Programowanie urządzeń mobilnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie urządzeń mobilnych"

Transkrypt

1 Programowanie urządzeń mobilnych BARTŁOMIEJ ZASS Developer Evangelist Microsoft

2 Przegląd rozwiązań Wstęp do Windows Phone Nawigacja Launchers and Choosers Sensory Networking Lokalna baza SQL CE Fast Application Switching Multitasking Live Tiles Notyfikacje Push Podsumowanie

3

4

5 Krótki przegląd rozwiązań iphone Android Blackberry Symbian Windows Phone

6

7 11 Października 2010 To jest oś czasu!

8 Metro ale czemu?

9 Windows Phone

10 Metro podstawowe elementy

11 People vs. Icons

12 11 Października 2010 Jesień 2011

13 11 Października 2010 Jesień 2011 Dziś (16) + 19 nowych (35)

14 Sprzęt - aktualizacja Capacitive touch 4 or more contact points Sensors Motion Sensor A-GPS, Accelerometer, Compass, Light, Proximity, Camera 5 mega pixels or more Multimedia Common detailed specs, Codec acceleration Memory 256MB RAM or more, 8GB Flash or more GPU DirectX 9 acceleration Gyro Improved capability detection APIs CPU Qualcomm MSM8x55 800Mhz or higher MSM7x30 Hardware buttons Back, Start, Search

15 11 Października 2010 Jesień 2011 The Future

16 Platformy

17 Narzędzia Windows Toolkits Phone SDK 7.1

18 application.xap

19 Demo HTML5

20 Demo XNA

21 Silverlight

22 Demo Silverlight Hello World / Tools

23 Frame i Page Frame Kontrolka kontenera Top-level PhoneApplicationFrame class Zawiera kontrolkę page i elementy systemowe jak system tray i application bar Page Zajmuje całą przestrzeń contentent dla frame PhoneApplicationPage - derived class Zawiera tytuł Może zawierać swój własny application bar

24 Nawigacja pomiędzy stronami Silverlight w Windows Phone używa modelu nawigacji opartej na stronach Podobne do nawigacji na stronach Internetowych Każda strona identyfikowalna jest po adresie URI Każda strona jest w zasadzie bezstanowa private void hyperlinkbutton1_click(object sender, RoutedEventArgs e) { NavigationService.Navigate(new Uri("/SecondPage.xaml", UriKind.RelativeOrAbsolute)); }

25 Nawigacja pomiędzy stronami Aplikacja może zapewnić przyciski do nawigacji wstec Fizyczny przycisk Wstecz także nawiguje to wcześniejszej strony Nie wymaga to żadnego kodu wbudowane zachowanie private void button1_click(object sender, RoutedEventArgs e) { NavigationService.GoBack(); }

26 Nadpisywanie przycisku Wstecz <phone:phoneapplicationpage x:class="phoneapp2.mainpage" BackKeyPress="PhoneApplicationPage_BackKeyPress" shell:systemtray.isvisible="true"> private void PhoneApplicationPage_BackKeyPress(object sender, CancelEventArgs e) { e.cancel = true; //Informacja, ze zdarzenie jest obsłużone }

27 Nawigacja - zdarzenia OnNavigatedTo System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs Wywoływany podczas każdej nawigacji na stronę OnNavigatedFrom System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs Wywołany podczas każdej nawigacji ze strony

28 Nawigacja przekazywanie danych private void passparam_click(object sender, RoutedEventArgs e) { NavigationService.Navigate(new Uri("/SecondPage.xaml?msg=" + textbox1.text, UriKind.Relative)); } protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e) { base.onnavigatedto(e); string msg = ""; if (NavigationContext.QueryString.TryGetValue("msg", out msg)) textblock1.text = msg; }

29 Demo Nawigacja

30 Launchers & Choosers Sandbox Super aplikacja

31 Launchers & Choosers PhotoChooserTask L C PhoneCallTask Sandbox

32 Launchers Choosers PhoneCallTask SearchTask SMSComposeTask WebBrowserTask ComposeTask MarketplaceDetailTask MarketplaceHubTask MarketplaceReviewTask MarketplaceSearchTask MediaPlayerLauncher BingMapsTask BingMapsDirectionsTask CameraCaptureTask AddressChooserTask PhoneNumberChooserTask PhotoChooserTask Save AddressTask SavePhoneNumberTask AddressChooseTask GameInviteTask SaveRingtoneTask Nowe w Mango Zaktualizowane w Mango

33 Launcher - przykład ComposeTask composetask = new ComposeTask(); composetask.to = composetask.body = " message body"; composetask.cc = composetask.subject = " subject"; composetask.show();

34 Chooser - przykład public partial class MainPage : PhoneApplicationPage { PhotoChooserTask photochoosertask; public MainPage() { InitializeComponent(); photochoosertask = new PhotoChooserTask(); photochoosertask.completed += new EventHandler<PhotoResult>(photoChooserTask_Completed); } private void button1_click(object sender, RoutedEventArgs e) { photochoosertask.show(); } void photochoosertask_completed(object sender, PhotoResult e) { if (e.taskresult == TaskResult.OK) { BitmapImage bmp = new BitmapImage(); bmp.setsource(e.chosenphoto); } } }

35 Demo Launchers & Choosers

36 Sensory +Y -X -Z +X

37 +Y -X -Z +X cos γ. cos α cos β. sin α + sin β. sin γ. cos α sin β. sin α + cos β. sin γ. cos α cos γ. sin α cos β. cos α + sin β. sin γ. sin α sin β. cos α + cos β. sin γ. sin α sin γ sin β. cos γ cos β. sin γ

38 Motion Sensor Wirtualny sensor łączący pozostałe: gyro + compass + accelerometer Motion Sensor vs. gyro / compass / accelerometer Dokładniejszy Szybszy czas odpowiedzi Porównywalnie mniejsze przesunięcie Potrafi usunąć niepewność w typach ruchu Potrafi sobie poradzić z brakiem żyroskopu Używaj kiedy tylko się da!

39 Motion Sensor - API if (Motion.IsSupported) { _sensor = new Motion(); _sensor.currentvaluechanged += new EventHandler<SensorReadingEventArgs<MotionReading>> (_sensor_currentvaluechanged); _sensor.start(); } void _sensor_currentvaluechanged(object sender, SensorReadingEventArgs<MotionReading> e) { Vector3 v = new Vector3( e.sensorreading.deviceacceleration.x, e.sensorreading.deviceacceleration.y, e.sensorreading.deviceacceleration.z); }

40 Kamera Dostęp do strumienia kamery PhotoCamera Silverlight 4 Webcam Wyświetlanie w aplikacji Video Brush

41 Kamera kiedy co? PhotoCamera Robienie zdjęć Obsługa przycisku na telefonie Obsługa Flash i Focus Webcam Nagrywanie Video Nagrywanie Audio Współdzielenie z komputerem

42 Demo Sensory

43 Networking Sockets TCP UDP unicast, Multicast (Wi-Fi) Connection Manager Control Nadpisuje kontroluje ustawienia HTTP Full header access WebClient wraca na oryginalnym wątku

44 Demo Networking

45 Dane w Windows Phone Isolated Storage Wyizolowana przestrzeń dla aplikacji Brak ograniczeń ilości danych Usuwana podczas deinstalacji Nie czyszczony w trakcie aktualizacji Baza danych SQL CE Duże ilości danych relacyjnych

46 Isolated Storage Własne pliki, katalogi Dowolny strumień danych Serializacja do XML i binarna IsolatedStorageSettings Ustawienia globalne Serializowane do XML

47 Demo Isolated Storage

48 LINQ dla wszystkich

49 Przykład: sklep Relacje, powiązania Koszyk zakupów 7 tabel Setki rekordów 5 kluczy obcych PK ItemReferenceData FK1 PK FK1 ItemId ItemName ItemDescription CategoryId PK Lists ListId ListName Favorites FavoriteItemId FavoriteItemName FavoriteItemCategory FavoriteItemQuantity FavoriteItemDescription FavoriteItemListId FavoriteItemPhoto PK PK FK1 FK2 Categories CategoryId CategoryName ListItems ListItemId ListItemName ListId Quantity Category Description StoreId PK FK1 History HistoryItemId PK HistoryItemName HistoryItemCategory HistoryItemQuantity HistoryItemDescriptioin HistoryItemDateAdded HistoryItemListId HistoryItemPhoto StoreId Stores StoreName StoreLocationLat StoreLocationLong StoreAddressLine1 StoreAddressLine2 StoreAddressCity StoreAddressState StoreAddressCountry StoryAddressZip

50 Przykład: słownik Words Ogromne ilości danych referencyjnych Słownik 3 tabele PK WordId Word Pronunciation Definition AlternateSpellings Origin PK FK1 PK FK1 Favorites FavoriteId WordId History HistoryItemId WordId AddedDate 1 tabela z 500k rekordów

51 SQL CE API analogiczne jak w EF Code First 4.1 Nie jest to pełne Entity Framework Wewnątrz procesu aplikacji Bazy w pliku XAP lub Isolated Storage Transakcje obsługiwane automatycznie

52 Demo Baza danych SQL CE

53 SQL CE i Isolated Storage Ustawienia - ApplicationSettings Dane niestrukturalne w plikach Isolated Storage Dane strukturalne w SQL CE Package Manager Katalog główny aplikacji Katalog główny DB Pliki instalacyjne Baza danych (r/o) App Zarządza plikami i ustawieniami Katalog z danymi WP7 Isolated Storage APIs Ustawienia aplikacji DB Baza danych Pliki aplikacji

54 Architektura var query = from w in db.wines where w.country == USA" select w.name; Custom Data Context App Objects.Call System.Linq.Queryable.Select(.Call System.Linq.Queryable.Where(.Constant(Table(Wines)), '(.Lambda #Lambda1)), '(.Lambda #Lambda2)).Lambda #Lambda1(db.Wines $w) { $w.country == USA" }.Lambda #Lambda2(w.Country $w) { $w.name } Object Materialization Identity Management Change Tracking Update Processing select Name from Wines where Country = USA Core ADO.NET (System.Data) SQLCE ADO.NET Provider (System.Data.SqlServerCe) SQL CE DB

55 Tworzenie bazy - przykład // Definiujemy Data Context public partial class WineDataContext : DataContext { public Table<Wine> Wines; public Table<Vineyard> Vineyards; public WineDataContext(string connection) : base(connection) { } } // Definiujemy tabele [Table] public class Wine { [Column(IsPrimaryKey=true] public string WineID { get; set; } [Column] public string Name { get; set; } } // Tworzymy bazę danych na podstawie kontekstu oraz connection string DataContext db = new WineDataContext("isostore:/wineDB.sdf"); if (!db.databaseexists()) db.createdatabase();

56 Tworzenie bazy c.d. Dowolny klient desktopowego SQL CE Oficjalnie nie obsługiwane Dane referencyjne Pomocnicza aplikacja Windows Phone Skopiowanie bazy do docelowego projektu Ew. skopiowanie do ISO Storage przy starcie SqlMetal generacja klas z bazy lub modelu

57 Zapytanie - przykład // Tworzymy Data Context DataContext db = new WineDataContext("isostore:/wineDB.sdf"); // Znajdź wszystkie wina danego szczepu, które są w domu var q = from w in db.wines where w.varietal.name == Shiraz && w.isathome == true orderby w.dateacquired select w;

58 Insert/Update/Delete Dodawanie rekordów Wine newwine = new Wine { WineID = 1768", Name = Windows Phone Syrah", Description = Bold and spicy" }; db.wines.insertonsubmit(newwine); db.submitchanges(); Aktualizacja Wine wine = (from w in db.wines where w.wineid == 1768" select w).first(); wine.description = Hints of plum and melon"; db.submitchanges();

59 Synchronizacja zmian DataContext Zmiany najpierw w DataContext Zapis zmian przez SubmitChanges() SubmitChanges LINQ to SQL tworzy change set i zgłasza do bazy Name Varietal AtHome Yellow Tail Pinot Noir True Name Varietal AtHome DB Little Penguin Pinot Noir True False

60 Aktualizacja schematu DatabaseSchemaUpdater proste modyfikacje Dodawanie Tabel Kolumn Indeksów Kluczy obcych Wszystkie zmiany są transakcyjne Bardziej zaawansowane scenariusze - osobny kontekst i ręczne przeniesienie danych

61 Aktualizacja schematu - przykład Tworzymy nowy DatabaseSchemaUpdater MyDerivedDataContext context = new MyDerivedDataContext("foo.sdf"); DatabaseSchemaUpdater dbupdater = context.createdatabaseschemaupdater(); Dodajemy nową tabelę dbupdater.addtable<product>(); Dodajemy nową kolumnę dbupdater.addcolumn<product>( EANCode"); Rozpoczynamy proces aktualizacji dbupdater.execute();

62 Synchronizacja Brak replikacji jak w WM 6 Sync Framework Obecnie tylko Isolated Storage Własne rozwiązanie (OData)

63 Nowe API w WP 7.5 Choosery udostępniające dane użytkowników AddressChooserTask PhoneNumberChooserTask AddressChooserTask Microsoft.Phone.UserData dostęp bezpośredni Kontakty Kalendarz

64 Kalendarz i kontakty Dostęp tylko do odczytu Dane sieci firm trzecich nie są udostępniane SIM, Windows Live, Exchange, Google - wszystko Facebook tylko nazwa i zdjęcie Twitter i inne nic

65 Kontakty: Hello, World! Contacts contacts = new Contacts(); contacts.searchcompleted += new EventHandler<ContactsSearchEventArgs>((sender, e) => {... = e.results; }); // np. wybierz wszystkie kontakty contacts.searchasync(string.empty, FilterKind.None, null); Stan Wyrażenie filtrujące (nie regex) Rodzaj filtra: imię, , telefon, czy pinned // np. szukaj kontaktów zawierających Ba" contacts.searchasync( Ba", FilterKind.DisplayName, null);

66 Kalendarz: Hello, World! Appointments appointments = new Appointments(); appointments.searchcompleted += new EventHandler<AppointmentsSearchEventArgs>((sender, e) => {... = e.results; }); Data początkowa // E.g. get next appointment (up to 1 week away) appointments.searchasync(datetime.now, DateTime.Now + TimeSpan.FromDays(7), 1, null); Data koocowa Maksymalna liczba elementów stan

67 Demo Kontakty i kalendarz

68 Harmonia Windows Phone Unikalny i responsywny UX Nigdy nie żałuj zainstalowania aplikacji Zintegrowany interfejs Health UX Bateria Transfer danych Przetestowane usługi OS

69 Tombstoning w WP 7 Aplikacje domyślnie nie pracują w tle Zamykane po przejściu do głównego menu Konieczny zapis stanu PhoneApplicationService.Current.State[] PhoneApplicationPage.State[] App.xaml.cs Activated, Deactivated, Launching, Closing

70 Demo Tombstoning

71 Fast Application Switching Szybkie wznowienie Wznawianie Wczytywanie Przywracanie stanu! IsAppInstancePreserved == true == false running Zapis stanu! activated deactivated Najstarsza usuwana Tombstoned dormant Zasoby zwalniane Wątki i timery zawieszane

72 FAS w kodzie private void Application_Activated(object sender, ActivatedEventArgs e) { if (!e.isapplicationinstancepreserved) { // Załaduj stan tylko, kiedy jest to konieczne... } } private void Application_Deactivated(object sender, DeactivatedEventArgs e) { // Zapisuj stan zawsze (na wszelki wypadek) }

73 Fast Application Switching Ładowanie stanu tylko, kiedy jest to konieczne Kompatybilne z WP7 Automatyczne wznowienie Stan pamięci, storyboardy, pętla XNA, sensory, audio Ręczne wznowienie MediaElement, komunikacja sieciowa, kamera

74 Multitasking w Windows Phone Usługi Agenci Zarządzanie zasobami

75 Background Notification Service Remindery Alarmy using Microsoft.Phone.Scheduler; private void AddReminder(object AddAlarm(object sender, sender, RoutedEventArgs e) e) { Reminder Alarm alarm reminder = new = Alarm("Long new Reminder("CompanyMeeting"); Day"); reminder.begintime alarm.begintime = DateTime.Now.AddSeconds(15); = reminder.content alarm.content = "It's = "Soccer been Fields a long by day. The Go Commons"; to bed."; reminder.title alarm.title = "Alarm"; = "Microsoft Annual Company Product Fair 2009"; reminder.recurrencetype = RecurrenceInterval.Yearly; reminder.navigationuri = new Uri("/Reminder.xaml", UriKind.Relative); } ScheduledActionService.Add(reminder); ScheduledActionService.Add(alarm);

76 Demo Bg Notification Service

77 Background Transfer Service using Microsoft.Phone.BackgroundTransfer; My WP Book App downloads Cheese & Win completed Great Mysterie WP Tips & Tric void DownloadWithBTS(Uri BtsProgressChanged(object GetCurrentProgress() sourceuri, sender, Uri BackgroundTransferEventArgs destinationpath) e) { DrawProgressBar(btr.BytesReceived); = new BackgroundTransferRequest(sourceUri, destinationuri); } btr.transferstatuschanged DrawProgressBar(e.Request.BytesReceived); += BtsStatusChanged; btr.transferprogresschanged += BtsProgressChanged; } BackgroundTransferService.Add(btr); } Nasza aplikacja ISO Store Background Transfer Service POST GET Chmura

78 Background Transfer Service - limity MB 100 MB 20 MB Bez ograniczeo

79 Demo Bg Transfer Service

80 Background Audio HTML5 <audio id="audio_tag" controls="controls" src="http://html5audio.com/demo1.mp3" onplay="startplayback()" onended="nexttrack()" </audio> function NextTrack() { musicplayer = document.getelementbyid("audio_tag"); musicplayer.src = 'http://html5audio.com/demo2.mp3'; } Przeglądarka Zune Service Chmura ++

81 Background Audio Streaming Background Audio current 0:09 0:10 0:11 0:12 fav Player void PlayStateChanged(object = BackgroundAudioPlayer.Instance; sender, EventArgs e) player.playstatechanged { += new eventhandler(playstatechanged); switch (player.playerstate) AudioTrack { track = new AudioTrack(new Uri("/audiofile.mp3"), ); case PlayState.FastForwarding: player.play(); // Move to next track break; } } Ode to WP By MSFTMan My Music App Zune Service ++ Buffer Cloud ISO Store ++ Buffer

82 Architektura Programista Inne procesy Aplikacja myapp.dll UX Logika OS Pojedynczaa plikacja Cloud ISO Store Usługi systemowe Logika myappagent.dll

83 Demo Bg Audio

84 Generic Background Agents Typy agentów Okresowy (Perodic) On-Idle (Resource-intensive) Może być jeden lub obydwa Inicjalizowane w UI, działanie w tle Wznawiane po restarcie Kontrola użytkownika Maksymalnie 18 działających agentów Synchronizacja z UI przez Mutex Działanie do 14 dni (może być odnowione)

85 Generic Background Agents Periodic Agent Uruchamiane Co 30 min Czas działania 25 sekund Scenariusze Synchronizacja częściowa Lokalizacja Inne Resource-Intensive Agent Uruchamiane Zewnętrzne zasilanie, wifi/lan Czas działania 10 minut Scenariusze Backup Początkowa inicjalizacja Inne

86 Funkcjonalność Background Agents Dozwolone Tiles Toast Lokalizacja Sied R/W ISO store Structured storage Sockety Większośd API Zabronione Interfejs użytkownika Biblioteki XNA Mikrofon i aparat Sensory Odtwarzanie audio

87 Demo Background Agent

88 Live Tiles lokalne API Lokalne zmiany (nie przez notyfikacje) Pełna kontrola nad wszystkimi właściwościami (foreground oraz background) Wiele kafelków per aplikacja Dodawnie/Zmienianie/Usuwanie Bezpośrednie przekierowanie do strony/stanu

89 Live Tiles lokalne API, c.d. Aktualizacja drugiej strony kafelka Content, tytuł, tło Content string is bigger Content Title Title Background Automatycznie, asynchronicznie obraca się na drugą stronę

90 Demo Live Tiles API

91 Aktualizacja kafelków Agent / aplikacja lokalne API ShellTileSchedule grafika co min. 1h (URL) Notyfikacje PUSH Tile Toast Raw

92 Architektura notyfikacji push Cloud Service Windows Phone 7 MPNS

93 try { channel = HttpNotificationChannel.Find( mychannel ); } catch { txtstatus.text = "Status : Failed"; } if (channel!= null) { Debug.WriteLine(channel.ChannelUri.ToString()); txtstatus.text = "Status : Connected"; isconnected = true; } else { channel = new HttpNotificationChannel(channelName); channel.channeluriupdated +=... channel.shelltoastnotificationreceived +=... channel.httpnotificationreceived +=...; channel.erroroccurred +=... } try { channel.open(); } catch { channel = null; txtstatus.text = "Status: Failed"; }

94 Notyfikacje push - nowości Obsługa wielu kafelków / drugiej strony Wiele lokalizacji pogody, kategorii wiadomości, itp. Mogą aktualizować wszystkie nasze kafelki Brak zmian w API! BindToShellTile binduje do wszystkich kafelków Wysyłamy Tile ID do usługi 3 nowe elementy z drugiej strony kafelka <wp:notification xmlns:wp="wpnotification"> <wp:tile Id= /WorldNews.xaml?how=start > <wp:backgroundimage>http://www.contoso.com/worldtile.png</wp:backgroundimage> <wp:count>4</wp:count> <wp:title>world News Updates</wp:Title> <wp:backbackgroundimage>http://www.contoso.com/worldback.png</wp:backbackgroundimage> <wp:backcontent>peace talks resume</wp:backcontent> <wp:backtitle>middle East News</wp:BackTitle> </wp:tile> </wp:notification>

95 Notyfikacje push nowości, c.d. Deep Toast Bezpośrednie przekierowanie np. do odpowiedniej strony Brak zmian w API BindToShellToast 1 nowy element z Navigation URI <wp:notification xmlns:wp="wpnotification"> <wp:toast> <wp:text1>world News Updates</wp:Text1> <wp:text2>egypt braces for march in palace square</wp:text2> <wp:param>/detailspage.xaml?storyid=186435</wp:param> </wp:toast> </wp:notification>

96 Materiały Strona główna dla programistów Windows Phone (App Hub) UX guidelines Bezpłatny e-book Ch. Petzolda (WP 7) WP 7 Training Kit WP 7.5 Training Kit (nowości) Sesje z konferencji MIX Polskie Centrum WP 7 na MSDN Polskojęzyczny kurs (webcasty) Zbiór materiałów dla programistów Przykłady kodu How do I videos Sesje z konferencji BUILD

97 Q&A

Windows Phone 7.x Pla1orma i programowanie SP2, ISWD, 2011-12

Windows Phone 7.x Pla1orma i programowanie SP2, ISWD, 2011-12 Windows Phone 7.x Pla1orma i programowanie SP2, ISWD, 2011-12 Referencje S.Wildermuth: Essen%al Windows Phone 7.5: Applica%on Development with Silverlight. Adison- Wesley 2012 M.Iantosca: Introduc%on to

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 Autor: Omar Al Zabir T³umaczenie: Marek Pa³czyñski

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014

Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Włodzimierz Gogołek Aktualizacja: jesień 2014 Serwer to komputer lub zestaw sprzężonych ze sobą bezpośrednio komputerów (np. w klastry), z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Procesy w systemie Windows

Procesy w systemie Windows Procesy w systemie Windows Proces to obszar adresów wirtualnych i informacje sterujące niezbędne do wykonania programu. Każdy proces ma nadany unikalny numer PID (Process IDentifier), za pomocą którego

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych.

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Chmura jako koncepcja Koncepcja znana do dawna Główne powody szukania rozwiązań chmurowych Koszty infrastruktury Koszty utrzymania i administracji

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo