Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach"

Transkrypt

1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach Koncepcja funkcjonowania w latach Organ prowadzący: Wiesław Woźniak

2 Informacje o szkole 2015/2016 Około 124 uczniów, w 6 oddziałach, 22 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, 12,5 etatów nauczycielskich, 4 etaty obsługi, 6 sal lekcyjnych, pracownia informatyczna, sala gimnastyczna, biblioteka, pokój nauczycielski, pokój pedagoga, pokój do nauczania indywidualnego, sekretariat, gabinet dyrektora, szatnie, zaplecza, Kompleks boisk Orlik, Sprzęt projekcyjny w 3 salach lekcyjnych, 18 komputerów stacjonarnych, 3 laptopy.

3 Misja szkoły zadania do spełnienia Misją Gimnazjum w Iwanowicach jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, wpieranie rodziny w procesie wychowywania i nauczania.

4 Wizja szkoły pożądany obraz przyszłości Uczniowie: Uczęszczają chętnie na zajęcia, nie tylko z obowiązku, Uczą się działając i uzyskują dobre wyniki na egzaminach, Korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i ciekawie spędzają czas wolny, Czują się w szkole bezpiecznie, traktowani są z życzliwością i otwartością na ich problemy, Zarówno w szkole jak i poza jej murami przestrzegają zasad kulturalnego zachowania, Uczestniczą w międzynarodowej wymianie młodzieży, Mający specjalne potrzeby edukacyjne otrzymują zalecaną pomoc. Rodzice: Uczestniczą w procesie wychowywania dzieci i współpracują z wychowawcami, Uczestniczą w życiu szkolnym w różnych rolach jako goście, współorganizatorzy imprez, inicjatorzy działań oraz opiekunowie, Mają wpływ na organizację działań szkoły i pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły. Nauczyciele: Nauczając, dają solidne podstawy edukacji ogólnej, Są otwarci na zmiany, oferują szeroką gamę działań dydaktycznych i wychowawczych, Cieszą się autorytetem, budzą zaufanie uczniów i ich rodziców, Potrafią dostrzec i rozwinąć uzdolnienia i zainteresowania uczniów, Współpracują z rodzicami i innymi osobami oraz instytucjami wpierającymi rozwój uczniów.

5 Model absolwenta Absolwent naszego gimnazjum to uczeń, który: Zna dzieje ojczyste, szanuje tradycję i kulturę własnego narodu a także innych nacji, Jest wyposażony w rzetelną wiedzę i umiejętność wykorzystywania posiadanych wiadomości do rozwiązywania problemów, Jest społecznie aktywny, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, Zna zasady, jakie obowiązują w społeczeństwach demokratycznych, Jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje, Cechuje się wysoką kulturą osobistą.

6 Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły Poprawa efektów kształcenia i wyników egzaminów, Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, Eliminowanie przejawów agresji i zagrożeń społecznych, Podnoszenie motywacji uczniów.

7 Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie kształcenia wychowania i opieki Poszerzenie oferty zajęć lekcyjnych: - klasa językowa, - klasa sportowa, Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, Dobre przygotowanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych, Udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów uczniów,

8 Poprawa bazy szkoły Szkoła posiada sale lekcyjne wyposażone w sprzęt oparty na nowoczesnych technologiach, Wzbogacenie bazy dydaktycznej do nauczania języków obcych, przedmiotów matematyczno przyrodniczych i zajęć sportowych, Szkoła dobrze zorganizowana i urządzona.

9 Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Budowanie pozytywnego klimatu w szkole, Ugruntowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym.

10 Zarządzanie szkołą działalność organu prowadzącego w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych Sporządzenie dokumentacji szkolnej i opracowanie wewnątrzszkolnego prawa, Usprawnienie komunikacji z rodzicami, Zapewnienie wysokokwalifikowanej i kreatywnej kadry nauczycielskiej, Udział szkoły w różnorodnych projektach finansowych, Tworzenie e-szkoły.

11 Dziękuję za uwagę