niekonwencjonalnie Myśleć WYDANIE SPECJALNE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "niekonwencjonalnie Myśleć WYDANIE SPECJALNE:"

Transkrypt

1 WYDANIE SPECJALNE: Myśleć niekonwencjonalnie

2

3 OD REDAKCJI Innowacje do kosza? Sceptycyzm, niedowierzanie, kpina i szyderstwo, a na koniec pomówienie o oszustwo, mające na celu ograbienie ludzi z pieniędzy. Tę drogę przez mękę przeszły tysiące największych odkrywców i wynalazców tych, którzy faktycznie stali się animatorami postępu naszej cywilizacji. Cechy wymienione wyżej składają się na naturalny mechanizm obronny człowieka postawionego twarzą w twarz z nieznanym. Pojawia się strach i chęć ucieczki, bardzo rzadko gotowość do zmierzenia się z czymś, co tym bardziej wydaje się nierealnym, im bardziej jest niewidoczne. W Polsce skłonność to zachowań tłumiących postawy innowacyjne znana jest także pod pojęciem polskiego piekła. Jeśli tylko ktoś wychyli się ponad przeciętność natychmiast jest sprowadzany przez życzliwych do wspólnego kotła, w którym kisimy się wszyscy, narzekając na dystans, jaki dzieli nas od najwyżej rozwiniętych krajów, przeznaczających wielkie sumy na badania naukowe, których cel byłby u nas wyśmiany. To dlatego za jedyną drogę nadrabiania zapóźnień rozwojowych uznaje się w Polsce korzystanie z gdzie indziej wymyślonych rozwiązań, wynalazków czy poczynionych odkryć. Pojawia się człowiek opętany ideą, prowadzi badania sprawdzalne empirycznie, ma pomysł kosmiczny na tyle, że dla przeciętnego prezydenta miasta, burmistrza, prezesa dużej firmy zainteresowanie się nim jest kompromitujące. Dlaczego? Z wyżej podanych powodów. Jednocześnie w Norwegii, nie będącej przecież członkiem Unii Europejskiej, ale w kraju na tyle bogatym, że łoży się spore sumy w ramach tzw. mechanizmu norweskiego NGO na modernizację polskiej infrastruktury technicznej (oczyszczalnie ścieków, sieć wodociągowo-kanalizacyjna itp.), polski wynalazca i odkrywca spotyka się ze zgoła odmiennym przyjęciem. Tam zainteresowanie nieznanym budzi ciekawość, a analiza danych służy podejmowaniu decyzji o finansowym zaangażowaniu się w prace nad wymyślonymi nad Wisłą rozwiązaniami. Nie przesądzam, czy wszystkie pomysły i odkrycia inż. Zygmunta Hołogi laureata wielu europejskich olimpiad wynalazców i posiadacza patentów, o których jest mowa w publikowanym w niniejszym wydaniu ER-P wywiadzie z nim, sprawdzą się w zastosowaniach praktycznych. Jego przypadek jest ilustracją pewnego wstydliwego zjawiska, które faktycznie uniemożliwia polskim inwentorom przebicie się do realnego świata gospodarki. Jakże smutny jest fakt, że ktoś, kto inaczej postrzega świat i próbuje skierować naszą uwagę na ten kąt widzenia natychmiast spotyka się z wrogością mediów, decydentów, ludzi praktycznych. Pikanterii tym relacjom dodaje fakt, że prywatnie spora część ludzi ze świeczników, którym nasz odkrywca przedstawił istotę swych wynalazków, ochoczo godzi się poddać ich działaniu. Wychodzi więc na to, że poczucie śmieszności i kompromitacji jest tak głęboko zakorzenione w umyśle przeciętnego VIP-a, że nawet nie trzeba bombardować go pomysłami nie z tej ziemi, aby ten dyskomfort wzbudzać. Kompleksy, strach przed reakcją otoczenia, a jednocześnie irracjonalne przeczucie, że może w tym coś jest, kojarzy mi się z postawami typowymi dla ważnych osobistości z czasów głębokiej komuny. W niedzielę ukradkiem na mszę w poniedziałek na stołek dyrektora, sekretarza, naczelnika gminy. Ot, taki nasz mentalny folklor. Jacek Broszkiewicz redaktor naczelny Redaktor naczelny: Jacek Broszkiewicz tel , , z-ca red. naczelnego: Hanka Jarosz-Jałowiecka tel./fax , Zespół: Grażyna Brochwicz, Iwona Dragon (Londyn), Anna Kobylec, Krzysztof Kozik (Bielsko-Biała, Kopenhaga), Małgorzata Piętka, Gabriel Piotrowski, Piotr Ptak, Tomasz Rzeszutek rysownik, Hanna Smolańska, Antoni Szczęsny, Witold Szwajkowski, Ewa Wanacka, Urszula Węgrzyk, Ewa Zasada (Wiedeń) Agnieszka Żuk (Paryż). Stali felietoniści: Ryszard Tadeusiewicz, Piotr Wrzecioniarz, Ewa Wanacka. Stale współpracują: Danuta Kiera, Marek Starczewski, Ewa Szabelska, Bożena Wróblewska. Rada Redakcyjna: Honorowa Przewodnicząca Danuta Hübner Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prof. dr hab. Andrzej Limański (rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach), Piotr Uszok (prezes Unii Metropolii Polskich), prof. dr hab. Tadeusz Sporek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), prof. Piotr Wrzecioniarz (Politechnika Wrocławska) Redakcja: Katowice ul. Ferdynanda Adamczyka 9c tel./fax , DTP: Tomasz Koźmin Dział Promocji i Marketingu: Jolanta Pieczka Korekta: Anna Kobylec Wydawca: Euro-Regional Press Sp. z o.o. Prezes Zarządu: Rita Czupryńska ul. Ferdynanda Adamczyka 9c tel./fax: nr 59 Spis treści: Utrzymać tempo! (1)...4 Stawiamy na węgiel...4 Nie tylko woda dla ludzi...8 Oazy zdrowia i energii...10 Sztuka odkrywania źródeł...12 Raczej Zagłębie Ruhry niż Paryż...15 Najważniejszy jest człowiek

4 nr 59 Z PERSPEKTYWY RZĄDU Utrzymać tempo! (1) 4 POLSCY GIGANCI W UE: POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY SA Z PIOTREM WOŹNIAKIEM Ministrem Gospodarki rozmawia Jacek Broszkiewicz Rok 2006 zamknął się dla polskiej gospodarki bardzo dobrymi wynikami, plasującymi nas w gronie najszybciej rozwijających się krajów europejskich. Na jakie trwałe elementy kondycji polskiej gospodarki zwróciłby Pan uwagę? Które z czynników mających pozytywny wpływ na gospodarkę należy wzmacniać w roku 2007 także poprzez działania o charakterze legislacyjnym? Z naszego punktu widzenia na rozwój polskiej gospodarki w 2006 r. zasadniczy wpływ miały trzy czynniki: wzrost popytu inwestycyjnego, konsumpcyjnego oraz eksportu. Dynamiczny wzrost tych wskaźników, z jakim mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym, stanowi naszym zdaniem solidne podstawy dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki. W 2006 r., po kilku latach zapaści inwestycyjnej, nastąpiło wreszcie długo oczekiwane, znaczne ożywienie w tej dziedzinie. Wzrost popytu inwestycyjnego był szczególnie wyraźny w II kwartale 2006 r. Chcemy utrzymać tę tendencję także w następnych latach i sprawić, aby stopa inwestycji została utrzymana na poziomie umożliwiającym zapewnienie wysokiego i stabilnego wzrostu gospodarczego. Konieczne są więc działania rządu na rzecz wspomagania procesów inwestycyjnych. Od początku br. wprowadzamy w tym zakresie rozwiązania ułatwiające uzyskanie pomocy przez mniejsze firmy, stawiające na innowacyjne rozwiązania. Inwestorzy mogą ponadto nadal liczyć na ulgi i udogodnienia w specjalnych strefach ekonomicznych i parkach przemysłowych. Poprawa sytuacji na rynku pracy, która nastąpiła w ub. r. i związany z tym wzrost wynagrodzeń pociągnął za sobą wzrost spożycia indywidualnego o ponad 5 proc. Ubiegły rok był również bardzo dobry dla naszego eksportu. Od kilku lat jest to jeden z czynników determinujących wzrost PKB w naszym kraju. Eksport wpłynął również na wzrost produkcji przemysłowej. Podobnie jak w latach ubiegłych będziemy starać się pomagać eksporterom i promować polski eksport na świecie. Jako formy pomocy będziemy stosować poręczenia i gwarancje na przedsięwzięcia proeksportowe, gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe, dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych, a także kredyty rządowe na finansowanie eksportu towarów i usług (w formie tzw. pomocy wiązanej). Aby ułatwić przedsiębiorcom dostęp do informacji na temat możliwych form pomocy oraz innych informacji niezbędnych eksporterom, na stronie internetowej MG funkcjonuje Portal Promocji Eksportu. Nasze działania w obszarze legislacyjnym zostały ujęte w Krajowym Programie Reform na lata Głównym założeniem tego dokumentu jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Stawiamy na węgiel Z JANEM KURPEM prezesem Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA rozmawia Antoni Szczęsny PKE SA zaspokaja potrzeby 1/7 krajowego rynku energii elektrycznej i 16 procent lokalnego rynku ciepła. Czy ten potencjał jest wystarczający do sprostania konkurencji w otwierającym się 1 lipca bieżącego roku europejskim obrocie energią elektryczną? Co Pańskim zdaniem należy uczynić, by polskie podmioty wytwarzające energię i zaopatrujące tak gospodarkę jak klientów indywidualnych nie zostały zepchnięte na peryferie tego rynku lub nie zostały z niego wyeliminowane? Eksperci szacują, że na europejskim rynku jest miejsce, obok gigantów, również dla firm dysponujących mocą zainstalowaną na poziomie 8-10 tys. MW. To znacznie więcej niż posiadają obecnie polskie firmy energetyczne, dlatego po latach zastoju zgodnie z rządowym Programem dla elektroenergetyki rozpoczął się proces konsolidacji pionowej. Na południu kraju tworzymy wspólnie z Elektrownią Stalowa Wola, Enionem i EnergiąPro nową strukturę holdingową Energetykę Południe, budowaną na wzór europejskich firm. Rząd zdecydował również o stworzeniu trzech innych firm skonsolidowanych pionowo. W Europie i na świecie cały czas trwa konsolidacja. Łączą się nawet giganty energetyczne. Dlatego nie wykluczam, że już wkrótce rynek wymusi dalsze połączenia aktywów polskich firm. Rząd zapowiedział uregulowanie kwestii kontraktów długoterminowych, które do tej pory stanowiły zaplecze planowania długofalowych inwestycji w energetyce. Jakie skutki może przynieść ten zabieg, jak należy go przeprowadzić i jakie są oczekiwania energetyki zawodowej w tym zakresie? Rozwiązanie kontraktów długoterminowych nie będzie miało istotnego wpływu na ceny energii płacone przez odbiorców. Co prawda na rynku będzie większa konkurencja, jednak prąd niestety musi drożeć, ponieważ rosną koszty ochrony środowiska, a branża powinna inwestować, aby im sprostać. Tak dzieje się w całej Europie. UE wprowadza regulacje, które zmuszają firmy do większych wydatków na ekologię, podnosi to koszty energii, a tym samym innych produktów, co sprawia że gospodarka na kontynencie jest mniej konkurencyjna niż w innych częściach świata. Rynek energii, bez kontraktów długoterminowych, może jedynie sprawić, że ceny w Polsce nie będą rosły tak dynamicznie jak w innych krajach. Dziś, gdy rozpoczęliśmy program odbudowy mocy w spółce, zależy nam przede wszystkim na szybkim zakończeniu dyskusji na temat KDT. Trwająca już kilka lat debata na temat rozwiązania tych umów stawia sektor energetyczny w trudnej sytuacji wobec banków, co bardzo utrud-

5 Z PERSPEKTYWY RZĄDU nr 59 W październiku 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Raport z wdrażania Krajowego Programu Reform. Obejmował on trzy obszary, wokół których koncentrowały się nasze działania w roku ubiegłym. Było to zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki, konsolidacja sektora energetycznego oraz reforma regulacji. Naszym priorytetowym przedsięwzięciem w 2006 r. było rozpoczęcie reformy regulacji. Prace w tym zakresie będą kontynuowane także w kolejnych latach. Przyjęty przez Radę Ministrów 19 sierpnia 2006 roku Program Reformy Regulacji pt. Przedsiębiorca ma prawo, ma na celu poprawę jakości krajowych i unijnych aktów prawnych, usprawnienie tworzenia nowego prawa, a także zmiany w administracji na rzecz przedsiębiorców. W ramach działań służących poprawie poziomu innowacyjności gospodarki uruchomiliśmy dwa ważne instrumenty: kredyt technologiczny oraz ulgę podatkową na nowe technologie. Wkrótce zaczną także funkcjonować programy pilotażowe wsparcie technostarterów i klastrów przemysłowych. Ponadto przygotowaliśmy programy finansowego wspierania projektów przedsiębiorców z zakresu własności przemysłowej oraz wsparcia funduszy kapitałowych inwestujących we wczesne fazy rozwoju firm. Kontynuujemy również pomoc dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, polegającą na wspieraniu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz funduszy podwyższonego ryzyka. Początek roku sprzyja kreśleniu perspektyw przed polską gospodarką. Jakie szanse i jakie zagrożenia dla jej rozwoju można zaobserwować już dzisiaj również w świetle uwolnienia niektórych rynków oraz perturbacji z bezpieczeństwem energetycznym kraju? POLSCY GIGANCI W UE: POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY SA cd. na str. 6 nia finansowanie dużych inwestycji. W efekcie przez ponad trzy lata PKE pracował nad zamknięciem finansowania budowy bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza na szczęście udało się i od stycznia 2006 roku budujemy. Zarząd naszej spółki z uwagą analizuje kolejne propozycje rozwiązania problemu KDT. Zaakceptujemy każde racjonalne rozwiązanie, które będzie korzystne dla spółki i jej akcjonariuszy. Do tego zobowiązuje nas prawo. Projekt ustawy rozwiązującej kontrakty powinien równoważyć interesy wszystkich uczestników rynku energii zarówno wytwórców, jak i odbiorców. Jak ocenia Pan perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście uwolnienia rynku energii i relacji tej kwestii do potrzeby rozwoju krajowych mocy wytwórczych, które muszą zaspokoić wzrastające zapotrzebowanie? Szacuje się, że w ciągu 10 lat tych mocy wytwórczych musi przybyć nawet 30 proc. Coraz bliższej jesteśmy ważnej dla energetyki daty: 1 stycznia 2008 roku, kiedy zaczną w Europie obowiązywać surowe normy emisji związków siarki. Już dziś skrupulatnie liczymy wielkość emisji dwutlenku węgla, a za kilka lat jeszcze bardziej będziemy przyglądać się emisji tlenków azotu. Ekologia znacząco wpływa na ceny energii i sądzę, że jej koszty będą coraz większe. Normy, które przyjęliśmy w Traktacie Akcesyjnym, oraz dyktowane przez coraz surowsze dyrektywy unijne nie są korzystne szczególnie dla energetyki węglowej. Mogą też zaszkodzić konkurencyjności naszej gospodarki. Jedynym ratunkiem przed deficytem energii jest dziś rozpoczęcie poważnego programu inwestycyjnego w naszym kraju i przygotowanie przez rząd zgodnie z zapisami obowiązującej obecnie Polityka energetyczną Polski do 2025 roku mechanizmów wspomagających takie przedsięwzięcia. Robi się to już w wielu krajach UE, a w Brukseli trwają prace nad przygotowaniem uregulowań prawnych i warunków, jakie należy spełnić przy zawieraniu umów wieloletnich pomiędzy wytwórcami i dystrybutorami, będących najczęstszą gwarancją bankową pożyczek zaciąganych na inwestycje. Uważam, że jeśli szybko nie rozpoczniemy w kraju kosztownego i zakrojonego na szeroką skalę programu odbudowy energetyki i zastępowania starych i nieekologicznych bloków, które wkrótce będziemy musieli wyłączyć, za kilka lat zabraknie w Polsce rodzimej energii, a jej ceny pójdą w górę. Jakie to będzie miało skutki dla gospodarki, nie trzeba tłumaczyć Przez najbliższe kilkanaście lat należy liczyć się z koniecznością budowy w Polsce co roku MW nowych mocy. Powszechnie znane i trwające kilka lat problemy z finansowaniem inwestycji w Pątnowie, Łagiszy i Bełchatowie budzą dziś pewien niepokój o powodzenie kolejnych przedsięwzięć. Jakie są drogi zagwarantowania wysokiego poziomu technologicznego planowanych inwestycji, podwyższenia sprawności polskiej energetyki zawodowej i jaki udział w realizacji tych celów mają i powinny mieć polskie instytuty naukowo-badawcze i biura projektowe? Czy, Pańskim zdaniem, sprostają one tym zadaniom, czy też raczej będziemy skazani na zakupy obcych licencji? Jak wygląda z punktu widzenia PKE SA relacja świat nauki i techniki? W naszej spółce pracuje grupa ludzi, którzy zajmują się nowymi technologiami. Staramy się na bieżąco śledzić postęp w światowej energetycd. na str. 7 5

6 nr 59 Z PERSPEKTYWY RZĄDU 6 cd. ze str. 5 Utrzymać tempo! (1) Polska gospodarka opiera się na trwałych fundamentach. Mamy wzrost gospodarczy znacznie powyżej 5,5 proc., bardzo dobre wskaźniki wzrostu produkcji przemysłowej, stabilną złotówkę, stały napływ inwestycji zagranicznych i rosnący eksport. Chcemy jednak, aby w 2007 r. nasza gospodarka rozwijała się w jeszcze szybszym tempie. Wielką szansą, ale i wyzwaniem, jest natomiast wykorzystanie funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata Z punktu widzenia Ministra Gospodarki szczególnie ważny jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG w latach wyniesie około 9,7 mld euro, z czego ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło ok. 8,3 mld euro. Podejmujemy szereg działań zmierzających do poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce zarówno dla polskich jak i zagranicznych firm. Usuwamy przepisy zbyt skomplikowane i utrudniające życie przedsiębiorcom. W tym celu przygotowany został Program Reformy Regulacji pt. Przedsiębiorca ma prawo. Poprawa jakości stanowionych i funkcjonujących już przepisów, wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz modernizacja struktur administracyjnych umożliwi utrzymanie silnego wzrostu gospodarczego. Widząc, jak dla rozwoju przedsiębiorczości ważny jest dostęp do kapitału, wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiliśmy pieniądze dla funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych. Fundusze pożyczkowe udzielają kredytów przeznaczonych dla małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które mają trudności w uzyskaniu finansowania komercyjnego np. kredytu bankowego. Natomiast z funduszy poręczeniowych mogą korzystać mali i średni przedsiębiorcy, którzy, ubiegając się o kredyt lub pożyczkę, nie mają odpowiedniego zabezpieczenia. Jednym z najważniejszych priorytetów resortu jest zapewnienie stabilnych dostaw nośników energii. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i ropy naftowej. Jak ważny jest to problem, potwierdziły przerwy w dostawach gazu w styczniu ubiegłego roku oraz niedawno ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń. Cały czas prowadzimy rozmowy z Norwegami na temat połączenia rurociągowego z Polską. Chcemy uzyskać dostęp do złóż gazu ziemnego na Morzu Północnym. Jest to więc w pewnym sensie powrót do kontraktu, który zawarliśmy z Norwegami w 2001 roku. Jednocześnie zamierzamy wybudować w Świnoujściu terminal LNG. Realizacja obydwu projektów gazociągu norweskiego i terminalu powinna zakończyć się za 3-4 lata. Budowa terminalu może potrwać nieco dłużej, mniej więcej do 2011 roku, gdyż jest to dość skomplikowany projekt, wymagający trudnego przygotowania technicznego. Niemniej jednak sfinalizowanie tych inwestycji pozwoli na zdywersyfikowanie źródeł dostaw gazu ziemnego. Jak ocenia Pan wpływ na gospodarkę polską zwiększenia strumienia unijnych funduszy strukturalnych w roku 2007? W latach ma do kraju napłynąć 67 mld euro. W jakiej skali ta kwota ma znaczenie jako czynnik generujący zwiększenie tempa rozwoju i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw? Na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorców największy wpływ będzie miał Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), stanowiący jeden z instrumentów realizacji Narodowej Strategii Spójności (NSS) na lata Celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest rozwój gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Strategia PO IG zakłada kompleksowe wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć przedsiębiorców prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R), inwestycji, tworzenia miejsc pracy oraz doradztwa i szkoleń niezbędnych do ich realizacji. Cel PO IG będzie realizowany przez ułatwienie tworzenia, transferu i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych przez przedsiębiorców. Wsparcie obejmie szeroko rozumiane otoczenie biznesu o znaczeniu ponadregionalnym. Istotnym elementem budowy gospodarki opartej na wiedzy w PO IG jest rozwój narzędzi społeczeństwa informacyjnego, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Wsparcie działań tego rodzaju przyczyni się do powszechnego i efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych w gospodarce, w szczególności w kontaktach między administracją a podmiotami gospodarczymi i obywatelami. Wzrastające zapotrzebowanie środowiska naukowego na zaawansowaną infrastrukturę informatyczną sprawia, że inwestycje będą prowadzone także w tym zakresie. Wsparcie obejmie również swego rodzaju koordynację gospodarki i nauki, obejmującą przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, w tym jednostki naukowe. Przyczyni się ono ponadto do przyspieszenia wdrażania nowych rozwiązań, a także zwiększenia efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu. Wsparciem zostaną objęte również działania wzmacniające współpracę międzynarodową polskiej nauki i gospodarki. Będą one kierowały nakłady przeznaczone na naukę na strategiczne obszary badawcze, co wzmocni konkurencyjną pozycję polskiej nauki. Wzmocnienie powiązań międzynarodowych naszej gospodarki umożliwi ekspansję rodzimych firm na rynkach międzynarodowych oraz przyczyni się do lokowania w Polsce inwestycji tworzących nowoczesne miejsca pracy. Wsparcie przewidziane w ramach PO IG przeznaczone jest dla przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności, znaczącym oddziaływaniu na gospodarkę całego kraju. Wsparcie dla przedsiębiorczości w perspektywie finansowej przewidziane zostało również w innych programach operacyjnych, przede wszystkim w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych. Działania wspierające przedsiębiorczość znalazły także odzwierciedlenie w zapisach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (tzw. projekty miękkie m.in. szkolenia pracowników, wspieranie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy), Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (wsparcie dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii) oraz w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Dziękuję za rozmowę. Część drugą wywiadu opublikujemy w najbliższym wydaniu ER-P

7 POLSCY GIGANCI W UE: POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY SA nr 59 cd. ze str. 5 Stawiamy na węgiel ce i nie odstawać od najlepszych. Bardzo blisko współpracujemy również ze specjalistami ze śląskich i krakowskich uczelni i ośrodków naukowych. Oczywiście nie byłoby sukcesów i np. udanego współspalania węgla z biomasą w Sierszy, Jaworznie i innych naszych zakładach bez wspaniałych praktyków w tych elektrowniach. Nasza kadra inżynierska i techniczna zawsze była otwarta na nowe wyzwania. Chciałbym jednak zaznaczyć, że kierujemy się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym i normami prawa, które sankcjonują wprowadzenie takiego rozwiązania. Chodzimy mocno po ziemi i zdajemy sobie sprawę, że nie możemy wydawać pieniędzy na projekty, które nie zapewnią nam odpowiednich przychodów i zysków. Jesteśmy tak że uczestnikiem Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych, którego inicjatorem jest prof. Jerzy Buzek. To bardzo dobry pomysł, dzięki któremu między innymi za pieniądze z Unii Europejskiej będziemy mogli rozwijać technologie czystego spalania węgla. To cenna inicjatywa dla Śląska, jego mieszkańców, a także podmiotów gospodarczych, które tu działają. Co może przynieść uwolnienie rynku energii w Europie polskiemu sektorowi wydobywczemu, zwłaszcza węgla kamiennego i brunatnego? Czy w planach konsolidacyjnych dotyczących energetyki bierze się pod uwagę włączanie spółek i holdingów wydobywczych w mające powstać nowe struktury bardzo silnych podmiotów energetycznych? Co przemawia za i przeciw takim rozwiązaniom? 1 lipca 2007 roku europejski rynek energii zostanie zupełnie zliberalizowany. Każdy będzie mógł kupić prąd od dowolnego dostawcy, oczywiście jeśli pozwolą na to warunki techniczne, a cena i koszty przesyłu zagwarantują opłacalność takiego przedsięwzięcia dla konsumenta. Chciałbym, aby klienci, zwłaszcza na polskim rynku, nadal wybierali ofertę rodzimych podmiotów. Oczywiście zdecydują o tym warunki, jakie zaproponujemy odbiorcom, a także fakt, czy sprostamy silniejszej dziś i lepiej zorganizowanej konkurencji europejskiej. Uważam, że jesteśmy w stanie zaproponować konkurencyjny produkt wyprodukowany głównie w oparciu o węgiel, który umiemy coraz efektywniej i czyściej spalać. Aby tak się stało, potrzebna jest współpraca instytucjonalna energetyków z górnikami. PKE od kilku lat zaangażowany jest kapitałowo w kopalniach Południowego Koncernu Węglowego. Najpierw uratowaliśmy te zakłady przed likwidacją, zainwestowaliśmy tam niemało pieniędzy, teraz możemy obserwować efekty. Nasze doświadczenia jednoznacznie pokazują, że energetyka powinna być związana z górnictwem. Cieszę się, że w strukturach Energetyki Południe znajdą się po raz pierwszy w Polsce kopalnie, wytwórcy i dystrybutorzy energii. To model bardziej efektywny i rozwojowy. Trwa debata na temat nowej europejskiej polityki energetycznej. Jaki jest Pański pogląd na odradzające się koncepcje budowy w Polsce elektrowni atomowych, propagowanych jako jeden ze sposobów rozwoju lokalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz jako narzędzie uniezależniania się od zewnętrznych (w wymiarze europejskim) źródeł zakupu nośników energii przede wszystkim w Rosji? Zgodnie z założeniami przyjętej na początku stycznia 2005 roku Polityki energetycznej Polski do 2025 roku dominującym paliwem w polskiej energetyce długo jeszcze pozostanie węgiel. Jest to dobra decyzja z punktu widzenia zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego oraz ze względu na rosnące uzależnienie UE od importu nośników energii z regionów o skomplikowanej sytuacji politycznej. Według prognoz ekonomicznych czeka nas w Polsce znaczne zwiększenie popytu na energię, będące efektem wzrostu gospodarczego. Wzrost zapotrzebowania przy zachowaniu obecnego zużycia węgla energetycznego może zostać pokryty przez inne nośniki, w tym energię ze źródeł niekonwencjonalnych. Wszystkie opcje energetyczne powinny być brane pod uwagę tak, by został zbudowany zbilansowany portfel energii ze źródeł odnawialnych, gazu, węgla, energetyki wodnej, a w przyszłości może także jądrowej. W PKE nadal stawiamy na czyste spalanie węgla, bo to rozwiązanie najtańsze i najefektywniejsze, jednak chcemy zaoferować naszym klientom produkt kompleksowy, stąd nasze zainteresowanie również zieloną energią. Jaka jest polityka PKE SA w kwestii obrotu emisjami CO 2? Nasza strategia handlu uprawnieniami do emisji CO 2 głównie uzależniona będzie od wielkości produkcji energii w poszczególnych latach okresu rozliczeniowego. Chcemy tak poruszać się po rynku uprawnień, aby wypracowywać jak największe zyski i podnosić wartość PKE. Dziękuję za rozmowę. 7

8 nr 59 W TROSCE O ŚRODOWISKO: AQUA S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Nie tylko woda dla ludzi 8 Najserdeczniej gratuluję. 27 stycznia na gali w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach odebrał Pan prestiżowe wyróżnienie! Regionalna Izba Gospodarcza przyznała mi Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii lider społeczno-gospodarczy. Jak sądzę, Kapituła uhonorowała przede wszystkim moją czteroletnią pracę w AQUA SA, ale także i wcześniejsze działania zarządzanie Rafinerią w Czechowicach-Dziedzicach która nota bene, gdy nią kierowałem, w 1993 roku też zdobyła, jako instytucja, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji. Zapewne uwzględniono także pracę w katowickim oddziale Z PIOTREM DUDKIEM prezesem AQUA SA w Bielsku-Białej rozmawia Hanka Jarosz-Jałowiecka CPN i Orlenie. Mam szczególną satysfakcję, że dokonania, które czyni się nie dla zaszczytów, znalazły uznanie zacnego grona, tworzącego Kapitułę. To wyróżnienie cenne jest dla mnie osobiście, ale jak sądzę także dla wszystkich pracowników AQUY, którzy w sposób znakomity przyczynili się do tego, że jako lider takie wyróżnienie zdobyłem. Pozwoli pani redaktor, że tą drogą, ze szpalt Euroregionów wyrażę wszystkim moim współpracownikom wyrazy najserdeczniejszego podziękowania. Przez Busines Center Club bielska AQUA została też nominowana w dorocznym Konkursie na Lidera Polskiego Biznesu... Nominacja do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu to również ogromne dla nas wyróżnienie. Zwłaszcza, że uzyskaliśmy ją po raz drugi z rzędu. Godnych pretendentów do tej statuetki jest bardzo wielu, nominowanych zdecydowanie mniej a ostatecznie otrzymują je zdecydowanie najlepsi. Nominacja daje ogromny prestiż, a jakie będą finałowe tegoroczne rezultaty dowiemy się dopiero podczas gali, jaką zaplanowano na 10 lutego w Teatrze Wielkim w Warszawie. Już nominacja jest dla nas uznaniem zasług firmy, odniesionych do tła, na jakim działamy. Na tym wysokim poziomie są one podobne. Co bielską AQUĘ odróżnia od innych? Staramy się w miarę harmonijnie łączyć sprzeczne ze sobą interesy różnych grup. Chcemy więc osiągać zadowolenie naszych akcjonariuszy właścicieli, równolegle z zadowoleniem naszych klientów, pragnąc jednocześnie satysfakcji z pracy i zadowolenia z płacy całej naszej załogi. Jednocześnie wszystkie nasze działania nie mogą szkodzić środowisku naturalnemu, a wręcz odwrotnie - mają sprawiać, by to środowisko mniej cierpiało przez naszą i naszych klientów działalność. Naszym zadaniem jest m.in. oczyszczanie ścieków my czynimy to tak, by środowisko nie tylko było czystsze, ale by wracało do swego pierwotnego kształtu. To nie jest łatwe. Akcjonariusze włożyli przecież swoje pieniądze po to, by osiągać z tego tytułu jak największy zysk. Ale oni często są równocześnie naszymi klientami i jako o takich też musimy nieustannie myśleć; inaczej odwrócą się od nas. Gminy, będące naszymi współwłaścicielami, pragną byśmy ich mieszkańcom wodę dostarczali jak najtaniej, a przecież jako akcjonariusze liczą na jak największe dywidendy poważny zastrzyk dla budżetu każdej z gmin! Załoga też chciałaby pracować w dobrych warunkach, a to zazwyczaj wiąże się z wyższymi kosztami, ograniczającymi zyski firmy. Problemy jak to pogodzić, musimy rozwiązywać w naszej codziennej działalności. To niełatwe zadanie nam udaje się rozwiązywać w sposób, który jest naszym wewnętrznym osiągnięciem. Trzeba do tego znajdować takie strategie i modele działania, które pozwalają z jednej strony odpowiednimi zyskami zaspokajać interes akcjonariuszy, jednocześnie utrzymywać na niezmienionym poziomie ceny naszych usług albo ograniczać ich wzrost, przy jednoczesnym zadowoleniu załogi. Wprowadziliśmy pewne mechanizmy marketingowe, pobudzające konsumpcję wody a tym samym zwiększające ilość ścieków, wychodząc z założenia, że dotychczasowy poziom zużycia wody w naszym rejonie działania jest niższy, od przeciętnego poziomu zużycia wody przez jednego mieszkańca w Unii Europejskiej. Kiedy cena wody w Polsce zupełnie nie była związana z kosztami, spożycie było 2,5 krotnie wyższe. Funkcjonował wówczas i wielki przemysł. Gdy wiele lat temu zaczęliśmy wiązać ceny z kosztami, nastąpił wówczas pewien szok cenowy i ludzie zaczęli oszczędzać wodę, My zakładamy, że obecne zapotrzebowanie na nią jest wyższe, niż ludzie jej zużywają. Nie różnimy się specjalnie od innych Europejczyków, a oni zużywają statystycznie 120 litrów wody na 1 mieszkańca (choć np. w Turynie to zużycie wynosi 300 litrów!) w ciągu doby, my 100. Jeśli tak sądzę, że są tu jakieś jeszcze niezaspokojone potrzeby. Podsycacie zużycie wody, bo to wasz interes. Przez lata słuchaliśmy o potrzebie jej oszczędzania. Na pustyni tak, trzeba ją oszczędzać. My jesteśmy jednak blisko źródeł wody, ludzie mogą zatem w pełni zaspokajać swoje potrzeby. Nie musimy ich w tym ograniczać. Podkreślę, że mówię o zaspokajaniu potrzeb, a nie o szastaniu wodą. Tak samo musimy jeść, pić, gotować, myć, prać... Cena nie może być

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, nr 85/3 15 czerwca - 15 lipca 2010r. Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem OD REDAKCJI Wojna płci? W czasie kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE

TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA O BURZLIWEJ HISTORII PROSTO Z BRUKSELI ŚLĄSCY SUPEREUROPOSŁOWIE euro proj nr33 8/12/08 3:14 PM Page 1 nr 33/34 lipiec, sierpień 2008 rok IV Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 TEMAT MIESIĄCA EUROPEJSKIE RATOWNICTWO POZNAJMY SIĘ KRAINA

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI

WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROLA INNOWACJI Praca zbiorowa pod redakcją Natalii Ćwik Partner publikacji: Orange Polska ISBN 978-83-932564-6-4 Koncepcja i redakcja: Natalia Ćwik Korekta: Marcin Grzybek Skład,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Wiemy czego chcemy! KGHM Polska Miedź S.A.: Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie lepiej?

Wiemy czego chcemy! KGHM Polska Miedź S.A.: Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie lepiej? ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI temat numeru: KGHM Polska Miedź S.A.: Wiemy czego chcemy! rozmowa z prezesem Herbertem Wirthem Metro na finiszu ENERGA Operator S.A.: Inteligentny półwysep Analiza PKW: nie będzie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2012 7 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej Przemówienie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964 WYDANIE SPECJALNE Numer 5/18/2013 ISSN 2081-5964 Szanowni Państwo, P rzekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo