Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron (Załącznik nr 1). 2. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest: a) Wykonanie projektu technicznego portalu Web Platforma Cyfrowa zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW,. b) Wykonanie portalu Web Platforma Cyfrowa zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym, c) Wsparcie (nadzór) produkcyjnego startu systemu w okresie 3 dni roboczych od daty produkcyjnego uruchomienia, d) Przekazanie kodów źródłowych portalu Web Platforma Cyfrowa, e) Udzielenie bezterminowej licencji na użytkowanie Portalu, f) Przekazanie autorskich praw majątkowych do Portalu na rzecz Zamawiającego, g) Udzielenie gwarancji na wykonane prace na okres 12 miesięcy od daty uruchomia produkcyjnego Platformy, h) Opracowanie dokumentacji technicznej, administratora i użytkowej w postaci elektronicznej, papierowej i tzw. tutoriali video. i) Wykonanie szkoleń dla: 1. dla administratorów (do 5 osób) w wymiarze min. 6 godzin zegarowych, 2. dla instruktorów-użytkowników wiodących (do 20 osób) w wymiarze min. 6 godzin zegarowych, 3. w ramach szkoleń Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uczestnikom materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej (pdf). j) Konsultacje telefoniczno-mailowe w zakresie zmian konfiguracji Platformy w liczbie 10 godzin. k) Stworzenie Planu Projektu obejmującego Harmonogram, zawierający również Punkty Kontrolne (ang. milestones). l) Wykonanie usługi udostępnienia funkcjonalności Platformy Cyfrowej na serwerach Wykonującego (tzw. hosting) przez okres 12 miesięcy.

2 3. Minimalne wymagania funkcjonalne Założenia: 1. Serwis Platforma Cyfrowa jest portalem niezależnym od innych portali-serwisów NFOŚiGW, wyróżniającym się oddzielnym adresem Web (tzw. linkiem). 2. Niezależność Platformy jest zrealizowana jako oddzielna instancja serwisu z oddzielnymi bazami danych, w szczególności niezależnym systemem użytkowników. 3. Serwis Platforma Cyfrowa jest portalem wewnętrznym, tj. dostępnym wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. 4. Użytkownicy mogą być zlokalizowani w dowolnym miejscu kraju. 5. Projekt graficzny stron (formatek) ekranowych będzie uzgodniony na etapie Projektu Technicznego. 6. Funkcjonalność Platformy realizowanej na podstawie niniejszego OPZ składa się z następujących modułów: a. Kontakty b. Szkolenia (zamawiający dopuszcza wykorzystanie modułu Kalendarium do realizacji tej funkcjonalności) c. Kalendarium d. Aktualności e. Sondy/Ankiety f. NewsLetter g. Konsultacje (zamawiający dopuszcza wykorzystanie modułu Aktualności do realizacji tej funkcjonalności) h. Grupy dyskusyjne (Forum) i. Profile użytkowników j. Nadawanie uprawnień k. Wyszukiwarka 7. Zamawiający dopuszcza następujące technologie Open Source, w której Wykonawca przygotuje funkcjonalność Platformy: a. Drupal 7.x b. Joomla 3.x Wymagania szczegółowe. l.p. kategoria opis wymagania Ogólne Załączone w oddzielnym dokumencie projekty formatek ekranowych pełnią jedynie funkcję informacyjną. Zamawiający dopuszcza inne projekty formatek, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki: 1 Ogólne 1. zostanie zachowany spójny, jednolity wygląd każdej formatki 2. zostanie zachowana zawartość informacyjna każdej formatki 3. będzie dostępny help na każdej zakładce 4. help kontekstowy, dostępny, gdy kursor znajdzie się w polu wprowadzania danych Platforma składa się z 8 zakładek (funkcjonalne): 2 1. Aktualności, 2. Kalendarium 3. Sondy/Ankiety 4. NewsLetter 5. Konsultacje 6. Grupy dyskusyjne (Forum) 7. Szkolenia 8. Kontakty 9. profile użytkowników 3 4 Ogólne Ogólne Schematy formatek ekranowych w oddzielnym pliku Założenia ogólne prototypy projektów stron Poza zakładkami funkcjonalnymi, Platforma ma następujące mechanizmy: 1. Mapa serwisu 2. Wyszukiwarka Żadne działań, które są dozwolone użytkownikom Platformy nie będą wymagać od nich specjalistycznej wiedzy informatycznej. 2

3 Ogólne Inne Inne Inne Użytkownicy Dostęp do serwisu Platformy cyfrowej odbywa się poprzez standardowe przeglądarki internetowe, w tym, co najmniej: 1. Internet Explorer wersja 8 lub wyższa 2. Mozilla Firefox, wersja 12 lub wyższa 3. Google Chrome wersja 18 lub wyższa Platforma umożliwia Administratorowi zarządzanie (tworzenie, modyfikacja, usuwania, ustalenia kolejności) własnych struktur zakładek Tworzenie galerii plików multimedialnych z możliwością nadawania nazwy całej galerii i poszczególnym plikom w tej galerii. Każdy plik, do którego jest odsyłacz (link) powinien mieć możliwość przesłania na komputer użytkownika. Rodzaje użytkowników: użytkownicy zwykli (Czytelnicy), którzy mają dostęp tylko do odczytu, i do wpisywania informacji, które wynikają z danej funkcjonalności (np. forum, formularz rejestracyjny, itd.) 2. użytkownicy uprzywilejowani (Administratorzy), którzy mają dostęp do zarządzania treścią i konfiguracją Platformy, przy pomocy panelu administracyjnego. 3. Specjalnym przypadkiem Administratorów, są Redaktorzy i Moderatorzy, których uprawnienia ograniczają się do zmiany treści Portalu, ale bez uprawnień do zarządzania nim. Użytkownicy Każdy użytkownik Platformy (Czytelnik i Administrator) musi być zarejestrowanym użytkownikiem. Zarejestrowany użytkownik posiada tzw. profil w ramach, którego określone jest m.in. usercode (login) i hasło. Budowa profilu zostanie omówiona później Użytkownicy Użytkownicy Użytkownik niezarejestrowany nie ma możliwości otwarcia strony startowej Platformy. Administrator może nadać uprawnienia administracyjne innemu użytkownikowi do określonej gałęzi Platformy w zakresie (każdy kolejny poziom zawiera poziom poprzedni): A. dostęp tylko do odczytu, B. A+ dodawanie i edycja własnych treści (bez możliwości publikacji), C. B+ możliwość publikacji własnych treści, D. pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności. Profil użytkownika dzieli się na 2 części: prywatna i publiczna. Część publiczna jest dostępna w Zakładce Kontakty. Użytkownik ma możliwość modyfikacji swoich danych w części prywatnej i publicznej. 13 Użytkownicy Profil użytkownika jest tworzony i konto jest aktywowane przez Administratora (na podstawie pisma/maila autorstwa wnioskującego z akceptacją przełożonego). 14 Użytkownicy Identyfikacja (login) użytkownika (Czytelnika i Administratora) jest dokonywana na podstawie jego służbowego adresu Użytkownicy W systemie istnieje specjalne konto ADMINISTRATOR, który jest już wstępnie skonfigurowany tak, aby miał WSZELKIE możliwe uprawnienia. 16 Użytkownicy System uprawnień musi być spójny i jednolity dla wszystkich zakładek. 17 Bezpieczeństwo Platforma musi mieć mechanizm śledzenia prób udanego i nieudanego logowania użytkownika, wykonywania przez niego zmian treści (w tym usuwania treści), czy konfiguracji Platformy. Administrator Funkcje administracyjne: zarządzanie kontami (profilami) użytkowników (w tym: tworzenie, usuwanie, modyfikacja profilu) 2. zarządzanie uprawnieniami do zarządzania treścią 3. zarządzanie polityką haseł 19 Bezpieczeństwo Platforma jest wyposażona w mechanizm do zarządzania hasłami. Domyślne ustawienia hasła są ustawiane podczas aktywacji konta (profilu). 20 Bezpieczeństwo Administrator może zmienić ustawienia hasła dla indywidualnego użytkownika. 21 Bezpieczeństwo Dostęp do Platformy powinien być zagwarantowany bezpiecznym protokołem SSL (adresy stron powinny być poprzedzone https ). Wymaganie to dotyczy również tzw. strony logowania. Publikacje Publikowane artykuły (notatki/aktualności) powinny mieć następujące cechy (atrybuty): tytuł artykułu 2. wstęp, tzw. zajawka z możliwością umieszczenia elementu graficznego (plik.jpg). 3. Część główną artykułu, zawierającą możliwość wstawienia treści oraz materiałów multimedialnych (audio, video, grafika). Dopuszczalne jest, również, wstawienie odsyłacza (referencji, linku) do interesującego pliku. 4. Stopka artykułu: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko osoby zatwierdzającej (publikującej), data publikacji, data ostatniej modyfikacji artykułu. 5. Kategoria, w której powinien zostać opublikowany artykuł. 6. Priorytet artykułu: zwykły/ważny, 7. Typ wiadomości (np. aktualność, szkolenie, zdarzenie) 8. Parametr, czy dana publikacja musi być dodatkowo zatwierdzana/akceptowana przez 3

4 23 Publikacje Logowanie kogoś innego niż autor. 9. Artykuły powinny mieć nieograniczoną liczbę akapitów(stron) 10. Fundusz będący źródłem publikacji (słownik Funduszy) 11. Dziedzina, której dotyczy publikacja /słownik dziedzin). Publikowany artykuł jest wyświetlany w sposób ciągły. Dostęp do dalszych części artykułu (niewidocznych aktualnie na ekranie) odbywa się poprzez kółko przewijania myszy lub pasek przewijania pionowego na ekranie przeglądarki. Po wpisaniu do przeglądarki adresu Platformy, powinien wyświetlić się ekran logowania. Ekran logowania zawiera: 1 dwa pola do logowania: login i hasło, 2 przycisk help, 24 Transmisja szyfrowana. Po zalogowaniu do systemu użytkownik rozpoczyna sesję z Platformą. Sesja kończy się z chwilą: Zakładka Aktualności Zakładka Aktualności, część Wiadomości Zakładka Aktualności, część Wiadomości Zakładka Aktualności, część Wiadomości Zakładka Aktualności. cześć Wiadomości. Pokaż wszystko. 1. wylogowania z Platformy (przycisk Wyloguj ) lub 2. zamknięcia okna przeglądarki (po upłynięciu czasu time-out parametr konfiguracyjny Platformy). Zakładka Aktualności jest ZAWSZE wyświetlana jako pierwsza po rozpoczęciu sesji z Platformą. Zakładka ta składa się z 3 głównych części: 1. Wiadomości 2. Kalendarium wydarzeń 3. Rejestracja na subskrypcję newsletterów Lista zajawek wiadomości w zakładce Aktualności jest wyświetlana w kolejności odwrotniechronologicznej (najświeższe wiadomości na wierzchu). Wiadomość z priorytetem ważna jest wyświetlana przez zwykłymi. Może być tylko JEDNA wiadomość z priorytetem ważna. Liczba wyświetlonych zajawek wiadomości jest parametrem konfiguracyjnym. Każda zajawka zawiera następujące elementy: 1. ikonka pokazująca dziedzinę, której dotyczy wiadomość (p. słownik dziedzin) 2. ikonka pokazująca Fundusz będący autorem wiadomości 3. treść zajawki wraz z ewentualnym zdjęciem 4. przycisk pokaż więcej umożliwiający obejrzenie całej wiadomości (artykułu, publikacji). Na końcu listy zajawek znajduje się przycisk rozwinięcia listy pokaż wszystko, którego naciśnięcie powoduje wyświetlenie większej liczby zajawek. Użytkownik ma możliwość filtrowania listy wiadomości wg następujących kluczy: 1. zakres dat (od do) + kalendarzyk 2. dziedziny (wg słownika) 3. Fundusz (wg słownika) Jest możliwe działanie kilku filtrów jednocześnie. 30 Zakładka Aktualności. cześć Wiadomości. Pokaż wszystko. Filtrowanie działa tylko podczas otwartej sesji. Użytkownik, który zamknie przeglądarkę i otworzy ją ponownie gubi te ustawienia. Użytkownik ma możliwość sortowania listy wiadomości wg następujących kluczy: 1. data publikacji 2. dziedziny (wg słownika) 3. Fundusz (wg słownika) Zakładka Aktualności. Moduł Newsletter Zakładka Aktualności. Moduł Newsletter Mechanizm Ankiet/Sond Sortowanie działa tylko podczas otwartej sesji. Użytkownik, który zamknie przeglądarkę i otworzy ją ponownie gubi te ustawienia. Każdy użytkownik może zarejestrować się do otrzymywania em newslettera. Podczas rejestracji musi podać co najmniej: adres . Moduł newslettera ma dwa mechanizmy rozsyłania wiadomości-aktualności: 1. automatyczny, zgodny z ustawieniami subskrybentów 2. ręczny, uruchamiany przez uprawnionego Administratora. Istnieje możliwość definiowana i wykorzystania ankiet/sond. 4

5 Mechanizm Ankiet/Sond Mechanizm Ankiet/Sond Zakładka Aktualności. Kalendarium Zakładka Aktualności. Kalendarium Zakładka Aktualności. Kalendarium Zakładka Aktualności. Kalendarium Zakładka Aktualności. Kalendarium Zakładka Aktualności. Kalendarium Zakładka Konsultacje Zakładka Konsultacje. Programy priorytetowe. W przypadku sond powinna być możliwość wyświetlenia statystyk odpowiedzi po wypełnieniu sondy przez użytkownika. Ankiety lub Sondy mogą być umieszczane: 1. w wyznaczonym miejscu ekranu Mechanizm Ankiet/Sond powinien umożliwiać dostęp do wyników poprzez: 1. pogląd aktualnych wyników sondy w postaci graficznej i liczbowej widoczny dla respondenta 2. eksport wyników Ankiety/Sondy do formatu np. csv Kalendarium wyświetla schemat bieżącego miesiąca z zaznaczonym dniem dzisiejszym. Mechanizm nawigacji umożliwia wybór konkretnego miesiąca i roku oraz dnia ze schematu miesięcznego. Poniżej schematu miesiąca wyświetlają się najbliższe zdarzenia. (Budowa zdarzenia jest typowa dla wiadomości: ma wstęp, czyli zajawkę i część zasadniczą, dostępną po kliknięciu na odnośnik szczegóły, lub tp.). Możliwe jest wyświetlenie większej liczby zajawek zdarzeń pokaż wszystko. Podobnie, jak w Aktualnościach, użytkownik ma możliwość filtrowania zdarzeń z kalendarium wg: Funduszu, kategorii. Po kliknięciu na dany dzień miesiąca kalendarza, wyświetli się lista zdarzeń zaplanowanych na ten dzień i na kolejne dni, o ile pozwala na to limit zajawek na stronie. Zdarzenia w kalendarium powinny przechowywać własną treść, oraz odnośniki do plików. Grafika powinna być wyświetlana. Zakładka zawiera 4 podzakładki w postaci list rozwijanych: Programy Priorytetowe (dotyczy tylko NFOŚiGW), Przedsięwzięcia Priorytetowe (w podziale na Fundusze), Finansowane Przedsięwzięcia, Projekty Aktów Prawnych. Wyświetla się lista Programów Priorytetowych (Nazwa programu) Sortowanie wg: dziedziny, daty rozpoczęcia, daty zakończenia Zakładka Konsultacje. Programy priorytetowe i Przedsięwzięcia priorytetowe Zakładka Konsultacje. Programy priorytetowe i Przedsięwzięcia priorytetowe Zakładka Konsultacje. Finansowane Przedsięwzięcia. Filtrowanie wg: dziedziny, daty Kliknięcie na pozycję z listy pozwoli wyświetlenie: 1. skróconej informacji o programie 2. odnośników (linków) do dokumentów- projektów 3. terminy konsultacji 4. listy osób, które powinny konsultować projekty 5. odnośników (linków) do przesłanych odpowiedzi-konsultacji Pozycje na liście powyższej (p. 670) są tworzone, i modyfikowane przez uprawnionego Administratora (Redaktora) na podstawie informacji dostarczonych przez uprawnionego pracownika merytorycznego). Zakładka dotyczy umów z beneficjentami. Lista jest filtrowana i sortowana wg: Zakładka Konsultacje. Finansowane Przedsięwzięcia. Zakładka Konsultacje. Finansowane Przedsięwzięcia. 1. Stan umowy (w realizacji podpisana / zakończona) 2. Funduszu, 3. Programu/Przedsięwzięcia Priorytetowego 4. Dziedziny. 5. daty rozpoczęcia 6. daty zakończenia. Powyższa lista (p. 700) jest zarządzana (tworzona, modyfikowana) przez upoważnionego Administratora (Redaktora) na podstawie informacji dostarczonych przez uprawnionego pracownika merytorycznego). Klinknięcie na pozycję z listy (p. 700) powoduje wyświetlenie informacji o pojedynczej umowie u zawiera na przykład: Zakładka Konsultacje. Projekty aktów prawnych 1. nazwa finansowanego przedsięwzięcia 2. forma dofinansowania (wg słownika) 3. Kwota dofinansowania 4. Koszt całkowity przedsięwzięcia 5. Efekt ekologiczny (wg słownika) 6. Data początkowa 7. Data końcowa 8. Status: w realizacji, zakończona 9. Czy projekt flagowy? 10. Pole pozwalające na wyświetlenie listy lików do plików (np. zdjęcia inwestycji) Podzakładka ta przypomina funkcjonalnie Listy: programów priorytetowych i Przedsięwzięć 5

6 priorytetowych i zawiera: Zakładka Grupy dyskusyjne (Forum) 1. skróconej informacji o projekcie aktu prawnego 2. odnośników (linków) do dokumentów- projektów aktów prawnych, 3. terminy konsultacji, 4. listy osób, które powinny konsultować projekty. 5. odnośników (linków) do przesłanych odpowiedzi-konsultacji Istnieją predefiniowane działy, w ramach których każdy użytkownik może zakładać nowe wątki. Predefiniowane działy może zakładać Administrator (moderator) Zakładka Grupy dyskusyjne (Forum) Zakładka Grupy dyskusyjne (Forum) Zakładka Grupy dyskusyjne (Forum) Zakładka Grupy dyskusyjne (Forum) Zakładka Grupy dyskusyjne (Forum) Zakładka Grupy dyskusyjne (Forum) Zakładka Grupy dyskusyjne (Forum) Zakładka Szkolenia Zakładka Szkolenia Zakładka Kontakt 1. Dziedziny (np. gospodarka wodna, gospodarka odpadami, itd) 2. Programy priorytetowe 3. Przedsięwzięcia priorytetowe 4. Finansowane przedsięwzięcia 5. Promocja 6. Inne Każdy wpis na wątku ma przycisk zgłoś nadużycie. Informacja o ewentualnym nadużyciu jest wysyłana em do Moderatora, w celu podjęcia decyzji co do usunięcia wpisu. Filtr wulgaryzmów. Każdy wpis na wątku jest oznaczany identyfikatorem użytkownika, datą i godziną. Wątek ma strukturę liniową. Następny wpis jest późniejszy. Użytkownik może samodzielnie usunąć swój wpis, pod warunkiem, że nikt się jeszcze nie dopisał. Użytkownik forum ma prawo do modyfikacji swoich wpisów, nawet wtedy, gdy ten wpis nie jest ostatnim. Administrator-moderator ma prawo usuwać wpisy i całe wątki. Wpisy i wątki nie są niszczone, ale nie są wyświetlane. Opcjonalnie, wątki mogą być odpublikowane. Zakładka Szkolenia zawiera dwie podzakładki: Szkolenia dla beneficjentów, szkolenia dla pracowników. Obie podzakładki zbudowane są tak samo. Sortowanie i filtrowanie wg: Funduszu, dziedziny, daty rozpoczęcia. Jest to lista publicznych elementów profilu użytkownika. Co najmniej: imię 2. nazwisko telefon stacjonarny 5. telefon komórkowy 6. Fundusz 7. Departament 8. zdjęcie filtrowanie: Fundusz sortowanie; wg wszystkich pól 61 Zakładka Mapa Platformy Tworzona automatycznie (po każdej zmianie struktury) w postaci drzewa. 62 Wyszukiwarka Moduł wyszukiwarki powinien być umieszczony na każdej zakładce. Wyszukiwarka Wyszukiwaniu poddane są następujące materiały: wszystkie treści platformy (np. aktualności, szkolenia, zdarzenia w kalendarium itd.) 2. dokumenty znajdujące się w repozytorium plików (File manager) na podstawie tzw. metryczki pliku 64 Wyszukiwarka Wyświetlone wyniki wyszukiwania powinny wyróżniać (np. innym kolorem tła) to słowo,, które jest kryterium wyszukiwania. 65 Wyszukiwarka Wyniki wyszukiwania są sortowane wg tzw. trafności. 6

7 Załącznik nr 1 Założenia ogólne prototypy projektów stron Uwaga: Funkcją tego załącznika jest ogólne poinformowania Wykonawcy o wizji funkcjonalności Platformy wg wiedzy na dzień ogłoszenia postępowania. Założenia do funkcjonalności cyfrowej platformy współpracy i wymiany informacji Warszawa, styczeń

8 I. Wprowadzenie Podstawą przystąpienia do realizacji platformy cyfrowej jest dokument Wspólna strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata z perspektywą do 2020 roku. W trzeciej perspektywie Strategii realizowane będą cele ukierunkowane na poprawę procesów wewnętrznych systemu. Przez procesy wewnętrzne rozumie się tu procesy zachodzące wewnątrz całego systemu Funduszy (a nie wewnątrz poszczególnych Funduszy). Trzecia perspektywa obejmuje te spośród procesów wewnętrznych, które nie były uwzględnione w perspektywach 1 i 2, a więc te, które nie dotyczą bezpośrednio finansowania, ani relacji z beneficjentami. Akcentuje się w nim trzy obszary celów: podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, poprawę informacji i promocji kierowanej na zewnątrz i cyfryzację procesów wewnętrznych rozumianych jako system komunikacji wewnątrz systemu Funduszy. W założeniach cyfrowa platforma współpracy i wymiany informacji (zwana dalej platformą ) powinna być ważnym elementem koordynacji działalności Funduszy, scalającym je w jeden efektywny system. Zgodnie z zapisami Wspólnej Strategii nie tylko będzie podstawowym narzędziem realizacji wybranych jej zadań, ale również ważnym narzędziem monitoringu ich wdrażania. Docelowo platforma będzie płaszczyzną wymiany informacji m.in. w zakresie konsultacji Programów Priorytetowych, List przedsięwzięć priorytetowych oraz finansowanych przez system Funduszy przedsięwzięć. Ponadto platforma będzie źródłem informacji dla pracowników w takich obszarach jak szkolenia, promocja, czy sprawozdawczość. Ważnym elementem platformy będzie również biblioteka wiedzy, która z czasem dzięki zaangażowaniu użytkowników może stać się rozbudowanym zbiorem uniwersalnych informacji, rozwiązań dla wszystkich Funduszy. 8

9 II. Cele platformy Cele cyfrowej platformy współpracy i wymiany informacji: 1) promowanie Funduszy, jako systemu o wspólnej misji, 2) skoordynowanie i optymalizacja działalności Funduszy, 3) konsultowanie dokumentów oraz działalności Funduszy w zakresie: programów priorytetowych list przedsięwzięć priorytetowych finansowanych przedsięwzięć szkoleń promocji innych działań 4) realizacja zadań Wspólnej Strategii, 5) obniżenie kosztów procesów wewnętrznych (ułatwienie dostępu do danych i komunikacji między pracownikami Funduszy i Ministerstwa Środowiska), 6) zintegrowane zarządzanie wiedzą w systemie Funduszy, 7) stymulowanie wizji spójności działalności systemu Funduszy przy zachowaniu niezależności instytucjonalnej, 8) budowa pozytywnego wizerunku pracodawcy u pracowników. 9

10 III. Założenia ogólne funkcjonalności platformy Użytkownicy platformy: 1. Pracownicy Ministerstwa Środowiska, 2. Pracownicy WFOŚiGW i NFOŚiGW. 3. Użytkownicy po uprzednim stworzeniu konta i akceptacji przez administratora głównego lub lokalnego (funkcjonalność w IV kwartale 2013r.). Rodzaje użytkowników platformy: 1. Administrator główny (NFOŚiGW) 2. Administratorzy lokalni (2-3 w każdym Funduszu i Ministerstwie Środowiska) 3. Redaktorzy, 4. Moderatorzy, 5. Użytkownicy (możliwość przypisania określonych ról z uprawnieniami w systemie). Platforma musi posiadać możliwość: uruchomienia mechanizmu dodawania opinii lub komentowania wybranych artykułów, publikacji treści dowolnego typu (artykułów wpisanych przez administratorów, wklejanie treści dokumentów utworzonych w pakiecie MS Office, zdjęć jako element strony/artykułu, galerii zdjęć wraz z opisami, plików do pobrania jako załączniki strony/artykułu, odnośników do innych stron internetowych), bez potrzeby posiadania wiedzy technicznej, w szczególności znajomości języka HTML. Tworzenia jej struktury, modyfikacji oraz rozbudowy na dowolnym poziomie zagłębienia - pełne zarządzanie strukturą oraz zawartością, zarządzania plikami graficznymi i multimedialnymi - łatwe tworzenie galerii plików graficznych, umieszczania opisów dla całych galerii i poszczególnych zdjęć. System musi być wyposażony w funkcjonalność nadawania i kontroli uprawnień zgodnie z następującymi wymaganiami: Nadawanie uprawnień dostępu do dowolnej gałęzi struktury dla poszczególnych użytkowników (nadawanie różnych poziomów uprawnień dla poszczególnych użytkowników, możliwość dziedziczenia uprawnień dla części portalu leżących poniżej punktu, do którego uprawnienia nadano oraz możliwością odebrania uprawnień do części struktury leżącej powyżej punktu, do którego przyznano uprawnienia), Możliwość przydzielania różnych praw dostępu dla różnych grup użytkowników w zależności od ich funkcji i zakresu obowiązków (np. administratorów, redaktorów, użytkowników platformy) możliwość definiowania i przydzielenia ról/profili uprawnień (np. redaktor, redaktor samodzielny, moderator itp.), Możliwość zdefiniowania użytkowników platformy mających dostęp do wybranych działów według uprawnień przydzielonych grupom użytkowników np. poprzez nadanie kategoriom statusu strona dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, 10

11 System uprawnień musi być jednolity i spójny dla wszystkich zakładek. Użytkownik po jednorazowym zalogowaniu w systemie musi posiadać dostęp do wszystkich zakładek, do których otrzymał uprawnienia dostępu, bez konieczności przelogowywania się. Platforma musi zapewniać: automatyczne tworzenie kopii zapasowych systemu z możliwością dokładnego odtworzenia na serwerze kontrolę wersji dla publikowanych materiałów, funkcję przywracania wcześniejszych wersji oraz możliwość podglądu każdej wersji platformy przed jej opublikowaniem, w zależności od przyszłych potrzeb dostęp do poszczególnych zakładek nie tylko dla uprawnionych użytkowników identyfikowanych przez login i hasło (np. dostęp do zakładki szkolenia dla beneficjentów), system hierarchicznej publikacji umożliwiający oddzielenie tworzenia treści od jej zatwierdzania przed opublikowaniem. Informacje wprowadzone na platformę mogą być opublikowane jedynie przez uprawnionych do tego administratorów. ewidencję pomyślnych oraz niepomyślnych prób logowania na platformę oraz dziennik zmian dokonywanych przez administratorów, takich jak edycja treści czy zmiana konfiguracji platformy, możliwość umieszczania i wyświetlania plików graficznych w zakładce grupy dyskusyjne. System musi być wyposażony w panel administracyjny dostępny dla administratora platformy, zawierający wszystkie funkcje administracyjne i redakcyjne. Administrator musi posiadać uprawnienia do wszelkich kategorii administracyjnych na platformie, w tym m.in. do: zarządzania kontami użytkowników systemu (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie, nadawanie uprawnień do określonych czynności na platformie jak tworzenie treści, edycja, usuwanie, publikowanie), zarządzania profilami uprawnień, tworzenia i zarządzania polityką haseł, określania okresu ważności kont użytkowników platformy. definiowania zakresu dostępu do danych i plików gromadzonych w systemie. Platforma musi posiadać moduł autoryzacji użytkowników przy pomocy loginu i hasła oraz na tej podstawie identyfikować oraz określać zakres uprawnień użytkownika. Ponadto dostęp do platformy powinien być możliwy za pośrednictwem protokołu SSL. Nie przewiduje się potrzeby dodatkowej ochrony systemowej dla poszczególnych obszarów platformy. Artykuły przedstawiane na platformie powinny posiadać co najmniej następujące elementy: tytuł artykułu, część nagłówka zawierającą początek artykułu lub jego skrót z możliwością wstawienia elementu graficznego, część główną artykułu posiadającą możliwość wstawienia treści oraz materiałów multimedialnych (audio, video, grafika, itp.), stopka artykułu zawierająca co najmniej takie informacje jak: imię i nazwisko autora, data publikacji i data modyfikacji artykułu, 11

12 kategoria, w której powinien zostać opublikowany artykuł. System musi zapewniać możliwość ustawienia przez administratora opcji wymagania lub nie wymagania akceptacji nowych artykułów w ramach wybranych kategorii tematycznych. Administrator musi mieć możliwość ustawienia opcji wymagania lub nie wymagania zatwierdzenia treści artykułów redagowanych przez określonych użytkowników systemu. System musi zapewniać możliwość edycji artykułu przez użytkownika uprawnionego do zatwierdzenia treści artykułu. System będzie posiadał narzędzia analityczne i statystyczne umożliwiające sprawdzenie i weryfikację funkcjonalności i użytkowania platformy np. Google Analytics. 12

13 IV. Zakładka: Aktualności Dostęp: wszyscy użytkownicy platformy. Możliwość dodawania/usuwania/modyfikowania elementów w zakresie zakładki: administratorzy. Zakładka aktualności jest główną częścią cyfrowej platformy współpracy i wymiany informacji. Lista aktualności otwiera się jako pierwsza strona po zalogowaniu się do platformy cyfrowej. W tej części będą przedstawiane aktualności na temat Funduszy, nadchodzących oraz zakończonych wydarzeniach oraz innych informacjach w formie listy posortowanej według daty ich dodania. W przypadku większej liczby aktualności lista będzie stronicowana. Maksymalna liczba wyświetlanych aktualności będzie domyślnie ustalona z poziomu panelu administracyjnego (np. 6 aktualności na jedną stronę) lub możliwe będzie samodzielne definiowanie zasad wyświetlania i sortowania aktualności poprzez odpowiednią konfigurację w profilu każdego z użytkowników. Lista aktualności przedstawia tylko tematy oraz skróconą treść wiadomości. Pełna treść dostępna będzie po kliknięciu w daną aktualność. Domyślna kolejność wyświetlania aktualności będzie zależna od daty ich dodania, chyba, że w uzasadnionych przypadkach (istotna informacja) administrator postanowi inaczej. Aktualności można grupować w ramach wcześniej zdefiniowanych kategorii. Zakładka aktualności będzie wyposażona w moduł newslettera umożliwiający subskrypcję wiadomości. Jeżeli użytkownik zaakceptował otrzymywanie newslettera, system automatycznie wysyła informację o dodaniu nowej aktualności wraz z odnośnikiem do niej. Podzakładka newsletter będzie umożliwiała użytkownikom wybór poszczególnych obszarów platformy, z których pochodzić będą informacje. Zakładka Aktualności będzie posiadała możliwość dodawania/usuwania/modyfikowania tekstu, zdjęć, plików, zmiany kolejności ukazywania się wiadomości oraz grupowania ich w kategorie tematyczne. W zakładce Aktualności będzie znajdować się kalendarium wydarzeń - moduł pozwalający na wyświetlanie w postaci tradycyjnego kalendarza nadchodzących oraz zakończonych wydarzeń (z różnych kategorii tematycznych i o różnym charakterze) wraz ze spisem zawierającym listę odnośników do najbliższych wydarzeń. Przejście do prezentacji pełnej informacji o wydarzeniu musi być możliwe po kliknięciu na wybrany dzień z kalendarza jak i na nazwę wybraną z listy. Wymagane są komponenty i moduły pozwalające na kompleksową obsługę kalendarza wydarzeń z możliwością porządkowania wydarzeń według kategorii, wprowadzania terminów powtarzających się cyklicznie. Aktualności będzie mógł umieszczać/usuwać/modyfikować administrator lokalny w ramach uprawnień każdego Funduszu. Ze względu na ilość Funduszy oraz potencjalnie wysoką częstotliwość umieszczania przez nie aktualności oraz innych informacji na platformie, w ramach NFOŚiGW będzie wyznaczony główny administrator, który będzie posiadał unikalne uprawnienia umożliwiające nadawanie określonym informacjom odpowiedni priorytet. Należy rozważyć także opcję podziału zakładki na: aktualności ogólne - dotyczące wszystkich Funduszy zarządzaną przez głównego administratora aktualności dotyczące poszczególnych Funduszy zarządzaną przez administratorów lokalnych 13

14 W szczegółowej specyfikacji należy określić rozmiar i format plików, zdjęć zamieszczanych przez użytkowników platformy. W przypadku funkcjonalnych bloków wyodrębnionych w strukturze serwisu należy rozważyć możliwość podziału funkcji pomiędzy moderatorów działów tematycznych i administratorów. Dla elementów prezentujących oficjalne stanowisko Funduszu zastosowana zostanie znana z BIP opcja użytkowników edytujących (wprowadzających i opracowujących) oraz zatwierdzających (autoryzujących) publikację danych wiadomości. Informacje w zakładce Aktualności powinny mieć w opcjach możliwość wprowadzania terminu, po którym będą automatycznie przenoszone do archiwum. Ponieważ zakładka aktualności będzie otwierać się jako pierwsza, po wpisaniu adresu platformy, planuje się w jej ramach umieszczanie ankiet/sond. Ankiety/sondy mogą pozwolić na zbadanie np. zainteresowania użytkowników platformy uczestniczeniem w szkoleniach z zakresu nowych narzędzi finansowania ochrony środowiska w nowej perspektywie UE. Użytkownik ma wgląd w statystyki odpowiedzi, a administrator także w ilość użytkowników, która odpowiedziała na ankietę/sondę z podziałem na Fundusze. Na platformie można definiować dowolną ilość ankiet, tworzyć odpowiedzi i zmieniać kolejność ich wyświetlania. Należy także rozważyć blokowy system wstawiania sondy w treści, aby można było wyświetlić ją w aktualności oraz jako blok widoczny nad/pod/obok listy aktualności. Moduł sondy powinien mieć zastosowanie również w innych miejscach serwisu. Mechanizm tworzenia ankiet/sond musi umożliwiać: publikację pytań i list możliwych odpowiedzi z opcją wyboru jednej lub więcej z nich, podgląd aktualnych wyników sondy w postaci graficznej wraz z danymi liczbowymi, określenie czasu trwania sondy z dokładnością do 1 godziny, eksport wyników sondy bezpośrednio do formatu XLS, wydruk wyników sondy. System musi rozpoznawać użytkowników i posiadać mechanizm blokujący wielokrotny udział użytkowników w tej samej sondzie. 14

15 Ryc.1.: Zakładka aktualności. 15

16 V. Zakładka: Wspólna Strategia Dostęp: wszyscy użytkownicy platformy. Możliwość dodawania/usuwania/modyfikowania elementów w zakresie zakładki: liderzy zadań. Zakładka Wspólna Strategia będzie składała się z sześciu podzakładek, z czego cztery będą szczegółowo opisywać wdrażanie poszczególnych perspektyw. Na poziomie poszczególnych zadań będą przedstawione informacje o: liderze (w przypadku jego zmiany dodatkowo o historii tych zmian); harmonogramie (oś czasu poziom szczegółowości do jednego dnia - z zaznaczonymi ważnymi terminami: rozpoczęcie, zakończenie zadania, punkty monitorujące, spotkania, inne; na osi czasu liderzy zadań będą mogli umieszczać swoje uwagi/opinie do zaznaczonych terminów). Do każdego zadania będzie można podpiąć prezentacje, notatki, pliki audio ze spotkań, opis stanu realizacji, wyjaśnienia ewentualnych opóźnień i inne. Pozostałe dwie podzakładki będą przedstawiać wymiar finansowy oraz ekologiczny wdrażania zadań Wspólnej Strategii. Przy pomocy filtrowania będzie można przedstawić za pomocą tabeli lub wykresu dane dla wszystkich Funduszy, wyselekcjonowanej grupy lub dla danego Funduszu. Na podstawie danych zebranych w tej części platformy będą opracowywane okresowe raporty monitorujące. Dostęp do umieszczania/usuwania/modyfikowania informacji o danym zadaniu będzie miał administrator lokalny z Funduszu, który jest liderem zadania. Możliwość umieszczania uwag na osi czasu zadań będę mieli wszyscy użytkownicy platformy posiadający określone uprawnienia przyznane przez administratora. Należy wziąć pod uwagę możliwość selekcjonowania i wprowadzania informacji w podziale na poszczególne fundusze wojewódzkie. W zakładce dotyczącej efektów finansowych i ekologicznych konieczne będzie ujednolicenie i doprecyzowanie danych, które mają znaleźć się na Platformie. Należy rozważyć stworzenie szablonu, zgodnie, z którym będą wprowadzane informacje oraz doprecyzować jakie dane finansowe powinny być wprowadzane do systemu. 16

17 Ryc.2.: Zakładka Wspólna Strategia. (zakładka 1) Ryc.3.: Zakładka Wspólna Strategia (zakładka 2) 17

18 VI. Zakładka: Konsultacje Dostęp: wszyscy użytkownicy platformy. Możliwość dodawania/usuwania/modyfikowania elementów w zakresie zakładki: administratorzy lokalni, uprawnieni użytkownicy. Zakładka konsultacje będzie składała się z czterech podzakładek. Pierwsza podzakładka będzie poświęcona konsultacjom Programów Priorytetowych, druga Listom Przedsięwzięć Priorytetowych, trzecia Listom finansowanych przedsięwzięć, a ostatnia projektom aktów prawnych. W tej zakładce administratorzy lokalni Funduszy oraz wyznaczeni przez nich użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami będą umieszczać/usuwać/modyfikować powyższe dokumenty w celu ich konsultowania i opiniowania. Część dokumentów będzie umieszczona z prośbą o przekazanie wobec nich opinii/uwag w określonym z góry okresie. W przypadku zbliżania się terminu przekazania opinii/uwag platforma powinna automatycznie wysyłać przypomnienie użytkownikom, którzy jeszcze tego nie uczynili. Dla zachowania przejrzystości zakładki starsze dokumenty, których konsultacje zostały zakończone będą grupowane według daty ich umieszczenia oraz przenoszone do archiwum. Informacje w zakładce konsultacje będą miały charakter formalny i będą uznawane, jako uzgodnione stanowisko danego Funduszu wobec danego dokumentu. Szersze konsultacje dokumentów będą możliwe w kolejnej zakładce grupy dyskusyjne. Konsultacje w ramach grupy dyskusyjnej będą miały charakter roboczy. W przypadku podzakładek dotyczących konsultacji Programów Priorytetowych oraz List Przedsięwzięć Priorytetowych będą przedstawione informacje zgodnie z graficzną ilustracją funkcjonalności platformy (Fundusz zamieszczający dokument, termin przekazania opinii/uwag, tekst dokumentu w pliku Microsoft Office Word, opinie/uwagi Funduszy do dokumentu w pliku PDF). Wszystkie Fundusze tworzą i aktualizują listę finansowanych przedsięwzięć z uwzględnieniem m.in. informacji o: kwocie dofinansowania, formie dofinansowania, koszcie całkowitym, efekcie ekologicznym, efekcie rzeczowym. Aktualizacja list będzie odbywała się co kwartał. Dodatkowo mogłyby się znaleźć tutaj informacje o lokalizacji zrealizowanego zadania lub beneficjenta. Podzakładka powinna zostać uruchomiona do końca 2013 r. Ze względu na oficjalny charakter zakładki Konsultacje, możliwość umieszczania/usuwania/modyfikowania na niej dokumentów będą mieli administratorzy lokalni z każdego Funduszu lub odpowiedzialni za określony obszar działań użytkownicy Funduszy, po nadaniu odpowiednich uprawnień przez administratorów. Pod każdym dokumentem będzie podany link do grupy dyskusyjnej, w której będzie można umieścić własne opinie/uwagi. Wszystkie dane, które będą zbierane w ramach zakładki Konsultacje muszą być importowane automatycznie z systemów informatycznych w postaci np. plików Microsoft Office Excel. 18

19 Na podstawie tych danych w osobnej podzakładce będą opracowywane: tabele, wykresy przedstawiające proces wdrażania Wspólnej Strategii oraz tabele wskaźników / efektów ekologicznych. 19

20 Ryc.4.: Zakładka konsultacje (Programy Priorytetowe). Ryc.5.: Zakładka konsultacje (Listy fin. Przedsięwzięć) 20

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) Status: Wersja zatwierdzona Ostatnia modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Rządowy Proces Legislacyjny

Rządowy Proces Legislacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rządowy Proces Legislacyjny Opis działania Pomocnik użytkownika Warszawa, 2015 r. Spis treści Kto zamieszcza informacje w systemie RPL... 4 Podstawowy sposób korzystania z systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa MWSLiT

Platforma e-learningowa MWSLiT Platforma e-learningowa MWSLiT Instrukcja dla prowadzących 1. Informacje ogólne Aby korzystać z platformy e-learningowej, należy posiadać indywidualne konto, które tworzy administrator. Wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU... Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie... 3 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm:

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm: FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Strona Startowa: Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim informacje adresowane do przedsiębiorców działających

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROFILEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ W PORTALU NGO.KRAKOW.PL Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Listopad 2016r. Wersja listopad 2016r. Strona 1 ACK Cyfronet AGH Zawartość Zarządzanie profilem

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Załącznik nr 4 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Portal projektu EZD PORTAL PROJEKTU EZD PORTAL.BIALYSTOK.UW.GOV.PL 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Cel dokumentu... 2 1.2. Powiązane dokumentu... 2 1.3. Zastosowane skróty

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH

SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH SKRÓCONY PORADNIK OBSŁUGI PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ GRUP ENERGETYCZNYCH Wersja nr 1 Koszalin 2010-2011 Opis systemu Platformy Komunikacyjnej Grup Energetycznych Platforma Komunikacyjna Grup Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe

Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Autor Projekt Manager Paweł Jachacz BRW Maciej Jarosz Data utworzony 2012-03-06 Data modyfikacji 2012-03-07 11:59 Wersja 1.0 Ilość stron 29 Nazwa pliku Podrecznik_dostawcy_RFX_BRW_20120306

Bardziej szczegółowo

Akademia Lidera. www.akademia-lidera.pl

Akademia Lidera. www.akademia-lidera.pl Akademia Lidera www.akademia-lidera.pl 2 Spis treści 1. LOGOWANIE 3 2. STRONA GŁÓWNA 4 3. KURS 5 4. ZADANIA KURSU 6 5. KALENDARZ 7 6. MOJE KURSY 8 7. WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ (KOORDYNATORZY) 9 3 1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu BIP

Instrukcja użytkownika systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 4 1.3. Słownik skrótów... 4 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Logowanie PANEL INTERNETOWY został przetestowanych na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja dla Uczelnianego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały poufne, przeznaczone wyłącznie dla UASA. Plagiat.pl 2010 Strona 1 I. Logowanie Aby zalogować się jako Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo