Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:"

Transkrypt

1 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN... 4 AAPN01U00N32 JĘZYK ANGIELSKI W AUTOMATYCE I ROBOTYCE... 5 AAPN02U00N11 TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE... 6 ABPP04U00N11 BADANIA OPERACYJNE... 7 ABPP04U00N22 METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH I BRZEGOWYCH... 8 ABPP05UPFN21 METODY DYFRAKCYJNE... 9 ABPP05U00N12 OPTYKA I FIZYKA LASERÓW ACPP08U00N11 PODSTAWY MIERNICTWA ACPT11U00N11 TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW ACPT11U00N22 MECHANIKA ANALITYCZNA ACPT11U00N23 DYNAMIKA UKŁADÓW ELEKTROMECHANICZNYCH ACPT11U00N14 BIOMECHANIKA INśYNIERSKA ACPT19U00N11 NAPĘDY I STEROWANIA HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE ACPT19U00N22 SERWONAPĘDY MASZYN I URZĄDZEŃ A0P000AB1N11 ANATOMIA FUNKCJONOWANIA I FIZJOLOGIA NARZĄDÓW RUCHU A0P000AB1N12 ELEMENTY MODELOWANIA W BIOMECHANICE A0P000AB1N13 ELEMENTY BIOMECHANIKI NARZĄDÓW RUCHOWYCH CZŁOWIEKA A0P000AB1N21 DYNAMIKA UKŁADÓW WIELOCZŁONOWYCH A0P000AB1N22 PODSTAWY BIOMECHANIKI I BIONIKI TECHNICZNEJ A0P000AB1N23 BIOMATERIAŁY I MATERIAŁY MEDYCZNE A0P000AB1N24 APARATURA BIOMEDYCZNA A0P000AB1N31 INśYNIERIA REHABILITACJI NARZĄDÓW RUCHU A0P000AB1N33 INSTRUMENTARIUM I SPRZĘT MEDYCZNY A0P000AB1N34 WYBRANE ZAGADNIENIA BIOINśYNIERII I BIOCYBERNETYKI A0P000AB1N35 KOMPUTEROWE MODELOWANIE UKŁADU KOSTNEGO CZŁOWIEKA A0P000AB1N36 PROCESY CIEPLNE A0P000AB1N37 PROJEKTOWANIE NAPĘDÓW URZĄDZEŃ REHABILITACYJNYCH A0P000AB1N21 MODELOWANIE UKŁADÓW RUCHU ORGANIZMÓW śywych A0P000AB1N12 ALGORYTMY GENETYCZNE I PROGRAMOWANIE EWOLUCYJNE A0P000AB2N11 MODELOWANIE I SYMULACJA SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH A0P000AB2N12 KONSTRUOWANIE UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH ROBOTÓW I MASZYN A0P000AB2N11 MIERNICTWO DYNAMICZNE UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH A0P00AB2N22 NAPĘDY MANIPULATORÓW ROBOTÓW A0P000AB2N23 MECHANIKA PŁYNÓW A0P000AB2N21 NIEZAWODNOŚĆ UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH A0P000AB2N22 LOGISTYKA W SYSTEMACH WYTWÓRCZYCH A0P000AB2N33 PROJEKTOWANIE I BADANIE ROBOTÓW A0P000AB2N34 SYMULACJA POZYCJONOWANIA MANIPULATORÓW ROBOTÓW A0P000AB2N35 PROCESY NIEUSTALONE W UKŁADACH MECHATRONICZNYCH A0P000AB2N31 ANALOGIE I GRAFY A0P000AB3N11 RÓWNANIA FIZYKI MATEMATYCZNEJ A0P000AB3N12 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE A0P000AB3N13 PODSTAWY EKSPLOATACJI I DAGNOSTYKI MASZYN A0P000AB3N14 OBLICZENIA EWOLUCYJNE A0P000AB3N21 METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH A0P000AB3N22 NUMERYCZNE MODELOWANIE PÓL SPRZĘśONYCH A0P000AB3N23 NUMERYCZNE MODELE UKŁADÓW BIOLOGICZNYCH A0P000AB3N31 METODA ELEMENTÓW BRZEGOWYCH A0P000AB3N32 MODELOWANIE PRZYBLIśONE A0P000AB3N33 ANALIZA MODALNA A0P000AB3N34 MODELOWANIE PROCESÓW CIEPLNYCH A0P000AB3N35 SYSTEMY KOMPUTEROWE OBLICZEŃ INśYNIERSKICH A0P000AB3N11 OPTYMALIZACJA PROCESÓW I UKŁADÓW DYNAMICZNYCH A0P000AB3N22 MODELOWANIE KOMPUTEROWE UKŁADÓW I PROCESÓW A0P000AB4N11 WYBRANE ZAGADNIENIA OBRÓBKI UBYTKOWEJ A0P000AB4N12 PROCESY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH I ICH AUTOMATYZACJA A0P000AB4N21 TWORZYWA SZTUCZNE I ICH WŁASNOŚCI A0P000AB4N22 KINEMATYKA I DYNAMIKA MASZYN TECHNOLOGICZNYCH A0P000AB4N23 MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH A0P000AB4N31 NAPĘDY MASZYN TECHNOLOGICZNYCH A0P000AB4N22 DIAGNOSTYKA I AUTOMATYCZNY NADZÓR W WYTWARZANIU A0P000AB4D33 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAD/CAM A0P000AB4N34 PODSTAWY PROJEKTOWANIA MASZYN, NARZĘDZI I PRZYRZĄDÓW TECHNOLOGICZNYCH... 66

2 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 2 A0P000AB4N15 METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W WYTWARZANIU A0P000AB4N31 WYBRANE ZAGADNIENIA METODOLOGII BADAŃ A0P000AB5N11 ZAAWANSOWANE SYSTEMY CAD A0P000AB5N12 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE A0P000AB5N13 MATEMATYCZNA TEORIA SYGNAŁÓW A0P000AB5N21 METODOLOGIA PROJEKTOWANIA (1) A0P000AB5N22 ZINTEGROWANE SYSTEMY CAD/CAM A0P000AB5N23 METODY DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ (1) A0P000AB5N31 METODOLOGIA PROJEKTOWANIA (2) A0P000AB5N32 METODY DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ (2) A0P000AB5N33 PODSTAWY NIEZAWODNOŚCI I EKSPLOATACJI MASZYN A0P000AB5N34 KONSTRUOWANIE ROBOTÓW I URZĄDZEŃ AUTOMATYKI A0P000AB5N21 PROJEKTOWANIE WSPÓŁBIEśNE A0P000AB5N12 POZYSKIWANIE WIEDZY A0P000AC1N11 PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW INśYNIERSKICH A0P0000AC1N12 TECHNOLOGIA OBRÓBKI CIEPLNEJ I WARSTW POWIERZCHNIOWYCH A0P000AC1N21 TECHNOLOGIA OBRÓBKI PLASTYCZNEJ A0P000AC1N12 PODSTAWY KONSTRUKCJI I WYTWARZANIA NARZĘDZI I OPRZYRZĄDOWANIA TECHNOLOGICZNEGO A0P000AC1N23 ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH A0P000AC1N31 ZASADY DOBORU MATERIAŁÓW NA NARZĘDZIA A0P000AC1N32 ZASADY KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ DO TECHNOLOGII PROCESÓW MATERIAŁOWYCH A0P000AC1N33 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE TECHNOLOGII PROCESÓW MATERIAŁOWYCH A0P000AC1N34 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA TECHNOLOGII PROCESÓW MATERIAŁOWYCH 89 A0P000AC1N21 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNOLOGIACH PROCESÓW A0P000AC2N11 METALURGIA STOPÓW ODLEWNICZYCH A0P000AC2N12 TECHNOLOGIA FORMY OLDEWNICZEJ A0P000AC2N13 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA ODLEWNI A0P000AC2N22 METALURGIA STOPÓW ODLEWNICZYCH A0P000AC2N23 ROBOTYZACJA GNIAZD I LINII ODLEWNICZYCH A0P000AC2N31 STEROWANIE I KONTROLA PRODUKCJIODLEWNICZEJ A0P000AC2N32 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW TOPIENIA METALI I STOPÓW A0P000AC2N33 AUTOMATYZACJA I HERMETYZACJA TRANSPORTU W ODLEWNI A0P000AC2N34 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW ODLEWNICZYCH A0P000AC2N21 NOWOCZESNE ZAGADNIENIA ODLEWNICTWA A0P000AC3N11 URZĄDZENIA I OSPRZĘT SPAWALNICZY A0P000AC3N12 PODSTAWY TECHNOLOGII SPAWALNICZYCH A0P000AC3N13 MATERIAŁY INśYNIERSKIE A0P000AC3N21 URZĄDZENIA I OSPRZĘT SPAWALNICZY A0P000AC3N22 PODSTAWY TECHNOLOGII SPAWALNICZYCH A0P000AC3N23 METALURGIA PROCESÓW SPAWALNICZYCH A0P000AC3N31 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI SPAWANYCH ZGRZEWANYCH I LUTOWANYCH. 107 A0P000AC3N32 KONTROLA I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI W SPAWALNICTWIE A0P000AC3N13 PROJEKTOWANIE PRODUKCJI SPAWALNICZEJ A0P000AC3N34 MECHANIZACJA, AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PRODUKCJI SPAWALNICZEJ110 A0P000AC3N031 MODELOWANIE I SYMULACJA KOMPUTEROWA PROCESÓW SPAWALNICZYCH A0P000AC3N22 KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA I NEGOCJACJE W TECHNICE A0P000AC4N11 PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH A0P000AC4N12 ZAAWANSOWANE SYSTEMY CAD/CAM A0P000AC4N21 PROGRAMOWANIE ROBOTÓW A0P000AC4N22 ROBOTYZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH A0P000AC4N23 PROJEKTOWANIE NARZĘDZI I OPRZYRZĄDOWANIA A0P000AC4N31 MODELOWANIE I SYMULACJA WYTWARZANIA A0P000AC4N32 PROJEKTOWANIE ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW WYTWÓRCZYCH A0P000AC4N33 PLANOWANIE I STEROWANIE PRODUKCJĄ W SYSTEMACH ZAUTOMATYZOWANYCH A0P000AC4N11 KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE WYTWARZANIE A0P000AC4N21 KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE WYTWARZANIE A0P000AC5N11 PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW INśYNIERSKICH A0P000AC5N12 PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU BADAŃ I CERTYFIKACJI A0P000AC5N13 ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYTWARZANIEM A0P000AC5N21 AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA TECHNOLOGII PROCESÓW MATERIAŁOWYCH A0P000AC5N22 DOKUMENTACJA SYSTEMU JAKOŚCI A0P000AC5N23 ZARZĄDZANIE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI I CZYSTSZA PRODUKCJA A0P000AC5N31 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

3 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 3 A0P000AC5N32 PODSTAWY KONSTRUKCJI I WYTWARZANIA NARZĘDZI I OPRZYRZĄDOWANIA TECHNOLOGICZNEGO A0P000AC5N33 ZASADY KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ DO TECHNOLOGII PROCESÓW MATERIAŁOWYCH A0P000AC5N34 METODY BADAŃ JAKOŚCI I AUDITING A0P000AC5N35 TECHNIKI MENEDśERSKIE I ZARZĄDZANIE ZMIANAMI A0P000AC5N36 ZINTEGROWANE MATERIAŁOWE PROCESY TECHNOLOGICZNE A0P000AC5N11 KOSZTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I EKONOMIKA PRODUKCJI A0P000AC5N22 SYSTEMY DORADCZE W ZARZĄDZANIU I TECHNOLOGIACH PROCESÓW MATERIAŁOWYCH

4 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 4 AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN Specjalność: CAŁY ROK Kod/nr AAPN01U00N11 Semestr: I Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym, pozwalająca na formułowanie wypowiedzi na dany temat oraz stosowania podstawowych struktur gramatycznych. Maszynoznawstwo, biomechanika inŝynierska, podstawy nauki o materiałach, biomateriały, technologia maszyn, spawalnictwo, odlewnictwo. Prowadzący przedmiot: dr inŝ. J. Madejski Wykład: dr inŝ. J. Madejski, dr inŝ. A. Zarychta, dr inŝ. Anna Timofiejczuk, dr inŝ. Jan Jezierski, dr inŝ. Witold Beluch, dr inŝ. Wacław Kuś, dr inŝ. Grzegorz Wszołek Laboratorium: ZałoŜenia i cele przedmiotu: Zaprezentowanie w języku angielskim pojęć, prawidłowości i systematyzowanie wiedzy z zakresu doboru materiałów inŝynierskich, kształcenie metod rozwiązywania zadań problemowych z zakresu projektowania, poznanie wybranych praktycznych zastosowań materiałów inŝynierskich w: elektronice, biomedycynie, automatyce i robotyce, przemyśle samochodowym i okrętowym, chemicznym oraz lotniczym, technologii maszyn, odlewnictwie, spawalnictwie, kształcenie umiejętności wyszukiwania źródeł słownictwa technicznego, rozwijanie i ćwiczenie umiejętności tłumaczenia tekstów technicznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Treści programowe: Omówienie terminologii i analiza tekstów z zakresu następujących dziedzin: Hazards in the workshop, Workshop environment, The properties of engineering materials, Chemical stability, Fatigue resistance, Machinability, Toughness, Metals and alloys, Microstructure, Ferrous metals, Steel, Aluminium and its alloys, Copper and its alloys, Bearing metals, Miscellaneous important metals and alloys, Forms of supply, Casting, Rolling, Extrusion, Drawing and forging, Nonmetallic materials, Joining of metals, Soft soldering, Hard soldering, Welding, adhesives, Heat treatment of plain carbon steels, Hardening, Tempering, Annealing, Normalizing, Furnaces used in heat treatment, Measuring the temperature, Atmospheric Corrosion and Protective Measures. Measurement - Accuracy of Determination, Measurement of Angles, Marking Out; Benchwork and Fitting Typical Powered Hand Tools; Cutting Tools Requirements of a Cutting Tool, Cutting Conditions, Cutting Tool Materials, Cutting Speeds, Cutting Fluids, Safety Issues; Drilling Machines, Drills, and Reamers Types of Drill, Drilling Practice, Drilling Machines, Reaming; Centre Lathe Work Parts of a Lathe, Work-Holding Methods, Using the Lathe, Screw Cutting on a Lathe; Plastics Shaping of Plastics, Adhesives, Machining Plastics. Treści/tematy: Język angielski w automatyce i robotyce. Metody dydaktyczne: Wykład, pokaz informacyjny i multimedialny, dyskusja pod kierunkiem prowadzącego. Ćw./L./P./Sem.: kolokwium zaliczeniowe. 1. J.V. Courtney - Workshop Processes and Materials. Level I, Van Nostrand Reinhold Company, New York, General Engeneering. English for Academic Purposes series. CM and D Johnson. Prentice Hall Europe Pons-Angielski w technice. LektorKlett Marek Flakiewicz, Jolanta Kiermasz, Maria Kingsford-Golinowska: Car maintanenace: Zbiór specjalistycznych tekstów technicznych w języku angielskim. Politechnika Śląska nr 1424, Gliwice Piotr Domański: English in science and technology: wybór tekstów terminów i zwrotów angielskich z nauk ścisłych i przyrodniczych. WNT, Warszawa Piotr Domański: English in science and technology: wybór terminów i zwrotów angielskich z nauk ścisłych. WNT Warszawa Skrzyńska M. i inni.: Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, Wyd. WNT Warszawa Liczba pkt ECTS: 1 9

5 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 5 AAPN01U00N32 JĘZYK ANGIELSKI W AUTOMATYCE I ROBOTYCE Nazwa przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI W AUTOMATYCE I ROBOTYCE Specjalność: CAŁY ROK Kod/nr AAPN01U00N32 Semestr: III Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym, pozwalająca na formułowanie wypowiedzi na dany temat oraz stosowania podstawowych struktur gramatycznych. Automatyka, robotyka, biomechanika inŝynierska, podstawy nauki o materiałach, biomateriały, technologia maszyn, spawalnictwo, odlewnictwo. Prowadzący przedmiot: dr inŝ. J. Madejski Wykład: dr inŝ. J. Madejski, dr inŝ. A. Zarychta, dr inŝ. Anna Timofiejczuk, dr inŝ. Jan Jezierski, dr inŝ. Jarosław Kaczmarczyk, dr inŝ. Wacław Kuś, dr inŝ. Grzegorz Wszołek Laboratorium: ZałoŜenia i cele przedmiotu: Zaprezentowanie w języku angielskim pojęć, prawidłowości i systematyzowanie wiedzy z zakresu doboru materiałów inŝynierskich, kształcenie metod rozwiązywania zadań problemowych z zakresu projektowania, poznanie wybranych praktycznych zastosowań materiałów inŝynierskich w: elektronice, biomedycynie, automatyce i robotyce, przemyśle samochodowym i okrętowym, chemicznym oraz lotniczym, technologii maszyn, odlewnictwie, spawalnictwie, kształcenie umiejętności wyszukiwania źródeł słownictwa technicznego, rozwijanie i ćwiczenie umiejętności tłumaczenia tekstów technicznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Treści programowe: Omówienie terminologii i analiza tekstów z zakresu następujących dziedzin: Hazards in the workshop, Workshop environment, The properties of engineering materials, Chemical stability, Fatigue resistance, Machinability, Toughness, Metals and alloys, Microstructure, Ferrous metals, Steel, Aluminium and its alloys, Copper and its alloys, Bearing metals, Miscellaneous important metals and alloys, Forms of supply, Casting, Rolling, Extrusion, Drawing and forging, Nonmetallic materials, Joining of metals, Soft soldering, Hard soldering, Welding, adhesives, Heat treatment of plain carbon steels, Hardening, Tempering, Annealing, Normalizing, Furnaces used in heat treatment, Measuring the temperature, Atmospheric Corrosion and Protective Measures. Measurement - Accuracy of Determination, Measurement of Angles, Marking Out; Benchwork and Fitting Typical Powered Hand Tools; Cutting Tools Requirements of a Cutting Tool, Cutting Conditions, Cutting Tool Materials, Cutting Speeds, Cutting Fluids, Safety Issues; Drilling Machines, Drills, and Reamers Types of Drill, Drilling Practice, Drilling Machines, Reaming; Centre Lathe Work Parts of a Lathe, Work-Holding Methods, Using the Lathe, Screw Cutting on a Lathe; Plastics Shaping of Plastics, Adhesives, Machining Plastics. Treści/tematy: Język angielski w automatyce i robotyce. Metody dydaktyczne: Wykład, pokaz informacyjny i multimedialny, dyskusja pod kierunkiem prowadzącego. Ćw./L./P./Sem.: kolokwium zaliczeniowe. 1. J.V. Courtney - Workshop Processes and Materials. Level I, Van Nostrand Reinhold Company, New York, General Engeneering. English for Academic Purposes series. CM and D Johnson. Prentice Hall Europe Pons-Angielski w technice. LektorKlett Marek Flakiewicz, Jolanta Kiermasz, Maria Kingsford-Golinowska: Car maintanenace: Zbiór specjalistycznych tekstów technicznych w języku angielskim. Politechnika Śląska nr 1424, Gliwice Piotr Domański: English in science and technology: wybór tekstów terminów i zwrotów angielskich z nauk ścisłych i przyrodniczych. WNT, Warszawa Piotr Domański: English in science and technology: wybór terminów i zwrotów angielskich z nauk ścisłych. WNT Warszawa Skrzyńska M. i inni.: Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, Wyd. WNT Warszawa Liczba pkt ECTS: 1 9

6 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 6 AAPN02U00N11 TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE Kod/nr AAPN02U00N11 Specjalność: CAŁY ROK Semestr: I Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Ekologia i zarządzanie środowiskiem. Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inŝ. Ryszard Nowosielski. Wykład: Laboratorium: dr inŝ. Aneta Kania, dr inŝ. Monika Spilka, dr inŝ. Wirginia Pilarczyk 7 ZałoŜenia i cele przedmiotu: Kształtowanie pojęć, poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy z zakresu ekologii. Treści programowe: Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony zasobów naturalnych i ekologii człowieka. Wiadomości odnośnie procesów zachodzących w biosferze, hydrosferze i atmosferze. Charakterystyka zanieczyszczeń naturalnych i antropogennych oraz ich oddziaływanie na środowisko. Problematyka ochrony atmosfery; rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych i pyłów, redukcja zanieczyszczeń, skutki szkodliwej emisji; gospodarka wodna i ochrona wód podziemnych i powierzchniowych; degradacja powierzchni Ziemi i rekultywacja terenów zdegradowanych; gospodarka odpadami; ochrona przed hałasem i wibracjami; ekologicznie czyste technologie i procesy produkcyjne. Wybór optymalnej technologii w aspekcie ekologicznym. Treści/tematy: Ćw./L./P./Sem. Najlepsze dostępne techniki. Rola sformalizowanych i niesformalizowanych SZŚ w doskonaleniu technologii. Analiza techniczno ekonomiczna wariantów rozwiązań proekologicznych. Wybrane materiałowe procesy technologiczne z uwzględnieniem minimalizacji oddziaływań środowiskowych. Metody dydaktyczne: Pokaz multimedialny, ćwiczenia projektowe. Ćw./L./P./Sem.: Zaliczenie na ocenę. 1. Wiątkowski S.: Ekologia ogólna, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Stefanowicz T.: Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, Wnuk Z., Wieczorek S.: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, Wyd. Uczelniane, Rzeszów, Górka K., Poskrobko B., Radecki W.: Ochrona środowiska, PWE, Warszawa, Górka K., Poskrobko B.: Ekonomika ochrony środowiska, PWE, Warszawa, Johansson A.: Czysta technologia, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWN, Warszawa, Liczba pkt ECTS: 1

7 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 7 ABPP04U00N11 BADANIA OPERACYJNE Nazwa przedmiotu: BADANIA OPERACYJNE Kod/nr ABPP04U00N11 Specjalność: CAŁY ROK Semestr: I Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Podstawy rachunku macierzowego, podstawy informatyki. Prowadzący przedmiot: dr inŝ. Jerzy Mendakiewicz Wykład: dr inŝ. Jerzy Mendakiewicz 8 Laboratorium: dr inŝ. Alicja Piasecka-Belkhayat, dr inŝ. Mirosław Dziewoński, dr inŝ. Marek Jasiński, dr inŝ. GraŜyna KałuŜa, dr inŝ. Jerzy Mendakiewicz, dr inŝ. Marek Paruch, mgr inŝ. Jolanta Poteralska, mgr inŝ. Łukasz Turchan ZałoŜenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie w problematykę optymalizacyjnego modelowania matematycznego wykorzystywanego do rozwiązywania problemów ekonomicznych. Zakres badań operacyjnych. Treści programowe: Programowanie liniowe. Przykłady standardowych zadań programowania liniowego, sformułowanie zadania programowania liniowego (funkcja celu, warunki ograniczające, warunki brzegowe). Metoda geometryczna przykłady rozwiązań. Metoda Simplex (postać standardowa problemu optymalizacji, kryterium optymalności, tablice simpleksowe, metoda obliczeń). Optymalizacja liniowa całkowitoliczbowa (wprowadzenie warunków całkowitoliczbowych, podział problemu na kolejne zadania, porządkowanie listy zadań, wybór rozwiązania optymalnego). Zagadnienie transportowe (sformułowanie zadania, metody poszukiwania pierwszego rozwiązania bazowego, kolejne iteracje, rozwiązanie optymalne). Treści/tematy: Ćw./L./P./Sem. Metoda geometryczna. Metoda Simplex. Optymalizacja liniowa całkowitoliczbowa Zagadnienie transportowe zbilansowane. Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, laboratorium komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania Badania operacyjne z komputerem i innych. 1. Wykład: Zaliczenie - kolokwium pisemne. 2. Ćw./L./P./Sem.: Zaliczenie na ocenę. 3. E. Majchrzak. M. Dziewoński, M. Jasiński, G. KałuŜa, J. Mendakiewicz, M. Paruch, A. Piasecka-Belkhayat, Badania operacyjne. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice T. Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Z. Jędrzejczyk, J. Skrzypek, K. Kukuła, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa K. Manteuffel, S. Seiffart, Wstęp do algebry liniowej i programowania liniowego, PWN, Warszawa, D. Gale, Teoria linowych modeli ekonomicznych, PWN, Warszawa, H. Steinhaus, Elementy nowoczesnej matematyki dla inŝynierów, PWN, Warszawa Wrocław, F.S. Hiller, G.J. Lieberman, Introduction to Operations Research, New York: McGraw-Hill, Liczba pkt ECTS: 3 10

8 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 8 ABPP04U00N22 METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH I BRZEGOWYCH Nazwa przedmiotu: METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH I BRZEGOWYCH Specjalność: CAŁY ROK Kod/nr ABPP04U00N22 Semestr: II Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: matematyka, mechanika, wytrzymałość materiałów, podstawy informatyki, metody numeryczne Prowadzący przedmiot: dr Mirosław Habarta Wykład: dr Mirosław Habarta 5 Laboratorium: dr inŝ. Witold Beluch, dr Mirosław Habarta 9 ZałoŜenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zagadnieniami modelowania komputerowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz metody elementów brzegowych. Treści programowe: Omawiane są zastosowania metod elementów brzegowych oraz skończonych w analizie. Rozpatrywane są zagadnienia ustalonego przepływu ciepła oraz analiza ram, kratownic, tarcz. W ramach wykładu omawiana jest metoda reszt waŝonych oraz teoretyczne podstawy metody elementów skończonych oraz metody elementów brzegowych Treści/tematy: Ćw./L./P./Sem. Analizy 2D dla przepływu ciepła z uŝyciem MEB. Optymalizacja rozłoŝenia otworów chłodzących z uŝyciem oprogramowania MEB. Analizy 2D dla przepływu ciepła z uŝyciem MES. Optymalizacja rozłoŝenia otworów chłodzących z uŝyciem oprogramowania MES. Porównanie analiz MEB i MES. Analizy statyczne belek i ram z uŝyciem MES. Analizy statyczne elementów płaskich z uŝyciem MES. Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, symulacji komputerowych, laboratorium komputerowe, oprogramowanie MEB oraz MES 1. Wykład: Kolokwium, pisemny. 2. Ćw./L./P./Sem.: zaliczenie laboratoriów. 1. Chandrupatla T.R., Belegundu A.D., Introduction to Finite Elements in Engineering, Prentice-Hall Inc. New Jersey, Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Rakowski G., Kacprzyk Z., Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wydanie 2, Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method, Vol. 1-2, Butterworth, Oxford Liczba pkt ECTS: 2

9 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 9 ABPP05UPFN21 METODY DYFRAKCYJNE Nazwa przedmiotu: METODY DYFRAKCYJNE Kod/nr ABPP05UPFN21 Specjalność: AC5 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PROCESAMI MATERIAŁOWYMI Semestr: II Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Podstawy fizyki, chemii, nauki o materiałach Prowadzący przedmiot: dr inŝ. M. Pawlyta Wykład: Laboratorium: dr inŝ. J. Mazurkiewicz, dr inŝ. G.Matula, dr inŝ. M. Pawlyta, dr inŝ. M. Bonek 9 dr inŝ. M. Pawlyta 8 ZałoŜenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami dyfrakcyjnymi stosowanymi w badaniach materiałów inŝynierskich, metodami ich interpretacji oraz praktycznymi moŝliwościami ich wykorzystania. Ponadto zapoznanie z podstawami krystalografii i fizyki ciała stałego, transmisyjnej mikroskopii elektronowej i rentgenowskiej analizy strukturalnej. Treści programowe Przedmiot obejmuje kształcenie w zakresie metod analizy krystalograficznej stosowanej w mikroskopii elektronowej i rentgenografii strukturalnej. Obejmuje swoim zakresem takie zagadnienia jak: sieć krystaliczna, sieć przestrzenna, sieć odwrotna, układy krystalograficzne, wskaźnikowanie punktów, kierunków i płaszczyzn w przestrzeni krystalograficznej, zasady projekcji sferycznej i stereograficznej, operacje na siatce Wulfa, symetria w morfologii kryształów, klasyfikacja ciał krystalicznych, typy struktur, budowa transmisyjnego mikroskopu elektronowego, preparatyka w transmisyjnej mikroskopii elektronowej, zasady tworzenia dyfrakcji elektronowej, prawa dyfrakcji, podstawowe rodzaje dyfraktogramów elektronowych i zasady ich rozwiązywania Treści/tematy: Przygotowanie repliki węglowej ekstrakcyjnej do badań dyfrakcyjnych w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Badania dyfrakcyjne w transmisyjnym mikroskopie elektronowym materoałów polikrystalicznych. Badania dyfrakcyjne w transmisyjnym mikroskopie elektronowym materiałów monokrystalicznych i amorficznych. Badania dyfrakcyjne na dyfraktometrze rentgenowskim. Badania tekstury materiałów krystalicznych i pomiar wielkości krystalitów materiałów amorficznych. Wskaźnikowanie punktów, kierunków i płaszczyzn krystalograficznych w układzie krystalograficznym regularnym i heksagonalnym. Zasada rachunku pasowego i sieci odwrotnej oraz poslugiwanie się projekcją stereograficzną i siatką wulfa. Rozwiązywanie dyfraktogramów elektronowych materiałów polikrystalicznych uzyskanych w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Rozwiązywanie dyfraktogramów elektronowych materiałów monokrystalicznych i amorficznych w transmisyjnymmikroskopie elektronowym.metody dokładnego wyznaczania orientacji materiału monokrystalicznego w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Rozwiązywanie dyfraktogramów rentgenowskich. Metody dydaktyczne: przekaz audiowizualny, praca własna studenta z ksiąŝką, samodzielne wykonywanie prac laboratoryjnych i badawczych w laboratorium, gry dyskusyjne, demonstracje, dyskusja. Ćw./L./P./Sem.: Zaliczenie na ocenę. 1. Dobrzański L.A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inŝynierskie z podstawami projektowania materiałowego, WNT, Warszawa Dobrzański L.A.: Hajduczek E.: Mikroskopia świetlna i elektronowa, WNT, Warszawa, Barbacki A.: Metody analizy krystalograficznej w mikroskopii elektronowej, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1998 Liczba pkt ECTS: 1

10 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 10 ABPP05U00N12 OPTYKA I FIZYKA LASERÓW Nazwa przedmiotu: OPTYKA I FIZYKA LASERÓW Kod/nr ABPP05U00N12 Specjalność: CAŁY ROK Semestr: I Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Znajomość podstaw fizyki. Prowadzący przedmiot: dr inŝ. Aleksander Lisiecki Wykład: dr inŝ. Aleksander Lisiecki, 8 Laboratorium: dr inŝ. Aleksander Lisiecki, dr inŝ. Damian Janicki 10 ZałoŜenia i cele przedmiotu: Zapewnić studentom wiedzę o budowie i zasadach działania urządzeń laserowych oraz o ich zastosowaniach przemysłowych. Treści programowe: Elementarny opis działania lasera. Absorpcja i emisja spontaniczna oraz wymuszona. Akcja laserowa oraz warunki zaistnienia akcji laserowej. Równanie bilansu: układ trójpoziomowy i czteropoziomowy. Wzmacniacze laserowe. Własności światła laserowego. Wiązki gaussowskie i rezonatory optyczne. Rezonatory stabilne i niestabilne. Rola rezonatora w kształtowaniu wiązki. Wzbudzenie jedno i wielomodowe. Wiązka gaussowska i rezonator. Rezonator konfokalny. Mod gaussowski w układzie optyczny. Mody poprzeczne wyŝszych rzędów. Rozkłady mocy w przekroju poprzecznym (TEM) Częstości rezonansowe. Propagacja wiązki gaussowskiej w układzie optycznym. Charakterystyka róŝnych rodzajów laserów: lasery gazowe atomowe i molekularne, lasery na ciele stałym, lasery półprzewodnikowe oraz inne typy laserów. Detektory promieniowania laserowego. Zastosowanie laserów. Treści/tematy: Ćw./L./P./Sem. 1. Budowa i działanie lasera diodowego duŝej mocy, 2. Wyznaczanie charakterystyki mocy lasera HPDL ROFIN DL 020, 3. Wyznaczanie współczynników pochłaniania promieniowania laserowego przez tworzywa termoplastyczne, 4. Wyznaczanie kształtu i wymiarów ogniska wiązki lasera HPDL ROFIN DL 020 w funkcji długości ogniskowej, 5. Wyznaczanie współczynników odbicia promieniowania laserowego od powierzchni róŝnych materiałów konstrukcyjnych, 6. Zastosowanie wiązki lasera HPDL ROFIN DL 020 w procesach technologicznych (obróbki powierzchniowej, napawania, spawania). Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, ćwiczenia laboratoryjne na podstawie instrukcji (skrypt). 1. Wykład Kolokwium pisemne z wykładu. 2. Ćw./L./P./Sem. Sprawozdania z laboratorium. 1. Dubi A.: Zastosowanie laserów. WNT, Warszawa 1991, 2. Kujawski A., Szczepański P.: Lasery - podstawy fizyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, 3. Wesołowski Z.: Fizyka laserów, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1999, 4. Banasik M., Dworak J.: Spawanie i cięcie laserowe. Kurs Aktualizacji Wiedzy Europejskiego InŜyniera Spawalnika. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, 1999 r, 5. Shimoda K.: Wstęp do fizyki laserów, WNT, Warszawa 1993, 6. Mroziewicz B., Bugajski M., Nakwaski W.: Lasery półprzewodnikowe. PWN, Warszawa 1985, 7. Kaczmarek F.: Podstawy działania laserów. WNT, Warszawa 1983, 8. Migliore L.: Laser Materials Processing. Marcel Dekker, Inc. New York1996, 9. Karłow N.W.: Wykłady z fizyki laserów. WNT Warszawa Beдeнов А., Гладуш Г.: Физические процессы при лазерной обработке материалов. Москва Энергоатомиздат 1985, 2. Emmelmann C.: Introduction to Industrial Laser Materials Processing. Rofin Sinar Laser, Hamburg 03/98, 3. Havrilla D.: Process Fundamentals of Industrial Laser Welding and Cutting. Rofin Sinar Laser 1999, 4. Steen W.M.: Laser Material Processing. Second Edition. Springer. Liczba pkt ECTS: 2

11 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 11 ACPP08U00N11 PODSTAWY MIERNICTWA Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MIERNICTWA Kod/nr ACPP08U00N11 Specjalność: CAŁY ROK Semestr: I Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Zakłada się, Ŝe przed rozpoczęciem nauki niniejszego przedmiotu student posiada przygotowanie w zakresie: fizyki, elektrotechniki i elektromechaniki, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, dynamiki układów, podstaw elektroniki. Prowadzący przedmiot: dr inŝ. Dariusz Buchczik Wykład: dr inŝ. D. Buchczik 8 Laboratorium: mgr inŝ. W. Błotnicki, dr inŝ. D. Buchczik; dr inŝ. S. Budzan;dr inŝ. T. Grychowski; dr inŝ. W. Ilewicz; dr inŝ. A. Kozyra; dr inŝ. A. Wiora; dr inŝ. J. Wiora; dr inŝ. J. śelezik ZałoŜenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć miernictwa, obiektów i metod pomiaru, wzorców, przyrządów i przetworników pomiarowych, czynności metrologicznych oraz budowy i zasad uŝytkowania najwaŝniejszej aparatury. Słuchacze winni nabyć umiejętność wykonywania pomiarów laboratoryjnych, interpretacji wyników wraz z oszacowaniem ich niepewności. Treść programowe: Prawne aspekty miar: Konwencja Metryczna, Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, Generalna Konferencja Miar, GUM. Istota pomiaru: wielkości fizyczne i wartości wielkości, pomiar, wzorzec miary, hierarchia wzorców, trasabilność, skale pomiarowe, jednostki miar i układy jednostek, jednostki podstawowe i pochodne, układ jednostek SI. Proces pomiarowy: pomiar, obiekt pomiaru, model obiektu, miara wielkości, warunki odniesienia, warunki znamionowe uŝytkowania. Wybór metody i zasady pomiaru: metoda pomiarowa, zasada pomiarowa, klasyfikacja metod pomiarowych. Błędy pomiarów, błąd bezwzględny i względny, klasyfikacja błędów wg własności statystycznych, klasyfikacja ze względu na warunki pomiaru. Dokładność przyrządów pomiarowych, błąd dopuszczalny przyrządu i sposoby jego wyraŝania, oddziaływanie przyrządu na wielkość mierzoną. Niepewność wyników pomiarów: składniki niepewności typu A i B, niepewność standardowa, złoŝona niepewność standardowa, niepewność rozszerzona, szacowanie złoŝonej niepewności standardowej przy pomiarach metodą pośrednią. Ogólna charakterystyka przyrządów pomiarowych: schemat blokowy, równanie przetwarzania, statyczne i dynamiczne charakterystyki przyrządów pomiarowych. Pomiar czasu i częstotliwości: sekunda, wzorce częstotliwości, zegar atomowy, częstościomierz i czasomierz cyfrowy, błąd zliczania, błąd dopuszczalny dla funkcji pomiaru częstotliwości i okresu. Pomiar napięcia: wzorce napięcia, zjawisko Josephsona, konstrukcja przetworników c/a i a/c, charakterystyki i błędy przetworników c/a i a/c, kryterium Nyquista, zjawisko aliasingu. Pomiar napięcia zmiennego: miary okresowego napięcia przemiennego, przetworniki napięcia zmiennego na napięcie stałe. Oscyloskopy elektroniczne: oscyloskop analogowy, oscyloskop cyfrowy, próbkowanie stroboskopowe. Pomiary składowych impedancji RLC: wzorce rezystancji, zjawisko kwantowe Halla, układy mostkowe, mostek Wheastone a, mostki prądu przemiennego, cyfrowy pomiar składowych RLC. Karty pomiarowe. Systemy pomiarowe, oprogramowanie systemów pomiarowych, środowisko LabVIEW. Treść/tematy: Ćw./L./P./Sem. Cyfrowe pomiary częstotliwości oraz parametrów RLC, Pomiarowe zastosowanie oscyloskopu, Badanie karty pomiarowej w środowisku LabVIEW, Badanie charakterystyk przetworników c/a i a/c, Badanie woltomierza z podwójnym całkowaniem, Pomiar napięcia przemiennego Metody dydaktyczne: Wykład jest prowadzony metodą tradycyjną, częściowo ilustrowany slajdami i filmami. : 1. Kolokwium pisemne. 2. Zaliczenie laboratorium na ocenę. 1. Piotrowski J.: Podstawy miernictwa, WNT, Warszawa, Marcyniuk A.: Podstawy miernictwa elektrycznego dla kierunku elektronika, skrypt Pol. Śl., Wyd. Pol. Śl., Gliwice Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, Piotrowski J., Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej, PWN, Warszawa, Piotrowski J. (red.): Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego, WNT, Warszawa, Liczba pkt ECTS: 3 10

12 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 12 ACPT11U00N11 TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW Nazwa przedmiotu: TEORIA MASZYN I MECHANIZMÓW Kod/nr ACPT11U00N11 Specjalność: CAŁY ROK Semestr: I Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: fizyka, mechanika, elementy matematyki, podstawy automatyki i robotyki, technologia maszyn Prowadzący przedmiot: dr inŝ. Sławomir śółkiewski Wykład: dr inŝ. Sławomir śółkiewski 8 Laboratorium: dr inŝ. Sławomir śółkiewski 10 ZałoŜenia i cele przedmiotu: Wykorzystanie poznanych metod do budowy i testowania liniowych i nieliniowych modeli maszyn i mechanizmów. Umiejętność prognozowania sygnałów wyjściowych w modelach mechanizmów Treści programowe: Podstawowe pojęcia teorii maszyn i mechanizmów. Analiza strukturalna mechanizmów płaskich i przestrzennych, podstawowe obiekty, modele i elementy mechanizmów, pary kinematyczne. Statyczne modele liniowe mechanizmów. Analiza kinematyczna i dynamiczna maszyn i mechanizmów, środki chwilowego obrotu, metody wyznaczania prędkości i przyspieszenia, liniowe modele dynamiczne, testowanie modeli przekładni zębatych prostych i obiegowych, wyznaczanie podstawowych parametrów (przełoŝenia, prędkości kątowych, liczby zębów poszczególnych kół zębatych, mocy, itp.). Redukcja układów mechanicznych. Treści/tematy: Ćw./L./P./Sem. Metody obliczeniowe maszyn i mechanizmów, wirtualne modele maszyn i mechanizmów. Metody dydaktyczne: Wykład, prezentacja multimedialna, tablica, kreda, modele przykładowych mechanizmów i maszyn 1. Wykład: Egzamin pisemny i ustny. 2. Ćw./L./P./Sem.: Zaliczenie na ocenę. 1. Zbiór zadań z teorii mechanizmów i maszyn / Zdzisław Parszewski, Tadeusz Bartoszkiewicz. - Wyd Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, Teoria maszyn i mechanizmów / Zdzisław Parszewski. - Wyd. 4 zm.. - Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, Zbiór zadań z teorii maszyn i mechanizmów / Dariusz Rozumek. - Opole: Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, Teoria maszyn i mechanizmów: zestaw problemów analizy i projektowania / Antoni Gronowicz, Stefan Miller, Władysław Twaróg. - Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, Uogólniona metoda analityczna analizy kinematycznej mechanizmów płaskich / Tadeusz Młynarski. - Kraków: Politechnika Krakowska, Teoria maszyn i mechanizmów z zadaniami / Franciszek Siemieniako; Politechnika Białostocka. - Wyd Białystok : Dział Wydaw. i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Teoria maszyn i mechanizmów / Janusz Wawrzecki. - Łódź: Wydaw. Politechniki Łódzkiej, Liczba pkt ECTS: 2

13 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 13 ACPT11U00N22 MECHANIKA ANALITYCZNA Nazwa przedmiotu: MECHANIKA ANALITYCZNA Kod/nr ACPT11U00N22 Specjalność: CAŁY ROK Semestr: II Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu mechaniki klasycznej, kinematyki i dynamiki punktu materialnego i ciała sztywnego, podstawowe wiadomości z analizy matematycznej Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inŝ. Andrzej Buchacz, dr inŝ. Andrzej Dymarek; dr inŝ. Tomasz Dzitkowski Wykład: prof. dr hab. inŝ. Andrzej Buchacz 5 Laboratorium: dr inŝ. Andrzej Dymarek; dr inŝ. Tomasz Dzitkowski 9 ZałoŜenia i cele przedmiotu: Budowa modeli liniowych i nieliniowych, w postaci równań ruchu układów swobodnych i skrępowanych więzami. Wykorzystanie osiągnięć analizy matematycznej w mechanice analitycznej Treści programowe: Podstawy mechaniki analitycznej. Liniowe i nieliniowe modele dynamiczne. Więzy holonomiczne i nieholonomiczne, skleronomiczne i reonomiczne. Więzy w układach mechanicznych sterowanych. Przesunięcia przygotowane. Więzy doskonałe. Zasada d'alemberta, Jourdaina i Gaussa. Zasada prac przygotowanych. Współrzędne uogólnione. Zasada Hamiltona. Zasada Maupertuisa - Lagrange'a. Wariacja asynchroniczna. Równania Lagrange'a układów mechanicznych. Energia układu we współrzędnych uogólnionych. Przedstawienie równań Lagrange'a II rodzaju w postaci równań róŝniczkowych zwyczajnych. Zmienne kanoniczne. Funkcja Hamiltona. Równania ruchu układów holonomicznych w zmiennych kanonicznych - równania Hamiltona. Metoda Hamiltona - Jacobiego. Równania Nielsena w dynamice układów swobodnych. Równania Mangerona Deleanu (MD). Szczególne przypadki równań MD: Równania Nielsena, Równania Cenowa. Treści/tematy: Ćw./L./P./Sem. Modele fenomenologiczne maszyn i ich współrzędne uogólnione; Modelowanie układów mechanicznych, Rodzaje i postać więzów; Zasada d Alamberta, Równanie Lagrange a II rodzaju, Zasada Hamiltona Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem przeźroczy i prezentacji komputerowych, ćwiczenia laboratoryjne w postaci rozwiązania samodzielnego problemu przez grupę studentów, opracowanie podręcznika uŝytkownika i prezentacji komputerowej. 1. Wykład Zaliczenie, a ponadto aktywne uczestnictwo Studenta w wykładach, przedstawienie przy zaliczeniu kompletu własnych notatek z wysłuchanych wykładów. 2. Ćw./L./P./Sem. - oddanie indywidualnej pracy projektowej, zaliczenie kolokwiów cząstkowych. 1. Buchacz A., Świder J., Wojnarowski J.: Podstawy teorii drgań układów mechanicznych z symulacją komputerową. Cz. I: Układy dyskretne o jednym stopniu swobody. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997., wyd. II, Gliwice Gutowski R.: Mechanika analityczna. Warszawa: PWN Whittaker E.T.: Mechanika analityczna. Warszawa: PWN Bednarz S.: Wariacyjne zasady mechaniki.[w:] Sterowanie w mechanice Materiały Szkoły PTMTiS. Warszawa: Wydział Wydawniczy WAT, Mieszczerski I. W. Zbiór zadań z mechaniki. Warszawa: PWN, Liczba pkt ECTS: 2

14 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 14 ACPT11U00N23 DYNAMIKA UKŁADÓW ELEKTROMECHANICZNYCH Nazwa przedmiotu: DYNAMIKA UKŁADÓW ELEKTROMECHANICZNYCH Specjalność: CAŁY ROK Kod/nr ACPT11U00N23 Semestr: II Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Podstawy rachunku róŝniczkowego, rachunek wektorowy, mechanika ciała stałego Prowadzący przedmiot: dr inŝ. Tomasz Czapla Wykład: dr inŝ. Tomasz Czapla 5 Laboratorium: dr inŝ. Tomasz Czapla 9 ZałoŜenia i cele przedmiotu: Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami modelowania układów elektromechanicznych, modelowania napędów elektrycznych oraz metod sterowania parametrami pracy silnika. Treści programowe: Podstawowe wiadomości i pojęcia z zakresu modelowania układów elektromechanicznych: przetworników elektromechanicznych oraz współczesnych napędów elektrycznych. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych układów elektromechanicznych. Opis zjawiska hałasu magnetycznego oraz innych zjawisk dynamicznych w tym drgań elektrycznych w układach elektromechanicznych, jak równieŝ metody komputerowe ich rozwiązywania. Omówione zostaną metody modelowania, jak i modele silników prądu stałego, silników indukcyjnych oraz sprzęŝenia pomiędzy częścią mechaniczną i elektryczną układu. Przedstawione zostaną metody sterowania parametrami pracy silników i omówiony zostanie ich wpływ na podstawowe charakterystyki dynamiczne takich układów. Ćwiczenia laboratoryjne ilustrują zastosowanie modeli układów elektromechanicznych do analizy zjawisk dynamicznych. Treści/tematy: Ćw./L./P./Sem. Zastosowanie modeli układów elektromechanicznych do analizy zjawisk dynamicznych. Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 1. Wykład: kolokwium pisemne. 2. Ćw./L./P./Sem. Zaliczenie na ocenę laboratorium. 1. Kruszewski J. I inni: Metoda elementów skończonych w dynamice konstrukcji. Arkady, Warszawa Dąbrowski M.: Projektowanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego. WNT Warszawa Puchała A.: Dynamika maszyn i układów elektromechanicznych. PWN, Warszawa Marchelek K. Dynamika obrabiarek, WNT Warszawa Kruszewski J., Sawiak S., Wittbrodt E.: Metoda sztywnych elementów skończonych w dynamice konstrukcji. WNT, Warszawa Liczba pkt ECTS: 2

15 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 15 ACPT11U00N14 BIOMECHANIKA INśYNIERSKA Nazwa przedmiotu: BIOMECHANIKA INśYNIERSKA Kod/nr ACPT11U00N14 Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: CAŁY ROK Semestr: I Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Anatomii i fizjologii człowieka. Prowadzący przedmiot: dr inŝ. Wojciech Wolański Wykład: dr inŝ. Wojciech Wolański 8 Laboratorium: dr inŝ. Wojciech Wolański 9 ZałoŜenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami biomechaniki inŝynierskiej. Treści programowe: Wykłady obejmują: omówienie podstaw anatomii i fizjologii narządu ruchu człowieka. Własności mechaniczne tkanek. Łańcuchy biokinematyczne narządu ruchu. Rodzaje par kinematycznych w stawach. Zagadnienia lokomocji. Badania eksperymentalne w biomechanice. Modelowanie w biomechanice. Przykłady inŝynierskiego wspierania metod leczenia w ortopedii i neurochirurgii. Biomechanika w sporcie. Rehabilitacja i projektowanie urządzeń dla niepełnosprawnych. Treści/tematy: Lab.. Wyznaczanie środka masy i sił reakcji w stawach podczas róŝnych postaw ciała. Pomiar momentów sił mięśniowych w stawie kolanowym. Wyznaczanie sił występujących w nadgarstku podczas ćwiczenia z przyrządem Ŝyroskopowym. Pomiar momentów sił mięśniowych w stawach barkowym i łokciowym. Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji i przeźroczy. 1. Wykład: kolokwium pisemne. 2. Ćw./L./P./Sem.: Sprawozdania z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. 1. Tejszerska D., Świtoński E.: Biomechanika inŝynierska. Laboratorium zagadnienia wybrane. Gliwice Będziński R., Kędzior K., Kiwerski J., Morecki A., Skalski K., Wall A., Wit A. Biomechanika i inŝynieria rehabilitacyjna Tom 5, Biocybernetyka i InŜynieria Biomedyczna, pod red. Nałęcza M. Polska Akademia Nauk, Warszawa Będziński R. : Biomechanika inŝynierska, Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1997r. Liczba pkt ECTS: 3

16 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 16 ACPT19U00N11 NAPĘDY I STEROWANIA HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIA HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE Specjalność: CAŁY ROK Kod/nr ACPT19U00N11 Semestr: I Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Mechanika, PKM, Napędy Maszyn i Urządzeń Technologicznych Prowadzący przedmiot: dr inŝ. Klaudiusz KLARECKI Wykład: dr inŝ. Klaudiusz KLARECKI 8 Laboratorium: dr inŝ. Klaudiusz KLARECKI 10 ZałoŜenia i cele przedmiotu: Umiejętność doboru i weryfikacji elementów hydraulicznego układu napędowosterującego Treści programowe: Cechy napędu hydraulicznego. Sterowanie objętościowe i dławieniowe. Podstawy hydrauliki. Elementy układów hydraulicznych cechy, dobór. Wybrane zagadnienia z podstaw projektowania układów hydraulicznych sterowanych w technice proporcjonalnej. Stabilność układów hydraulicznych ze sterowaniem proporcjonalnym. Eksploatacja układów hydraulicznych, ciecze robocze własności i dobór, uszczelnienia), filtracja cieczy roboczych, typowe usterki elementów hydraulicznych. Elementy i układy pneumatyczne. Treści/tematy: Ćw./L./P./Sem. Badanie charakterystyk statycznych: pompy wyporowej, zaworu dławiącego, zaworu przelewowego. Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych zaworu proporcjonalnego. Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, 1. Wykład: Zaliczenie na ocenę 2. Ćw./L./P./Sem.: Zaliczenie na ocenę 1. Tomasiak E.: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. Elementy. Tom I. WNT, Warszawa Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. Układy. Tom II. WNT, Warszawa Szenajch W.: Napęd i sterowanie pneumatyczne. WNT, Warszawa Mannesmann Rexroth Bosh Group: Hydraulika. Podstawy, elementy konstrukcyjne i podzespoły. Vademecum hydrauliki, Tom 1. RPL / Mannesmann Rexroth: Vademecum Hydrauliki. Tom 2. Technika hydraulicznego sterowania zaworami proporcjonalnymi i serwozaworami. RPL / Katalogi elementów hydrauliki siłowej firm: Bosch Rexroth Group, MOOG, Parker Hannifin. Liczba pkt ECTS: 3

17 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 17 ACPT19U00N22 SERWONAPĘDY MASZYN I URZĄDZEŃ Nazwa przedmiotu: SERWONAPĘDY MASZYN I URZĄDZEŃ Kod/nr ACPT19U00N22 Specjalność: CAŁY ROK Semestr: II Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Zautomatyzowane maszyny i systemy wytwórcze. Teoria sterowania. Elektrotechnika i napędy. Mechatronika. Regulacja automatyczna i układy pomiarowo-kontrolne. Prowadzący przedmiot: dr inŝ. Krzysztof Lis Wykład: dr inŝ. Krzysztof Lis 5 Laboratorium: dr inŝ. Krzysztof Lis 9 ZałoŜenia i cele przedmiotu: Zapoznanie się z budową i działaniem serwonapędów w maszynach sterowanych numerycznie. Umiejętność wstępnego doboru serwonapędu dla maszyn sterowanych numerycznie. Umiejętność analizy błędów toru w maszynach sterowanych numerycznie. Treści programowe: Układy automatycznej regulacji nadąŝnej serwomechanizmy. Koncepcja realizacji toru ruchu narzędzia w obrabiarce sterowanej numerycznie. Wymagania stawiane serwonapędom. Podstawy budowy i działania serwonapędu NC. Analiza układów dynamicznych. Struktura serwonapędu NC. Podział serwonapędów. Serwonapędy prądu stałego i przemiennego. Serwonapędy hydrauliczne. Podstawy automatycznej regulacji połoŝenia. Modele układów dynamicznych. Stabilność i sterowanie stabilizacyjne. Błędy konturu w obrabiarkach NC. Podstawy sterowania optymalnego. Optymalizacja obwodów regulacji połoŝenia. Serwonapędy cyfrowe. Projektowanie serwomechanizmów obrabiarek NC. Treści/tematy: Ćw./L./P./Sem. Wyznaczanie współczynnika wzmocnienia prędkościowego serwonapędu. Wyznaczanie właściwości dynamicznych serwonapędu do posuwów szybkich. Pomiar dokładności pozycjonowania osi sterowanej numerycznie. Metody dydaktyczne: Wykład z prezentacjami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne w oparciu o instrukcje do ćwiczeń i skrypty. 1. Wykład: kolokwium pisemne 2. Ćw./L./P./Sem.: kolokwium pisemne 1. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie. WNT, Warszawa Kosmol J. i inne: Laboratorium z napędu i sterowania elektrycznego obrabiarek. Skrypt Nr 2210, Politechnika Śląska, Gliwice Kosmol J.: Elektryczne silniki i układy napędowe obrabiarek i maszyn technologicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice Mierzejewski J.: Serwomechanizmy obrabiarek sterowanych numerycznie. WNT, Warszawa Liczba pkt ECTS: 2

18 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 18 A0P000AB1N11 ANATOMIA FUNKCJONOWANIA I FIZJOLOGIA NARZĄDÓW RUCHU Nazwa przedmiotu: ANATOMIA FUNKCJONOWANIA I FIZJOLOGIA NARZĄDÓW RUCHU Specjalność: AB1-BIOMECHANIKA I SPRZĘT MEDYCZNY Semestr: I Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: fizyka, biomechanika Prowadzący przedmiot: doc. dr hab. Witold Lukas Kod/nr A0P000AB1N11 Wykład: doc. dr hab. Witold Lukas 18 Laboratorium: doc. dr hab. Witold Lukas 19 ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie się z podstawami budowy i fizjologii narządu ruchu Treści programowe: Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu anatomii. Budowa ogólna kości oraz połączeń kości. Podział kośćca. Mechanika stawów. Ogólna budowa mięsni. Mięśnie szkieletowe jako czynny układ ruchu. Klasyfikacja i opis najwaŝniejszych grup mięśniowych. Opis mięśnia serca. Budowa komórki nerwowej. Budowa i zadania ośrodkowego układu nerwowego. Opis obwodowego układu nerwowego. Treści/tematy: Ćw./L./P./Sem. Laboratorium: Podstawowe badania w prosektorium Śl. Akademii Medycznej w Rokitnicy w zakresie układu szkieletowo mięśniowego ze szczególnym uwzględnieniem narządu ruchu. Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 1. Wykład: Egzamin ustny. 2. Ćw./L./P./Sem. laboratorium: Zaliczenie na ocenę. 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa Liczba pkt ECTS: 4

19 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 19 A0P000AB1N12 ELEMENTY MODELOWANIA W BIOMECHANICE Nazwa przedmiotu: ELEMENTY MODELOWANIA W BIOMECHANICE Kod/nr A0P000AB1N12 Rodzaj i tryb studiów: NIESTACJONARNYCH II STOPNIA Specjalność: AB1-BIOMECHANIKA I SPRZĘT MEDYCZNY Semestr: I Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: mechanika, anatomia i fizjologia Prowadzący przedmiot: dr hab. inŝ. Marek Gzik, prof. Pol. Śl. 18 Wykład: dr hab. inŝ. Marek Gzik, prof. Pol. Śl. 18 Laboratorium: ZałoŜenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami modelowania w biomechanice i w projektowaniu sprzętu medycznego.. Treści programowe: Struktura modelu. Modelowanie fizyczne. Modelowanie matematyczne. Opis własności modelowanych układów i procesów. Modelowanie w mechanice ośrodków ciągłych. Modele reologiczne. Modelowanie ośrodków jednowymiarowych. Modele dyskretne. Zastosowanie metod komputerowych w modelowaniu. Symulacje komputerowe. Modelowanie narządu ruchu człowieka. Modelowanie układu kostnego. Biomechaniczne modele kręgosłupa człowieka. Modelowanie dysków międzykręgowych. Modelowanie układu mięśniowego. Modelowanie układu więzadłowego. Modelowanie sprzętu i oprzyrządowania medycznego. Modelowe badania doświadczalne. Weryfikacja modeli i ich parametrów. Identyfikacja parametrów przyjętego modelu fizycznego i ocena dokładności obliczeń numerycznych. Treści/tematy: Metody dydaktyczne: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji i przeźroczy. 1. Wykład: kolokwium pisemne. 2. Ćw./L./P./Sem.:. 1. Będziński R. : Biomechanika inŝynierska, Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1997r. 2. Szmelter J.: Metody komputerowe w mechanice. PWN, Warszawa Tejszerska D., Świtoński E., i inni: Biomechanika inŝynierska. Zagadnienia wybrane. Laboratorium. Wyd. Pol. Śl. Gliwice Connan R. H.: Dynamika układów fizycznych, WNT Warszawa Gzik M. Identyfikacja sił w strukturach anatomicznych odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2008 Liczba pkt ECTS: 3

20 Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 20 A0P000AB1N13 ELEMENTY BIOMECHANIKI NARZĄDÓW RUCHOWYCH CZŁOWIEKA Nazwa przedmiotu: ELEMENTY BIOMECHANIKI NARZĄDÓW RUCHOWYCH CZŁOWIEKA Specjalność: AB1 - BIOMECHANIKA I SPRZĘT MEDYCZNY Semestr: I Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: mechanika, biomechanika Prowadzący przedmiot: dr inŝ. Jacek Jurkojć Kod/nr A0P000AB1N13 Wykład: dr inŝ. Jacek Jurkojć 9 Laboratorium: dr inŝ. Jacek Jurkojć 9 ZałoŜenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami budowy i fizjologii narządu ruchu człowieka. Treści programowe: Wykłady obejmują swym zakresem tematycznym: budowę i fizjologię narządu ruchu, budowę układu szkieletowego i tkanek kostnych, budowę i fizjologię mięśni, własności mechaniczne i wytrzymałościowe tkanek miękkich i kostnych, systemy stabilizacyjne i metody leczenia schorzeń kręgosłupa, badania doświadczalne w lokomocji, monitorowanie i wspomaganie procesów rehabilitacji, alloplastykę stawu biodrowego, alloplastykę stawu kolanowego, metody leczenia uszkodzeń kości długich, systemy stabilizacyjne w złamaniach kości długich, badania doświadczalne i modelowe w analizie odkształceń i napręŝeń elementów kostnych. Treści/tematy: Ćw./L./P./Sem. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci przeprowadzają badania, kinematyki ruchu ciała człowieka, pomiaru sił reakcji podłoŝa podczas róŝnych form lokomocji, zastosowaniu metod doświadczalnych i modelowych w monitorowaniu postępów rehabilitacji, wyznaczania momentów sił mięśniowych w statyce. Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, sprzęt laboratoryjny będący na wyposaŝeniu Katedry Mechaniki Stosowanej 1. Wykład: kolokwium 2. Ćw./L./P./Sem.: Zaliczenie na ocenę. 1. Będziński R. : Biomechanika inŝynierska, Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1997r. 2. Będziński R., Kędzior K., Kiwerski J., Morecki A., Skalski K., Wall A., Wit A. Biomechanika i inŝynieria rehabilitacyjna Tom 5, Biocybernetyka i InŜynieria Biomedyczna, pod red. Nałęcza M. Polska Akademia Nauk, Warszawa Bochenek A., Reicher M. : Anatomia człowieka, PZWL, W-wa 1983 Liczba pkt ECTS: 3

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-54_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii SYLABUS Nazwa Wprowadzenie do metrologii Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy przedmiot Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kod Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: WYBRANE ZAGADNIENIA MECHANIKI ANALITYCZNEJ, DRGAŃ I STATECZNOŚCI KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH (cz. I MECHANIKA ANALITYCZNA) Kierunki: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: obieralny

Bardziej szczegółowo

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r.

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r. Rzeszów, 19.12.2012 r. Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów 11.04.2012 r. MC Przedmiot humanistyczny historia techniki Wprowadzenie do procesów produkcyjnych Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn Semestr 1 /sem. 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Programowanie liniowe w technice Linear programming in engineering problems Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku matematyka przemysłowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-256z Podstawy miernictwa elektrycznego Fundamentals of Electrical

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Przedmiot: Mechanika analityczna Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 2 S 0 1 02-0_1 Rok: 1 Semestr: 1

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika. 2 Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka 3 SYSTEMY STEROWANIA Kinematyka i dynamika manipulatorów i robotów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Metrologia 1 Nazwa modułu w języku angielskim Metrolgy 1 Obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu

Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Układy napędowe maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-59_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

Podstawy robotyki - opis przedmiotu

Podstawy robotyki - opis przedmiotu Podstawy robotyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy robotyki Kod przedmiotu 06.9-WE-AiRP-PR Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Automatyka i robotyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu 06.0-WE-ED-MPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ydział Mechaniczny PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu dnia 21.05.2014 Zatwierdzono Uchwałą Rady ydziału Mechanicznego dnia 21.05.2014 06.1-M-MiBM-NP-2014/2015

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Metrologia Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika UKŁADY NAPĘDOWE MASZYN I URZĄDZEO Drive systems of machines and devices Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: B04 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Katedra Mechaniki i Mechatroniki Inżynieria mechaniczno-medyczna. Obszary kształcenia

Katedra Mechaniki i Mechatroniki Inżynieria mechaniczno-medyczna. Obszary kształcenia Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA I M:03516W0 Katedra Mechaniki i Mechatroniki Inżynieria mechaniczno-medyczna nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Diagnostyka techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 4 9-0_1 Rok: Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Roboty przemysłowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR-1-604-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biometria KOD WF/II/st/15

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biometria KOD WF/II/st/15 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biometria KOD WF/II/st/15 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Z-LOGN1-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Metrologia elektryczna Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E19 D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: drugi Semestr: czwarty

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE I ELEKTROPNEUMATYCZNE MASZYN Drives and electropneumatics and electrohydraulics machine control Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika teoretyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie siłowych układów hydraulicznych - opis przedmiotu

Projektowanie siłowych układów hydraulicznych - opis przedmiotu Projektowanie siłowych układów hydraulicznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projektowanie siłowych układów hydraulicznych Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-15_15 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Z-LOGN-02 Materials Science Materiałoznastwo Obowiązuje od roku akademickiego 207/208 Materiałoznawstwo Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 26/406. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 26/406. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika Analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Informator dla kandydatów na studia

Informator dla kandydatów na studia Kształtowanie struktury i własności materiałów nanostrukturalnych Komputerowe wspomaganie doboru i projektowania materiałów Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnych Metody sztucznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia modelowania i obliczeń inżynierskich Chosen problems of engineer modeling and numerical analysis Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Układy hydrauliczne w pojazdach Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-108-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu Sensoryka i pomiary przemysłowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRD-SiPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia: Informacje ogólne Fizyka 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych, Zakład

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne w biomechanice Nazwa w języku angielskim: Numerical methods in biomechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: ZiIP Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. WYBRANE ZAGADNIENIA Z METALOZNAWSTWA Selected Aspects of Metal Science Kod przedmiotu: ZiIP.OF.1.1. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: BIOMECHANIKA KLINICZNA

Przedmiot: BIOMECHANIKA KLINICZNA Przedmiot: BIOMECHANIKA KLINICZNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biomechanika i ergonomia pracy Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa

Bardziej szczegółowo

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu EiT_S_I_RE_AEwT Nazwa modułu Regulatory elektroniczne Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW /01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : AUTOMATYKA I ROBOTYKA Nazwa w języku angielskim: AUTOMATION AND ROBOTICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Własności materiałów inżynierskich Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-302-IS-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane systemy produkcyjne Kod przedmiotu

Zautomatyzowane systemy produkcyjne Kod przedmiotu Zautomatyzowane systemy produkcyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zautomatyzowane systemy produkcyjne Kod przedmiotu 06.6-WZ-LogP-ZSP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Urządzenia wykonawcze Actuators, design and function

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Urządzenia wykonawcze Actuators, design and function "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu: Podstawowa jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Electrical measurements

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 4-0_0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biomechanika kliniczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Pneumatyka z hydrauliką Kod przedmiotu Status przedmiotu: MBM N 0 6 54-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-EPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biomechanika z elementami ergonomii. Pierwszy

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biomechanika z elementami ergonomii. Pierwszy YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Biomechanika z elementami ergonomii

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (stacjonarne)

Plan studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (stacjonarne) Semestr 1 1 MK_1 Matematyka I 30 30 60 4 E WM ITSI MBM 1 S 0 1 01-0 _0 2 MK_4 BHP O 5 5 1 Z WM WM MBM 1 S 0 1 04-0 _0 3 MK_19 Grafika inżynierska I 15 30 45 4 Z WM KPKM MBM 1 S 0 1 19-0 _0 4 MK_20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia 4.06. 5.09 Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka Język obcy SYSTEMY STEROWANIA Układy sterowania 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

Efekty kształcenia dla kierunku: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Efekty kształcenia dla kierunku: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY nazwa kierunku studiów: Mechanika i Budowa Maszyn poziom kształcenia: studia II stopnia profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo