Protokól Nr 93/12 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 25 wrzesnia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokól Nr 93/12 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 25 wrzesnia 2012 r."

Transkrypt

1 I Protokól Nr 93/12 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 25 wrzesnia 2012 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz W posiedzeniu uczestniczyli: 1) Marek Gajos - Starosta 2) GrzegorzLyczko- Wicestarosta 3) Kazimierz Pakulski - czlonek Zarzadu 4) Andrzej SzyndJar- czlonek Zarzadu 5) Waclaw Kwiek - czlonekzarzadu Ponadto w posiedzeniu uczestniczvii: p. Beata Sadowska - Skarbnik Powiatu p. Tomasz Lechki - Sekretarz Powiatu p. Ryszard Zmigrodzki - Radca Prawny p. Katarzyna Staron - Wydzial Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu p. Alicja Kamecka - Wydzial Edukacji i Spraw Spolecznych p. Malgorzata Tkaczyk - kierownik PGPR w Wolowie p. Michal Golab - Wydzial Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu p. Pawel Czarny - dyrektor ZDP w Wolowie p. Michal Bryk - dyrektor Placówki Socjalizacyjnej w Godziecinie (Lista obecnosci stanowi zalacznik nr 1 do protokolu). Otwarcia posiedzenia dokonal Pan Starosta witajac uczestników spotkania. Nastepnie przedstawil porzadek posiedzenia. Porzadek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjecie proponowanego porzadku posiedzenia. 3. Pismo Burmistrza Brzegu Dolnego z prosba o partycypacje w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 1289 D Al. Jerozolimskie w Brzegu Dolnym. 4. Rozpatrzenie oraz podjecie uqhwaly Zarzadu w sprawie opinii dla Zarzadu Powiatu Lubinskiego w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1192D ul. Hutnicza na terenie Powiatu Lubinskiego. 5. Rozpatrzenie wniosku DOK w Brzegu Dolnym z prosba o objecie patronatu honorowego imprezy pn. I Dolnoslaski Przeglad Chórów Senioralnych oraz ufundowanie nagrody dla najlepszego chóru. 6. Rozpatrzenie wniosku Szkoly Podstawowej w Pogalewie Wielkim z prosba o dofinansowanie XII Powiatowych Biegów Przelajowych im. Janusza Kusocinskiego. 7. Rozpatrzenie wniosku Polskiego Zwiazku Wedkarskiego-Kolo Wolów z prosba o dofinansowanie zawodów spinningowych. 8. Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu w sprawie podpisania Listu Intencyjnego - deklarujacego chec przystapienia do spóldzielni osób prawnych prowadzacej Pozarzadowy Fundusz Pozyczkowy. 9. Ponowne rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie "Powiatowego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Wolowskim na lata ". 10. Ponowne rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastepczej w Powiecie Wolowskim na lata ". 11. Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu w sprawie przyznania doplat dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placówkach oswiatowych, dla których organem prowadzacym jest Powiat Wolowski w zwiazku ze wspieraniem doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 12. Rozpatrzenie wniosku Zespolu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym z prosba o dofinansowanie programu edukacyjnego o charakterze ekologiczno-profilaktycznym. 13. Rozpatrzenie wniosku Liceum Ogólnoksztalcacego w Wolowie z prosba o zabezpieczenie srodków na sfinansowanie miesiecznych pensji nauczyciela obcojezycznego. l

2 14. Rozpatrzenie wniosku Zespolu Szkól Specjalnych w Lubiazu z prosba o przyznanie srodków finansowych na zakup nagród dla laureatów I Dolnoslaskiego Konkursu Piosenki Polskiej. 15. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Mlodziezy Wsi Godziecin z prosba o wyrazenie zgody na dostarczanie ciepla z kotlowni Placówki Opiekunczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godziecinie. 16. Przyjecie autopoprawek do projektów uchwal Rady Powiatu: - w sprawie utworzenia Zwiazku Powiatów Województwa Dolnoslaskiego. - w sprawie przyjecia statutu Zwiazku Powiatów Województwa Dolnoslaskiego. - w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Wolowskiego w Zwiazku Powiatów Województwa Dolnoslaskiego. 17. Sprawy rózne. 18. Przyjecie protokolów z dwóch ostatnich posiedzen. 19. Zamkniecie posiedzenia. Ad.3 Pismo Burmistrza Brzegu Dolnego z prosba o partycypacje w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 1289 D Al. Jerozolimskie w Brzegu Dolnym. Glos zabral p. Pawel Czarny, który przedstawil tresc pisma od Burmistrza Brzegu Dolnego zawierajacego oswiadczenie gminy Brzeg Dolny o udzieleniu Powiatowi Wolowskiemu dotacji finansowej do przebudowy drogi powiatowej nr 1289 D Aleje Jerozolimskie w Brzegu Dolnym w kwocie ,00 zl tj. 50% udzialu srodków wlasnych powiatu. Nastepnie p. Pawel Czarny zapoznal Zarzad z pismem od dyrektora DSDIK we Wroclawiu p. Romana Glowaczewskiego, w którym odnosi sie do aspektów komunikacyjnych oraz stanu technicznego powyzszej drogi.. Jako druga kwestie poruszono sprawe rezygnacji przez gmine Wolów z prowadzenia dróg wojewódzkich w Wolowie. P. Starosta poinformowal, ze Dolnoslaska Sluzba Dróg i Kolei we Wroclawiu zwrócila sie z zapytaniem, czy powiat przejalby te drogi. P. dyrektor Czarny poinformowal, ze odbedzie sie spotkanie w DSDIK w tej sprawie, na którym powiat powinien przedstawic swoje oczekiwania w zamian za przejecie tych dróg. P. Kazimierz Pakulski zapytal, czy stopien trudnosci utrzymania drogi w miescie jest wiekszy czy mniejszy niz w powiecie? P. dyrektor poinformowal, ze trudniejszy dla samego zadania, ale jesli bedzie polaczony z calym powiatem to stopien trudnosci jest taki, jak obowiazuje w calym województwie. Ad.4 Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu w sprawie opinii dla Zarzadu Powiatu Lubinskiego w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1192D ul. Hutnicza na terenie Powiatu Lubinskiego. Glos zabral p. Pawel Czarny, który przedstawil tresc powyzszej uchwaly. Starostwo Powiatowe w Lubinie zwrócilo sie z prosba o wydanie opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1192 D polozonej w granicach administracyjnych miasta Lubina. P. Pawel Czarny poinformowal, ze przedmiotowa droga nie posiada polaczen z drogami Powiatu Wolowskiego oraz z nimi nie graniczy. Ad.5 Rozpatrzenie wniosku DOK w Brzegu Dolnym z prosba o objecie patronatu honorowego imprezy pn. I DOlnoslaski Przeglad Chórów Senioralnych oraz ufundowanie nagrody dla najlepszego chóru. Glos zabrala p. KatarzynaStaron, która przedstawilawniosek DOK w Brzegu Dolnymz prosbao objecie patronatu honorowego imprezy pn. I Dolnoslaski Przeglad Chórów Senioralnychoraz ufundowanienagrodydla najlepszegochóru. Nastepnieprzystapionodo glosowania: Zarzad 5 glosami "za" przy braku glosów "przeciwnych" i braku glosów "wstrzymujacych zdecydowal o przekazaniu materialów promocyinych na powyzsza impreze. sie" Ad.6 Rozpatrzenie wniosku Szkoly Podstawowej w Pogalewie Wielkim z prosba o dofinansowanie XIIPowiatowych Biegów Przelajowych im. Janusza Kusocinskiego. 2

3 Glos zabrala p. Katarzyna Staron, która przedstawila wniosek Szkoly Podstawowej w Pogalewie Wielkimz prosba o wsparcie w postaci slodyczy XIIPowiatowych Biegów Przelajowych im. Janusza Kusocinskiego. Ad.7 Rozpatrzenie wniosku Polskiego Zwiazku Wedkarskiego-Kolo Wolów z prosba o dofinansowanie zawodów spinningowych. Gloszabrala p. KatarzynaStaron, któraprzedstawilawniosekpolskiegozwiazkuwedkarskiego-kolo Wolówz prosbao dofinansowaniezawodówspinningowych. Ad.8 Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu w sprawie podpisania Listu Intencyjnego - deklarujacego chec przystapienia do spóldzielni osób prawnych prowadzacej Pozarzadowy Fundusz Pozyczkowy.. Glos zabral p. Michal Golab, która prz'edstawilpropozycje przystapienia do Pozarzadowego Funduszu Pozyczkowego organizowanego obecnie przez 5 fundacji i stowarzyszen dzialajacych na Dolnym Slasku. Jedna z tych fundacji jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Spolecznej, z która powiat planuje zawrzec stosowne porozumienie w zakresie tworzenia spóldzielni socjalnych. Pozarzadowy Fundusz Pozyczkowy zwraca sie z prosba o podpisanie listu intencyjnego deklarujacego chec przystapienia do spóldzielni osób prawnych oraz deklarujacego wplate na rzecz spóldzielni kwoty zl, po wyrazeniu zgody przez Rade Powiatu. Kwota ta stanowilaby wklad wlasny powiatu wolowskiego i z chwila rezygnacji bylaby zwrócona. P. Skarbnik zapytala o osiagniecia fundacji? P. Golab poinformowal, ze najwieksza fundacja jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych i obecnie wszystkie 5 fundacji realizuje juz projekt "Pozarzadowy Fundusz Pozyczkowy". Jednak w przyszlym roku chca rozszerzyc swoja dzialalnosc i przeksztalcic w spóldzielnie osób prawnych, stad jest propozycja przystapienia samorzadów do projektu. P. Starosta dodal, ze wspólpraca ma polegac na tym, ze w projekcie glównym jest zagwarantowanych utworzenie 5 spóldzielni socjalnych, których dofinansowanie do kazdej wynosi zl oraz dofinansowanie w pokryciu czesci koszt6w pracy. Jest propozycja wlaczenia w system pozyczkowy, pozyczki maja sluzyc organizacjom pozarzadowym z terenu powiatu, wówczas, gdy aplikuja o dofinansowanie róznych projektów i nie posiadaja srodków na wklad wlasny. P. Waclaw Kwiek zapytal, czy skladka zl jest jednorazowa? P. Starosta poinformowal, ze tak. Ad.9 Ponowne rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie "Powiatowego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Wolowskim na lata ", Gloszabrala p. Malgorzata Tkaczyk, która ustosunkowala sie do pytania p. Starosty, czy na terenie powiatu znajduje sie hostel dla ofiar przemocy w rodzinie. P. Kierownik poinformowala, ze na terenie gminy Brzeg Dolny znajduje sie tego typu mieszkanie. Ponadto p. Tkaczyk zaznaczyla, ze powyzszy program posluzy do ubiegania sie o srodki zewnetrzne. P. Starosta dodal, ze "warto ten program realizowac". - L,- 3

4 Ad.10 Ponowne rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastepczej w Powiecie Wolowskim na lata ". Glos zabrala p. Malgorzata Tkaczyk, która poinformowala o zmianie na stronie 17 polegajacej na dodaniu informacji o ofercie dla prowadzacych rodziny zastepcze zawodowe i rodzinne domy dziecka. W toku dyskusji zaproponowano korekte w punkcie dotyczacym pomocy rodzinom zastepczym zawodowym oraz rodzinnym domom dziecka w pozycji"pokryciemiesiecznych kosztów utrzymania dzieci" polegajaca na wykresleniu konkretnej daty a wpisaniu okreslenia "planowane od 2013". Wobec powyzszego zapis otrzyma brzmienie: "obecnie 1.000zl planowane od zl". Ad.11 Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu w sprawie przyznania doplat dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placówkach oswiatowych, dla których organem prowadzacym jest Powiat Wolowski w zwiazku ze wspieraniem doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Glos zabrala p. Alicja Kamecka,która przedstawilazestawieniedoplatdla nauczycielizatrudnionych w szkolach i placówkachoswiatowych;dla których organem prowadzacymjest Powiat Wolowski w zwiazkuze"wspieraniemdoksztalcaniai doskonaleniazawodowegonauczycieliw 2012 roku. Nastepnieprzystapionodo glosowania: Zarzad 5 (Ilosami..za" Drzy braku Qlosów..Drzeciwnych" i braku Qlosów..wstrzymujacych sie" Dodjal uchwale w sdrawie Drzyznania dodlat dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i Dlacówkach oswiatowych. dla których orqanem Drowadzacym jest Powiat Wolowski w zwiazku ze wsdieraniem doksztalcania i doskonalenia zawodowe(lo nauczycieli. Ad.12 Rozpatrzenie wniosku Zespolu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym z prosba o dofinansowanie programu edukacyjnego o charakterze ekologiczno-profilaktycznym. Glos zabrala p. Alicja Kamecka, która przedstawila wniosek Zespolu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym z prosba o dofinansowanie w kwocie 2000 zl programu edukacyjnego o charakterze ekologiczno-profilaktycznym, realizowanym w formie wyjazdów mlodziezy do schroniska dla koni "TARA" wpiskorzynie. Nastepnieprzystapionodo glosowania: Zarzad 5 (Ilosami..za" Drzy braku (llosów..drzeciwnych" i braku (llosów..wstrzymujacych sie" Drzychylil sie do DOWYZSZe(lowniosku i zdecydowal o Drzekazaniu kwoty do 2000 zl ze srodków Drzeznaczonych na ochrone srodowiska. Ad.13 Rozpatrzenie wniosku Liceum Ogólnoksztalcacego w Wolowie z prosba o zabezpieczenie srodków na sfinansowanie miesiecznych pensji nauczyciela obcojezycznego. Glos zabrala p. Alicja Kamecka, która przedstawila wniosek Liceum Ogólnoksztalcacego w Wolowie z prosba o zabezpieczenie srodków na sfinansowanie miesiecznych pensji nauczyciela obcojezycznego w okresie od r. do r. Wobec powyzszego zobowiazuje sie dyrektora do przedlozenia w m-cu styczniu aneksu uwzgledniajacego wyrazenie zgody na zatrudnienie w/w osoby. P. Alicja Kamecka poinformowala, ze zgodnie z 3. 1 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkolach publicznych "organ prowadzacy szkole, na wniosek dyrektora szkoly, moze przyznac nie wiecej niz 3 godziny tygodniowo dla kazdego oddzialu (grupy miedzyoddzialowej lub grupy miedzyklasowej) w danym roku szkolnym na: 1) okresowe lub roczne zwiekszenie liczby godzin wybranych obowiazkowych zajec edukacyjnych; 2) realizacje nastepujacych dodatkowych zajec edukacyjnych rozwijajacych zainteresowania i uzdolnienia uczniów: a) zajec z jezyka obcego nowozytnego innego niz jezyk obcy nowozytny nauczany obowiazkowo w szkole, b) zajec edukacyjnych, dla których nie zostala ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajec zostal wlaczony do szkolnego zestawu programów nauczania. 2. Dodatkowe zajecia edukacyjne dyrektor szkoly moze wprowadzic do szkolnego planu nauczania po zasiegnieciu opinii rady pedagogicznej i rady". L. 4

5 Ad.14 Rozpatrzenie wniosku Zespolu Szkól Specjalnych w Lubiazu z prosba o przyznanie srodków finansowych na zakup nagród dla laureatów I Dolnoslaskiego Konkursu Piosenki Polskiej. Powyzszy temat zostal zdjety z porzadku dzisiejszego posiedzenia, gdyz zdecydowano o koniecznosci uzupelnienia wniosku o dodatkowe informacje. Ad.15 Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Mlodziezy Wsi Godziecin z prosba o wyrazenie zgody na dostarczanie ciepla z kotlowni Placówki Opiekunczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godziecinie. Glos zabrala p. Alicja Kamecka, klóra przedstawila wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Mlodziezy Wsi Godziecin z prosba o wyrazenie zgody na dostarczanie ciepla z kotlowni Placówki Opiekunczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godziecinie do celów ogrzewania Szkoly Podstawowej z siedziba 50B. P. Michal Bryk poinformowal, ze jest to mozliwe i nie bedzie problemów. Ad.16 Przyjecie autopoprawek do projektów uchwal Rady Powiatu: -w sprawie utworzenia Zwiazku Powiatów Województwa Dolnoslaskiego. - w sprawie przyjecia statutu Zwiazku Powiatów Województwa Dolnoslaskiego. - w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Wolowskiego w Zwiazku Powiatów Województwa Dolnoslaskiego. Glos zabral p. Sekretarz,który przedstawilzmiany do powyzszychprojektówuchwal zgloszonew ostatniejchwiliprzezinnepowiaty,polegajacena redakcyjnychkorektach: - w uchwalew sprawieutworzeniazwiazkupowiatówwojewództwadolnoslaskiegozmianieulegl 1, -w uchwalew sprawieprzyjeciastatutuzwiazkupowiatówwojewództwadolnoslaskiegozmienilsie 3, a w samym statucie zmianie ulegl 5, 7 i 17. W powyzszychuchwalachzmianieuleglrówniezsposóbzapisuw podstawieprawnej. Ad.12 Sprawy rózne. Glos zabral p. Sekretarz, który przedstawil temat dotyczacy projektu "zwiekszenia efektywnosci energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Zakladu Pielegnacyjno-Opiekunczego w Wolowie". Powiatowe Centrum Medyczne w Wolowie spólka z 0.0. zamierza zlozyc wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach dzialania 5.4 RPO WD. Zgodnie z umowa dzierzawy niezbedna jest zgoda Zarzadu Powiatu w powyzszej kwestii. Nastepnie przystapiono do glosowania: Zarzad 5 (Ilosami..za" przy braku (llosów..przeciwnvch" i braku (llosów..wstrzvmuiacvch sie" wyrazil akceptacie proponowane(lo kierunku dzialan. Ad.13 Przyjecie protokolów z dwóch ostatnich posiedzen....,.. 5

6 Ad.14 Zamkniecie posiedzenia. [. Wobec wyczerpania porzadku p. Starosta zamknal posiedzenie Zarzadu. Na tym protokól zakonczono. Protokolant: Alicja Baganc-Ciolek Czlonkowie: ~ Marek Gajos Grzegorz Lyczk Kazimierz Paku I " Andrzej Szyndlar Waclaw Kwiek 6

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r.

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. " Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 16.00 19.00.

Bardziej szczegółowo

przy Placu Piastowskim 2, w godz

przy Placu Piastowskim 2, w godz Protokól Nr 90/12 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 5 wrzesnia 2012 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 15.00-15.45. W

Bardziej szczegółowo

3. Informacja na temat realizacji kontraktu od poczatku roku ze szczególnym omówieniem nadwykonan i ich przyczyn.

3. Informacja na temat realizacji kontraktu od poczatku roku ze szczególnym omówieniem nadwykonan i ich przyczyn. - Protokól Nr51/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 22 listopada 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powia.towego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w gódz. 15.45-18.00.

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany budzetu Powiatu Wolowskiego na rok 2012

w sprawie zmiany budzetu Powiatu Wolowskiego na rok 2012 UCHWALA NR XXII/162/12 RADY POWIATU WOLOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budzetu Powiatu Wolowskiego na rok 2012 Na podstawie art. 211, 212, 220, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

KazimierzPakulski.I...'...l...<9.~ I Uchwala Nr 70/184/12 Zarzadu Powiatu Wolowskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r.

KazimierzPakulski.I...'...l...<9.~ I Uchwala Nr 70/184/12 Zarzadu Powiatu Wolowskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. I Uchwala Nr 70/184/12 Zarzadu Powiatu Wolowskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowywania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013 dla szkól i placówek, dla których

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 82/12 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 19 czerwca 2012 r.

Protokól Nr 82/12 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 19 czerwca 2012 r. I Protokól Nr 82/12 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 19 czerwca 2012 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 14.00-15.00.

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 65/165/12 Zarzadu Powiatu Wolowskiego z dnia 21 lutego 2017 r.

Uchwala Nr 65/165/12 Zarzadu Powiatu Wolowskiego z dnia 21 lutego 2017 r. Uchwala Nr 65/165/12 Zarzadu Powiatu Wolowskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania' form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 r. Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 1, art. 32

Bardziej szczegółowo

w dniu 27 czerwca 2011 r.

w dniu 27 czerwca 2011 r. .< I Protokól Nr 31/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 27 czerwca 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 16.00-18.00.

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<.

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<. Uchwala nr XLVUl1263/1O Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29122009 r w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol< Na podstawie art 211, 212, 222,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 26 stycznia 2015 r.

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 26 stycznia 2015 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.25. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Patryk Lewicki Starosta Sulęciński 2. Michał Deptuch Wicestarosta Sulęciński 3. Wojciech Lewicki członek Zarządu 4. Tomasz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 18/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 16 listopada 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 18/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 16 listopada 2012 roku PROTOKÓŁ NR 18/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 16 listopada 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 100/264/12 Zarzadu Powiatu Wolowskiego z dnia 31 pazdziernika 2012 r.

Uchwala nr 100/264/12 Zarzadu Powiatu Wolowskiego z dnia 31 pazdziernika 2012 r. Uchwala nr 100/264/12 Zarzadu Powiatu Wolowskiego z dnia 31 pazdziernika 2012 r. w sprawie ogloszenia konsultacji projektu "Programu wspólpracy powiatu wolowskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami,

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XLITI/387/II/2006 Rady Powiatll! Po:z:nanslrl;ego z dnia 29 sierpni

Uchwala Nr XLITI/387/II/2006 Rady Powiatll! Po:z:nanslrl;ego z dnia 29 sierpni ~"""c:"""~ )1 "l)fyn,es v Jki l-u q, 10Jj l /I~J 020 Z -~ ~(;\doill cd -~ Uchwala Nr XLITI/387/II/2006 Rady Powiatll! Po:z:nanslrl;ego z dnia 29 sierpni2 2006 1 w sprawie: nadania statutu Osrodkowi Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r.

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. Zarz14d Powiatu NowotomysIDeso ul. Poznanska 33 64-300 Nowy 'lbmysl tel l0-61l 44 26 700 BR - t1062140/2007 z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udziat

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr69/12 z posiedzenia Zarzadu PowiatuWolowskiego w dniu 29marca 2012r.

Protokól Nr69/12 z posiedzenia Zarzadu PowiatuWolowskiego w dniu 29marca 2012r. - Protokól Nr69/12 z posiedzenia Zarzadu PowiatuWolowskiego w dniu 29marca 2012r. - ~ Posiedzenie odbylo sie.w siedzibie Starostwa Powiatowegow Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 14.00.-15.45. W

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 2 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM UCHWALA NR XXXVIII/317/06 RADY POWIATU W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Swietokrzyskim. Na podstawie art.4 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 121/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 marca 2017 roku

Protokół Nr 121/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 marca 2017 roku Protokół Nr 121/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 marca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Maryla Kopiec

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr l /2006. z I w VI kadencji Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu l grudnia 2010 roku.

Protokól Nr l /2006. z I w VI kadencji Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu l grudnia 2010 roku. Protokól Nr l /2006 z I w VI kadencji Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w dniu l grudnia 2010 roku. Pierwsza w VI kadencji Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia rozpoczela sie o godz. 13:05, zakonczyla

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCZYDO BUDZETU-

WYKONAWCZYDO BUDZETU- Strona ulad WYDA TK WYKONAWCZYDO BUDZETU- Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 789/2004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 listopada 2004r. 136900.00 01095 Pozostala dzialalnosc 4580 Pozostale odsetki 136627,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE RADA RODZICÓW przy Zespole Szkól Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE /' Rozdzial

Bardziej szczegółowo

Ad.3 Przedstawienie planu pracy Powiatowego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli na rok 2012

Ad.3 Przedstawienie planu pracy Powiatowego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli na rok 2012 Protokól Nr 59/12 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 10 i 13 stycznia 2012 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w dniu 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/221/13 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO. z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXI/221/13 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO. z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXI/221/13 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2013 Na podstawie art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r.

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.00. W posiedzeniu Zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r.

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r. Zalacznik nr 3 Do uchwaly Nr XXX/249/5 z dz. 28.9.25r. Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od 1.1.25 do 31.12.25r. 1. Klasyfikacja budzetowa Dzial Rozdzial 1 5 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

-zaproszeni goscie wg listy obecnosci,

-zaproszeni goscie wg listy obecnosci, RADA GMINY CEWICE Protokól Nr XIV/07 z sesji Rady Gminy Cewice w dniu 27 listopada 2007 r. Obecni na sesji: - radni wg listy obecnosci, - sohysi wg listy obecnosci, -zaproszeni goscie wg listy obecnosci,

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia: Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 28 sierpnia 2014 roku o godz. 09.00 Obecni: Sebastian Burdzy - Powiatu Średzkiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 39/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 2 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 39/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 2 grudnia 2015 roku Protokół Nr 39/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 2 grudnia 2015 roku W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Kazimierz Mielnicki Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 czerwca 2012r.

z dnia 14 czerwca 2012r. .. Protokól Nr 21/12 XX Sesji Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 14 czerwca 2012r. Ad. 1 Otwarciesesji.. XX SesjaRadyPowiatuWolowskiegoodbylasie w dniu 14 czerwca 2012r. w sali sesyjnejstarostwa Powiatowegow

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Michał Cyran Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r.

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.30. Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Szkoly Podstawowej Nr!7 w Poznaniu

Regulamin Rady Rodziców Szkoly Podstawowej Nr!7 w Poznaniu Regulamin Rady Rodziców Szkoly Podstawowej Nr!7 w Poznaniu I. Postanowieniaogólne 1. 1. Rada Rodziców zwana dalej "Rada" reprezentuje ogól rodziców lub opiekunów prawnych uczniów uczeszczajacych do Szkoly

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 kwietnia 2015 r. 3. Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 kwietnia 2015 r. 3. Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Jerzy Żmijewski - Starosta 2. Artur Berus - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 40/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 40/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r. OR.II.0022.1.38.2015 PROTOKÓŁ NR 40/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r.

Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.06 Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Wicestarosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

Strona: UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~~,o,' w"k."" "pow""ho',o',t"~,~ki ':::::':: 010 ~i 9220(),Op

Strona: UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- ~~,o,' wk. powho',o',t~,~ki ':::::':: 010 ~i 9220(),Op 4300 UKLADWYKONAWCZYDO BUDZETU- WYDA TK Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 860/2005 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 31 stycznia 2005r. 010 ~i 9220(),Op 01005 Prace geodezyjno-urza na -J 92200,00 rolnictwa

Bardziej szczegółowo

1\' V\ ~!.\,~ \, \ Or.IX /10. Pani Malgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku

1\' V\ ~!.\,~ \, \ Or.IX /10. Pani Malgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku Klobuck, dnia 2 lipca 201 Or. Or.X.0047-8/10 l Pani Malgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Klobucku v W zalaczeniu przedkladam uchwale: 1. Nr 274/XXXV/2010 Rady Powiatu w Klobucku z dnia

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 72/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 27 czerwca 2016

Protokół nr 72/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 27 czerwca 2016 Protokół nr 72/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 27 czerwca 2016 Posiedzenie zarządu rozpoczęto o godz. 14.00 W posiedzeniu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński 2. Tomasz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. Projekt Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1. i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Starosta Żniński czy macie Państwo inne propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod

Starosta Żniński czy macie Państwo inne propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod PROTOKÓŁ Nr 50/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 23 września 2016r. godz. 10:30 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r.

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty. Obecni według listy obecności. Anna Niesłuchowska, naczelnik Wydziału Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Protokól. ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 17 maja 2010 r. w sali konferencyjnej

Protokól. ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 17 maja 2010 r. w sali konferencyjnej I Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 17 maja 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2017 rok

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2017 rok Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2017 rok 1) Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Kłodzkiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania 2) Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Kłodzkiego z dnia 9 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 129/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 09 lutego 2006 r.

Protokół nr 129/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 09 lutego 2006 r. Protokół nr 129/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 09 lutego 2006 r. Pierwszą część posiedzenia Zarządu Powiatu rozpoczęła się o godzinie 14.41. W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr XXII/148/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1. i ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 stycznia 200Br

z dnia 29 stycznia 200Br Uchwala Nr XVI/91/0B Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 200Br w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec na 200Br. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

ZADANIA REALIZOWANE W JEDNOSTKACH POWIATU WOŁOWSKIEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2017 ROKU*

ZADANIA REALIZOWANE W JEDNOSTKACH POWIATU WOŁOWSKIEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2017 ROKU* ZADANIA REALIZOWANE W JEDNOSTKACH POWIATU WOŁOWSKIEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2017 ROKU* *Dane przekazane przez poszczególne jednostki, dla których organem zarządzającym jest Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej "Mlody Energetyk"

Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej Mlody Energetyk Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej "Mlody Energetyk" Wroclaw, 15 maj 2013 r. Spóldzielnia Mieszkaniowa..Mlody Energetyk" Protokól z obrad Walnego Zgromadzenia Spóldzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 158/2008 Zarzadu Powiatu Nowodworskiego

Uchwala Nr 158/2008 Zarzadu Powiatu Nowodworskiego w Nowym Dworze Mazowieckim 05-!00 Now~'::':wórMazowiecki Uchwala Nr 158/2008 Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie ukladu wykonawczego budzetu Powiatu na 2008 rok, Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku

Zarzadzenie nr Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku Zarzadzenie nr 0050.133.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie ogloszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarzadowymi oraz podmiotami,

Bardziej szczegółowo

Ogólem 20 796,00 1 375,00 - 15 000,00 31 438,00 552,00 2 000,00 584 376,00 39726,00 1 09 383,00 14317,00 50 000,00 6000,00 7 000,00 1 000,00

Ogólem 20 796,00 1 375,00 - 15 000,00 31 438,00 552,00 2 000,00 584 376,00 39726,00 1 09 383,00 14317,00 50 000,00 6000,00 7 000,00 1 000,00 ( Jzial Rozdzial Paragraf -l- 80146 Tresc 3020 4040 4240 4260 -- 2"'/...'2J... 80195 2580 CentraksztaJce praktycznegoofaz: zawodowego Wydatki osobowe niezaliczone do Dodatkowe wynagrodzenie roczne materialów

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 17.30 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku

Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które sie odbylo w dniu 15 grudnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola MIEJSKIE PRZEDSZKOLE 41-260 Slawk6w. ul. Gcn.WI.Sikorskicgo lo REGON 271513732 Zarzadzenie Nr. 9.~.f.flgo g Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Slawkowie z dnia 08.09.2008 r. w sprawie przyjecia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku Protokół Nr 128/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W LUBARTOWIE. z dnia 16 września 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W LUBARTOWIE. z dnia 16 września 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W LUBARTOWIE z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 11 maja 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 11 maja 2016 roku Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 11 maja 2016 roku W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Kazimierz Mielnicki Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w DOLSKU. Rozdział I Podstawa prawna

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w DOLSKU. Rozdział I Podstawa prawna REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w DOLSKU Rozdział I Podstawa prawna Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z 11.04.2007r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia, członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia, członkowie Zarządu Powiatu głosowali: Protokół nr 117/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 05 marca 2014 roku o godz. 08.00 Obecni: Sebastian Burdzy - Powiatu Średzkiego

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XI1I83/11

Uchwala Nr XI1I83/11 I Uchwala Nr XI1I83/11 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 30 wrzesnia 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 2011-2024 Na podstawie art 226, art 227, art 230

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 52/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2007r.

PROTOKÓŁ NR 52/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2007r. PROTOKÓŁ NR 52/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../09 Rady Powiatu w Lipnie z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../.../09 Rady Powiatu w Lipnie z dnia r. UCHWAŁA Nr.../.../09 Rady Powiatu w Lipnie z dnia... 2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

Bardziej szczegółowo