Oferta na dostawę oprogramowania antywirusowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta na dostawę oprogramowania antywirusowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie"

Transkrypt

1 ZP.34-4/PW/5 Załącznik nr 3 do zapytania z dnia r. Oferta na dostawę oprogramowania antywirusowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Nazwa Wykonawcy.. Adres:.... REGON: NIP:. FAX na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję.... Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów. Telefon:. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia r., na dostawę oprogramowania antywirusowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, składam ofertę na wykonanie całości przedmiotowego zamówienia, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym na następujących warunkach: OFEROWANE OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Producent Nazwa programu i wersja

2 Cena brutto słownie:... PLN Wykonawca deklaruje, iż zaoferowane oprogramowanie spełnia następujące wymagania* * należy postawić znak X w kolumnie TAK lub NIE w wierszu dotyczącym danego wymagania Spełnienie pierwszych dziewięciu punktów wiersze od do 9 (sekcje Ogólne wymagania i licencjonowanie) jest obowiązkowe. L.p. Opis wymagania Punkty TAK NIE Ogólne wymagania. Oprogramowanie antywirusowe klasy biznes z zaporą sieciową monitorowane i zarządzane z 0 - poziomu konsoli centralnego zarządzania. Pełne wsparcie dla systemów operacyjnych: dla oprogramowania do ochrony stacji roboczych: Microsoft Windows XP Home/Professional SP3 (3bit) Microsoft Windows Vista Business (3bit) Microsoft Windows 7 Professional (3bit/64bit) Microsoft Windows 8. Professional (3bit/64bit) - dla serwerów plików: Microsoft Windows Server 003 SBS Microsoft Windows Server 003 R Microsoft Windows Server 008 R Microsoft Windows Server 0 3. Wersja (odmiana) programu antywirusowego dla serwera plików powinna być przystosowana i zoptymalizowana specjalnie do serwerów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania klasycznej wersji dla stacji roboczych do ochrony serwera. 0 -

3 4. Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna w języku polskim 0 - Licencjonowanie 5. Okres aktualizacji oprogramowania lata od daty dostawy 0-6. Liczba wymaganych przez Zamawiającego licencji: 300 na okres 4 miesięcy (85 dla stacji roboczych, 0-5 dla serwerów) 7. W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik ma możliwość pobierania i instalacji najnowszych 0 - wersji oprogramowania i konsoli zarządzającej. 8. W razie konieczności producent ma obowiązek dostarczyć nowe klucze licencyjne, jeśli dotychczasowe 0 - nie będą zgodne z nową wersją programu mimo ważnej licencji. Wsparcie techniczne 9. W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy 0 - technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej, realizowanej w języku polskim przez producenta programu lub autoryzowanego dystrybutora. Informacja o dotychczas stosowanym rozwiązaniu 0. Zamawiający korzystał z oprogramowania AVG Internet Security Business Edition (300 licencji) n/d - - Ochrona antywirusowa stacji roboczych. Ochrona przed wirusami, robakami, trojanami i innymi zagrożeniami. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu botnet, malware, adware, spyware, dialer, narzędzi hakerskich itp. 3. Wbudowana ochrona przed rootkitami 4. Heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych zagrożeń 5. Ochrona przed złośliwym kodem na stronach WWW (np. Java, ActiveX, PHP). 6. Monitor antywirusowy uruchamiany automatycznie w momencie startu systemu operacyjnego komputera działający nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego. 7. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików 8. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu 9. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym 3

4 0. System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak nie wykonywało danego zadania. Możliwość wywoływania skanowania po określonym czasie bezczynności komputera. Możliwość ręcznego określenia dozwolonego użycia zasobów systemowych (np. niskie, średnie, wysokie) podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu 3. Możliwość dynamicznej zmiany użycia zasobów systemowych w zależności od obciążenia systemu przez aplikacje użytkownika 4. Wbudowany moduł skanujący protokoły POP3, SMTP, IMAP niezależnie od klienta pocztowego 5. Skaner poczty może działać też jako dodatek aplikacji poczty (w szczególności programu Microsoft Outlook) 6. Wbudowany moduł skanujący ruch HTTP w czasie rzeczywistym niezależnie od przeglądarki 7. Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS 8. Skaner poczty powinien mieć możliwość zmiany nazwy lub usuwania określonych typów załączników 9. Wbudowany moduł skanujący ruch popularnych komunikatorów internetowych 30. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych 3. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych 3. Skanowanie archiwów i plików spakowanych niezależnie od poziomu ich zagnieżdżenia 33. W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika 34. W przypadku wykrycia wirusa program może automatycznie podejmować zalecane działanie, w tym: 0,5 próbować leczyć, a jeżeli nie jest to możliwe usuwać obiekt rejestrować w dzienniku informację o wykryciu wirusa 0,5 poddać kwarantannie podejrzany obiekt 0,5 wysłanie a do administratora 0,5 35. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach 36. Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu 37. Możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na pewien czas (np. 0 minut) 4

5 38. Możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na pewien czas do ponownego uruchomienia komputera 39. W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji 40. Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera 4. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli 4. Pliki w katalogu kwarantanny muszą być przechowywane w postaci zaszyfrowanej 43. Program powinien posiadać możliwość określenia okresu przechowywania obiektów znajdujących się w kwarantannie 44. Program musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika 45. Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mogą być pomijane podczas procesu skanowania na żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym 46. Program ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie (tzw. ochrona własna) 47. Program musi być zgodny z technologią Microsoft Network Access Protection (NAP) 48. Ochrona rejestrów systemowych odpowiedzialnych za konfigurację przeglądarki Internet Explorer 49. Ochrona rejestrów systemowych odpowiedzialnych za konfigurację innych przeglądarek (w tym Mozilla Firefox) 50. Monitorowanie i ochrona listy uruchamianych aplikacji przy starcie systemu operacyjnego 5. Ochrona przypisania rozszerzeń plików do zadanych aplikacji Aktualizacja 5. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń z Internetu 53. Program musi posiadać możliwość pobierania uaktualnień modułów dla zainstalowanej wersji aplikacji 54. Program powinien posiadać możliwość określenia źródła uaktualnień 55. Program musi posiadać możliwość określenia ustawień serwera proxy w przypadku, gdy jest on wymagany do nawiązania połączenia z Internetem 56. Program powinien posiadać możliwość określenia harmonogramu pobierania uaktualnień, w tym możliwość wyłączenia aktualizacji automatycznej 5

6 57. Program musi posiadać możliwość skonfigurowania automatycznego skanowania pamięci i procesów po aktualizacji bazy sygnatur wirusów 58. Program musi posiadać możliwość skanowania obiektów poddanych kwarantannie po zakończonej aktualizacji bazy sygnatur wirusów 59. Program musi posiadać możliwość cofnięcia ostatniej aktualizacji w przypadku uszkodzenia zestawu uaktualnień 60. Możliwość ręcznego aktualizowania baz definicji wirusów poprzez odrębny plik/pliki dostępne do pobrania na stronie producenta 6. Uaktualnienia definicji wirusów posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie gwarantuje, że pliki te nie zostały zmienione Raportowanie 6. Program powinien posiadać możliwość raportowania zdarzeń informacyjnych 63. Program powinien posiadać możliwość określenia okresu przechowywania raportów Ustawienia aplikacji 64. W trakcie instalacji program ma umożliwiać wybór komponentów, które mają być instalowane 65. Program posiada możliwość zresetowania wszystkich ustawień programu antywirusowego włącznie z regułami stworzonymi przez użytkownika 66. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła 67. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło. 68. Program musi posiadać możliwość wyeksportowania bieżącej konfiguracji programu w celu jej późniejszego zaimportowania na tym samym lub innym komputerze. 69. Program musi posiadać możliwość włączenia/wyłączenia powiadomień określonego rodzaju 70. Program powinien umożliwiać ukrycie przed użytkownikiem interfejsu aplikacji, ikony w pasku systemowym, wpisów w Menu Start oraz na liście zainstalowanych programów Osobista zapora sieciowa 7. Zapora sieciowa oferuje przynajmniej następujące tryby: tryb automatyczny program blokuje cały ruch przychodzący i zezwala tylko na znane, bezpieczne połączenia wychodzące, jednocześnie umożliwia utworzenie dodatkowych reguł przez administratora 6

7 7. tryb interaktywny program pyta się o każde nowe nawiązywane połączenie i automatycznie tworzy dla niego regułę (na stałe lub tymczasowo), 73. tryb oparty na regułach użytkownik/administrator musi ręcznie zdefiniować reguły określające jaki ruch jest blokowany a jaki przepuszczany 74. Reguły zapory osobistej umożliwiają określenie przynajmniej takich parametrów jak: kierunek ruchu port lub zakres portów protokół aplikację adres komputera zdalnego 75. Możliwość zdefiniowania reguł zezwalających na komunikację na określonym porcie niezależnie od reguł dla aplikacji 76. Możliwość tworzenia list sieci zaufanych 77. Możliwość dezaktywacji funkcji zapory sieciowej poprzez trwałe wyłączenie 78. Możliwość tworzenia profili pracy zapory osobistej w zależności od wykrytej sieci 79. Program ma oferować pełne wsparcie zarówno dla protokołu IPv4 jak i dla standardu IPv6 80. System wykrywania włamań działający przez analizę ruchu sieciowego z detekcją prób ataków, anomalii w pracy sieci oraz wykrywaniem aktywności wirusów sieciowych 8. Możliwość zapisywania w dzienniku zdarzeń związanych z zezwoleniem lub zablokowaniem danego typu ruchu. 8. Ochrona pliku hosts przed niepożądanymi wpisami Ochrona serwera plików Windows 83. Ochrona przed wirusami, robakami, trojanami i innymi zagrożeniami 84. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu botnet, malware, adware, spyware, dialer, narzędzi hakerskich itp. 85. Wbudowana ochrona przed rootkitami 86. Heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych zagrożeń 87. Monitor antywirusowy uruchamiany automatycznie w momencie startu systemu operacyjnego komputera działający nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego. 88. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików 7

8 89. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu 90. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym 9. Możliwość ręcznego określenia dozwolonego użycia zasobów systemowych (np. niskie, średnie, wysokie) podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu 9. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych 93. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych 94. Skanowanie archiwów i plików spakowanych niezależnie od poziomu ich zagnieżdżenia 95. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach 96. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. 97. Pliki w katalogu kwarantanny muszą być przechowywane w postaci zaszyfrowanej 98. System antywirusowy może automatyczne wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i tworzyć dla nich odpowiednie wyjątki. 99. Zainstalowanie na serwerze nowych usług serwerowych ma skutkować automatycznym dodaniem kolejnych wyłączeń w systemie ochrony. 00. System antywirusowy ma mieć możliwość zmiany konfiguracji oraz wymuszania zadań z poziomu linii komend (CLI) Centralne zarządzanie 0. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, zaporą osobistą i innymi modułami programu zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci 0. Monitorowanie i zarządzanie z poziomu konsoli centralnego zarządzania zarówno stacji roboczych jak i serwerów plików 03. Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających (serwer główny i serwery podrzędne). 04. Możliwość zainstalowania zapasowego serwera zarządzającego, przejmującego automatycznie funkcje serwera głównego w przypadku awarii lub odłączenia serwera głównego 05. Serwer centralnego zarządzania musi oferować możliwość instalacji na systemach Windows Server 003, 008, 0 8

9 06. Serwer centralnego zarządzania musi oferować możliwość instalacji na systemach z rodziny Linux 07. Możliwość pobrania ze strony producenta serwera zarządzającego w postaci gotowej maszyny wirtualnej w formacie możliwym do zaimportowania przez wirtualizator XenServer 08. Możliwość zminimalizowania obciążenia serwera poprzez ograniczenie ilości jednoczesnych procesów synchronizacji, aktualizacji i przesyłania plików do stacji roboczych. 09. System administracji zdalnej ma oferować własny silnik bazodanowy lub zapewnić możliwość współpracy z zewnętrznymi darmowymi motorami baz danych (np. MySQL czy MS SQL Express) 0. Dostęp do konsoli centralnego zarządzania odbywa się z poziomu interfejsu WWW lub za pomocą dedykowanej aplikacji. Interfejs użytkownika konsoli centralnego zarządzania w języku polskim.. Narzędzie musi być kompatybilne z protokołami IPv4 oraz IPv6. 3. System powinien umożliwiać zarządzanie komputerami położonymi w różnych podsieciach 4. Zdalne zarządzanie obiektami poddanymi kwarantannie oraz podejmowanie odpowiednich działań (np. przywracanie, usuwanie itp.). 5. System zdalnego zarządzania powinien umożliwiać zdalne wyłączanie oraz restartowanie komputerów. 6. Komunikacja z konsolą powinna być zabezpieczona za pośrednictwem protokołu szyfrowanego 7. Komunikacja pomiędzy serwerem administracyjnym a stacjami klienckimi musi być dodatkowo zabezpieczona za pomocą certyfikatów lub haseł. 8. Możliwość tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji baz sygnatur oraz pakietów instalacyjnych na serwerze centralnego zarządzania i udostępnienia go stacjom roboczym w sieci lokalnej 9. Możliwość tworzenia wielu kont dostępu do systemu centralnego zarządzania dla różnych użytkowników (w tym możliwość nadaniu danemu użytkownikowi ograniczonych praw) 0. Opcja dodawania użytkowników zintegrowanych z usługą Active Directory. Możliwość tworzenia grup komputerów i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnych.. Edytor konfiguracji polityki musi umożliwiać dostęp do wszystkich zaawansowanych ustawień konfiguracyjnych dostępnych w programie zabezpieczającym na stacji roboczej 3. Moduł generowania raportów i statystyk z pracy systemu antywirusowego i stanu ochrony antywirusowej na zarządzanych komputerach 4. Możliwość eksportu powyższych raportów z pracy systemu do pliku 9

10 5. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wysłania powiadomień i alertów za pośrednictwem wiadomości 6. Raporty z pracy systemu antywirusowego i stanu ochrony generowane i wysyłane zgodnie z określonym interwałem bądź harmonogramem 7. Możliwość wysyłania wiadomości (powiadomienia, alerty, raporty) na różne adresy mailowe lub grupy adresów 8. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość wysłania powiadomienia za pośrednictwem komunikatu SNMP 9. Serwer administracyjny musi oferować możliwość konfiguracji własnej treści komunikatu w powiadomieniu owym. 30. Serwer administracyjny musi oferować możliwość agregacji identycznych powiadomień występujących w zadanym przez administratora okresie czasu 3. Narzędzie administracyjne musi być wyposażone w mechanizm wyszukiwania zarządzanych komputerów na podstawie co najmniej nazwy komputera i adresu IP 3. Możliwość importu struktury drzewa z Microsoft Active Directory 33. Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych 34. Możliwość przeprowadzenia instalacji zdalnej programu antywirusowego na stacjach roboczych w sieci 35. Zdalna instalacja oprogramowania możliwa przy pomocy dowolnego konta z uprawnieniami administratora 36. Konsola zarządzania umożliwia stworzenie spersonalizowanego pakietu instalacyjnego dla klienta w formacie Microsoft Installer (MSI) 37. Możliwość odinstalowania programów antywirusowych innych firm 38. Możliwość blokowania (wymuszenia) ustawień konfiguracyjnych stacji roboczych w celu uniemożliwienia ich modyfikacji przez użytkowników 39. Możliwość uruchomienia aktualizacji stacji roboczych oraz wymuszenia skanowania komputera na żądanie 40. Odczyt informacji o zasobach stacji (procesor i jego taktowanie, ilość pamięci RAM i ilość miejsca na dysku z konsoli centralnego zarządzania 4. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej listy zainstalowanego na stacjach/serwerach oprogramowania 0

11 4. Możliwość odinstalowania dowolnej aplikacji znajdującej się w rejestrze aplikacji użytkownika komputera 43. Serwer powinien informować o stanie licencji programu antywirusowego (ważność, ilu stanowiskową licencję posiada użytkownik i stale nadzorować ile licencji spośród puli zostało już wykorzystane). 44. Możliwość automatycznej aktualizacji licencji na stacjach roboczych. 45. Serwer administracyjny musi posiadać możliwość dodania dowolnej ilości licencji obejmujących różne wersja programu antywirusowego 46. System zdalnego zarządzania powinien umożliwiać uruchomienie wyłączonych komputerów przed wykonaniem odpowiednich zadań administracyjnych (z wykorzystaniem funkcji Wake-On-LAN) 47. Możliwość przesłania komunikatu, który wyświetli się na ekranie wybranej stacji roboczej lub grupie stacji roboczych 48. Konsola zdalnego zarządzania powinna umożliwiać automatyczne i regularne tworzenie kopii zapasowej danych serwera zarządzającego, która umożliwi przywrócenie w pełni działającego systemu zarządzania. Nośnik ratunkowy 49. Możliwość utworzenia (lub pobrania gotowego obrazu ISO z serwerów producenta) płyty CD/DVD lub nośnika USB umożliwiającego przeskanowanie dysków komputera bez uruchamiania systemu zainstalowanego na dysku. 50. Nośnik ratunkowy musi posiadać możliwość aktualizacji sygnatur z Internetu lub z dysku lokalnego/innego nośnika np. usb. 5. System antywirusowy uruchomiony z nośnika ratunkowego ma pracować w trybie graficznym Dokumentacja i dodatkowe wsparcie techniczne 5. Pomoc w programie (help) dostępna w języku polskim 53. Dokumentacja do programu (instrukcje do pobrania) dostępne w języku polskim 54. Oprogramowanie powinno zawierać możliwość wysłania podejrzanego obiektu do producenta oprogramowania antywirusowego w celu analizy. 55. Program musi posiadać możliwość utworzenia z poziomu interfejsu aplikacji dziennika diagnostycznego na potrzeby pomocy technicznej 56. Do wysłania próbki zagrożenia do laboratorium producenta aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego wykorzystywanego na komputerze użytkownika Ochrona przed spamem 57. Ochrona antyspamowa dla najpopularniejszych programów pocztowych

12 58. Pełna integracja z Microsoft Outlook (od wersji 003 do aktualnej) antyspamowe funkcje programu dostępne bezpośrednio z paska menu programu pocztowego. 59. Możliwość filtrowania wiadomości w oparciu o listy RBL 60. Możliwość wpisania do białej listy wszystkich kontaktów z książki adresowej programu pocztowego. 6. Możliwość ręcznej zmiany klasyfikacji wiadomości spamu na pożądaną wiadomość i odwrotnie oraz ręcznego dodania wiadomości do białej i czarnej listy z wykorzystaniem funkcji programu zintegrowanych z programem pocztowym 6. Program ma umożliwiać współpracę w swojej domyślnej konfiguracji z folderem Wiadomości śmieci obecnym w programie Microsoft Outlook. 63. Możliwość zdefiniowania dowolnego Tag-u dodawanego do tematu wiadomości zakwalifikowanej jako spam 64. Możliwość tworzenia raportów z modułu ochrony przed spamem Kontrola dostępu do stron internetowych 65. Moduł kontroli dostępu do stron internetowych umożliwiający blokowanie przeglądania wybranych witryn. 66. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony. 67. Możliwość aplikowania różnych reguł w zależności od zalogowanego użytkownika systemu operacyjnego. 68. Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez administratora 69. Aplikacja musi posiadać możliwość filtrowania url w oparciu o przygotowane przez producenta kategorie stron (w tym m.in. materiały dla dorosłych, sieci społecznościowe, serwery proxy, hazard, zakupy, gry) 70. Lista adresów url znajdujących się w poszczególnych kategoriach musi być na bieżąco aktualizowana przez producenta. 7. Możliwość definiowania reguł blokujących bądź zezwalających na wyświetlanie określonej treści na wybranej stronie lub wszystkich stronach w zależności od kategorii danych: pliki wideo, audio, archiwa itd. 7. Program musi posiadać także możliwość dodania komunikatu i grafiki w przypadku zablokowania określonej w regułach witryny

13 73. Możliwość tworzenia raportów z modułu kontroli dostępu do stron internetowych Kontrola urządzeń 74. Moduł kontroli urządzeń zapewniający możliwość zezwolenia lub zablokowania dostępu do urządzeń zewnętrznych (np. napędy USB, urządzenia bluetooth, czytniki kart pamięci, napędy CD/DVD, stacje dyskietek). 75. Moduł kontroli urządzeń umożliwia dodanie zaufanego urządzenia poprzez podanie jego identyfikatora sprzętowego 76. Moduł kontroli urządzeń umożliwia dodanie zaufanego urządzenia poprzez podanie jego numeru seryjnego 77. Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do podłączanego urządzenia. 78. Aplikacja ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika 79. Użytkownik, ma możliwość wysłania do administratora zgłoszenia z prośbą o umożliwienie dostępu do zablokowanego urządzenia Wykrywanie luk i aktualizowanie aplikacji 80. Monitor wykrywania luk w systemie operacyjnym MS Windows 8. Monitor wykrywania luk w aplikacjach zainstalowanych na stacji roboczych 8. Możliwość aktualizowania aplikacji firm trzecich (w tym Microsoft, Adobe, Oracle, Mozilla) 83. Administrator ma możliwość wykluczenia aplikacji, które mają nie podlegać aktualizacji 84. Wsparcie modułu przez system zdalnego zarządzania, który powinien wyświetlać szczegółowe informacje na temat wykrytych luk w oprogramowaniu na zarządzanych komputerach oraz ich naprawę Funkcje dodatkowe 85. Bezpieczne kasowanie plików (tzw. niszczarka plików) uniemożliwiające ich późniejsze odzyskanie 86. Możliwość szyfrowania i ochrona hasłem prywatnych plików 3

14 . Zamówienie wykonamy w terminie do 4 dni od dnia podpisania umowy.. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zawrzemy umowę zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i załącznikach do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.. dnia r (Podpis i pieczęć lub czytelny podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 4

ZP.341-4/PW/15 Załącznik nr 1 do zapytania z dnia 04.05.2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZP.341-4/PW/15 Załącznik nr 1 do zapytania z dnia 04.05.2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP.344/PW/5 Załącznik nr do zapytania z dnia 04.05.05 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa oprogramowania antywirusowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Nazwy i kody stosowane we

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kody CPV: 48760000-3 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej) WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kody CPV: 48760000-3 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej) WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kody CPV: 48760000-3 (Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-7/PW/13 WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE (Niespełnienie któregokolwiek z

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Z CENTRALNĄ KONSOLĄ ADMINISTRACYJNĄ

KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Z CENTRALNĄ KONSOLĄ ADMINISTRACYJNĄ Załącznik nr 1 do SIWZ zam. publiczne nr PUP.AO.271.7.2013.MZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚĆ I KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ Obudowa maksymalna wysokość 1U umożliwiająca montaż w szafie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 4876000-0 pakiety oprogramowania antywirusowego Załącznik nr do SIWZ po zmianach z dn. 20.07.207 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę

WZP/WO/D-332-65/15 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę WZP/WO/D-332-65/15 Załącznik nr 1 do SIWZ, dnia r. Pieczęć Wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa Ja (My), Imiona i nazwiska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.)

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) WZP/WI/D-332-7/16 Załącznik nr 1 do SIWZ, dnia r. Pieczęć Wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) Ja (My), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne:

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na: dostawę oprogramowania do ochrony stacji roboczych Windows i oprogramowania zabezpieczającego serwery linux wraz z centralną konsolą zarządzającą I. Założenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup dla 1393 użytkowników przedłużenia licencji, posiadanej przez Zamawiającego, do oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego do stacji roboczych oraz serwerów wraz z konsolą do centralnej, zdalnej administracji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODR 8/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: I. Licencja na 20 zdalnych dostępów (pulpit zdalny RDP) do serwera Windows 2008 serwer, określonych numerem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia PUP.WO.271.9.PJ.2013 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia na Zakup i dostawę serwisu do urządzeń bezpieczeństwa sieciowego oraz oprogramowania antywirusowego do Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery:

Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery: Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery: Stacje i serwery Windows 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows NT 4.0 z sp6 /2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/Windows

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego należy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Stacje robocze i serwery Windows

Załącznik nr 6. Stacje robocze i serwery Windows Załącznik nr 6 Wymagania jakie musi spełniać oprogramowanie w zakresie pozycji nr 1-350 sztuk licencji - specyfikacja na stacje robocze i serwery wraz z konsolą do centralnej administracji (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus)

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32-

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ul. Warszawska 24, 31-155 KRAKÓW Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: 2011-11-28 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO

SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO dostawa oprogramowania Załącznik Nr 1.1B SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO 1. Adobe Creative Suite 6 Master Collection lub równoważny 2. Corel Draw X7 Graphics Suite PL Win Box lub równoważny

Bardziej szczegółowo

ArcaVir 2008 System Protection

ArcaVir 2008 System Protection ArcaVir 2008 System Protection ARCAVIR 2008 SYSTEM PROTECTION to oprogramowanie typu Internet Security stanowiące pełne zabezpieczenie przed zagrożeniami z Internetu i sieci LAN. OCHRONA ANTYWIRUSOWA Silnik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery:

Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery: Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery: Stacje Windows (to samo dotyczy serwerów Windows) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Zamawiający i adres siedziby: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B 65-514 Zielona Góra NIP: 973-06-07-989 REGON: 970779541 Znak sprawy: Or/K.2301.1.2015 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Aktualizacja i rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Aktualizacja i rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego Zamawiający: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe ul. Wólczańska 175 90-924 Łódź Nr postępowania: CK 8/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Aktualizacja i rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Ochrona antywirusowa i antyspyware

SPECYFIKACJA Ochrona antywirusowa i antyspyware SPECYFIKACJA 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows XP SP3/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update/10 2. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. 3. Wersja programu dla stacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Stacje Windows (to samo dotyczy serwerów Windows)

Załącznik nr 6. Stacje Windows (to samo dotyczy serwerów Windows) Załącznik nr 6 Wymagania jakie musi spełniać oprogramowanie w zakresie pozycji nr 2 20 sztuk licencji - specyfikacja na stacje robocze i serwery wraz z konsolą do centralnej administracji: (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe: Ochrona antywirusowa i antyspyware

Podstawowe: Ochrona antywirusowa i antyspyware Załącznik 2 Specyfikacja oprogramowania Licencje oprogramowania antywirusowego wraz z firewall dla 70 komputerów, w tym 67 stacji roboczych oraz 3 serwerów. Oprogramowanie powinno spełniać kryteria: Podstawowe:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Wymagania odnośnie oprogramowania antywirusowego:

Opis przedmiotu zamówienia: Wymagania odnośnie oprogramowania antywirusowego: Opis przedmiotu zamówienia: Odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe Eset Endpoint Antywirus wraz z wymaganym rozszerzeniem lub zmianą obejmującą poniższe wymagania: Obecnie Gmina Miasto Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego Zamawiający: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe ul. Wólczańska 175 90-924 Łódź Nr postępowania: CK 8/2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Aktualizacja licencji

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi: Pytanie nr 1 do SIWZ:

Zapytania i odpowiedzi: Pytanie nr 1 do SIWZ: Urząd Pracy Zapytania i odpowiedzi: Pytanie nr 1 do SIWZ: POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, tel. (033) 844 41 45, 842 49 07, 842 57 71 e-mail:poczta@pup.oswiecim.pl

Bardziej szczegółowo

2. Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie na 30 licencji pod system Windows i 2 licencje pod system Linux o następujących wymaganiach

2. Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie na 30 licencji pod system Windows i 2 licencje pod system Linux o następujących wymaganiach Pyskowice 17.04.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Nr zadania 2/poza/2012 1. Szpital Powiatowy w Pyskowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Instrukcja krok po kroku Centrum akcji program antywirusowy. Strona 1 z 9 Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Logowanie do konta lokalnego Administrator Start Panel sterowania Widok według:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych.

Wymagania dotyczące systemu ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych. Załącznik 1 Wymagania dotyczące systemu ochrony anty wirusowej z zaporą ogniową dla stacji roboczych. 1. Ochrona antywirusowa stacji roboczych: - Microsoft Windows Vista (32-bit i 64-bit) - Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Znak ZP 3/2015 N R S P R A W Y 3 / 2 0 1 5. dr med. Zbigniew J. Król Dyrektor Szpitala ...

Znak ZP 3/2015 N R S P R A W Y 3 / 2 0 1 5. dr med. Zbigniew J. Król Dyrektor Szpitala ... N R S P R A W Y 3 / 2 0 1 5 Z A Ł Ą C Z N I K N R 4 D O S I W Z U M O W A N R / U / Z P / 2 0 1 5 ( P R O J E K T ) zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 87556-2010 data 26.03.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Zestaw XI Oprogramowanie antywirusowe oraz oprogramowanie do szyfrowania dyskow wraz z konsolami do zarządzania

Zestaw XI Oprogramowanie antywirusowe oraz oprogramowanie do szyfrowania dyskow wraz z konsolami do zarządzania Zestaw XI Oprogramowanie antywirusowe oraz oprogramowanie do szyfrowania dyskow wraz z konsolami do zarządzania Ilość licencji oprogramowania antywiruswego: 2200 szt. gdzie co najmniej 25 % z tej puli

Bardziej szczegółowo

PCFE 3421/16/10 Nowy Sącz, dnia 31 marca 2010 r.

PCFE 3421/16/10 Nowy Sącz, dnia 31 marca 2010 r. PCFE 3421/16/10 Nowy Sącz, dnia 31 marca 2010 r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania komputerowego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DO OCHRONY STACJI ROBOCZYCH I SERWERÓW LICENCJA NA 12 MIESIĘCY DLA 14 SERWERÓW I 500 STACJI ROBOCZYCH.

OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DO OCHRONY STACJI ROBOCZYCH I SERWERÓW LICENCJA NA 12 MIESIĘCY DLA 14 SERWERÓW I 500 STACJI ROBOCZYCH. Załącznik nr.1 do umowy nr. UR.BI.ISI.2141.0006.2013.JP DOSTAWA WRAZ Z WDROŻENIEM NA STACJACH KLIENCKICH I SERWERACH OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DO OCHRONY STACJI ROBOCZYCH I SERWERÓW LICENCJA NA 12

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr CSIOZ/../2011

Wzór umowy. UMOWA Nr CSIOZ/../2011 Wzór umowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA Nr CSIOZ/../2011 zawarta w dniu..2011 r. pomiędzy: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Aktualizacja i rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Aktualizacja i rozszerzenie licencji oprogramowania antywirusowego Zamawiający: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe ul. Wólczańska 175 90-924 Łódź Nr postępowania: CK 16/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Aktualizacja i rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11 Warszawa, dnia 8 grudnia 2011 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 BAF-VI-2374-1-72/11 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

ochrony sieci komputerowej, dla wszystkich stanowisk komputerowych uczelni ok. 3 500 stanowisk.

ochrony sieci komputerowej, dla wszystkich stanowisk komputerowych uczelni ok. 3 500 stanowisk. Olsztyn: Dostawa oprogramowania dla Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Numer ogłoszenia: 22803-2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. W ramach zamówienia zostanie zakupiony system zabezpieczający przed złośliwym oprogramowaniem dla

Bardziej szczegółowo

Razem brutto:... (słownie:... zł.) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. graniczny (podać) 1 2 3 WaŜne informacje

Razem brutto:... (słownie:... zł.) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. graniczny (podać) 1 2 3 WaŜne informacje ... (Pieczęć oferenta) SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA Załącznik 1.1 do SIWZ Pakiet nr 1.1 Zakup licencji na 3 lata systemu Antywirusowego ESET NOD 32 Business Edition Suite lub równowaŝnego Lp. Nazwa Ilość

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia stanowi 85 licencji oprogramowania antywirusowego w tym min 2 na serwery Linux, min 5 na serwery Windows Enterprise 2008 R2 oraz

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych)

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) SYSTEM OPERACYJNY I JEGO OTOCZENIE System operacyjny/wersja, uaktualnienia, klucz produktu Stan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

I. Formularz cenowy i parametrów technicznych oferowanych przedmiotów załącznik nr 6 do SIWZ

I. Formularz cenowy i parametrów technicznych oferowanych przedmiotów załącznik nr 6 do SIWZ I. Formularz cenowy i parametrów technicznych oferowanych przedmiotów załącznik nr 6 do SIWZ L.p. Opis Oferowany producent Oferowany model (oznaczenie typu) Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 200 licencji oprogramowania ESET Endpoint Antivirus NOD32 SUITE lub równoważnego, przeznaczonego dla stacji roboczych i serwerów, zapewniającego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Znak ZP 3/2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez

Znak ZP 3/2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Kraków, dnia 19 lutego 2015 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: Dostawa oprogramowania dla Jednostek

Olsztyn: Dostawa oprogramowania dla Jednostek Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 22803-2011 z dnia 2011-01-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Dostawa oprogramowania dla Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Kraków ul. Jasnogórska 11, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Zakup oraz dostawę licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY

GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczno-funkcjonalne 300 licencji programu antywirusowego

Parametry techniczno-funkcjonalne 300 licencji programu antywirusowego Znak: WSZ.DZP.261.2.18.2017 Załącznik do zapytania ofertowego Parametry techniczno-funkcjonalne 300 licencji programu antywirusowego Opis przedmiotu zamówienia pakietu bezpieczeństwa na serwery i stacje

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ /2016 Wieluń, dn r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 tys. EURO

Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ /2016 Wieluń, dn r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 tys. EURO Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30-19 /2016 Wieluń, dn. 12.10.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 tys. EURO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Nazwa Urząd Miejski w Łowiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowy Sącz: PCFE 3421/16/10 Zamówienie na dostawę oprogramowania komputerowego w ramach projektu WND-POKL 06.01.01-12-011/09 Generacja 45+atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stalowawola.pl/?c=mdprzetargi-cmpokaz-1203 Stalowa Wola: Dostawa oprogramowania antywirusowego,

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie o wymaganiach i parametrach zgodnych lub o wyższych albo równoważnych, określonych poniżej.

Oprogramowanie o wymaganiach i parametrach zgodnych lub o wyższych albo równoważnych, określonych poniżej. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Oprogramowanie antywirusowe wraz z konsolą administracyjną dla 340 stacji roboczych, 10 serwerów, z zapewnieniem rocznej aktualizacji. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej.

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej. zadanie nr 3 specyfikacja techniczna 1. Nazwa zadania nr 3. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla pracowni komputerowej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka komputera

Diagnostyka komputera Diagnostyka komputera Lista prawdopodobnych przyczyn usterki komputera na podstawie opisu objawów System może być zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem np. wirusy, spyware, adware, robaki, trojany, keyloggery.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Dostawa licencji oprogramowania systemu antywirusowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach, przeprowadzenie wdrożenia dostarczonego oprogramowania oraz przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Technik informatyk pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Informacje dla nauczyciela sprawdzającego prace egzaminacyjne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX 90-965 Łódź, ul. M. Skłodowskiej Curie 3 Sprawa nr: 2/ZP/KOMP/2012 Łódź, dnia 05.01.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Generacja paczki instalacyjnej F-Secure Client Security/Client Security Premium

Generacja paczki instalacyjnej F-Secure Client Security/Client Security Premium Generacja paczki instalacyjnej F-Secure Client Security/Client Security Premium W celu zainstalowania oprogramowania F-Secure Client Security na stacjach końcowych, należy przy pomocy konsoli zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21.04.2010 r.

Warszawa, dnia 21.04.2010 r. Warszawa, dnia 21.04.2010 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4675/JP/10 na dostawę bezterminowej licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Ministerstwa Zdrowia na podstawie art. 39 ustawy z 29

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 tys. EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 tys. EURO Nr sprawy: SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 19/ A /2016 Wieluń, dn. 31.10.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 tys. EURO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Zał do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zał do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. 5.6. do SIWZ Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu Rozwińmy żagle szans- podniesienie jakości

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus

Bardziej szczegółowo