DHT Distributed Hash Table (Rozproszona Tablica Mieszająca)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DHT Distributed Hash Table (Rozproszona Tablica Mieszająca)"

Transkrypt

1 DHT Distributed Hash Table (Rozproszona Tablica Mieszająca) Janina Mincer-Daszkiewicz Systemy rozproszone MSUI, II rok

2 Wikipedia Materiały i rysunki zaczerpnięto z następujących źródeł Bogata lista odsyłaczy: Ion Stoica, Robert Morris, David Karger, M. Frans Kaashoek, Hari Balakrishnan, Chord: A Scalable Peer-topeer Lookup Service for Internet Applications, MIT, SIGCOMM 01, August 2731, 2001 Strona domowa projektu Chord: G. Urdaneta, G. Pierre, M. van Steen, A Survey of DHT Security Techniques, 2

3 Inne źródła Maciej Bryński, seminarium SR 2005/06 Paweł Wiejacha, seminarium SR 2009/10 Designing and Implementing Scalable Applications with Memcached and MySQL, MySQL White Paper 3

4 Wprowadzenie DHT to klasa zdecentralizowanych systemów rozproszonych zapewniających usługę wyszukiwania (ang. lookup) podobną do tablicy mieszającej DHT przechowuje pary (klucz, wartość), każdy węzeł może efektywnie odszukać wartość związaną z danym kluczem Węzły wspólnie odpowiadają za utrzymywanie odwzorowania kluczy w wartości Główna cecha: skalowalność, mimo częstego dołączania i odłączania węzłów oraz awarii 4

5 Wprowadzenie - 2 DHT zapewnia infrastrukturę, która pozwala na budowanie bardziej złożonych usług: rozproszone systemy plików, współdzielenie plików na zasadzie P2P, rozproszone zarządzanie treścią, usługi nazewnicze, cooperative web caching, multicast, instant messaging Pierwsza implementacja: w 1998 the Beyond Browsers; w 2001 cztery systemy CAN, Chord, Pastry, Tapestry DHT a DNS czym się różnią? 5

6 Wprowadzenie - 3 Badania nad DHT prowadzono oryginalnie w celu zastosowania w sieciach P2P takich jak Napster, Gnutella, Freenet Systemy te różnią się sposobem wyszukiwania danych w sieci: Napster: centralny serwer indeksujący, dołączający węzeł wysyła do niego listę lokalnie przechowywanych plików (pojedynczy punkt awarii, problemy prawne) Gnutella: (flooding) każdy komunikat z pytaniem o dane wysyłany do wszystkich węzłów (gorsza wydajność) Freenet: także w pełni rozproszony, z każdym plikiem związany klucz, pliki z podobnymi kluczami gromadzone na podobnym zbiorze węzłów, nie gwarantuje odszukania danych 6

7 Cechy Decentralizacja Węzły kolektywnie tworzą system, bez centralnej koordynacji Skalowalność System ma działać wydajnie także dla tysięcy i milionów węzłów Odporność na awarie System ma działać stabilnie mimo ciągłego dołączania i odłączania oraz awarii węzłów Niskie koszty administrowania Udaje się to osiągnąć, gdyż każdy węzeł musi się komunikować tylko z kilkoma innymi węzłami w systemie zwykle O(log n), gdzie n to liczba uczestników Musi spełniać także inne wymagania: równoważenie obciążenia, zapewnienie integralności danych, wydajność 7

8 Sieci P2P Zastosowanie DHT BitTorrent rozproszone trackery, Gnutella, Overnet, KAD emule, MLDonkey Rozproszone systemy plików CFS (Cooperative File System), OceanStore składowanie danych w PlanetLab, Mnemosyne - steganograficzny system plików, PAST Sieci anonimowe Freenet - censorship-resistant distributed data store, GNUnet, Perfect Dark - japoński anonimowy P2P Rozproszone buforowanie w sieci, Systemy CDN CoDeeN - distributed webcache w PlanetLab, Coral Content Distribution Network - webcache/cdn 8

9 Zastosowanie DHT - 2 Umożliwia rozproszone odszukiwanie dowolnych zasobów: współdzielenie plików: w DHT przechowuje się skrót (hash) pliku i skróty słów kluczowych skojarzonych z plikiem odszukiwanie ludzi (np. w programach typu GG): w DHT przechowuje się skrót nazwiska i skrót klucza publicznego dostarczanie usługi (np. rozproszony backup): w DHT przechowuje się skrót z krótkim opisem usługi Zwykle korzysta się z bezpiecznych funkcji skrótu, takich jak MD5 i SHA1 9

10 Struktura Podstawą DHT jest przestrzeń kluczy, np. zbiór 160-bitowych napisów (nazw plików) Przestrzeń kluczy jest dzielona pomiędzy węzły sieci Węzły są łączone za pomocą overlay network, która umożliwia znalezienie właściciela dowolnego klucza w przestrzeni kluczy Żeby przechować plik w DHT generuje się skrót nazwy klucz k. Do dowolnego węzła uczestniczącego w DHT wysyła się komunikat put(k, data). Komunikat jest przesyłany po sieci overlay, aż trafi do węzła odpowiedzialnego za klucz k. Ten węzeł zapamiętuje k i dane Dowolny klient może wywołać get(k) w celu odczytania danych. Usunięcie lub dodanie węzła zmienia jedynie zbiór kluczy będących w posiadaniu sąsiadów tego węzła. Overlay network to zbiór adresów przechowywanych w każdym węźle (finger table w Chord), czyli zbiór tablic rutowania 10

11 Protokoły rutowania Protokoły opisane po raz pierwszy w 2001 Chord (temu przyjrzymy się dokładniej) CAN Content Addressable Network Pastry Tapestry Protokoły opisane po 2001 Kademlia DKS Distributed K-ary System Bamboo 11

12 Chord Ustalone m (np. 160) liczba bitów identyfikatora. Maksymalnie 2 m węzłów (oznaczmy jako n) chordkey(key) = mbithashfun(key) myid = chordkey(myip) Węzły rozkładamy na okręgu mod 2 m Za klucz K odpowiedzialny jest węzeł o ID >= K mod 2 m Węzły są mniej więcej równomiernie obciążone Podczas dołączania i odłączania węzłów może nastąpić migracja danych (co najwyżej O(1/n)), wymaga O(log 2 n)komunikatów Czasy operacji Wyszukiwanie klucza O(log n) Podłączanie do sieci O(log 2 n) Odłączenie od sieci O(log 2 n) 12

13 Chord przykładowa sieć N to węzeł sieci, K to klucz 13

14 Chord struktury danych Każdy węzeł w sieci przechowuje następujące informacje o sieci: następnik kolejny węzeł na okręgu poprzednik poprzedni węzeł na okręgu tablice finger[k] = successor(myid+2 k-1 ), dla k = 1.. log(m) (dla danego k węzeł, który jest w odległości >= 2 k od naszego) Nie wymaga się jak widać, żeby każdy węzeł znał każdy inny (lepsza skalowalność) Całkowity rozmiar struktur danych w węźle to O(log(n)). Istotne jest, żeby te informacje były aktualne 14

15 Chord przykładowa sieć Tablice finger[k] dla przykładowej sieci 15

16 Chord przykładowa sieć Wyszukiwanie klucza 54: lookup(54) 16

17 Chord przykładowe wyszukiwanie Każdy krok wyszukiwania zmniejsza odległość o połowę Oczekiwany czas wyszukiwania O(log (n)) 17

18 Notacja finger[k].start.interval Chord definicje Definicja (n+2 k-1 ) mod 2 m, 1<= k <= m [finger[k].start, finger[k+1].start).node Pierwszy węzeł >= n.finger[k].start successor predecessor Następny węzeł na liście cyklicznej identyfikatorów; finger[1].node Poprzedni węzeł na liście cyklicznej identyfikatorów 18

19 Chord przykładowa sieć 2 Przykładowa sieć dla n = 3 zawierająca 3 klucze 19

20 Chord przykładowa sieć 2 Tablice finger[k] dla przykładowej sieci 20

21 Chord własności Twierdzenie Dla dowolnego zbioru N węzłów i K kluczy, z dużym prawdopodobieństwem: 1. Każdy węzeł jest odpowiedzialny za co najwyżej (1+eps)K/N kluczy 2. Kiedy (N+1)-szy węzeł dołącza lub odłącza od sieci, odpowiedzialność za O(K/N) węzłów zmienia miejsce (tylko w odniesieniu do węzła dołączającego lub odłączanego) Cechy 1. Każdy węzeł przechowuje informacje tylko o niewielkiej liczbie innych węzłów; wie więcej o węzłach położonych bliżej i mniej o węzłach położonych dalej 2. Tablica rutowania węzła nie zawiera dość informacji, by określić następnika dowolnego węzła K. Na przykład węzeł 3 w podanym przykładzie nie zna następnika węzła 1 (nie ma 1 w tablicy rutowania węzła 3). 3. Taki węzeł szuka węzła o identyfikatorze bliższym K niż własny 21

22 Chord wyszukiwanie klucza Wyszukiwanie klucza odpowiada znalezieniu następnika dla id // poproś węzeł n o znalezienie następnika dla id n.findsuccessor(id) n = FindPredecessor(id) return n.successor; // poproś węzeł n o znalezienie poprzednika dla id n.findpredecessor(id) n1 = n; while (id in (n1, n1.successor)) n1 = n1.closestprecedingfinger(id); return n1; // przekaż najbliższy finger poprzedzający id n.closestprecedingfinger(id) for i = m downto 1 if (finger[i].node i (n, id)) return n; return finger[i].node; 22

23 Chord wyszukiwanie przykład Załóżmy, że węzeł 3 chce znaleźć następnika dla identyfikatora 1 Ponieważ 1 należy do cyklicznego przedziału [7,3), więc należy do 3.finger[3].interval. Pobieramy wartość z trzeciej pozycji w tabeli finger, czyli 0 Ponieważ 0 poprzedza 1, więc węzeł 3 prosi węzeł 0 o znalezienie następnika dla 1. Węzeł 0 znajdzie w swojej tabeli, że następnikiem dla 1 jest 1 i przekaże 1 do 3 23

24 Chord dynamiczne zmiany sieci Żeby zapewnić możliwość znalezienia każdego węzła w sieci, Chord musi zachowywać dwa niezmienniki: Zachowuje się poprawnie informacje o następnikach Dla każdego klucza k, za k jest o odpowiedzialny węzeł successor(k) Dla uproszczenia ograniczamy się do sytuacji gdy dołącza do sieci jeden węzeł 24

25 Chord dołączenie węzła do sieci Do sieci dołącza węzeł n. Trzeba wykonać następujące czynności: Inicjuj predecessor i finger dla n Popraw predecessor i finger istniejących węzłów, żeby uwzględniały dołączenie n Zawiadom wyższą warstwę oprogramowania, żeby przekazała stan (tzn. wartości) związane z kluczami, za które jest teraz odpowiedzialny węzeł n (w praktyce wystarczy pobrać je z następnika n) Zakładamy, że nowy węzeł sam ustali adres jakiegoś istniejącego węzła n1 25

26 Chord dołączenie węzła do sieci Inicjuj predecessor i finger dla n n prosi następnika o kopię pełnej tabeli finger i o predecessor. Na bazie tego buduje własne tablice Podejście naiwne: n wykonuje find_successor dla każdej z m pozycji w tablicy finger (koszt: O(m log n)) Efektywniej: n sprawdza, czy finger dla i jest poprawnym finger dla (i+1). Ta jest, gdy finger[i].interval jest pusty, a więc finger[i].node >= finger[i+1].start (koszt: O(log n) Popraw finger dla istniejących węzłów Węzeł n stanie się i-tym finger węzła p, gdy p poprzedza n o co najmniej 2 i-1, i-ty finger węzła p następuje po n. 26

27 Chord dołączenie węzła do sieci Tablice finger[k] po dołączeniu nowego węzła (czarne zmienione, szare bez zmian) 27

28 Chord odłączenie węzła z sieci Tablice finger[k] po odłączeniu istniejącego węzła 28

29 Zalety dobra wydajność Wady Chord podsumowanie skomplikowana implementacja duża wrażliwość na awarie węzłów brak równoległości przy wyszukiwaniu 29

30 Memcached Rozproszony system buforowania ogólnego przeznaczenia. Często używany w celu przyspieszenia aplikacji webowych pobierających duże ilości danych z bazy. Dane i obiekty są buforowane w pamięci RAM API Memcached dostarcza olbrzymią tablicę mieszającą rozproszoną pomiędzy wiele maszyn. Pierwotnie użyta przez Danga Interactive na potrzeby serwisu społecznościowego LiveJournal Używany w wielu dużych, znanych serwisach webowych, np. YouTube, LiveYournal, Wikipedia/Wikimedia, Amazon.com, Wiki, SourceForge, Metacafe, Facebook, Twitter, Fotolog, The Pirate Bay, Netlog Dostępny jako projekt open source na licencji BSD Facebook ma największą farmę 800 serwerów Memcached 30

31 Memcached Architektura klient-serwer. Serwery utrzymują słownik, klienci wypełniają słownik i go przepytują. Klucze mają do 250 bajtów, wartości mogą mieć do 1 MB. Klient korzysta z biblioteki, zna wszystkie serwery. Serwery nie komunikują się ze sobą. Biblioteka klienta liczy skrót klucza w celu określenia serwera, kontaktuje się bezpośrednio z tym serwerem. Serwer wylicza drugi skrót klucza, dla określenia miejsca, w którym umieści wartość. Serwery trzymają wartości w RAM, gdy pamięci zaczyna brakować, to usuwają najstarsze wartości (w porządku LRU) Wybór klucza: należy do programisty. Przykład: key ::= data type name : primary key Można skompilować Memcached z SASL (gdy wymagane jest bezpieczeństwo) 31

32 Serwer Memcached Implementuje własny alokator płytowy ( jak Linux) Klucze ograniczone do 250 znaków, buforowane dane nie mogą przekroczyć największego rozmiaru płyty (obecnie 1 MB) Często wykorzystuje się Memcached do buforowania wyników zapytań do bazy danych Klient dostępny dla wielu języków programowania 32

33 33

34 Memcached API function get_foo(int userid) { /* first try the cache */ data = memcached_fetch("userrow:" + userid); if (!data) { /* not found : request database */ data = db_select("select * FROM users WHERE userid =?", userid); /* then store in cache until next get */ memcached_add("userrow:" + userid, data); } return data; } 34

35 Memcached API function update_foo(int userid, string dbupdatestring) { /* first update database */ result = db_execute(dbupdatestring); if (result) { /* database update successful : fetch data to be stored in cache */ data = db_select("select * FROM users WHERE userid =?", userid); /* last line could also look like data = createdatafromdbstring(dbupdatestring); */ /* then store in cache until next get */ memcached_set("userrow:" + userid, data); } } (alternatywne rozwiązanie: usunąć zmienioną wartość ze schowka) 35

36 Serwer Memcached Architektura: Jeden serwer MySQL i kilka serwerów Memcached pozwala skalować aplikacje zorientowane na odczyt Jeden master serwer MySQL, kilka slave serwerów MySQL, kilka serwerów Memcached pozwala skalować aplikacje zorientowane na odczyt Sharding (podział aplikacji) podział danych na wiele fizycznych serwerów, w celu dobrej skalowalności odczytów i zapisów 36

37 37

38 38

39 39

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy.

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 13 1 System operacyjny Windows XP Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu Jądro Egzekutor Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL?

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Sławomir Civic Białek Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL? Katowice 28 sierpnia 2007 Streszczenie Slony to opensource owe i darmowe rozwiązanie problemu replikacji baz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Imię i nazwisko dyplomanta: Nr albumu: Rodzaj studiów: Kierunek studiów: Wojciech Basałaj 78421/ETI

Bardziej szczegółowo

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie

Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Oracle 10g Real Application Clusters: konfiguracja i administrowanie Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Strzeszczenie Real Application Clusters (RAC to dystrybucja serwera bazy danych Oracle

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Ziółkowski Nr albumu: 209442 Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2000 Seria: Nr kol. Dariusz MAZUR RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP

PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Politechnika Łódzka Instytut Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA PRZESYŁANIE SYGNAŁU TELEWIZJI CYFROWEJ W OPARCIU O SIEĆ IP Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo