Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok"

Transkrypt

1 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 rok ZAWIERCIE, LUTY 2011 r.

2 2 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Zatwierdził: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu Wiesław Olechnowicz

3 SPIS TREŚCI 3 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie zawierciańskim w 2010 roku Sytuacja epidemiologiczna powiatu zawierciańskiego w 2010 r. w zakresie chorób zakaźnych, przeciwko którym prowadzone są obowiązkowe szczepienia ochronne Sytuacja epidemiologiczna powiatu zawierciańskiego w 2010 roku w zakresie wybranych chorób zakaźnych Sytuacja epidemiologiczna powiatu zawierciańskiego w 2010 roku w zakresie zakażeń i zatruć pokarmowych Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej Szczepienia ochronne Wnioski II. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku Stan sanitarny obiektów żywieniowo-żywnościowych Ocena sposobu żywienia Akcje Współpraca z innymi służbami kontroli Nadzór nad importem/exportem Jakość zdrowotna środków spożywczych Wnioski III. Jakość wody przeznaczonej do spożycia Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi IV. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej Wody powierzchniowe wykorzystywane do kąpieli i rekreacji Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej Wnioski V. Warunki sanit. w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz warunki pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach VI. Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy Ocena stanu sanitarnego w zakładach pracy Choroby zawodowe, ocena narażenia zawodowego VII. Oświata Zdrowotna i promocja zdrowia VIII. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny... 78

4 4 Zdrowie publiczne jest umiejętnością i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia oraz promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki społeczności na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, oświaty dotyczącej zasad higieny osobistej, powoływania i sprawnego funkcjonowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego diagnozowania i zapobiegawczego leczenia chorób oraz na rzecz takiego rozwoju mechanizmów społecznych, który zapewni każdemu członkowi społeczności standard życia umożliwiający zachowanie zdrowia. C. E. Winslow Zdrowie publiczne leży w interesie każdego człowieka. Dlatego w ciągu wieków w społeczeństwach stopniowo powstawały specjalne zawody, instytucje, służby, których celem było tworzenie i wdrażanie strategii poprawy stanu zdrowia obywateli oraz podejmowanie w tym zakresie praktycznych działań. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) określa zadania i kompetencje Inspekcji, w art.1 stwierdza: Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Ustawa ta konstytuuje Państwową Inspekcję Sanitarną, jako instytucję nadzoru w zdrowiu publicznym.

5 5 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Sytuacja demograficzna powiatu zawierciańskiego w 2010 roku (dane liczbowe z GUS, stan na dzień roku) Powierzchnia powiatu zawierciańskiego km 2. Powiat zawierciański zajmuje 8,16% powierzchni województwa śląskiego. Liczba ludności w powiecie zawierciańskim Liczba ludności w powiecie zawierciańskim stanowi 2,6% ludności województwa śląskiego Liczba ludności w województwie śląskim Liczba ludności w Polsce W skład powiatu zawierciańskiego wchodzi 10 gmin: Ludność 2 gminy miejskie: Miasto Zawiercie Miasto Poręba gminy miejsko-wiejskie: Gmina Łazy miasto wieś Gmina Ogrodzieniec miasto wieś Gmina Pilica miasto wieś Gmina Szczekociny miasto wieś gminy wiejskie: Irządze Kroczyce Włodowice Żarnowiec Liczba dzieci do lat 2 w powiecie zawierciańskim 2 257

6 6 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 1. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie zawierciańskim w 2010 roku Celem prowadzonego nadzoru epidemiologicznego w powiecie zawierciańskim jest monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych oraz wczesne wykrywanie zagrożeń w celu ich skutecznego zwalczania. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz.1570 z dnia r. ze zm.) nakłada na lekarzy obowiązek zgłaszania 59 chorób zakaźnych, jednostek i zespołów chorobowych, a na Państwową Inspekcję Sanitarną obowiązek rejestracji tych chorób. W 2010 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu zgłoszono z terenu powiatu zawierciańskiego 1342 przypadki chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć podlegających obowiązkowemu zgłaszaniu, 120 osób z powodu chorób zakaźnych było hospitalizowanych. Najwięcej było zachorowań na ospę wietrzną, gruźlicę oraz boreliozę. W analizowanym okresie sytuację epidemiologiczną powiatu zawierciańskiego w zakresie chorób zakaźnych należy uznać za dobrą. Nie zarejestrowano zachorowań na choroby zakaźne importowane do Polski z innych krajów. Wśród chorób objętych obowiązkową profilaktyką swoistą ujętą w Programie Szczepień Ochronnych, w 2010 r. nie zarejestrowano zachorowań na błonicę, tężec, poliomyelitis, odrę. Ważnym problemem zdrowotnym w powiecie zawierciańskim jest nadal borelioza, wskaźnik zapadalności na 100 tys. ludności (32,6) jest wciąż wyższy w stosunku do wskaźnika zapadalności w Polsce (23,6), na co niewątpliwie ma wpływ specyficzny charakter regionu tereny leśne stanowią 29,5% ogólnej powierzchni powiatu. Jednocześnie obserwuje się spadek liczby zachorowań w stosunku do roku ubiegłego, co może być wynikiem prowadzonych akcji edukacyjnych w roku 2010 Pion Oświaty Zdrowotnej prowadził edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych oraz przekazywał materiały edukacyjne dot. boreliozy i KZM w zakładach nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej, świetlicach środowiskowych oraz w ośrodkach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Na wysokim poziomie utrzymują się również zachorowania na wzw B i gruźlicę, wskaźnik zapadalności na 100 tys. ludności jest ciągle wyższy niż w województwie śląskim.

7 7 Analizę zachorowań na wybrane choroby zakaźne w 2010 r. w powiecie zawierciańskim, w województwie śląskim i Polsce przedstawiono w tabeli 1. W analizie posługiwano się danymi z meldunków dwutygodniowych PZH. Lp. 1. Salmonelozy Tabela 1. Analiza zachorowań na wybrane choroby zakaźne w powiecie zawierciańskim, województwie śląskim i Polsce w 2010 roku 1. Jednostka chorobowa Powiat zawierciański Województwo śląskie Polska A B A B A B zatrucia pokarmowe 13 10, , ,9 zakażenia pozajelitowe , ,5 2. Biegunki u dzieci do lat ,8* ,9* ,4* 3. Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe 5 4, , ,0 4. Krztusiec 1 0, , ,3 5. Szkarlatyna 18 14, , ,4 6. Róża 7 5, , ,1 7. Borelioza z Lyme 40 32, , ,6 8. Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień 8 6, , ,6 9. Ospa wietrzna , , ,0 10. Odra , , Różyczka 6 4, , ,9 12. Wzw typu B ostre 3 2,4 21 0, ,39 13 Wzw typu B - przewlekłe 6 4, , ,8 14. Wzw typu C wg definicji przypadku z 2009 r. 4 3, , ,7 15. Wzw typu C wg definicji przypadku z 2005 r. 3 2, , , Świnka 13 10, , ,2 17. Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę: ogółem 18 14, , ,7 18. Przypadki potwierdzone laboratoryjnie grypa wywołana nowym wirusem AH1N , , Gruźlica 40 32, ,5 b.d. b.d. A B - liczba zachorowań na chorobę zakaźną - wskaźnik zapadalności na chorobę zakaźną (zachorowania/100tys. ludności) B* - wskaźnik zapadalności na biegunki u dzieci do lat 2 (zachorowania/10tys.dzieci do lat 2) b.d - brak danych

8 8 2. Sytuacja epidemiologiczna powiatu zawierciańskiego w 2010 r. w zakresie chorób zakaźnych, przeciwko którym prowadzone są obowiązkowe szczepienia ochronne Błonica W 2010 roku w Polsce nie odnotowano zachorowań na błonicę. Tężec W 2010 roku w powiecie zawierciańskim nie zarejestrowano zachorowań na tężec, w Polsce odnotowano 16 przypadków zachorowań, w województwie śląskim 1 zachorowanie. Krztusiec W powiecie zawierciańskim w analizowanym okresie odnotowano 1 zachorowanie na krztusiec u dziecka (1 rok i 11 miesięcy), które otrzymało 4 dawki szczepionki DTP. Obserwuje się spadek liczby zachorowań (w latach 2009, zachorowania). W Polsce odnotowano 1272 przypadki zachorowań na krztusiec, a w województwie śląskim 120 przypadków. Ostre nagminne porażenie dziecięce (polio) wywołane dzikim wirusem W związku z wprowadzeniem dzikich szczepów wirusa polio w regionie europejskim (63 przypadki OPV na terenie Tadżykistanu) wzmożony został nadzór epidemiologiczny nad ostrymi porażeniami wiotkimi. W powiecie zawierciańskim w 2010 r. nie odnotowano zachorowań na ostre nagminne porażenie dziecięce. W Polsce odnotowano 44 przypadki ostrych porażeń wiotkich u dzieci w wieku 0-14 lat, w powiecie zawierciańskim nie zgłoszono przypadków OPW.

9 9 Odra W Polsce realizowany jest program WHO dotyczący eliminacji odry, w związku z czym monitorowane są wszystkie przypadki podejrzeń zachorowań, pobierane są próbki krwi do badania w kierunku przeciwciał odrowych. W powiecie zawierciańskim w 2010 r. nie odnotowano zachorowań na odrę, nie zgłoszono również podejrzeń zachorowań. W województwie śląskim rozpoznano 2 przypadki zachorowań na odrę, w Polsce Różyczka W województwie śląskim w analizowanym okresie odnotowano ogółem 443 przypadki zachorowań na różyczkę, a w Polsce Ogółem zarejestrowano 6 przypadków różyczki u dzieci w wieku od 3 do 9 lat. W 6 przypadkach różyczka była rozpoznana na podstawie objawów klinicznych (w tym u 5 osób wcześniej zaszczepionych). Odstępy czasu od zaszczepienia do zachorowania wynosiły 3-4 lata. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) W powiecie zawierciańskim w 2010 r. zarejestrowano 13 przypadków zachorowań na świnkę, rozpoznanych na podstawie objawów klinicznych, (11 osób nieszczepionych, 2 osoby zaszczepione szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce - zachorowanie nastąpiło po 3 latach od zaszczepienia). W województwie śląskim odnotowano 411 przypadków, a w Polsce Wirusowe zapalenia wątroby typu B W analizowanym okresie w Polsce odnotowano 1634 przypadki zachorowań na wzw typu B, w województwie śląskim 135, a w powiecie zawierciańskim 9; 3 przypadki ostrego wzw B i 6 przypadków przewlekłych wzw typu B. Wskaźnik zapadalności w powiecie zawierciańskim jest wyższy niż w województwie śląskim i w Polsce (tabela 1). W 2010 roku do rejestru nosicieli wirusa HBV prowadzonego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu na podstawie wyników badań laboratoryjnych wpisanych zostało 18 osób. W rejestrze nosicieli wirusa HBV prowadzonym od 1986 r. znajdują się 884 osoby.

10 10 Analizę zachorowań na wzw typu B ostre w latach na terenie nadzorowanym przez PPIS w Zawierciu przedstawia wykres. Wykres 1. Zapadalność na wzw typu B ostre Wirusowe zapalenia wątroby typu C W 2010 roku w Polsce zarejestrowano 4119 przypadków zachorowań na wzw typu C, w województwie śląskim 306, a w powiecie zawierciańskim 7; 1 przypadek ostrego wzw C i 6 przypadków przewlekłych wzw typu C. Wskaźnik zapadalności w powiecie zawierciańskim jest niższy niż w województwie śląskim i w Polsce (tabela 1). Do rejestru nosicieli wirusa HCV prowadzonego w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu w 2010 roku wpisano 13 nosicieli wirusa HCV. W rejestrze osób zakażonych wirusem HCV prowadzonym od 1993 r. znajdują się 192 osoby. Gruźlica W województwie śląskim w roku 2010 odnotowano 1186 przypadków zachorowań, zarejestrowano 1885 osób z kontaktu z chorym. Odnotowano 35 zachorowań wśród osób ze styczności.

11 11 W powiecie zawierciańskim w analogicznym okresie zarejestrowano 40 przypadków zachorowań na gruźlicę (więcej niż w roku przypadki), zarejestrowano 51 osób z kontaktu z chorym, odnotowano 2 zachorowania osób ze styczności. Wskaźnik zapadalności na 100 tys. ludności (32,6) jest wyższy w stosunku do wskaźnika zapadalności województwa śląskiego (25,5). Odnotowane zachorowania rozpoznano u osób dorosłych i dwójki dzieci (4 i 17 lat), a analiza zachorowań wg płci wykazała, że wśród osób chorych było 25 mężczyzn i 15 kobiet (2 dzieci, 3 osoby bezrobotne, 7 emerytów i 28 osób pracujących), 21 przypadków zostało potwierdzonych bakteriologicznie. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej odgrywa zasadniczą rolę w wykrywaniu chorych na gruźlicę. To zazwyczaj w poradni rejonowej - najbliższej miejsca zamieszkania chorego prowadzone powinno być bezpośrednio nadzorowane leczenie p/prątkowe chorych. Ten bezpośredni nadzór leczenia (Directly Observed Treatment) DOT jest gwarancją realizacji zalecanego leczenia, co skutkuje pełnym wyleczeniem i zapobieganiu lekooporności. W Polsce od wielu lat realizowane są prawie wszystkie elementy strategii. Podstawowym wnioskiem jest wdrożenie w szerszym, a może nawet w pełnym zakresie bezpośredniego nadzorowanego leczenia tych chorych.

12 12 3. Sytuacja epidemiologiczna powiatu zawierciańskiego w 2010 roku w zakresie wybranych chorób zakaźnych Ospa wietrzna Liczbę zachorowań na ospę wietrzną w latach , z podziałem na grupy wiekowe na terenie nadzorowanym przez PPIS w Zawierciu przedstawia poniższa tabela. Tabela 2. Wiek (ukończone lata) Liczba zachorowań na ospę wietrzną i więcej Razem W Polsce 2010 roku odnotowano zachorowań na ospę wietrzną, w województwie śląskim 26087, a w powiecie zawierciańskim 894. W 2010 r. w powiecie zawierciańskim stwierdza się wzrost liczby zgłoszonych zachorowań w stosunku do lat ubiegłych oraz wyższą zapadalność na ospę wietrzną niż w województwie śląskim i w Polsce. Neuroinfekcje W 2010 roku w powiecie zawierciańskim odnotowano 3 przypadki zachorowań na wirusowe zapalenie opon mózgowych - nie określone; 1 przypadek kleszczowego zapalenia mózgu; 1 przypadek listeriozowego zapalenia opon mózgowych i mózgu. Borelioza z Lyme W 2010 roku w Polsce odnotowano 9011 przypadków zachorowań na boreliozę, w województwie śląskim 1522 przypadki, a w powiecie zawierciańskim 40. W powiecie zawierciańskim od 2005 roku obserwuje się spadek liczby zachorowań na boreliozę. Zachorowania w roku 2010 wystąpiły u: emerytów (13), pracowników fizycznych (10), pracowników umysłowych (2), bezrobotnych (3),

13 13 rencistów (5), uczniów w wieku od 6-18 lat 6 i 1 studentka. Zachorowania stwierdzono u osób z gmin: miejskich (Zawiercie, Poręba) 28 osób, gmin miejskowiejskich (Ogrodzieniec, Łazy, Szczekociny) 8 osób i gmin wiejskich (Żarnowiec, Włodowice) 4 osoby. Wskaźnik zapadalności na 100 tys. ludności na boreliozę z Lyme w powiecie zawierciańskim po raz pierwszy od kilku lat jest na poziomie wskaźnika zapadalności województwa śląskiego, nadal jednak jest wyższy niż w Polsce. Tabela 3. Analiza zachorowań na boreliozę z Lyme w Polsce, województwie śląskim i powiecie zawierciański, w latach Rok Polska województwo śląskie powiat zawierciański A B A B A B , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 A liczba zachorowań na chorobę zakaźną B wskaźnik zapadalności na chorobę zakaźną (zachorowania/100 tys. ludności)

14 14 Liczby zachorowań na boreliozę z Lyme wg grup wiekowych w powiecie zawierciańskim w latach przedstawia poniższa tabela. Tabela 4. Wiek (ukończone lata) 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok i więcej Razem Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień W 2010 roku w Polsce rozpoczęto szczepienia u 7497 osób narażonych w związku ze stycznością i narażeniem na wściekliznę, w województwie śląskim u 643 osób, a w powiecie zawierciańskim rozpoczęto szczepienia przeciwko wściekliźnie u 8 osób pokąsanych przez zwierzęta. Grypa 1 W dalszym ciągu chorobą wymagającą stałego nadzoru epidemicznego jest grypa. Do PSSE w Zawierciu w 2010 roku zgłoszono 18 zachorowań na grypę i choroby grypopodobne (w tym nie odnotowano przypadków zachorowań na grypę A/ H1N1v potwierdzonych laboratoryjnie). W województwie śląskim zarejestrowano przypadków w tym 22 przypadki potwierdzone laboratoryjnie grypy wywołanej wirusem AH1N1v. Porównano liczbę zgłoszeń zachorowań na grypę i choroby grypopodobne w analogicznych okresach sezonów grypowych 2010/2011 i 2009/2010 (od września do końca grudnia), obserwuje się znaczny spadek zachorowań zgłoszenia zachorowań i podejrzeń zachorowań w sezonie grypowym 2009/2010; 9 zgłoszonych zachorowań /podejrzeń grypy w sezonie 2010/2011. W 2010 roku przeciwko grypie zaszczepiło się 1568 mieszkańców powiatu zawierciańskiego (co stanowi 1,3% populacji powiatu). W 2009 r. zaszczepiło się 3514 osób (2,9 % populacji). Liczbę osób, które zaszczepiły się przeciwko grypie z podziałem na grupy wiekowe w latach 2010, 2009 przedstawia wykres.

15 15 Wykres 2. Liczba osób zaszczepionych przeciwko grypie w przedziałach czasowych Liczba osób zaszczepionych przeciwko grypie w przedziałach wiekowych lat 5-14 lat lat 65 lat i więcej Posocznice W 2010 roku w powiecie zawierciańskim nie odnotowano posocznic.

16 16 4. Sytuacja epidemiologiczna powiatu zawierciańskiego w 2010 roku w zakresie zakażeń i zatruć pokarmowych Zakaźne zatrucia pokarmowe W 2010 roku w Polsce odnotowano 9537 przypadków zatruć pokarmowych pałeczkami Salmonella, w województwie śląskim 823 przypadków, a w powiecie zawierciańskim 13 przypadków. Do PSSE w Zawierciu ogółem zgłoszono 18 zatruć pokarmowych o etiologii bakteryjnej, hospitalizowano 16 osób, w 13 przypadkach zatruć czynnikiem etiologicznym była Salmonella (w 9 przypadkach - S. Enteritidis; w 2 - S. Typhimurium, w 1 przypadku - S. Virchow, w 1 - S. Sintpaul), pozostałe 5 przypadków to inne bakteryjne zatrucia pokarmowe nieokreślone. Inne bakteryjne zakażenia jelitowe W powiecie zawierciańskim w opisywanym okresie sprawozdawczym zarejestrowano 2 przypadki bakteryjnego zakażenia jelitowego spowodowane: 1 przypadek Yersinia enterocolitica i 1 przypadek Pseudomonas aeruginosa. Wirusowe zakażenia jelitowe W związku z istotnym wzrostem ogólnej liczby wirusowych zakażeń jelitowych oraz posocznic wywołanych przez zakażenia bakterią Streptococcus pneumoniae w województwie śląskim (w IV kwartale 2010 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2009 r. oraz III kwartale 2010 roku) dokonano analizy, która wykazała, że w wymienionych okresach do PSSE w Zawierciu nie zgłoszono przypadków posocznic, a ilość zgłoszonych zakażeń jelitowych jest mniejsza. Dur brzuszny i dury rzekome W 2010 roku w Polsce zarejestrowano 6 przypadków durów rzekomych. W powiecie zawierciańskim i województwie śląskim nie zarejestrowano przypadków zachorowań na dur brzuszny i dury rzekome. Czerwonka bakteryjna W 2010 roku w Polsce odnotowano 24 przypadki zachorowań na czerwonkę, w powiecie zawierciańskim nie odnotowano zachorowań.

17 17 Biegunki u dzieci do lat 2 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w Polsce zarejestrowano przypadki biegunek u dzieci do lat 2, w województwie śląskim 1115 przypadków zachorowań, a w powiecie zawierciańskim 16. W 12 przypadkach zachorowania zostały wywołane przez rotawirusy, 1 przypadek - Yersinia enterocolitica, 1 przypadek Pseudomonas aeruginosa oraz w 2 przypadkach czynnik etiologiczny był nieokreślony. Wirusowe zapalenia wątroby typu A W analizowanym okresie w powiecie zawierciańskim nie odnotowano zachorowań na wzw typu A (w Polsce odnotowano 156 przypadków zachorowań, a w województwie śląskim 35).

18 18 Tabela 5. Liczby zachorowań i zapadalności na wybrane choroby zakaźne w powiecie zawierciańskim w latach L.p. Jednostka chorobowa 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok A B A B A B A B 1. Salmonelozy zatrucia pokarmowe 18 14, , , ,6 zakażenia pozajelitowe Biegunki u dzieci do lat ,0* ,2* ,0* 16 70,8* 3. Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe 8 6,5 3 2,4 1 0,8 5 4,0 4. Różyca , Krztusiec 1 0,8 3 2,4 3 2,4 1 0,8 6. Szkarlatyna 7 5,7 5 4, , ,7 7. Zapalenia opon mózgowych (ogółem) 2 1,6 1 0,8 2 1,6 3 2,4 8. Zapalenie mózgu (ogółem) 5 4,0 1 0,8 2 1,6 2 1,6 9. Róża 23 18, ,5 9 7,3 7 5,7 10. Borelioza z Lyme 60 48, , , ,6 11. Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień ,5 12. Ospa wietrzna , , , ,2 13. Odra 3 2, Różyczka 75 60,6 4 3, ,9 15. Wzw typu A , Wzw typu B 7 5,7 2 1,6 6 4,8 9 7,3 16. Wzw typu C 4 3, ,3 6 4,8 7 5,7 17. Wzw B+C (zakażenie mieszane) Świnka 9 7,3 7 5,6 12 9, ,6 19. Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę , , , ,7 20. Gruźlica 28 22, , , ,6 21. Lamblioza /giardioza/ 1 0,8 1 0, A liczba zachorowań na chorobę zakaźną B wskaźnik zapadalności na chorobę zakaźną (zachorowania/100tys. ludności) B* - wskaźnik zapadalności na biegunki u dzieci do lat 2 (zachorowania/10tys.dzieci do lat 2

19 19 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu Tabela 6. Wybrane choroby zakaźne w powiecie zawierciańskim w 2009 roku Jednostka chorobowa Salmonelozy Szkarlatyna Gruźlica zatrucia pokarmowe zakażenia pozajelitowe Zapalenie opon mózgowych (ogółem) Zapalenie mózgu (ogółem) Róża Ospa wietrzna Różyczka Wzw B Wzw C Wzw B+C (zakażenie mieszane) Świnka Styczność i narażenie na wściekliznę/potrzeba szczepień A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A Gminy miejskie Gminy miejsko-wiejskie Gminy wiejskie Zawiercidzieniekocinwiewice Ogro- Szcze- Żarno- Włodo- Poręba Łazy Pilica Kroczyce ,7 11,4 21,1 24,8 11,2 12, , ,0 22,8 10,5 6, ,3 11,4 10,5 31,0-12,3 12,3 31,7 75, , , , , ,2 11,2 12, ,2 1335,1 1534, ,8 1614,4 552,0 1096,4 188, ,8 34, , , ,2 11,2 24, ,8 11,4-12, , ,6-31,7 18,6 11, , ,8 12, ,6 Irządze , , ,1 RAZEM 13 10, , ,6 3 2,4 2 1,6 7 5, ,2 6 4,9 9 7,3 7 5, ,6 8 6,5 A liczba zachorowań na chorobę zakaźną B wskaźnik zapadalności na chorobę zakaźną (zachorowania/100tys. ludności

20 20 5. Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej Do zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Zawierciańskiego należą: Szpital Powiatowy w Zawierciu, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, Żłobek Miejski w Zawierciu oraz 41 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 133 prywatne gabinety lekarskie. W skład ambulatoryjnych zakładów opieki zdrowotnej wchodzi 61 placówek medycznych. Ponadto na terenie Powiatu Zawierciańskiego funkcjonuje 11 filii będących częścią zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych na terenie działalności innego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Szpital Powiatowy w Zawierciu był nadzorowany przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadził nadzór nad jakością wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z ujęcia przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu oraz nad jakością wody ciepłej w instalacji wewnętrznej Szpitala na obecność bakterii Legionella sp. Pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym zbadano 5 próbek wody z ujęcia przy szpitalu na koniec 2010 r. jakość wody spełniała wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pobrano i zbadano 6 próbek wody ciepłej na obecność bakterii Legionella sp. - w zbadanych próbkach nie odnotowano przekroczeń. W 2010 roku skontrolowano 43 obiekty publicznej i niepublicznej opieki zdrowotnej (90%), przeprowadzono 186 kontroli sanitarnych, w tym 12 kontroli w zakresie skuteczności procesów sterylizacji. W wyniku przeprowadzonych kontroli w 24 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego, w 4 przypadkach ukarano osoby odpowiedzialne grzywną w postaci mandatu karnego na łączną kwotę 400 zł, wydano 2 decyzje administracyjne. W omawianym roku skontrolowano 58 prywatnych gabinetów lekarskich, przeprowadzając 97 kontroli sanitarnych w tym 10 kontroli skuteczności sterylizacji oraz 1 kontrolę interwencyjną. W wyniku stwierdzonych uchybień wydano 3 decyzje administracyjne, a w 1 przypadku osobę odpowiedzialną ukarano grzywną w postaci mandatu karnego na kwotę 200 zł. W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie sterylizacji dokonano oceny procedur sterylizacyjnych z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań zaopatrzenia

21 21 w materiały sterylne oraz skuteczności procesów sterylizacyjnych w placówkach ochrony zdrowia. Na terenie powiatu zawierciańskiego w 2010 roku funkcjonowało 78 urządzeń sterylizacyjnych. W ramach nadzoru zewnętrznego nad prawidłowością procesów sterylizacyjnych pracownicy epidemiologii skontrolowali skuteczność procesów sterylizacji testami mikrobiologicznymi kontrolując 22 procesy sterylizacyjne przeprowadzone w autoklawach - wszystkie procesy sterylizacji w badanych urządzeniach przeprowadzono skutecznie. Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego od maja 2010 roku pracownicy inspekcji nie wykonują kontroli zewnętrznej skuteczności procesów sterylizacji. W roku 2010 PPIS w Zawierciu wydał 17 postanowień o spełnieniu wymagań rozporządzenia Ministra zdrowia z 10 listopada 2006 r., 4 postanowienia o braku spełnienia w/w wymagań, 3 pozytywne opinie o sporządzonych przez zakłady opieki zdrowotnej programach dostosowania oraz 11 postanowień o spełnieniu wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 09 marca 2000 r. Jeden samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (posiadający 4 placówki) spełnia wymagania obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz.1568 ze zm.), pozostałe zakłady posiadają programy dostosowania do wymagań rozporządzenia pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Zawierciu. Odstępstwa od wymagań obowiązującego rozporządzenia dotyczą zapewnienia sterylizacji narzędzi zgodnej z przepisami ww. rozporządzenia, zainstalowania windy w obiekcie, połączenia gabinetu dla dzieci z pokojem przygotowawczym i połączenia gabinetu ginekologicznego z kabiną higieny osobistej kobiet. Biorąc pod uwagę dostosowanie do wymagań obowiązującego rozporządzenia, czystość bieżącą, stan sanitarno techniczny i estetykę pomieszczeń, zaopatrzenie w wodę, sposób gospodarowania odpadami oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków jako dobry oceniono stan sanitarno porządkowy i techniczny SPZOZ w Łazach, SPZOZ SKALMED w Kroczycach i SPZOZ w Porębie. Spośród 41 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 18 spełnia wymagania ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r., natomiast 23 posiadają pozytywnie zaopiniowane przez PPIS w Zawierciu programy dostosowania.

22 22 W programach dostosowania zakładów do wymagań obowiązującego rozporządzenia najczęściej pojawia się odstępstwo dotyczące zapewnienia sterylizacji narzędzi zgodnej z przepisami ww. rozporządzenia oraz dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i zapewnienia pomieszczenia porządkowego. Nadzór w zakładach opieki zdrowotnej prowadzony jest w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego, oceny czystości bieżącej, jak również postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi. W zakresie epidemiologii w zakładach opieki zdrowotnej przeprowadzono kontrole sanitarne ze szczególnym naciskiem na procedury dezynfekcyjne w zakresie prawidłowości doboru i stosowania środków dezynfekcyjnych w profilaktyce zakażeń, przygotowywania i sposobu przechowywania, opracowania, wdrożenia oraz aktualizacji procedur dekontaminacji narzędzi i sprzętu medycznego, które nie wykazały nieprawidłowości. Zabezpieczenie w środki dezynfekcyjne w skontrolowanych placówkach w zakresie ilościowym i asortymentowym oceniono jako wystarczające. Deratyzacja W nadzorze sanitarnym w 2010 r., na podległym terenie powiatu zawierciańskiego uwzględniono działania w celu wyeliminowania ewentualnego problemu zaszczurzenia. Większość powszechnych akcji deratyzacyjnych przeprowadzana jest dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym. W 2010 r. na terenie powiatu przeprowadzono 9 akcji deratyzacyjnych, w tym 4 akcje przeprowadzono w okresie wiosennym, 5 akcji w okresie jesiennym.

23 23 6. Szczepienia ochronne Program Szczepień Ochronnych (PSO) jest corocznie opracowywany na podstawie komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego, zaś organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują jego realizację. W 2010 roku szczepienia ochronne przeciwko chorobom zakaźnym prowadzono zgodnie z załącznikiem do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie Programu szczepień ochronnych na rok Na terenie powiatu zawierciańskiego obowiązkowe szczepienia ochronne wykonywano w 24 placówkach, nadzorowanych przez PSSE Zawiercie. Populacja objęta obowiązkowym Programem Szczepień Ochronnych w ciągu ostatnich 6 lat zmniejszyła się o 12 % i w roku 2010 liczyła dzieci i młodzieży. Na podstawie posiadanych danych od świadczeniodawców rocznego sprawozdania ze szczepień ochronnych dokonano analizy stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży w powiecie zawierciańskim w 2010 r. Wykazała ona, że wykonanie szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym przebiegało prawidłowo. Realizowane przez PIS działania mające na celu zwiększenie liczby terminowo i kompletnie zaszczepionych dzieci spowodowały wykonanie w wyższym procencie szczepień przeciw: odrze, śwince i różyczce w 2 r.ż. 79,47 % (wzrost o 6,97 %), Poliomyelitis w 2 r.ż. 98,80 (wzrost o 0,2 %) oraz odrze, śwince i różyczce w 10 r.ż. 86,50 % (wzrost o 14,26 %) W ramach nadzoru nad szczepieniami w 2010 r. przeprowadzono 60 kontroli w zakresie oceny prowadzenia i wykonania szczepień ochronnych. W zakresie transportu, przechowywania i przestrzegania terminów ważności szczepionek nieprawidłowości nie stwierdzono.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego za rok 2013 1 I. Choroby zakaźne, zakażenia oraz zatrucia... 3 II. Szczepienia ochronne w województwie śląskim... 34 III. Higiena lecznictwa... 48 IV. Badania

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Stan sanitarny województwa małopolskiego w 2013 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Koordynacja /opracowanie graficzne: Agnieszka Hejmo, Magdalena Michałejko Zespół autorski: Sylwia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 892. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Gospodarstwo agroturystyczne to przede wszystkim czynne gospodarstwo rolne. Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Od pola do stołu bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego Bezpieczeństwo żywności Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów SPIS

Bardziej szczegółowo

GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń

GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo