3. Informacja na temat realizacji kontraktu od poczatku roku ze szczególnym omówieniem nadwykonan i ich przyczyn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Informacja na temat realizacji kontraktu od poczatku roku ze szczególnym omówieniem nadwykonan i ich przyczyn."

Transkrypt

1 - Protokól Nr51/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 22 listopada 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powia.towego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w gódz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Marek Gajos - Starosta 2. Grzegorz Lyczko - Wicestarosta 3. Waclaw Kwiek- czlonek Zarzadu 4. Andrzej Szyndlar - czlonek Zarzadu 5. KazimierzPakulski - czlo"nekzarzadu Ponadto w posiedzeniu uczestniczvii: p. Beata Sadowska - Skarbnik Powiatu p. Ryszard Zmigrodzki- Radc.a Prawny p. Tomasz Lechki- Sekretarz p. Jolanta Klimkiewicz- Prezes PGM'Spólka z 0.0. p. Katarzyna Jankowska - glównyspecjalista w Wydziale Kontrolii Audytu p. AlicjaKamecka - glównyspecjalista w Wydziale Edukacji Spraw Spolecznych i Sportu p. RobertStepien- dyrektorpupw Wolowie. p. Malgorzata Tkaczyk - kierownikpgpr w Wolowie (Lista obecnosci stanowi zalacznik nr 1 do protokolu). Otwarcia posiedzenia dokonal Pim Starosta witajac uczestników spotkania. Nastepnie przedstawjl porzadek posiedzenia. Porzadek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjecie proponowanego porzadku posiedzenia. 3. Informacja na temat realizacji kontraktu od poczatku roku ze szczególnym omówieniem nadwykonan i ich przyczyn. 4. Rozpatrzenie wniosku PGMw WolowieSp. z 0.0. o poreczenie kredytu obrotowego 5. Propozycja kontraktu na 2012 rok (rodzaje uslug, kierunek rozwojuspólki) 6. Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly.zarzadu w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego. 7. Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu Powiatu w sprawie przyznania swiadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela. 8. Rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwaly dotyczacej planu sieci publicznych szkól ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Wolowskim. 9. Rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniajacej uchwale nr X/68/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie okreslenia zadan, na które przeznaczone zostana srodki Panstwowego Funduszu RehabilitacjiOsób Niepelnosprawnych w 2011 r Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu w sprawie zmiany uchwaly Zarzadu Powiatu nr 37/79/11 z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie upowaznienia kierowników powiatowych sluzb, inspekcji i jednostek organizacyjnych do skladania oswiadczen woli, zwiazanych z realizacja biezacej dzialalnosci powiatu. L 11. Analiza stanu bezrobocia w powiecie wolowskimoraz prognozy jego zmniejszenia. 12. Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc osobom zagrozonym narkomania oraz eksperymentujacymi z narkotykami i ich rodzinom". 13. Ubezpieczenie majatku powiatu-ciag dalszy. 1

2 14. Zaopiniowanie decyzji: dyrektora Zespolu Szkól Specjalnych w Wolowie oraz dyrektora Zespolu Szkól im. T. Kosciuszki w Wolowie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku ujetyc~ w uchwale budzetowej na 2011 rok Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu w sprawie zmian budzetu powiatu na 2011 rok. 16. Rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmiany budzetu Powiatu Wolowskiego na rok Sprawy rózne. 18. Przyjecie protokolu z ostatniego posiedzenia. 19. Zamkniecie posiedzenia. Ad.2 Przyjecie proponowanego porzadku posiedzenia. Proponowany porzadek posiedzenia zostal przyjety przez czlonków jednoglosnie. Na posiedzenie przybyla: p. Jolanta Klimkiewicz oraz p. Katarzyna Jankowska Ad.3 Informacja na temat realizacji kontraktu od poczatku roku ze szczególnym omówieniem nadwykonan i ich przyczyn. P. Jolanta Klimkiewicz poinformowala, ze we wszystkich swiadczonych przez Spólke uslugach wystepuja"nadwykonania a nastepnie przystapila do omówienia realizacji kontraktów zawartych z NIZ na 2011r. Lp Rodzaj % wykonanie kontraktu do umowy limitu 1. SZP 119% 2. SPO 109% 3. REH * 127% 4. AOS * 114% 5. POZ ** 100% 6. POZ NiSw 100% *wartosc kontraktu na II pólrocze 2011 roku **kontrakt bez limitu - naleznosc kawitacyjna za zadeklarowanych Najwieksze nadwykonania odnotowano w przypadku rehabilitacji leczniczej i wynosza okolo 127 %. NiZ zwrócil cala kwote za nadwykonania w przypadku rehabilitacje neurologiczna w kwocie ponad 217 tys zl. Duzo gorzej przedstawia sie sytuacja w przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej dlatego PCM zwrócil sie z prosba o przesuniecie srodków miedzy tymi dwoma pozycjami. P. Prezes poinformowala, ze jeszcze w grudniu br. bedzie starala sie o zwiekszenie lózek na rehabilitacji neurologicznej kosztem lózek na rehabilitacji ogólnoustrojowej. Ad.4 Rozpatrzeniewniosku PCMw Wolowie Sp. z o. o. o poreczenie kredytu obrotowego. Glos zabrala p. Jolanta Klimkiewicz, która przedstawila tresc wniosku PCM w Wolowie Sp. z 0.0. z prosba o rozpatrzeni mozliwosci poreczenia przez Powiat Wolowski zaciagniecia zobowiazania - kredytu obrotowego. Pani Prezes poinformowala, ze Zarzad Spólki zlozyl wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego z prosba o uruchomienie kredytu obrotowego w wysokosci 400 tys. zl. Bank po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku rozpatrzyl go negatywnie. W pismie z dnia 10 listopada 2011r. Bank poinformowal, ze w przypadku przedstawienia zabezpieczenia w postaci poreczenia przez Zalozycieli Spólki bedzie mozliwe ponowne zlozenie wniosku. W uzasadnieniu do wniosku p. Prezes poinformowala, ze uzyskanie kredytu obrotowego umozliwi terminowe splaty zobowiazan i zmniejszy o polowe koszty finansowe. Przewidywany koszt kredytu obrotowego bedzie wynosil 7% rocznie, zas obecnie wysokosc stawki odsetek za zaleglosci podatkowe wynosi 14 % w skali roku, zas stawki odsetek ustawowych za zaleglosci z dzialalnosci gospodarczej wynosi 13% rocznie. Obecnie koszty finansowe za okres trzech kwartalów wynosily 91 tys zl. Zarzad nie wyrazil zgody na poreczenie kredytu obrotowego dla PCM Spólka z 0.0. w wysokosci 400 tys zl. w zwiazku z tym, ze kwota poreczenia nie zostala ujeta w budzecie na 2012 r. 2

3 P. Prezes poinformowala o trwajacych pracach remontowych: Zakonczono prace remontowe na oddziale ginekologicznym w tej chwili trwaja prace remontowe na poloznictwie. Wymieniono wszystkie okna i drzwi wyremontowano lazienke. Prace remontowe na tym oddziale powinny zostac ukonczone do konca biezacego roku. Ad.5 Propozycja kontraktów z NFZ na 2012 rok. : W temacie kontraktowania p. Prezes.poinformowala, ze do wrzesniu br. NFZ mial oglosic konkursy, ale do dnia dzisiejszego otrzymano' jedynie propozycje z rehabilitacji szpitalnej i rehabilitacji ambulatoryjnej zaproponowany wzrost na tej pozycji wynosi okolo 5,7 % ( okolo.97 tys zl). W zwiazku z tym, ze zainteresowanie pacjentów w odniesieniu do rehabilitacji ambulatoryjnej jest bardzo duze zaproponowany wzrost jest niewielki zwlaszcza, ze przygotowano nowa sale gimnastyczna w Brzegu Dolnym w której bedzie. mozna wykonywac znacznie wiecej zabiegów. Na ten cel zostana równiez przeznaczone pomieszczenia po kuchni mieszczace sie w szpitalu w Wolowie. W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej NFZ zaproponowal okolo 5,5 %. NFZ wyrazil zgode na przesuniecie srodków pomiedzy przychodniami wwolowiei Brzegu Dolnym. P. Prezes poinformowala o uniewaznieniu przez NFZ konkursu dotyczacego oddzialu wewnetrznego. Uzyskano równiez informacje, ze rentgen powinien- zostac zlokalizowany w miejscu w którym znajduje sie oddzial wewnetrzny. P. Jolanta Klimkiewicz póinformowala, ze burmistrz Maciej Nejman zwrócil sie z propozycja przejecia aparatu rentgenowskiego, który znajduje sie w szpitalu w Lubiazu. Po dokladnym sprawdzeniu aparatu przez specjalistyczna firme okazalo sie, ze jedynie czesc tego sprzetu mozna wykorzystac. Firma specjalistyczna nie wypowiedziala sie odnosnie stanu lampy rentgenowskiej. Jezeli okaze sie, ze niezbedny jest zakup lampy rentgenowskiej oraz kilku dodatkowych elementów wyposazenia to bedzie oznaczalo dodatkowy wydatek W wysokosci okolo 100 tys zl. Koszt przeprowadzenia adaptacji pomieszczenia na pracownie rentgenowska wynosi okolo 100 tys zl. W zwiazkljoz powyzszym zdecydowana, ze wzmocniony zostanie aparat rentgenowski znajdujacy sie w Brzegu Dolnym o te elementy, które nadaja sie do wykorzystania. Spólka posiada na dzien dzisiejszy dwie mozliwosci albo przygotowac pracownie rentgenowska albo przeniesc oddzial wewnetrzny do Brzegu Dolnego i zlokalizowac go w miejscu w którym znajduje sie pracownia rentgenowska. NFZ nie oglosil jeszcze kontraktów dotyczacych oddzialów: ginekologicznopolozniczego, neonatologicznego. Ad. 17 Sprawy rózne. Informacja o sposobie rozdysponowana przez PCM Sp. z 0.0. srodków pochodzacych od wlascicieli w kwocie 480 tys zl. Okolo 750 tys zl zostalo przeznaczone na splate zobowiazan bez których spólka nie moglaby dalej funkcjonowac, Czesc srodków zostala oraz prace remontowo budowlane. przeznaczona na zakup oprogramowania komputerowego Spólka nie posiada plynnosci finansowej. W zwiazku z tym, ze transze z NFZ ( podstawowa opieka zdrowotna, pozostale uslugi) przekazywane sa w takim terminie, ze nie ma mozliwosci dokonania terminowych wplat na konto: US, ZUS itd. TURON oraz PGNiG naliczaja wysokie odsetki za opóznienie w terminach platnosci. Odsetki za nieterminowe placenie zobowiazan wynosza okolo 90 tys zl. Informacia na temat prowadzonych prac remontowych. W tej chwili trwa remont sali porodowej oraz lazienki znajdujacej sie przy sali porodowej, ponadto wszystkie pomieszczenia zostaly juz przygotowane do malowania i prac zwiazanych z polozeniem kafli, wymieniono wszystkie okna oraz drzwi w czesci oddzialu ginekologiczno- polozniczego. Przygotowano gabinet zabiegowy na chirurgii. Spólka chcialaby nawiazac wspólprace z firma zewnetrzna swiadczaca uslugi okulistyczne glównie w zakresie przeprowadzania zabiegów na katarakte. przeniesiono apteke w Brzegu Dolnym do budynku przychodni przeniesiono wezel cieplny trwaja prace zwiazane z przeniesieniem laboratorium w Brzegu dolnym do pomieszczen po bylej rehabilitacji. Zakonczono prace w przychodniw Wolowiew czesci dotyczacej podstawowej opieki zdrowotnej. Przychodnia w Wolowie zarobila w ubieglym roku ponad 400 tys zl z tego tez wzgledu podjeto decyzje odnosnie przeprowadzenia remontu w gabinetach oraz wymieniono wszystkie piony wodno kanalizacyjne. - P. Kazimierz Pakulski poprosil o przedstawienie wyceny przeprowadzonych prac remontowych. P. Jolanta Klimkiewicz poinformowala, ze przygotuje zestawienie dotyczace przeprowadzonych prac remontowych. P. Prezes poinformowala równiez, planuje przygotowac prezentacje multimedialna, która zaprezentuje na sesji w Wolowi e i w Brzegu Dolnym. 3

4 P. Kazimierz Pakulski zapytal o plany remontowe dotyczace szpitala w Wolowie. P. Prezes poinformowala, ze zostanie przygotowana pracownia rentgenowska, pomalowane wszystkie pomieszczenia oraz zostanie zakupiony gazometr i urzadzenie sluzace do mierzenia poziomu troponiny, które beda znajdowaly sie w laboratorium w szpitalu w Wolowie. P. Prezes poinformowala, ze wszyscy pacjenci zarejestrowani w przychodni w Wolowie i w Brzegu Dolnym dostana talon na uslugi laboratoryjne i diagnostyczne. Posiedzenie opuscila: p. Jolanta Klimkiewicz oraz p. Katarzyna Jankowska Na posiedzenie przybyla: p. Alicja Kamecka Ad.6 Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego. Glos zabrala p. Alicja Kamecka, która przedstawila projekt powyzszej uchwaly. W zwiazku z ubieganiem sie nauczyciela kontraktowego o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego konieczne jest powolanie' Komisji Egzaminacyjnej. W sklad Komisii wchodza: Alicja Kamecka Danuta Pludro 3. Miroslawa Adamska. 4. Ewa Plaksej 5. Beata Borowska - Podsiadla'. - przedstawiciel organu prowadzacego - przewodniczacy - przedstawiciel Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu - ekspert - ekspert - dyrektor placówki Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbedzie sie w dniu 7 grudnia 2011 r. o godz Starostwie Powiatowym w Wolowie, pl. Piastowski 2, sala nr 18. w Nastepnieprzystapionodo glosowania. Zarzad 5 glosami "za" przy braku glosów "przeciwnych" i "wstrzymujacych sie" podjal uchwale w sprawie powplania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego. Ad.7 Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu Powiatu w sprawie przyznania swiadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela. Glos zabrala p. Alicja Kamecka, która przedstawila projekt powyzszej uchwaly Pani Ewa Galczuk emerytowanej nauczycielki Zespolu Szkól Specjalnych w Wolowie zwrócila sie z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej. Nastepnieprzystapionodo glosownia. Zarzad 5 glosami "za" przy braku glosów "przeciwnych" i "wstrzymujacych sie" podjal uchwale w sprawie przyznania jednorazowego swiadczenia pienieznego w wysokosci 150 zl dla Pani Ewy Galczuk w ramach pomocy zdrowotnej. Ad.8 Rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwaly dotyczacej planu sieci publicznych szkól ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Wolowskim. Glos zabral p. Grzegorz Lyczko, który przedstawil projekt w/w uchwaly wraz z uzasadnieniem W dniu 14 listopada 2011 r. do Starostwa Powiatowego w Wolowie wplynelo pismo z Wydzialu Nadzoru i Kontroli Dolnoslaskiego Urzedu Wojewódzkiego we Wroclawiu z informacja o mozliwosci wszczecia postepowania nadzorczego w stosunku do uchwaly uchwaly nr XIII/89/11 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 28 pazdziernika 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Wolowskim o szkoly prowadzone przez inne organy prowadzace niz Powiat Wolowski. Majac na uwadze powyzsze zmieniono brzmienie zalacznika do uchwaly poprzez dodanie jednej szkoly ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Inicjatywa Samorzadowa Razem", tj. Niepublicznego Liceum Ogólnoksztalcacego w Zespole Szkól Spolecznych w Wolowie, któremu nadano uprawnienia szkoly publicznej (decyzja nr 1/2002 z dnia 15 sierpnia 2002 r.). Nastepnieprzystapionodo glosowania. Zarzad 5 glosami "za" przy braku glosów "przeciwnych" i "wstrzymujacych sie" przyjal projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwaly dotyczacej planu sieci publicznych szkól ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Wolowskim. Posiedzenie opuscila: p. Alicja Kamecka 4

5 Na posiedzenie przybyli: p. Malgorzata Tkaczyk oraz p. Robert Stepien r Ad.9 Rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniajacej uchwale nr X/68l11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie okresle~ia zadan,.na które przeznaczone zostana srodki Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych w 2011 r. Glos zabrala p. Malgorzata Tkaczyk, która przedstawila projektwlw uchwaly wraz z uzasadnieniem. W zwiazku z niewykorzystaniem przez Powiatowy Urzad Pracy w Wolowie srodków przeznaczonych na rehabilitacje zawodowa w wysokosci ,15 srodki przenosi sie n"a zadania z zakresu rehabilitacjispolecznej zmieniajac tym samym kwotyw zadaniach: dofinansowanie do turl:1ijsqw rehabilitacyjnych zmniejsza sie z kwoty ,00 na kwote 19484,00 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze zwieksza sie z kwoty ,85 na kwote ,00 Srodki w pozostalych zadaniach z zakresu rehabilitacji spolecznej pozostaja bez zmian. Kwota ogólemna zadania z zakresu rehabilitacjispolecznejulegazwiekszeniuz kwoty ,85na kwote ,00 Podzial srodków dokoriany zostal przy uwzglednieniu potrzeb osób niepelnosprawnych z terenu powiatu wolowskiego na podstawie zlozonych wniosków oraz w wyniku informacji dyrektora PUP w Wolowie,którystwierdzil niemozliwosc wykorzystania srodków do konca roku P. Starosta poinformowal, ze srodki w wysokosci 51 tys zl. mialy zostac przeznaczone na zwrot kosztów wyposazenia stanowiska pracy osoby niepelnosprawne tz. na utworzenie stanowiska pracy w Zespole Szkól im. Tadeusza KosciLlszki w Wolowie. W zwiazku z tym, ze przygotowanie stanowiska pracy nie zostanie wykonane do konca br. zdecydowano o przekazaniu srodków do PCPR w Wolowie. Nastepnie przystapiono do glosowania. Zarzad 5 glosami "za" przy braku glosów "przeciwnych" i "wstrzymujacych sie" przyjal projekt uchwaly Rady Powiatu w sp"rawie okreslenia zadan, na które przeznaczone zostana srodki Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych w 2011 r. Ad.10 Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu w sprawie zmiany uchwaly Zarzadu Powiatu nr 37/79/11 z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie upowaznienia kierowników powiatowych sluzb, inspekcji i jednostek organizacyjnych do skladania oswiadczen woli, zwiazanych z realizacja biezacej dzialalnosci powiatu. Glos zabral p. sekretarz, który omówil projekt powyzszej uchwaly. W zwiazku z dlugotrwala choroba p. Zdzislawy Kolendowicz zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany w uchwale Zarzadu Powiatu Wolowskiego nr 37/79/11 z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie upowaznienia kierowników powiatowych sluzb, inspekcji i jednostek organizacyjnych do skladania oswiadczen woli, zwiazanych z realizacja biezacej dzialalnosci powiatu wprowadza sie nastepujaca zmiane: 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie: "Placówka Rodzinna nr 2 w Wolowie - Malgorzata Tkaczyk". Nastepnieprzystapionodo glosowania. Zarzad 5 glosami "za" przy braku glosów "przeciwnych" i "wstrzymujacych sie" podjal uchwale w sprawie zmiany uchwaly Zarzadu Powiatu nr 37/79/11 z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie upowaznienia kierowników powiatowych sluzb, inspekcji i jednostek organizacyjnych do skladania oswiadczen woli, zwiazanych z realizacja biezacej dzialalnosci powiatu. - Posiedzenie opuscila: p. Malgorzata Tkaczyk Ad.11 Analiza stanu bezrobocia w powiecie wolowskim oraz prognozy jego zmniejszenia. Glos zabral p. Robert Stepien, który szczególowo przedstawil analize stanu bezrobocia w powiecie wolowskim oraz prognozy jego zmniejszenia. 1Analiza stanu bezrobocia w powiecie wolowskim oraz prognozy jego zmniejszenia stanowi zalacznik do protokolul W uzupelnieniu Starosta dodal, ze wszystkie skierowania na: staze, roboty publiczne, prace spoleczno - uzyteczne i prace interwencyjne byly przeprowadzane w sposób bardzo aktywny tz. 20 osób zostalo skierowanych do prac remontowych w szpitalu, o dlugosci stazu decydowal czas na jaki. pracodawca jest w stanie zatrudnic absolwenta juz po ukonczeniu stazu, tylko w przypadku instytucji spolecznych, które maja niskie budzety i posiadaja misje spoleczna bezrobotni byli kierowani bez pózniejszego obowiazku swiadczenia pracy, jednego skazanego zatrudniono w Caritas. 5

6 P. Robert Stepien poinformowal o udzieleniu dla 5 osób srodków finansowych w formie wkladu do utworzonej spóldzielni socjalnej -" PRZYSTAN" w Brzegu Dolnym, która zajmuje sie obsluga promu. Starosta poinformowal o staraniach zwiazanych:z utworzeniem na terenie Powiatu Zakladu Aktywnosci Zawodowej (ZAZ) tz. przedsiebiorstwazatrudniajacego osoby niepelnosprawne. Czlonkowie Zarzadu zapoznali sie z analiza stanu bezrobocia w powiecie wolowskim oraz prognozajego zmniejszenia. Posiedzenie opuscil: p. Robert Stepien Ad.12 Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc osobom zagrozonym narkomania oraz eksperymentujacymi z narkotykami i ich rodzinom". Glos zabral p. Sekretarz, który omówil projekt powyzszej uchwaly wraz z uzasadnieniem Zleca sie Poradni Profilaktykii.Terapii Uzaleznien "MONAR"w Brzegu Dolnym realizacje zadania publicznego pn. "Pomoc osobom zagrozonym narkomania oraz eksperymentujacymi z narkotykami i ich rodzinom". Zlecenie realizacji zadania, nastapi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji celowej w wysokosci 1400 zl. Nastepnie przystapiono do glosowania. Zarzad 5 glosami "za" przy braku glosów "przeciwnych" i "wstrzymujacych sie" podjal uchwale w sprawie zleceriia realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc osobom zagrozonym narkomania oraz eksperymentujacymi z narkotykami i ich rodzinom". Ad.13 ~bezpieczenie majatku powiatu-ciag dalszy. Glos zabral p. Sekretarz, który zapoznal czlonków Zarzadu z zagadnieniami dotyczacymi ubezpieczenia majatku powiatu. W tej sprawie p. Sekretarz odbyl kilka spotkan z agentami ubezpieczeniowymi. Najbardzi~j korzystna oferte, przedstawil broker z firmy" Supra Brokers". Nastepnie przystapiono do glosowania. Zarzad jednoglosnie zdecydowal o podpisaniu umowy ubezpieczeniowej majatku powiatu z firma Supra Brokers. Ad.14 Zaopiniowanie decyzji: dyrektora Zespolu Szkól Specjalnych w Wolowie oraz dyrektora Zespolu Szkól im. T. Kosciuszki w Wolowie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku ujetych w uchwale budzetowej na 2011 rok. Glos zabrala p. Skarbnik, która przedstawila decyzje dyrektora Zespolu Szkól Specjalnych w Wolowie oraz dyrektora Zespolu Szkól im. T. Kosciuszki w Wolowie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku ujetych w uchwale budzetowej na 2011 rok. Na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwaly nr XLVII/262/1O z dnia 4 listopada 2010 r. Rady Powiatu Wolowskiego w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budzetowych postanawia sie zmienic plan dochodów i wydatków nimifinansowanych zgodnie z przedstawionym zestawieniem. Nastepnie przystapiono do glosowania. Zarzad 5 glosami "za" przy braku glosów "przeciwnych" i "wstrzymujacych sie" pozytywnie zaopiniowal decyzje Dyrektora Zespolu Szkól Specjalnych w Wolowie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku ujetych w uchwale budzetowej na 2011r. -- Zarzad 5 glosami "za" przy braku glosów "przeciwnych" i "wstrzymujacych sie" pozytywnie zaopiniowal decyzje Dyrektora Zespolu Szkól im. T. Kosciuszki w Wolowie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku ujetych w uchwale budzetowej na 2011r. L Ad.15 Rozpatrzenie oraz podjecie uchwaly Zarzadu w sprawie zmian budzetu powiatu na 2011 rok. Glos zabrala p. Skarbnik, która przedstawila projekt w/w uchwaly wraz z uzasadnieniem. Zmian dokonano na podstawie~ Decyzji nr FB-BP Wojewody Dolnoslaskiego zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwote ,00 zl, Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Wolowie (zmniejszenie planowanych srodków przewidywanych na remont samochodu). 6

7 r Decyzji nr Wojewody Dolnoslaskiego zmniejszono planowane dochody i wydatki o kwote 42273,00 zl, w tym: zmniejszono o 43000,00 zl dotacje przeznaczona na sfinansowanie skladek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bez prawa do zasilku, oraz zwiekszono plan dotacji o 727,00 zl na sfinansowanie skladek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywajace w palcówkach opiekunczo- wychowawc.zych. Decyzji nr FB-BP.3141/135-1/2011 Wojewody Dolnoslaskiego zwiekszono planowane majatkowe dochody i wydatki o kwote zl. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie polegajacej na budowie platformy do pionowego transportu osób nie pelnosprawnych - na potrzeby Powiatowego Osrodka Wsparcia Srodowiskowy Dom Samopomocy w Wolowie" Decyzji nr FB-BP Wojewody Dolnoslaskiego zwiekszono planowane dochody i wydatki o kwote 1.500,00 zl. dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie dzialalnosci powiatowych zespolów do spraw orzekania o nrepelnosprawnosci. Na podstawie wniosków Kierowników i Dyrektorów n/w jednostek dokonano zmian w budzetach: 1. Zespól Szkól Specjalnych w Lubiazu 2. Zespól Szkól ~pecjalnych w Wolowie 3. Zespól Szkól Zawodowych w Wolowie 4. Powiatowe Centrum Edukacji i pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wolowie. 5. Zespól Szkól Zawodowych w Brzegu Dolnym 6. Zespól Szkól im. T..Kosciuszki w Wolowie 7. Komenda Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Wolowie 8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wolowie 9. Powiatowa Wielofunkcyjna"Placówka Opiekunczo Wychowawcza w Godziecinie 10. Zarzad Dróg Powiatowych w Wolowie Powyzsze zmiany wynikaja z toku realizacji budzetu. Ponadto, dokonano zmian w budzecie Starostwa w tym: zgodnie z decyzja Zarzadu Powiatu Wolowskiego z dnia 08 listopada 2011r. z rezerwy celowej na zadania oswiatowe, przeznaczonej na stypendia za wybitne osiagr1ieciaprzenosi sie na wydatki budzetowe kwote 3 400,00 zl. Nastepnie przystapiono do glosowania Zarzad 5 glosami "za" przy braku glosów "przeciwnych" i "wstrzymujacych sie" pozytywnie zaopiniowal decyzje Dyrektora Zespolu Szkól Specjalnych w Wolowie w sprawie zmian budzetu powiatu na 2011 rok. Ad.16 Rozpatrzenie oraz przyjecie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmiany budzetu Powiatu Wolowskiego na rok " Glos zabrala p. Skarbnik, która przedstawila projekt w/w uchwaly wraz z uzasadnieniem. Zwieksza sie planowane dochody i wydatki ogólem o kwote ,00 zl. W wyniku zmian prognozowany deficyt nie ulegl zmianie i wynosi ,00 zl który sfinansowany bedzie przychodami pochodzacymi z wolnych srodków z 2010r. o których mowa wart. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie zl oraz z tytulu emisji obligacjiw kwocie ,00 zl, Planowane przychody wynosza ,00 zl, rozchody 9100 OOO,OOzl Zmiany po stronie dochodów i wydatków - w rozdziale zwiekszono ogólem planowane dochody wlasne o kwote 24800,00 zl w tym: z tytulu oplat za zajecie pasa drogowego 22500,00 zl, uslug 1 050,00 zl oraz odszkodowania z tytulu uszkodzenia samochodu 1 250,00 zl. Wplywy z odszkodowania przeznaczone beda na koszty zwiazane z remontem pojazdu, - w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomosciami zwiekszono planowane dochody o kwote 7500, 00 zl z tytulu realizacjizadan z zakresu administracji rzadowej, - w rozdzialach i dochody wlasne zwiazane sa: z planowanymi wplywami odsetek od srodków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie ,00 zl, oraz tytulu naleznych kar za nieterminowa realizacje zleconej uslugi w zakresie wymiany okiem w Starostwie w wysokosci 8 333,00 zl - w rozdziale zwieksza sie planowane dochody w kwocie 2850,00 zl, tytulu odszkodowania za uszkodzony zestaw komputerowy w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Wolowie. Srodki uzyskane z odszkodowania przeznaczone beda na odtworzenie srodka trwalego

8 -- Pozostale srodki w kwocie ,00 zl wprowadzono na podstawie podpisanej umowy finansowej w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkól. Projekt realizowany bedzie przez Zespól Szkól Zawodowych w Brzegu Dolnym Pozostale planowane wydatki dotycza: - w rozdziale zwiekszono plan wydatków o kwote 7500,00 zl z przeznaczeniem na uslugi w zakresie przekwalifikowania gruntu rolnego na lesny ( obowiazek przekwalifikowania gruntów zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach, spoczywa na Powiecie), - w rozdziale zaplanowana kwota w wysokosci ,00 zl, zabezpieczona jest na splate zaleglosci z tytulu' podatku od nieruchomosci za lata , w/w kwota nie obejmuje odsetek z tytulu nieterminowego uregulowania podatku. Nastepnie przystapiono do glosowania. Zarzad 5 glosami "za" przy braku glosów "przeciwnych" i "wstrzymujacych sie" przyjal projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmiany budzetu Powiatu Wolowskiego na rok Ad.17 Sprawy rózne. Wobec braku glosów w dyskusji przystapiono do kolejnego punktu. Ad.18 Przyjecie protokolu z ostatniego posiedzenia. Zarzad 5 glosami "za" przy braku glosów "przeciwnych" i "wstrzymujacych sie" przyjal protokól nr 50/11 z dnia 16 listopada 2011 r.. Ad.19 Zamkniecie posiedzenia. Wobec wyczerpania porzadku p. Starosta zamknal posiedzenie Zarzadu. Na tym protokól zakonczono. Czlonkowie: Marek Gajos Grzegorz Lyczko Waclaw Kwiek Kazimierz Pakul \ Andrzej Szyndlar J 8

- Przewodniczacy Zarzadu Powiatu

- Przewodniczacy Zarzadu Powiatu PROTOKÓL NR 1/06 z posiedzenia Zarzadu Powiatu w Wieluniu z dnia 1 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Pan Andrzej Stepien 2. Pan Janusz Antczak 3. Pan Waldemar Kluska 4. Pan Jan Kopec 5. Pani

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r.

Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r. Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r. r 7. Stan Rady - 15 radnych. Obecnych -15 radnych (wedlug listy obecnosci, zalacznik nr 1 do protokolu). W sesji udzial wzieli:

Bardziej szczegółowo

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi , J 20110/, 1 Warszawa, dnia. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWN~TRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I-0231-44/11/JZG Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 26 kwietnia 2011 r. KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli

PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli URZAD GMINY PROTOKÓL Wplynelo Jeziorzany, dnia A..Y? woj. lubelskie,.... 20.o.rr. 155b L.dz zal. z przeprowadzonej w Urzedzie Gminy Jeziorzany ul. Rynek 22 (21-146 Jeziorzany), REGON: 000540 647, zwanym

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy ProtokoJ Nr 18/08 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy i Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 19.03.2008 r. Posiedzenie wspolne Komisji Budzetu,

Bardziej szczegółowo

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-3-23/10 Protokol Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz^dzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Strona 1 Na podstawie art.197

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej

ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a. Protok61. z lustracji problemowej ~~ REGIONAL NY ZWIJ\ZEK REWllYJNY SPOt.DZIELCZOSCI MIESZKANIOWEJ 40-203 - Kat 0 W ice AI. Roidzienskiego 88 a Protok61 z lustracji problemowej SpoldzielniMieszkaniowej "PIAST" w Katowicach marzec 2007

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33

AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33 AKTYWNI RAZEM 09-520 Lack, ul. Brzozowa 1 tel/fax 24 276-61-33 NIP 774-291-55-14, Regon 140473939 SPRA WOZDANIE Z DZIALALNOSCI FUNDACJA AKTYWNI RAZEM (pelna nazwa jednostki) ZA ROK 2012 I. Nazwa fundacji,

Bardziej szczegółowo

ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie

ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie QHm ROIV-005 2-5/09 ProtokotnrXXXII/09 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie (ul. Szkolna 5). Sesja rozpoczela si? o godz.

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy 87300 Brodnica, ul. Ustronie 2 b, tel./fax (056) 49 827 42, 49 849 33, email: sekretariat@mops.brodnica.pl SPIS TRESCI SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10

Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 134 Nr XL/339/06 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 października 2006r. w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia 2006-03-30 Numer aktu 38 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

formacja z wykonania budzetu gminy za 2006 rok.

formacja z wykonania budzetu gminy za 2006 rok. - - 30 g - :J" G (Ol, In formacja z wykonania budzetu gminy za 2006 rok...--... Budzet gminy zostal uchwalony przez Rade Gminy 28 marca 2006 r. uchwala Nr XXVI/121/06. Przyj eto: dochody w wysokosci 8.583.242

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo