Elektroniczna Platforma Usług Administracji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczna Platforma Usług Administracji"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK Urzędy publiczne w Sieci Frontem do obywatela O zwiększeniu roli Internetu w kontaktach obywateli z instytucjami administracji publicznej mówi się od wielu lat. Jednak dopiero Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej epuap daje realną szansę na załatwienie niektórych urzędowych spraw bez wychodzenia z domu. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to scentralizowany system informatyczny udostępniony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pozwala jednostkom administracji publicznej i innym instytucjom publicznym świadczenie usług drogą elektroniczną. Dla petenta oznacza to możliwość składania urzędowych dokumentów przez Internet. Usługa dostępna jest od trzech lat, jednak dopiero za sprawą profilu zaufanego, który z założenia ma być alternatywą dla kosztownego podpisu elektronicznego, może stać się powszechnie dostępna. Co załatwisz przez Internet? Rejestracja działalności gospodarczej, dopisanie do spisu wyborców albo złożenie wniosku o prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, czyli popularnego becikowego, to tylko niewielka liczba z kilkuset spraw, które Polacy mogą załatwić przez Internet. Teoretycznie, bowiem to, które z dokumentów uda nam się złożyć na odległość, zależy od miejsca zamieszkania, a konkretnie od tego, czy urząd właściwy dla danej sprawy wdrożył odpowiednią funkcję w epuap. Platforma epuap daje możliwość załatwiania spraw urzędowych przez całą dobę i okrągły tydzień. Wszystko, czego potrzebujesz, to komputer z dostępem do Internetu. Platforma epuap ma zapewnić komunikację między obywatelami i przedsiębiorcami a administracją, jak również między instytucjami administracji publicznej. Jak wynika z danych udostępnionych przez MSWiA, liderem w liczbie udostępnionych usług elektronicznych na platformie epuap jest Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski w województwie kujawsko-pomorskim. Mieszkańcy tego niewielkiego miasta mogą załatwić przez Internet aż 157 urzędowych spraw, w tym epuap dla administracji epuap jest scentralizowanym systemem informatycznym, w ramach którego podmioty publiczne mogą udostępniać obywatelom swoje usługi przez Internet. Platforma jest rozwijana i udostępniona instytucjom administracji publicznej nieodpłatnie. Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie epuap jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. epuap eliminuje konieczność konstruowania przez podmioty publiczne własnych systemów kontaktu obywateli z instytucją oraz załatwiania urzędowych spraw przez Sieć. epuap udostępnia funkcje elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), dzięki czemu podmioty administracji publicznej mogą wywiązać się z ustawowego obowiązku przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej. epuap ujednolica sposób wdrażania e-usług we wszystkich instytucjach administracji publicznej w kraju. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD) skupia w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze. Główną stronę epuap wypełnia lista spraw, które uda nam się załatwić przez Internet, pogrupowanych według zdarzeń życiowych. złożyć wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, uzyskać informację w sprawie podatku o nieruchomości, a nawet zapisać dziecko do żłobka, przedszkola i szkoły. Brzmi zachęcająco. Kolejne miejsca w rankingu przypadły Krakowowi (75 usług elektronicznych), który tylko nieznanie wyprzedził Mińsk Mazowiecki (63), Żmigród (60) i Chełmek (58). Mimo tych obiecujących danych perspektywa powszechnej e-administracji w Polsce to ciągle wizja przyszłości. Liczba podmiotów administracji publicznej, które świadczą usługi przez Internet, jest niewielka. Większość urzędów ogranicza swoją aktywność w tym względzie do publikowania skrzynek na skargi, wnioski i zapytania to mniej więcej tyle, ile wymaga od nich ustawodawca. Miasta w epuap Do instytucji publicznych, które mogą świadczyć usługi drogą elektroniczną na platformie epuap, należą ministerstwa (w tym Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki, Infrastruktury), urzędy 94 listopad

2 URZĘDY PUBLICZNE W SIECI SYSTEMY I PROGRAMY skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowe Biuro Wyborcze oraz jednostki samorządu terytorialnego, takie jak urzędy wojewódzkie, starostwa i urzędy miast. W ramach epuap możesz złożyć do ZUS m.in. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS-EWN) czy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-EWZ), choć przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych wymaga użycia programu Płatnik i kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Na platformie epuap świadczą usługi instytucje realizujące zadania zlecone przez państwo. Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie umożliwia złożenie drogą elektroniczną podania o przyjęcie na studia, z kolei kandydaci na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim mogą zadeklarować chęć odbioru pism w sprawie przyjęć wyłącznie drogą elektroniczną. Stosowne dokumenty zostaną przesłane do skrzynki kandydata na epuap. Profil zaufany Profil zaufany (PZ) jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości osoby w systemach elektronicznej administracji. Zasady jego funkcjonowania definiuje ustawa, która mówiąc najogólniej w zakresie warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej zrównuje go z podpisem elektronicznym. W większości kontaktów z administracją publiczną może on zastąpić kwalifikowany podpis elektroniczny, którego w związku z tym nie trzeba kupować (koszt ok. 200 zł w pierwszym roku używania). Jednocześnie profil zaufany nie jest równoważny podpisowi elektronicznemu i nie można nim podpisywać umów cywilnoprawnych czy dokumentów ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS (przynajmniej na razie). Profil zaufany może mieć każda osoba fizyczna bez ponoszenia dodatkowych opłat za wydanie certyfikatu służącego do składania podpisu elektronicznego. Użycie PZ nie wymaga dodatkowego urządzenia (czytnik) ani oprogramowania, a do jego założenia wymagane jest podanie adresu , na który wysyłane będą kody autoryzacyjne. W systemie epuap pełnią one podobną funkcję jak kody jednorazowe stosowane w bankowości elektronicznej. Do urzędu tylko raz Po złożeniu wniosku o profil zaufany musisz się udać do urzędu w celu potwierdzenia swojej tożsamości, chyba że złożysz podpis Jak zdobyć profil zaufany? Chcąc uzyskać PZ, trzeba utworzyć konto na platformie epuap. Rejestracja w systemie wymaga podania podstawowych danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL), adresu oraz ustaleniu loginu oraz hasła. epuap dopuszcza logowanie za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, który zastępuje tutaj hasło. Tworząc konto, określasz jego typ: dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Na tym etapie możliwe będzie uzupełnienie niektórych danych identyfikacyjnych, np. numeru REGON czy formy własności firmy. Profil zaufany możesz uzyskać: składając w urzędzie potwierdzającym wniosek o jego założenie i weryfikację tożsamości, w trybie tzw. samozaufania, samodzielnie podpisując wniosek o profil zaufany kwalifikowanym podpisem elektronicznym; tryb ten nie wymaga wizyty w urzędzie, użytkownik musi mieć certyfikat kwalifikowany do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. na wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym (samozaufanie). Listę punktów potwierdzających znajdziesz w witrynie epuap. Jest ich ponad 600: wybrane urzędy skarbowe, jednostki ZUS, urzędy wojewódzkie i konsulaty. Na wykonanie tego masz 14 dni. Po tym terminie wniosek zostanie automatycznie odrzucony. Cała operacja wymaga jednej wizyty w urzędzie. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. Właściciel profilu zobowiązuje się: nie udostępniać konta osobom trzecim, zachować poufność danych używanych do złożenia podpisu pod profilem (identyfikator, hasło, kod autoryzacyjny) oraz unieważnić profil w razie utraty kontroli nad kontem epuap. Do tej pory założono ponad 17 tysięcy profili zaufanych. Katalog usług Kluczowym elementem epuap jest Katalog usług. Narzędzie to zbiera i umożliwia szybkie odnalezienie usług administracji publicznej udostępnianych w celu zrealizowania sprawy. Sposób prezentowania i opisywania usług jest ustandaryzowany. Dla łatwiejszego odnalezienia właściwej można skorzystać z katalogu zdarzeń życiowych zawierającego sprawy pogrupowane według sytuacji życiowych, kategorii tematycznych, klasyfikacji terytorialnej, alfabetycznej listy spraw oraz wyszukiwarki. Po wybraniu konkretnej sprawy możesz także wyświetlić listę wszystkich urzędów lub instytucji udostępniających daną usługę. W jej opisie znajdziesz informacje na temat czasu realizacji wniosku, wymaganych dokumentów oraz pobieranych opłat administracyjnych. Skład dokumentów Wraz z założeniem konta epuap tworzone są domyślna skrytka na dokumenty przekazywane do odbiorcy oraz skład (repozytorium) dokumentów. Zaprojektowano go na wzór skrzynek w programach pocztowych grupuje dokumenty w foldery oraz sprawy. Standardowo w epuap są zdefiniowane foldery: Odebrane, Awizowane, Robocze, Wysłane oraz Sprawy. Wyjaśnienia wymagają dwa ostatnie. Folder Awizowane zawiera otrzymane i nieodesłane urzędowe poświadczenie doręczenia. Z kolei widok Sprawy to dodatkowy sposób prezentacji dokumentów zorganizowanych według spraw załatwianych w urzędzie. Droga usłana cierniami Załatwienie sprawy drogą elektroniczną wymaga wykonania kilku czynności: wyszukania usługi w katalogu usług, wypełnienia formularza (dokumentu), złożenia podpisu pod wnioskiem, wysłania formularza i odebrania odpowiedzi przez epuap lub pocztą. listopad

3 PRZEWODNIK Złożenie wniosku w wielu wypadkach wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów jako załączników do formularza. Jeśli występujesz o wydanie wtórnika prawa jazdy, do wniosku musisz dołączyć: kolorową fotografię, skany: posiadanego prawa jazdy, dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek, potwierdzenia dokonania opłaty administracyjnej, podpisu, protokołu przesłuchania na okoliczność utraty dokumentu (gdy wtórnik wydawany jest z powodu utraty dokumentu) oraz orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (gdy wtórnik wydawany jest z powodu utraty ważności uzyskanego dotychczas dokumentu). Urzędowe poświadczenia epuap wprowadza urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), będące prawnym Słowniczek BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) system stron WWW, na których władze publiczne oraz jednostki administracji publicznej udostępniają wymagane prawem informacje publiczne w postaci elektronicznej. ESP (elektroniczna skrzynka podawcza) usługa przeznaczona do wymiany korespondencji urzędowej w formie elektronicznej. Umożliwia przyjmowanie wniosków i dokumentów przez Internet. W odróżnieniu od a generuje urzędowe poświadczenie odbioru, umożliwia archiwizację oraz wgląd w korespondencję. Kwalifikowany podpis elektroniczny podpis złożony za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz bezpiecznego urządzenia do składania podpisu (SSCD). Jest równoważny podpisowi odręcznemu i przyporządkowany do osoby, która go składa. Certyfikat kwalifikowany wydawany jest odpłatnie wyłącznie osobom fizycznym. Służy do podpisywania dokumentów przekazywanych drogą elektroniczną, np. dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS. pl.id (polska ID karta) projekt, którego celem jest wprowadzenie nowoczesnego, elektronicznego dowodu osobistego oraz integracja rejestrów państwowych przechowujących dane o obywatelach (PESEL, CEPiK, RDO, CEWiUP). Nowe dowody będą miały wbudowany podpis elektroniczny, którym można będzie podpisywać dokumenty przekazywane drogą elektroniczną. dowodem doręczenia dokumentu w systemie elektronicznym. Mechanizm ten weryfikuje doręczanie urzędowi pism od obywatela i odwrotnie. Organ instytucji publicznej wystawia urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), natomiast obywatel potwierdza odbiór dokumentów za pomocą urzędowego poświadczenia doręczenia (UPD). Przykładowo, UPP stanowi dowód, że petent złożył wniosek w wymaganym terminie. Elektroniczne potwierdzenie opłaty (EPO) stanowi natomiast potwierdzenie wniesienia opłaty administracyjnej. Poświadczenie to wykorzystywane będzie przy realizacji płatności elektronicznych. Opłaty administracyjne Załatwienie wielu spraw urzędowych wymaga wniesienia opłaty administracyjnej. Obecnie interesanci epuap mogą dokonać wpłaty na rachunek urzędu, a następnie dołączyć skan dowodu potwierdzenia jako załącznik do formularza. W ramach epuap dostępny jest system płatności elektronicznych, który umożliwia wnoszenie opłat za pomocą błyskawicznych przelewów elektronicznych i kart kredytowych. Usługa ta realizowana jest na platformie PayByNet, rozwijanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Wpłat dokonuje się równie wygodnie i szybko jak podczas zakupów w sklepach internetowych. Możliwość płacenia online jest jednak zależna od urzędu. Obecnie oferuje ją blisko 100 jednostek administracji publicznej. Podpis kwalifikowany Platforma epuap umożliwia wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego zapisanego na karcie kryptograficznej do: logowania do systemu, potwierdzenia profilu zaufanego (tzw. samozaufanie) oraz podpisywania dokumentów. Przypomnijmy jednak, że użycie podpisu kwalifikowanego do podpisywania składanych wniosków jest opcjonalne. Jego funkcję w systemie epuap może pełnić bezpłatny profil zaufany. Do obsługi podpisu elektronicznego epuap wymaga zainstalowania w przeglądarce dodatkowego komponentu, służącego do uwierzytelniania za pomocą Profil Zaufany Tomasz Lichota, Systems Engineer, Adobe Systems W ostatnim okresie widać wzmożone zainteresowanie projektem e-puap zarówno po stronie dostawców usług, czyli np. samorządów, jak i po stronie obywateli. Przyczyną tego jest przede wszystkim wprowadzenie Profilu Zaufanego jako środka uwierzytelniającego obywatela. W przeciwieństwie do tradycyjnego podpisu elektronicznego, Profil Zaufany jest bezpłatny i nie wymaga żadnych dodatkowych elementów sprzętowych, wystarczy jedna wizyta w urzędzie potwierdzająca tożsamość osoby. To, że koszty dokonywania transakcji elektronicznej stanowią barierę dla obywateli, widać jak na dłoni na przykładzie projektu e-deklaracje, gdzie 99% podatników wybiera uwierzytelnienie zeznania kwotą zeszłorocznego przychodu zamiast kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Trzeba także przyznać, że w ostatnich latach e-puap zmienił się korzystnie pod względem możliwości integracji. Szczególnie interesujące są koncepcje wykorzystywania mechanizmów e-puap jako części istniejących portali samorządowych. Urząd m.st. Warszawy opublikował formularze elektroniczne, które są dostępne na stronach portalu miejskiego (eurzad. um.warszawa.pl). Wykorzystują one Profil Zaufany i projekt epuap przede wszystkim jako platformę uwierzytelnienia obywatela. certyfikatu. Jest on dostępny w wersji do systemów operacyjnych Windows (XP, Vista i 7) oraz przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome. Zdaniem krytyka System, którego pierwsza wersja kosztowała 32 miliony złotych, a na epuap2 przeznaczono kolejne 140 milionów, powinien działać perfekcyjnie, a sposób jego zaprojektowania i wdrożenia nie powinien budzić żadnych wątpliwości. Okazuje się jednak, że aplikacja ma wiele niedociągnięć, a ogólnego wrażenia wcale nie poprawia słabe zainteresowanie instytucji publicznych świadczeniem usług drogą elektroniczną. W trakcie przeglądania Katalogu usług przycisk Wstecz przeglądarki nie działa tak, jak 96 listopad

4 ADVERTORIAL SPOSÓB NA INTEGRACJĘ Z EPUAP Urząd Miasta st. Warszawy przygotował system elektronicznej komunikacji z mieszkańcem w oparciu o formularze PDF i projekt epuap. Użytkownicy wypełniają formularze usług bezpośrednio na portalu Urzędu Miasta, używając epuap przede wszystkim jako mechanizmu uwierzytelniającego obywatela. Taka integracja pozwala na połączenie zalet istniejących portali samorządowych i potencjału ogólnopolskich kanałów elektronicznych. Jest to szczególnie interesujące w chwili gdy uruchamiany jest Proil Zaufany. Od niedawna formularz zbudowany w oparciu o standard PDF może zostać umieszczony wewnątrz portalu epuap lub wysyłać do niego dane bezpośrednio ze stron instytucji świadczących usługi. W projekcie dla Urzędu Miasta st. Warszawy dokonano integracji formularzy elektronicznych umieszczonych na stronach miejskiego portalu z systemem epuap. Dokumenty, które można złożyć w sposób elektroniczny to: formularz EDG-1 o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wniosek o udzielenie licencji przewozowej lub dotacji czy wypis z rejestru. Projekt przeprowadzili pracownicy Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji warszawskiego urzędu we współpracy z lokalnym oddziałem Adobe. Sprawdzone rozwiązania W projekcie wykorzystano sprawdzone wcześniej rozwiązania do tworzenia interaktywnych formularzy PDF. Zalety formularzy PDF to intuicyjność i łatwość ich wypełniania, możliwość pracy oline, wieloplatformowość, zintegrowanie ze stosowanym w urzędzie procesem obiegu dokumentów i ustanowienie go częścią tego procesu. Jednym z pierwszych zastosowań interaktyw nych formularzy PDF było wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów możliwości składania przez Internet deklaracji PIT. W ten sam sposób irmy mogą także składać raporty przygotowywane na potrzeby sprawozdawcze Głównego Urzędu Statystycznego i wielu innych instytucji w Polsce W projekcie w Urzędzie Miasta st. Warszawy założono: pełną integrację interaktywnych formularzy PDF z usługami urzędu, możliwość wysłania dokumentu drogą elektroniczną, a także wniesienia w ten sam sposób opłaty. Cała procedura jest bardzo prosta. Wypełnienie formularza odbywa się na stronach Urzędu Miasta st. Warszawy. Potem następuje logowanie do epuap. Dane z formularza na stronie urzędu są automatycznie przeniesione do elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Wówczas następuje złożenie wniosku przy użyciu proilu zaufanego lub certyfikatu kwaliikowanego. Warszawski urząd odbiera e-formularze ze skrytki na platformie epuap. Wniosek jest przetwarzany przez urząd. Następnie zaś informacja o załatwieniu sprawy jest wysyłana elektronicznie do mieszkańca. Łatwiejszy e-kontakt z administracją Od 9 czerwca 2010 r. można już załatwić wiele spraw administracyjnych za pośrednictwem Internetu poinformował Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji na konferencji informującej o uruchomieniu Proilu Zaufanego na platformie epuap. To metoda potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Wystarczy założyć konto użytkownika na epuap przekonują przedstawiciele MSWiA. Proil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. System zidentyikuje osobę, która ten podpis wykorzystuje. Cały proces zastosowania proilu będzie odbywać się na platformie epuap. Szef MSWiA poinformował, że podpis będzie ważny przez okres 3 lat. Przed upływem tego terminu system powiadomi o tym, że podpis wygasa. Użytkownik może go elektronicznie uaktualnić, bez konieczności ponownego stawiania się w urzędzie podkreśla Jerzy Miller. Aby skorzystać z Proilu Zaufanego, należy założyć konto użytkownika na portalu epuap. Z niego wysyłany jest wniosek o potwierdzenie Proilu Zaufanego. Przy jego wysyłaniu należy podać adres poczty . Na niego dostarczane będą bowiem kody autoryzacyjne. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie proilu w jednym z urzędów. Minister Jerzy Miller zaznaczył, że wystarczy tylko raz udać się do odpowiedniego punktu. Wizyta w urzędzie jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo. Chodzi o osobiste potwierdzenie, że nikt nie podszył się pod naszą tożsamość. epuap łączy Wykorzystanie istniejących formularzy PDF w Urzędzie pozwoliło zachować jednolitość rozwijanego od lat portalu mieszkańców Warszawy. Użytkownicy korzystają z formularzy umieszczonych na portalu decydując na końcu czy chcą jedynie wydrukować formularz, złożyć elektronicznie wypełniony, a następnie przyjść do urzędu, czy też załatwić sprawę całkowicie elektronicznie korzystając z portalu epuap. Taka integracja pozwoliła połączyć wiedzę i doświadczenia lokalne z potencjałem ogólnopolskiego projektu epuap. Adobe Systems ul. Prusa 2, Warszawa tel.:

5 PORADNIK Podpis elektroniczny i jego zastosowania Artur Krystosik, Członek Zarządu Enigma Systemy Ochrony Informacji Schemat załatwiania spraw w epuap z wykorzystaniem profilu zaufanego. Źródło: materiały informacyjne epuap. powinien. Zamiast przenosić do poprzednio oglądanej strony, aplikacja wraca do głównego ekranu (Zdarzenia życiowe). Problemy z nawigacją i uciążliwa rejestracja to tylko podstawowe mankamenty obecnej wersji epuap. W trakcie wypełniania pól formularzy system nie podpowiada danych identyfikacyjnych osoby, która składa wniosek. Użytkownik może wysłać dokument do dowolnego organu administracji publicznej, nawet jeśli nie jest ona terytorialnie właściwa dla załatwienia danej sprawy. System dla Kowalskiego? W epuap są funkcje i opcje niepotrzebne lub niezrozumiałe. Można przypuszczać, że po zaznaczeniu pola Wysyłanie testowe dokument zostanie wysłany w trybie testowym, nie wiadomo jednak, gdzie taki dokument trafi ani co się z nim dalej dzieje. Nie wiadomo również, czy i w jakich sytuacjach można wysyłać formularze bez złożenia podpisu. W sekcji pomocy portalu petent znajdzie dokumenty przeznaczone dla urzędników, administratorów oraz integratorów aplikacji. Nam udało się pobrać instrukcję dla osoby potwierdzającej profil zaufany, znalezioną obok dokumentów wyjaśniających, jak korzystać z portalu. Dostęp do tego typu materiałów wprowadza tylko zamieszanie. Wbrew pozorom, w sekcji Zarządzanie kontem Pokaż uprawnienia użytkownika nie dowiesz się wprost, co można zrobić w epuap, a czego nie. Mimo że opcja ta dostępna jest dla wszystkich użytkowników, aby rozszyfrować sposób zapisu uprawnień, należałoby sięgnąć do dokumentacji przeznaczonej dla projektantów i programistów tego systemu. To nie wszystko. Petent Jan Kowalski z listy spraw może wybrać usługę Instalator Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Usługa przeznaczona jest dla wszystkich urzędów, które udostępniają lub chcą udostępnić elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem epuap. Absurd! Brak personalizacji i jednoznacznego nadania ról w systemie (petent, urzędnik, integrator itd.) to jeden z największych mankamentów obecnej wersji epuap. Bariery wdrożeń MSWiA zakłada, że epuap stanie się podstawową platformą świadczenia przez organy administracji publicznej usług drogą elektroniczną. Mimo że system dostępny jest już od trzech lat, dopiero niedawna nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydane w kwietniu 2011 roku rozporządzenia MSWiA dotyczące warunków korzystania z epuap i profilu zaufanego dały rzeczywiste podstawy prawne do jego funkcjonowania. Celem składania podpisu, zarówno odręcznego, jak i elektronicznego, jest potwierdzenie woli podpisującego w sposób umożliwiający niezależną weryfikację tego faktu. Przekładając to na język informatyki, mamy do czynienia z identyfikacją i uwierzytelnieniem osoby składającej podpis oraz niezaprzeczalnością faktu jego złożenia, a zatem woli tej osoby wyrażonej w podpisywanym dokumencie. W odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego na mocy prawa obowiązuje domniemanie, że jest on równoważny podpisowi odręcznemu osoby, do której jest przypisany. W związku z tym nie ma wątpliwości, że może być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagane jest uwierzytelnienie na tym poziomie, w szczególności w systemie epuap. Ze stosowaniem podpisu zawierającego informacje o reprezentowaniu przez jego posiadacza firmy lub instytucji wiążą się natomiast inne kwestie, które mogą to użycie utrudnić. W szczególności firma może unieważnić certyfikat tej osoby, co spowoduje m.in. brak dostępu do epuap. Inną kwestią jest wykorzystanie własności firmowej do celów prywatnych, co mogłoby być uznane jako dodatkowy dochód, który powinien być opodatkowany. Ze względu na niewielkie koszty podpisu jest to możliwość raczej teoretyczna, mniej więcej na poziomie konieczności płacenia podatków za wykorzystywanie służbowego długopisu czy komputera do celów prywatnych. Zastanawiałbym się tylko, czy korzystanie z epuap to optymalne rozwiązanie, skoro mamy zdecydowanie lepsze, czyli podpis kwalifikowany. Czy w związku z tym nastąpi wysyp e-usług, a urzędy wreszcie otworzą się na petentów? Obserwując dotychczasowe działania administracji na jej różnych szczeblach, można mieć co do tego duże wątpliwości. Dopóki urzędy nie zostaną zobligowane do wdrażania usług administracji elektronicznej, tak jak to zrobiono z BIP-em czy elektroniczną skrzynką podawczą (ESP), dopóty nadal będziemy chodzić do urzędu, aby załatwić jakąkolwiek sprawę. Artur Pęczak 98 listopad

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r.

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Systemy administracji publicznej epuap Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Agenda 1. epuap ktokolwiek słyszał, ktokolwiek widział 2. Możliwości platformy epuap 3. Jak rozpocząć korzystanie z epuap

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną.

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Co to jest epuap? epuap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Profil zaufany e-puap

Profil zaufany e-puap Profil zaufany e-puap Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Prawa obywatela w Internecie

Prawa obywatela w Internecie W T Y M N U M E R Z E: epuap 2-10 Prawa obywatela w Internecie Newsletter nr 12 luty 2014 Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5 SPIS TREŚCI O PORTALU... 3 Część Publiczna... 3 Część Spersonalizowana... 3 Autentykacja... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 Wyszukiwanie informacji podatkowych... 4 Sprawdzenie numeru PESEL swojego nowonarodzonego

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 29.09.2016 Międzyzdroje Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap, 2.Co się zmieniło w epuap, 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "epuap", w tym:

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej epuap, w tym: Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów e-deklaracje 2, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 183) o zmianie ustawy o informatyzacji działalności

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

cu.wrotapodlasia.pl Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia A. Informacje ogólne

cu.wrotapodlasia.pl Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia A. Informacje ogólne cu.wrotapodlasia.pl Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia STRONA 1 A. Informacje ogólne Co to jest Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia? Jest to regionalna platforma elektronicznych usług publicznych województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę?

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Wejdź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny rejestru

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Dubiecko

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Dubiecko Zmiany na wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 20.10.2016 Dubiecko 1 Plan Wystąpienia 1. Co się zmieniło w epuap 2. Wyodrębnienie Profilu Zaufanego 3. Kierunki rozwoju Profilu Zaufanego 2 Czym jest epuap2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta Instrukcja obsługi eurząd Profil Interesanta 2 Instrukcja obsługi eurząd - Profil Interesanta Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 1.1. Jak korzystać z instrukcji...3 1.2. Podstawowe informacje o systemie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap

Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap Urząd Miejski w Brodnicy wychodząc naprzeciw Społeczeństwu Informacyjnemu udostępnia usługę składania dokumentów drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Kraków

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Kraków Zmiany na wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 07.10.2016 Kraków 1 Plan Wystąpienia 1. Co się zmieniło w epuap, 2. Wyodrębnienie Profilu Zaufanego, 3. Kierunki rozwoju Profilu Zaufanego. 2 Czym jest epuap2

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Agenda 1. Platforma epuap informacje ogólne, założenia, korzyści stosowania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług www.comarch.pl Architektura epuap Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług Tomasz Matysik XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 Architektura

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania platformy epuap na różnych szczeblach administracji. Adam Świętojański

Możliwości wykorzystania platformy epuap na różnych szczeblach administracji. Adam Świętojański Możliwości wykorzystania platformy epuap na różnych szczeblach administracji Adam Świętojański Możliwości wykorzystania platformy epuap na różnych szczeblach administracji Adam Świętojański, Janów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl:

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Elektroniczna usługa publiczna to usługa świadczona przez administrację publiczną na rzecz

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2011-04-28 19:17:42 BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk

Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk Zakres i warunki korzystania z systemu e-krk 1. W celu prawidłowego korzystania z systemu e-krk niezbędne jest: a)połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa: - Internet Explorer 8.0+ lub

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET REJESTRACJA PRZEZ INTERNET Jeśli chcesz zarejestrować się w Sądeckim Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca zatrudnienia, możesz to zrobić za pośrednictwem internetu. Pozwala to na uniknięcie

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wysłać plik JPK VAT

Jak przygotować i wysłać plik JPK VAT Instrukcja skierowana jest do podatników nie korzystających z usług profesjonalnych biur rachunkowych lub programów księgowych Jak przygotować i wysłać plik JPK VAT JPK_VAT JPK_VAT to dane wynikające z

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny rejestru

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nowa platforma 06.11.2015

Nowa platforma 06.11.2015 Nowa platforma 06.11.2015 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Nowe usługi na epuap 4.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2 elektroniczna

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej Podstawowe funkcje elektronicznej skrzynki podawczej 1. Możliwość składania do urzędu podań w formie elektronicznej (zarówno w postaci przygotowanych przez

Bardziej szczegółowo

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie epup Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa tel. 022 542 84 00, 542 84

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Informujemy, że zgodnie z 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, 89 757 22 31 wew. 23, e-mail: monika.szczurowska@morag.pl Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany 2 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Perspektywa urzędu administracji publicznej. Urszula Kalinowska

Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Perspektywa urzędu administracji publicznej. Urszula Kalinowska Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Perspektywa urzędu administracji publicznej Urszula Kalinowska Doręczanie pism drogą elektroniczną osobie fizycznej/ podmiotom

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego Idea Ograniczenie formalności, jakich musi dopełnid podatnik. Ułatwienie składania zeznania podatkowego oraz oszczędnośd czasu podatnika

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy epuap

Wykorzystanie platformy epuap Wykorzystanie platformy epuap Emil Walczyk Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 13 marca 2012 r. Akty prawne Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Instrukcja składania wniosku on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) sierpień 2017 1 1. Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Jerzy Goraziński Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych jerzy.gorazinski@cpi.gov.pl Warszawa, 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap.

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap. Działanie 8.2 PO IG - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka eusług, Procesy:

Charakterystyka eusług, Procesy: Lista eusług dla część nr 1 zamówienia Informacje o eusługach: Zał. nr 1 do OPZ Definicje: WN Wnioskodawca, POP - Portal Obsługi Podatników, KPO - Konto Płatności On-line w POP, Podatki System obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

Koordynacja działań administracji rządowej i samorządowej w oparciu o rozwiązania

Koordynacja działań administracji rządowej i samorządowej w oparciu o rozwiązania Koordynacja działań administracji rządowej i samorządowej w oparciu o rozwiązania Jednorodne środowisko testowe Zakończenie projektu epuap2 Zakończenie realizacji planu naprawczego migracja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych

Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych Grzegorz Fiuk Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. rozwoju SI - usługi i aplikacje elektroniczne Opole 18.02.2010

Bardziej szczegółowo

Grupa: przedsiębiorcy

Grupa: przedsiębiorcy Grupa: przedsiębiorcy Informacje wstępne Dostęp anonimowy/autoryzowany Zakładanie konta w CEIDG - Wybór sposobu dostępu do systemu - Wybór certyfikatu - Logowanie epuap - Weryfikacja i uzupełnienie danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji

Bardziej szczegółowo

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne - architektura referencyjna Wrocław, 29.11.2006 Plan prezentacji I. Uwarunkowania prawne II. Pierwowzory III. Propozycja rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap), mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 4 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów Czerwiec 2015 1 1. Rejestracja w module ewnioski Przechodzimy na stronę:

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl

e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje Składanie deklaracji i zeznań podatkowych w formie elektronicznej szybkie tanie łatwe Idea ograniczenie formalności, oszczędność czasu podatnika związanego

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r.

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Windows Linux

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo