PROGRAM NAUCZANIA Wychowanie do Życia w Rodzinie w kl II i III gimnazjum. zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego. nr dopuszczenia 205/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA Wychowanie do Życia w Rodzinie w kl II i III gimnazjum. zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego. nr dopuszczenia 205/2009"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA Wychowanie do Życia w Rodzinie w kl II i III gimnazjum zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego nr dopuszczenia 205/2009 PODRĘCZNIK: Wędrując ku dorosłości, [w:] pod red. Teresy Król, wydawnictwo Rubikon I. Cele kształcenia wymagania ogólne okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie, wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny, przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywistnienie wartości służących osobowemu rozwojowi; kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z ustalonymi normami i wartościami; poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć; rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dorastania, znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz akceptacja własnej płciowości; przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności; umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby, korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem, umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży II. Treści nauczania wymagania szczegółowe Rozwój człowieka faza prenatalna, narodziny, faza niemowlęca, wczesnodziecięca, przedpokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego. Życie jako fundamentalna wartość. Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konflikt pokoleń; przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów. Odpowiedzialność wszystkich za atmosferę panująca w rodzinie. Rodzina niepełna. Rola autorytetów w życiu człowieka. Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, zakochanie, miłość; pierwsze fascynacje, miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała. Zachowania asertywne. Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość płciowa: kobiecość i męskość. Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej. Problemy i trudności okresu dojrzewania (napięcia seksualne, masturbacja), sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych specjalistów. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; postawy i wzajemne oczekiwania. Zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzależnienia, pornografia, prostytucja nieletnich. Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo. Inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością seksualną, a miłością i odpowiedzialnością; dysfunkcje związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej. Ryzyko związane z wczesną inicjacją. Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej. Możliwość pomocy w pokonywaniu trudności związanych z tożsamością płciową. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny. Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania płodności. Antykoncepcja aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny.

2 Infekcje przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka, aspekt społeczny. Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi. Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu (w tym korzystania ze środków masowego przekazu) na człowieka. III. Treści nauczania i oczekiwane osiągnięcia uczniów KLASA II 1. WdŻwR w klasie II. O potrzebie godności i szacunku człowieka. - uczeń pozna tematykę zajęć WdŻwR, ich celowość i przydatność obecnie oraz w przyszłym życiu, - uczeń potrafi podać cechy godności i wymienić elementy składające się na szacunek wobec siebie i innych, - uczeń uświadomi sobie, że godność człowieka jest źródłem praw i wolności każdej osoby, że jest wartością nadrzędną, przyrodzoną, niezbywalną i nienaruszalną, - uczeń uświadomi sobie, że szacunek jest podstawą relacji międzyludzkich, 2. Przyjaźń szkołą miłości. - uczeń pozna sposoby nawiązywania kontaktów międzyludzkich, cechy prawdziwej przyjaźni oraz antyprzyjaźni, zasady na których powinna opierać się przyjaźń, - uczeń potrafi dostrzec znaczenie budowania przyjaźni dla rozwoju osobowego oraz poddac refleksji swój sposób rozwiązywania relacji międzyludzkich, - uczeń uświadomi sobie potrzebę doskonalenia umiejętności porozumiewania się z ludźmi, dostrzeże własną odpowiedzialność za kształtowanie relacji z innymi, 3. Miłość etapy jej rozwoju. - uczeń pozna definicję miłości, zachowania budujące lub niszczące miłość, znaczenie miłości w życiu człowieka, etapy rozwoju miłości, - uczeń dostrzega znaczenie miłości dla rozwoju osobowości człowieka wie, ze trzeba czekać na swoją miłość i niczego nie przyspieszać, - uczeń uświadamia sobie, że dawanie przynosi więcej korzyści niż branie, a człowiek rozwijając w sobie miłość otwiera się bardziej na innych i na świat, 4. Spotkania i rozstania. - uczeń pozna etapy rozwoju miłości między chłopakiem, a dziewczyną, ciekawe sposoby wspólnego spędzania wolnego czasu, warunki i zachowania, które mogą budować bądź niszczyć wzajemne relacje, - uczeń potrafi zorganizować ciekawe spotkanie z osoba przeciwnej płci, - uczeń potrafi zdobyć się na odwagę w sytuacji rozluźnienia więzi i kulturalnie się rozstać, - uczeń uświadomi sobie czym jest randka i jakie znaczenie ma wspólne spędzanie wolnego czasu dla uczenia się rozumienia siebie i drugiej osoby, - uczeń uświadamia sobie, jak ważne jest budowanie duchowej więzi dla związku dwojga ludzi, 5. Seksualność człowieka. Homoseksualizm. (Lekcja dla grupy dziewcząt) - uczennica pozna trzy piętra seksualności człowieka, potrzebę integracji seksualnej, rozróżnienie między hetero, homo i biseksualizmem,, pozna zagrożenia dla tożsamości seksualnej oraz przyczyny powstawania homoseksualizmu, - uczennica uświadamia sobie, ze popęd seksualny wymaga kontroli rozumu i woli, że podstawą seksualności człowieka jest integracja ducha z ciałem, 6. Seksualność człowieka. Homoseksualizm. (Lekcja dla grupy chłopców)

3 - uczeń pozna trzy piętra seksualności człowieka, potrzebę integracji seksualnej, rozróżnienie między hetero, homo i biseksualizmem,, pozna zagrożenia dla tożsamości seksualnej oraz przyczyny powstawania homoseksualizmu, - uczeń uświadamia sobie, ze popęd seksualny wymaga kontroli rozumu i woli, że podstawą seksualności człowieka jest integracja ducha z ciałem, 7. Ona i on tacy sami, czy zupełnie różni? - uczeń pozna różnice miedzy kobietą, a mężczyzną wynikające ze zróżnicowania płciowego, - uczeń potrafi określić oczekiwania wobec płci przeciwnej, - uczeń uświadamia sobie istotę kobiecości i męskości, 8. Miłość i szacunek; kolejność więzi. (Lekcja dla grupy dziewcząt) - uczennica poznaje zasadę adekwatności gestów wyrażających bliskość chłopca i dziewczyny do więzi, która jest dopiero budowana, - uczennica poznaje prawdę, że przyjacielem miłości jest czas i nie należy przyspieszać oznak miłości, które są zarezerwowane dla narzeczeństwa lub małżeństwa, - uczennica potrafi powiedzieć nie w sytuacji zbyt śmiałych gestów bliskości, które są oznakami pożądania, - uczennica uświadamia sobie, że miłość młodzieńcza jest najczęściej nietrwała, dlatego aktywność seksualna może być źródłem późniejszego bólu i cierpienia, - uczennica uświadamia sobie, ze postawa czystości wzmacnia szacunek do własnej osoby seks nie jest dowodem miłości 9. Miłość i szacunek; kolejność więzi. (Lekcja dla grupy chłopców) - uczeń poznaje zasadę adekwatności gestów wyrażających bliskość chłopca i dziewczyny do więzi, która jest dopiero budowana, - uczeń poznaje prawdę, że przyjacielem miłości jest czas i nie należy przyspieszać oznak miłości, które są zarezerwowane dla narzeczeństwa lub małżeństwa, - uczeń potrafi powiedzieć sobie nie w sytuacji podniecenia seksualnego i nie wywierać presji seksualnej na dziewczynę, - uczeń uświadamia sobie, że wczesna aktywność seksualna może być krzywdą zadaną dziewczynie oraz sobie, - uczeń uświadamia sobie, że absencja seksualna wzmacnia szacunek dla samego siebie, jak i dla dziewczyny, - uczeń uświadamia sobie, ze seks nie jest sprawdzianem męskości, ani dowodem miłości, 10. Czy warto czekać? (Lekcja dla grupy dziewcząt) - uczennica pozna argumenty i kontrargumenty za wczesną inicjacją seksualną, dowie się, że argumenty mówiące za są mało znaczące i w istocie obiegowe - uczennica potrafi znaleźć uzasadnienie dla racji warto czekać i je uzasadnia, - uczennica uświadamia sobie, że czystość seksualna to szansa na bezpieczne przeżywanie młodości, 11. Czy warto czekać? (Lekcja dla grupy chłopców) - uczeń pozna argumenty i kontrargumenty za wczesną inicjacją seksualną, dowie się, że argumenty mówiące za są mało znaczące i w istocie obiegowe - uczeń potrafi znaleźć uzasadnienie dla racji warto czekać i je uzasadnia, - uczeń uświadomi sobie, że na nim spoczywa odpowiedzialność za przyszłość dziewczyny i swoją, a także potencjalnego poczęcia dziecka, - uczeń uświadamia sobie, że czystość seksualna to szansa na bezpieczne przeżywanie młodości, 12. Uwaga! AIDS. - uczeń pozna rys historyczny rozwoju AIDS na świecie i w Polsce, przebieg choroby AIDS, sytuacje i zachowania podczas których można zakazić się wirusem HIV, - uczeń potrafi opisać zachowania, które grożą i nie grożą zakażeniem się HIV, - uczeń uświadomi sobie, ze w przypadku stosunku płciowego, nie ma żadnego 100% zabezpieczenia przed zakażeniem wirusem HIV, - uczeń uświadomi sobie, że osoby chore na AIDS również mają prawo do godnego życia nie jest to powód do gorszego traktowania

4 13. Choroby przenoszone drogą płciową. - uczeń pozna rodzaje chorób przenoszonych drogą płciową, przyczyny szerzenia się tych chorób, - uczeń potrafi wymienić sposoby prewencji przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, - uczeń uświadomi sobie, ze swoboda seksualna jest zagrożeniem dla zdrowia i życia, - uczeń uświadomi sobie, ze absencja seksualna jest najskuteczniejszym sposobem uniknięcia zachorowania, 14. Płodność kobiety i mężczyzny co warto wiedzieć? (Lekcja dla grupy dziewcząt) - uczennica pozna podstawowe funkcje współżycia płciowego, przemiany w organizmie kobiety i mężczyzny, od których zależy ich płodność, - uczennica pozna fazy cyklu owulacyjnego kobiety potrafi wskazać najważniejszy moment w cyklu, owulację oraz wyróżnić fazę przed i poowulacyjną, - uczennica uświadamia sobie zmiany, jakie zachodzą w jej organizmie, - uczennica uświadamia sobie, ze organizm daje współczesnemu człowiekowi wybór jeśli chodzi o współżycie seksualne i poczęcie dziecka, 15. Płodność kobiety i mężczyzny co warto wiedzieć? (Lekcja dla grupy chłopców) - uczeń pozna podstawowe funkcje współżycia seksualnego - uczeń pozna przemiany w organizmie kobiety i mężczyzny, od których zależy wspólna płodność, - uczeń uzyska informacje o męskiej płodności i o tym, co może ją utrzymać, bądź zakłócić, - uczeń pozna fazy cyklu owulacyjnego kobiety, - uczeń potrafi odróżnić style życia w odniesieniu do planowania i poczęcia dziecka ekologiczny i nieekologiczny, - uczeń uświadamia sobie prawa rządzące płodnością kobiety i mężczyzny, - uczeń uświadamia sobie, ze współczesny człowiek ma wybór może świadomie wybrać czas na poczęcie dziecka, 16. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne. (Lekcja dla grupy dziewcząt) - uczennica poznaje rodzaje środków antykoncepcyjnych i mechanizmy ich działania, skuteczność oraz skutki uboczne, mechanizmy działania środków wczesnoporonnych, ich aspekt zdrowotny i etyczny, - uczennica potrafi odróżnić działanie antykoncepcyjne od wczesnoporonnego, - uczennica potrafi odróżnić rzetelne informacje z ulotek dołączonych do środków antykoncepcyjnych od informacji marketingowych, - uczennica uświadamia sobie, że wpływ środków antykoncepcyjnych jest często zagrożeniem dla jej zdrowia i życia, - uczennica uświadamia sobie, że obciążenie jej organizmu środkiem antykoncepcyjnym burzy partnerski, równy układ między mężczyzną, a kobietą, 17. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne. (Lekcja dla grupy chłopców) - uczeń poznaje rodzaje środków antykoncepcyjnych i mechanizmy ich działania, skuteczność oraz skutki uboczne, mechanizmy działania środków wczesnoporonnych, ich aspekt zdrowotny i etyczny, - uczeń potrafi odróżnić działanie antykoncepcyjne od wczesnoporonnego, - uczeń potrafi odróżnić rzetelne informacje z ulotek dołączonych do środków antykoncepcyjnych od informacji marketingowych, - uczeń uświadamia sobie, ze większość środków antykoncepcyjnych obciąża organizm kobiety, 18. Planowanie rodziny wybrać mądrze i odpowiedzialnie. - uczeń pozna cechy, jakie powinna mieć idealna metoda planowania rodziny, podstawowe informacje dotyczące metod rozpoznawania płodności, podstawowe metody rozpoznawania płodności (MNRP), - uczeń potrafi wzbudzić refleksję, czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo, Uczeń potrafi wybrać taki sposób planowania rodziny, który nie będzie narażał niczyjego zdrowia i życia, - uczeń uświadamia sobie, ze istnieje wybór między sztucznymi i naturalnymi metodami planowania rodziny zna ich zalety i wady, 19. Rola autorytetów w życiu człowieka.

5 - uczeń poznaje pojęcie autorytet, cechy osobowości, zachowania, postawy, które decydują, ze ktoś staje się dla nas autorytetem, znaczenie autorytetu w życiu człowieka, - uczeń potrafi odróżnić prawdziwe autorytety od pseudoautorytetów, dokonuje właściwego wyboru autorytetu, - uczeń uświadamia sobie potrzebę dokonania wyboru własnego autorytetu, KLASA III 1. WdŻw R w klasie III. Fazy rozwoju człowieka. - uczeń poznaje program lekcji WdŻwR w III klasie, - uczeń poznaje fazy rozwoju człowieka od poczęcia do starości, - uczeń dostrzega rolę rodziny w prawidłowym rozwoju człowieka do osiągnięcia dojrzałości, - uczeń uświadamia sobie wartość miłości i więzi rodzinnej w każdej fazie rozwoju człowieka, 2. Miłość i jej rodzaje. - uczeń poznaje istotę miłości między mężczyzną, a kobietą, poznaje różne rodzaje miłości, - uczeń potrafi odróżnić miłość prawdziwą (bezwarunkową) od nieprawdziwej (warunkowej), - uczeń zrozumie, czym jest miłość idealna i ze jest ona niezbędna dla udanego małżeństwa, 3. Wartości związane z płciowością człowieka: budowanie więzi, małżeństwo i rodzicielstwo. - uczeń pozna czym różni się miłość od egoizmu, dowie się co buduje więź, a co ją niszczy, pozna istotę okresu narzeczeństwa, małżeństwa i rodzicielstwa, - uczeń potrafi wskazać w jaki sposób egoizm niszczy miłość, uzasadnić rolę uczciwości, wierności i miłości w małżeństwie, dostrzega rolę rodzicielstwa w życiu człowieka, - uczeń uświadamia sobie, że prawdziwa miłość to chęć większego dawania niż brania, 4. Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety? (Lekcja dla grupy dziewcząt) - uczennica pozna zasady wyznaczania fazy płodnej i niepłodnej w cyklu kobiety, - uczennica pozna metodę wielowskaźnikową NPR, - uczennica potrafi określić ogólne zasady stosowania metody wielowskaźnikowej obserwacji cyklu miesiączkowego, - uczennica uświadamia sobie, ze można określić fazę płodną cyklu w trakcie której może dojść do zapłodnienia, 5. Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety? (Lekcja dla grupy chłopców) - uczeń poznaje podstawowe informacje dotyczące płodności kobiety i mężczyzny mężczyzna jest stale płodny i w każdej chwili może zapłodnić komórkę jajową, - uczeń poznaje metodę wielowskaźnikową rozpoznawania płodności, - uczeń uświadamia sobie, że warto wykorzystać prawa natury do rozpoznawania okresów płodnych i niepłodnych w cyklu kobiety, 6. Korzyści z obserwacji cyklu i aparaty w metodach naturalnego planowania rodziny (MNPR). (Lekcja dla grupy dziewcząt). - uczennica poznaje korzyści płynące z obserwacji cyklu, poznaje nowoczesne aparaty i technologie, które służą do określania fazy płodnej i niepłodnej w cyklu, - uczennica określa postawę człowieka żyjącego w zgodzie z naturą od postawy człowieka uzależniającego swój los od środków antykoncepcyjnych, - uczennica opisuje zasady działania i sposoby odczytywania wyników MNPR, - uczennica uświadamia sobie nieprawidłowość stereotypów odnoszących się do MNPR, 7. Korzyści z obserwacji cyklu i aparaty w metodach naturalnego planowania rodziny (MNPR). (Lekcja dla grupy chłopców) - uczeń poznaje korzyści płynące z obserwacji cyklu, poznaje nowoczesne aparaty i technologie, które służą do określania fazy płodnej i niepłodnej w cyklu,

6 - uczeń określa postawę człowieka żyjącego w zgodzie z naturą od postawy człowieka uzależniającego swój los od środków antykoncepcyjnych, - uczeń opisuje zasady działania i sposoby odczytywania wyników MNPR, - uczeń uświadamia sobie nieprawidłowość stereotypów odnoszących się do MNPR, - uczeń uświadamia sobie, ze natura obdarzyła mężczyznę ciągłą płodnością dlatego inicjując akt seksualny mężczyzna jest odpowiedzialny za poczęcie dziecka, 8. Początek życia ludzkiego, czyli o jednym z cudów przyrody. - uczeń poznaje konieczne uwarunkowania do powstawania życia człowieka, poznaje początek człowieka do 6 tygodnia życia, - uczeń wskazuje ważne etapy rozwojowe człowieka w okresie prenatalnym, - uczeń potrafi szanować osobę ludzka od momentu poczęcia, uświadamia sobie wartość ludzkiego życia, - uczeń uświadamia sobie wagę odpowiedzialności w sferze seksualnej, 9. W oczekiwaniu na dziecko. - uczeń poznaje rozwój dziecka od 7 tygodnia do narodzin, - uczeń poznaje istotną role trybu życia matki dla prawidłowego rozwoju dziecka i poczęcia, - uczeń potrafi wskazać na zagrożenia zdrowia dziecka w pierwszych 9 miesiącach życia, - uczeń uświadamia sobie, ze do rodzicielstwa trzeba się przygotować odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza świadome wybory nie dla używek, 10. Być matką. (Lekcja dla grupy dziewcząt) - uczennica poznaje znaczenie więzi z dzieckiem od momentu urodzenia, podstawowe zasady i znaczenie karmienia noworodka piersią, podstawowe zasady pielęgnacji noworodka, podstawowe założenia naprotechnologii jako alternatywy dla zapłodnienia in vitro, - uczennica potrafi zaakceptować swoją płodność jako potencjalną możliwość zostania matką, - uczennica potrafi podać argumenty za karmieniem naturalnym, - uczennica uświadamia sobie, ze miłość macierzyńska jest bezwarunkowa, 11. Być ojcem. (Lekcja dla grupy chłopców) - uczeń poznaje znaczenie aktu seksualnego jako potencjalnej możliwości zostania ojcem, - uczeń poznaje istotę ojcostwa wpływ ojca na rozwój i zachowanie dziecka, -uczeń uświadamia sobie, że już w wieku dojrzewania może podjąć pracę nad sobą, aby w przyszłości być dobrym i odpowiedzialnym ojcem, 12. Stali się rodzicami. Gdzie szukać pomocy? - uczeń poznaje trudną sytuację dziewczyny i chłopaka, którzy stali się rodzicami, - uczeń poznaje adresy internetowe miejsc, do których może się zwrócić po pomoc, - uczeń uświadamia sobie, że wczesna inicjacja seksualna może oznaczać przedwczesne rodzicielstwo, - uczeń uświadamia sobie, ze zawsze jest wyjście z trudnej sytuacji, 13. Aborcja. - uczeń dowiaduje się czym jest aborcja i jakie są jej skutki fizyczne, psychiczne i duchowe, - uczeń potrafi uzasadnić tezę, że aborcja to dramat dla matki i dziecka, - uczeń potrafi zauważyć zależność między przemocą, a aborcją, - uczeń uświadamia sobie, ze życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia, a fakt przerwanego życia jest nieodwracalny szacunek dla życia świadczy o naszym człowieczeństwie, 14. Życie jako fundamentalna wartość. - uczeń pozna treść ustawy O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 roku, - uczeń pozna heroiczną postawę położnej z Auschwitz Stanisławy Leszczyńskiej, a także współczesnych matek, - uczeń potrafi podać argumenty w obronie życia człowieka, podejmuje dyskusję z mitami dotyczącymi aborcji, - uczeń uświadamia sobie, ze należy bronić życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, 15. Pornografia, a kobieta. (Lekcja dla grupy dziewcząt)

7 - uczennica poznaje definicję pornografii, źródła materiałów pornograficznych, objawy uzależnienia od pornografii, destrukcyjny wpływ pornografii na psychikę i zachowania ludzi, - uczennica potrafi opisać konsekwencje życia kobiet, które weszły w seks biznes, - uczennica potrafi scharakteryzować konsekwencje sięgania po pornografię, - uczennica uświadamia sobie potrzebę kształtowania szacunku dla swojego ciała, 16. Pornografia. (Lekcja dla grupy chłopców) - uczeń poznaje definicję pornografii, źródła materiałów pornograficznych, objawy uzależnienia od pornografii, destrukcyjny wpływ pornografii na psychikę i zachowania ludzi, - uczeń potrafi scharakteryzować konsekwencje sięgania po pornografię, - uczeń uświadamia sobie potrzebę kształtowania szacunku dla swojego ciała, 17. Prostytucja nieletnich. (Lekcja dla grupy dziewcząt) - uczennica poznaje uwarunkowania powstawania zjawiska prostytucji nieletnich, sytuacje sprzyjające takim procederom, - uczennica poznaje, jaka jest odpowiedzialność karna za wszelką aktywność seksualną z dzieckiem poniżej 15 roku życia, - uczennica potrafi uzasadnić, dlaczego proceder prostytucji szybko staje się stylem życia, od którego trudno odejść, - uczennica potrafi uzmysłowić sobie szkody wyrządzone psychice przez seks biznes blokują one zdolność do przeżywania miłości, - uczennica uświadamia sobie, ze wejście w seks biznes to zniszczenie swojego sumienia i poczucia godności, - uczennica uświadamia sobie, ze szanując swoje ciało nie ryzykuje się zakażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, 18. Prostytucja nieletnich. (Lekcja dla grupy chłopców) - uczeń poznaje uwarunkowania powstawania zjawiska prostytucji nieletnich, sytuacje sprzyjające takim procederom, - uczeń poznaje, jaka jest odpowiedzialność karna za wszelką aktywność seksualną z dzieckiem poniżej 15 roku życia, - uczeń potrafi uzasadnić, dlaczego proceder prostytucji szybko staje się stylem życia, od którego trudno odejść, - uczeń potrafi uzmysłowić sobie szkody wyrządzone psychice przez seks biznes blokują one zdolność do przeżywania miłości, - uczeń uświadamia sobie, ze wejście w seks biznes to zniszczenie swojego sumienia i poczucia godności, - uczeń uświadamia sobie, ze szanując swoje ciało nie ryzykuje się zakażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową, 19. A jednak rodzina. Podsumowanie zajęć w gimnazjum. - uczeń poznaje istotne znaczenie rodziny dla rozwoju osobowego człowieka, - uczeń potrafi dokonać syntezy celów, treści i osiągnięć wyniesionych z zajęć WdŻwR, wyraża własną opinię i ocenę tych zajęć w szkole, - uczeń uświadamia sobie zmianę (bądź brak zmiany) swojej postawy wobec zagadnień dorastania, małżeństwa i rodziny.

I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie. postawy szacunku wobec siebie. Wnoszenie pozytywnego wkładu w Ŝycie

I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie. postawy szacunku wobec siebie. Wnoszenie pozytywnego wkładu w Ŝycie Podstawa programowa obowiązująca od roku szkolnego 2009/2010 III etap edukacyjny (klasy I III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I-III

Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I-III Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I-III Program realizowany w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim od roku szkolnego 2015/2016 Lekcje wychowania do życia w rodzinie będą realizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE II

PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE II WDŻ klasa II gimnazjum PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE II L.p. Temat Cele 1 Godność i szacunek zaplanowane tematy na zajęcia WdŻwR, ich celowość i przydatność

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum Maria Urban WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Założenia programu...........................................

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Rok szkolny 2016/2017

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Rok szkolny 2016/2017 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Rok szkolny 2016/2017 Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE III etap edukacyjny: gimnazjum

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE III etap edukacyjny: gimnazjum WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE III etap edukacyjny: gimnazjum Cele kształcenia - wymagania ogólne 1. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE rozkład materiału do zajęć w kl. III

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE rozkład materiału do zajęć w kl. III Justyna Rytwińska nauczyciel WDŻ Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum we Wrocławiu WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE rozkład materiału do zajęć w kl. III na podstawie programu pod red. Teresy Król Wędrując ku dorosłości.

Bardziej szczegółowo

Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Program nauczania wg: Teresa Król Maria Ryś Wydawnictwo Rubikon 30-376 Kraków, ul. Zakrzowiecka 39 D tel./fax: 12

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WDŻ - gimnazjum PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Klasa III Gimnazjum

Rozkład materiału WDŻ - gimnazjum PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Klasa III Gimnazjum Rozkład materiału WDŻ - gimnazjum PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Klasa III Gimnazjum Lp Temat Cele i treści zajęć Uwagi 1 Lekcja organizacyjna. Poznajmy się. Czas adolescencji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I III. Program realizowany w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim

Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I III. Program realizowany w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I III Program realizowany w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim w roku szkolnym 2014/2015 Budowa programu a możliwości percepcyjne uczniów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY Cele ogólne programu: 1. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjonowaniem rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015. Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach

Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015. Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas I-III gimnazjum PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY Cele kształcenia wymagania ogólne I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE II etap edukacyjny: klasy IV VI Cele kształcenia ogólne Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozkład treści nauczania w wychowania do życia w rodzinie w klasie III gimnazjum (na podstawie programu Wędrując ku dorosłości wydawnictwa Rubikon)

Rozkład treści nauczania w wychowania do życia w rodzinie w klasie III gimnazjum (na podstawie programu Wędrując ku dorosłości wydawnictwa Rubikon) Rozkład treści nauczania w wychowania do życia w rodzinie w klasie III gimnazjum (na podstawie programu Wędrując ku dorosłości wydawnictwa Rubikon) L.p. Temat Wiedza,, 1. WDŻ w klasie trzeciej. Znam i

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWA IA DO ŻYCIA W RODZI IE DLA KLAS PIERWSZYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWA IA DO ŻYCIA W RODZI IE DLA KLAS PIERWSZYCH ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWA IA DO ŻYCIA W RODZI IE DLA KLAS PIERWSZYCH NR LEKCJI 1. 2. 3. 4. TEMAT LEKCJI TREŚCI CELE:Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien O czym będziemy Zapoznanie uczniów z 1.Wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Rozkład treści nauczania w wychowania do życia w rodzinie w klasie II gimnazjum (na podstawie programu Wędrując ku dorosłości wydawnictwa Rubikon)

Rozkład treści nauczania w wychowania do życia w rodzinie w klasie II gimnazjum (na podstawie programu Wędrując ku dorosłości wydawnictwa Rubikon) Rozkład treści nauczania w wychowania do życia w rodzinie w klasie II gimnazjum (na podstawie programu Wędrując ku dorosłości wydawnictwa Rubikon) L.p. Temat Wiedza,, 1. WDŻ w drugiej klasie. O potrzebie

Bardziej szczegółowo

nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach

nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach Program nauczania WDZ klasa IV Wędrując ku dorosłości Teresy Król Program realizuje treści zawarte w sześciu działach tematycznych: 1. Rodzina. 2. Dojrzewanie. 3. Seksualność człowieka. 4. Życie jako fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 7 szkoły podstawowej

Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 7 szkoły podstawowej Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 7 szkoły podstawowej Rok szkolny 2017/2018 - nauczyciel mgr Joanna Brodowy Przygotowane na podstawie programu nauczania Wędrując ku dorosłości Teresy Król NR/ TEMAT

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku 1 Wprowadzenie do nauczania w szkole zajęć Wychowanie do życia w rodzinie stawia przed nauczycielem ważne cele edukacyjne:

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny. 2) spotkania, prelekcje, wykłady z policjantami, strażnikami miejskimi, ratownikami medycznymi, kombatantami, ekologami, psychologami itp.; 3) udział w konkursach, których zakres jest zbieżny z problematyką

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. II etap edukacyjny: klasy IV-VIII

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. II etap edukacyjny: klasy IV-VIII PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE II etap edukacyjny: klasy IV-VIII Indywidualna i społeczna wartość rodziny, zarówno w swej strukturze, jak i podejmowanych funkcjach, czyni

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej

Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej 1. U progu dorosłości. Co to znaczy być osobą dorosłą. Dorosłość a dojrzałość. Kryteria dojrzałości. Dojrzałość w aspekcie płciowym,

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie - 4 zadania. Tematyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS I III GIMNAZJUM. Bliżej dorosłości

PROGRAM WŁASNY WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS I III GIMNAZJUM. Bliżej dorosłości PROGRAM WŁASNY WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS I III GIMNAZJUM Bliżej dorosłości Agata Kurowska-Kacprzak nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Łukowie WSTĘP Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie zostały

Bardziej szczegółowo

Porównanie poprzedniej i obecnej podstawy programowej

Porównanie poprzedniej i obecnej podstawy programowej Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach Marianna Kłyk konsultant ds. wychowania Pracownia Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Porównanie poprzedniej i obecnej podstawy programowej WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach

nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie klasa VII Zgodnie z rozporządzeniem MEN część zajęć (po 5 godzin w każdej klasie) została zaplanowana z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Podział na grupy jednopłciowe

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie do życia w rodzinie WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA I, II, III GIMNAZJUM Ewa Baran Treści Specyfika przedmiotu. Podstawa programowa przedmiotu zakres treści. Sposób organizacji i tematyki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w Gimnazjum nr 54 w Warszawie KLASA I

Realizacja zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w Gimnazjum nr 54 w Warszawie KLASA I Realizacja zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w Gimnazjum nr 54 w Warszawie na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas I-III gimnazjum Małgorzata Gąsiorowska-Pauch Pelplin, wrzesień 2015 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania WDŻ w szkole ponadgimnazjalnej

Treści nauczania WDŻ w szkole ponadgimnazjalnej Treści nauczania WDŻ w szkole ponadgimnazjalnej człowiek i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, rozwój psychoseksualny w kolejnych fazach życia, odpowiedzialność w przeżywaniu własnej płciowości

Bardziej szczegółowo

Józef Augustyn SJ INTEGRACJA SEKSUALNA PRZEWODNIK. w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności

Józef Augustyn SJ INTEGRACJA SEKSUALNA PRZEWODNIK. w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności Józef Augustyn SJ INTEGRACJA SEKSUALNA PRZEWODNIK w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności Wydawnictwo WAM Kraków 2009 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 ROZDZIAŁ I ROZWÓJ SEKSUALNY W OKRESIE DZIECIŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II Miłość i seksualność I c:~łc)1ftiie!it 11. Od Autorów 9

Spis treści. II Miłość i seksualność I c:~łc)1ftiie!it 11. Od Autorów 9 Spis treści Od Autorów 9 I c:~łc)1ftiie!it 11 1. Kim jestem? 12 1.1. Konieczność czy wolność? 13 1.2. Samotność czy wspólnota? 17 1.3. Sprawa płci 18 2. Rozwój człowieka 21 2.1. Na czym polega rozwój człowieka

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 4 szkoły podstawowej

Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 4 szkoły podstawowej Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 4 szkoły podstawowej Rok szkolny 2017/2018 - nauczyciel mgr Joanna Brodowy Przygotowane na podstawie programu nauczania Wędrując ku dorosłości Teresy Król NR / TEMAT

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum Autor mgr Marianna Cąkała SPIS TREŚCI Wstęp Program a siatka godzin Treści programowe 1. Relacje w rodzinie- rodzice, rodzeństwo. Konflikty

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLASY I Oparty na programie Wędrując ku dorosłości ROK SZKOLNY 2015/ GODZIN ROCZNIE

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLASY I Oparty na programie Wędrując ku dorosłości ROK SZKOLNY 2015/ GODZIN ROCZNIE ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLASY I Oparty na programie Wędrując ku dorosłości ROK SZKOLNY 01/016 1 GODZIN ROCZNIE Mirela Swoboda NR KOLEJNY LEKCJI TEMAT PODSTAWA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie Małgorzata Sitarska, Bożena Strzemieczna Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas I-III gimnazjum SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 II. Podstawa Programowa przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie...

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa

Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autor: Rafał Lew-Starowicz, Tomasz Kulasa Zawarta w podstawie programowej wiedza natury biologicznej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Rozkład materiału - Wędrując ku dorosłości - numer w wykazie 705/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Rozkład materiału - Wędrując ku dorosłości - numer w wykazie 705/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA - numer w wykazie 705/2014 Klasa V O rodzinie i nie tylko, czyli tematyka naszych spotkań. Tworzymy wspólnotę, czyli o funkcji prokreacyjnej oraz ekonomicznej rodziny. Jak budować wspólnotę

Bardziej szczegółowo

20 godz. wykład; 20 godz. - ćwiczenia

20 godz. wykład; 20 godz. - ćwiczenia I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Naturalne planowanie rodziny (I stopień) 2. Kod modułu 12-DDS39r 3. Rodzaj modułu : wykład nieobowiązkowy, ćwiczenia obowiązkowe 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Jestem odpowiedzialny. Jestem zdrowy Program profilaktyczny wczesnej seksualizacji młodzieży.

Jestem odpowiedzialny. Jestem zdrowy Program profilaktyczny wczesnej seksualizacji młodzieży. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W PŁOŃSKU Jestem odpowiedzialny. Jestem zdrowy Program profilaktyczny wczesnej seksualizacji młodzieży. Opracowała: Renata Melzacka 2015-03-01 Cel główny: Kształtowanie zachowań i nawyków

Bardziej szczegółowo

Fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka

Fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka Fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka Spis treści Cel lekcji Jak przebiega rozwój człowieka Faza rozwoju płodowego Faza narodzin Faza niemowlęca Faza wczesnodziecięca Faza zabawy Wczesny okres szkolny

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Wychowanie do życia w rodzinie Nowa podstawa programowa Cele kształcenia wymagania ogólne I. Ukazywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I. Cele dydaktyczne programowy

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I. Cele dydaktyczne programowy I. Dział organizacyjny PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 206/207 KLASA I Dział Jednostka tematyczna Ilość Cele dydaktyczne programowy godzin

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Klasa V 1 Podstawa programowa p. 1 [PP-1] Temat: O rodzinie i nie tylko, czyli tematyka naszych spotkań cele zajęć wychowanie do życia w rodzinie (WdŻwR) w nauczaniu szkolnym, treści, które będą przedmiotem

Bardziej szczegółowo

niektóre pytania, na które Czytelnik będzie mógł znaleźć odpowiedź w trakcie lektury książki 7 Wstęp 9

niektóre pytania, na które Czytelnik będzie mógł znaleźć odpowiedź w trakcie lektury książki 7 Wstęp 9 Spis treści niektóre pytania, na które Czytelnik będzie mógł znaleźć odpowiedź w trakcie lektury książki 7 Wstęp 9 Rozdział 1 Na czym opiera się nauczanie Kościoła o seksualności? 13 Wyjaśniać prosto jak

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRELEKCJI, SZKOLEŃ i WARSZTATÓW dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców

OFERTA PRELEKCJI, SZKOLEŃ i WARSZTATÓW dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców OFERTA PRELEKCJI, SZKOLEŃ i WARSZTATÓW dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę zajęć z edukacji seksualnej

Bardziej szczegółowo

Na lekcjach WdŻ będą prezentowane zagadnienia nt.:

Na lekcjach WdŻ będą prezentowane zagadnienia nt.: Na lekcjach WdŻ będą prezentowane zagadnienia nt.: zmian fizycznych zachodzących w organizmie nastolatka i nastolatki, o zmianach natury psychicznej, emocjonalnej i społecznej, a także o problemach i niepokojach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY I. Dobre komunikowanie się 1. Podstawowe zasady dobrej komunikacji Poznanie zasad dobrej komunikacji:

Bardziej szczegółowo

Młodzież i nauczyciele o wychowaniu do życia w rodzinie

Młodzież i nauczyciele o wychowaniu do życia w rodzinie Młodzież i nauczyciele o wychowaniu do życia w rodzinie dr Szymon Czarnik Raport z badao Kraków 2012 Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży Edukacja seksualna, ale która? Slajd nr 1 27 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI VI LO IM. T. REYTANA W WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI VI LO IM. T. REYTANA W WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI VI LO IM. T. REYTANA W WARSZAWIE Profilaktyka w szerszym rozumieniu, a więc wyprzedzająca problem a nie będąca jego konsekwencją, jest promocją zdrowego stylu życia oraz budowaniem

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie w roku szkolnym 2011/12 PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie w roku szkolnym 2011/12 PODEJMOWANE DZIAŁANIA Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie w roku szkolnym 2011/12 PODEJMOWANE DZIAŁANIA CELE ZAJĘĆ TERMINY, OSOBY, KLASY UWAGI Prelekcja dla rodziców uczniów klas I, II i III - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Opinie dyrektorów szkół dotyczące Ramowego Programu Wychowania do Życia w Rodzinie Miasta Białegostoku

Opinie dyrektorów szkół dotyczące Ramowego Programu Wychowania do Życia w Rodzinie Miasta Białegostoku Opinie dyrektorów szkół dotyczące Ramowego Programu Wychowania do Życia w Rodzinie Miasta Białegostoku i realizacji zajęć z wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2014/2015 Departament Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. WSTĘP Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Bądź sobą

Program profilaktyczny. Bądź sobą Program profilaktyczny Bądź sobą przeznaczony dla klas IV VI Program opracowała: Monika Wandas-Wasieńko Cele programu: 1.Wzmocnienie więzi koleżeńskiej i grupowej. 2.Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY GIMNAZJUM NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja o Prawach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Seksualność w służbie miłości. Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL

Seksualność w służbie miłości. Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL Seksualność w służbie miłości Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL Bibliografia: Spis treści Człowiek to ktoś, kto kocha (Biblia, teologia, filozofia personalizmu, etyka, psychologia, familiologia) Sposoby

Bardziej szczegółowo

Wędrując ku Dorosłości

Wędrując ku Dorosłości Wędrując ku Dorosłości Teresa Król program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej Wydawnictwo Rubikon 2017 Copyright 2017 by Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia

Bardziej szczegółowo

Wędrując ku Dorosłości

Wędrując ku Dorosłości Wędrując ku Dorosłości Teresa Król program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej Wydawnictwo Rubikon 2017 Copyright 2017 by Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Opinia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców o zajęciach wychowanie do życia w rodzinie w polskiej szkole

Załącznik 1 Opinia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców o zajęciach wychowanie do życia w rodzinie w polskiej szkole Załącznik 1 Opinia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców o zajęciach wychowanie do życia w rodzinie w polskiej szkole I. Stan za lata 1998-2008 Pragnienie założenia i realizowania dobrej oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 czerwca 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole podpisane, dnia 20 stycznia 2009 r.

Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole podpisane, dnia 20 stycznia 2009 r. 20 stycznia br. na konferencji prasowej w Warszawie zostało podpisane Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole. [Lista Sygnatariuszy oraz Manifest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 59 W WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 59 W WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 59 W WARSZAWIE WSTĘP Profilaktyka w szerokim rozumieniu jest promocją zdrowego stylu życia oraz budowaniem i rozwijaniem różnorodnych umiejętności radzenia

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna

PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna FRAGMENTY PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna realizowany w zasadniczej szkole zawodowej klasa II Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku Opracowała: mgr Małgorzata Dybka zatwierdzono- nr ZSP/SPN-1-2003/2004

Bardziej szczegółowo

Wędrując ku Dorosłości

Wędrując ku Dorosłości Wędrując ku Dorosłości Teresa Król program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej Wydawnictwo Rubikon 2017 Spis treści Wstęp 5 Wychowanie do życia w rodzinie. 9

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PUBLICZNYCH SZKÓŁ W GOŚCIESZYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PUBLICZNYCH SZKÓŁ W GOŚCIESZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PUBLICZNYCH SZKÓŁ W GOŚCIESZYNIE Opracowały: Marzenna Tomaszewska Monika Szymańska Emilia Ratajczak Głównym celem programu profilaktycznego jest: Promocja zdrowego stylu życia,

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 1. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, (dokumenty są dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja.

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja. Edukacja społeczna Edukacja ekologiczna Edukacja prorodzinna Wdrażanie ucznia do różnorodnych form samorządności: - Samorząd Uczniowski, - Samorząd Klasowy, - gazetki szkolne, - dyżury klasowe, - sekcje

Bardziej szczegółowo

Przykład rodzicielstwa

Przykład rodzicielstwa Czy prawo może funkcjonować bez oznaczenia płci? Przykład rodzicielstwa dr Małgorzata Szeroczyńska Warszawa, 5 listopada 2013 r. Mężczyzna w ciąży Kazus Thomasa Beatie Jak zarejestrować dziecko, które

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY MINISTRÓW

SPRAWOZDANIE RADY MINISTRÓW SPRAWOZDANIE RADY MINISTRÓW Z WYKONYWANIA ORAZ O SKUTKACH STOSOWANIA W ROKU 2013 USTAWY Z DNIA 7 STYCZNIA 1993 R. O PLANOWANIU RODZINY, OCHRONIE PŁODU LUDZKIEGO I WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI PRZERYWANIA

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń w Piasecznie 1. Założenia programu Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii edukacyjnej. Strategia

Bardziej szczegółowo

Wędrując ku Dorosłości

Wędrując ku Dorosłości Wędrując ku Dorosłości Teresa Król program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej Wydawnictwo Rubikon 2017 Copyright 2017 by Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC PROGRAM NAUCZANIA KU DOROSŁOŚCI. Wychowanie do życia w rodzinie SZKOŁA PODSTAWOWA

WĘDRUJĄC PROGRAM NAUCZANIA KU DOROSŁOŚCI. Wychowanie do życia w rodzinie SZKOŁA PODSTAWOWA WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI Wychowanie do życia w rodzinie PROGRAM NAUCZANIA 7 SZKOŁA PODSTAWOWA Wędrując ku Dorosłości Teresa Król program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU Wstęp Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu, nienawiści,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rola i znaczenie edukacji kadr wspomagających rodzinę Ks. dr Wiesław Matyskiewicz STUDENCI NAUK O RODZINIE ZDOBYWAJĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASY ROK SZKOLNY 2016/2017

TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASY ROK SZKOLNY 2016/2017 TEMATYKA GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASY ROK SZKOLNY 2016/2017 KLASA I - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, TECHNIKUM, ZSZ 1. Zapoznanie z przepisami prawa wewnątrzszkolnego - statut, program wychowawczy 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Nr 59 W WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Nr 59 W WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Nr 59 W WARSZAWIE WSTĘP Profilaktyka w szerokim rozumieniu jest promocją zdrowego trybu życia oraz budowaniem i rozwijaniem różnorodnych umiejętności radzenia

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - PRZEDMIOT SZKOLNY. Magdalena Kopeć

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - PRZEDMIOT SZKOLNY. Magdalena Kopeć WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - PRZEDMIOT SZKOLNY Magdalena Kopeć NAZWA Wychowanie do życia w rodzinie = WDŻwR (WDŻ) Prezentacja jest próbą udzielenia wskazówek do aktywności w szkołach naszych dzieci

Bardziej szczegółowo

V. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

V. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH V. PLAN DZAŁAŃ PROFLAKTYCZNYCH OBSZARY 1 - występowanie zjawiska wagarowania CELE -Zwiększenie motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne -Podniesienie poziomu swoje zachowanie -Wykształcanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo