SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku"

Transkrypt

1 l.dz. E /2017 SPRAWOZDANIE dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku Oława 14 lutego 2017 roku

2

3 Realizując przyjęte zadania priorytetowe Komendanta Głównego Policji na lata , funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oławie w ubiegłym roku zrealizowali przyjęte założenia wynikające ze Strategii Województwa Dolnośląskiego na lata Mając na względzie określenie poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu oławskiego w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie w systemie miesięcznym przygotowywana jest analiza Stanu zagrożenia przestępczością sporządzana m.in. na potrzeby dyslokacji służby patrolowej. Określenie przestępstw i wykroczeń stwierdzonych, a także przewidywanych zagrożeń ma na celu zadaniowanie policjantów poprzez przekazywanie poleceń wynikających z aktualnej analizy stanu bezpieczeństwa oraz aktualnego stwierdzonego stanu bezpieczeństwa w powiecie. W dalszej części sprawozdania, na podstawie policyjnych danych statystycznych, omówione zostaną zagadnienia związane z przestępczością. Przedstawione zostaną także wybrane przedsięwzięcia podejmowane przez Policję, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i utrzymanie porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego.

4 Zagrożenie przestępczością i skuteczność ścigania sprawców przestępstw na terenie powiatu oławskiego. Średnia ilość przestępstw na 10 tys. mieszkańców województwa dolnośląskiego w 2016r wynosi 100,58. W powiecie oławskim odnotowano 59,64 przestępstw na każde 10 tyś mieszkańców i odnotowano spadek do poprzedniego roku, w 2015 roku na terenie powiatu oławskiego ilość przestępstw wynosiła 66,09. Ogólna liczba wszczętych postępowań przygotowawczych oraz przestępstw o charakterze kryminalnym została przedstawiona w postaci wykresów słupkowych. W 2016 roku w KPP w Oławie odnotowano spadek do ubiegłych lat w ilości wszczętych postępowań przygotowawczych oraz przestępstw o charakterze kryminalnym.

5

6 Skuteczność ścigania sprawców przestępstw wskaźniki wykrywalności Spadkowi przestępczości towarzyszył wzrost wykrywalności. Po raz kolejny poprawiliśmy wynik w zakresie ujawniania sprawców przestępstw. Wskaźnik wykrywalności ogólnej w 2016 roku ukształtował się na poziomie 79,6% podczas kiedy w roku 2015 wskaźnik ten wyniósł 77,3%. W zakresie przestępczości kryminalnej w 2016 roku osiągnięto poziom wykrywalności 73,1% podczas kiedy w roku 2015 poziom wykrywalności w zakresie przestępstw kryminalnych wyniósł 69,2%. W 2016 roku na terenie powiatu oławskiego odnotowano spadek przestępstw najbardziej społecznie uciążliwych, do których zaliczamy bójki i pobicia, kradzieże (w tym kradzieże pojazdów), kradzieże z włamaniem oraz uszkodzenie mienia o 85 zdarzeń do roku ubiegłego. Poniżej wykresy słupkowe porównują kolejne lata tj i ilość przestępstw w siedmiu wybranych kategoriach na terenie powiatu oławskiego, a kolejne wykresy przedstawiają wykrywalność danego przestępstwa w analogicznym okresie. Przestępstwa rozbójnicze wykrywalność -- przestępstwa rozbójnicze 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 93,80% 85,70% 76,90%

7 Bójka i pobicia wykrywalność -- bójka i pobicia 120,00% 100,00% 80,00% 100,00% 83,30% 90,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

8 Kradzież cudzej rzeczy wykrywalność -- kradzież cudzej rzeczy 80,00% 70,00% 69,50% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 41,20% 48,50% 0,00%

9 Kradzież pojazdu wykrywalność -- kradzież pojazdu 60,00% 50,00% 52,90% 40,00% 33,30% 30,00% 25,00% 20,00% 10,00% 0,00%

10 Kradzież z włamaniem wykrywalność -- kradzież z włamaniem 60,00% 55,50% 50,00% 46,00% 40,00% 30,00% 32,00% 20,00% 10,00% 0,00%

11 Uszczerbek na zdrowiu wykrywalność -- uszczerbek na zdrowiu 95,00% 90,00% 90,00% 85,00% 85,70% 80,00% 75,00% 70,00% 65,00% 60,00%

12 Uszkodzenie mienia wykrywalność -- uszkodzenia mienia 50,00% 45,00% 40,00% 44,10% 42,10% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00%

13 W ubiegłym roku doszło na terenie powiatu oławskiego do jednego zdarzenia sklasyfikowanego w art. 148 kk. tj.zabójstwa, które zostało wykryte, a sprawca został zatrzymany w ciągu godziny od przyjętego zgłoszenia (opis zdarzenia poniżej sprawozdania ważniejsze realizacje KPP w Oławie w 2016r.). Przestępstw określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii ujawniono 88 (w 2015 r. 99), co ukształtowało dynamikę na poziomie 88,88. Uzyskano zatem niewielki spadek ilości ujawnionych przestępstw narkotykowych o 11 w stosunku do roku poprzedzającego. W 2016 roku osiągnięto wykrywalność w kategorii przestępstw narkotykowych na poziomie 95,8%, tj. o 1,91% wyższą niż w 2015 roku. 120 Ilość czynów wykrytych -- przestępstwa narkotykowe ,00% wykrywalność -- przestępstwa narkotykowe 100,00% 95,80% 93,90% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00%

14 Wybrane elementy realizacji zadań pionu prewencji. W 2016 mając na względzie zwiększenie skuteczności efektywności Policji w zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom policjanci z KPP w Oławie zrealizowali łącznie 8476 służb patrolowych i obchodowych przy założonej do realizacji liczby służb Wykonano o 902 służb więcej niż zakładał próg satysfakcji dla miernika nr 6 określony przez Komendę Główną Policji (w tym zrealizowane zostały 214 służby ponadnormatywne finansowane przez lokalne samorządy). Efektywność służby prewencji niewątpliwie możemy oceniać przez pryzmat zatrzymań sprawców czynów zabronionych na gorącym uczynku ich popełnienia, szczególnie z tzw. 7 kategorii przestępstw dot. czynów zabronionych przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu, a więc najbardziej powszechnych i uciążliwych dla obywateli. Wskaźnik działań policjantów KPP w Oławie w tym obszarze w roku 2016 stawia nas na czele wśród jednostek województwa dolnośląskiego. Aż 486 osób zostało zatrzymanych na gorącym uczynku przez policjantów Wydziału Prewencji KPP w Oławie. Odnotowano wzrost o 16 zatrzymanych sprawców w stosunku do roku 2015 dynamika 103% w tym: w 270 przypadkach to sprawcy przestępstw kryminalnych, łącznie z podejrzanymi o popełnienie czynu z tzw. 7 kategorii przestępstw; w 216 przypadkach to sprawcy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Poniżej wykresy słupkowe porównują kolejne lata tj i ilość osób zatrzymanych na gorącym uczynku. Gorące uczynki --przestępstwa kryminalne

15 250 Gorące uczynki -- przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Duże zaangażowanie i aktywność policjantów komórek prewencyjnych KPP w Oławie pełniących służbę zewnętrzną w zakresie zatrzymań na gorącym uczynku w 7 kategoriach wiodących sprawiło, że wartość oczekiwana miernika monitorowanego MM8 została osiągnięta w 2016r. przez KPP w Oławie. Szybka reakcja Policji na zdarzenie to kolejny bardzo istotny parametr oczekiwań społecznych. Z satysfakcją należy stwierdzić, że wartość oczekiwana miernika monitorowanego M7 czas reakcji na zdarzenie został osiągnięty w 2016 r. przez KPP w Oławie. miernik Pilne wartość oczekiwana: 6:57 wartość uzyskana: 6:46 miernik Zwykłe wartość oczekiwana: 9:16 wartość uzyskana: 9:10 W ramach realizowanych zadań policjanci ujawnili łącznie 9574 wykroczeń, w tym: 7649 liczba wykroczeń zakończono nałożeniem mandatu karnego, 876 liczba wykroczeń zakończono skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu 429 liczba wykroczeń zakończonych zastosowaniem środków oddziaływania pozakarnego ( art. 41 KW), 620 liczba wykroczeń w sprawach w których nie składano wniosków o ukaranie z powodu nie wykrycia sprawcy wykroczenia.

16 Dane szczegółowe w zakresie wykroczeń społecznie uciążliwych: Kategoria wykroczenia Wnioski o ukaranie Mandaty karne Pouczenia Przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu Spożywanie alkoholu w miejscu prawnie zabronionym Kradzieże mienia W ramach służb policjanci KPP w Oławie: wylegitymowali osób, o więcej niż 2015 roku, przeprowadzili 8700 interwencji, o 717 więcej niż 2015roku, potwierdzono w 84 przypadkach na terenie powiatu oławskiego fakt przemocy w rodzinie i wszczęto procedurę niebieskiej karty, zatrzymano 848 osób, o 103 więcej niż w 2015 roku, doprowadzono do PDOZ 587 osób, o 54 więcej niż w 2015 roku, zatrzymano 230 osób poszukiwanych, o 69 więcej niż w 2015roku, zatrzymano 11 osób poszukiwanych listem gończym, o 1 osobę więcej niż 2015roku. wystawiono 7649 mandatów karnych za ujawnione wykroczenia, o 591 więcej niż w 2015 roku. zabezpieczono łącznie 15 imprez o charakterze masowym w tym: 3 imprezy sportowe z wyłączeniem meczów piłki nożnej 4 mecze piłki nożnej 8 imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowej zabezpieczono 6 zgromadzeń publicznych, o 5 więcej niż w ubiegłym roku.

17 Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu oławskiego. Charakterystyka zagrożeń w zakresie ruchu drogowego w latach Wypadki drogowe Kolizje drogowe

18 Osoby ranne Ofiary śmiertelne

19 Na drogach powiatu oławskiego w 2016 roku doszło do 50 wypadków drogowych, w wyniku których zginęło 7 osób, a 65 osób zostało rannych. W tym czasie zarejestrowano również 913 kolizji drogowych. Z przedstawionych danych wynika, że doszło do wzrostu ogólnej ilości zdarzeń drogowych względem roku 2015 z 812 do 963, wzrosła ilość wypadków drogowych z 48 do 50, osób rannych w wypadkach z 58 do 65. Ilość osób, które zginęły w wypadkach pozostała na tym samym poziomie. W wypadkach drogowych, do których doszło na drogach powiatu oławskiego piesi uczestniczyli w 10 zdarzeniach (tj. 20% wypadków z udziałem pieszych), 2 osoby zginęły, natomiast 11 osób doznało obrażeń ciała. Aż 90% tych wypadków zostało spowodowanych przez kierujących, a 10% z innych przyczyn. Piesi na drogach powiatu w 2016 r. nie spowodowali wypadków drogowych. Główną przyczyną wypadków drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu. Należy stwierdzić, że zwiększenie liczby wypadków, a tym samym liczba osób rannych w dużej mierze nie jest zależne od ilości i dyslokacji służb RD, a przede wszystkim wynika z brawury i nagminnego łamania przepisów o ruchu drogowym przez kierujących pojazdami. Efektywność działań policjantów ORD na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym latach : Liczba skontrolowanych pojazdów Liczba ujawnionych wykroczeń Liczba udzielonych pouczeń Liczba nałożonych mandatów karnych Ilość ujawnionych przestępstw: z art. 178a 1 kk z innych, m.in. art 244 kk w tym przestępstwa korupcyjne Ilość zatrzymanych praw jazdy Ilość zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

20 Istotny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest zagrożenie ze strony nietrzeźwych kierujących pojazdami i rowerami. Ujawnianie nietrzeźwych kierowców i rowerzystów to jedno z głównych zadań policjantów ruchu drogowego, biorąc pod uwagę zagrożenie jakie stwarzają oni dla innych kierujących i pieszych. Na terenie powiatu oławskiego to kolejny rok w którym zanotowano znaczny spadek w ilości ujawnionych uczestników ruchu drogowego, którzy kierowali pojazd będąc pod wpływem alkoholu. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka ale w głównej mierze jest to efekt wzmożonych działań prewencyjnych prowadzonych intensywnie od kilku już lat, a także wzrost świadomości społecznej, oraz programy informacyjne i edukacyjne emitowane w mediach. W ramach realizacji działań ukierunkowanych na eliminowanie agresywnych zachowań na drogach policjanci ruchu drogowego w 2016 r. zatrzymali 14 praw jazdy kierowcom, którzy swoim zachowaniem stworzyli rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego (tak jak w roku poprzednim) oraz 48 praw jazdy kierowcom, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość jazdy o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Duże zaangażowanie i aktywność policjantów Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Oławie sprawiło, że wszystkie mierniki zostały osiągnięte w 2016roku tj: Miernik 13 - Procentowy udział wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych, a efektywność zastosowanych środków prawnych w stosunku do tych użytkowników dróg Wartość oczekiwana na 2016 rok : 0% (żaden z wypadków nie został spowodowany przez pieszych). Wartość osiągnięta: 4,71 % (czyli 4,71 % zastosowanej represji w stosunku do pieszych). Miernik 14 - Procentowy udział policjantów ruchu drogowego pełniących bezpośrednio służbę na drodze Wartość oczekiwana na 2016 rok : 52,24 %. Wartość osiągnięta 57,20 % Miernik 16 - Procentowy udział policjantów ruchu drogowego biorących udział w działaniach policyjnych na drodze Wartość oczekiwana na 2016 rok : 55 %. Wartość osiągnięta blisko 65 % Działania prewencyjne W Komendzie Powiatowej Policji w Oławie oraz podległym Komisariacie Policji w Jelczu Laskowicach funkcjonariusze realizowali następujące działania prewencyjne: ALFA mające na celu podnoszenie świadomości, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożenia terroryzmem. Odbyto 10 szkoleń, przeszkalając 700 osób.

21 Program prewencyjny Prewencja ale inaczej Program prewencyjny Bezpieczne ogrody Bezpieczeństwo osób starszych, przestępstwa metodą na tzw. wnuczka Cykliczne akcje bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, zima 2016/2017. W celu skutecznego przeciwdziałania stwierdzonym przypadkom przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom niepożądanym społecznie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oławie w ramach diagnozowania oczekiwań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa publicznego przez mieszkańców zrealizowali konsultacje społeczne na poziomie powiatowym, gminnym oraz lokalnym w związku z wprowadzeniem w 2016 r. aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, której celem jest określanie zagrożeń oraz problemów społeczności lokalnej. W 2016 roku na podstawie zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w KPP Oława założono 568 kart Potwierdzono 173 zgłoszeń (30,5%) Nie potwierdzono 395 zgłoszeń (69,5%) Najczęściej zgłaszanymi problemami były: Spożywanie alkoholu w miejscu prawnie zabronionych Przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami Nieprawidłowe parkowanie Zrealizowano zaplanowaną debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas której poruszone zostały obszary bezpieczeństwa : Inżynierii ruchu drogowego Organizacji i oznakowania dróg Bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Przy realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego kontynuowana jest współpraca ze Strażą Miejską, Strażą Gminną, Strażą Ochrony Kolei, Państwową Strażą Leśną, Społeczną Strażą Rybacką. Współpraca ta opierała się głównie na stałej wymianie informacji o występujących zagrożeniach na podległym terenie oraz koordynowaniu dyslokacji służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem rozpoznanych zagrożeń oraz wspólnym zabezpieczaniu zgromadzeń i imprez publicznych odbywających się na terenie powiatu oławskiego.

22 Policja oławska współpracuje także z podmiotami pozapolicyjnymi, których zadaniem jest między innymi dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). W 2016 roku Komenda Powiatowa Policji w Oławie zgodnie z założeniami programu Dzielnicowy bliżej nas zwiększyła liczbę policjantów pierwszego kontaktu, dzielnicowych o 2 etaty. Dodatkowo z dniem 1 stycznia Rewir Dzielnicowych został zasilony dwoma kolejnymi etatami. KPP w Oławie i podległym KP Jelcz-Laskowice obsługuje obecnie 14 dzielnicowych. Ogniwo Ruchu Drogowego również zwiększyło liczbę policjantów o 1 etat. Ważniejsze realizacje KPP Oława w roku 2016 Dzięki działaniom policjantów, z obiegu handlowego wyeliminowano ponad 270 porcji handlowych amfetaminy i co najmniej 30 porcji marihuany Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Oławie, pełniąc służbę na terenie os. Sobieskiego w Oławie zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki VW Golf. W pojeździe oprócz kierowcy znajdował się pasażer, którego zachowanie przykuło uwagę policjantów. Mężczyzna był bardzo nerwowy, nie słuchał poleceń funkcjonariuszy, próbował ukryć coś przed nimi. Okazało się, że był to słoik z marihuaną. W wyniku dalszych sprawdzeń samochodu policjanci ujawnili w nim woreczek z 27 gramami amfetaminy. 26- letni pasażer został zatrzymany. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych: 27 gramów amfetaminy i 7 gramów marihuany. Mężczyzna przyznał się, że narkotyki były jego własnością. Areszt dla podejrzanego o zabójstwo mężczyzny Oławscy policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 29-letniego mieszkańca gminy Oława. Zatrzymany, to 20- letni mieszkaniec Oławy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Do tragedii doszło 1 września br.,po godzinie w pobliżu Oławy. Policjanci natychmiast rozpoczęli intensywne poszukiwania mężczyzny, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Przesłuchania świadków oraz zbierane na bieżąco informacje od mieszkańców miejscowości, w której popełniono przestępstwo, pozwoliły policjantom szybko dotrzeć do miejsca, pobytu sprawcy. Mężczyznę zatrzymano na jednej z posesji w miejscowości, w której doszło do tragedii. Policjanci odnaleźli i zabezpieczyli nóż, którym sprawca najprawdopodobniej zadał śmiertelny cios swojej ofierze.

23 Zaczęli od udzielania asysty pogotowiu ratunkowemu, skończyli na zabezpieczeniu 225 krzewów konopi Dyżurny KPP w Oławie odebrał zgłoszenie z pogotowia ratunkowego, z prośbą o asystę przy udzielaniu pomocy medycznej nietrzeźwej i agresywnej kobiecie. Funkcjonariusze OPI pomogli ratownikom, następnie po ustaleniu danych kobiety, odwieźli ją do mieszkania. Na tym rola policji byłaby zakończona gdyby nie fakt, że wychodzący z klatki policjanci usłyszeli wołanie kobiety o pomoc. Głos dobiegał z mieszkania, do którego przed chwilą weszła przywieziona przez nich kobieta. Stróże prawa zawrócili i weszli do mieszkania, na podłodze leżała kobieta. Funkcjonariusze zauważyli otwarte okno. Jak się okazało przez nie uciekł brat kobiety, który wcześniej uderzył siostrę. Podczas interwencji policjanci ujawnili, w jednym z pomieszczeń rozstawiony namiot, a w nim na suszarce do bielizny znaleźli rośliny, wyglądem przypominające marihuanę. Policjanci zabezpieczyli 225 krzewów konopi ważących ok.1400 gramów i 128 gramów liści wspomnianej rośliny. Z tej ilości suszu można by uzyskać ponad 10 tys. porcji handlowych marihuany. Wstępne badania potwierdziły, że są to środki psychotropowe. Zdecydowana postawa policjantów zapobiegła tragedii Dwóch policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z oławskiej komendy podczas patrolu miasta, zauważyło płomienie i kłęby dymu wydobywające się z mieszkania na 4 piętrze budynku wielorodzinnego. Funkcjonariusze natychmiast powiadomili dyżurnego o pożarze, ten, błyskawicznie przekazał informację o zdarzeniu innym służbom ratowniczym. Natomiast policjanci rozpoczęli ewakuację mieszkańców. Pukali do wszystkich mieszkań i pomagali wychodzić ludziom przed budynek, dzięki zdecydowanej postawie policjantów zdarzenie to nie zakończyło się tragicznie. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę z narkotykami Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę, który próbował uciec patrolowi. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Okazało się, że jest nietrzeźwy, a dodatkowo posiadał przy sobie kilkanaście porcji marihuany. 24- latka osadzono w policyjnym areszcie. Za jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości został ukarany mandatem karnym, natomiast za posiadanie narkotyków grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat.

24 Kierunki działań KPP w Oławie na rok 2017 Oczywiście przyszłość w zakresie bezpieczeństwa w najbliższym czasie, to kontynuacje realizacji wspólnych działań z samorządami oraz innymi służbami na rzecz bezpieczeństwa na terenie miasta Oława, które w oparciu o kilka podstawowych celów sprowadzają się do: poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania poprzez stałe monitorowanie miejsc zagrożonych. poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym przede wszystkim poprzez edukację i profilaktykę wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności najmłodszych, wymagających od podstaw nauki korzystania z ulic, dróg i chodników oraz nabranie nawyków właściwego, bezpiecznego zachowania się w tych miejscach. Pozyskanie pojazdu z wideorejestratorem Uzupełnienie brakujących etatów i ich utrzymanie. Ograniczenie dynamiki przestępstw (szczególnie kradzież samochodów i zniszczenie mienia). Wzrost wskaźnika wykrywalności w przestępstwach najbardziej uciążliwych (kradzież z włamaniem). Utworzenie patroli rowerowych. W dalszym ciągu propagowanie aplikacji Moja Komenda, jako narzędzia bezpośredniej komunikacji z dzielnicowym. Propagowanie KMZB, jako lokalnego źródła informacji o zagrożeniach. Realizacja w/w założeń przez Policję będzie miała bardzo istotny wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Oława w roku bieżącym jak również wpłynie na odpowiednie ograniczenie zagrożeń w latach następnych. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI w Oławie woj. dolnośląskie kom. Paweł Urbańczyk /podpis na oryginale dokumentu/ Opracowała M.CH.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3887 7927 256 511 375 467 976 - INTERWENCJE - LEGITYMOWANYCH - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW - DOCHODZEŃ W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 214 ROKU Biała Podlaska, marzec 215 1 Wstęp Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej nie prowadzi odrębnych statystyk

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

Sprawy kadrowe ODESZŁO PRZYJĘTO. na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3. z cywila 8 z innych jednostek 5.

Sprawy kadrowe ODESZŁO PRZYJĘTO. na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3. z cywila 8 z innych jednostek 5. Sprawy kadrowe ODESZŁO na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3 PRZYJĘTO z cywila 8 z innych jednostek 5 14 12 10 Stan etatowy Stan kadrowy na koniec 2013r. 8 6 4 2 0 13 8 Ruch kadrowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Skale

Komisariat Policji w Skale Komisariat Policji w Skale 1 1. Komendant Stan etatowy: 27 policjantów 2. Zastępca komendanta 3. Kierownik Ogniwa Prewencji 4. Asystent Ogniwa Prewencji 5. Zespół Dyżurnych Ogniwa Prewencji 5 6. Zespół

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Dobczyce dnia 18 stycznia 2015 r. L.dz. GDK 076/15 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015)

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Milanówek Powierzchnia 13,44 km 2 Ludność 16 353 osób BARANÓW GRODZISK MAZOWIECKI MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów URZĄD Trzeblechów -v. poctpłs Komisariat Policji w Sulechowie V o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów za rok 24 Sulechów, dnia 2 lutego 25

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w maju 2014 roku doszło do: 2 961 wypadków drogowych, w których 238 osób zginęło, a 3 654

Bardziej szczegółowo

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć;

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć; ZATWIERDZAM 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Zespołu Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2012 roku miało

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 12 lutego 2014 roku

Siedlce, 12 lutego 2014 roku Siedlce, 12 lutego 2014 roku Przestępstwa ogółem 4000 Wykrywalność 66,5% 3000 3247 2904 2000 1940 1000 1456 0 postępowania wszczęte czyny stwierdzone czyny wykryte podejrzani 3864 Dynamika przestępstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010 Kamienna Góra, 14.1.211r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 21 Dokonując oceny pracy naszej jednostki za rok 21 należy stwierdzić, iż był to rok obfitujący

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 2 43-400 Cieszyn tel. 0-33 851 62 00 fax 0-33 851 62 44 L. dz. E- 530/13 Cieszyn, dn. 25 lutego 2013 roku egz. nr Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE W JĘDRZEJOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE W JĘDRZEJOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE W JĘDRZEJOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Jędrzejów, dnia 05.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138109,lomzynscy-funkcjonariusze-podsumowali-rok-pracy.html Wygenerowano: Środa, 15 lutego 2017, 14:35 ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/podsumowanie-komisariatu-policji-w-rabce-zd roju/idn:1589/printpdf 24 lut 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Podsumowanie Komisariatu

Bardziej szczegółowo

KRYMINALNI PRZERWALI NARKOTYKOWĄ DZIAŁALNOŚĆ

KRYMINALNI PRZERWALI NARKOTYKOWĄ DZIAŁALNOŚĆ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/146326,kryminalni-przerwali-narkotykowa-dzialalnosc.html Wygenerowano: Środa, 27 września 2017, 23:09 Strona znajduje się w archiwum. KRYMINALNI

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od do

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od do - 1 - Strzegom, dnia 5.06.2006 r. L.dz. SMGS /52301/.../ 06 S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od 01.05.2006 do 31.05.2006 1. Ujawniono

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LEGNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LEGNICY ZA 2013 ROK ZATWIERDZAM Legnica, styczeń 2014 r. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ ORAZ GŁÓWNYCH KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2012 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2012 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w marcu 2012 roku doszło do: 2 503 wypadków drogowych, w których 265 osób

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA. Gmina Pobiedziska

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA. Gmina Pobiedziska STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA Gmina Pobiedziska ROK 2016 Komisariat Policji w Pobiedziskach ul. Tysiąclecia 9 62-010 Pobiedziska Tel. 618413040, 618413042, Tel. komórkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku Hrubieszów, dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

MAPY ZAGROŻEŃ ZAŁOŻENIA - podstawa identyfikacji zagrożeń oraz jednolitego i precyzyjnego systemu lokowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo KPP Dzierżoniów, styczeń 216 Wysoki poziom poczucia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do: 4 026 wypadków drogowych, w których 448 osób

Bardziej szczegółowo

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów Załącznik nr 5 do protokołu z VIII Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015 r. ANALIZA Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za rok gm. Czernichów

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 11.02.2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI L.DZ. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU Stalowa Wola dn. 2014

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015 S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 215 roku styczeń 216 Spis treści Wstęp 3 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. W okresie od 1 stycznia 2014r do dnia 31 grudnia 2014r w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu:

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza 18 744 17 906 18 163 16 593 mniej o 1 570, tj. o 8,6% 69,4 71,1 73,4 72,3 spadek o 1,1% poniżej 170 171 200 201 260 powyżej 260 12 772

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2010 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2010 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w kwietniu 2010 roku doszło do: 2 770 wypadków drogowych, w których 242 osoby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku PODZIAŁ ZASIĘGU ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SŁUŻBOWEJ Komisariat Policji w Andrychowie Posterunek Policji w Spytkowicach Posterunek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od do

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od do Strzegom, dnia 5.06.2005 r. L.dz. SMGS /52301/.../ 05 S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od 01.05.2005 do 31.05.2005 1. Ujawniono wykroczeń...

Bardziej szczegółowo