DuoControl. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Prosz przechowywać w pojeżdzie!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DuoControl. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Prosz przechowywać w pojeżdzie!"

Transkrypt

1 DuoControl Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Prosz przechowywać w pojeżdzie!

2 DuoControl Spis rzeczy Używane symbole... 3 Przeznaczenie... 3 Instrukcja obsługi Uruchomienie... 4 Przełączanie... 5 Status pobierania... 5 Wymiana butli gazowej... 5 Wymiana przewodu giętkiego... 6 Użytkowanie z jedną tylko butlą gazową... 6 Kontrola szczelności obszaru wysokiego ciśnienia... 6 Kontrola szczelności obszaru niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie kontrolne 150 mbar)... 7 Konserwacja... 7 Wyposażenie... 8 Dane techniczne... 8 Deklaracja gwarancyjna producenta Truma... 9 Instrukcja montażu Wymiary montażowe Montaż i przyłączenie zespołu DuoControl Naklejki

3 Używane symbole Symbol wskazuje na możliwe zagrożenia. Informacje i wskazówki. Przeznaczenie DuoControl jest to zespół bezpieczeństwa regulacji ciśnienia gazu z automatycznym przełączaniem do przyłączenia do dwóch butli gazowych w przyczepach kempingowych lub silnikowych pojazdach kempingowych. Zespół regulacji ciśnienia gazu zapewnia równomierne ciśnienie wyjściowe 30 mbar lub 50 mbar (zależnie od wariantu) przy dopuszczalnym ciśnieniu wejściowym 0,6 16 bar. Do przyłączenia butli gazowych do zespołu regulacji ciśnienia gazu wymagane są dwa wysokociśnieniowe przewody giętkie. Potrzebne do tego wysokociśnieniowe przewody giętkie firma Truma oferuje w najbardziej popularnych wersjach przyłącza do europejskich butli gazowych (patrz strona 13). Choć nie zawsze jest to obowiązkowe, firma Truma zaleca zawsze stosowanie wysokociśnieniowych przewodów giętkich z zabezpieczeniem na wypadek pęknięcia przewodu (SBS). Stosowanie zespołu regulacji ciśnienia gazu w pomieszczeniach zamkniętych (gospodarstwa domowe, domy mobilne), na łodziach morskich lub w strefie wybuchowej 0 (np. samochód cysterna) jest niedozwolone. DuoControl w Niemczech nie może być stosowany w pojazdach wykorzystywanych komercyjnie (wg przepisów zapobiegania wypadkom, wydanych przez zrzeszenia zawodowe BGV D 34). Urządzenia regulacji ciśnienia i przewody giętkie muszą zostać wymienione na nowe najpóźniej po 10 latach od daty produkcji (w razie użytkowania komercyjnego po 8 latach). Odpowiedzialny za to jest użytkownik. Wskazówki dot. użytkowania instalacji gazowej podczas jazdy: Silnikowe pojazdy kempingowe od roku produkcji 01/2007 według dyrektywy dla urządzeń grzewczych 2001/56/WE z uzupełnieniami 2004/78/WE i 2006/119/WE dot. użytkowania ogrzewania na gaz płynny podczas jazdy - muszą być wyposażone w zabezpieczające urządzenie odcinające, które w razie wypadku uniemożliwi niezamierzone ulatnianie się gazu. Do tego celu firma Truma dostarcza zespół regulacji ciśnienia gazu DuoControl również w wersji ze zintegrowanym czujnikiem kolizji (CK). W połączeniu z wysokociśnieniowym przewodem giętkim gazu ze zintegrowanym zabezpieczeniem na wypadek pęknięcia przewodu (SBS) spełnia on wszystkie odnośne normy, przepisy i dyrektywy i pozwala tym samym na użytkowanie instalacji gazowej w całej Europie również podczas jazdy. Również w przyczepach kempingowych do ogrzewania podczas jazdy ze względów bezpieczeństwa zalecamy stosowanie urządzenia zabezpieczającego. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 01/2007 nie ma ograniczeń i DuoControl może być używany do instalacji gazowej również podczas jazdy*. Wtedy dołączone naklejki (butle gazowe zamykają się podczas jazdy) nie mają zastosowania. *Wyjątek dot. Francji: We Francji użytkowanie instalacji gazowej podczas jazdy jest dozwolone tylko w homologowanych pojazdach zarejestrowanych por raz pierwszy po dniu r. W starszych 3

4 pojazdach użytkowanie instalacji gazowej podczas jazdy jest niedozwolone również w połączeniu z zabezpieczającym urządzeniem odcinającym. Butle gazowe, które nie są przyłączone do instalacji gazowej, muszą zawsze być zamknięte i wyposażone w kołpak ochronny. Przyłączone butle gazowe są traktowane jak materiały eksploatacyjne, a nie jak ładunek niebezpieczny (zwolnienie ADR wg ustępów i e). Instrukcja obsługi Do użytkowania regulatorów przepływu gazu, urządzeń wzgl. instalacji zasilanych gazem obowiązkowe jest stosowanie stojących butli gazowych, z których gaz pobierany jest w fazie gazowej. Używanie butli z gazem, z których gaz pobierany jest w fazie ciekłej (np. dla podnośników), jest zakazane, ponieważ powodują uszkodzenie instalacji gazowej. Za pomocą pokrętła (a) można ręcznie ustawić, która z butli gazowych jest robocza, a która rezerwowa. c b a c Wziernik (b) pokazuje status butli roboczej: zielone = gaz z butli roboczej czerwone = gaz z butli rezerwowej Jako wyposażenie firma Truma dostarcza zdalny wskaźnik (nr art ), który pokazuje status butli roboczej we wnętrzu pojazdu. Uruchomienie W danym razie otworzyć zdalny przełącznik gazu. Na przykład przekręcić pokrętło (a) do oporu w lewo (lewe przyłącze = butla robocza). 4

5 Przyłączyć butle gazowe i sprawdzić prawidłowość stanu wszystkich złącz śrubowych przewodów giętkich. Otworzyć zawory obu butli gazowych. Ewentualnie nacisnąć zabezpieczenie na wypadek pęknięcia przewodu (SBS) (c) wysokociśnieniowego przewodu giętkiego. We wzierniku wskaźnik zmienia się na zielony. Przełączanie Jeżeli ciśnienie butli roboczej obniży się poniżej 0,6 bar, DuoControl przełącza się automatycznie i gaz jest pobierany z drugiej butli. We wzierniku wskaźnik zmienia się na czerwony. W razie dużego mrozu i intensywnego poboru gazu przez dłuższy czas ciśnienie gazu możne obniżyć się poniżej 0,6 bar, mimo że w butli znajduje się jeszcze resztka gazu. Może się wtedy zdarzyć, że gaz będzie równocześnie pobierany z obydwu butli. W razie potrzeby można w każdej chwili zmienić położenie pokrętła. Pokrętło (a) zawsze przekręcać do oporu w lewo lub prawo (położenie środkowe powoduje równoczesny pobór z obu butli gazowych). Status pobierania Położenie podstawowe (butla robocza po lewej stronie, butla rezerwowa po prawej stronie) daje następujące wskazanie: Wskazanie statusu (b) jest zielone = pobór gazu z lewej butli (butla robocza). Wskazanie statusu (b) jest czerwone = pobór gazu z prawej butli (butla rezerwowa), sprawdzić przyłącze lewej butli i poziom napełnienia. Wymiana butli gazowej Do przykręcania i odkręcania wysokociśnieniowych przewodów giętkich stosować dołączony specjalny przyrząd. Zapewnia on potrzebny moment dokręcający i zapobiega uszkodzeniom złącza śrubowego przez nieodpowiednie narzędzie. Resztka gazu: Nie palić papierosów, nie używać otwartego płomienia! DuoControl stwarza możliwość wymiany pustej butli gazowej bez przerywania pracy przyrządów odbiorczych. Zawory przeciwzwrotne wbudowane w króćce wejściowe uniemożliwiają wylot gazu, gdy na krótko przyłączona jest tylko jedna butla gazowa ( Użytkowanie z jedną tylko butlą gazową ). Przekręcić pokrętło (a) o 180 wzgl. pół obrotu do oporu i dawna butla rezerwowa staje się butlą roboczą. Po wymianie butli pełna butla gazowa znowu jest do dyspozycji jako butla rezerwowa. Wskazanie statusu (b) zmienia się na zielone. Zamknąć zawór pustej butli gazowej. Odkręcić wysokociśnieniowy przewód giętki od butli gazowej wzgl. zdjąć adapter nasadzany, o ile istnieje. Przykręcić wysokociśnieniowy przewód giętki do pełnej butli gazowej wzgl. nałożyć adapter nasadzany, o ile istnieje. Otworzyć zawór pełnej butli gazowej. 5

6 Ewentualnie nacisnąć zabezpieczenie na wypadek pęknięcia przewodu giętkiego (c) (patrz Uruchomienie ). Wskazanie statusu (b) pozostaje zielone. Po przyłączeniu na krótko przekręcić pokrętło (a) z powrotem na pełną butlę gazową, aby odpowietrzyć instalację (z chodzącym przyrządem odbiorczym). Przyłącze przewodu giętkiego przy zaworze butli po każdej ingerencji sprawdzić pod względem szczelności (patrz Kontrola szczelności obszaru wysokiego ciśnienia ). Wymiana przewodu giętkiego Do przykręcania i odkręcania wysokociśnieniowych przewodów giętkich stosować dołączony specjalny przyrząd. Zapewnia on potrzebny moment dokręcający i zapobiega uszkodzeniom złącza śrubowego przez nieodpowiednie narzędzie. Resztka gazu: Nie palić papierosów, nie używać otwartego płomienia! Zamknąć zawór butli gazowej. Odkręcić wysokociśnieniowy przewód giętki od butli gazowej (wzgl. od adaptera nasadzanego) i od wejścia zaworu DuoControl. Podczas wymiany przewodu giętkiego dopilnować, aby uszczelka dołączona do przewodu giętkiego (wyjście przewodu giętkiego wejście regulatora) była prawidłowo zainstalowana i nieuszkodzona. Zalecamy wymianę uszczelki (nr art ) przy każdej wymianie przewodu giętkiego. Przykręcić specyficzny dla danego kraju wysokociśnieniowy przewód giętki do wejścia zaworu DuoControl i do butli (wzgl. do adaptera nasadzanego). Otworzyć zawór butli gazowej. W przypadku stosowania wysokociśnieniowych przewodów giętkich z zabezpieczeniem na wypadek pęknięcia przewodu nacisnąć zieloną gałkę. Przyłącze przewodu giętkiego przy zaworze butli i przy wejściu zaworu DuoControl po każdej ingerencji sprawdzić pod względem szczelności (patrz Kontrola szczelności obszaru wysokiego ciśnienia ). Użytkowanie z jedną tylko butlą gazową DuoControl można użytkować także z jedną tylko butlą gazową. Zawory przeciwzwrotne wbudowane w króciec wejściowy uniemożliwiają wylot gazu z wolnego króćca. W przypadku użytkowania tylko jednej butli wolne wejście należy zamknąć za pomocą dołączonej zaślepki (mosiądz). Ustawić pokrętło w kierunku butli roboczej. Kontrola szczelności obszaru wysokiego ciśnienia Złącza śrubowe wysokociśnieniowych przewodów giętkich przy zaworze butli gazowej i przy zespole DuoControl należy sprawdzić pod względem szczelności, stosując odpowiednie środki np. spray do wykrywania nieszczelności wg DIN EN Odpowiedzialny za to jest użytkownik. 6

7 Kontrola szczelności obszaru niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie kontrolne 150 mbar) Kontrolę może wykonać tylko specjalista! Wyłączyć wszystkie odbiorniki. Otworzyć zawory odcinające i w danym razie zdalny przełącznik gazu. Odkręcić kołpak śrubowy przyłącza kontrolnego (e) i przyłączyć do niego pompę kontrolną z kontrolnym przewodem giętkim. Zdjąć kołpak ochronny zaworu kontrolnego (f) i przekręcić zawór kluczem widlastym (rozwartość klucza 6 mm) o 90 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po pomyślnej kontroli zawór kontrolny koniecznie przekręcić z powrotem o 90 do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i nałożyć kołpak ochronny. Nakręcić kołpak śrubowy z powrotem na przyłącze kontrolne. Konserwacja Zespół regulacji ciśnienia gazu DuoControl nie wymaga konserwacji. Kontrola instalacji gazowej w Niemczech musi być powtarzana co 2 lata przez rzeczoznawcę w zakresie instalacji gazu płynnego (DVFG, TÜV, DEKRA). Należy ją potwierdzić w odpowiednim zaświadczeniu o przeprowadzonej kontroli (G 607). W krajach bez obowiązku kontroli dla własnego bezpieczeństwa zalecamy kontrolę instalacji gazowej co 2 lata. e f Urządzenia regulacji ciśnienia i przewody giętkie muszą zostać wymienione na nowe najpóźniej po 10 latach od daty produkcji (w razie użytkowania komercyjnego po 8 latach). Odpowiedzialny za to jest użytkownik. Przeprowadzić kontrolę szczelności (np. w Niemczech wg G 607). W przypadku nieszczelnej instalacji gazowej zamknąć zawór butli gazowej, zlecić specjaliście naprawę instalacji i w tym czasie nie otwierać zaworu. 7

8 Wyposażenie Wysokociśnieniowe przewody giętkie patrz strona 13 Przyłączeniowy przewód giętki 1,5 m do przyłączenia zewnętrznych butli gazowych G.5 w Niemczech (nr art ) Uszczelki zamienne do przyłącza wysokociśnieniowego M20 x 1,5 (G.13); (nr art ) Zdalny wskaźnik (włącznie z EisEx) do wskazywania statusu pobierania we wnętrzu pojazdu (nr art ) EisEx, ogrzewanie regulatora (nr art ) Złączka kątowa 90 (nr art ) Zestaw uzupełniający potrzebny, gdy odległości butli gazowych są większe niż 100 cm (nr art ) Zdalny przełącznik gazu do odcinania zasilania gazem od wnętrza pojazdu GS 8 (nr art ) GS 10 (nr art ) Dane techniczne ustalone zgodnie z EN wzgl. warunkami kontrolnymi firmy Truma Rodzaj gazu Gaz ciekły (propan / butan) Ciśnienie wejściowe 0,6 16 bar Ciśnienie wyjściowe zależnie od wariantu 30 mbar lub 50 mbar Natężenie przepływu 1,5 kg/h Wejście regulatora Gwint zewnętrzny M20 x 1,5 na zewnątrz (G.13) Wyjście regulatora Złącze śrubowe z pierścieniem nacinającym 8 mm lub 10 mm Zalecany moment dokręcający 3 5 Nm dla nakrętki kołpakowej M20 x 1,5 (G.13) Deklaracja zgodności Przełączające urządzenie regulujące DuoControl spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE przy uwzględnieniu EN załącznik B. Numer ident. produktu CE-0085BQ0102 DG approval number: 3894 Przełączające urządzenie regulujące DuoControl ze swoimi elektrycznymi składnikami wyposażenia spełnia dyrektywę o eliminacji zakłóceń dla silników samochodowych 72/245/ EWG wraz z uzupełnieniami 2004/104/WE, 2005/83/WE i 2006/28/WE oraz posiada numer identyfikacyjny zezwolenia dla typu konstrukcji: e Zmiany techniczne zastrzeżone! 8

9 Deklaracja gwarancyjna producenta Truma 1. Przedmiot gwarancji Producent udziela gwarancji na wady urządzenia, których przyczyną są wady materiału lub błędy produkcyjne. Ponadto obowiązują ustawowe uprawnienia gwarancyjne wobec sprzedawcy. Roszczenie gwarancyjne nie istnieje na części podlegające zużyciu i przy naturalnym zużyciu, wskutek zastosowania w urządzeniach innych, niż oryginalnych części Truma, przy regulatorach ciśnienia gazu w wyniku uszkodzeń przez ciała obce (np. oleje, zmiękczacze) w gazie, w razie nieprzestrzegania udostępnionej przez firmę Truma instrukcji zabudowy i obsługi, w razie niewłaściwego obchodzenia się, wskutek nieprawidłowego opakowania transportowego. 2. Zakres gwarancji Gwarancja dotyczy wad w znaczeniu punktu 1, jakie wystąpią w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy kupna między sprzedawcą i konsumentem. Producent usunie takie wady przez świadczenie uzupełniające, to znaczy według swego wyboru w formie naprawy gwarancyjnej lub dostawy zastępczej. Jeżeli producent wykona świadczenia z tytułu gwarancji, wówczas termin gwarancji dla naprawionych lub wymienionych części nie rozpoczyna się od nowa, lecz nadal obowiązuje dawny termin. Wykluczone są roszczenia dalej idące, w szczególności roszczenia odszkodowawcze kupującego lub osób trzecich. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone. Koszty związane ze skorzystaniem z zakładowej obsługi serwisowej firmy Truma w celu usunięcia wady objętej gwarancją w szczególności koszty transportu, przejazdu, pracy i materiałów ponosi producent, o ile obsługa serwisowa będzie miała miejsce na terenie Niemiec. Działania obsługi serwisowej w innych krajach nie są objęte gwarancją. Dodatkowe koszty z powodu utrudnionych warunków demontażu i zabudowy urządzenia (np. demontaż elementów mebli lub karoserii) nie mogą zostać uznane za świadczenie gwarancyjne. 3. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji Adres producenta brzmi: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn, Niemcy W razie usterek proszę zwrócić się do centrum serwisowego Truma lub jednego z naszych autoryzowanych partnerów serwisowych (patrz zeszyt serwisowy Truma lub Prosimy o szczegółowe opisanie Państwa reklamacji i podanie numeru fabrycznego oraz datę zakupu urządzenia. Aby producent mógł sprawdzić, czy zaistniał przypadek gwarancji, użytkownik końcowy powinien przynieść lub przesłać urządzenia na własne ryzyko do producenta / partnera serwisowego. W przypadku uszkodzenia wymiennika ciepła należy przesłać także używany regulator ciśnienia gazu. W przypadku klimatyzatorów: W celu uniknięcia szkód transportowych urządzenie może być przesłane tylko po konsultacji z centrum serwisowym Truma w Niemczech lub odpowiednim autoryzowanym partnerem serwisowym. W innym przypadku ryzyko wystąpienia ewentualnych szkód transportowych ponosi osoba wysyłająca. 9

10 W razie przesłania do zakładu prosimy wysłać frachtem. W przypadku objętym gwarancją zakład bierze na siebie koszty transportu wzgl. koszty wysłania i odesłania. Jeżeli nie występuje przypadek objęty gwarancją, producent powiadamia klienta i podaje koszty naprawy nie przejmowane przez producenta; w tym przypadku koszty przesyłki obciążają klienta. 10

11 Instrukcja montażu Montaż i przyłączenie zespołu DuoControl Montaż może wykonać tylko specjalista! Przed montażem koniecznie przeczytać instrukcję montażu i przestrzegać jej. Przełączającego urządzenia regulującego DuoControl nie wolno zamontować w strefie wybuchowej 0 (np. w samochodzie cysternie). Przekazać użytkownikowi instrukcję obsługi! Wymiary montażowe Zespół DuoControl musi być zamontowany tak, żeby przyłącza wysokociśnieniowych przewodów giętkich znajdowały się w możliwie najwyższej pozycji, przynajmniej jednak powyżej poziomu zaworu butli (linia kreskowa). Wysokociśnieniowe przewody giętkie muszą mieć stały spadek do zaworu butli Montaż powyżej zaworów butli utrudnia przenikanie gazu w fazie ciekłej do przełączającego urządzenia regulującego, zwłaszcza podczas jazdy Wszystkie wymiary są podane w mm. DuoControl wolno zamontować tylko tak, aby przyłącza wysokociśnieniowych przewodów giętkich były rozmieszczone poziomo. 11

12 Jeżeli wysokość w skrzynce z butlami jest ograniczona, zalecamy zamocowanie zespołu DuoControl przy suficie skrzynki z butlami. > 100 cm DuoControl przyłącza się po stronie wejścia do przewodu wysokociśnieniowego przez gwint zewnętrzny M20 x 1,5 (G.13), a po stronie wyjścia do rury gazowej przez złącze śrubowe z pierścieniem nacinającym 8 mm lub 10 mm. Przy rurach gazowych 8 mm należy stosować dołączony (tylko dla handlu) adapter Z 10 / RVS 8 (nr art ), przy rurach gazowych 10 mm adapter Z 8 / RVS 10 (nr art ). Podczas użytkowania na wolnym powietrzu zespół DuoControl należy chronić przed wpływami atmosferycznymi na przykład kołpakiem ochronnym. Wybrać odpowiednią pozycję dla zespołu DuoControl, w szczególności uwzględnić: czytelna tabliczka identyfikacyjna, rozpoznawalne wskazanie statusu, unikać uszkodzeń podczas wymiany butli, utrudnić wnikanie gazu w fazie ciekłej, przewidzieć miejsce na wyposażenie dodatkowe w zdalny wskaźnik firmy Truma, wysokociśnieniowe przewody giętkie ułożyć bez naprężeń. 12 Jeżeli odstęp zaworów butli gazowej wynosi więcej niż jeden metr, można zastosować zestaw uzupełniający (nr art ). Zamocować czterema śrubami na stabilnej ścianie / suficie. Zwrócić uwagę na dostateczną wytrzymałość. Wysokociśnieniowe przewody giętkie przykręcić do wejść zespołu DuoControl, ew. zastosować złączki kątowe (nr art ). Po wykonanym montażu specjalista musi sprawdzić całą instalację gazową pod względem prawidłowości montażu i szczelności. Sprawdzić przyłącza przewodu giętkiego przy wejściu zespołu DuoControl pod względem szczelności (np. za pomocą sprayu do wykrywania nieszczelności wg DIN EN 14291). Wymieniona kontrola nie zastępuje regularnej okresowej kontroli gazu! Następnie należy sprawdzić wszystkie funkcje według instrukcji obsługi. Naklejki W pojazdach od roku produkcji 01/2007 przy stosowaniu przełączającego urządzenia regulującego DuoControl muszą być podczas jazdy zamknięte butle gazowe. Dołączone naklejki należy umieścić w skrzynce z butlami i w pobliżu panelu obsługi ogrzewania na gaz płynny.

13 Wysokociśnieniowe przewody giętkie bez zabezpieczenia na wypadek pęknięcia przewodu (SBS) W razie pytań dot. wysokociśnieniowych przewodów giętkich z zabezpieczeniem na wypadek pęknięcia przewodu (SBS) należy zwrócić się do swojego sprzedawcy. G G G G G o o o o o o o o o o o o o o B P B P o x G o o YU = Najbardziej popularne przyłącze o = Przyłącza również dostępne x = Do butli gazowych z adapterem Clip-on P = Propan B = Butan nr art.: xx (450 mm) xx (750 mm) 13

14

15

16 W razie usterek proszę zwrócić się do centrum serwisowego Truma lub jednego z naszych autoryzowanych partnerów serwisowych (patrz zeszyt serwisowy Truma lub Dla przyspieszenia obsługi prosimy mieć w pogotowiu typ i numer fabryczny urządzenia (zob. tabliczkę znamionową). Wogis Sp. z o.o. ul. Makuszynskiego 4 Tel. +48 (0) Krakow Fax +48 (0) /2012 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

DuoComfort. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 7

DuoComfort. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 7 DuoComfort Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 7 DuoComfort Índice Przeznaczenie... 2 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Stosowane symbole Montażu i naprawy

Bardziej szczegółowo

Filtr do gazu. Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe!

Filtr do gazu. Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe! Filtr do gazu Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe! Filtr do gazu Spis rzeczy Używane symbole... 2 Instrukcja obsługi Przeznaczenie... 3 Wymiana wkładu

Bardziej szczegółowo

Therme ciepłej wody. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme 230 V ~

Therme ciepłej wody. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme 230 V ~ Therme ciepłej wody 230 V ~ Therme Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme ciepłej wody Spis rzeczy Używane symbole... 2 Przeznaczenie... 3 Używane symbole Symbol wskazuje na możliwe

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja obsługi Strona 2 Proszę przechowywać w pojeździe! Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

DuoControl. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 9

DuoControl. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 9 DuoControl Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 9 DuoControl Spis treści Stosowane symbole... 2 Przeznaczenie... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Therme ciepłej wody. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie!

Therme ciepłej wody. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme ciepłej wody Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Therme ciepłej wody Spis rzeczy Używane symbole... 2 Przeznaczenie... 3 Używane symbole Symbol wskazuje na możliwe zagrożenia. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Trumavent TEB / TN. Instrukcja obsługi. Komfort w podróży. Prosz przechowywać w pojeżdzie!

Trumavent TEB / TN. Instrukcja obsługi. Komfort w podróży. Prosz przechowywać w pojeżdzie! Trumavent TEB / TN Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w podróży Instrukcja obsługi Dmuchawa Trumavent do rozprowadzania ciepłego powietrza i wentylacji Przed uruchomieniem koniecznie

Bardziej szczegółowo

TEB-3 / TN-3. Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2

TEB-3 / TN-3. Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 TEB-3 / TN-3 Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Dmuchawa TEB-3 / TN-3 Spis treści Stosowane symbole... 2 Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Instrukcja obsługi Uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Filtr gazu. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 7

Filtr gazu. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 7 Filtr gazu Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeździe! Strona 2 Strona 7 Filtr gazu Spis treści Stosowane symbole... 2 Stosowane symbole Symbol wskazuje na możliwe zagrożenia.

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie zestaw dodatkowy

Oświetlenie zestaw dodatkowy Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona Strona Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P /

Bardziej szczegółowo

inet Box Instrukcja montażu

inet Box Instrukcja montażu Instrukcja montażu Strona 2 Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Przeznaczenie... 2 Zakres dostawy... 2 Wymiary... 3 Przyłącza i elementy obsługi... 3 Wskazania...

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 Reduktor ciśnienia Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1485901 Strona 1 z 5 Symbole używane w instrukcji obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten poziom ostrzeżenia wskazuje bliską sytuację niebezpieczną. Postępować

Bardziej szczegółowo

TEB-3 / TN-3 Instrukcja montażu

TEB-3 / TN-3 Instrukcja montażu TEB-3 / TN-3 Instrukcja montażu Strona 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Dmuchawa TEB-3 / TN-3 Stosowane symbole Symbol wskazuje

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10

Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 4 252 Seria 02 Zawory obrotowe czterodrogowe PN10 VCI31... Zawory obrotowe czterodrogowe, PN10, z przyłączami z gwintem wewnętrznym Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica DN20 40 k vs 6,3 25

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

Boiler Elektro. Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeżdzie!

Boiler Elektro. Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeżdzie! Boiler Elektro Instrukcja obsługi Strona 2 Proszę przechowywać w pojeżdzie! Boiler Elektro (bojler elektryczny) Spis treści Stosowane symbole... 2 Model... 2 Przeznaczenie... 2 Instrukcja obsługi Ważne

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Pompka kalibracyjna HCHP

Pompka kalibracyjna HCHP TEST-THERM Sp. z o.o. Pompka kalibracyjna Instrukcja obsługi TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, 30-009 Kraków Spis treści 1. Opis... 3 2. Obsługa... 4 2.1. Zasady użytkowania... 4 2.2. Obsługa pompki...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB312 (instalacja dwukotłowa) /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 6304 3566 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

43 47, N E. Zasilanie gazem w pojeździe kempingowym BEZPIECZNE ZASILANIE GAZEM? GDZIE TYLKO CHCESZ. Wiecej komfortu w podrózy

43 47, N E. Zasilanie gazem w pojeździe kempingowym BEZPIECZNE ZASILANIE GAZEM? GDZIE TYLKO CHCESZ. Wiecej komfortu w podrózy 43 47, N 6 515 E BEZPIECZNE ZASILANIE GAZEM? GDZIE TYLKO CHCESZ. Zasilanie gazem w pojeździe kempingowym TRU 39_10 FLY_GAS_105x210_PL_2012.indd 1 Wiecej komfortu w podrózy 14.02.12 10:54 Dokądkolwiek jedziesz:

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Promiennik gazowy GAS-4500Wt INSTRUKCJA OBSŁUGI

Promiennik gazowy GAS-4500Wt INSTRUKCJA OBSŁUGI Promiennik gazowy GAS-4500Wt INSTRUKCJA OBSŁUGI 1/7 Przed użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją. Urządzenie należy użytkować zgodnie z panującymi regulacjami i instrukcjami bezpieczeństwa. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

Boiler B 10 / B 14. Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeździe! Komfort w podróży. Boiler. Boiler EL 230 V ~

Boiler B 10 / B 14. Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeździe! Komfort w podróży. Boiler. Boiler EL 230 V ~ 50 Boiler B 10 / B 14 Instrukcja obsługi Proszę przechowywać w pojeździe! Boiler Boiler EL 60 40 70 30 230 V ~ Komfort w podróży Bojler B 10 / B 14 Terma na gaz ciekły (Wersja specjalna B 10 EL, B 14 EL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G /2005 PL Dla firmy instalacyjnej 604 2972 02/2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu System szybkiego montażu obiegów grzewczych KAS 1 Logano G225 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Pojemność 1 Wskazówki.................................................

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie HERZ RL-5 Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie Arkusz znormalizowany 3923/3924, Wydanie 0711 Wykonanie R = R 1/2 G = G 3/4 Wymiary

Bardziej szczegółowo

Therme ciepłej wody. Instrukcja montażu. Therme 230 V ~

Therme ciepłej wody. Instrukcja montażu. Therme 230 V ~ Therme ciepłej wody Therme 230 V ~ Instrukcja montażu A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme ciepłej wody Spis rzeczy Używane symbole... 3 Instrukcja montaźu Zaopatrzenie w wodę... 4 Wybór miejsca...

Bardziej szczegółowo

Boiler Elektro. Instrukcja montażu Strona 2

Boiler Elektro. Instrukcja montażu Strona 2 Boiler Elektro Instrukcja montażu Strona Boiler Elektro (bojler elektryczny) Spis treści Stosowane symbole... Model... Instrukcja montażu 4 Instrukcja montażu 0 Wybór miejsca i montaż... Przyłącze wody...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zasobniki MEGA Klasa A Z-E A Z-E A Z-E A Z-E A. wydanie

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI. Zasobniki MEGA Klasa A Z-E A Z-E A Z-E A Z-E A. wydanie INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Zasobniki MEGA Klasa A Z-E 220.80A Z-E 300.80A Z-E 400.80A Z-E 500.80A 20587 wydanie 10.03.2011 SPIS TREŚCI 1.WSTĘP... 2 1.1. Wstęp.... 2 1.2. Recykling i utylizacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 24/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 24/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 24/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym 0391.. Spis treści Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 24/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Mieszacze dla instalacji grzewczych wraz z siłownikami dla mieszaczy. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik

VIESMANN. Mieszacze dla instalacji grzewczych wraz z siłownikami dla mieszaczy. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VIESMANN Mieszacze dla instalacji grzewczych wraz z siłownikami dla mieszaczy Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec, rejestr

Bardziej szczegółowo

Boiler B 10 / B 14. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie!

Boiler B 10 / B 14. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Boiler B 10 / B 14 Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Boiler B 10 / B 14 Terma na gaz ciekły (Wersja specjalna B 10 EL, B 14 EL z dodatkowym ogrzewaniem elektrycznym 230 V, 850 W) Przykład

Bardziej szczegółowo

Boiler B 10 / B 14. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie!

Boiler B 10 / B 14. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Boiler B 10 / B 14 Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Boiler B 10 / B 14 Terma na gaz ciekły (Wersja specjalna B 10 EL, B 14 EL z dodatkowym ogrzewaniem elektrycznym 230 V, 850 W) Przykład

Bardziej szczegółowo

Truma CP (E) classic. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona 2 Strona 13

Truma CP (E) classic. Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona 2 Strona 13 Truma CP (E) classic Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona 2 Strona 13 Elementy obsługi CP (E) classic Spis treści Stosowane symbole... 2 Przeznaczenie... 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Opis urządzeń dla przewodu zasilania A1 z czerwoną pokrywą zamykającą. Zakres temperatur -40 C do +80 C

Opis urządzeń dla przewodu zasilania A1 z czerwoną pokrywą zamykającą. Zakres temperatur -40 C do +80 C Złącze przewodów 952 20. / 452... 952 200 021 0 dla przewodu zasilania A1 z czerwoną pokrywą zamykającą 952 200 022 0 dla przewodu hamulcowego A2 z żółtą pokrywą zamykającą Zastosowanie Cel Konserwacja

Bardziej szczegółowo

Vekotec. Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia

Vekotec. Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia Vekotec Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montaŝu

Instrukcja obsługi i montaŝu strona 1 z 6 Automatyczny przełącznik typu AUV Przełącznik dla instalacji zasilających gazem płynnym Automatyczny przełącznik typu AUV jest przeznaczony do uŝywania w instalacjach zasilających gazem płynnym

Bardziej szczegółowo

Bojler elektryczny 230 V / 850 W

Bojler elektryczny 230 V / 850 W Bojler elektryczny 230 V / 850 W Instrukcja montażu Boiler EL 230 V ~ Komfort w pódroży A 20 24 B 20 24 1 2 5 6 16 14 17 8 7 9 3 1 2 5 6 16 14 17 8 7 9 4 Instrukcja montażu Montaż i naprawy urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM

Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM Zawory do automatycznego napełniania instalacji FA, FAM Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 42 405, 42 406 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych.

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-L 100. Uwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. Instrukcja eksploatacji Podgrzewacz do instalacji ciepłej wody użytkowej w systemie ładowania podgrzewacza Vitocell-L 100 Typ CVL, 500 do 1000 litrów Pionowy podgrzewacz pojemnościowy ze stali, z emaliowaną

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL OLIMPIA Pompa dozująca Zmiany zastrzeżone! Strona 1 Widok ogólny 1. Przyłącze przewodu dozującego 2. Przyłącze przewodu ssawnego 3. Zawór zasysający 4. Pokrętło do ustawiania

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY zair INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 Data: 13.12.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od

Bardziej szczegółowo

Zawór upustowy typ V 85 i typ V 185

Zawór upustowy typ V 85 i typ V 185 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego * - Wrocław Tel./Fax: + * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór upustowy typ V i typ V Materiał obudowy PVC-U PP PVDF Materiał membrany

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 508 Siłowniki elektryczne do zaworów z kątem obrotu 90 SQK34.00 SQK84.00 SQK34.00 napięcie zasilania 230 V AC SQK84.00 napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Nominalny

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Kunda, Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Instrukcja obsługi i montażu AN 77 976: Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032

Bardziej szczegółowo

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01

Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01 Schemat instalacji Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G pl - PL 08.11 09 237 320 / 01 Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu przed ustawieniem - instalacją uruchomieniem.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Zawór utrzymujący ciśnienie typ V 86 i typ V 186

Zawór utrzymujący ciśnienie typ V 86 i typ V 186 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego * - Wrocław Tel./Fax: + * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór utrzymujący ciśnienie typ V i typ V Materiał obudowy PVC-U PP PVDF Materiał

Bardziej szczegółowo

Combi 4 / Combi 6. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w podróży. Combi

Combi 4 / Combi 6. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w podróży. Combi Combi 4 / Combi 6 Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Combi 9 7 4 3 5 5 2 3 1 1 60 40 60 Komfort w podróży Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 12 14 7 11 7 1 Element obsługi 2 Zegar sterujący

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

Zawory strefowe 2-drogowe i 3-drogowe PN16

Zawory strefowe 2-drogowe i 3-drogowe PN16 4 842 Zawory 2-drogowe VVI46.15 do VVI46.25 Zawory 3-drogowe VXI46.15 do VXI46.25 Zawory 2-drogowe VVS46.15 do VVS46.25 Zawory 3-drogowe VXS46.15 do VXS46.25 Zawory strefowe 2-drogowe i 3-drogowe PN16

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: 40 i 50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: 65... 150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Żeliwo szare GG-25 40... 150 mm k vs 25... 820 m 3 /h

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig , ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

Arkusz zmian. Przekładnie przemysłowe Przekładnie czołowe walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. Klasy momentu obrotowego 6,8 knm knm

Arkusz zmian. Przekładnie przemysłowe Przekładnie czołowe walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. Klasy momentu obrotowego 6,8 knm knm Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *21334323_1214* Arkusz zmian Przekładnie przemysłowe Przekładnie czołowe walcowe i walcowo-stożkowe, seria X.. Klasy momentu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem 0392.. Spis treści Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Hydrant podziemny z pojedynczym zamkni ciem 1. Dane techniczne wymiary Opis:

Instrukcja obsługi Hydrant podziemny z pojedynczym zamkni ciem 1. Dane techniczne wymiary Opis: Instrukcja obsługi Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem Typ K7-35/31, wg DIN 3221, PN 16 A1, DN, wg DIN-DVGW 1. Dane techniczne wymiary Opis: 1. Korpus hydrantu 2. Osłona przed zanieczyszczeniami

Bardziej szczegółowo

HERZ-TS-98-VH, HERZ-TS-90-H, HERZ TS-FV, TS-98-VH, TS-90-H

HERZ-TS-98-VH, HERZ-TS-90-H, HERZ TS-FV, TS-98-VH, TS-90-H HERZ-Changefix HERZ - Przyrząd do wymiany wkładki termostatycznej HERZ-TS-90 Instrukcja dla 7780 / 7780 H, Wydanie 0711 Zastosowanie: HERZ-Changefix jest urządzeniem szczelnym, które może być zamontowane

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do pobierania gazu ZG 1.2.

Urządzenie do pobierania gazu ZG 1.2. Urządzenie do pobierania gazu ZG 1.2. EMB Barleben GmbH Urządzenie do pobierania gazu ZG 1.2. INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do pobierania gazu ZG 1.2. EMB Barleben GmbH 1. Stosowanie Urządzenie do pobierania

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nr zam. : 1008 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić

Bardziej szczegółowo

Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH

Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH Instrukcja obsługi Urządzenie do pobierania gazu ZG 1.2. Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH Spis treści Strona 1. Wskazówki dot. zachowania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

HERZ zawór mieszający

HERZ zawór mieszający HERZ zawór mieszający 3 i 4-drogowy Arkusz znormalizowany 1 213X XX, Wydanie 1015 Wymiary H H SW SW Rp 28.1 Rp 28.1 L4 L1 Ø 12 Ø 12 H1 H1 Ø D Ø D L2 L2 L3 L3 L4 L1 kvs [m 3 /h] Sw Rp [in] L1 L2 L3 L4 H

Bardziej szczegółowo

Grzejnikowe zawory powrotne

Grzejnikowe zawory powrotne 7 EN - Zawory proste ADN Zawory kątowe AEN Grzejnikowe zawory powrotne do -rurowych instalacji grzewczych ADN AEN Korpus zaworu z mosiądzu, matowy niklowany Średnica DN, DN i DN Z nastawą wstępną wartości

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie

Zawory przelotowe, PN16, gwintowane zewnętrznie 36 Zawory przelotowe, PN6, gwintowane zewnętrznie VVG... Korpus zaworu z brązu CC9K (Rg5) Średnica DN5 DN0 k vs 5 25 m 3 /h Przyłącza z gwintem zewnętrznym G B wg ISO 228/ do uszczelnień płaskich Śrubunki

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN10

Zawory obrotowe trójdrogowe PN10 4 232 Seria 02 Zawory obrotowe trójdrogowe PN10 VBI31... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN10, z przyłączami z gwintem wewnętrznym Żeliwo szare GG-25 DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h Kąt obrotu 90 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY Mod. HP/G-15 SZANOWNY KLIENCIE,

Bardziej szczegółowo

AT 539 SUPERCAL PLUS - z możliwością podłączenia dwóch dodatkowych wodomierzy z wyjściami impulsowymi, - instrukcji montażu i obsługi.

AT 539 SUPERCAL PLUS - z możliwością podłączenia dwóch dodatkowych wodomierzy z wyjściami impulsowymi, - instrukcji montażu i obsługi. INSTRUKCJA MONTAŻU CIEPŁOMIERCA SUPERCAL 539 1. Wstęp Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie instalatorów sprzętu z branży ciepłowniczej z prawidłowym sposobem montażu ciepłomierzy kompaktowych: AT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. 094 348 60 40 fax 094 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

Intenso Powerbank 2600

Intenso Powerbank 2600 Intenso Powerbank 2600 Version 1.1 Instrukcja obsługi Strona 1-7 Instrukcja obsługi POWERBANK 2600 Strona 1 z 7 Zawartość zestawu Intenso Powerbank 2600 Micro USB kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig , ZETKAMA Spółka Akcyjna ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2011 Data: 16.02.2011 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA NA GAZ PŁYNNY W POJAZDACH REKREACYJNYCH

ROZWIĄZANIA NA GAZ PŁYNNY W POJAZDACH REKREACYJNYCH ROZWIĄZANIA NA GAZ PŁYNNY W POJAZDACH REKREACYJNYCH SPIS TREŚCI Przepisy Rozwiązania na gaz płynny w pojazdach rekreacyjnych Poziomy wydajności reduktora 1 niskiego ciśnienia PRZYCZEPA KEMPINGOWA I KAMPER

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Combi 4 / Combi 6. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie!

Combi 4 / Combi 6. Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Combi 4 / Combi 6 Instrukcja obsługi Prosz przechowywać w pojeżdzie! Combi 4 / Combi 6 3 1 2 7 5 6 13 10 9 12 14 11 7 1 Element obsługi 2 Zegar sterujący ZUCB (wyposażenie) 3 Czujnik temperatury pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo