System inteligentnego domu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System inteligentnego domu"

Transkrypt

1 System inteligentnego domu Dokumentacja aplikacji panela dotykowego. Wersja 1.3 ( )

2 1. Wstęp Firma F&F jest producentem rodziny Systemów Inteligentnych Budynków, w której skład wchodzą dwa zasadnicze systemy: F&Home przewodowy system inteligentnych budynków F&Home Radio bezprzewodowy system inteligentnych budynków Niniejsza dokumentacja zawiara kompletny opis pierwszego systemu z tej rodziny. System inteligentnych budynków F&Home dedykowany jest do nowobudowanych lub gruntownie remontowanych obiektów może być to mieszkanie, apartament, budynek wolnostojący, segment, a nawet sala balowa jednak ważne by można było w łatwy sposób zainstalować okablowania. Jeśli nie chcesz lub nie możesz zainstalować okablowania w swoim lokum, to zachęcamy do instalacji systemu F&Home RADIO. System F&Home pozwala na sterowanie dowolnymi odbiornikami typu włącz/wyłącz (oświetlenie, gniazda), ściemnianymi źródłami światła (żarowe, halogenowe, LED), ogrzewaniem, roletami i dowolnymi odbiornikami silnikowymi (bramy, rolety). Sterowanie odbywa się za pomocą panela dotykowego, aplikacji Android, strony WWW lub SMS. Poniższa instrukcja przeznaczona jest dla klientów korzystających z Systemu Inteligentnych Budynków (SIB) F&Home za pomocą Panela Dotykowego. Zawiera ona kompletny opis wszystkich funkcji SIB F&Home. Okablowanie obiektu dla systemu F&Home oraz wszelkie prace elektryczne powinny zostać wykonane przez certyfikowanego instalatora, zgodnie z zaleceniami producenta (dokładne informacje znajdują się w Dokumentacji technicznej systemu inteligentnych budynku F&Home ) oraz zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń systemu należy wykonać pomiary przewodów podłączonych do systemu, w celu wyeliminowania zwarć i sprawdzenia ciągłości połączeń. System wymaga zamontowania zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i różnicowoprądowych w rozdzielni obiektu do zabezpieczenia urządzeń systemu i odbiorników na obiekcie. Zaleca się stosowanie ochrony przeciwprzepięciowej obiektu, tak dla ochrony całej instalacji, jak i odbiorników znajdujących się w budynku oraz urządzeń systemu. Urządzenia systemu, podobnie jak inne urządzenia elektroniczne (TV, komputery, sprzęty AGD i inne) zainstalowane w budynkach są narażone na przepięcia zarówno łączeniowe (bardziej istotne w warunkach przemysłowych) jak i pochodzące od wyładowań atmosferycznych. Uszkodzenia urządzeń w wyniku przepięć przy braku zastosowania, nieprawidłowo dobranej, niepełnej lub 2

3 niewystarczającej ochronie przeciwprzepięciowej nie są podstawą do reklamacji. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe systemu muszą zostać zamontowane przez uprawnione osoby. 2. Definicje i podstawowe pojęcia Elementy fizyczne systemu (urządzenia): a) urządzenia podłączane do magistrali komunikacyjnej CAN (mają po dwa gniazda RJ45) mh-io32- moduł wejściowo wyjściowy 32 kanałowy-włącz wyłącz. mh-e16 moduł wejściowo wyjściowy 16 kanałowy do odbiorników silnikowych. mh-io12e6 moduł wejściowo wyjściowy mieszany do urządzeń włącz-wyłącz i odbiorników silnikowych. mh-l4 moduł wykonawczy czterokanałowego ściemniacza oświetlenia. mh-s4, mh-s8 moduł wejściowy czujników temperatury. mh-v4, mh-v8 moduł wykonawczy sterowania elektrozaworami. mh-v7+ - moduł wykonawczy sterowania elektrozaworami i pompką cyrkulacyjną. mh-mrg moduł sterowania za pomocą wiadomości SMS. mh-ts12, mh-ts15 panele dotykowe systemu mh-ts5 panel pomocniczy sterujący scenami. mh-mb moduł komunikacyjny Master (montowany w panelu dotykowym). b) Elementy wykonawcze: mh-r8x8 moduł wykonawczy ośmiu przekaźników 8A. mh-r8/2 - moduł wykonawczy ośmiu przekaźników 8A. mh-r2x16 moduł wykonawczy dwóch przekaźników 16A mh-re4 moduł wykonawczy czterech przekaźników roletowych. mh-r4s moduł wykonawczy czterech przekaźników z softstartem. c) Elementy pomocnicze: mh-eth moduł podłączenia panela do sieci za pomocą WIFI. mh-sp filtr przeciwzakłóceniowy mh-su24, mh-su50 zasilacz (jednostka zasilająca systemu). mh-kh, mh-kf okablowanie (zestawy kabelków) 3

4 3. Podstawy obsługi panelu dotykowego Sterowanie wszystkimi urządzeniami w budynku możliwe jest za pomocą Panelu Dotykowego. W systemie wyróżniamy trzy sposoby sterowania: naciśnięcie, naciśnięcie i przytrzymanie oraz przeciąganie. Każda z tych metod wywołuje inną interakcję systemu, która zależy od obiektu na którym zostanie wywołana (np. żarówka, gniazdko, ściemniacz, itd.) Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne są przez umieszczone na ekranie przyciski (ikony umieszczana na rzutach, czy specjalne ikony na pasku, czasami obrazki). Wywołanie wybranej akcji odbywa się poprzez naciśnięcie symbolu (ikony), przytrzymanie tegoż, czy jego przeciągnięcie. Standardowe akcje wywoływane za pomocą ww. sposobów sterowania, to: Naciśnięcie wywołuje główną akcję danej ikony (np. zapalenie lub zgaszenie światła). Naciśnięcie i przytrzymanie wywołuje menu kontekstowe dla danej ikony (np. pokazuje dodatkowe opcje dla ściemniacza). Przeciąganie umożliwia przesunięcie ikony w inne miejsce (dla ikon, które to umożliwiają). W przypadku sterowania poprzez Panel Dotykowy należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa: 1. Panel Dotykowy jako urządzenie stanowi centralny element systemu, stąd też należy dbać o niego, gdyż jego awaria powoduje utratę części funkcjonalności systemu. 2. Panel Dotykowy jest delikatny należy delikatnie się z nim obchodzić w transporcie oraz nie używać ostrych narzędzi w obawie zarysowania ekranu. 3. Panel Dotykowy jest typu rezystancyjnego, a więc można sterować zarówno palcem jak i rysikiem od telefonu lub nawigacji samochodowej. 4. Szybę panela można czyścić przy pomocy miękkiej szmatki i płynu do szyb. 4. Interfejs użytkownika Wszelkie informacje dotyczące ustawień systemu oraz stanu zainstalowanych w rozdzielni urządzeń przekazywane są użytkownikowi poprzez ekran ciekłokrystaliczny (LCD) umieszczony w urządzaniu Panelu Dotykowego (PD). Interfejs użytkownika PD został podzielony na dwa ekrany: Ekran Pulpitu oraz Ekran Rzutów (rysunek 1). 4

5 Rysunek 1. Widok Ekranu Pulpitu i Ekranu Rzutów. Ekran Pulpitu (Rysunek 2) w swojej górnej części ma umieszczony Pasek narzędzi (p. 1), a bezpośrednio pod nim Pulpit (p. 9). System inteligentnych budynków F&Home może być w prosty sposób sterowany dotykowo za pomocą przycisków umieszczonych na Pasku narzędzi jak i za pomocą widgetów umieszczanych na Pulpicie. Wymieńmy teraz elementy, które znajdują się na Ekranie Pulpitu (Rysunek 2): 1. Pasek narzędzi pozwala na wywoływanie najważniejszych akcji predefiniowanych, oraz dodawanie pewnego zestawu operacji użytkownika. 2. Dom ikona symbolizująca akcje powrotu do Ekranu Pulpitu, lub po dłuższym przytrzymaniu pozwala wywołać okno z dodatkowymi Widgetami. 3. Sceny ikona wywołująca listę scen 4. Ustawiania ikona pozwalająca na otworzenie okna dialogowego ustawień systemu. 5. Zegar wyświetla aktualną godzinę. 6. Wyłącz wszystko scena definiowalna. 7. Grupy i pomieszczenia ikona której naciśnięcie rozwija zdefiniowane grupy i pomieszczenia, naciśnięcie pozycji na liście pozwala natychmiastowo przejść do wybranej pozycji na rzutach. 8. Plan budynku naciśnięcie tej ikony przełącza widok na Ekran Rzutów. 5

6 Rysunek 2. Ekran Pulpitu. 9 Dotknięcie Przycisku nawigacyjnego (7) spowoduje rozwinięcie Listy dostępnych poziomów wraz z przypisanymi do nich pomieszczeniami. Przyciski w kolorze czarnym reprezentują dostępne poziomy, natomiast pozostałe przyciski oznaczają przypisane im pomieszczenia. Wybranie z listy dowolnego poziomu/pomieszczenia powoduje pojawienie się obok strzałki nawigacyjnej nazwy wyświetlanego na Pulpicie poziomu/pomieszczenia. 6

7 Elementy ekranu widoku poziomu/pomieszczenia: Przycisk nawigacyjny po poziomach oraz pomieszczeniach budynku/mieszkania Lista dostępnych poziomów Powrót / Cofnij Rysunek 3. Ekran widoku poziomu/pomieszczenia Ekran widoku poziomu/pomieszczenia pozwala na wyświetlenie informacji o wszystkich dostępnych (na tym poziomie / w tym pomieszczeniu) urządzeniach oraz o ich aktualnym stanie pracy. Z poziomu tego ekranu możliwe jest sterowanie poszczególnymi urządzeniami. Dotknięcie przycisku Powrót/Cofnij powoduje opuszczenie ekranu obecnie oglądanego pomieszczenia i automatyczne przeniesienie do kolejnego pomieszczenia. Nawigacja pomiędzy pomieszczeniami możliwa jest również poprzez przesuwanie palcem w lewo lub w prawo. 7

8 Na obu ekranach istnieje możliwość dodania widgetów (dodatków). Dodanie elementu odbywa się poprzez przytrzymanie palcem w jednym miejscu przez dłuższy czas. 5. Znaczenie stosowanych ikon Wszystkie urządzenia przedstawione są za pomocą ikon, które pozwalają na bezpośrednie sterowanie danym urządzeniem. Wygląd ikony odzwierciedla stan w jakim obecnie znajduje się dane urządzenie. Poszczególne ikony mogą oznaczać rozkaz wykonania dowolnej czynności (np. włączenie/wyłączenie urządzenia) bądź grupy czynności związanej z kilkoma urządzeniami (np. sceny). Dotknięcie ikony powoduje wykonanie danej akcji przez system. Panel wyświetla następujące ikony w trybie podglądu poziomów/pomieszczeń: Typ urządzenia Ikona Znaczenie Błąd- brak połączenia magistrali CAN Brama Brama jest zamknięta Brama jest otwarta Brama została zatrzymana Błąd- brak połączenia magistrali CAN Gniazdko elektryczne (kontakt) Gniazdo elektryczne jest wyłączone Gniazdko elektryczne jest włączone Błąd- brak połączenia magistrali CAN Urządzenie chłodzące (wentylator) System wentylacyjny jest wyłączony System wentylacyjny jest włączony Czujnik temperatury Błąd- brak połączenia magistrali CAN Wskazuje trwanie procesu chłodzenia (obniżanie temperatury do wskazanego poziomu) 8

9 Wskazuje trwanie procesu ogrzewania (podnoszenie temperatury do wskazanego poziomu) Wskazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu Błąd- brak połączenia magistrali CAN Klimatyzacja Klimatyzacja w pomieszczeniu jest wyłączona Klimatyzacja w pomieszczeniu jest włączona Błąd- brak połączenia magistrali CAN Oprawa oświetleniowa Oprawa oświetleniowa jest wyłączona Oprawa oświetleniowa jest włączona Błąd- brak połączenia magistrali CAN Oprawa oświetleniowa ściemniana Oprawa oświetleniowa ściemniana włączona (w dolnej części ikony kontrolka informująca o poziomie ściemnienia) Oprawa oświetleniowa ściemniana wyłączona Błąd- brak połączenia magistrali CAN Oświetlenie RGB Dioda jest wyłączona Dioda jest włączona Błąd- brak połączenia magistrali CAN Czujnik ruchu Czujnik ruchu jest wyłączony Czujnik ruchu jest włączony Kamera Brak urządzenia tego typu 9

10 Kamera wyłączona Kamera włączona Brak urządzenia tego typu Roleta Roleta zatrzymanie Roleta zamykanie Roleta otwieranie Brak urządzenia tego typu Scena Scena jest wyłączona Scena jest włączona Błąd- brak połączenia magistrali CAN Nieznane Nieznane urządzenie włączone Nieznane urządzenie wyłączone 6. Obsługa poszczególnych urządzeń Sterowanie wszystkimi dostępnymi w budynku/mieszkaniu urządzeniami odbywa się przeważnie na dwa sposoby: poprzez dotykanie oraz dotykanie i przytrzymanie ikony reprezentującej dane urządzenie. Wybrane urządzenia można sterować poprzez przytrzymanie na ikonie i przeciągnięcie w kierunku góra/dół (np. roleta) lub prawo/lewo (np. oprawa oświetleniowa ściemniana). Aktywacja urządzenia bądź zmiana jego parametrów są sygnalizowane przez zmianę wyglądu ikony podświetlenie i w przypadku niektórych urządzeń podanie informacji dotyczących np. temperatury, poziomu ściemnienia czy też kierunku ruchu (rolety). Praca danego urządzenia sygnalizowana jest zmianą koloru ramki wokół ikony na kolor żółty oraz pojawieniem się znaczka zegarka w prawym górnym rogu ikony urządzenia. Dotknięcie ikony reprezentującej dane urządzenie pozwala na przełączanie urządzenia w stan przeciwny do tego w którym obecnie się znajduje. Dostęp do większej ilości funkcji uzyskujemy 10

11 poprzez dotknięcie i przytrzymanie ikony, co spowoduje wyświetlenie na ekranie menu kontekstowego. Wybranie dowolnej pozycji z menu kontekstowego pozwala na modyfikację ustawień urządzenia. Modyfikacja ustawień urządzenia odbywa się poprzez wybór z listy odpowiedniej wartości, zmianę wprowadzonego tekstu czy wartości liczbowej, przesuwanie suwaków, zaznaczanie wybranek funkcjonalności. Niektóre pola pozwalają na wprowadzanie własnych ciągów znaków np. pola związane z nazewnictwem urządzeń. Służy do tego klawiatura wywoływana poprzez dotknięcie na dane pole tekstowe. Rysunek 4 Klawiatura W lewym dolnym rogu klawiatury znajduje się przycisk zamykający klawiaturę. Rysunek 5 Klawiatura numeryczna 11

12 Roleta / Brama Krótkie dotknięcie: Przełączenie urządzenia w stan przeciwny do tego w jakim znajduje się obecnie lub zatrzymanie. Dotknięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu kontekstowego umożliwiającego dostęp do opcji danego urządzenia. Menu dla urządzenia typu brama posiada następujące pozycje: Zamknij/Otwórz Sterowanie Ustawienia Umożliwia zamknięcie rolety / bramy w sytuacji, gdy jest ona otwarta lub otwarcie jej, gdy jest zamknięta. Umożliwia sterowanie bramą za pomocą przycisków. Strzałka w dół symbolizuje zamykanie rolety / bramy, strzałka w górę jej otwarcie. Natomiast przycisk z kwadratem oznacza zatrzymanie rolety / bramy w trakcie jej zamykania / otwierania. Umożliwia dostęp do rozszerzonych funkcji danego urządzenia: Opis: nazwa identyfikująca dane urządzenie, określenie nazwy ikony Typ urządzenia: określenie typu urządzenia (brama / roleta). Sterowanie: umożliwia zamknięcie, otwarcie lub zatrzymanie rolety / bramy. Czas przesuwania: ustawienie czasu zamykania/otwierania rolety / bramy, zmiana wartości o 1 sekundę, maksymalny czas to 600 sekund. Usuń Usuwa ikonkę z ekranu rzutów (parametry urządzenia zostają zachowane). Przytrzymanie na ikonie i pociągnięcie w górę / dół: Przytrzymanie na ikonce rolety / bramy i przesunięcie palcem w górę spowoduje ruch rolety / bramy w górę (otwarcie), natomiast przytrzymane i przesunięcie w dół spowoduje jej ruch w dół (zamknięcie). Uwaga ta funkcja działa tylko na widoku całej kondygnacji. Jeżeli spróbujemy tego gestu będąc w pomieszczeniu przesuniemy ikonkę. 12

13 Gniazdko elektryczne (kontakt), światło. Krótkie dotknięcie: Przełączenie urządzenia w stan przeciwny do tego w jakim znajduje się obecnie. Dotknięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu kontekstowego umożliwiającego dostęp do opcji danego urządzenia. Menu dla urządzenia typu brama posiada następujące pozycje: Włącz/Wyłącz Wyłącz za Ustawienia Umożliwia wyłączenie urządzenia w sytuacji, gdy jest ono włączone lub włączenie go, gdy jest wyłączone. Umożliwia ustawienie czasu (w sekundach) za jaki dane urządzenie ma zostać wyłączone. Spowoduje to włączenie urządzenia, odmierzenie ustawionego czasu oraz jego wyłączenie. Maksymalny czas to 600 sekund. Umożliwia dostęp do rozszerzonych funkcji danego urządzenia: Opis: nazwa identyfikująca dane urządzenie, określenie nazwy ikony Typ urządzenia: określenie typu urządzenia. Wyłącz za: umożliwia ustawienie czasu za jaki dane urządzenie ma zostać wyłączone. Maksymalny czas to 600 sekund. Usuń Usuwa ikonkę z ekranu rzutów (parametry urządzenia zostają zachowane). Urządzenie grzewcze i chłodzące Krótkie dotknięcie: Przełączenie urządzenia w stan przeciwny do tego w jakim znajduje się obecnie. Dotknięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu kontekstowego umożliwiającego dostęp do opcji danego urządzenia. Menu dla urządzenia typu brama posiada następujące pozycje: 13

14 Ustawienia Umożliwia dostęp do rozszerzonych funkcji danego urządzenia: Opis: nazwa identyfikująca dane urządzenie, określenie nazwy ikony Tryb termometru: Przełączenie urządzenia w tryb wyłącznie pomiaru temperatury (regulator nie działa). Tryb pracy urządzenia: grzanie lub chłodzenie w zależności od potrzeb. Temperatura progowa: ręcznie ustawiona wartość temperatury do której dąży system. Uwaga ręczne ustawienie działa tylko w momencie, gdy nie istnieją wpisy w programatorze dla tego urządzenia (programator ma pierwszeństwo). Histereza: ustawienie dla danego urządzenia o ile musi się zmienić temperatura aby ponownie załączyć grzanie / chłodzenie. Ustaw wartość na zadany czas: Umożliwia ręczne ustawienie temperatury dla danego urządzenia przez zadany czas. Po tym czasie sterowanie nad urządzeniem przejmie programator o ile istnieją wpisy (w przeciwnym razie temperatura pozostanie na poziomie wpisanym przez użytkownika. Usuń Usuwa ikonkę z ekranu rzutów (parametry urządzenia zostają zachowane). Ściemniacz Krótkie dotknięcie: Przełączenie urządzenia w stan przeciwny do tego w jakim znajduje się obecnie. Dotknięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu kontekstowego umożliwiającego dostęp do opcji danego urządzenia. Menu dla urządzenia typu brama posiada następujące pozycje: Włącz/Wyłącz Umożliwia wyłączenie urządzenia w sytuacji, gdy jest ono włączone lub włączenie go, gdy jest wyłączone. 14

15 Ustaw jasność Wyłącz za Ustawienia Umożliwia ustawienie jasności oświetlenia przy pomocy suwaka. Umożliwia ustawienie czasu (w sekundach) za jaki dane urządzenie ma zostać wyłączone. Spowoduje to włączenie urządzenia, odmierzenie ustawionego czasu oraz jego wyłączenie. Maksymalny czas to 600 sekund. Umożliwia dostęp do rozszerzonych funkcji danego urządzenia: Opis: nazwa identyfikująca dane urządzenie, określenie nazwy ikony Jasność: umożliwia ustawienie jasności oświetlenia przy pomocy suwaka. Ustawienie domyślne: określa zachowanie urządzenia po powrocie zasilania. Możliwe warianty: włącz, wyłącz, poprzednia wartość. Wyłącz za: umożliwia ustawienie czasu za jaki dane urządzenie ma zostać wyłączone. Maksymalny czas to 600 sekund. Czas rozjaśniania/ściemniania: ustawienie czasu przejścia od zera do stu procent jasności przy użyciu przycisku na ścianie (sterowanie przyciskiem). Usuń Usuwa ikonkę z ekranu rzutów (parametry urządzenia zostają zachowane). Przytrzymanie na ikonie i pociągnięcie w prawo / lewo: Przytrzymanie na ikonce ściemniacza i przesunięcie palcem w prawo spowoduje rozjaśnianie oświetlenia, natomiast przytrzymane i przesunięcie w lewo spowoduje ściemnianie oświetlenia. Uwaga ta funkcja działa tylko na widoku całej kondygnacji. Jeżeli spróbujemy tego gestu będąc w pomieszczeniu przesuniemy ikonkę. Oświetlenie RGB Krótkie dotknięcie: Przełączenie urządzenia w stan przeciwny do tego w jakim znajduje się obecnie. Dotknięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu kontekstowego umożliwiającego dostęp do opcji danego urządzenia. Menu dla urządzenia typu brama posiada następujące pozycje: 15

16 Włącz/Wyłącz Ręczne sterowanie Umożliwia wyłączenie urządzenia w sytuacji, gdy jest ono włączone lub włączenie go, gdy jest wyłączone. Umożliwia ustawienie koloru świecenia diod RGB ze wzornika lub przez określenie składowych R,G,B w zakresie 1-255; jasności świecenia i nasycenia barwy. Usuń Usuwa ikonkę z ekranu rzutów (parametry urządzenia zostają zachowane). 7. Wgranie planów i nanoszenie ikon na plany budynku Aby rozpocząć konfigurowanie ikon należy dokonać wgrania planów budynku do panela dotykowego. Do wgrania planów należy przygotować pendrive z wgranymi plikami graficznymi przedstawiającymi całe poziomy i poszczególne pomieszczenia (pliki graficzne.png) oraz plik.xml opisujący między innymi współrzędne pomieszczeń i ich kolejność wyświetlania. Przykładowa zawartość folderu z planami przedstawiona jest na rysunku 6. Rysunek 6 zawartość foldera z plikami do wgrania 16

17 Przygotowany pendrive należy włożyć do gniazda USB z przodu panela dotykowego, kliknąć w ikonkę opcji w górnej belce (ikona trybika), następnie wejść w ustawienia i wybrać zakładkę Aktualizacja i archiwizacja. Następnie klikamy przycisk Aktualizuj XML. Na ekranie pojawi się okno z zawartością pendrive. Wybieramy folder z rzutami budynku, klikamy OK, a następnie plik z rozszerzeniem.xml. Jeżeli plik zostanie poprawnie rozpoznany pojawi się następny ekran wyboru. 17

18 Kliknięcie w przycisk Panel wgrywa plany do panela dotykowego, kliknięcie w przycisk WWW wgrywa plany na serwer (wymaga podłączenia panela do internetu), kliknięcie w przycisk Mobilne wgrywa plany potrzebne do urządzeń typu Android czy ios. Jeżeli proces wgrywania planów przebiegnie poprawnie aplikacja wyświetli komunikat o sukcesie i poprosi o restart. W przypadku problemów z wgraniem planów należy sprawdzić strukturę pliku XML lub wymienić pendrive nie każdy poprawnie współpracuje z systemem Linux. Ikony nanosimy indywidualnie w każdym pomieszczeniu. Należy kliknąć w konkretne pomieszczenie (wejść do pomieszczenia). W dolnym lewym rogu pod górną belką pojawią się dwie strzałki skierowane w prawo (rysunek poniżej). 18

19 Klikając w strzałki rozwijamy listę urządzeń rozpoznanych przez system. Na tej liście powinny się znajdować wszystkie urządzenia logiczne z rozdzielni, czyli te, do których podłączona jest magistrala CAN. Klikając w poszczególne sekcje (np. Temperatury) rozwijamy urządzenia i dalej poszczególne kanały wybranego urządzenia. Naniesienie ikony urządzenia na plan danego pomieszczenia polega na przeciągnięciu opisu z listy (np. 10. Urządzenie [0]) na plan. 19

20 Na liście wyświetlane są urządzenia wraz z ich właściwościami (np. nazwami jeżeli zostały nadane), a w kwadratowych nawiasach jest informacja ile razy dane urządzenie zostało naniesione na plany budynku (jeżeli jest zero urządzenie nie zostało naniesione). W przypadku gdy naniesione na plan budynku urządzenie ma ikonę z symbolem znaku zapytania należy wejść we właściwości urządzenia (przytrzymać na ikonce palec i wybrać opcję Ustawienia ) i skonfigurować parametry. 20

21 8. Tworzenie użytkowników i nadawanie uprawnień System umożliwia tworzenie wielu kont użytkowników z różnymi uprawnieniami (np. rodzice mają pełne uprawnienia, a dzieci tylko do świateł). Tworzenie nowego konta odbywa się w trzech etapach: a) Założenie nowego użytkownika. Należy kliknąć w ikonę ustawień (ikona trybika w górnej belce) i wybrać Zarządzaj użytkownikami. Domyślnie w systemie istnieje użytkownik Admin z hasłem admin i pełnymi uprawnieniami. Klikając w przycisk edytuj na liście użytkowników dostajemy do wyboru zmianę hasła dla edytowanego użytkownika, usunięcie użytkownika oraz zarządzanie uprawnieniami opisane w punktach b i c. Aktualnie zalogowany użytkownik nie może edytować swoich uprawnień. Po kliknięciu w przycisk Dodaj użytkownika w kolejnym oknie należy wpisać nazwę nowego użytkownika i jego hasło (dwa razy celem weryfikacji poprawności). 21

22 b) Uprawnienia globalne. Każdemu użytkownikowi należy nadać uprawnienia globalne potrzebne do pracy z panelem. Zarządzanie ikonami urządzeń możliwość dodawania i usuwania ikon urządzeń. Zarządzanie kontami użytkowników możliwość dokonywania zmian (haseł, uprawnień) w kontach użytkowników. Tworzenie i kasowanie scen możliwość tworzenia, edytowania i usuwania scen. Zarządzanie programatorem możliwość tworzenia, edytowania i usuwania harmonogramów pracy urządzeń (tworzenia wpisów typu włącz o godzinie, podnieś roletę o godzinie itp.). Zmiana nazwy pomieszczenia zarządzanie nazwami pomieszczeń. Zmiana nazwy pomieszczenia dokonywana jest poprzez przytrzymanie palcem w wolnym miejscu w pomieszczeniu (nie na ikonce) i wejściu w ustawienia. Uprawnienie do zapisywania plików umożliwia operacje na plikach (zapis), czyli wgrywanie tapet, wygaszaczy, planów budynku oraz robienie kopii zapasowych. Zmiana hasła do własnego konta możliwość zmiany hasła przez aktualnie zalogowanego użytkownika. Zarządzanie dostępem zdalnym możliwość załączania / wyłączania oraz konfiguracji zdalnego dostępu (przez przeglądarkę WWW). Dostęp zdalny określa czy użytkownik ma prawo logować się do instalacji poprzez przeglądarkę WWW lub aplikację typu Android / ios. 22

23 Zaznaczenie w kolumnie Panel oznacza uprawnienia dla użytkowników korzystających bezpośrednio z panela dotykowego. Zaznaczenie w kolumnie WWW oznacza uprawnienia dla użytkowników łączących się z systemem poprzez przeglądarkę WWW (z zewnątrz). Zaznaczenie w kolumnie Mobilne oznacza uprawnienia dla użytkowników łączących się z urządzeń mobilnych typu Android i ios. Kolumna PC oznacza uprawnienia dla klientów łączących się z komputerów PC. Opcja na dzień dzisiejszy nieaktywna (brak wsparcia). c) Uprawnienia szczegółowe dla urządzeń. Dany użytkownik musi mieć zdefiniowane uprawnienia dla poszczególnych urządzeń, np. użytkownik A może sterować tylko światłem, użytkownik B może sterować wszystkim ale nie może zmieniać ustawień systemu itd. Aby zdefiniować uprawnienia dla urządzeń należy wejść w zakłądkę Uprawnienia do urządzeń. Następnie klikamy przycisk Filtry znajdujący się na dole okna. 23

24 W kolejnym oknie wyświetlą nam się typy urządzeń, które występują w naszym systemie. Należy zaznaczyć jeden z typów (każdy typ definiujemy oddzielnie) np. klikając na ściemniacz. Przy zaznaczonym typie pojawi się znaczek X. Po zaznaczeniu typu i kliknięciu przycisku Wybierz system wyświetli w kolejnym oknie wszystkie urządzenia wybranego wcześniej typu. 24

25 W tym oknie możemy definiować uprawnienia na dwa sposoby: a) Dla wszystkich urządzeń na liście te same uprawnienia b) Dla każdego urządzenia na liście niezależne uprawnienia. Możliwe uprawnienia: a) Brak użytkownik nie widzi ikony urządzenia. b) Podgląd użytkownik widzi ikony ale nie może nimi sterować ani zmieniać ich parametrów. c) Podstawowe użytkownik widzi ikony i może nimi sterować. Nie może zmieniać ich parametrów. d) Zaawansowane użytkownik widzi ikony, może nimi sterować i zmieniać ich parametry. Uprawnienia można nadawać dla dwóch typów dostępu: a) W domu dostęp poprzez panele dotykowe b) Poza domem dostęp przez WWW oraz urządzenia mobilne. 25

26 Aby zdefiniować uprawnienia dla wszystkich urządzeń z listy należy wybrać wariant uprawnień (brak, podgląd, podstawowe, zaawansowane) w polu Dla wszystkich urządzeń. Ważne jest aby po wybraniu z listy wariantu uprawnień kliknąć przycisk Ustaw znajdujący się po prawej stronie. Po kliknięciu Ustaw wybrany wariant powinien ustawić się dla wszystkich urządzeń na liście. Należy pamiętać, że ustawienie W domu i Poza domem jest niezależne i należy wyborów dokonać oddzielnie. Jeżeli w kolumnie Poza domem pozostawimy parametr Brak nie będziemy widzieć urządzeń z listy logując się do domu przez przeglądarkę WWW lub urządzenia mobilne. Po kliknięciu w przycisk Ustaw można kliknąć Zapisz i wyjść z nadawania uprawnień lub kliknąć ponownie w przycisk filtrowania (na dole z opisem aktualnie wybranego filtra na zdjęciu powyżej na przycisku jest napis Żarówka, bo nadawane były uprawnienia dla urządzeń typu Żarówka) i wybrać inny typ urządzeń do nadawania uprawnień. Dla poprawnego działania systemu powinno się zaprogramować uprawnienia dla wszystkich urządzeń w instalacji. Jeżeli użytkownik nie widzi na planie budynku niektórych ikon oznacza to, że nie ma do nich dostępu lub nie zostały dla nich określone uprawnienia. Proszę pamiętać, że użytkownik nie może sobie sam zmieniać uprawnień. Może tego dokonać tylko inny użytkownik (np. Admin) z pełnymi uprawnieniami. 26

27 Aby zdefiniować uprawnienia dla każdego urządzenia niezależnie należy na liście urządzeń wybrać konkretny wariant uprawnień dla poszczególnych urządzeń. Po zdefiniowaniu uprawnień dla wszystkich urządzeń należy kliknąć przycisk Zapisz, pozamykać wszystkie okna i zalogować się na nowo utworzonego użytkownika celem sprawdzenia czy poprawnie zostały zdefiniowane uprawnienia. 27

28 9. Logowanie do aplikacji System, w którym zostało utworzone wielu użytkowników pozwala na łatwe przełączanie pomiędzy kontami. Do przełączania stosujemy przycisk logowania znajdujący się w górnej belce. Jeżeli nie widzimy przycisku logowania na górnej belce należy go dodać przytrzymując palcem na belce aż do wyświetlenia menu Dodaj. Przycisk logowania pojawi się w górnej belce po wybraniu opcji Wylogowanie. 28

29 Po kliknięciu w przycisk logowania pojawi się okno przełączania użytkowników. Naciśnięcie przycisku OK zamyka to okno (nie wylogowuje), natomiast naciśnięcie przycisku Wyloguj (nazwa użytkownika) powoduje restart aplikacji i wyświetlenie okna logowania. Aby się zalogować do aplikacji należy wybrać z listy użytkownika i wpisać jego hasło. Użytkownik zostanie zalogowany z nadanymi mu wcześniej uprawnieniami. Z tej samej nazwy i hasła użytkownika będziemy korzystać logując się do systemu poprzez przeglądarkę WWW lub urządzenia mobilne. 29

30 10. Obsługa systemu za pomocą wiadomości SMS. System F&Home pozwala na sterowanie jego funkcjami za pomocą wiadomości SMS. Aby sterować systemem należy spełnić kilka warunków: W rozdzielni musi być zamontowany moduł mh-mrg. Do modułu mh-mrg musi być włożona karta SIM dowolnego operatora. Karta SIM powinna mieć zdjęty kod PIN. Karta SIM powinna być aktywna i powinny być na niej środki. Do modułu mh-mrg powinna być podłączona antena zewnętrzna Antena zewnętrzna powinna być zamontowana w miejscu, w którym operator karty SIM ma przynajmniej minimalny zasięg (panel dotykowy podaje tą informację). Aplikacja na panelu dotykowym powinna być poprawnie skonfigurowana. Ważne: aby sterować systemem za pomocą wiadomości SMS panel dotykowy musi być załączony (analizą treści SMS i obsługą urządzeń zajmuje się aplikacja). Konfiguracja modułu mh-mrg przebiega kilkuetapowo. Jeżeli moduł mh-mrg został poprawnie rozpoznany powinien się pojawić na liście urządzeń. W menu głównym (rozwijanym ikonką trybika obok zegara w górnej belce) powinna pojawić się opcja Moduł GSM. Opcja nie pojawia się jeżeli w systemie nie ma modułu mh-mrg lub nie został prawidłowo rozpoznany (w tym przypadku prosimy o kontakt z F&F). 30

31 Po kliknięciu w opcję Moduł GSM otworzy się okno konfiguracji modułu mh-mrg. W zakładce Ustawienia pojawiają się pozycje: Opis tu możemy nadać własną nazwę ikonce modułu (np. wpisać numer karty SIM). Siła sygnału pokazuje w procentach siłę sygnału operatora. Roaming wykorzystywany, gdy system pracuje poza granicami Polski. Nazwa operatora wyświetla nazwę operatora karty SIM. PIN w obecnej wersji aplikacji nie obsługiwany. 31

32 W zakładce Grupy definiujemy nazwy grup użytkowników o określonych uprawnieniach np. Rodzice mogą sterować wszystkimi urządzeniami, dzieci tylko oświetleniem itd. Aby zdefiniować grupę należy nacisnąć przycisk Edytuj, wpisać nazwę grupy i zatwierdzić. Po zdefiniowaniu grup powinniśmy zobaczyć ich nazwy wraz z przypisanymi im kolejnymi numerami. System pozwala na zdefiniowanie maksymalnie 12 grup użytkowników. W zakładce Numery telefonów definiujemy numery uprawnione do sterowania systemem i przypisujemy je do konkretnych grup (zdefiniowanych wcześniej). Ważne jest aby zachować standard numeru: (z kodem kraju, dla Polski: 48). Nie należy dodawać przed kodem kraju znaku + system sam go doda. 32

Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2

Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2 Karta katalogowa modułu mh-mrg Wersja dokumentacji 1.2 Opis Moduł mh-mrg jest modułem komunikacyjnym Bluetooth/SMS/GSM umożliwiającym zdalne sterowanie system F&Home za pośrednictwem telefonów komórkowych.

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

mh-io12e6 Moduł logiczny / 12. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz systemu F&Home.

mh-io12e6 Moduł logiczny / 12. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-io1e6 Moduł logiczny / 1. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home.

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-io3 Moduł logiczny / 3. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CA-GSM-1-LCD

Skrócona instrukcja obsługi CA-GSM-1-LCD Skrócona instrukcja obsługi CA-GSM-1-LCD Kraków 2017 Wydanie czwarte 1. Możliwości ekranu dotykowego centrali alarmowej CA-GSM-1-LCD Z ekranu dotykowego centrali alarmowej CA-GSM-1-LCD istnieje możliwość

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2 Spis treści 1 Moduł Mapy 2 1.1 Elementy planu............................. 2 1.1.1 Interfejs widoku......................... 3 1.1.1.1 Panel sterujacy.................... 3 1.1.1.2 Suwak regulujacy przybliżenie...........

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Logowanie i nowy układ menu

Logowanie i nowy układ menu 1 CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Logowanie i nowy układ menu CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Łabiszyn, 2017 Niniejszy dokument przedstawia proces konfiguracji routera TP-Link pracującego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. nr 2

Spis treści. str. nr 2 Spis treści 1 Konfigurowanie aplikacji xvision... 3 1.1 Ustawienia podstawowe... 3 1.1.1 Czyszczenie ekranu... 3 1.1.2 Wygaszacz ekranu... 3 1.2 Ustawienia zaawansowane... 6 1.2.1 Sceny świetlne... 6 1.2.2

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

mh-rgb Sterownik LED RGB systemu F&Home.

mh-rgb Sterownik LED RGB systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-rgb Sterownik LED RGB systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

1. Pozyskanie aplikacji... 3. 2. Logowanie... 3. 3. Profile połączeniowe... 4. 4. Menu główne... 6. 5. Strefy... 7. 6. Sceny świetlne...

1. Pozyskanie aplikacji... 3. 2. Logowanie... 3. 3. Profile połączeniowe... 4. 4. Menu główne... 6. 5. Strefy... 7. 6. Sceny świetlne... Spis treści 1. Pozyskanie aplikacji... 3 2. Logowanie... 3 3. Profile połączeniowe... 4 4. Menu główne... 6 5. Strefy... 7 6. Sceny świetlne... 11 7. Kamery... 12 8. Strefy grzewcze... 13 str. nr 2 1.

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Zasilanie ednet.power

Zasilanie ednet.power Zasilanie ednet.power Instrukcja szybkiej instalacji 84290 84291 84292 84290 Zestaw startowy zasilania ednet.power (1 moduł główny sieci Wi-Fi + 1 inteligentna wtyczka do zastosowań w pomieszczeniach)

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa

Karta Warszawiaka. Przewodnik po aplikacji mobilnej. KartaWawa Karta Warszawiaka Przewodnik po aplikacji mobilnej KartaWawa Uzyskanie przez Partnerów programu Karta Warszawiaka loginu i hasła do aplikacji mobilnej. Wchodzimy na stronę https://karta-aplikacja.um.warszawa.pl/

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

DOMIQ/Base - Display. 1. Okno edytora Display. 1.1. Część edycyjna

DOMIQ/Base - Display. 1. Okno edytora Display. 1.1. Część edycyjna DOMIQ/Base - Display Edytor Display jest integralną częścią konfiguratora modułu DOMIQ/Base. Służy do tworzenia interaktywnych wizualizacji, dzięki którym można wygodnie sterować systemem automatyki domowej.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje mobilne ios

Aplikacje mobilne ios Aplikacje mobilne ios 1 Spis treści 1.Aplikacje Mobilne...3 2.Kategoria Centrale...4 3.Kategoria Główne Menu...5 4.Kategoria Nawigacja...6 5.Kategoria Czujniki...7 6.Kategoria Prąd...8 7.Kategoria Kamery...9

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Sterownik uniwersalnego zastosowania Suzan

Sterownik uniwersalnego zastosowania Suzan Sterownik uniwersalnego zastosowania Suzan Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 0.3 (c.d.n) Strona 1 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INSTALACJA... 3 2.1. GNIAZDA... 3 2.2. PROCEDURA INSTALACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź.

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź. Instrukcja obsługi aplikacji do projekcji I. Uruchom/zatrzymaj projekcję Są trzy sposoby uruchamiania/zatrzymywania projekcji: 1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8

INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8 INTELIGENTNY DOM AMPIO Instrukcja programowania modułu MINOC-8 www.ampio.pl ver. 1.0 1 Spis treści 1. Opis modułu...3...5 2.1 Nadawanie nazw...5 2.2 Monitor urządzenia...6 2.3 Zapalanie i gaszenie oświetlenia...9

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo