Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data"

Transkrypt

1

2 Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Copyright 2009 Netia SA 2

3 WSTĘP ROZWÓJ RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO BUSINESS SOLUTION OBSZARY INTEGRACJI MOśLIWOŚCI NGN TELEFONIA IP Z USŁUGAMI PABX IntegralNet OnePhone NOWY ELEMENT BUSINESS SOLUTION DEMONSTRACJA ROZWIĄZANIA KORZYŚCI PODSUMOWANIE Copyright 2009 Netia SA 3

4 JAK ZACHOWAĆ ELASTYCZNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ W DOBIE KRYSYZU? Optymalizacja kosztów oraz oszczędności ze względu na brak konieczności inwestowania w nowe rozwiązania telekomunikacyjne i ich obsługę Kompleksowość oferty i usługi od jednego operatora Kompetentny partner komunikacyjny, z własnym zapleczem technologicznym Copyright 2009 Netia SA 4

5 PROGNOZOWANY ROZWÓJ RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Całkowita wartość rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w latach (wg grup usług, w mld zł) W całkowitej wartości rynku będzie zauwaŝalny wzrost ok. 3% rocznie Do roku 2015 nastąpi ok. 21% wzrost całkowitej wartości rynku w porównaniu z rokiem internet +45%, - transmisja danych +30%, - usługi głosowe +16% Copyright 2009 Netia SA 5

6 BUSINESS SOLUTION Voice Solution Data Solution Linie POTS i ISDN Telefonia IP z usługami PABX (IntegralNet) Usługi sieci inteligentnej (070x, 080x) Call center Telekonferencja NGN Internet symetryczny Internet asymetryczny [ADSL, BSA, LLU, WiMAX] Frame Relay Kolokacja MPLS MPLS [ADSL, BSA, WiMAX] Ethernet Łącza dzierŝawione Centrale PABX Łącza back-up Copyright 2009 Netia SA 6

7 RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY DZIŚ Operatorzy stacjonarni Operatorzy komórkowi Tradycyjne podziały są jednak dla tradycyjnych operatorów Copyright 2009 Netia SA 7

8 NETIA PRZEŁAMUJE DOTYCHCZASOWE BARIERY INNOWACYJNYM PODEJŚCIEM NETIA BUSINESS SOLUTION 0 zł NGN 0 zł Copyright 2009 Netia SA 8

9 ROZWIĄZANIE W PEŁNI ZINTEGROWANE BUSINESS SOLUTION Voice Solution Linie POTS i ISDN Telefonia IP z usługami PABX (IntegralNet) Usługi sieci inteligentnej [070x, 080x] Call Center Telekonferencja Centrale PABX NGN Data Solution Internet symetryczny Internet asymetryczny [ADSL, BSA, LLU, WiMAX] Frame Realy MPLS MPLS [ADSL, BSA, WiMAX] Ethernet Łącza dzierŝawione Kolokacja Łącza back-up NETIA MOBILE Usługi telefonii mobilnej Copyright 2009 Netia SA 9

10 CO OZNACZA NGN? Copyright 2009 Netia SA 10

11 NGN (Next Generation Network) Sieć Następnej Generacji oparta na technologii IP, będąca wspólną platformą komunikacji dla usług Dzięki tej architekturze Netia w łatwy i szybki sposób integruje nowe obszary usług telekomunikacyjnych (np. telefonię komórkową z dotychczasową ofertą operatora stacjonarnego). NGN umoŝliwia budowanie nowych rozwiązań dla Klienta jeszcze bardziej dopasowanych do potrzeb Firmy. Copyright 2009 Netia SA 11

12 TELEFONIA IP Z USŁUGAMI PABX (IntegralNet) Copyright 2009 Netia SA 12

13 CZYM JEST INTEGRALNET? platforma łączności zapewniająca usługi telekomunikacyjne znane z nowoczesnych central abonenckich wirtualna centrala abonencka PABX, której uŝytkownicy mogą być zlokalizowani w jednej bądź w wielu lokalizacjach usługa dostępna wszędzie tam gdzie pracownik ma dostęp do sieci IP (sieć korporacyjna, VPN, Internet) nowe funkcjonalności, m.in. ułatwiających zarządzanie własną częścią uŝytkowników, z nową klasą jakości Copyright 2009 Netia SA 13

14 ZALETY INTEGRALNET Optymalizacja kosztów telekomunikacyjnych Firm Nowe standardy w zakresie integracji usług głosowych i transmisji danych Pełna funkcjonalność wirtualnej centrali abonenckiej w oparciu o protokół IP Łatwość zarządzania usługą przez Klienta skalowalność, jednolity plan numeracyjny itd. Nowoczesne rozwiązania w zakresie usług głosowych odrzucanie połączeń anonimowych, oddzwonienie, konferencja trójstronna Nowe moŝliwości w zakresie dostosowywania usług dodatkowych do specyfiki działalności firm (IP Call Center, aplikacje dla uŝytkownika końcowego, OnePhone) Copyright 2009 Netia SA 14

15 INTEGRALNET TO KONTROLA WYDATKÓW Bezpłatne połączenia pomiędzy pracownikami Elementy społecznościowe darmowe połączenia pomiędzy uŝytkownikami usług Netii, nawet jeśli są to róŝne firmy Pojemny pakiet bezpłatnych minut na połączenia lokalne i międzymiastowe Brak konieczności zakupu PABX i wydatków na utrzymanie serwisu Opłaty tylko za wykorzystanie funkcjonalności Oszczędności wynikające z outsourcingu usług Copyright 2009 Netia SA 15

16 INTEGRALNET TO ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI Zapewnienie oddziałom firmy pełnego dostępu do usług głosowych z numeracją lokalną Zdolność zarządzania projektami z domu i z kaŝdego miejsca, w którym jest dostęp do internetu Wydajne narzędzia wspierające usługi głosowe (lista wywołań, ksiąŝka adresowa, partner) Korzystanie z rozwiązania, które się nie starzeje, a koszt modernizacji ponosi operator Copyright 2009 Netia SA 16

17 MOBILE SOLUTION MOBILE SOLUTION Usługa NETIA MOBILE Usługi podstawowe: połączenia głosowe, SMS, MMS, połączenia video, przesyłanie danych BIZNESOWE TELEFONY KOMÓRKOWE Nokia E90, Nokia E71, SE G900, Nokia 3120 Zaspokojenie podstawowych potrzeb mobilnych GRUPA FIRMOWA / DARMOWA GRUPA FIRMOWA Tańsze / darmowe połączenia w grupie VPN Copyright 2009 Netia SA 17

18 GRUPA ZINTEGROWANA: VOICE SOLUTION + NETIA MOBILE Telefonia stacjonarna Telefonia komórkowa Copyright 2009 Netia SA 18

19 GRUPA ZINTEGROWANA: VOICE SOLUTION + NETIA MOBILE Integracja telefonii stacjonarnej z komórkową 0 zł 0 zł 0 zł Copyright 2009 Netia SA 19

20 PRZYKŁAD Główna korzyść integracji usług stacjonarnych i mobilnych to obniŝenie kosztów 2000 minut x 0,40 zł = 800 zł minut x SIMy x 0,40 zł = 40 zł = 840 zł Netia = 40 zł miesięczna opłata za grupę zintegrowaną Copyright 2009 Netia SA 20

21 ONEPHONE NOWY ELEMENT BUSINESS SOLUTION Copyright 2009 Netia SA 21

22 NA POCZĄTEK KILKA PYTAŃ... Ile średnio kosztują Państwa połączenia na telefony stacjonarne lub do innych pracowników wykonywane z telefonów komórkowych? Jak często słyszą Państwo: dzwoniłem na telefon stacjonarny i nie było Ciebie przy biurku? Jak często zdarza się, Ŝe siedząc przy biurku i mając telefon stacjonarny pod ręką dzwonią Państwo z telefonu komórkowego, bo tak jest wygodniej? Ile średnio wydają Państwo na roaming w telefonie komórkowym? Copyright 2009 Netia SA 22

23 Z zachowania uŝytkowników wynika, Ŝe telefon komórkowy to bardzo waŝne urządzenie Telefon komórkowy stał się bardzo profesjonalnym i intymnym urządzeniem: wszystkie numery telefonów prywatne i słuŝbowe budzik, zegarek kalendarz i notatki takŝe PIN y do kart itp. zdjęcia najbliŝszych rozrywka (muzyka, gry) Utrata aparatu dla wielu uŝytkowników to prawdziwa tragedia. Telefon stacjonarny zapewne tańszy, ale nie ma tego wszystkiego, co ma telefon komórkowy Copyright 2009 Netia SA 23

24 JAKIE TO SĄ KOSZTY? średnie wydatki firm na linię/kartę SIM tel. stacjonarny tel. komórkowy duŝe firmy 44 zł 110 zł małe i średnie firmy 89 zł 124 zł ok % ruchu z telefonu komórkowego to połączenia do sieci stacjonarnych oraz międzynarodowe w większych firmach ok. 20% stanowią połączenia między pracownikami Copyright 2009 Netia SA 24

25 JAK ZAOSZCZĘDZIĆ? Realizowanie połączeń do sieci stacjonarnych krajowych oraz międzynarodowych z numeru stacjonarnego Połączenia między pracownikami w większych firmach realizowane między telefonami stacjonarnymi Jak to zrobić, zachowując jednocześnie to wszystko, co daje nam uŝytkowanie aparatu komórkowego? Copyright 2009 Netia SA 25

26 ONEPHONE TELEFON STACJONARNY W KOMÓRCE Copyright 2009 Netia SA 26

27 Demonstracja rozwiązania Copyright 2009 Netia SA 27

28 ONEPHONE JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM KONWERGENCJI SPRZĘTOWEJ 3C/UMIS Copyright 2009 Netia SA 28

29 KORZYSTANIE Z OFERTY KONWERGENTNEJ WYMAGA JEDYNIE DOSTEPU DO DOWOLNEJ SIECI WI-FI 3C/UMIS Copyright 2009 Netia SA 29

30 KORZYSTANIE Z ROZWIĄZAŃ ONEPHONE NIESIE KORZYŚCI DLA FIRMY I PRACOWNIKÓW Korzyści dla Firmy: Dostępność pracownika pod jednym numerem firmowym (takŝe poza biurem, jeśli jest w zasięgu sieci Wi-Fi) Wsparcie dla telepracy Jedna faktura z dodatkowymi korzyściami dla usług mobilnych i stacjonarnych Korzyści dla pracownika: Jeden aparat do połączeń mobilnych i stacjonarnych Jedna ksiąŝka telefoniczna MoŜliwość bezpłatnego kontaktu z dowolnego miejsca w zasięgu Wi-Fi (dom, lotnisko, hotel) Copyright 2009 Netia SA 30

31 KORZYŚCI DLA KLIENTA Funkcjonalność centrali abonenckiej i call center Brak kosztów inwestycyjnych (CAPEX) Brak dodatkowych kosztów utrzymania i obsługi Opłata tylko za wykorzystanie funkcjonalności UŜytkownik korzysta z rozwiązania, które się nie starzeje (koszt modernizacji ponosi Netia) Copyright 2009 Netia SA 31

32 JAKI JEST KOSZT POŁĄCZENIA? Bezpłatne połączenia pomiędzy pracownikami Elementy społecznościowe darmowe połączenia pomiędzy uŝytkownikami usługi Netii, nawet jeśli są to inne firmy Pojemny pakiet bezpłatnych minut na połączenia lokalne i międzymiastowe Model opłat pozwala na wysoką przewidywalność wydatków telekomunikacyjnych Copyright 2009 Netia SA 32

33 KORZYŚCI FUNKCJONALNE Łatwa skalowalność rozwiązania Skrócona numeracja i spójny plan numeracyjny w całej Firmie MoŜliwość zarządzania z kaŝdego miejsca poprzez panel www Integracja telefonu z komputerem Szeroki zakres nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych m.in. OnePhone Copyright 2009 Netia SA 33

34 W JAKI SPOSÓB KONSTRUUJEMY NASZE OFERTY? Darmowe połączenia w ramach firm i społeczności uŝytkowników Voice Solution Dodatkowe pakiety na połączenia poza społeczność Funkcjonalność wirtualnej centrali Pełne zarządzanie przez Netię Netia Mobile Copyright 2009 Netia SA 34

35 ROZPIĘTOŚĆ OPŁAT ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA DO WSZYSTKICH SIECI (bez opcji rabatowych) Stawki efektywne w Netii do wszystkich sieci juŝ od 20 groszy. Copyright 2009 Netia SA 35

36 TELEFONIA TO NIE WSZYSTKO Telefonia komórkowa Integracja z systemami CRM Klienta Zintegrowane powiadamianie Netia Klient biznesowy Telefonia dla biznesu Zunifikowana Hostingowa Komunikacja Aplikacje zewnętrzne Web 2.0 Multimedialne usługi konferencyjne Contact Center Copyright 2009 Netia SA 36

37 Netia połączyła dwa światy: stacjonarny i komórkowy tworząc po prostu zintegrowaną telekomunikację Copyright 2009 Netia SA 37

38 DZIĘKUJĘ Imię i nazwisko, stanowisko tel. Copyright 2009 Netia SA 38

SIÓDEMKA Zawsze patrz kilka kroków w przyszłość swojej firmy

SIÓDEMKA Zawsze patrz kilka kroków w przyszłość swojej firmy SIÓDEMKA Zawsze patrz kilka kroków w przyszłość swojej firmy Główne wyzwania biznesowe firmy DuŜą konkurencja w branŝy przesyłek kurierskich oraz konieczność rywalizacji z globalnymi firmami zmusza do

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Inwestycje, które dają oszczędności

Inwestycje, które dają oszczędności Jak zaoszczędzić dzięki strategicznym inwestycjom w rozwiązania komunikacyjne Inwestycje, które dają oszczędności Wielu menedżerów IT musi dziś sprostać trudnemu zadaniu, jakim jest zarządzanie wydatkami

Bardziej szczegółowo

Slican Komunikator CTI

Slican Komunikator CTI Unified Communication Slican Komunikator CTI Slican Komunikator CTI ma na celu integrację komunikacji głosowej z coraz częściej stosowaną w kontaktach biznesowych komunikacją online poprzez czat, sms i

Bardziej szczegółowo

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra wersja R4.2 Kielce, 16 października 2007 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 50/60 1. Prezentacja produktu

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Idea łączy się z Orange

Idea łączy się z Orange Idea łączy się z Orange Iwona Kossmann członek zarządu ds. marketingu i sprzedaży 15.09.2005, Warszawa Idea jest blisko Orange Idea najbardziej dynamiczny operator komórkowy -zdecydowała się połączyć z

Bardziej szczegółowo

Cisco Smart Business Communications System

Cisco Smart Business Communications System Cisco Smart Business Communications System Cisco Smart Business Communications System W dzisiejszych czasach małe firmy muszą zmierzyć się z konkurencją zarówno ze strony dużych przedsiębiorstw międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. LG-Ericsson jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM Teresa Porębska-Miąc "Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" Eurypides Wprowadzenie Technologie mobilne coraz częściej stają się

Bardziej szczegółowo

Dowolność połączeń. PBX Server Libra

Dowolność połączeń. PBX Server Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra jako centrum systemu teleinformatycznego PBX Server Libra to najnow szej generacji produkt firmy Platan, wykorzystujący technologię

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA FIRM. Internet. Telefonia internetowa VoIP (łódzka pula numerów) Hosting. Monitoring internetowy

OFERTA DLA FIRM. Internet. Telefonia internetowa VoIP (łódzka pula numerów) Hosting. Monitoring internetowy OFERTA DLA FIRM Internet Telefonia internetowa VoIP (łódzka pula numerów) Hosting Monitoring internetowy Forweb S.C. 91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56 tel: +48 (42) 235 10 00 fax: +48 (42) 235 10 01 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie telekomunikacyjne dla firm z sektora MSP. - Hostowane usługi PBX -

Rozwiązanie telekomunikacyjne dla firm z sektora MSP. - Hostowane usługi PBX - Rozwiązanie telekomunikacyjne dla firm z sektora MSP - Hostowane usługi PBX - Spis treści Streszczenie... 3 Profesjonalny system telefoniczny elementem przewagi konkurencyjnej... 4 Co decyduje o atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania komunikacyjne dla biznesu

Rozwiązania komunikacyjne dla biznesu Rozwiązania komunikacyjne dla biznesu 19 Czego poszukują małe i średnie przedsiębiorstwa? PARAMETRY CENIONE W BIZNESIE Prostota Wydajność Konwergencja Kompatybilność Czy urządzenie będzie opłacalne i łatwe

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 Partnerzy publikacji: FUTURE COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE Wywiad z prezesem Dotpay p. andrzejem Ponińskim

Bardziej szczegółowo

ADESCOM. Sprawdzone systemy telefonii VoIP. VoIP. Doradztwo

ADESCOM. Sprawdzone systemy telefonii VoIP. VoIP. Doradztwo Złoty Medal ADESCOM Sprawdzone systemy telefonii VoIP Złoty Medal Intertelecom 2006 Intertelecom 2007 VoIP Centrale Usługi Doradztwo SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 TELEFONIA VoIP... 2 FUNKCJONALNOŚĆ... 3 PROTOKOŁY

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji. Warszawa, styczeń 2011 r.

ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji. Warszawa, styczeń 2011 r. ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji Warszawa, styczeń 2011 r. Spis treści 1. Geneza problemu... 3 2. Oddziaływanie pośrednie... 3 3. Czynniki bezpośrednie... 4 4. Droga poprawy...

Bardziej szczegółowo

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded Informacja HiPath 3000/5000 V8 Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com s HiPath

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Autor: Piotr Świątek IVFDS

Autor: Piotr Świątek IVFDS Tytuł pracy: Voice Over Internet Protocol Autor: Piotr Świątek IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie starałem się przedstawić zagadnienia związane z Voice over IP. Praca zawiera podstawowe typy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Zbuduj sobie call center

Zbuduj sobie call center W nowoczesnym systemie call center praktycznie wszystkie operacje są dokonywane za pomocą graficznego, przyjaznego dla uŝytkownika interfejsu Zbuduj sobie call center Proste systemy call center czy nawet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE...3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE...5 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe zagadnienia poruszone przez autorów opinii nadesłanych w ramach konsultacji nomadyczność VoIP.

Dodatkowe zagadnienia poruszone przez autorów opinii nadesłanych w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Dodatkowe zagadnienia poruszone przez autorów opinii nadesłanych w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Astercity. Rozszerzenie dyskusji o VoIP: Należy rozważyć blokadę połączeń danych kont VoIP tylko

Bardziej szczegółowo

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Spis treści 1. Czym jest telefonia internetowa? 3 2. Dla kogo jest telefonia internetowa? 3 3. Jak dzwonić? 3 4. Skąd się biorą oszczędności, czyli

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

CCT-1668 Nowoczesny serwer telekomunikacyjny

CCT-1668 Nowoczesny serwer telekomunikacyjny CCT-1668 Nowoczesny serwer telekomunikacyjny Slican Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 18, 85-124 Bydgoszcz tel. +48 52 325 11 11, fax +48 52 325 11 12 office@slican.pl, www.slican.pl Lepsza komunikacja Niniejszy

Bardziej szczegółowo