USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"

Transkrypt

1 USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013r.

2 STRONA 1 USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013 Spis Treści 1 O Nas pointas.com.pl 2 Kadra i Kwalifikacje 3 Audyty i konsulting w obszarze Informacji 3 Metodyka Bezpieczeństwa 4 Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 4 Audyt zarządzania bezpieczeństwem informacji 5 Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych 5 Audyt zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych 6 Audyt planów ciągłości działania 6 Audyt bezpieczeństwa aplikacji 7 Testy penetracyjne 8 Audyt licencji oprogramowania 8 Warsztaty i szkolenia Usprawniamy Twój Business, wykonując prace na których znamy się najlepiej. O NAS Na rynku informatycznym działamy od 1998 roku. Firma Point specjalizuje się w sprzedaży zintegrowanych rozwiązań do bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz w świadczeniu usług, polegających na instalacji, konfiguracji oraz szkoleniu administratorów sieci komputerowych. Celem firmy POINT jest jej stały rozwój oraz zaspokajanie potrzeb klientów poprzez sprzedaż rozwiązań do bezpieczeństwa sieci komputerowych. Aby sprostać temu zadaniu firma korzysta z nowoczesnych i sprawdzonych technologii informatycznych. Personel firmy Point to wykwalifikowany zespół specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa systemów komputerowych. Wiedza i doświadczenie pracowników pozwalają na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Inżynierowie POINT cały czas podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach zarówno w Polsce jak i za granicą. Dzięki takiej polityce, firma ma wysoką pozycję na rynku usług informatycznych. Od prezesa Oferowane przez nas rozwiązania dostosowane są do wielkości i specyfiki potrzeb naszych Klientów. Produkty i usługi, które oferujemy pozwalają na pełną obsługę dla wszystkich firm i instytucji niezależnie od wielkości i złożoności infrastruktury. Na naszej liście referencyjnej Klientów można znaleźć już kilka tysięcy firm łącznie z tymi największymi, posiadającymi powyżej tysiąca komputerów. Jesteśmy pewni, że dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, zdobytemu doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi, firma POINT jest w stanie sprostać każdemu zadaniu związanemu z bezpieczeństwem. Relacje z klientami opieramy na zasadzie partnerstwa. Chcemy, aby projekty przez nas realizowane aktywnie wspierały wszechstronny rozwój naszych klientów, wychodząc z założenia, że sukces klienta jest naszym sukcesem.

3 STRONA 2 POINT Nowa Generacja Bezpieczeństwa Kadra i Kwalifikacje Zespół do spraw audytu i bezpieczeństwa informacji to kilkuosobowa grupa ekspertów o bardzo szerokiej specjalizacji, która jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę audytorską oraz pełną ochronę danych sieci teleinformatycznej Klienta. Oferujemy spójne, kompleksowe i sprawdzone rozwiązania. Wypróbuj nasze Usługi, to nic nie kosztuje. Dodatkowo na naszą korzyść przemawia: znajomość specyfiki Klientów z różnych obszarów działalności gospodarczej; poparte referencjami doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych dla instytucji z sektorów mundurowego, bankowego, finansowego i przemysłowego; doświadczenie w szeroko rozumianych pracach nad bezpieczeństwem u wielu Klientów, w zróżnicowanych i złożonych systemach; przeszkolony zespół specjalistów na najwyższym poziomie; dostęp do informacji o pojawiających się zagrożeniach; metodyka zgodna z przepisami polskiego prawa oraz obowiązującymi normami; zdolność do obsługi Klientów w rozumieniu Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnej.

4 STRONA 3 Audyty i konsulting w obszarze Bezpieczeństwa Informacji Audyt bezpieczeństwa realizowany przez naszą firmę jest procesem, którego zadaniem jest określenie aktualnego stanu zabezpieczeń w wybranym obszarze funkcjonowania organizacji zgodnie z określoną polityką bezpieczeństwa lub zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy w danym zakresie. Nasza oferta obejmuje: Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001; Audyt zarządzania bezpieczeństwem informacji; Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych; Audyt zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych; Audyt planów ciągłości działania; Audyt bezpieczeństwa aplikacji; Testy penetracyjne; Audyt legalności oprogramowania; Warsztaty i szkolenia. Wykonanie audytu systemu informatycznego, czy też systemu informacyjnego, daje bardzo konkretną wiedzę o stanie systemu. Rezultaty analizy mogą przynieść korzyści dotyczące wielu obszarów: identyfikacja i eliminacja usterek; wprowadzenie usprawnień; wsparcie dalszego rozwoju; oszczędności. Metodyka Metodyka prowadzonych prac audytorskich oparta jest na zaleceniach zawartych w COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). W trakcie prac oraz przy tworzeniu rekomendacji i zaleceń odwołujemy się do norm: ISO/IEC 27000:2005; ISO/IEC 20000:2011 ISO 22301:2012 PN-ISO/IEC 17799:2007. Ponadto, w miarę potrzeb, wykorzystujemy inne normy, uszczegóławiające zagadnienia wskazane w normach wymienionych powyżej, w tym: IT Grundschutzhandbuch Rekomendacje serii NIST SP 800 ISO/IEC 18044:2004 Tak dobrana metodyka zakłada: rozpoznanie i identyfikację procesów; zapoznanie się z procesami; ocenę mechanizmów kontrolnych; ocenę zgodności; udowadnianie ryzyka; określenie sposobu osiągnięcia celów; zgodność z międzynarodową normą.

5 STRONA 4 Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PN-ISO/IEC 27001) Efektem wdrożenia SZBI jest zdefiniowanie adekwatnych zabezpieczeń w odniesieniu do specyfiki działalności gospodarczej oraz otoczenia rynkowego. Szczególny nacisk kładziony jest na zarządzanie ryzykiem. Budując system, wykorzystujemy metodykę i dokumenty źródłowe; od standardów korporacyjnych, poprzez normy krajowe, na normach międzynarodowych kończąc. Najbardziej atrakcyjną możliwością jest wdrażanie SZBI, zgodnego ze standardem międzynarodowym, czyli tworząc system korzystamy ze sprawdzonych i wiarygodnych wskazówek. Takim standardem jest norma PN-ISO/IEC Norma ta dotyczy ochrony wszystkich form informacji, w tym także ustnych i graficznych, powstających z wykorzystaniem telefonów komórkowych i faksów. Audyt zarządzania bezpieczeństwem informacji Celem audytu jest sprawdzenie funkcjonowania i aktualności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), często także w celu potwierdzenia gotowości badanej organizacji do odpowiedniej certyfikacji. Audyt taki, przeprowadzany cyklicznie, jest częścią procesu kontroli jakości. Kontrolowany SZBI może być oparty na normach międzynarodowych, np. ISO 27001, ale także na innych wytycznych.

6 STRONA 5 Pełny audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych Audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych Celem audytu jest sprawdzenie stanu bezpieczeństwa danych przechowywanych oraz przetwarzanych w systemie informatycznym organizacji, odkrycie rzeczywistych i potencjalnych nieprawidłowości w stosunkowo krótkim czasie oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez psychologiczne oddziaływanie na pracowników badanej organizacji. W trakcie prac następuje identyfikacja podatności na zagrożenia, ocena ryzyka związanego z daną podatnością oraz wskazanie działań korygujących. Pełny audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych to: analiza zgodności systemu informatycznego z polityką bezpieczeństwa i dotyczącymi regulacjami; testy penetracyjne; testy vulnerability assessment (VA) kluczowych systemów informatycznych; testy z wykorzystaniem technik social engineering ; analiza zabezpieczeń fizycznych; analiza bezpieczeństwa aplikacji. Każda z wymienionych części może być realizowana jako odrębna usługa, mająca na celu kontrolę wybranego systemu czy też procesu. Audyt zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych Celem audytu jest weryfikacja spełnienia przez badaną organizację wymagań prawnych, związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Prace obejmują: audyt zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych; weryfikację i ocenę mechanizmów zapewniających ochronę danych osobowych; opracowanie lub modyfikację dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych pod kątem zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi; szkolenia w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez badaną organizację.

7 STRONA 6 Audyt planów ciągłości działania Celem audytu jest kontrola rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych, jakie zostały opracowane i wdrożone przez badaną organizację, aby zapewnić wysoki poziom dostępności i niezawodności systemów lub umożliwić odtworzenie działalności po awarii. Prace (w oparciu o ISO 22301:2012) mogą obejmować całą firmę, wybrane jednostki organizacyjne, czy wskazane procesy biznesowe. Częścią audytu są testy disaster recovery systemów informatycznych. Nasze Doświadczenie Twoje Bezpieczne IT Audyt bezpieczeństwa aplikacji Celem audytu jest ocena poziomu bezpieczeństwa badanej aplikacji z punktu widzenia użytkowników/administratorów o różnym poziomie uprawnień oraz potencjalnego intruza, który próbuje przełamać zastosowane zabezpieczenia. Usługa jest jedną z metod prewencyjnych, pozwalających wykryć podatność aplikacji na możliwość potencjalnych ataków oraz zapewnić bezpieczną ciągłość działania biznesu. Wykorzystywane procedury i badania dotyczą najbardziej podatnych na ataki składników aplikacji i m. in. obejmują: analizę architektury środowiska aplikacji; procedury komunikacji z użytkownikami; architekturę i mechanizmy komunikacji aplikacji; metody uwierzytelniania; metody zarządzania sesją; próbę przejęcia kontroli nad kontami użytkowników; próbę wykonywania nieautoryzowanych operacji bezpośrednio na bazie danych; próbę pozyskania nienależnych uprawnień; próbę zablokowania serwisu; wykorzystanie luk w interfejsie użytkownika; manipulację danymi wejściowymi i wyjściowymi; symulacje błędów administratora aplikacji.

8 STRONA 7 Testy penetracyjne Celem testów jest ocena zabezpieczenia infrastruktury informatycznej przed próbami pozyskania nieuprawnionego dostępu ze strony Internetu (testy zewnętrzne), ze strony sieci wewnętrznej (testy wewnętrzne) oraz przed celowym spowodowaniem utraty dostępności infrastruktury informatycznej. Prace obejmują: analizę dostępnych usług oraz identyfikację podatności pozwalających na naruszenie bezpieczeństwa informacji, test przeprowadzany bez dodatkowych informacji na temat specyfiki usług (informacje ograniczają się do wskazania adresów IP testy Black box ); próbę wykorzystania zidentyfikowanych podatności w celu pozyskania nieuprawnionego dostępu do systemu (wprowadzenie do systemu pliku o uzgodnionej treści lub pozyskanie z systemu uzgodnionych informacji) lub zablokowania działania systemu (atak denial-of-service) ; pozyskanie dodatkowych informacji na temat eksploatowanych usług zaimplementowanych na badanych komponentach (wywiady oraz dokumentacja); opcjonalnie, analiza konfiguracji wybranych elementów aktywnych na styku sieci wewnętrznej z Internetem; poszerzoną analizę usług w oparciu o pozyskane dodatkowe informacje (testy White box ) oraz próbę wykorzystania zidentyfikowanych podatności. Stawiamy Na Bezpieczeństwo Sprawdź NAS

9 STRONA 8 Audyt licencji oprogramowania Celem audytu jest weryfikacja procesu zaopatrzenia, dystrybucji i wykorzystania licencji w badanej organizacji. Wynikiem prac jest: inwentaryzacja aplikacji i licencji zainstalowanych na komputerach, serwerach oraz innych urządzeniach, np. routerach, firewallach, telefonach komórkowych; inwentaryzacja dokumentów licencyjnych; protokół rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją; legalność (ważność) licencji; status prawny posiadanych aplikacji; propozycja optymalizacji wykorzystania licencji; plan aktualizacji aplikacji i licencji. Warsztaty i szkolenia Point sp. z o.o. dostarcza swoim Klientom wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń oraz nowych technologii w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez organizowanie dedykowanych warsztatów i szkoleń. Spotkania są przygotowywane i realizowane we współpracy z naszymi partnerami - znanymi producentami, zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa. Prowadzimy także dedykowane szkolenia na temat bezpieczeństwa informacji, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz innych obszarów wskazanych przez naszych Klientów. Tel./Fax

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Informacji

Systemy Ochrony Informacji 1 Systemy Ochrony Informacji Enigma Systemy Ochrony Informacji jest producentem, dostawcą i integratorem zaawansowanych dedykowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów ze szczególnym naciskiem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT Infrastructure 2 Wprowadzenie Głównym zadaniem przedsiębiorstw jest zwiększanie konkurencyjności własnych produktów i usług,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena.

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena. ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT www.atena.pl IT ROZWIĄZANIA USŁUGI ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z. o.o. 1 AATENA

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

OFERTA. na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D. http://www.bluenet.pl E-mail: sekretariat@bluenet.pl

OFERTA. na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D. http://www.bluenet.pl E-mail: sekretariat@bluenet.pl OFERTA na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D BlueNet sp. z o.o. ul. Pojezierska 90 91-341 Łódź Tel. /+48 42/ 209 33 50 Fax /+48 42/ 209 33 55 http://www.bluenet.pl E-mail: sekretariat@bluenet.pl

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010 Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27003:2010 Dokumenty wymagane przez ISO/IEC 27001 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001 Ustanawianie SZBI Decyzję o ustanowieniu SZBI podejmuje Kierownictwo Organizacji. W wyniku tej decyzji zostaje opracowany i przedstawiony do akceptacji Kierownictwa Program Implementacji SZBI, który powinien

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo