Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń."

Transkrypt

1 Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA FUNKCJE WEJŚCIOWE FUNKCJE WYJŚCIOWE FUNKCJE LOGICZNE...9 Zabezpieczenie : ZTR 5 od: v. 1.0 Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 1

2 1. Zasada działania. Urządzenie typu ZTR 5 składa się z szeregu niezależnych elementów. Są to zabezpieczenie: różnicowo-prądowe, detektory drugiej i piątej harmonicznej oraz inne moduły. Każdy z tych modułów posiada: jedno lub kilka wejść ( nazywanych umownie funkcjami wejściowymi ), sterujących jego pracą. Każde wejście sterujące może być programowo ustawione na: "TAK" lub "NIE" ( 0 lub 1 logiczna ) lub zostać uwarunkowane stanem logicznym jednego z następujących sygnałów : - fizycznym wejściem sygnału z grupy: RZK: 1-14, - fizycznym wejściem sygnału z grupy: ZCS: 1-11, - wewnętrznym sygnałem z grupy: SWE: 1-15, - wyjściem funkcji logicznych z grupy: FXL: Stan aktywny wejść sterujących jest programowany. W poprzednich rozdziałach ( podczas omawiania parametrów poszczególnych części urządzeń ), zostały wymienione wejścia związane z danym modułem. Dodatkowo w rozdziale pt. "Wejścia" przedstawiono zbiorczy wykaz wejść ( funkcji ) sterujących. Oprócz wejść sterujących każdy z elementów urządzenia (a nawet i każda wyróżniona funkcja) posiada sygnały wyjściowe, sterowane z "wnętrza danego bloku. Sygnały te (umownie nazywane również funkcjami wyjściowymi), mogą mieć przypisane: jedno wyjście sygnalizacyjne, przekaźnikowe, jedno wyjście synoptyczne LED oraz jedno wejście sygnałów wewnętrznych: SWEi. Dane wyjście: przekaźnikowe lub synoptyczne oraz wejście wewnętrzne może być użyte dowolną ilość razy. Każda funkcja wyjściowa (w zakresie wyjść przekaźnikowych oraz LED), może pracować jako funkcja: statyczna lub dynamiczna. W przypadku funkcji statycznych, sygnały wyjściowe LED (lub przekaźniki) zachowują się jak wyjścia typu "zatrzask", (tzn. z podtrzymaniem), pobudzone są tak długo, aż nie zostanie skasowana cała sygnalizacja (z lokalnego pulpitu), zdalnie - z programu SAZ 2000 lub przy użyciu sygnału wejściowego: Zerowanie sygnalizacji (oczywiście, gdy wejście to zostało ustawione wpierw - jako aktywne). Wystąpienie nowego zakłócenia (np. zwarcia), spowoduje wyzerowanie poprzedniego stanu wyjść LED oraz przekaźników. Jeżeli do wyjścia synoptyki LED (pracującego w trybie statycznym), przypisano więcej niż jedną funkcję wyjściową, to stan diody LED jest określony przez sumę logiczną tych funkcji, tzn. wystarczy, aby jedna z tych funkcji wyjściowych była aktywna, to dana dioda zostane zapalona. Dla wyjść przekaźnikowych ostatnim stanem aktywnym jest stan ostatnio realizowanej funkcji wyjściowej. W trybie dynamicznym dany stan funkcji wyjściowej trwa tak długo, jak długo jest ona pobudzana. Dla wyjść synoptycznych oraz dla sygnałów wewnętrznych i sygnalizacji przekaźnikowej nie ma możliwości ustawienia innego stanu aktywnego (zawsze jest on równy stanowi wysokiemu, - zadziałaniu przekaźnika lub równoważny jest świeceniu się wybranej diody LED). Bardzo specyficzną grupę sygnałów stanowi grupa sygnałów wewnętrznych: SWEi. Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 2

3 Ideę działania tej grupy elementów przedstawia poniższy rysunek. 1 2 SWE 1 2 Sygnały z funkcji wyjściowych Sygnały wyjściowe grupy swe 15 Rejestr 15 Do: - wejść modułów ZTR - wejść funkcji logicznych - rejestracji zakłóceń Każdemu wejściu sygnału z grupy: SWE można przypisać dowolną liczbę funkcji wyjściowych. Wyjście każdej funkcji SWE może być z kolei, przypisane dowolnej funkcji wejściowej, może być także użyte jako argument funkcji logicznej z grupy: FXL oraz (poprzez odpowiednie ustawienie tzw. maski rejestratora zakłóceń) może być rejestrowane i/lub powodować pobudzenie rejestratora zakłóceń. Następną grupą jest grupa 15 funkcji logicznych: FXL. Funkcja logiczna może sterować dowolną funkcją wejściową, a jej stan jest również dostępny jako funkcja wyjściowa. Wyjście funkcji logicznej może stanowić argument dowolnej funkcji logicznej ( również jej samej, wtedy to jednak wartość funkcji nie jest zdefiniowana ). Dokładny opis sposobu działania zamieszczono w następnym rozdziale.. Konfigurowanie urządzenia polega na właściwym zaprogramowaniu połączeń logicznych pomiędzy poszczególnymi modułami funkcjonalnymi zabezpieczenia. Na następnej stronie przedstawiono rysunek, obrazujący powiązania pomiędzy funkcjami: wejściowymi, wyjściowymi i logicznymi, a fizycznymi wejściami dwustanowymi i przekaźnikami wyjściowymi. Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 3

4 ZCS 11 Funkcje wejściowe RZK 14 FXL 1-8 Funkcje wyjściowe MASKA SWE 15 FXL 9-15 REJ. RZK STRUKTURA OBIEGU SYGNAŁÓW W ZABEZPIECZENIACH 2. Funkcje wejściowe. Funkcje wejściowe to punkty sterujące działaniem poszczególnych modułów urządzeń. Każda funkcja wejściowa jest programowana wg. tych samych zasad przez ustawienie następujących informacji : 1. Funkcja załączona : Tak / Nie 2. Wejście sterujące : Tak / Nie 3. Numer wejścia : RZK 1-14, ZCS 1-11, FXL 1-15, SWE 1-15, 4. Poziom aktywny : niski / wysoki ( 0 / 1 logiczne ) Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 4

5 Poniżej przedstawiono zestawienie zbiorcze funkcji typu WEJŚCIE dostępnych w ZTR 5. Każdej z nich można przypisać numer fizycznego wejścia oraz jego stan aktywny. Większość z nich była opisana w innych rozdziałach, przy okazji opisu pewnych grup parametrów. * "Zabezpieczenie załączone", należy do parametrów głównych, zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie tą funkcją przez wejście dwustanowe. Nieaktywna funkcja odcina sterowanie przez zabezpieczenie przekaźnikami. *"Inwersja prądów WN" wejście służy do sterowania zmianą kierunku pomiaru prądów po stronie WN. Odwrócenie o 180[ ] każdego z trzech prądów fazowych oraz doziemnego jeżeli jest mierzony. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie tą funkcją przez wejście dwustanowe. *"Inwersja prądów SN 1" wejście służy do sterowania zmianą kierunku pomiaru prądów po stronie SN 1. Odwrócenie o 180[ ] każdego z trzech prądów fazowych. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie tą funkcją przez wejście dwustanowe. *"Inwersja prądów SN 2" wejście służy do sterowania zmianą kierunku pomiaru prądów po stronie SN 2. Odwrócenie o 180[ ] każdego z trzech prądów fazowych. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie tą funkcją przez wejście dwustanowe. * "Zerowanie sygnalizacji", wybór wejścia oraz stanu aktywnego pozwala na: zewnętrzne zerowanie sygnalizacji (dotyczy to: przekaźników oraz synoptyki LED ) przy pomocy zewnętrznego sygnału dwustanowego. * Detektor 2 harmonicznej, należy do parametrów detektora 2 harmonicznej. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wybrane wejście dwustanowe. * Detektor 5 harmonicznej, należy do parametrów detektora 5 harmonicznej. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wybrane wejście dwustanowe. * Zabezpieczenie różnicowo-prądowy, należy do parametrów członu różnicowo-prądowego. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wejście dwustanowe. Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 5

6 * "Zewnętrzne WYŁĄCZ" wejście powodujące natychmiastowe i bezwarunkowe wyłączenie transformatora. * "Wejście sterujące wyborem nastaw" funkcja wejściowa nieaktywna powoduje wybór banku nastaw numer 1, natomiast funkcja aktywna powoduje wybór banku nastaw numer 2. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wejście dwustanowe. Dla wersji CPRO i 3U tej funkcji wejściowej nie ma ponieważ jest wejście dedykowane w złączu ZN PAR_SEL służące do zmiany banku nastaw. * "Praca z modułem dodatkowym" wejście powodujące utworzenie kanału komunikacji z modułem rozszerzenia. ZTR 5 sam rozpoznaje, jakie rozszerzenie jest dołączone do niego. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie jego załączeniem do pracy przez wejście dwustanowe. Dla wersji CPRO i 3U tej funkcji wejściowej nie ma. 3. Funkcje wyjściowe. Każda funkcja wyjściowa może mieć przypisane jedno wyjście sygnalizacyjne przekaźnikowe, jedno wyjście synoptyczne LED oraz jedno wejście sygnałów wewnętrznych SWEi. Dodatkowo, każdej funkcji wyjściowej można przypisać właściwość pobudzenia rejestratora zakłóceń. Wszystkie funkcje wyjściowe programowane są wg. tych samych zasad polegających na wprowadzeniu poniższych informacji: 1. Sterowanie przekaźnikiem Tak / Nie Numer przekaźnika 1-18 Typ -- lub wejściem funkcji logicznej: Numer funkcji 9-15 Typ _--_ 2. Sterowanie diodą LED: Tak /Nie Numer diody LED 1-15 Typ Sygnał wewnętrzny: Tak/Nie Numer sygnału Pobudzenie rejestratora: Tak / Nie Poniżej przedstawiono zbiorczy wykaz funkcji wyjściowych dla ZTR 5, które mogą być przypisane: fizycznym wyjściom lub logicznym wejściom urządzenia.. * "Aktywny zestaw parametrów fabrycznych", zestaw parametrów fabrycznych - aktualnie wykorzystywany, * "Aktywny zestaw parametrów nr 1", zestaw pierwszy parametrów - aktualnie wykorzystywany, Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 6

7 * "Aktywny zestaw parametrów nr 2", zestaw drugi parametrów - aktualnie wykorzystywany, * "Błąd", wystąpienie jednego z poniższych błędów : Komunikat: Znaczenie: * < A/C xx > lub < ANALOG> - zakłócenia w pracy xx wejścia analogowego, * <WATCHDOG> - restart urządzenia po wystąpieniu błędu sprzętowego * <SUM. KTR> - błąd sumy kontrolnej parametrów * <P S,F,Z> - niespodziewany restart jednego z procesorów * <BUFOR> - pełny bufor pamięci rejestratora zakłóceń <RESTART > - wystąpienie restartu urządzenia, *<SIEC> - zbyt niski poziom napięcia wewnętrznego +5[V], * <BATERIA > - niesprawność baterii zasilania pamięci z podtrzymaniem. * Błędy transmisji w kanale różnicowym, sygnalizacja błędu podczas transmisji z urządzenia na drugim końcu linii. * "Dane w rejestratorze zakłóceń", istnieją zgromadzone dane w rejestratorze zakłóceń, * "Dane w rejestratorze zdarzeń", istnieją zgromadzone dane w rejestratorze zdarzeń, * Detektor 2 harmonicznej, detektor 2 harmonicznej odblokowany, * Detektor 5 harmonicznej, detektor 5 harmonicznej odblokowany, * "Funkcja logiczna nr 1", * "Funkcja logiczna nr 2", * "Funkcja logiczna nr 3", * "Funkcja logiczna nr 4", * "Funkcja logiczna nr 5", * "Funkcja logiczna nr 6", * "Funkcja logiczna nr 7", * "Funkcja logiczna nr 8", sygnalizacja stanu funkcji logicznych o numerach od: 1 do: 8. * Gotowość stopnia różnicowo-prądowego, stopień różnicowo-prądowy odblokowany, Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 7

8 * "Gotowość urządzenia", sygnalizacja gotowości urządzenia do pracy zabezpieczeniowej, sterowanie wyłącznikiem aktywne, * Pobudzenie detektora 2 harmonicznej, pobudzenie detektora 2 harmonicznej po ustawionym czasie w dowolnym prądzie różnicowym, * Pobudzenie detektora 5 harmonicznej, pobudzenie detektora 5 harmonicznej po ustawionym czasie w dowolnym prądzie różnicowym, * "Pobudzenie fazy R WN", * "Pobudzenie fazy S WN", * "Pobudzenie fazy T WN", trzy sygnały pobudzenia faz: R,S i T, przyjmują stan aktywny po przekroczeniu przez prądy: Ir, Is, It strony WN poziomu progowego: Imin WN. * "Pobudzenie fazy R SN 1", * "Pobudzenie fazy S SN 1", * "Pobudzenie fazy T SN 1", trzy sygnały pobudzenia faz: R,S i T, przyjmują stan aktywny po przekroczeniu przez prądy: Ir, Is, It strony SN 1 poziomu progowego: Imin SN 1. * "Pobudzenie fazy R SN 2", * "Pobudzenie fazy S SN 2", * "Pobudzenie fazy T SN 2", trzy sygnały pobudzenia faz: R,S i T, przyjmują stan aktywny po przekroczeniu przez prądy: Ir, Is, It strony SN 2 poziomu progowego: Imin SN 2. * "Pobudzenie różnicowe fazy R", * "Pobudzenie różnicowe fazy S", * "Pobudzenie różnicowe fazy T", trzy sygnały pobudzenia różnicowego faz: R,S i T, przyjmują stan aktywny po przekroczeniu przez prądy różnicowe: di1, di2, di3 poziomu progowego: dimin. * Pobudzenie różnicowe stopnia różnicowo-prądowego, przekroczenie różnicy modułów lub faz w stopniu różnicowo-prądowym, * Potwierdzenie zewnętrznego sygnału WYŁĄCZ, potwierdzenie przyjęcia sygnału WYŁĄCZ z zewnątrz. Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 8

9 * Start stopnia różnicowo-prądowego, czas zwłoki stopnia różnicowo-prądowego upłynął, * "Wysyłanie sygnału do URW", sygnalizacja wysyłania żądania wyłączenia do obwodów URW. * "Wyłączenie", sygnalizacja wyłączania transformatora, Sygnał jest aktywny w czasie wyłączania po zakłóceniu lub na rozkaz telesterowania. * "Przerywanie Wyłączania", przerywanie sygnału wyłączania transformatora, Sygnał jest aktywny na 30 ms przed końcem sygnału wyłączania. 4. Funkcje logiczne. Funkcje logiczne są blokiem funkcjonalnym, ułatwiającym konfigurowanie urządzenia. Istnieje piętnaście funkcji logicznych. Pierwsze osiem, ponumerowane od: 1 do: 8, realizują funkcję logiczną o algorytmie przedstawionym na rysunku. Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 9

10 Jak widać argumentami funkcji logicznej mogą być dowolne sygnały: pochodzące z zewnątrz, generowane przez poszczególne moduły urządzenia oraz wartości stałe: "0" lub "1". Każdy z argumentów może być dodatkowo zanegowany przed podaniem go na wejście bramek typu AND (&). Na wyjściu funkcji logicznej znajduje się element czasowy Td z bramką AND. Obwód ten zapewnia opóźnienie stanu wysokiego z bramki OR ( fxl ) o programowany czas Td. Stan niski w punkcie fxl wymusza natychmiastowe przejście wartości funkcji logicznej. Opóźnienie Td jest programowalne w zakresie : Td = 1 250[ms] dla fxl 1 4, Td = [ms] dla fxl 5 7 Td = [ms] dla fxl 8. Dla programowania tych funkcji logicznych przeznaczona jest specjalna grupa parametrów definiująca docelową funkcję i wartość czasu opóźnienia Td. Funkcje logiczne o numerach 9 15 są siedmioma funkcjami prostymi, będącymi równoważnikami prostych bramek. Pozwalają na przypisanie funkcji wyjściowej urządzenia do swoich wejść, a następnie na użycie swoich wyjść do sterowania wejściami funkcji logicznych 1 8 oraz wejściami funkcji wejściowych urządzenia. Wynika stąd wniosek, że proste funkcje logiczne mogą służyć do wykonywania sprzężeń zwrotnych pomiędzy funkcjami wyjściowymi, a funkcjami wejściowymi. Przypisanie danej funkcji wyjściowej ( wymienionych w rozdziale Funkcje wyjściowe ) do wejścia jednej z siedmiu funkcji prostych numerowanych od 9-15 może być wykonane podczas przypisywania funkcjom wyjściowym zamiast: fizycznych przekaźników, wybranego numeru funkcji logicznej. Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 10

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...5 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...6 4. FUNKCJE LOGICZNE...9 Zabezpieczenie : ZSN 5U od: v. 1.0

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...5 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...7 4. FUNKCJE LOGICZNE...11 Automat : ZSN 5R od: v. 1.0 Computers

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1.ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE... 4 2.1 Zasada działania...4 2.2 Spis funkcji wejściowych oraz wejść...4 2.2.1 Nastawy

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...6 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...10 4. FUNKCJE LOGICZNE...16 Zabezpieczenia : ZCS 4E od v 3.7

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1 Wprowadzenie2 Funkcje_logiczne_wejsciowe_i_wyjsciowe_UTXvSZR 1.07.09 Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Spis treści 1 WPROWADZENIE...2 2 FUNKCJE WEJŚCIOWE...3 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Funkcje_dodatkowe_UTXvL 15.01.10 Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Spis treści 1 SPIS FUNKCJI DODATKOWYCH...2 2 ASYMETRIA PRĄDÓW...2 2.1 Zasada działania...2 2.2 Schemat funkcjonalny...3 2.3 Parametry...3

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora.

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. Zabezpieczenie_roznicowo_pradowe_transformatora_UTXvTR 29.05.09 Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. Spis treści 1 PROADZNI TORTZN...2 2 ZASADA DZIAŁANIA...4 3 SHMAT FUNKONALN...5 4 PARAMTR...6

Bardziej szczegółowo

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. Opis_ogolny_UTXvP 9.04.09 Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA...2 2 BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA...3 3 UKŁAD FUNKCJONALNY...4 4 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE...8

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny. Spis treści. 1. Opis ogólny Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. CHARAKTERYSTYKA...2

Opis ogólny. Spis treści. 1. Opis ogólny Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. CHARAKTERYSTYKA...2 Opis ogólny Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA...2 2. BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA...3 3. UKŁAD FUNKCJONALNY...4 4. PODSTAWOWE DEFINICJE...6 5. PROGRAMOWANE PARAMETRY ZABEZPIECZENIA...7 Zabezpieczenia : UTXvZRP

Bardziej szczegółowo

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. Opis_ogolny_UTXvSZR 30.06.09 Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. 1 CHARAKTERYSTYKA... 2 2 BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA... 3 3 UKŁAD FUNKCJONALNY.... 4 4 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE.... 7

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...3 3. PARAMETRY...4 Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP/8 UTXvD/8 Computers & Control Sp. j. 10-1 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. 1. CHARAKTERYSTYKA...2 2. BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA ZCS 4E...3 4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE...10 5. PROGRAMOWANE PARAMETRY ZABEZPIECZENIA ZCS 4E...12

Bardziej szczegółowo

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ... Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...9 Zabezpieczenia : ZCS 4E od: v 3.7 ZCR 4E od: v 5.1 ZZN 4E od: v

Bardziej szczegółowo

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191E 1 1. Wstęp W rozdzielniach SN zwykle nie stosuje się odzielnych zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń.

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń. Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń. 1. REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ...2 1.1. ZASTOSOWANIE....3 1.2. WSKAŹNIKI OPTYCZNE....3 2. REJESTRATOR ZDARZEŃ / STATUS REGULATORA...6 Regulatory: RNT 6 od: v 1.0 RNT 6E od: v

Bardziej szczegółowo

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe.

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. 1. ZSN 5E-L KASETA 3U 64-84... 2 2.1. Obudowa zabezpieczenia...2 2.2. Opis listwy zaciskowej... 3 2.3. Złącza komunikacyjne... 6 2.4. Opis wykonania kabla

Bardziej szczegółowo

Automatyka SPZ. Spis treści. 8. Automatyka SPZ Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. ZASADA DZIAŁANIA...

Automatyka SPZ. Spis treści. 8. Automatyka SPZ Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. ZASADA DZIAŁANIA... Automatyka SPZ Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY I FUNKCJE WEJŚCIOWE...7 SPZ 3 fazowy...7 SPZ 1 fazowy...10 4. FUNKCJE WYJŚCIOWE...13 5. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych.

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych. 1. ZASADA DZIAŁANIA...1 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...4 3. PARAMETRY ZABEZPIECZENIA ZIEMNOZWARCIOWEGO...5 Zabezpieczenia : ZCS 4E od v

Bardziej szczegółowo

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń.

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń. Rejestrator_zdarzen_i_zaklocen_UTXvL 15.01.10 Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń. 1 REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ.... 2 2 ZASTOSOWANIE... 2 3 WSKAŹNIKI OPTYCZNE.... 2 4 REJESTRATOR ZDARZEŃ.... 7 Zabezpieczenie :

Bardziej szczegółowo

Automatyka SCO wewnętrzna.

Automatyka SCO wewnętrzna. ZS 5/Lv2 Automatyka S wewnętrzna 08-06-09 Automatyka S wewnętrzna. 1. ZASADA DZAŁAA...2 2. SHMAT FUKAL... 4 3. PARAMTR ZABZPZA S... 5 Zabezpieczenie : ZS 5/Lv2 od: v. 2.0 omputers & ontrol Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

Funkcje rozszerzone.

Funkcje rozszerzone. Funkcje rozszerzone. 1. LICZNIKI SUMY PRĄDÓW WYŁĄCZANYCH I CZASÓW PRACY...2 2. ALTERNATYWNY ADRES URZĄDZENIA...3 3. MASKA IEC... 4 4. ZWORY SYGNAŁÓW WYJŚCIOWYCH... 4 5. KALENDARZ...5 Zabezpieczenie : ZSN

Bardziej szczegółowo

Protokół CAN-bus. C omputers & C ontrol, Katowice, ul. Porcelanowa 11. 1/8

Protokół CAN-bus. C omputers & C ontrol, Katowice, ul. Porcelanowa 11. 1/8 Protokol_CANBUS_UTXvL 15.01.10 Protokół CAN-bus. 1 ADRES URZĄDZENIA CAN-BUS.... 2 2 POLECENIE RESETU I POLECENIE KONTROLNE.... 2 3 BLOKADY.... 2 4 KODY BŁĘDÓW WYKONANIA POLECEŃ.... 2 5 LISTA POLECEŃ NORMALNYCH

Bardziej szczegółowo

Układ sterowania wyłącznikiem

Układ sterowania wyłącznikiem Układ sterowania wyłącznikiem Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 1.1. AWARYJNE WYŁĄCZANIE LINII (AW)...3 1.2. ZDALNE: ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE LINII...4 1.3. UKŁAD REZERWY WYŁĄCZNIKOWEJ (URW)...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Protokół CAN-bus PKP.

Protokół CAN-bus PKP. Protokol_CANBUS_UTXvTR 18.12.09 Protokół CAN-bus PKP. 1 ADRES URZĄDZENIA CAN-BUS.... 2 2 POLECENIE RESETU I POLECENIE KONTROLNE....2 3 BLOKADY....2 4 KODY BŁĘDÓW WYKONANIA POLECEŃ....2 5 LISTA POLECEŃ

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora.

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. 1. ZASADA DZAŁAA...2 2. SHMAT FUKAL... 4 3. PARAMTR ZABZPZA RÓŻ-PRĄDG... 5 Zabezpieczenia: ZTR 5 od: v. 1.0 omputers & ontrol Katowice Al. Korfantego 191

Bardziej szczegółowo

Układ sterowania wyłącznikiem.

Układ sterowania wyłącznikiem. Obsluga_wylacznika_UTXvL 15.01.10 Układ sterowania wyłącznikiem. Spis treści 1 SPIS FUNKCI...2 1.1 Awaryjne wyłączanie linii...2 1.1 Zdalne załączanie i wyłączanie linii...2 1.2 Rezerwa wyłącznikowa...3

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...7 3. PARAMETRY...8 4. WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE...18 4.1. WERYFIKACJA POŁĄCZENIA...18 Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe. Zabezpieczenie różnicowo-prądowe. 1. Zasada działania... 2 2. Schemat funkcjonalny... 3 3. Parametry... 4 4. Łącze transmisyjne... 6 Zabezpieczenia : ZCR 4E/RP od v 5.1 ZZN 4E od v 4.5 ( również ZRL 4E/RP

Bardziej szczegółowo

MRU4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRU4PDP

MRU4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRU4PDP MRU4 Profibus DP HighPROTEC Lista punktów danych Podręcznik DOK-TD-MRU4PDP Spis treści Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PROFIBUS... 3 Konfiguracja... 3 LISTY PUNKTÓW DANYCH... 4 Sygnały... 4 Wartości mierzone...

Bardziej szczegółowo

MRA4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRA4PDP

MRA4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRA4PDP MRA4 Profibus DP HighPROTEC Lista punktów danych Podręcznik DOK-TD-MRA4PDP Spis treści Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PROFIBUS... 3 Konfiguracja... 3 LISTY PUNKTÓW DANYCH... 4 Sygnały... 4 Wartości mierzone...

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

UTX seria 3 v SZR. Automat Samoczynnego Załączenia Rezerwy

UTX seria 3 v SZR. Automat Samoczynnego Załączenia Rezerwy UTX seria 3 v SZR Automat Samoczynnego Załączenia Rezerwy SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE, ZAGADNIENIA PODSTAWOWE... 2. MODUŁY FUNKCJONALNE... 3. KOMUNIKACJA... 4. OBUDOWY... 5. ZŁĄCZA... 6. MAGAZYNOWANIE,

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP.

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Dwa pół komplety zabezpieczeń podłączonych na dwóch końcach linii powinny być sfazowane ( połączenie zgodne z rysunkiem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016

Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2016 Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Geoinformatycznych Aplikacje Systemów Wbudowanych Programowalne Sterowniki Logiczne (PLC) Krzysztof Bikonis Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

MCDTV4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MCDTV4PDP

MCDTV4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MCDTV4PDP MCDTV4 Profibus DP HighPROTEC Lista punktów danych Podręcznik DOK-TD-MCDTV4PDP Spis treści Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PROFIBUS... 3 Konfiguracja... 3 LISTY PUNKTÓW DANYCH... 4 Sygnały... 4 Wartości mierzone...

Bardziej szczegółowo

Terminal polowy. Spis treści. 17. Terminal polowy Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS

Terminal polowy. Spis treści. 17. Terminal polowy Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS Terminal polowy Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 1.1. PULPIT LOKALNY...2 1.2. SPOSÓB STEROWANIA ŁĄCZNIKAMI POLA...3 2. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA POLA...4 2.1. NAZWY...4 2.2. NASTAWY...5 2.3. BLOKADY...7

Bardziej szczegółowo

rh-ac15r4s4 Moduł integracji z systemami alarmowymi systemu F&Home RADIO.

rh-ac15r4s4 Moduł integracji z systemami alarmowymi systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-ac15r4s4 Moduł integracji z systemami alarmowymi systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne

Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne Układem sekwencyjnym nazywany jest układ przełączający, posiadający przynajmniej jeden taki stan wejścia, któremu odpowiadają, zależnie od sygnałów wejściowych

Bardziej szczegółowo

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2.1 WPROWADZENIE Porty I/O mogą pracować w kilku trybach: - przesyłanie cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych a także dla wybrane wyprowadzenia: - generacja przerwania

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-NODE-S

Modem radiowy MR10-NODE-S Modem radiowy MR10-NODE-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Wygląd urządzenia 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe Specyfikacja techniczna Zasilacze SITOP 1- i 2-fazowe Zasilacze SITOP 3-fazowe SITOP Moduł podstawowy 24 V/5 A Moduł podstawowy 24 V/10 A Moduł podstawowy 24 V/20

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Kompander sygnałów dwustanowych KSD4

Kompander sygnałów dwustanowych KSD4 Kompander sygnałów dwustanowych KSD4 1 / 6 Kompander sygnałów dwustanowych KSD4 Computers & Control ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice tel. (032) 204-25-28 fax (032) 204-25-31 www.candc.pl Katowice, wrzesień

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe. Zabezpieczenie różnicowo-prądowe. 1. Zasada działania... 2 2. Schemat funkcjonalny... 3 3. Parametry... 4 4. Łącze transmisyjne... 6 Zabezpieczenia : ZCR 4E/RP od v 5.1 ZZN 4E od v 4.5 ( również ZRL 4E/RP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv Pole liniowe 110 kv

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv  Pole liniowe 110 kv Załącznik nr 2: Katalog sygnałów sterowniczych. Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV 1. Automatyka SZR 110 kv zablokuj odblokuj 2. Automatyka SZR 110 kv skasuj kasowanie pobudzeń

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3 Karta monitoringu napięć typu MMN-3 1. PRZEZNACZENIE. Karta MMN-3 przeznaczona jest do monitorowania stanu napięć trójfazowych w obwodach pomiaru energii. Modułowa konstrukcja karty zgodna jest ze standardem

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

Na początek: do firmowych ustawień dodajemy sterowanie wyłącznikiem ściennym.

Na początek: do firmowych ustawień dodajemy sterowanie wyłącznikiem ściennym. Na początek: do firmowych ustawień dodajemy sterowanie wyłącznikiem ściennym. Mamy dwa rodzaje wyłączników ściennych: 1. Stabilny który zazwyczaj wszyscy używają do włączania oświetlenia. Nazywa się stabilny

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości )

Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości ) Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości ) Katowice 2004 Computers & Control Sp. J Al Korfantego 191E 40-153 Katowice www.candc.pl Computers & Control

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej

Bardziej szczegółowo

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home.

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-io3 Moduł logiczny / 3. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-rs Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81

Bardziej szczegółowo

rh-tsr1s2 DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

rh-tsr1s2 DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-tsr1s DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg. 95-00

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE:

M-1TI. PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA ZASTOSOWANIE: M-1TI PROGRAMOWALNY PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U / 4-20mA Konwersja sygnału z czujnika temperatury (RTD, TC), rezystancji (R) lub napięcia (U) na sygnał pętli prądowej 4-20mA Dowolny wybór zakresu

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Protokół CAN-bus PKP.

Protokół CAN-bus PKP. Protokol_CANBUS_UTXvSZR 13.07.09 Protokół CAN-bus PKP. 1 ADRES URZĄDZENIA CAN-BUS.... 2 2 POLECENIE RESETU I POLECENIE KONTROLNE.... 2 3 BLOKADY.... 2 4 KODY BŁĘDÓW WYKONANIA POLECEŃ.... 2 5 LISTA POLECEŃ

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

MRU4 IEC HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRU4IDP

MRU4 IEC HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRU4IDP MRU4 IEC60870-5-103 HighPROTEC Lista punktów danych Podręcznik DOK-TD-MRU4IDP Spis treści WARSTWA FIZYCZNA... 3 WARSTWA ŁĄCZA... 3 WARSTWA APLIKACJI... 4 LISTA PUNKTÓW DANYCH... 8 Sygnały... 8 Wartości

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Pulpit lokalny i synoptyka.

Pulpit lokalny i synoptyka. Pulpit lokalny i synoptyka. 1. PULPIT LOKALNY... 2 2. MENU GŁÓWNE... 2 3. FUNKCJA STAN ZABEZPIECZENIA...3 4.FUNKCJA POMIARY...3 5. FUNKCJA WEJ/WYJ... 4 6. FUNKCJA PAR. SEL... 5 7. FUNKCJA RAPORT I KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE

Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE 1. Dane techniczne: Moduł nagrzewnicy elektrycznej EL-HE Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wymiary[mm] : 70 x 90 x 58 Możliwość sterowania binarnego Regulowane parametry pracy : 12 Wyświetlacz LED Port

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT )

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT ) SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT-503 1141-000 i AT-503-1161-000 ) Regulator temperatury AT-503 wykorzystywany jest do zaawansowanej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN

Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN mikroprocesorowa automatyka ARN Ex-mBEL_ARN - mikroprocesorowa automatyka ARN Przeznaczenie Automatyka Ex-mBEL_ARN przeznaczona jest do utrzymania stałego poziomu napięcia w sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Obsługa zabezpieczenia ziemnozwarciowego RIoK ZEG-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Obsługa zabezpieczenia ziemnozwarciowego RIoK ZEG-E ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI System Monitoringu i Sterowania Obsługa

Bardziej szczegółowo

MRM4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRM4PDP

MRM4 Profibus DP HighPROTEC. Lista punktów danych. Podręcznik DOK-TD-MRM4PDP MRM4 DP HighPROTEC Lista punktów danych Podręcznik DOK-TD-MRM4PDP Spis treści Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PROFIBUS... 3 Konfiguracja... 3 LISTY PUNKTÓW DANYCH... 4 Sygnały... 4 Wartości mierzone... 12

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Terminal polowy (Moduł łącznikowy)

Terminal polowy (Moduł łącznikowy) Terminal_polowy_Moduł_łącznikowy_UTXvSZR 1.07.09 Terminal polowy (Moduł łącznikowy) Spis treści 1 ZASADA DZIAŁANIA...2 1 Pulpit lokalny...2 2 Sposób sterowania łącznikami pola...2 2 PROGRAMOWANIE STEROWNIKA

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO.

rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul.

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo