Wydawca Joanna Dzwonnik. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawca Joanna Dzwonnik. Redaktor prowadzący Janina Burek. Opracowanie redakcyjne Renata Włodek. Korekta i łamanie"

Transkrypt

1

2

3 Wydawca Joanna Dzwonnik Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Korekta i łamanie Projekt graficzny okładki Barbara Widłak Zdjęcie wykorzystane na okładce mfuksa - Fotolia.com Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i własność. Więcej na Polska Izba Książki Copyright by Wolters Kluwer Polska SA 2013 All rights reserved. ISBN Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek Warszawa, ul. Płocka 5a tel , fax Księgarnia internetowa

4 Spis treści Słowo wstępne O autorze Wstęp Rozdział I. Projekty badawczo-rozwojowe oraz ich charakterystyka i znaczenie Projekty badawczo-rozwojowe. Charakterystyka Podstawowe pojęcia i relacje związane z zarządzaniem projektami B+R. Miejsce projektów badawczo-rozwojowych w typologii projektów Polityka innowacyjna państwa i przedsiębiorstwa, rola projektów badawczo-rozwojowych (podejście makro i mikro). Innowacyjne państwo, przedsiębiorstwo, sektor. Implikacje Rozdział II. Koncepcja, decyzje, ryzyko i procedury Koncepcja sformułowanie zadania projektu Decyzje tworzenia i realizacji projektów badawczo rozwojowych (istota, typy) Ryzyko w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu projektami Społeczna odpowiedzialność biznesu w realizacji projektów badawczo-rozwojowych Procesy i decyzje Decyzje strategiczne w realizacji projektu, czyli o wybranych rozwiązaniach metodycznych stosowanych w procesie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi Rozdział III. Modele w prezentacji projektów badawczo-rozwojowych Podstawy metodyczne modelowania projektów badawczo rozwojowych Modele podstawowe notacje, systemy prezentacji

5 6 Spis treści 3. Modele złożone język opisu i analiza wybranych pakietów do budowy modelu Modele hybrydowe i ich zastosowanie Rozdział IV. Modele w wybranych etapach zarządzania projektami naukowo-badawczymi Modele definiowania projektu Modele realizacji (harmonogramy realizacji, ścieżka krytyczna, zarządzanie zasobami, optymalizacja terminu realizacji) Modele biznesowe Rozdział V. Realizatorzy projektu Uczestnicy projektu Kierownik projektu i jego rola w zespole Budowa zespołu realizującego projekt Organizacja i konsolidacja zespołu realizującego projekt Komunikacja, czyli proces przekazywania informacji i wiedzy w procesie zarządzania projektem Rozdział VI. Narzędzia wspomagania Narzędzia wspomagania projektów badawczo-rozwojowych wprowadzenie Komputerowe wspomaganie realizacji projektów badawczo- rozwojowych zastosowanie technologii ICT Zastosowanie Business Activity Monitoring (BAM) i kokpitu menedżerskiego (management dashboard) w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi Podejścia metodyczne stosowane w projektach badawczo- rozwojowych Podejście metodyczne PMBOK (przykład 35) Podejście metodyczne w PRINCE2 (przykład 36) Rozdział VII. Ocena i komercjalizacja wyników w zarządzaniu projektami Kontrola zarządcza i audyt w realizacji projektów Ewaluacja Efektywność Wdrożenie i komercjalizacja wyników projektów badawczo- rozwojowych Literatura Indeks

6 Słowo wstępne Książka Jerzego Kisielnickiego poświęcona jest problematyce zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi. Problematyka ta jest niezwykle aktualna i bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju Polski. O miejscu każdego kraju w świecie decydują różnorodne czynniki, a w szczególności polityka innowacyjna państwa. Niewątpliwie jedną z bardziej istotnych decyzji jest wielkość nakładów na badania naukowe i rozwojowe. Od tego zależy to, czy w przyszłości będziemy krajem nowoczesnym i czy nasza edukacja będzie wspomagać rozwój Polski, a w konsekwencji czy będziemy krajem postrzeganym przez inne kraje tylko jako rynek zbytu, czy też takim, który zajmuje znaczącą pozycję we współczesnym świecie. Na świecie uznaje się, że nauka obok edukacji należy do głównych czynników rozwoju ekonomiczno-społecznego. Przyjmuje się, że od badań naukowych i wykształcenia społeczeństwa zależy także postęp w wielu dziedzinach, takich jak ochrona zdrowia, ochrona środowiska, obronność, bezpieczeństwo energetyczne, żeby wymienić tylko kilka. Uważa się, że promowanie badań naukowych jest kluczowym elementem wypracowania strategii rozwoju kraju, dlatego też zainteresowanie pracami z zakresu zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi jest ogromne. Decydenci mają w tym zakresie dylemat, czy realizować politykę rozwoju kraju poprzez intensywne (i kosztowne) popieranie i rozwój nauki i badań (typowe dzisiaj dla krajów azjatyckich, takich jak Chiny, Tajwan, Japonia czy też Indie), czy też opierać się na ekstensywnych rozwiązaniach w zakresie nauki. W Polsce bardzo często przeważa ten drugi, archaiczny sposób myślenia. Projekty badawczo-rozwojowe, jak pisze w swojej książce Jerzy Kisielnicki, wymagają stosowania bardzo specyficznych metod i technik zarządzania. Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi to decyzje o przeznaczeniu odpowiednich środków na badania i rozwój, jak też stworzenie nowoczesnego

7 8 Słowo wstępne systemu edukacji dla uzyskania kadry kierowniczej o wysokich kwalifikacjach. Zapewnienie odpowiedniego kierownictwa projektów i personelu wykonawczego to podstawowy element skutecznej i efektywnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, właśnie takiej, jakiej wymaga polityka innowacyjna Polski. Nawet w najsłabiej rozwiniętych krajach czyni się wysiłki w celu rozwoju rodzimych jednostek naukowo-badawczych. Problematyka właściwego wydatkowania środków na badania rozwojowe jest tym istotniejsza, że w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej Polska przeznacza na ten cel stosunkowo niewiele, zaledwie około 1,1% nakładów przeznaczonych na badania i rozwój wszystkich krajów Unii. Książka Jerzego Kisielnickiego, dotycząca zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi, bardzo dobrze wpisuje się w zapotrzebowanie rynku wydawniczego na tego rodzaju pozycje. Jest ona kontynuacją wcześniejszej pracy, Zarządzanie projektami, wydanej również przez Wolters Kluwer Polska w roku Podobnie jak poprzednia, książka ta reprezentuje najnowsze podejście projektowe w zarządzaniu tego typu przedsięwzięciami. Autor prezentuje pogląd, że współczesne zarządzanie to zarządzanie informacją i wiedzą. Dlatego też w książce przedstawiono liczne odwołania do współkierowanego przeze mnie projektu badawczo-rozwojowego SYNAT (System Nauki i Techniki). Autor w tym projekcie kierował jednym z zadań badawczych. Cechą charakterystyczną książki jest to, że stanowi ona przewodnik dla wszystkich osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi. Autor postawił sobie ambitne zadanie napisania książki dla wszystkich tych, którzy dążą do realizowania tego typu projektów lepiej niż ich poprzednicy. Dla pokazania bogactwa zagadnień, w książce przedstawionych jest wiele praktycznych przykładów dotyczących tzw. najlepszych praktyk stosowanych w rozwiązywaniu problemów, przed którymi znajdą się realizatorzy prac badawczo-rozwojowych. Czytelnik może zapoznać się z projektami z różnych dziedzin, takich jak: ochrona zdrowia, fizyka, psychologia, informatyka, ekologia i inne sfery naszej działalności, w których realizowane są projekty badawczo-rozwojowe. W książce prezentowana jest problematyka zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w kontekście propagowania podejścia rekomendowanego przez Project Management Instytut (PMI), polegającego na stosowaniu dobrych praktyk. Przedstawiając niniejszą książkę, pragnę również zwrócić uwagę na fakt, że została ona napisana przez osobę mającą duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych. W swojej karierze zawodowej Jerzy Kisielnicki przeszedł różne szczeble zarządzania projektami, mianowicie był programistą, analitykiem, projektantem, kierownikiem projektów krajowych i międzynarodowych. W trakcie wieloletniej pracy, m.in. w Instytucie Badań Systemowych PAN,

8 Słowo wstępne 9 w Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki CPIZI ZETO-ZOWAR, na Uniwersytecie Warszawskim, w Politechnice Warszawskiej, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, realizował szereg projektów naukowych. Był jednym z organizatorów XXI Kongresu Światowego IPMA (International Project Management Association) w Krakowie i odpowiadał za jego merytoryczną stronę. Książkę można rekomendować osobom zaangażowanym w ten rodzaj działalności, studentom wydziałów zarządzania i ekonomii, jak i słuchaczom studiów podyplomowych i MBA z zakresu zarządzania projektami, w tym projektami badawczo-rozwojowymi. Prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej

9

10 O autorze Jerzy Kisielnicki profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, dr habilitowany inż., kierownik Zakładu Projektowania Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego i w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA. Członek honorowy IPMA Polska. Specjalizuje się w pracach z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych i informacyjnych dla zarządzania, analizie systemowej organizacji, doskonaleniu metod i technik zarządzania. Brał udział w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych, między innymi takich jak: systemy programowania rozwoju przemysłu cukrowniczego, system wspomagania decyzji dla ORLEN KOL_TRANS, strategia informatyzacji NBP, transformacja systemu finansowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, projektowanie systemu informatycznego rachunkowości dla przedsiębiorstwa Elana. Obecnie kierownik zadania projektowego w realizacji programu SYNAT dotyczącego utworzenia platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Kieruje zadaniem badawczym w projekcie finansowanym przez NCBiR Model optymalizacji organizacji zarządzania policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami. Był programistą, projektantem, a następnie generalnym projektantem systemów informatycznych i dyrektorem ds. badawczo-rozwojowych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Informatyki OBRI, jak też dyrektorem ds. projektowych i rozwojowych w Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki CPIZI ZETO ZOWAR. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, przewodniczący Rady Naukowej, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej w I i II kadencji i członek komisji akredytacyjnej Polskiego

11 12 O autorze Towarzystwa Informatycznego. W latach wiceprzewodniczący Rady Informatyki i członek Rady Konsultacyjnej Programu PESEL II przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kierownik międzynarodowej grupy badawczej zajmującej się zastosowaniami technologii wirtualnej; wynikiem jej prac była trzytomowa monografia Virtual Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, Information Science Reference (Hershey, New York 2008). Autor 18 książek i około 250 oryginalnych artykułów publikowanych w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Prowadził wykłady i miał staże naukowe między innymi w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Włoszech, Belgii, Hiszpanii i Holandii.

12 Wstęp Przedstawiana Czytelnikom książka stanowi kontynuację oraz uzupełnienie monografii wydanej w 2011 r., poświęconej podstawowym problemom zarządzania projektami. Projekty badawczo-rozwojowe, które są tematyką monografii, to rezultat współpracy nauki i biznesu. Zdaniem autora projekty badawczo-rozwojowe to najkrótsza droga do wzrostu konkurencyjności gospodarki. W Polsce realizowanych jest wiele tego typu projektów. Coraz więcej decydentów różnego szczebla zdaje sobie sprawę, że bez nich nie będzie postępu, a nasza gospodarka pozostanie nie tylko na peryferiach Unii Europejskiej, ale także świata. Do napisania książki skłonił mnie fakt, że na rynku wydawniczym brakuje opracowań poświęconych problematyce zarządzania tego typu projektami. Publikacja, którą oddaję do rąk Czytelnika, przeznaczona jest dla wszystkich osób interesujących się problematyką zarządzania projektami badawczo- -rozwojowymi. Napisałem ją zarówno dla realizatorów projektów badawczo- -rozwojowych, jak i odbiorców wyników tych projektów. Przygotowywałem ją też z myślą o studentach różnych kierunków i specjalności, którzy uczestniczą w zajęciach z przedmiotów zarówno projektowania systemów zarządzania, jak i samego zarządzania. Działania w sektorze badawczo-rozwojowym mają za zadanie stworzenie unikatowych produktów, usług, procesów, których celem jest zapewnienie innowacyjności organizacji, sektora lub kraju. Mam nadzieję, że moja książka choćby w skromnym zakresie pomoże w realizacji tego typu przedsięwzięć. Raz jeszcze pozwolę sobie podkreślić, że nie miałem zamiaru napisać kolejnego podręcznika z dziedziny zarządzania projektami. Publikacji takich na rynku wydawniczym jest dość dużo. Przedstawiam natomiast monografię, która może służyć jako przewodnik dla tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę ze szczegółowego zakresu projektów badawczo-rozwojowych, aby realizować tego typu projekty lepiej niż ich poprzednicy.

13 14 Wstęp Aby pokazać bogactwo tematyki, w książce przedstawionych jest wiele przykładów dotyczących tzw. najlepszych praktyk rozwiązań niektórych problemów, przed którymi znajdą się realizatorzy prac B & R. National Science Foundation (NSF) definiuje następująco trzy typy działalności badawczo-rozwojowej (B & R to po angielsku R & D, czyli Research and Development): badania podstawowe, badania stosowane, rozwój. Badania podstawowe mają na celu rozwój wiedzy. Praktyczne zastosowania są tylko uzupełnieniem wykonywanych prac. Moja monografia zajmuje się natomiast projektami z zakresu badań stosowanych i rozwoju. Badania stosowane służą konkretnym celom gospodarczym w odniesieniu do produktów, procesów lub usług. Rozwój w tym kontekście oznacza systematyczne wykorzystywanie wiedzy. Wiedza zdobywana jest dzięki badaniom i nastawiona na wytwarzanie materiałów, urządzeń, systemów lub metod, łącznie z projektowaniem oraz rozwojem prototypów i procesów. Dzięki tego typu projektom stosuje się nowe, skuteczniejsze i efektywniejsze metody projektowania, a powszechne staje się podejście procesowe. Proces realizacji prac B & R, ze względu na ich unikatowość, jest obarczony dużym stopniem ryzyka. Funkcjonowanie w sferze B & R można porównać z działalnością poszczególnych osób na giełdzie papierów wartościowych. Duży procent graczy giełdowych ponosi porażkę, a ich wyniki finansowe nie są satysfakcjonujące. Są jednak i tacy, którzy odnoszą sukcesy. Organizacje zajmujące się działalnością w zakresie realizacji B & R muszą tak zarządzać projektami, aby uzyskane sukcesy były dostatecznie duże, żeby można było nimi pokryć porażki poniesione w realizacji innych projektów. Z tych powodów organizacje realizujące projekty badawczo-rozwojowe muszą być starannie zorganizowane, kontrolowane, oceniane i zarządzane. W monografii uwzględniam własne doświadczenia w realizacji wielu różnych projektów B & R i to zarówno jako wykonawcy, jak i kierownika projektów. Od czwartego roku studiów (a było to dość dawno) pracowałem w wielu organizacjach zajmujących się realizacją projektów naukowo-badawczych, takich jak: Instytut Przemysłu Cukrowniczego, Instytut Badań Systemowych PAN, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki, Centrum Projektowania ZETO ZOWAR, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Przemysłu Maszynowego ORGMASZ. Realizowałem m.in. następujące projekty: System informatyczny dla ZUS, Organizacja budowy cukrowni Łapy, Projekt zagospodarowania okręgu Górna Noteć, Projekt informatyzacji Narodowego Banku Polski, System informatyczny rachunkowości dla przedsiębiorstwa Elana Toruń, Usprawnienie zarządzania przewozami w Trans-Kol Orlen,

14 Wstęp 15 Projekt usprawnienia funkcjonowania administracji państwowej budowa platformy interoperacyjnej. Obecnie jestem kierownikiem zadania projektowego realizującego program strategiczny Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej (finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju SYNAT), którego celem jest utworzenie platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy w celu nauki, edukacji i tworzenia otwartego społeczeństwa wiedzy. Jestem również kierownikiem zadania w projekcie zatytułowanym Model optymalizacji organizacji zarządzania policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wykonywany przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Zdaję sobie sprawę, że można mi zarzucić subiektywizm w wyborze prezentowanego materiału, ale taki jest zawsze dylemat autora. Wybór problematyki to moja decyzja podjęta na podstawie doświadczenia i dyskusji w gronie różnych ludzi, w tym projektantów, z którymi dyskutowałem i omawiałem tę problematykę na różnych forach, także na seminariach międzynarodowych i krajowych organizowanych przez IPMA oraz na zajęciach MBA i studiach podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Uczelni Łazarskiego. Na ile dobrze wykorzystałem te doświadczenia do transferu wiedzy dla innych (przecież temu służy każda książka, a więc także moja), niech ocenią Czytelnicy. Pragnę podziękować: za inspirację Pani Joannie Dzwonik z Wydawnictwa Wolters Kluwer, pierwszej czytelniczce mgr Agnieszce Dłutek, za konsultacje Profesorom Grażynie Gierszewskiej, Tadeuszowi Krupie, Markowi Niezgódce, Henrykowi Rybińskiemu oraz Prezesom IPMA-Polska Stanisławowi Sroce i Leszkowi Staśto. Oczywiście dziękuję również Pani Redaktor Renacie Włodek za cierpliwość i wyrozumiałość. Składam też podziękowania wszystkim tym, którzy wspomagali mnie w opracowaniu przykładów praktycznych. Osoby te wymieniałem w ich opisach. Będę wdzięczny za uwagi i kontakt ze mną.

15

16 Rozdział I Projekty badawczo-rozwojowe oraz ich charakterystyka i znaczenie 1. Projekty badawczo-rozwojowe. Charakterystyka W naukach o zarządzaniu wyróżnić można różne okresy ich rozwoju. Są okresy spokojne, ewolucyjne, ale i okresy burzliwych, rewolucyjnych zmian. Na pewno obecny czas to okres tych ostatnich. Polega on na tym, że organizacje, które do tej pory były ustrukturyzowane, uporządkowane (zarządzane obiektowo i hierarchicznie), przechodzą na nowy, elastyczny typ zarządzania. Takie elastyczne zarządzanie nastawione na cele i wyniki nazywamy zarządzaniem projektami. Gdybyśmy prześledzili rynek wydawniczy, to zwrócilibyśmy uwagę, że większość publikacji z zakresu zarządzania dotyczy problematyki podejścia projektowego. Zarządzanie projektowe doczekało się wielu serii, np. popularnej obecnie Biblioteki Project Managera. W publikacjach naukowych i podręcznikach z zakresu zarządzania bardzo często używane są dwa powiązane terminy, a mianowicie projekt i zarządzanie projektem. Mimo że żaden z Czytelników nie ma najmniejszych trudności ze zrozumieniem, co jest przedmiotem zainteresowania tych pojęć, to już z ich zdefiniowaniem, a tym samym określeniem zakresu ich oddziaływania, mogą być problemy. Podejście projektowe wprowadziło wiele zmian w stylach i metodach zarządzania. Na pewno ułatwiły je zarówno rozwój technologii informatycznej, czyli ICT (Information and Communication Technology), jak i nowe wymagania związane z systemem finansowym Unii Europejskiej. Wiele organizacji z Polski jako członka UE stara się o realizację projektów. Każdy z nas, jadąc samochodem lub spacerując po ulicach nawet małych miasteczek, widzi tablice Projekt finansowany ze źródeł Unii Europejskiej. Mówiąc trochę żartobliwie, zmienił się też jeden z podstawowych paradygmatów systemu motywacji, funkcjonujący w gospodarce PRL. Do lamusa odchodzi podstawowa w pewnych środowiskach

17 18 I. Projekty badawczo-rozwojowe oraz ich charakterystyka i znaczenie zasada: czy się stoi, czy się leży, zł się należy. Zasada ta była stosowana, jeśli pracownik miał podpisaną umowę o pracę, czyli tak zwany etat w danej organizacji. Teraz bardziej adekwatna jest zasada jaka praca taka płaca. Organizacje coraz częściej pytają swoich pracowników: Co zrobiłeś dla organizacji?, Jakie zadania zrealizowałeś?. Często aktorzy w teatrach nie mają etatu, lecz są zatrudniani w wyniku castingu do określonej roli. Zasada przyjęcia do pracy aktora jest podobna jak angaż do filmu i dlatego często podejście projektowe nazywa się podejściem Hollywood. W tej to bowiem fabryce marzeń dąży się do stworzenia produktu, tj. filmu, który odniesie sukces na rynku, a jego realizatorom zapewni sławę i zyski. Realizując film, stosuje się niepowtarzalne i indywidualne metody produkcji. Czy właśnie od produkcji filmowej rozpoczęło się podejście projektowe? Trudno powiedzieć. Wydaje się, że jest to interesujący problem dla osób zajmujących się historią rozwoju nauk zarządzania. Niekiedy zasada Hollywood nie jest dla nas przyjemna, a nawet bywa nieetyczna. Przykładowo w niektórych bankach w sposób jawny lub zakamuflowany zadaje się pracownikowi pytanie: Ile dziś zarobiłeś dla banku?. Wtedy dla konsultanta lub doradcy klienta najbardziej istotne nie jest to, czy realizacja projektu dotyczącego sprzedaży nowego produktu jest dla klienta korzystna. Projekt sprzedaży tego produktu musi być korzystny dla pracodawcy, w tym przypadku banku. Ten przykład ma na celu uświadomienie faktu, że nie zawsze podejście projektowe przynosi korzyści wszystkim uczestnikom. Podsumowując, podejście projektowe to nie kolejna moda w zarządzaniu, ale precyzyjne i nowe podejście. W praktyce stosujemy je coraz częściej, jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z konsekwencji, jakie ono niesie. Tradycyjne metody zarządzania nastawione na harmonizację działań prostych i powtarzalnych okazują się mało skuteczne wobec współczesnych stale zmieniających się sytuacji, ale dają stabilizację. Zarządzanie, które koncentrowało się na działaniach prostych i powtarzalnych, ustępuje miejsca zarządzaniu złożonemu i niepowtarzalnemu, realizowanemu w turbulentnym świecie. Kluczowe słowo projekt używane w książce jest bezpośrednim tłumaczeniem angielskiego project. Nie wdając się w dyskusję terminologiczną, można przypuszczać, że dla języka polskiego bardziej odpowiednie byłoby używanie w tej sytuacji terminu przedsięwzięcie. Angielskie słowo project oznacza dosłownie właśnie przedsięwzięcie, ale w Polsce przyjęto tłumaczyć je jako projekt. Nie dyskutujemy tu o zasadności stosowanego terminu. Trudno byłoby zmieniać powszechnie stosowane pojęcie projekt. Najważniejsze, abyśmy wiedzieli, co autor ma na myśli, oraz mieli dość energii i środków, aby realizować ambitne i korzystne projekty badawczo- -rozwojowe. Może pojawić się pytanie, dlaczego właśnie teraz nastąpiło tak ogromne zainteresowanie problematyką projektów i zarządzania nimi. Zarządzanie

18 Projekty badawczo-rozwojowe. Charakterystyka 19 obiektowe, czyli statyczne, ukierunkowane co najwyżej na modernizację istniejącego obiektu, jakim jest organizacja lub jej część, przestało być skuteczne. W stale zmieniającym się świecie, gdzie jedyną stałą jest zmiana, konieczne jest zastosowanie metod, które będą skuteczne wobec nowych, złożonych i niepowtarzalnych wyzwań współczesnej cywilizacji. Działania, które dotyczą realizacji określonych celów, nazywamy zarządzaniem projektami. Pracownik jest zatrudniony i wynagradzany za realizację postawionych przed nim zadań, bardzo często sformułowanych w języku celów. Projekt jest działaniem, w wyniku którego ma być osiągnięty dany cel lub zbiór celów. We współczesnym świecie mówimy o uciekającym i wirującym świecie, globalnej wiosce i turbulentnym otoczeniu. Odpowiedzią na potrzeby związane z zarządzaniem zmianami jest podejście projektowe i zarządzanie projektami. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że należy wprowadzać zmiany, to należy w określony sposób to realizować. Robimy to na drodze opracowania projektu w części badawczej i rozwojowej, a następnie wdrożenia. Stosujemy podejście, które w literaturze przedmiotu określa się mianem zarządzania projektami. W książce zajmujemy się specyficznym typem projektów, mianowicie projektami badawczo-rozwojowymi, oznaczonymi często skrótami B & R, B + R, w terminologii angielskiej określanymi jako Research and Development (R & D). Projekty R & D są w rodzinie projektów zarówno kategorią najtrudniejszą, jak i najbardziej znaczącą w rozwoju organizacji i społeczeństwa. Określamy je mianem podejścia projektowego albo też działalnością innowacyjną. Zarządzanie tego typu projektami jak wskażemy w dalszej części książki mimo że wymaga zaangażowania i wiedzy, to jest zarazem najciekawszym i najbardziej ambitnym wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych w realizację projektu. Kadra realizująca, a szczególnie kadra zarządzająca, czyli kierownicy projektu, mogą się wykazać w pracy wysokimi i unikatowymi kwalifikacjami. Na projekty badawczo-rozwojowe możemy spojrzeć również w następujący sposób. Każdy projekt ma swoją część badawczą. W zależności od charakteru projektu część badawcza w całości projektu będzie miała różny udział. Przykładowo w projekcie wystawienia sztuki teatralnej będzie to analiza stopnia ryzyka jej realizacji. Projekt wystawienia w Nowym Jorku musicalu Metro w reżyserii Janusza Józefowicza miał bardzo złe rozeznanie dotyczące prognozy jego przyjęcia przez nowojorską publiczność, czyli według naszej terminologii w realizacji projektu zabrakło etapu badań albo też zostały one źle wykonane. Ryzyko porażki wystawienia sztuki na Broadwayu oceniano jako niskie. W rezultacie mimo dużych nakładów poniesionych na jej wystawienie projekt zakończył się niepowodzeniem, a w konsekwencji frustracją wykonawców i rozczarowaniem tysięcy widzów w kraju. Trudno im było odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to, co się nam w Polsce tak podobało, nie podoba się nowojorczykom.

19

O autorze... 7 Wstęp... 9

O autorze... 7 Wstęp... 9 Spis treści O autorze... 7 Wstęp... 9 1. Projekt i jego charakterystyka... 13 Pojęcia... 13 Analiza systemowa i inżynieria informacyjna jako podstawa zarządzania projektami... 20 O podstawowych typach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

W SERII ABC PRAKTYKI PRAWA OŚWIATOWEGO UKAZAŁY SIĘ:

W SERII ABC PRAKTYKI PRAWA OŚWIATOWEGO UKAZAŁY SIĘ: W SERII ABC PRAKTYKI PRAWA OŚWIATOWEGO UKAZAŁY SIĘ: REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI KONTROLA ZARZĄDCZA W OŚWIACIE RUCH KADROWY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH REKRUTACJA DO SZKÓŁ URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl WARTO TEŻ PRZECZYTAĆ: Seria: INFORMATYKA DLA ZARZĄDZANIA J. Kisielnicki, H. Sroka Systemy informacyjne biznesu Z. Szyjewski Metodyki zarządzania projektami informatycznymi Z. Pastuszak Implementacja zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. 1 Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

E-PORADNIK ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW E-PORADNIK ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Rafał Kłagisz Część II: Radosław Kowalski, Tomasz Krywan, Małgorzata Niedźwiedzka, Paweł Ziółkowski Redaktor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Włodzimierza Dąbrowskiego. Podstawy zarządzania projektami

Pod redakcją Włodzimierza Dąbrowskiego. Podstawy zarządzania projektami Pod redakcją Włodzimierza Dąbrowskiego Podstawy zarządzania projektami Pod redakcją: Włodzimierza Dąbrowskiego Podstawy zarządzania projektami c Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2014 Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH!

URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH! E-PORADNIK URLOP RODZICIELSKI, MACIERZYŃSKI, WYCHOWAWCZY... REWOLUCJA W PRZEPISACH! Stan prawny na 17 czerwca 2013 Autorzy Cz. I: Monika Latos-Miłkowska, Agnieszka Rosa, Maria Sobieska Cz. II: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Księgowania na przełomie roku i gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych

Księgowania na przełomie roku i gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych BIBLIOTEKA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ PODATKÓW FINANSÓW PUBLICZNYCH Księgowania na przełomie roku i gospodarka finansowa w jednostkach budżetowych Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 1 Tekst

Bardziej szczegółowo

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia

Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia PORADNIKI KADROWE Minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia Paula Dąbrowska Kamila Milczarek Katarzyna Pietruszyńska Joanna Stępniak Barbara Tomaszewska Paulina Zawadzka-Filipczyk Paweł Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część III

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część III Zarządzanie przedsiębiorstwem Część III Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem - Część III Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Jerzy Olszewski Autorzy: Wojciech Zieliński Ewelina

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA REFORMA 2012 Organizacja i przygotowanie budowy Tadeusz Maj Kwalifikacja B.33.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2013

E-PORADNIK PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2013 E-PORADNIK PODRÓŻE SŁUŻBOWE 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Paweł Ziółkowski Redaktor merytoryczny Sylwia Gołaś-Olszak Ta książka jest wspólnym dziełem

Bardziej szczegółowo

Iwona Sorbian Dyrektor ds. Zarządzania i Reorganizacji ZM Progress

Iwona Sorbian Dyrektor ds. Zarządzania i Reorganizacji ZM Progress Iwona Sorbian Dyrektor ds. Zarządzania i Reorganizacji ZM Progress Wprowadzanie zmian w firmach produkcyjnych i podejmowanie dobrych decyzji w nieprzewidywalnych czasach Iwona Sorbian Praca: Interim &

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu ZESZYT 8 Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 października 2015 r. Redakcja merytoryczna Lidia Marciniak Elżbieta Piotrowska-Albin

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/01 z dnia 0.01.01r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Pozyskiwanie środków z UE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Historii Kod

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Badanie skuteczności reklamy

Badanie skuteczności reklamy REFORMA 2012 Badanie skuteczności reklamy Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.5 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

e-monografie Gospodarka: innowacje i rozwój Prace Młodych Ekonomistów Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu Tom II

e-monografie Gospodarka: innowacje i rozwój Prace Młodych Ekonomistów Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu Tom II e-monografie Prace Młodych Ekonomistów Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu Tom II Gospodarka: innowacje i rozwój pod redakcją Marcina Winiarskiego Wrocław 2011 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji

Bardziej szczegółowo

TRZYNASTKI PO WYROKU TK

TRZYNASTKI PO WYROKU TK E-PORADNIK TRZYNASTKI PO WYROKU TK Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Cz. I: Jarosław Marciniak, Joanna Lesińska Cz. II: Michał Culepa, Małgorzata Skibińska, Paulina Zawadzka-Filipczyk Redaktor

Bardziej szczegółowo

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi KZ_U01 Obserwacji, KZ_U01 Dokonywania interpretacji i wyjaśniania obserwacji zjawisk i zjawisk społecznych oraz procesów w zakresie wzajemnych relacji między zarządzania personelem zjawiskami społecznymi

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY E-PORADNIK ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów

Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Akcje i strategie innowacyjne w zakresie ICT w regionach krajów w członkowskich UE podsumowanie rezultatów w piętnastu lat eksperymentów Robert BARYS SMWI, 2006 Wiele pozostaje do zrobienia Innowacja nie

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 27 marca 2015 r. Dlaczego warto? Elitarne grono

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

2. Analiza strategiczna otoczenia organizacji dla projektowania DSZ

2. Analiza strategiczna otoczenia organizacji dla projektowania DSZ Decyzyjne Systemy Zarządzania redakcja naukowa Jerzy Kisielnicki, Książka jest monografią napisaną przez autorów zajmujących się problematyką zarządzania z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - Studia w WSB w Bydgoszczy Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz wię

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017)

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017) Oferta tematyczna seminariów inżynierskich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego II roku studiów I stopnia inżynierskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH PO ZMIANACH

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH PO ZMIANACH E-PORADNIK ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH PO ZMIANACH Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Adam Bartosiewicz Część II: Małgorzata Niedźwiedzka Część III: Daniel Gawlas,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK RÓŻNICE KURSOWE

E-PORADNIK RÓŻNICE KURSOWE E-PORADNIK RÓŻNICE KURSOWE Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Stanisław Koc, Tadeusz Waślicki Część II: Tomasz Krywan, Marcin Michalak, Małgorzata Niedźwiedzka, Karol Różycki Redaktor merytoryczny

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy PANEL DYSKUSYJNY Przygotowanie absolwenta a potrzeby pracodawców w zakresie inżynierii procesów biznesowych 8 czerwca 2010 Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Warszawa, październik 2011 r. czerwiec 2012 r. PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER INNOWACJI Studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej

Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej - studia na WSB w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo