Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja obsługi Strona 2. Proszę przechowywać w pojeździe!"

Transkrypt

1 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja obsługi Strona 2 Proszę przechowywać w pojeździe!

2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Przeznaczenie... 2 Krótki opis... 2 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Instrukcja obsługi Panel obsługi z termostatem pomieszczenia... 3 Uruchomienie... 3 Wyłączanie... 3 Utylizacja... 3 Dane techniczne... 4 Deklaracja zgodności... 4 Wyposażenie... 4 Deklaracja gwarancji producenta Truma... 4 Przeznaczenie Elektryczne ogrzewanie dodatkowe Ultraheat jest przeznaczone do montażu w ogrzewaniu S 3004, S 3004 P, S 5004 lub S 5004 E (NL). Ogrzewanie dodatkowe jest montowane w skrzynce montażowej ogrzewania i znajduje się pomiędzy skrzynką montażową i wymiennikiem ciepła. Do eksploatacji ogrzewania dodatkowego konieczne jest przyłącze elektryczne 230 V ~ 50 Hz (8,5 A). Krótki opis Nagrzewanie pomieszczenia jest możliwe zarówno przy zasilaniu gazem jak i zasilaniu elektrycznym oraz przy równoczesnym zasilaniu gazem i elektrycznym. Przy równoczesnym zasilaniu gazem i elektrycznym następuje automatyczne wyłączenie części elektrycznej przed jej ewentualnym przegrzaniem przez mocniejszy palnik gazowy. Przy zasilaniu elektrycznym zalecamy włączenie dmuchawy TEB-3 lub TN-3 na stopień 3 (ręcznie lub automatycznie), bazując na stopniu mocy 2000 W (bezwzględnie uważać na zabezpieczenie zasilania energią elektryczną na kempingu). Jeżeli wymagana jest moc grzewcza powyżej 2000 W (nagrzewanie lub niska temperatura otoczenia), konieczne jest włączenie ogrzewania w trybie gazowym, gdyż tryb elektryczny 230 V stanowi tylko ogrzewanie wtórne. Oba ogrzewania S 3004 / S 3004 P mogą ogrzewać bez dmuchawy TEB-3 lub TN-3 niezależnie od trybu pracy (tryb gazowy lub elektryczny). Aby jednak zapewnić równomierne i szybkie rozprowadzanie ciepłego powietrza, a także by obniżyć temperaturę powierzchni urządzenia grzewczego zalecamy eksploatację ogrzewania z pracującą dmuchawą i instalacją ciepłego powietrza. Jeżeli ogrzewanie dodatkowe Ultraheat będzie używane z czujnikiem zdalnym (akcesoria), nie może on być umieszczony w pobliżu obcych źródeł ciepła (kuchenek, lamp, naprzeciw wylotów ciepłego powietrza itp.) lub w miejscach, gdzie możliwe jest gromadzenie się ciepła (pod regałem, w narożnikach, za zasłonami). Stosowane symbole Symbol wskazuje na możliwe zagrożenia. Niebezpieczeństwo poparzenia! Gorąca powierzchnia. Nosić rękawice ochronne chroniące przed możliwymi obrażeniami mechanicznymi. 2

3 Wskazówki bezpieczeństwa Naprawy wolno przeprowadzać wyłącznie fachowcom. Ze względów konstrukcyjnych obudowa ogrzewania ulega nagrzewaniu podczas eksploatacji. Obowiązek zachowania staranności wobec osób trzecich (zwłaszcza małych dzieci) należy do użytkownika. Wylot ciepłego powietrza z ogrzewania nie może być nigdy zablokowany. Dlatego nie suszyć na ogrzewaniu lub przed nim żadnych ubrań itp. Takie niewłaściwe użycie może spowodować poważne uszkodzenie ogrzewania na skutek przegrzania. Nie umieszczać żadnych palnych przedmiotów w pobliżu ogrzewania! Dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze przestrzegać tych wymagań. Przy pierwszym uruchomieniu fabrycznie nowego urządzenia (lub po jego dłuższym nieużywaniu) może krótkotrwałe wystąpić dymienie i wyczuwalny zapach. Wtedy celowym jest włączenie maksymalnej mocy urządzenia i zapewnienie dobrego przewietrzania pomieszczenia. Do wygaśnięcia praw do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz do wykluczenia praw do roszczeń z tytułu odpowiedzialności prowadzą w szczególności: zmiany w urządzeniu (włącznie z częściami wyposażenia), zastosowanie części zamiennych i akcesoriów innych niż oryginalne części firmy Truma, nieprzestrzeganie instrukcji montażu i obsługi. Ponadto wygasa świadectwo homologacyjne urządzenia, co w niektórych krajach powoduje także wygaśnięcie dopuszczenia pojazdu do ruchu. Uwaga: Mimo zachowania staranności podczas produkcji, w ogrzewaniu mogą występować części o ostrych krawędziach, dlatego podczas prac konserwacyjnych i czyszczenia zawsze używać rękawic ochronnych! Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem zawsze przestrzegać instrukcji obsługi! Właściciel pojazdu jest odpowiedzialny za prawidłową obsługę urządzenia. Panel obsługi z termostatem pomieszczenia c V ~ Ultraheat b a b b a = Przełącznik obrotowy Wył. b = Przełącznik obrotowy Wł. Stopień mocy: W c = Pokrętło temperatury pomieszczenia (podświetlany przez zieloną LED Praca ) Uruchomienie Przed włączeniem bezwzględnie sprawdzić, czy zabezpieczenie instalacji zasilającej na placu kempingowym odpowiada ustawionym stopniom mocy (b) (patrz Dane techniczne ). Ważne: Aby uniknąć przegrzania przewodu zasilającego pojazd wypoczynkowy należy go całkowicie rozwinąć z bębna. W celu włączenia ustawić przełącznik obrotowy na wymagany stopień mocy (b). Zielona LED pracy świeci i pokazuje równocześnie ustawienie wybranej temperatury pomieszczenia. Ustawić wymaganą temperaturę pomieszczenia pokrętłem (c). Ustawienie termostatu w panelu obsługi (1 9) musi zostać dobrane odpowiednio do uwarunkowań pojazdu oraz indywidualnego zapotrzebowania ciepła. Wyłączanie Wyłączyć ogrzewanie za pomocą przełącznika obrotowego (a). Utylizacja Urządzenie należy utylizować zgodnie z przepisami administracyjnymi kraju użytkowania. Należy przestrzegać przepisów i ustaw krajowych (w Niemczech jest to np. rozporządzenie o złomowaniu pojazdów). 3

4 Dane techniczne Zasilanie 230 V ~, 50 Hz Pobór prądu przy stopniu mocy 500 W: 2,2 A 1000 W: 4,5 A 2000 W: 8,5 A Masa ok. 2 kg Zmiany techniczne zastrzeżone. Deklaracja zgodności Elektryczne ogrzewanie dodatkowe Ultraheat zostało zbadane przez Zrzeszenie Przedsiębiorstw Branży Gazowniczej i Wodociągowej (DVGW) i posiada znak CE. (Deklaracja zgodności patrz instrukcja obsługi danego ogrzewania). Numer identyfikacyjny produktu CE danego ogrzewania pozostaje ważny bez zmian. Wyposażenie Przedłużacz 5 m do panelu obsługi (nr art ) bez ilustracji Czujnik zdalny FFC 2, nadzoruje temperaturę pomieszczenia niezależnie od położenia panelu obsługi, komplet z przewodem połączeniowym 4 m (nr art ). Deklaracja gwarancji producenta Truma 1. Warunki gwarancji Producent udziela gwarancji na wady urządzenia, których przyczyną są wady materiałowe lub błędy produkcyjne. Dodatkowo konsumentowi przysługują wobec producenta ustawowe roszczenia z tytułu rękojmi. Prawo do roszczeń gwarancyjnych nie przysługuje: na części zużywalne oraz objawy naturalnego zużycia, w przypadku zastosowania w urządzeniach części innych niż oryginalne części firmy Truma, w przypadku zespołów regulacji za szkody spowodowane przez substancje obce (np. oleje, plastyfikatory) w gazie, w przypadku nieprzestrzegania instrukcji montażu i obsługi firmy Truma, w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem, w przypadku niewłaściwego opakowania transportowego. 2. Zakres gwarancji Gwarancja obowiązuje dla wad w rozumieniu punktu 1, które wystąpią w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy kupna między sprzedawcą i konsumentem. Producent usunie takie wady w drodze świadczenia uzupełniającego według swego uznania przez naprawę gwarancyjną lub dostawę zastępczą. Jeżeli producent wykona świadczenia z tytułu gwarancji, wówczas okres gwarancyjny dla naprawionych lub wymienionych części nie rozpoczyna się od nowa, lecz trwa dalej. Wykluczone są dalej idące roszczenia, a zwłaszcza roszczenia odszkodowawcze kupującego lub osób trzecich. Nie narusza to przepisów niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt (Produkthaftungsgesetz). Koszty skorzystania z serwisu fabrycznego firmy Truma w celu usunięcia wady objętej gwarancją w szczególności koszty transportu, dojazdu, pracy i materiałów ponosi producent, o ile serwis będzie wykonywał swoje usługi na terenie Niemiec. Gwarancja nie obejmuje działania serwisu na terenie innych krajów. Dodatkowe koszty wynikające z utrudnionych warunków demontażu i montażu urządzenia (np. demontaż elementów mebli lub karoserii) nie mogą zostać uznane za świadczenie gwarancyjne. 3. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych Adres producenta: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße 12 D Putzbrunn, Niemcy W razie wystąpienia zakłóceń skontaktować się z centrum serwisowym Truma lub z jednym z naszych autoryzowanych partnerów serwisowych (patrz Proszę szczegółowo określić przyczynę reklamacji oraz podać numer seryjny urządzenia i datę nabycia. Aby producent mógł sprawdzić, czy występuje przypadek gwarancyjny, konsument musi na własne ryzyko przynieść lub przesłać urządzenie do producenta bądź partnera serwisowego. W przypadku uszkodzeń wymiennika ciepła należy przysłać także używany regulator ciśnienia gazu. W przypadku systemów klimatyzacyjnych: Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu, urządzenie można wysyłać wyłącznie po uzgodnieniu z centrum serwisowym firmy Truma w Niemczech lub z właściwym autoryzowanym partnerem serwisowym. W przeciwnym razie ryzyko ewentualnie powstałych uszkodzeń transportowych ponosi nadawca. Przy wysyłaniu do zakładu producenta przesyłka powinna zostać nadana jako przesyłka towarowa. W przypadku objętym gwarancją zakład pokrywa koszty transportu bądź koszty przesyłki i zwrotu. Jeżeli przypadek nie jest objęty gwarancją, producent powiadamia klienta i informuje go o kosztach naprawy, które nie są przez niego pokrywane. W takim przypadku klient ponosi także koszty przesyłki. 4

5

6

7

8 W razie wystąpienia zakłóceń skontaktować się z centrum serwisowym Truma lub z jednym z naszych autoryzowanych partnerów serwisowych (patrz Dla przyspieszenia obsługi prosimy przygotować typ i numer seryjny urządzenia (patrz tabliczka znamionowa). Wogis Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 4 Tel. +48 (0) Kraków Faks +48 (0) /2014 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25

Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Instrukcja obsługi SEMIA CONDENS F 25 Spis treści PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 1 Prosimy przeczytać... 2 1.1 Witamy... 2 1.2 Skrócona instrukcja obsługi... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja instalacji i konserwacji Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji i konserwacji Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji unistor VIH Q 75 B Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNA MASZYNA DO CZYSZCZENIA RUR S150 EPC02150 KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNA MASZYNA DO CZYSZCZENIA RUR S150 EPC02150 KARTA GWARANCYJNA KARTA GWARANCYJNA 1. Produkt marki UNI-MAX jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji, począwszy datą sprzedaży według Kodeksu cywilnego lub 12 miesięcznym okresem gwarancji według Kodeksu handlowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI Wymienniki z dwiema wężownicami serii MEGA SOLAR W-E 220.82 W-E 300.82 Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przeczytaj instrukcję montażu i eksploatacji. Montaż tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Elekromechaniczny

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Wymiennik z dwiema wężownicami serii MEGA Solar W-E 220.82 W-E 300.82

Wymiennik z dwiema wężownicami serii MEGA Solar W-E 220.82 W-E 300.82 WYMIENNIKI SERII MEGA SOLAR Wymienniki stojące z dwiema wężownicami. Pojemność 220 i 300 litrów NIBE BIAWAR Sp. Z o. o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel.: 85 66-28-490 fax.: 85 66-28-441 www.biawar.com.pl

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (Instrukcja oryginalna)

Instrukcja obsługi (Instrukcja oryginalna) Instrukcja obsługi (Instrukcja oryginalna) PRZECINARKA DO ASFALTU I BETONU SHARKY-400 PRZECINARKA DO ASFALTU I BETONU SHARKY-500 1 SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry techniczne... 3 3. Budowa

Bardziej szczegółowo

Otoskop Digital MacroView. Wskazówki dotyczące użytkowania

Otoskop Digital MacroView. Wskazówki dotyczące użytkowania Otoskop Digital MacroView Wskazówki dotyczące użytkowania ii Copyright 2008 Welch Allyn. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja lub powielanie w jakikolwiek sposób niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-11.2011 Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania MODEL: 801000, 801001, 801002, 801010, 801011, 801012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo