Kierunki Rozwoju Internetu: Wirtualizacja infrastruktury, Sieci treści, Internet rzeczy i usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki Rozwoju Internetu: Wirtualizacja infrastruktury, Sieci treści, Internet rzeczy i usług"

Transkrypt

1 Kierunki Rozwoju Internetu: Wirtualizacja infrastruktury, Sieci treści, Internet rzeczy i usług dr inż. Andrzej Bęben Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska 1

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Nowe rozwiązania dla Internetu Wirtualizacja infrastruktury Sieci treści Internet rzeczy i usług Podsumowanie 2

3 Wprowadzenie (1) Internet opracowano ponad 30 lat temu przez te lata Internet działał bez większych globalnych awarii adaptował nowe rozwiązania Wszyscy wierzą, iż możliwości funkcjonalne obecnego Internetu zbliżają się do limitu. Ponadto, ograniczona jest również możliwość dalszego rozwoju związana z pojemnością (adresowanie, osiągalność, niemożliwość spełnienia nowych żądań związanych z jakością przekazu, wymiarowaniem usług i aplikacji, itd..) 3

4 Wprowadzenie (2) Główne ograniczenia obecnej sieci Internet Przekaz danych Jedna usługa best effort, brak różnicowania obsługi pakietów i zapewnienia gwarancji jakości Globalne adresy, powiązanie z lokalizacją Powyższe Sterowanie ograniczenia oraz brak możliwości dalszego rozwoju Realizowane obecnej przez sieci terminal Internet użytkownika stanowią motywację dla rozpoczęcia badań nad nową generacją sieci, nazywaną Routing - tylko jedna ścieżka Internetem Przyszłości (ang. Future Internet) Zagrożenia bezpieczeństwa Brak możliwości przetwarzania, obsługi, czy przechowywanie danych w węzłach sieci Skostniała architektura 4

5 Wprowadzenie (3) Czym jest Internet Przyszłości? Nazywany również: US: Internet 3.0: General Inter-Networking Architecture (GINA) Japonia: New Generation Networks (NwGN) EU: Future Internet (FI) Obszary aktywności: Nowe techniki transmisji (zwłaszcza radio) Nowa architektura sieci (protokoły, mechanizmy i algorytmy, zarządzanie siecią, bezpieczeństwo, itd.) Nowe zastosowania (e-zdrowie, sieci domowe, e-energia, e- administracja, sieci treści, społecznościowe, Internet rzeczy, itd.) Badania ok 20 lat Rozwiązania powinny być oferowane na rynku od ~2020 5

6 Plan prezentacji Wprowadzenie Nowe rozwiązania dla Internetu Wirtualizacja infrastruktury Sieci treści Internet rzeczy i usług Podsumowanie 6

7 Wirtualizacja infrastruktury (1) Wirtualizacja infrastruktury jest obecnie uważana za kluczowy element architektury Internetu Przyszłości Umożliwia współistnienie heterogenicznyh architektur sieciowych Pozwala na łatwe wprowadzanie nowych rozwiązań Zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów przez łączenie lub podział zasobów fizycznych 7

8 Obecny Internet Rutery Łącza 8

9 Wirtualizacja infrastruktury (2) Sieć A Sieć B Urządzenia umożliwiające wirtualizację 9

10 Wirtualizacja infrastruktury (3) Sieć A Sieć B Urządzenia umożliwiające wirtualizację 10

11 Nowa architektura sieci Dostawca infrastruktury (InP) Dostawca sieci (SP1) Dostawca usług (SP2) Wirtualizacja infrastruktury (4) 11

12 Wirtualizacja infrastruktury (5) Główne cechy: Elastyczność Wirtualizacja sieci oferuje pełną swobodę. Każdy SP powinien mieć możliwości stworzenia dowolnej topologii sieci, rutingu i metody przekazu danych i mieć możliwość zaimplementowania protokołów sterowania niezależnych od sieci fizycznej i innych VN. Ułatwione zarządzanie Poprzez rozdzielenie SPs od InPs, wirtualizacja sieci pozwoli na wprowadzenie modularności zarządzania siecią zarządzanie na każdym poziomie. Należy dostarczyć kompletnego sterowania od końca do końca VN-a do SPs, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące współpracy na granicach administracyjnych. 12

13 Rozwiązania (1) Sieć Sterowana Programowo - SDN (ang. Software Defined Network) Założenia: Rozdzielenie funkcji przekazu danych (funkcja węzłów) od funkcji sterowania (funkcja realizowana przez sterownik sieci) Scentralizowane sterowanie siecią umożliwiające kierowanie poszczególnymi przepływami Sterowanie działa na ujednoliconym, abstrakcyjnym modelu sieci (niezależność od technologii) Sterowanie siecią jest realizowane programowo, jako aplikacja sieciowa 13

14 Rozwiązania (2) Sieć Sterowana Programowo - SDN (ang. Software Defined Network) Cechy: Elastyczność we wprowadzaniu nowych rozwiązań Efektywne wykorzystanie zasobów Ułatwione zarządzanie Niezależność od technologii oraz rozwiązań firmowych Ujednolicony styk z urządzeniami protokół OpenFlow 14

15 Rozwiązania (3) Wirtualizacji Funkcji Sieciowych - NFV (ang. Network Functions Virtualisation) Założenia: Realizacja funkcji sieci w postaci programowej z wykorzystaniem wirtualizacji oraz standardowych serwerów obliczeniowych Konsolidacja różnych technik sieciowych i ich realizacja na jednolitym sprzęcie Cechy: Elastyczność we wdrażaniu nowych rozwiązań, krótszy czas wprowadzania nowych usług Wielu dostawców sprzętu Niższe koszty 15

16 Plan prezentacji Wprowadzenie Nowe rozwiązania dla Internetu Wirtualizacja infrastruktury Sieci treści Internet rzeczy i usług Podsumowanie 16

17 Sieci treści (1) Przekaz treści multimedialnych, tj. filmy wideo, programy telewizyjne i radiowe, zdjęcia, stanowi obecnie około 50% ruchu w sieci Internet Przyczyną jest rozwój systemów pośredniczących, umożliwiających przechowywanie i udostępnianie treści YouTube, GoogleVideo Czy Sieci obecny wymiany danych Internet peer-to-peer, został np. BitTorrent, odpowiednio emule Sieci zaprojektowany Content Delivery Networks do np. przekazu Akamai, Limelight treści? Sieci społecznościowe, np. Facebook, MySpace, Nasza Klasa Portale wymiany zdjęć, np. Picasa, Flickr 17

18 Sieci treści (2) Główne ograniczenia Internetu związane z przekazem treści Sieć Internet została zaprojektowana do komunikacji pomiędzy terminalami ( host-centric paradigm) Dostęp do treści wymaga znajomości jej lokalizacji, tzn. adresu serwera przechowującego treść Brak jednolitego systemu identyfikatorów treści prowadzący do ograniczenia dostępności treści Sieć jest nieświadoma przesyłanej treści co często prowadzi do wielokrotnego przekazu tej samej treści Braku mechanizmów wspomagających przekaz treści: połączenia multicast przechowywanie replik popularnej treści w pamięci podręcznej węzłów wybór serwera oraz ścieżek pomiędzy serwerem treści a użytkownikiem.. 18

19 Sieci treści (3) Sieci treści Content Aware Networks nazywane również Information Centric Networks lub Future Content Networks definiują nową architekturę sieci, która wspiera funkcje związane z: publikowaniem treści wyszukiwaniem dostępnych w sieci replik treści żądanej przez użytkownika dostarczeniem treści do użytkownika Główne cechy: informacja o treści i jej lokalizacji jest częścią sieci identyfikatory treści są niezależne od lokalizacji przekaz treści jest realizowany biorąc pod uwagę: wymagania dotyczące przekazu treści stan serwerów udostępniających treść warunki ruchowe panujące w sieci mechanizmy wspomagające, np. połączenia multicast, pamięci podręczne, 19

20 Sieci treści (4) Rozważane rozwiązania: Rozwiązania ewolucyjne, implementowane w warstwie aplikacji - nie wymagają modyfikacji sieci IP, ale mają ograniczoną efektywność Rozwiązania rewolucyjne implementowane w warstwie sieci (modyfikacja węzłów) i wymagają opracowania nowej architektury 20

21 Sieci treści (5) Rozwiązania ewolucyjne Content Distribution Network (CDN) repliki danej treści są umieszczane na wielu serwerach żądania użytkownika są przekierowanie do najbliższego serwera przechowujący treść Sieci Peer-to-peer (p2p) budowane w warstwie aplikacji działają niezależnie od sieci IP Sieci Peer-four-peer (p4p) Budowane w warstwie aplikacji ale zakładają współpracę z operatorami sieci IP dla optymalizacji przekazu danych Przykładowe rozwiązania: AKAMAI, NAPAWINE, SmoothIT, P2P-NEXT, TA2, DIOMEDES, OCEAN, OPTIBAND, SARACEN, COAST, ENVISION, 21

22 Sieci treści (6) Rozwiązania rewolucyjne Publish Subscribe Systems (Pub/Sub) System jest przeznaczony do przesyłania wiadomości do grupy osób, które są zainteresowane danym tematem Data-Oriented Network Architecture (DONA) węzły sieci przesyłają treść na podstawie jej identyfikatorów Content Centric Network (CCN) węzły przechowują kopię przesyłanej treści w pamięci podręcznej COMET informacja o treści przechowywana w serwerach katalogowych (rozszerzenie DNS) treść dostarczana w oparciu o dynamicznie zestawiane ścieżki i pamięci podręczne dostępne w węzłąch sieci Parallel Internet CAN (PelICAN) informacja o treści przechowywana w strukturach DHT treść dostarczana w oparciu o dynamicznie zestawiane ścieżki 22

23 Sieci treści (7) Podsumowanie Sieć treści zakłada nową architekturę specjalizowaną dla przekazu treści: Ujednolicony dostęp do treści identyfikatory niezależne od lokalizacji efektywne algorytmy wyszukiwania informacji o lokalizacji treści Mechanizmy i algorytmy sterowania siecią uwzględniające warunki panujące w sieci oraz obciążenie serwerów Nowe metody przekazu treści: wybór ścieżek dostarczania treści dla każdego połączenia wykorzystanie pamięci podręcznej węzłów Rozpoczęto proces standaryzacji 23

24 Plan prezentacji Wprowadzenie Nowe rozwiązania dla Internetu Wirtualizacja infrastruktury Sieci treści Internet rzeczy i usług Podsumowanie 24

25 Internet rzeczy i usług (1) Obecny Internet jest zorientowany na komunikację: Interpersonalną Użytkownik Dostawca Usługi Jednakże, rozwój technik IT oraz ich wszechobecność w otoczeniu człowieka przyczynia się do powstania nowego modelu, tj. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things), w którym nowe usługi są oferowane dzięki zapewnieniu komunikacji pomiędzy urządzeniami 25

26 Internet rzeczy i usług (2) Zastosowania Internetu rzeczy obejmują: Inteligentne miasta Inteligentne budynki Inteligentny transport Inteligentną energię Inteligentne ochronę zdrowia 26

27 Internet rzeczy i usług (3) Główne wyzwania Internetu rzeczy to zapewnienie: Komunikacji dla miliardów heterogenicznych urządzeń Nowa architektura Nowe metody adresowania i rutingu (wykorzystujące kontekst) Zapewnienie współpracy heterogenicznych urządzeń Bezpieczeństwa i prywatności wymienianych danych Narzędzi do przetwarzania ogromnej ilości danych 27

28 Internet rzeczy i usług (4) Architektura proponowana dla Internetu rzeczy 28 Źródło: A. J. Jara, et al., The Internet of Everything through IPv6: An Analysis of Challenges, Solutions and Opportunities, Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications, volume: 4, number: 3, pp

29 Internet rzeczy i usług (5) Standaryzacja Ze względu na heterogeniczność istniejących rozwiązań producentów, wysiłki standaryzacyjne są skupione na zapewnieniu współpracy urządzeń 29

30 Podsumowanie Dalszy rozwój obecnej sieci Internet jest w znacznej mierze ograniczony ze względu na fundamentalne ograniczenia techniki IP Trwają intensywne prace badawcze i wstępne wdrożenia dotyczące Internetu Przyszłości Wirtualizacji infrastruktury Nowych technik sieci: Sieci treści Internetu rzeczy Jaka przyszłość??? 30

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1 Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3) Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji Internetu rzeczy

Opis koncepcji Internetu rzeczy Spis treści Opis koncepcji Internetu rzeczy... 5 Obecny stan i przyszłe kierunki rozwoju... 9 Obszary zastosowań... 9 Technologie powiązane z IoT... 14 Infrastruktura... 16 Główne kierunki rozwoju... 19

Bardziej szczegółowo

46 PAK 3/2007. Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Andrzej R. PACH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KATEDRA TELEKOMUNIKACJI

46 PAK 3/2007. Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Andrzej R. PACH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KATEDRA TELEKOMUNIKACJI 46 PAK 3/2007 Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Andrzej R. PACH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KATEDRA TELEKOMUNIKACJI Zastosowanie pomiarów ruchu i sygnalizacji do różnicowania usług transportowych w heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Wykład 10 Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Spis treści: 1. Ogólne definicje i problemy realizacyjne 2. Architektura systemów rozproszonych 3. Komunikacja w systemach rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Rozprawa doktorska Jacek

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów Unified Communications z platformami usługowymi operatorów

Integracja systemów Unified Communications z platformami usługowymi operatorów Dariusz Bogusz Siemens Enterprise Communications Piotr Korbel Instytut Elektroniki Politechnika Łódzka Jarosław Legierski Zakład Platform Usługowych i Middleware Orange Labs Integracja systemów Unified

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Maciej Siwicki Ochrona praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Streszczenie W pracy poddano analizie problematykę

Bardziej szczegółowo

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Analiza usług komercyjnych dotyczących sieci IP QoS

Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe. Analiza usług komercyjnych dotyczących sieci IP QoS Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/NASK/A.4

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki NAUKA 2/2008 57-94 MACIEJ STROIŃSKI*, JAN WĘGLARZ** Znaczenie e-infrastruktury dla nauki 1. Wstęp Współczesna nauka ma wymiar globalny, i o ile globalizacja w znaczeniu ogólnym może budzić kontrowersje,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP 1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP Główny wysiłek programistów i twórców protokołu w momencie powstawania sieci ARPANET koncentrował się na uzyskaniu pożądanych efektów komunikacyjnych i tylko

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1

Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1 Telekomunikacja Cyfrowa Technologie i Usługi Tom 9. Rok 2008/2009 Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1 Marek Natkaniec, Janusz Gozdecki, Katarzyna Kosek, Szymon Szott, Andrzej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy

Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy Opracowanie biznesowe Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy Zwiększenie zadowolenia klientów i ograniczenie kosztów dzięki ujednoliceniu rozwiązania sieciowego Spis treści 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Telekomunikacja wersja 2.0 STRESZCZENIE W referacie omówiono zmiany zachodzące na rynku telekomunikacyjnym i w sposobie implementacji i

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Kryteria bezpiecznego dostępu do sieci WLAN

Kryteria bezpiecznego dostępu do sieci WLAN Paweł RYGIELSKI, Dariusz LASKOWSKI Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, E mail: pawelryg@gmail.com, dariusz.laskowski@wel.wat.edu.pl Kryteria bezpiecznego dostępu do sieci WLAN Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 63-77 Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr1, 2011 Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Mirosław Siergiejczyk Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Sławomir Nasiadka Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS

ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS Stanisław STANEK, Małgorzata PAŃKOWSKA, Andrzej SOŁTYSIK, Mariusz ŻYTNIEWSKI Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi kontynuację

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

Bardziej szczegółowo