Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI

2 Spis treści Wstęp 3 Wyposażenie 3 Sterowanie i wskazania 4 Konfiguracja za pomocą C-CLIMA 5 1. Ustawianie godziny i daty 6 2. Ustawianie cyklu 6 3. Program zimowy 7 4. Program letni 8 5. Instalacja C-TERMO 9 6. Usuwanie C-TERMO 9 Temperatura optymalna - C-CLIMA 10 Optymalna temperatura letnia 10 Optymalna temperatura zimowa 10 Konfiguracja C-TERMO 11 Optymalna temperatura 11 Optymalna temperatura zimowa 11 Optymalna temperatura letnia 11 Wybieranie cyklu letniego i zimowego 12 Działanie 13 C-CLIMA 13 Tryb ręczny 13 Tryb automatyczny C-TERMO 14 Działanie ręczne 14 Działanie automatyczne 15 Integracja z systemem automatyki 16 Przypisywanie do scen 16 Przypisywanie do poleceń on/off 16 Przypisywanie do wyjść klimatyzacji 17 Ustawienia fabryczne

3 Wstęp Klimatyzacja jest głównym elementem odpowiadającym za poczucie komfortu w domu. W systemie ONLY sterowanie temperaturą jest zależne od pory dnia. Dzięki temu staje się wygodniejsze, a jednocześnie bardziej ekonomiczne. Przykładowo nie ma sensu ogrzewać sypialni już o godzinie 18.00, gdy kładziemy się spać dopiero o Inżynierowie ONLY stworzyli system, który zapewnia maksymalny komfort i łatwą integrację z automatyką. System ten oferuje: C-CLIMA * Sterowanie temperaturą w każdym pomieszczeniu w domu * Trzy cykle działania z ustawieniami dla każdego dnia tygodnia * Niezależne programy dla pory letniej i zimowej * Sterowanie wieloma rodzajami klimatyzacji i ogrzewania * Sterowanie zdalne (on/off) przez telefon Sterowanie urządzeniami odbywa się za pomocą paneli ONLY TOUCH. Wyposażenie C-TERMO W domach można stosować dwa typy urządzeń sterowania klimatyzacją: * z wyświetlaczem LCD - C-CLIMA * bez wyświetlacza LCD - C-TERMO Obydwa urządzenia to programowalne termostaty, które niezależnie zarządzają temperaturą pokoju, w którym są zainstalowane. Wyposażone są w czujnik temperatury umieszczony w dolnej części panelu. Dzięki temu mogą porównywać temperaturę zmierzoną i zaprogramowaną i odpowiednio sterować urządzeniami

4 Sterowanie i wskazania Moduły sterowania ONLY posiadają podświetlane sensory dotykowe działające jak przyciski. Pozwalają na następujące funkcje: - Włącza i wyłącza moduł - Wyświetla datę - Otwiera menu programowania - Wyświetla informacje o działaniu i pozwala na sterowanie prędkością wiatraka - Pozwala na nawigację w lewo - Pozwala na nawigację w prawo - Pozwala na zwiększanie temperatury zadanej lub nawigację do góry - Pozwala na zmniejszanie temperatury zadanej lub nawigację w dół Wyświetlacz LCD pokazuje aktualną temperaturę w pokoju, godzinę oraz dzień tygodnia. Dni tygodnia reprezentowane są za pomocą numerów od 1 do 7. W przypadku C-TERMO diody LED 20º, 22º i 24º wskazują temperaturę w pokoju. W przypadku gdy temperatura zadana zostaje zmieniona diody przez 2.5 sekundy wyświetlają wybraną wartość. Gdy świecą się dwie diody (np. 20º i 22º) oznacza to, że wartość temperatury mieści się między wartościami wskazywanymi przez diody (np. 21º). Jeżeli temperatura jest wyższa niż 24º lub niższa niż 20º to odpowiednie diody LED migają

5 Konfiguracja za pomocą C-CLIMA C-CLIMA pozwala na sterowanie parametrami lokalnymi i parametrami modułów C-TERMO, które są rozproszone po całym domu. 1-DATA Wciśnięcie klawisza pozwala na wejście do menu ustawień. Klawisze i służą do nawigacji. Dostępne opcje menu to: 1. - DATE - ustawienia godziny i daty 2. - CYCLE - wybór cyklu - zimowego lub letniego 3. - WINTER - definiowanie programu zimowego 4. - SUMMER - definiowanie programu letniego 5. - INSTALL - instalacja C-TERMO 6. - REMOVE - usuwanie C-TERMO Wewnątrz menu klawisz zatwierdza wybór, a klawisz pozwala na powrót do poprzedniego menu

6 1-DATA 2010:01: :01:08 09:50 09:52 ZONE 0 1. Ustawianie godziny i daty W celu ustawienia godziny i daty należy wcisnąć klawisz po wybraniu opcji nr 1 - DATE. Klawisze i służą do nawigacji pomiędzy opcjami i pozwalają wybierać wartość. Do poruszania się między cyframi służą klawisze i. Po ustawieniu daty należy wcisnąć klawisz który zatwierdzi wybór. Podczas ustawiania godziny należy postępować analogicznie - klawisze i mają takie same funkcje jak w przypadku ustawiania daty. Wybraną godzinę zatwierdza się klawiszem. Ustawienie strefy czasowej w wartość _ oznacza, że automatyczne dobieranie czasu zimowego i letniego nie będzie aktywne. Jeżeli strefa czasowa ustawiona jest na dowolną inną wartość to automatyczne wybieranie czasu zimowego i letniego jest aktywne. Zmiana czasu następuje o godzinie 02:00 w ostatnią niedzielę marca i o godzinie 03:00 w ostatnią niedzielę października. Wybór odpowiedniej strefy należy zatwierdzić przyciskiem. Menu wraca do początku. Dni tygodnia określane są automatycznie i reprezentowane za pomocą numerów: 1. = Poniedziałek 2. = Wtorek 1-DATA 09: = Środa 4. = Czwartek 5. = Piątek 6. = Sobota 7. = Niedziela * Aby wyjść z menu należy wcisnąć klawisz 2-CYCLE WINTER SUMMER 2-CYCLE 2. Ustawianie cyklu Cykl określa sposób działania modułu. W trybie letnim, jeżeli temperatura w pokoju ma wartość większą od zadanej, to włączana jest klimatyzacja. W trybie zimowym, gdy temperatura jest poniżej wartości zadanej włączane jest ogrzewanie. Aby zdefiniować cykle po wybraniu opcji nr 2 - CYCLE należy wcisnąć klawisz. Do wybrania odpowiedniego trybu należy użyć klawiszy i. Wybór zatwierdza się klawiszem, a menu opuszcza się klawiszem. -6-

7 3. Program zimowy Program zimowy definiuje godziny działania ogrzewania i odpowiednie temperatury. Dla każdego dnia tygodnia można zaprogramować 3 okresy działania. Okresy mogą nachodzić na siebie - nadrzędna zawsze będzie temperatura wyższa. Czas rozpoczęcia okresu musi wypadać przed czasem jego zakończenia. 3-WINTER LACAL DAYS H07H20 06H18H18 18H23H18 3-WINTER P1 P2 P3 Okres 1 nie musi się zaczynać przed okresem 2 lub 3. Kolejność okresów jest dowolna. Aby skonfigurować program zimowy należy wybrać pozycję nr 3 - WINTER i wcisnąć klawisz. Opcja LOCAL pozwala na zdefiniowanie programu dla modułu lokalnego. Jeżeli w instalacji znajdują się moduły C-TERMO opcja pozwala na wybranie odpowiedniego modułu za pomocą klawiszy i. Następnie można wybrać dzień tygodnia, dla którego ma zostać stworzony program. Wyboru dokonuje się za pomocą klawiszy i, a zatwierdza za pomocą. Kierując się w prawo można wybrać programowanie dla wszystkich dni tygodnia, od poniedziałku do piątku lub tylko dla weekendu. W takim wypadku program stworzony dla konkretnego dnia nie zostanie nadpisany. Po wybraniu dnia tygodnia i zatwierdzeniu klawiszem na wyświetlaczu pojawi się pierwszy program stworzony dla danego dnia. Kursor pod cyfrą 1 miga, wskazując numer programu. Jeżeli żaden program nie został zdefiniowany, na każdej pozycji pojawi się znak _. Usuwanie programu polega na wybraniu znaku _ na każdej pozycji. Za pomocą klawiszy i wybiera się cyfrę, która ma zostać zmieniona, a za pomocą klawiszy i wybiera się odpowiednią wartość. Klawiszem zatwierdza się wybór. Operację należy wykonać dla pozostałych okresów. Nie jest konieczne definiowanie 3 okresów dla każdego dnia. Podobnie, nie trzeba tworzyć programów dla każdego dnia. Po stworzeniu trzeciego programu należy wcisnąć klawisz, by zapisać ustawienia

8 4. Program letni Program letni definiuje godziny działania klimatyzacji i odpowiednie temperatury. Dla każdego dnia tygodnia można zaprogramować 3 okresy działania. Okresy mogą nachodzić na siebie - nadrzędna zawsze będzie temperatura niższa. Czas rozpoczęcia okresu musi wypadać przed czasem jego zakończenia. 4-SUMMER LACAL DAYS H07H24 06H18H25 18H23H22 4-SUMMER P1 P2 Okres 1 nie musi się zaczynać przed okresem 2 lub 3. Kolejność okresów jest dowolna. Aby skonfigurować program letni należy wybrać pozycję nr 4 - SUMMER i wcisnąć klawisz. Opcja LOCAL pozwala na zdefiniowanie programu dla modułu lokalnego. Jeżeli w instalacji znajdują się moduły C-TERMO opcja pozwala na wybranie odpowiedniego modułu za pomocą klawiszy i. Następnie można wybrać dzień tygodnia, dla którego ma zostać stworzony program. Wyboru dokonuje się za pomocą klawiszy i, a zatwierdza za pomocą.. Kierując się w prawo można wybrać programowanie dla wszystkich dni tygodnia, od poniedziałku do piątku lub tylko dla weekendu. W takim wypadku program stworzony dla konkretnego dnia nie zostanie nadpisany. Po wybraniu dnia tygodnia i zatwierdzeniu klawiszem na wyświetlaczu pojawi się pierwszy program stworzony dla danego dnia. Kursor pod cyfrą 1 miga, wskazując numer programu. Jeżeli żaden program nie został zdefiniowany, na każdej pozycji pojawi się znak _. Usuwanie programu polega na wybraniu znaku _ na każdej pozycji. Za pomocą klawiszy i wybiera się cyfrę, która ma zostać zmieniona, a za pomocą klawiszy i wybiera się odpowiednią wartość. Klawiszem zatwierdza się wybór. Operację należy wykonać dla pozostałych okresów. Nie jest konieczne definiowanie 3 okresów dla każdego dnia. Podobnie, nie trzeba tworzyć programów dla każdego dnia. Po stworzeniu trzeciego programu należy wcisnąć klawisz, by zapisać ustawienia. P

9 5-INSTAL T01 T01 OK TO2 T02 OK 5-INSTAL 09: Instalacja C-TERMO Moduły C-TERMO nie posiadają wyświetlacza LCD, ale mogą zostać zaprogramowane za pomocą C-CLIMA. Z tego powodu C-TERMO musi zostać zainstalowany na C-CLIMA. Aby zainstalować C-TERMO należy wcisnąć klawisz po wybraniu opcji 5-INSTALL. Na wyświetlaczu pojawi się T01 (Termo 01). Następnie na module C-TERMO trzeba wcisnąć klawisz. Dzięki temu wysłane zostanie polecenie, które powiąże C-TERMO z C-CLIMA. Na wyświetlaczu C-CLIMA pojawi się T01 OK. W celu instalacji większej liczy modułów należy klawiszem wybrać pozycję T02 i powtórzyć procedurę. Po zakończeniu instalacji trzeba wcisnąć klawisz, aby opuścić menu. W celu ustawienia programu dla C-TERMO należy klawiszami i wybrać odpowiednie urządzenie i zatwierdzić za pomocą. Program przechowywany na C-TERMO jest taki sam jak na module lokalnym. Uwaga: Jeżeli C-TERMO została nadana inna nazwa (możliwe tylko przy użyciu komputera) to nazwa to pojawi się zamiast T01. 6-REMOVE T01 T002 TO1 6. Usuwanie C-TERMO Może się okazać, że trzeba będzie usunąć moduł C-TERMO z C-CLIMA. W tym celu należy wybrać opcję nr 6 - REMOVE i zatwierdzić klawiszem. Klawiszami i można nawigować pomiędzy zainstalowanymi modułami. Wybór trzeba zatwierdzić klawiszem. Moduł zostanie usunięty i nie będzie możliwości edycji jego programu. 6-REMOVE 09:

10 Temperatura optymalna - C-CLIMA Dla cyklu zimowego i letniego musi zostać zdefiniowana temperatura optymalna, która określa wartość zadaną, gdy klimatyzacja zostaje włączona poza okresami zdefiniowanymi w programie. W takim wypadku wystarczy włączyć klimatyzację lub ogrzewanie za pomocą klawisza, a temperatura optymalna zostanie wybrana automatycznie jako temperatura zadana. Optymalna temperatura letnia Wybranie temperatury letniej wykonuje się poprzez wciśnięcie przycisku PROG przez 2 sekundy: - podczas dotykania panelu podświetlają się tylko klawisze i. Aby określić temperaturę optymalną dla okresu letniego należy wcisnąć klawisz. Na wyświetlaczu LCD pojawi się wybrana temperatura. Zakres temperatury jaki można ustawić mieści się w przedziale od 18ºC do 29ºC. Wyboru dokonuje się za pomocą przycisku PROG, a zatwierdza klawiszem. Optymalna temperatura zimowa Wybranie temperatury zimowej wykonuje się poprzez wciśnięcie przycisku PROG przez 2 sekundy: - podczas dotykania panelu podświetlają się tylko klawisze i. Aby określić temperaturę optymalną dla okresu letniego należy wcisnąć klawisz. Na wyświetlaczu LCD pojawi się wybrana temperatura. Zakres temperatury jaki można ustawić mieści się w przedziale od 18ºC do 29ºC. Wyboru dokonuje się za pomocą przycisku PROG, a zatwierdza klawiszem

11 Konfiguracja C-TERMO Optymalna temperatura zimowa Wciśnij PROG 2s Niektóre parametry można ustawić bezpośrednio na module C-TERMO. Są to: * optymalna temperatura zimowa * optymalna temperatura letnia * cykl działania Optymalne temperatury C-TERMO jest programowalnym termostatem z trzema okresami działania dla każdego dnia. Podczas tych okresów temperatura jest utrzymywana zgodnie z zaprogramowanymi wartościami. Poza okresami urządzenia są wyłączane. W takiej sytuacji użytkownik może włączyć ogrzewanie w zimie za pomocą klawisza i klimatyzację w lecie za pomocą klawisza. Temperaturą zadaną jest temperatura optymalna, którą definiuje się w następujący sposób: Optymalna temperatura zimowa 1. Wcisnąć przycisk PROG na 2 sekundy. Optymalna temperatura letnia 2. Wcisnąć klawisz : diody LED wskazujące temperaturę podświetlą się. Jeżeli świecą się dwie diody (np. 20º i 22º) oznacza to, że wybrana temperatura znajduje się po środku wartości (np. 21º). 3. Wcisnąć PROG by wybrać wyższą temperaturę. Wciskanie przycisku PROG zwiększa temperaturę do wartości maksymalnej, a po jej przekroczeniu wraca do wartości najniższej. Można wybrać temperaturę od 19ºC do 24ºC co 1ºC. 4. Potwierdzić wybór klawiszem. Wciśnij PROG 2s Optymalna temperatura letnia * Wcisnąć przycisk PROG na 2 sekundy. * Wcisnąć klawisz : diody LED wskazujące temperaturę podświetlą się. Jeżeli świecą się dwie diody (np. 20º i 22º) oznacza to, że wybrana temperatura znajduje się po środku wartości (np. 21º). * Wcisnąć PROG by wybrać wyższą temperaturę. Wciskanie przycisku PROG zwiększa temperaturę do wartości maksymalnej, a po jej przekroczeniu wraca do wartości najniższej. Można wybrać

12 temperaturę od 20ºC do 25ºC co 1ºC. * Potwierdzić wybór klawiszem. On Wybieranie cyklu zimowego i letniego C-TERMO może pracować w trybie zimowym (sterowanie ogrzewaniem) i letnim (sterowanie klimatyzacją). By wybrać tryb zimowy należy: 1. Włączyć moduł klawiszem 2. Przez 6 sekund trzymać wciśnięty klawisz. Wybór zostanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym By wybrać tryb letni należy: Zimowy 1. Włączyć moduł klawiszem 2. Przez 6 sekund trzymać wciśnięty klawisz. Wybór zostanie potwierdzony sygnałem dźwiękowym Letni

13 Działanie C-CLIMA Gdy moduł C-CLIMA jest wyłączony, podczas dotykania panelu podświetli się tylko klawisz. Oznacza to, że moduł można jedynie włączyć. Po włączeniu go za pomocą klawisza słychać sygnał dźwiękowy, który potwierdza uruchomienie i podświetlają się dodatkowe klawisze. Tryb ręczny C-CLIMA może działać w trybie ręcznym lub automatycznym. Do działania w trybie automatycznym potrzebne jest ustawienie godziny i daty. W przeciwnym wypadku moduł może działać jedynie w trybie ręcznym. Jeżeli na wyświetlaczu widnieje tylko temperatura, oznacza to, że data i godzina nie zostały skonfigurowane. W takiej sytuacji po włączeniu za pomocą klawisza, moduł samoczynnie przechodzi w tryb ręczny. Informuje o tym dioda LED klawisza która podświetla się lub miga. miga - moduł włączony, ale klimatyzacja wyłączona podświetla się - moduł i klimatyzacja włączone W drugim przypadku na wyświetlaczu LCD pojawia się ikonka informująca o chłodzeniu lub ikonka informująca o ogrzewaniu. Podczas trybu ręcznego optymalną temperaturą jest temperatura poprzednio ustawiona dla odpowiednich cykli. Temperaturę zadaną można zmieniać za pomocą klawiszy i. Działanie automatyczne Jeżeli data i czas są skonfigurowane na wyświetlaczu pojawi się godzina. W takim przypadku moduł po włączeniu przechodzi do trybu automatycznego. Jeżeli moduł zostanie włączony poza zdefiniowanym okresem działania, przechodzi on w tryb czuwania, czekając na rozpoczęcie się okresu działania. Klawisz nie podświetla się informując, że klimatyzacja jest wyłączona. Wciśnięcie klawisza przełącza moduł na tryb ręczny. Temperaturą zadaną jest wcześniej zdefiniowana temperatura optymalna. Klimatyzacja jest włączana jeżeli jest to konieczne. Alternatywnie można wcisnąć klawisz w zimie lub w lecie. W takim przypadku

14 klimatyzacja jest zawsze włączona, a temperatura zadana jest równa temperaturze mierzonej plus (zimowy) lub minus (letni) 1 C. Aby wyłączyć moduł należy przytrzymać klawisz dłużej niż 1 sekundę. C-TERMO Gdy moduł C-TERMO jest wyłączony, podczas dotykania panelu podświetli się tylko klawisz. Oznacza to, że moduł można jedynie włączyć. Po włączeniu go za pomocą klawisza słychać sygnał dźwiękowy, który potwierdza uruchomienie i podświetlają się dodatkowe klawisze. Działanie ręczne C-TERMO może działać w trybie ręcznym lub automatycznym. Do działania w trybie automatycznym potrzebna jest konfiguracji godziny i daty. W przeciwnym wypadku moduł może działać jedynie w trybie ręcznym. C-TERMO nie posiada własnego zegara, a informację o godzinie otrzymuje od innych elementów instalacji (D-BUSDRV lub CENTRALSEC). Jeżeli co najmniej jedno z tych urządzeń znajduje się w systemie i jest skonfigurowane, C-TERMO może otrzymywać sygnał czasowy. Jeżeli tak nie jest to po włączeniu moduł przechodzi w tryb ręczny. Informuje o tym dioda LED klawisza, która podświetla się lub miga. * miga - moduł włączony, ale klimatyzacja wyłączona * podświetla się - moduł włączony i klimatyzacja włączona W trybie ręcznym temperaturą optymalną jest temperatura wcześniej zdefiniowana dla odpowiedniej pory roku. Temperaturę zadaną można zmieniać klawiszami i

15 Działanie automatyczne Jeżeli moduł otrzymuje informację o godzinie, po włączeniu przechodzi w tryb automatyczny. Jeżeli zostanie włączony poza zdefiniowanym okresem działania, moduł przechodzi w tryb czuwania, czekając na rozpoczęcie się okresu działania. W takiej sytuacji klawisz nie jest podświetlany informując, że klimatyzacja jest wyłączona. Wciśnięcie klawisza powoduje przejście do trybu ręcznego. Temperatura zadana jest równa temperaturze optymalnej. Jeżeli jest to konieczne włączona zostaje klimatyzacja. Alternatywnie można wcisnąć klawisz w zimie lub w lecie. W takim przypadku klimatyzacja jest zawsze włączona, a temperatura zadana jest równa temperaturze mierzonej plus (zimowy) lub minus (letni) 1 C. Gdy godzina osiągnie okres działania, moduł przechodzi w tryb automatyczny. Ustawiana jest zaprogramowana temperatura, a gdy okres minie klimatyzacja jest wyłączana. Aby wyłączyć moduł należy przytrzymać klawisz niż 1 sekundę. dłużej

16 Wciśnij PROG Wciśnij klawisz z którego chcesz korzystać Wciśnij PROG Ponownie wciśnij PROG dłużej niż 1s Wciśnij klawisz z którego chcesz korzystać Integracja z systemem automatyki Moduły systemu klimatyzacji ONLY mogą zostać zintegrowane z systemem automatyki. Pozwala to na stosowanie scen, które podczas włączania światła lub podnoszenia rolet włączają również klimatyzację. Dzięki temu użytkownik steruje kilkoma urządzeniami za pomocą jednego przycisku. Konfiguracja przebiega tak samo jak w przypadku każdego innego wyjścia systemu ONLY. Należy: 1. Wcisnąć przycisk PROG na C-TERMO lub C-CLIMA 2. Wcisnąć klawisz do którego moduł ma zostać przypisany Aby usunąć przypisanie należy: 1. Wcisnąć przycisk PROG na C-TERMO lub C-CLIMA 2. Wcisnąć przycisk PROG ponownie dłużej niż 1 sekundę 3. Wcisnąć klawisz, z którego moduł ma zostać usunięty Przypisywanie do scen Polecenia SCENA pozwalają na sterowanie stanem kilku urządzeń za pomocą jednego przycisku. Moduły klimatyzacji, podobnie jak inne moduły, mogą zostać przypisane do scen. Scena zapamiętuje stany: * wyłączony * tryb ręczny * tryb automatyczny Moduł przejdzie do odpowiedniego trybu po wywołaniu polecenia SCENA. Przypisywanie do poleceń on/off Polecenia on/off określają konkretny stan. Po otrzymaniu polecenia on moduł klimatyzacji włącza ogrzewanie lub chłodzenie. Polecenie off powoduje wyłączenie modułu oraz wyłączenie ogrzewania lub chłodzenia

17 1. 2. Wciśnij PROG Przypisywanie wyjść do klimatyzacji Koniecznym może okazać się przypisanie wyjść do modułów klimatyzacji, np. gdy bojler ma być sterowany wyjściem on/off z dowolnego modułu znajdującego się w pobliżu. W założeniu wyjście ma być włączone, jeżeli włączone jest ogrzewanie. W przeciwnym wypadku wyjście ma być wyłączone. W takim wypadku wyjście musi być powiązane z modułem klimatyzacji. W tym celu należy: 1. Wcisnąć przycisk PROG na module wyjścia 2. Wcisnąć klawisz na module klimatyzacji Czynność należy powtórzyć dla wszystkich modułów klimatyzacji. Od teraz wyjście jest włączane, gdy co najmniej jeden moduł jest włączony. Wciśnij przycisk PROG przez 10s Ustawienia fabryczne BARDZO WAŻNE: Moduły klimatyzacji ONLY muszą być skonfigurowane zgodnie z przeznaczeniem. Konfiguracja powinna być wykonana przez instalatora, ponieważ zależy od architektury instalacji i połączeń między urządzeniami. Z tego powodu nie należy resetować modułów do ustawień fabrycznych, ponieważ przestaną one działać poprawnie. Aby zresetować moduł do ustawień fabrycznych należy wcisnąć przycisk PROG na 10 sekund. Poprawne wykonanie resetu zostanie potwierdzone długim sygnałem dźwiękowym

18

19 - 19 -

20 INTELYO Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 4/4; Warszawa, Polska T , F

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU www.only-pl.com Spis treści Wstęp 3 OTC-FMC-LCD and OTC-FM2Z-LCD 3 Sterowanie i wskazania 4 Włączanie i wyłączanie 4 Sterowanie głośnością 4 Radio FM 4 Wejście dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI.

Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI. Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM KLIMATYZACJI Spis treści Spis treści 2 WSTĘP 3 SYSTEM KLIMATYZACJI 3 ARCHITEKTURA INSTALACJI 3 ARCHITEKTURA INSTALACJI 4 ARCHITEKTURA INSTALACJI 5 POŁĄCZENIA I ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania EVO

Moduł zdalnego sterowania EVO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne. EDYCJA: A Kod: D-LBR756

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych Programator czasowy Chronis RTS smart INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości sterownika Chronis RTS smart, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. inteo

Bardziej szczegółowo

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Panel sterujący Room-Manager Instrukcja obsługi

Panel sterujący Room-Manager Instrukcja obsługi Panel sterujący Room-Manager Instrukcja obsługi Copyright: Moeller Electric Spis treści Panel sterującyn Room-Manager...1 Instrukcja obsługi...1 1 Wprowadzenie...6 1.1 Warunki bezpieczeństwa...6 1.2 Zastosowanie...6

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Regulator elektroniczny do obsługi central wentylacyjnych

Regulator elektroniczny do obsługi central wentylacyjnych Regulator elektroniczny do obsługi central wentylacyjnych SPIS TREŚCI Wiadomości Ogólne 3 Właściwości 3 Dane Techniczne 4 Uwagi Ogólne 4 Zakres Dostawy 4 Zasada Działania 4 Budowa Termostatu 5 Panel Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AC208

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA AC208 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, Tel./fax (032) 285 54 11, Tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

COPYRIGHT BY ARTA.BIZ.PL

COPYRIGHT BY ARTA.BIZ.PL Inteligentny system zdalnego sterowania centralnym ogrzewaniem to zestaw trzech integralnych, niezależnych komponentów umożliwiających kompleksową obsługę i zarządzanie preferencjami ogrzewania domu: Program

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Licznika PLI-2

Dokumentacja Licznika PLI-2 Produkcja - Usługi - Handel PROGRES PUH Progres Bogdan Markiewicz ------------------------------------------------------------------- 85-420 Bydgoszcz ul. Szczecińska 30 tel.: (052) 327-81-90, 327-70-27,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM DŹWIĘKU

Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM DŹWIĘKU Instrukcja instalacji 2012 SYSTEM DŹWIĘKU Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 System dźwięku 3 Okablowanie 3 Architektura instalacji 4 Połączenia modułów 5 Połączenia i zabezpieczenia 5 Połączenia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ABIS-C2. Integracja automatyki pomieszczeo domowych

Ćwiczenie ABIS-C2. Integracja automatyki pomieszczeo domowych AUTOMATYKA BUDYNKOWA IMPLEMENTACJA W SIECIACH INTELIGENTNYCH KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WWW.KANIUP.AGH.EDU.PL WWW.AGH.EDU.PL Temat:

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jak prawidłowo obsługiwać telefoniczne zdalne sterowanie. Przed instalacją i obsługą urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY

MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY MIKROPROCESOROWY LICZNIK CZASU PRACY CREATEIN.PL PRACA? PAUZA? BACK MENU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...5 ZASTOSOWANIE...5

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech - 1 - ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów

Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów Spis treści: 1.Opis wyprowadzeń sterownika... 3 2.Wgrywanie plików muzycznych do pamięci sterownika... 4 3.Programowanie listy odtwarzania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

inteo Chronis Uno/Uno L

inteo Chronis Uno/Uno L Przełącznik programowany Chronis Uno/Uno L 9.1.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Chronis Uno/Uno L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo