Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok"

Transkrypt

1 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok ZAWIERCIE, LUTY 2011 r.

2 2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Zatwierdził: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu Wiesław Olechnowicz

3 SPIS TREŚCI 3 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie zawierciańskim w 2010 roku Sytuacja epidemiologiczna powiatu zawierciańskiego w 2010 r. w zakresie chorób zakaźnych, przeciwko którym prowadzone są obowiązkowe szczepienia ochronne Sytuacja epidemiologiczna powiatu zawierciańskiego w 2010 roku w zakresie wybranych chorób zakaźnych Sytuacja epidemiologiczna powiatu zawierciańskiego w 2010 roku w zakresie zakażeń i zatruć pokarmowych Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej Szczepienia ochronne Wnioski II. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku Stan sanitarny obiektów żywieniowo-żywnościowych Ocena sposobu żywienia Akcje Współpraca z innymi służbami kontroli Nadzór nad importem/exportem Jakość zdrowotna środków spożywczych Wnioski III. Jakość wody przeznaczonej do spożycia Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi IV. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej Wody powierzchniowe wykorzystywane do kąpieli i rekreacji Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej Wnioski V. Warunki sanit. w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz warunki pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach VI. Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy Ocena stanu sanitarnego w zakładach pracy Choroby zawodowe, ocena narażenia zawodowego VII. Oświata Zdrowotna i promocja zdrowia VIII. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny... 78

4 4 Zdrowie publiczne jest umiejętnością i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia oraz promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki społeczności na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, oświaty dotyczącej zasad higieny osobistej, powoływania i sprawnego funkcjonowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego diagnozowania i zapobiegawczego leczenia chorób oraz na rzecz takiego rozwoju mechanizmów społecznych, który zapewni każdemu członkowi społeczności standard życia umożliwiający zachowanie zdrowia. C. E. Winslow Zdrowie publiczne leży w interesie każdego człowieka. Dlatego w ciągu wieków w społeczeństwach stopniowo powstawały specjalne zawody, instytucje, służby, których celem było tworzenie i wdrażanie strategii poprawy stanu zdrowia obywateli oraz podejmowanie w tym zakresie praktycznych działań. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) określa zadania i kompetencje Inspekcji, w art.1 stwierdza: Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Ustawa ta konstytuuje Państwową Inspekcję Sanitarną, jako instytucję nadzoru w zdrowiu publicznym.

5 5 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Sytuacja demograficzna powiatu zawierciańskiego w 2010 roku (dane liczbowe z GUS, stan na dzień roku) Powierzchnia powiatu zawierciańskiego km 2. Powiat zawierciański zajmuje 8,16% powierzchni województwa śląskiego. Liczba ludności w powiecie zawierciańskim Liczba ludności w powiecie zawierciańskim stanowi 2,6% ludności województwa śląskiego Liczba ludności w województwie śląskim Liczba ludności w Polsce W skład powiatu zawierciańskiego wchodzi 10 gmin: Ludność 2 gminy miejskie: Miasto Zawiercie Miasto Poręba gminy miejsko-wiejskie: Gmina Łazy miasto wieś Gmina Ogrodzieniec miasto wieś Gmina Pilica miasto wieś Gmina Szczekociny miasto wieś gminy wiejskie: Irządze Kroczyce Włodowice Żarnowiec Liczba dzieci do lat 2 w powiecie zawierciańskim 2 257

6 6 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 1. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie zawierciańskim w 2010 roku Celem prowadzonego nadzoru epidemiologicznego w powiecie zawierciańskim jest monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych oraz wczesne wykrywanie zagrożeń w celu ich skutecznego zwalczania. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz.1570 z dnia r. ze zm.) nakłada na lekarzy obowiązek zgłaszania 59 chorób zakaźnych, jednostek i zespołów chorobowych, a na Państwową Inspekcję Sanitarną obowiązek rejestracji tych chorób. W 2010 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu zgłoszono z terenu powiatu zawierciańskiego 1342 przypadki chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć podlegających obowiązkowemu zgłaszaniu, 120 osób z powodu chorób zakaźnych było hospitalizowanych. Najwięcej było zachorowań na ospę wietrzną, gruźlicę oraz boreliozę. W analizowanym okresie sytuację epidemiologiczną powiatu zawierciańskiego w zakresie chorób zakaźnych należy uznać za dobrą. Nie zarejestrowano zachorowań na choroby zakaźne importowane do Polski z innych krajów. Wśród chorób objętych obowiązkową profilaktyką swoistą ujętą w Programie Szczepień Ochronnych, w 2010 r. nie zarejestrowano zachorowań na błonicę, tężec, poliomyelitis, odrę. Ważnym problemem zdrowotnym w powiecie zawierciańskim jest nadal borelioza, wskaźnik zapadalności na 100 tys. ludności (32,6) jest wciąż wyższy w stosunku do wskaźnika zapadalności w Polsce (23,6), na co niewątpliwie ma wpływ specyficzny charakter regionu tereny leśne stanowią 29,5% ogólnej powierzchni powiatu. Jednocześnie obserwuje się spadek liczby zachorowań w stosunku do roku ubiegłego, co może być wynikiem prowadzonych akcji edukacyjnych w roku 2010 Pion Oświaty Zdrowotnej prowadził edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych oraz przekazywał materiały edukacyjne dot. boreliozy i KZM w zakładach nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej, świetlicach środowiskowych oraz w ośrodkach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Na wysokim poziomie utrzymują się również zachorowania na wzw B i gruźlicę, wskaźnik zapadalności na 100 tys. ludności jest ciągle wyższy niż w województwie śląskim.

7 7 Analizę zachorowań na wybrane choroby zakaźne w 2010 r. w powiecie zawierciańskim, w województwie śląskim i Polsce przedstawiono w tabeli 1. W analizie posługiwano się danymi z meldunków dwutygodniowych PZH. Lp. 1. Salmonelozy Tabela 1. Analiza zachorowań na wybrane choroby zakaźne w powiecie zawierciańskim, województwie śląskim i Polsce w 2010 roku 1. Jednostka chorobowa Powiat zawierciański Województwo śląskie Polska A B A B A B zatrucia pokarmowe 13 10, , ,9 zakażenia pozajelitowe , ,5 2. Biegunki u dzieci do lat ,8* ,9* ,4* 3. Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe 5 4, , ,0 4. Krztusiec 1 0, , ,3 5. Szkarlatyna 18 14, , ,4 6. Róża 7 5, , ,1 7. Borelioza z Lyme 40 32, , ,6 8. Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień 8 6, , ,6 9. Ospa wietrzna , , ,0 10. Odra , , Różyczka 6 4, , ,9 12. Wzw typu B ostre 3 2,4 21 0, ,39 13 Wzw typu B - przewlekłe 6 4, , ,8 14. Wzw typu C wg definicji przypadku z 2009 r. 4 3, , ,7 15. Wzw typu C wg definicji przypadku z 2005 r. 3 2, , , Świnka 13 10, , ,2 17. Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę: ogółem 18 14, , ,7 18. Przypadki potwierdzone laboratoryjnie grypa wywołana nowym wirusem AH1N , , Gruźlica 40 32, ,5 b.d. b.d. A B - liczba zachorowań na chorobę zakaźną - wskaźnik zapadalności na chorobę zakaźną (zachorowania/100tys. ludności) B* - wskaźnik zapadalności na biegunki u dzieci do lat 2 (zachorowania/10tys.dzieci do lat 2) b.d - brak danych

8 8 2. Sytuacja epidemiologiczna powiatu zawierciańskiego w 2010 r. w zakresie chorób zakaźnych, przeciwko którym prowadzone są obowiązkowe szczepienia ochronne Błonica W 2010 roku w Polsce nie odnotowano zachorowań na błonicę. Tężec W 2010 roku w powiecie zawierciańskim nie zarejestrowano zachorowań na tężec, w Polsce odnotowano 16 przypadków zachorowań, w województwie śląskim 1 zachorowanie. Krztusiec W powiecie zawierciańskim w analizowanym okresie odnotowano 1 zachorowanie na krztusiec u dziecka (1 rok i 11 miesięcy), które otrzymało 4 dawki szczepionki DTP. Obserwuje się spadek liczby zachorowań (w latach 2009, zachorowania). W Polsce odnotowano 1272 przypadki zachorowań na krztusiec, a w województwie śląskim 120 przypadków. Ostre nagminne porażenie dziecięce (polio) wywołane dzikim wirusem W związku z wprowadzeniem dzikich szczepów wirusa polio w regionie europejskim (63 przypadki OPV na terenie Tadżykistanu) wzmożony został nadzór epidemiologiczny nad ostrymi porażeniami wiotkimi. W powiecie zawierciańskim w 2010 r. nie odnotowano zachorowań na ostre nagminne porażenie dziecięce. W Polsce odnotowano 44 przypadki ostrych porażeń wiotkich u dzieci w wieku 0-14 lat, w powiecie zawierciańskim nie zgłoszono przypadków OPW.

9 9 Odra W Polsce realizowany jest program WHO dotyczący eliminacji odry, w związku z czym monitorowane są wszystkie przypadki podejrzeń zachorowań, pobierane są próbki krwi do badania w kierunku przeciwciał odrowych. W powiecie zawierciańskim w 2010 r. nie odnotowano zachorowań na odrę, nie zgłoszono również podejrzeń zachorowań. W województwie śląskim rozpoznano 2 przypadki zachorowań na odrę, w Polsce Różyczka W województwie śląskim w analizowanym okresie odnotowano ogółem 443 przypadki zachorowań na różyczkę, a w Polsce Ogółem zarejestrowano 6 przypadków różyczki u dzieci w wieku od 3 do 9 lat. W 6 przypadkach różyczka była rozpoznana na podstawie objawów klinicznych (w tym u 5 osób wcześniej zaszczepionych). Odstępy czasu od zaszczepienia do zachorowania wynosiły 3-4 lata. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) W powiecie zawierciańskim w 2010 r. zarejestrowano 13 przypadków zachorowań na świnkę, rozpoznanych na podstawie objawów klinicznych, (11 osób nieszczepionych, 2 osoby zaszczepione szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce - zachorowanie nastąpiło po 3 latach od zaszczepienia). W województwie śląskim odnotowano 411 przypadków, a w Polsce Wirusowe zapalenia wątroby typu B W analizowanym okresie w Polsce odnotowano 1634 przypadki zachorowań na wzw typu B, w województwie śląskim 135, a w powiecie zawierciańskim 9; 3 przypadki ostrego wzw B i 6 przypadków przewlekłych wzw typu B. Wskaźnik zapadalności w powiecie zawierciańskim jest wyższy niż w województwie śląskim i w Polsce (tabela 1). W 2010 roku do rejestru nosicieli wirusa HBV prowadzonego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu na podstawie wyników badań laboratoryjnych wpisanych zostało 18 osób. W rejestrze nosicieli wirusa HBV prowadzonym od 1986 r. znajdują się 884 osoby.

10 10 Analizę zachorowań na wzw typu B ostre w latach na terenie nadzorowanym przez PPIS w Zawierciu przedstawia wykres. Wykres 1. Zapadalność na wzw typu B ostre Wirusowe zapalenia wątroby typu C W 2010 roku w Polsce zarejestrowano 4119 przypadków zachorowań na wzw typu C, w województwie śląskim 306, a w powiecie zawierciańskim 7; 1 przypadek ostrego wzw C i 6 przypadków przewlekłych wzw typu C. Wskaźnik zapadalności w powiecie zawierciańskim jest niższy niż w województwie śląskim i w Polsce (tabela 1). Do rejestru nosicieli wirusa HCV prowadzonego w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu w 2010 roku wpisano 13 nosicieli wirusa HCV. W rejestrze osób zakażonych wirusem HCV prowadzonym od 1993 r. znajdują się 192 osoby. Gruźlica W województwie śląskim w roku 2010 odnotowano 1186 przypadków zachorowań, zarejestrowano 1885 osób z kontaktu z chorym. Odnotowano 35 zachorowań wśród osób ze styczności.

11 11 W powiecie zawierciańskim w analogicznym okresie zarejestrowano 40 przypadków zachorowań na gruźlicę (więcej niż w roku przypadki), zarejestrowano 51 osób z kontaktu z chorym, odnotowano 2 zachorowania osób ze styczności. Wskaźnik zapadalności na 100 tys. ludności (32,6) jest wyższy w stosunku do wskaźnika zapadalności województwa śląskiego (25,5). Odnotowane zachorowania rozpoznano u osób dorosłych i dwójki dzieci (4 i 17 lat), a analiza zachorowań wg płci wykazała, że wśród osób chorych było 25 mężczyzn i 15 kobiet (2 dzieci, 3 osoby bezrobotne, 7 emerytów i 28 osób pracujących), 21 przypadków zostało potwierdzonych bakteriologicznie. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej odgrywa zasadniczą rolę w wykrywaniu chorych na gruźlicę. To zazwyczaj w poradni rejonowej - najbliższej miejsca zamieszkania chorego prowadzone powinno być bezpośrednio nadzorowane leczenie p/prątkowe chorych. Ten bezpośredni nadzór leczenia (Directly Observed Treatment) DOT jest gwarancją realizacji zalecanego leczenia, co skutkuje pełnym wyleczeniem i zapobieganiu lekooporności. W Polsce od wielu lat realizowane są prawie wszystkie elementy strategii. Podstawowym wnioskiem jest wdrożenie w szerszym, a może nawet w pełnym zakresie bezpośredniego nadzorowanego leczenia tych chorych.

12 12 3. Sytuacja epidemiologiczna powiatu zawierciańskiego w 2010 roku w zakresie wybranych chorób zakaźnych Ospa wietrzna Liczbę zachorowań na ospę wietrzną w latach , z podziałem na grupy wiekowe na terenie nadzorowanym przez PPIS w Zawierciu przedstawia poniższa tabela. Tabela 2. Wiek (ukończone lata) Liczba zachorowań na ospę wietrzną i więcej Razem W Polsce 2010 roku odnotowano zachorowań na ospę wietrzną, w województwie śląskim 26087, a w powiecie zawierciańskim 894. W 2010 r. w powiecie zawierciańskim stwierdza się wzrost liczby zgłoszonych zachorowań w stosunku do lat ubiegłych oraz wyższą zapadalność na ospę wietrzną niż w województwie śląskim i w Polsce. Neuroinfekcje W 2010 roku w powiecie zawierciańskim odnotowano 3 przypadki zachorowań na wirusowe zapalenie opon mózgowych - nie określone; 1 przypadek kleszczowego zapalenia mózgu; 1 przypadek listeriozowego zapalenia opon mózgowych i mózgu. Borelioza z Lyme W 2010 roku w Polsce odnotowano 9011 przypadków zachorowań na boreliozę, w województwie śląskim 1522 przypadki, a w powiecie zawierciańskim 40. W powiecie zawierciańskim od 2005 roku obserwuje się spadek liczby zachorowań na boreliozę. Zachorowania w roku 2010 wystąpiły u: emerytów (13), pracowników fizycznych (10), pracowników umysłowych (2), bezrobotnych (3),

13 13 rencistów (5), uczniów w wieku od 6-18 lat 6 i 1 studentka. Zachorowania stwierdzono u osób z gmin: miejskich (Zawiercie, Poręba) 28 osób, gmin miejskowiejskich (Ogrodzieniec, Łazy, Szczekociny) 8 osób i gmin wiejskich (Żarnowiec, Włodowice) 4 osoby. Wskaźnik zapadalności na 100 tys. ludności na boreliozę z Lyme w powiecie zawierciańskim po raz pierwszy od kilku lat jest na poziomie wskaźnika zapadalności województwa śląskiego, nadal jednak jest wyższy niż w Polsce. Tabela 3. Analiza zachorowań na boreliozę z Lyme w Polsce, województwie śląskim i powiecie zawierciański, w latach Rok Polska województwo śląskie powiat zawierciański A B A B A B , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 A liczba zachorowań na chorobę zakaźną B wskaźnik zapadalności na chorobę zakaźną (zachorowania/100 tys. ludności)

14 14 Liczby zachorowań na boreliozę z Lyme wg grup wiekowych w powiecie zawierciańskim w latach przedstawia poniższa tabela. Tabela 4. Wiek (ukończone lata) 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok i więcej Razem Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień W 2010 roku w Polsce rozpoczęto szczepienia u 7497 osób narażonych w związku ze stycznością i narażeniem na wściekliznę, w województwie śląskim u 643 osób, a w powiecie zawierciańskim rozpoczęto szczepienia przeciwko wściekliźnie u 8 osób pokąsanych przez zwierzęta. Grypa 1 W dalszym ciągu chorobą wymagającą stałego nadzoru epidemicznego jest grypa. Do PSSE w Zawierciu w 2010 roku zgłoszono 18 zachorowań na grypę i choroby grypopodobne (w tym nie odnotowano przypadków zachorowań na grypę A/ H1N1v potwierdzonych laboratoryjnie). W województwie śląskim zarejestrowano przypadków w tym 22 przypadki potwierdzone laboratoryjnie grypy wywołanej wirusem AH1N1v. Porównano liczbę zgłoszeń zachorowań na grypę i choroby grypopodobne w analogicznych okresach sezonów grypowych 2010/2011 i 2009/2010 (od września do końca grudnia), obserwuje się znaczny spadek zachorowań zgłoszenia zachorowań i podejrzeń zachorowań w sezonie grypowym 2009/2010; 9 zgłoszonych zachorowań /podejrzeń grypy w sezonie 2010/2011. W 2010 roku przeciwko grypie zaszczepiło się 1568 mieszkańców powiatu zawierciańskiego (co stanowi 1,3% populacji powiatu). W 2009 r. zaszczepiło się 3514 osób (2,9 % populacji). Liczbę osób, które zaszczepiły się przeciwko grypie z podziałem na grupy wiekowe w latach 2010, 2009 przedstawia wykres.

15 15 Wykres 2. Liczba osób zaszczepionych przeciwko grypie w przedziałach czasowych Liczba osób zaszczepionych przeciwko grypie w przedziałach wiekowych lat 5-14 lat lat 65 lat i więcej Posocznice W 2010 roku w powiecie zawierciańskim nie odnotowano posocznic.

16 16 4. Sytuacja epidemiologiczna powiatu zawierciańskiego w 2010 roku w zakresie zakażeń i zatruć pokarmowych Zakaźne zatrucia pokarmowe W 2010 roku w Polsce odnotowano 9537 przypadków zatruć pokarmowych pałeczkami Salmonella, w województwie śląskim 823 przypadków, a w powiecie zawierciańskim 13 przypadków. Do PSSE w Zawierciu ogółem zgłoszono 18 zatruć pokarmowych o etiologii bakteryjnej, hospitalizowano 16 osób, w 13 przypadkach zatruć czynnikiem etiologicznym była Salmonella (w 9 przypadkach - S. Enteritidis; w 2 - S. Typhimurium, w 1 przypadku - S. Virchow, w 1 - S. Sintpaul), pozostałe 5 przypadków to inne bakteryjne zatrucia pokarmowe nieokreślone. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe W powiecie zawierciańskim w opisywanym okresie sprawozdawczym zarejestrowano 2 przypadki bakteryjnego zakażenia jelitowego spowodowane: 1 przypadek Yersinia enterocolitica i 1 przypadek Pseudomonas aeruginosa. Wirusowe zakażenia jelitowe W związku z istotnym wzrostem ogólnej liczby wirusowych zakażeń jelitowych oraz posocznic wywołanych przez zakażenia bakterią Streptococcus pneumoniae w województwie śląskim (w IV kwartale 2010 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2009 r. oraz III kwartale 2010 roku) dokonano analizy, która wykazała, że w wymienionych okresach do PSSE w Zawierciu nie zgłoszono przypadków posocznic, a ilość zgłoszonych zakażeń jelitowych jest mniejsza. Dur brzuszny i dury rzekome W 2010 roku w Polsce zarejestrowano 6 przypadków durów rzekomych. W powiecie zawierciańskim i województwie śląskim nie zarejestrowano przypadków zachorowań na dur brzuszny i dury rzekome. Czerwonka bakteryjna W 2010 roku w Polsce odnotowano 24 przypadki zachorowań na czerwonkę, w powiecie zawierciańskim nie odnotowano zachorowań.

17 17 Biegunki u dzieci do lat 2 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w Polsce zarejestrowano przypadki biegunek u dzieci do lat 2, w województwie śląskim 1115 przypadków zachorowań, a w powiecie zawierciańskim 16. W 12 przypadkach zachorowania zostały wywołane przez rotawirusy, 1 przypadek - Yersinia enterocolitica, 1 przypadek Pseudomonas aeruginosa oraz w 2 przypadkach czynnik etiologiczny był nieokreślony. Wirusowe zapalenia wątroby typu A W analizowanym okresie w powiecie zawierciańskim nie odnotowano zachorowań na wzw typu A (w Polsce odnotowano 156 przypadków zachorowań, a w województwie śląskim 35).

18 18 Tabela 5. Liczby zachorowań i zapadalności na wybrane choroby zakaźne w powiecie zawierciańskim w latach L.p. Jednostka chorobowa 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok A B A B A B A B 1. Salmonelozy zatrucia pokarmowe 18 14, , , ,6 zakażenia pozajelitowe Biegunki u dzieci do lat ,0* ,2* ,0* 16 70,8* 3. Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe 8 6,5 3 2,4 1 0,8 5 4,0 4. Różyca , Krztusiec 1 0,8 3 2,4 3 2,4 1 0,8 6. Szkarlatyna 7 5,7 5 4, , ,7 7. Zapalenia opon mózgowych (ogółem) 2 1,6 1 0,8 2 1,6 3 2,4 8. Zapalenie mózgu (ogółem) 5 4,0 1 0,8 2 1,6 2 1,6 9. Róża 23 18, ,5 9 7,3 7 5,7 10. Borelioza z Lyme 60 48, , , ,6 11. Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień ,5 12. Ospa wietrzna , , , ,2 13. Odra 3 2, Różyczka 75 60,6 4 3, ,9 15. Wzw typu A , Wzw typu B 7 5,7 2 1,6 6 4,8 9 7,3 16. Wzw typu C 4 3, ,3 6 4,8 7 5,7 17. Wzw B+C (zakażenie mieszane) Świnka 9 7,3 7 5,6 12 9, ,6 19. Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę , , , ,7 20. Gruźlica 28 22, , , ,6 21. Lamblioza /giardioza/ 1 0,8 1 0, A liczba zachorowań na chorobę zakaźną B wskaźnik zapadalności na chorobę zakaźną (zachorowania/100tys. ludności) B* - wskaźnik zapadalności na biegunki u dzieci do lat 2 (zachorowania/10tys.dzieci do lat 2

19 19 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Tabela 6. Wybrane choroby zakaźne w powiecie zawierciańskim w 2009 roku Jednostka chorobowa Salmonelozy Szkarlatyna Gruźlica zatrucia pokarmowe zakażenia pozajelitowe Zapalenie opon mózgowych (ogółem) Zapalenie mózgu (ogółem) Róża Ospa wietrzna Różyczka Wzw B Wzw C Wzw B+C (zakażenie mieszane) Świnka Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A Gminy miejskie Gminy miejsko-wiejskie Gminy wiejskie Zawiercidzieniekocinwiewice Ogro- Szcze- Żarno- Włodo- Poręba Łazy Pilica Kroczyce ,7 11,4 21,1 24,8 11,2 12, , ,0 22,8 10,5 6, ,3 11,4 10,5 31,0-12,3 12,3 31,7 75, , , , , ,2 11,2 12, ,2 1335,1 1534, ,8 1614,4 552,0 1096,4 188, ,8 34, , , ,2 11,2 24, ,8 11,4-12, , ,6-31,7 18,6 11, , ,8 12, ,6 Irządze , , ,1 RAZEM 13 10, , ,6 3 2,4 2 1,6 7 5, ,2 6 4,9 9 7,3 7 5, ,6 8 6,5 A liczba zachorowań na chorobę zakaźną B wskaźnik zapadalności na chorobę zakaźną (zachorowania/100tys. ludności

20 20 5. Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej Do zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Zawierciańskiego należą: Szpital Powiatowy w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, Żłobek Miejski w Zawierciu oraz 41 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 133 prywatne gabinety lekarskie. W skład ambulatoryjnych zakładów opieki zdrowotnej wchodzi 61 placówek medycznych. Ponadto na terenie Powiatu Zawierciańskiego funkcjonuje 11 filii będących częścią zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie działalności innego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Szpital Powiatowy w Zawierciu był nadzorowany przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadził nadzór nad jakością wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z ujęcia przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu oraz nad jakością wody ciepłej w instalacji wewnętrznej Szpitala na obecność bakterii Legionella sp. Pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym zbadano 5 próbek wody z ujęcia przy szpitalu na koniec 2010 r. jakość wody spełniała wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pobrano i zbadano 6 próbek wody ciepłej na obecność bakterii Legionella sp. - w zbadanych próbkach nie odnotowano przekroczeń. W 2010 roku skontrolowano 43 obiekty publicznej i niepublicznej opieki zdrowotnej (90%), przeprowadzono 186 kontroli sanitarnych, w tym 12 kontroli w zakresie skuteczności procesów sterylizacji. W wyniku przeprowadzonych kontroli w 24 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego, w 4 przypadkach ukarano osoby odpowiedzialne grzywną w postaci mandatu karnego na łączną kwotę 400 zł, wydano 2 decyzje administracyjne. W omawianym roku skontrolowano 58 prywatnych gabinetów lekarskich, przeprowadzając 97 kontroli sanitarnych w tym 10 kontroli skuteczności sterylizacji oraz 1 kontrolę interwencyjną. W wyniku stwierdzonych uchybień wydano 3 decyzje administracyjne, a w 1 przypadku osobę odpowiedzialną ukarano grzywną w postaci mandatu karnego na kwotę 200 zł. W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie sterylizacji dokonano oceny procedur sterylizacyjnych z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań zaopatrzenia

21 21 w materiały sterylne oraz skuteczności procesów sterylizacyjnych w placówkach ochrony zdrowia. Na terenie powiatu zawierciańskiego w 2010 roku funkcjonowało 78 urządzeń sterylizacyjnych. W ramach nadzoru zewnętrznego nad prawidłowością procesów sterylizacyjnych pracownicy epidemiologii skontrolowali skuteczność procesów sterylizacji testami mikrobiologicznymi kontrolując 22 procesy sterylizacyjne przeprowadzone w autoklawach - wszystkie procesy sterylizacji w badanych urządzeniach przeprowadzono skutecznie. Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego od maja 2010 roku pracownicy inspekcji nie wykonują kontroli zewnętrznej skuteczności procesów sterylizacji. W roku 2010 PPIS w Zawierciu wydał 17 postanowień o spełnieniu wymagań rozporządzenia Ministra zdrowia z 10 listopada 2006 r., 4 postanowienia o braku spełnienia w/w wymagań, 3 pozytywne opinie o sporządzonych przez zakłady opieki zdrowotnej programach dostosowania oraz 11 postanowień o spełnieniu wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 09 marca 2000 r. Jeden samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (posiadający 4 placówki) spełnia wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz.1568 ze zm.), pozostałe zakłady posiadają programy dostosowania do wymagań rozporządzenia pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Zawierciu. Odstępstwa od wymagań obowiązującego rozporządzenia dotyczą zapewnienia sterylizacji narzędzi zgodnej z przepisami ww. rozporządzenia, zainstalowania windy w obiekcie, połączenia gabinetu dla dzieci z pokojem przygotowawczym i połączenia gabinetu ginekologicznego z kabiną higieny osobistej kobiet. Biorąc pod uwagę dostosowanie do wymagań obowiązującego rozporządzenia, czystość bieżącą, stan sanitarno techniczny i estetykę pomieszczeń, zaopatrzenie w wodę, sposób gospodarowania odpadami oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków jako dobry oceniono stan sanitarno porządkowy i techniczny SPZOZ w Łazach, SPZOZ SKALMED w Kroczycach i SPZOZ w Porębie. Spośród 41 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 18 spełnia wymagania ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r., natomiast 23 posiadają pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Zawierciu programy dostosowania.

22 22 W programach dostosowania zakładów do wymagań obowiązującego rozporządzenia najczęściej pojawia się odstępstwo dotyczące zapewnienia sterylizacji narzędzi zgodnej z przepisami ww. rozporządzenia oraz dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i zapewnienia pomieszczenia porządkowego. Nadzór w zakładach opieki zdrowotnej prowadzony jest w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego, oceny czystości bieżącej, jak również postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi. W zakresie epidemiologii w zakładach opieki zdrowotnej przeprowadzono kontrole sanitarne ze szczególnym naciskiem na procedury dezynfekcyjne w zakresie prawidłowości doboru i stosowania środków dezynfekcyjnych w profilaktyce zakażeń, przygotowywania i sposobu przechowywania, opracowania, wdrożenia oraz aktualizacji procedur dekontaminacji narzędzi i sprzętu medycznego, które nie wykazały nieprawidłowości. Zabezpieczenie w środki dezynfekcyjne w skontrolowanych placówkach w zakresie ilościowym i asortymentowym oceniono jako wystarczające. Deratyzacja W nadzorze sanitarnym w 2010 r., na podległym terenie powiatu zawierciańskiego uwzględniono działania w celu wyeliminowania ewentualnego problemu zaszczurzenia. Większość powszechnych akcji deratyzacyjnych przeprowadzana jest dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym. W 2010 r. na terenie powiatu przeprowadzono 9 akcji deratyzacyjnych, w tym 4 akcje przeprowadzono w okresie wiosennym, 5 akcji w okresie jesiennym.

23 23 6. Szczepienia ochronne Program Szczepień Ochronnych (PSO) jest corocznie opracowywany na podstawie komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego, zaś organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują jego realizację. W 2010 roku szczepienia ochronne przeciwko chorobom zakaźnym prowadzono zgodnie z załącznikiem do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie Programu szczepień ochronnych na rok Na terenie powiatu zawierciańskiego obowiązkowe szczepienia ochronne wykonywano w 24 placówkach, nadzorowanych przez PSSE Zawiercie. Populacja objęta obowiązkowym Programem Szczepień Ochronnych w ciągu ostatnich 6 lat zmniejszyła się o 12 % i w roku 2010 liczyła dzieci i młodzieży. Na podstawie posiadanych danych od świadczeniodawców rocznego sprawozdania ze szczepień ochronnych dokonano analizy stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży w powiecie zawierciańskim w 2010 r. Wykazała ona, że wykonanie szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym przebiegało prawidłowo. Realizowane przez PIS działania mające na celu zwiększenie liczby terminowo i kompletnie zaszczepionych dzieci spowodowały wykonanie w wyższym procencie szczepień przeciw: odrze, śwince i różyczce w 2 r.ż. 79,47 % (wzrost o 6,97 %), Poliomyelitis w 2 r.ż. 98,80 (wzrost o 0,2 %) oraz odrze, śwince i różyczce w 10 r.ż. 86,50 % (wzrost o 14,26 %) W ramach nadzoru nad szczepieniami w 2010 r. przeprowadzono 60 kontroli w zakresie oceny prowadzenia i wykonania szczepień ochronnych. W zakresie transportu, przechowywania i przestrzegania terminów ważności szczepionek nieprawidłowości nie stwierdzono.

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2011 rok

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2011 rok POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2011 rok ZAWIERCIE, LUTY 2012 r. Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Zawierciu

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2013 rok

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2013 rok POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2013 rok ZAWIERCIE, MARZEC 2014 r. Zatwierdził: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego w 2008 roku

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego w 2008 roku POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego w 2008 roku ZAWIERCIE, WRZESIEŃ 2009 r. p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2006 r.

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2006 r. POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 6 r. ZAWIERCIE, MAJ 7 r. Zatwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2015 rok

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2015 rok POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2015 rok ZAWIERCIE, LUTY 2016 r. Zatwierdził: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2009 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 914 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

1. Zakres nadzoru sanitarnego

1. Zakres nadzoru sanitarnego X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 899 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł,

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŻYWIECKIEGO W 2012 R.

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŻYWIECKIEGO W 2012 R. OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŻYWIECKIEGO W 2012 R. Głównym celem działania Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto 11 placówek w tym: - 5 placówek

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu monieckiego za 2013 rok

Ocena stanu sanitarnego powiatu monieckiego za 2013 rok Ocena stanu sanitarnego powiatu monieckiego za 2013 rok SPIS TREŚCI SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH... 2 STAN SANITARNY OBIEKTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ.. 14 REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy między innymi:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych 4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych W 2007 roku w ewidencji znajdowało się 540 obiektów zajmujących się produkcją żywności, dystrybucją i obrotem środkami spożywczymi. W porównaniu do roku

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŁOWICKIEGO ZA 2015 ROK

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŁOWICKIEGO ZA 2015 ROK OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŁOWICKIEGO ZA 2015 ROK Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu Luty 2016 OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŁOWICKIEGO ZA 2015 ROK Państwowa Inspekcja Sanitarna

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU PILSKIEGO W 2013 ROKU

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU PILSKIEGO W 2013 ROKU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PILE OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU PILSKIEGO W 2013 ROKU PIŁA LUTY, 2014 ROK Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 Nazwa audytowanej jednostki/komórki: Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Zakres audytu:

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów Informacja na sesję Rady Powiatu dotyczącą problematyki bezpieczeństwa w powiecie miechowskim w zakresie stanu sanitarnego oraz zabezpieczenia przeciwepidemicznego. W 2012 roku nadzorem objętych było 1476

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2 Dz. U.97.60.369 USTAWA z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U z dnia 14 czerwca 1997 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R.

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. Warszawa, 2008 rok MONITORING I URZĘDOWA KONTROLA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Dr med. Paweł Grzesiowski

Dr med. Paweł Grzesiowski DOSTĘPNOŚĆ DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ MECHANIZMY FINANSOWANIA SZCZEPIEŃ I OCENY ICH EFEKTYWNOŚCI Dr med. Paweł Grzesiowski FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. PLW-9111/25/2012 Wąbrzeźno, dnia 02.05.2012 r. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2011. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu wielickiego za rok 2007r.

Ocena stanu sanitarnego powiatu wielickiego za rok 2007r. Ocena stanu sanitarnego powiatu wielickiego za rok 2007r. 1 SPIS TREŚCI strona 1. Informacje ogólne. 3 2. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych 4 3. Ocena stanu sanitarno

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Kraków, styczeń 2010 r. I n f o r m a c j a z kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej W IV kwartale 2009 roku przeprowadzono 12 kontroli, w tym 6 w placówkach

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO

OCENA STANU SANITARNEGO OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU WIELICKIEGO ZA ROK 2010 WIELICZKA 22 LUTY 2011 1 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne 3 2. Sytuacja Epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 3. Realizacja Programów WHO

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Powyższe zagadnienia badano w 7 placówkach, tj. w: - 3 sklepach

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w III kwartale 2010 roku przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego 4 działania kontrolne

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Informacja z prawidłowości funkcjonowania sklepów głównie w małych miastach i wsiach za III kwartał 2013r.

Informacja z prawidłowości funkcjonowania sklepów głównie w małych miastach i wsiach za III kwartał 2013r. Informacja z prawidłowości funkcjonowania sklepów głównie w małych miastach i wsiach za III kwartał 2013r. Kontrolą objęto łącznie 16 placówek handlu detalicznego. Nieprawidłowości stwierdzono w 12 jednostkach.

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych.

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 0331-13/2010 Kielce dn. 20.10.2010r Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2012 Świebodzin marzec 2013 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O 2009 Spis treści: Wstęp 3-6 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Oleśnica, dnia 20 kwietnia 2015r.

KOMUNIKAT. Oleśnica, dnia 20 kwietnia 2015r. Oleśnica, dnia 20 kwietnia 2015r. KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, w sprawie rejestracji zakładów prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią Państwowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA)

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego w III

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 213 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych... 8 1. Zakres prowadzonego nadzoru... 8 2. Zatrucia i zakażenia

SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych... 8 1. Zakres prowadzonego nadzoru... 8 2. Zatrucia i zakażenia SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych... 8 1. Zakres prowadzonego nadzoru... 8 2. Zatrucia i zakażenia pokarmowe... 8 3. Choroby wieku dziecięcego... 9 4. Wirusowe

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz dla obiektów zlokalizowanych na targowiskach

WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz dla obiektów zlokalizowanych na targowiskach WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz dla obiektów zlokalizowanych na targowiskach Rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej lek.wet. Józef Lipa WSSE w Katowicach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w IV kwartale 2009 r. przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo