Kolejny silny rok. DTZ Research INVESTMENT MARKET UPDATE. Polska Spis treści. Autor. Kontakty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolejny silny rok. DTZ Research INVESTMENT MARKET UPDATE. Polska 2014. Spis treści. Autor. Kontakty"

Transkrypt

1 DTZ Research INVESTMENT MARKET UPDATE Kolejny silny rok Polska luty 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Aktywność inwestycyjna 3 Źródła kapitału 4 Preferowane lokalizacje 5 Stopy kapitalizacji 5 Perspektywy rynku 6 Definicje 7 Autor Patrycja Dzikowska Zastępca a, Zespół Doradztwa i Analiz Rynkowych Kontakty Kamila Wykrota, Zespół Doradztwa i Analiz Rynkowych Magali Marton Head of EMEA Research Hans Vrensen Global Head of Research +44 (0) Rok 2014 był kolejnym bardzo intensywnym okresem na polskim rynku transakcji inwestycyjnych w segmencie nieruchomości komercyjnych. Całkowita kwota wyniosła 3,03 mld euro i stanowiła prawie połowę wartości umów kupna / sprzedaży odnotowanych w regionie Europy Środkowo Wschodniej. Wynik za 2014 r. był porównywalny do osiągniętego w 2013 r. i o 22% przewyższał wartość transakcji sfinalizowanych w 2012 r. W odróżnieniu od lat uprzednich, w 2014 r. na rynku inwestycyjnym dominowały transakcje w sektorze biurowym, na który przypadło ponad 5 wartości zawartych transakcji. Aktywa wciąż najbardziej poszukiwane to biurowce zlokalizowane w Warszawie, chociaż wyraźnie rośnie zainteresowania kupujących produktem inwestycyjnym najlepszej klasy w miastach regionalnych, szczególnie tych o ugruntowanej pozycji rynków dojrzewających. Podobnie jak w latach , również w ciągu 2014 r. segment logistyczno przemysłowy umacniał swoją pozycję i zdobywał coraz większy udział w rynku inwestycyjnym. Osiągając rekordową wartość transakcyjną 706 mln euro, sektor ten zdobył 23% udział. Aktywa portfelowe nadal są najbardziej preferowanym produktem. Sektor handlowy, z kwotą 562 mln euro, osiągnął 19% udział w całkowitej wartości transakcji. Słabsza aktywność tego sektora to rezultat małej dostępności rynkowej produktu inwestycyjnego wysokiej klasy, co zdecydowanie tonowało silne apetyty inwestorów. Stopy kapitalizacji dla najwyższej klasy biurowców na koniec 2014 r. spadły nieznacznie poniżej 6,0, natomiast dla najlepiej pozycjonowanych centrów handlowych pozostały na stabilnym poziomie 5,75%. W trakcie 2014 r. stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów w sektorze magazynowym obniżyły się z 7,75% do 7,5 i poniżej w konsekwencji rosnącej atrakcyjności sektora magazynowego dla inwestorów szukających możliwości dywersyfikacji portfeli nieruchomości. Wykres 1 Całkowita wartość transakcji zawartych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce (w mln euro) Source: DTZ Wartość transakcji (mln euro) Liczba transakcji Investment Market Update 1

2 1 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw Sty-05 Sty-06 Sty-07 Sty-08 Sty-09 Sty-10 Sty-11 Sty-12 Sty-13 Sty-14 Sty-15 Polska 2014 Sytuacja makroekonomiczna PKB i stopa inflacji Po dwóch latach spowolnienia, rozwój polskiej gospodarki zauważalnie przyspieszył. Zgodnie z szacunkami Narodowego Banku Polskiego (NBP), w 2014 r. wzrost PKB wyniósł 3,2 % (r/r) w porównaniu do 1,6% odnotowanego w 2013 roku. W pierwszej połowie roku Polska pozostała odporna na polityczne i ekonomiczne zawirowania w Europie. Jednak w drugiej połowie roku pogarszająca się aktywność gospodarcza w krajach Unii Europejskiej nieznacznie osłabiła Polską gospodarkę, poprzez negatywny wpływ na bilans handlu zagranicznego oraz nastroje w sektorze przedsiębiorstw. Konsumpcja była głównym komponentem wpływającym na pozytywną dynamikę PKB. Biorąc pod uwagę poprawę sytuacji na rynku pracy oraz stopniowo wzrastającą siłę nabywczą gospodarstw domowych, ten trend powinien utrzymać się także w kolejnych latach. Prognozowany przez NBP wzrost PKB w latach będzie oscylował wokół 3%. Średni wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych w 2014 r. wyniósł 0,. Zerowy poziom inflacji wynika z ogólnej sytuacji gospodarczej oraz czynników podażowych, w tym spadku cen żywności oraz paliw. Ze względu na utrzymującą się od lipca 2014 deflację, w październiku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej o 0,5 p.p. do poziomu 2%. Niskie stopy procentowe wpływają na wzrost popytu na kredyty i tym samym napędzają konsumpcję. Kurs walutowy Mimo, że w pierwszych ośmiu miesiącach 2014 roku polski złoty umocnił się wobec euro i dolara, to w kolejnych miesiącach trend ten się odwrócił. Kursy walutowe, zarówno EUR/PLN, jak i USD/PLN, nieznacznie wzrosły do poziomu 4,22 EUR/PLN i 3,43 USD/PLN w grudniu Osłabienie krajowej waluty było związane z pogorszeniem sytuacji gospodarczej, szczególnie w strefie euro, oraz napięciami politycznymi w otoczeniu gospodarczym Polski. Do wzrostu kursu dolara przyczyniła się natomiast poprawa sytuacji w gospodarce amerykańskiej. Sprzedaż detaliczna W ciągu 2014 roku sprzedaż detaliczna mierzona w cenach stałych wzrosła o 4,1% (r/r), przy czym najbardziej dynamiczny przyrost odnotowano w pierwszych dwóch kwartałach, kiedy średnie wskaźniki kwartalne oscylowały na poziomie 5% 5,5%. Główne źródła wzrostu sprzedaży detalicznej to nominalny wzrost płac, zwiększające się zatrudnienie oraz deflacja przekładającą się na wyższą siłę nabywczą. Rynek pracy W 2014 roku sytuacja na rynku pracy w Polsce uległa wyraźnej poprawie. Na koniec grudnia stopa bezrobocia wyniosła 11,5%, w porównaniu do 13,4% odnotowanych w grudniu Ponadto, w 2014 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło poziom złotych, co oznacza wzrost o 3,7% w porównaniu do roku poprzedniego. Wykres 2 PKB i stopa inflacji w Polsce 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Źródło: Narodowy Bank Polski, (p) - prognoza Wykres 3 Stopa referencyjna w Polsce 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Źródło: Narodowy Bank Polski Wykres 4 Sprzedaż detaliczna w Polsce 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, Wzrost PKB Źródło: Główny Urząd Statystyczny Inflacja Investment Market Update 2

3 Aktywność inwestycyjna Kolejny intensywny rok na rynku 2014 był kolejnym dobrym okresem na polskim rynku transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych. Całkowita wartość zawartych transakcji osiągnęła 3,03 mld euro, stanowiąc prawie połowę wolumenu inwestycyjnego odnotowanego w regionie Europy Środkowo Wschodniej. Wynik ten dorównywał rezultatowi za 2013 r. i o 22% przewyższał wartość odnotowaną w 2012 r. Wysoka aktywność inwestorów odzwierciedlała pozytywne postrzeganie fundamentów polskiej gospodarki, potwierdzone dobrymi wynikami ekonomicznymi za 2014 r. Ostatni kwartał 2014 r. zamknął się kwotą 1,16 mld euro, w dużej mierze za sprawą kilku transakcji na kwoty powyżej 100 mln euro każda, zawartych w każdym z sektorów (np. nabycie biurowca Metropolitan przez Deutsche Asset & Wealth Management, kompleksu Plac Unii przez Invesco czy portfela nieruchomości magazynowych Panattoni przez PZU AM). Sektor biurowy zdominował wynik w 2014 roku W odróżnieniu od lat uprzednich, w 2014 r. rynek inwestycyjny był wyraźnie zdominowany przez segment nieruchomości biurowych, na który przypadło ponad 5 wartości zawartych umów kupna / sprzedaży. Pięć największych akwizycji (Rondo 1, Lipowy Office Park, Metropolitan, Quattro Business Park i portfel budynków Ghelamco) dało kwotę 902 mln euro, stanowiąc 51% wartości transakcji tego sektora. Aktywa wciąż najbardziej poszukiwane to biurowce zlokalizowane w Warszawie, co wynika z dojrzałości tego rynku i, w konsekwencji, dużej dostępności produktu inwestycyjnego. Podobnie jak w latach , wyraźnie rosło jednak zainteresowania kupujących produktem inwestycyjnym najlepszej klasy w miastach regionalnych, zwłaszcza w Krakowie i Wrocławiu. Sytuacja ta odzwierciedla zarówno większą skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka dzięki pozytywnym perspektywom rynkowym, jak i dojrzewanie rynków biurowych poza Warszawą. Od 2012 r. sektor nieruchomości logistyczno przemysłowych zyskiwał stopniowo na wartości, a ubiegły rok zakończył się rekordowym wynikiem 706 mln euro, co przełożyło się na 23% udział w całkowitym wolumenie transakcyjnym. Sektor handlowy, z kwotą 562 mln euro, osiągnął 19% udział w całkowitej wartości transakcji. Słabszy rok w sektorze handlowym Rosnąca rola produktu w regionach Mniejszy udział sektora handlowego w wartości rynku inwestycyjnego w 2014 r. to rezultat małej dostępności rynkowej produktu wysokiej klasy. Silne apetyty inwestorów tonowane były przez wąską ofertę aktywów wystawionych na sprzedaż. Wystawienie w ostatnich miesiącach 2014 r. na rynek nowych produktów, które są obecnie przedmiotami transakcji, poprawi wynik w 2015 r. W odróżnieniu od bardzo intensywnego 2013 r., kiedy to dokonano czterech transakcji obiektami najwyżej pozycjonowanymi na łączną kwotę prawie 1 mld euro, w minionym roku zawarto tylko dwie umowy dotyczące nieruchomości tej klasy (Poznań City Centre i Focus Mall w Bydgoszczy). Wykres 5 Wolumen transakcji inwestycyjnych w podziale na sektory Tabela 1 Największe transakcje inwestycyjne w Polsce w 2014 roku Sektor Biurowy Handlowy Magazynowy Wykres 6 Nieruchomość / Lokalizacja Rondo 1 / Warszawa Portfel Ghelamco / Warszawa, Katowice Metropolitan / Warszawa Poznań City Centre / Poznań Focus Mall / Bydgoszcz Galeria Mazovia / Płock Park magazynowy Panattoni / Poznań, Stryków, Mysłowice Park magazynowy Panattoni / Łódź, Poznań, Gdańsk Portfel Tristana / Pruszków, Łódź, Poznań Wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze biurowym wg lokalizacji Biurowe Handlowe Logistyczno - przemysłowe Wielofunkcyjne Warszawa Inne miasta Investment Market Update 3

4 Wciąż największym popytem cieszą się wysokiej klasy obiekty handlowe o ugruntowanej pozycji działające w głównych aglomeracjach. Zainteresowanie nabywców stopniowo zaczyna się jednak rozszerzać na nieruchomości w miastach regionalnych. Najlepiej oceniane drugorzędne obiekty handlowe, dominujące na swoich rynkach regionalnych i posiadające potencjał podniesienia ich wartości, cieszą się rosnącym zainteresowaniem inwestorów, czego skutkiem jest nieznaczna kompresja stóp kapitalizacji. W 2014 r. większość umów (6) zawartych w sektorze handlowym dotyczyła obiektów handlowych działających w miastach o liczbie mieszkańców poniżej 400 tys. Nowy trend to rosnący popyt ze strony inwestorów indywidualnych tworzących portfele aktywów i poszukujących interesującego produktu w małym formacie handlowym. Nieruchomości magazynowe coraz częściej poszukiwanym typem aktywów Kontynuując silny trend wzrostowy z lat , również w 2014 r. segment logistyczno przemysłowy zdobywał coraz większy udział w rynku inwestycyjnym i zanotował przyrost wartości transakcyjnej o 2 r-d-r. Osiągając wartość 706 mln euro, segment ten osiągnął kolejny rekord. Nieodmiennie produktem szczególnie poszukiwanym przez najbardziej aktywnych nabywców są aktywa portfelowe. Wciąż także wyraźne jest silne zainteresowanie zakupem produktów najwyższej klasy. Trzy największe transakcje portfelowe nieruchomościami magazynowymi najwyższej klasy (portfel Panattoni nabyty przez PZU AM, parki przemysłowe Panattoni zakupione przez Blackstone oraz nieruchomości Tristana nabyte przez SEGRO), każda warta ponad 100 mln euro, stanowiły połowę wartości transakcji zawartych w tym sektorze. Wysoka aktywność inwestycyjna w sektorze logistycznoprzemysłowym to rezultat jego zbalansowanego rozwoju, w dużej mierze za sprawą silnego popytu najemców, spadającego poziomu pustostanów i stabilnych stawek czynszu oraz ich spodziewanego wzrostu w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. Większość nowej podaży to projekty realizowane pod konkretnego najemcę (tzw. built-tosuit) lub obiekty budowane z zapewnionym wysokim poziomem przednajmu. Źródła kapitału Inwestorzy zagraniczni nadal najbardziej aktywni Wykres 7 Wartość transakcji w sektorze handlowym wg lokalizacji (EUR million) Wykres 8 Roczny wolumen transakcji w sektorze magazynowym (miliony euro) Aglomeracja warszawska Aglomeracje > mieszkańców Inne miasta < mieszkańców Różne lokalizacje (porfele) Podobnie jak w 2013 r., również w 2014 najbardziej aktywni na rynku byli nabywcy zagraniczni, realizując transakcje na sumę stanowiącą 92% odnotowanego wolumenu inwestycyjnego. Inwestorzy z polskim kapitałem nabyli nieruchomości komercyjne o całkowitej wartości 258 mln euro, wliczając znaczący zakup portfela obiektów magazynowych Panattoni przez PZU Asset Management. W odróżnieniu od kilku poprzednich lat, kiedy rynek inwestycyjny w Polsce był w dużej mierze stymulowany przez kapitał niemiecki, w ciągu 2014 r. zanotowano niższą aktywność podmiotów z tego kraju wskutek likwidacji wielu otwartych funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie swoją obecność na rynku zwiększyli inwestorzy pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, odpowiadając za 1/3 wartości zrealizowanych transakcji. Investment Market Update 4

5 Najbardziej aktywni gracze ze Stanów Zjednoczonych to Starwood Capital Group, WP Carey i Prologis. Po raz kolejny kapitał austriacki zaznaczył swoją obecność (np. Vienna Insurance Group i Atrium European RE) z akwizycjami na kwotę stanowiącą 8% całkowitego wolumenu. Kapitał pochodzący ze źródeł mieszanych zachował swoją wagę z udziałem 25% w całkowitej sumie transakcji. Prywatne wehikuły inwestycyjne umocniły swoją dominującą pozycję W ciągu ostatniej dekady prywatne wehikuły inwestycyjne to najbardziej znacząca grupa nabywców na polskim rynku inwestycyjnym, z transakcjami na łączną kwotę stanowiącą ponad 55% dokonanych akwizycji. W 2014 r. pozycja tej grupy uczestników nawet wzrosła, osiągając sumę prawie 2,24 mld euro, co odpowiadało 74% udziałowi w rynku. Podmioty notowane na giełdzie utrzymały się na drugiej pozycji, z udziałem w rynku oscylującym pomiędzy ok. 2 w poprzednich latach a 15% w 2014 r. Inne typy inwestorów odpowiadały za relatywnie małą liczbę zakupów inwestycyjnych. Preferowane lokalizacje Rosnące zainteresowanie rynkami regionalnymi 2014 to trzeci rok z kolei, gdy Warszawa stopniowo traciła pozycję lokalizacji wyraźnie preferowanej przez nabywców nieruchomości. Udział wartości transakcji zawartych w stolicy stopniowo spadł z 62% w 2011 r. do 42% w 2014 r. W odniesieniu do lat , w ostatnim roku wzrosła znacząco wartość transakcji aktywami w mniejszych miastach w Polsce (o populacji poniżej 400 tys. mieszkańców). Trend ten jest szczególnie widoczny w segmencie nieruchomości handlowych, gdzie właśnie na rynkach regionalnych zawarto transakcje na kwotę 310 mln euro, co stanowiło ponad połowę wolumenu transakcyjnego w tym sektorze. Największe akwizycje to zakup Focus Mall w Bydgoszczy przez Atrium European RE, Galerii Mazovia w Płocku przez CBRE GI i Galerii Piła w Pile przez Immofinanz. Pula inwestorów, szczególnie tych o ugruntowanej pozycji w Polsce i obeznanych ze specyfiką rynków regionalnych, nabyła aktywa biurowe ulokowane w głównych aglomeracjach innych niż Warszawa za kwotę 319 mln euro, co stanowiło 2 wolumenu inwestycyjnego zrealizowanego w sektorze biurowym. Dojrzałe rynki BPO / SSC, o solidnych podstawach ekonomicznych (jak np. Kraków i Wrocław), były najczęściej wybieranymi lokalizacjami. Stopy kapitalizacji Kompresja stóp w segmencie magazynowym, stabilizacja w sektorach biurowym i handlowym Stopy kapitalizacji dla najwyższej klasy biurowców (ulokowanych w centrum Warszawy) spadły nieznacznie poniżej 6,0 na koniec 2014 r. Wartości dla aktywów drugorzędnych (budynki biurowe poza centrum Warszawy lub w miastach regionalnych) obniżyły się w mniejszym stopniu, na co wpływa wysoki poziom planowanej podaży i spodziewana presja na obniżkę stawek czynszu w niektórych lokalizacjach poza-centralnych. Wykres 9 Wolumen transakcji inwestycyjnych wg kraju pochodzenia kapitału Wykres 10 Wolumen transakcji inwestycyjnych wg typu inwestora Wykres 11 Wolumen transakcji inwestycyjnych wg lokalizacji Międzynarodowi / Inni Wielka Brytania i Irlandia Pozostałe kraje Europy Polska Skandynawia Środkowy Wschód Niemcy Francja Austria Stany Zjednoczone Sektor publiczny Prywatne firmy z sektora nieruchomości Inni / Nieznani Inwestorzy instytucjonalni Podmioty notowane na giełdzie Prywatne wehikuły inwestycyjne różne lokalizacje(portfele) miasta < mieszkańców aglomeracje > mieszkańców aglomeracja warszawska Investment Market Update 5

6 W ciągu 2014 r. stopy kapitalizacji dla najlepiej pozycjonowanych centrów handlowych pozostały na stabilnym poziomie 5,75%. W ostatnich miesiącach roku zauważono nieznaczny spadek stóp kapitalizacji w mniejszych miastach. W ciągu ostatniego roku stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów w sektorze magazynowym obniżyły się z 7,75% do 7,5% i poniżej. Perspektywy rynku Znacząca podaż powierzchni biurowej w ostatnich latach oraz duża ilość obiektów planowanych mogą negatywnie wpłynąć na poziom pustostanów i stawki czynszu i, w konsekwencji, stonować zainteresowanie inwestorów tym segmentem w 2015 roku. Nieruchomości biurowe najwyższej klasy (o stabilnych wynikach i ugruntowanej pozycji rynkowej), relatywnie odporne na zawirowania w sektorze, pozostaną klasą aktywów najbardziej poszukiwanych. Atrakcyjne będą także nieruchomości na dobrze rozwiniętych i zyskujących dojrzałość rynkach regionalnych spodziewane są transakcje w Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Wynik transakcji inwestycyjnych w sektorze handlowym w 2015 r. powinien znacznie przekroczyć rezultat ubiegłoroczny dzięki zwiększonej dostępności produktu inwestycyjnego najwyższej klasy, wystawionego do sprzedaży pod koniec 2014 roku. Finalizacja toczących się obecnie procesów zakupu / sprzedaży powinna nastąpić w pierwszych miesiącach obecnego roku. Przewidywanych jest kilka transakcji pojedynczymi aktywami o wartości powyżej 100 mln euro każda. Znacząco rośnie zainteresowanie zarówno drugorzędnymi lokalizacjami jak i aktywami drugorzędnymi, ale z potencjałem rozwoju. Spodziewane są kolejne akwizycje w mniejszych miastach w wyniku rosnącego zainteresowania nabywców rynkami regionalnymi. Na sprzedaż może zostać wystawionych kilka portfeli nieruchomości handlowych, włącznie z relatywnie nowym formatem małych obiektów typu "convenience", co jest odpowiedzią na popyt ze strony nowych na rynku graczy z segmentu instytucjonalnego zaczynających tworzenie portfeli inwestycyjnych tego typu produktów. Chociaż grupa inwestorów zainteresowanych sektorem logistyczno - przemysłowym jest stabilna, trend zwyżkowy ostatnich trzech lat może ulec osłabieniu wskutek niedostatku produktu wysokiej klasy wystawionego na sprzedaż. Możliwe są jednak nieliczne transakcje portfelowe. Biorąc pod uwagę sytuację w sektorze biurowym, stopy kapitalizacji dla produktu najwyższej klasy powinny oscylować poniżej 6,0. Wartości w sektorze handlowym ustabilizują się ok. 5,75% dla najlepszego produktu, podczas gdy dla aktywów drugorzędnych mogą spaść z 7,5-8,0 do 7,0-7,5. W sektorze logistyczno przemysłowym, w wyniku silnego popytu inwestorów, w 2015 r. może nastąpić dalsza kompresja stóp kapitalizacji poniżej 7.5. Wykres 12 Wolumen transakcji inwestycyjnych w sektorze biurowym w głównych miastach regionalnych, Lódź 15% Wykres 13 Stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Tabela 2 Spodziewane stopy kapitalizacji dla obiektów typu klasy najwyższej i drugorzędnych w sektorze biurowym i handlowym Sektor Kraków 19% Biurowy obiekty najlepsze Biurowy obiekty drugorzędne Handlowy obiekty najlepsze Handlowy obiekty drugorzędne Trójmiasto 4% Poznań 15% Wrocław 3 Katowice 17% Biura Handel Logistyka Yields (prognoza) 5,9-6,0 5,9-6,0 7,25% - 7,5 7,25%* 5,75% 5,75% 7,5-8,0 7,0-7,5 * dla wybranych produktów możliwa dalsza kompresja stóp kapitalizacji Investment Market Update 6

7 Definicje Transakcja inwestycyjna / Przedmiot raportu Włączenie do statystyk Odnosi sie do zakupu nieruchomości komercyjnych w celu czerpania przychodów (np. w postaci czynszów). Obejmuje zakup nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 1 milion euro. Jest determinowane datą podpisania umowy. Typ nieruchomości Wolumen transakcji inwestycyjnych DTZ bierze pod uwagę transakcje inwestycyjne, których przedmiotem są nieruchomości biurowe, handlowe, magazynowe i wielofunkcyjne. Transakcje niezabudowanymi nieruchomościami nie są uwzględniane. Zagregowana łączna cena sprzedaży nieruchomości komercyjnych. Stopa kapitalizacji Możliwa do osiągnięcia stopa kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości w danym sektorze. Bazuje na rocznym dochodzie z nieruchomości i cenie sprzedaży. Purchaser (vendor) type Klasyfikacja inwestorów (nabywających i sprzedających nieruchomości) według typów pozwala na analizę trenów na rynku inwestycyjnym oraz ocenę rodzaju kapitału zaangażowanego w transakcje inwestycyjne. Definicje poszczególnych typów inwestorów zostały przedstawione poniżej: Inwestorzy instytucjonalni: instytucje finansowe/banki, fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe, Prywatne firmy z sektora nieruchomości: firmy i deweloperzy, których podstawową działalnością jest budowanie, nabywanie i sprzedawanie nieruchomości komercyjnych; nienotowane na giełdzie. Prywatne wehikuły inwestycyjne: nienotowane na giełdzie wehikuły inwestycyjne, których podstawową działalnością jest budowanie, nabywanie i sprzedawanie nieruchomości komercyjnych. Inwestorzy prywatni: osoby prywatne inwestujące w nieruchomości. Firmy z sektora nieruchomości notowane na giełdzie: firmy i deweloperzy, których podstawową działalnością jest budowanie, nabywanie i sprzedawanie nieruchomości komercyjnych; notowane na giełdzie. Wehikuły inwestycyjne notowane na giełdzie: notowane na giełdzie wehikuły inwestycyjne (w tym fundusze oraz zoptymalizowane podatkowo podmioty), których podstawową działalnością jest budowanie, nabywanie i sprzedawanie nieruchomości komercyjnych. Korporacje: firmy, których podstawowa działalnością nie jest budowanie, nabywanie i sprzedawanie nieruchomości. Investment Market Update 7

8 Chief Executive, EMEA John Forrester Executive Zarządzający DTZ na Region Europy Środkowo-Wschodniej Alan Colquhoun Starszy Zespół Doradztwa i Analiz Rynkowych Kamila Wykrota Zespół Rynków Kapitałowych Craig Maguire Starszy Zespół Najmu Powierzchni Biurowej Barbara Przesmycka Zespół Najmu Powierzchni Handlowej Renata Kusznierska Starszy Zespół Najmu Powierzchni Magazynowej Marc Le Bozec Zespół Wycen... Urszula Sobczyk Zespół Zarządzania Nieruchomościami.... Christopher Rasiewicz Zespół Doradztwa Inwestycyjno- Budowlanego Andrew Frizell Zespół Zarządzania Portfelami Nieruchomości Komercyjnych Ian Scattergood Starszy Zastrzeżenie Niniejszy raport nie powinien być traktowany jako podstawa do zawierania transakcji bez udziału wykwalifikowanego i profesjonalnego doradcy. Fakty i dane przedstawione w raporcie zostały dokładnie sprawdzone, jednak DTZ nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w związku z nieprecyzyjnością przedstawionych danych. Informacje zawarte w raporcie nie powinny być, w całości lub w części, publikowane, powielane oraz nie powinno się na nie powoływać bez wcześniej zgody. W przypadku powielania informacji każdorazowo należy powołać się na DTZ jako źródło danych. DTZ Styczeń 2015 Pełna lista publikacji dostępna na stronie: Siedziba główna 77 West Wacker Drive 18 piętro Chicago, IL USA tel fax DTZ Polska ul. Złota 59 8 piętro Warszawa tel fax

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

Wzrost aktywności inwestycyjnej w sektorze non-prime

Wzrost aktywności inwestycyjnej w sektorze non-prime DTZ Research INVESTMENT MARKET UPDATE Wzrost aktywności inwestycyjnej w sektorze non-prime Polska, 2015 r. 10 sierpnia 2015 r. Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Aktywność inwestycyjna 3 Źródła kapitału

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014 DTZ Research PROPERTY TIMES Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 214 23 stycznia 215 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 3 Pustostany 4 Czynsze 4 Mapa - strefy rynku biurowego 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Rekordowy początek roku nowe rynki bardziej aktywne

Rekordowy początek roku nowe rynki bardziej aktywne DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowy początek roku nowe rynki bardziej aktywne Powierzchnie magazynowe w Polsce, I poł. 2015 r. 25 sierpnia 2015 r. Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Silna aktywność deweloperów

Silna aktywność deweloperów 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(f) 2016(f) DTZ Research PROPERTY TIMES Silna aktywność deweloperów Biura w Warszawie, I kwartał 2015 r. 29 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH III kwartał 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dostarczono na rynek ponad 246 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE

RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE Podsumowanie 2016 roku PODSUMOWANIE RYNKU W 2016 roku rynek biurowy w ośmiu głównych miastach regionalnych Polski rozwijał się dynamicznie, zarówno po stronie

Bardziej szczegółowo

Rosnąca aktywność najemców

Rosnąca aktywność najemców PROPERTY TIMES Rosnąca aktywność najemców Warszawa, Biura, III kw. 2015 r. 5/11/2015 Spis treści Spis treści 1 Podaż 2 Popyt 2 Stopa pustostanów 3 Czynsze 3 Definicje 4 Standardowe warunki najmu 4 Pod

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 29.09.2016/330 2016 1.1. Rynek nowej powierzchni biurowej w Polsce rekordowy w pierwszym półroczu 2016 roku Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

CBRE RESEARCH H CRE in POLAND. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w 1 połowie 2017r.

CBRE RESEARCH H CRE in POLAND. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w 1 połowie 2017r. CBRE RESEARCH H1 2017 CRE in POLAND Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w 1 połowie 2017r. POLSKA GOSPODARKA POZOSTAJE W FAZIE WZROSTU PERSPEKTYWY GOSPODARCZE Rysunek 1: Prognozy gospodarcze dla

Bardziej szczegółowo

Investment Market Update Polska II kw. 2014 Silniejszy popyt na nieruchomości w miastach regionalnych

Investment Market Update Polska II kw. 2014 Silniejszy popyt na nieruchomości w miastach regionalnych Investment Market Update Polska II kw. Silniejszy popyt na nieruchomości w miastach regionalnych 31 lipca Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Aktywnośd inwestycyjna 3 Źródło kapitału 5 Preferowane

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r. MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Rekordowy wolumen transakcji najmu

Rekordowy wolumen transakcji najmu DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowy wolumen transakcji najmu Biura w Warszawie, II kwartał 2015 r. 31 lipca 2015 r. Spis treści Sytuacja gospodarcza 2 Podaż 3 Popyt 3 Pustostany 4 Czynsze 4 Definicje

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Małe miasta dominują rynek

Małe miasta dominują rynek 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215(p) DTZ Research PROPERTY TIMES Małe miasta dominują rynek Polska, Rynek powierzchni handlowych, II poł. 214 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Rozbudowy i parki handlowe silnym trendem na rynku

Rozbudowy i parki handlowe silnym trendem na rynku DTZ Research PROPERTY TIMES Rozbudowy i parki handlowe silnym trendem na rynku 19 sierpnia 2015 r. Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 5 Pustostany i czynsze 5 Definicje 6 Na koniec pierwszej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE.

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE. FREE ARTICLE www.rynekbudowlany.com Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej Artykuł oparty jest na danych pochodzących z raportu: Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2006 Prognozy na lata 2006-2009

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014 RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 1 Copyright 1 Walter Herz. All rights reserved. WARSZAWA W III kwartale 1 roku popyt wygenerowany przez najemców, na warszawskim rynku nieruchomości biurowych wyniósł tys.

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

Silny popyt. DTZ Research PROPERTY TIMES. Polska Biura, 2014. Spis treści. Autor. Kontakty

Silny popyt. DTZ Research PROPERTY TIMES. Polska Biura, 2014. Spis treści. Autor. Kontakty DTZ Research PROPERTY TIMES Silny popyt Polska Biura, 214 3 marca 215 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Aktywność deweloperska 3 Popyt i pustostany 4 Czynsze 4 Definicje 11 Standardowe warunki najmu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 2017 r. Maj 217 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej I kwartał 217 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 217 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 Warszawski rynek nieruchomości biurowych III kwartał 2015 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wcześniejszych zjawisk rynkowych: systematycznie

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 2016 r. Listopad 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej III kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce

Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce Wysoki wolumen inwestycji w budowie przy spadającym udziale spekulacji. Powolny wzrost czynszów w wybranych lokalizacjach. Dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych. Portfel PHN wyceniany jest na 2,3 mld PLN. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach:

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał

Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał Informacja prasowa 11 sierpnia 2017 r. Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2017 Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał Znaczący wzrost sprzedaży w ujęciu nominalnym o 9,6%, do poziomu 5,098 mld

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. Podsumowanie 2016 roku

RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. Podsumowanie 2016 roku RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE Podsumowanie 2016 roku PODAŻ W 2016 roku niespełna 1,2 miliona mkw. powierzchni magazynowej oddano na rynku magazynowym w Polsce, a całkowite zasoby przekroczyły 11,1 miliona

Bardziej szczegółowo

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 maja 2015 Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. W I kw. br. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,0% r/r, wobec wzrostu o 9,3% r/r w IV kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku. Warszawa, r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku. Warszawa, r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku Warszawa, 10.05.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DLA RYNKU INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE W REGIONIE EMEA NA 2015 r.

PROGNOZA DLA RYNKU INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE W REGIONIE EMEA NA 2015 r. Wolumen roczny (mld euro) Helen Basil +44 (0)7793 808 110 / +44 (0)20 7152 5110 helen.basil@eur.cushwake.com www.twitter.com/cushwakeuk PROGNOZA DLA RYNKU INWESTYCJI W NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE W REGIONIE

Bardziej szczegółowo