ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów"

Transkrypt

1 ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK

2 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim; ZAŁĄCZNIK NR 4 Napływ bezrobotnych; ZAŁĄCZNIK NR 5 Odpływ bezrobotnych; ZAŁĄCZNIK NR 6 Odpływ bezrobotnych z powodu podjęcia pracy; ZAŁĄCZNIK NR 7 Odpływ bezrobotnych z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy; ZAŁĄCZNIK NR 8 Udział podjęć pracy i niepotwierdzenia gotowości do pracy w odpływie bezrobotnych w I półroczu 2013 roku; ZAŁĄCZNIK NR 9 Bezrobotne kobiety; ZAŁĄCZNIK NR 10 Udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ; ZAŁĄCZNIK NR 11 Bezrobotni zamieszkali na wsi; ZAŁĄCZNIK NR 12 Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w liczbie bezrobotnych ; ZAŁĄCZNIK NR 13 Wybrane kategorie bezrobotnych i ich udział w liczbie bezrobotnych w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 14 Bezrobotni według wieku w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 15 Bezrobotni według wykształcenia w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 16 Bezrobotni według stażu pracy w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 17 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 18 Bezrobotni, wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności - ranking według liczby bezrobotnych (powyżej 100 osób); ZAŁĄCZNIK NR 19 Bezrobotni według sekcji gospodarki narodowej; ZAŁĄCZNIK NR 20 Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy według sekcji gospodarki narodowej; ZAŁĄCZNIK NR 21 Udział bezrobotnych pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy w liczbie bezrobotnych według sekcji gospodarki narodowej; ZAŁĄCZNIK NR 22 Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 23 Napływ bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 24 Odpływ wybranych kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2013 r.;

3 ZAŁĄCZNIK NR 25 Podjęcia pracy przez wybrane kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2013r.; ZAŁĄCZNIK NR 26 Bezrobotni niepełnosprawni w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 27 Bezrobotni niepełnosprawni według rodzaju i stopnia niepełnosprawności w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 28 Napływ bezrobotnych niepełnosprawnych w I półroczu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 29 Odpływ bezrobotnych niepełnosprawnych w I półroczu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 30 Bezrobotne niepełnosprawne kobiety w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 31 Bezrobotne niepełnosprawne kobiety według wieku w czerwcu 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 32 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według wielkich i elementarnych grup zawodów w I półroczu i 2013 r.; ZAŁĄCZNIK NR 33 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności (według rankingu wolnych miejsc pracy pozyskanych w I półroczu 2013 r. - powyżej 100 wolnych miejsc pracy); ZAŁĄCZNIK NR 34 Pozyskane wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według PKD; ZAŁĄCZNIK NR 35 Relacje pomiędzy napływem bezrobotnych, a napływem wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w poszczególnych grupach zawodów; ZAŁĄCZNIK NR 36 Monitoring pośrednictwa pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku; ZAŁĄCZNIK NR 37 Usługi i instrumenty rynku pracy realizowane w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków oraz aktywizacji zawodowej aktywizowani; ZAŁĄCZNIK NR 38 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku - szkolenia; ZAŁĄCZNIK NR 39 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku prace interwencyjne; ZAŁĄCZNIK NR 40 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku roboty publiczne; ZAŁĄCZNIK NR 41 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku staże u pracodawców; ZAŁĄCZNIK NR 42 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku przygotowanie zawodowe dorosłych; ZAŁĄCZNIK NR 43 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku prace społecznie użyteczne; ZAŁĄCZNIK NR 44 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku działalność gospodarcza; ZAŁĄCZNIK NR 45 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku wyposażenie doposażenie miejsc pracy;

4 ZAŁĄCZNIK NR 46 Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach limitu na "Działanie 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3" w województwie mazowieckim w I półroczu 2013 roku - Poddziałanie PO KL ; ZAŁĄCZNIK NR 47 Wydatki Funduszu Pracy w województwie mazowieckim na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy w I półroczu 2013 roku w podziale na zadania i powiaty; ZAŁĄCZNIK NR 48 Środki Funduszu Pracy z rezerwy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy przyznane w I półroczu 2013 roku; ZAŁĄCZNIK NR 49 Monitoring oświadczeń składanych przez pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w I połowie 2013 roku; ZAŁĄCZNIK NR 50 Monitoring oświadczeń składanych przez pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom w I połowie 2013 roku według powiatów.

5 PODMIOTY GOSPODARCZE wzrost / spadek Załącznik Nr 1 Lp czerwiec 2009 r. czerwiec 2010 r. czerwiec 2011 r. czerwiec grudzień czerwiec 2013 r. w stosunku do grudnia w osobach w stosunku do grudnia w % w stosunku do czerwca w osobach w stosunku do czerwca w % POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,1% ,0% ,6% ,1% ,1% 717 3,6% 1 ciechanowski ,2% 249 3,7% 2 mławski ,1% 171 3,6% 3 płoński ,3% 238 4,1% 4 żuromiński ,7% 59 2,3% Obszar ostrołęcki ,5% 698 3,0% 1 makowski ,2% 66 1,9% 2 m. Ostrołęka ,0% 125 2,2% 3 ostrołęcki ,6% 281 6,1% 4 ostrowski ,4% 119 2,0% 5 przasnyski ,8% 107 3,1% Obszar płocki ,4% 909 3,7% 1 gostyniński ,0% 82 2,6% 2 m. Płock ,9% 383 3,1% 3 płocki ,4% 360 5,7% 4 sierpecki ,5% 84 2,7% Obszar radomski ,8% ,2% 1 białobrzeski ,2% 4 0,2% 2 kozienicki ,4% 51 1,3% 3 lipski ,5% 5 0,2% 4 przysuski ,1% 34 1,3% 5 m. Radom ,3% 402 1,7% 6 radomski ,1% 396 4,0% 7 szydłowiecki ,6% 129 4,6% 8 zwoleński ,7% 67 3,5% Obszar siedlecki ,8% 740 3,9% 1 łosicki ,2% 80 3,7% 2 m. Siedlce ,6% 324 4,1% 3 siedlecki ,0% 184 3,7% 4 sokołowski ,5% 152 4,0% Obszar warszawski ,7% ,3% 1 garwoliński ,6% 249 3,6% 2 grodziski ,7% 477 4,3% 3 grójecki ,3% 297 3,6% 4 legionowski ,2% 469 3,1% 5 miński ,5% 567 4,4% 6 nowodworski ,8% 223 3,2% 7 otwocki ,5% 480 3,3% 8 piaseczyński ,0% ,7% 9 pruszkowski ,1% 818 3,3% 10 pułtuski ,3% 61 1,6% 11 sochaczewski ,3% 89 1,0% 12 m. st. Warszawa ,8% ,6% 13 warszawski zachodni ,4% 736 4,5% 14 węgrowski ,5% 167 3,7% 15 wołomiński ,7% ,3% 16 wyszkowski ,2% 214 3,7% 17 żyrardowski ,1% 122 1,5%

6 BEZROBOTNI OGÓŁEM wzrost / spadek Załącznik Nr 2 L.p. czerwiec 2009 r. czerwiec 2010 r. czerwiec 2011 r. grudzień czerwiec 2013 r. w stosunku do grudnia w osobach w stosunku do grudnia 2012r. w % w stosunku do czerwca w osobach w stosunku do czerwca w % ,3% ,4% ,6% ,0% ,3% ,5% 1 ciechanowski ,4% 212 3,7% 2 mławski ,8% 374 8,2% 3 płoński ,6% 321 5,3% 4 żurominski ,4% 206 5,4% ,0% ,7% 1 makowski ,2% 251 5,6% 2 m. Ostrołęka ,2% 51 1,3% 3 ostrołęcki ,0% 285 5,1% 4 ostrowski ,2% 330 6,5% 5 przasnyski ,6% ,6% ,1% ,2% 1 gostyniński ,1% 266 6,8% 2 m. Płock ,6% 729 9,2% 3 płocki ,9% 695 9,7% 4 sierpecki ,1% 222 5,2% ,9% ,0% 1 białobrzeski ,5% 31 1,5% 2 kozienicki ,3% 361 8,2% 3 lipski ,4% 117 4,8% 4 przysuski ,9% 136 2,6% 5 m. Radom ,7% ,4% 6 radomski ,5% 584 3,7% 7 szydłowiecki ,8% 328 6,0% 8 zwoleński ,5% 120 3,9% POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski Obszar ostrołęcki Obszar płocki Obszar radomski Obszar siedlecki czerwiec ,6% ,1% 1 łosicki ,6% 138 7,9% 2 m. Siedlce ,1% ,5% 3 siedlecki ,9% ,4% 4 sokołowski ,5% ,5% Obszar warszawski ,0% ,6% 1 garwoliński ,7% ,3% 2 grodziski ,0% ,3% 3 grójecki ,7% 291 8,6% 4 legionowski ,9% ,6% 5 miński ,1% ,8% 6 nowodworski ,6% 48 1,2% 7 otwocki ,8% 372 9,1% 8 piaseczyński ,1% ,1% 9 pruszkowski ,4% ,2% 10 pułtuski ,4% ,4% 11 sochaczewski ,2% ,5% 12 m. st. Warszawa ,7% ,8% 13 warszawski zachodni ,5% ,1% 14 węgrowski ,9% 312 8,3% 15 wołomiński ,6% ,9% 16 wyszkowski ,9% 224 5,0% 17 żyrardowski ,2% ,3%

7 Lp w stosunku do grudnia w punktach procentowych w stosunku do czerwca w punktach procentowych Polska Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski 11,7 11,9 12,3 13,4 13,2-0,2 0,9 9,0 9,6 10,0 10,7 11,0 0,3 1,0 1 ciechanowski 14,5 16,7 17,3 17,3 17,8 0,5 0,5 2 mławski 13,3 13,7 15,0 15,1 15,9 0,8 0,9 3 płoński 16,5 16,9 17,8 18,1 18,6 0,5 0,8 4 żuromiński 20,8 21,4 22,3 23,3 23,0-0,3 0,7 Obszar ostrołęcki 1 makowski 20,6 24,1 24,3 25,6 25,2-0,4 0,9 2 m. Ostrołęka 14,7 14,9 15,1 15,7 15,5-0,2 0,4 3 ostrołęcki 15,0 17,8 17,7 18,7 18,2-0,5 0,5 4 ostrowski 15,3 18,2 17,4 18,2 18,4 0,2 1,0 5 przasnyski 14,2 15,2 15,4 16,8 16,8 0,0 1,4 Obszar płocki 1 gostyniński 17,2 19,2 20,8 23,2 22,4-0,8 1,6 2 m. Płock 10,5 11,9 12,0 12,8 13,3 0,5 1,3 3 płocki 17,9 20,5 19,7 21,1 21,2 0,1 1,5 4 sierpecki 18,1 21,8 22,8 25,0 24,0-1,0 1,2 Obszar radomski 1 białobrzeski 12,5 13,8 14,8 17,0 15,3-1,7 0,5 2 kozienicki 15,6 17,2 17,2 19,1 18,5-0,6 1,3 3 lipski 11,6 14,6 14,9 17,0 15,5-1,5 0,6 4 przysuski 23,9 26,7 25,9 27,8 26,8-1,0 0,9 5 m. Radom 20,8 21,3 21,6 22,6 22,7 0,1 1,1 6 radomski 28,3 29,2 29,1 30,3 29,5-0,8 0,4 7 szydłowiecki 33,7 34,8 35,4 38,0 37,3-0,7 1,9 8 zwoleński 15,8 18,7 20,0 21,9 20,7-1,2 0,7 Obszar siedlecki 1 łosicki 11,2 11,0 11,1 12,4 12,0-0,4 0,9 2 m. Siedlce 9,4 9,1 10,1 11,5 11,4-0,1 1,3 3 siedlecki 9,2 10,4 10,4 11,9 12,2 0,3 1,8 4 sokołowski 8,7 9,1 9,7 11,6 10,7-0,9 1,0 Obszar warszawski STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM czerwiec 2009 r. czerwiec 2010 r. czerwiec grudzień czerwiec 2013 r. Załącznik Nr 3 wzrost / spadek 1 garwoliński 12,3 11,7 13,0 14,5 14,8 0,3 1,8 2 grodziski 6,2 6,7 7,2 7,8 8,1 0,3 0,9 3 grójecki 7,6 7,8 8,0 8,6 8,5-0,1 0,5 4 legionowski 11,1 12,5 13,4 14,7 15,8 1,1 2,4 5 miński 9,0 9,8 10,4 11,2 12,5 1,3 2,1 6 nowodworski 11,3 13,0 13,8 13,0 13,6 0,6-0,2 7 otwocki 8,3 8,3 9,2 9,9 9,9 0,0 0,7 8 piaseczyński 7,4 7,4 7,5 8,2 8,6 0,4 1,1 9 pruszkowski 6,9 6,6 7,4 8,0 8,6 0,6 1,2 10 pułtuski 19,4 20,6 21,5 23,3 23,9 0,6 2,4 11 sochaczewski 10,2 10,8 11,2 11,5 12,4 0,9 1,2 12 m. st. Warszawa 3,4 3,7 4,0 4,3 4,8 0,5 0,8 13 warszawski zachodni 5,5 5,8 6,2 6,6 7,1 0,5 0,9 14 węgrowski 15,3 15,0 14,7 15,7 15,8 0,1 1,1 15 wołomiński 13,3 12,8 14,6 15,7 17,0 1,3 2,4 16 wyszkowski 15,7 15,0 15,2 15,1 15,8 0,7 0,6 17 żyrardowski 13,4 14,4 14,4 15,3 16,4 1,1 2,0

8 NAPŁYW BEZROBOTNYCH Załącznik Nr 4 wzrost /spadek Lp I półrocze 2009 r. I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. I półrocze I półrocze 2013 r. w stosunku do I półrocza w osobach w stosunku do I półrocza 2012r. (w %) POLSKA ,6% Województwo mazowieckie ,6% Obszar ciechanowski ,5% 1 ciechanowski ,5% 2 mławski ,8% 3 płoński ,5% 4 żuromiński ,6% Obszar ostrołęcki ,9% 1 makowski ,2% 3 m. Ostrołęka ,9% 2 ostrołęcki ,3% 4 ostrowski ,8% 5 przasnyski ,1% Obszar płocki ,4% 1 gostyniński ,7% 3 m. Płock ,1% 2 płocki ,6% 4 sierpecki ,1% Obszar radomski ,4% 1 białobrzeski ,4% 2 kozienicki ,3% 3 lipski ,2% 4 przysuski ,5% 6 m. Radom ,1% 5 radomski ,2% 7 szydłowiecki ,4% 8 zwoleński ,6% Obszar siedlecki ,1% 1 łosicki ,7% 3 m. Siedlce ,7% 2 siedlecki ,9% 4 sokołowski ,3% Obszar warszawski ,8% 1 garwoliński ,0% 2 grodziski ,0% 3 grójecki ,6% 4 legionowski ,1% 5 miński ,3% 6 nowodworski ,8% 7 otwocki ,2% 8 piaseczyński ,6% 9 pruszkowski ,2% 10 pułtuski ,6% 11 sochaczewski ,2% 12 m. st. Warszawa ,5% 13 warszawski zachodni ,1% 14 węgrowski ,9% 15 wołomiński ,5% 16 wyszkowski ,5% 17 żyrardowski ,5%

9 ODPŁYW BEZROBOTNYCH Załącznik Nr 5 wzrost /spadek Lp I półrocze 2009 r. I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. I półrocze I półrocze 2013 r. w stosunku do I półrocza w osobach w stosunku do I półrocza (w %) POLSKA Województwo mazowieckie ,2% ,1% Obszar ciechanowski ,9% 1 ciechanowski ,1% 2 mławski ,8% 3 płoński ,4% 4 żuromiński ,9% Obszar ostrołęcki ,5% 1 makowski ,6% 2 m. Ostrołęka ,1% 3 ostrołęcki ,5% 4 ostrowski ,3% 5 przasnyski ,4% Obszar płocki ,0% 1 gostyniński ,2% 2 m. Płock ,0% 3 płocki ,5% 4 sierpecki ,5% Obszar radomski ,2% 1 białobrzeski ,6% 2 kozienicki ,9% 3 lipski ,3% 4 przysuski ,2% 5 m. Radom ,0% 6 radomski ,7% 7 szydłowiecki ,3% 8 zwoleński ,6% Obszar siedlecki ,2% 1 łosicki ,3% 2 m. Siedlce ,0% 3 siedlecki ,7% 4 sokołowski ,5% Obszar warszawski ,9% 1 garwoliński ,0% 2 grodziski ,8% 3 grójecki ,0% 4 legionowski ,2% 5 miński ,3% 6 nowodworski ,4% 7 otwocki ,2% 8 piaseczyński ,9% 9 pruszkowski ,0% 10 pułtuski ,1% 11 sochaczewski ,2% 12 m. st. Warszawa ,6% 13 warszawski zachodni ,2% 14 węgrowski ,5% 15 wołomiński ,0% 16 wyszkowski ,2% 17 żyrardowski ,3%

10 Lp w stosunku do I półrocza w osobach w stosunku do I półrocza (w %) ,4% Województwo mazowieckie ,0% Obszar ciechanowski ,0% POLSKA ODPŁYW BEZROBOTNYCH Z POWODU PODJĘCIA PRACY I półrocze 2009 r. I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. I półrocze I półrocze 2013 r. Załącznik Nr 6 wzrost /spadek 1 ciechanowski ,9% 2 mławski ,3% 3 płoński ,1% 4 żuromiński ,4% Obszar ostrołęcki ,2% 1 makowski ,5% 2 m. Ostrołęka ,5% 3 ostrołęcki ,8% 4 ostrowski ,3% 5 przasnyski ,9% Obszar płocki ,0% 1 gostyniński ,3% 2 m. Płock ,1% 3 płocki ,7% 4 sierpecki ,8% Obszar radomski ,2% 1 białobrzeski ,8% 2 kozienicki ,6% 3 lipski ,6% 4 przysuski ,7% 5 m. Radom ,1% 6 radomski ,4% 7 szydłowiecki ,6% 8 zwoleński ,0% Obszar siedlecki ,4% 1 łosicki ,6% 2 m. Siedlce ,6% 3 siedlecki ,0% 4 sokołowski ,3% Obszar warszawski ,4% 1 garwoliński ,4% 2 grodziski ,5% 3 grójecki ,7% 4 legionowski ,1% 5 miński ,8% 6 nowodworski ,8% 7 otwocki ,6% 8 piaseczyński ,5% 9 pruszkowski ,4% 10 pułtuski ,2% 11 sochaczewski ,4% 12 m. st. Warszawa ,6% 13 warszawski zachodni ,9% 14 węgrowski ,3% 15 wołomiński ,8% 16 wyszkowski ,7% 17 żyrardowski ,8%

11 Załącznik Nr 7 Lp ODPŁYW Z BEZROBOCIA Z POWODU NIEPOTWIERDZENIA GOTOWOŚCI DO PRACY I półrocze 2010 r. I półrocze 2011 r. I półrocze I półrocze 2013 r. Wzrost / spadek w stosunku do I półrocza w osobach w stosunku do I półrocza (w %) Województwo mazowieckie ,8% Obszar ciechanowski ,0% 1 ciechanowski ,1% 2 mławski ,5% 3 płoński ,2% 4 żuromiński ,0% Obszar ostrołęcki ,2% 1 makowski ,9% 2 m. Ostrołęka ,7% 3 ostrołęcki ,0% 4 ostrowski ,5% 5 przasnyski ,0% Obszar płocki ,3% 1 gostyniński ,8% 2 m. Płock ,4% 3 płocki ,2% 4 sierpecki ,9% Obszar radomski ,3% 1 białobrzeski ,7% 2 kozienicki ,9% 3 lipski ,2% 4 przysuski ,1% 5 m. Radom ,0% 6 radomski ,2% 7 szydłowiecki ,1% 8 zwoleński ,3% Obszar siedlecki ,2% 1 łosicki ,3% 2 m. Siedlce ,1% 3 siedlecki ,6% 4 sokołowski ,0% Obszar warszawski ,7% 1 garwoliński ,6% 2 grodziski ,1% 3 grójecki ,6% 4 legionowski ,4% 5 miński ,4% 6 nowodworski ,8% 7 otwocki ,5% 8 piaseczyński ,6% 9 pruszkowski ,5% 10 pułtuski ,5% 11 sochaczewski ,3% 12 m. st. Warszawa ,1% 13 warszawski zachodni ,7% 14 węgrowski ,7% 15 wołomiński ,5% 16 wyszkowski ,1% 17 żyrardowski ,0%

12 Lp Załącznik Nr 8 UDZIAŁ PODJĘĆ PRACY I NIEPOTWIERDZENIA GOTOWOŚCI DO PRACY W ODPŁYWIE BEZROBOTNYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Odpływ Podjęcia pracy Niepotwierdzenie gotowości do pracy POLSKA Województwo mazowieckie I półrocze 2013 r. udział podjęć pracy w odpływie w % udział niepotwierdzenia gotowości do pracy w odpływie w % ,3% 25,2% ,1% 27,1% Obszar ciechanowski ,0% 24,4% 1 ciechanowski ,1% 21,7% 2 mławski ,6% 24,2% 3 płoński ,2% 28,7% 4 żuromiński ,9% 22,0% Obszar ostrołęcki ,3% 23,9% 1 makowski ,7% 19,9% 2 m. Ostrołęka ,6% 15,9% 3 ostrołęcki ,3% 19,3% 4 ostrowski ,2% 35,5% 5 przasnyski ,8% 27,9% Obszar płocki ,3% 23,7% 1 gostyniński ,5% 9,0% 2 m. Płock ,8% 27,6% 3 płocki ,2% 28,0% 4 sierpecki ,8% 18,5% Obszar radomski ,6% 22,9% 1 białobrzeski ,0% 22,5% 2 kozienicki ,3% 20,5% 3 lipski ,2% 17,5% 4 przysuski ,3% 14,7% 5 m. Radom ,4% 27,3% 6 radomski ,8% 22,8% 7 szydłowiecki ,3% 19,3% 8 zwoleński ,1% 24,4% Obszar siedlecki ,7% 22,2% 1 łosicki ,7% 25,3% 2 m. Siedlce ,8% 22,4% 3 siedlecki ,6% 24,1% 4 sokołowski ,6% 17,6% Obszar warszawski ,8% 30,8% 1 garwoliński ,0% 21,8% 2 grodziski ,4% 26,7% 3 grójecki ,5% 32,6% 4 legionowski ,1% 33,0% 5 miński ,2% 33,1% 6 nowodworski ,4% 26,2% 7 otwocki ,6% 33,3% 8 piaseczyński ,8% 33,1% 9 pruszkowski ,5% 28,3% 10 pułtuski ,5% 31,5% 11 sochaczewski ,2% 32,0% 12 m. st. Warszawa ,9% 33,2% 13 warszawski zachodni ,4% 32,5% 14 węgrowski ,2% 26,4% 15 wołomiński ,0% 29,7% 16 wyszkowski ,2% 26,7% 17 żyrardowski ,1% 20,3%

13 BEZROBOTNE KOBIETY wzrost / spadek Załącznik Nr 9 Lp. wyszczególnienie czerwiec 2009 r. czerwiec 2010 r. czerwiec 2011 r. czerwiec grudzień czerwiec 2013 r. w stosunku do grudnia w osobach w stosunku do grudnia w % w stosunku do czerwca w osobach w stosunku do czerwca w % POLSKA ,2% ,0% Województwo mazowieckie ,7% ,0% Obszar ciechanowski ,7% 157 1,6% 1 ciechanowski ,6% -35-1,3% 2 mławski ,4% 82 3,6% 3 płoński ,5% 57 1,9% 4 żuromiński ,4% 53 2,9% Obszar ostrołęcki ,1% 152 1,3% 1 makowski ,0% -30-1,4% 2 m. Ostrołęka ,0% -19-0,9% 3 ostrołęcki ,3% 2 0,1% 4 ostrowski ,4% 88 3,3% 5 przasnyski ,6% 111 6,6% Obszar płocki ,4% 387 3,1% 1 gostyniński ,2% 45 2,4% 2 m. Płock ,6% 202 4,7% 3 płocki ,3% 85 2,2% 4 sierpecki ,8% 55 2,4% Obszar radomski ,7% 509 1,8% 1 białobrzeski ,5% -30-3,1% 2 kozienicki ,7% 84 3,8% 3 lipski ,4% 56 5,2% 4 przysuski ,7% -32-1,3% 5 m. Radom ,7% 318 3,3% 6 radomski ,0% 78 1,0% 7 szydłowiecki ,6% 52 2,0% 8 zwoleński ,4% -17-1,2% Obszar siedlecki ,5% 330 6,1% 1 łosicki ,5% -21-2,5% 2 m. Siedlce ,1% 108 5,7% 3 siedlecki ,1% ,6% 4 sokołowski ,8% 62 5,6% Obszar warszawski ,1% ,0% 1 garwoliński ,2% 189 8,7% 2 grodziski ,3% 88 7,4% 3 grójecki ,9% 70 4,0% 4 legionowski ,6% ,1% 5 miński ,4% ,6% 6 nowodworski ,2% -29-1,6% 7 otwocki ,3% 41 2,2% 8 piaseczyński ,6% ,0% 9 pruszkowski ,6% ,5% 10 pułtuski ,2% 206 9,8% 11 sochaczewski ,5% ,0% 12 m. st. Warszawa ,1% ,1% 13 warszawski zachodni ,2% 138 9,3% 14 węgrowski ,3% 48 2,7% 15 wołomiński ,6% ,5% 16 wyszkowski ,1% -9-0,4% 17 żyrardowski ,0% ,6%

14 UDZIAŁ BEZROBOTNYCH KOBIET W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM Załącznik Nr 10 Lp Bezrobotni w tym bezrobotne kobiety POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,6% ,4% ,5% ,6% ,8% ,9% ,3% ,1% ,4% 1 ciechanowski ,3% ,9% ,1% 2 mławski ,2% ,7% ,1% 3 płoński ,8% ,2% ,2% 4 żuromiński ,6% ,9% ,4% Obszar ostrołęcki ,6% ,5% ,5% 1 makowski ,6% ,7% ,4% 2 m. Ostrołęka ,9% ,1% ,7% 3 ostrołęcki ,7% ,4% ,2% 4 ostrowski ,2% ,5% ,7% 5 przasnyski ,0% ,8% ,1% Obszar płocki czerwiec udział kobiet w liczbie bezrob. w% grudzień udział czerwiec 2013 r. udział kobiet kobiet w tym w liczbie w tym w liczbie Bezrobotni Bezrobotni bezrobotne bezrob. bezrobotne bezrob. kobiety w% kobiety w% ,5% ,8% ,0% 1 gostyniński ,2% ,2% ,1% 2 m. Płock ,5% ,8% ,2% 3 płocki ,5% ,4% ,7% 4 sierpecki ,3% ,6% ,8% Obszar radomski ,5% ,0% ,1% 1 białobrzeski ,7% ,6% ,5% 2 kozienicki ,7% ,5% ,7% 3 lipski ,1% ,3% ,3% 4 przysuski ,4% ,0% ,6% 5 m. Radom ,3% ,1% ,9% 6 radomski ,0% ,5% ,8% 7 szydłowiecki ,0% ,0% ,2% 8 zwoleński ,9% ,5% ,6% Obszar siedlecki ,8% ,2% ,7% 1 łosicki ,7% ,9% ,0% 2 m. Siedlce ,8% ,3% ,3% 3 siedlecki ,2% ,3% ,9% 4 sokołowski ,9% ,9% ,2% Obszar warszawski ,5% ,9% ,0% 1 garwoliński ,4% ,0% ,4% 2 grodziski ,2% ,8% ,0% 3 grójecki ,6% ,5% ,4% 4 legionowski ,5% ,1% ,1% 5 miński ,2% ,5% ,0% 6 nowodworski ,0% ,2% ,7% 7 otwocki ,0% ,9% ,1% 8 piaseczyński ,2% ,5% ,4% 9 pruszkowski ,0% ,3% ,9% 10 pułtuski ,0% ,1% ,9% 11 sochaczewski ,6% ,7% ,3% 12 m. st. Warszawa ,6% ,7% ,5% 13 warszawski zachodni ,1% ,5% ,6% 14 węgrowski ,5% ,6% ,0% 15 wołomiński ,9% ,7% ,9% 16 wyszkowski ,5% ,4% ,0% 17 żyrardowski ,8% ,3% ,3%

15 Załącznik Nr 11 BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI Lp w stosunku do grudnia w osobach w stosunku do grudnia w % w stosunku do czerwca w osobach POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski w stosunku do czerwca w % ,7% ,1% ,3% ,4% ,6% 612 5,2% 1 ciechanowski ,5% 76 2,9% 2 mławski ,4% 216 8,7% 3 płoński ,4% 149 3,8% 4 żuromiński ,5% 171 6,4% Obszar ostrołęcki ,2% 920 6,8% 1 makowski ,1% 173 5,5% 3 m. Ostrołęka ,0% 0 0,0% 2 ostrołęcki ,6% 284 5,3% 4 ostrowski ,1% 242 8,0% 5 przasnyski ,1% ,1% Obszar płocki ,8% 969 8,4% 1 gostyniński ,0% 173 7,4% 3 m. Płock ,0% 0 0,0% 2 płocki ,7% 623 9,6% 4 sierpecki ,5% 173 6,3% Obszar radomski ,7% ,9% 1 białobrzeski ,7% 66 4,5% 2 kozienicki ,9% ,5% 3 lipski ,4% 89 4,3% 4 przysuski ,9% 100 2,2% 6 m. Radom ,0% 0 0,0% 5 radomski ,1% 623 4,9% 7 szydłowiecki ,1% 210 5,1% 8 zwoleński ,5% 84 3,6% Obszar siedlecki wzrost / spadek ,3% ,7% 1 łosicki ,1% 87 6,8% 3 m. Siedlce ,0% 0 0,0% 2 siedlecki ,7% ,2% 4 sokołowski ,7% ,9% Obszar warszawski czerwiec 2009 r. czerwiec 2010 r. czerwiec 2011 r. czerwiec grudzień czerwiec 2013 r ,9% ,1% 1 garwoliński ,2% ,1% 2 grodziski ,9% ,8% 3 grójecki ,1% ,0% 4 legionowski ,8% ,4% 5 miński ,8% ,3% 6 nowodworski ,5% 51 2,9% 7 otwocki ,1% 124 8,7% 8 piaseczyński ,9% ,2% 9 pruszkowski ,1% ,2% 10 pułtuski ,2% ,9% 11 sochaczewski ,6% ,8% 12 m. st. Warszawa ,0% 0 0,0% 13 warszawski zach ,2% ,5% 14 węgrowski ,0% ,1% 15 wołomiński ,6% ,5% 16 wyszkowski ,9% 125 4,4% 17 żyrardowski ,7% ,3%

16 Lp Bezrobotni w tym bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni w tym bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni Załącznik Nr 12 UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM w tym bezrobotni zamieszkali na wsi POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,0% ,9% ,9% ,3% ,6% ,3% ,9% ,7% ,8% 1 ciechanowski ,2% ,2% ,9% 2 mławski ,4% ,5% ,7% 3 płoński ,7% ,9% ,8% 4 żuromiński ,6% ,4% ,3% Obszar ostrołęcki ,7% ,4% ,3% 1 makowski ,9% ,1% ,9% 2 m. Ostrołęka ,0% ,0% ,0% 3 ostrołęcki ,4% ,2% ,6% 4 ostrowski ,0% ,5% ,8% 5 przasnyski ,8% ,3% ,0% Obszar płocki czerwiec udział bezrob. zam. na wsi w liczbie bezrob. w% grudzień udział bezrob. zam. na wsi w liczbie bezrob. w% czerwiec 2013 r. udział bezrob. zam. na wsi w liczbie bezrob. w% ,0% ,0% ,0% 1 gostyniński ,9% ,2% ,2% 2 m. Płock ,0% ,0% ,0% 3 płocki ,2% ,2% ,0% 4 sierpecki ,6% ,6% ,3% Obszar radomski ,3% ,2% ,2% 1 białobrzeski ,6% ,1% ,7% 2 kozienicki ,0% ,3% ,6% 3 lipski ,6% ,2% ,2% 4 przysuski ,4% ,0% ,0% 5 m. Radom ,0% ,0% ,0% 6 radomski ,1% ,7% ,0% 7 szydłowiecki ,4% ,7% ,8% 8 zwoleński ,6% ,1% ,3% Obszar siedlecki ,7% ,2% ,3% 1 łosicki ,3% ,9% ,6% 2 m. Siedlce ,0% ,0% ,0% 3 siedlecki ,9% ,9% ,8% 4 sokołowski ,3% ,0% ,5% Obszar warszawski ,9% ,8% ,0% 1 garwoliński ,0% ,8% ,4% 2 grodziski ,3% ,3% ,5% 3 grójecki ,6% ,6% ,4% 4 legionowski ,3% ,3% ,2% 5 miński ,1% ,9% ,8% 6 nowodworski ,1% ,8% ,8% 7 otwocki ,9% ,0% ,8% 8 piaseczyński ,5% ,0% ,9% 9 pruszkowski ,1% ,5% ,4% 10 pułtuski ,5% ,4% ,3% 11 sochaczewski ,9% ,4% ,1% 12 m. st. Warszawa ,0% ,0% ,0% 13 warszawski zachodni ,1% ,7% ,8% 14 węgrowski ,9% ,6% ,0% 15 wołomiński ,3% ,1% ,1% 16 wyszkowski ,2% ,4% ,8% 17 żyrardowski ,2% ,7% ,8%

17 WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH I ICH UDZIAŁ W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W CZERWCU 2013 ROKU Załącznik Nr 13 Lp Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku % udział bezrob. z prawem do zasiłku w liczbie bezrobot. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładu pracy % udział bezrob. zwolnionych z przyczyn zakł. pracy w liczbie bezrobot. Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki % udział bezrob. w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki w liczbie bezrobot. Cudzoziemcy % udział bezrobot. cudzoziemców w liczbie bezrobot POLSKA ,1% ,5% ,8% ,2% Województwo mazowieckie ,3% ,9% ,7% ,4% Obszar ciechanowski ,1% 894 4,2% 736 3,5% 22 0,1% 1 ciechanowski ,8% 400 6,7% 161 2,7% 5 0,1% 2 mławski ,1% 36 0,7% 238 4,8% 5 0,1% 3 płoński ,1% 230 3,6% 217 3,4% 10 0,2% 4 żuromiński ,4% 228 5,7% 120 3,0% 2 0,0% Obszar ostrołęcki ,2% 734 3,1% 787 3,3% 30 0,1% 1 makowski ,9% 181 3,8% 239 5,0% 8 0,2% 2 m. Ostrołęka ,9% 110 2,8% 97 2,5% 8 0,2% 3 ostrołęcki ,1% 99 1,7% 155 2,6% 5 0,1% 4 ostrowski ,8% 25 0,5% 173 3,2% 5 0,1% 5 przasnyski ,2% 319 8,9% 123 3,4% 4 0,1% Obszar płocki ,2% 767 3,1% 782 3,1% 30 0,1% 1 gostyniński ,5% 166 4,0% 136 3,3% 8 0,2% 2 m. Płock ,9% 88 1,0% 234 2,7% 16 0,2% 3 płocki ,1% 387 4,9% 269 3,4% 4 0,1% 4 sierpecki ,2% 126 2,8% 143 3,2% 2 0,0% Obszar radomski ,5% ,1% ,2% 64 0,1% 1 białobrzeski ,5% 103 4,9% 107 5,1% 3 0,1% 2 kozienicki ,8% 244 5,1% 106 2,2% 11 0,2% 3 lipski ,2% 5 0,2% 107 4,2% 3 0,1% 4 przysuski ,3% 297 5,5% 112 2,1% 0 0,0% 5 m. Radom ,2% ,9% 368 1,7% 31 0,1% 6 radomski ,7% ,3% 342 2,1% 11 0,1% 7 szydłowiecki ,2% 248 4,3% 117 2,0% 3 0,1% 8 zwoleński ,5% 119 3,8% 106 3,4% 2 0,1% Obszar siedlecki ,0% 872 7,1% 487 4,0% 23 0,2% 1 łosicki ,9% 110 5,9% 102 5,4% 0 0,0% 2 m. Siedlce ,5% 374 8,9% 129 3,1% 9 0,2% 3 siedlecki ,0% 285 7,8% 144 4,0% 11 0,3% 4 sokołowski ,7% 103 4,1% 112 4,4% 3 0,1% Obszar warszawski ,2% ,0% ,6% 892 0,6% 1 garwoliński ,4% ,5% 123 2,0% 1 0,0% 2 grodziski ,9% 251 9,6% 77 2,9% 13 0,5% 3 grójecki ,3% 2 0,1% 157 4,3% 13 0,4% 4 legionowski ,2% 261 5,2% 112 2,2% 17 0,3% 5 miński ,9% 317 5,2% 185 3,0% 17 0,3% 6 nowodworski ,9% 221 5,6% 106 2,7% 19 0,5% 7 otwocki ,3% ,3% 94 2,1% 15 0,3% 8 piaseczyński ,1% 595 9,4% 113 1,8% 43 0,7% 9 pruszkowski ,1% 97 1,8% 98 1,8% 39 0,7% 10 pułtuski ,3% 232 4,6% 259 5,2% 14 0,3% 11 sochaczewski ,9% 106 2,4% 157 3,6% 17 0,4% 12 m. st. Warszawa ,1% ,2% ,0% 570 1,0% 13 warszawski zachodni ,7% ,4% 48 1,3% 21 0,6% 14 węgrowski ,0% 271 6,6% 197 4,8% 9 0,2% 15 wołomiński ,2% ,4% 331 2,6% 62 0,5% 16 wyszkowski ,3% 76 1,6% 284 6,1% 10 0,2% 17 żyrardowski ,0% 296 6,7% 132 3,0% 12 0,3%

18 BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU W CZERWCU 2013 ROKU w tym w wieku Załącznik Nr 14 Lp Bezrobotni lata % udział w ogólnej liczbie bezrob lata % udział w ogólnej liczbie bezrob lata % udział w ogólnej liczbie bezrob lata % udział w ogólnej liczbie bezrob lat % udział w ogólnej liczbie bezrob lata % udział w ogólnej liczbie bezrob ,3% ,7% ,2% ,5% ,2% ,1% ,0% ,2% ,6% ,4% ,1% ,7% ,7% ,5% ,3% ,08% ,7% 611 2,9% 1 ciechanowski ,8% ,3% ,2% ,7% ,7% 193 3,2% 2 mławski ,0% ,4% ,2% ,7% 440 8,9% 139 2,8% 3 płoński ,9% ,8% ,8% ,9% 598 9,4% 199 3,1% 4 żuromiński ,3% ,4% ,7% ,7% 314 7,8% 80 2,0% Obszar ostrołęcki ,2% ,6% ,4% ,04% ,3% 562 2,4% POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski 1 makowski ,0% ,6% ,1% ,5% 379 7,9% 132 2,8% 2 m. Ostrołęka ,1% ,6% ,9% ,1% ,1% 128 3,2% 3 ostrołęcki ,7% ,3% ,9% ,0% 374 6,3% 104 1,8% 4 ostrowski ,4% ,6% ,8% ,7% 446 8,3% 116 2,2% 5 przasnyski ,5% ,3% ,5% ,5% 282 7,9% 82 2,3% Obszar płocki ,9% ,4% ,8% ,57% ,6% 653 2,6% 1 gostyniński ,9% ,2% ,6% ,5% 354 8,5% 134 3,2% 2 m. Płock ,1% ,7% ,1% ,1% ,9% 265 3,1% 3 płocki ,0% ,8% ,2% ,7% 563 7,2% 162 2,1% 4 sierpecki ,2% ,2% ,7% ,9% 315 7,0% 92 2,0% Obszar radomski ,7% ,2% ,0% ,00% ,0% ,1% 1 białobrzeski ,5% ,4% ,1% ,9% 206 9,9% 89 4,3% 2 kozienicki ,1% ,0% ,3% ,3% ,1% 150 3,1% 3 lipski ,8% ,7% ,1% ,8% 199 7,8% 71 2,8% 4 przysuski ,3% ,6% ,7% ,1% 450 8,4% 150 2,8% 5 m. Radom ,1% ,2% ,1% ,0% ,1% 758 3,6% 6 radomski ,4% ,1% ,8% ,5% ,9% 388 2,4% 7 szydłowiecki ,0% ,9% ,6% ,7% 502 8,7% 179 3,1% 8 zwoleński ,5% ,0% ,0% ,9% 246 7,8% 91 2,9% Obszar siedlecki ,6% ,0% ,6% ,09% 975 7,9% 337 2,7% 1 łosicki ,6% ,9% ,5% ,7% 145 7,7% 48 2,6% 2 m. Siedlce ,9% ,5% ,9% ,7% 414 9,8% 134 3,2% 3 siedlecki ,4% ,4% ,4% ,4% 201 5,5% 73 2,0% 4 sokołowski ,2% ,1% ,5% ,5% 215 8,5% 82 3,2% Obszar warszawski ,0% ,4% ,1% ,77% ,0% ,7% 1 garwoliński ,8% ,8% ,2% ,2% 558 9,1% 182 3,0% 2 grodziski ,9% ,5% ,9% ,5% ,3% 127 4,9% 3 grójecki ,3% ,7% ,1% ,4% ,0% 164 4,4% 4 legionowski ,3% ,0% ,7% ,7% ,5% 243 4,9% 5 miński ,2% ,7% ,0% ,4% ,9% 229 3,8% 6 nowodworski ,7% ,7% ,7% ,3% ,7% 156 4,0% 7 otwocki ,9% ,3% ,3% ,3% ,5% 215 4,8% 8 piaseczyński ,1% ,6% ,4% ,0% ,8% 311 4,9% 9 pruszkowski ,4% ,7% ,5% ,8% ,7% 328 5,9% 10 pułtuski ,1% ,5% ,8% ,4% 384 7,6% 125 2,5% 11 sochaczewski ,8% ,2% ,0% ,1% ,4% 155 3,6% 12 m. st. Warszawa ,9% ,8% ,8% ,5% ,5% ,6% 13 warszawski zachodni ,4% ,2% ,7% ,3% ,7% 201 5,7% 14 węgrowski ,5% ,3% ,6% ,5% 383 9,4% 114 2,8% 15 wołomiński ,2% ,2% ,0% ,8% ,8% 515 4,0% 16 wyszkowski ,2% ,3% ,2% ,4% 377 8,0% 131 2,8% 17 żyrardowski ,9% ,6% ,3% ,5% ,2% 154 3,5%

19 BEZROBOTNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA W CZERWCU 2013 ROKU Załącznik Nr 15 w tym z wykształceniem: Lp. Bezrobotni Wyższym % udział w ogólnej liczbie bezrob. Policealnym i średnim zawodow. % udział w ogólnej liczbie bezrob. Średnim ogólnokształcącym % udział w ogólnej liczbie bezrob. Zasadn. zawod. % udział w ogólnej liczbie bezrob. Gimnazjal -nym i poniżej % udział w ogólnej liczbie bezrob. POLSKA ,5% ,1% ,1% ,9% ,4% Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,7% ,3% ,9% ,0% ,1% ,6% ,5% ,1% ,0% ,8% 1 ciechanowski ,9% ,1% ,9% ,5% ,6% 2 mławski ,5% ,4% ,6% ,3% ,2% 3 płoński ,8% ,9% ,2% ,7% ,3% 4 żuromiński ,1% ,3% ,9% ,1% ,6% Obszar ostrołęcki ,0% ,6% ,6% ,4% ,4% 1 makowski ,2% ,4% ,6% ,1% ,7% 2 m. Ostrołęka ,2% ,7% ,3% ,7% ,2% 3 ostrołęcki ,1% ,2% ,6% ,2% ,0% 4 ostrowski ,2% ,7% ,4% ,8% ,9% 5 przasnyski ,1% ,4% ,1% ,3% ,1% Obszar płocki ,5% ,6% ,9% ,5% ,5% 1 gostyniński ,5% ,3% ,2% ,7% ,3% 2 m Płock ,1% ,1% ,0% ,5% ,2% 3 płocki ,8% ,5% 689 8,8% ,2% ,7% 4 sierpecki ,6% ,7% 377 8,4% ,7% ,6% Obszar radomski ,8% ,5% ,9% ,9% ,9% 1 białobrzeski ,5% ,4% ,4% ,9% ,7% 2 kozienicki ,9% ,6% ,5% ,5% ,4% 3 lipski ,2% ,4% ,7% ,5% ,3% 4 przysuski ,0% ,2% ,4% ,1% ,2% 5 m. Radom ,7% ,5% ,6% ,2% ,0% 6 radomski ,8% ,4% ,4% ,2% ,2% 7 szydłowiecki ,4% ,8% ,4% ,4% ,0% 8 zwoleński ,0% ,9% ,5% ,3% ,3% Obszar siedlecki ,1% ,0% ,6% ,5% ,8% 1 łosicki ,7% ,4% ,1% ,8% ,9% 2 m. Siedlce ,1% ,1% ,4% ,1% ,2% 3 siedlecki ,0% ,7% ,5% ,3% ,5% 4 sokołowski ,3% ,4% ,8% ,3% ,2% Obszar warszawski ,8% ,5% ,6% ,4% ,7% 1 garwoliński ,3% ,3% ,6% ,5% ,4% 2 grodziski ,2% ,5% ,6% ,7% ,0% 3 grójecki ,1% ,9% ,1% ,6% ,2% 4 legionowski ,5% ,5% ,9% ,8% ,3% 5 miński ,7% ,7% ,7% ,1% ,9% 6 nowodworski ,0% ,4% ,2% ,2% ,2% 7 otwocki ,0% ,3% ,7% ,5% ,6% 8 piaseczyński ,8% ,5% ,0% ,0% ,8% 9 pruszkowski ,1% ,4% ,4% ,9% ,1% 10 pułtuski ,9% ,2% ,4% ,3% ,2% 11 sochaczewski ,3% ,1% ,0% ,2% ,3% 12 m. st. Warszawa ,3% ,7% ,0% ,8% ,2% 13 warszawski zachodni ,7% ,1% 308 8,7% ,1% ,3% 14 węgrowski ,0% ,3% ,7% ,3% ,7% 15 wołomiński ,8% ,0% ,5% ,0% ,7% 16 wyszkowski ,7% ,2% ,5% ,0% ,6% 17 żyrardowski ,4% ,6% ,2% ,4% ,3%

20 Bezrobotni % udział w ogólnej liczbie bezrob. % udział w ogólnej liczbie bezrob. % udział w ogólnej liczbie bezrob. % udział w ogólnej liczbie bezrob. % udział w ogólnej liczbie bezrob. % udział w ogólnej liczbie bezrob. % udział w ogólnej liczbie bezrob. Załącznik Nr 16 BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY W CZERWCU 2013 ROKU w tym ze stażem: Lp. do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i wiecej bez stażu POLSKA Województwo mazowieckie Obszar ciechanowski ,6% ,7% ,4% ,9% ,5% ,1% ,8% ,3% ,2% ,3% ,7% ,6% ,1% ,7% ,2% ,4% ,4% ,5% ,8% 543 2,6% ,0% 1 ciechanowski ,2% ,4% ,2% ,4% ,2% 207 3,5% ,2% 2 mławski ,2% ,5% ,3% ,5% 454 9,2% 128 2,6% ,6% 3 płoński ,9% ,2% ,6% ,6% 484 7,6% 150 2,4% ,6% 4 żuromiński ,6% ,6% ,5% ,1% 264 6,6% 58 1,4% ,2% Obszar ostrołęcki ,5% ,6% ,2% ,0% ,7% 507 2,2% ,9% 1 makowski ,4% ,9% ,6% ,4% 286 6,0% 76 1,6% ,1% 2 m. Ostrołęka ,5% ,9% ,9% ,5% ,0% 183 4,6% ,8% 3 ostrołęcki ,2% ,9% ,9% ,9% 322 5,5% 89 1,5% ,1% 4 ostrowski ,6% ,1% ,6% 511 9,5% 317 5,9% 103 1,9% ,3% 5 przasnyski ,5% ,1% ,9% 324 9,1% 214 6,0% 56 1,6% ,9% Obszar płocki ,7% ,8% ,6% ,7% ,7% 771 3,1% ,4% 1 gostyniński ,3% ,1% ,6% ,5% 391 9,4% 120 2,9% ,4% 2 m. Płock ,4% ,7% ,9% ,8% ,8% 411 4,8% ,6% 3 płocki ,8% ,0% ,7% ,7% 570 7,3% 163 2,1% ,4% 4 sierpecki ,2% ,2% ,9% ,1% 297 6,6% 77 1,7% ,3% Obszar radomski ,7% ,7% ,9% ,2% ,9% ,4% ,2% 1 białobrzeski ,2% ,2% ,8% ,0% 142 6,8% 41 2,0% ,1% 2 kozienicki ,2% ,5% ,3% ,4% 430 9,0% 131 2,7% ,8% 3 lipski ,3% ,0% ,2% 245 9,6% 119 4,7% 45 1,8% ,4% 4 przysuski ,7% ,7% ,8% ,7% 419 7,8% 81 1,5% ,8% 5 m. Radom ,1% ,0% ,6% ,6% ,9% 709 3,3% ,5% 6 radomski ,5% ,0% ,6% ,0% ,6% 332 2,0% ,3% 7 szydłowiecki ,6% ,8% ,8% ,6% 482 8,3% 110 1,9% ,0% 8 zwoleński ,8% ,1% ,2% ,4% 160 5,1% 54 1,7% ,7% Obszar siedlecki ,7% ,1% ,4% ,8% 886 7,2% 419 3,4% ,4% w tym powiat 1 łosicki ,8% ,4% ,5% 182 9,7% 92 4,9% 45 2,4% ,3% 2 m. Siedlce ,2% ,4% ,1% ,3% 368 8,8% 191 4,5% ,6% 3 siedlecki ,7% ,1% ,3% ,8% 245 6,7% 90 2,5% ,9% 4 sokołowski ,8% ,6% ,6% ,3% 181 7,1% 93 3,7% ,8% Obszar warszawski ,9% ,5% ,8% ,1% ,9% ,6% ,3% 1 garwoliński ,9% ,5% ,4% ,6% 535 8,7% 195 3,2% ,7% 2 grodziski ,6% ,3% ,7% ,1% ,6% 182 7,0% ,7% 3 grójecki ,5% ,8% ,2% ,4% 314 8,5% 132 3,6% ,0% 4 legionowski ,8% ,5% ,6% ,5% ,2% 303 6,1% ,3% 5 miński ,9% ,6% ,5% ,4% ,3% 290 4,8% ,6% 6 nowodworski ,9% ,2% ,8% ,3% ,9% 145 3,7% ,3% 7 otwocki ,8% ,5% ,4% ,3% ,8% 262 5,9% ,3% 8 piaseczyński ,9% ,6% ,7% ,4% ,9% 450 7,1% ,4% 9 pruszkowski ,2% ,5% ,5% ,9% ,7% 413 7,5% ,7% 10 pułtuski ,9% ,1% ,7% ,3% 312 6,2% 103 2,0% ,8% 11 sochaczewski ,1% ,9% ,5% ,9% 430 9,9% 164 3,8% ,9% 12 m. st. Warszawa ,0% ,1% ,0% ,0% ,4% ,8% ,8% 13 warszawski zachodni ,7% ,7% ,1% ,8% ,4% 339 9,5% ,7% 14 węgrowski ,9% ,6% ,8% ,7% 328 8,0% 135 3,3% ,7% 15 wołomiński ,0% ,7% ,8% ,9% ,5% 539 4,2% ,8% 16 wyszkowski ,0% ,2% ,9% ,1% 423 9,0% 133 2,8% ,9% 17 żyrardowski ,8% ,9% ,0% ,3% ,3% 162 3,7% ,0%

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [4] 5,1 do 12,0 [16] 12,1 do 19,0 [16] 19,1 do 26,0 [4] 26,1 do 33,0 [2] Min: 2,0 miasto Warszawa Max: 32,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Grudzień 2012 Nr 12 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Marzec 2012 Nr 3 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2011 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WARSZAWA GRUDZIEŃ 2010 ROK 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA LUTY 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim grudzień 2016 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim grudzień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,2%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 1.076 osób (z 187.834 osób w listopadzie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012

Bardziej szczegółowo

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ. mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ. mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad 10 % REZERWA CZĘŚCI DROGOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW I WOJEWÓDZTW Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim wrzesień 2016 Nr 9 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim wrzesień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 3.898 osób (z 197.562 osoby w sierpniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.08.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 w województwie mazowieckim

NATURA 2000 w województwie mazowieckim NATURA 2000 w województwie mazowieckim "Tylko nieznane przeraża człowieka owieka.. Ale dla tego, kto mu stawia czoło, ono już nie jest nieznane." Antoine Marie Roger de Saint-Exup Exupéry EUROPEJSKA SIEĆ

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie Załącznik Zestawienie zatwierdzonych projektów pozakonkursowych dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania PO WER 2014-2020. Lp. Instytucja organizująca konkurs / Instytucja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. (poz. 231) KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku

Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku Rynek pracy województwa mazowieckiego w I półroczu 2015 roku 1. Ogólna charakterystyka województwa.... 3 2. Bezrobocie w województwie mazowieckim... 5 2.1. Stopa bezrobocia... 6 2.2. Napływ i odpływ z

Bardziej szczegółowo

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat.

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat. Realizacja zadań na szczeblu powiatu z zakresu systemu pieczy - jako organizator ) pieczy w 1 białobrzeski 2 ciechanowski 3 garwoliński ul. Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi ul. 17 Stycznia 7 06-400

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko Emilia Murawska Tomasz Zegar Mazowiecki Ośrodek Badań

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r.

KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r. KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r. dot. : XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD) i XXI Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /przedmiot dodatkowy/ 1 Liczba unieważnień Matematyka zdawana na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy mogła być zdawana tylko na poziomie rozszerzonym.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin jubileuszowej X edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. Mazowieckie krajobrazy 25 lat Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. VII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego.

Regulamin. VII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego. Załącznik do Uchwały Nr 1837/264/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2009 r. Regulamin VII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim PROGNOZA LUDNOŚCI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 2050 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2015 Informację opracowano na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2013

Bardziej szczegółowo

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki 19 grudnia 2012 r. Agnieszka Ajdyn Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Plan prezentacji 1. 2. 3. Podejmowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu: Konkurs wiedzy przyrodniczej pt. Nic w przyrodzie nie ginie 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Lokalna Akcja Specjalna. 3. Konkurs

Bardziej szczegółowo

w systemach teleinformatycznych

w systemach teleinformatycznych Bieżące udostępnianie danych pzgik w systemach teleinformatycznych Spotkanie z Geodetami Powiatowymi dotyczące cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i utworzenie metadanych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 1. Skrócenie czasu dojazdu Cele zmian w Planie Zwiększenie liczby miejsc wyczekiwania ZRM (o 20) Współpraca z Lotniczym

Bardziej szczegółowo

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w gminach województwa mazowieckiego. INFORMACJA o realizacji zadania własnego gminy, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej Załącznik nr 4 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2010 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 200 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej DZIAŁALNOŚĆ POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (raport z badania ankietowego przeprowadzonego w 2003 roku) WARSZAWA, 2003 ROK 1 Spis

Bardziej szczegółowo

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 2013 w w w. o k e. w a w. p l VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PR/ /w 2013 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Badania lekarskie kandydatów na studia

Badania lekarskie kandydatów na studia Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 1 Pisemny egzamin maturalny z geografii odbył się w całym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach. Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach. Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ. Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ. Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim (raport z badania przeprowadzonego w powiatach województwa mazowieckiego)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 4 stycznia 2017 r. Poz. 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rezultaty i efekty realizacji PROW Powiat lipski

Rezultaty i efekty realizacji PROW Powiat lipski Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007 2013 Powiat lipski Działania realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Scalenia i melioracje - budżet 46,3 mln euro (190 mln zł) Odnowa i rozwój wsi -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim 2012 Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w województwie mazowieckim Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie OKE-WSEGiM-4441-2/SP/12 Warszawa, 23 sierpnia 2012 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Marzec 2015 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec 2015 r.: Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. Adres zarządu. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. Adres zarządu. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844 ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD Lp Powiat Imię i Nazwisko prezesa/ przewodniczącego Adres zarządu Warszawski: 1. Warszawa-Bemowo Piotr Rezmer ul. Synów Pułku 2 Warszawa 01-354

Bardziej szczegółowo

Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji

Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji Badania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Tomasz Sikora. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Tomasz Sikora. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2017" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 03 kwietnia 2017 roku)

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o. Warszawa, grudzień 2010 r.

BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o. Warszawa, grudzień 2010 r. Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.05.2008 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (bez miasta Płock i powiatu płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego) I. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Długość pobytu w placówce w latach do 1. 1-3 4-8 pow. 8 -- 9 15 16 -- 1 17 18 4 40 0 0 -- 2 3 7 -- 4 6 2 -- 12 0 12 14 5 6 6 -- 9 18 4 -- 31 5 3

Długość pobytu w placówce w latach do 1. 1-3 4-8 pow. 8 -- 9 15 16 -- 1 17 18 4 40 0 0 -- 2 3 7 -- 4 6 2 -- 12 0 12 14 5 6 6 -- 9 18 4 -- 31 5 3 Dane dotyczące zgłoszeń wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych do ośrodków adopcyjno opiekuńczych (stan na dzień 1.07.2010 r.) Placówki socjalizacyjne. Nazwa placówki (powiat) Placówka

Bardziej szczegółowo