Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu Notice-PL-BITRONIC1-SC-1

2 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez /10/10 Utworzenie dokumentu YM / SG Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 2

3 Spis treści 1 - PREZENTACJA OGÓLNA Lista przycisków i kontrolek LED UŻYWANIE INTERFEJSU BITRONIC Uruchomienie i program bezpośredni Uruchomienie Uruchomienie programu bezpośredniego Logika programowania bezpośredniego Przykład programowania bezpośredniego Dostęp do menu, program wstępnie zapisany, odszranianie ręczne Dostęp Programy wstępnie zapisane Odszranianie ręczne Parametry Odszranianie automatyczne Błędy i parametry Błędy: rodzaj i postępowanie Listy parametrów fabrycznych i technicznych (wartości domyślne) Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 3

4 1 - PREZENTACJA OGÓLNA Firma HENGEL pragnie podziękować za okazane zaufanie. Prosty i intuicyjny regulator Bitronic 1 to panel dotykowy z poliwęglanu wykorzystujący technologię przycisku dotykowego. Składa się z 6 przycisków, 5 diod LED i trzech wyświetlaczy 7-segmentowych. Każdy z przycisków ma za zadanie szybkie uruchomienie żądanego programu. 1.1 Lista przycisków i kontrolek LED W poniższej tabeli przedstawione zostały wszystkie przyciski wraz z ich funkcją w trakcie nawigacji: Przyciski pojemnościowe Krótkie naciśnięcie Długie naciśnięcie - Powrót (tylko w menu) ON/OFF - Nawigacja w menu - Przyrost wartości zadanej Wyświetlenie temperatury czujnika parownika w trakcie cyklu - Nawigacja w menu - Przyrost wartości zadanej - Uruchomienie cyklu / programu - Zatwierdzenie menu - Zatwierdzenie wartości zadanej - Kasowanie błędu - Wybór typu bezpośredniego programu (kolejne naciśnięcia) Dostęp do menu Wymuszone zatrzymanie cyklu / programu LUB Ręczne uruchomienie odszraniania Zmiana parametrów wstępnie zapisanych programów W trybie zamrażania z zegarem: wyświetlenie pozostałego czasu LUB W trybie zamrażania z czujnikiem termicznym Thermo-sensor: Wyświetlenie temperatury wewnętrznej Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 4

5 Poniższa tabela zawiera listę poszczególnych kontrolek: Kontrolki LED Opis Trwa cykl Zamrażania z zegarem Trwa cykl Zamrażania z czujnikiem termicznym Thermo-sensor Sprężarka włączona Trwa odszranianie - Wentylator parownika włączony - W przypadku włączonego odszraniania wentylowanego Uwaga przycisk On/Off powoduje przejście regulatora w tryb czuwania. W żadnym wypadku nie powoduje wyłączenia maszyny. W tym celu należy bezwzględnie odłączyć urządzenie. Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 5

6 2 UŻYWANIE INTERFEJSU BITRONIC Uruchomienie i program bezpośredni Uruchomienie Aby uruchomić urządzenie, nacisnąć przycisk On/Off Wskaźniki LED zaczynają migać z częstotliwością 1 Hz, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do pracy. Wyświetlacze 7-segmentowe wskazuję domyślnie temperaturę wewnątrz komory Uruchomienie programu bezpośredniego Sukcesywne naciskanie przycisku bezpośredniego, kontrolki LED migają w zależności od wybranego cyklu (zegar lub czujnik termiczny). W ten sposób można wybrać żądany tryb zamrażania lub chłodzenia. Nacisnąć przycisk ENTER dla zatwierdzenia wyboru Logika programowania bezpośredniego Zegar Aby zatwierdzić wybór Sonda do wkłuwania Czujnik termiczny Thermo-sensor Standard Std Stopniowy Stp Standard Std Stopniowy Stp Ts Ts1 C Tp Tp1 min min min Ts 2 C C Tp 2 Tp1 min Ts1 C Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 6

7 Przykład programowania bezpośredniego Poniższy przykład pokazuje sposób programowania programów mrożenia w trybie standardowym i stopniowym. Należy pamiętać, że dotyczy to również wstępnego zapisywania (punkt 2.2.3) programów dostępnych w menu, wykonywanego według tej samej procedury. Zamrażanie z zegarem, tryb standardowy: Zamrażanie z zegarem, tryb stopniowy: Nacisnąć przycisk bezpośredni Nacisnąć przycisk bezpośredni Kontrolka trybu zegara miga Kontrolka trybu zegara miga Zatwierdzić tryb, naciskając ENTER Zatwierdzić tryb, naciskając ENTER Zatwierdzić wyświetlenie standardowe S t d Zatwierdzić wyświetleniestopniowe S t P Zatwierdzić wyświetlenie t S Zatwierdzić wyświetlenie t P 1 Wpisać żądany czas w min. (zwiększać Wpisać żądany czas w min. (zwiększać Zatwierdzić wybór Zatwierdzić wyświetlenie t S 1 Uruchomić program przyciskiem START Wpisać żądaną temperaturę (zwiększać Zatwierdzić wyświetlenie t P 2 Wpisać żądany czas w min. (zwiększać Zatwierdzić wybór Uruchomić program przyciskiem START Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 7

8 Zamrażanie, sonda do wkłuwania Thermosensor, tryb standardowy: Zamrażanie, sonda do wkłuwania Thermo sensor stopniowe: Nacisnąć przycisk bezpośredni Nacisnąć przycisk bezpośredni Wskaźnik trybu czujnika termicznego Thermo-sensor miga Wskaźnik trybu czujnika termicznego miga Zatwierdzić tryb, naciskając ENTER Zatwierdzić tryb, naciskając ENTER Zatwierdzić wyświetlenie standardowe S t d Zatwierdzić wyświetlenie Stopniowe S t P Zatwierdzić wyświetlenie t P Zatwierdzić wyświetlenie t P 1 Wpisać żądaną temperaturę (zwiększać Wpisać żądany czas w min. (zwiększać Zatwierdzić wybór Uruchomić program przyciskiem START Zatwierdzić wyświetlenie t S 1 Wpisać żądaną temperaturę (zwiększać Zatwierdzić wyświetlenie t P 2 Wpisać żądaną temperaturę (zwiększać Zatwierdzić wybór Uruchomić program przyciskiem Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 8

9 2.2 Dostęp do menu, program wstępnie zapisany, odszranianie ręczne Dostęp Aby wejść w menu: nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk -. Aby poruszać się w menu: naciskać przyciski +/- i zatwierdzić wybór przyciskiem Enter. Logika programowania wstępnie zapisanego MENU Odmrażanie DEF Długie naciśnięcie Odszranianie uruchomione Długie naciśnięcie Parametr PAR COD Dostęp do parametrów Program 1 PR1 - Zapisać wstępnie program - Zmienić program Program 6 PR6 Program uruchomiony Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 9

10 2.2.2 Programy wstępnie zapisane Regulacja BITRONIC 1 umożliwia wstępne zapisanie do 6 ulubionych programów. Każdy program można zaprogramować, wybierając: Rodzaj cyklu: zegar lub czujnik termiczny Tryb cyklu: standardowy lub stopniowy Wartości zadane temperatur i czasu Program 1 PR1 - Zapisać wstępnie program - Zmienić program Program uruchomiony Aby wpisać parametry każdego programu, należy wykonać następujące czynności: Długie naciśnięcie przycisku Wybrać w menu wyświetlenie PR x (gdzie x to numer żądanego programu) Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk ENTER, aby wejść i zmienić wartości zadane programu Wykonać czynności opisane w punkcie Na koniec nacisnąć przycisk ENTER, aby zapisać program ABY URUCHOMIĆ PROGRAM WSTĘPNIE ZAPISANY, WYSTARCZY WEJŚĆ W MENU I NACISNĄĆ PRZYCISK START Odszranianie ręczne Odszraniania automatyczne są zaprogramowane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia. W przypadku uznania konieczności uruchomienia odszraniania ręcznego, należy wykonać następujące czynności: Długie naciśnięcie przycisku Wybrać w menu wyświetlenie DEF Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk START, aby uruchomić odszranianie Odszranianie DEF Długie naciśnięcie Odszranianie uruchomione Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 10

11 2.2.4 Parametry Parametry techniczne są dostępne po wpisaniu kodu: 123. Parametry fabryczne są dostępne po wpisaniu kodu: 421. Poruszanie się po liście parametrów odbywa się za pomocą przycisków +/-. Aby wejść w parametr i zmienić jego wartość: Nacisnąć ENTER Zmiana wartości za pomocą przycisków +/- Nowe wartości zostaną zapisane automatycznie po wyjściu z menu "parametr przyciskiem On/Off Aby przywrócić wartości parametrów (fabryczne lub techniczne): Przejść przyciskiem + do kolejnego wyświetlenia r e s Nacisnąć krótko ENTER, parametry zostają przywrócone W każdej chwili można powrócić do poprzedniego ustawienia, naciskając przycisk ON/OFF (krótkie naciśnięcie) Lista parametrów programów zamrażania i szybkiego chłodzenia przedstawiona jest w punkcie niniejszego dokumentu Odszranianie automatyczne W przypadku komór zamrażania i szybkiego chłodzenia zaleca się uruchamiać systematycznie odszranianie przed i po cyklu zamrażania. W regulatorze BITRONIC 1 odszranianie jest zaprogramowane domyślnie po cyklu zamrażania na dokładnie określony czas (możliwa zmiana). Aby uruchomić odszranianie przed cyklem zamrażania: Przejść do parametru fabrycznego (patrz punkt 2.2.4) Przewinąć parametry aż do wyświetlenia U16 Zatwierdzić wyświetlenie Zmienić wartość na 0 zamiast 1 dla odszraniania przed rozpoczęciem cyklu i zatwierdzić wybór Aby zmienić czas odszraniania: Przejść do parametru technicznego (patrz punkt 2.2.4) Przewinąć parametry aż do wyświetlenia T17 Zatwierdzić wyświetlenie Zmienić wartość i zatwierdzić wybór Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 11

12 2.3 Błędy i parametry Błędy: rodzaj i postępowanie Wyświetlenie błędów pozwala użytkownikowi zidentyfikować błąd na podstawie typu i poziomu krytyczności. Wyróżniamy dwie rodziny błędów: krytyczne i drugorzędne. Program BITRONIC 1 rozpoznaje 1 błąd krytyczny i 7 błędów drugorzędnych. Przedstawiamy listę błędów i działań do podjęcia w przypadku ich wystąpienia. Nr błędu D F 1 D F 2 D F 3 D F 4 D F 5 Błąd Sonda otoczenia Sonda do nakłuć czujnika termicznego Sonda wilgotności Sonda parownika Odchyłka temperatury Błąd krytyczny Nie Nie Sprawdzić Jeżeli sonda jest prawidłowo podłączona Jeżeli sonda jest prawidłowo podłączona Czynności, gdy sprawdzenie nie rozwiązuje problemu Wymienić sondę Wymienić sondę Nie - - Nie Nie D F 6 Drzwi otwarte Nie D F 7 Błąd krytyczny Tak D F 8 Wyłączenie prądu Nie Jeżeli sonda jest prawidłowo podłączona Sprawdzić, czy ciężar produktu do zamrożenia nie przekracza maksymalnej możliwości zamrażania. Jeżeli drzwi są zamknięte Jeśli zasilanie zostało przywrócone, a produkty zostały schłodzone lub zamrożone Wymienić sondę Wezwać służby techniczne w celu interwencji Skontaktować się z serwisantem Uwagi Program będzie działał w trybie awaryjnym do czasu wymiany sondy. Szafa może być używana w trybie sondy czujnika termicznego. Program będzie działał w trybie awaryjnym, jeżeli błąd wystąpi w trakcie cyklu czujnika termicznego. Ten błąd nie ma żadnego wpływu na uruchomienie zamrażania z zegarem. Nieobecna w szafach chłodniczokonserwujących Ten błąd nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia. Jedynie odszranianie będzie uwarunkowane czasowo. Wystąpienie błędu D F 5 oznacza, że urządzenie chłodnicze nie działa w sposób prawidłowy. Może to być spowodowane nadmiernym ciężarem produktu. Błędy krytyczne oznaczają błąd działania sprężarki lub opornika elektrycznego. W przypadku wyłączenia zasilania regulator wyświetla błąd D F 8, aby ostrzec o odłączeniu zasilania. Po przywróceniu zasilania regulator kontynuuje cykl, który został przerwany. Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 12

13 2.3.2 Listy parametrów fabrycznych i technicznych (wartości domyślne) Parametr techniczny (123) Parametr fabryczny (421) PARAMETRY BITRONIC 1 Zamrażanie Szybkie schłodzenie T01 Kod maszyny T02 Temperatura uruchomienia przewodów drzwi C 2 2 T03 Temperatura zakończenia odmrażania C 0 0 T04 Czas drenażu min T05 Temperatura wyłączenia wentylacji C 0 0 T06 Czas uruchomienia sprężarki po drenażu min T07 Czas wentylacji po zakończeniu odszraniania min T08 Liczba cykli odszraniania T09 Zabezpieczenie przed krótkim cyklem min 2 2 T10 Sygnał zakończenia cyklu 1/0 1 1 T11 Regulacja sondy otoczenia C 0 0 T12 Częstotliwość cyklu mieszania min T13 Czas wentylacji w trakcie mieszania min T14 Odszranianie włączone (Tak-1 / Nie-0) 1/0 T15 Temperatura czasu zimna C 2 2 T16 Czas zimna przed odszranianiem min T17 Maksymalny czas odszraniania min T18 Temperatura minimalna dla sondy wilgotności C T19 Aktywacja sondy wilgotności podczas zablokowania 1/0 T20 Współczynnik nagrzewania przewodu % T21 Rodzaj odszraniania (Elektryczny-1/Wentylowany-0) 1/0 0 0 T22 Regulacja sondy czujnika termicznego C 0 0 T23 Sonda wilgotności szafy (Elektryczna-1 / Mechaniczna-0) 1/0 U01 Delta temperatury otoczenia C 2 2 U02 Strefa neutralna temperatury otoczenia C 2 2 U03 Delta wilgotności % U04 Strefa neutralna wilgotności % U05 Delta temperatury czujnika termicznego C 2 2 U06 Dolna wartość zadana temperatury otoczenia C U07 Górna wartość zadana temperatury otoczenia C U08 Dolna wartość zadana wilgotności % U09 Górna wartość zadana wilgotności % U10 Temperatura wyłączenia sprężarki C U11 Aktywacja sondy wilgotności 1/0 U12 Delta odchyłki temperatury C 5 5 U13 Delta czasu odchyłki temperatury min U14 Opóźnienie czasowe alarmu otwartych drzwi s U15 Aktywacja czujnika parownika 1/0 1 1 U16 Odszranianie automatyczne (Po-1 / Przed-0) 1/ Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 13

14 Alarm PARAMETRY BITRONIC 1 DF1 Alarm błędu sondy otoczenia Sprawdzić stan sondy otoczenia DF2 Alarm błędu sondy czujnika termicznego Sprawdzić stan sondy czujnika DF3 Alarm błędu sondy wilgotności DF4 Alarm błędu sondy parownika Sprawdzić stan sondy DF5 Alarm odchyłki temperatury Wezwać pomoc techniczną DF6 Alarm błędu otwartych drzwi Drzwi otwarte zbyt długo DF7 Alarm błędu termicznego sprężarki Alarm ciśnienia sprężarki Sprężarka działa nieprawidłowo. Skontaktuj się z działem technicznym DF8 Alarm wyłączenia zasilania Zasilanie wyłączone w trakcie cyklu UWAGA: Lista parametrów znajduje się również na schematach elektrycznych. Jest specyficzna dla każdego rodzaju urządzenia. Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 14

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08. Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.2015) APP_UPC_v100 Sterownicę wykonano zgodnie z Normą Europejską IEC/EN 60439-1 + AC Rozdzielnice

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji Monitor IP seria BCS-MON7XXX V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Wydanie 2.3 CE1P3101pl 29.08.2008 Building Technologies Siemens Sp. z o.o. Building Technologies HVAC Products ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU VARkombi-PC (Trivar12) Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU Instrukcja obsługi 1. Wstęp Wszystkie informacje i wymagane środki ostrożności dotyczące używania 3-fazowych regulatorów współczynnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL lennoxemeia.com SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 ROOFTOP INSTRUKCJA STEROWNIKA Ref : CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC5020 wer. 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T SKRÓCONY SPIS

Bardziej szczegółowo

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Wydanie 1.0 CE1P3101pl 07.07.2004 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens Building Technologies HVAC Products ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A WERSJA 3.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M.

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M. podawania paliwa w podtrzymaniu, PPo=1 - w każdym cyklu włączenia dmuchawy, dla PPo=2 co drugi cykl itd. 4. Stan PRACA. Przejście do tego stanu pracy ze stanu NADZÓR następuje po obniżeniu temperatury

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 44 Odtwarzacz CD... 56 Wejście AUX... 60 Gniazdo USB... 63 Odtwarzanie muzyki przez

Bardziej szczegółowo

GE Security. Instrukcja użytkownika systemu alarmowego. GE imagination at work

GE Security. Instrukcja użytkownika systemu alarmowego. GE imagination at work GE Security NX-10 Instrukcja użytkownika systemu alarmowego GE imagination at work Dyrektywa 2002/96/WE Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) ma na celu

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Tango Negro. PAPA Electronics S.C. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE

Tango Negro. PAPA Electronics S.C. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Instrukcja montażu Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Zatrzymaj podręcznik do przyszłego korzystania www.ekoklima.com.pl

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleradioterapii. Legnica

Zakład Teleradioterapii. Legnica Instrukcja obsługi systemu BMS Zakład Teleradioterapii Legnica Przeczytaj i zachowaj 1 Spis treści Opis ogólny... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Instalacja Karty SIM... 4 Uruchomienie układu... 5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 0 SPIS TREŚCI ID dokumentu: DPD00556H Kod zamówienia: DOC-APP02456+DLUK Wersja H Data wydania wersji: 21.8.1 Odpowiada zestawowi aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA VOLTA SP Z O.O. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa Tel. +48 (22) 572-90-20, 331-33-00, fax 572-90-30, 331-33-09 http://www.volta.com.pl/, e-mail: volta@volta.com.pl Spis treści Premier

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

Telefon...67 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...67 Podłączenie-odłączenie telefonu...69 Zarządzanie książką telefoniczną (telefonu)...

Telefon...67 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...67 Podłączenie-odłączenie telefonu...69 Zarządzanie książką telefoniczną (telefonu)... Spis treści Zalecenia dotyczące użytkowania....3 Skrócona instrukcja obsługi systemu...4 Informacje ogólne...22 Opis ogólny....22 Opis przycisków sterujących....27 Włączanie-Wyłączanie...31 Głośność...31

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejścia binarne BE/S Podręcznik produktu

ABB i-bus KNX Wejścia binarne BE/S Podręcznik produktu ABB i-bus KNX Wejścia binarne BE/S Podręcznik produktu Treść Treść Strona 1 Informacje ogólne 5 1.1 Wykorzystanie podręcznika produktu... 5 1.1.1 Budowa podręcznika produktu... 5 1.1.2 Wskazówki... 6

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym. Instrukcja obsługi

Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym. Instrukcja obsługi Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym Instrukcja obsługi Szanowni Państwo, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS, który na długo zapewni Państwu komfort użytkowania

Bardziej szczegółowo