Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe"

Transkrypt

1 Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Autor Projekt Manager Paweł Jachacz BRW Maciej Jarosz Data utworzony Data modyfikacji :59 Wersja 1.0 Ilość stron 29 Nazwa pliku Podrecznik_dostawcy_RFX_BRW_

2 1. Kontrola Dokumentu Rejestr zmian Data Autor Wersja Opis zmiany Paweł Jachacz 1.0 Pierwsza wersja dokumentu. 2. Akceptacja dokumentu Zweryfikował: Zatwierdził: Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 2

3 3. Spis treści 1. Kontrola Dokumentu Akceptacja dokumentu Spis treści Wprowadzenie Nawigacja w systemie Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Nagłówek Menu użytkownika Obszar roboczy Akcje Strefa publiczna systemu Logowanie do systemu Podstawowe informacje o module RFX Moje zapytania RFX Przystąpienie do zapytania ogólnodostępnego Podgląd zapytania ofertowego Zakładka Status Zakładka Pytania/odpowiedzi dostawcy Zakładka Oferta Spis rysunków Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 3

4 4. Wprowadzenie Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników składających w imieniu dostawcy oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument zawiera instrukcję postępowania oraz opis funkcji dostępnych na Platformie Marketplanet. Platforma Marketplanet umożliwia dostawcom: rejestrację w systemie, przystąpienie do zapytania ofertowego, podgląd zapytania ofertowego, zapisanie i złożenie oferty, zadanie pytania operatorowi prowadzącemu zapytanie ofertowe, udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez operatora. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 4

5 5. Nawigacja w systemie 5.1 Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Interfejs użytkownika Platformy Marketplanet składa się z czterech podstawowych elementów: 1. Nagłówka. 2. Menu użytkownika. 3. Obszaru roboczego. 4. Stopki. Nagłówek Menu użytkownika Obszar roboczy Rysunek 1 Elementy interfejsu użytkownika Stopka Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 5

6 5.2 Nagłówek W części nagłówkowej znajduje się graficzne logo Black Red White, po kliknięciu którego dostajemy się na stronę startową systemu zawierającą podstawowe informacje o koncie użytkownika oraz listę aktualnych wiadomości. Następnym elementem widocznym w nagłówku jest imię, nazwisko i login użytkownika oraz nazwa i identyfikator jednostki organizacyjnej, do której jest on przypisany. W nagłówku dostępne są dwie funkcje Mój profil i Wyloguj. Po kliknięciu na Mój profil otwieramy ekran zmiany hasła do konta, a po kliknięciu w link Wyloguj kończymy pracę z systemem. Link Zwiń belkę umożliwia nam ukrycie nagłówka, dzięki czemu możemy powiększyć obszar roboczy aplikacji (Rysunek 2). Rysunek 2 System po zwinięciu górnej belki 5.3 Menu użytkownika Podczas pracy z menu oferent, chcąc przejść do konkretnego miejsca, wykorzystuje dostępne sekcje menu. Każda z sekcji zawiera opcje umożliwiające wywołanie określonych ekranów systemu (odnośniki). I tak na przykład, klikając na Portal dostawcy uzyskuje widok poszczególnych odnośników: Moje zapytania Rfx, Pozostałe zapytania Rfx, Moje aukcje. Zakres dostępnych opcji w menu jest uzależniony od uprawnień użytkownika. rozwinięta sekcja odnośnik Rysunek 3 Menu użytkownika - rozwinięta sekcja Portal dostawcy Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 6

7 Rozwinięte sekcje menu, zostają zapisane w momencie wylogowania się użytkownika, dzięki czemu, przy ponownym logowaniu użytkownik zastaje je w tej samej konfiguracji. Menu zostało wyposażone w szereg interaktywnych funkcji ułatwiających użytkownikom pracę z systemem. Pierwszą z nich jest funkcja zwijania/rozwijania zawartości sekcji menu, uruchamiana po kliknięciu na nazwę sekcji. Rysunek 4 Rozwinięcie/zwinięcie zawartości sekcji menu W celu zwiększenia powierzchni obszaru roboczego, użytkownik ma możliwość ukrycia menu. W tym celu należy kliknąć na link Zwiń menu znajdujący się nad menu. Rysunek 5 Możliwości dostosowania wyglądu menu System zapamiętuje dokonane zmiany w ustawieniu menu. Po zalogowaniu się użytkownika do systemu, menu zostanie wyświetlone w takiej postaci, w jakiej znajdowało się podczas ostatniego wylogowania. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 7

8 5.4 Obszar roboczy W obszarze roboczym wyświetlane są ekrany systemu, zawierające takie elementy jak formularze i listy. Obszar roboczy można powiększyć poprzez zwinięcie menu bądź nagłówka systemu. Rysunek 6 Obszar roboczy W obrębie obszaru roboczego podczas wykonywania czynności użytkownikowi wyświetlają się okna (różne w zależności od uruchamianych opcji). 5.5 Akcje Jedną z kolumn dostępnych na listach jest kolumna Akcje. Pojawiają się w niej ikonki umożliwiające wykonanie określonego działania na dokumencie dostępnym na liście. Użytkownicy dostawcy najczęściej będą się spotykali z ikoną podglądu zapytania ofertowego., służącą do wejścia w szczegóły 6. Strefa publiczna systemu Przed zalogowaniem się do systemu dostępna jest tylko część jego zawartości. W strefie publicznej można obejrzeć opublikowane zapytania ofertowe, regulacje i procedury procesu zakupowego oraz pytania i odpowiedzi. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 8

9 Rysunek 7 Strefa publiczna Po kliknięciu po lewej stronie ekranu w link Zapytania ofertowe otwiera się lista opublikowanych i otwartych (dostępnych dla wszystkich dostawców) zapytań ofertowych. Rysunek 8 Strefa publiczna systemu Zapytania ofertowe Istnieje możliwość przeszukania tej listy wg kryteriów znajdujących się nad listą zapytań. Klikając na ikonę można obejrzeć szczegóły opublikowanego Rfx. By przystąpić do zapytania, należy wybrać łącze Przystąp do procedury umieszczone na dole formularza zapytania ofertowego. Nastąpi wówczas przekierowanie do okna logowania. Link Regulacje i procedury procesu zakupowego przekierowuje do strony z zamieszczonymi przez operatora plikami do ściągnięcia. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 9

10 Rysunek 9 Sekcja Regulacje i procedury procesu zakupowego Link Pytania i odpowiedzi przekierowuje do listy zadanych przez użytkowników pytań, na które odpowiedzi mogą dotyczyć wszystkich i są dostępne publicznie. Istnieje możliwość przeszukania bazy pytań i odpowiedzi za pomocą wyszukiwarki. Rysunek 10 Ekran Pytania i odpowiedzi By przeczytać całą treść odpowiedzi, należy kliknąć ikonę. Rysunek 11 Ekran odpowiedzi publicznej Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 10

11 7. Logowanie do systemu Aby zalogować się do systemu, należy kliknąć na link Zaloguj dostępny w górnym prawym rogu nagłówka systemu. Zalogowanie do systemu jest niezbędne do złożenia ofety. Rysunek 12 Strona główna Platformy Marketplanet Po wykonaniu powyższej operacji otwarty zostanie ekran logowania: Rysunek 13 Ekran logowania Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 11

12 Przy logowaniu, w polach Login oraz Hasło należy wpisać odpowiednie dane oraz nacisnąć przycisk Zaloguj. Przy pierwszym logowaniu do systemu system poprosi o zmianę hasła. W tym celu należy wypełnić odpowiednie pola na ekranie widocznym na rysunku poniżej. Należy pamiętać, że hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków, w tym małe i wielkie litery oraz cyfrę lub znak specjalny. Po wprowadzeniu danych należy wybrać przycisk Zatwierdź zmiany. Hasło do systemu zostanie zmienione i będzie służyć do logowania. Standardowo każde hasło jest ważne 30 dni od jego ostatniej zmiany. Po tym okresie konieczne będzie dokonanie ponownej zmiany. Rysunek 14 Zmiana hasła do systemu Jeżeli oferent nie posiada konta w systemie, powinien zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego. W celu wyświetlania formularza należy na ekranie logowania kliknąć na przycisk Zarejestruj się. Formularz rejestracyjny został przedstawiony poniżej. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 12

13 Rysunek 15 Formularz rejestracyjny Poniżej formularza znajduje się checkbox z opisem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z uczestnictwem w procesach zakupowych w Platformie Marketplanet, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 13

14 Jeśli checkbox nie zostanie zaznaczony, nie będzie możliwości wysłania wniosku rejestracyjnego. Po otrzymaniu wniosku i zweryfikowaniu zawartych w nim danych administrator wysyła em akceptację zgłoszenia z hasłem tymczasowym do systemu, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu. 8. Podstawowe informacje o module RFX W celu wzięcia udziału w procesie składania ofert, oferent powinien zalogować się do systemu. Po poprawnym zalogowaniu należy wybrać sekcję Portal dostawcy. Rysunek 16 Moje zapytania RFX Na liście Moje zapytania Rfx są dostępne zapytania, do których dostawca został zaproszony przez zamawiającego lub do których przystąpił samodzielnie. Oferent może również za pomocą opcji Pozostałe zapytania RFx podejrzeć inne ogólnodostępne zapytania ofertowe, do których, chociaż nie został bezpośrednio zaproszony, może przystąpić, w celu złożenia oferty (patrz punkt 10). 9. Moje zapytania RFX Po wyborze w menu opcji Moje zapytania Rfx system wyświetli ekran z listą zapytań, nad którą znajduje się poniższa wyszukiwarka. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 14

15 Rysunek 17 Pola wyszukiwarki Oferty można wyszukiwać po następujących polach: Nazwa zapytania, Status zapytania, Stan zapytania, Stan oferty, Grupa materiałowa. Rysunek 18 Lista zapytań RFx Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 15

16 Zapytanie odnajdujemy za pomocą dostępnej wyszukiwarki lub wybieramy odpowiednią pozycję z listy i przechodzimy do jej szczegółów za pomocą ikony. 10. Przystąpienie do zapytania ogólnodostępnego Istnieje możliwość przystąpienia do ogólnodostępnego zapytania ofertowego. Lista tych zapytań, dostępna jest pod linkiem Pozostałe zapytania RFX w menu użytkownika. Listę można filtrować za pomocą takich kryteriów jak nazwa zapytania czy grupa materiałowa. wyszukiwarka zapytań ofertowych lista zapytań ofertowych Rysunek 19 Zapytania ogólnodostępne By obejrzeć szczegóły zapytania, należy kliknąć ikonę lupy w kolumnie Akcje. Pojawi się opis szczegółów zapytania ofertowego. Jeśli oferent będzie chciał na nie odpowiedzieć, wówczas należy wybrać link Przystąp do procedury umieszczony pod treścią Rfx. Spowoduje to przejście do takiego samego widoku jaki został opisany w punkcie 11, oraz przeniesienie zapytania z odnośnika Pozostałe zapytania Rfx do Moje zapytania Rfx. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 16

17 11. Podgląd zapytania ofertowego Po użyciu ikony lupy przechodzimy do szczegółów zapytania ofertowego. Informacje o zapytaniu są zawarte na trzech poniższych zakładkach: zakładce Status; zakładce Pytania/odpowiedzi dostawcy; zakładce Oferta. W przypadku wejścia na zapytanie z poziomu listy Pozostałe zapytania Rfx dostępna będzie początkowo jedynie zakładka Status. Pozostałe dwie zakładki zostaną pokazne dopiero po tym, jak dostawca przystąpi do zapytania poprzez wybór łącza Przystąp do procedury poniżej opisu szczegółów zapytania. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 17

18 11.1 Zakładka Status Na zakładce Status znajdują się szczegółowe informacje o zapytaniu ofertowym pogrupowane w trzech sekcjach. Rysunek 20 Zakładka Status Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 18

19 W sekcji Informacje o zapytaniu znajdziemy informacje: Nazwa zapytania nazwa nadana przez operatora zapytania; Status oferenta zmienia się w zależności od czynności dokonywanych przez oferenta i operatora, np.: nowa runda, złożono ofertę, runda zakończona; Typ zapytania ( Otwarte dostępne dla wszystkich oferentów; Zamknięte dostępne tylko dla zaproszonych dostawców); Opis zapytania opcjonalny, krótki opis czego dotyczy zapytanie; Operator dane operatora tworzącego zapytanie; Jednostka nazwa jednostki, dla której tworzone jest zapytanie ofertowe; Numer rundy informacja na temat numeru rundy zapytania ofertowego. Rysunek 21 Sekcja Informacje o zapytaniu Sekcja Informacje szczegółowe zawiera parametry determinujące przebieg danej rundy zapytania ofertowego: Terminy rozpoczęcia i zakończenia rundy terminy wyznaczają okres, w którym oferenci mogą składać oferty; Rodzaj ofert oferty jawne widoczne są dla kupca od chwili ich złożenia; oferty niejawne widoczne są dopiero po upłynięciu terminu ich otwarcia; Możliwość składania ofert częściowych czy tylko na całość wartość Na całość oznacza, że oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy zostanie złożona na wszystkich pozycjach zapytania; wartość Częściowe oznacza, że oferent może wybrać pozycje, na które chce złożyć ofertę; W obu przypadkach ważne jest, aby dla każdej pozycji wypełnić wszystkie dostępne pola; Podpis elektroniczny wartość Tak oznacza, że do złożenia ofety będzie wymagane zastosowanie podpisu elektronicznego; Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 19

20 Wielokrotne składanie ofert wartość Tak oznacza, że w okresie trwania rundy oferenci mają możliwość ponownego złożenia oferty. Nowa oferta zastępuje poprzednio złożoną; Rysunek 22 Sekcja Informacje szczegółowe Poniżej znajdują się sekcje Pozycje zapytania ofertowego oraz Odpowiedzi publiczne, w której znajdują się odpowiednio pozycje, na które prowadzony jest Rfx oraz pytania i odpowiedzi na pytania ogólnie dostępne. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 20

21 11.2 Zakładka Pytania/odpowiedzi dostawcy Zakłada Pytania/odpowiedzi dostawcy służy do komunikacji z operatorem prowadzącym dane zapytanie ofertowe. Rysunek 23 Zakładka Pytania/odpowiedzi dostawcy Na zakładce Pytania i odpowiedzi są dostępne dwie listy. Na jednej są widoczne pytania otrzymane od zamawiającego, a na drugiej pytania zadane zamawiającemu. W celu podglądu pytania należy kliknąć na ikonę. Pytanie do operatora można zamieszczać za pomocą funkcji Dodaj pytanie znajdującej się pod listą pytań skierowanych do operatora. Formularz pytania składa się dwóch obowiązkowych pól: Tytuł oraz Treść pytania. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 21

22 Rysunek 24 Szczegóły pytania Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk Dalej wówczas tytuł i treść pytania zostaną zapisane. Wyświetlony zostanie ekran, z poziomu którego można dodawać załączniki do pytania. Rysunek 25 Ekran dodawania załączników do pytania Po kliknięciu na link Dodaj dokument zostanie wyświetlone okno pop-up, z poziomu którego można wskazać ścieżkę dostępu do załączanego pliku. Po wskazaniu pliku, należy wybrać przycisk Dodaj. Jednorazowo można dodać tylko jeden plik, ale powtarzając czynność można załączyć wiele plików do pytania. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 22

23 Rysunek 26 Lista plików załączonych do pytania W przypadku dodania złego pliku, można go usunąć przy pomocy ikony. Po udzieleniu odpowiedzi przez operatora zmienia się status pytania na liście Pytania skierowane do operatora na Udzielono odpowiedzi. Odpowiedź można przeczytać po kliknięciu na ikonę lupy. Rysunek 27 Lista pytań skierowanych do operatora Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 23

24 Rysunek 28 Podgląd odpowiedzi Operator może zdecydować się udzielić odpowiedzi publicznie, wówczas odpowiedź pojawia się również pod opisem szczegółów zapytania (nie jest wtedy podawany autor pytania). By ją obejrzeć, należy kliknąć ikonę. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 24

25 Rysunek 29 Odpowiedzi publiczne W razie otrzymania pytania od operatora wiadomość pojawia się na liście Pytania otrzymane od operatora. Za pomocą ikony można otworzyć jego podgląd, natomiast ikona otwiera ekran odpowiedzi. Rysunek 30 Lista pytań otrzymanych od operatora Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 25

26 Rysunek 31 Ekran odpowiedzi na pytanie Ten formularz posiada tylko jedno obowiązkowe pole pole treści odpowiedzi. Po jej wprowadzeniu, należy kliknąć przycisk Dalej. Wówczas wyświetlony zostanie ekran dodawania plików do odpowiedzi. Dodawanie plików do odpowiedzi przebiega analogicznie, jak w przypadku dodawania plików do pytania. Każde z pytań, zadane tak przez operatora, jak i przez oferenta, zostaje przypisane do toczącej się rundy. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 26

27 11.3 Zakładka Oferta Zakładka Oferta zawiera formularz umożliwiający złożenie oferty w zapytaniu ofertowym. Rysunek 32 Formularz oferty W celu złożenia oferty należy wypełnić wszystkie wymagane pola oraz załączyć pliki. Załączniki mogą być dodawane zarówno do kryteriów ogólnych, jak i do pozycji zapytania. Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć na przycisk Złóż ofertę. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 27

28 Potwierdzeniem prawidłowego złożenia oferty jest wyświetlenie przez system komunikatu Złożono ofertę. W przypadku, gdy operator nie dopuścił możliwości wielokrotnego składania ofert, to po prawidłowym złożeniu oferty formularz zostanie wyświetlony w trybie podglądu. Użytkownik nie będzie miał już możliwości zmiany wprowadzonych danych. W przypadku zauważenia błędu należy skontaktować się z operatorem prowadzącym dane zapytanie ofertowe. Oferent dysponuje również możliwością zapisu oferty przed jej złożeniem (np. w przypadku, gdy w trakcie uzupełniania oferty, pojawiła się konieczność wykonania innej czynności). W takim wypadku w trakcie uzupełniania formularza należy wybrać przycisk Zapisz. Dzięki temu oferent będzie mógł powrócić do uzupełniania oferty w bardziej dogodnym dla siebie momencie. Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe Marketplanet Strona - 28

29 12. Spis rysunków RYSUNEK 1 ELEMENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA... 5 RYSUNEK 2 SYSTEM PO ZWINIĘCIU GÓRNEJ BELKI... 6 RYSUNEK 3 MENU UŻYTKOWNIKA - ROZWINIĘTA SEKCJA PORTAL DOSTAWCY... 6 RYSUNEK 4 ROZWINIĘCIE/ZWINIĘCIE ZAWARTOŚCI SEKCJI MENU... 7 RYSUNEK 5 MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWANIA WYGLĄDU MENU... 7 RYSUNEK 6 OBSZAR ROBOCZY... 8 RYSUNEK 7 STREFA PUBLICZNA... 9 RYSUNEK 8 STREFA PUBLICZNA SYSTEMU ZAPYTANIA OFERTOWE... 9 RYSUNEK 9 SEKCJA REGULACJE I PROCEDURY PROCESU ZAKUPOWEGO...10 RYSUNEK 10 EKRAN PYTANIA I ODPOWIEDZI...10 RYSUNEK 11 EKRAN ODPOWIEDZI PUBLICZNEJ...10 RYSUNEK 12 STRONA GŁÓWNA PLATFORMY MARKETPLANET...11 RYSUNEK 13 EKRAN LOGOWANIA...11 RYSUNEK 14 ZMIANA HASŁA DO SYSTEMU...12 RYSUNEK 15 FORMULARZ REJESTRACYJNY...13 RYSUNEK 16 MOJE ZAPYTANIA RFX...14 RYSUNEK 17 POLA WYSZUKIWARKI...15 RYSUNEK 18 LISTA ZAPYTAŃ RFX...15 RYSUNEK 19 ZAPYTANIA OGÓLNODOSTĘPNE...16 RYSUNEK 21 ZAKŁADKA STATUS...18 RYSUNEK 22 SEKCJA INFORMACJE O ZAPYTANIU...19 RYSUNEK 23 SEKCJA INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE...20 RYSUNEK 24 ZAKŁADKA PYTANIA/ODPOWIEDZI DOSTAWCY...21 RYSUNEK 25 SZCZEGÓŁY PYTANIA...22 RYSUNEK 26 EKRAN DODAWANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO PYTANIA...22 RYSUNEK 27 LISTA PLIKÓW ZAŁĄCZONYCH DO PYTANIA...23 RYSUNEK 28 LISTA PYTAŃ SKIEROWANYCH DO OPERATORA...23 RYSUNEK 29 PODGLĄD ODPOWIEDZI...24 RYSUNEK 30 ODPOWIEDZI PUBLICZNE...25 RYSUNEK 31 LISTA PYTAŃ OTRZYMANYCH OD OPERATORA...25 RYSUNEK 32 EKRAN ODPOWIEDZI NA PYTANIE...26 RYSUNEK 33 FORMULARZ OFERTY...27 Podręcznik Dostawcy - Zapytania ofertowe - Marketplanet Strona - 29

Portal zakupowy. RFX instrukcja oferenta

Portal zakupowy. RFX instrukcja oferenta Portal zakupowy RFX instrukcja oferenta System NWP Strona 1/35 Spis treści Spis treści... 2 1. Definicje... 3 2. Wprowadzenie... 4 3. Nawigacja w Systemie... 5 3.1 Podstawowe elementy interfejsu użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe podręcznik wykonawcy

Zapytanie ofertowe podręcznik wykonawcy Zapytanie ofertowe podręcznik wykonawcy 1 Autor Projekt Manager Marcin Socha Platforma Zakupowa GPP Wioleta Tymorek Data utworzony 2014-05-05 Data modyfikacji 2014-12-03 19:39 Wersja 2.0 Ilość stron 48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modułu BKD - Wykonawca

Instrukcja modułu BKD - Wykonawca Instrukcja modułu BKD - Wykonawca 1 Autor Izabela Kaniewska Projekt Platforma zakupowa GPP Manager Wioleta Tymorek Data utworzony 2014-04-28 Data modyfikacji 2014-12-03 19:34:00 Wersja 1.0 Ilość stron

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Składanie ofert w elektronicznych zapytaniach ofertowych e-rfx Version 1.0 1. Podstawowe informacje o module RFX W celu wzięcia udziału w procesie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ RFX - INSTRUKCJA OFERENTA

MODUŁ RFX - INSTRUKCJA OFERENTA MODUŁ RFX - INSTRUKCJA OFERENTA Marketplanet Strona - 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Definicje... 3 2. Wprowadzenie... 4 3. Nawigacja w Systemie... 5 3.1 Podstawowe elementy interfejsu użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego)

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji (bez podpisu elektronicznego) (bez podpisu elektronicznego) Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 3 3.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta... 3 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A.

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. 1. Spis treści 1. Spis treści...2 2. Wprowadzenie...3 3. Nawigacja w systemie...4 3.1 Podstawowe elementy interfejsu uŝytkowni... 4 3.2 Akcje...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oferenta Moduł eaukcji

Podręcznik Oferenta Moduł eaukcji Podręcznik Oferenta Moduł eaukcji Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Definicje... 3 3. Wprowadzenie... 4 4. Nawigacja w systemie... 4 4.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Aukcji Elektronicznych Platformy Marketplanet. Oferent

Podręcznik Aukcji Elektronicznych Platformy Marketplanet. Oferent Podręcznik Aukcji Elektronicznych Platformy Oferent 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 4 3.1 Podstawowe elementy interfejsu użytkownika... 4 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji. (z podpisem elektronicznym)

Instrukcja Wykonawcy - Moduł Aukcji/Licytacji. (z podpisem elektronicznym) (z podpisem elektronicznym) Marketplanet Strona - 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wprowadzenie... 3 3. Nawigacja w systemie... 3 3.1 Podstawowe elementy interfejsu oferenta... 3 3.2 Nagłówek...

Bardziej szczegółowo

Platforma Zakupowa. Instrukcja dla Wykonawców

Platforma Zakupowa. Instrukcja dla Wykonawców Platforma Zakupowa Instrukcja dla Wykonawców 1. Kontrola dokumentu Rejestr zmian Data Autor Wersja Opis zmiany Marketplanet Strona - 1 2. Spis treści 1. Kontrola dokumentu... 1 2. Spis treści... 2 3. Definicje...

Bardziej szczegółowo

OnePlace - INSTRUKCJA OFERENTA

OnePlace - INSTRUKCJA OFERENTA OnePlace - INSTRUKCJA OFERENTA [ Zakres stosowania: rejestracja, logowanie ] Bartosz Walecki, Marketplanet Strona - 1 Konto typ: BASIC Spis treści Spis treści... 2 1. Definicje... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji wykonawcy OnePlace

Podręcznik rejestracji wykonawcy OnePlace Podręcznik rejestracji wykonawcy OnePlace Autor Projekt Manager Marcin Socha Platforma Zakupowa GPP Wioleta Tymorek Data utworzenia 2014-05-20 Data modyfikacji 2014-10-20 14:10 Wersja 1.0 Ilość stron 18

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Mobilna. Platformy B2B Kompanii Biurowej

Aplikacja Mobilna. Platformy B2B Kompanii Biurowej Aplikacja Mobilna Platformy B2B Kompanii Biurowej Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją Platformy b2b dostosowaną do urządzeń mobilnych (smartfony, tablety). Aplikacja ta zostanie uruchomiona automatycznie

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1 Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się W tym oknie wpisz Swój służbowy adres e-mail

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A.

Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A. Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A. Wersja1.0 Marta Mesjasz 0 S t r o n a I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI 1 II. REJESTRACJA KONTA 3 1. Krok 1 Zarejestruj się jako...3 2. Krok 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja portalu TuTej24.pl

Instrukcja portalu TuTej24.pl Instrukcja portalu TuTej24.pl Spis treści 1. Strona główna... 2 2. Zaloguj się... 4 3. Rejestracja nowego konta... 5 4. Zmiana hasła... 7 5. Moje konto... 8 5.1 Lista ogłoszeń... 8 5.1.1 Aktywne...8 5.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcja samodzielna- złom

Opis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcja samodzielna- złom Opis postępowania dla uczestników aukcji Aukcja samodzielna- złom Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-srk.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET...

Spis treści REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA PANEL ZMIANY HASŁA PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA EXTRANET.NET... Spis treści... 1 1. REJESTRACJA NOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 2. PANEL ZMIANY HASŁA... 5 3. PANEL EDYCJI DANYCH UŻYTKOWNIKA... 6 4. EXTRANET.NET... 8 a. ZMIANA HASŁA EXTRANET.NET... 10 5. PZPN24... 12

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

mysupport Instrukcja obsługi dla użytkowników

mysupport Instrukcja obsługi dla użytkowników mysupport Instrukcja obsługi dla użytkowników Wersja dokumentacji 1.3 / 28.09.2018 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Logowanie... 3 2. Strona główna... 4 3. Zgłoszenia serwisowe... 6 3.1. Przegląd zgłoszeń serwisowych...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PLATFORMA KLIENTA CBIDGP

INSTRUKCJA PLATFORMA KLIENTA CBIDGP INSTRUKCJA PLATFORMA KLIENTA CBIDGP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Strona główna... 3 3. Pierwsze logowanie... 5 4. Logowanie... 5 5. Platforma klienta menu górne... 7 6. Platforma klienta menu boczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla

Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Opis postępowania dla uczestników aukcji na transport węgla Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-pgg.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

PRZETARG OGRANICZONY. Postępowania zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

PRZETARG OGRANICZONY. Postępowania zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych Platforma Logintrade PRZETARG OGRANICZONY Postępowania zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych Instrukcja obsługi dla wykonawcy wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

KONKURS Ostatnia Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian aktualizacja

KONKURS Ostatnia Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian aktualizacja Platforma Logintrade KONKURS Instrukcja obsługi dla uczestnika konkursu wersja 1.0 Ostatnia aktualizacja Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian 17.09.2019 LT DB Przygotowanie instrukcji 23.09.2019

Bardziej szczegółowo

Obsługa. Portalu Dostawcy

Obsługa. Portalu Dostawcy Obsługa Portalu Dostawcy Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy LDO Funkcje Portalu Dostawcy w układzie merytorycznym Strona główna Ustawienia Profil Zmiana hasła Powrót do strony głównej z dowolnego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. Postępowania zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

PRZETARG NIEOGRANICZONY. Postępowania zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych Platforma Logintrade PRZETARG NIEOGRANICZONY Postępowania zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych Instrukcja obsługi dla wykonawcy wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A.

Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A. Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A. Wersja 1.0 Marta Mesjasz, Renata Jachnik I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. REJESTRACJA KONTA... 3 1. Krok 1 Zarejestruj się jako... 3 2. Krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników portalu. Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu

Instrukcja dla użytkowników portalu. Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu edokumenty Instrukcja dla użytkowników portalu Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu Spis treści Logowanie, zmiana hasła, wylogowanie... 1 Wnioski FWRC... 3 Statusy wniosków... 4 Składanie wniosków...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Platforma internetowa podręczna instrukcja

Platforma internetowa   podręczna instrukcja Platforma internetowa www.doskonaleniewsieci.pl podręczna instrukcja Platforma internetowa www.doskonaleniewsieci.pl jest narzędziem przygotowanym dla realizacji procesów doskonalenia nauczycieli i wspomagania

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Sprzedającego. Portal aukcyjny

Podręcznik Sprzedającego. Portal aukcyjny Podręcznik Sprzedającego Portal aukcyjny Spis treści 1. Czym jest KupTam.pl?... 3 2. Logowanie do serwisu... 3 3. Rejestracja... 4 4. Tworzenie domeny aukcyjnej... 7 5. Wybór domeny... 9 6. Obsługa portalu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PWI Instrukcja użytkownika

PWI Instrukcja użytkownika PWI Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 2. Przebieg przykładowego procesu... 1 3. Obsługa systemu... 5 a. Panel logowania... 5 b. Filtrowanie danych... 5 c. Pola obligatoryjne... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla wykonawcy

Instrukcja obsługi dla wykonawcy Instrukcja obsługi dla wykonawcy WYMAGANIA TECHNICZNE 1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy. a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Centrum E-Learning StSW jest systemem mającym na celu wspomaganie realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej, czyli zdalnie na odległość. Aby móc skorzystać z systemu CEL StSW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR

Dokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR Dokumentacja użytkownika systemu E-działania POLCHAR POLCHAR Sp. z o. o. Szczecin 2015 Strona 1 z 31 Spis treści Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie E-działania... 4 2.1 Opis strony startowej... 4

Bardziej szczegółowo

3) Należy kliknąć w zakładkę Ogłoszenia, w wyniku czego zostanie rozwinięta następująca belka:

3) Należy kliknąć w zakładkę Ogłoszenia, w wyniku czego zostanie rozwinięta następująca belka: Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLATFORMY DO ELEKTRONICZNEGO OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. INFORMACJE OGÓLNE 1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Kupującego. Portal aukcyjny

Podręcznik Kupującego. Portal aukcyjny Podręcznik Kupującego Portal aukcyjny Spis treści 1. Czym jest KupTam.pl?... 3 2. Logowanie do serwisu... 3 3. Rejestracja... 4 4. Wybór domeny... 9 5. Obsługa portalu... 10 5.1. Widok wszystkich ofert...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla wykonawcy

Instrukcja obsługi dla wykonawcy Instrukcja obsługi dla wykonawcy wymagania techniczne 1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy. a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości

Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Instrukcja logowania i użytkowania platformy Uniwersytet Przedsiębiorczości Platforma Uniwersytetu Przedsiębiorczości dostępna jest pod adresem http://www.upspecjal.pl w zakładce logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pracy dyplomowej w APD - Archiwum Prac Dyplomowych dla promotora i recenzenta

Instrukcja obsługi pracy dyplomowej w APD - Archiwum Prac Dyplomowych dla promotora i recenzenta Instrukcja obsługi pracy dyplomowej w APD - Archiwum Prac Dyplomowych dla promotora i recenzenta 1. Logowanie do APD - Archiwum Prac Dyplomowych W celu zalogowania się do Archiwum Prac dyplomowych należy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla wykonawcy

Instrukcja obsługi dla wykonawcy Instrukcja obsługi dla wykonawcy WYMAGANIA TECHNICZNE 1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy. a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1.1 2016-03-31

Bardziej szczegółowo

Panel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów

Panel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów Panel dla agentów Instrukcja obsługi dla agentów 1 Spis treści Wstęp...3 1.Logowanie...4 1.1 Utrata hasła.....5 1.2 Panel powitalny...6 2. Zmiana hasła i ustawienia konta...7 2.1 Zmiana hasła...7 2.1 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Postępowania regulaminowe / do euro

Postępowania regulaminowe / do euro Platforma Logintrade Postępowania regulaminowe / do 30.000 euro Instrukcja obsługi dla wykonawcy wersja 1.0 Ostatnia aktualizacja Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian 09.04.2019 BP Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów...

1. Doradcy Logowanie i Pulpit Mój profil Moje kwalifikacje Moi klienci Szczegóły klientów... Spis treści 1. Doradcy... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Moje kwalifikacje... 12 5. Moi klienci... 17 5.1. Szczegóły klientów... 18 5.2. Wyniki klientów... 20 5.3. Raporty klientów...

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo