Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy"

Transkrypt

1 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o osób (z osób w czerwcu br. do osób w lipcu br.). Spadek bezrobocia wystąpił w 16 kategoriach, największy pośród: - długotrwale bezrobotnych o osób (z osób w czerwcu br. do osób w lipcu br.), - poprzednio pracujących o osób (z osób w czerwcu br. do osób w lipcu br.), - bez kwalifikacji zawodowych o osób (z osób w czerwcu br. do osób w lipcu br.), - do 30 roku życia o osób (z osób w czerwcu br. do osób w lipcu br.), - bez doświadczenia zawodowego o osób (z osób w czerwcu br. do osób w lipcu br.), - zamieszkałych na wsi o 960 osób (z osób w czerwcu br. do osób w lipcu br.), - dotychczas niepracujących o 938 osób (z osób w czerwcu br. do osób w lipcu br.), Wzrost bezrobocia wystąpił w 2 kategoriach: - osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki o 472 osoby (z osób w czerwcu br. do osób w lipcu br.), - posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia o 13 osób (z 202 osób w czerwcu br. do 215 osób w lipcu br.), Spadek o zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (z miejsc w czerwcu br. do w lipcu br.) 1

2 1. Liczba podmiotów i przeciętne zatrudnienie Na koniec lipca w rejestrze REGON zarejestrowanych było podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem na koniec czerwca liczba podmiotów zwiększyła się o 0,3%, a w porównaniu ze stanem na początku czerwca ub. roku zwiększyła się o 3,4%. W lipcu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 1.346,7 tys. osób i było o 0,8% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 0,9% w czerwcu br. i wzrostu o 1,3% w czerwcu ub. roku). 2. Poziom bezrobocia 1 Na koniec lipca na Mazowszu zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiet, tj. 49,1% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia (stan na koniec miesiąca/roku) miesiąc/rok Liczba bezrobotnych Wzrost/spadek w odniesieniu Ogółem do poprzedniego miesiąca/roku , , , , , , , , , , ,7* , , , ,8 Stopa bezrobocia 1 Na podstawie obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 - Sprawozdanie o rynku pracy. 2

3 2015 styczeń ,2 luty ,2 marzec ,9 kwiecień ,6 maj ,3 czerwiec ,0 lipiec ,9 Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów Wzrost bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano 7 powiatach, największy liczbowy wzrost wystąpił w powiecie płońskim o 60 osób (o 1,2%). Spadek bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w 35 powiatach, największy liczbowy spadek odnotowano w miastach: Warszawa o 459 osób (o 1,0%), Radom o 355 osób (o 2,0%) i Płock o 179 osób (o 2,6%) oraz w powiatach: wołomińskim o 211 osób (o 2,0%), płockim o 138 osób (o 2,1%), garwolińskim o 115 osób (o 2,0%), kozienickim o 104 osoby (o 2,9%), makowskim o 103 osoby (o2,4%) i otwockim o 103 osoby (3,0%). Biorąc pod uwagę obszary województwa największy liczbowy spadek bezrobocia wystąpił w obszarze warszawskim o osoby (o 1,3%). 3. Stopa bezrobocia W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (według Eurostat) stopa bezrobocia w końcu lipca w Polsce wynosiła 7,6% (przy średniej w Unii Europejskiej 9,5%). Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Niemcy 4,7%, Czechy i Malta po 5,1%, Wielka Brytania 5,6%, Luksemburg 5,7% oraz Austria 5,8%. Najwyższą stopą bezrobocia wyróżniała się Grecja 25,0%. W lipcu w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 8,9% (przy średniej dla kraju 10,1%). W odniesieniu do czerwca stopa bezrobocia dla województwa mazowieckiego zmniejszyła się o 0,1 punktu procentowego (8,9%), w kraju spadła o 0,8 punktu procentowego (10,1%). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: wielkopolskie 6,6%, małopolskie i śląskie po 8,6%, mazowieckie 8,9%, dolnośląskie 9,1% oraz pomorskie 9,4% natomiast najwyższą województwa: warmińsko-mazurskie 16,3%, kujawsko-pomorskie 13,6%, zachodniopomorskie 13,2%, podkarpackie 13,0%. Na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim 31,8%, radomskim 25,8%, przysuskim 23,5%, makowskim 22,6% pułtuskim 22,0% oraz sierpeckim 21,2%. Najniższą stopą bezrobocia 3

4 wyróżniały się m. st. Warszawa 3,9% oraz powiaty: grójecki 5,3%, warszawski zachodni 5,4%, grodziski 6,3%, pruszkowski 7,1%, piaseczyński 7,2% oraz otwocki 7,5%. Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów Spadek stopy bezrobocia odnotowano w 30 powiatach, największy w miastach Radom o 0,4 punktu procentowego i Płock o 0,3 punktu procentowego oraz powiatach: kozienickim i makowskim po 0,4 punktu procentowego oraz garwolińskim, żyrardowskim, gostynińskim, płockim, mławskim, sochaczewskim i szydłowieckim po 0,3 punktu procentowego. 4

5 13,0 Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim (stan na koniec miesiąca w %) 12,0 11,0 10,0 9,0 11,4 11,4 11,1 10,8 10,2 10,2 9,9 9,6 10,5 9,3 10,2 10,2 10, ,9 9,8 9,8 9,8 8,0 7,0 6,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 2014 Rok 2015 Źródło: opracowanie GUS Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów 4. Osoby zarejestrowane i wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych 2 W lipcu do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło bezrobotnych (w czerwcu osoby) z ewidencji wyłączono bezrobotnych (w czerwcu osób), w tym z powodu: podjęcia pracy osób 45,5% odpływu z bezrobocia, niepotwierdzenia gotowości do pracy osób 28,8% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcie stażu osoby 7,6% odpływu z bezrobocia, dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego osób 5,2% odpływu z bezrobocia, odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 920 osób 3,5% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcia szkolenia 520 osób 2,0% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 329 osób 1,3% odpływu z bezrobocia. 2 Na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 - Sprawozdanie o rynku pracy. 5

6 5. Wybrane kategorie bezrobotnych 3 Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych ( osoby) - co 7 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. Wybrane kategorie bezrobotnych Wyszczególnienie lipiec 2013 r. Udział % czerwiec Udział % lipiec Udział % Bezrobotni ogółem , , ,0 w tym: Kobiety , , ,1 Mężczyźni , , ,9 ponadto: Poprzednio pracujący , , ,2 Dotychczas nie pracujący , , ,8 Zamieszkali na wsi , , ,7 Z prawem do zasiłku , , ,9 Zwolnieni z przyczyn zakładu , , ,2 Osoby w okresie do 12 m - cy od dnia ukończenia nauki , , ,5 Cudzoziemcy , , ,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotne kobiety Na koniec lipca w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było bezrobotne kobiety, tj. 49,1% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do czerwca liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 658 osób (o 0,6%). Bezrobotne kobiety dominowały głównie w następujących kategoriach: posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 79,2% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 73,0% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 59,1%, cudzoziemcy 58,0%, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 57,5%, 3 W niniejszym opracowaniu dane dotyczące bezrobotnych na Mazowszu zestawiane są na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy. 6

7 zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 53,2%, do 30 roku życia 52,7%, bez doświadczenia zawodowego 50,6% dotychczas niepracujące 50,4% Najwyższym udziałem bezrobotnych kobiet wyróżniały się głównie miastach: Płock 55,9% i Siedlce 53,2% oraz powiaty: sierpecki 56,6%, płocki 56,4%, ostrołęcki 52,9% ostrowski 52,8%, żuromiński i przasnyski po 52,5% oraz mławski 52,0% Bezrobotni mężczyźni Na koniec czerwca zarejestrowanych było mężczyzn, tj. 50,9% bezrobotnych. W odniesieniu do czerwca liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o osób (tj. o 2,9 %). Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych: powyżej 50 roku życia 60,9 %, niepełnosprawni 53,2%, bez kwalifikacji zawodowych 52,3%, zamieszkali na wsi 51,2%, poprzednio pracujący 51,2%, długotrwale bezrobotni 50,7%, dotychczas niepracujący 49,6%, bez doświadczenia zawodowego 49,4%. Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński 60,8%, białobrzeski 56,6%, przysuski 55,5%, wołomiński 54,7%, pułtuski 54,5% oraz lipski i makowski po 54,0%. Bezrobocie na wsi Na koniec lipca na wsi mieszkało bezrobotnych, tj. 42,6% ogółu bezrobotnych, w tym kobiet. W porównaniu do czerwca liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o 960 osób (o 1,0%). Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 13 powiatach stanowili 70,0% i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 33,6% w powiecie otwockim do 97,1% w powiecie siedleckim. 7

8 Bezrobotni z prawem do zasiłku W lipcu prawo do zasiłku posiadało osób, tj. 13,9% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do czerwca liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku zmniejszyła się o 128 osób (o 0,4%). Najwyższy udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku odnotowano w m. Radom 16,7% oraz w powiatach: grodziskim 19,2%, żuromińskim 19,1%, przysuski 17,9%, płockim 17,6% oraz radomskim 17,1%. Najniższym udziałem bezrobotnych wśród tej populacji wyróżniały się powiaty: lipski 7,3%, przasnyski 8,0 %, kozienicki 8,5% oraz ostrowski 8,6%. 6. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 rok/ miesiące Bezrobotni Ogółem do 30 roku życia w tym osoby: do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnospra wne do 18 roku życia niepełnosprawni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01. Na koniec lipca bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: długotrwale bezrobotne 58,7% ogółu bezrobotnych ( osoby), 5 powyżej 50 roku życia 28,8% ogółu bezrobotnych ( osoby), do 30 roku życia 26,6% ogółu bezrobotnych ( osób), posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 13,0% ogółu bezrobotnych ( osoby), niepełnosprawne 4,3% ogółu bezrobotnych (9.766 osób), 4 Zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). 5 Zgodnie z obowiązującą ustawą długotrwale bezrobotny to bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat - z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.). 8

9 korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 0,6% ogółu bezrobotnych (1.328 osób), posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,1% ogółu bezrobotnych (215 osób). 7. Planowane zwolnienia W lipcu 8 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych (o 1 pracodawcę więcej niż w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia mają zostać objęte 184 osoby (o 419 osób mniej jak w poprzednim miesiącu). Firmy zgłaszające zamiar dokonania zwolnień pracowników działają m. in. w branżach: informatycznej, usług sprzątających oraz przemysłowej. W lipcu 14 pracodawców zwolniło pracowników w ramach zwolnień grupowych (o 9 pracodawców mniej jak w poprzednim miesiącu). Redukcją zatrudnienia zostało objętych 110 osób (o 619 osób mniej niż w poprzednim miesiącu). Zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić zamiar zwolnień grupowych do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy, a planowane lub dokonywane zwolnienia mają miejsce również w filiach różnych instytucji, posiadających siedzibę firmy na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym, liczba osób przewidzianych do zwolnienia, jak również zwolnionych może być nieznacznie zawyżona na obszarze województwa mazowieckiego. 8. Usługi i instrumenty rynku pracy Pośrednictwo pracy W lipcu pośrednicy pracy pozyskali do współpracy zakładów pracy, odbyli wizyty u pracodawców, w wyniku których pozyskali niesubsydiowane miejsca pracy. Mazowieckie urzędy pracy pozyskały wolne miejsca pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 6, o wolnych miejsc pracy (o 12,5%) mniej niż w poprzednim miesiącu. Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 77,0%, tj wolne miejsca pracy dotyczyło pracy niesubsydiowanej. 6 Od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 zmieniona została nazwa - oferty pracy na wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 9

10 Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Wyszczególnienie Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w tym: I VII 2014 r. Udział % I VII Udział % , ,0 subsydiowane , ,4 niesubsydiowane , ,6 z sektora publicznego , ,8 sezonowe , ,8 dla niepełnosprawnych , ,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-01. W lipcu za pośrednictwem urzędów pracy zatrudnienie uzyskały osób, co stanowi 79,5% ogółu podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie mazowieckim. Od początku zatrudnienie za pośrednictwem urzędów pracy uzyskało bezrobotnych. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w 2015 roku wyniosła - 60,0%. 9. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy krótkoterminowej. 7 W lipcu na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Mazowieccy pracodawcy zamierzali zatrudnić: obywateli Ukrainy, tj. 97,3% zgłoszonych oświadczeń, a także: 389 obywateli Mołdowy, 205 Białorusinów, 66 osób z Gruzji, 56 osób z Rosji oraz 28 osób z Armenii. W lipcu najwięcej oświadczeń zgłoszono na zatrudnienie: osób na okres 3 do 6 miesięcy, tj. 87,4% ogółu zarejestrowanych oświadczeń, osób jako pracowników przy pracach prostych, tj. 72,6%, mężczyzn, tj. 61,6%, osób na umowę o dzieło, tj. 58,9%, 7 Z dniem 1 stycznia 2010 r. wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego jest realizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5. 10

11 osób w rolnictwie, tj. 54,1%, pracowników w wieku lat, tj. 43,3%. Najwięcej oświadczeń zgłoszono na terenie powiatów: grójeckiego oświadczenia, tj. 26,4% ogółu oświadczeń zarejestrowanych w lipcu na Mazowszu i płońskiego oświadczeń, tj. 11,7% oraz w m. st. Warszawie oświadczeń, tj. 17,5%. 10. Wydatki Funduszu Pracy 8 Zgodnie ze sprawozdawczością dotyczącą przychodów i wydatków Funduszu Pracy (MPiPS- 02) od początku 2015 roku - z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę ,6 tys. zł. Struktura wydatków Funduszu Pracy: 50,1% to wydatki na zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami) ,2 tys. zł, 1,7% to wydatki na wypłaty dodatków aktywizacyjnych oraz świadczeń integracyjnych 7.452,0 tys. zł, 45,6% to limitowane wydatki na rzecz promocji zatrudnienia ,8 tys. zł, 2,6% to wydatki pozostałe (w tym między innymi: informacja zawodowa i poradnictwo, koszty wyposażenia i działalności klubów pracy, koszty systemu informatycznego, szkolenie kadr służb zatrudnienia, refundacja kosztów wynagrodzeń i składek pracowników WUP, refundacja dodatków do wynagrodzeń, koszty wezwań i zawiadomień) ,6tys. zł. Minister Pracy i Polityki Społecznej ustalił kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości ,7 tys. zł (słownie; czterysta sześćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) jaka może być wydatkowana w przez samorządy powiatowe na realizację następujących zadań: Programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ( 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM): ,5 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Innych fakultatywnych zadań ( 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM): ,2 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), przy czym w ramach powyższych limitów ustalone zostały następujące kwoty środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): ,8 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) w ramach regionalnego programu operacyjnego (dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 8 Dane na podstawie sprawozdania MPiPS-02 oraz monitoringu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 11

12 bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników), ,0 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży). Dodatkowo od początku roku z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczono kwotę ,0 tys. zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym kwotę 8.739,4 tys. zł dla bezrobotnych do 25 roku życia. Limitowane wydatki Funduszu Pracy poniesione przez urzędy pracy woj. mazowieckiego na koniec lipca stanowiły 45,1% dotychczas rozdysponowanych środków. 11. Realizacja zadań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie od do w województwie mazowieckim. W województwie mazowieckim w okresie od wypłacono ze środków FGŚP świadczeń na rzecz 1982 pracowników. Zaspokojono roszczenia pracownicze w stosunku do 139 niewypłacalnych pracodawców, na ogólną kwotę ,85 zł. Większość firm niewypłacalnych, których pracownicy skorzystali z FGŚP to firmy, których siedziba mieściła się w Warszawie. Stanowiły one ponad 74 % ogółu tych firm. Do ze świadczeń wypłaconych ze środków FGŚP w związku z niewypłacalnością pracodawcy skorzystało 65 pracodawców zatrudniających do 20 osób, 67 zatrudniających od 21 do 100 pracowników oraz 7 pracodawców zatrudniających powyżej 100 osób. Główne świadczenia wypłacane ze środków FGŚP to wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy, odprawy z przyczyn ekonomicznych pracodawcy, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców. Odmówiliśmy wypłaty wnioskowanych świadczeń ze środków FGŚP dla 109 osób. Z uwagi na braki formalne lub brak podstaw prawnych do rozpatrzenia sprawy, pozostawiono bez rozpoznania 54 wnioski i 3 wykazy. 12

13 Realizacja wypłat w okresie do w związku z niewypłacalnością pracodawcy w podziale na powiaty Powiat Ilość firm grodziski 4 grójecki 1 nowodworski 1 ostrołęcki 1 piaseczyński 3 płock 3 płocki 4 płoński 1 pruszkowski 5 radom 3 sochaczewski 2 warszawa 104 warszawski 1 wołomiński 6 Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie Liczba firm na Mazowszu w okresie od do których pracownicy otrzymali świadczenia pracownicze ze środków FGŚP wg PKD 9 Sekcja PKD Ilość A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1 C przetwórstwo przemysłowe 33 F budownictwo 25 G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 27 H transport i gospodarka magazynowa 9 I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 10 J informacja i komunikacja 6 K- działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5 L- działalność związana z obsługą Rynku nieruchomości 2 M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 9 N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 7 Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 S pozostała działalność usługowa 2 Na Mazowszu zdecydowaną grupę niewypłacalnych pracodawców, których pracownikom zaspokojono roszczenia pracownicze z FGŚP stanowiły firmy, które prowadziły działalność 9 Źródło: opracowane na podstawie danych pozyskanych z rejestru prowadzonego przez WUP w Warszawie. 13

14 gospodarczą w zakresie: przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i budownictwa. W ogólnej liczbie przedsiębiorców stanowiły one odpowiednio: 23,75%, 19,43% i 17,99%. Realizacja zadań związanych z ochroną miejsc pracy Z dniem 1 lutym weszły w życie nowe rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy w związku z ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. z, poz. 150). Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracownikom z przyczyn niedotyczących pracowników. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń związanych z ochroną miejsc pracy do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ustawa jest adresowana do przedsiębiorców, których przeważający rodzaj prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności wskazuje na jej udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt, a także w wynikających z nich usługach, na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych i których produkt działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wywozu towarów na terytoria innych krajów (m.in. na skutek rosyjskiego embarga). Pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis. Do zostało złożonych 6 wniosków przedsiębiorców o przyznanie bezzwrotnej pomocy na dofinansowanie do wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym oraz obniżeniem wymiaru czasu pracy, które obejmują świadczenia dla 147 pracowników. W tym okresie Dyrektor WUP w Warszawie zawarł 5 umów z przedsiębiorcami na łączną kwotę ,84 zł. W województwie mazowieckim do wypłacono ze środków FGŚP na ochronę miejsc pracy kwotę ,68 zł. Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń Czynności windykacyjne dokonuje się w stosunku do należności powstałych w wyniku wypłat świadczeń dokonanych za pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 272 z pózn. zm.). Ciężar zaspokajania należności pracowniczych przejmuje w takiej sytuacji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niezależnie od tego, czy będzie w stanie jakąkolwiek cześć z wypłaconych środków odzyskać. Na dzień kwota odzyskanych należności wyniosła: ,00 zł (w tym ,30 zł należność główna i ,70 zł odsetki). Plan windykacyjny na rok 2015 stanowi kwotę ,00 zł. 14

15 Ponadto w okresie od do skierowano do MPiPS 17 wniosków o rozłożenie należności na raty oraz 54 wnioski o umorzenie należności na łączną kwotę ,24 zł. Decyzją MPiPS dokonano umorzeń w stosunku do 53 dłużników na łączną kwotę: ,73 zł. Opracował: Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 15

16 Bezrobotni ogółem w czerwcu i lipcu oraz w lipcu 2014 r. Załącznik nr 1 Liczba bezrobotnych ogółem L.p. Wyszczególnienie lipiec 2014 r. czerwiec lipiec spadek (-) wzrost w stosunku do lipca 2014 r. (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do lipca 2014 r. (w procentach) spadek (-) wzrost w stosunku do czerwca (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do czerwca (w procentach) stopa bezrobocia lipiec (w procencie aktywnych zawodowo) Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,35% ,24% 8, ,94% ,63% 1 ciechanowski ,78% -57-1,12% 15,0 2 mławski ,01% -74-2,06% 11,9 3 płoński ,62% 60 1,17% 15,3 4 żurominski ,61% -36-1,11% 19,5 Obszar ostrołęcki ,50% ,31% 1 makowski ,67% ,39% 22,6 2 m. Ostrołęka ,05% -50-1,44% 13,7 3 ostrołęcki ,79% -13-0,27% 14,8 4 ostrowski ,76% -74-1,86% 13,7 5 przasnyski ,65% -17-0,56% 14,2 Obszar płocki ,64% ,88% 1 gostyniński ,36% -61-1,85% 18,4 2 m. Płock ,06% ,62% 10,5 3 płocki ,44% ,13% 17,7 4 sierpecki ,04% -8-0,21% 21,2 Obszar radomski ,04% ,22% 1 białobrzeski ,86% -31-2,07% 11,0 2 kozienicki ,17% ,89% 14,2 3 lipski ,84% 30 1,42% 13,2 4 przysuski ,94% -7-0,15% 23,5 5 m. Radom ,82% ,04% 19,0 6 radomski ,42% -62-0,45% 25,8 7 szydłowiecki ,24% -53-1,14% 31,8 8 zwoleński ,46% -30-1,10% 18,0 Obszar siedlecki ,53% -33-0,35% 1 łosicki ,91% -9-0,61% 9,4 2 m. Siedlce ,55% 18 0,61% 8,3 3 siedlecki ,67% -48-1,81% 8,9 4 sokołowski ,11% 6 0,27% 9,6 Obszar warszawski ,88% ,28% 1 garwoliński ,86% ,04% 13,5 2 grodziski ,93% 18 0,88% 6,3 3 grójecki ,76% -58-2,50% 5,3 4 legionowski ,40% -67-1,58% 13,3 5 miński ,02% -98-2,21% 9,4 6 nowodworski ,86% -89-2,78% 10,6 7 otwocki ,56% ,01% 7,5 8 piaseczyński ,65% 10 0,19% 7,2 9 pruszkowski ,51% -17-0,37% 7,1 10 pułtuski ,49% 35 0,78% 22,0 11 sochaczewski ,27% -77-2,32% 7,1 12 m. st. Warszawa ,85% ,03% 3,9 13 warszawski zachodni ,74% -36-1,28% 5,4 14 węgrowski ,41% -24-0,75% 12,6 15 wołomiński ,47% ,01% 14,2 16 wyszkowski ,40% -64-2,27% 9,5 17 żyrardowski ,74% -68-1,73% 14,5

17 Bezrobotne kobiety w czerwcu i lipcu oraz w lipcu 2014 r. Załącznik nr 2 Lp. Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotne kobiety lipiec 2014 r. bezrobotne kobiety czerwiec bezrobotni ogółem lipiec bezrobotne kobiety lipiec % udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem ,1% ,39% 658 0,60% ,4% ,10% 164 1,96% 1 ciechanowski ,5% ,22% 58 2,50% 2 mławski ,0% ,40% -12-0,65% 3 płoński ,8% ,13% 99 3,89% 4 żurominski ,5% -86-4,86% 19 1,14% Obszar ostrołęcki ,2% ,31% 55 0,56% 1 makowski ,0% -50-2,52% -53-2,67% 2 m. Ostrołęka ,4% ,86% 9 0,51% 3 ostrołęcki ,9% ,45% 49 1,98% 4 ostrowski ,8% ,04% 14 0,68% 5 przasnyski ,5% ,92% 36 2,34% Obszar płocki ,4% ,60% -54-0,48% 1 gostyniński ,2% ,39% 0 0,00% 2 m. Płock ,9% ,16% -17-0,45% 3 płocki ,4% ,54% -66-1,81% 4 sierpecki ,6% ,66% 29 1,34% Obszar radomski ,1% ,17% 144 0,61% 1 białobrzeski ,4% ,91% -4-0,62% 2 kozienicki ,8% ,98% -27-1,50% 3 lipski ,0% -30-2,96% 50 5,36% 4 przysuski ,5% ,43% 27 1,34% 5 m. Radom ,3% ,31% 29 0,35% 6 radomski ,2% ,59% 54 0,83% 7 szydłowiecki ,7% ,71% -4-0,18% 8 zwoleński ,3% -63-4,71% 19 1,51% Obszar siedlecki ,6% ,68% 142 3,11% 1 łosicki ,5% -63-8,53% 10 1,50% 2 m. Siedlce ,2% ,13% 79 5,28% 3 siedlecki ,6% ,84% 25 1,89% 4 sokołowski ,8% ,53% 28 2,60% Obszar warszawski spadek (-) wzrost w stosunku do lipca 2014 r. (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do lipca 2014 (w procentach) spadek (-) wzrost w stosunku do czerwca (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do czerwca (w procentach) ,7% ,43% 207 0,40% 1 garwoliński ,2% -96-4,24% -36-1,63% 2 grodziski ,4% ,33% 25 2,40% 3 grójecki ,1% ,59% -5-0,45% 4 legionowski ,5% ,76% 5 0,25% 5 miński ,2% ,26% 33 1,51% 6 nowodworski ,7% ,14% -29-1,96% 7 otwocki ,4% ,82% -19-1,22% 8 piaseczyński ,9% ,12% 39 1,57% 9 pruszkowski ,3% ,58% 22 0,97% 10 pułtuski ,5% -18-0,87% 40 1,99% 11 sochaczewski ,8% ,68% -20-1,25% 12 m. st. Warszawa ,6% ,22% 107 0,50% 13 warszawski zachodni ,2% ,78% -4-0,30% 14 węgrowski ,9% ,32% 36 2,32% 15 wołomiński ,3% ,18% -18-0,38% 16 wyszkowski ,1% ,76% 44 3,37% 17 żyrardowski ,7% ,96% -13-0,71%

18 Bezrobotni zamieszkali na wsi w czerwcu i lipcu oraz w lipcu 2014 r. Załącznik nr 3 Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotni zamieszkali na wsi lipiec 2014 r. bezrobotni zamieszkali na wsi czerwiec bezrobotni ogółem lipiec bezrobotni zamieszkali na wsi lipiec % udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w liczbie bezrobotnych ogłółem ,7% ,57% ,99% ,7% ,75% -74-0,74% 1 ciechanowski ,9% ,76% -29-1,22% 2 mławski ,1% ,58% -49-2,46% 3 płoński ,5% ,91% 46 1,37% 4 żurominski ,3% ,94% -42-1,83% Obszar ostrołęcki ,3% ,75% -89-0,75% 1 makowski ,4% -81-2,63% -22-0,73% 2 m. Ostrołęka ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 ostrołęcki ,2% ,90% -8-0,18% 4 ostrowski ,4% ,21% -28-1,15% 5 przasnyski ,4% ,50% -31-1,63% Obszar płocki ,4% ,10% ,08% 1 gostyniński ,6% ,27% -19-0,95% 2 m. Płock ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 płocki ,9% ,88% ,92% 4 sierpecki ,3% ,81% 19 0,75% Obszar radomski ,1% ,21% ,56% 1 białobrzeski ,1% ,37% 10 0,93% 2 kozienicki ,0% ,96% -75-2,82% 3 lipski ,1% ,92% 38 2,11% 4 przysuski ,1% ,50% -16-0,39% 5 m. Radom ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 6 radomski ,2% ,26% -40-0,35% 7 szydłowiecki ,4% ,28% -52-1,48% 8 zwoleński ,1% ,50% -13-0,61% Obszar siedlecki ,0% ,97% -67-1,37% 1 łosicki ,1% ,88% -22-2,05% 2 m. Siedlce ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 3 siedlecki ,1% ,36% -44-1,71% 4 sokołowski ,0% ,25% -1-0,08% Obszar warszawski spadek (-) wzrost w stosunku do lipca 2014 r. (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do lipca 2014 r. (w procentach) spadek (-) wzrost w stosunku do czerwca (w osobach) spadek (-) wzrost w stosunku do czerwca (w procentach) ,9% ,92% ,41% 1 garwoliński ,4% ,39% -99-2,55% 2 grodziski ,0% ,68% -5-0,55% 3 grójecki ,9% ,01% -25-1,78% 4 legionowski ,0% ,56% -27-1,39% 5 miński ,5% ,23% -57-2,40% 6 nowodworski ,2% ,46% -30-1,96% 7 otwocki ,6% ,61% -42-3,63% 8 piaseczyński ,3% ,61% -12-0,42% 9 pruszkowski ,9% ,85% -31-1,97% 10 pułtuski ,2% ,35% 16 0,64% 11 sochaczewski ,7% ,76% -17-0,97% 12 m. st. Warszawa ,0% 0 #DZIEL/0! 0 #DZIEL/0! 13 warszawski zachodni ,9% ,78% -23-1,24% 14 węgrowski ,4% ,70% -5-0,23% 15 wołomiński ,7% ,40% -75-1,84% 16 wyszkowski ,1% ,72% -39-2,23% 17 żyrardowski ,1% -99-6,29% 2 0,14%

19 Wybrane kategorie bezrobotnych i ich udział w liczbie bezrobotnych ogółem na koniec lipca Załącznik nr 4 Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski bezrobotni ogółem bezrobotni z prawem do zasiłku % udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w liczbie bezrobotnych ogłółem osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki % udział osób w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki w liczbie bezrobotnych ogłółem bezrobotni cudzoziemcy % udział bezrobotnych cudzoziemców w liczbie bezrobotnych ogłółem bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem bez kwalifikacji zawodowych % udział bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w liczbie bezrobtnych ogłółem ,9% ,5% ,5% ,1% ,3% ,6% 598 3,5% 23 0,1% 747 4,4% ,4% 1 ciechanowski ,2% 135 2,7% 7 0,1% 286 5,7% ,6% 2 mławski ,0% 162 4,6% 2 0,1% 38 1,1% ,8% 3 płoński ,5% 187 3,6% 12 0,2% 262 5,0% ,9% 4 żurominski ,1% 114 3,6% 2 0,1% 161 5,0% ,0% Obszar ostrołęcki ,1% 771 4,0% 29 0,2% 851 4,4% ,8% 1 makowski ,6% 231 5,5% 7 0,2% 297 7,1% ,4% 2 m. Ostrołęka ,3% 85 2,5% 12 0,4% 154 4,5% ,7% 3 ostrołęcki ,6% 158 3,3% 3 0,1% 163 3,4% ,0% 4 ostrowski ,6% 180 4,6% 6 0,2% 14 0,4% ,2% 5 przasnyski ,0% 117 3,9% 1 0,0% 223 7,4% ,0% Obszar płocki ,1% 624 3,1% 33 0,2% 492 2,4% ,4% 1 gostyniński ,4% 109 3,4% 4 0,1% 140 4,3% ,6% 2 m. Płock ,2% 177 2,7% 21 0,3% 22 0,3% ,7% 3 płocki ,6% 247 3,9% 6 0,1% 266 4,2% ,0% 4 sierpecki ,0% 91 2,4% 2 0,1% 64 1,7% ,4% Obszar radomski ,3% 963 1,9% 63 0,1% ,8% ,6% 1 białobrzeski ,8% 63 4,3% 4 0,3% 86 5,9% ,1% 2 kozienicki ,5% 86 2,5% 5 0,1% 191 5,5% ,5% 3 lipski ,3% 91 4,3% 2 0,1% 4 0,2% ,7% 4 przysuski ,9% 124 2,7% 0 0,0% 303 6,6% ,9% 5 m. Radom ,7% 184 1,1% 37 0,2% ,6% ,0% 6 radomski ,1% 208 1,5% 11 0,1% 894 6,5% ,9% 7 szydłowiecki ,1% 105 2,3% 2 0,0% 204 4,4% ,6% 8 zwoleński ,8% 102 3,8% 2 0,1% 68 2,5% ,6% Obszar siedlecki ,1% 370 4,0% 20 0,2% 774 8,3% ,8% 1 łosicki ,8% 44 3,0% 1 0,1% 95 6,5% ,3% 2 m. Siedlce ,9% 88 3,0% 11 0,4% ,8% ,4% 3 siedlecki ,6% 143 5,5% 4 0,2% 201 7,7% ,1% 4 sokołowski ,6% 95 4,2% 4 0,2% 157 6,9% ,3% Obszar warszawski ,9% ,1% 964 0,9% ,4% ,1% 1 garwoliński ,5% 96 1,7% 2 0,0% ,3% ,5% 2 grodziski ,2% 47 2,3% 15 0,7% 170 8,2% ,7% 3 grójecki ,9% 76 3,4% 6 0,3% 58 2,6% ,1% 4 legionowski ,5% 67 1,6% 16 0,4% ,0% ,0% 5 miński ,7% 104 2,4% 17 0,4% 244 5,6% ,6% 6 nowodworski ,5% 82 2,6% 10 0,3% 210 6,7% ,5% 7 otwocki ,9% 67 2,0% 10 0,3% 302 9,1% ,4% 8 piaseczyński ,2% 59 1,1% 54 1,0% ,2% ,3% 9 pruszkowski ,2% 73 1,6% 50 1,1% 346 7,6% ,5% 10 pułtuski ,5% 192 4,3% 10 0,2% 318 7,1% ,7% 11 sochaczewski ,4% 104 3,2% 10 0,3% 18 0,6% ,5% 12 m. st. Warszawa ,9% 690 1,6% 662 1,5% ,3% ,9% 13 warszawski zachodni ,3% 52 1,9% 24 0,9% ,7% ,0% 14 węgrowski ,0% 118 3,7% 4 0,1% 155 4,9% ,2% 15 wołomiński ,0% 199 1,9% 57 0,6% ,1% ,8% 16 wyszkowski ,3% 162 5,9% 7 0,3% 213 7,7% ,5% 17 żyrardowski ,6% 79 2,0% 10 0,3% 272 7,0% ,3%

20 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec lipca Załącznik nr 5 w tym: Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski bezrobotni ogółem garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski niepełnosprawni

21 Napływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w lipcu Załącznik nr 6 w tym: Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski kobiety zamieszkali na wsi z prawem do zasiłku poprzednio pracujący w tym zwolnieni z przyczyn zakładu pracy dotychczas nie pracujący osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki do 30 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia korzystajace ze świadczeń z pomocy społecznej posiadajace co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki makowski m. Ostrołęka ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski Napływ ogółem garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski niepełnosprawni

22 Odpływ bezrobotnych w województwie mazowieckim w lipcu Załącznik nr 7 w tym: Lp Wyszczególnienie Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski kobiety zamieszkali na wsi podjęcia pracy w tym podjęcia pracy niesubsydiowanej dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego niepotwierdzenie gotowości do pracy rozpoczecia szkolenia rozpoczecia stażu nabycia praw emerytalnych lub rentowych ciechanowski mławski płoński żurominski Obszar ostrołęcki Odpływ ogółem makowski m. Ostrołęka osoby do 30 roku życia osoby powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni 3 ostrołęcki ostrowski przasnyski Obszar płocki gostyniński m. Płock płocki sierpecki Obszar radomski białobrzeski kozienicki lipski przysuski m. Radom radomski szydłowiecki zwoleński Obszar siedlecki łosicki m. Siedlce siedlecki sokołowski Obszar warszawski garwoliński grodziski grójecki legionowski miński nowodworski otwocki piaseczyński pruszkowski pułtuski sochaczewski m. st. Warszawa warszawski zachodni węgrowski wołomiński wyszkowski żyrardowski

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5 Bezrobocie w województwie mazowieckim maj 2016 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 8,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.546 osób (z 213.978 osób w kwietniu do 208.432

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim Marzec 2016 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w marcu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,5%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.541 osób (z 227.065 osób w lutym 2016

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim wrzesień 2016 Nr 9 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim wrzesień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 3.898 osób (z 197.562 osoby w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy KWIECIEŃ 2015 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim kwiecień : Stopa bezrobocia 9,6%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim grudzień 2016 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim grudzień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,2%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 1.076 osób (z 187.834 osób w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku 2015 r.: Stopa

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Kwiecień 2014 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2013 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Grudzień 2012 Nr 12 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Marzec 2012 Nr 3 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2011 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Czerwiec 2009 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1.165 osób z 201.698 osób w maju do 200.533

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [4] 5,1 do 12,0 [16] 12,1 do 19,0 [16] 19,1 do 26,0 [4] 26,1 do 33,0 [2] Min: 2,0 miasto Warszawa Max: 32,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA LUTY 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2006 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopę bezrobocia - 12,8% (przy średniej dla kraju 16,0%), Spadek ogólnej liczby

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje październik Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2016 r. Województwo pomorskie wrzesień 2016 r. październik 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje lipiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy lipiec 2016 r. Województwo pomorskie czerwiec 2016 r. lipiec 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku

Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku 1. Ogólna charakterystyka województwa.... 3 2. Bezrobocie w województwie mazowieckim... 5 2.1. Stopa bezrobocia... 6 2.2. Napływ i odpływ z

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WARSZAWA GRUDZIEŃ 2010 ROK 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie wrzesień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie sierpień 2017 r. wrzesień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo