Bezrobocie w województwie mazowieckim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobocie w województwie mazowieckim"

Transkrypt

1 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy KWIECIEŃ 2015 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim kwiecień : Stopa bezrobocia 9,6%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o osoby (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.). Spadek bezrobocia wystąpił w 15 kategoriach, największy pośród: - poprzednio pracujących o osób (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki o osoby (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - zamieszkałych na wsi o osób (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - długotrwale bezrobotnych o osób (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - do 30 roku życia o osób (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - bez kwalifikacji zawodowych o osób (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - bez doświadczenia zawodowego o osoby (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - dotychczas niepracujących o osoby (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.), - powyżej 50 roku życia o osób (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.). Wzrost bezrobocia wystąpił w kategorii cudzoziemców o 3 osoby (z osób w marcu br. do osób w kwietniu br.). Spadek o 543 zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (z miejsc w marcu br. do w kwietniu br.). 1. Liczba podmiotów i przeciętne zatrudnienie Na koniec kwietnia w rejestrze REGON zarejestrowane były podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem na koniec marca liczba podmiotów zwiększyła się o 0,6%, a w porównaniu ze stanem na początku kwietnia ub. roku zwiększyła się o 2,9%.

2 W kwietniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 1.341,4 tys. osób i było o 0,2% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,0% w marcu br. i wzrostu o 1,6% w kwietniu ub. roku). 2. Poziom bezrobocia 1 Na koniec kwietnia na Mazowszu zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiet, tj. 47,3% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia (stan na koniec miesiąca/roku) miesiąc/rok Ogółem Liczba bezrobotnych Wzrost/spadek w odniesieniu do poprzedniego miesiąca/roku , , , , , , , , , , ,7* , , , , styczeń ,2 luty ,2 marzec ,9 kwiecień ,6 Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów Stopa bezrobocia Spadek bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w 41 powiatach, największy liczbowy spadek odnotowano w miastach: Warszawa o osoby (o 2,6%) i Radom o 276 osób (1,5%) oraz w powiatach: płockim o 378 osób (o 5,0%), radomskim o 346 osób (o 2,4%), wołomińskim o 281 osób (o 2,4%) oraz gostynińskim o 259 osób (o 6,5%). Wzrost bezrobocia odnotowano tylko w powiecie wyszkowskim o 11 osób (0,3%). Biorąc pod uwagę obszary województwa największy liczbowy spadek bezrobocia wystąpił w obszarze warszawskim o osób (o 2,7%). 1 Na podstawie obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 - Sprawozdanie o rynku pracy. 2

3 3. Stopa bezrobocia W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (według Eurostat) stopa bezrobocia w końcu kwietnia w Polsce wynosiła 7,9% (przy średniej w Unii Europejskiej 9,7%). Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Niemcy 4,7%, Wielka Brytania 5,4%, Austria, Malta, Luksemburg po 5,7%,Czechy 5,9% oraz Estonia 6,1%. Najwyższą stopą bezrobocia wyróżniała się Grecja 25,4%. W kwietniu w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,6% (przy średniej dla kraju 11,2%). W odniesieniu do marca stopa bezrobocia dla województwa mazowieckiego zmniejszyła się o 0,3 punktu procentowego (9,6%) w kraju spadła o 0,5 punktu procentowego (11,2%). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: wielkopolskie 7,6%, śląskie 9,5%, mazowieckie 9,9% oraz małopolskie i mazowieckie 9,6%, natomiast najwyższą województwa: warmińsko-mazurskie 18,0%, kujawsko-pomorskie 15,1% i zachodniopomorskie 15,0%. Na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim 34,0%, radomskim 26,8%, przysuskim 24,0%, makowskim 22,9% oraz sierpeckim 22,7%. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa 4,2% oraz powiaty: warszawski zachodni 5,7%, grójecki 6,3%, grodziski 6,8%, pruszkowski 7,4% oraz piaseczyński 7,6%. Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów kwiecień 3

4 Spadek stopy bezrobocia odnotowano w 41 powiatach, największy w powiatach: gostynińskim o 1,1 punktu procentowego, zwoleńskim o 1,0 punkt procentowy, płockim o 0,9 punktu procentowego oraz kozienickim, łosickim i sierpeckim po 0,8 punktu procentowego. W powiecie wyszkowskim stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie (11,0%). 13,0 Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim (stan na koniec miesiąca w %) 12,0 11,0 10,0 11,4 11,4 11,1 10,8 10,2 10,2 9,9 9,6 10,5 10,2 10,2 10,1 10 9,8 9,8 9,8 9,0 8,0 7,0 6,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 2014 Rok 2015 Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów 4. Osoby zarejestrowane i wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych 2 W kwietniu do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło bezrobotnych (w marcu osób) z ewidencji wyłączono bezrobotnych (w marcu osób), w tym z powodu: podjęcia pracy osób 50,2% odpływu z bezrobocia, niepotwierdzenia gotowości do pracy osób 23,7% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcie stażu osoby 7,8% odpływu z bezrobocia, dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego osoby 5,2% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcie szkolenia 688 osób 2,2% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 626 osób 2,2% odpływu z bezrobocia, odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 601 osób 2,1% odpływu z bezrobocia. 2 Na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 - Sprawozdanie o rynku pracy. 4

5 5. Wybrane kategorie bezrobotnych 3 Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych ( osoby) - co 7 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. Wybrane kategorie bezrobotnych kwiecień Wyszczególnienie 2014 r. Udział % marzec Udział % kwiecień Udział % Bezrobotni ogółem , , ,0 w tym: Kobiety , , ,3 Mężczyźni , , ,7 ponadto: Poprzednio pracujący , , ,7 Dotychczas nie pracujący , , ,3 Zamieszkali na wsi , , ,9 Z prawem do zasiłku , , ,6 Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy , , ,9 Osoby w okresie do 12 m - cy od dnia ukończenia nauki , , ,3 Cudzoziemcy , , ,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotne kobiety Na koniec kwietnia w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet, tj. 47,3% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do marca liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o osób (o 2,4%). Bezrobotne kobiety dominowały głównie w następujących kategoriach: posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 77,2% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 71,2% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 63,4%, cudzoziemcy 57,0%, osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 56,4%, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 52,1%, do 30 roku życia 50,0%. Najwyższym udziałem bezrobotnych kobiet wyróżniały się głównie miastach: Płock 53,0% i Ostrołęka 51,3% oraz powiaty: sierpecki 53,7%, płocki 53,6%, ostrowski 51,5%, grodziski 50,5% oraz ostrołęcki 50,1%. 3 W niniejszym opracowaniu dane dotyczące bezrobotnych na Mazowszu zestawiane są na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy. 5

6 Bezrobotni mężczyźni Na koniec kwietnia zarejestrowanych było mężczyzn, tj. 52,7% bezrobotnych. W odniesieniu do marca liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o osób (o 3,6 %). Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych: powyżej 50 roku życia 61,9 %, niepełnosprawni 54,0%, bez kwalifikacji zawodowych 53,8%, zamieszkali na wsi 53,4%, poprzednio pracujący 53,0%, długotrwale bezrobotni 51,7%, dotychczas niepracujący 51,2%, bez doświadczenia zawodowego 51,1% do 30 roku życia 50,0%. Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński 61,3%, białobrzeski 59,7%, lipski 57,1%, pułtuski 56,7%, łosicki 56,4%, wołomiński 56,3% oraz zwoleński 56,0%. Bezrobocie na wsi Na koniec kwietnia na wsi mieszkało bezrobotnych, tj. 42,9% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety. W porównaniu do marca liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o osób (o 3,7%). Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 13 powiatach stanowili 70,0% i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 34,4% w powiecie otwockim do 96,9% w powiecie siedleckim. Bezrobotni z prawem do zasiłku W kwietniu prawo do zasiłku posiadało osób, tj. 13,6% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do marca liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku zmniejszyła się o 963 osoby (o 2,8%). Najwyższy udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku odnotowano w m. Radom 16,1% oraz w powiatach: grodziskim 18,7%, żuromińskim 17,5%, otwockim 16,9%, radomskim 16,8%, przysuskim 16,7%, płockim 16,5%, pruszkowskim 16,2% oraz gostynińskim i mińskim po 16,1%. Najniższym udziałem bezrobotnych wśród tej populacji wyróżniały się powiaty: lipski 7,9%, przasnyski 8,6%, ostrołęcki 8,9%, kozienicki 9,2% oraz łosicki i ostrowski po 9,3%. 6

7 6. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 w tym osoby: rok/ miesiące Bezrobotni Ogółem do 30 roku życia do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnospra wne do 18 roku życia niepełnosprawni styczeń luty marzec kwiecień Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01. Na koniec kwietnia bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: długotrwale bezrobotne 58,5% ogółu bezrobotnych ( osoby), 5 do 30 roku życia 28,4% ogółu bezrobotnych ( osób), powyżej 50 roku życia 27,7% ogółu bezrobotnych ( osoby), posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 12,7% ogółu bezrobotnych ( osób), niepełnosprawne 4,2% ogółu bezrobotnych ( osoby), korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 0,7% ogółu bezrobotnych (1.802 osoby), posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,1% ogółu bezrobotnych (212 osób). 7. Planowane zwolnienia W kwietniu 10 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych (o 1 pracodawcę więcej niż w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia ma zostać objętych osób (o 565 osób więcej jak w poprzednim miesiącu). Firmy zgłaszające zamiar dokonania zwolnień pracowników działają m. in. w branżach: finansowej, telekomunikacyjnej oraz spożywczej. W kwietniu 20 pracodawców zwolniło pracowników w ramach zwolnień grupowych (o 4 pracodawców więcej jak w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia zostały objęte 432 osoby (o 38 osób mniej niż w poprzednim miesiącu). Zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest 4 Zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). 5 Zgodnie z obowiązującą ustawą długotrwale bezrobotny to bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat - z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.). 7

8 zgłosić zamiar zwolnień grupowych do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy, a planowane lub dokonywane zwolnienia mają miejsce również w filiach różnych instytucji, posiadających siedzibę firmy na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym, liczba osób przewidzianych do zwolnienia, jak również zwolnionych może być nieznacznie zawyżona na obszarze województwa mazowieckiego. 8. Pozyskane wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji Pośrednictwo pracy W kwietniu pośrednicy pracy pozyskali do współpracy zakładów pracy, odbyli wizyty u pracodawców, w wyniku których pozyskali niesubsydiowane miejsca pracy. Mazowieckie urzędy pracy pozyskały wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 6, o 543 wolne miejsca pracy (o 3,9%) mniej niż w poprzednim miesiącu. Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 65,1%, tj wolnych miejsc pracy dotyczyło pracy niesubsydiowanej. Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Wyszczególnienie I IV 2014 r. Udział % I IV Udział % Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym: , ,0 subsydiowane , ,4 niesubsydiowane , ,6 z sektora publicznego , ,2 sezonowe , ,4 dla niepełnosprawnych , ,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 2 i 3 do sprawozdania MPiPS-01. W kwietniu za pośrednictwem urzędów pracy zatrudnienie uzyskały osoby, co stanowi 56,4% ogółu podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie mazowieckim. Od początku zatrudnienie za pośrednictwem urzędów pracy uzyskało bezrobotnych. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w 2015 roku wyniosła - 56,9%. 9. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy krótkoterminowej W kwietniu na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Mazowieccy pracodawcy zamierzali zatrudnić: obywateli Ukrainy, tj. 97,1% zgłoszonych oświadczeń, a także: 418 obywateli Mołdowi, 215 Białorusinów, 100 osób z Gruzji, 59 osób z Rosji oraz 25 osób z Armenii. 6 Od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 zmieniona została nazwa - oferty pracy na wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 8

9 W kwietniu najwięcej oświadczeń zgłoszono na zatrudnienie: osób na okres 3 do 6 miesięcy, tj. 95,0% ogółu zarejestrowanych oświadczeń, osób jako pracowników przy pracach prostych, tj. 72,4%, mężczyzn, tj. 60,9%, osób na umowę o dzieło, tj. 60,8%, osób w rolnictwie, tj. 58,0%, pracowników w wieku lat, tj. 45,5%. Najwięcej oświadczeń zgłoszono w m. st. Warszawie oświadczeń, tj. 22,9% ogółu oświadczeń zarejestrowanych w kwietniu na Mazowszu oraz na terenie powiatów: płońskiego oświadczeń, tj. 21,4% oraz grójeckiego oświadczeń, tj. 20,2%. 10. Wydatki Funduszu Pracy 7 Zgodnie ze sprawozdawczością dotyczącą przychodów i wydatków Funduszu Pracy (MPiPS-02) od początku 2015 roku - z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę ,7 tys. zł. Struktura wydatków Funduszu Pracy: 60,1% to wydatki na zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami) ,2 tys. zł, 1,9% to wydatki na wypłaty dodatków aktywizacyjnych oraz świadczeń integracyjnych 4.094,0 tys. zł, 35,5% to limitowane wydatki na rzecz promocji zatrudnienia ,5 tys. zł, 2,5% to wydatki pozostałe (w tym między innymi: informacja zawodowa i poradnictwo, koszty wyposażenia i działalności klubów pracy, koszty systemu informatycznego, szkolenie kadr służb zatrudnienia, refundacja kosztów wynagrodzeń i składek pracowników WUP, refundacja dodatków do wynagrodzeń, koszty wezwań i zawiadomień) 5.204,0 tys. zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 14 listopada 2014 r., znak: DF-I UM-1(14)-JW/14 ustalił kwotę środków (limit) Funduszu Pracy w wysokości ,7 tys. zł (słownie; czterysta sześćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych), jaka może być wydatkowane w przez samorządy powiatowe na realizację następujących zadań: Programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ( 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM): ,5 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) Innych fakultatywnych zadań ( 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM): ,2 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), przy czym w ramach powyższych limitów ustalone zostały następujące kwoty środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): 7 Dane na podstawie sprawozdania MPiPS-02 oraz monitoringu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 9

10 66.265,8 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) w ramach regionalnego programu operacyjnego (dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników), ,0 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży). Dodatkowo przeznaczono z rezerwy Ministra kwotę 8.739,4 tys. zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia. Limitowane wydatki Funduszu Pracy poniesione przez mazowieckie urzędy pracy na koniec kwietnia stanowiły 17,0% dotychczas rozdysponowanych środków. 11. Realizacja zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie od do w województwie mazowieckim W województwie mazowieckim w okresie od wypłacono ze środków FGŚP świadczeń na rzecz 824 pracowników. Zaspokojono roszczenia pracownicze do 88 niewypłacalnych pracodawców, na ogólną kwotę ,33 zł. Większość firm niewypłacalnych, których pracownicy skorzystali z FGŚP, to firmy których siedziba mieściła się w Warszawie. Stanowiły one ok. 80 % ogółu tych firm. Głównie świadczenia wypłacane ze środków FGŚP to wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy, odprawy z przyczyn ekonomicznych pracodawcy, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy w którym ustał stosunek pracy, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców. Odmówiliśmy wypłaty wnioskowanych świadczeń ze środków FGŚP dla 71 osób. Z uwagi na braki formalne lub brak podstaw prawnych do rozpatrzenia sprawy, pozostawiono bez rozpoznania 28 wniosków i 3 wykazy. 10

11 Realizacja wypłat w okresie do w związku z niewypłacalnością pracodawcy w podziale na powiaty Powiat Ilość firm grodziski 1 ostrołęcki 1 Piaseczyński 1 płock 2 płocki 3 płoński 1 pruszkowski 3 radom 2 sochaczewski 1 warszawa 70 wołomiński 3 Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie Liczba firm na Mazowszu, z których pracownicy otrzymali świadczenia pracownicze ze środków FGŚP wg PKD w okresie od do Sekcja PKD Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie Na Mazowszu zdecydowaną grupę niewypłacalnych pracodawców, których pracownikom zaspokojono roszczenia pracownicze z FGŚP, stanowiły firmy które prowadziły działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i handlu hurtowego. Odpowiednio stanowiły one w ogólnej liczbie przedsiębiorców 21,59 % i po 20,46 %. Realizacja zadań związanych z ochroną miejsc pracy Ilość firm C przetwórstwo przemysłowe 19 F budownictwo 18 G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 18 H transport i gospodarka magazynowa 5 I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 4 J informacja i komunikacja 4 K- działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 L- działalność związana z obsługą Rynku nieruchomości 1 M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 6 N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 7 Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 S pozostała działalność usługowa 2 Z dniem 1 lutym weszły w życie nowe rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. z, poz. 150). Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracownikom z przyczyn niedotyczących pracowników. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie 11

12 świadczeń związanych z ochroną miejsc pracy do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy działającego z upoważnienia marszałka województwa. Ustawa jest adresowana do przedsiębiorców, których przeważający rodzaj prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności wskazuje na jej udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt, a także w wynikających z nich usługach, na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych i których produkt działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria innych krajów (m.in. na skutek rosyjskiego embarga). Pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis. Do zostały złożone 3 wnioski przedsiębiorców o przyznanie bezzwrotnej pomocy na dofinansowanie do wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym oraz obniżeniem wymiaru czasu pracy, które obejmują świadczenia dla 98 pracowników. W tym okresie Dyrektor WUP w Warszawie zawarł 2 umowy z przedsiębiorcami na łączną kwotę ,64 zł. W województwie mazowieckim do wypłacono ze środków FGŚP na ochronę miejsc pracy kwotę ,53 zł. Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń Czynności windykacyjne dokonuje się do należności powstałych w wyniku wypłat świadczeń dokonanych za pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014r. poz. 272 z późn. zm.). Ciężar zaspokajania należności pracowniczych przejmuje w takiej sytuacji Fundusz niezależnie od tego, czy będzie w stanie jakąkolwiek cześć z wypłaconych środków odzyskać. Na dzień kwota odzyskanych należności wyniosła: ,33 zł (w tym ,75 zł należność główna i ,58 zł odsetki). Plan windykacyjny na rok 2015 stanowi kwotę ,00 zł. Ponadto w okresie od do skierowano do MPiPS - 9 wniosków o rozłożenie należności na raty oraz 33 wnioski o umorzenie należności na łączną kwotę ,29 zł. Decyzją MPiPS dokonano umorzeń do 35 dłużników na łączną kwotę: ,97 zł. Opracowano: Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 12

13 Bezrobotni ogółem w marcu i kwietniu oraz w kwietniu 2014 r. Załącznik nr 1 Liczba bezrobotnych ogółem L.p. Wyszczególnienie kwiecień 2014 r. marzec kwiecień do kwietnia 2014 r. (w osobach) do kwietnia 2014 r. (w procentach) do marca (w osobach) do marca (w procentach) stopa bezrobocia kwiecień (w procencie aktywnych zawodowo) Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,67% ,01% 9, ,05% ,88% 1 ciechanowski ,05% ,58% 15,9 2 mławski ,77% ,12% 13,1 3 płoński ,55% ,86% 16,1 4 żurominski ,40% -77-2,05% 21,7 Obszar ostrołęcki ,78% ,57% 1 makowski ,53% -82-1,88% 22,9 2 m. Ostrołęka ,00% -84-2,13% 15,2 3 ostrołęcki ,54% ,86% 16,9 4 ostrowski ,67% -86-1,96% 14,9 5 przasnyski ,38% ,30% 15,0 Obszar płocki ,45% ,56% 1 gostyniński ,22% ,47% 20,7 2 m. Płock ,64% ,09% 12,0 3 płocki ,32% ,04% 19,4 4 sierpecki ,87% ,67% 22,7 Obszar radomski ,78% ,73% 1 białobrzeski ,15% ,52% 12,6 2 kozienicki ,32% ,31% 16,1 3 lipski ,21% ,85% 14,7 4 przysuski ,29% ,87% 24,0 5 m. Radom ,03% ,50% 20,0 6 radomski ,81% ,35% 26,8 7 szydłowiecki ,91% -98-1,90% 34,0 8 zwoleński ,12% ,00% 19,8 Obszar siedlecki ,91% ,35% 1 łosicki ,44% ,70% 11,0 2 m. Siedlce ,86% ,01% 9,1 3 siedlecki ,33% ,78% 10,1 4 sokołowski ,38% ,87% 10,1 Obszar warszawski ,17% ,72% 1 garwoliński ,28% ,99% 14,4 2 grodziski ,59% -51-2,23% 6,8 3 grójecki ,87% ,40% 6,3 4 legionowski ,14% ,87% 14,0 5 miński ,50% ,48% 10,4 6 nowodworski ,38% ,57% 11,6 7 otwocki ,24% ,91% 8,2 8 piaseczyński ,31% ,99% 7,6 9 pruszkowski ,19% ,67% 7,4 10 pułtuski ,35% -42-0,95% 21,6 11 sochaczewski ,13% -80-2,17% 10,3 12 m. st. Warszawa ,34% ,56% 4,2 13 warszawski zachodni ,42% -53-1,77% 5,7 14 węgrowski ,45% ,16% 13,7 15 wołomiński ,97% ,40% 15,5 16 wyszkowski ,82% 11 0,34% 11,0 17 żyrardowski ,41% -87-2,08% 15,3

14 Bezrobotne kobiety w marcu i kwietniu oraz w kwietniu 2014 r. Załącznik nr 2 Lp. Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotne kobiety kwiecień 2014 r. bezrobotne kobiety marzec bezrobotni ogółem kwiecień bezrobotne kobiety kwiecień 2015 r. % udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem ,3% ,32% ,36% ,8% ,29% ,89% 1 ciechanowski ,4% ,30% -52-2,09% 2 mławski ,3% ,54% -49-2,48% 3 płoński ,2% ,52% -46-1,70% 4 żurominski ,0% -53-2,86% -23-1,26% Obszar ostrołęcki ,5% ,27% ,88% 1 makowski ,0% ,26% -17-0,88% 2 m. Ostrołęka ,3% -90-4,35% -26-1,30% 3 ostrołęcki ,1% ,01% -64-2,24% 4 ostrowski ,5% ,00% -34-1,51% 5 przasnyski ,6% ,04% -60-3,66% Obszar płocki ,7% ,98% ,53% 1 gostyniński ,2% ,07% -84-4,37% 2 m. Płock ,0% ,34% -95-2,26% 3 płocki ,6% ,12% -97-2,48% 4 sierpecki ,7% -35-1,53% -36-1,57% Obszar radomski ,4% ,61% ,19% 1 białobrzeski ,3% ,56% -39-5,34% 2 kozienicki ,5% ,29% ,75% 3 lipski ,9% -68-6,17% -75-6,76% 4 przysuski ,4% ,05% -76-3,51% 5 m. Radom ,5% ,96% -57-0,66% 6 radomski ,7% ,06% -75-1,10% 7 szydłowiecki ,4% ,60% -12-0,51% 8 zwoleński ,0% ,34% -77-5,47% Obszar siedlecki ,0% ,56% ,02% 1 łosicki ,6% 15 2,04% -33-4,20% 2 m. Siedlce ,4% ,23% -47-2,90% 3 siedlecki ,3% ,69% -36-2,47% 4 sokołowski ,3% -99-8,08% -36-3,10% Obszar warszawski do kwietnia 2014 r. (w osobach) do kwietnia 2014 (w procentach) do marca (w osobach) do marca (w procentach) ,2% ,13% ,51% 1 garwoliński ,7% -48-2,04% ,15% 2 grodziski ,5% ,46% -35-3,01% 3 grójecki ,8% ,29% -72-5,26% 4 legionowski ,4% ,73% -75-3,51% 5 miński ,5% ,77% -77-3,23% 6 nowodworski ,9% ,72% -51-3,18% 7 otwocki ,8% ,78% -88-5,10% 8 piaseczyński ,7% ,11% -7-0,26% 9 pruszkowski ,3% ,62% -60-2,54% 10 pułtuski ,3% ,44% 1 0,05% 11 sochaczewski ,8% ,27% -26-1,52% 12 m. st. Warszawa ,6% ,75% ,50% 13 warszawski zachodni ,8% ,35% -21-1,53% 14 węgrowski ,9% ,80% -44-2,61% 15 wołomiński ,7% ,26% ,79% 16 wyszkowski ,5% ,18% 30 2,12% 17 żyrardowski ,3% ,19% -36-1,90%

15 Bezrobotni zamieszkali na wsi w marcu i kwietniu oraz w kwietniu 2014 r. Załącznik nr 3 Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotni zamieszkali na wsi kwiecień 2014 r. bezrobotni zamieszkali na wsi marzec bezrobotni ogółem kwiecień bezrobotni zamieszkali na wsi kwiecień % udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w liczbie bezrobotnych ogłółem ,9% ,11% ,68% ,3% ,98% ,24% 1 ciechanowski ,1% ,43% ,86% 2 mławski ,5% ,75% -94-4,08% 3 płoński ,5% ,08% -75-2,03% 4 żurominski ,8% ,41% -69-2,58% Obszar ostrołęcki ,0% ,34% ,92% 1 makowski ,1% ,29% -69-2,25% 2 m. Ostrołęka ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 ostrołęcki ,5% ,53% ,94% 4 ostrowski ,1% ,73% -86-3,22% 5 przasnyski ,8% ,70% -73-3,47% Obszar płocki ,4% ,90% ,40% 1 gostyniński ,1% ,93% ,56% 2 m. Płock ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 płocki ,0% ,50% ,69% 4 sierpecki ,9% ,77% ,27% Obszar radomski ,2% ,27% ,56% 1 białobrzeski ,9% ,88% -80-6,02% 2 kozienicki ,5% ,36% ,27% 3 lipski ,5% -95-4,40% ,37% 4 przysuski ,2% ,58% ,88% 5 m. Radom ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 6 radomski ,8% ,72% ,58% 7 szydłowiecki ,6% ,23% -93-2,37% 8 zwoleński ,0% ,39% ,25% Obszar siedlecki ,1% ,26% ,25% 1 łosicki ,6% 42 3,42% ,69% 2 m. Siedlce ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 siedlecki ,9% ,15% ,71% 4 sokołowski ,7% ,48% -70-5,01% Obszar warszawski do kwietnia 2014 r. (w osobach) do kwietnia 2014 r. (w procentach) do marca (w osobach) do marca (w procentach) ,1% ,48% ,19% 1 garwoliński ,2% ,10% ,06% 2 grodziski ,0% ,84% -42-4,10% 3 grójecki ,0% ,65% ,22% 4 legionowski ,3% ,19% -75-3,52% 5 miński ,7% ,71% ,60% 6 nowodworski ,4% ,94% -74-4,32% 7 otwocki ,4% ,41% -91-6,74% 8 piaseczyński ,1% ,81% -48-1,60% 9 pruszkowski ,2% ,45% -36-2,10% 10 pułtuski ,3% ,67% -47-1,90% 11 sochaczewski ,4% ,21% -78-3,96% 12 m. st. Warszawa ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 13 warszawski zachodni ,6% ,71% -29-1,48% 14 węgrowski ,4% ,07% -73-2,92% 15 wołomiński ,9% ,29% -99-2,18% 16 wyszkowski ,8% ,02% -6-0,30% 17 żyrardowski ,7% ,21% -39-2,46%

16 Wybrane kategorie bezrobotnych i ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem na koniec kwietnia Załącznik nr 4 Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotni ogółem bezrobotni z prawem do zasiłku % udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w liczbie bezrobotnych ogłółem osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki % udział osób w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki w liczbie bezrobotnych ogłółem bezrobotni cudzoziemcy % udział bezrobotnych cudzoziemców w liczbie bezrobotnych ogłółem bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem bez kwalifikacji zawodowych % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem ,6% ,3% ,5% ,9% ,5% ,6% 512 2,8% 23 0,1% 808 4,4% ,2% 1 ciechanowski ,0% 149 2,8% 7 0,1% 333 6,2% ,8% 2 mławski ,0% 130 3,3% 0 0,0% 22 0,6% ,4% 3 płoński ,7% 115 2,1% 14 0,3% 251 4,5% ,0% 4 żurominski ,5% 118 3,2% 2 0,1% 202 5,5% ,0% Obszar ostrołęcki ,2% 675 3,2% 30 0,1% 955 4,5% ,8% 1 makowski ,1% 239 5,6% 8 0,2% 326 7,6% ,7% 2 m. Ostrołęka ,0% 73 1,9% 13 0,3% 192 5,0% ,7% 3 ostrołęcki ,9% 149 2,7% 2 0,0% 185 3,3% ,9% 4 ostrowski ,3% 121 2,8% 6 0,1% 14 0,3% ,8% 5 przasnyski ,6% 93 2,9% 1 0,0% 238 7,5% ,7% Obszar płocki ,4% 669 2,9% 37 0,2% 514 2,3% ,7% 1 gostyniński ,1% 70 1,9% 8 0,2% 145 3,9% ,7% 2 m. Płock ,2% 235 3,0% 23 0,3% 25 0,3% ,7% 3 płocki ,5% 247 3,5% 4 0,1% 273 3,8% ,0% 4 sierpecki ,9% 117 2,8% 2 0,0% 71 1,7% ,3% Obszar radomski ,9% 922 1,7% 73 0,1% ,7% ,7% 1 białobrzeski ,4% 32 1,9% 4 0,2% 112 6,5% ,4% 2 kozienicki ,2% 98 2,4% 7 0,2% 218 5,4% ,3% 3 lipski ,9% 81 3,4% 5 0,2% 3 0,1% ,2% 4 przysuski ,7% 76 1,6% 1 0,0% 322 6,8% ,0% 5 m. Radom ,1% 216 1,2% 40 0,2% ,5% ,5% 6 radomski ,8% 211 1,5% 13 0,1% 896 6,2% ,2% 7 szydłowiecki ,2% 110 2,2% 1 0,0% 221 4,4% ,6% 8 zwoleński ,4% 98 3,2% 2 0,1% 83 2,7% ,6% Obszar siedlecki ,7% 384 3,7% 27 0,3% 849 8,2% ,4% 1 łosicki ,3% 50 2,9% 0 0,0% 104 6,0% ,5% 2 m. Siedlce ,2% 103 3,2% 15 0,5% ,4% ,4% 3 siedlecki ,4% 141 4,7% 6 0,2% 241 8,0% ,9% 4 sokołowski ,5% 90 3,8% 6 0,3% 165 6,9% ,1% Obszar warszawski ,6% ,1% ,9% ,0% ,5% 1 garwoliński ,5% 130 2,2% 2 0,0% ,9% ,5% 2 grodziski ,7% 47 2,1% 18 0,8% 186 8,3% ,7% 3 grójecki ,0% 56 2,1% 5 0,2% 46 1,7% ,8% 4 legionowski ,5% 62 1,4% 18 0,4% 424 9,5% ,4% 5 miński ,1% 137 2,8% 18 0,4% 271 5,6% ,4% 6 nowodworski ,1% 71 2,1% 14 0,4% 225 6,5% ,7% 7 otwocki ,9% 78 2,1% 11 0,3% 326 8,9% ,0% 8 piaseczyński ,1% 85 1,5% 50 0,9% 548 9,8% ,0% 9 pruszkowski ,2% 103 2,2% 52 1,1% 257 5,4% ,4% 10 pułtuski ,9% 142 3,2% 6 0,1% 333 7,6% ,8% 11 sochaczewski ,7% 80 2,2% 10 0,3% 24 0,7% ,6% 12 m. st. Warszawa ,7% 931 2,0% 689 1,5% ,0% ,7% 13 warszawski zachodni ,6% 48 1,6% 25 0,8% ,7% ,3% 14 węgrowski ,0% 125 3,6% 5 0,1% 177 5,1% ,5% 15 wołomiński ,2% 154 1,3% 69 0,6% ,4% ,6% 16 wyszkowski ,1% 111 3,4% 7 0,2% 240 7,4% ,7% 17 żyrardowski ,4% 80 2,0% 11 0,3% 287 7,0% ,9%

17 do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec kwietnia Załącznik nr 5 w tym: Lp Wyszczególnienie bezrobotni ogółem Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

18 Napływ ogółem kobiety zamieszkali na wsi z prawem do zasiłku poprzednio pracujący w tym zwolnieni z przyczyn zakładu pracy dotychczas nie pracujący osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia niepełnosprawni Napływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w kwietniu Załącznik nr 6 w tym: Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

19 kobiety zamieszkali na wsi podjęcia pracy w tym podjęcia pracy niesubsydiowanej dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego niepotwierdzenie gotowości do pracy rozpoczecia szkolenia rozpoczecia stażu nabycia praw emerytalnych lub rentowych osoby do 30 roku życia osoby powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni Odpływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w kwietniu Załącznik nr 7 w tym: Lp Wyszczególnienie Odpływ ogółem Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku

Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku 1. Ogólna charakterystyka województwa.... 3 2. Bezrobocie w województwie mazowieckim... 5 2.1. Stopa bezrobocia... 6 2.2. Napływ i odpływ z

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WARSZAWA GRUDZIEŃ 2010 ROK 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiat zgierski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Powiat kluczborski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc luty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim PROGNOZA LUDNOŚCI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 2050 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2015 Informację opracowano na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo