Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń."

Transkrypt

1 Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA FUNKCJE WEJŚCIOWE FUNKCJE WYJŚCIOWE FUNKCJE LOGICZNE...11 Automat : ZSN 5R od: v. 1.0 Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 1

2 1. Zasada działania. Urządzenie typu: ZSN 5R składa się z szeregu niezależnych elementów. Są to dla ZSN 5R automatyka SZR i funkcje logiczne. Każdy z tych modułów posiada: jedno lub kilka wejść (nazywanych umownie funkcjami wejściowymi), sterujących jego pracą. Każde wejście sterujące może być programowo ustawione na: "TAK" lub "NIE" ( 0 lub 1 logiczna ) lub zostać uwarunkowane stanem logicznym jednego z następujących sygnałów : - fizycznym wejściem sygnału z grupy: RZK: 1-14, - fizycznym wejściem sygnału z grupy: ZCS: 1-11, - wewnętrznym sygnałem z grupy: SWE: 1-15, - wyjściem funkcji logicznych z grupy: FXL: Stan aktywny wejść sterujących jest programowany. W poprzednich rozdziałach (podczas omawiania parametrów poszczególnych części urządzeń), zostały wymienione wejścia związane z danym modułem. Dodatkowo w rozdziale pt. "Wejścia" przedstawiono zbiorczy wykaz wejść ( funkcji ) sterujących. Oprócz wejść sterujących każdy z elementów urządzenia (a nawet i każda wyróżniona funkcja) posiada sygnały wyjściowe, sterowane z "wnętrza danego bloku. Sygnały te (umownie nazywane również funkcjami wyjściowymi), mogą mieć przypisane: jedno wyjście sygnalizacyjne, przekaźnikowe, jedno wyjście synoptyczne LED oraz jedno wejście sygnałów wewnętrznych: SWEi. Dane wyjście: przekaźnikowe lub synoptyczne oraz wejście wewnętrzne może być użyte dowolną ilość razy. Każda funkcja wyjściowa (w zakresie wyjść przekaźnikowych oraz LED), może pracować jako funkcja: statyczna lub dynamiczna. W przypadku funkcji statycznych, sygnały wyjściowe LED (lub przekaźniki) zachowują się jak wyjścia typu "zatrzask", (tzn. z podtrzymaniem), pobudzone są tak długo, aż nie zostanie skasowana cała sygnalizacja (z lokalnego pulpitu), zdalnie - z programu SAZ 2000 lub przy użyciu sygnału wejściowego: Zerowanie sygnalizacji (oczywiście, gdy wejście to zostało ustawione wpierw - jako aktywne). Wystąpienie nowego zakłócenia (np. zwarcia), spowoduje wyzerowanie poprzedniego stanu wyjść LED oraz przekaźników. Jeżeli do wyjścia synoptyki LED (pracującego w trybie statycznym), przypisano więcej niż jedną funkcję wyjściową, to stan diody LED jest określony przez sumę logiczną tych funkcji, tzn. wystarczy, aby jedna z tych funkcji wyjściowych była aktywna, to dana dioda zostane zapalona. Dla wyjść przekaźnikowych ostatnim stanem aktywnym jest stan ostatnio realizowanej funkcji wyjściowej. W trybie dynamicznym dany stan funkcji wyjściowej trwa tak długo, jak długo jest ona pobudzana. Dla wyjść synoptycznych oraz dla sygnałów wewnętrznych i sygnalizacji przekaźnikowej nie ma możliwości ustawienia innego stanu aktywnego (zawsze jest on równy stanowi wysokiemu, - zadziałaniu przekaźnika lub równoważny jest świeceniu się wybranej diody LED). Bardzo specyficzną grupę sygnałów stanowi grupa sygnałów wewnętrznych: SWEi. Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 2

3 Ideę działania tej grupy elementów przedstawia poniższy rysunek. 1 2 SWE 1 2 Sygnały z funkcji wyjściowych Sygnały wyjściowe grupy swe 15 Rejestr 15 Do: - wejść modułów ZSN - wejść funkcji logicznych - rejestracji zakłóceń Każdemu wejściu sygnału z grupy: SWE można przypisać dowolną liczbę funkcji wyjściowych. Wyjście każdej funkcji SWE może być z kolei, przypisane dowolnej funkcji wejściowej, może być także użyte jako argument funkcji logicznej z grupy: FXL oraz (poprzez odpowiednie ustawienie tzw. maski rejestratora zakłóceń) może być rejestrowane i/lub powodować pobudzenie rejestratora zakłóceń. Następną grupą jest grupa 15 funkcji logicznych: FXL. Funkcja logiczna może sterować dowolną funkcją wejściową, a jej stan jest również dostępny jako funkcja wyjściowa. Wyjście funkcji logicznej może stanowić argument dowolnej funkcji logicznej ( również jej samej, wtedy to jednak wartość funkcji nie jest zdefiniowana ). Dokładny opis sposobu działania zamieszczono w następnym rozdziale.. Konfigurowanie urządzenia polega na właściwym zaprogramowaniu połączeń logicznych pomiędzy poszczególnymi modułami funkcjonalnymi zabezpieczenia. Na nasępnej stronie przedstawiono rysunek, obrazujący powiązania pomiędzy funkcjami: wejściowymi, wyjściowymi i logicznymi, a fizycznymi wejściami dwustanowymi i przekaźnikami wyjściowymi. Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 3

4 ZCS 11 Funkcje wejściowe RZK 14 FXL 1-8 Funkcje wyjściowe MASKA SWE 15 FXL 9-15 REJ. RZK STRUKTURA OBIEGU SYGNAŁÓW W ZABEZPIECZENIACH I AUTOMATACH Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 4

5 2. Funkcje wejściowe. Funkcje wejściowe to punkty sterujące działaniem poszczególnych modułów urządzeń. Każda funkcja wejściowa jest programowana wg. tych samych zasad przez ustawienie następujących informacji : 1. Funkcja załączona : Tak / Nie 2. Wejście sterujące : Tak / Nie 3. Numer wejścia : RZK 1-14, ZCS 1-11, FXL 1-15, SWE 1-15, 4. Poziom aktywny : niski / wysoki ( 0 / 1 logiczne ) Poniżej przedstawiono zestawienie zbiorcze funkcji typu WEJŚCIE dostępnych w ZSN 5R. Każdej z nich można przypisać numer fizycznego wejścia oraz jego stan aktywny. Większość z nich była opisana w innych rozdziałach, przy okazji opisu pewnych grup parametrów. * "Zabezpieczenie załączone", - należy do parametrów głównych, zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie tą funkcją przez wejście dwustanowe * "Zerowanie sygnalizacji", - wybór wejścia oraz stanu aktywnego pozwala na: zewnętrzne zerowanie sygnalizacji (dotyczy to: przekaźników oraz synoptyki LED ) przy pomocy zewnętrznego sygnału dwustanowego. * "Praca z modułem dodatkowym" - Zadeklarowanie wejścia oznacza możliwość podłączenia do RS EXT modułu rozszerzenia EXT 6 lub EXT 5U. Po załączeniu tej funkcji wejściowej automat sam rozpozna rodzaj dodatkowego modułu. * "SZR", - należy do parametrów automatyki SZR. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie załączeniem automatyki SZR. * "SPP", - należy do parametrów automatyki SZR. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie załączeniem automatyki SPP. * "Wejście PPZ dla sekcji 1" - wejściowy sygnał inicjalizujący cykl PPZ sekcji pierwszej. Pobudzenie tego wejścia, spowoduje żądanie cyklu PPZ sekcji pierwszej. Jeżeli automat stwierdzi brak warunków na zadeklarowany cykl PPZ nastąpi odrzucenie żądania. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie tą funkcją przez wejście dwustanowe. * "Wejście PPZ dla sekcji 2" - wejściowy sygnał inicjalizujący cykl PPZ sekcji drugiej. Pobudzenie tego wejścia, spowoduje żądanie cyklu PPZ sekcji pierwszej. Jeżeli automat stwierdzi brak warunków na zadeklarowany cykl PPZ nastąpi odrzucenie żądania. Zadeklarowanie wejścia oznacza, sterowanie tą funkcją przez wejście dwustanowe. Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 5

6 * "Gotowość wyłącznika sekcji pierwszej", - wejście służy do kontroli gotowości wyłącznika sekcji pierwszej. Wejścia wykorzystywane w automatyce SZR służą do kontroli przebiegu cyklu Załącz. Brak zdefiniowanego wejścia równoważny jest założeniu, że wyłącznik jest zawsze gotowy do załączenia. * "Gotowość wyłącznika sekcji drugiej", - wejście służy do kontroli gotowości wyłącznika sekcji drugiej. Wejścia wykorzystywane w automatyce SZR służą do kontroli przebiegu cyklu Załącz. Brak zdefiniowanego wejścia równoważny jest założeniu, że wyłącznik jest zawsze gotowy do załączenia. * "Gotowość wyłącznika sprzęgła", - wejście służy do kontroli gotowości wyłącznika sprzęgła. Wejścia wykorzystywane w automatyce SZR służą do kontroli przebiegu cyklu Załącz. Brak zdefiniowanego wejścia równoważny jest założeniu, że wyłącznik jest zawsze gotowy do załączenia. * "Wejście stanu wyłącznika sekcji pierwszej", - wejście służy do kontroli stanu położenia wyłącznika sekcji pierwszej. Wykorzystywane przez automatykę SZR. Zadeklarowanie tej funkcji oznacza sterowanie wejściem dwustanowym. * "Zanegowane wejście stanu wyłącznika sekcji pierwszej", - wejście służy do kontroli stanu położenia wyłącznika sekcji pierwszej. Wykorzystywane przez automatykę SZR. Zadeklarowanie tej funkcji oznacza sterowanie wejściem dwustanowym. * "Wejście stanu wyłącznika sekcji drugiej", - wejście służy do kontroli stanu położenia wyłącznika sekcji drugiej. Wykorzystywane przez automatykę SZR. Zadeklarowanie tej funkcji oznacza sterowanie wejściem dwustanowym. * "Zanegowane wejście stanu wyłącznika sekcji drugiej", - wejście służy do kontroli stanu położenia wyłącznika sekcji drugiej. Wykorzystywane przez automatykę SZR. Zadeklarowanie tej funkcji oznacza sterowanie wejściem dwustanowym. * "Wejście stanu wyłącznika sprzęgła", - wejście służy do kontroli stanu położenia wyłącznika sprzęgła. Wykorzystywane przez automatykę SZR. Zadeklarowanie tej funkcji oznacza sterowanie wejściem dwustanowym. * "Zanegowane wejście stanu wyłącznika sprzęgła", - wejście służy do kontroli stanu położenia wyłącznika sprzęgła. Wykorzystywane przez automatykę SZR. Zadeklarowanie tej funkcji oznacza sterowanie wejściem dwustanowym. Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 6

7 3. Funkcje wyjściowe. Każda funkcja wyjściowa może mieć przypisane jedno wyjście sygnalizacyjne przekaźnikowe, jedno wyjście synoptyczne LED oraz jedno wejście sygnałów wewnętrznych SWEi. Dodatkowo, każdej funkcji wyjściowej można przypisać właściwość pobudzenia rejestratora zakłóceń. Wszystkie funkcje wyjściowe programowane są wg. tych samych zasad polegających na wprowadzeniu poniższych informacji: 1. Sterowanie przekaźnikiem Tak / Nie Numer przekaźnika 1-18 Typ -- lub wejściem funkcji logicznej: Numer funkcji 9-15 Typ _--_ 2. Sterowanie diodą LED: Tak /Nie Numer diody LED 1-15 Typ Sygnał wewnętrzny: Tak/Nie Numer sygnału Pobudzenie rejestratora: Tak / Nie Poniżej przedstawiono zbiorczy wykaz funkcji wyjściowych dla ZSN 5R, które mogą być przypisane: fizycznym wyjściom lub logicznym wejściom urządzenia. * "Aktywny zestaw parametrów fabrycznych", - zestaw parametrów fabrycznych - aktualnie wykorzystywany, * "Aktywny zestaw parametrów nr 1", - zestaw pierwszy parametrów - aktualnie wykorzystywany, * "Aktywny zestaw parametrów nr 2", - zestaw drugi parametrów - aktualnie wykorzystywany, * "Gotowość urządzenia", - sygnalizacja gotowości urządzenia do pracy zabezpieczeniowej, sterowanie wyłącznikiem aktywne, * "Dane w rejestratorze zakłóceń", - istnieją zgromadzone dane w rejestratorze zakłóceń, * "Dane w rejestratorze zdarzeń", - istnieją zgromadzone dane w rejestratorze zdarzeń, * "Błąd", - wystąpienie jednego z poniższych błędów : Komunikat: Znaczenie: * < A/C xx > lub < ANALOG> - zakłócenia w pracy xx wejścia analogowego, * <WATCHDOG> - restart urządzenia po wystąpieniu błędu sprzętowego * <SUM. KTR> - błąd sumy kontrolnej parametrów * <P S,F,Z> - niespodziewany restart jednego z procesorów * <BUFOR> - pełny bufor pamięci rejestratora zakłóceń Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 7

8 <RESTART > - wystąpienie restartu urządzenia, *<SIEC> - zbyt niski poziom napięcia wewnętrznego +5[V], * <BATERIA > - niesprawność baterii zasilania pamięci z podtrzymaniem. * "Funkcja logiczna nr 1", * "Funkcja logiczna nr 2", * "Funkcja logiczna nr 3", * "Funkcja logiczna nr 4", * "Funkcja logiczna nr 5", * "Funkcja logiczna nr 6", * "Funkcja logiczna nr 7", * "Funkcja logiczna nr 8", - sygnalizacja stanu funkcji logicznych o numerach od: 1 do: 8. * "Gotowość SZR", * "Gotowość SPP", - sygnalizacja gotowości automatu SZR, - sygnalizacja gotowości SPP automatu, * Start wolnego cyklu SZR, - start wolnego cyklu SZR automatu jednej z dwóch sekcji, * Start szybkiego cyklu SZR, - start szybkiego cyklu SZR automatu jednej z dwóch sekcji, * Start cyklu SPP, - start cyklu SPP automatu jednej z dwóch sekcji w zadeklarowanym rodzaju cyklu, * Start cyklu PPZ, - start cyklu PPZ automatu jednej z dwóch sekcji w zadeklarowanym rodzaju cyklu, * Pobudzenie od spadku napięcia kontrolowanego, - pobudzenie członu podnapięciowego dla napięć kontrolowanych jednej z dwóch sekcji, * Pobudzenie od zaniku napięcia szczątkowego, - pobudzenie członu podnapięciowego dla napięć szczątkowych jednej z dwóch sekcji, * Spełnione kryterium napięcia rezerwowego sekcji 1, - pobudzenie członu nadnapięciowego dla napięć rezerwowych sekcji pierwszej automatu. Napięcie rezerwowe sekcji pierwszej jest jednocześnie, w rezerwie utajonej, napięciem podstawowym dla sekcji drugiej, Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 8

9 * Spełnione kryterium napięcia rezerwowego sekcji 2, - pobudzenie członu nadnapięciowego dla napięć rezerwowych sekcji drugiej automatu. Napięcie rezerwowe sekcji drugiej jest jednocześnie, w rezerwie utajonej, napięciem podstawowym dla sekcji pierwszej, * Blokada po udanym cyklu, - blokada automatu po wykonaniu dobrego cyklu w dowolnym rodzaju, * Blokada po błędzie, - blokada automatu po błędzie np. odwzorowania wyłączników lub nieudanym cyklu, * "Gotowość wyłącznika sekcji I", - sygnał gotowości wyłącznika sekcji pierwszej do wykonania cyklu (ZAŁĄCZ), * "Gotowość wyłącznika sekcji II", - sygnał gotowości wyłącznika sekcji drugiej do wykonania cyklu (ZAŁĄCZ), * "Gotowość wyłącznika sprzęgła", - sygnał gotowości wyłącznika sprzęgła do wykonania cyklu (ZAŁĄCZ), * "Wyłącznik sekcji I zamknięty", - sygnał określający stan położenia wyłącznika sekcji pierwszej widziany przez automat, * "Wyłącznik sekcji II zamknięty", - sygnał określający stan położenia wyłącznika sekcji drugiej widziany przez automat, * "Wyłącznik sprzęgła zamknięty", - sygnał określający stan położenia wyłącznika sprzęgła widziany przez automat, *"Zamknięcie wyłącznika sekcji I", - sygnał załączenia wyłącznika sekcji pierwszej, *"Otwarcie wyłącznika sekcji I", - sygnał wyłączenia wyłącznika sekcji pierwszej, *"Zamknięcie wyłącznika sekcji II", - sygnał załączenia wyłącznika sekcji drugiej, *"Otwarcie wyłącznika sekcji II", - sygnał wyłączenia wyłącznika sekcji drugiej, Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 9

10 *"Zamknięcie wyłącznika sprzęgła", - sygnał załączenia wyłącznika sprzęgła, *"Otwarcie wyłącznika sprzęgła", - sygnał wyłączenia wyłącznika sprzęgła, * "Zasilanie ze źródła podstawowego", - sygnalizacja stanu zasilania stacji widziana przez automat SZN 5R. Sygnał jest wspólny dla obu sekcji, * "Zasilanie ze źródła rezerwowego", - sygnalizacja stanu zasilania stacji widziana przez automat SZN 5R. Sygnał jest wspólny dla obu sekcji, * Synchronizm sekcji I, - spełnienie warunków synchronizmu dla sekcji pierwszej. Automat sam rozpoznaje w stosunku do jakiego napięcia powinien badać synchronizm, * Synchronizm sekcji II, - spełnienie warunków synchronizmu dla sekcji drugiej. Automat sam rozpoznaje w stosunku do jakiego napięcia powinien badać synchronizm, Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 10

11 4. Funkcje logiczne. Funkcje logiczne są blokiem funkcjonalnym, ułatwiającym konfigurowanie urządzenia. Istnieje piętnaście funkcji logicznych. Pierwsze osiem, ponumerowane od: 1 do: 8, realizują funkcję logiczną o algorytmie przedstawionym na rysunku. Jak widać argumentami funkcji logicznej mogą być dowolne sygnały: pochodzące z zewnątrz, generowane przez poszczególne moduły urządzenia oraz wartości stałe: "0" lub "1". Każdy z argumentów może być dodatkowo zanegowany przed podaniem go na wejście bramek typu AND (&). Na wyjściu funkcji logicznej znajduje się element czasowy Td z bramką AND. Obwód ten zapewnia opóźnienie stanu wysokiego z bramki OR ( fxl ) o programowany czas Td. Stan niski w punkcie fxl wymusza natychmiastowe przejście wartości funkcji logicznej. Opóźnienie Td jest programowalne w zakresie : Td = 1 250[ms] dla fxl 1 4, Td = [ms] dla fxl 5 7 Td = [ms] dla fxl 8. Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 11

12 Dla programowania tych funkcji logicznych przeznaczona jest specjalna grupa parametrów definiująca docelową funkcję i wartość czasu opóźnienia Td. Funkcje logiczne o numerach 9 15 są siedmioma funkcjami prostymi, będącymi równoważnikami prostych bramek. Pozwalają na przypisanie funkcji wyjściowej urządzenia do swoich wejść, a następnie na użycie swoich wyjść do sterowania wejściami funkcji logicznych 1 8 oraz wejściami funkcji wejściowych urządzenia. Wynika stąd wniosek, że proste funkcje logiczne mogą służyć do wykonywania sprzężeń zwrotnych pomiędzy funkcjami wyjściowymi, a funkcjami wejściowymi. Przypisanie danej funkcji wyjściowej ( wymienionych w rozdziale Funkcje wyjściowe ) do wejścia jednej z siedmiu funkcji prostych numerowanych od 9-15 może być wykonane podczas przypisywaniu funkcjom wyjściowym zamiast: fizycznych przekaźników, wybranego numeru funkcji logicznej. Computers & Control Katowice Al. Korfantego 191 budynek E 12

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE...4 3. FUNKCJE WYJŚCIOWE...6 4. FUNKCJE LOGICZNE...9 Zabezpieczenie : ZTR 5 od: v. 1.0

Bardziej szczegółowo

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń. 1.ZASADA DZIAŁANIA...2 2. FUNKCJE WEJŚCIOWE... 4 2.1 Zasada działania...4 2.2 Spis funkcji wejściowych oraz wejść...4 2.2.1 Nastawy

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe

Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe Zabezpieczenie pod i nadnapięciowe Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...3 3. PARAMETRY...4 Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP/8 UTXvD/8 Computers & Control Sp. j. 10-1 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ... Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY SPZ...7 4. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...9 Zabezpieczenia : ZCS 4E od: v 3.7 ZCR 4E od: v 5.1 ZZN 4E od: v

Bardziej szczegółowo

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Funkcje_dodatkowe_UTXvL 15.01.10 Obwody i sygnalizacje dodatkowe. Spis treści 1 SPIS FUNKCJI DODATKOWYCH...2 2 ASYMETRIA PRĄDÓW...2 2.1 Zasada działania...2 2.2 Schemat funkcjonalny...3 2.3 Parametry...3

Bardziej szczegółowo

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. Opis_ogolny_UTXvP 9.04.09 Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA...2 2 BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA...3 3 UKŁAD FUNKCJONALNY...4 4 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE...8

Bardziej szczegółowo

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne.

Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. Opis_ogolny_UTXvSZR 30.06.09 Opis konstrukcji i podstawowe dane techniczne. 1 CHARAKTERYSTYKA... 2 2 BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA... 3 3 UKŁAD FUNKCJONALNY.... 4 4 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE.... 7

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny. Spis treści. 1. Opis ogólny Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. CHARAKTERYSTYKA...2

Opis ogólny. Spis treści. 1. Opis ogólny Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. CHARAKTERYSTYKA...2 Opis ogólny Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA...2 2. BUDOWA I PODSTAWY DZIAŁANIA...3 3. UKŁAD FUNKCJONALNY...4 4. PODSTAWOWE DEFINICJE...6 5. PROGRAMOWANE PARAMETRY ZABEZPIECZENIA...7 Zabezpieczenia : UTXvZRP

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń.

Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń. Rejestratory: zdarzeń i zakłóceń. 1. REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ...2 1.1. ZASTOSOWANIE....3 1.2. WSKAŹNIKI OPTYCZNE....3 2. REJESTRATOR ZDARZEŃ / STATUS REGULATORA...6 Regulatory: RNT 6 od: v 1.0 RNT 6E od: v

Bardziej szczegółowo

Automatyka SPZ. Spis treści. 8. Automatyka SPZ Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. ZASADA DZIAŁANIA...

Automatyka SPZ. Spis treści. 8. Automatyka SPZ Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS 1. ZASADA DZIAŁANIA... Automatyka SPZ Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...6 3. PARAMETRY I FUNKCJE WEJŚCIOWE...7 SPZ 3 fazowy...7 SPZ 1 fazowy...10 4. FUNKCJE WYJŚCIOWE...13 5. WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Funkcje rozszerzone.

Funkcje rozszerzone. Funkcje rozszerzone. 1. LICZNIKI SUMY PRĄDÓW WYŁĄCZANYCH I CZASÓW PRACY...2 2. ALTERNATYWNY ADRES URZĄDZENIA...3 3. MASKA IEC... 4 4. ZWORY SYGNAŁÓW WYJŚCIOWYCH... 4 5. KALENDARZ...5 Zabezpieczenie : ZSN

Bardziej szczegółowo

Automatyka SCO wewnętrzna.

Automatyka SCO wewnętrzna. ZS 5/Lv2 Automatyka S wewnętrzna 08-06-09 Automatyka S wewnętrzna. 1. ZASADA DZAŁAA...2 2. SHMAT FUKAL... 4 3. PARAMTR ZABZPZA S... 5 Zabezpieczenie : ZS 5/Lv2 od: v. 2.0 omputers & ontrol Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Protokół CAN-bus. C omputers & C ontrol, Katowice, ul. Porcelanowa 11. 1/8

Protokół CAN-bus. C omputers & C ontrol, Katowice, ul. Porcelanowa 11. 1/8 Protokol_CANBUS_UTXvL 15.01.10 Protokół CAN-bus. 1 ADRES URZĄDZENIA CAN-BUS.... 2 2 POLECENIE RESETU I POLECENIE KONTROLNE.... 2 3 BLOKADY.... 2 4 KODY BŁĘDÓW WYKONANIA POLECEŃ.... 2 5 LISTA POLECEŃ NORMALNYCH

Bardziej szczegółowo

Układ sterowania wyłącznikiem.

Układ sterowania wyłącznikiem. Obsluga_wylacznika_UTXvL 15.01.10 Układ sterowania wyłącznikiem. Spis treści 1 SPIS FUNKCI...2 1.1 Awaryjne wyłączanie linii...2 1.1 Zdalne załączanie i wyłączanie linii...2 1.2 Rezerwa wyłącznikowa...3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Terminal polowy. Spis treści. 17. Terminal polowy Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS

Terminal polowy. Spis treści. 17. Terminal polowy Zabezpieczenia : UTXvZRP UTXvZ UTXvRP UTXvD UTXvS Terminal polowy Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 1.1. PULPIT LOKALNY...2 1.2. SPOSÓB STEROWANIA ŁĄCZNIKAMI POLA...3 2. PROGRAMOWANIE STEROWNIKA POLA...4 2.1. NAZWY...4 2.2. NASTAWY...5 2.3. BLOKADY...7

Bardziej szczegółowo

Protokół CAN-bus PKP.

Protokół CAN-bus PKP. Protokol_CANBUS_UTXvTR 18.12.09 Protokół CAN-bus PKP. 1 ADRES URZĄDZENIA CAN-BUS.... 2 2 POLECENIE RESETU I POLECENIE KONTROLNE....2 3 BLOKADY....2 4 KODY BŁĘDÓW WYKONANIA POLECEŃ....2 5 LISTA POLECEŃ

Bardziej szczegółowo

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe.

Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. Obudowy, lista sygnałów i listwy przyłączeniowe. 1. ZSN 5E-L KASETA 3U 64-84... 2 2.1. Obudowa zabezpieczenia...2 2.2. Opis listwy zaciskowej... 3 2.3. Złącza komunikacyjne... 6 2.4. Opis wykonania kabla

Bardziej szczegółowo

Układ sterowania wyłącznikiem

Układ sterowania wyłącznikiem Układ sterowania wyłącznikiem Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 1.1. AWARYJNE WYŁĄCZANIE LINII (AW)...3 1.2. ZDALNE: ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE LINII...4 1.3. UKŁAD REZERWY WYŁĄCZNIKOWEJ (URW)...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Spis treści 1. ZASADA DZIAŁANIA...2 2. SCHEMAT FUNKCJONALNY...7 3. PARAMETRY...8 4. WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE...18 4.1. WERYFIKACJA POŁĄCZENIA...18 Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie SZR-MI służy do samoczynnego załączania rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie UAP-2 w konfiguracji SZR służy do samoczynnego załączenia rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie dedykowane jest dla rozdzielni potrzeb własnych do dziewięciu

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Dudek Mikronika. Sterownik Automat SO-52v11-eMSZR

Grzegorz Dudek Mikronika. Sterownik Automat SO-52v11-eMSZR Grzegorz Dudek Mikronika Sterownik Automat SO-52v11-eMSZR STEROWNIK-AUTOMAT SO-52v11-eMSZR 1. Wstęp Automatyka SZR ( samoczynnego załączania rezerwy ) należy do grupy automatyk prewencyjnych i restytucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Terminal polowy (Moduł łącznikowy)

Terminal polowy (Moduł łącznikowy) Terminal_polowy_Moduł_łącznikowy_UTXvSZR 1.07.09 Terminal polowy (Moduł łącznikowy) Spis treści 1 ZASADA DZIAŁANIA...2 1 Pulpit lokalny...2 2 Sposób sterowania łącznikami pola...2 2 PROGRAMOWANIE STEROWNIKA

Bardziej szczegółowo

UTX seria 3 v SZR. Automat Samoczynnego Załączenia Rezerwy

UTX seria 3 v SZR. Automat Samoczynnego Załączenia Rezerwy UTX seria 3 v SZR Automat Samoczynnego Załączenia Rezerwy SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE, ZAGADNIENIA PODSTAWOWE... 2. MODUŁY FUNKCJONALNE... 3. KOMUNIKACJA... 4. OBUDOWY... 5. ZŁĄCZA... 6. MAGAZYNOWANIE,

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2.1 WPROWADZENIE Porty I/O mogą pracować w kilku trybach: - przesyłanie cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych a także dla wybrane wyprowadzenia: - generacja przerwania

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

Rys.1a. Widok panelu starowania PUAr-2- od frontu DTR PUAR-2_02.2014 2

Rys.1a. Widok panelu starowania PUAr-2- od frontu DTR PUAR-2_02.2014 2 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PUAr-2 w konfiguracji SZR służy do samoczynnego załączenia rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie dedykowane jest dla rozdzielni potrzeb własnych do dziewięciu

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji centralnej

System sygnalizacji centralnej System sygnalizacji centralnej Ex-SSC2 - System sygnalizacji centralnej Przeznaczenie System sygnalizacji centralnej jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej służącym do wizualizacji sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1

Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP Przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 Do przekaźnika sygnalizacyjnego PS-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA ZASILANIA APZ-2T1S-W1

UKŁAD AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA ZASILANIA APZ-2T1S-W1 POWRÓT s UKŁAD AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA ZASILANIA APZ-2T1S-W1 Dokumentacja Techniczna 1 2 SPIS TREŚCI 1. Układ SZR 1.1. opis techniczny 1.2. instrukcja obsługi 2. Spis rysunków 3. Zestawienie aparatów

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Obsługa zabezpieczenia ziemnozwarciowego RIoK ZEG-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Obsługa zabezpieczenia ziemnozwarciowego RIoK ZEG-E ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI System Monitoringu i Sterowania Obsługa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

Moduł 0..10V Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji

Moduł 0..10V Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji Kraków 2015 Wydanie szóste Spis treści 1. OPIS OGÓLNY... 4 2. DANE TECHNICZNE... 4 3. OPIS WYPROWADZEŃ MODUŁU 0..10V... 5 4. FUNKCJE MIKROPRZEŁĄCZNIKÓW...

Bardziej szczegółowo

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy

Badanie układu samoczynnego załączania rezerwy Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Wprowadzenie. Nazwa. Oznaczenia. Zygmunt Kubiak. Sterowniki PLC - Wprowadzenie do programowania (1)

Systemy wbudowane. Wprowadzenie. Nazwa. Oznaczenia. Zygmunt Kubiak. Sterowniki PLC - Wprowadzenie do programowania (1) ybrane funkcje logiczne prowadzenie L L2 Y Nazwa Oznaczenia Y Sterowniki PLC - prowadzenie do programowania () Proste przykłady Załączenie jednego z dwóch (lub obu) przełączników lub powoduje zapalenie

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-NODE-S

Modem radiowy MR10-NODE-S Modem radiowy MR10-NODE-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Wygląd urządzenia 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

SFC zawiera zestaw kroków i tranzycji (przejść), które sprzęgają się wzajemnie przez połączenia

SFC zawiera zestaw kroków i tranzycji (przejść), które sprzęgają się wzajemnie przez połączenia Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów blokowych FBD, tekstowe: lista instrukcji IL, tekst strukturalny ST, grafów: graf funkcji sekwencyjnych SFC, graf

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

4.1.5 Zakładka: Monitoring GPRS. 4.1.6 Zakładka: LogicProcessor. Konfiguracja systemu.

4.1.5 Zakładka: Monitoring GPRS. 4.1.6 Zakładka: LogicProcessor. Konfiguracja systemu. 25 aktualizacja firmware (S232TTL)! (urządzenie nie ma restartu ustawień) - w przypadku braku hasła lub jego niezgodności niemożliwy jest dostęp modemowy! - numer telefonu obiektu oraz notatka nie jest

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Plan sytuacyjny terenu działki Mapa pamięci Schematy technologiczne komory zasuw dla przepompowni kanalizacyjnych

Plan sytuacyjny terenu działki Mapa pamięci Schematy technologiczne komory zasuw dla przepompowni kanalizacyjnych Strona 1/12 Załącznik nr 5 Plan sytuacyjny terenu działki Mapa pamięci Schematy technologiczne komory zasuw dla przepompowni kanalizacyjnych Warszawa 2015 Strona 2/12 Rysunek 1 Przykładowy plan sytuacyjny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LB-762-IO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LB-762-IO ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Herbaciana 9 05-86 Reguły PL tel: +8 7560 fax: +8 7565 www: www.label.pl email: info@label.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA LB-76-IO Wydanie. 7 listopada 05 Copyright 05 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH CKZ - ZAMEK INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KRAKÓW 2002 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Sygnalizacja... 3 3. Definiowanie kart... 3 3.1. Karty Master... 3 3.2. Przywrócenie ustawień

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń.

Rys. 1. Przekaźnik kontroli ciągłości obwodów wyłączających typu RCW-3 - schemat funkcjonalny wyprowadzeń. ZASTOSOWANIE. Przekaźnik RCW-3 przeznaczony jest do kontroli ciągłości obwodów wyłączających i sygnalizacji jej braku. Przekaźnik może kontrolować ciągłość w jednym, dwóch lub trzech niezależnych obwodach

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BLOKOWY SZR-06

SCHEMAT BLOKOWY SZR-06 L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1(L+) N(L-) MWN-3 DOPŁYW " A" wejścia napięciowe i pomiar Uo MWN-3 DOPŁYW B" " wejścia napięciowe i pomiar Uo MWN-3 DOPŁYW C" " wejścia napięciowe i pomiar Uo " D" " E"

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2. 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia

Bardziej szczegółowo

LogCZIP. Logika i Cyfrowe Zarządzanie Integralnym Projektem. Edytor i tester aplikacji dla sterowników. firmy REGULUS WPROWADZENIE

LogCZIP. Logika i Cyfrowe Zarządzanie Integralnym Projektem. Edytor i tester aplikacji dla sterowników. firmy REGULUS WPROWADZENIE LogCZIP Logika i Cyfrowe Zarządzanie Integralnym Projektem Edytor i tester aplikacji dla sterowników firmy REGULUS WPROWADZENIE REGULUS, Poznań 2013 Uwaga: wszystkie sterowniki CZIP-XX są sterownikami

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora.

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. Zabezpieczenie_roznicowo_pradowe_transformatora_UTXvTR 29.05.09 Zabezpieczenie różnicowo-prądowe transformatora. Spis treści 1 PROADZNI TORTZN...2 2 ZASADA DZIAŁANIA...4 3 SHMAT FUNKONALN...5 4 PARAMTR...6

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

Urządzenia separacyjno-sterownicze

Urządzenia separacyjno-sterownicze OZNACZENIE TYPU SSU* -ET Nazwa urządzenia : Urządzenie separacyjno sterownicze * Funkcja urządzenia: 1 kontrola linii dwuprzewodowej wraz z kntrolą rezystancji doziemnej (Rs, Rr, Rd) 2 kontrola linii dwuprzewodowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe

SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe SITOP modular Modułowe zasilacze sieciowe Specyfikacja techniczna Zasilacze SITOP 1- i 2-fazowe Zasilacze SITOP 3-fazowe SITOP Moduł podstawowy 24 V/5 A Moduł podstawowy 24 V/10 A Moduł podstawowy 24 V/20

Bardziej szczegółowo

KNX Podtynkowy interfejs przycisków FMBI61

KNX Podtynkowy interfejs przycisków FMBI61 KNX Podtynkowy interfejs przycisków 1. Informacje podstawowe KNX Podtynkowy interfejs przycisków posiada sześć (6) wejsc aktywowanych zwarciem do wspolnego zacisku COM i jedno (1) wyjscie - bezpotencjałowy

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Zakłóceń RZ-1 Informacje i schematy montażowe

Rejestrator Zakłóceń RZ-1 Informacje i schematy montażowe Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Systemy komunikacji Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.pl Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK zawiera płytkę drukowaną stacji wywoławczej

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008-02-26 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOMATU DO SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA ZASILANIA TYPU PPBZ210SZR

Wersja 2008-02-26 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOMATU DO SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA ZASILANIA TYPU PPBZ210SZR Wersja 2008-02-26 DOKUMETACJA TECHICZO-RUCHOWA AUTOMATU DO SAMOCZYEGO ZAŁĄCZAIA ZASILAIA TYPU PPBZ210SZR 1 1. Spis treści 1. Spis treści... 1 2. Zastosowanie... 3 3. Dane o kompletności... 3 4. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Brak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny.

Brak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny. Przykładowy schemat połączeń dwóch równolegle pracujących zasilaczy. MZT-92A + sygnal. Zanik nap. zas. "1" Zanik nap. zas. "2" Wyłączony / Awaria sygnały np. do MSA-9 Nap. zasilania "1" Listwa zasilania

Bardziej szczegółowo