epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie epup Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, Warszawa tel , faks , FUNDUSZE EUROPEJSKIE DL ROZWOJU INNOWCYJNEJ GOSPODRKI DOTCJE N INNOWCJE INWESTUJEMY W WSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2 1. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Linux, Windows Przeglądarki: Microsoft Internet Explorer 6.0 (z pakietem poprawek SP1; pakiet poprawek SP2 dla Windows XP), FireFox , Mozilla 1.7 (opcja wykonywania skryptów JavaScript musi być włączona). UWG: Ze względu na dynamiczne elementy elektronicznego formularza wniosków w nowszych przeglądarkach (np. Internet Explorer 9) aby prawidłowo działały wszystkie funkcje formularza należy wykorzystać tryb zgodności: 2. Wyszukiwanie elektronicznego formularza wniosku dla działania 8.4 PO IG Krok 1 by wyszukać ze strony głównej formularz wniosku o dofinansowanie dla działania 8.4 PO IG, należy w zakładce Lista spraw (Rysunek 1) przejść do kategorii Przedsiębiorczość. Po wybraniu kategorii Przedsiębiorczość należy wybrać zdarzenie życiowe o nazwie Działalność gospodarcza C (Rysunek 2), a następnie przejść do zdarzenia D Uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej (Rysunek 3),

3 Rysunek 1

4 Rysunek 2 C Rysunek 3 D

5 Krok 2 Z listy spraw zamieszczonych w zdarzeniu Uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej należy wybrać Dofinansowanie w ramach Działania 8.4 PO IG (Rysunek 4). Po wybraniu wskazanej sprawy, użytkownikowi ukaże się strona z informacjami o usłudze Dofinansowanie w ramach Działania 8.4 PO IG, w której należy wskazać wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę (Rysunek 5), a następnie wybrać Władzę Wdrażającą Programy Europejskie jako instytucję zajmującą się C realizacją działania 8.4. wciskając przycisk Wybierz (Rysunek 6), Po wskazaniu właściwej instytucji można przejść do formularza wniosku D (Rysunek 7). Rysunek 4

6 Rysunek 5 Rysunek 6 C

7 Rysunek 7 D

8 3. Wyszukiwanie elektronicznego formularza wniosku dla działania 8.4 PO IG przy pomocy wyszukiwarki by wyszukać ze strony głównej formularz wniosku dla działania 8.4 PO IG, za pomocą wyszukiwania pełnotekstowego, wpisz w polu Szukaj w portalu epup słowo: władza lub frazę WWPE Dofinansowanie w ramach działania 8.4 PO IG i naciśnij klawisz Enter lub przycisk Szukaj (Rysunek 8) Rysunek 8 Na wyświetlonej przez system stronie z listą wyników sprawdź, czy znajduje się szukana usługa Dofinansowanie w ramach Działania 8.4 PO IG (Rysunek 9) i ją wybierz.

9 Rysunek 9 4. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosków Wniosek należy przygotować w języku polskim zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Rubryki opisowe wniosku o dofinansowanie muszą uwzględniać wszystkie wymagane w danym punkcie informacje wskazane w ww. Instrukcji. rak niektórych informacji może prowadzić do negatywnej oceny odpowiedniego kryterium merytorycznego. Części opisowe wniosku powinny być możliwie zwięzłe, treściwe i konkretne. Należy unikać ogólnikowych, nie wnoszących dodatkowych informacji stwierdzeń (np. umieszczania fragmentów instrukcji) oraz powielania tych samych informacji w różnych częściach wniosku. Elektroniczny formularz wniosku zawiera wiele przydatnych funkcjonalności, które pozwalają na łatwiejsze wypełnienie poszczególnych pól formularza (np. automatycznie wylicza kwotę wydatków kwalifikowalnych (bez VT), kwotę dofinansowania, sumę wskaźników nasycenia usługami, itp.). Kliknięcie ikony (Dodatkowe informacje) powoduje uzyskanie dodatkowych informacji o polu i danych jakie należy do niego wprowadzić.! Ikona (Ostrzeżenie o nieprawidłowych danych) oznacza, że w polu wpisano nieprawidłowe dane, niezgodne z wymogami formularza. Po ustawieniu kursora na Ostrzeżenie o nieprawidłowych danych pojawi się informacja o przyczynie nieprawidłowej weryfikacji danych. Pole oznaczone kolorem wymaga obowiązkowego wprowadzenia wskazanych danych.

10 Rysunek 10 (Elektroniczny formularz wniosków dla działania 8.4 PO IG)

11

12

13

14

15 5. Przydatne wskazówki przy wypełnianiu elektronicznego formularza wniosku 1. Pamiętaj, aby często zapisywać wprowadzone zapisy wciskając przycisk Zapisz umieszczony na końcu formularza wniosku (Rysunek 11), szczególnie po dodaniu kolejnego załącznika. Rysunek Kliknięcie ikony pozwoli uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pola i C danych jakie należy do niego wprowadzić (Rysunek 12). Rysunek 12 C

16 6. Podpisywanie wniosku przy użyciu Profilu Zaufanego Profil zaufany epup został stworzony w celu potwierdzania przezeń podpisu użytkownika, składanego pod dokumentami elektronicznymi (pismami, wnioskami, zapytaniami, listami itp.) adresowanymi do instytucji w ramach udostępnionych przez nie na platformie epup usług. Użytkownik, po wyszukaniu danej usługi i wypełnieniu formularza tworzy dokument, który należy przed wysłaniem - jeśli jest to wymagane w usłudze podpisać. W kolejnych krokach zostanie przedstawiony proces podpisywania utworzonego i zapisanego wniosku o dofinansowanie w ramach działania 8.4 PO IG za pomocą podpisu elektronicznego, potwierdzanego profilem zaufanym.) Krok 1. by wybrać dokument do podpisu przy pomocy swojego profilu zaufanego, należy po zalogowaniu się na konto epup przejść do strony Moje konto (Rysunek 13), a następnie Moje dokumenty. Rysunek 13

17 Krok 2. Z menu należy wybrać Robocze (Rysunek 14), a następnie wskazać wniosek, który chce wysłać Wnioskodawca. Rysunek 14 Krok 3. Jeżeli formularz wniosku został kompletnie wypełniony i zaadresowany (właściwym adresem skrzynki podawczej WWPE dla działania 8.4 PO IG jest: /2yki7sk30g/dzialanie84POIG), można przejść do jego podpisywania, klikając w pierwszym kroku kreatora wysyłania dokumentu przycisk Zapisz i przejdź dalej (Rysunek 15).

18 Rysunek 15

19 Krok 4. W drugim kroku kreatora wysyłania dokumentu należy wybrać sposób podpisywania dokumentów za pomocą profilu zaufanego, klikając Podpisz profilem zaufanym (Rysunek 16). Rysunek 16

20 Jeśli użytkownik posiada również podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym, może z niego skorzystać, wybierając odnośnik Podpisz certyfikatem. Krok 5. Należy wybrać profil zaufany klikając odnośnik Użyj tego profilu do podpisu (Rysunek 17). Rysunek 17 Krok 6. W polu Podaj kod nr z dnia YYYY-MM-DD (Rysunek 18) należy wpisać kod otrzymany zdefiniowanym kanałem autoryzacji PZ użytkownika podpisującego, a następnie zatwierdzić operację klikając odnośnik Zatwierdź. Rysunek 18

21 Krok 7. Prawidłowe podpisanie dokumentu zostanie potwierdzone komunikatem o statusie podpisu ( Prawidłowy ) na stronie szczegółów dokumentu w sekcji Podpis dokumentu (Rysunek 19). by przejrzeć szczegóły podpisu oraz dane dołączonego podpisu, przejdź do szczegółów podpisu klikając odnośnik pokaż szczegóły. Zostanie wyświetlony ekran zawierający szczegóły podpisu (Rysunek 20). Zamknięcie ekranu odbywa się przez kliknięcie przycisku C Zamknij. Rysunek 19 Rysunek 20 C

22 7. Wysyłanie Po potwierdzeniu dokumentu profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, wnioskodawca wciskając przycisk Dalej (Rysunek 21) przechodzi do kolejnego etapu (Rysunek 22), gdzie znajduje się przycisk Wyślij Rysunek 21 Rysunek 22

23 Po wciśnięciu przycisku Wyślij (Rysunek 22) wniosek zostanie poddany walidacji, która potwierdzi prawidłowe uzupełnienie wniosku i załączenie niezbędnych załączników. Pozytywna walidacja oznacza, że zostały uzupełnione wszystkie wymagane pola oraz załączono niezbędne załączniki. Prawidłowo wysłany wniosek odznaczony zostanie komunikatem: Dokument "WniosekOstatniaMilaFinal.xml" został pomyślnie wysłany (w trybie przedłożenia) na adres "/2yki7sk30g/dzialanie84POIG". Dokument został przyjęty., wystawiono UPP. (Rysunek 23) Rysunek 23 rak wypełnienia wymaganych pól lub nie załączenie obligatoryjnych załączników nie pozwoli na wysłanie wniosku o dofinansowanie. Wniosek odznaczony zostanie komunikatem: Przepraszamy nie udało się wysłać dokumentu w trybie przedłożenia. Dokument nie spełnia reguł walidacyjnych ustawionych na skrytce odbiorcy (Rysunek 24) Należy wówczas wrócić do formularza wniosku i poprawić wskazane w komunikacie błędy. Rysunek 24

24 Wysłany formularz automatycznie kierowany jest na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Jednocześnie Wnioskodawca otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Właściwym adresem skrytki podawczej dla działania 8.4 PO IG jest: /2yki7sk30g/dzialanie84POIG Na koncie Wnioskodawcy ( Moje dokumenty ) w skrzynce Wysłane można dokonać wglądu do Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (Rysunek 25) Rysunek 25

25 Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę wysłania formularza wniosku na platformie epup uwierzytelnionego datą wytworzenia poświadczenia. 26) (Rysunek Rysunek 26

26 8. Wysłanie testowe Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu dla działania 8.4 PO IG Wnioskodawca w jednej rundzie aplikacyjnej może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na jedno województwo (maksymalnie 16 wniosków). W związku z powyższym. Złożenie większej liczby wniosków w tych samych województwach stanowi podstawę do odrzucenia wszystkich złożonych wniosków na każdym etapie oceny. Jeżeli wnioskodawca chciałby zweryfikować poprawność wypełnionego formularza może skorzystać z opcji wysyłanie testowe. (Rysunek 27). Opcja wysyłanie testowe polega na weryfikacji dokumentu podczas wysyłania, ale fizycznie dokument nie jest wysyłany tylko sprawdzane są kryteria akceptowalności (weryfikacja reguł walidacyjnych). Rysunek 27

27 Użytkownik może zaznaczyć przycisk wysłanie testowe, a następnie przejść do przycisku Wyślij (Rysunek 27). Wciśnięcie tego przycisku spowoduje otworzenie okna z komunikatem, analogicznie jak w przypadku wysyłania dokumentu (patrz informacje punkt 7, Rysunek 23 i Rysunek 24). Wnioskodawcy prezentowany jest komunikat o wynikach weryfikacji próbnego wysłania (Rysunek 28 lub Rysunek 29). Przy wysyłaniu testowym okno z komunikatem rozpoczyna się zdaniem: Próbne wysyłanie. Rysunek 28 Rysunek 29

28 9. Postanowienia końcowe: Władza Wdrażająca Programy Europejskie nie jest administratorem portalu epup, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość funkcjonowania rozwiązań informatycznych i technicznych tego portalu i nie udziela informacji na temat jego funkcjonowania. Do tego jest powołany zespół Service Desk systemu epup, dostępny pod telefonem (22) w dni robocze, godz oraz pod adresem Informacje na temat funkcjonowania platformy epup można znaleźć na stronie w części Potrzebujesz pomocy? (Rysunek 30) Rysunek 30

29 W części Podręcznik użytkownika znajduje się wiele przydatnych informacji dotyczących platformy epup (Rysunek 31). Rysunek 31

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap.

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap. Działanie 8.1 PO IG - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: podczas pierwszego logowania przy użyciu danych z epuap, system automatycznie założy konto na platformie cyfrowego urzędu.

Uwaga: podczas pierwszego logowania przy użyciu danych z epuap, system automatycznie założy konto na platformie cyfrowego urzędu. Pomoc Spis treści: 2. Cyfrowy Urząd 3. Rejestracja na portalu/zakładanie nowego konta 4. Logowanie do systemu 5. Powiązanie konta w CU z kontem w epuap 6. Zakładka Moje konto 7. Wyszukiwanie spraw/usług

Bardziej szczegółowo

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę?

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Wejdź

Bardziej szczegółowo

epuap Jak załatwić sprawę?

epuap Jak załatwić sprawę? epuap Jak załatwić sprawę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem Komunikacyjny wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 6 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta

Podręcznik Beneficjenta SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Podręcznik Beneficjenta wersja 1.0 WARSZAWA, styczeń 2015 Opracowanie: Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów Nabór Gimnazja Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2013 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wersja nr 1

REGULAMIN KONKURSU. Wersja nr 1 REGULAMIN KONKURSU dotyczący projektów złożonych w ramach: Osi II Konkurencyjna gospodarka dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór I Wersja nr 1 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Katowice, Sierpień 2015r. Wersja 1.1 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymagania techniczne i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp... 1 1.1. Przeznaczenie... 1 1.2. Wymagania sprzętowe... 1 1.3. Wymagania programowe... 1 1.4. Uzyskanie oprogramowania... 1 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 7 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Podmiotów Instytucjonalnych Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo