Budowanie polityki bezpieczeństwa zgodnie z wymogami PN ISO/IEC przy wykorzystaniu metodologii OCTAVE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowanie polityki bezpieczeństwa zgodnie z wymogami PN ISO/IEC 17799 przy wykorzystaniu metodologii OCTAVE"

Transkrypt

1 Budowanie polityki bezpieczeństwa zgodnie z wymogami PN ISO/IEC przy wykorzystaniu metodologii OCTAVE

2 AGENDA: Plan prezentacji Wstęp Charakterystyka zagrożeń, zasobów i zabezpieczeń Założenia bezpieczeństwa Główne punkty polityki bezpieczeństwa w oparciu o normę ISO/IEC Obowiązujące akty prawne i dostępne metodologie Charakterystyka metodologii OCTAVE Rola metodologii OCTAVE w polityce bezpieczeństwa Źródła

3 OBECNA SYTUACJA

4 CHAREAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ: Statystyki 23,6% Malware 51,9% Gromadzenie informacji 11,2% 0,7% 0,1% 4,6% 1,2% 1,2% 5,5% Częstość występowania typowych zagrożeń w 2005r wg. Raportu CERT Polska Atak na bezpieczeństwo informacji [0,1%] Włamania [0,7%] Atak na dostępność zasobów [1,2%] Inne [1,2%] Próby włamań Oszustwa komputerowe Obraźliwe i nielegalne treści

5 CHAREAKTERYSTYKA ZABEZPIECZEŃ I ZAGROŻEŃ ZASOBY ORGANIZACJI Zasoby w ujęciu ogólnym to: informacje i systemy, które te informacje przetwarzają (wraz z aplikacjami wspomagającymi) aktywa, środki trwałe pracownicy firmy ZABEZPIECZENIA (Model Defense In-depth ) Podejście metodyczne i organizacyjne do ochrony informacji!

6 DEFINICJE UŻYTE W ARTYKULE: Polityka bezpieczeństwa Termin POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA używany jest w znaczeniu: Ogólnym odnosi się do ogólnie pojętego bezpieczeństwa firmy Szczegółowym odnosi się do bezpieczeństwa teleinformatycznego Opracowanie POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA dzieli się na 5 etapów: Określenie niezbędności systemów teleinformatycznych w wypełnianiu zadań służbowych Oszacowanie pożądanego poziomu bezpieczeństwa informacji Utworzenie dokumentu polityki bezpieczeństwa Oszacowanie wysokości strat w przypadku utraty poufności, integralności, dostępności danych Określenie celów, które chce się osiągnąć dzięki wdrożeniu polityki bezpieczeństwa

7 DEFINICJE UŻYTE W ARTYKULE: Polityka bezpieczeństwa Aby POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przyniosła zamierzony skutek należy zastosować się do poniższych zasad: Polityka bezpieczeństwa musi być dobrze zaplanowana Wdrożenie polityki bezpieczeństwa powinno być usystematyzowanym, dokładnym i przemyślanym procesem Utrzymywanie polityki bezpieczeństwa nie powinno być traktowane jako zbędne generowanie kosztów. Polityka powinna być aktualizowana i okresowo sprawdzana. POUFNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ Planowanie INTEGRALNOŚĆ Polityka bezpieczeństwa Utrzymywanie AUTENTYCZNOŚĆ Wdrożenie ROZLICZALNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ

8 PN ISO/IEC 17799: Główne punkty polityki bezpieczeństwa Punkty o najwyższym stopniu istotności: Organizacja bezpieczeństwa (m.in. Infrastruktura bezpieczeństwa informacji, dostęp osób trzecich) Klasyfikacja i kontrola aktywów Bezpieczeństwo osobowe (m.in. Szkolenie użytkowników) Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe Zarządzanie systemami i sieciami (m.in. Postępowanie z nośnikami, ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem) Kontrola dostępu do systemu (m.in. Komputery przenośne, monitorowanie) Rozwój i utrzymanie systemu (m.in. Zabezpieczenia kryptograficzne, wymagania bezpieczeństwa) Zarządzanie ciągłością działania Zgodność

9 AKTY PRAWNE I METODOLOGIE: Informacje AKTY PRAWNE Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 22 stycznia 1999 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.1999 Nr 11, poz.95) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 101, poz. 926) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych z późniejszymi zmianami (Dz.U.2001 Nr 128, poz.1402) Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej Dostępne metodologie TISM (Total Information Security Management) MSF (Microsoft Solution Framework) MOF (Microsoft Operating Framework)

10 OCTAVE: Informacje wstępne Utworzone przez: Carnegie Mellon University w 2001 r. Pełna nazwa: Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation Cel: Analiza zasobów i ocena zagrożeń Ustalenie wymagań bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Określenie zadań i poziomu odpowiedzialności Usystematyzowane podejście do oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji Krótka charakterystyka: Forma warsztatowa Ocena ryzyka bazuje na: poufności, integralności i dostępności Za pomocą klasyfikacji krytycznych informacji otrzymuje się plan, który daje wytyczne do ochrony informacji

11 OCTAVE: Podział na fazy Przygotowania: Faza 3: Budowa planów i strategii bezpieczeństwa Uwzględniają czynniki, które warunkują sukces Faza 1: Budowanie profili zagrożenia w oparciu o aktywa Faza 2: Identyfikacja słabości infrastruktury

12 OCTAVE: Przygotowania Czynniki, które należy wziąć pod uwagę w przygotowaniach: Wsparcie kierownictwa (ang. Getting senior management sponsorship) Wybór grupy analizującej (ang. Selecting the analysis team) Wyznaczenie zakresu stosowania metodologii OCTAVE (ang. Setting the appropriate scope of the OCTAVE Method) Wybór uczestników warsztatów (ang. Selecting participants) Koordynacja logistyki (ang. Logistics Coordination)

13 OCTAVE: Budowanie profilu zagrożenia w oparciu o aktywa Seria ćwiczeń Seria ćwiczeń Seria ćwiczeń Ogólny profil zagrożenia Faza 1: Spojrzenie na organizację Proces 1: Ustalenie poziomu wiedzy kierownictwa wyższego szczebla Proces 2: Ustalenie poziomu wiedzy kierownictwa niższego szczebla Proces 3: Ustalenie poziomu wiedzy personelu Proces 4: Utworzenie profilu zagrożenia Spojrzenie z punktu widzenia kierownictwa wyższego szczebla: Zasoby i związane z nimi ważne zagadnienia Wymagania bezpieczeństwa Obecne strategie bezpieczeństwa Obecne słabości organizacyjne Spojrzenie z punktu widzenia kierownictwa niższego szczebla: Zasoby i związane z nimi ważne zagadnienia Wymagania bezpieczeństwa Obecne strategie bezpieczeństwa Obecne słabości organizacyjne Spojrzenie z punktu widzenia personelu: Zasoby i związane z nimi ważne zagadnienia Wymagania bezpieczeństwa Obecne strategie bezpieczeństwa Obecne słabości organizacyjne Krytyczne zasoby Wymagania bezpieczeństwa dla krytycznych zasobów Zagrożenia dla krytycznych zasobów Rys. Faza 1 procesu OCTAVE

14 OCTAVE: Identyfikacja słabości infrastruktury Rys. Faza 2 procesu OCTAVE

15 OCTAVE: Budowa planów i strategii bezpieczeństwa Rys. Faza 3 procesu OCTAVE

16 OCTAVE: Kolejne kroki Strategia bezpieczeństwa Dyskusje o wyborze strategii i możliwości poprawy bezpieczeństwa organizacji Rozwój strategii ochrony i planów minimalizowania ryzyka Wprowadzenie strategii w życie Polityka bezpieczeństwa i audyt Utworzenie dokumentu polityki bezpieczeństwa w oparciu o uzyskane informacje z OCTAVE Audyt bezpieczeństwa przed lub po wdrożeniu polityki bezpieczeństwa Okresowa kontrola Przeprowadzanie okresowych audytów bezpieczeństwa Aktualizacja polityki bezpieczeństwa każdorazowo po istotnych zmianach infrastrukturalnych Sprawdzenie kompletności dokumentacji

17 OCTAVE: Rola w budowaniu polityki bezpieczeństwa Lepsza ocena ryzyka i zasobów organizacji Poprzez usystematyzowane podejście do oceny ryzyka możliwa jest lepsza identyfikacja słabości Infrastruktury organizacji oraz typów informacji, jakie organizacja przetwarza. OCTAVE minimalizuje stopień zagrożenia, jak i szansę jego wystąpienia. Budowanie świadomości wśród pracowników Podłoże do utworzenia kompletnej polityki bezpieczeństwa Umożliwia wszystkim członkom zespołu wykorzystanie swojego potencjału wiedzy o procedurach wytwarzania i przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie. Owocuje to świadomym wypracowaniem zasad i procedur. Stosując metodologię OCTAVE zwiększamy szanse prawidłowej oceny ryzyka, gdyż posiadamy dokładną wiedzę o przetwarzanych informacjach. Wiedza personelu pozwala na wypracowanie zakresów odpowiedzialności dla pracowników.

18 OCTAVE: Rola w budowaniu polityki bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa w oparciu o OCTAVE Pełniejsze dane o sposobie organizacji bezpieczeństwa, m.in.: O Infrastrukturze bezpieczeństwa informacji i o sposobie ich przetwarzania Dostępie osób trzecich PROFIL ZAGROŻENIA! Klasyfikacja i kontrola aktywów uzupełniona o informacje uzyskane bezpośrednio od pracowników różnego szczebla. Dzięki temu jest możliwe określenie wrażliwości informacji indywidualnie dla każdej organizacji. Ataki oparte na typowym zachowaniu Dobrze przeanalizowane bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe. Pełniejsze dane, np. o postępowaniu z nośnikami danych, czy korzystaniu z komputerów przenośnych, gdyż informacje uzyskiwane są od wielu działów, które jednocześnie korzystają z tych samych usług. Wypracowuje się bezpieczne sposoby zarządzanie systemami i sieciami. Owocuje to powstaniem instrukcji i procedur. Metodologia OCTAVE Fazy OCTAVE w polityce bezpieczeństwa Przygotowanie Na tym etapie trwają przygotowania do przeprowadzenia OCTAVE. Przygotowania wpływają na rezultaty metodologii, a więc i na jakość polityki bezpieczeństwa. Faza 1 Na tym etapie zdobywa się informacje o infrastrukturze bezpieczeństwa informacji, metodach zabezpieczeń czy dostępie do informacji. Faza 2 Na tym etapie bada się słabości obecnych technologii zabezpieczeń oraz kontrolę dostępu do systemów i sieci, Ustala się wymagania bezpieczeństwa. Faza 3 Etap ten wypracowuje plany i strategie, które pokrywają się w znacznym stopniu z polityką bezpieczeństwa, określa m.in. rozwój systemów oraz zarządzanie ciągłością działania.

19 PODSUMOWANIE: Wnioski Warto budować i wdrażać dobrą politykę bezpieczeństwa, ponieważ: Ryzyko utraty krytycznych danych zostanie zminimalizowane. Bezpieczeństwo przetwarzanych informacji zapewnia dobrą markę firmy na rynku. Organizacja będzie posiadała dobrze opracowany plan zabezpieczający ciągłość pracy. Dział IT oraz kierownictwo będą wiedzieli jaki jest poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w firmie łatwiej jest przeprowadzić kosztorys zakupów dodatkowych środków zabezpieczeń. Pracownicy będą mieli świadomość, że bezpieczeństwo teleinformatyczne nie jest w polityce przedsiębiorstwa pomijane.

20 PODSUMOWANIE: Wnioski Warto stosować metodologię OCTAVE w budowaniu polityki bezpieczeństwa, ponieważ: Zarządzanie ryzykiem odbywa się w sposób usystematyzowany. Dostarczane są kompletne informacje dla polityki bezpieczeństwa. Identyfikacja zasobów i ustalenie ich wartości jest zrealizowane bardzo dokładnie i szczegółowo. Tworzy się strategię bezpieczeństwa w oparciu o wiedzę pracowników i osób przeprowadzających proces, dzięki temu jest ona indywidualnie dostosowana do potrzeb organizacji. Utworzona polityka bezpieczeństwa jest zgodna z normą ISO/IEC 17799, ale i uzupełniona o dodatkowe informacje podnoszące poziom bezpieczeństwa w organizacji. Przedsiębiorstwo zaznajamia się ze słabościami stosowanych obecnie technologii oraz zna kluczowe elementy sieci i systemów teleinformatycznych.

21 PODSUMOWANIE: Źródła, Pytania i Odpowiedzi Informacje o OCTAVE i OCTAVE-S Praktyczne wskazówki, jak zarządzać bezpieczeństwem Materiały Normatywne PN ISO/IEC 17799:2003 oraz PN-I :2005 Ogólne informacje Stokłosa J., Bilski T., Pankowski T.: Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN Liderman K.: Podręcznik administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego. Warszawa MIKOM

22 Marek Pyka Paulina Januszkiewicz

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8. UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8. UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 8 UCHWAŁA Nr 411/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja D

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja D Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach Warszawa, styczeń 2013 r. Spis treści I. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10 UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych Bezpieczeństwo systemów informatycznych Polityka 2014-12-05 1 Plan wykładu Wprowadzenie Realizacja polityki Zawartość polityki Strategie Sposoby zabezpieczeń Bezpieczeństwo vs. polityka przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Płocka

Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Płocka Strona: 1 Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Płocka Strona: 2 Spis treści: 1. Wstęp 2. Definicje 3. Zakres Systemu Bezpieczeństwa Informacji 4. Deklaracja Najwyższego Kierownictwa Urzędu

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji

ISO/IEC ISO/IEC 27001:2005. opublikowana 15.10.2005 ISO/IEC 27001:2005. Plan prezentacji Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27001 Budowa polityki bezpieczeństwa - ćwiczenie Przykładowy plan wdrożenia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cz. 1. Szymon Sokół

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cz. 1. Szymon Sokół <Szymon.Sokol@agh.edu.pl> Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych Cz. 1 Szymon Sokół http://home.agh.edu.pl/szymon/pbi/ LITERATURA 1. Młynarski K.: Polityka Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W ORGANIZACJACH

ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W ORGANIZACJACH Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rola audytu w zarządzaniu zabezpieczeniami

Rola audytu w zarządzaniu zabezpieczeniami Małgorzata Pańkowska Omówiono podstawowe koncepcje analizy SWOT stosowanej w zarządzaniu zabezpieczeniami w instytucji. Zdefiniowano strategię i politykę ochrony oraz poddano analizie znaczenie audytu

Bardziej szczegółowo

NORMALIZACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

NORMALIZACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Grażyna Ożarek 1 NORMALIZACYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Celem referatu jest wskazanie, że powszechnie stosowane doraźne, spontaniczne działania w zakresie ochrony aktywów informacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka ochrony informacji

Teoria i praktyka ochrony informacji Zarządzanie Jakością Teoria i praktyka ochrony informacji Dr Mariusz Maciejczak Informacja Informacja jest czynnikiem, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości W. Flakiewicz Bez materii

Bardziej szczegółowo

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93 Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Świtała WPiA UKSW

Krzysztof Świtała WPiA UKSW Krzysztof Świtała WPiA UKSW Podstawa prawna 20 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg normy BS 7799 Wprowadzenie

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg normy BS 7799 Wprowadzenie XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg normy BS 7799 Wprowadzenie Wojciech Dworakowski SecuRing S.C. e mail: wojciech.dworakowski@securing.pl Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego

Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego dr Jan Madej Katedra Informatyki Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego WSTĘP Problem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA KONSOLIDACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKO ELEMENTÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W OPOLU

KONCEPCJA KONSOLIDACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKO ELEMENTÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W OPOLU KONCEPCJA KONSOLIDACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKO ELEMENTÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W OPOLU Ewa KULIŃSKA, Agnieszka DORNFELD Streszczenie: W publikacji wskazano na możliwość

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2012 r. Rekomendacja M Strona 1 z 56 I. WSTĘP Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na

Bardziej szczegółowo