PROGRAMY SPECJALNOŚCI: Informatyka w Biznesie Bazy danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY SPECJALNOŚCI: Informatyka w Biznesie Bazy danych"

Transkrypt

1 PROGRAMY SPECJALNOŚCI: Informatyka w Biznesie Bazy danych Łódź, 2012

2 SPECJALNOŚĆ: Informatyka w Biznesie Opiekun specjalności: Prof. zw. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Cele kształcenia Trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie szeroko pojętej sfery biznesowej bez wsparcia ze strony informatycznej. W obecnej chwili wszelkie możliwe sposoby prowadzenia biznesu wykorzystują narzędzia jakie oferuje komunikacja elektroniczna i przetwarzanie danych. Prowadzi to do coraz bardziej wyrazistego wyodrębniania się dziedziny zajmującej miejsce na styku obydwu wspomnianych powyżej gałęzi wiedzy. Należy zauważyć, iż właśnie w tej dziedzinie dedykowanych jest wiele nowinek technologicznych. Wymaga to od pracowników IT funkcjonujących w obsłudze rozwiązań biznesowych nie tylko do szczególnej otwartości na nowe technologie, ale i do posiadania umiejętności dokonywania wstępnej oceny pojawiających się nowych rozwiązań. Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów potrafiących wykazać się szczególnym profesjonalizmem podczas projektowania, budowania, doskonalenia, zabezpieczania czy wdrażania systemów informatycznych. W tej dziedzinie tak jak nigdzie indziej cenionymi cechami są gotowość do pracy w zespole oraz solidność i stabilna postawa etyczna. 2. Zdobyta wiedza Podczas realizacji procesu dydaktycznego student spotka się z następującymi problemami dotyczącymi takich obszarów informatyki jak: zasady działania, tworzenie i utrzymywanie aplikacji internetowych, szczególna rola, jaką w rozwiązaniach biznesowych może spełnić zastosowanie technologii opartej na grafice komputerowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności implementacji, znajomość i gotowość stosowania wybranych wzorców projektowych w programowaniu, nowoczesne bazy i hurtownie danych, umiejętność zaprojektowania i zbudowania symulacji określonego modelu, zdolnego do udzielenia przybliżonej odpowiedzi jak może zachować się obiekt badań w określonej sytuacji szeroko pojęte zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa szczególnie narażonym na ataki systemom komputerowym, rola, zasady funkcjonowania, etapy projektowania, tworzenia i wdrażania a także wsparcie w późniejszym funkcjonowaniu systemu informatycznego 1

3 3. Zdobyte umiejętności Umiejętności, które absolwent nabędzie podczas studiów tej specjalności pozwolą mu: zaprojektować system informatyczny, wykorzystywać poznane metody algorytmiczne w różnych językach programowania, stosować systemy operacyjne i sieci komputerowe, obsługiwać bazy i hurtownie danych, wykorzystywać nowoczesne wzorce projektowe w programowaniu, tworzenie aplikacji i serwisów internetowych dla organizacji, Zdobyte umiejętności pozwolą absolwentom tej specjalności na znalezienie zatrudnienia na stanowiskach projektantów, programistów, analityków, administratorów systemów informatycznych, konsultantów i menedżerów zarządzających przedsięwzięciami informatycznymi w każdym rodzaju instytucji. 4. Prezentowane postawy Absolwent będzie postępował zgodnie z zasadami poprawnego projektowania systemów informatycznych, dbał o wysoką jakość budowanych aplikacji oraz będzie otwarty na szybkie przyswojenie niezbędnych umiejętności w zakresie nowych metodyk programistycznych i projektowych. Absolwent będzie miał świadomość konieczności postępowania nie tylko w sposób profesjonalny ale także etyczny. Absolwent będzie wykazywał inicjatywę oraz samodzielność w profesjonalnym działaniu. Absolwent będzie wykazywał efektywność działania wg wskazówek oraz do pracy w zespole. 2

4 SPECJALNOŚĆ: Bazy danych Opiekun specjalności: dr inż. Sebastian Łacheciński, dr Łukasz Murowaniecki Katedra Informatyki Ekonomicznej 1. Cele kształcenia Bazy danych są wszechobecne w każdej dziedzinie nauki i życia. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy oraz jedna z najbardziej rozwijanych specjalności branży IT. Technologie baz danych znajdują zastosowanie w każdej sferze nauki, gospodarki oraz biznesu. Powszechne stało się ich wykorzystanie w roli systemów wspomagających podejmowanie kluczowych decyzji na poszczególnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwami. Są szeroko stosowane w biznesie, w postaci wielowymiarowych baz danych, umożliwiając podejmowanie strategicznych decyzji na poziomie zarządczym przedsiębiorstwa. Zatem jak najbardziej uzasadnionym wydaje się powołanie do życia specjalności kształcącej specjalistów obsługujących systemy informatyczne działające w oparciu o technologię baz danych. Ukończenie specjalności Bazy danych daje gwarancję odnalezienia się na rynku pracy ze względu na duży popyt specjalistów z tej dziedziny. Pozwala absolwentom znaleźć ciekawą pracę i budować własną, co ważne ciągle rozwijającą się ścieżkę kariery. Absolwenci tej specjalności muszą jednakże zdawać sobie sprawę z konieczności ciągłego pogłębiania wiedzy, a co za tym idzie ciągłego uzupełniania swoich umiejętności. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów potrafiących sprawnie obsługiwać wiodące systemy zarządzania bazami danych oraz umiejętnie korzystać z dostępnych narzędzi informatycznych w praktyce projektowania i programowania systemów bazodanowych, oraz przetwarzania i analizowania informacji w oparciu o narzędzia analityczne, jak i wielowymiarowe bazy danych. 2. Zdobyta wiedza W wyniku realizacji procesu dydaktycznego student zapozna się z zagadnieniami i problemami z następujących obszarów informatyki: projektowanie scentralizowanych i rozproszonych baz danych, programowanie serwera SQL za pomocą języka Transact SQL i PL SQL, wykorzystanie baz danych w Internecie 3

5 programowanie aplikacji bazodanowych za pomocą wizualno-obiektowych języków programowania, administracja bazami danych, projektowanie hurtowni danych, przetwarzanie analityczne i podstawy eksploracji danych. 3. Zdobyte umiejętności Umiejętności, które absolwent nabędzie podczas studiów tej specjalności pozwolą mu: zaprojektować bazę danych przy wykorzystaniu narzędzi CASE, planować rozproszenie danych, wykorzystywać w sposób praktyczny komponenty bazodanowe wybranej technologii podczas tworzenia aplikacji komunikujących się z serwerem baz danych, stosować w praktyce zasady administracji serwerem bazodanowym, wdrażać strategię wykonywania kopii zapasowych oraz mechanizmu replikacji obsługiwać wiodące na rynku systemy zarządzania bazami danych, tworzyć aplikacje i serwisy internetowe oparte o technologie baz danych, zaprojektować wizualny interfejs dostępu do bazy danych, tworzyć aplikacje wielowarstwowe w architekturze klient-serwer projektować prostą strukturę hurtowni danych, zaprojektować raporty analityczne w oparciu o dane zgromadzone w hurtowni danych przeprowadzić prostą eksplorację danych 4. Prezentowane postawy Absolwenta specjalności Bazy danych charakteryzować będą następujące postawy: dbałość o odpowiedni poziom zabezpieczeń serwera baz danych w stosunku do adekwatnej sytuacji postępowanie zgodne z zasadami projektowania aplikacji internetowych otwartość na nowe rozwiązania i technologie wykorzystywane przy projektowaniu oraz programowaniu aplikacji komunikujących się z bazą danych za pomocą sieci WWW postępowanie zgodne z zasadami projektowania scentralizowanych i rozproszonych SZBD postępowanie zgodne z zasadami projektowania aplikacji wielowarstwowych w architekturze klient-serwer otwartość na nowe rozwiązania i technologie wykorzystywane przy projektowaniu oraz programowaniu aplikacji dostępowych do baz danych 4

6 postępowanie zgodne z zasadami projektowania hurtowni danych kreatywność podczas tworzenia warstwy abstrakcji implementowanej za pomocą perspektyw, procedur oraz funkcji użytkownika świadomość konieczności doskonalenia zawodowego w zakresie projektowania, programowania i wykorzystania baz i hurtowni danych W ramach specjalności Bazy danych studenci zapoznawani są z obszerną wiedzą na temat najpopularniejszego rodzaju baz danych, a mianowicie z relacyjnymi systemami zarządzania bazami danych. Studenci poznają gruntowną wiedzę z dziedziny projektowania baz danych, jak i samego modelowania danych oraz programowania serwera SQL, co stanowi bazę wyjściową do dalszego zgłębiania wiedzy. Na tym etapie studenci mają dobrze opanowaną składnie języka manipulacji danymi DML, języka definiowania danych DDL, języka zarządzania bezpieczeństwem danych DCL oraz języka definiowania zapytań do bazy danych DQL. Następnie w ramach specjalności wprowadzane są bardziej zaawansowane zagadnienia dotyczące tematyki rozproszonych baz danych, wykorzystania baz danych w sieciach WWW, oraz problematyki związanej z bezpieczeństwem i administracją bazami danych. Ponadto studenci nabywają wiedzę i umiejętności projektowania, tworzenia i programowania interfejsów dostępu do baz danych. Przy wykorzystaniu wizualno-obiektowych środowisk programistycznych typu RAD studenci tworzą wielowarstwowe aplikacje klienckie, bazujące na architekturze klient-serwer. Studenci zapoznawani są także z wielowymiarowymi bazami danych. Zdobywają wiedzę z obszaru projektowania hurtowni danych, przetwarzania OLAP, jak również prostej eksploracji danych. Specjalność posiada charakter praktyczny. Podczas zajęć przekazywana jest niezbędna ilość teorii, do zrealizowania zagadnień problematycznych stanowiących treści programowe zajęć laboratoryjnych. Zajęcia praktyczne stanowią 3/4 całości wymiaru godzinowego zajęć specjalizacyjnych. Podczas laboratoriów studenci zdobywają praktyczne umiejętności pracy i obsługi baz danych, wykorzystania narzędzi CASE oraz wybranych środowisk programistycznych RAD. W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci podczas pracy wykorzystują następujące oprogramowanie: Systemy zarządzania bazą danych: MS Access, MS SQL Server, ORACLE, MySQL, InterBase. 5

7 Narzędzia CASE: MS Visio, Oracle SQL Developer Data Modeler, Oracle MySQL Workbench, Embarcadero ER/Studio Środowisko programistyczne: Embarcadero Delphi, PHP, MS ASP.NET, MS Visual Basic.NET Absolwenci specjalności przygotowani są do pracy na stanowisku projektanta baz danych, programisty aplikacji bazodanowych, czy też analityka baz danych. Specjalność posiada patronat firmy BSC Polska wyłącznego partnera lidera rozwiązań technologii bazodanowych EMBARCADERO Technologies. Specjalność jest uczestnikiem programu Oracle Academy Initiative OAI oraz Microsoft IT Academy. 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 3/SISP-2/PN/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmieniony dnia 06 06 2014 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA A POTRZEBY PRACODAWCÓW W ZAKRESIE INŻYNIERII PROCESÓW BIZNESOWYCH

PANEL DYSKUSYJNY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA A POTRZEBY PRACODAWCÓW W ZAKRESIE INŻYNIERII PROCESÓW BIZNESOWYCH Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2010 PANEL DYSKUSYJNY PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTA A POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKADEMICKI SAS

PROGRAM AKADEMICKI SAS Dla przyszłych liderów analityki i big data PROGRAM AKADEMICKI SAS THE POWER TO KNOW INFORMACJE O SAS SAS na świecie SAS Institute jest liderem rynku analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Zadania stojące przed Business Intelligence Przyrost informacji w ciągu ostatnich kilku lat osiągnął niespotykany dotąd poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo