Zintegrowana oferta usług NASK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowana oferta usług NASK"

Transkrypt

1 Zintegrowana oferta usług NASK

2 Oferta NASK Oferta usług w NASK: To nie tylko rejestracja i utrzymanie domen internetowych Ale równieŝ: Usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego Usługi dostępu do Internetu Sieci korporacyjne Kolokacja i Hosting Wideokonferencje Telefonia Łącza cyfrowe Zarządzanie pasmem

3 O NASK NASK specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. NASK jest jednostką badawczo-rozwojową świadczącym zintegrowane usługi teleinformatyczne dla duŝych i średnich firm oraz instytucji. Firma ma sieć oddziałów na terenie całej Polski.

4 OGÓLNOPOLSKA SIEĆ NASK Sieć NASK-WAN to wydajna ogólnopolska sieć Gigabit Ethernet Sieć bezprzewodowa NASK to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań radiowych dostępnych obecnie na świecie. Budowana jest w oparciu o system punkt - wielopunkt z wykorzystaniem koncesjonowanego pasma radiowego 3,6-3,8 GHz oraz 28 GHz

5 NASK jako dostawca usług bezpieczeństwa teleinformatycznego

6 NASK jako dostawca usług bezpieczeństwa teleinformatycznego Od 15 lat zajmujemy się bezpieczeństwem w sieci Internet Wysokie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych Od 1996 r. w strukturach NASK funkcjonuje zespół CERT Polska odpowiadający za reagowanie na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet Znajomość technologii bezpieczeństwa wszystkich wiodących dostawców na świecie NiezaleŜność od dostawców technologii status jednostki badawczo rozwojowej Bogate portfolio usług bezpieczeństwa teleinformatycznego Ogólnopolski zasięg świadczenia usług 7 oddziałów terenowych

7 Oferta produktów bezpieczeństwa w NASK 1. Usługa audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego Kilkuletnie doświadczenie w zakresie wykonywania audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego Własny stały zespół audytorski Autorska metodyka BI-BEST (Bezpieczeństwo Informacji Badanie Elementów Systemów Teleinformatycznych) Bogate portfolio usług badań audytowych wg metodyki NASK: Analiza topologii systemu Analiza topologii i sposobu funkcjonowania aplikacji Ocena podatności (od strony sieci publicznej) Ocena podatności (od strony sieci lokalnej) Ocena podatności (analiza konfiguracji urządzeń) Ocena zgodności z polityką bezpieczeństwa Ocena jakości i zgodności implementacji z projektem technicznym Ocena podatności aplikacji Ocena podatności kodu źródłowego

8 Oferta produktów bezpieczeństwa w NASK cd. Usługa audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego Nowości w ofercie audytów bezpieczeństwa: Audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych Ocena podatności na ataki w korporacyjnych sieciach bezprzewodowych, analiza poprawności wdroŝenia korporacyjnych sieci bezprzewodowych, analiza zaimplementowanych zabezpieczeń, opracowanie zaleceń Audyt bezpieczeństwa sieci SAN Analiza topologii wdroŝonej sieci SAN, weryfikacja poprawności konfiguracji urządzeń i systemów SAN, analiza zaimplementowanych zabezpieczeń, opracowanie zaleceń Polityka bezpieczeństwa w firmie Klienta: Opracowywanie korporacyjnej polityki bezpieczeństwa w oparciu o: - uznane normy i standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji - dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji - doświadczenia specjalistów NASK

9 Test bezpieczeństwa 2. Test bezpieczeństwa teleinformatycznego Test bezpieczeństwa zewnętrzny test penetracyjny Badanie podatności wskazanych adresów IP z zewnątrz sieci LAN Raport i zalecenia z badania Konsultacje z pracownikiem NASK 990 zł / adres IP Test bezpieczeństwa wewnętrzny test penetracyjny Badanie podatności wskazanych adresów IP z wewnątrz sieci LAN za pomocą dedykowanego urządzenia wysyłanego do klienta Raport i zalecenia z badania Konsultacje z pracownikiem NASK 1490 zł /adres IP

10 Oferta produktów bezpieczeństwa w NASK 3. Projektowanie, wdraŝanie, zarządzanie i utrzymywanie zaawansowanych systemów ochrony obrzeŝa sieci Współpraca ze światowymi liderami technologii firewall: Juniper Check Point Fortinet Cisco Wysokie kompetencje inŝynierskie Autorskie rozwiązania firewall (Open Source) Opieka inŝynierska w zakresie wdroŝonych systemów firewall Usługi zarządzania systemem firewall

11 Oferta produktów bezpieczeństwa w NASK 4. Projektowanie, wdraŝanie, zarządzanie i utrzymywanie zaawansowanych systemów IDS/IPS Współpraca ze światowymi liderami technologii firewall: Juniper Tipping Point McAfee Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań Opieka inŝynierska w zakresie wdroŝonych systemów IDS/IPS Usługi zarządzania systemem IDS/IPS

12 Oferta produktów bezpieczeństwa w NASK 5. Projektowanie, wdraŝanie, zarządzanie i utrzymywanie systemów silnego uwierzytelniania oraz PKI Współpraca ze światowym liderem technologii silnego uwierzytelniania: RSA status Solutions Partner ActivIdentity Wysokie kompetencje inŝynierskie Opieka inŝynierska w zakresie wdroŝonych systemów silnego uwierzytelniania i PKI Usługi zarządzania systemem silnego uwierzytelnia Własne autorskie rozwiązania PKI

13 Oferta produktów bezpieczeństwa w NASK 6. Projektowanie i wdraŝanie systemów równowaŝenia obciąŝenia i monitoringu bezpieczeństwa aplikacji (Application Delivery) NASK jako partner firmy F5 Projektowanie i wdraŝanie rozwiązań opartych technologie firmy F5, w szczególności: - Application Security Manager - Local Traffic Manager - Global Traffic Manager Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań Opieka inŝynierska w zakresie wdroŝonych systemów

14 Oferta produktów bezpieczeństwa w NASK 7. Usługi bezpieczeństwa świadczone na platformie operatora w modelu MSS (ang. Managed Security Services) Corporate Firewall Usługa firewallingu świadczona na platformie NASK, dla klientów którzy zakupili usługi telekomunikacyjne w NASK. W pełni wirtualne instancje firewall, zarządzane przez klienta lub zarządzane przez specjalistów NASK Raporty graficzne dotyczące statystyk bezpieczeństwa dla kaŝdej z wirtualnych instancji firewall Corporate Token Usługa silnego uwierzytelniania świadczona na platformie NASK W pełni wirtualne instancje serwera uwierzytelniającego RSA Ergonomiczne tokeny MoŜliwa integracja z wieloma aplikacjami po stronie klienta

15 Oferta produktów bezpieczeństwa w NASK 8. Usługa kwalifikowanego reagowania na incydenty Pakiet usług skierowany do firm, dla których bezpieczeństwo teleinformatyczne jest krytycznym warunkiem prowadzenia biznesu Usługi realizowane przez zespół CERT Polska W skład pakietu usług wchodzą: Ostrzeganie przed atakami sieciowymi Reagowanie na incydenty przyjmowanie i identyfikowanie incydentów, ustalanie źródła ataku, pomoc w znoszeniu skutków ataków i incydentów naruszenia bezpieczeństwa, pomoc w przypadku ataków typu DOS (skuteczne w szczególny sposób dla Klientów, dla których NASK jest dostawcą usług internetowych) Konsultacje i raporty okresowe Raporty z systemu detekcji zagroŝeń (system ARAKIS

16 Oferta produktów bezpieczeństwa w NASK 9. Rozwiązania biometryczne Usługi oparte o kompetencje Pracowni Biometrii NASK Pracownia Biometrii powstała w 2002 r. jako wspólny projekt NASK i Politechniki Warszawskiej. Pracownia prowadzi badania związane z róŝnymi modalnościami biometrycznymi, opracowując własne algorytmy identyfikacji osób w zaleŝności od ich cech fizycznych lub behawioralnych. BioIrisSDK zestaw narzędzi programistycznych do biometrii tęczówki oka usługi doradcze projektowanie rozwiązań biometrycznych testowanie systemów biometrycznych audyt biometryczny

17 NASK jako dostawca usług dostępu do Internetu

18 Dostęp do Internetu w NASK - radiowy - naziemny

19 Dostęp do Internetu Świadczona przez NASK usługa dostępu do Internetu charakteryzuje się gwarancją parametrów wyraŝoną w umowie SLA. Usługę tę wyróŝnia ponadto: wysoka jakość oraz szybki dostęp do krajowych i światowych zasobów Internetu dzięki nowoczesnej architekturze sieci szkieletowej NASK oraz wielości łączy międzyoperatorskich dostępność wszystkich usług w sieci Internet NASK nie blokuje usług i protokołów dostępnych w Internecie brak limitów ruchu - brak ograniczeń w ilości przesyłanych informacji symetryczne łącze dostępowe (moŝliwość jednoczesnej transmisji w obu kierunkach - "do" i "z" sieci Internet - z pełną wykupioną przepływnością łącza) przydział stałych publicznych adresów IP z puli adresów NASK (moŝliwość uruchomienia przez Klienta usług WWW, FTP, serwera poczty elektronicznej itp.) szybka, fachowa pomoc i obsługa Klienta przez Biuro Obsługi Klienta, dedykowanego opiekuna oraz specjalistów Pionu Technicznego NASK moŝliwe elastyczne rozliczenie percentylowe (95 percentyl)

20 NASK jako dostawca usług sieci korporacyjnych

21 METRO VPN Pojedynczy VLAN + SSL Biuro regionalne Przedstawiciele handlowi Fabryka Ethernet NASK VLAN BRAMA SSL Centrala Corporate Firewall

22 Sieci korporacyjne w ofercie NASK Metro VPN ethernet - usługa bazuje na technice ethernet (L2) koszty - po stronie klienta sieć METRO VPN korzysta z juŝ istniejących urządzeń obsługujących sieć lokalną uŝyteczność - najprostszy sposób połączenia wielu sieci lokalnych w jedną sieć logiczną bezpieczeństwo ruch wewnątrz sieci METRO VPN jest w sieci NASK zamykany w VLAN dedykowany pojedynczemu Klientowi Q-inQ moŝliwość podwójnego tagownia, klient samodzielnie zestawia VLAN SSL VPN swoboda dostęp do zasobów firmy z dowolnego miejsca na ziemi podłączonego do Internetu bezpieczeństwo moŝliwa z zewnętrznymi systemami i np. mocne uwierzytelnienie uŝytkownika za pomocą tokena RSA Security

23 Sieci korporacyjne w ofercie NASK MPLS VPN MPLS usługa bazuje na przełączaniu etykiet MPLS i została zaimplementowana w sieci zgodnie z zaleceniem IETF RFC4364 uniwersalność usługa MPLS VPN umoŝliwia zbudowanie jednej sieci do obsługi wszystkich rodzajów danych gwarantowana jakość poziom kluczowych parametrów jest gwarantowany w umowie SLA parametr QoS / klasa usługi RT Voice RT Video Bus Int BusLan BE Gwarantowane pasmo TAK TAK TAK TAK - Straty pakietów TAK TAK TAK TAK - Opóźnienie TAK TAK TAK - - Jitter TAK klasa usługi/ parametr dostępność (miesięczna) czas reakcji na awarię czas usunięcia awarii średnie opóźnienie pakietów średnie straty pakietów jitter RT voice i RT video 99% 2h 16h < 50ms < 0,1% 30ms BusInt i BusLan 99% 2h 16h < 75ms < 0,2% - BE 99% 2h 16h bezpieczeństwo usługa MPLS VPN w pełni odseparowuje ruch Klientów w sieci szkieletowej MPLS NASK od ruchu w sieci publicznej

24 Sieci korporacyjne w ofercie NASK

25 NASK jako dostawca usług kolokacji i hostingu

26 Kolokacja i hosting NASK proponuje swoim Klientom moŝliwość umieszczenia i dzierŝawy sprzętu w profesjonalnych data centers. Kolokacja - dzierŝawa infrastruktury lub powierzchni montaŝowej w profesjonalnym data center bezpieczeństwo - kontrola dostępu, ochrona fizyczna, zabezpieczenia informatyczne wymierne oszczędności moŝliwość redukcji kosztów związanych m. in. z zakupem urządzeń aktywnych (serwery, urządzenia telekomunikacyjne), oprogramowania czy serwisem sprzętu szeroki zakres usług wliczonych w opłatę podstawową DATA CENTER NASK wielostopniowy system ochrony i kontroli dostępu dwupoziomowy system zabezpieczeń teleinformatycznych stabilne warunki środowiskowe nowoczesne szafy kolokacyjne róŝnorodne moŝliwości transmisji danych

27 Kolokacja i hosting NASK proponuje swoim Klientom moŝliwość umieszczenia i dzierŝawy sprzętu w profesjonalnych Data Center. Hosting dedykowany dzierŝawa serwerów o wybranych przez Klienta parametrach elastyczność - serwery firmy DELL z procesorami Intel w róŝnych konfiguracjach bezpieczeństwo - separacja ruchu kierowanego do urządzeń dedykowanych Abonentowi na poziomie przełącznika sieci lokalnej (Private VLAN) Hosting wirtualny - dzierŝawa wirtualnej instancji serwera zlokalizowanego w profesjonalnym data center obniŝenie kosztów dostępu do Internetu - brak konieczności inwestycji w drogie urządzenia telekomunikacyjne bezpieczeństwo - zapewnienie optymalnych warunków środowiskowych, zabezpieczenie fizyczne i informatyczne sprzętu

28 NASK jako dostawca usług telefonii korporacyjnej

29 Telefonia Oferujemy: telefonia klasyczna ISDN telefonia IP Oferujemy: rozmowy lokalne międzystrefowe międzynarodowe do sieci GSM sieci korporacyjne TELEKONFERENCJE

30 NASK jako dostawca usług wideotransmisji

31 Wideotransmisja NASK oferuje zintegrowane i kompleksowe usługi przesyłu obrazu, głosu i danych: wideopołączenia korporacyjne wideokonferencje wideostreaming usługi świadczone z wykorzystaniem studia multimedialnego Korzyści ze współpracy z NASK w tym zakresie to: wieloletnie doświadczenie związane z transmisją danych cyfrowych sprzęt najwyŝszej jakości elastyczne podejście do potrzeb Klienta wiele zrealizowanych projektów w tym równieŝ międzynarodowych pełne zaplecze inŝynierskie

32

33 Jak moŝemy rozpocząć współpracę? - Kontakt z Działem Handlowym NASK NASK Dział Handlowy ul. Wąwozowa Warszawa INFOLINIA: Zapraszamy na

34 Dziękuję za uwagę

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA. i Hosting Dedykowany

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA. i Hosting Dedykowany NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Kolokacja i Hosting Dedykowany Definicje Kolokacja Usługa kolokacji polega na dzierŝawie powierzchni montaŝowej wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną w

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

SIÓDEMKA Zawsze patrz kilka kroków w przyszłość swojej firmy

SIÓDEMKA Zawsze patrz kilka kroków w przyszłość swojej firmy SIÓDEMKA Zawsze patrz kilka kroków w przyszłość swojej firmy Główne wyzwania biznesowe firmy DuŜą konkurencja w branŝy przesyłek kurierskich oraz konieczność rywalizacji z globalnymi firmami zmusza do

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena.

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena. ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT www.atena.pl IT ROZWIĄZANIA USŁUGI ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z. o.o. 1 AATENA

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Informacji

Systemy Ochrony Informacji 1 Systemy Ochrony Informacji Enigma Systemy Ochrony Informacji jest producentem, dostawcą i integratorem zaawansowanych dedykowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów ze szczególnym naciskiem

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Serwisy www. Portfolio

WebDesign. Serwisy www. Portfolio WebDesign Serwisy www Profesjonalna witryna internetowa jest podstawą nowoczesnego systemu komunikacji rynkowej. W ujęciu globalnym występuje konsekwentna tendencja do koncentracji wszelkich działań marketingowych

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Outsourcing IT TALEX DATA CENTER. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Outsourcing IT TALEX DATA CENTER. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Outsourcing IT TALEX DATA CENTER Nowoczesne systemy informatyczne wymagają stabilnej i sprawdzonej infrastruktury teletechnicznej gwarantującej odpowiednią moc obliczeniową

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie integracja outsourcing

oprogramowanie integracja outsourcing oprogramowanie integracja outsourcing Profil dzia³alnoœci Talex SA jest integratorem zaawansowanych technologii informatycznych. Działamy na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych www.comarch.pl Wprowadzenie W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej istnienie przedsiębiorstwa uzależnione jest od posiadania technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2_II_do IPU SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II zakup usług transmisji danych dla obsługi teletransmisyjnej centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ),

Bardziej szczegółowo