Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji"

Transkrypt

1 Infrastruktura kolejowa w Polsce rozwój, źródła finansowania, trudności przygotowania i realizacji Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 1

2 Gęstość sieci kolejowej Polski województwo linie kolejowe na 100 km 2 w km opolskie 9,0 dolnośląskie 8,7 małopolskie 7,4 kujawskopomorskie 7,1 lubuskie 6,6 łódzkie 5,8 mazowieckie 4,8 lubelskie 4,1 średnia dla Polski 6,30 dostępność słaba dostępność dobra dostępność średnia dostępność bardzo dobra Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 2

3 Podejmowanie inwestycji kryteria strategiczne Elementy węzłowe dla podjęcia inwestycji cele polityczne, gospodarcze, społeczne koszt jakość termin Traktowane nadrzędnie poprawa oferty nakierowanej na klienta kolei usunięcie niedoborów zdolności przewozowych racjonalizacja eksploatacji i warunków użytkowania poprawa dostępności zmniejszenie kosztów poprawa niezawodności i sprawności ruchu dalsze zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprawa bezpieczeństwa Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 3

4 Prędkości docelowe do 2030 r. (założenia Master Planu) Koszalin Słupsk Gdynia Gdańsk Elbląg Tczew Olsztyn Ełk Suwałki Szczecin Gorzów Wlkp. Poznań Zielona Góra Leszno Żagań Piła Bydgoszcz Inowrocław Konin Kalisz Ostrów Wlkp. Iława Działdowo Toruń Ostrołęka Włocławek Płock Kutno Łódź Tomaszów Maz. Warszawa Białystok Siedlce Terespol Łuków Dęblin Docelowe prędkości na sieci PKP PLK S.A km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h Legnica Węgliniec Jelenia Góra Wałbrzych Prędkość określi zarządca infrastruktury stosownie do potrzeb przewozowych Wrocław Kłodzko Opole Kędzierzyn-Koźle Gliwice Częstochowa Zawiercie Katowice Rybnik Bielsko-Biała Kraków Radom Skarżysko-Kam. Kielce Tarnów Lublin Zamość Stalowa Wola Rzeszów Jasło Przemyśl Nowy Sącz Chełm Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 4

5 Rządowy program rozwoju kolei dużych prędkości 19 grudnia 2008 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę 276/2008 w sprawie przyjęcia strategii ponadregionalnej w sprawie budowy kolei dużych prędkości w Polsce Strategia wyznacza cele i określa wstępny harmonogram budowy nowej linii Warszawa Łódź Poznań/Wrocław oraz zakłada uruchomienie przewozów do 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 5

6 Podjęte i planowane przedsięwzięcia dla KDP prace przygotowawcze do budowy nowej linii Warszawa Łódź Wrocław/Poznań wraz z łącznikami do linii CMK; obecnie realizowane są prace nad studium wykonalności, którego finalizację przewiduję się na koniec 2012 r. modernizacja linii E 65 Południe (CMK) z Warszawy do Katowic i Krakowa i dalej do południowej granicy I etap do 200 km/h II etap do 300 km/h z rozbudową w kierunku południowym (obecnie studium wykonalności) Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 6

7 Kolej Dużej Prędkości w Polsce perspektywa Relacja Obecny czas przejazd u Czas przejazdu KDP (w tym linie zmodernizowane konwencjonalne) Warszawa Łódź Warszawa Poznań Warszawa Wrocław Warszawa Szczecin 1:30 0:35 2:45 1:30 5:00 1:30 5:30 3:15 Łódź Poznań 3:15 1:00 Łódź Wrocław 4:00 1:00 Łódź Szczecin 5:45 2:45 Kraków Poznań Białystok Wrocław Rzeszów Poznań 8:30 3:00 8:30 3:15 8:15 4:45 Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 7

8 Plany dalszego rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce po roku 2020 Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadza konsultacje społeczne dla dokumentu przygotowanego przez Instytut Kolejnictwa Koncepcja budowy linii dużych prędkości w Polsce w perspektywie 2040 r. Proponowane nowe kierunki krajowe w studium opracowanym przez Instytut Kolejnictwa: Szczecin, Gdańsk, Lublin/Rzeszów Proponowane kierunki międzynarodowe zgodne z ustaleniami Grupy Wyszehradzkiej to m.in. Berlin, jako przedłużenie linii Warszawa Łódź Poznań Praga, jako przedłużenie linii Warszawa Łódź Wrocław Wiedeń/Praga/Budapeszt/Bratysława, jako przedłużenie linii E 65 Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 8

9 Wstępna koncepcja sieci kolei dużych prędkości w Polsce do 2040 r. Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 9

10 Cele i zadania INFRASTRUKTURA KOLEJOWA modernizacja linii ze względu na ich kierunkowe przeznaczenie dla ruchu pasażerskiego, towarowego lub mieszanego, z uwzględnieniem właściwych TSI dla branż obejmujących infrastrukturę kolejową przygotowanie do budowy linii dużych prędkości, z uwzględnieniem TSI HS wdrażanie systemu ERTMS budowa krótkich odcinków linii zapewniających dobre połączenia z lotniskami realizacja inwestycji odtworzeniowych na obciążonych odcinkach zdegradowanych linii kolejowych likwidacja zbędnej infrastruktury z rekultywacją odzyskanej powierzchni gruntu, tam gdzie będzie zachodziła taka potrzeba modernizacja dworców kolejowych, z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się oraz wymagań ochrony środowiska (ograniczenie zużycia surowców, energii, wody, emisji CO2) budowa węzłów integracyjnych modernizacja istniejących i budowa nowych terminali przeładunkowych, w szczególności w portach morskich oraz punktach zmiany szerokości toru uwzględnienie w prowadzonej działalności standardów ochrony środowiska Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 10

11 Cele i zadania PRZEWOZY PASAŻERSKIE integracja systemów biletowych wdrażanie nowych systemów informacji dla podróżnych, uwzględniających różne środki transportu na drodze podróży w ramach specyfikacji TSI TAP uruchamianie nowych pociągów dla relacji o największym popycie uruchamianie połączeń pociągami dużych prędkości modernizacja i wymiana taboru, z uwzględnieniem wymagań interoperacyjności zwiększenie dostępności usług kolejowych dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 11

12 Cele i zadania PRZEWOZY TOWAROWE wdrożenie systemów informatycznych śledzenia pociągów i jednostek ładunkowych, bazujących na nowoczesnych narzędziach teleinformatycznych; wdrożenie specyfikacji TSI TAF w skali sieci wdrażanie narzędzi ułatwiających dostęp do informacji związanych z realizacją procesów przewozowych modernizacja i dostosowanie taboru towarowego do struktury popytu modernizacja i wymiana taboru, z uwzględnieniem wymagań interoperacyjności Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 12

13 Podstawowe regulacje w Polsce Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.) Przepisy wspólnotowe w tym głównie obejmujące tzw. I pakiet kolejowy, II pakiet kolejowy i III pakiet kolejowy. Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 13

14 WPIK do 2013 r. dokument uściślający działania inwestycyjne Określenie wielkości programu i poszczególnych projektów, zakresów przedsięwzięć i robót kosztów przedsięwzięć całościowo i wg składników podstawowych, tj. branż, szczególnej klasyfikacji inwestycji, rodzajów robót terminarza realizacji i finansowania źródeł finansowania Wskazanie podstawowych wskaźników, którymi operuje się w procesie zarządzania programem i przy egzekwowaniu jego rezultatów Stworzenie warunków dla działania wdrożenia Wykreowanie przesłanek dla uzyskania decyzji rzeczowych i finansowych Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 14

15 Ważniejsze rezultaty przewidywane po zrealizowaniu WPIK Objęto programem: 15,5% długości eksploatowanych linii (21,4% linii państwowych) 15,9% długości torów szlakowych i głównych zasadniczych (20,0% na liniach państwowych) 11,1% obiektów inżynierskich (17,1% obiektów inżynierskich na liniach państwowych) 10,6% skrzyżowań (12,4% dwupoziomowych) i odpowiednio 17,4% i 18,2% na liniach państwowych 12,1% krawędzi peronowych (13,2% na liniach państwowych) W efekcie uzyskuje się: zwiększenie długości torów szlakowych i głównych zasadniczych, na których Vmax = 160 km/h z km do km 595 km torów z Vmax = 200 km/h zwiększenie długości torów, na których dopuszczalny nacisk 221 kn/oś z km do km Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 15

16 Zlokalizowanie zadań objętych WPIK na sieci kolejowej w zarządzie PKP PLK S.A. Praca eksploatacyjna w 2010 r. Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 16

17 Koszt przedsięwzięć objętych WPIK Całkowita wartość kosztorysowa programu, obejmującego 116 zadań 39,09 mld zł, z czego 6,35 mld zł (16,24%) zrealizowane do końca 2009 r. W okresie zrealizowanie 23,95 mld zł (61,26% wartości kosztorysowej zadań), z czego: 2010 r. 2,47 mld zł (10,31%) 2011 r. 4,79 mld zł (20,00%) 2012 r. 8,08 mld zł (33,74%) 2013 r. 8,61 mld zł (35,95%) Kwota 23,95 mld zł przeznaczona na projekty: POIiŚ 16,20 mld zł (67,64%) RPO 1,61 mld zł (6,72%) inne 6,14 mld zł (25,64%) Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 17

18 Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych lata * 23,95 mld zł * zgodnie z Projektem Programu Wieloletniego na lata Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 18

19 Krytyczne elementy w procesie inwestycyjnym Faza przygotowawcza: jakość dokumentacji (studium wykonalności), która m.in. decyduje o uzyskaniu decyzji administracyjnych oraz dofinansowaniu z budżetu państwa, UE, banków Faza inwestycyjna (właściwa realizacja): czas Faza operacyjna: szybkie wdrożenie projektu w bieźące działania operacyjne inwestora błędy popełnione w fazie przygotowawczej; błędy fazy realizacyjnej trudne do usunięcia Faza ewaluacji: wyciąganie wniosków na przyszłość Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 19

20 Trudności związane z prowadzeniem inwestycji kolejowych Złożoność kolejowych projektów inwestycyjnych: przedsięwzięcia wielobranżowe, wymagające szczególnych rozwiązań w zarządzaniu Długotrwała procedura udzielania zamówienia publicznego Potencjalne i niestety praktyczne opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych Wydłużony okres projektowania lub budowy w stosunku do terminów przewidywanych umowami Konieczność spełnienia znaczących wymagań określonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Ciągły niedobór środków zapewniających zbilansowanie finansowania Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 20

21 Praktyczne niedoskonałości i nieprawidłowości procesów inwestycyjnych [1] postrzeganie systemu projektuj i buduj jako panaceum na wszystko ciągle nienajlepsze przygotowanie inwestycji brak możliwości przerobowych w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej przez biura projektowe nieprecyzyjność w określaniu kosztów (również zmiany zakresów inwestycji, zmiany kursu walut) nie zawsze dopracowana koncepcja biznesowa opóźnienia w wydaniu dużej ilości decyzji administracyjnych wynikające z obowiązującego prawa problemyśrodowiskowe (NATURA 2000) nie uwzględnianie ograniczeń eksploatacyjnych koniecznych do wprowadzenia na czas robót Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 21

22 Praktyczne niedoskonałości i nieprawidłowości procesów inwestycyjnych [2] stosowanie w wyborze wykonawców wyłącznie kryterium cenowego, długość procedury nadal słaba współpraca z interesariuszami projektów (samorząd, przewoźnicy, przemysł kolejowy) ograniczony rynek wyspecjalizowanych wykonawców braki wyszkolonej kadry słabość systemu edukacji oraz niewykorzystywanie projektów jako poligonu do kształcenia kadry nienajlepsza promocja projektów trudna sytuacja finansów publicznych co skutkować może niedoborem środków publicznych na finansowanie elementu krajowego nakładów inwestycyjnych (w tym w części niekwalifikowanej, co dotyczy głównie projektów POIiŚ, w tym kwestie finansowania wydatków niekwalifikowanych oraz prefinansowanie luki finansowej) Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 22

23 PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE w Polsce - warunki dla kolei Wdrażanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze inwestycji kolejowych: infrastruktura punktowa infrastruktura liniowa dworce, terminale budowa i utrzymanie linii kolejowych budowa kolei dużych prędkości, linie kolejowe wykorzystywane głównie przez przedsiębiorców (np. elektrownia w Ostrołęce) Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 23

24 PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE w Polsce - warunki dla kolei Możliwe formuły ppp: wg zasad obowiązujących dla koncesji (obowiązuje ustawa o koncesji z 2009 r.) typowe umowy o ppp, oparte na konstrukcjach umów cywilno-prawnych Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 24

25 PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE w Polsce - warunki dla kolei Bariery: brak doświadczenia i tradycji w dziedzinie brak sprawdzonych wzorców z innych krajów, możliwych do prostej adaptacji w Polsce skomplikowana wykładnia prawna dotycząca ppp duże zagrożenie związane z realizacją przedsięwzięcia leżące po stronie wykonawcy prywatnego relatywnie słabe zainteresowanie sektora prywatnego tego typu inwestycjami długi okres zwrotu kapitału, przy tym konieczny do zaangażowania jest jego duży wolumen Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 25

26 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury, 19 kwietnia 2011 r. 26

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce

Raport społeczny o stanie rynku kolejowego w Polsce o stanie rynku kolejowego w Polsce RAPORT Przygotował zespół pod kierunkiem Janusza Piechocińskiego Zastępcy Przewodniczącego Komisji Infrastruktury w składzie: Marcin Kamola - TRANSPORT SZYNOWY statystyki

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. www.plk-sa.pl ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 Massel: Województwa nie mogą

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PASAŻERSKI TRANSPORT REGIONALNY WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

PASAŻERSKI TRANSPORT REGIONALNY WSPÓŁCZESNE WYZWANIA UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 713 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 16 PASAŻERSKI TRANSPORT REGIONALNY WSPÓŁCZESNE WYZWANIA SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo