Programowanie urządzeń mobilnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie urządzeń mobilnych"

Transkrypt

1 Programowanie urządzeń mobilnych BARTŁOMIEJ ZASS Developer Evangelist Microsoft

2 Przegląd rozwiązań Wstęp do Windows Phone Nawigacja Launchers and Choosers Sensory Networking Lokalna baza SQL CE Fast Application Switching Multitasking Live Tiles Notyfikacje Push Podsumowanie

3

4

5 Krótki przegląd rozwiązań iphone Android Blackberry Symbian Windows Phone

6

7 11 Października 2010 To jest oś czasu!

8 Metro ale czemu?

9 Windows Phone

10 Metro podstawowe elementy

11 People vs. Icons

12 11 Października 2010 Jesień 2011

13 11 Października 2010 Jesień 2011 Dziś (16) + 19 nowych (35)

14 Sprzęt - aktualizacja Capacitive touch 4 or more contact points Sensors Motion Sensor A-GPS, Accelerometer, Compass, Light, Proximity, Camera 5 mega pixels or more Multimedia Common detailed specs, Codec acceleration Memory 256MB RAM or more, 8GB Flash or more GPU DirectX 9 acceleration Gyro Improved capability detection APIs CPU Qualcomm MSM8x55 800Mhz or higher MSM7x30 Hardware buttons Back, Start, Search

15 11 Października 2010 Jesień 2011 The Future

16 Platformy

17 Narzędzia Windows Toolkits Phone SDK 7.1

18 application.xap

19 Demo HTML5

20 Demo XNA

21 Silverlight

22 Demo Silverlight Hello World / Tools

23 Frame i Page Frame Kontrolka kontenera Top-level PhoneApplicationFrame class Zawiera kontrolkę page i elementy systemowe jak system tray i application bar Page Zajmuje całą przestrzeń contentent dla frame PhoneApplicationPage - derived class Zawiera tytuł Może zawierać swój własny application bar

24 Nawigacja pomiędzy stronami Silverlight w Windows Phone używa modelu nawigacji opartej na stronach Podobne do nawigacji na stronach Internetowych Każda strona identyfikowalna jest po adresie URI Każda strona jest w zasadzie bezstanowa private void hyperlinkbutton1_click(object sender, RoutedEventArgs e) { NavigationService.Navigate(new Uri("/SecondPage.xaml", UriKind.RelativeOrAbsolute)); }

25 Nawigacja pomiędzy stronami Aplikacja może zapewnić przyciski do nawigacji wstec Fizyczny przycisk Wstecz także nawiguje to wcześniejszej strony Nie wymaga to żadnego kodu wbudowane zachowanie private void button1_click(object sender, RoutedEventArgs e) { NavigationService.GoBack(); }

26 Nadpisywanie przycisku Wstecz <phone:phoneapplicationpage x:class="phoneapp2.mainpage" BackKeyPress="PhoneApplicationPage_BackKeyPress" shell:systemtray.isvisible="true"> private void PhoneApplicationPage_BackKeyPress(object sender, CancelEventArgs e) { e.cancel = true; //Informacja, ze zdarzenie jest obsłużone }

27 Nawigacja - zdarzenia OnNavigatedTo System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs Wywoływany podczas każdej nawigacji na stronę OnNavigatedFrom System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs Wywołany podczas każdej nawigacji ze strony

28 Nawigacja przekazywanie danych private void passparam_click(object sender, RoutedEventArgs e) { NavigationService.Navigate(new Uri("/SecondPage.xaml?msg=" + textbox1.text, UriKind.Relative)); } protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e) { base.onnavigatedto(e); string msg = ""; if (NavigationContext.QueryString.TryGetValue("msg", out msg)) textblock1.text = msg; }

29 Demo Nawigacja

30 Launchers & Choosers Sandbox Super aplikacja

31 Launchers & Choosers PhotoChooserTask L C PhoneCallTask Sandbox

32 Launchers Choosers PhoneCallTask SearchTask SMSComposeTask WebBrowserTask ComposeTask MarketplaceDetailTask MarketplaceHubTask MarketplaceReviewTask MarketplaceSearchTask MediaPlayerLauncher BingMapsTask BingMapsDirectionsTask CameraCaptureTask AddressChooserTask PhoneNumberChooserTask PhotoChooserTask Save AddressTask SavePhoneNumberTask AddressChooseTask GameInviteTask SaveRingtoneTask Nowe w Mango Zaktualizowane w Mango

33 Launcher - przykład ComposeTask composetask = new ComposeTask(); composetask.to = composetask.body = " message body"; composetask.cc = composetask.subject = " subject"; composetask.show();

34 Chooser - przykład public partial class MainPage : PhoneApplicationPage { PhotoChooserTask photochoosertask; public MainPage() { InitializeComponent(); photochoosertask = new PhotoChooserTask(); photochoosertask.completed += new EventHandler<PhotoResult>(photoChooserTask_Completed); } private void button1_click(object sender, RoutedEventArgs e) { photochoosertask.show(); } void photochoosertask_completed(object sender, PhotoResult e) { if (e.taskresult == TaskResult.OK) { BitmapImage bmp = new BitmapImage(); bmp.setsource(e.chosenphoto); } } }

35 Demo Launchers & Choosers

36 Sensory +Y -X -Z +X

37 +Y -X -Z +X cos γ. cos α cos β. sin α + sin β. sin γ. cos α sin β. sin α + cos β. sin γ. cos α cos γ. sin α cos β. cos α + sin β. sin γ. sin α sin β. cos α + cos β. sin γ. sin α sin γ sin β. cos γ cos β. sin γ

38 Motion Sensor Wirtualny sensor łączący pozostałe: gyro + compass + accelerometer Motion Sensor vs. gyro / compass / accelerometer Dokładniejszy Szybszy czas odpowiedzi Porównywalnie mniejsze przesunięcie Potrafi usunąć niepewność w typach ruchu Potrafi sobie poradzić z brakiem żyroskopu Używaj kiedy tylko się da!

39 Motion Sensor - API if (Motion.IsSupported) { _sensor = new Motion(); _sensor.currentvaluechanged += new EventHandler<SensorReadingEventArgs<MotionReading>> (_sensor_currentvaluechanged); _sensor.start(); } void _sensor_currentvaluechanged(object sender, SensorReadingEventArgs<MotionReading> e) { Vector3 v = new Vector3( e.sensorreading.deviceacceleration.x, e.sensorreading.deviceacceleration.y, e.sensorreading.deviceacceleration.z); }

40 Kamera Dostęp do strumienia kamery PhotoCamera Silverlight 4 Webcam Wyświetlanie w aplikacji Video Brush

41 Kamera kiedy co? PhotoCamera Robienie zdjęć Obsługa przycisku na telefonie Obsługa Flash i Focus Webcam Nagrywanie Video Nagrywanie Audio Współdzielenie z komputerem

42 Demo Sensory

43 Networking Sockets TCP UDP unicast, Multicast (Wi-Fi) Connection Manager Control Nadpisuje kontroluje ustawienia HTTP Full header access WebClient wraca na oryginalnym wątku

44 Demo Networking

45 Dane w Windows Phone Isolated Storage Wyizolowana przestrzeń dla aplikacji Brak ograniczeń ilości danych Usuwana podczas deinstalacji Nie czyszczony w trakcie aktualizacji Baza danych SQL CE Duże ilości danych relacyjnych

46 Isolated Storage Własne pliki, katalogi Dowolny strumień danych Serializacja do XML i binarna IsolatedStorageSettings Ustawienia globalne Serializowane do XML

47 Demo Isolated Storage

48 LINQ dla wszystkich

49 Przykład: sklep Relacje, powiązania Koszyk zakupów 7 tabel Setki rekordów 5 kluczy obcych PK ItemReferenceData FK1 PK FK1 ItemId ItemName ItemDescription CategoryId PK Lists ListId ListName Favorites FavoriteItemId FavoriteItemName FavoriteItemCategory FavoriteItemQuantity FavoriteItemDescription FavoriteItemListId FavoriteItemPhoto PK PK FK1 FK2 Categories CategoryId CategoryName ListItems ListItemId ListItemName ListId Quantity Category Description StoreId PK FK1 History HistoryItemId PK HistoryItemName HistoryItemCategory HistoryItemQuantity HistoryItemDescriptioin HistoryItemDateAdded HistoryItemListId HistoryItemPhoto StoreId Stores StoreName StoreLocationLat StoreLocationLong StoreAddressLine1 StoreAddressLine2 StoreAddressCity StoreAddressState StoreAddressCountry StoryAddressZip

50 Przykład: słownik Words Ogromne ilości danych referencyjnych Słownik 3 tabele PK WordId Word Pronunciation Definition AlternateSpellings Origin PK FK1 PK FK1 Favorites FavoriteId WordId History HistoryItemId WordId AddedDate 1 tabela z 500k rekordów

51 SQL CE API analogiczne jak w EF Code First 4.1 Nie jest to pełne Entity Framework Wewnątrz procesu aplikacji Bazy w pliku XAP lub Isolated Storage Transakcje obsługiwane automatycznie

52 Demo Baza danych SQL CE

53 SQL CE i Isolated Storage Ustawienia - ApplicationSettings Dane niestrukturalne w plikach Isolated Storage Dane strukturalne w SQL CE Package Manager Katalog główny aplikacji Katalog główny DB Pliki instalacyjne Baza danych (r/o) App Zarządza plikami i ustawieniami Katalog z danymi WP7 Isolated Storage APIs Ustawienia aplikacji DB Baza danych Pliki aplikacji

54 Architektura var query = from w in db.wines where w.country == USA" select w.name; Custom Data Context App Objects.Call System.Linq.Queryable.Select(.Call System.Linq.Queryable.Where(.Constant(Table(Wines)), '(.Lambda #Lambda1)), '(.Lambda #Lambda2)).Lambda #Lambda1(db.Wines $w) { $w.country == USA" }.Lambda #Lambda2(w.Country $w) { $w.name } Object Materialization Identity Management Change Tracking Update Processing select Name from Wines where Country = USA Core ADO.NET (System.Data) SQLCE ADO.NET Provider (System.Data.SqlServerCe) SQL CE DB

55 Tworzenie bazy - przykład // Definiujemy Data Context public partial class WineDataContext : DataContext { public Table<Wine> Wines; public Table<Vineyard> Vineyards; public WineDataContext(string connection) : base(connection) { } } // Definiujemy tabele [Table] public class Wine { [Column(IsPrimaryKey=true] public string WineID { get; set; } [Column] public string Name { get; set; } } // Tworzymy bazę danych na podstawie kontekstu oraz connection string DataContext db = new WineDataContext("isostore:/wineDB.sdf"); if (!db.databaseexists()) db.createdatabase();

56 Tworzenie bazy c.d. Dowolny klient desktopowego SQL CE Oficjalnie nie obsługiwane Dane referencyjne Pomocnicza aplikacja Windows Phone Skopiowanie bazy do docelowego projektu Ew. skopiowanie do ISO Storage przy starcie SqlMetal generacja klas z bazy lub modelu

57 Zapytanie - przykład // Tworzymy Data Context DataContext db = new WineDataContext("isostore:/wineDB.sdf"); // Znajdź wszystkie wina danego szczepu, które są w domu var q = from w in db.wines where w.varietal.name == Shiraz && w.isathome == true orderby w.dateacquired select w;

58 Insert/Update/Delete Dodawanie rekordów Wine newwine = new Wine { WineID = 1768", Name = Windows Phone Syrah", Description = Bold and spicy" }; db.wines.insertonsubmit(newwine); db.submitchanges(); Aktualizacja Wine wine = (from w in db.wines where w.wineid == 1768" select w).first(); wine.description = Hints of plum and melon"; db.submitchanges();

59 Synchronizacja zmian DataContext Zmiany najpierw w DataContext Zapis zmian przez SubmitChanges() SubmitChanges LINQ to SQL tworzy change set i zgłasza do bazy Name Varietal AtHome Yellow Tail Pinot Noir True Name Varietal AtHome DB Little Penguin Pinot Noir True False

60 Aktualizacja schematu DatabaseSchemaUpdater proste modyfikacje Dodawanie Tabel Kolumn Indeksów Kluczy obcych Wszystkie zmiany są transakcyjne Bardziej zaawansowane scenariusze - osobny kontekst i ręczne przeniesienie danych

61 Aktualizacja schematu - przykład Tworzymy nowy DatabaseSchemaUpdater MyDerivedDataContext context = new MyDerivedDataContext("foo.sdf"); DatabaseSchemaUpdater dbupdater = context.createdatabaseschemaupdater(); Dodajemy nową tabelę dbupdater.addtable<product>(); Dodajemy nową kolumnę dbupdater.addcolumn<product>( EANCode"); Rozpoczynamy proces aktualizacji dbupdater.execute();

62 Synchronizacja Brak replikacji jak w WM 6 Sync Framework Obecnie tylko Isolated Storage Własne rozwiązanie (OData)

63 Nowe API w WP 7.5 Choosery udostępniające dane użytkowników AddressChooserTask PhoneNumberChooserTask AddressChooserTask Microsoft.Phone.UserData dostęp bezpośredni Kontakty Kalendarz

64 Kalendarz i kontakty Dostęp tylko do odczytu Dane sieci firm trzecich nie są udostępniane SIM, Windows Live, Exchange, Google - wszystko Facebook tylko nazwa i zdjęcie Twitter i inne nic

65 Kontakty: Hello, World! Contacts contacts = new Contacts(); contacts.searchcompleted += new EventHandler<ContactsSearchEventArgs>((sender, e) => {... = e.results; }); // np. wybierz wszystkie kontakty contacts.searchasync(string.empty, FilterKind.None, null); Stan Wyrażenie filtrujące (nie regex) Rodzaj filtra: imię, , telefon, czy pinned // np. szukaj kontaktów zawierających Ba" contacts.searchasync( Ba", FilterKind.DisplayName, null);

66 Kalendarz: Hello, World! Appointments appointments = new Appointments(); appointments.searchcompleted += new EventHandler<AppointmentsSearchEventArgs>((sender, e) => {... = e.results; }); Data początkowa // E.g. get next appointment (up to 1 week away) appointments.searchasync(datetime.now, DateTime.Now + TimeSpan.FromDays(7), 1, null); Data koocowa Maksymalna liczba elementów stan

67 Demo Kontakty i kalendarz

68 Harmonia Windows Phone Unikalny i responsywny UX Nigdy nie żałuj zainstalowania aplikacji Zintegrowany interfejs Health UX Bateria Transfer danych Przetestowane usługi OS

69 Tombstoning w WP 7 Aplikacje domyślnie nie pracują w tle Zamykane po przejściu do głównego menu Konieczny zapis stanu PhoneApplicationService.Current.State[] PhoneApplicationPage.State[] App.xaml.cs Activated, Deactivated, Launching, Closing

70 Demo Tombstoning

71 Fast Application Switching Szybkie wznowienie Wznawianie Wczytywanie Przywracanie stanu! IsAppInstancePreserved == true == false running Zapis stanu! activated deactivated Najstarsza usuwana Tombstoned dormant Zasoby zwalniane Wątki i timery zawieszane

72 FAS w kodzie private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs e) { if (!e.isapplicationinstancepreserved) { // Załaduj stan tylko, kiedy jest to konieczne... } } private void Application_Deactivated(object sender, DeactivatedEventArgs e) { // Zapisuj stan zawsze (na wszelki wypadek) }

73 Fast Application Switching Ładowanie stanu tylko, kiedy jest to konieczne Kompatybilne z WP7 Automatyczne wznowienie Stan pamięci, storyboardy, pętla XNA, sensory, audio Ręczne wznowienie MediaElement, komunikacja sieciowa, kamera

74 Multitasking w Windows Phone Usługi Agenci Zarządzanie zasobami

75 Background Notification Service Remindery Alarmy using Microsoft.Phone.Scheduler; private void AddReminder(object AddAlarm(object sender, sender, RoutedEventArgs e) e) { Reminder Alarm alarm reminder = new = Alarm("Long new Reminder("CompanyMeeting"); Day"); reminder.begintime alarm.begintime = DateTime.Now.AddSeconds(15); = reminder.content alarm.content = "It's = "Soccer been Fields a long by day. The Go Commons"; to bed."; reminder.title alarm.title = "Alarm"; = "Microsoft Annual Company Product Fair 2009"; reminder.recurrencetype = RecurrenceInterval.Yearly; reminder.navigationuri = new Uri("/Reminder.xaml", UriKind.Relative); } ScheduledActionService.Add(reminder); ScheduledActionService.Add(alarm);

76 Demo Bg Notification Service

77 Background Transfer Service using Microsoft.Phone.BackgroundTransfer; My WP Book App downloads Cheese & Win completed Great Mysterie WP Tips & Tric void DownloadWithBTS(Uri BtsProgressChanged(object GetCurrentProgress() sourceuri, sender, Uri BackgroundTransferEventArgs destinationpath) e) { DrawProgressBar(btr.BytesReceived); = new BackgroundTransferRequest(sourceUri, destinationuri); } btr.transferstatuschanged DrawProgressBar(e.Request.BytesReceived); += BtsStatusChanged; btr.transferprogresschanged += BtsProgressChanged; } BackgroundTransferService.Add(btr); } Nasza aplikacja ISO Store Background Transfer Service POST GET Chmura

78 Background Transfer Service - limity MB 100 MB 20 MB Bez ograniczeo

79 Demo Bg Transfer Service

80 Background Audio HTML5 <audio id="audio_tag" controls="controls" src="http://html5audio.com/demo1.mp3" onplay="startplayback()" onended="nexttrack()" </audio> function NextTrack() { musicplayer = document.getelementbyid("audio_tag"); musicplayer.src = 'http://html5audio.com/demo2.mp3'; } Przeglądarka Zune Service Chmura ++

81 Background Audio Streaming Background Audio current 0:09 0:10 0:11 0:12 fav Player void PlayStateChanged(object = BackgroundAudioPlayer.Instance; sender, EventArgs e) player.playstatechanged { += new eventhandler(playstatechanged); switch (player.playerstate) AudioTrack { track = new AudioTrack(new Uri("/audiofile.mp3"), ); case PlayState.FastForwarding: player.play(); // Move to next track break; } } Ode to WP By MSFTMan My Music App Zune Service ++ Buffer Cloud ISO Store ++ Buffer

82 Architektura Programista Inne procesy Aplikacja myapp.dll UX Logika OS Pojedynczaa plikacja Cloud ISO Store Usługi systemowe Logika myappagent.dll

83 Demo Bg Audio

84 Generic Background Agents Typy agentów Okresowy (Perodic) On-Idle (Resource-intensive) Może być jeden lub obydwa Inicjalizowane w UI, działanie w tle Wznawiane po restarcie Kontrola użytkownika Maksymalnie 18 działających agentów Synchronizacja z UI przez Mutex Działanie do 14 dni (może być odnowione)

85 Generic Background Agents Periodic Agent Uruchamiane Co 30 min Czas działania 25 sekund Scenariusze Synchronizacja częściowa Lokalizacja Inne Resource-Intensive Agent Uruchamiane Zewnętrzne zasilanie, wifi/lan Czas działania 10 minut Scenariusze Backup Początkowa inicjalizacja Inne

86 Funkcjonalność Background Agents Dozwolone Tiles Toast Lokalizacja Sied R/W ISO store Structured storage Sockety Większośd API Zabronione Interfejs użytkownika Biblioteki XNA Mikrofon i aparat Sensory Odtwarzanie audio

87 Demo Background Agent

88 Live Tiles lokalne API Lokalne zmiany (nie przez notyfikacje) Pełna kontrola nad wszystkimi właściwościami (foreground oraz background) Wiele kafelków per aplikacja Dodawnie/Zmienianie/Usuwanie Bezpośrednie przekierowanie do strony/stanu

89 Live Tiles lokalne API, c.d. Aktualizacja drugiej strony kafelka Content, tytuł, tło Content string is bigger Content Title Title Background Automatycznie, asynchronicznie obraca się na drugą stronę

90 Demo Live Tiles API

91 Aktualizacja kafelków Agent / aplikacja lokalne API ShellTileSchedule grafika co min. 1h (URL) Notyfikacje PUSH Tile Toast Raw

92 Architektura notyfikacji push Cloud Service Windows Phone 7 MPNS

93 try { channel = HttpNotificationChannel.Find( mychannel ); } catch { txtstatus.text = "Status : Failed"; } if (channel!= null) { Debug.WriteLine(channel.ChannelUri.ToString()); txtstatus.text = "Status : Connected"; isconnected = true; } else { channel = new HttpNotificationChannel(channelName); channel.channeluriupdated +=... channel.shelltoastnotificationreceived +=... channel.httpnotificationreceived +=...; channel.erroroccurred +=... } try { channel.open(); } catch { channel = null; txtstatus.text = "Status: Failed"; }

94 Notyfikacje push - nowości Obsługa wielu kafelków / drugiej strony Wiele lokalizacji pogody, kategorii wiadomości, itp. Mogą aktualizować wszystkie nasze kafelki Brak zmian w API! BindToShellTile binduje do wszystkich kafelków Wysyłamy Tile ID do usługi 3 nowe elementy z drugiej strony kafelka <wp:notification xmlns:wp="wpnotification"> <wp:tile Id= /WorldNews.xaml?how=start > <wp:backgroundimage>http://www.contoso.com/worldtile.png</wp:backgroundimage> <wp:count>4</wp:count> <wp:title>world News Updates</wp:Title> <wp:backbackgroundimage>http://www.contoso.com/worldback.png</wp:backbackgroundimage> <wp:backcontent>peace talks resume</wp:backcontent> <wp:backtitle>middle East News</wp:BackTitle> </wp:tile> </wp:notification>

95 Notyfikacje push nowości, c.d. Deep Toast Bezpośrednie przekierowanie np. do odpowiedniej strony Brak zmian w API BindToShellToast 1 nowy element z Navigation URI <wp:notification xmlns:wp="wpnotification"> <wp:toast> <wp:text1>world News Updates</wp:Text1> <wp:text2>egypt braces for march in palace square</wp:text2> <wp:param>/detailspage.xaml?storyid=186435</wp:param> </wp:toast> </wp:notification>

96 Materiały Strona główna dla programistów Windows Phone (App Hub) UX guidelines Bezpłatny e-book Ch. Petzolda (WP 7) WP 7 Training Kit WP 7.5 Training Kit (nowości) Sesje z konferencji MIX Polskie Centrum WP 7 na MSDN Polskojęzyczny kurs (webcasty) Zbiór materiałów dla programistów Przykłady kodu How do I videos Sesje z konferencji BUILD

97 Q&A

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2 Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2 Piotr M. Szczypiński Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej http://www.eletel.p.lodz.pl/pms/ piotr.szczypinski@p.lodz.pl Budynek B9, II piętro, pokój

Bardziej szczegółowo

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 4

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 4 Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 4 Piotr M. Szczypiński Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej http://www.eletel.p.lodz.pl/pms/ piotr.szczypinski@p.lodz.pl Budynek B9, II piętro, pokój

Bardziej szczegółowo

Podstawy Windows Phone 7.5

Podstawy Windows Phone 7.5 Podstawy Windows Phone 7.5 Projektowanie aplikacji przy użyciu Silverlight Shawn Wildermuth Przełożył Jakub Niedźwiedź APN Promise Warszawa, 2012 Spis treści Przedmowa xix Wstęp xxi Podziękowania xxiii

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE Programowanie dla ios 13 stycznia 2012 Urządzenia ios Urządzenie Data prezentacji iphone 9.01.2007/06.2007 ipod touch 5.09.2007 iphone 3G 9.06.2008

Bardziej szczegółowo

MonoGame. Wieloplatformowe gry w C# Mateusz Cicheński

MonoGame. Wieloplatformowe gry w C# Mateusz Cicheński MonoGame Wieloplatformowe gry w C# Mateusz Cicheński Plan prezentacji Założenia Alternatywy Narzędzia Różnice między WP8, ios, Android DEMO Podsumowanie Założenia CEL: Stworzenie wieloplatformowej gry

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Obiekty reprezentują pewne pojęcia, przedmioty, elementy rzeczywistości. Obiekty udostępniają swoje usługi: metody operacje,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie WCF Data Services Obsługa żądania OData Podstawy języka OData Narzędzia i biblioteki Gdzie można skorzystać z OData OData w Web API

Bardziej szczegółowo

Windows Phone 7. Zacznij, Twórz, Zarabiaj. Paweł Żochowski. Action Centrum Edukacji

Windows Phone 7. Zacznij, Twórz, Zarabiaj. Paweł Żochowski. Action Centrum Edukacji Windows Phone 7 Zacznij, Twórz, Zarabiaj Paweł Żochowski Action Centrum Edukacji Zacznij, Twórz, Zarabiaj! Paweł Żochowski UI Designer/IT Consultant pawel.zochowski@action.com.pl Agenda Czym jest Windows

Bardziej szczegółowo

Windows Mobile. Andy Wigley, Daniel Moth, Peter Foot, Microsoft Mobile Development Handbook, Microsoft Press 2007

Windows Mobile. Andy Wigley, Daniel Moth, Peter Foot, Microsoft Mobile Development Handbook, Microsoft Press 2007 Windows Mobile Andy Wigley, Daniel Moth, Peter Foot, Microsoft Mobile Development Handbook, Microsoft Press 2007 Wykład 14-2 Windows CE Modułowy system operacyjny Platform Builder pozwala na wybranie tych

Bardziej szczegółowo

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Poznaj ASP.NET MVC Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Agenda Czym jest ASP.NET MVC? Wzorzec MVC ASP.NET MVC vs inne frameworki Bazy danych w ASP.NET MVC Jak zacząć? 2 Czym jest ASP.NET

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Windows Phone 7.x Pla1orma i programowanie SP2, ISWD, 2011-12

Windows Phone 7.x Pla1orma i programowanie SP2, ISWD, 2011-12 Windows Phone 7.x Pla1orma i programowanie SP2, ISWD, 2011-12 Referencje S.Wildermuth: Essen%al Windows Phone 7.5: Applica%on Development with Silverlight. Adison- Wesley 2012 M.Iantosca: Introduc%on to

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Oprogramowanie dla telefonów z systemem Windows Phone 8 obsługujących technologię NFC do sprawdzania listy obecności.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Oprogramowanie dla telefonów z systemem Windows Phone 8 obsługujących technologię NFC do sprawdzania listy obecności. POLITECHNIKA POZNAŃSKA Oprogramowanie dla telefonów z systemem Windows Phone 8 obsługujących technologię NFC do sprawdzania listy obecności. Programowanie Kart Elektronicznych Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI Kurs interaktywnej komunikacji wizualnej NARZĘDZIA WIZUALIZACJI Andrzej Łachwa andrzej.lachwa@uj.edu.pl 3 4/8 Zobacz film: http://www.ted.com/talks/david_mccandless_the_beauty_of_dat a_visualization.html

Bardziej szczegółowo

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych

TOPIT Załącznik nr 3 Programowanie aplikacji internetowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności o tworzenie rozwiązań internetowych w PHP. Zajęcia zostały przygotowane w taki sposób, aby po ich ukończeniu można było rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java Informatyka I Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Standard JDBC Java DataBase Connectivity uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Fragmenty są wspierane od Androida 1.6

Fragmenty są wspierane od Androida 1.6 W androidzie można tworzyć dynamiczne interfejsy poprzez łączenie w moduły komponentów UI z aktywnościami. Moduły takie tworzy się za pomocą klasy Fragment, która zachowuje się jak zagnieżdżone aktywności

Bardziej szczegółowo

akademia androida Składowanie danych część VI

akademia androida Składowanie danych część VI akademia androida Składowanie danych część VI agenda 1. SharedPreferences. 2. Pamięć wewnętrzna i karta SD. 3. Pliki w katalogach /res/raw i /res/xml. 4. Baza danych SQLite. 5. Zadanie. 1. SharedPreferences.

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Autor: Zofia Kruczkiewicz 1. Dziedziczenie cd. 2. Pliki - serializacja Zagadnienia 1. Dziedziczenie aplikacja Kalkultory_2 typu Windows Forms prezentująca dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android

Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android Program szkolenia: Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych na platformie Android Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Projektowanie, tworzenie aplikacji mobilnych

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C#

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Wykład 12 Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Budowa procedur składowanych w C# Budowa funkcji składowanych w C# Wykorzystanie funkcji składowanych w C# po stronie klienta Tworzenie typów definiowanych

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Zadaniem poniższego opisu jest pokazanie, jak stworzyć aplikację z dostępnym interfejsem. Sama aplikacja nie ma konkretnego zastosowania i

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie Baza danych sql 1. Wprowadzenie Do tej pory operowaliście na listach. W tej instrukcji pokazane zostanie jak stworzyć bazę danych. W zadaniu skorzystamy z edytora graficznego struktury bazy danych, który

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. bramka IP. wideodomofon w smartfonie. model: MS03 CLOUD SERVICE SYSTEM

Podręcznik użytkownika. bramka IP. wideodomofon w smartfonie. model: MS03 CLOUD SERVICE SYSTEM Podręcznik użytkownika bramka IP wideodomofon w smartfonie model: MS03 INSTRUKCJA OBSŁUGI CLOUD SERVICE SYSTEM SPECYFIKACJA TECHNICZNA Schemat połączenia WAŻNE! Do korzystania z bramki IP niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZGPAX S79

Instrukcja obsługi ZGPAX S79 Instrukcja obsługi ZGPAX S79 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują

Bardziej szczegółowo

VISUAL STUDIO 2008 I.NET 3.5 NOWOŚCI. Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek

VISUAL STUDIO 2008 I.NET 3.5 NOWOŚCI. Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek VISUAL STUDIO 2008 I.NET 3.5 NOWOŚCI Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek plan Szybki start!.net 3.5 Visual Studio 2008 ogólnie Nowe narzędzia Czy zapomniano o C++? Podsumowanie Materiały źródłowe

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW

Infrastruktura aplikacji WWW ASP.NET WebForms Infrastruktura aplikacji WWW Gotowe rozwiązania architektoniczne i szkielety aplikacji zwalniają twórców aplikacji z implementacji infrastruktury, zwiększając ich produktywność Stanowy,

Bardziej szczegółowo

Sensory w WP7. Wykład 11 Sensory. GPS i mapa.

Sensory w WP7. Wykład 11 Sensory. GPS i mapa. Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział

Bardziej szczegółowo

Czas w WP7 (Silverlight) Wykład 7 Czas. Binding. Pliki. Launchers, choosers

Czas w WP7 (Silverlight) Wykład 7 Czas. Binding. Pliki. Launchers, choosers Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział

Bardziej szczegółowo

HttpRequest Aplikacja Czat

HttpRequest Aplikacja Czat HttpRequest Aplikacja Czat Za pomocą obiektu HttpRequest można wykonywać żądania http z aplikacji windows phone. W pierwszej kolejności należy utworzyć aplikację i dodać do niej dwie kontrolki: Buton i

Bardziej szczegółowo

Database Connectivity

Database Connectivity Oprogramowanie Systemów Pomiarowych 15.01.2009 Database Connectivity Dr inŝ. Sebastian Budzan Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Tematyka Podstawy baz danych, Komunikacja, pojęcia: API, ODBC, DSN, Połączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie natywnych aplikacji na urządzenia mobilne - PhoneGap Tomasz Margalski

Tworzenie natywnych aplikacji na urządzenia mobilne - PhoneGap Tomasz Margalski Tworzenie natywnych aplikacji na urządzenia mobilne - PhoneGap Tomasz Margalski Agenda Dlaczego PhoneGap i co to jest? Możliwości PhoneGap Jak pisać aplikacje z PhoneGap? Konfiguracja i przykład aplikacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 10 - Web Services

Laboratorium 10 - Web Services Laboratorium 10 - Web Services W ramach laboratorium zapoznamy się z koncepcją Web Service ów (odmiana point-to-point Web Service). W kolejnych krokach utworzony zostanie projekt, w którym wykorzystana

Bardziej szczegółowo

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c.

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c. <ContentControl prism:regionmanager.regionname=mainregion /> 1 Tworzenie Shella a. W pierwszej kolejności tworzymy nowy projekt: WPF Application. Name: Shell SolutionName: PrismApp b. Dodajemy bibliotekę PRISM za pomocą NuGet Managera (dla.net Framework 4.5 Prism

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy

Asynchroniczne interfejsy Asynchroniczne interfejsy MVC (Model View Controller) WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa,

Bardziej szczegółowo

SIP: Session Initiation Protocol. Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010

SIP: Session Initiation Protocol. Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010 SIP: Session Initiation Protocol Krzysztof Kryniecki 16 marca 2010 Wprowadzenie Zaaprobowany przez IETF w 1999 (RFC 2543) Zbudowany przez Mutli Parry Multimedia Session Control Working Group : MMUSIC Oficjalny

Bardziej szczegółowo

Wzorce logiki dziedziny

Wzorce logiki dziedziny Wzorce logiki dziedziny 1. Wzorce logiki dziedziny skrypt transakcji (Transaction Script), brama tabeli (Table Data Gateway), model dziedziny (Domain model), strategia (Strategy), moduł tabeli (Table Module),

Bardziej szczegółowo

SAP BASIS Architektura systemu klient Server

SAP BASIS Architektura systemu klient Server SAP BASIS Architektura systemu klient Server Platformy systemowe: Microsoft Windows Server, UNIX, Linux Platformy bazodanowe: Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 System SAP WSB: System operacyjny: Windows

Bardziej szczegółowo

[Android] Podstawy programowania

[Android] Podstawy programowania Page 1 of 7 [Android] Podstawy programowania LinkiPrzewodnik z przykładamizasosbykrótka prezentacja wprowadzająca do budowy systemuprosta aplikacja z menu i dialogami, którą utworzymy tutaj krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin

Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin Czym jest Spring Boot? Spring Boot jest szkieletem aplikacji, opiera się o Spring Framework czyli Framework szeroko

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji bazodanowych w delphi dla dużych baz danych FRAMEWORK IMPET

Tworzenie aplikacji bazodanowych w delphi dla dużych baz danych FRAMEWORK IMPET Tworzenie aplikacji bazodanowych w delphi dla dużych baz danych FRAMEWORK IMPET Maciej Szymczak, maj 2001 soft@home.pl Ostatnia aktualizacja: 2012-03-31 1 Plan widoczny podczas całego wykładu Numer slajdu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET Studia podyplomowe Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET I. Charakterystyka kursów Aplikacje bazodanowe dla biznesu (Microsoft Visual Studio.NET 2008) (35 godz.) W ramach kursu słuchacze

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

e-off f i f ce: :Sekr k e r tari r at t w chm h urz r e Marcin Pytel

e-off f i f ce: :Sekr k e r tari r at t w chm h urz r e Marcin Pytel e-office: Sekretariat w chmurze Marcin Pytel Plan prezentacji 1. Wprowadzenie do systemu e-office. 2. Architektura systemu. 3. Doświadczenia praktyczne z pracy z Azure. 4. Plany dotyczące rozwoju systemu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.6

Instrukcja laboratoryjna cz.6 Programowanie aplikacji internetowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.6 Technologia Silverlight cz.2 Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 3.0 I. Model danych (tworzenie bazy na podstawie modelu). Cel:

Bardziej szczegółowo

Surveillance Client. Program kliencki CMS z IP Search/Finder Toolem. Silas Mariusz MERX Nawojowska 88B, 33 300 Nowy Sącz

Surveillance Client. Program kliencki CMS z IP Search/Finder Toolem. Silas Mariusz MERX Nawojowska 88B, 33 300 Nowy Sącz Surveillance Client Program kliencki CMS z IP Search/Finder Toolem Silas Mariusz MERX Nawojowska 88B, 33 300 Nowy Sącz CMS: MERX Surveillance Client Program kliencki do obsługi rejestratorów MERX DVRMX

Bardziej szczegółowo

OBC01/TOPMOB Projektowanie w języku Objective-C

OBC01/TOPMOB Projektowanie w języku Objective-C Szkolenie skierowane do: Programistów zaczynających pracę z platformą ios na urządzeniach iphone oraz ipad. Tematy zajęć: Dzień 1 1. Wprowadzenie Zarys historyczny NextStep oraz rozwój Apple ios Historia

Bardziej szczegółowo

Java JMX. Marcin Werla. Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie. mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG

Java JMX. Marcin Werla. Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie. mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG Java JMX Monitorowanie i zarządzanie usługami sieciowymi w Javie Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl PCSS/Poznań JUG Plan prezentacji Wprowadzenie Specyfikacja Dodatkowe narzędzia i biblioteki Studium przypadku

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI NARZĘDZIA WIZUALIZACJI Kurs interaktywnej komunikacji wizualnej ANDRZEJ ŁACHWA andrzej.lachwa@uj.edu.pl Kraków, marzec 2014 3 4/8 Zwykłe działanie programu z danymi przechowywanymi w bazie danych polega

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ)

Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ) Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ) 1. Przygotowanie Przed rozpoczęciem pracy, należy uruchomić "Kreator przygotowania WebSphere MQ" oraz przejść przez wszystkie kroki kreatora, na końcu zaznaczając

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET dr inż. Tomasz Tatoń Spis treści 2 Część 1 Tworzenie bazy danych w Microsoft SQL Server Część 2 Tworzenie usługi sieciowej WebService (polecenie select)

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne. Laboratorium. Dostęp do danych GPS w Windows Phone 7

Systemy mobilne. Laboratorium. Dostęp do danych GPS w Windows Phone 7 Systemy mobilne Laboratorium Dostęp do danych GPS w Windows Phone 7 1. Wprowadzenie Laboratorium ma na celu zapoznanie się z narzędziami dostępu do danych dotyczących lokalizacji w urządzeniach mobilnych

Bardziej szczegółowo

1.1. System otwartych baz danych ODBC. System otwartych baz danych ODBC. Interfejs ODBC. Interfejs ODBC. System otwartych baz danych ODBC

1.1. System otwartych baz danych ODBC. System otwartych baz danych ODBC. Interfejs ODBC. Interfejs ODBC. System otwartych baz danych ODBC 1 Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych 2 Oprogramowanie Systemów Elektronicznych Zagadnienia: Temat wykładu 1. Interfejs ODBC 2. 3. 3 Interfejs ODBC 4 Interfejs ODBC ODBC (Open DataBase Connectivity)

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK

Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW PORADNIK PORADNIK Udostępnianie obrazu z kamer Sanyo HD na stronach WWW 1. Informacje wstępne Istnieje kilka sposobów wyświetlenia płynnego obrazu w formacie H.264 z kamer Sanyo z serii HD na dostępnych publicznie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 6

Podstawy programowania III WYKŁAD 6 Podstawy programowania III WYKŁAD 6 Jan Kazimirski 1 Projekt: Katalog książek elektronicznych c.d. 2 Diagram przypadków użycia 3 Iteracja 1 Zaprojektowanie panelu głównego aplikacji Realizacja przypadków

Bardziej szczegółowo

BUDOWA APLIKACJI NA PLATFORMĘ IPHONE/IPAD. dr inż. Marcin Tomana

BUDOWA APLIKACJI NA PLATFORMĘ IPHONE/IPAD. dr inż. Marcin Tomana BUDOWA APLIKACJI NA PLATFORMĘ IPHONE/IPAD dr inż. Marcin Tomana ipod Touch ipod nano - najpopularniejsze urządzenie do odtwarzania muzyki - ograniczone jednak funkcje! ipod Touch - to możliwości prawie

Bardziej szczegółowo

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do

Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do Sesje i ciasteczka Kontrola sesji w PHP HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami. Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika podczas jednej sesji

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI NARZĘDZIA WIZUALIZACJI Kurs interaktywnej komunikacji wizualnej ANDRZEJ ŁACHWA andrzej.lachwa@uj.edu.pl Kraków, październik 2015 2/4 Zwykłe działanie programu z danymi przechowywanymi w bazie danych polega

Bardziej szczegółowo

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Wprowadzenie Hierarcha klas dla aplikacji typu Silverlight tworzonej przez Visual Studio jest następująca: Obsługa ekranu W urządzeniach z Windows Phone 7

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet JSP ciąg dalszy. Kraków, 9 stycznia 2015 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet JSP ciąg dalszy. Kraków, 9 stycznia 2015 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet JSP ciąg dalszy Kraków, 9 stycznia 2015 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Co dziś będziemy robić JSP tags, Używanie tagów, Custom tags, JSP objests, Obiekty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie bazy danych Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Możliwości projektowe Relacyjna baza danych Obiektowa baza danych Relacyjno-obiektowa baza danych Inne rozwiązanie (np. XML)

Bardziej szczegółowo

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (3/3) [1]

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (3/3) [1] JAVA wprowadzenie do programowania (3/3) [1] Czym jest aplikacja Java Web Start? Aplikacje JAWS są formą pośrednią pomiędzy apletami a aplikacjami Javy. Nie wymagają do pracy przeglądarki WWW, jednak mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Aktualizacja 14.01.2012r WŁAŚCIWOŚCI: Dekoder IP z możliwością dekodowania obrazu

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy Danych Wykład VII Makropolecenia Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Wprowadzenie W ujęciu MS Access, makropolecenie jest prostym językiem programowania, który umożliwia automatyzację podstawowych zadań

Bardziej szczegółowo

Projektowanie obiektowe oprogramowania Wykład 9 Wzorce architektury aplikacji (1) Wiktor Zychla 2013

Projektowanie obiektowe oprogramowania Wykład 9 Wzorce architektury aplikacji (1) Wiktor Zychla 2013 Projektowanie obiektowe oprogramowania Wykład 9 Wzorce architektury aplikacji (1) Wiktor Zychla 2013 1 Automated code generation To bardziej technika wspomagająca niż wzorzec, ale wykorzystywana w praktyce

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji na WP. Blog dotyczący.net oraz WP.

Tworzenie aplikacji na WP. Blog dotyczący.net oraz WP. = = Tworzenie aplikacji na WP. Blog dotyczący.net oraz WP. Kursy Walut: - 30k ściągnięć, - 1k ocen, - średnia ocena 4,5, - 3 miejsce w rankingu najczęściej pobieranych płatnych aplikacji. Ponad 300k ściągnięć

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 Globalna sieć Internet Koncepcja sieci globalnej Usługi w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Wątki w Android OS. Matt Rutkowski. GynSoft sp. z o.o. http://gynsoft.net matt@gynsoft.net

Wątki w Android OS. Matt Rutkowski. GynSoft sp. z o.o. http://gynsoft.net matt@gynsoft.net Wątki w Android OS Matt Rutkowski GynSoft sp. z o.o. http://gynsoft.net matt@gynsoft.net Krótko o terminach związanych z Android OS... Android OS bazuje na Linuxie, każda aplikacja posiada własne User

Bardziej szczegółowo

Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7

Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7 Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Tematyka spotkania Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet filtry oraz web.xml. Kraków, 11 stycznia 2013 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet filtry oraz web.xml. Kraków, 11 stycznia 2013 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet filtry oraz web.xml Kraków, 11 stycznia 2013 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Co dziś będziemy robić Filtry, wywoływanie filtrów, wywołania łańcuchowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.2

Instrukcja laboratoryjna cz.2 Synteza aplikacji biznesowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.2 Administracja serwisów Microsoft SharePoint Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.1 I. Diagnostyka przy użyciu mechanizmu Developer Dashboard.

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy

Asynchroniczne interfejsy Asynchroniczne interfejsy AJAX WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa, godz. 12-14 Agenda

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Android, wprowadzenie do SDK

Android, wprowadzenie do SDK Android, wprowadzenie do SDK Wprowadzenie, konfguracja środowiska, narzędzia, pierwsze aplikacje. prowadzący: Piotr Szymański, student 3 roku informatyki Paweł Rejkowicz, student 1 roku Informatyki 1 Android

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo