Spis treści. str. nr 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. str. nr 2"

Transkrypt

1

2 Spis treści 1 Konfigurowanie aplikacji xvision Ustawienia podstawowe Czyszczenie ekranu Wygaszacz ekranu Ustawienia zaawansowane Sceny świetlne Strefy Kamery xcomfort Hasła dostępu Kopie zapasowe Alarm Logika Programy czasowe Symulacja obecności Centralne wyłączenie oświetlenia Dostęp zdalny Używanie aplikacji xvision Okno główne Kamery Sterowanie Strefy grzewcze Przeglądarka internetowa Notatki Poziomy dostępu Alarm Odtwarzacz MP str. nr 2

3 1 Konfigurowanie aplikacji xvision 1.1 Ustawienia podstawowe Czyszczenie ekranu Rysunek 1: Konfigurowanie czyszczenia ekranu Uruchomienie czyszczenia ekranu pozwala na swobodne dotykanie panela XVision bez niebezpieczeństwa niepożądanego wpływu na system xvision. Funkcja ta może być wykorzystywana w momencie, kiedy zajdzie potrzeba wyczyszczenia ekranu panela. Rysunek 1 przedstawia okno konfigurowania operacji czyszczenia ekranu. Aby aktywować funkcję czyszczenia ekranu należy zaznaczyć element Włączone. W oknie konfigurowania można także określić czas, przez który aplikacja nie będzie reagowała na kliknięcia na panelu. Czas ten może przyjąć wartości 5 30 sekund Wygaszacz ekranu Brak interakcji użytkownika z panelem xvision może spowodować, że na panelu pojawi się zegar lub cyklicznie będą pojawiały się zdjęcia. str. nr 3

4 Rysunek 2: Konfigurowanie wygaszacza ekranu Rysunek 2 przedstawia ekran konfigurowania wygaszacza ekranu. Aby aktywować wygaszacz ekranu, należy zaznaczyć pole Włączony w oknie konfigurowania wygaszacza. W polu Typ należy wybrać jedną z dwóch opcji: Zegar lub Pokaz slajdów. Kliknięcie na przycisku Konfiguruj powoduje wyświetlenie okna konfigurowania wybranego wygaszacza ekranu. W polu Interwał należy ustawić czas braku interakcji z panelem, po którym uruchomi się wygaszacz ekranu. Konfigurowanie zegara. Rysunek 3 przedstawia konfigurowanie zegara jako wygaszacza ekranu. W polu Rodzaj zegara należy określić typ zegara. Można wybrać zegar analogowy lub cyfrowy. Dla zegara cyfrowego w polu Zegar cyfrowy znajdują się opcje konfigurowania zegara cyfrowego. Dla zegara analogowego w polu Zegar analogowy znajdują się opcje konfigurowania zegara analogowego. W polu Podgląd znajduje się widok zegara, który zostanie uruchomiony jako wygaszacz ekranu. str. nr 4

5 Rysunek 3: Konfigurowanie zegara jako wygaszacza ekranu Konfigurowanie pokazu slajdów. Rysunek 4 przedstawia konfigurowanie pokazu slajdów jako wygaszacza ekranu. Aby móc skorzystać z opcji wyświetlania zdjęć jako wygaszacza ekranu, do portu USB należy podłączyć pamięć, na której w katalogu Slideshow znajdują się pliki graficzne w formacie JPG. str. nr 5

6 Rysunek 4: Konfigurowanie pokazu slajdów jako wygaszacza ekranu W polu Czas wyświetlania zdjęcia należy określić przez jaki czas zdjęcie będzie wyświetlane zanim nastąpi jego zmiana. W polu Rodzaj wyświetlania można wybrać, czy zdjęcia będą pojawiały się w losowej kolejności, czy jedno po drugim. Pole pozycja pozwala określić, czy zdjęcia będą dopasowane do rozdzielczości ekranu panela, czy też zachowają oryginalną wielkość. 1.2 Ustawienia zaawansowane Sceny świetlne Scena świetlna jest zbiorem akcji wykonywanych na urządzeniach systemu xcomfort, które są wykonywane kolejno po sobie. Scena świetlna może zostać uruchomiona poprzez przycisk znajdujący się w strefie, lub poprzez jednostkę logiczną. W systemie xvision można skonfigurować 20 różnych scen świetlnych. Okno konfigurowania sceny świetlnej zostało przedstawione na rysunku 5. str. nr 6

7 Rysunek 5: Konfigurowanie sceny świetlnej Zaznaczenie elementu Aktywna powoduje, że scena świetlna może zostać skonfigurowana, oraz może zostać uruchomiona. W polu Nazwa należy wpisać nazwę sceny świetlnej, co ułatwia późniejsze operacje związane ze sceną świetlną. W polu Wybrane urządzenia znajduje się lista urządzeń systemu xcomfort, które biorą udział w konfigurowanej scenie świetlnej. Pole Opis działania zawiera informację o tym, jakie działanie zostanie wykonane w scenie świetlnej na zaznaczonym urządzeniu na liście Wybrane urządzenia. Przycisk Test sceny powoduje uruchomienie konfigurowanej sceny świetlnej. Przycisk Usuń powoduje usunięcie wybranego urządzenia z konfigurowanej sceny świetlnej. Kliknięcie przycisku Dodaj umożliwia użytkownikowi dodanie urządzenia do sceny świetlnej. Pierwszym etapem dodawania urządzenia do sceny świetlnej jest określenie, które urządzenie ma zostać dodane do sceny świetlnej. Okno wyboru urządzenia zostało przedstawione na poniższym rysunku. W scenie świetlnej mogą brać dział odbiorniki załączające, odbiorniki ściemniające, odbiorniki analogowe oraz odbiorniki roletowe. Po zatwierdzeniu wyboru urządzenia wyświetlone zostaje okno konfigurowania akcji wykonywanej przez to urządzenie. Każde z urządzeń posiada własną konfigurację. str. nr 7

8 Konfigurowanie akcji odbiornika załączającego Rysunek 6 przedstawia konfigurowanie akcji wykonywanej przez odbiornik załączający. Rysunek 6: Konfigurowanie akcji odbiornika załączającego W polu Akcja poprzez kliknięcie na przycisku można dokonać zmiany typu akcji wykonywanej przez odbiornik załączający. Odbiornik załączający może wykonać następujące akcje: Włącz włączenie odbiornika, Wyłącz wyłączenie odbiornika, Włącz z opóźnieniem włączenie odbiornika po czasie określonym w polu Opóźnienie, Wyłącz z opóźnieniem wyłączenie odbiornika po czasie określonym w polu Opóźnienie, Włącz na czas włączenie odbiornika na czas określony w polu Opóźnienie. Po tym czasie odbiornik zostanie wyłączony, Wyłącz na czas wyłączenie odbiornika na czas określony w polu Opóźnienie. Po tym czasie odbiornik zostanie włączony. Opóźnienie może przyjąć wartość od 1 sekundy do 18 godzin. Przycisk Testuj powoduje natychmiastowe uruchomienie konfigurowanej akcji. str. nr 8

9 Konfigurowanie akcji odbiornika ściemniającego i analogowego Rysunek 7 przedstawia konfigurowanie akcji wykonywanej przez odbiornik ściemniający lub analogowy. Rysunek 7: Konfigurowanie akcji odbiornika ściemniającego W polu Akcja poprzez kliknięcie na przycisku można dokonać zmiany typu akcji wykonywanej przez odbiornik. Odbiornik może wykonać następujące akcje: Włącz ustawienie odbiornika na wartość 100%, Wyłącz ustawienie odbiornika na wartość 0%, Ściemnij do poziomu ustawienie odbiornika na wartość określoną w polu Wartość, Włącz z opóźnieniem ustawienie odbiornika na wartość 100% po czasie określonym w polu Opóźnienie, Wyłącz z opóźnieniem ustawienie odbiornika na wartość 0% po czasie określonym w polu Opóźnienie, Ściemnij do poziomu z opóźnieniem ustawienie odbiornika na wartość określoną w polu Wartość po czasie określonym w polu Opóźnienie, Włącz na czas ustawienie odbiornika na wartość 100% na czas określony w polu Opóźnienie. Po tym czasie wartość odbiornika zostaje ustawiona na taką, jaka była przed wywołaniem akcji, Wyłącz na czas ustawienie odbiornika na wartość 0% na czas określony w polu str. nr 9

10 Opóźnienie. Po tym czasie wartość odbiornika zostaje ustawiona na taką, jaka była przed wywołaniem akcji, Ściemnij do poziomu na czas ustawienie odbiornika na wartość określoną w polu Wartość na czas określony w polu Opóźnienie. Po tym czasie wartość odbiornika zostaje ustawiona na taką, jaka była przed wywołaniem akcji. Opóźnienie może przyjąć wartość od 1 sekundy do 18 godzin. Przycisk Testuj powoduje natychmiastowe uruchomienie konfigurowanej akcji Konfigurowanie akcji odbiornika roletowego Rysunek 8 przedstawia konfigurowanie akcji wykonywanej przez odbiornik roletowy. Rysunek 8: Konfigurowanie akcji odbiornika roletowego W polu Akcja poprzez kliknięcie na przycisku można dokonać zmiany typu akcji wykonywanej przez odbiornik. Odbiornik może wykonać następujące akcje: Otwórz podnoszenie rolet przez czas określony w polu Opóźnienie, Zamknij opuszczanie rolet przez czas określony w polu Opóźnienie, Zatrzymaj zatrzymanie pracy rolety Czas pracy odbiornika może przyjąć wartość od 1 sekundy do 60 minut. Przycisk Testuj powoduje natychmiastowe uruchomienie konfigurowanej akcji. str. nr 10

11 1.2.2 Strefy Panel xvision daje użytkownikowi możliwość zdefiniowania 20 stref. Strefa posiada tło w postaci grafiki oraz umieszczone na tym tle elementy sterujące lub informacyjne. Okno konfigurowania strefy zostało przedstawione na rysunku 9. Rysunek 9: Okno konfigurowania strefy opcje główne W zakładce Opcje główne konfiguruje się podstawowe parametry strefy. Wybranie elementu Włączona powoduje, że konfigurowana strefa jest aktywna i widoczna dla użytkownika. Pole Nazwa strefy zawiera nazwę strefy. Pole Ścieżka do pliku graficznego zawiera nazwę pliku będącego tłem dla konfigurowanej strefy. Plik powinien być w formacie JPG. Parametr Rozmiar ikon określa wielkość ikon pojawiających się na tle strefy. Wybranie pozycji Miniatura strefy powoduje, że w oknie strefy pojawia się jej miniatura, której zadaniem jest wskazanie aktualnie wyświetlanego obszaru strefy, oraz szybkie przejście do innego obszaru strefy. Pole Podgląd strefy zawiera miniaturę widoku strefy, jaka zostanie zaprezentowana użytkownikowi. str. nr 11

12 Rysunek 10: Okno konfigurowania strefy - elementy strefy W zakładce Elementy strefy (Rysunek 10) można skonfigurować ikony, które pojawią się w strefie. W polu Konfiguracja ikon znajduje się podgląd tła strefy wraz z naniesionymi na nie ikonami. Dowolną z ikon można wskazać poprzez kliknięcie na niej. Wybraną ikonę można usunąć klikając w przycisk Usuń ikonę. Ikonę można konfigurować poprzez jej podwójne kliknięcie, lub poprzez kliknięcie w przycisk Konfiguruj ikonę. Kliknięcie w przycisk Wyczyść wszystko powoduje usunięcie wszystkich skonfigurowanych ikon. Kliknięcie w przycisk Wstaw ikonę powoduje wyświetlenie okna konfigurowania ikony, które zostało przedstawione na rysunku 11. str. nr 12

13 Rysunek 11: Konfigurowanie ikony strefy Okno z lewej strony zawiera listę dostępnych ikon. W polu Podgląd znajduje się widok konfigurowanej ikony, jaki zostanie zaprezentowany użytkownikowi na planie strefy. Pole Opis zawiera tekst opisujący to, co zostanie zaprezentowane przez ikonę, lub jaka akcja zostanie wykonana podczas interakcji użytkownika z tą ikoną. Przycisk Konfiguracja pozwala na konfigurowanie aktualnie wybranej ikony. Konfigurowanie ikony rozpoczyna się poprzez wybranie typu ikony. Na planie strefy można umieścić następujące typy ikon: Sygnalizator dwustanowy Ikona ta służy do wyświetlenia wartości dwustanowej pobranej od urządzenia xcomfort. W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę ikony, która będzie wyświetlana na planie strefy. Kliknięcie na przycisku Konfiguracja pozwala na wybranie urządzenia oraz kanału (jeśli urządzenie posiada więcej niż jeden kanał) z którego wartość będzie wyświetlana za pomocą konfigurowanej ikony. Sygnalizator z wartością Ikona ta służy do wyświetlenia wartości rzeczywistej pobranej od urządzenia xcomfort. W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę ikony, która będzie wyświetlana na planie strefy. Kliknięcie na przycisku Konfiguracja pozwala na wybranie urządzenia oraz kanału (jeśli urządzenie posiada więcej niż jeden kanał) z którego wartość będzie wyświetlana str. nr 13

14 za pomocą konfigurowanej ikony. Przycisk monostabilny Za pomocą ikony przycisku monostabilnego użytkownik może wywołać akcję na urządzeniu xcomfort, lub uruchomić scenę świetlną. Po kliknięciu na przycisku Konfiguracja należy wybrać, czy kliknięcie na ikonie ma powodować uruchomienie sceny świetlnej, czy uruchomić akcję na urządzeniu xcomfort. Aby uruchomić scenę świetlną, w kolejnym kroku należy wybrać jedną z dwudziestu scen świetlnych. Aby uruchomić akcję należy wybrać urządzenie xcomfort a następnie skonfigurować akcję. Konfigurowanie akcji jest analogiczne do działań opisanych w rozdziałach od do Regulator Za pomocą ikony regulatora użytkownik może sterować urządzeniem xcomfort za pomocą akcji przypisywanych do zdarzeń kliknięcia na górnym przycisku, przytrzymania górnego przycisku, kliknięcia na dolnym przycisku oraz przytrzymania dolnego przycisku. Nazwy akcji, ich konfiguracja oraz działanie jest analogiczne do akcji konfigurowanych za pomocą aplikacji Moeller RF-System. Przykładowa konfiguracja regulatora sterującego odbiornikiem ściemniającym została przedstawiona na rysunku 12. str. nr 14

15 Rysunek 12: Konfigurowanie regulatora sterującego odbiornikiem ściemniającym Kamera Ikona kamery pozwala na wyświetlenie obrazu z kamery na planie strefy. Po wybraniu ikony kamery należy wybrać kamerę, której obraz będzie wyświetlany na planie strefy po kliknięciu tej ikony. Po skonfigurowaniu ikony i zamknięciu okna konfiguracji ikony, należy na planie umieścić tą ikonę poprzez wskazanie jej miejsca docelowego. Ikona w tym momencie zostanie umieszczona na planie strefy. Położenie ikony można zmienić poprzez kliknięcie na niej i przeniesienie jej w inne miejsce. str. nr 15

16 1.2.3 Kamery Panel xvision może wyświetlić obraz z maksymalnie czterech kamer IP. Aplikacja musi mieć możliwość komunikacji z kamerami za pomocą sieci Ethernet oraz protokołu TCP/IP. Aby skonfigurować kamerę, należy wybrać z menu opcji zaawansowanych element Kamery oraz wybrać numer kamery do konfiguracji. Na ekranie pojawi się okno przedstawione na rysunku 13. Rysunek 13: Okno konfigurowania kamery Pole Włączona musi być zaznaczone, aby kamera mogła zostać skonfigurowana i uruchomiona. W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę dla konfigurowanej kamery. Po skonfigurowaniu kamery i kliknięciu przycisku Zastosuj w polu Podgląd pojawi się obraz z kamery, o ile konfiguracja będzie prawidłowa. W polu Wybór kamery i ustawienia połączenia znajduje się klawisz konfiguracji typu kamery. Po jego kliknięciu pojawi się okno przedstawione na rysunku 14, w którym należy wybrać typ kamery. W polu IP należy wprowadzić adres IP kamery. W polach Port HTTP i Port wideo należy wpisać porty sieciowe właściwe dla kamery. Jeśli kamera wymaga uwierzytelnienia użytkownika, to należy zaznaczyć pole Logowanie oraz wypełnić pola Użytkownik i Hasło. str. nr 16

17 Rysunek 14: Okno wyboru typu kamery xcomfort Aby xvision mógł współpracować z urządzeniami systemu xcomfort należy w programie Moeller RF-System wygenerować plik z punktami danych. Następnie w opcjach zaawansowanych w zakładce xcomfort, należy kliknąć w przycisk Wczytaj plik konfiguracyjny oraz wybrać wygenerowany plik. W polu Stan bramki system informuje o tym, czy bramka xcomfort jest podłączona do panelu xvision. Plik zawierający listę punktów danych może być wczytany tylko kiedy bramka jest podłączona. W polu Dołączone urządzenia znajduje się lista aktualnie skonfigurowanych w systemie xvision urządzeń xcomfort. str. nr 17

18 Rysunek 15: Konfigurowanie bramki xcomfort - wersja obsługująca jedną bramką Rysunek 16: Konfigurowanie bramki xcomfort - wersja obsługująca dwie bramki Wersja xvision obsługująca dwie bramki posiada dwa przyciski umożliwiające wczytanie plików konfiguracyjnych oraz dwa statusy podłączonych bramek. W tej wersji, kiedy skonfigurowane są już dwie bramki, przed skonfigurowaniem nowej bramki (np. z powodu awarii jednej z nich) należy usunąć konfigurację jednej ze skonfigurowanych dotychczas bramek. W tym celu należy kliknąć przycisk Usuń bramkę oraz wybrać numer seryjny bramki do usunięcia. Po usunięciu konfiguracji bramki możliwe jest skonfigurowanie nowej bramki. str. nr 18

19 1.2.5 Hasła dostępu W zakładce tej należy wprowadzić hasła dla pierwszego i drugiego poziomu dostępu. Pierwszy poziom dostępu pozwala użytkownikowi na dostęp do ustawień podstawowych, czyli ustawień wygaszacza ekranu oraz czyszczenia ekranu. Drugi poziom dostępu pozwala użytkownikowi na dostęp do ustawień zaawansowanych. Aby zmienić hasło należy podać poprzednie hasło. Hasłem bazowym do poziomu pierwszego jest 1 a do poziomu drugiego jest 2. Rysunek 17 przedstawia ekran konfigurowana haseł. Rysunek 17: Ekran konfigurowania haseł Kopie zapasowe Zakładka Kopie zapasowe pozwala na utworzenie kopii zapasowej wszystkich ustawień aplikacji xvision. Ekran kopii zapasowych został przedstawiony na rysunku 18. Rysunek 18: Ekran kopii zapasowych Kliknięcie na przycisku Utwórz kopię powoduje wyświetlenie okna wyboru miejsca docelowego, w którym ma zostać zapisana kopia konfiguracji. Kopię konfiguracji można zapisać na dysku lokalnym, jak i na dysku wymiennym. Po wybraniu dysku lokalnego nastąpi utworzenie kopii. Po wybraniu dysku wymiennego należy wskazać dysk docelowy. Lista dysków wymiennych została przedstawiona na rysunku 19. str. nr 19

20 Rysunek 19: Okno wyboru dysku wymiennego Nazwa utworzonego pliku zawiera czas jego utworzenia. Kliknięcie na przycisku Przywróć kopię powoduje wyświetlenie okna wyboru miejsca, gdzie zachowane są kopie zapasowe. Wybranie dysku lokalnego powoduje wyświetlenie listy kopii zapasowych zapisanych na dysku lokalnym. Wybranie dysku wymiennego powoduje wyświetlenie listy dostępnych dysków wymiennych, tak jak na rysunku 19. Wybranie dysku powoduje wyświetlenie listy kopii zapasowych zapisanych na wskazanym dysku wymiennym. Lista dostępnych kopii zapasowych została przedstawiona na rysunku 20. Wskazanie pliku i zatwierdzenie wyboru powoduje przywrócenie ustawień aplikacji xvision. Po odtworzeniu ustawień należy ponownie uruchomić panel. str. nr 20

21 Rysunek 20: Okno wyboru pliku kopii zapasowej Alarm W tej zakładce można skonfigurować odbiornik przełączający, który jest odpowiedzialny za uzbrojenie systemu alarmowego. Uzbrojenie alarmu następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji w menu głównym Logika Jednostka logiczna systemu xvision pozwala na sprawdzanie warunków oraz wykonywanie akcji, jeśli zdefiniowane warunki zostaną spełnione. Warunkiem może być np. otrzymanie sygnału z urządzenia xcomfort, a akcją może być np. wysterowanie odbiornika. Rysunek 21 przedstawia listę zdefiniowanych warunków logicznych. str. nr 21

22 Rysunek 21: Ekran konfigurowania warunków logicznych Aby dodać regułę jednostki logicznej należy w zakładce Logika kliknąć na przycisk Dodaj. Do listy reguł zostanie dodana wtedy nowa reguła. Aby usunąć regułę, należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń. Zaznaczenie reguły i kliknięcie w przycisk Konfiguruj powoduje wyświetlenie okna konfigurowania reguły, które zostało przedstawione na rysunku 22. str. nr 22

23 Rysunek 22: Okno konfigurowania warunku logicznego Zaznaczenie opcji Aktywna powoduje, że reguła jest aktywna, i jest analizowana przez jednostkę logiczną. W polu Nazwa należy wprowadzić unikalną nazwę dla konfigurowanej reguły. W polu Warunki znajdują się warunki reguły. Poszczególne warunki mogą zwracać wartości binarne jak i rzeczywiste. Warunki mogą być łączone za pomocą operatorów logicznych I oraz LUB. Zmiana aktualnego operatora wykonywana jest poprzez kliknięcie na przycisku zawierającym symbol operatora. Operatory logiczne mogą łączyć do trzech warunków zwracających wartości binarne. Warunki mogą być także łączone za pomocą operatorów <, >, = i <>. Operatory takie mogą łączyć dwa warunki zwracające wartości rzeczywiste. Warunki zwracające wartości binarne. Czas Konfigurowanie warunku Czas polega na wybraniu programu czasowego, a w kolejnym kroku na wybraniu parametru W Czasie lub Poza. Wybranie parametru W Czasie skutkuje tym, że warunek zwraca wartość logiczną PRAWDA jeśli aktualny czas należy do wybranego programu czasowego. Wybranie parametru Poza skutkuje tym, że warunek zwraca wartość logiczną PRAWDA jeśli aktualny czas nie należy do wybranego programu czasowego. str. nr 23

24 Wskaźnik Konfigurowanie warunku Wskaźnik polega na wybraniu numeru wskaźnika, a następnie warunku jaki musi spełnić wybrany wskaźnik, żeby warunek zwracał wartość logiczną PRAWDA. xcomfort Warunkiem może być stan sygnału zwracany przez urządzenie xcomfort. W pierwszym kroku należy wskazać urządzenie. Jeśli urządzenie ma więcej niż jeden kanał, w kolejnym kroku należy wskazać właściwy kanał. Następnie należy wskazać warunek jaki musi spełnić wskazany sygnał, aby warunek zwrócił wartość logiczną PRAWDA. Dzień / Noc Konfigurowanie warunku Dzień / Noc polega na wskazaniu, czy warunek ma zwracać wartość logiczną PRAWDA w dzień, czy w nocy. Dzień trwa od wschodu do zachodu słońca i jest liczony dla miasta Warszawa (Polska). Warunki zwracające wartości rzeczywiste. xcomfort Warunkiem może być wartość sygnału zwracanego przez urządzenie xcomfort. W pierwszym kroku należy wskazać urządzenie. Jeśli urządzenie ma więcej niż jeden kanał, w kolejnym kroku należy wskazać właściwy kanał. Po skonfigurowaniu warunków reguły, należy skonfigurować listę akcji, które mają zostać wykonane, kiedy warunki zostaną spełnione. Nowe akcje można dodawać poprzez kliknięcie na przycisku Dodaj akcję. Usunięcie akcji następuje poprzez kliknięcie na ikonie ze znakiem - po lewej stronie akcji. Po prawej stronie każdej XVision może wykonać następujące typy akcji: xcomfort Aby skonfigurować akcję na urządzeniu xcomfort należy w skazać właściwe urządzenie, a następnie skonfigurować akcję analogicznie do konfiguracji akcji przedstawionych w rozdziałach od do Wskaźnik Jako akcję można skonfigurować ustawienie bądź skasowanie wskaźnika. W konfiguracji akcji należy wskazać właściwy wskaźnik a następnie określić rodzaj akcji, jaka ma zostać wykonana na wybranym wskaźniku. Sceny świetlne Akcja może uruchamiać aktywną scenę świetlną. W konfiguracji należy wskazać scenę świetlną, która ma zostać uruchomiona jako wynik akcji. str. nr 24

25 Ogrzewanie Akcja może zmienić tryb grzania. W konfiguracji należy wybrać docelowy tryb grzania oraz to, czy tryb ma mieć wpływ na ogrzewanie oraz na chłodzenie. Symulacja obecności Akcją może być uruchomienie symulacji obecności Programy czasowe System xvision pozwala na skonfigurowanie dwudziestu programów czasowych. Aby przejść do konfiguracji programu czasowego, należy wybrać jeden z dwudziestu programów i kliknąć w przycisk Konfiguruj. Na ekranie pojawi się okno konfigurowania programu czasowego, które zostało przedstawione na rysunku 23. Rysunek 23: Konfigurowanie programu czasowego Pole Włączony wskazuje na to, że program czasowy jest aktywny w systemie xvision. Nieaktywny program czasowy zawsze zwraca informację, że aktualny czas nie znajduje się w tym programie czasowym. W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę dla konfigurowanego str. nr 25

26 programu czasowego. Dla każdego dnia tygodnia można określić do pięciu zakresów czasowych, w których program czasowy jest aktywny. Dla każdego dnia tygodnia można skopiować zakresy czasowego z dowolnego innego dnia tygodnia poprzez kliknięcie odpowiadającego przycisku Kopiuj. Można także skopiować wszystkie zakresy czasowe wszystkich dni z innego programu czasowego poprzez kliknięcie przycisku Kopiuj z innych programów czasowych i wybranie źródłowego programu czasowego Strefy grzewcze Panel xvision daje użytkownikowi możliwość zdefiniowania 20 stref grzewczych. Strefą grzewczą jest obszar posiadający zdefiniowany czujnik temperatury, oraz odbiorniki zwiększające oraz obniżające wartość temperatury w tym obszarze. Panel xvision może zostać skonfigurowany w taki sposób, aby utrzymywać żądaną temperaturę w strefach grzewczych. Aby skonfigurować strefę grzewczą, należy wybrać element Ustawienia zaawansowane a następnie zakładkę Strefy grzewcze. Po wybraniu strefy grzewczej i kliknięciu przycisku Konfiguruj pojawi się okno przedstawione na rysunku 24. str. nr 26

27 Rysunek 24: Okno konfigurowania strefy grzewczej Aktywowanie opcji Aktywna skutkuje tym, że strefa grzewcza jest aktywna i steruje ogrzewaniem. W polu Nazwa należy wprowadzić nazwę konfigurowanej strefy grzewczej. Pole Grzanie zawiera temperatury, poniżej których uruchamiane są odbiorniki odpowiedzialne za uruchomienie ogrzewania strefy. Każdy z trybów grzania posiada własną konfigurację temperatury grzania. Pole Chłodzenie zawiera temperatury, powyżej których uruchamiane są odbiorniki odpowiedzialne za uruchomienie klimatyzacji strefy. Każdy z trybów chłodzenia posiada własną konfigurację temperatury grzania. Pole Offset temperatury określa wartość, która jest dodawana do każdego wykonanego pomiary temperatury w konfigurowanej strefie grzewczej. Konfigurowanie czujników. Kliknięcie w przycisk Konfiguruj pola Czujniki powoduje, że na ekranie pojawia się okno konfigurowania czujników oraz odbiorników strefy grzewczej. Okno to zostało str. nr 27

28 przedstawione na rysunku 25. Rysunek 25: Okno konfigurowania czujników strefy grzewczej Pole Główne grzanie zawiera nazwę czujnika uruchamiającego ogrzewanie główne. Ogrzewanie to jest aktywowane, jeśli którakolwiek ze stref grzewczych uruchomi ogrzewanie. Pole Grzanie zawiera listę odbiorników, które są uruchamiane w przypadku uruchomienia ogrzewania w strefie grzewczej. Pole Główne chłodzenie zawiera nazwę czujnika uruchamiającego klimatyzację główną. Klimatyzacja jest aktywowana, jeśli którakolwiek ze stref grzewczych uruchomi klimatyzację. Pole Chłodzenie zawiera listę odbiorników, które są uruchamiane w przypadku uruchomienia klimatyzacji w strefie grzewczej. Pole Czujnik temperatury zawiera nazwę czujnika temperatury powiązanego ze strefą grzewczą. Pole Temperatura zewnętrzna zawiera nazwę czujnika temperatury znajdującego się poza budynkiem. Ten czujnik jest wspólny dla wszystkich stref grzewczych. Pole Kontaktron zawiera listę czujników binarnych. Jeśli dowolny z tych czujników zostanie aktywowany, automatycznie aktywowany zostaje tryb przeciwzamrożeniowy. Pole Zmiana trybu pracy pozwala na uzależnienie trybu pracy strefy grzewczej od wejścia binarnego. Pierwszym krokiem podczas konfiguracji tej opcji jest wybranie wejścia binarnego. Kolejnym krokiem jest konfiguracja trybu pracy w przypadku, kiedy wejście jest aktywowane oraz w przypadku, kiedy wejście nie jest aktywowane. W każdym z tych przypadków należy określić tryb grzania oraz to, czy tryb ma wpływać na ogrzewanie oraz chłodzenie. Konfigurowanie ogrzewania podłogowego. str. nr 28

29 Kliknięcie w przycisk Konfiguruj pola Ogrzewanie podłogowe powoduje, że na ekranie pojawia się okno konfigurowania ogrzewania podłogowego, które zostało przedstawione na rysunku 26. Pole Aktywne uruchamia obsługę ogrzewania podłogowego w konfigurowanej strefie. Pole Grzanie zawiera nazwę odbiornika uruchamiającego ogrzewanie podłogowe. Pole Czujnik temperatury zawiera nazwę czujnika temperatury ogrzewania podłogowego. Pole Temperatura określa wartość temperatury, jaka powinna być utrzymywana przez panel xvision. Pole Offset temperatury określa wartość, która jest dodawana do wartości temperatury odczytanej z czujnika temperatury przed podjęciem decyzji o włączeniu ogrzewania podłogowego. Konfigurowanie ustawień czasowych. Rysunek 26: Okno konfigurowania ogrzewania podłogowego Po kliknięciu na przycisku Ustawienia czasowe należy skonfigurować w jaki sposób zmieniają się tryby strefy grzewczej, kiedy wybrane jest sterowanie automatyczne. Okno konfigurowania zakresów czasowych strefy grzewczej przedstawione zostało na rysunku 27. Okno to jest podobne do okna konfigurowania programów czasowych, opisanych w rozdziale Dodatkowo należy wskazać dla każdego zakresu czasowego jakiego trybu pracy dotyczy Komfort czy Czuwanie. Zakresy czasowe nie objęte poprzez tą konfigurację domyślnie dotyczą trybu pracy Noc. str. nr 29

30 Rysunek 27: Konfigurowanie zakresów czasowych strefy grzewczej Symulacja obecności Panel xvision potrafi symulować obecność domowników poprzez losowe włączanie i wyłączanie odbiorników. Konfigurowanie symulacji obecności odbywa się w zakładce Symulacja obecności w opcjach zaawansowanych. Ekran konfigurowania symulacji obecności został przedstawiony na rysunku 28. str. nr 30

31 Rysunek 28: Ekran konfigurowania symulacji obecności Sekcja 'Uruchomienie' konfiguruje urządzenie xcomfort lub wskaźnik, który uruchamia symulację obecności. Kliknięcie w przycisk 'Program czasowy' pozwala na wybranie programu czasowego, w którym symulacja obecności może zostać uruchomiona. Poza wybranym programem czasowym symulacja obecności nie może zostać uruchomiona. W sekcji 'Użyte wyjścia' należy określić listę urządzeń xcomfort, które biorą udział w symulacji obecności Centralne wyłączenie oświetlenia Panel xvision posiada możliwość niezależnego natychmiastowego wyłączenia skonfigurowanych odbiorników przełączających, odbiorników ściemniających oraz odbiorników analogowych. W zakładce Centralne Wyłączenie Oświetlenia można skonfigurować listę odbiorników biorących udział w takim globalnym wyłączeniu. Rysunek 29 przedstawia ekran konfigurowania CWO. str. nr 31

32 Rysunek 29: Ekran konfigurowania Centralnego Wyłączenia Oświetlenia Kliknięcie na przycisku Dodaj odbiornik powoduje wyświetlenie listy odbiorników. Po wybraniu odbiornika zostaje on dodany do listy. Kliknięcie na przycisku Usuń odbiornik powoduje usunięcie zaznaczonego na liście odbiornika. Kliknięcie na przycisku Usuń wszystkie powoduje usuniecie wszystkich odbiorników Dostęp zdalny Zakładka Dostęp zdalny pozwala na włączenie i skonfigurowanie opcji dostępu do panela xvision za pomocą telefonów komórkowych z systemem Android. Ekran konfigurowania zdalnego dostępu został przedstawiony na Rysunku 30. str. nr 32

33 Rysunek 30: Ekran konfigurowania zdalnego dostępu Zaznaczenie opcji Włączony powoduje aktywację zdalnego dostępu. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, zdalny dostęp nie jest możliwy. W polu Hasło należy wprowadzić hasło, jakie muszą podać użytkownicy zdalni, aby otrzymać dostęp do systemu. W polu Port należy wprowadzić numer portu sieciowego używany do komunikacji z klientami zdalnymi. Ten numer jest istotny z punktu widzenia programów zabezpieczających system przed dostępem z sieci Internet. str. nr 33

34 2 Używanie aplikacji xvision 2.1 Okno główne Rysunek 31: Okno główne aplikacji xvision Rysunek 31 przedstawia okno główne aplikacji xvision. Wszystkie podstawowe elementy systemu xvision są dostępne z menu znajdującego się po lewej stronie ekranu. Przewijanie tego menu polega na przejechaniu palcem po ekranie panela w miejscu gdzie znajduje się to menu. W lewej górnej części panela znajduje się historia, która przechowuje informację o tym, które elementy systemu były kolejno aktywowane przez użytkownika. Po historii można się poruszać za pomocą strzałek znajdujących się po obu stronach historii. Kliknięcie strzałkami w lewo powoduje przeładowywanie elementów systemu wstecz w kolejności odwrotnej do tej, w jakiej były uruchamiane przez użytkownika. Kliknięcie na strzałkę prawą powoduje przejście w historii do kolejnego uruchomionego elementu systemu. Na prawo od historii znajduje się symbol koperty. Jeśli symbol ten migocze oznacza to, że jedna lub więcej notatek posiadały zdefiniowane alarmy, i czas tych alarmów minął a notatki nie zostały przeczytane. Kliknięcie na symbolu migającej koperty powoduje str. nr 34

35 przejście do notatek. Na prawo od notatek znajduje się informacja o strefie grzewczej, jej nazwa, temperatura w tej strefie grzewczej, oraz symbol wskazujący czy w tej strefie aktualnie aktywowane jest grzanie lub chłodzenie. W prawym górnym rogu znajduje się zegar. 2.2 Kamery Po wybraniu elementu Kamery w centrum panela pojawi się widok czterech kamer. Kliknięcie na dowolną z kamer powoduje powiększenie jej widoku. Ponowne kliknięcie na widoku kamery powoduje powrót do poprzedniego widoku. Rysunek 32: Widok kamer str. nr 35

36 2.3 Sterowanie Po wybraniu elementu Sterowanie w centrum panela pojawi się widok zdefiniowanej strefy w postaci mapy i umieszczonych na niej ikon sterujących lub wskazujących. Po lewej stronie znajduje się lista zdefiniowanych i aktywnych stref, które można wybrać do wyświetlenia. Rysunek 33 przedstawia ekran stref. Rysunek 33: Ekran stref Plan może być przesuwany poprzez poruszanie palcem po ekranie panela lub za pomocą strzałek znajdujących się w rozecie sterującej, która znajduje się w lewym górnym rogu planu. Plan można także powiększać za pomocą ikon + i - znajdujących się na rozecie sterującej, lub za pomocą suwaka znajdującego się w prawym górnym rogu planu. Kliknięcie w symbol znajdujący się w centrum rozety sterującej powoduje przejście planu do ustawień początkowych. Jeśli w konfiguracji stref wybrano element Miniatura strefy, to w prawym dolnym rogu pojawi się miniatura planu, za pomocą której można szybko przejść do wybranego elementu planu jeśli nie mieści się on w całości w oknie panela. Aby powrócić do głównego menu należy ponownie kliknąć na przycisk Sterowanie. str. nr 36

37 2.4 Strefy grzewcze Po wybraniu elementu Strefy grzewcze w centrum panela pojawi się plansza sterowania ogrzewaniem wybranej strefy grzewczej. Po lewej stronie znajduje się lista skonfigurowanych stref grzewczych. Plansza sterowania strefą grzewczą odnosi się do aktualnie wybranej z tej listy strefy. Rysunek 34 przedstawia ekran stref grzewczych. Rysunek 34: Sterowanie strefą grzewczą W sekcji Tryb pracy można wybrać tryb pracy strefy grzewczej. Można także określić, czy tryb pracy ma dotyczyć ogrzewania, chłodzenia, czy obydwu tych akcji. Poniżej symbolu termometru można określić o ile system xvision ma zmienić temperaturę w aktualnej strefie grzewczej, bez zmiany konfiguracji. Pola Temperatura wewnętrzna oraz Temperatura zewnętrzna wskazują aktualne wartości czujników temperatury. Sekcje Chłodzenie oraz Ogrzewanie zawierają wartości temperatur, przy których xvision uruchomi odpowiednio ogrzewanie i chłodzenie wg aktualnie wybranego trybu pracy. Grafika prezentuje informacje o tym, czy aktualnie uruchomione jest ogrzewanie czy chłodzenie. W sekcji Podłogowe znajduje się informacja o aktualnej temperaturze czujnika ogrzewania podłogowego oraz str. nr 37

38 przycisk, za pomocą którego można zmienić tryb pracy ogrzewania podłogowego na jeden z trzech: Włączone (ogrzewanie podłogowe jest włączone niezależnie od temperatury czujnika), Wyłączone (ogrzewanie podłogowe jest wyłączone niezależnie od temperatury czujnika), Automatyczny (ogrzewanie podłogowe jest uruchamiane automatycznie jeśli temperatura czujnika spadnie o pół stopnia poniżej wartości określonej w konfiguracji, oraz jest wyłączane jeśli temperatura osiągnie skonfigurowaną wartość). Aby powrócić do głównego menu należy ponownie kliknąć na przycisk Strefy grzewcze. 2.5 Przeglądarka internetowa Po wybraniu elementu Internet w centrum panela pojawi się okno przeglądarki internetowej. Za jej pomocą można przeglądać strony internetowe. str. nr 38

39 2.6 Notatki Rysunek 35: Lista notatek Po wybraniu elementu Notatki w centrum panela pojawi się lista utworzonych notatek posortowana w ten sposób, że na górze znajdują się notatki utworzone najpóźniej. Każda z takich notatek posiada autora, datę utworzenia oraz początkową linię tekstu. Z lewej strony notatki znajduje się przycisk, który pozwala na usunięcie wybranej notatki. Symbol graficzny w postaci budzika na notatce informuje, że notatka posiada zdefiniowany alarm. Po kliknięciu na przycisku Usuń wszystkie powoduje usunięcie wszystkich notatek. Kliknięcie na przycisku Utwórz powoduje przejście do okna edycji nowej notatki, które zostało przedstawione na rysunku 36. str. nr 39

40 Rysunek 36: Edycja notatki W polu Autor należy wprowadzić nazwę autora notatki. Autora można także wybrać z listy autorów po kliknięciu na przycisku oznaczonym trzeba kropkami. Poniżej można wprowadzić treść notatki. Poniżej treści notatki można utworzyć dowolny symbol graficzny poprzez przesuwanie palcem w miejscu symbolu kartki papieru. Wybranie pola Alarm powoduje, że po czasie wskazanym w polach Data i Godzina ikona na głównym oknie panela zacznie migać. Po jej kliknięciu notatki, których czas alarmu upłynął, pojawią się jako pierwsze na liście notatek. Kliknięcie przycisku Anuluj powoduje zamknięcie okna edycji notatki bez jej zapisywania. Kliknięcie przycisku Wyczyść powoduje usunięcie prowadzonych danych do notatki. Kliknięcie przycisku Zapisz powoduje zachowanie notatki oraz przejście do okna listy notatek. W oknie zawierającym listę notatek po kliknięciu na notatce pojawi się ona w całości w oknie podglądu notatki. Kliknięcie przycisku Usuń powoduje usunięcie bieżącej notatki. Klikniecie przycisku Edytuj powoduje przejście do trybu edycji notatki. Kliknięcie przycisku Zamknij powoduje zamknięcie okna podglądu notatki i przejście do okna listy notatek. str. nr 40

41 2.7 Poziomy dostępu Po kliknięciu w menu głównym przycisku Poziomy dostępu na ekranie pojawi się okno przedstawione na rysunku 36. Rysunek 1: Okno poziomów dostępu Kliknięcie przycisku Wyloguj powoduje zablokowanie użytkownikowi dostępu do konfiguracji podstawowej i zaawansowanej systemu xvision. W celu usunięcia blokady, należy wprowadzić poprawne hasło (domyślnie dla konfiguracji podstawowej to '2', dla zaawansowanej '3'). 2.8 Alarm Wybranie w menu głównym przycisku Alarm skutkuje pojawieniem się na ekranie okna przedstawionego na rysunku 37. Rysunek 2: Okno uzbrajania alarmu Kliknięcie przycisku Uzbrój alarm powoduje wysłanie do wybranego w trakcie konfiguracji str. nr 41

42 odbiornika przełączającego sygnału interpretowanego jako uzbrojenie alarmu. Kliknięcie przycisku Anuluj powoduje zamknięcie okna i powrót do menu głównego. 2.9 Odtwarzacz MP3 Wybranie w menu głównym przycisku Odtwarzacz MP3 skutkuje pojawieniem się na ekranie okna przedstawionego na rysunku 38. Rysunek 3: Okno odtwarzacza MP3 Aby mieć możliwość odtwarzania plików MP3, należy na dysku zewnętrznym utworzyć katalog Music i umieścić w nim pliki muzyczne. Przycisk Przeszukaj służy do zaimportowania muzyki. Kliknięcie przycisku Play powoduje odtwarzanie aktualnie wybranego utworu z listy dostępnej w górnym prawym rogu. W celu przejścia do odtwarzania kolejnego pliku, należy wcisnąć przycisk Stop, wybrać kolejny utwór i kliknąć Play. Można także wykorzystać przyciski Następny, Poprzedni. Możliwe jest odtwarzanie muzyki w losowej kolejności należy kliknąć przycisk 123 do momentu pojawienia się grafiki 213. Przyciski + i służą do zmiany głośności. Powodują one zmianę natężenia dźwięku od 0 do wartości ustawionej w systemie operacyjnym. Można także zmieniać fragment aktualnie odtwarzanego pliku poprzez klikanie na pasku postępu. Przyciski pojedynczej strzałki, strzałki z kropką, dwóch zapętlonych strzałek służą do określenia typu odtwarzania plików: po kolei, zapętlenie na danym pliku, zapętlenie listy. str. nr 42

1. Pozyskanie aplikacji... 3. 2. Logowanie... 3. 3. Profile połączeniowe... 4. 4. Menu główne... 6. 5. Strefy... 7. 6. Sceny świetlne...

1. Pozyskanie aplikacji... 3. 2. Logowanie... 3. 3. Profile połączeniowe... 4. 4. Menu główne... 6. 5. Strefy... 7. 6. Sceny świetlne... Spis treści 1. Pozyskanie aplikacji... 3 2. Logowanie... 3 3. Profile połączeniowe... 4 4. Menu główne... 6 5. Strefy... 7 6. Sceny świetlne... 11 7. Kamery... 12 8. Strefy grzewcze... 13 str. nr 2 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2 Spis treści 1 Moduł Mapy 2 1.1 Elementy planu............................. 2 1.1.1 Interfejs widoku......................... 3 1.1.1.1 Panel sterujacy.................... 3 1.1.1.2 Suwak regulujacy przybliżenie...........

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Bramki xcomfort

1 Moduł Bramki xcomfort 1 Moduł Bramki xcomfort Moduł Bramki xcomfort daje użytkowników możliwość integracji Systemu Vision z urządzeniami bezprzewodowymi systemu Moeller xcomfort. Odpowiada on za zapewnienie łącza komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Program OBRAZY-SŁOWA-DŹWIĘKI - wspomaganie rozwoju, terapii, komunikowania się. Spis treści

Program OBRAZY-SŁOWA-DŹWIĘKI - wspomaganie rozwoju, terapii, komunikowania się. Spis treści Program OBRAZY-SŁOWA-DŹWIĘKI - wspomaganie rozwoju, terapii, komunikowania się Spis treści 1. Wprowadzenie 1 2. Wymagania sprzętowe i instalacja programu 1 3. Obsługa programu 2 4. Zakładka PACJENT 3 5.

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja EQU Kantech

Instrukcja EQU Kantech Instrukcja EQU Kantech Pobranie konfiguracji Konfiguracje Kantecha do IFTER EQU pobieramy za pomocą opcji we właściwościach integracji Kantech wskazując lokalizacje katalogu..\data\kantech. Po wskazaniu

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji...

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji... Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Przygotowanie kompozycji... 4 3.1. Wybór kompozycji... 4 3.2. Edycja kompozycji... 5 3.2.1. Dodawanie pliku Flash przygotowanie plików Flash...

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Bramki xcomfort 3

1 Moduł Bramki xcomfort 3 Spis treści 1 Moduł Bramki xcomfort 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Bramki xcomfort............... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Bramki xcomfort.......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Bramki xcomfort............

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... 2 1.1. OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 1.4.1. PRACA Z BRAMOFONEM...

Bardziej szczegółowo

MagicInfo Express instrukcja obsługi

MagicInfo Express instrukcja obsługi MagicInfo Express instrukcja obsługi INFO MagicInfo Express Kreator zawartości to program pozwalający w prosty sposób tworzyć zawartość LFD na podstawie różnych szablonów oraz harmonogramy wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

inwasico.ico inwasico.ico inwasico.ico Instrukcja InwasApplication

inwasico.ico inwasico.ico inwasico.ico Instrukcja InwasApplication inwasico.ico inwasico.ico inwasico.ico Instrukcja InwasApplication InwasApplication - Instrukcja Spis treści Konfiguracja... 3 Repozytoria... 3 Dodawanie nowego repozytorium... 4 Import dokumentów... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

1 Rejestrator czasu pracy

1 Rejestrator czasu pracy 1 Rejestrator czasu pracy Rejestrator Czasu Pracy (określany również skrótowo RCP) pozwala na zbieranie i prezentowanie informacji o godzinach przepracowanych przez wybranych użytkowników systemu. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź.

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź. Instrukcja obsługi aplikacji do projekcji I. Uruchom/zatrzymaj projekcję Są trzy sposoby uruchamiania/zatrzymywania projekcji: 1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X7

Instrukcja obsługi FiiO X7 Instrukcja obsługi FiiO X7 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X7. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0

Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Instrukcja obsługi SafeIT - modułu zdalnego sterowania do sterowników kotłów CO firmy Foster v1.0 Wersja z dnia: 2017-08-21 Spis treści Opis... 3 1. Zasady bezpieczeństwa... 3 Instalacja... 3 Użytkowanie...

Bardziej szczegółowo

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4

Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2. Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Spis treści Wczytywanie cenników z poziomu programu Norma EXPERT... 2 Tworzenie własnych cenników w programie Norma EXPERT... 4 Wczytywanie cenników z poziomu serwisu internetowego www.intercenbud.pl do

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

SAPL instrukcja obsługi. SAPL instrukcja obsługi

SAPL instrukcja obsługi. SAPL instrukcja obsługi SAPL instrukcja obsługi SAPL instrukcja obsługi Kluczowe właściwości programu Obsługa do 4 niezależnych autoklawów Ochrona dostępu do programu za pomocą logowania Możliwość definiowania różnych poziomów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA Mobile Viewer 2 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.2 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo