System inteligentnego domu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System inteligentnego domu"

Transkrypt

1 System inteligentnego domu Dokumentacja aplikacji panela dotykowego. Wersja 1.3 ( )

2 1. Wstęp Firma F&F jest producentem rodziny Systemów Inteligentnych Budynków, w której skład wchodzą dwa zasadnicze systemy: F&Home przewodowy system inteligentnych budynków F&Home Radio bezprzewodowy system inteligentnych budynków Niniejsza dokumentacja zawiara kompletny opis pierwszego systemu z tej rodziny. System inteligentnych budynków F&Home dedykowany jest do nowobudowanych lub gruntownie remontowanych obiektów może być to mieszkanie, apartament, budynek wolnostojący, segment, a nawet sala balowa jednak ważne by można było w łatwy sposób zainstalować okablowania. Jeśli nie chcesz lub nie możesz zainstalować okablowania w swoim lokum, to zachęcamy do instalacji systemu F&Home RADIO. System F&Home pozwala na sterowanie dowolnymi odbiornikami typu włącz/wyłącz (oświetlenie, gniazda), ściemnianymi źródłami światła (żarowe, halogenowe, LED), ogrzewaniem, roletami i dowolnymi odbiornikami silnikowymi (bramy, rolety). Sterowanie odbywa się za pomocą panela dotykowego, aplikacji Android, strony WWW lub SMS. Poniższa instrukcja przeznaczona jest dla klientów korzystających z Systemu Inteligentnych Budynków (SIB) F&Home za pomocą Panela Dotykowego. Zawiera ona kompletny opis wszystkich funkcji SIB F&Home. Okablowanie obiektu dla systemu F&Home oraz wszelkie prace elektryczne powinny zostać wykonane przez certyfikowanego instalatora, zgodnie z zaleceniami producenta (dokładne informacje znajdują się w Dokumentacji technicznej systemu inteligentnych budynku F&Home ) oraz zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń systemu należy wykonać pomiary przewodów podłączonych do systemu, w celu wyeliminowania zwarć i sprawdzenia ciągłości połączeń. System wymaga zamontowania zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i różnicowoprądowych w rozdzielni obiektu do zabezpieczenia urządzeń systemu i odbiorników na obiekcie. Zaleca się stosowanie ochrony przeciwprzepięciowej obiektu, tak dla ochrony całej instalacji, jak i odbiorników znajdujących się w budynku oraz urządzeń systemu. Urządzenia systemu, podobnie jak inne urządzenia elektroniczne (TV, komputery, sprzęty AGD i inne) zainstalowane w budynkach są narażone na przepięcia zarówno łączeniowe (bardziej istotne w warunkach przemysłowych) jak i pochodzące od wyładowań atmosferycznych. Uszkodzenia urządzeń w wyniku przepięć przy braku zastosowania, nieprawidłowo dobranej, niepełnej lub 2

3 niewystarczającej ochronie przeciwprzepięciowej nie są podstawą do reklamacji. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe systemu muszą zostać zamontowane przez uprawnione osoby. 2. Definicje i podstawowe pojęcia Elementy fizyczne systemu (urządzenia): a) urządzenia podłączane do magistrali komunikacyjnej CAN (mają po dwa gniazda RJ45) mh-io32- moduł wejściowo wyjściowy 32 kanałowy-włącz wyłącz. mh-e16 moduł wejściowo wyjściowy 16 kanałowy do odbiorników silnikowych. mh-io12e6 moduł wejściowo wyjściowy mieszany do urządzeń włącz-wyłącz i odbiorników silnikowych. mh-l4 moduł wykonawczy czterokanałowego ściemniacza oświetlenia. mh-s4, mh-s8 moduł wejściowy czujników temperatury. mh-v4, mh-v8 moduł wykonawczy sterowania elektrozaworami. mh-v7+ - moduł wykonawczy sterowania elektrozaworami i pompką cyrkulacyjną. mh-mrg moduł sterowania za pomocą wiadomości SMS. mh-ts12, mh-ts15 panele dotykowe systemu mh-ts5 panel pomocniczy sterujący scenami. mh-mb moduł komunikacyjny Master (montowany w panelu dotykowym). b) Elementy wykonawcze: mh-r8x8 moduł wykonawczy ośmiu przekaźników 8A. mh-r8/2 - moduł wykonawczy ośmiu przekaźników 8A. mh-r2x16 moduł wykonawczy dwóch przekaźników 16A mh-re4 moduł wykonawczy czterech przekaźników roletowych. mh-r4s moduł wykonawczy czterech przekaźników z softstartem. c) Elementy pomocnicze: mh-eth moduł podłączenia panela do sieci za pomocą WIFI. mh-sp filtr przeciwzakłóceniowy mh-su24, mh-su50 zasilacz (jednostka zasilająca systemu). mh-kh, mh-kf okablowanie (zestawy kabelków) 3

4 3. Podstawy obsługi panelu dotykowego Sterowanie wszystkimi urządzeniami w budynku możliwe jest za pomocą Panelu Dotykowego. W systemie wyróżniamy trzy sposoby sterowania: naciśnięcie, naciśnięcie i przytrzymanie oraz przeciąganie. Każda z tych metod wywołuje inną interakcję systemu, która zależy od obiektu na którym zostanie wywołana (np. żarówka, gniazdko, ściemniacz, itd.) Wszystkie funkcjonalności systemu dostępne są przez umieszczone na ekranie przyciski (ikony umieszczana na rzutach, czy specjalne ikony na pasku, czasami obrazki). Wywołanie wybranej akcji odbywa się poprzez naciśnięcie symbolu (ikony), przytrzymanie tegoż, czy jego przeciągnięcie. Standardowe akcje wywoływane za pomocą ww. sposobów sterowania, to: Naciśnięcie wywołuje główną akcję danej ikony (np. zapalenie lub zgaszenie światła). Naciśnięcie i przytrzymanie wywołuje menu kontekstowe dla danej ikony (np. pokazuje dodatkowe opcje dla ściemniacza). Przeciąganie umożliwia przesunięcie ikony w inne miejsce (dla ikon, które to umożliwiają). W przypadku sterowania poprzez Panel Dotykowy należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa: 1. Panel Dotykowy jako urządzenie stanowi centralny element systemu, stąd też należy dbać o niego, gdyż jego awaria powoduje utratę części funkcjonalności systemu. 2. Panel Dotykowy jest delikatny należy delikatnie się z nim obchodzić w transporcie oraz nie używać ostrych narzędzi w obawie zarysowania ekranu. 3. Panel Dotykowy jest typu rezystancyjnego, a więc można sterować zarówno palcem jak i rysikiem od telefonu lub nawigacji samochodowej. 4. Szybę panela można czyścić przy pomocy miękkiej szmatki i płynu do szyb. 4. Interfejs użytkownika Wszelkie informacje dotyczące ustawień systemu oraz stanu zainstalowanych w rozdzielni urządzeń przekazywane są użytkownikowi poprzez ekran ciekłokrystaliczny (LCD) umieszczony w urządzaniu Panelu Dotykowego (PD). Interfejs użytkownika PD został podzielony na dwa ekrany: Ekran Pulpitu oraz Ekran Rzutów (rysunek 1). 4

5 Rysunek 1. Widok Ekranu Pulpitu i Ekranu Rzutów. Ekran Pulpitu (Rysunek 2) w swojej górnej części ma umieszczony Pasek narzędzi (p. 1), a bezpośrednio pod nim Pulpit (p. 9). System inteligentnych budynków F&Home może być w prosty sposób sterowany dotykowo za pomocą przycisków umieszczonych na Pasku narzędzi jak i za pomocą widgetów umieszczanych na Pulpicie. Wymieńmy teraz elementy, które znajdują się na Ekranie Pulpitu (Rysunek 2): 1. Pasek narzędzi pozwala na wywoływanie najważniejszych akcji predefiniowanych, oraz dodawanie pewnego zestawu operacji użytkownika. 2. Dom ikona symbolizująca akcje powrotu do Ekranu Pulpitu, lub po dłuższym przytrzymaniu pozwala wywołać okno z dodatkowymi Widgetami. 3. Sceny ikona wywołująca listę scen 4. Ustawiania ikona pozwalająca na otworzenie okna dialogowego ustawień systemu. 5. Zegar wyświetla aktualną godzinę. 6. Wyłącz wszystko scena definiowalna. 7. Grupy i pomieszczenia ikona której naciśnięcie rozwija zdefiniowane grupy i pomieszczenia, naciśnięcie pozycji na liście pozwala natychmiastowo przejść do wybranej pozycji na rzutach. 8. Plan budynku naciśnięcie tej ikony przełącza widok na Ekran Rzutów. 5

6 Rysunek 2. Ekran Pulpitu. 9 Dotknięcie Przycisku nawigacyjnego (7) spowoduje rozwinięcie Listy dostępnych poziomów wraz z przypisanymi do nich pomieszczeniami. Przyciski w kolorze czarnym reprezentują dostępne poziomy, natomiast pozostałe przyciski oznaczają przypisane im pomieszczenia. Wybranie z listy dowolnego poziomu/pomieszczenia powoduje pojawienie się obok strzałki nawigacyjnej nazwy wyświetlanego na Pulpicie poziomu/pomieszczenia. 6

7 Elementy ekranu widoku poziomu/pomieszczenia: Przycisk nawigacyjny po poziomach oraz pomieszczeniach budynku/mieszkania Lista dostępnych poziomów Powrót / Cofnij Rysunek 3. Ekran widoku poziomu/pomieszczenia Ekran widoku poziomu/pomieszczenia pozwala na wyświetlenie informacji o wszystkich dostępnych (na tym poziomie / w tym pomieszczeniu) urządzeniach oraz o ich aktualnym stanie pracy. Z poziomu tego ekranu możliwe jest sterowanie poszczególnymi urządzeniami. Dotknięcie przycisku Powrót/Cofnij powoduje opuszczenie ekranu obecnie oglądanego pomieszczenia i automatyczne przeniesienie do kolejnego pomieszczenia. Nawigacja pomiędzy pomieszczeniami możliwa jest również poprzez przesuwanie palcem w lewo lub w prawo. 7

8 Na obu ekranach istnieje możliwość dodania widgetów (dodatków). Dodanie elementu odbywa się poprzez przytrzymanie palcem w jednym miejscu przez dłuższy czas. 5. Znaczenie stosowanych ikon Wszystkie urządzenia przedstawione są za pomocą ikon, które pozwalają na bezpośrednie sterowanie danym urządzeniem. Wygląd ikony odzwierciedla stan w jakim obecnie znajduje się dane urządzenie. Poszczególne ikony mogą oznaczać rozkaz wykonania dowolnej czynności (np. włączenie/wyłączenie urządzenia) bądź grupy czynności związanej z kilkoma urządzeniami (np. sceny). Dotknięcie ikony powoduje wykonanie danej akcji przez system. Panel wyświetla następujące ikony w trybie podglądu poziomów/pomieszczeń: Typ urządzenia Ikona Znaczenie Błąd- brak połączenia magistrali CAN Brama Brama jest zamknięta Brama jest otwarta Brama została zatrzymana Błąd- brak połączenia magistrali CAN Gniazdko elektryczne (kontakt) Gniazdo elektryczne jest wyłączone Gniazdko elektryczne jest włączone Błąd- brak połączenia magistrali CAN Urządzenie chłodzące (wentylator) System wentylacyjny jest wyłączony System wentylacyjny jest włączony Czujnik temperatury Błąd- brak połączenia magistrali CAN Wskazuje trwanie procesu chłodzenia (obniżanie temperatury do wskazanego poziomu) 8

9 Wskazuje trwanie procesu ogrzewania (podnoszenie temperatury do wskazanego poziomu) Wskazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu Błąd- brak połączenia magistrali CAN Klimatyzacja Klimatyzacja w pomieszczeniu jest wyłączona Klimatyzacja w pomieszczeniu jest włączona Błąd- brak połączenia magistrali CAN Oprawa oświetleniowa Oprawa oświetleniowa jest wyłączona Oprawa oświetleniowa jest włączona Błąd- brak połączenia magistrali CAN Oprawa oświetleniowa ściemniana Oprawa oświetleniowa ściemniana włączona (w dolnej części ikony kontrolka informująca o poziomie ściemnienia) Oprawa oświetleniowa ściemniana wyłączona Błąd- brak połączenia magistrali CAN Oświetlenie RGB Dioda jest wyłączona Dioda jest włączona Błąd- brak połączenia magistrali CAN Czujnik ruchu Czujnik ruchu jest wyłączony Czujnik ruchu jest włączony Kamera Brak urządzenia tego typu 9

10 Kamera wyłączona Kamera włączona Brak urządzenia tego typu Roleta Roleta zatrzymanie Roleta zamykanie Roleta otwieranie Brak urządzenia tego typu Scena Scena jest wyłączona Scena jest włączona Błąd- brak połączenia magistrali CAN Nieznane Nieznane urządzenie włączone Nieznane urządzenie wyłączone 6. Obsługa poszczególnych urządzeń Sterowanie wszystkimi dostępnymi w budynku/mieszkaniu urządzeniami odbywa się przeważnie na dwa sposoby: poprzez dotykanie oraz dotykanie i przytrzymanie ikony reprezentującej dane urządzenie. Wybrane urządzenia można sterować poprzez przytrzymanie na ikonie i przeciągnięcie w kierunku góra/dół (np. roleta) lub prawo/lewo (np. oprawa oświetleniowa ściemniana). Aktywacja urządzenia bądź zmiana jego parametrów są sygnalizowane przez zmianę wyglądu ikony podświetlenie i w przypadku niektórych urządzeń podanie informacji dotyczących np. temperatury, poziomu ściemnienia czy też kierunku ruchu (rolety). Praca danego urządzenia sygnalizowana jest zmianą koloru ramki wokół ikony na kolor żółty oraz pojawieniem się znaczka zegarka w prawym górnym rogu ikony urządzenia. Dotknięcie ikony reprezentującej dane urządzenie pozwala na przełączanie urządzenia w stan przeciwny do tego w którym obecnie się znajduje. Dostęp do większej ilości funkcji uzyskujemy 10

11 poprzez dotknięcie i przytrzymanie ikony, co spowoduje wyświetlenie na ekranie menu kontekstowego. Wybranie dowolnej pozycji z menu kontekstowego pozwala na modyfikację ustawień urządzenia. Modyfikacja ustawień urządzenia odbywa się poprzez wybór z listy odpowiedniej wartości, zmianę wprowadzonego tekstu czy wartości liczbowej, przesuwanie suwaków, zaznaczanie wybranek funkcjonalności. Niektóre pola pozwalają na wprowadzanie własnych ciągów znaków np. pola związane z nazewnictwem urządzeń. Służy do tego klawiatura wywoływana poprzez dotknięcie na dane pole tekstowe. Rysunek 4 Klawiatura W lewym dolnym rogu klawiatury znajduje się przycisk zamykający klawiaturę. Rysunek 5 Klawiatura numeryczna 11

12 Roleta / Brama Krótkie dotknięcie: Przełączenie urządzenia w stan przeciwny do tego w jakim znajduje się obecnie lub zatrzymanie. Dotknięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu kontekstowego umożliwiającego dostęp do opcji danego urządzenia. Menu dla urządzenia typu brama posiada następujące pozycje: Zamknij/Otwórz Sterowanie Ustawienia Umożliwia zamknięcie rolety / bramy w sytuacji, gdy jest ona otwarta lub otwarcie jej, gdy jest zamknięta. Umożliwia sterowanie bramą za pomocą przycisków. Strzałka w dół symbolizuje zamykanie rolety / bramy, strzałka w górę jej otwarcie. Natomiast przycisk z kwadratem oznacza zatrzymanie rolety / bramy w trakcie jej zamykania / otwierania. Umożliwia dostęp do rozszerzonych funkcji danego urządzenia: Opis: nazwa identyfikująca dane urządzenie, określenie nazwy ikony Typ urządzenia: określenie typu urządzenia (brama / roleta). Sterowanie: umożliwia zamknięcie, otwarcie lub zatrzymanie rolety / bramy. Czas przesuwania: ustawienie czasu zamykania/otwierania rolety / bramy, zmiana wartości o 1 sekundę, maksymalny czas to 600 sekund. Usuń Usuwa ikonkę z ekranu rzutów (parametry urządzenia zostają zachowane). Przytrzymanie na ikonie i pociągnięcie w górę / dół: Przytrzymanie na ikonce rolety / bramy i przesunięcie palcem w górę spowoduje ruch rolety / bramy w górę (otwarcie), natomiast przytrzymane i przesunięcie w dół spowoduje jej ruch w dół (zamknięcie). Uwaga ta funkcja działa tylko na widoku całej kondygnacji. Jeżeli spróbujemy tego gestu będąc w pomieszczeniu przesuniemy ikonkę. 12

13 Gniazdko elektryczne (kontakt), światło. Krótkie dotknięcie: Przełączenie urządzenia w stan przeciwny do tego w jakim znajduje się obecnie. Dotknięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu kontekstowego umożliwiającego dostęp do opcji danego urządzenia. Menu dla urządzenia typu brama posiada następujące pozycje: Włącz/Wyłącz Wyłącz za Ustawienia Umożliwia wyłączenie urządzenia w sytuacji, gdy jest ono włączone lub włączenie go, gdy jest wyłączone. Umożliwia ustawienie czasu (w sekundach) za jaki dane urządzenie ma zostać wyłączone. Spowoduje to włączenie urządzenia, odmierzenie ustawionego czasu oraz jego wyłączenie. Maksymalny czas to 600 sekund. Umożliwia dostęp do rozszerzonych funkcji danego urządzenia: Opis: nazwa identyfikująca dane urządzenie, określenie nazwy ikony Typ urządzenia: określenie typu urządzenia. Wyłącz za: umożliwia ustawienie czasu za jaki dane urządzenie ma zostać wyłączone. Maksymalny czas to 600 sekund. Usuń Usuwa ikonkę z ekranu rzutów (parametry urządzenia zostają zachowane). Urządzenie grzewcze i chłodzące Krótkie dotknięcie: Przełączenie urządzenia w stan przeciwny do tego w jakim znajduje się obecnie. Dotknięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu kontekstowego umożliwiającego dostęp do opcji danego urządzenia. Menu dla urządzenia typu brama posiada następujące pozycje: 13

14 Ustawienia Umożliwia dostęp do rozszerzonych funkcji danego urządzenia: Opis: nazwa identyfikująca dane urządzenie, określenie nazwy ikony Tryb termometru: Przełączenie urządzenia w tryb wyłącznie pomiaru temperatury (regulator nie działa). Tryb pracy urządzenia: grzanie lub chłodzenie w zależności od potrzeb. Temperatura progowa: ręcznie ustawiona wartość temperatury do której dąży system. Uwaga ręczne ustawienie działa tylko w momencie, gdy nie istnieją wpisy w programatorze dla tego urządzenia (programator ma pierwszeństwo). Histereza: ustawienie dla danego urządzenia o ile musi się zmienić temperatura aby ponownie załączyć grzanie / chłodzenie. Ustaw wartość na zadany czas: Umożliwia ręczne ustawienie temperatury dla danego urządzenia przez zadany czas. Po tym czasie sterowanie nad urządzeniem przejmie programator o ile istnieją wpisy (w przeciwnym razie temperatura pozostanie na poziomie wpisanym przez użytkownika. Usuń Usuwa ikonkę z ekranu rzutów (parametry urządzenia zostają zachowane). Ściemniacz Krótkie dotknięcie: Przełączenie urządzenia w stan przeciwny do tego w jakim znajduje się obecnie. Dotknięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu kontekstowego umożliwiającego dostęp do opcji danego urządzenia. Menu dla urządzenia typu brama posiada następujące pozycje: Włącz/Wyłącz Umożliwia wyłączenie urządzenia w sytuacji, gdy jest ono włączone lub włączenie go, gdy jest wyłączone. 14

15 Ustaw jasność Wyłącz za Ustawienia Umożliwia ustawienie jasności oświetlenia przy pomocy suwaka. Umożliwia ustawienie czasu (w sekundach) za jaki dane urządzenie ma zostać wyłączone. Spowoduje to włączenie urządzenia, odmierzenie ustawionego czasu oraz jego wyłączenie. Maksymalny czas to 600 sekund. Umożliwia dostęp do rozszerzonych funkcji danego urządzenia: Opis: nazwa identyfikująca dane urządzenie, określenie nazwy ikony Jasność: umożliwia ustawienie jasności oświetlenia przy pomocy suwaka. Ustawienie domyślne: określa zachowanie urządzenia po powrocie zasilania. Możliwe warianty: włącz, wyłącz, poprzednia wartość. Wyłącz za: umożliwia ustawienie czasu za jaki dane urządzenie ma zostać wyłączone. Maksymalny czas to 600 sekund. Czas rozjaśniania/ściemniania: ustawienie czasu przejścia od zera do stu procent jasności przy użyciu przycisku na ścianie (sterowanie przyciskiem). Usuń Usuwa ikonkę z ekranu rzutów (parametry urządzenia zostają zachowane). Przytrzymanie na ikonie i pociągnięcie w prawo / lewo: Przytrzymanie na ikonce ściemniacza i przesunięcie palcem w prawo spowoduje rozjaśnianie oświetlenia, natomiast przytrzymane i przesunięcie w lewo spowoduje ściemnianie oświetlenia. Uwaga ta funkcja działa tylko na widoku całej kondygnacji. Jeżeli spróbujemy tego gestu będąc w pomieszczeniu przesuniemy ikonkę. Oświetlenie RGB Krótkie dotknięcie: Przełączenie urządzenia w stan przeciwny do tego w jakim znajduje się obecnie. Dotknięcie i przytrzymanie: Wyświetlenie menu kontekstowego umożliwiającego dostęp do opcji danego urządzenia. Menu dla urządzenia typu brama posiada następujące pozycje: 15

16 Włącz/Wyłącz Ręczne sterowanie Umożliwia wyłączenie urządzenia w sytuacji, gdy jest ono włączone lub włączenie go, gdy jest wyłączone. Umożliwia ustawienie koloru świecenia diod RGB ze wzornika lub przez określenie składowych R,G,B w zakresie 1-255; jasności świecenia i nasycenia barwy. Usuń Usuwa ikonkę z ekranu rzutów (parametry urządzenia zostają zachowane). 7. Wgranie planów i nanoszenie ikon na plany budynku Aby rozpocząć konfigurowanie ikon należy dokonać wgrania planów budynku do panela dotykowego. Do wgrania planów należy przygotować pendrive z wgranymi plikami graficznymi przedstawiającymi całe poziomy i poszczególne pomieszczenia (pliki graficzne.png) oraz plik.xml opisujący między innymi współrzędne pomieszczeń i ich kolejność wyświetlania. Przykładowa zawartość folderu z planami przedstawiona jest na rysunku 6. Rysunek 6 zawartość foldera z plikami do wgrania 16

17 Przygotowany pendrive należy włożyć do gniazda USB z przodu panela dotykowego, kliknąć w ikonkę opcji w górnej belce (ikona trybika), następnie wejść w ustawienia i wybrać zakładkę Aktualizacja i archiwizacja. Następnie klikamy przycisk Aktualizuj XML. Na ekranie pojawi się okno z zawartością pendrive. Wybieramy folder z rzutami budynku, klikamy OK, a następnie plik z rozszerzeniem.xml. Jeżeli plik zostanie poprawnie rozpoznany pojawi się następny ekran wyboru. 17

18 Kliknięcie w przycisk Panel wgrywa plany do panela dotykowego, kliknięcie w przycisk WWW wgrywa plany na serwer (wymaga podłączenia panela do internetu), kliknięcie w przycisk Mobilne wgrywa plany potrzebne do urządzeń typu Android czy ios. Jeżeli proces wgrywania planów przebiegnie poprawnie aplikacja wyświetli komunikat o sukcesie i poprosi o restart. W przypadku problemów z wgraniem planów należy sprawdzić strukturę pliku XML lub wymienić pendrive nie każdy poprawnie współpracuje z systemem Linux. Ikony nanosimy indywidualnie w każdym pomieszczeniu. Należy kliknąć w konkretne pomieszczenie (wejść do pomieszczenia). W dolnym lewym rogu pod górną belką pojawią się dwie strzałki skierowane w prawo (rysunek poniżej). 18

19 Klikając w strzałki rozwijamy listę urządzeń rozpoznanych przez system. Na tej liście powinny się znajdować wszystkie urządzenia logiczne z rozdzielni, czyli te, do których podłączona jest magistrala CAN. Klikając w poszczególne sekcje (np. Temperatury) rozwijamy urządzenia i dalej poszczególne kanały wybranego urządzenia. Naniesienie ikony urządzenia na plan danego pomieszczenia polega na przeciągnięciu opisu z listy (np. 10. Urządzenie [0]) na plan. 19

20 Na liście wyświetlane są urządzenia wraz z ich właściwościami (np. nazwami jeżeli zostały nadane), a w kwadratowych nawiasach jest informacja ile razy dane urządzenie zostało naniesione na plany budynku (jeżeli jest zero urządzenie nie zostało naniesione). W przypadku gdy naniesione na plan budynku urządzenie ma ikonę z symbolem znaku zapytania należy wejść we właściwości urządzenia (przytrzymać na ikonce palec i wybrać opcję Ustawienia ) i skonfigurować parametry. 20

21 8. Tworzenie użytkowników i nadawanie uprawnień System umożliwia tworzenie wielu kont użytkowników z różnymi uprawnieniami (np. rodzice mają pełne uprawnienia, a dzieci tylko do świateł). Tworzenie nowego konta odbywa się w trzech etapach: a) Założenie nowego użytkownika. Należy kliknąć w ikonę ustawień (ikona trybika w górnej belce) i wybrać Zarządzaj użytkownikami. Domyślnie w systemie istnieje użytkownik Admin z hasłem admin i pełnymi uprawnieniami. Klikając w przycisk edytuj na liście użytkowników dostajemy do wyboru zmianę hasła dla edytowanego użytkownika, usunięcie użytkownika oraz zarządzanie uprawnieniami opisane w punktach b i c. Aktualnie zalogowany użytkownik nie może edytować swoich uprawnień. Po kliknięciu w przycisk Dodaj użytkownika w kolejnym oknie należy wpisać nazwę nowego użytkownika i jego hasło (dwa razy celem weryfikacji poprawności). 21

22 b) Uprawnienia globalne. Każdemu użytkownikowi należy nadać uprawnienia globalne potrzebne do pracy z panelem. Zarządzanie ikonami urządzeń możliwość dodawania i usuwania ikon urządzeń. Zarządzanie kontami użytkowników możliwość dokonywania zmian (haseł, uprawnień) w kontach użytkowników. Tworzenie i kasowanie scen możliwość tworzenia, edytowania i usuwania scen. Zarządzanie programatorem możliwość tworzenia, edytowania i usuwania harmonogramów pracy urządzeń (tworzenia wpisów typu włącz o godzinie, podnieś roletę o godzinie itp.). Zmiana nazwy pomieszczenia zarządzanie nazwami pomieszczeń. Zmiana nazwy pomieszczenia dokonywana jest poprzez przytrzymanie palcem w wolnym miejscu w pomieszczeniu (nie na ikonce) i wejściu w ustawienia. Uprawnienie do zapisywania plików umożliwia operacje na plikach (zapis), czyli wgrywanie tapet, wygaszaczy, planów budynku oraz robienie kopii zapasowych. Zmiana hasła do własnego konta możliwość zmiany hasła przez aktualnie zalogowanego użytkownika. Zarządzanie dostępem zdalnym możliwość załączania / wyłączania oraz konfiguracji zdalnego dostępu (przez przeglądarkę WWW). Dostęp zdalny określa czy użytkownik ma prawo logować się do instalacji poprzez przeglądarkę WWW lub aplikację typu Android / ios. 22

23 Zaznaczenie w kolumnie Panel oznacza uprawnienia dla użytkowników korzystających bezpośrednio z panela dotykowego. Zaznaczenie w kolumnie WWW oznacza uprawnienia dla użytkowników łączących się z systemem poprzez przeglądarkę WWW (z zewnątrz). Zaznaczenie w kolumnie Mobilne oznacza uprawnienia dla użytkowników łączących się z urządzeń mobilnych typu Android i ios. Kolumna PC oznacza uprawnienia dla klientów łączących się z komputerów PC. Opcja na dzień dzisiejszy nieaktywna (brak wsparcia). c) Uprawnienia szczegółowe dla urządzeń. Dany użytkownik musi mieć zdefiniowane uprawnienia dla poszczególnych urządzeń, np. użytkownik A może sterować tylko światłem, użytkownik B może sterować wszystkim ale nie może zmieniać ustawień systemu itd. Aby zdefiniować uprawnienia dla urządzeń należy wejść w zakłądkę Uprawnienia do urządzeń. Następnie klikamy przycisk Filtry znajdujący się na dole okna. 23

24 W kolejnym oknie wyświetlą nam się typy urządzeń, które występują w naszym systemie. Należy zaznaczyć jeden z typów (każdy typ definiujemy oddzielnie) np. klikając na ściemniacz. Przy zaznaczonym typie pojawi się znaczek X. Po zaznaczeniu typu i kliknięciu przycisku Wybierz system wyświetli w kolejnym oknie wszystkie urządzenia wybranego wcześniej typu. 24

25 W tym oknie możemy definiować uprawnienia na dwa sposoby: a) Dla wszystkich urządzeń na liście te same uprawnienia b) Dla każdego urządzenia na liście niezależne uprawnienia. Możliwe uprawnienia: a) Brak użytkownik nie widzi ikony urządzenia. b) Podgląd użytkownik widzi ikony ale nie może nimi sterować ani zmieniać ich parametrów. c) Podstawowe użytkownik widzi ikony i może nimi sterować. Nie może zmieniać ich parametrów. d) Zaawansowane użytkownik widzi ikony, może nimi sterować i zmieniać ich parametry. Uprawnienia można nadawać dla dwóch typów dostępu: a) W domu dostęp poprzez panele dotykowe b) Poza domem dostęp przez WWW oraz urządzenia mobilne. 25

26 Aby zdefiniować uprawnienia dla wszystkich urządzeń z listy należy wybrać wariant uprawnień (brak, podgląd, podstawowe, zaawansowane) w polu Dla wszystkich urządzeń. Ważne jest aby po wybraniu z listy wariantu uprawnień kliknąć przycisk Ustaw znajdujący się po prawej stronie. Po kliknięciu Ustaw wybrany wariant powinien ustawić się dla wszystkich urządzeń na liście. Należy pamiętać, że ustawienie W domu i Poza domem jest niezależne i należy wyborów dokonać oddzielnie. Jeżeli w kolumnie Poza domem pozostawimy parametr Brak nie będziemy widzieć urządzeń z listy logując się do domu przez przeglądarkę WWW lub urządzenia mobilne. Po kliknięciu w przycisk Ustaw można kliknąć Zapisz i wyjść z nadawania uprawnień lub kliknąć ponownie w przycisk filtrowania (na dole z opisem aktualnie wybranego filtra na zdjęciu powyżej na przycisku jest napis Żarówka, bo nadawane były uprawnienia dla urządzeń typu Żarówka) i wybrać inny typ urządzeń do nadawania uprawnień. Dla poprawnego działania systemu powinno się zaprogramować uprawnienia dla wszystkich urządzeń w instalacji. Jeżeli użytkownik nie widzi na planie budynku niektórych ikon oznacza to, że nie ma do nich dostępu lub nie zostały dla nich określone uprawnienia. Proszę pamiętać, że użytkownik nie może sobie sam zmieniać uprawnień. Może tego dokonać tylko inny użytkownik (np. Admin) z pełnymi uprawnieniami. 26

27 Aby zdefiniować uprawnienia dla każdego urządzenia niezależnie należy na liście urządzeń wybrać konkretny wariant uprawnień dla poszczególnych urządzeń. Po zdefiniowaniu uprawnień dla wszystkich urządzeń należy kliknąć przycisk Zapisz, pozamykać wszystkie okna i zalogować się na nowo utworzonego użytkownika celem sprawdzenia czy poprawnie zostały zdefiniowane uprawnienia. 27

28 9. Logowanie do aplikacji System, w którym zostało utworzone wielu użytkowników pozwala na łatwe przełączanie pomiędzy kontami. Do przełączania stosujemy przycisk logowania znajdujący się w górnej belce. Jeżeli nie widzimy przycisku logowania na górnej belce należy go dodać przytrzymując palcem na belce aż do wyświetlenia menu Dodaj. Przycisk logowania pojawi się w górnej belce po wybraniu opcji Wylogowanie. 28

29 Po kliknięciu w przycisk logowania pojawi się okno przełączania użytkowników. Naciśnięcie przycisku OK zamyka to okno (nie wylogowuje), natomiast naciśnięcie przycisku Wyloguj (nazwa użytkownika) powoduje restart aplikacji i wyświetlenie okna logowania. Aby się zalogować do aplikacji należy wybrać z listy użytkownika i wpisać jego hasło. Użytkownik zostanie zalogowany z nadanymi mu wcześniej uprawnieniami. Z tej samej nazwy i hasła użytkownika będziemy korzystać logując się do systemu poprzez przeglądarkę WWW lub urządzenia mobilne. 29

30 10. Obsługa systemu za pomocą wiadomości SMS. System F&Home pozwala na sterowanie jego funkcjami za pomocą wiadomości SMS. Aby sterować systemem należy spełnić kilka warunków: W rozdzielni musi być zamontowany moduł mh-mrg. Do modułu mh-mrg musi być włożona karta SIM dowolnego operatora. Karta SIM powinna mieć zdjęty kod PIN. Karta SIM powinna być aktywna i powinny być na niej środki. Do modułu mh-mrg powinna być podłączona antena zewnętrzna Antena zewnętrzna powinna być zamontowana w miejscu, w którym operator karty SIM ma przynajmniej minimalny zasięg (panel dotykowy podaje tą informację). Aplikacja na panelu dotykowym powinna być poprawnie skonfigurowana. Ważne: aby sterować systemem za pomocą wiadomości SMS panel dotykowy musi być załączony (analizą treści SMS i obsługą urządzeń zajmuje się aplikacja). Konfiguracja modułu mh-mrg przebiega kilkuetapowo. Jeżeli moduł mh-mrg został poprawnie rozpoznany powinien się pojawić na liście urządzeń. W menu głównym (rozwijanym ikonką trybika obok zegara w górnej belce) powinna pojawić się opcja Moduł GSM. Opcja nie pojawia się jeżeli w systemie nie ma modułu mh-mrg lub nie został prawidłowo rozpoznany (w tym przypadku prosimy o kontakt z F&F). 30

31 Po kliknięciu w opcję Moduł GSM otworzy się okno konfiguracji modułu mh-mrg. W zakładce Ustawienia pojawiają się pozycje: Opis tu możemy nadać własną nazwę ikonce modułu (np. wpisać numer karty SIM). Siła sygnału pokazuje w procentach siłę sygnału operatora. Roaming wykorzystywany, gdy system pracuje poza granicami Polski. Nazwa operatora wyświetla nazwę operatora karty SIM. PIN w obecnej wersji aplikacji nie obsługiwany. 31

32 W zakładce Grupy definiujemy nazwy grup użytkowników o określonych uprawnieniach np. Rodzice mogą sterować wszystkimi urządzeniami, dzieci tylko oświetleniem itd. Aby zdefiniować grupę należy nacisnąć przycisk Edytuj, wpisać nazwę grupy i zatwierdzić. Po zdefiniowaniu grup powinniśmy zobaczyć ich nazwy wraz z przypisanymi im kolejnymi numerami. System pozwala na zdefiniowanie maksymalnie 12 grup użytkowników. W zakładce Numery telefonów definiujemy numery uprawnione do sterowania systemem i przypisujemy je do konkretnych grup (zdefiniowanych wcześniej). Ważne jest aby zachować standard numeru: (z kodem kraju, dla Polski: 48). Nie należy dodawać przed kodem kraju znaku + system sam go doda. 32

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

FMCode. Cute Comfort. Wizualizacja dla systemu xcomfort

FMCode. Cute Comfort. Wizualizacja dla systemu xcomfort FMCode Marek Floriańczyk 04-769 Warszawa ul. Cylichowska 71A tel: +48 502 126 187 FMCode Cute Comfort Wizualizacja dla systemu xcomfort Strona 1 / 37 Spis treści 1. Informacje ogólne...4 1.2 Komponenty

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi

Indeks. Spis treści. Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi Bamboo (CTH-470, CTH-670) Bamboo Pen (CTL-470) Przygotowanie Nawigacja z funkcją dotyku Ustawienia własne funkcji dotyku Sposób korzystania z przycisków ExpressKeys Korzystanie z pióra

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo