GENEZA. Historia Spółki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GENEZA. Historia Spółki"

Transkrypt

1 kwiecień 2012

2 GENEZA Historia Spółki 1894 Historia Odlewni Żeliwa WULKAN sięga roku XIX w., kiedy to w okresie znacznego rozwoju gospodarczego Częstochowy została utworzona Odlewnia Żelaza i Emaliernia WULKAN W 1946 r. fabryka została znacjonalizowana a w 1971 r. nastąpiła zmiana nazwy na Odlewnia Żeliwa Metalplast. Lata 70-te okres wielkiej modernizacji zakładu.

3 HISTORIA NAJNOWSZA 1993 utworzenie spółki pracowniczej Odlewnia Żeliwa METALPLAST WULKAN SA 1994 przejęcie przez Spółkę w leasing przedsiębiorstwa państwowego Odlewnia Żeliwa Metalplast okres transformacji organizacyjnej i technicznej, przystosowującej fabrykę do działań na rynkach światowych: - modernizacja techniczna, dostosowująca Spółkę do światowych metod wytwarzania odlewów i umożliwiająca produkcję odlewów na rynki światowe, - wprowadzenie metod organizacyjnych (struktura zatrudnienia, system szkoleń, wdrożenie systemów ISO ), osiągnięcie wydajności pracy na poziomie europejskim, co w efekcie uczyniło fabrykę konkurencyjną na rynkach światowych powrót do historycznej nazwy Odlewnia Żeliwa Wulkan SA 2011 podjęcie decyzji o debiucie na rynku NewConnect Spółka uzyskała Certyfikaty Systemów Jakości i Zarządzania Środowiskowego wg norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005

4 ZARZĄD I RADA NADZORCZA Zarząd Janusz Zatoń Prezes Zarządu, największy akcjonariusz Zarządza Spółką od września 1991 roku, a jako Prezes Zarządu nieprzerwanie od 1994 roku. Mgr inż. Mechanik, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Rada Nadzorcza Józef Babiński Przewodniczący Rady Nadzorczej, znaczący akcjonariusz Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej o specjalności odlewnictwo. Specjalista w zakresie projektowania dla odlewnictwa. Przez wiele lat pracował jako generalny projektant. Dwaj główni akcjonariusze są autorami wielu rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, które funkcjonują w zakładzie. Między innymi zaprojektowali linię transportu i dystrybucji metalu oraz zalewania form metalem, co zwiększyło wydajność, poprawiło jakości odlewów oraz spowodowało znaczną poprawę warunków pracy. Ludmiła Zatoń - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bogdan Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej Ireneusz Zięba - Sekretarz Rady Nadzorczej

5 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Podstawową działalnością Spółki jest produkcja odlewów z żeliwa szarego oraz innych rodzajów żeliwa Etapy procesu technologicznego: topienie (wytop żeliwa) formowanie (wytworzenie formy z masy formierskiej) zalewanie (zalanie form) wybijanie (oddzielenie odlewów od masy formierskiej) oczyszczanie odlewów szlifowanie odlewów, bębnowanie, polerowanie, toczenie, wiercenie, gwintowanie i malowanie kontrola jakości, sortowanie, pakowanie

6 SPÓŁKA ZALEŻNA LAWA SP. Z O.O. Lawa Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie projektowania i produkcji oprzyrządowania odlewniczego (m.in. modele i rdzennice), form wtryskowych do tworzyw sztucznych i stopów aluminium, wykrojników, elementów form, części maszyn i urządzeń o skomplikowanych kształtach, obróbką odlewów żeliwnych. Wyposażona jest w nowoczesny park maszynowy, m.in. centra obróbcze CNC (sterowane numerycznie). Posiada najnowsze oprogramowanie do projektowania, symulacji komputerowej procesów krzepnięcie i zalewania metalu, a także programowania maszyn numerycznych.

7 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY SPÓŁKI Struktura terytorialna (tys. zł) Wg branż (2011 r.) Branża maszynowa 20,2% Branża motoryzacyjna 23,1% Branża budowlana (eksport) 56,6% W 2011 roku sprzedaż zagraniczna stanowiła 71,6% przychodów Spółki. Najwięcej produktów trafiło do Francji, USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Oferta Spółki jest skierowana przede wszystkim do odbiorców z branży budowlanej (eksport), motoryzacyjnej i maszynowej. OŻ Wulkan S.A. jest producentem różnych typów wyrobów miesięcznie. Posiada zdolność produkcji ponad wyrobów.

8 OTOCZENIE RYNKOWE - ŚWIAT Światowa produkcja odlewów w latach oraz prognoza na 2015 r. (w mln ton) Struktura światowej produkcji odlewów w 2010 r. wg rodzaju tworzywa odlewniczego

9 OTOCZENIE RYNKOWE - ŚWIAT Globalna produkcja odlewów osiągnęła w 2010 r. poziom 91,4 mln ton (wzrost o blisko 14% w stosunku do roku poprzedniego) Najwięksi światowi producenci odlewów w 2010 r. (w mln ton) (w %) 40,0 35,0 30,0 39,6 Rosja 4,6% Pozostali 22,7% Chiny 43,3% 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 9,1 8,2 4,8 4,8 4,2 3,2 2,2 2,0 2,0 0,9 Japonia 5,2% Niemcy 5,2% USA 9,0% Indie 9,9% 0,0

10 OTOCZENIE RYNKOWE - KRAJ W 2010 r. w Polsce działało 461 odlewni, z czego 180 odlewni żeliwa, 36 odlewni staliwa oraz 245 odlewni metali nieżelaznych (Według raportu 45 th Census of World Casting Production, Modern Casting December 2011) Produkcja odlewów w Polsce (ogółem oraz ze stopów żelaza) w latach oraz prognoza* na 2011 r. (w tys. ton)

11 WULKAN NA TLE RYNKU EUROPEJSKIEGO Wydajność Odlewni Żeliwa Wulkan na tle branży

12 ZATRUDNIENIE Na koniec 2011 roku Spółka zatrudniała 110 osób. Stan zatrudnienia spadł o ok. 75% w stosunku do 1991 roku, pomimo, że wówczas poziom produkcji odlewów był niższy

13 GŁÓWNIE INWESTYCJE LAT 90-TYCH 1991 zakup maszyny do rdzeni do produkcji odlewów rdzeniowych (podstawa rozpoczęcia działalności eksportowej) 1992 modernizacja gniazda oczyszczalni przez zautomatyzowanie procesu oczyszczania odlewów 1992 uruchomienie produkcji złączki grzejnikowej z żeliwa ciągliwego oraz gniazda obróbki złączki 1993 zakup kolejnych dwóch maszyn do rdzeni 1994 zainstalowanie nowej linii produkcyjnej disamatic 2110 (produkcji duńskiej), zakup następnych maszyn do rdzeni oraz wózków widłowych z napędem gazowym 1995 zawarcie z duńską firmą Georg Fisher Disa kontraktu o nazwie Metalplast Wulkan Zielona Odlewnia mającym na celu zaplanowanie i realizację prac zmniejszających uciążliwość zakładu dla środowiska naturalnego 1996 instalacja drugiej linii formierskiej disamatic 2110 Mk3, wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9002: zaprojektowanie i instalacja, wg własnego rozwiązania, linii transportu i dystrybucji metalu oraz zalewania form metalem, która umożliwiła zwiększenie wydajności, poprawę jakości oraz znaczną poprawę warunków pracy 1999 wdrożenie Zintegrowanego Systemu Jakości i Zarządzania Środowiskowego wg norm ISO 9002:1996 oraz ISO 14001:1998.

14 GŁÓWNIE INWESTYCJE W XXI WIEKU budowa nowoczesnej odlewni żeliwa Krater (zakład został sprzedany w 2007 roku) 2001 utworzenie spółki LAWA i wyposażenie jej m. in. w sterowane numerycznie centrum obróbcze Cincinnati zakup przez spółkę Lawa dodatkowych trzech sterowanych numerycznie centrów obróbczych Cincinnati 2003 wdrożenie Zintegrowanego Systemu Jakości i Zarządzania Środowiskowego wg norm ISO 9001: utworzenie laboratorium metrologii i analizy pomiarowej w spółce Lawa i wyposażenie go w maszynę mierniczą pozwalającą na pomiary z dokładnością do 1/1000 mm 2009 wdrożenie pakietu działań technologicznotechnicznych, jako odpowiedź na kryzys w gospodarce europejskiej, w tym wprowadzenie do produkcji wielu nowych wyrobów, przeprowadzenie innowacji technicznych, zastosowanie numerycznych maszyn szlifierskich, zakup nowych sprężarek śrubowych, co zwiększyło efektywność produkcji 2011 zakup maszyny formierskiej Disa, zakup i instalacja urządzenia do analizy chemicznej pierwiastków w metalu

15 OCHRONA ŚRODOWISKA Z racji swojego położenia na terenie Częstochowy Spółka położyła szczególny nacisk na zagadnienie związane z ochroną środowiska naturalnego i podjęła działania, których celem było zmniejszenie uciążliwości zakładu dla środowiska i mieszkańców miasta. M.in. zamontowano instalacje odpylające, które niemal całkowicie zlikwidowały szkodliwy wpływ Odlewni na powietrze atmosferyczne. Spółka jest laureatem wielu konkursów m.in. otrzymała: Panteon Polskiej Ekologii pod patronatem Ministra Środowiska, Certyfikat Firmy Przyjaznej Środowisku, objęty patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Nagrodę Environmental Award od Międzynarodowego Stowarzyszenie Odlewników za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Spółka posiada pozwolenie zintegrowane w zakresie wprowadzania do powietrza pyłów i gazów, emisji hałasu, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno ściekowej obowiązujące do 2017 r.

16 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

17 NAKŁADY INWESTYCYJNE Łączne nakłady inwestycyjne w latach przekroczyły 8 mln zł Nakłady inwestycyjne (dane w tys. zł) W latach Spółce przyznano ze środków unijnych dofinansowanie do realizowanych projektów inwestycyjnych w wysokości ponad 1,5 mln zł

18 POLITYKA DYWIDENDY W latach Spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendy o wartości tys. zł Dywidendy wypłacone przez Emitenta (tys. zł) Długoterminową polityką Spółki jest systematyczne wypłacanie dywidend

19 WYNIKI FINANSOWE Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów (w tys. zł) dynamika - 82,6% 79,9% 125,4% 108,6% Zysk / strata z działalności operacyjnej (w tys. zł) dynamika - 8,8% 410,5% 118,6% 194,1% Zysk / strata netto (w tys. zł) (324) dynamika ,4% 269,4% Kapitał własny (w tys. zł) dynamika - 71,8% 126,0% 125,2% 128,3%

20 WSKAŹNIKI RENTOWOŚCI Wskaźniki rentowności rentowność EBIT 5,0% 4,7% 8,4% rentowność EBITDA 8,4% 7,5% 11,3% rentowność brutto 1,9% 3,8% 7,6% rentowność netto 3,8% 2,4% 5,9% rentowność aktywów * (ROA) 7,2% 4,8% 11,3% rentowność kapitału własnego * (ROE) 23,0% 14,6% 30,9% * - wg średniego stanu aktywów i kapitału własnego

21 AKTYWA I PASYWA Na aktywa obrotowe składają się przede wszystkim zapasy i należności handlowe Aktywa trwałe to przede wszystkim urządzenia i maszyny, udziały w Lawa sp. z o.o. oraz dwie zabudowane działki przylegające do siebie o łącznej pow m 2

22 STRATEGIA SPÓŁKI Rozwój organiczny Strategia zakłada przede wszystkim rozwój organiczny. Spółka zamierza zwiększać skalę działalności oraz rentowność prowadzonej działalności poprzez wprowadzenie do oferty nowych pozycji asortymentowych. W dalszej perspektywie możliwe jest przeniesienie zakładu poza teren Częstochowy i przeznaczenie obecnej działki na inne projekty. Przejęcia innych podmiotów Emitent nie wyklucza przejęć innych podmiotów w celu zwiększania zdolności produkcyjnych lub zdobycia dodatkowych kompetencji. Rozwój działalności eksportowej Kluczowym elementem strategii jest rozwijanie działalności eksportowej, głównie w zakresie wyrobów złożonych, wymagających wyższego poziomu kompetencji od wytwórcy. Spółka poszukuje nowych partnerów (obecnie głównie w Niemczech i we Włoszech), z którymi mogłaby stworzyć trwałe relacje biznesowe, co ma przełożyć się na dużą przewidywalność zamówień w przyszłości. Wysoka elastyczność organizacji i szybkie reagowanie na oczekiwania klientów Zdolność absorpcji zamówień niestandardowych odlewów o stosunkowo krótkich seriach, wymagających częstych zmian oprzyrządowania. Istotnym wsparciem dla tej strategii jest spółka Lawa z jej potencjałem inżynierskim i technologicznym. Dzięki temu Emitent może skutecznie konkurować z odlewniami z Azji o wymagającego klienta z Europy i USA. Udoskonalanie procesów produkcyjnych Istotnym elementem strategii są ciągłe inwestycje w udoskonalanie procesu produkcyjnego, dbałość o wzrost wydajności w jednostce czasu, restrykcyjne podejście do zużycia surowców i energii, kosztów utrzymania ruchu oraz wydajności pracy, a także utrzymanie najwyższych norm oddziaływania zakładu na środowisko naturalne.

23 * PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH W 2012 r. Spółka planuje osiągnąć następujące wyniki: - przychody ze sprzedaży 43,4 mln zł (+28,1%) - zysk z działalności operacyjnej 4,1 mln zł (+43,5%) - zysk netto 3,1 mln zł (+53,9%) Prognozy wyników finansowych na 2012 r. na tle wyników historycznych: Przychody ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto

24 PLANY INWESTYCYJNE Plany inwestycyjne modernizacja stacji przerobu mas formierskich wraz z liną do automatycznego zalewania za kwotę ok. 3,2 mln zł zakup i zainstalowanie linii formierskiej o wartości ok. 1,5 mln zł, m. in. do produkcji odlewów o większych gabarytach zakup automatów szlifierskich, sterowanych numeryczne, za kwotę ok. 1,5 mln zł

25 STRUKTURA AKCJONARIATU Przed emisją

26 DANE KONTAKTOWE Emitent ODLEWNIA ŻELIWA WULKAN S.A. ul. Tartakowa 31/33, Częstochowa Koordynator oferty Art Capital Sp. z o.o. ul. Starowiślna 83 lok. 6, Kraków tel.: Piotr Grzesiak -

27 DANE REJESTROWE SPÓŁKI I AUTORYZOWANEGO DORADCY Odlewnia Żeliwa Wulkan Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Tartakowa 31/33, Częstochowa, NIP , REGON , KRS , Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy zł. Art Capital Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Starowiślna 83 lok. 6, Kraków, NIP , REGON KRS , Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy zł.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok

Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok Ostrów Wielkopolski, 2013-04-22 Sprawozdanie z działalności Spółki za 2012 rok Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Podstawowe dane o Spółce... 4 1.2. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 Wrocław, 14 listopada 2011r. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 2012 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 Piotrków Trybunalski 12.04.2013 2 Spis treści 1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 września 2010 roku Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą 522.636 Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii B, C,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2013 Wrocław, 21 marca 2014 roku 1/20 1. Informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Raport Roczny 2013 Szanowni Państwo, W imieniu swoim i całego Zarządu dziękuję akcjonariuszom i inwestorom za okazane naszej spółce zaufanie. Jesteśmy przekonani, że działania przeprowadzone w minionym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lentex

Grupa Kapitałowa Lentex Grupa Kapitałowa Lentex SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 PRZYCHODY 370,86 mln zł EBITDA 57,14 mln zł ZYSK NETTO 65,22 mln zł 20 marca 2015 roku 1 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo