesie w języku angielskim, - cukiernictwa, - pierwszej pomocy.

5 Podnoszenie kwalifikacji POLBAU pracowników 8. SERVICES firmy Polbau Grzegorz Kuliś Service oraz firm z nią powiązanych ul. Krakowska Opole , , Szkolenia dla pracowników działu sprzedaży: - metody budowania relacji z klientem, - doskonalenie umiejętności handlowych, Szkolenia dla kadry kierowniczej: - strategiczne zarządzanie pracownikami, Szkolenia dla wszystkich pracowników: - współpraca i komunikacja w zespole z elementami obsługi klienta, - cele i zarządzanie priorytetami, - radzenie sobie ze stresem. Projekt obejmuje wsparciem 33 osoby: kadrę zarządzającą oraz pracowników firm: EWC Sp. z o. o., Polbau Services Grzegorz Kuliś, ECP Sp. z o. o., Stareexpress Logistics Sp. z o. o. (ogółem 5 kobiet, 28 mężczyzn). "EUROMEDYK" S. C. Andrzej 9. Sochacki, Tomasz Sochacki Lider wśród specjalistów - szkolenia kadry ul. Ozimska NZOZ Opole Euromedyk w Opolu , , Szkolenia dla kadry fizjoterapeutów: - PNF (koncepcja torowania nerwowomięśniowego), - NDT Bobath (koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo-czaskowych, - czytenie zdjęć RTG, terapia manualna tkanek miękkich, neuromobilizacja,. - metoda Mc Kenziego - mechaniczne diagnozowane i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa,. - Kinesiology Taping - metoda leczenia poprzez zastosowanie taśmy kinesio tex, - terapia manuaina wg Mulligana, refteksoterapia stóp, - masaż Lomi Lomi, gorącymi stemplami, kamieniami. Szkolenia dla kadry administracyjnej: - profesjonalna obsługa pacjenta, - recepcja jako wizytówka firmy,.. - język niemiecki podstawowy, język angielski podstawowy,., - kurs obsługi komputera, księgowosci, płacowokadrowy. Szkolenia dla kadry zarządzającej: - motywowanie i dyscyplina pracy, - konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, - świadome przywództwo - efektywność i konsekwencja. Projekt jest adresowany do 22 pracowników przedsiębiorstwa "EUROMEDYK" S. C.

6 10. LEVEL Sp. z o. o. Moduły szkoleniowe: Profesjona- lizm opolskich al. Korfantego kobiet 70/ , wizytówką woj Katowice opolskiego - moduł języka angielskiego - 120h/os, - moduł informatyczno - biznesowy (Zarządzanie Uczestnikami projektu będą Zasobami Ludzkimi, Negocjacje menadżerskie, przedsiębiorcy (kobiety) i Kreowanie wizerunku firmy, Intemet w biznesie, pracownice firm sektora MMSP Zastosowanie IT w firmie, Źródła finansowania (w tym zatrudnieni na podstawie działalności gospodarczej firmy, Kadry i płace), ,00 umowy cywilno-prawnej) moduły miękkie (Radzenie sobie w sytuacjach Zakłada się objąć wsparciem 25 konfliktowych, Techniki manipulacji i wywierania kobiet zatrudnionych w wpływu, Efektywne zarządzanie czasem, mikroprzedsiębiorstwach, 50 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, zatrudnionych w małych i 25 Radzenie sobie ze stresem), - organizacja i przeprowadzenie egzaminów EFB/LCCI - wszyscy uczestnicy projektu przystąpią do egzaminu English For Business. zatrudnionych w średnich. 11. Kompetentni i konkurencyjni w regionie. Oddział w Program Namysłowie, NB Polska Sp. z wzmocnienia ul. Oleśnicka 12 o. o. kompetencji i umiejętności Namysłów pracowników , ,00 94,5 firmy NB Polska Szkolenia dla Top Managerów - szkolenia z zakresu ZPC. Szkolenia dla Mistrzów Produkcji - z zakresu przywództwa sytuacyjnego oraz Team Buildingu izpc Szkolenia dla Liderów - z Leadership follow up, z Team Buildingu, z ZPC oraz z TWI Szkolenia dla pracowników liniowych: - z Team Buildingu - z obsługi wózka widłowego - z uprawnień SEP - z zakresu spawania metodą MAG - z zakresu przywództwa - z zakresu Zarządzania jakością dla Inspektorów Szkolenia dla pracowników administracyjnych- z Team Buildingu oraz z zakresu ZPC Szkolenia dodatkowe łączone - z zakresu Problem Solving oraz z zakresu Zarządzania Projektem. Projekt zakłada przeszkolenie wszystkich pracowników NB Polska (firma zatrudnia 592 osoby oraz planuje zatrudnić 13 kolejnych).

7 12. Centrum Ewaluacji i Zarządzania Projektami Jadwiga Silarska Szkolenia strategiczne: - szkolenie: zmiana organizacji pracy w wyniku zmiany strategii rynkowej firmy, - szkolenie: planowanie operacyjne, Szkolenia taktyczne: Grupa docelowa składa się z - szkolenie: zespół w procesie zmian, pracowników firm Holland Rozwój ul. Karpacka - szkolenie: budowanie zespołu strategiczno- Contranting Sp. z o. o. oraz potencjału firm 34/ , , taktycznego, Holland IT Sp. z 0.0. (12 osób) grupy HC Opole - szkolenie: planowanie taktyczne, Są to osoby pracujące na terenie - szkolenie: analiza procesów, procedur oraz woj. opolskiego w wieku od 25 do środowiska pracy, 31 lat. - szkolenie: prezentacje w jęz. ang., - szkolenie: spotkania i negocjacje z klientami Europy Zachodniej, - szkolenie: komuinkatywny język holenderski. Zadanie: Program EPM - 1 edycja szkoleń dla 5 Beneficjentem pomocy jest osób - 45h (5h x 9 dni) oraz szkolenia średnie przedsiębiorstwo TP coachingowe 1 na 1 ELBUD SA oraz jego Zadanie: Program EW - 1 edycja szkoleń pracownicy: kadra zarządzająca TP-ELBUD Akademia grupowych - 40h (5h x 8dni) oraz 7h szkoleń 1 ul. Gliwicka osób, kierownicy, pracownicy 13. SPÓŁKA Przywództwa , , na Bierawa zespołów projektowych 2 osoby, AKCYJNA TP-ELBUD Zadanie: Program zarządzania projektami wg pracownicy operacyjni PRINCE 2-5 dni po 8h - 1 edycja, grupa 10 poszczególnych działów 13 osób. osób Łącznie z projektu skorzysta 68 Zadanie: WZSiK - 1 edycja dla 13 osób, 2 dni osób. po 5h

8 14. "STOP" Spółka z ograniczoną Profesjona- ul. Reymonta odpowiedzialno lizm Opole ścią Szkolenia: - rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego bilansisty, - rachunkowość, - podatek dla towarów i usług, - bilansowe i podatkowe zamknięcie roku, - księgowość wspólnot mieszkaniowych, - inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki, zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe, - księgowość firmy na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, - podatek dochodowy od osób fizycznych, , ,00 87, podatek dochodowy od osób prawnych, - prawo pracy w praktyce, - język angielski dla finansistów, - praktyczne zastosowanie programów komputerowych w prowadzeniu księgowości, - prawo celne, - rozliczanie dotacji pozyskiwanych z Unii Europejskiej, - fuzje, sprzedaż, darowizna, przejęcia, podział i połączenia jednostek gospodarczych, - podatek dochodowy od osób fizycznych - aktualne problemy, nowelizacje, - podatek dochodowy od osób prawnych - aktualne problemy, nowelizacje. Uczestnikami projektu będzie 195 osób, w tym 117 kobiet pracowników biur rachunkowych w wieku powyżej 18 roku życia wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, mieszkający na terenie woj. Opolskiego. Kapitał ludzki Wyższa Szkoła kluczem do ul. Fabryczna Bankowa we sukcesu 31 Wrocławiu przedsiębior Wrocław stwa ,00 18 dwudniowych szkoleń miękkich w 10 osobowych grupach (180 uczestników, 140 kobiet i 40 mężczyzn) - nowoczesne techniki sprzedaży i zarządzania pracowników, , Grupą docelowąjest profesjonalna obsługa klienta, przedsiębiorców, ich pracownice i - odbijanie klientów konkurencji, pracownicy (150 kobiet, 50 - system motywowania i wynagradzania mężczyzn) reprezentują dwie pracowników, grupy: kadrę zarządzającą oraz - zarządzanie zmianą, osoby bezpośrednio obsługujące - jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, l., klientów-sprzedawców. - zarządzanie konfliktem, - zarządzanie projektem, - trening umiejętności menedżerskich, - ECDL - 4 grupy po 18 osób.

9 Szkolenia miękkie: - szkolenia grupowe Akademia Doskonalenia Zawodowego 6 szkoleń 2-dniowych dla 6 osób - szkolenia grupowe Warszatu redukcji stresu Podnoszenie dla 6 osób 24h Grupą, do której skierowany jest kwalifikacji Komunikator ul. - konsultacje poszkoleniowe: coaching grupowy projekt jest przedsiębiorca i jego pracowników i Public Relations Sosnkowskiego dia 6 osób 160h wszscy pracownicy 16. właściciela , ,98 82 Radosław Szkolenia twarde: zamieszkujące na terenie woj. firmy Pietruszewski Opole - kurs Szkoła 3W Webmaster dla 1 osoby 66h opolskiego. Projekt obejmuje 6 Komunikator - Program Professional Diploma in Marketing osób (5 pracowników oraz PR dla 1 osoby 170h właściciela firmy). - Program Professional Certificate in Marketing dla 1 osoby 120h - zajęcia z języka angielskiego z native speakerem dla 6 osób 100h Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy: 17. a) zajęcia teoretyczne: podstawy rozpoznawania Projekt skierowany jest do stanów zagrożenia życia oraz nagłego pracodawców oraz pracowników zatrzymania krążenia, zasady resuscytacji mikro i małych przedsiębiorstw, Vi krążeniowo oddechowej, aspekty prawne i 50% do osób w wieku 45+, moralne udzielania pierwszej pomocy, ocena mieszkających i pracujących w stanu poszkodowanego, zasady ułożenia woj. opolskim, które nie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, Państwowa posiadają umiejętności w Potrafię ul. Armii Krajowej obowiązkowy skład apteczki oraz pierwsza Wyższa Szkoła zakresie udzielania pierwszej ratować Twoje 7 pomoc u chorych na astmę, w przypadku hipo , , Zawodowa w pomocy, a które pracują w grupie życie Nysa Ihipertemii, zatruć, odmy, wstrząsu, oparzeń, Nysie i mają kontakt z innymi osobami. zasłabnięć kobiet w ciąży i niemowląt. W ramach projektu wsparciem b) zajęcia praktyczne: ćwiczenia na fantomach - zostanie objętych 225 osób, w resuscytacja krążeniowo-oddechowa. tym 120 osób to pracownicy w opatrywanie ran wraz z unieruchamianiem wieku 45+, wszyscy zamieszkali złamań, urazy układu kostnego, użycie na obszarze woj. opolskiego. w podstawowych środków do udzielenia pierwszej grupie tej 74% stanowią pomocy, postępowanie w przypadku obecności mężczyźni i 26% kobiety. ciała obcego w drogach oddechowych i w ranie, krwotoki, bezpieczne przeniesienie i ułożenie poszkodowanego.

10 Rozwój potencjału współpracy zagranicznej opolskich ul. Partyzantów 1 QUEST Sp. z o. przedsię o. biorstw poprzez Namysłów wzrost , ,78 zdolności komunikacyj- nych w języku angielskim Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników (w tym osoby Szkolenia z języka angielskiego na poziomie wykonujące pracę na podstawie biznesowym. Zawiera on 6 poziomów: A1 umowy cywilno-prawnej), (początkujący), A2 (podstawowy), B1 zamieszkujących na terenie woj. (średniozaawansowany niższy), B2 opolskiego oraz podmioty i (średniozaawansowany wyższy), C1 pracownicy podmiotów (zaawansowany), C2 (bieg/y). Jedna edycja posiadających siedzibę/oddział szkoleń zawiera 12 modułów, trwa 96h i y na terenie woj. opolskiego, w realizowana jest poprzez zajęcia trwające 2 raz pow. namysłowskim. w tygodniu po 2 godziny w ciągu 24 tygodni (6m Uczestnikami będą osoby z firm cy) - razem 864 godzin szkoleniowych. mikro i małych, w tym min 50% osób w wieku 45+ (średnio 2 osoby z jednej firmy). 19. LEPSZY PROJEKT - Biuro Doradcze podnoszenie DOBRY kwalifikacji PROJEKT pracowników i Joanna właścicielki Kasprzak- Biura Dźyberti Doradczego DOBRY PROJEKT ul. Krótka Suchy Bór , , Szkolenia twarde: - szkolenie grupowe Zarządzanie projektami - szkolenie grupowe Excel dla ' zaawansowanych, - szkolenie Biegłych Rewidentów, - metodyka zarządzania projektami Prince II, - kurs kadry i place, - szkolenie księgowości, rozliczanie projektów EFS i angielski dla księgowych i finansistów - zajecia indywidualne z języka niemieckieg~ i angielskiego z native speakerem, - Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, - Szkolenia na trenera programu Spadochron - szkolenie ABC Terapii Krótkoterminowej, Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Szkolenia miękkie: - grupowe szkolenie wyjazdowe - warsztaty redukcji stresu i asertywności, - coaching grupowy i indywidualny, ~dor~dztwo w zakresie opracowania księgi jakoscl I wdrożenia systemu. certyfikacja systemu, szkolenia auditorów wewnętrznych. Grupą docelową jest przedsiębiorca i jego wszyscy pracownicy (w tym osoby wykonujace pracę na podstawie umów cywilno-prawnych) zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz podmiot posiadający siedzibę na terenie woj. opolskiego. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 12 osób: przedsiębiorca oraz 11 pracowników małego przedsiębiorstwa.

11 20. P. H. Robopol Sp.j. Podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy P. H. Robopol ul. Słowackiego 8a Kępa k/opola Szkolenia: - szkolenie grupowe - kounikacja interpersonalna, - szkolenie grupowe - zarządzanie emocjami z perpektywy NLP, Grupą, do której skierowany jest projekt jest przedsiębiorca i jego - szkolenie grupowe - zaawansowane negocjacje w sprzedaży produktów i usług,. wszscy pracownicy (w tym osoby - szkolenie grupowe - profesjonalne prezentacje, wykonujące pracę na podstawie - szkolenie grupowe - telemarketing, umów cywilno-prawnych) - szkolenie wyjazdowe - Lider i Manager, zamieszkujące na terenie woj. - szkolenie wyjazdowe - zarządzanie zespołem, opolskiego oraz podmiot - szkolenie wyjazdowe - Manager projektu posiadający siedzibę na terenie , ,95 106, europejskiego, woj opolskiego. Projekt obejmuje - szkolenie grupowe - język angielski dla wsparciem 18 osób (pracownicy początkujących,., z CENTRALI FIRMY - Kępa - szkolenia indywidualne z języka angielskiego z k/opola): 2 właścicieli oraz 16 native speakerem, pracowników małego - szkolenia indywidualne z native speakerem z przedsiębiorstwa P.H. Robopol języka niemieckiego, Sp. j., w tym 7 kobiet i 11 - szkolenia z języka niemieckiego dla, mężczyzn. - szkolenie grupowe - kurs komputerowy MS Office, - szkolenie Power Point, - szkolenie zarządzanie systemem operacyjnym Linux.

12 BIS 21. MUL TISERWIS Sp. z o. o. Szkolenia miękkie: - profesjonalna asystentka, - profesjonalna obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych, - konflikty - zapobieganie i rozwiązywanie, - zarządzanie czasem, - zarządzanie kontraktem - middle manager, - psychologia obsługi klientów biznesowych, Rozwój - analiza potrzeb klienta usługi zintegrowanego pracowników systemu zarządzania, przedsię- - profilowanie marek innowacyjnych - marketing Grupę docelową w projekcie biorstw aniołów biznesu, stanowi kadra zarządzająca oraz innowacyjnych - szkolenia indywidualne: skuteczna sprzedaż, ul. Prudnicka 40 pracownicy zatrudnieni na mediacje cywilne i gospodarcze, coaching BIS , ,81 umowę o pracę, MUL TISERWIS narzędziem nowoczesnego managera, sztuka Krapkowice przedsiębiorstwa z woj. Sp. z o. o. i udanych negocjacji, analiza interpretacja i opolskiego: BIS Multiserwis Sp. z Business metodologia sporządzania rachunku przepływów o. o. i BAC. Sp. z o. o. - w Acceleration pieniężnych, szkolenie z pakietu SOL Trados sumie 104 osoby. Studio, projektowanie struktury systemów Center Sp. z o. o. informatycznych Szkolenia twarde: - kurs czeladniczy - blacharz izolacji przem yslowej, - kurs czeladniczy - monter izolacji przem yslowej, - kurs mistrzowski - blacharz izolacji przemysłowej, - kurs mistrzowski - monter izolacji przemysłowej.

13 , ,00 86,S Szkolenia: Profesjona- lizacja kadr opolskiego biznesu - rozwój ul. Łangowskiego ATMOTERM S. 22. kwalifikacji 4 A. zawodowych Opole pracowników firmy ATMOTERM S. A. - myślenie obiektowe i modelowanie myślowe dla analityków, konsultantów i programistów, - zarządzanie - zbudowanie wiedzy i kompetencji menadżerskich w zakresie planowania strategicznego, zarządzania portfelem projektów, PR, rozwojem produktów, wdrażania zmian, coachingu, - kreatywne szukanie rozwiązań i definiowanie problemów dla kierowników projektów, analityków i konsultantów, - analiza potrzeb klienta dla analityków i sprzedawców, - systemy środowiskowe i zagadnienia ogólno przyrodnicze dla konsultantów, - zarządzanie procesami i produktem dla kierowników projektów, - szkolenia otwarte ogólne dla osób odpowiedzialnych za realizację procesów w firmie - marketing, PR, HR, administrowanie serwerami i inne. Grupę docelową w projekcie stanowi kadra zarządzająca oraz pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej) przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę na terenie woj. opolskiego - w sumie 65 osób. Grupa docelowa: - min. 40% kobiet, - min. 8 osób po 45 roku życia, - min. 30% uczestników opiekujących się dziećmi do lat 7 - min. 40% osób zatrudnionych w ostatnim roku (w okresie ) 23. Bloki szkoleniowe: - moduł I: KADRY - nawiązywanie stosunków pracy, rodzaje umów o pracę, prowadzenie AKADEMIA KADR I PŁAC- specjalistyczny ul. PHIN Consulting kurs dla Częstochowska Sp. z o. o. przedsię biorców i ich Łódż pracowników z woj. opolskiego dokumentacji pracowniczej, zmiany warunków Projekt skierowany jest do umowy o pracę, czas pracy, urlopy pracownicze przedsiębiorstw działających na podróże służbowe, uprawnienia pracowników ' terenie woj. opolskiego i ich związane z rodzicielstwem, rozwiązywanie pracowników (w tym osoby umów, ochrona danych osobowych , , moduł II: PŁACE - obowiązki pracodawców wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej) wobec ZUSu, system wynagrodzeń, obowiązki zamieszkałych na terenie woj. rozliczeniowe pracodawców wobec Urzędów opolskiego. Wsparciem zostanie Skarbowych, lista płac z wykorzystaniem MS objętych 100 osób (75 kobiet, 25 Excel mężczyzn), w tym 45 z mikro i 55 moduł III: Praca przy komputerach z małych przedsiębiorstw. moduł IV: BHP i PPOŻ Dodatkowo każdy beneficjent ostateczny będzie uczestniczył w szkoleniach miękkich (30 godz.) w formie e-iearningu

14 24. E-DIRECT 0.0. Sp. z Podnoszenie kwalifikacji pracowników i właścicieli firmy E-direct Szkolenia miękkie: 1.Komunikacja interpersonalna w firmie, 2.Skuteczna sprzedaż, Szkolenia twarde: Wzorce projektowe w języku C#, XML w.net Grupę docelową stanowią Framework - C#, Subversion for Users, przedsiębiorca i jego wszyscy Bezpieczeństwo serwisów internetowych, pracownicy (w tym osoby Projektowanie systemów identyfikacji wizualnej, wykonujące prace na podstawie Pakiet - Adobe Illustrator, Tworzenie aplikacji z umów cywilno-prawnych) ul. 1 Maja użyciem EJB 3, Wzorce projektowe i , ,74 zamieszkujący na terenie woj Opole refaktoryzacja do wzorców, Tworzenie i opolskiego oraz podmiot testowanie aplikacji z użyciem Test-Driven posiadający siedzibę na terenie Development, Angielski w biurze, woj. opolskiego. Łącznie 14 LICENCJA HR. Szkolenie z pozycjonowania, osób: 2 właścicieli oraz 12 Pakiet MAX trenerski PHP i MySQL, Web pracowników firmy E-direct, w Usability. Intuicyjne i użyteczne serwisy www, tym 4 K i 10 M. Prawo zamówień publicznych, Dobry Tester- Laboratorium, Testowanie w Projektach Internetowych, Agile Project Management with Serum, Windows Workflow Foundation. 1.SZKOLENIE ZAWODOWE Z ZAKRESU PANENDOSKOPII. Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy medycznej, zaangażowani zostaną praktycy-specjaliści z zakresu panendoskopii. Zadanie obejmuje także doradztwo indywidualne dla menedżerów, celem wzmocnienia kompetencji społecznych BO, jak również nabycia umiejętności Grupą docelową projektu są praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy. przedsiębiorcy, lekarze MICHAŁ ul. Żeromskiego 2. SZKOLENIE VADEMECUM Nowocześni podstawowej opieki zdrowotnej PAMUŁA przedsiębiorcy PRZEDSIĘBIORCY MEDYCZNEGO. Będzie ,10 (ogółem 30 osób) z terenu , DORADZTWO medyczni prowadzone przez specjalistów w danej Nysa województwa opolskiego. W PERSONALNE dziedziny (np. radcę prawnego, specjalistę ds. grupie docelowej mieści się co HR w placówce służby zdrowia, itp.). Zadanie najmniej 16 osób powyżej 45 obejmuje także doradztwo indywidualne dla roku życia. menedżerów, celem wzmocnienia kompetencji społecznych BO, jak również nabycia umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy. Usługa ta zostanie dostosowana do potrzeb każdego z uczestników i może objąć również specyficzne zagadnienia, np. radzenie ze stresem w pracy i w kontaktach z pacjentem.

15 Centrum Języków Obcych 26. i Edukacji Poliglotus Tomasz Górski Wsparcie pracowników małego Wsparcie w ramach projektu Nowoczesne przedsiębiorstwa- cykl szkoleniowy: 1.skuteczna skierowane jest do wszystkich kompetencje sprzedaż i obsługa klienta grupa 5 osobowa 2. pracowników przedsiębiorstw pracowników szybkie czytanie metodą Sensu 3. ABC j. wykonujących pracę na motorem obcych 4.emisja głosu 5. przeszkolenie podstawie umowy cywilnorozwoju ul. Reymonta 14, lektorów na egzaminatorów międzynarod. prawnej. Grupę docelową , , Centrum Opole Systemu oceny kształcenia TELC 6. szkolenia z stanowić będzie 28 pracowników Języków zasad udzielania pierwszej pomocy 7. ( 25 K i 3M), w tym 3 osoby Obcych i przeprowadzenie interpersonalnych zajęć powyżej 45 r. Ż. Zamieszkujace Edukacji rozwijających umiejętności osobiste 8. sesja na terenie woj. opolskiego POLlGLOTUS kreatywności i technik rozwiązywania zatrudnione w siedzibie problemów beneficjenta BIZNESLlNGUA 27. Centrum Jezyków Obcych Szkolenia ogólne: -cykl 12 szkoleń z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości o tematyce: profesjonalna obsługa klienta, efektywne negocjacje, Akademia komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, języków wystapienia publiczne, motywowanie obcych, ul. Damrota 10, pracowników w biznesie, profesjonalna , , zarządzania i Opole rekrutacja i selekcja, savoir- vivre w biznesie, przedsiębiorczo skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych, ści zasady sporzadzania studium wykonalności wg RPO WO, prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach POKL, analiza finansowa przedsięwzięcia. - 2 cykle szkoleń językowych. Projekt adresowany w całości do 300 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw, z czego co najmniej 50% to osoby powyżej 45 roku życia.

16 Mistrzowski ul. Paca SEKA S.A. instruktor prawa jazdy Warszawa , ,00 94, Szkolenia: 1.Kurs przygotowawczy do egzaminu Instruktora Techniki Jazdy oraz pierwszej pomocy. Szkolenie składa się z 2 modułów: a)zajęcia teoretyczne (16 godzin) i trening praktyczny(24 godziny); b)pierwsza pomoc przedlekarska w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia człowieka (16 godzin). 2.Szkolenie medyczne - zaawansowany kurs pierwszej pomocy -ratownictwo drogowe (16godzin). Wsparciem zostaną objęci przedsiębiorcy i ich pracownicy zamieszkali oraz posiadający siedzibę na terenie woj. opolskiego. Uczestnicy muszą posiadać uprawnienia Instruktora Prawa Jazdy. Łączna liczba objęta wsparciem to 72 osoby, z czego min 14 (20%) to kobiety, a 36 (50%) to osoby, które ukończyły 45 rok życia. Intensywne szkolenia z FIORi zakresu języka PARTNERZY angielskiego - ul. Partyzantów 1 Szkolenie umiejętności komunikacji biznesowej Spółka rozwój , ,46 97, w języku angielskim i potwierdzenie ich Partnerska potencjału Namysłów certyfikatem TaEle. Tłumaczy współpracy Przysięgłych zagranicznej opolskich przedsiębiorstw Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej), zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz podmioty i pracownicy podmiotów posiadających siedzibę/oddział na terenie powiatu namysłowskiego. Uczestnikami będą osoby z firm mikro i małych, w tym min. 50% osób w wieku powyżej 45 roku życia , ,66 WOjewodzkl Urząd Pracy w Opolu ( IP 2) Wydział Realizacji Projektów Zespół ds.. Priorytetu VI, VIII POKL Opole, dn r.

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów U.T" Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba "'".-n W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1 Liczba Ogólna Kwota Data Okres otrzywartość dofinansomanych zawarcia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Nr konkursu I/POKL/8.1.1/2010

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Nr konkursu I/POKL/8.1.1/2010 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Nr konkursu I/POKL/8.1.1/2010 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku (REJESTRACYJNY)

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz.

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Lista szkoleń Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Orientacyjna cena dla uczestnika Egzamin końcowy 1 ABC przedsiębiorczości 10 30 150,00 tak nie 2 ABC przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8.

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8. Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości na dzień 16.10.2014r. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z Miejsce realizacji usługi Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Szkolenia biznesowe kadra menedżerska

Szkolenia biznesowe kadra menedżerska Szkolenia biznesowe kadra menedżerska Kurs nowoczesnego menedżera weekend 48 h 1800 zł Myślenie systemowe i strategiczne 1 700 zł Zarządzanie przez cele 1 700 zł Zarządzanie zespołem 1 Zarządzanie zmianą

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r.

w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH WG TEMATÓW SZKOLEŃ w miesiącach styczeń kwiecień 2010 r. SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: SEKRETY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 28-29 stycznia 2010 Poznań-900 CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

NASZA OFERTA. O nas. Co oferujemy? Certyfikat Rzetelna Firma. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

NASZA OFERTA. O nas. Co oferujemy? Certyfikat Rzetelna Firma. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych NASZA OFERTA Centrum Obsługi Biznesu MRP-KODER 2016 O nas Centrum Obsługi Biznesu MRP-KODER to świetnie zorganizowana i wyposażona placówka edukacyjna, która organizuje szkolenia z zakresu: Systemów ERP

Bardziej szczegółowo

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 08.10.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH 1 Jak skutecznie rozmawiać przez telefon - szkolenie telemarketingowe 2 Magia sprzedaży - bezpośrednia obsługa klienta 3 Profesjonalna obsługa klienta biurowego 4 Mechanizmy psychologiczne w reklamie 5

Bardziej szczegółowo

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim Lista rankingowa projektów złożonych w konkursie otwartym działania 8.1.1 z pomocą publiczną -Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw- w ramach posiedzenia KOP otwartego

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych

Terminarz i cennik szkoleń korporacyjnych LP TEMAT SZKOLENIA DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA MIEJSCE CENA NETTO PRZYWÓDZTWO I ROZWÓJ MENADŻERSKI 1 Trudne rozmowy komunikacja w rozmowie z pracownikiem 11.01.2016 11.01.2016 Opole 800,00 zł 2 3

Bardziej szczegółowo

Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 26.09.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD)

liczba godzin (pełne godziny, bez ułamków) Data zakończenia usługi (RRRR-MM-DD) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 10.10.2014r. Lp. Nazwa firmy NIP Siedziba Tytuł usługi Kategoria usługi (wybór z listy) Data rozpoczęcia usługi (RRRR-MM-DD) Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT M-A EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIUREM I DOKUMENTACJĄ BIZNESOWĄ Miejsce Office Managera w strukturze organizacji. Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Kompleksowa obsługa programu Płatnik Obsługa nowoczesnych aplikacji ksiegowych ABC Podatku VAT ABC Podatku VAT Kadry i Płace Kadry i Płace w praktyce Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi

Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla (stan na dzień 15 października 2009 roku) Lp. Beneficjent Liczba uzyskanych punktów Nazwa

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa Temat szkolenia Proponowany termin i cena w Krakowie Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) 1. Przekształcanie grupy pracowników w zespół zadaniowy 2. Efektywna Wizyta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 30.01.2015. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z usługi usługi Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób Strona1 Proces zarządzania i przywództwa 1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 2. Rekrutacja i selekcja pracowników call center / telemarketerów _ 2800 /

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI KLUCZEM DO SUKCESU NR POKL.08.01.01-10-007/14 NOWA SZKOŁA SP. Z O.O. W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W TERMINIE:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych badanie obejmuje 213 stanowisk administracyjnych, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu. Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Prezentacja projektu. Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Prezentacja projektu Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

Kategoria usługi (wybór z. Miejsce realizacji usługi. usługi. usługi listy)

Kategoria usługi (wybór z. Miejsce realizacji usługi. usługi. usługi listy) Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości na dzień 21.11.2014r. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z Miejsce realizacji usługi Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Do kogo skierowane są szkolenia? Szkolenie skierowane jest do Ciebie jeśli:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna kadra - szkolenia dla pracowników branż handlowej, transportowej i finansowej Strona1 Szanowni Państwo, Dzisiaj największy wpływ na sukces funkcjonowania oraz wartość mikro, małych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2013/2014 MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ

OFERTA SZKOLENIOWA 2013/2014 MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ OFERTA SZKOLENIOWA 2013/2014 MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ OFERTA MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ SZKOLENIOWA 2013/2014 Szanowni Państwo, KATEGORIE: HUMAN 2 RESOURCES ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo,. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb uczestników projektu. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Pani/Pana informacji i tym samym prosimy

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH. Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH. Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Kurs ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komp.) BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Tytuł szkolenia Organizator Termin

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo wielkopolskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Agroturystyka Agror Bartosz Zielonacki 2009-02-12 Gołuchów +48 61 8486 243 Agroturystyka Agror Bartosz Zielonacki 2009-02-12 Blizanów +48 61 8486 243 Agroturystyka

Bardziej szczegółowo

Lubuskie umiejętności społeczeństwa informacyjnego - element wzmacniający efekt wdrożenia projektów Lubuski e-urząd i LSS

Lubuskie umiejętności społeczeństwa informacyjnego - element wzmacniający efekt wdrożenia projektów Lubuski e-urząd i LSS Lubuskie umiejętności społeczeństwa informacyjnego - element wzmacniający efekt wdrożenia projektów Lubuski e-urząd i LSS Katarzyna Witkowska Kęszyca Leśna, 09.07.2010r. Źródło finansowania: Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ PRZYKŁADY REALIZOWANYCH SZKOLEŃ WYBRANI KLIENCI DPD Polska sp z o.o. Optymalizacja procesów logistycznych; szkolenia z modelowania procesów z wykorzystaniem ADONIS. Group Auto Union sp z o.o. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy. Zarządzanie Zasobami Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jako ści na dzień 07.01.2015. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z usługi usługi Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r.

Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Możliwości wsparcia dla JST w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w 2017 r. Zielona Góra, 28 kwietnia 2017 r. Główne obszary wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w PO WER

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA

DYREKTORZY WYDZIAŁÓW/BIUR ORAZ DYREKTORZY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGAJĄCY PREZYDENTOWI MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 3 do Regulaminu ocen okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz na stanowiskach kierowników

Bardziej szczegółowo

Szkolenia 45+ Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem. Alfred Sloan, GM.

Szkolenia 45+ Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem. Alfred Sloan, GM. Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem. Alfred Sloan, GM Hr2power to: poszukiwanie najlepszych zasobów ludzkich diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej,

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, PREZENTACJA FIRMY O nas Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, doradczej, obsługi kadrowej oraz outsourcingu personelu. Misją BART-u jest profesjonalna i rzetelna

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC

Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC dla MŚP woj. świętokrzyskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Gdańsk, 2015 1 Opis Usługi Projekt Cykl Szkoleń Wewnętrznych skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z usługi usługi Miejsce realizacji usługi (pełne godziny, przypadający na 1 osobogodziny Dokumenty dla uczestnika

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH OFERTA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH Dla Biznesu. Z sensem. S t r o n a 2 Szkolenia z kontekstem Dostosowane do potrzeb firmy i uczestników (poprzedzone badaniem potrzeb). Charakter warsztatowy (ćwiczenia).

Bardziej szczegółowo

Maria Kuśnierz. Urząd Miasta Poznania

Maria Kuśnierz. Urząd Miasta Poznania Projekt Kompetentny urzędnik wyższa jakość usług w Wielkopolsce Maria Kuśnierz Urząd Miasta Poznania Program: Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo małopolskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo małopolskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Klimatyzacja samochodowa Certyfikacja kompetencji B Doskonalenie kompetencji kierowniczych F-gazy Urządzenia stacjonarne F-gazy Urządzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów SYMFONIA Mała Księgowość Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7100/10545 Cena netto 410,00 zł Cena brutto 410,00 zł Cena netto za godzinę 51,25 zł Cena brutto za godzinę 51,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064 TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES HUBERT TEICHERT Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2015 rok Microsoft arz szkoleń, II półrocze, 201 rok Cena Office 2007/2010/201 MS Word poziom średniozaawansowany 2 MS Word poziom zaawanasowany 2 MS Excel poziom średniozaawansowany 2 MS Excel poziom zaawansowany 2 MS Excel

Bardziej szczegółowo

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy

Kategoria usługi (wybór z usługi. usługi. zgodnie z kartą usługi) ul. W. Syrokomli 11/8, Heuresis Certyfikowani Trenerzy Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości na dzień 01.12.2014r. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z usługi usługi Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo