Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM OPERACYJNY DO PC (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 4 SERWEROWE LICENCJE DOSTĘPOWE (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 4 PAKIET OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO PO.1 (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 5 PAKIET OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO PO.2 (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 5 OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 6 ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW (ELEKTRONICZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI - EZD) (TEGO SAMEGO PRODUCENTA) PROGRAM DO TWORZENIA DOKUMENTÓW (TEGO SAMEGO PRODUCENTA) E-URZĄD (TEGO SAMEGO PRODUCENTA) Str. 1

2 Oprogramowanie zabezpieczające komputery przed nieautoryzowanym dostępem (tego samego producenta) System powinien składać się z oprogramowania (98 licencji), kart chipowych (98 sztuk) oraz czytników kart (98 sztuk). Karty powinny być spersonalizowane według wymagań Zamawiającego, minimum: logo urzędu, adres, dodatkowe informacje. Szczegóły zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia. Parametry elementów składowych systemu Wymagane minimalne, parametry techniczne Oprogramowanie Karta mikroprocesorowa System ma słuŝyć posiadaczom kart kryptograficznych do zabezpieczenia komputera przed dostępem osób niepowołanych. Po usunięciu karty z czytnika system jest automatycznie blokowany. Ponowne włoŝenie karty do czytnika i prawidłowe podanie kodu PIN powinno umoŝliwiać wznowienie pracy. 1) Karta powinna być wykonana z materiału PVC. 2) Wymiar karty ID-1. 3) Karta z interfejsem stykowym. 4) Zgodność ze standardem ISO ,2,3,4,8. 5) Wielkość pamięci nieulotnej z interfejsem stykowym - 72 KB. 6) Obsługa kluczy kryptograficznych RSA do 2048 bitów. 7) Obsługa funkcji skrótu SHA ) Obsługa algorytmów DES, 3DES. 9) Wielkość pamięci nieulotnej z interfejsem bezstykowym - 1 KB 10) Karta z interfejsem stykowym i bezstykowym 11) Interfejs bezstykowy typu A zgodny z normą ISO/IEC części 1, 2 i 3. 12) Certyfikat bezpieczeństwa dla układu z interfejsem stykowym, spełniający wymagania dla komponentu technicznego w rozporządzeniach do Ustawy o podpisie elektronicznym. 13) Karta przystosowana do umieszczenia na niej minimum 10 certyfikatów niekwalifikowanych wraz z ich kluczami Str. 2

3 Parametry elementów składowych systemu Wymagane minimalne, parametry techniczne kryptograficznymi oraz 5 certyfikatów kwalifikowanych wraz z ich kluczami kryptograficznymi; umieszczenie w późniejszym czasie certyfikatów kwalifikowanych z kluczami kryptograficznymi nie moŝe spowodować nadpisania certyfikatów niekwalifikowanych i ich kluczy. 14) UŜycie klucza prywatnego tylko po podaniu kodu PIN uŝytkownika. 15) Oprogramowanie zarządzające kartą w języku polskim. 16) Oprogramowanie komunikacyjne MS CSP i PKCS#11. 17) Karta przygotowana do niezaleŝnej i oddzielnej realizacji operacji: a) składania podpisu elektronicznego z wykorzystaniem certyfikatu niekwalifikowanego (MS CSP, PKCS#11), b) składania podpisu elektronicznego z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego (podpis bezpieczny), Dostęp do kaŝdej z operacji wymienionych w powyŝszym punkcie zabezpieczony oddzielnymi kodami PIN i PUK. Blokada kodu PIN po trzykrotnym kolejnym błędnym podaniu tego kodu, Po trzykrotnym kolejnym błędnym podaniu kodu PUK karta musi zostać trwale zablokowana bez moŝliwości ponownego uŝycia. Podręczniki uŝytkownika w języku polskim dla wszystkich dostarczonych modułów oprogramowania. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dla dostarczonych kart i oprogramowania usługi asysty polegającej na dostarczaniu aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego przez e- mail i telefon w godz. 8:00-16:00 w dni robocze. Czytnik kart mikroprocesorowych Parametry techniczne o interfejs: USB, o certyfikacje: Microsoft WHQL, EMV 2000, HBCI, Str. 3

4 Parametry elementów składowych systemu Wymagane minimalne, parametry techniczne Gwarancja o protokoły: T=0, T=1, SLE4442, SLE4418, SLE4428, I2C, o interfejs uŝytkownika: 2x LED. Obsługiwane karty o wszystkie karty wykorzystujące protokoły T=0 i T=1, SLE4418/28, SLE4432/43, SLE4404, wszystkie karty I2C. Prędkość przesyłania danych o do komputera przy T0: 12 MBaud, o do komputera przy T1: 12 MBaud, o do karty przy T0: 420 kbaud, o do karty przy T1: 420 kbaud. 12 miesięcy System operacyjny do PC (tego samego producenta) Parametry/ funkcjonalność Klasa produktu Wymagane minimalne parametry techniczne System operacyjny Zgodność Zgodne lub równowaŝne z Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit Wersja MOLP lub nowa licencja Licencje NaleŜy dostarczyć licencje w następującym podziale: 23 licencje + 1 nośnik UMiG BieŜuń 5 licencji + 1 nośnik UG Lutocin 11 licencji + 1 nośnik UG Siemiątkowo Serwerowe licencje dostępowe (tego samego producenta) Parametry/ funkcjonalność Klasa produktu Wymagane minimalne parametry techniczne Licencje dostępowe do systemu operacyjnego serwerów będących przedmiotem zamówienia w części B Str. 4

5 Parametry/ funkcjonalność Licencje Wymagane minimalne parametry techniczne NaleŜy dostarczyć licencje umoŝliwiające współpracę komputerów z nich korzystających z serwerami wymienionymi w części B przedmiotu zamówienia Pakiet oprogramowania biurowego PO.1 (tego samego producenta) Parametry/ funkcjonalność Klasa produktu Składniki Wersja językowa Sposób licencjonowania produktu Zgodność Licencje Wymagane minimalne parametry techniczne Pakiet programów biurowych polska o arkusz kalkulacyjny, o program pocztowy, o program do tworzenia prezentacji, o program do tworzenia publikacji, o edytor tekstu; o program do tworzenia notatek MOLP, nowa licencja Zgodne lub równowaŝne z MS Office Standard 2010 PL NaleŜy dostarczyć licencje w następującym podziale: o 23 licencje + 1 nośnik SP śuromin o 5 licencji + 1 nośnik UMiG śuromin o 17 licencji + 1 nośnik UMiG BieŜuń o 19 licencji + 1 nośnik UG Kuczbork - Osada o 19 licencji + 1 nośnik UG Lubowidz o 17 licencji + 1 nośnik UG Siemiątkowo Pakiet oprogramowania biurowego PO.2 (tego samego producenta) Str. 5

6 Parametry/ funkcjonalność Klasa produktu Składniki Wersja językowa Sposób licencjonowania produktu Zgodność Licencje Wymagane minimalne parametry techniczne Pakiet programów biurowych o system zarządzania bazami danych, o arkusz kalkulacyjny, o program pocztowy, o program do tworzenia prezentacji, o program do tworzenia publikacji, o edytor tekstu; o program do tworzenia notatek, o program do tworzenia formularzy elektronicznych w tym XML, o program do grupowej współpracy nad dokumentami, o program do komunikacji tekstowej, głosowej i video polska MOLP, nowa licencja Zgodne lub równowaŝne z MS Office Professional Plus 2010 PL NaleŜy dostarczyć licencje w następującym podziale: o 2 licencje + 1 nośnik SP śuromin o 1 licencja + 1 nośnik UMiG śuromin o 1 licencja + 1 nośnik UMiG BieŜuń o 1 licencja + 1 nośnik UG Kuczbork - Osada o 3 licencje + 1 nośnik UG Lutocin o 1 licencja + 1 nośnik UG Lubowidz o 1 licencja + 1 nośnik UG Siemiątkowo Oprogramowanie antywirusowe (tego samego producenta) Wymagania minimalne: o Skuteczność programu potwierdzona nagrodami branŝowymi. o Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. o Pomoc w programie (help) w języku polskim. o Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna w języku polskim. Str. 6

7 o Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. o Pełne wsparcie dla systemu Windows XP/Vista/Windows 2008/Windows 7. o Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagroŝeniami. o Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. o Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. o Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. o MoŜliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na Ŝądanie" lub według harmonogramu. o System powinien oferować administratorowi moŝliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak nie wykonywało danego zadania. o MoŜliwość utworzenia wielu róŝnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). KaŜde zadanie moŝe być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). o Skanowanie "na Ŝądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. o MoŜliwość określania poziomu obciąŝenia procesora (CPU) podczas skanowania na Ŝądanie i według harmonogramu. o MoŜliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. o Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. o MoŜliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). o MoŜliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. o Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. Str. 7

8 o MoŜliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. o Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego). o Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail o Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezaleŝnie od konkretnego klienta pocztowego). o Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. o MoŜliwość definiowania róŝnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie. o MoŜliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do kaŝdej odbieranej wiadomości lub tylko do zainfekowanych wiadomości . o Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a uŝytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. o Blokowanie moŝliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umoŝliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występujące w nawie strony. o Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. o MoŜliwość definiowania róŝnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. o Wbudowane dwa niezaleŝne moduły heurystyczne jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi Str. 8

9 istnieć moŝliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie z uŝyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie. o MoŜliwość skanowania wyłącznie z zastosowaniem algorytmów heurystycznych tj. wyłączenie skanowania przy pomocy sygnatur baz wirusów. o Aktualizacje modułów analizy heurystycznej. o MoŜliwość automatycznego wysyłania nowych zagroŝeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji uŝytkownika). UŜytkownik musi mieć moŝliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie powinny być wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagroŝeń powinny być wysyłane w pełni automatycznie czy teŝ po dodatkowym potwierdzeniu przez uŝytkownika. o MoŜliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagroŝenia i adresu uŝytkownika, na który producent moŝe wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagroŝenia. o Wysyłanie zagroŝeń do laboratorium powinno być moŝliwe z serwera zdalnego zarządzania i lokalnie z kaŝdej stacji roboczej w przypadku komputerów mobilnych. o Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagroŝeń powinny być w pełni anonimowe. o MoŜliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagroŝenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. o MoŜliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagroŝeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej. o W przypadku wykrycia zagroŝenia, ostrzeŝenie moŝe zostać wysłane do uŝytkownika i/lub administratora poprzez . o Interfejs programu powinien oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu. o Interfejs programu powinien mieć moŝliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w momencie, gdy uŝytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu. o Program powinien umoŝliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS i POP3S. Str. 9

10 o Program powinien skanować ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. o Administrator powinien mieć moŝliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego. o MoŜliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby uŝytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. o MoŜliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program powinien pytać o hasło. o Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji powinno być takie samo. o Program powinien być w pełni zgodny z technologią CISCO NAC. o Program powinien mieć moŝliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji poinformować o tym uŝytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji. o Program powinien mieć moŝliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował uŝytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje waŝne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie, powinna takŝe istnieć opcja dezaktywacji tego mechanizmu. o Po instalacji programu, uŝytkownik powinien mieć moŝliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. o System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien umoŝliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku. o System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien pracować w trybie graficznym. o Program powinien umoŝliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz portów USB. Str. 10

11 o Funkcja blokowania portów USB powinna umoŝliwiać administratorowi zdefiniowanie listy portów USB w komputerze, które nie będą blokowane (wyjątki). o Program powinien być wyposaŝony w funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach. o Funkcja generująca taki log powinna oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagroŝenie bezpieczeństwa. o Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. o Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagroŝeń. o Aktualizacja dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD lub napędu USB, a takŝe przy pomocy protokołu HTTP z dowolnej stacji roboczej lub serwera (program antywirusowy z wbudowanym serwerem HTTP). o Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. o MoŜliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). KaŜde zadanie moŝe być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja). o Do kaŝdego zadania aktualizacji moŝna przypisać dwa róŝne profile z innym ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja). o MoŜliwość przypisania 2 profili aktualizacyjnych z róŝnymi ustawieniami do jednego zadania aktualizacji. Przykładowo, domyślny profil aktualizuje z sieci lokalnej a w przypadku jego niedostępności wybierany jest profil rezerwowy pobierający aktualizację z Internetu. o Program wyposaŝony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne). o Praca programu musi być niezauwaŝalna dla uŝytkownika. o Program powinien posiadać dwie wersje interfejsu (standardowy z ukrytą częścią ustawień oraz zaawansowany z widocznymi wszystkimi opcjami) Str. 11

12 o Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagroŝeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania. o Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. MoŜliwość współpracy oprogramowania antywirusowego z programem (konsolą) zdalnej administracji o poniŝszej funkcjonalności, udostępnianym bezpłatnie przed producenta programu antywirusowego o Centralna instalacja i zarządzanie programami słuŝącymi do ochrony stacji roboczych i serwerów plikowych Windows. o Zdalna instalacja wszystkich wersji programów na stacjach roboczych i serwerach z rodziny Windows: XP Professional/ 2003/ Vista/Windows 7/ o Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy o Komunikacja miedzy serwerem a klientami moŝe być zabezpieczona hasłem. o Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware ową zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego o MoŜliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. o MoŜliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na Ŝądanie i skanerów rezydentnych). o MoŜliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza naleŝy. o MoŜliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. o MoŜliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. o MoŜliwość tworzenia grup stacji roboczych/ serwerów i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów. Str. 12

13 o MoŜliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej/serwera a następnie przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację/ serwer lub grupę stacji roboczych w sieci. o MoŜliwość zmiany konfiguracji na stacjach i serwerach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeŝeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub uŝytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne). o MoŜliwość uruchomienia serwera zdalnej administracji na stacjach Windows XP/Vista/Windows 7 oraz na serwerach Windows NT 4.0/2000/2003/ i 64- bitowe systemy. o MoŜliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na stacji roboczej Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, oraz na serwerach Windows 2000/2003/ i 64- bitowe systemy. o MoŜliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła. o Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie Ŝadnych dodatkowych ba. o Serwer centralnej administracji powinien oferować administratorowi moŝliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL MySQL oraz Oracle. o Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache. o MoŜliwość ręcznego (na Ŝądanie) i automatycznego generowanie raportów (według ustalonego harmonogramu) w formacie HTML lub CSV. o MoŜliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających i replikowania informacji pomiędzy nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta). o Serwer centralnej administracji powinien oferować funkcjonalność synchronizacji grup komputerów z drzewem Active Directory. Synchronizacja ta, powinna automatycznie umieszczać komputery naleŝące do zadanych grup w AD do odpowiadających im grup Str. 13

14 w programie. Funkcjonalność ta nie powinna wymagać instalacji serwera centralnej administracji na komputerze pełniącym funkcję kontrolera domeny. o Serwer centralnej administracji powinien umoŝliwiać definiowanie róŝnych kryteriów wobec podłączonych do niego klientów (w tym minimum przynaleŝność do grupy roboczej, przynaleŝność do domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa hosta, przynaleŝność do grupy, brak przynaleŝności do grupy). Po spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja powinna otrzymać odpowiednią konfigurację. o Serwer centralnej administracji powinien być wyposaŝony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego na klientach w tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na oprogramowanie, o tym Ŝe zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji podłączonych do serwera ma nieaktywną ochronę oraz Ŝe niektórzy z klientów podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania. o Serwer centralnej administracji powinien być wyposaŝony w wygodny mechanizm zarządzania licencjami, który umoŝliwi sumowanie liczby licencji nabytych przez uŝytkownika. Dodatkowo serwer powinien informować o tym, ilu stanowiskową licencję posiada uŝytkownik i stale nadzorować ile licencji spośród puli nie zostało jeszcze wykorzystanych. o W sytuacji, gdy uŝytkownik wykorzysta wszystkie licencje, które posiada po zakupie oprogramowania, administrator po zalogowaniu się do serwera poprzez konsolę administracyjną powinien zostać poinformowany o tym fakcie za pomocą okna informacyjnego. o MoŜliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze centralnego zarządzania i udostępniania go przez wbudowany serwer http. o Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. o Dostęp do kwarantanny klienta z poziomu systemu zdalnego zarządzania. o MoŜliwość przywrócenia lub pobrania zainfekowanego pliku ze stacji klienckiej przy wykorzystaniu zdalnej administracji Str. 14

15 o Administrator powinien mieć moŝliwość przywrócenia i wyłączenia ze skanowania pliku pobranego z kwarantanny stacji klienckiej o Podczas przywracania pliku, administrator powinien mieć moŝliwość zdefiniowania kryteriów dla plików które zostaną przywrócone w tym minimum: zakres czasu z dokładnością co do minuty kiedy wykryto daną infekcję, nazwa danego zagroŝenia, dokładna nazwa wykrytego obiektu oraz zakres minimalnej i maksymalnej wielkości pliku z dokładnością do jednego bajta. o MoŜliwość utworzenia grup do których przynaleŝność jest aplikowana dynamicznie na podstawie zmieniających się parametrów klientów w tym minimum w oparciu o: wersję bazy sygnatur wirusów, maskę wersji bazy sygnatur wirusów, nazwę zainstalowanej aplikacji, dokładną wersję zainstalowanej aplikacji, przynaleŝność do domeny lub grupy roboczej, przynaleŝność do serwera zdalnego zarządzania, przynaleŝności lub jej braku do grup statycznych, nazwę komputera lub jej maskę, adres IP, zakres adresów IP, przypisaną politykę, czas ostatniego połączenia z systemem centralnej administracji, oczekiwania na restart, ostatnie zdarzenie związane z wirusem, ostatnie zdarzenie związane z usługą programu lub jego procesem, ostatnie zdarzenie związane ze skanowaniem na Ŝądanie oraz z nieudanym leczeniem podczas takiego skanowania, maską wersji systemu operacyjnego oraz flagą klienta mobilnego. o Podczas tworzenia grup dynamicznych, parametry dla klientów moŝna dowolnie łączyć oraz dokonywać wykluczeń pomiędzy nimi. o Utworzone grupy dynamiczne mogą współpracować z grupami statycznymi. Elektroniczny Obieg Dokumentów (elektroniczny system zarządzania dokumentami - EZD) (tego samego producenta) Zamawiający wymaga, aby oferowany przez Wykonawcę Elektroniczny Obieg Dokumentów posiadał wszystkie wymagane funkcjonalności na dzień złoŝenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia, w toku oceny oferty czy zadeklarowane przez Wykonawcę funkcjonalności systemu są zgodne ze stanem faktycznym, zgodnie z zapisami SIWZ. W tym celu Wykonawca na wniosek Zamawiającego moŝe zostać poproszony o zademonstrowanie w siedzibie Zamawiającego funkcjonalności oferowanych systemów. Zadeklarowane funkcjonalności uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, jeśli wykonana Str. 15

16 demonstracja wykaŝe, Ŝe wszystkie deklarowane funkcjonalności rzeczywiście są zawarte w systemie. Zamawiający ma prawo Ŝądać zmodyfikowania wartości parametrów, bądź danych wprowadzanych do systemu na wartości podane przez niego, celem sprawdzenia czy opisywana funkcjonalność nie jest symulowana. JeŜeli w trakcie prezentacji dojdzie do stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności prezentowanego systemu z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie co do jego parametrów funkcjonalnych oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy w związku z art. 14 Ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wraz z systemem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędną dokumentację oprogramowania dla administratora systemu (instrukcję instalacji i administracji systemem) oraz Instrukcje obsługi w języku polskim dla uŝytkowników systemu (po 1 egz. w formie papierowej oraz instrukcję w postaci elektronicznej dostępnej z poziomu aplikacji dla kaŝdego uŝytkownika systemu). System EOD powinien być dostarczony w dwóch niezaleŝnie od siebie działających instalacjach: - uŝytkowej, - testowej - gdzie będzie moŝna dowolnie dokonywać wszystkich czynności i sprawdzać wszystkie nowe moŝliwości systemu (informacja o pracy w wersji testowej powinna być stale widoczna dla uŝytkownika, tak jak i informacja o osobie zalogowanej). W ramach wdroŝenia Wykonawca powinien zapewnić wszelkie niezbędne czynności prowadzące do skutecznego wdroŝenia przedmiotowego oprogramowania. Wszystkie aplikacje muszą zostać odpowiednio zainstalowane i dokładnie skonfigurowane. UŜytkownicy muszą zostać szczegółowo poinstruowani, co do prawidłowego i funkcjonalnego korzystania z wdroŝonych aplikacji. Wykonawca musi zapewnić zgodność oferowanego systemu EZD: 1. ze stanem prawa obowiązującym w dniu przekazania systemu do uŝytku Zamawiającego. W szczególności system EZD musi być zgodny z następującymi wymogami prawnymi: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz z późn. zm.), Str. 16

17 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64 poz. 565 z późn. zm.), Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144), Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r. (tekst jednolity z 16 maja 2006 r. Dz. U. 97 poz. 673 z późn.zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U r. Nr 126 poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U nr 182 poz. 1228), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1517), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206 poz. 1518), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. nr 206 poz z późn.zm.), Str. 17

18 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U. nr 214, poz. 1781), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U Nr 14, poz. 67), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U r. Nr 167 poz. 1375), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń słuŝących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz.U r. Nr 128 poz. 1094). Inne przepisy regulujące zagadnienia obsługiwane przez oprogramowanie. 2. z następującymi wymaganiami ogólnymi: system powinien posiadać funkcjonalność pozwalającą na nadawanie odniesień przestrzennych pismom/sprawom zarejestrowanym w EOD (związanie pisma/sprawy z konkretnym obiektem w przestrzeni geograficznej, której pismo/sprawa dotyczy). system oparty o jedną bazę danych na serwerze centralnym, w której przechowywane będą wszystkie dane dotyczące dokumentów Str. 18

19 system dla środowiska bazy danych Microsoft Windows Server system powinien posiadać jednolity, intuicyjny i przejrzysty interfejs graficzny, jedno miejsce logowania się do poszczególnych komponentów systemu w sposób czytelny pokazywać poszczególne etapy obiegu dokumentów, mieć moŝliwość zdefiniowania struktury podległości słuŝbowej oraz wielu niezaleŝnych od niej struktur funkcjonalnych powoływanych w celu np. realizacji projektów, posiadać w pełni polskojęzyczny interfejs uŝytkownika, pełną obsługę danych wprowadzanych w języku polskim, podsystem pomocy w języku polskim, polską dokumentację uŝytkownika, moduł wyszukiwania pełnotekstowego uwzględniający polską fleksję i ortografię, System dostępny w wersji polskiej System umoŝliwia generowanie raportów i zestawień - system umoŝliwia wygenerowanie raportów lub zestawień typu: a) KsiąŜka adresowa, b) Pocztowa KsiąŜka Nadawcza, c) Pisma przychodzące, d) Pisma doręczone, e) Pisma niedoręczone System zapewnia eksport widoków danych z systemu do formatów:.csv,.xls,.pdf,.html. Wszystkie dostarczane komponenty oprogramowania w ramach SOD muszą tworzyć jednolity system informatyczny, w szczególności poprzez: a) wykorzystanie jednej wspólnej bazy danych (struktura tabel musi być jedna, wspólna dla wszystkich komponentów), w szczególności wszystkie dane muszą być zapisywane i odczytywane z jednej bazy danych, b) wykorzystanie wspólnego interfejsu uŝytkownika, c) wykorzystanie wspólnych kartotek wspomagających przez poszczególne komponenty (kartoteka interesantów urzędu, struktura organizacyjna urzędu, rejestry urzędowe), d) wykorzystanie wspólnego i spójnego systemu uprawnień, Str. 19

20 e) jedno miejsce logowania się do poszczególnych komponentów systemu. być wykonany w architekturze trójwarstwowej zapewniać obieg dokumentów zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej zawierać zintegrowanego klienta poczty elektronicznej powinien być wyposaŝony w mechanizmy dokonujące eksportu wybranych danych do Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi standardami formatu danych posiadać statystyki: dokumentów otrzymanych, spraw rozpoczętych, spraw zakończonych ostatecznie, z podziałem na rok, miesiąc, dział, pracownika umoŝliwiać rozproszoną rejestrację wszelkiej korespondencji kaŝdego typu wpływającej do Zamawiającego wraz z załącznikami oraz jej automatycznym numerowaniem w systemie EZD i oznaczaniem kodem kreskowym dokumentu, który wpłynął w wersji papierowej umoŝliwiać wielostronicowe skanowanie dokumentów z poziomu aplikacji oraz rejestrowanie ich formy elektronicznej umoŝliwiać optyczne rozpoznawanie tekstu w dokumentach przechowywanych w formie graficznej i konwersję tych dokumentów do plików tekstowych (obróbka OCR) umoŝliwiać rejestrację treści skanowanych dokumentów po obróbce OCR umoŝliwiać rejestrację i nadzorowanie obiegu korespondencji wewnętrznej Zamawiającego (pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi) udostępniać bazę nadawców i odbiorców korespondencji System zawiera bazę adresową zawierającą dane osób, instytucji, do których często są wysyłane liczne, często o tej samej treści pisma, zaproszenia, Ŝyczenia itp. Dodatkowo istnieje moŝliwość: a) eksportu bazy adresowej do formatu csv i xls w celu tworzenia korespondencji seryjnej; b) nadawania uprawnień pracownikom, którzy będą zarządzać bazą. c) rejestracji historii zmian wprowadzanych w bazie adresowej. d) sortowania zawartości bazy adresowej e) drukowania zawartości bazy adresowej Str. 20

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Minimum 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1 x PCI

Minimum 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1 x PCI 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr 1 Procesor Wersja BOX, z rodziny x86, dwurdzeniowy, 2MB

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) musi być systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo