Pomoc instytucjonalna dla młodzieży straumatyzowanej w województwie pomorskim. Prezentacja wyników badań. Lech Kalita

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc instytucjonalna dla młodzieży straumatyzowanej w województwie pomorskim. Prezentacja wyników badań. Lech Kalita"

Transkrypt

1 PI Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. Pomorskim Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich Nr projektu : POKL /11 Pomoc instytucjonalna dla młodzieży straumatyzowanej w województwie pomorskim Prezentacja wyników badań Lech Kalita

2 Cele badania Zbadanie warunków dla utworzenia nowej instytucji pomagającej młodzieży po traumie Wskazanie zasobów i braków w istniejącym systemie Diagnoza potrzeb wśród profesjonalistów oraz przyszłych beneficjentów Zgromadzenie wskazówek w zakresie działania powstającej instytucji

3 Metodologia badania Analizy istniejących danych (desk research) Ilościowe badania terenowe (CATI) Wywiady indywidualne (IDI) Wywiady grupowe (FGI) Panele ekspertów

4 Wstępna diagnoza metodą desk research Analiza istniejących danych na temat zjawiska traumy oraz systemu pomocy pozwoliła skonstruować kwestionariusze CATI, scenariusze IDI i FGI oraz dyspozycje dla panelu ekspertów

5 Desk research wybrane wnioski Dostęp do psychiatrycznych świadczeń ambulatoryjnych nie spełnia minimalnych wskaźników Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w żadnym z zakresów. Najczęściej wykorzystywanymi możliwościami pomocy są: Ośrodki Pomocy Społecznej, poradni, Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej Dostępność do świadczeń zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym jest nieodpowiednia. Brakuje akredytowanych ośrodków szkolenia nowych kadr Brak koordynacji między działalnością poszczególnych placówek

6 Diagnoza zasobów metodą CATI Kwestionariusz 10 pytań zamkniętych 93 wytypowane instytucje 67 instytucji zgodziło się na udział w badaniu 28 instytucji deklaruje ofertę dla młodych osób doświadczających traum psychicznych. Ilościowa analiza danych

7 Diagnoza zasobów metodą CATI wybrane wyniki

8 Diagnoza zasobów metodą CATI wybrane wyniki

9 Diagnoza zasobów metodą CATI wybrane wyniki

10 Diagnoza zasobów metodą CATI wybrane wyniki

11 Diagnoza zasobów metodą CATI - wnioski Dostępność (choć stosunkowo ograniczona) do urozmaiconego zakresu form pomocy Dobre przygotowanie merytoryczne personelu (we własnej ocenie) oraz zgromadzone doświadczenia w pracy z młodymi ludźmi po traumie Przebadany wycinek systemu pomocy co miesiąc świadczy usługi przynajmniej 184 młodym osobom z woj. pomorskiego

12 Diagnoza braków metodą CATI Kwestionariusz 8 pytań zamkniętych, 2 otwarte 93 wytypowane instytucje 67 instytucji zgodziło się na udział w badaniu 28 instytucji deklaruje ofertę dla młodych osób doświadczających traum psychicznych Ilościowa analiza danych

13 Diagnoza braków metodą CATI wybrane wyniki

14 Diagnoza braków metodą CATI wybrane wyniki

15 Diagnoza braków metodą CATI wybrane wyniki

16 Diagnoza braków metodą CATI wybrane wyniki

17 Diagnoza braków metodą CATI - wnioski Jako niedostatek systemu przedstawiciele instytucji wskazują ograniczoną dostępność usług (choć w badanych placówkach problem ten nie osiąga dużych rozmiarów) Przedstawiciele instytucji zgłaszają niedostatek szkoleń dla specjalistów oraz skarżą się na trudności w pozyskiwaniu finansów na edukację specjalistów Badani zwrócili uwagę na trudności dotyczące dostępu do informacji na temat oferty pomocy

18 Diagnoza potrzeb metodą IDI wywiady z młodzieżą Wytypowano 20 młodych ludzi, którzy mogliby stać się obecnie bądź w przyszłości beneficjentami powstającej instytucji Scenariusz 12 pytań Jakościowa analiza danych

19 Diagnoza potrzeb metodą IDI wstępne wnioski Potrzeby emocjonalne wsparcia, zrozumienia i rozmowy Podkreślenie roli traum zewnętrznych, w tym bezrobocia Oczekiwanie doradztwa i właściwego skierowania Potrzeba połączenia kontaktu indywidualnego i grupowego Potrzeba dostępności usług Potrzeba stałych i częstych spotkań Potrzeba informacji, w tym także w środowisku

20 Diagnoza potrzeb metodą FGI wywiady ze specjalistami Wytypowano 5 grup specjalistów po 8 osób Dyskusja moderowana, oparta o dwunastoelementowy scenariusz Jakościowo-ilościowa analiza danych

21 Diagnoza potrzeb metodą FGI wnioski (część 1) Potrzeby psychologiczne młodych ludzi: związane z bezpieczeństwem i interwencją Narzędzia sugerowane przez specjalistów: psychoterapia, wywiad/obserwacja, praca zespołów interdyscyplinarnych Cztery rodzaje oddziaływań: diagnoza, psychoterapia, edukacja specjalistów, praca w środowisku

22 Diagnoza potrzeb metodą FGI wnioski (część 2) Instytucja powinna realizować programy środowiskowe Formy pomocy: terapeutyczne ambulatoria i ośrodki dzienne, dodatkowo oferta stacjonarna Najistotniejszy czynnik instytucjonalny: możliwość współpracy z istniejącym systemem. Działania priorytetowe: dialog społeczny i wykorzystanie istniejących zasobów

23 Diagnoza potrzeb metodą FGI wnioski (część 3) Idealna instytucja: specjalistyczna placówka terapeutyczna oferująca pobyt dzienny i terapię ambulatoryjną Idealne narzędzia pracy: psychoterapia, diagnoza, zespoły interdyscyplinarne, edukacja specjalistów Priorytet organizacyjny instytucji: koordynacja i monitorowanie równoległych obszarów pracy

24 Panele ekspertów Grupa 10 niezależnych specjalistów w dziedzinie pracy z młodymi ludźmi doświadczającymi traum Trzy odrębne panele: Panel Analizy Potrzeb, Panel Analizy SWOT oraz Panel Rekomendacji Panel Analizy Potrzeb wypracował wnioski spójne z wynikami FGI Panel Analizy SWOT dotyczył propozycji Fundacji wypracowanej wewnętrznie

25 Rekomendacje ekspertów cz. 1 1) Dobre procedury przyjmowania pacjenta i dobra diagnoza 2) Dbałość o spójność organizacyjną i koncepcyjną oferty pomocowej 3) Spójna struktura terapeutyczna 4) Badanie efektywności 5) Wnikliwe omawianie konieczności oraz sposobu podejmowania pracy z rodziną w ramach spotkań klinicznych oraz superwizyjnych

26 Rekomendacje ekspertów cz. 2 6) Opracowanie dobrego modułu pracy z rodzinami zwłaszcza nieletnich pacjentów 7) Zgromadzić dobre narzędzie ewaluacyjne 8) Ochrona prawna rozumiana jako spójność działań prawnych i terapeutycznych, dostępność pomocy prawnej 9) Zadbać o dostępność pomocy medycznej pielęgniarki i psychiatry 10) Korzystać z pomocy istniejących palcówek pomocowych

27 Realizatorzy badania Realizatorzy badań: Agnieszka Małecka-Jagła, Dorota Modrzyńska, Lech Kalita Współpraca przy realizacji badań: Beata Łaszczuk, Marta Reszko Recenzja naukowa: dr hab Wioletta Radziwiłłowicz Autor projektu badawczego: Lech Kalita Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom biorącym udział w badaniach!

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Białystok 2013 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia spis

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo