LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1"

Transkrypt

1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość dofinansomanych beneficjenta realizacji projektu (PLN) wania (PLN) punktów Data zawarcia Formy wsparcia Grupy docelowe umowy Rozwój kompetencji menadżerskich zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w tematyce: Kapitał Ludzki - - adaptacja nowo przyjętych pracowników do najcenniejsza specyfiki i kultury firmy, inwestycja. - skuteczne motywowanie pracowników, Doskonalenie Mikro, małe i średnie - tworzenie i przeprowadzanie systemu ocen kompetencji z przedsiębiorstwa stale Cech Rzemiosła okresowych, zakresu wspólpracujące z Cechem i Przedsiębior- ul. Robotnicza tworzenie i wykorzystywanie opisów stanowisk 1. zarządzania , ,00 98,S Rzemiosła i Przedsiębiorczości czości Związek Brzeg pracy, kapitałem Związek Pracodawców w Brzegu Pracodawców - techniki skutecznej rekrutacji, ludzkim w i ich pracownicy wyższego - prawo pracy i inne uregulowania związane z firmach szczebla. zarządzanie kapitałem ludzkim, rzemieślni- - realizacja polityki równości szans w małej czych powiatu firmie, brzeskiego. - kształtowanie kompetencji menadżerskich, -zarządzanie wiekiem w malej firmie. Szkolenia ogólne dla kadry średniego liniowego szczebla zarządzania: - zarządzanie podległym zespołem, - skuteczne motywowanie pracowników, - trudne sytuacje w zarządzaniu podległym zespołem. Szkolenia dla pracowników administracyjnych: - skuteczna komunikacja pozioma i pionowa w organizacji, ul. Bolesława 250 pracowników zamieszkałych TOP FARMS - zarządzanie pracą w czasie i spotkania AKADEMIA Chrobrego na terenie województwa 2. "GŁUBCZYCE" , , robocze, TOP FARMS opolskiego i zatrudnionych w Top Sp. z budowanie relacji z przełożonym i Głubczyce Farms G1ubczyce Sp. z o. o. współpracownikami, - programy biurowe. Szkolenia dla pracowników - global gap, -HACCP, -BHP, - obsługa ładowarek, - szkolenia elektryczne typu E, - żywienie bydła. produkcyjnych: i

2 Szkolenia Moduł I Nowoczesna Organizacja Pracy: - zarządzanie zmianą w zespołach pracowniczych w małej firmie, - intermentoring, czyli jak wykorzystywać wewnętrzny potencjał kompetencyjny pracowników w firmie, - mobilna organizacja pracy. Szkolenia Modulll Szkoła Zarządzania: - jak zarządzać małą firmą w warunkach kryzysu i zmieniającego się rynku, 80 osób dorosłych zatrudnionych Grupa Forbis - ul. Krakowska 49 - zamówienia publiczne w praktyce małych firm, w mikro i małych firmach (w tym Mikro - Szkoła Crux Consulting Strzelce - praktyczny marketing w małej firmie, , ,44 osoby wykonujące pracę na 66,5 Zarządzania s. c. Opolskie - życiowa wartość klienta, podstawie umowy cywilno- - profesjonalne metody sprzedaży, prawnej) z terenu województwa - finanse dla nie-finansistów, opolskiego. - controlling w malej firmie - ekonomiczne knowhow małej firmy. Szkolenia Moduł III Nowe technologie w małej firmie: - audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, - business english (z wykorzystaniem portalu e- leamingowego ), - wykorzystanie narzędzi informatycznych CRM w zarządzaniu ralacjami z klientami.

3 - LdILetU. - skuteczne systemy informacji menedżerskiej, metodyka budowy strategii firmy, wybory strategiczne, negocjacje w biznesie - warsztaty dla zarządzających, jak zbudować sprawny zespól menedżerski - tajemnice przywództwa, marketing strategiczny - metodyka i narzędzia budowy sukcesu rynkowego, balanced scorecard - budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI, system zarządzania przez cele - budowa i wdrożenie, rachunkowość dla zaawansowanych. Szkolenia - Pion handlowy: szkoła coachówthe art & science of coaching - moduły 1-4, sprzedaż zorientowana na rezultaty - szkolenia grupowe oraz PIRK. Podnoszenie 61 pracowników firmy ARTIM Sp. kwalifikacji Szkolenia - Pion IT: dynamics AX 9009: z o. o. (w tym osoby wykonujące ARTIM ul. Oleska pracowników programowanie podstawowe i zaawansowane, ,45 pracę na podstawie umów ,00 93,S Sp. z o. o Opole firmy ARTIM configuring and troubleshooting Windows cywil no-prawnych) Sp. z o. o. Server 2008, fundamentals of Microsoft Server zamieszkujących na terenie 2008, configuring and troubleshooting identity województwa opolskiego. and access solutions with Windows Server 2008, introduction and installing and managing Microsoft Exchange Server 2007, implementing Microsoft SQL Server 2008, implementing and maintaining Microsoft SQL Server 2008, implem Microsoft Office SharePoint Server 2007, wirtual and managing Microsoft Windows Server 2008, i SharePoint Services 3.0, Advanced SharePoint using Windows SharePoint Services 3.0, recovering messaging servers and databases u~ and troubleshooting Microsoft Exchange Server Windows Server 2008 Terminal Services, planni Microsoft Security Guidance Training II, zarządz logistyczne przedsiębiorstwem - podstawy, zarzc 5. AWENASp.j. Dobry start Szkolenia ogólne: zawodowy 48 pracowników mikro i małych - komunikacja i autoprezentacja, gwarancją ul. Agatowa , ,40 przedsiębiorstw z terenu woj.. 71, negocjacje, sukcesu Komorów opolskiego, w wieku , o - praca w zespole, pracownika i krótkim stażu pracy (do 5 lat). - stres i czas. pracodawcy

4 Wyróżnione bloki szkoleniowe: - szkolenia z zakresu zakupów i sprzedaży - 7 szkoleń dla 9 osób działu handlowego - szkolenia z zakresu logistyki - 1 szkolenie dla Podniesienie 3 osób zajmujących się logistyką 6. - szkolenia z zakresu produkcji - obejmuje kadrę konkurencyjkierowniczą ności zakładu ul. Fabryczna 1 Wszyscy (140) pracownicy firmy Cuprod szkolenia z zakresu jakości - szkolenie dla 2 CUPROD Sp. z ,56 CUPROD Sp. z o. o. zatrudnieni ,89 79, Sp. z o. o pełnomocników ds. jakości o. o. poprzez Kluczbork na umowę o pracę, z czego 76% - finanse i księgowość - 7 szkoleń inwestycje w stanowią kobiety. kapitał ludzki - informatyka - 3 szkolenia dla 13 pracowników w zakresie obsługi systemów WF-CRM oraz WF MAG - szkolenia z zakresu wymagań normy BRC, prawa żywnościowego, produktów wysokiem jakości - szkolenie dla wszystkich pracowników. 7. Kompetentna Lesaffre Polska kadra to pewna ul. Dworcowa S. A. przyszłość Wołczyn firmy Szkolenia z zakresu: - doskonalenie kompetencji zarządzczych dla kadry zarządzającej, - rozwoju kompetencji kierowniczych dla kadry średniego szczebla, - rozwoju kompetencji handlowych dla kierowniczej kadry handlowej, - ISO i HACCP na poziomie zaawansowanym, - ISO i HACCP na poziomie podstawowym, Grupa docelowa składa się z , , znakowania środków spożywczych, osób pracujących w Lesaffre - zagospodarowania osadów ściekowych i Polska S. A. odpadów produkcyjnych, - zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001, - wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, - prawa pracy i czasu pracy, - Business Object. - Excel, - komunikacji w biznesie w języku angielskim, - cukiernictwa, - pierwszej pomocy.

5 Podnoszenie kwalifikacji POLBAU pracowników 8. SERVICES firmy Polbau Grzegorz Kuliś Service oraz firm z nią powiązanych ul. Krakowska Opole , , Szkolenia dla pracowników działu sprzedaży: - metody budowania relacji z klientem, - doskonalenie umiejętności handlowych, Szkolenia dla kadry kierowniczej: - strategiczne zarządzanie pracownikami, Szkolenia dla wszystkich pracowników: - współpraca i komunikacja w zespole z elementami obsługi klienta, - cele i zarządzanie priorytetami, - radzenie sobie ze stresem. Projekt obejmuje wsparciem 33 osoby: kadrę zarządzającą oraz pracowników firm: EWC Sp. z o. o., Polbau Services Grzegorz Kuliś, ECP Sp. z o. o., Stareexpress Logistics Sp. z o. o. (ogółem 5 kobiet, 28 mężczyzn). "EUROMEDYK" S. C. Andrzej 9. Sochacki, Tomasz Sochacki Lider wśród specjalistów - szkolenia kadry ul. Ozimska NZOZ Opole Euromedyk w Opolu , , Szkolenia dla kadry fizjoterapeutów: - PNF (koncepcja torowania nerwowomięśniowego), - NDT Bobath (koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo-czaskowych, - czytenie zdjęć RTG, terapia manualna tkanek miękkich, neuromobilizacja,. - metoda Mc Kenziego - mechaniczne diagnozowane i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa,. - Kinesiology Taping - metoda leczenia poprzez zastosowanie taśmy kinesio tex, - terapia manuaina wg Mulligana, refteksoterapia stóp, - masaż Lomi Lomi, gorącymi stemplami, kamieniami. Szkolenia dla kadry administracyjnej: - profesjonalna obsługa pacjenta, - recepcja jako wizytówka firmy,.. - język niemiecki podstawowy, język angielski podstawowy,., - kurs obsługi komputera, księgowosci, płacowokadrowy. Szkolenia dla kadry zarządzającej: - motywowanie i dyscyplina pracy, - konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, - świadome przywództwo - efektywność i konsekwencja. Projekt jest adresowany do 22 pracowników przedsiębiorstwa "EUROMEDYK" S. C.

6 10. LEVEL Sp. z o. o. Moduły szkoleniowe: Profesjona- lizm opolskich al. Korfantego kobiet 70/ , wizytówką woj Katowice opolskiego - moduł języka angielskiego - 120h/os, - moduł informatyczno - biznesowy (Zarządzanie Uczestnikami projektu będą Zasobami Ludzkimi, Negocjacje menadżerskie, przedsiębiorcy (kobiety) i Kreowanie wizerunku firmy, Intemet w biznesie, pracownice firm sektora MMSP Zastosowanie IT w firmie, Źródła finansowania (w tym zatrudnieni na podstawie działalności gospodarczej firmy, Kadry i płace), ,00 umowy cywilno-prawnej) moduły miękkie (Radzenie sobie w sytuacjach Zakłada się objąć wsparciem 25 konfliktowych, Techniki manipulacji i wywierania kobiet zatrudnionych w wpływu, Efektywne zarządzanie czasem, mikroprzedsiębiorstwach, 50 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, zatrudnionych w małych i 25 Radzenie sobie ze stresem), - organizacja i przeprowadzenie egzaminów EFB/LCCI - wszyscy uczestnicy projektu przystąpią do egzaminu English For Business. zatrudnionych w średnich. 11. Kompetentni i konkurencyjni w regionie. Oddział w Program Namysłowie, NB Polska Sp. z wzmocnienia ul. Oleśnicka 12 o. o. kompetencji i umiejętności Namysłów pracowników , ,00 94,5 firmy NB Polska Szkolenia dla Top Managerów - szkolenia z zakresu ZPC. Szkolenia dla Mistrzów Produkcji - z zakresu przywództwa sytuacyjnego oraz Team Buildingu izpc Szkolenia dla Liderów - z Leadership follow up, z Team Buildingu, z ZPC oraz z TWI Szkolenia dla pracowników liniowych: - z Team Buildingu - z obsługi wózka widłowego - z uprawnień SEP - z zakresu spawania metodą MAG - z zakresu przywództwa - z zakresu Zarządzania jakością dla Inspektorów Szkolenia dla pracowników administracyjnych- z Team Buildingu oraz z zakresu ZPC Szkolenia dodatkowe łączone - z zakresu Problem Solving oraz z zakresu Zarządzania Projektem. Projekt zakłada przeszkolenie wszystkich pracowników NB Polska (firma zatrudnia 592 osoby oraz planuje zatrudnić 13 kolejnych).

7 12. Centrum Ewaluacji i Zarządzania Projektami Jadwiga Silarska Szkolenia strategiczne: - szkolenie: zmiana organizacji pracy w wyniku zmiany strategii rynkowej firmy, - szkolenie: planowanie operacyjne, Szkolenia taktyczne: Grupa docelowa składa się z - szkolenie: zespół w procesie zmian, pracowników firm Holland Rozwój ul. Karpacka - szkolenie: budowanie zespołu strategiczno- Contranting Sp. z o. o. oraz potencjału firm 34/ , , taktycznego, Holland IT Sp. z 0.0. (12 osób) grupy HC Opole - szkolenie: planowanie taktyczne, Są to osoby pracujące na terenie - szkolenie: analiza procesów, procedur oraz woj. opolskiego w wieku od 25 do środowiska pracy, 31 lat. - szkolenie: prezentacje w jęz. ang., - szkolenie: spotkania i negocjacje z klientami Europy Zachodniej, - szkolenie: komuinkatywny język holenderski. Zadanie: Program EPM - 1 edycja szkoleń dla 5 Beneficjentem pomocy jest osób - 45h (5h x 9 dni) oraz szkolenia średnie przedsiębiorstwo TP coachingowe 1 na 1 ELBUD SA oraz jego Zadanie: Program EW - 1 edycja szkoleń pracownicy: kadra zarządzająca TP-ELBUD Akademia grupowych - 40h (5h x 8dni) oraz 7h szkoleń 1 ul. Gliwicka osób, kierownicy, pracownicy 13. SPÓŁKA Przywództwa , , na Bierawa zespołów projektowych 2 osoby, AKCYJNA TP-ELBUD Zadanie: Program zarządzania projektami wg pracownicy operacyjni PRINCE 2-5 dni po 8h - 1 edycja, grupa 10 poszczególnych działów 13 osób. osób Łącznie z projektu skorzysta 68 Zadanie: WZSiK - 1 edycja dla 13 osób, 2 dni osób. po 5h

8 14. "STOP" Spółka z ograniczoną Profesjona- ul. Reymonta odpowiedzialno lizm Opole ścią Szkolenia: - rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego bilansisty, - rachunkowość, - podatek dla towarów i usług, - bilansowe i podatkowe zamknięcie roku, - księgowość wspólnot mieszkaniowych, - inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki, zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe, - księgowość firmy na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, - podatek dochodowy od osób fizycznych, , ,00 87, podatek dochodowy od osób prawnych, - prawo pracy w praktyce, - język angielski dla finansistów, - praktyczne zastosowanie programów komputerowych w prowadzeniu księgowości, - prawo celne, - rozliczanie dotacji pozyskiwanych z Unii Europejskiej, - fuzje, sprzedaż, darowizna, przejęcia, podział i połączenia jednostek gospodarczych, - podatek dochodowy od osób fizycznych - aktualne problemy, nowelizacje, - podatek dochodowy od osób prawnych - aktualne problemy, nowelizacje. Uczestnikami projektu będzie 195 osób, w tym 117 kobiet pracowników biur rachunkowych w wieku powyżej 18 roku życia wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, mieszkający na terenie woj. Opolskiego. Kapitał ludzki Wyższa Szkoła kluczem do ul. Fabryczna Bankowa we sukcesu 31 Wrocławiu przedsiębior Wrocław stwa ,00 18 dwudniowych szkoleń miękkich w 10 osobowych grupach (180 uczestników, 140 kobiet i 40 mężczyzn) - nowoczesne techniki sprzedaży i zarządzania pracowników, , Grupą docelowąjest profesjonalna obsługa klienta, przedsiębiorców, ich pracownice i - odbijanie klientów konkurencji, pracownicy (150 kobiet, 50 - system motywowania i wynagradzania mężczyzn) reprezentują dwie pracowników, grupy: kadrę zarządzającą oraz - zarządzanie zmianą, osoby bezpośrednio obsługujące - jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, l., klientów-sprzedawców. - zarządzanie konfliktem, - zarządzanie projektem, - trening umiejętności menedżerskich, - ECDL - 4 grupy po 18 osób.

9 Szkolenia miękkie: - szkolenia grupowe Akademia Doskonalenia Zawodowego 6 szkoleń 2-dniowych dla 6 osób - szkolenia grupowe Warszatu redukcji stresu Podnoszenie dla 6 osób 24h Grupą, do której skierowany jest kwalifikacji Komunikator ul. - konsultacje poszkoleniowe: coaching grupowy projekt jest przedsiębiorca i jego pracowników i Public Relations Sosnkowskiego dia 6 osób 160h wszscy pracownicy 16. właściciela , ,98 82 Radosław Szkolenia twarde: zamieszkujące na terenie woj. firmy Pietruszewski Opole - kurs Szkoła 3W Webmaster dla 1 osoby 66h opolskiego. Projekt obejmuje 6 Komunikator - Program Professional Diploma in Marketing osób (5 pracowników oraz PR dla 1 osoby 170h właściciela firmy). - Program Professional Certificate in Marketing dla 1 osoby 120h - zajęcia z języka angielskiego z native speakerem dla 6 osób 100h Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy: 17. a) zajęcia teoretyczne: podstawy rozpoznawania Projekt skierowany jest do stanów zagrożenia życia oraz nagłego pracodawców oraz pracowników zatrzymania krążenia, zasady resuscytacji mikro i małych przedsiębiorstw, Vi krążeniowo oddechowej, aspekty prawne i 50% do osób w wieku 45+, moralne udzielania pierwszej pomocy, ocena mieszkających i pracujących w stanu poszkodowanego, zasady ułożenia woj. opolskim, które nie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, Państwowa posiadają umiejętności w Potrafię ul. Armii Krajowej obowiązkowy skład apteczki oraz pierwsza Wyższa Szkoła zakresie udzielania pierwszej ratować Twoje 7 pomoc u chorych na astmę, w przypadku hipo , , Zawodowa w pomocy, a które pracują w grupie życie Nysa Ihipertemii, zatruć, odmy, wstrząsu, oparzeń, Nysie i mają kontakt z innymi osobami. zasłabnięć kobiet w ciąży i niemowląt. W ramach projektu wsparciem b) zajęcia praktyczne: ćwiczenia na fantomach - zostanie objętych 225 osób, w resuscytacja krążeniowo-oddechowa. tym 120 osób to pracownicy w opatrywanie ran wraz z unieruchamianiem wieku 45+, wszyscy zamieszkali złamań, urazy układu kostnego, użycie na obszarze woj. opolskiego. w podstawowych środków do udzielenia pierwszej grupie tej 74% stanowią pomocy, postępowanie w przypadku obecności mężczyźni i 26% kobiety. ciała obcego w drogach oddechowych i w ranie, krwotoki, bezpieczne przeniesienie i ułożenie poszkodowanego.

10 Rozwój potencjału współpracy zagranicznej opolskich ul. Partyzantów 1 QUEST Sp. z o. przedsię o. biorstw poprzez Namysłów wzrost , ,78 zdolności komunikacyj- nych w języku angielskim Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników (w tym osoby Szkolenia z języka angielskiego na poziomie wykonujące pracę na podstawie biznesowym. Zawiera on 6 poziomów: A1 umowy cywilno-prawnej), (początkujący), A2 (podstawowy), B1 zamieszkujących na terenie woj. (średniozaawansowany niższy), B2 opolskiego oraz podmioty i (średniozaawansowany wyższy), C1 pracownicy podmiotów (zaawansowany), C2 (bieg/y). Jedna edycja posiadających siedzibę/oddział szkoleń zawiera 12 modułów, trwa 96h i y na terenie woj. opolskiego, w realizowana jest poprzez zajęcia trwające 2 raz pow. namysłowskim. w tygodniu po 2 godziny w ciągu 24 tygodni (6m Uczestnikami będą osoby z firm cy) - razem 864 godzin szkoleniowych. mikro i małych, w tym min 50% osób w wieku 45+ (średnio 2 osoby z jednej firmy). 19. LEPSZY PROJEKT - Biuro Doradcze podnoszenie DOBRY kwalifikacji PROJEKT pracowników i Joanna właścicielki Kasprzak- Biura Dźyberti Doradczego DOBRY PROJEKT ul. Krótka Suchy Bór , , Szkolenia twarde: - szkolenie grupowe Zarządzanie projektami - szkolenie grupowe Excel dla ' zaawansowanych, - szkolenie Biegłych Rewidentów, - metodyka zarządzania projektami Prince II, - kurs kadry i place, - szkolenie księgowości, rozliczanie projektów EFS i angielski dla księgowych i finansistów - zajecia indywidualne z języka niemieckieg~ i angielskiego z native speakerem, - Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, - Szkolenia na trenera programu Spadochron - szkolenie ABC Terapii Krótkoterminowej, Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Szkolenia miękkie: - grupowe szkolenie wyjazdowe - warsztaty redukcji stresu i asertywności, - coaching grupowy i indywidualny, ~dor~dztwo w zakresie opracowania księgi jakoscl I wdrożenia systemu. certyfikacja systemu, szkolenia auditorów wewnętrznych. Grupą docelową jest przedsiębiorca i jego wszyscy pracownicy (w tym osoby wykonujace pracę na podstawie umów cywilno-prawnych) zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz podmiot posiadający siedzibę na terenie woj. opolskiego. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 12 osób: przedsiębiorca oraz 11 pracowników małego przedsiębiorstwa.

11 20. P. H. Robopol Sp.j. Podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy P. H. Robopol ul. Słowackiego 8a Kępa k/opola Szkolenia: - szkolenie grupowe - kounikacja interpersonalna, - szkolenie grupowe - zarządzanie emocjami z perpektywy NLP, Grupą, do której skierowany jest projekt jest przedsiębiorca i jego - szkolenie grupowe - zaawansowane negocjacje w sprzedaży produktów i usług,. wszscy pracownicy (w tym osoby - szkolenie grupowe - profesjonalne prezentacje, wykonujące pracę na podstawie - szkolenie grupowe - telemarketing, umów cywilno-prawnych) - szkolenie wyjazdowe - Lider i Manager, zamieszkujące na terenie woj. - szkolenie wyjazdowe - zarządzanie zespołem, opolskiego oraz podmiot - szkolenie wyjazdowe - Manager projektu posiadający siedzibę na terenie , ,95 106, europejskiego, woj opolskiego. Projekt obejmuje - szkolenie grupowe - język angielski dla wsparciem 18 osób (pracownicy początkujących,., z CENTRALI FIRMY - Kępa - szkolenia indywidualne z języka angielskiego z k/opola): 2 właścicieli oraz 16 native speakerem, pracowników małego - szkolenia indywidualne z native speakerem z przedsiębiorstwa P.H. Robopol języka niemieckiego, Sp. j., w tym 7 kobiet i 11 - szkolenia z języka niemieckiego dla, mężczyzn. - szkolenie grupowe - kurs komputerowy MS Office, - szkolenie Power Point, - szkolenie zarządzanie systemem operacyjnym Linux.

12 BIS 21. MUL TISERWIS Sp. z o. o. Szkolenia miękkie: - profesjonalna asystentka, - profesjonalna obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych, - konflikty - zapobieganie i rozwiązywanie, - zarządzanie czasem, - zarządzanie kontraktem - middle manager, - psychologia obsługi klientów biznesowych, Rozwój - analiza potrzeb klienta usługi zintegrowanego pracowników systemu zarządzania, przedsię- - profilowanie marek innowacyjnych - marketing Grupę docelową w projekcie biorstw aniołów biznesu, stanowi kadra zarządzająca oraz innowacyjnych - szkolenia indywidualne: skuteczna sprzedaż, ul. Prudnicka 40 pracownicy zatrudnieni na mediacje cywilne i gospodarcze, coaching BIS , ,81 umowę o pracę, MUL TISERWIS narzędziem nowoczesnego managera, sztuka Krapkowice przedsiębiorstwa z woj. Sp. z o. o. i udanych negocjacji, analiza interpretacja i opolskiego: BIS Multiserwis Sp. z Business metodologia sporządzania rachunku przepływów o. o. i BAC. Sp. z o. o. - w Acceleration pieniężnych, szkolenie z pakietu SOL Trados sumie 104 osoby. Studio, projektowanie struktury systemów Center Sp. z o. o. informatycznych Szkolenia twarde: - kurs czeladniczy - blacharz izolacji przem yslowej, - kurs czeladniczy - monter izolacji przem yslowej, - kurs mistrzowski - blacharz izolacji przemysłowej, - kurs mistrzowski - monter izolacji przemysłowej.

13 , ,00 86,S Szkolenia: Profesjona- lizacja kadr opolskiego biznesu - rozwój ul. Łangowskiego ATMOTERM S. 22. kwalifikacji 4 A. zawodowych Opole pracowników firmy ATMOTERM S. A. - myślenie obiektowe i modelowanie myślowe dla analityków, konsultantów i programistów, - zarządzanie - zbudowanie wiedzy i kompetencji menadżerskich w zakresie planowania strategicznego, zarządzania portfelem projektów, PR, rozwojem produktów, wdrażania zmian, coachingu, - kreatywne szukanie rozwiązań i definiowanie problemów dla kierowników projektów, analityków i konsultantów, - analiza potrzeb klienta dla analityków i sprzedawców, - systemy środowiskowe i zagadnienia ogólno przyrodnicze dla konsultantów, - zarządzanie procesami i produktem dla kierowników projektów, - szkolenia otwarte ogólne dla osób odpowiedzialnych za realizację procesów w firmie - marketing, PR, HR, administrowanie serwerami i inne. Grupę docelową w projekcie stanowi kadra zarządzająca oraz pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej) przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę na terenie woj. opolskiego - w sumie 65 osób. Grupa docelowa: - min. 40% kobiet, - min. 8 osób po 45 roku życia, - min. 30% uczestników opiekujących się dziećmi do lat 7 - min. 40% osób zatrudnionych w ostatnim roku (w okresie ) 23. Bloki szkoleniowe: - moduł I: KADRY - nawiązywanie stosunków pracy, rodzaje umów o pracę, prowadzenie AKADEMIA KADR I PŁAC- specjalistyczny ul. PHIN Consulting kurs dla Częstochowska Sp. z o. o. przedsię biorców i ich Łódż pracowników z woj. opolskiego dokumentacji pracowniczej, zmiany warunków Projekt skierowany jest do umowy o pracę, czas pracy, urlopy pracownicze przedsiębiorstw działających na podróże służbowe, uprawnienia pracowników ' terenie woj. opolskiego i ich związane z rodzicielstwem, rozwiązywanie pracowników (w tym osoby umów, ochrona danych osobowych , , moduł II: PŁACE - obowiązki pracodawców wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej) wobec ZUSu, system wynagrodzeń, obowiązki zamieszkałych na terenie woj. rozliczeniowe pracodawców wobec Urzędów opolskiego. Wsparciem zostanie Skarbowych, lista płac z wykorzystaniem MS objętych 100 osób (75 kobiet, 25 Excel mężczyzn), w tym 45 z mikro i 55 moduł III: Praca przy komputerach z małych przedsiębiorstw. moduł IV: BHP i PPOŻ Dodatkowo każdy beneficjent ostateczny będzie uczestniczył w szkoleniach miękkich (30 godz.) w formie e-iearningu

14 24. E-DIRECT 0.0. Sp. z Podnoszenie kwalifikacji pracowników i właścicieli firmy E-direct Szkolenia miękkie: 1.Komunikacja interpersonalna w firmie, 2.Skuteczna sprzedaż, Szkolenia twarde: Wzorce projektowe w języku C#, XML w.net Grupę docelową stanowią Framework - C#, Subversion for Users, przedsiębiorca i jego wszyscy Bezpieczeństwo serwisów internetowych, pracownicy (w tym osoby Projektowanie systemów identyfikacji wizualnej, wykonujące prace na podstawie Pakiet - Adobe Illustrator, Tworzenie aplikacji z umów cywilno-prawnych) ul. 1 Maja użyciem EJB 3, Wzorce projektowe i , ,74 zamieszkujący na terenie woj Opole refaktoryzacja do wzorców, Tworzenie i opolskiego oraz podmiot testowanie aplikacji z użyciem Test-Driven posiadający siedzibę na terenie Development, Angielski w biurze, woj. opolskiego. Łącznie 14 LICENCJA HR. Szkolenie z pozycjonowania, osób: 2 właścicieli oraz 12 Pakiet MAX trenerski PHP i MySQL, Web pracowników firmy E-direct, w Usability. Intuicyjne i użyteczne serwisy www, tym 4 K i 10 M. Prawo zamówień publicznych, Dobry Tester- Laboratorium, Testowanie w Projektach Internetowych, Agile Project Management with Serum, Windows Workflow Foundation. 1.SZKOLENIE ZAWODOWE Z ZAKRESU PANENDOSKOPII. Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy medycznej, zaangażowani zostaną praktycy-specjaliści z zakresu panendoskopii. Zadanie obejmuje także doradztwo indywidualne dla menedżerów, celem wzmocnienia kompetencji społecznych BO, jak również nabycia umiejętności Grupą docelową projektu są praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy. przedsiębiorcy, lekarze MICHAŁ ul. Żeromskiego 2. SZKOLENIE VADEMECUM Nowocześni podstawowej opieki zdrowotnej PAMUŁA przedsiębiorcy PRZEDSIĘBIORCY MEDYCZNEGO. Będzie ,10 (ogółem 30 osób) z terenu , DORADZTWO medyczni prowadzone przez specjalistów w danej Nysa województwa opolskiego. W PERSONALNE dziedziny (np. radcę prawnego, specjalistę ds. grupie docelowej mieści się co HR w placówce służby zdrowia, itp.). Zadanie najmniej 16 osób powyżej 45 obejmuje także doradztwo indywidualne dla roku życia. menedżerów, celem wzmocnienia kompetencji społecznych BO, jak również nabycia umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy. Usługa ta zostanie dostosowana do potrzeb każdego z uczestników i może objąć również specyficzne zagadnienia, np. radzenie ze stresem w pracy i w kontaktach z pacjentem.

15 Centrum Języków Obcych 26. i Edukacji Poliglotus Tomasz Górski Wsparcie pracowników małego Wsparcie w ramach projektu Nowoczesne przedsiębiorstwa- cykl szkoleniowy: 1.skuteczna skierowane jest do wszystkich kompetencje sprzedaż i obsługa klienta grupa 5 osobowa 2. pracowników przedsiębiorstw pracowników szybkie czytanie metodą Sensu 3. ABC j. wykonujących pracę na motorem obcych 4.emisja głosu 5. przeszkolenie podstawie umowy cywilnorozwoju ul. Reymonta 14, lektorów na egzaminatorów międzynarod. prawnej. Grupę docelową , , Centrum Opole Systemu oceny kształcenia TELC 6. szkolenia z stanowić będzie 28 pracowników Języków zasad udzielania pierwszej pomocy 7. ( 25 K i 3M), w tym 3 osoby Obcych i przeprowadzenie interpersonalnych zajęć powyżej 45 r. Ż. Zamieszkujace Edukacji rozwijających umiejętności osobiste 8. sesja na terenie woj. opolskiego POLlGLOTUS kreatywności i technik rozwiązywania zatrudnione w siedzibie problemów beneficjenta BIZNESLlNGUA 27. Centrum Jezyków Obcych Szkolenia ogólne: -cykl 12 szkoleń z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości o tematyce: profesjonalna obsługa klienta, efektywne negocjacje, Akademia komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, języków wystapienia publiczne, motywowanie obcych, ul. Damrota 10, pracowników w biznesie, profesjonalna , , zarządzania i Opole rekrutacja i selekcja, savoir- vivre w biznesie, przedsiębiorczo skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych, ści zasady sporzadzania studium wykonalności wg RPO WO, prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach POKL, analiza finansowa przedsięwzięcia. - 2 cykle szkoleń językowych. Projekt adresowany w całości do 300 pracowników mikro i małych przedsiębiorstw, z czego co najmniej 50% to osoby powyżej 45 roku życia.

16 Mistrzowski ul. Paca SEKA S.A. instruktor prawa jazdy Warszawa , ,00 94, Szkolenia: 1.Kurs przygotowawczy do egzaminu Instruktora Techniki Jazdy oraz pierwszej pomocy. Szkolenie składa się z 2 modułów: a)zajęcia teoretyczne (16 godzin) i trening praktyczny(24 godziny); b)pierwsza pomoc przedlekarska w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia człowieka (16 godzin). 2.Szkolenie medyczne - zaawansowany kurs pierwszej pomocy -ratownictwo drogowe (16godzin). Wsparciem zostaną objęci przedsiębiorcy i ich pracownicy zamieszkali oraz posiadający siedzibę na terenie woj. opolskiego. Uczestnicy muszą posiadać uprawnienia Instruktora Prawa Jazdy. Łączna liczba objęta wsparciem to 72 osoby, z czego min 14 (20%) to kobiety, a 36 (50%) to osoby, które ukończyły 45 rok życia. Intensywne szkolenia z FIORi zakresu języka PARTNERZY angielskiego - ul. Partyzantów 1 Szkolenie umiejętności komunikacji biznesowej Spółka rozwój , ,46 97, w języku angielskim i potwierdzenie ich Partnerska potencjału Namysłów certyfikatem TaEle. Tłumaczy współpracy Przysięgłych zagranicznej opolskich przedsiębiorstw Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej), zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz podmioty i pracownicy podmiotów posiadających siedzibę/oddział na terenie powiatu namysłowskiego. Uczestnikami będą osoby z firm mikro i małych, w tym min. 50% osób w wieku powyżej 45 roku życia , ,66 WOjewodzkl Urząd Pracy w Opolu ( IP 2) Wydział Realizacji Projektów Zespół ds.. Priorytetu VI, VIII POKL Opole, dn r.

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Wartość. Okres realizacji. Kwota dofinansowania. projektu. Tytuł projektu. ogółem. projektu

Wartość. Okres realizacji. Kwota dofinansowania. projektu. Tytuł projektu. ogółem. projektu Lista podpisanych we wrześniu 2012 roku umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr: 1/POKL/8.1.1/2012 Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta 1 091/12 Centrum Promcji Innowacji i Rozwoju Data zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Szkolenia wewnętrzne Naszą ofertę kierujemy do Firm zarządzanych w sposób przemyślany - które budując swoją pozycję na rynku, dostrzegają siłę kapitału ludzkiego. Dostarczamy skuteczne narzędzia do realizacji

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność gościć Państwa na pierwszych targach pracy organizowanych przez uczelnię, którą mam zaszczyt kierować.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Doradztwo Biznesowe

Małopolskie Doradztwo Biznesowe 1 zaprasza do udziału w projekcie Małopolskie Doradztwo Biznesowe Szansa na rozwój Twojej firmy! 2 Małopolskie Doradztwo Biznesowe Skorzystaj z możliwości bezpłatnej usługi doradczej. Oferujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

>>> Szkolenia. Doradztwo. Integracja.

>>> Szkolenia. Doradztwo. Integracja. LAUREN PESO POLSKA S.A. www.laurenpeso.pl ul. Dąbrowskiego 48 41-500 Chorzów infolinia: 801 009 517 faks: 32 445 05 00 W sprawach administracyjnych: biuro@laurenpeso.pl W sprawie szkoleń: szkolenia@laurenpeso.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy Studia podyplomowe, szkolenia i kursy www.podyplomowe.ue.wroc.pl Oferujemy: Innowacyjne programy nauczania programy studiów podyplomowych opracowywane są w ścisłej współpracy z przedstawicielami praktyki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo