Bezrobocie w województwie mazowieckim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezrobocie w województwie mazowieckim"

Transkrypt

1 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopa bezrobocia (10,3%) stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz wzrost o 0,8 punktu procentowego niż w październiku 2011 roku. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o osób z osób we wrześniu 2012 r. do osób w październiku 2012 r. Największy liczbowy wzrost bezrobocia wystąpił w kategoriach: poprzednio pracujących o osób z osób we wrześniu do osób w październiku, bez wykształcenia średniego o osób ze osób we wrześniu do osób w październiku br., długotrwale bezrobotnych o osób ze osób we wrześniu 2012 r. do osób w październiku br., zamieszkałych na wsi o 888 osób z osób we wrześniu do osób w październiku br., w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki o 716 osób z osób we wrześniu 2012 r. do osób w październiku br., powyżej 50 roku życia o 569 osób z osób we wrześniu 2012 r. do osób w październiku br. Przewagę wśród ogółu bezrobotnych: osób nie posiadających prawa do zasiłku (84,0%), poprzednio pracujących (78,8%), mieszkańców miast (56,9%), mężczyzn (51,1%), bez wykształcenia średniego (52,2%) oraz długotrwale bezrobotnych (52,0%). Spadek o zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej - z miejsc we wrześniu 2012 r. do miejsc w październiku br. Województwo mazowieckie, w którym funkcjonuje 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu, od 1 stycznia 2011 r. zajmuje obszar km 2 (11,4% powierzchni kraju) 1. Na koniec grudnia 2010 r. na Mazowszu mieszkało 5.242,9 tys. osób (13,7% ludności Polski), w miastach województwa mazowieckiego mieszkało 3.385,8 tys. osób (64,6% ogółu ludności województwa), na wsi 1.857,1 tys. osób (35,4%). 2 W końcu października 2012 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem w końcu października 2011 r. liczba podmiotów zwiększyła się o 2,7%, a w porównaniu ze stanem w końcu września 2012 r. zwiększyła się o 0,4%. W październiku 2012 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 1319,7 tys. osób i było o 0,1% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 0,1% we wrześniu br. i o 1,8% w październiku ub. roku). 1 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r., wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialny stan na dzień 31 grudnia 2010 r., wyd. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011

2 1. Poziom bezrobocia 3 W końcu października 2012 r. na Mazowszu zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiety, tj. 48,9% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca / roku) Liczba bezrobotnych miesiąc / rok Wzrost / spadek Stopa Ogółem w odniesieniu do poprzedniego bezrobocia miesiąca / roku , , , , , , , , , , ,7* , Styczeń ,3 Luty ,5 Marzec ,5 Kwiecień ,3 Maj ,2 Czerwiec ,0 Lipiec ,0 Sierpień ,1 Wrzesień ,2 Październik ,3 *stopa bezrobocia po korekcie GUS W odniesieniu do września 2012 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o osób (o 0,9%). Wzrost bezrobocia odnotowano w 26 powiatach województwa. Największy liczbowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa o 878 osób (o 1,9%) oraz w powiatach: radomskim o 293 osoby (o 1,8%), garwolińskim o 177 osób (o 3,2%) oraz piaseczyńskim o 175 osób (o 3,2%). Spadek wystąpił w 16 powiatach, największy w powiatach: płońskim o 147 osób (o 2,4%), przysuskim o 83 osoby (o 1,6%), sochaczewskim o 61 osób (o 1,6%) oraz nowodworskim o 59 osób (o 1,6%).. Biorąc pod uwagę obszary województwa liczbowy spadek bezrobocia odnotowano w obszarze ciechanowskim o 238 osób (o 1,2%). 3 W niniejszym opracowaniu dane dotyczące bezrobotnych na Mazowszu zestawiane są na podstawie sprawozdań obligatoryjnej statystyki publicznej MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy. 2

3 W odniesieniu do października 2011 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła o osób (o 10,0%). Bezrobocie wzrosło we wszystkich powiatach województwa. Największy liczbowy wzrost odnotowano w miastach: Warszawa o osób (o 18,0%) i Radom o osób (o 7,0%) oraz w powiatach: wołomińskim o osoby (o 22,1%) oraz radomskim o osób (o 6,6%). Biorąc pod uwagę obszary województwa, liczbowy wzrost bezrobocia odnotowano w we wszystkich obszarach, największy w obszarze warszawskim o osób (o 15,1%). 2. Stopa bezrobocia W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej (według wyliczeń Eurostat) stopa bezrobocia w końcu września 2012 r. w Polsce wynosiła 10,1% (przy średniej w Unii Europejskiej 10,6%). Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Austria 4,4%, Luksemburg 5,2%, Niemcy oraz Niderlandy po 5,4%. Najwyższą stopą bezrobocia wyróżniały się: Hiszpania 25,8% i Grecja 25,1%. W październiku 2012 r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 10,3% (przy średniej dla kraju 12,5%). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się województwa: wielkopolskie 9,2%, mazowieckie 10,3%, śląskie 10,5% oraz małopolskie 10,7%, natomiast najwyższą województwa: warmińsko-mazurskie 19,8%, zachodniopomorskie 16,9% oraz kujawsko-pomorskie 16,8%. Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim 36,1%, radomskim 29,9% oraz przysuskim - 25,9%. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa 4,2% oraz powiaty: warszawski zachodni 6,3%, grodziski 7,5%, pruszkowski 7,8% oraz piaseczyński 7,9% 11,0 Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim (stan w końcu miesiąca) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 2010 Rok 2011 W porównaniu do października 2011 r. stopa bezrobocia na Mazowszu wzrosła o 0,8 punktu procentowego (w kraju wzrost o 0,7 punktu procentowego). Wzrost stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich powiatach, największy w powiatach gostynińskim i wołomińskim po 2,3 punktu procentowego oraz w powiecie legionowskim o 2,0 punktu procentowego. 3

4 W odniesieniu do września 2012 r. stopa bezrobocia dla województwa wzrosła o 0,1 punktu procentowego (w kraju również wzrosła o 0,1 punktu procentowego). Spadek stopy bezrobocia odnotowano w 14 powiatach, największy w powiatach: płońskim o 0,4 punktu procentowego, przysuskim o 0,3 punktu procentowego oraz nowodworskim i sochaczewskim po 0,2 punktu procentowego. Wzrost bezrobocia wystąpił w 24 powiatach największy w: łosickim o 0,6 punktu procentowego, sierpeckim o 0,5 punktu procentowego, ostrołęckim, przasnyskim, siedleckim, radomskim, garwolińskim po 0,4 punktu procentowego. W m. Ostrołęka oraz powiatach: grodziskim, otwockim oraz żuromińskim stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie. 3. Osoby zarejestrowane i wyrejestrowane z ewidencji bezrobotnych W październiku 2012 r. do rejestru bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy napłynęło bezrobotnych (we wrześniu 2012 r osób, a w październiku 2011 r osób), z ewidencji bezrobotnych wyłączono osób (we wrześniu 2012 r osoby, a w październiku 2011 r osoby), w tym z powodu: 4

5 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 V 2011 VI 2011 VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2011 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 V 2012 VI 2012 VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 podjęcia pracy osób 42,4% odpływu z bezrobocia, wśród tej populacji 88,5%, stanowiły osoby podejmujące pracę niesubsydiowaną, niepotwierdzenia gotowości do pracy osoby 31,9% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcie stażu osoby 6,2% odpływu z bezrobocia, dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego osoby 4,6% odpływu z bezrobocia, rozpoczęcie szkolenia osób 4,4% odpływu z bezrobocia. Napływ i odpływ bezrobotnych oraz podjęcia pracy napływ odpływ, w tym: podjęcia pracy 4. Wybrane kategorie bezrobotnych Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych ( osób) - co 8 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. W październiku 2012 r. w rejestrach dominowali bezrobotni: osób nie posiadających prawa do zasiłku (84,0%), poprzednio pracujących (78,8%), mieszkańców miast (56,9%), bez wykształcenia średniego (52,2%), długotrwale bezrobotnych (52,0%) oraz mężczyzn (51,1%). Wybrane kategorie bezrobotnych Wyszczególnienie październik 2011 r. Udział % wrzesień 2012 r. Udział % październik 2012 r. Udział % Bezrobotni ogółem , , ,0 w tym: Kobiety , , ,9 Mężczyźni , , ,1 Poprzednio pracujący , , ,8 Dotychczas nie pracujący , , ,2 Zamieszkali na wsi , , ,1 Z prawem do zasiłku , , ,0 Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy , , ,4 Osoby w okresie do 12 m - cy od dnia ukończenia nauki , , ,2 Cudzoziemcy 818 0, , ,4 5

6 Bezrobotne kobiety Na koniec października 2012 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego zarejestrowanych było bezrobotnych kobiety, tj. 48,9% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do września 2012 r. liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 139 osób (o 0,1%), a w porównaniu do października 2011 r. zwiększyła się o osób (o 6,4%). Bezrobotne kobiety dominowały głównie w następujących kategoriach: samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 85,9% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 78,3%, cudzoziemcy 57,4%, w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 54,6%, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 52,1%, dotychczas nie pracujące 51,2%, bez doświadczenia zawodowego 50,8%, długotrwale bezrobotne 50,8%. Najwyższym udziałem bezrobotnych kobiet wyróżniały się głównie miasta: Ostrołęka 55,7% i Płock 55,6% oraz powiaty: płocki i przasnyski po 54,5%. Bezrobotni mężczyźni Na koniec października 2012 r. zarejestrowanych było mężczyzn, tj. 50,7% bezrobotnych. W odniesieniu do września 2012 r. liczba bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o osób (o 1,8%), a w porównaniu do października 2011 r. zwiększyła się o osób (o 13,7%). Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych: którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 95,4% ogółu bezrobotnych w tej kategorii, powyżej 50 roku życia 61,4%, bez wykształcenia średniego 61,0%, niepełnosprawni 53,2%, bez kwalifikacji zawodowych 51,8%, poprzednio pracujący 51,7%, zamieszkali na wsi 51,7%, do 25 roku życia 50,6%. Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński 59,9%, oraz wołomiński 55,1%. Bezrobocie na wsi W końcu października 2012 r. na wsi mieszkało bezrobotnych, tj. 43,1% ogółu bezrobotnych, w tym kobiety. W stosunku do września 2012 r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wzrosła o 888 osób (o 0,8%), a w odniesieniu do października 2011 r. zwiększyła się o osoby (o 8,2%). Bezrobotni zamieszkali na wsi przeważali w 29 powiatach, a w 12 powiatach stanowili 70,0% i więcej. Poza miastami na prawach powiatu udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kształtował się od 34,6% w powiecie pruszkowskim do 97,1% w powiecie siedleckim. 6

7 do 25 roku życia po zakończeniu kontraktu socjalnego długotrwale bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które, po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni Bezrobotni z prawem do zasiłku W październiku 2012 r. prawo do zasiłku posiadały osób, tj. 16,0% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do września 2012 r. liczba osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku zmniejszyła się o osób (o 2,7%), natomiast w porównaniu do października 2011 r. zwiększyła się o osób (o 13,7%). Najniższym udziałem bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku wyróżniały się powiaty: lipski 8,5%, ostrołęcki i przasnyski po 8,6% oraz łosicki 9,8%. Natomiast najwyższym udziałem wyróżniały się powiaty: grodziski 22,2%, warszawski zachodni 21,7%, otwocki i pruszkowski po 19,9%, oraz płocki 19,7%. 5. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4 w tym osoby: rok/ miesiące Bezrobotni Ogółem styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik W końcu października 2012 r. bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - to osoby: bez wykształcenia średniego 52,2% ogółu bezrobotnych ( osoby), długotrwale bezrobotne 52,0% ogółu bezrobotnych ( osób), 5 bez kwalifikacji zawodowych 32,7% ogółu bezrobotnych ( osób), bez doświadczenia zawodowego 26,9% ogółu bezrobotnych ( osoby), powyżej 50 roku życia 24,3% ogółu bezrobotnych ( osób), do 25 roku życia 18,7% ogółu bezrobotnych ( osób), kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 9,0% ogółu bezrobotnych ( osób), 4 Zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 5 Zgodnie z obowiązującą ustawą długotrwale bezrobotny to bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich. 2 lat - z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 7

8 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 6,7% ogółu bezrobotnych ( osób), niepełnosprawne - 3,7% ogółu bezrobotnych (9.716 osób). które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia - 1,5% ogółu bezrobotnych (3.961 osób), po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego - 0,04% ogółu bezrobotnych (83 osoby). 6..Planowane zwolnienia W październiku 2012 r pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych (o 7 pracodawców więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 8 pracodawców więcej niż w październiku 2011 r.). Redukcją zatrudnienia ma zostać objętych osób (o osób więcej niż w poprzednim miesiącu oraz o 606 osób więcej niż w październiku 2011 r.). Firmy zgłaszające zamiar dokonania zwolnień pracowników działają m. in. w branżach: sprzedaży detalicznej artykułów budowlanych, sprzedaży detalicznej mebli, bankowej, transporcie kolejowym, obsługi naziemnej lotnisk, motoryzacyjnej, IT, sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, sprzedaży hurtowej artykułów spożywczych, usług inżynieryjno-konsultingowych. W październiku 2012 r pracodawców zwolniło pracowników w ramach zwolnień grupowych (o 1 pracodawcę mniej jak w poprzednim miesiącu oraz o 20 pracodawców więcej niż w październiku 2011 r.). Redukcją zatrudnienia zostało objętych 803 osoby (o 73 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 332 osoby więcej niż w październiku 2011 r.). Zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić zamiar zwolnień grupowych do właściwego ze względu na siedzibę firmy, urzędu pracy. W związku z powyższy, liczba osób przewidzianych do zwolnienia jak również zwolnionych może być nieznacznie zawyżona na obszarze województwa mazowieckiego z uwagi na planowane zwolnienia lub dokonywane zwolnienia w filiach różnych instytucji, posiadających siedzibę firmy na terenie województwa mazowieckiego. Dane dotyczące osób powracających po okresie zatrudnienia poza granicami kraju W październiku 2012 r. w Urzędach Pracy zarejestrowało się 209 osób powracające po okresie zatrudnienia poza granicami kraju. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób powracających po okresie zatrudnienia poza granicami zwiększyła się o 25 osób. Ponadto w październiku 2012 r. 51 osób ubiegały się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, na podstawie okresów przepracowanych w innych państwach członkowskich. 8

9 7. Pośrednictwo pracy W październiku 2012 r. pośrednicy pracy pozyskali do współpracy 515 zakładów pracy, odbyli wizyt u pracodawców, w wyniku których pozyskali niesubsydiowane miejsca pracy. Mazowieckie urzędy pracy pozyskały wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 6, o wolnych miejsc pracy (o 19,8%) mniej niż w poprzednim miesiącu oraz o 986 wolnych miejsc pracy (o 18,1%) więcej niż w październiku roku poprzedniego). Z ogółu pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 75,5%, tj wolnych miejsc pracy dotyczyło pracy niesubsydiowanej (we wrześniu poprzedniego roku wolne miejsca pracy tj.84,9%). Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Wyszczególnienie I-X 2011 r. Udział % I-X 2012 r. Udział % Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej , ,0 w tym: subsydiowane , ,2 niesubsydiowane , ,8 z sektora publicznego , ,6 sezonowe , ,5 dla niepełnosprawnych , ,2 W październiku 2012 r. za pośrednictwem urzędów pracy zatrudnienie uzyskało osób, co stanowi 43,4% ogółu podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie mazowieckim (we wrześniu poprzedniego roku bezrobotnych, tj. 44,5%). Od początku 2012 r. zatrudnienie za pośrednictwem urzędów pracy uzyskało bezrobotnych (w analogicznym okresie poprzedniego roku bezrobotnych).. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w 2012 roku wyniosła - 72,2% (przed rokiem 70,3%). 8. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy krótkoterminowej W październiku 2012 r. na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowano oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (w październiku 2011 r oświadczenia). Mazowieccy pracodawcy zamierzali zatrudnić: obywateli Ukrainy, tj. 80,7 % zgłoszonych oświadczeń (w październiku ub. r osób, tj. 88,8% wówczas zgłoszonych), a także: 572 Białorusinów, 369 obywateli Mołdowy, 73 osoby z Rosji oraz 47 z Gruzji. We wrześniu 2012 r. najwięcej oświadczeń zgłoszono na zatrudnienie: osoby na okres 3 do 6 miesięcy, tj. 94,6% ogółu zarejestrowanych oświadczeń, mężczyzn, tj. 53,3%, osoby w budownictwie, tj.22,9%, osoby na umowę zlecenie, tj.46,5%, pracowników w wieku lat, tj. 42,0%. Najwięcej oświadczeń zgłoszono w m. st. Warszawa oświadczeń, tj. 50,6% ogółu oświadczeń zarejestrowanych we wrześniu na Mazowszu oraz na terenie powiatów: grójeckiego 831 oświadczeń, tj. 13,2% i wołomińskiego 507 oświadczeń, tj. 8,0%. 6 Od dnia 1 stycznia 2010 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 zmieniona została nazwa - oferty pracy na wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 9

10 W okresie styczeń - październik 2012 r. zarejestrowano oświadczen (rok wcześniej oświadczenia) o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, z tego dla obywateli: Ukrainy oświadczenia (91,4% ogółu zarejestrowanych oświadczeń), Mołdowy (3,6%), Białorusi (3,7%), Rosji 981 (0,8%) oraz Gruzji 571 oświadczenia (0,5%). Najwięcej oświadczeń zgłoszono: na okres 3 do 6 miesięcy oświadczenia (95,3% ogółu zarejestrowanych oświadczeń), dla mężczyzn oświadczeń (63,8%), na zatrudnienie w: rolnictwie i pokrewnych oświadczeń (57,3%), budownictwie (21,0%) oraz w gospodarstwach domowych zatrudniających pracowników oświadczeń (3,9%), dla osób w wieku lat oświadczeń (43,8%), w m.st. Warszawa oświadczeń (27,3%) oraz w powiatach: płońskim oświadczeń (19,8%) i grójeckim oświadczenia (18,1%). Uwaga: z dniem 1 stycznia 2010 r. wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego jest realizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5. Pozostałe usługi i instrumenty rynku pracy W razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy powiatowe urzędy pracy świadczą usługi oraz inicjują instrumenty rynku pracy finansowane z limitowanych i nie limitowanych środków Funduszu Pracy. Wyłączają z rejestru bezrobotnych również osoby uczestniczące w programach finansowanych z innych źródeł (poza Funduszem Pracy). Usługi i instrumenty rynku pracy finansowane z limitowanych środków Funduszu Pracy Zgodnie z informacją uzyskaną z mazowieckich miejskich oraz powiatowych urzędów pracy w październiku 2012 r. - działania aktywizujące finansowane z limitowanych wydatków Funduszu Pracy rozpoczęło bezrobotnych, o osób (o 106,4%) więcej niż w październiku 2011 r. Wyszczególnienie Bezrobotni aktywizowani: październik 2011 r. październik 2012 r. Ogółem w okresie sprawozdawczym (narastająco w roku) ( ) (37 452) z tego poprzez: szkolenia 752 ( 4 433) (6 467) prace interwencyjne 157 ( 2 804) 285 (3 445) roboty publiczne 127 ( 1 919) 262 (2 412) prace społecznie użyteczne 165 ( 2 763) 172 (3 559) staże 500 ( ) (15 693) przygotowanie zawodowe dorosłych 0 ( 2) 0 (17) jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy udzielane pracodawcom 181 (2 338) 522 (3 159) 155 (1 717) 211 (2 040) refundacja kosztów studiów podyplomowych / stypendia 19 (78) 32 (122) refundacja kosztów opieki *) 3 (17) 6 (27) koszty dojazdu *) 5 (216) 27 (234) badania lekarskie *) 18 (266) 3 (209) stypendia za kontynuację nauki 11 ( 57) 8 (54) zatrudnienie wspierane 0 ( 0) 0 (14) *) nie dotyczy bezrobotnych objętych szkoleniami lub zatrudnieniem subsydiowanym 10

11 W okresie styczeń październik 2012 r. na Mazowszu usługi lub instrumenty rynku pracy finansowane z limitowanych środków Funduszu Pracy rozpoczęło o osób, tj. o 39,0% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM AKTYWIZACJĘ W RAMACH LIMITOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY W OKRESIE STYCZEŃ-PAŹDZIERNIK 2012 ROKU staże 41,90% badania lekarskie 0,56% roboty publiczne 6,44% koszty dojazdu *) 0,62% zatrudnienie wspierane 0,04% szkolenia 17,27% jednorazowe środki dla bezrob. na podjęcie dz.gospod. 8,43% wyposażenie i doposażenie m.pracy(bezrob. skierowani na utworzone m.pracy) 5,45% prace interwencyjne 9,20% stypendia za kontynuację nauki 0,33% prace społ. użyteczne 9,50% *) nie dotyczy zatrudnienia subsydiowanego oraz szkoleń. Dodatkowo w 2012 r. (w ramach limitowanych środków Funduszu Pracy): 48 osobom (z tego w październiku 7 osobom) przyznano refundację składek na ubezpieczenie społeczne rolników (w analogicznym okresie 2011 r rolnikom). Szkolenia W sierpniu 2012 r. na szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy skierowano bezrobotnych (w tym 450 kobiet), tj. o 406 osób (o 54,0%) więcej niż październiku 2011 roku. Szkolenia ukończyło 873 bezrobotnych, o 272 osoby (o 45,3%) więcej niż w analogicznym miesiącu 2011 roku. Pracę podjęło 225 osób (w okresie 3-ch miesięcy od zakończenia szkolenia), o 4 osoby (o 1,8%) więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń październik 2012 r. szkolenia finansowane z Funduszu Pracy: rozpoczęło bezrobotnych, o osoby, tj. o 45,9% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, zakończyło osoby (w tym 11 bezrobotnych, którzy szkolenie rozpoczęli w 2011 roku), o osób, tj. o 48,6% więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku, w okresie 3-ch miesięcy od zakończenia szkolenia pracę podjęły osób (w tym 212 osób, które szkolenie zakończyły w 2011 roku), o 289 osób, tj. o 16,2% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, szacunkowa efektywność programu (ujmowana procentowym udziałem liczby bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w okresie 3-ch miesięcy od ukończenia szkolenia do liczby osób kończących szkolenie) za okres I - X wyniosła 32,4% (w analogicznym okresie poprzedniego roku 40,4%), szkolenia finansowane ze środków FP kontynuuje 936 bezrobotnych. 11

12 Nowe miejsca pracy W październiku 2012 r. - poprzez finansowanie z limitowanych środków Funduszu Pracy - utworzono nowych miejsc pracy - o miejsc, tj. o 166,1% więcej niż w październiku 2011 roku. Wyszczególnienie Nowe miejsca pracy: październik 2011 r. sierpień 2012 r. Ogółem w okresie sprawozdawczym (narastająco w roku) (20 263) (29 813) w tym w ramach: prac interwencyjnych 146 (2 682) 260 (3 306) robót publicznych 122 (1 838) 255 (2 317) staży 500 (10 333) (15 693) przygotowania zawodowego dorosłych 0 (2) 0 (17) jednorazowych środków dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej 181 (2 337) 522 (3 159) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - dla pracodawców 36 (503) 211 (2 040) prac społecznie użytecznych 132 (2 568) 91 (3 281) W okresie styczeń październik 2012 r. utworzono o więcej nowych miejsc pracy, tj. o 47,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Szacunkowa efektywność wybranych programów (narastająco w roku - ujmowana procentowym udziałem liczby bezrobotnych podejmujących zatrudnienie po zakończeniu dofinansowania miejsc pracy do liczby miejsc pracy, na które upłynął okres dofinansowania). W 2012 r. okres dofinansowania upłynął dla miejsc zatrudnienia wspieranego środkami Funduszu Pracy (w październiku dla miejsc), zaś po upływie dofinansowania zatrudnienie podjęło osób (w październiku dla osób). Wyszczególnienie Ogółem województwo: styczeń październik 2011 r. (z Funduszu Pracy) styczeń październik 2012 r. Prace interwencyjne - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych na dalszy okres Szacunkowa efektywność programu 59,5% 57,9% Roboty publiczne - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych na dalszy okres Szacunkowa efektywność programu 35,4% 39,2% Staże - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych po ukończeniu stażu Szacunkowa efektywność programu 36,6% 43,0% Przygotowanie zawodowe dorosłych - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych po ukończeniu przygotowania Szacunkowa efektywność programu 13,3% 42,9% Prace społecznie użyteczne - Liczba miejsc pracy na które upłynął okres dofinansowania Liczba osób zatrudnionych na dalszy okres Szacunkowa efektywność programu 4,3% 9,8% 12

13 Na podstawie informacji uzyskanych z miejskich i powiatowych urzędów pracy można określić, że pośród bezrobotnych rozpoczynających w 2012 roku programy finansowane z limitowanych wydatków Funduszu Pracy : 72,1%, tj bezrobotnych - rozpoczęło udział w programach finansowanych z limitów określonych według algorytmu, 27,9%, tj bezrobotnych - rozpoczęło udział w programach realizowanych w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie Instrumenty rynku pracy finansowane poza limitem wydatków Funduszu Pracy W 2012 r. prawo do dodatku aktywizacyjnego po podjęciu zatrudnienia nabyło osoby, z tego w październiku br osób (w analogicznym okresie 2011 r osób). W świetle powyższego - w 2012 r. udział w programach lub działaniach w ramach promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej (finansowanych zarówno z limitowanych oraz nie limitowanych środków Funduszu Pracy) rozpoczęło ogółem bezrobotnych (w październiku 2011 r bezrobotnych), w tym: kobiet, tj. 54,0% rozpoczynających aktywizację (w październiku osób, tj. 54,8%), mieszkańców wsi, tj. 47,2% (w październiku osób, tj. 43,2%), bezrobotnych powyżej 50 roku życia, tj. 39,3% (w październiku 742 osoby, tj. 13,3%) długotrwale bezrobotnych, tj. 34,6% (w październiku osób, tj. 29,2%), bezrobotnych do 25 roku życia, tj. 31,3% (w październiku osób, tj. 32,7%). W okresie styczeń październik 2012 r. programy aktywizujące rozpoczęło ogółem osoby. 9. Fundusz Pracy Zgodnie ze sprawozdawczością dotyczącą przychodów i wydatków Funduszu Pracy (MPiPS-02) w 2012 roku - z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę ,7 tys. zł - o ,4 tys. zł, tj. o 14,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Struktura wydatków Funduszu Pracy: 61,8% to wydatki na zasiłki dla bezrobotnych (łącznie ze składkami) ,1 tys. zł (przed rokiem 60,7%), 1,8% to wydatki na wypłaty dodatków aktywizacyjnych oraz świadczeń integracyjnych ,0 tys. zł (przed rokiem 1,7%), 33,9% to limitowane wydatki na rzecz promocji zatrudnienia ,9 tys. zł (przed rokiem 34,3%), 2,5% to wydatki pozostałe (w tym między innymi: informacja zawodowa i poradnictwo, koszty wyposażenia i działalności klubów pracy, koszty systemu informatycznego, szkolenie kadr służb zatrudnienia, refundacja kosztów wynagrodzeń i składek pracowników WUP, refundacja dodatków do wynagrodzeń, koszty wezwań i zawiadomień) ,7 tys. zł (przed rokiem - 3,3%). 13

14 Według informacji uzyskanych z miejskich oraz powiatowych urzędów pracy województwa mazowieckiego - w 2012 r. - w ramach limitowanych wydatków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia - wydatkowano zł, o zł, tj. o 7,7% więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. STRUKTURA LIMITOWANYCH WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ -PAŹDZIERNIK 2012 ROKU refund. dla pracodawców na wyposażenie lub doposaż. st. pracy 11,14% pozostałe usługi rynku pracy*) 0,36% dofinansowanie dz. gospodarczej 29,93% studia podyplomowe 0,25% przygotowanie zawodowe dorosłych 0,12% stypendia za kontynuację nauki 0,29% inne**) 0,32% staże 36,18% szkolenia 7,29% refund. na ubezp. społeczne rolników 0,02% prace społ. - użyteczne 1,29% prace interwencyjne 6.98% roboty publiczne 5,78% *) pozycja pozostałe usługi rynku pracy ujmuje: koszty dojazdu i zakwaterowania, opiekę nad dzieckiem, badania lekarskie - bezrobotnych nie objętych programami subsydiowanymi, **) pozycja inne ujmuje: jednorazowe refundacje składek na ubezpieczenie społeczne art. 47 ustawy oraz zatrudnienie wspierane. Zgodnie z przekazanymi danymi z urzędów pracy na koniec października 2012 r. Mazowsze dysponowało łącznym limitem na kwotę zł, z tego: algorytm zł, PO KL Poddziałanie zł. Limitowane wydatki Funduszu Pracy poniesione przez mazowieckie urzędy pracy w 2012 r. (w podziale na zadania i powiaty) przedstawiono w Załączniku 12. Wykorzystano 72,84% dotychczas rozdysponowanych środków, z tego: algorytm 68,40%. Opracowano w Zespole ds. Statystyk Rynku Pracy Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy Warszawa, Listopad 2012 r. 14

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2013 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Grudzień 2012 Nr 12 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Maj 2011 Nr 5 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Marzec 2012 Nr 3 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Kwiecień 2014 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Czerwiec 2009 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 1.165 osób z 201.698 osób w maju do 200.533

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9

Bezrobocie w województwie mazowieckim. wrzesień 2016 Nr 9 Bezrobocie w województwie mazowieckim wrzesień 2016 Nr 9 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim wrzesień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 3.898 osób (z 197.562 osoby w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim. grudzień 2016 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim grudzień 2016 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim grudzień 2016 r.: Stopa bezrobocia 7,2%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 1.076 osób (z 187.834 osób w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Marzec 2016 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim Marzec 2016 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w marcu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,5%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.541 osób (z 227.065 osób w lutym 2016

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5 Bezrobocie w województwie mazowieckim maj 2016 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 8,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.546 osób (z 213.978 osób w kwietniu do 208.432

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2006 Nr 6 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Stopę bezrobocia - 12,8% (przy średniej dla kraju 16,0%), Spadek ogólnej liczby

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku 2015 r.: Stopa

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Październik 2015 Nr 10 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Październik 2015 Nr 10 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w październiku : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy KWIECIEŃ 2015 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim kwiecień : Stopa bezrobocia 9,6%.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Sierpień 2015 Nr 8 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Sierpień 2015 Nr 8 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim sierpień : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/2/AM/13 Ryki, dnia 05.03.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 28.02.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2010 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo