Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń."

Transkrypt

1 Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA FUNKCJE WEJŚCIOWE FUNKCJE WYJŚCIOWE FUNKCJE LOGICZNE...9 Zabezpieczenie : ZSN 5U od: v. 1.0 Computers & Control Katowice, ul. Porcelanowa 11 1

2 1. Zasada działania. Urządzenie typu ZSN 5U składa się z szeregu niezależnych elementów. Są to zabezpieczenia: pod i nadnapięciowe, pod i nadczęstotliwościowe, kontrola położenia odłącznika itp. Każdy z tych modułów posiada: jedno lub kilka wejść (nazywanych umownie funkcjami wejściowymi), sterujących jego pracą. Każde wejście sterujące może być programowo ustawione na: "TAK" lub "NIE" ( 0 lub 1 logiczna ) lub zostać uwarunkowane stanem logicznym jednego z następujących sygnałów : - fizycznym wejściem sygnału z grupy: RZK: 1-12, - wewnętrznym sygnałem z grupy: SWE: 1-15, - wyjściem funkcji logicznych z grupy: FXL: Stan aktywny wejść sterujących jest programowany. W poprzednich rozdziałach (podczas omawiania parametrów poszczególnych części urządzeń), zostały wymienione wejścia związane z danym modułem. Dodatkowo w rozdziale pt. "Wejścia" przedstawiono zbiorczy wykaz wejść ( funkcji ) sterujących. Oprócz wejść sterujących każdy z elementów urządzenia (a nawet i każda wyróżniona funkcja) posiada sygnały wyjściowe, sterowane z "wnętrza danego bloku. Sygnały te (umownie nazywane również funkcjami wyjściowymi), mogą mieć przypisane: jedno wyjście sygnalizacyjne, przekaźnikowe oraz jedno wejście sygnałów wewnętrznych: SWEi. Dane wyjście: przekaźnikowe lub synoptyczne oraz wejście wewnętrzne może być użyte dowolną ilość razy. Każda funkcja wyjściowa (w zakresie wyjść przekaźnikowych), może pracować jako funkcja: statyczna lub dynamiczna. W przypadku funkcji statycznych, przekaźniki zachowują się jak wyjścia typu "zatrzask", (tzn. z podtrzymaniem), pobudzone są tak długo, aż nie zostanie skasowana cała sygnalizacja (z lokalnego pulpitu), lub przy użyciu sygnału wejściowego: Zerowanie sygnalizacji (oczywiście, gdy wejście to zostało ustawione wpierw - jako aktywne). Wystąpienie nowego zakłócenia, spowoduje wyzerowanie poprzedniego stanu wyjść przekaźników. Jeżeli do wyjścia synoptyki przekaźników (pracującego w trybie statycznym), przypisano więcej niż jedną funkcję wyjściową, to stan przekaźnika jest określony przez sumę logiczną tych funkcji, tzn. wystarczy, aby jedna z tych funkcji wyjściowych była aktywna, to dany przekaźnik zostanie załączony. Dla wyjść przekaźnikowych ostatnim stanem aktywnym jest stan ostatnio realizowanej funkcji wyjściowej. W trybie dynamicznym dany stan funkcji wyjściowej trwa tak długo, jak długo jest ona pobudzana. Dla wyjść synoptycznych oraz dla sygnałów wewnętrznych i sygnalizacji przekaźnikowej nie ma możliwości ustawienia innego stanu aktywnego (zawsze jest on równy stanowi wysokiemu, - zadziałaniu przekaźnika ). Bardzo specyficzną grupę sygnałów stanowi grupa sygnałów wewnętrznych: SWEi. Computers & Control Katowice, ul. Porcelanowa 11 2

3 Ideę działania tej grupy elementów przedstawia poniższy rysunek. 1 2 SWE 1 2 Sygnały z funkcji wyjściowych Sygnały wyjściowe grupy swe 15 Rejestr 15 Do: - wejść modułów ZSN - wejść funkcji logicznych Każdemu wejściu sygnału z grupy: SWE można przypisać dowolną liczbę funkcji wyjściowych. Wyjście każdej funkcji SWE może być z kolei, przypisane dowolnej funkcji wejściowej, może być także użyte jako argument funkcji logicznej z grupy: FXL oraz (poprzez odpowiednie ustawienie tzw. maski rejestratora zakłóceń) może być rejestrowane i/lub powodować pobudzenie rejestratora zakłóceń. Następną grupą jest grupa 15 funkcji logicznych: FXL. Funkcja logiczna może sterować dowolną funkcją wejściową, a jej stan jest również dostępny jako funkcja wyjściowa. Wyjście funkcji logicznej może stanowić argument dowolnej funkcji logicznej ( również jej samej, wtedy to jednak wartość funkcji nie jest zdefiniowana ). Dokładny opis sposobu działania zamieszczono w następnym rozdziale.. Konfigurowanie urządzenia polega na właściwym zaprogramowaniu połączeń logicznych pomiędzy poszczególnymi modułami funkcjonalnymi zabezpieczenia. Na następnej stronie przedstawiono rysunek, obrazujący powiązania pomiędzy funkcjami: wejściowymi, wyjściowymi i logicznymi, a fizycznymi wejściami dwustanowymi i przekaźnikami wyjściowymi. Computers & Control Katowice, ul. Porcelanowa 11 3

4 Funkcje wejściowe RZK 14 FXL 1-8 Funkcje wyjściowe SWE 15 FXL 9-15 STRUKTURA OBIEGU SYGNAŁÓW W ZABEZPIECZENIACH Computers & Control Katowice, ul. Porcelanowa 11 4

5 2. Funkcje wejściowe. Funkcje wejściowe to punkty sterujące działaniem poszczególnych modułów urządzeń. Każda funkcja wejściowa jest programowana wg. tych samych zasad przez ustawienie następujących informacji : 1. Funkcja załączona : Tak / Nie 2. Wejście sterujące : Tak / Nie 3. Numer wejścia : RZK 1-14, ZCS 1-11, FXL 1-15, SWE 1-15, 4. Poziom aktywny : niski / wysoki ( 0 / 1 logiczne ) Poniżej przedstawiono zestawienie zbiorcze funkcji typu WEJŚCIE dostępnych w ZSN 5U. * "Zabezpieczenie załączone", - należy do parametrów głównych, zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie tą funkcją przez wejście dwustanowe. * "Zerowanie sygnalizacji", - wybór wejścia oraz stanu aktywnego pozwala na: zewnętrzne zerowanie sygnalizacji (dotyczy to: przekaźników oraz synoptyki LED ) przy pomocy zewnętrznego sygnału dwustanowego. * "Kontrola pozycji odłącznika ", - należy do parametrów funkcji dodatkowych. Wejście służy do kontroli stanu położenia odłącznika. Wykorzystywane przez stopnie podnapięciowe i SCO. * "I stopień zabezpieczenia nadnapięciowego" - należy do parametrów zabezpieczenia nadnapięciowego. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wejście dwustanowe. * "II stopień zabezpieczenia nadnapięciowego" - należy do parametrów zabezpieczenia nadnapięciowego. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wejście dwustanowe. * "I stopień zabezpieczenia podnapięciowego" - należy do parametrów zabezpieczenia podnapięciowego. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wejście dwustanowe. * "II stopień zabezpieczenia podnapięciowego" - należy do parametrów zabezpieczenia podnapięciowego. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wejście dwustanowe. * "I stopień zabezpieczenia nadczęstotliwościowego" - należy do parametrów zabezpieczenia nadczęstotliwościowego. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wejście dwustanowe. * "II stopień zabezpieczenia nadczęstotliwościowego" - należy do parametrów zabezpieczenia nadczęstotliwościowego. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wejście dwustanowe. * "I stopień zabezpieczenia podczęstotliwościowego " - należy do parametrów zabezpieczenia podczęstotliwościowego. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wejście dwustanowe. Computers & Control Katowice, ul. Porcelanowa 11 5

6 * "II stopień zabezpieczenia podczęstotliwościowego" - należy do parametrów zabezpieczenia podczęstotliwościowego. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wejście dwustanowe. * "Kryterium spełnionych zadanych parametrów" - należy do parametrów kryterium spełnionych zadanych parametrów (stopni napięciowych i częstotliwościowych). Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wejście dwustanowe. Computers & Control Katowice, ul. Porcelanowa 11 6

7 3. Funkcje wyjściowe. Każda funkcja wyjściowa może mieć przypisane jedno wyjście sygnalizacyjne przekaźnikowe, jedno wyjście synoptyczne LED oraz jedno wejście sygnałów wewnętrznych SWEi. Dodatkowo, każdej funkcji wyjściowej można przypisać właściwość pobudzenia rejestratora zakłóceń. Wszystkie funkcje wyjściowe programowane są wg. tych samych zasad polegających na wprowadzeniu poniższych informacji: 1. Sterowanie przekaźnikiem Tak / Nie Numer przekaźnika 1-18 Typ -- lub wejściem funkcji logicznej: Numer funkcji 9-15 Typ _--_ 2. Sygnał wewnętrzny: Tak/Nie Numer sygnału Pobudzenie rejestratora: Tak / Nie Poniżej przedstawiono zbiorczy wykaz funkcji wyjściowych dla ZSN U: * "Aktywny zestaw parametrów fabrycznych", - zestaw parametrów fabrycznych - aktualnie wykorzystywany, * "Aktywny zestaw parametrów nr 1", - zestaw pierwszy parametrów - aktualnie wykorzystywany, * "Aktywny zestaw parametrów nr 2", - zestaw drugi parametrów - aktualnie wykorzystywany, * "Błąd", - wystąpienie jednego z poniższych błędów : Komunikat: Znaczenie: * < A/C xx > lub <ERRMAX> lub < ANALOG> - zakłócenia w pracy xx wejścia analogowego, * <WATCHDOG> - restart urządzenia po wystąpieniu błędu sprzętowego * <SUM. KTR> - błąd sumy kontrolnej parametrów * <P S,F,Z> - niespodziewany restart jednego z procesorów * <BUFOR> - pełny bufor pamięci rejestratora zakłóceń <RESTART > - wystąpienie restartu urządzenia, *<SIEC> - zbyt niski poziom napięcia wewnętrznego +5[V], * <BATERIA > - niesprawność baterii zasilania pamięci z podtrzymaniem. * "Funkcja logiczna nr 1", * "Funkcja logiczna nr 2", * "Funkcja logiczna nr 3", * "Funkcja logiczna nr 4", * "Funkcja logiczna nr 5", * "Funkcja logiczna nr 6", * "Funkcja logiczna nr 7", * "Funkcja logiczna nr 8", Computers & Control Katowice, ul. Porcelanowa 11 7

8 - sygnalizacja stanu funkcji logicznych o numerach od: 1 do: 8. * "Gotowość urządzenia", - sygnalizacja gotowości urządzenia do pracy zabezpieczeniowej, sterowanie przekaźnikami aktywne, * "Pobudzenie fazy R>", * "Pobudzenie fazy S>", * "Pobudzenie fazy T>", - trzy sygnały pobudzenia faz: R,S,T, przyjmują stan aktywny po przekroczeniu przez napięcia: Ur, Us, Ut poziomu progowego: Umax. * "Pobudzenie fazy R<", * "Pobudzenie fazy S<", * "Pobudzenie fazy T<", - trzy sygnały pobudzenia faz: R,S,T, przyjmują stan aktywny po przekroczeniu przez napięcia: Ur, Us, Ut poziomu progowego: Umin. * "Pobudzenie fazy R> lub R<", * "Pobudzenie fazy S> lub S<", * "Pobudzenie fazy T> lub T<", - trzy sygnały pobudzenia faz: R,S,T, przyjmują stan aktywny po przekroczeniu przez napięcia: Ur, Us, Ut poziomu progowego: Umax lub Umin. * "Pobudzenie globalne wybiornika fazowego", - sygnalizacja pobudzenia globalnego zabezpieczenia, aktywny jeżeli przynajmniej jedno z napięć fazowych przekroczył próg: Umax lub Umin. * " Gotowość stopnia U1<", - załączenie stopnia U1< zabezpieczenia podnapięciowego, * " Gotowość stopnia U2<", - załączenie stopnia U2< zabezpieczenia podnapięciowego, * "Pobudzenie stopnia U1<", - pobudzenie stopnia U1< zabezpieczenia podnapięciowego, * "Pobudzenie stopnia U2<", - pobudzenie stopnia U2< zabezpieczenia podnapięciowego, * " Start stopnia U1<", - start stopnia U1< zabezpieczenia podnapięciowego, * " Start stopnia U2<", - start stopnia U2< zabezpieczenia podnapięciowego, * " Gotowość stopnia U1>", - załączenie stopnia U1> zabezpieczenia nadnapięciowego, Computers & Control Katowice, ul. Porcelanowa 11 8

9 * " Gotowość stopnia U2>", - załączenie stopnia U2> zabezpieczenia nadnapięciowego, * "Pobudzenie stopnia U1>", - pobudzenie stopnia U1> zabezpieczenia nadnapięciowego, * "Pobudzenie stopnia U2>", - pobudzenie stopnia U2> zabezpieczenia nadnapięciowego, * " Start stopnia U1>", - start stopnia U1> zabezpieczenia nadnapięciowego, * " Start stopnia U2>", - start stopnia U2> zabezpieczenia nadnapięciowego, * " Gotowość stopnia f1<", - załączenie stopnia f1< zabezpieczenia podczęstotliwościowego, * " Gotowość stopnia f2<", - załączenie stopnia f2< zabezpieczenia podczęstotliwościowego, * "Pobudzenie stopnia f1<", - pobudzenie stopnia f1< zabezpieczenia podczęstotliwościowego, * "Pobudzenie stopnia f2<", - załączenie stopnia f2< zabezpieczenia podczęstotliwościowego, * " Start stopnia f1<", - start stopnia f1< zabezpieczenia podczęstotliwościowego, * " Start stopnia f2<", - start stopnia f2< zabezpieczenia podczęstotliwościowego, * " Gotowość stopnia f1>", - załączenie stopnia f1> zabezpieczenia nadczęstotliwościowego, * " Gotowość stopnia f2>", - załączenie stopnia f2> zabezpieczenia nadczęstotliwościowego, * "Pobudzenie stopnia f1>", - pobudzenie stopnia f1> zabezpieczenia nadczęstotliwościowego, * "Pobudzenie stopnia f2>", - pobudzenie stopnia f2> zabezpieczenia nadczęstotliwościowego, * " Start stopnia f1>", - start stopnia f1> zabezpieczenia nadczęstotliwościowego, Computers & Control Katowice, ul. Porcelanowa 11 9

10 * " Start stopnia f2>", - start stopnia f2> zabezpieczenia częstotliwościowego, * " Gotowość Kryterium spełnionych zadanych parametrów", - załączenie Kryterium spełnionych zadanych parametrów zabezpieczenia, * "Pobudzenie Kryterium spełnionych zadanych parametrów", - pobudzenie Kryterium spełnionych zadanych parametrów zabezpieczenia, * " Start Kryterium spełnionych zadanych parametrów", - start Kryterium spełnionych zadanych parametrów zabezpieczenia, * Położenie odłącznika, - sygnalizacja położenia odłącznika. Computers & Control Katowice, ul. Porcelanowa 11 10

11 4. Funkcje logiczne. Funkcje logiczne są blokiem funkcjonalnym, ułatwiającym konfigurowanie urządzenia. Istnieje piętnaście funkcji logicznych. Pierwsze osiem, ponumerowane od: 1 do: 8, realizują funkcję logiczną o algorytmie przedstawionym na rysunku. Jak widać argumentami funkcji logicznej mogą być dowolne sygnały: pochodzące z zewnątrz, generowane przez poszczególne moduły urządzenia oraz wartości stałe: "0" lub "1". Każdy z argumentów może być dodatkowo zanegowany przed podaniem go na wejście bramek typu AND (&). Na wyjściu funkcji logicznej znajduje się element czasowy Td z bramką AND. Obwód ten zapewnia opóźnienie stanu wysokiego z bramki OR ( fxl ) o programowany czas Td. Stan niski w punkcie fxl wymusza natychmiastowe przejście wartości funkcji logicznej. Opóźnienie Td jest programowalne w zakresie : Td = 1 250[ms] dla fxl 1 4, Td = [ms] dla fxl 5 7 Td = [ms] dla fxl 8. Dla programowania tych funkcji logicznych przeznaczona jest specjalna grupa parametrów definiująca docelową funkcję i wartość czasu opóźnienia Td. Funkcje logiczne o numerach 9 15 są siedmioma funkcjami prostymi, będącymi równoważnikami prostych bramek. Pozwalają na przypisanie funkcji wyjściowej urządzenia do swoich wejść, a następnie na użycie swoich wyjść do sterowania wejściami funkcji logicznych 1 8 oraz wejściami funkcji wejściowych urządzenia. Wynika stąd wniosek, że proste funkcje logiczne mogą służyć do wykonywania sprzężeń zwrotnych pomiędzy funkcjami wyjściowymi, a funkcjami wejściowymi. Przypisanie danej funkcji wyjściowej ( wymienionych w rozdziale Funkcje wyjściowe ) do wejścia jednej z siedmiu funkcji prostych numerowanych od 9-15 może być wykonane podczas przypisywaniu funkcjom wyjściowym zamiast: fizycznych przekaźników, wybranego numeru funkcji logicznej. Computers & Control Katowice, ul. Porcelanowa 11 11

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...5 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...7 4. FUNKCJE LOGICZNE...11 Automat : ZSN 5R od: v. 1.0 Computers

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...4 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...6 4. FUNKCJE LOGICZNE...9 Zabezpieczenie : ZTR 5 od: v. 1.0

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1.ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE... 4 2.1 Zasada działania...4 2.2 Spis funkcji wejściowych oraz wejść...4 2.2.1 Nastawy

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...6 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...10 4. FUNKCJE LOGICZNE...16 Zabezpieczenia : ZCS 4E od v 3.7

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1 Wprowadzenie2 Funkcje_logiczne_wejsciowe_i_wyjsciowe_UTXvSZR 1.07.09 Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Spis treści 1 WPROWADZENIE...2 2 FUNKCJE WEJŚCIOWE...3 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...3 3. PARAMETRY...4 Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP/8 UTXvD/8 Computers & Control Sp. j. 10-1 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. Opis_ogolny_UTXvP 9.04.09 Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA...2 2 BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA...3 3 UKŁAD FUNKCJONALNY...4 4 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE...8

Bardziej szczegółowo

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ... Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...9 Zabezpieczenia : ZCS 4E od: v 3.7 ZCR 4E od: v 5.1 ZZN 4E od: v

Bardziej szczegółowo

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. Opis_ogolny_UTXvSZR 30.06.09 Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. 1 CHARAKTERYSTYKA... 2 2 BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA... 3 3 UKŁAD FUNKCJONALNY.... 4 4 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE.... 7

Bardziej szczegółowo

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Funkcje_dodatkowe_UTXvL 15.01.10 Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Spis treści 1 SPIS FUNKCJI DODATKOWYCH...2 2 ASYMETRIA PRĄDÓW...2 2.1 Zasada działania...2 2.2 Schemat funkcjonalny...3 2.3 Parametry...3

Bardziej szczegółowo

Automatyka SCO wewnętrzna.

Automatyka SCO wewnętrzna. ZS 5/Lv2 Automatyka S wewnętrzna 08-06-09 Automatyka S wewnętrzna. 1. ZASADA DZAŁAA...2 2. SHMAT FUKAL... 4 3. PARAMTR ZABZPZA S... 5 Zabezpieczenie : ZS 5/Lv2 od: v. 2.0 omputers & ontrol Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych.

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych. 1. ZASADA DZIAŁANIA...1 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...4 3. PARAMETRY ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWEGO...5 Zabezpieczenia : ZCS 4E od v

Bardziej szczegółowo

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. 1. CHARAKTERYSTYKA...2 2. BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA ZCS 4E...3 4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE...10 5. PROGRAMOWANE PARAMETRY ZABEZPIECZENIA ZCS 4E...12

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny. Spis treści. 1. Opis ogólny Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. CHARAKTERYSTYKA...2

Opis ogólny. Spis treści. 1. Opis ogólny Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. CHARAKTERYSTYKA...2 Opis ogólny Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA...2 2. BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA...3 3. UKŁAD FUNKCJONALNY...4 4. PODSTAWOWE DEFINICJE...6 5. PROGRAMOWANE PARAMETRY ZABEZPIECZENIA...7 Zabezpieczenia : UTXvZRP

Bardziej szczegółowo

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń.

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń. Rejestrator_zdarzen_i_zaklocen_UTXvL 15.01.10 Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń. 1 REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ.... 2 2 ZASTOSOWANIE... 2 3 WSKAŹNIKI OPTYCZNE.... 2 4 REJESTRATOR ZDARZEŃ.... 7 Zabezpieczenie :

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...7 3. PARAMETRY...8 4. WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE...18 4.1. WERYFIKACJA POŁĄCZENIA...18 Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Automatyka SPZ. Spis treści. 8. Automatyka SPZ Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. ZASADA DZIAŁANIA...

Automatyka SPZ. Spis treści. 8. Automatyka SPZ Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. ZASADA DZIAŁANIA... Automatyka SPZ Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY I FUNKCJE WEJŚCIOWE...7 SPZ 3 fazowy...7 SPZ 1 fazowy...10 4. FUNKCJE WYJŚCIOWE...13 5. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe.

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. 1. ZSN 5E-L KASETA 3U 64-84... 2 2.1. Obudowa zabezpieczenia...2 2.2. Opis listwy zaciskowej... 3 2.3. Złącza komunikacyjne... 6 2.4. Opis wykonania kabla

Bardziej szczegółowo

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń.

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń. Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń. 1. REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ...2 1.1. ZASTOSOWANIE....3 1.2. WSKAŹNIKI OPTYCZNE....3 2. REJESTRATOR ZDARZEŃ / STATUS REGULATORA...6 Regulatory: RNT 6 od: v 1.0 RNT 6E od: v

Bardziej szczegółowo

Funkcje rozszerzone.

Funkcje rozszerzone. Funkcje rozszerzone. 1. LICZNIKI SUMY PRĄDÓW WYŁĄCZANYCH I CZASÓW PRACY...2 2. ALTERNATYWNY ADRES URZĄDZENIA...3 3. MASKA IEC... 4 4. ZWORY SYGNAŁÓW WYJŚCIOWYCH... 4 5. KALENDARZ...5 Zabezpieczenie : ZSN

Bardziej szczegółowo

Protokół CAN-bus. C omputers & C ontrol, Katowice, ul. Porcelanowa 11. 1/8

Protokół CAN-bus. C omputers & C ontrol, Katowice, ul. Porcelanowa 11. 1/8 Protokol_CANBUS_UTXvL 15.01.10 Protokół CAN-bus. 1 ADRES URZĄDZENIA CAN-BUS.... 2 2 POLECENIE RESETU I POLECENIE KONTROLNE.... 2 3 BLOKADY.... 2 4 KODY BŁĘDÓW WYKONANIA POLECEŃ.... 2 5 LISTA POLECEŃ NORMALNYCH

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191E 1 1. Wstęp W rozdzielniach SN zwykle nie stosuje się odzielnych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016 Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Aplikacje Systemów Wbudowanych Programowalne Sterowniki Logiczne (PLC) Krzysztof Bikonis Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Terminal polowy. Spis treści. 17. Terminal polowy Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS

Terminal polowy. Spis treści. 17. Terminal polowy Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS Terminal polowy Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 1.1. PULPIT LOKALNY...2 1.2. SPOSÓB STEROWANIA ŁĄCZNIKAMI POLA...3 2. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA POLA...4 2.1. NAZWY...4 2.2. NASTAWY...5 2.3. BLOKADY...7

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Układ sterowania wyłącznikiem.

Układ sterowania wyłącznikiem. Obsluga_wylacznika_UTXvL 15.01.10 Układ sterowania wyłącznikiem. Spis treści 1 SPIS FUNKCI...2 1.1 Awaryjne wyłączanie linii...2 1.1 Zdalne załączanie i wyłączanie linii...2 1.2 Rezerwa wyłącznikowa...3

Bardziej szczegółowo

Protokół CAN-bus PKP.

Protokół CAN-bus PKP. Protokol_CANBUS_UTXvTR 18.12.09 Protokół CAN-bus PKP. 1 ADRES URZĄDZENIA CAN-BUS.... 2 2 POLECENIE RESETU I POLECENIE KONTROLNE....2 3 BLOKADY....2 4 KODY BŁĘDÓW WYKONANIA POLECEŃ....2 5 LISTA POLECEŃ

Bardziej szczegółowo

Kompander sygnałów dwustanowych KSD4

Kompander sygnałów dwustanowych KSD4 Kompander sygnałów dwustanowych KSD4 1 / 6 Kompander sygnałów dwustanowych KSD4 Computers & Control ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice tel. (032) 204-25-28 fax (032) 204-25-31 www.candc.pl Katowice, wrzesień

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

Regulator wielostopniowy ETT-6 12

Regulator wielostopniowy ETT-6 12 Regulator wielostopniowy ETT-6 12 Charakterystyka - 6 przekaźników wyjściowych, 6A/250VAC -Do 12 wyjść z funkcją slave -Do 31 stopni programowanych binarnie -Regulacja czasu opóźnienia pomiędzy działaniem

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2.1 WPROWADZENIE Porty I/O mogą pracować w kilku trybach: - przesyłanie cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych a także dla wybrane wyprowadzenia: - generacja przerwania

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora.

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. Zabezpieczenie_roznicowo_pradowe_transformatora_UTXvTR 29.05.09 Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. Spis treści 1 PROADZNI TORTZN...2 2 ZASADA DZIAŁANIA...4 3 SHMAT FUNKONALN...5 4 PARAMTR...6

Bardziej szczegółowo

CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72

CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72 CM-MPS.23 / CM-MPS.43 CM-MPN.52 / CM-MPN.62 / CM-MPN.72 (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Wielofunkcyjne trójfazowe przekaźniki monitorujące, serii CM Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH 1. Wiadomości ogólne Do przekaźników pomiarowych jednowejściowych należą przekaźniki prądowe, napięciowe, częstotliwościowe,

Bardziej szczegółowo

Układ sterowania wyłącznikiem

Układ sterowania wyłącznikiem Układ sterowania wyłącznikiem Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 1.1. AWARYJNE WYŁĄCZANIE LINII (AW)...3 1.2. ZDALNE: ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE LINII...4 1.3. UKŁAD REZERWY WYŁĄCZNIKOWEJ (URW)...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO mzaz-pr Kope Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 tel/fa.: 00 48 32 327 00 32 serwis.: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne

Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne Układem sekwencyjnym nazywany jest układ przełączający, posiadający przynajmniej jeden taki stan wejścia, któremu odpowiadają, zależnie od sygnałów wejściowych

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE 1. Dane techniczne: Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wymiary[mm] : 70 x 90 x 58 Możliwość sterowania binarnego Regulowane parametry pracy : 12 Wyświetlacz LED Port

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

UTX seria 3 v SZR. Automat Samoczynnego Załączenia Rezerwy

UTX seria 3 v SZR. Automat Samoczynnego Załączenia Rezerwy UTX seria 3 v SZR Automat Samoczynnego Załączenia Rezerwy SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE, ZAGADNIENIA PODSTAWOWE... 2. MODUŁY FUNKCJONALNE... 3. KOMUNIKACJA... 4. OBUDOWY... 5. ZŁĄCZA... 6. MAGAZYNOWANIE,

Bardziej szczegółowo

Na początek: do firmowych ustawień dodajemy sterowanie wyłącznikiem ściennym.

Na początek: do firmowych ustawień dodajemy sterowanie wyłącznikiem ściennym. Na początek: do firmowych ustawień dodajemy sterowanie wyłącznikiem ściennym. Mamy dwa rodzaje wyłączników ściennych: 1. Stabilny który zazwyczaj wszyscy używają do włączania oświetlenia. Nazywa się stabilny

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

MRA4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRA4PDP

MRA4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRA4PDP MRA4 Profibus DP HighPROTEC Lista punktów danych Podręcznik DOK-TD-MRA4PDP Spis treści Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PROFIBUS... 3 Konfiguracja... 3 LISTY PUNKTÓW DANYCH... 4 Sygnały... 4 Wartości mierzone...

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA - definicje bloczków

BIBLIOTEKA - definicje bloczków 1 z 142 L_ALGORITHMS_M902E_A8_00 BIBLIOTEKA - definicje bloczków Plik: L_ALGORITHMS_M902E_A8_00 Wersja oprogramowania: S_M902E_A8_00 Aktualizacja: 23.02.2016 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania

Bardziej szczegółowo

MRU4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRU4PDP

MRU4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRU4PDP MRU4 Profibus DP HighPROTEC Lista punktów danych Podręcznik DOK-TD-MRU4PDP Spis treści Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PROFIBUS... 3 Konfiguracja... 3 LISTY PUNKTÓW DANYCH... 4 Sygnały... 4 Wartości mierzone...

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN

Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN Ex-mBEL_Z_P abezpieczenie pola pomiarowego rozdzielni SN Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z_P do pracy w polu pomiarowym rozdzielni SN Przeznaczenie Zabezpieczenie Ex-mBEL_Z_P jest przeznaczone do pracy w polu pomiarowym

Bardziej szczegółowo

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

Terminal polowy (Moduł łącznikowy)

Terminal polowy (Moduł łącznikowy) Terminal_polowy_Moduł_łącznikowy_UTXvSZR 1.07.09 Terminal polowy (Moduł łącznikowy) Spis treści 1 ZASADA DZIAŁANIA...2 1 Pulpit lokalny...2 2 Sposób sterowania łącznikami pola...2 2 PROGRAMOWANIE STEROWNIKA

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LB-762-IO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LB-762-IO ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Herbaciana 9 05-86 Reguły PL tel: +8 7560 fax: +8 7565 www: www.label.pl email: info@label.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA LB-76-IO Wydanie. 7 listopada 05 Copyright 05 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

4.1.5 Zakładka: Monitoring GPRS. 4.1.6 Zakładka: LogicProcessor. Konfiguracja systemu.

4.1.5 Zakładka: Monitoring GPRS. 4.1.6 Zakładka: LogicProcessor. Konfiguracja systemu. 25 aktualizacja firmware (S232TTL)! (urządzenie nie ma restartu ustawień) - w przypadku braku hasła lub jego niezgodności niemożliwy jest dostęp modemowy! - numer telefonu obiektu oraz notatka nie jest

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MCDTV4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MCDTV4PDP

MCDTV4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MCDTV4PDP MCDTV4 Profibus DP HighPROTEC Lista punktów danych Podręcznik DOK-TD-MCDTV4PDP Spis treści Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PROFIBUS... 3 Konfiguracja... 3 LISTY PUNKTÓW DANYCH... 4 Sygnały... 4 Wartości mierzone...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola pomiarowego SN CZAZ PR ZEG-E Kopex Electric Systems S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej

Bardziej szczegółowo

Protokół CAN-bus PKP.

Protokół CAN-bus PKP. Protokol_CANBUS_UTXvSZR 13.07.09 Protokół CAN-bus PKP. 1 ADRES URZĄDZENIA CAN-BUS.... 2 2 POLECENIE RESETU I POLECENIE KONTROLNE.... 2 3 BLOKADY.... 2 4 KODY BŁĘDÓW WYKONANIA POLECEŃ.... 2 5 LISTA POLECEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Zakłóceń RZ-1 Informacje i schematy montażowe

Rejestrator Zakłóceń RZ-1 Informacje i schematy montażowe Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości )

Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości ) Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości ) Katowice 2004 Computers & Control Sp. J Al Korfantego 191E 40-153 Katowice www.candc.pl Computers & Control

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MEGAMUZ CR WARSZAWA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MEGAMUZ CR WARSZAWA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MEGAMUZ CR WARSZAWA 3.2001 SPIS TREŚCI Instrukcja obsługi megamuz str. 2 1. DANE TECHNICZNE... 3 1.1. Dane techniczne zespołu megamuz... 3 1.2. Dane techniczne zabezpieczeń... 4 2. OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

L_ALGORITHMS opis zabezpieczeń, układów kontroli i automatyk

L_ALGORITHMS opis zabezpieczeń, układów kontroli i automatyk Mikroprocesorowe urządzenie do zabezpieczeń, automatyk i sterowania L_ALGORITHMS opis zabezpieczeń, układów kontroli i automatyk Wersja dokumentu: 01i02 Aktualizacja: 2015-02-23 energetyka.itr.org.pl Zastrzega

Bardziej szczegółowo

Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych

Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych Wejścia logiczne w regulatorach, sterownikach przemysłowych Semestr zimowy 2013/2014, WIEiK PK 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wersja: 1.04

Spis treści: Wersja: 1.04 Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Parametry i właściwości modułu... 3 2.1. Parametry elektryczne... 3 2.2 Parametry konfiguracyjne... 4 3. Menu konfiguracyjne... 6 3.1 Konfiguracja Timerów... 6 3.2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2. 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Jednostki podstawowe Parametry LOGO! 24 LOGO! 230RC LOGO! 24RC LOGO! 12/24 RC

Jednostki podstawowe Parametry LOGO! 24 LOGO! 230RC LOGO! 24RC LOGO! 12/24 RC Jednostki podstawowe Parametry LOGO! 24 LOGO! 230RC LOGO! 24RC LOGO! 12/24 RC Napięcie zasilające / wejścia 24 V DC 115 / 230 V AC/DC 24 V AC/DC 12/24 V DC Ilość wejść dyskretnych 8 8 8 8 Ilość wejść analogowych

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i zbadanie dyskryminatora amplitudy impulsów i generatora impulsów prostokątnych (inaczej multiwibrator astabilny).

Zaprojektowanie i zbadanie dyskryminatora amplitudy impulsów i generatora impulsów prostokątnych (inaczej multiwibrator astabilny). WFiIS LABOATOIM Z ELEKTONIKI Imię i nazwisko:.. TEMAT: OK GPA ZESPÓŁ N ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA Zaprojektowanie i zbadanie

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE:

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE: M-1TI PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA Konwersja sygnału z czujnika temperatury (RTD, TC), rezystancji (R) lub napięcia (U) na sygnał pętli prądowej 4-20mA Dowolny wybór zakresu

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Wprowadzenie. Nazwa. Oznaczenia. Zygmunt Kubiak. Sterowniki PLC - Wprowadzenie do programowania (1)

Systemy wbudowane. Wprowadzenie. Nazwa. Oznaczenia. Zygmunt Kubiak. Sterowniki PLC - Wprowadzenie do programowania (1) ybrane funkcje logiczne prowadzenie L L2 Y Nazwa Oznaczenia Y Sterowniki PLC - prowadzenie do programowania () Proste przykłady Załączenie jednego z dwóch (lub obu) przełączników lub powoduje zapalenie

Bardziej szczegółowo