Moduł zdalnego sterowania EVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł zdalnego sterowania EVO"

Transkrypt

1 njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne.

2 EDYCJA: A Kod: D-LBR756 Niniejsza instrukcja została sporządzona i wydrukowana przez Robur S.p.A.; jej częściowe lub całkowite kopiowanie jest zabronione. Oryginał niniejszej instrukcji znajduje się w archiwum firmy Robur. Każde użycie niniejszej instrukcji inne od prywatnego musi być wcześniej zatwierdzone przez firmę Robur S.p.A. Prawa tych, którzy posiadają zarejestrowany znak handlowy, zawarty w niniejszej publikacji, nie są naruszone. Mając na celu ciągły wzrost jakości swoich produktów, firma Robur, zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego zawiadomienia. 1

3 SPIS TREŚCI WSTĘP MONTAŻ PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA TRYB UŻYTKOWANIA STEROWANIE ZABLOKOWYWANIE / ODBLOKOWYWANIE JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA WŁĄCZENIE / WYŁĄCZANIE JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA TRYBY PRACY JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA OCHRONA HASŁEM MODYFIKACJA PARAMETRÓW LISTA PARAMETRÓW HASŁA DOSTĘPU DO PARAMETRÓW NASTAWA TEMPERATURY NASTAWA WILGOTNOŚCI GODZINA SETTING ON/OFF PERIODS WCZYTANIE PROGRAMU EDYCJA PROGRAMU USUŃ PROGRAM / PROGRAMY WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU USTAWIENIA FABRYCZNE CYKLE PRACY WYBÓR TRYBU PRACY: MASTER / SLAVE ALARMY POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE W PANELU ELEKTRYCZNYM SCHŁADZACZA EWAPORACDYJNEGO AD

4 WSTĘP Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osób, które zdecydują się na instalację oraz użytkowanie systemu zdalnego sterowania schładzacza ewaporacyjnego AD 14. Instrukcja ta skierowana jest szczególnie do elektryka podłączającego jednostkę do instalacji elektrycznej oraz do użytkownika końcowego, który będzie kontrolować stan urządzenia. Instrukcja ta skierowana jest również do techników - przedstawia zasadę przeprowadzania czynności konserwacyjnych PRZED WŁĄCZENIEM URZĄDZENIA, PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. Urządzenie można eksploatować bez ryzyka, jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki: instalacja, użytkowanie oraz czynności konserwacyjne są przeprowadzone zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie; parametry źródła zasilania oraz warunki środowiska zewnętrznego mieszczą się w wartościach zamieszczonych w dokumentacji technicznej. KAŻDE ODSTĘPSTWA W UŻYTKOWANIU JAK I ZMIANY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY AUTORYZOWANE PRZEZ PRODUCENTA BĘDĄ UWAŻANE JAKO NIEWŁAŚCIWE. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE SZKODY I OBRAŻENIA POWSTAŁE W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU. 1. MONTAŻ Na ścianie Skrzynka elektryczna standard PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE OSTRZEŻENIA: Przewody zasilające powinny być fizycznie odizolowane od przewodów sygnałowych. Podczas podłączania schładzacza ewaporacyjnego należy przestrzegać instrukcji i informacji dostarczonych przez producenta. PRZYPOMINAMY, ŻE URZĄDZENIE NIE JEST WYPOSAŻONE W INSTALACJĘ ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĄŻENIAMI ELEKTRYCZNYMI: zaleca się wyposażenie wyjść w elementy zabezpieczające; należy upewnić się, że warunki pracy, takie jak: parametry źródła zasilania, temperatura powietrza oraz wilgotność mieszczą się w wartościach podanych przez producenta. 3

5 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obudowa: plastikowa, wymiary: 180 x 150 x 65mm. Montaż: Przechowywanie danych: Stopień ochrony Warunki pracy: Względna wilgotność otoczenia: Połączenia: wyświetlacz: na ścianie pamięć EEPROM IP54 temperatura otoczenia: 10/60 C ; temperatura przechowywania: 20/70 C 20 / 80%, bez pary wodnej zaciski śrubowe dla przewodów o maksymalnych przekrojach 4mm 2 i 2,5mm 2 wyświetla 4 cyfry + 10 ikon + dioda LED 4. TRYB UŻYTKOWANIA Zmień pozycję przełącznika na płycie elektronicznej schładzacza ewaporacyjnego. W zależności od typu zdalnego sterowania: 1: w przypadku tu opisywanego zdalnego sterowania EVO ON: w przypadku zdalnego sterowania ECO 5. STEROWANIE TIME UP-HOUR DW-MIN Wciśniecie podczas normalnych operacji, wyświetla czas. Jednokrotne wciśnięcie podczas programowania okresów ON/OFF, zmienia godziny. Jednokrotne wciśnięcie podczas modyfikacji podstawowych parametrów, zwiększa ich wartość. Jednokrotne wciśnięcie po użyciu komendy FAN, zwiększa prędkość wentylatora i/lub wyłącza tryb automatycznej prędkości wentylatora. Jeżeli wyświetlany jest czas, zapisuje obecną wartość godziny. Wciśnięcie dłużej niż 2 sekundy razem z przyciskiem DW-MIN, modyfikuje podstawowe parametry. Jednokrotne wciśnięcie podczas programowania okresów ON/OFF, zmienia minuty. Jednokrotne wciśnięcie podczas modyfikacji parametrów, zmniejsza ich wartość. Jednokrotne wciśnięcie po użyciu komendy FAN, zmniejsza prędkość wentylatora i/lub włącza tryb automatycznej prędkości wentylatora. Jeżeli wyświetlany jest czas, zapisuje obecną wartość minuty. Wciśnięcie dłużej niż 2 sekundy razem z przyciskiem UP-HOUR, modyfikuje podstawowe parametry. 4

6 Jednokrotne wciśnięcie podczas programowania operacji umożliwia wybór dni, do których chcemy przypisać program. DAY I/O PRG Jeżeli wyświetlany jest czas, zapisuje aktualnie wyświetlany dzień. Wciśnięcie podczas programowania umożliwia wybór automatycznych warunków pracy (ON/OFF) dla pewnego okresu. Wciśnięcie dłużej niż 1 sekundę umożliwia wybór trybu pracy: Chłodzenie włączone (manualne), Chłodzenie automatyczne (AUTO), Wentylacja włączona (manualna), Wentylacja automatyczna (AUTO). Wciśnięcie przycisku otwiera okno konfiguracji TIMER oraz umożliwia wybór włączenia/wyłączenia konkretnych programów. Wciśnięcie przycisku podczas programowania urządzenia działa jak przycisk ENTER. FAN POWER TEMPERATURA Jednokrotne wciśnięcie ustawia prędkość wentylatora (F1, F2, F3 ). Wciśnięcie przycisku dłużej niż 1 sekundę włącza/wyłącza jednostkę chłodzącą. Wciśnięcie przycisku dłużej niż 3 sekundy umożliwia odblokowanie urządzenia (jeżeli jest zablokowane). Jednokrotne wciśnięcie przycisku podczas programowania okresów ON/OFF, umożliwia wyjście z zakładki TIMER. Jednokrotne wciśnięcie podczas modyfikacji parametrów pracy umożliwia wyjście z zakładki SETUP. Jednokrotne wciśnięcie wyświetla zmierzoną temperaturę. Wciśnięcie przycisku dłużej niż 5 sekund umożliwia ustawienie zadanej temperatury. Jednokrotne wciśnięcie wyświetla zmierzoną wilgotność. WILGOTNOŚĆ Wciśnięcie przycisku dłużej niż 5 sekund umożliwia ustawienie zadanej wilgotności. WSKAZANIA OPIS OFF ON MIGANIE CHŁODZENIE WŁĄCZONE (manualne) Wyłączone Włączone - WENTYLACJA WŁĄCZONA (manualna) Wyłączone Włączone + AUTOMATYCZNE CHŁODZENIE LUB WENTYLACJA (PATRZ PROGRAMATOR CZASOWY) Wyłączone Tryb automatyczny włączony - DZIEŃ TYGODNIA 1=Poniedziałek 2 = Wtorek ON REGULATOR CZASOWY I/O Wyłączony Włączony REGULATOR CZASOWY I/O Wyłączony Włączony - JEDYNIE PODCZAS PROGRAMOWANIA OKRESÓW ON/OFF Wyłączony Regulator czasowy chłodzenia włączony 5

7 JEDYNIE PODCZAS PROGRAMOWANIA OKRESÓW ON/OFF Wyłączony Regulator czasowy wentylatora włączony USTAWIENIA Programowanie: parametr jest wyświetlony Programowanie: wartość parametru jest wyświetlona i może być edytowana ALARM Nie wykryto alarmu Wykryto alarm: patrz kod na wyświetlaczu 6. ZABLOKOWYWANIE / ODBLOKOWYWANIE JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA Aby zablokować jednostkę zdalnego sterowania parametr HL musi być ustawiony na wartość YES. KIEDY JEDNOSTKA ZDALNEGO STEROWANIA JEST ZABLOKOWANA, PONIŻSZE OPERACJE SĄ NIEMOŻLIWE DO WYKONANIA. Modyfikacja podstawowych parametrów; Modyfikacja trybu pracy jednostki zdalnego sterowania; Wyświetlanie prędkości wentylatora; Wyświetlanie zmierzonej temperatury i wiglotności; Ustawienie temperatury zadanej; Zmiana godziny Programowanie okresów ON/OFF; Zmiana trybu pracy schładzacza ewaporacyjnego; Jeżeli jednostka zdalnego sterowania jest zablokowana, wyświetlacz pokazuje loc podczas wciskania dowolnego przycisku. Aby tymczasowo odblokować jednostkę sterującą, przytrzymaj przycisk OFF. Jednostka sterująca automatycznie blokuje się po 15 sekundach. dopóki wyświetlacz nie pokaże 7. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA Włączanie: wciśnij przycisk na dłużej niż 2 sekundy. Jeżeli jednostka zdalnego sterowania jest wyłączona, wyświetlacz pokazuje OFF. JEDNOSTKA JEST ZAWSZE ZASILANA, NAWET JEŻELI WYŚWIETLACZ POKAZUJE OFF. 6

8 8. PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA Aby wyświetlić prędkość wentylatora: Aby wyświetlić prędkość wentylatora wciśnij Aby wyjść wciśnij lub, albo odczekaj 8 sekund; Aby zmienić prędkość wentylatora: Aby wyświetlić aktualną prędkość wentylatora wciśnij. Aby zwiększyć prędkość wentylatora i/lub wyłączyć funkcję automatycznej prędkości wciśnij ; Aby zmniejszyć prędkość wentylatora i/lub włączyć funkcję automatycznej prędkości wciśnij ; Aby zapisać zmiany i wyjść z panelu sterowania wentylatorem wciśnij lub, albo poczekaj 8 sekund. PRĘDKOŚĆ WENTYLATOR MOŻE PRZYJMOWĄĆ 3 RÓŻNE WARTOŚCI: F1 = MINIMALNA; F2 = ŚREDNIA; F3 = MAKSYMALNA. Aby ustawić funkcję automatycznej prędkości (tryb AUTO) : Aby wyświetlić aktualną prędkość wentylatora wciśnij. Wciśnij i przytrzymaj przycisk, do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO ; Aby zapisać zmiany i wyjść z panelu sterowania prędkością wentylatora wciśnij lub, albo poczekaj 8 sekund. Aby wyłączyć funkcję automatycznej prędkości (tryb AUTO): Wciśnij. Wyświetlacz pokaże napis AUTO ; Wciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu aż na wyświetlacz pokaże wymaganą prędkość F1 F2 F3 ; Aby zapisać zmiany i wyjść z panelu sterowania prędkością wentylatora wciśnij lub, albo poczekaj 10 sekund. FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ PRĘDKOŚCI AUTO MOŻE ZOSTAĆ USTAWIONA TYLKO POD WARUNKIEM, ŻE CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ZOSTAŁ POPRAWNIE POŁĄCZONY Z MODUŁEM WYŚWIETLACZA. Przepływ powietrza podczas włączonej funkcji automatycznej prędkości wentylatora (tryb AUTO) zależy od temperatury zadanej i zmierzonej przez czujnik. Wraz ze wzrostem zmierzonej temperatury rośnie prędkość wentylatora. 7

9 PRĘDKOŚĆ (tryb AUTO) W FUNKCJI TEMPERATURY 9. TRYBY PRACY JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA Aby wybrać tryb pracy wciśnij : Wentylacja Manualna/ Chłodzenie Manualne/ Tryb Automatyczny. W TRYBIE WENTYLACJI ODPŁYW WODY JEST ZAWSZE OTWARTY. 10. OCHRONA HASŁEM Możliwe jest zablokowanie jednostki zdalnego sterowania w celu uniknięcia wprowadzenia nieautoryzowanych zmian. Jeśli wejdziesz w listę parametrów user / installer / factory, wyświetlacz pokaże PA. Zależnie od wybranego parametru hasło dostępu może być wymagane. Wciśnij i kiedy wyświetlacz pokaże PA wprowadź poprawne hasło używają klawiszy i. Aby zatwierdzić hasło ponownie wciśnij. Jeśli operacja zostanie przeprowadzona poprawnie pierwszy parameter z listy zostanie wyświetlony. W przeciwnym wypadku możliwe będzie jedynie wyświetlenie i zmiana parametrów należących do listy user. W obydwu przypadkach ikona zostanie podświetlona w czasie przeglądania listy parametrów oraz zacznie migać podczas zmiany wartości parametru. Aby wejść w listę user wystarczy dwukrotnie wcisnąć. 8

10 11. MODYFIKACJA PARAMETRÓW Parametry są podzielone na 3 kategorie: user, installer oraz factory. Aby otworzyć / modyfikować parametry kategorii user hasło nie jest wymagane, natomiast aby otworzyć / modyfikować parametry kategorii installer / factory należy wprowadzić poprawne hasło. Aby wejść w listę parametrów: Wciśnij i przytrzymaj i przez 2 sekundy; Wyświetlacz pokaże PA : Aby modyfikować parametry kategorii installer lub factory wprowadż poprawne hasło (postępuj według punktów 8 i 11); Aby modyfikować parametry kategorii user wciśnij dwukrotnie ; Aby zlokalizować żądany parametr użyj lub ; Aby wyświetlić wartość aktualnego parametru wciśnij ; Aby zmienić wartość parametru wciśnij lub ; Aby powrócić do listy parametru wciśnij ponownie ; Aby zapisać zmiany oraz opuścić ustawienia parametrów wciśnij lub poczekaj 30 sekund LISTA PARAMETRÓW Kod Y Parametry regulacji chłodzenia Parametry Typ Zakres Jednostk a Domyślnie Y0 Opóźnienie startu chłodzenia C Sec 10 Y1 Czas chłodzenia I Min 240 Y2 Czas otwarcia zaworu odprowadzającego C Sec 200 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 YA Opóźnienie zamknięcia zaworu odprowadzającego Cykl czyszczenia mat chłodzących Cykl czyszczenia mat chłodzących przy wyłączonym zasilaniu Polaryzacja złącza wejściowego pływaka (TYLKO ODCZYT) 0=normalnie otwarty; 1= normalnie zamknięty; Zatrzymanie pracy wentylatora i pompy po przekroczeniu zadanej temperatury Opóźnienie alarmu napełniania. 0=alarm wyłączony Opóźnienie alarmu opróżniania. 0=alarm wyłączony Automatyczne czyszczenie mat chłodzących przy każdym wyłączeniu. C Sec 20 C C C Sec Sec I NO/YES - NO C C Sec Sec 240 I NO/YES - YES 9

11 H Pozostałe parametry HH Wersja oprogramowania (TYLKO ODCZYT) HL Blokada przycisków. 0=NO; 1=YES HASŁA DOSTĘPU DO PARAMETRÓW Typ Opis Hasło Parametry użytkownika (USER) brak I C Parametry instalatora (INSTALLER). Przed zmianą jakiegokolwiek z parametrów zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. Parametry fabryczne (FACTORY). Wartości tych parametrów ustawione są przez producenta urządzenia. Ich wartości mogą różnić się od wartości sugerowanych. Zmiana ustawień fabrycznych może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia. Parametry te widoczne są tylko po uprzednim wpisaniu poprawnego hasła NASTAWA TEMPERATURY Wciśnij i przytrzymaj przycisk do czasu wyświetlenia SP ; Gdy zwolnisz klawisz, wyświetlacz wskaże zadaną temperaturę; Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość wciśnij lub ; Aby zapisać zmiany i wyjść z ustawień wciśnij lub, lub poczekaj 15 sekund. ZAKRES NASTAWY TEMPERATURY MIEŚCI SIĘ W GRANICACH : C. 15. NASTAWA WILGOTNOŚCI Wciśnij i przytrzymaj do czasu wyświetlenia rh ; Gdy zwolnisz klawisz, wyświetlacz wskaże zadaną wilgotność; Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość wciśnij lub ; Aby zapisać zmiany i wyjść z ustawień wciśnij lub, lub poczekaj 15 sekund. ZAKRES NASTAWYT WIGLTONOŚCI MIEŚCI SIĘ W GRANICACH: %. 16. GODZINA Aby wyświetlić czas: Wciśnij i przytrzymaj przycisk do czasu wyświetlenia time. Gdy zwolnisz klawisz wyświetlacz wskazywać będzie czas przez 5 sekund lub do momentu, aż wciśniesz przycisk. Aby zmienić godzinę: Wciśnij i przytrzymaj przycisk do czasu wyświetlenial time. Kiedy zwolnisz klawisz wyświetlacz wskazywać będzie godzinę. Podczas zmiany wartości parametrów dioda LED zaświeci się. 10

12 Aby ustawić dzień tygodnia użyj. 1=Poniedziałek, 2=Wtorek.7=Niedziela; Aby ustawić godzinę użyj. Aby ustawić minuty użyj. Aby powrócić wciśnij klawisz, lub poczekj 5 sekund. 17. USTAWIENIE OKRESÓW ON/OFF Naciśnij przycisk, aż urządzenie wyświetli Pr9. Teraz zwolnij przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsze miejsce w pamięci. Symbol włączonej konfiguracji miga; Naciśnij przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się pierwsze wolne miejsce w pamięci - -: - - ; Naciśnij przycisk, aby wprowadzić dzień lub kombinacje pożądnych dni. Naciśnij przycisk lub, aby włączyć lub wyłączyć pożądane czasy. Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb pracy. LED + i ON / on = tryb chłodzenia ; LED + i ON / on = tryb wentylacji; LED i ON / off = jednostka wyłączona; Aby zapisać program i przejść do kolejnego wciśnij. Aby wyjść z ustawień programu wciśnij. Aby wyjść bez zapisywywania zmian wciśnij, lub poczekaj 30 sekund. 18. WCZYTYWANIE PROGRAMU Naciśnij przycisk. Pierwsza pozycja z pamięci pojawi się na wyświetlaczu, a symbol włączonej konfiguracji zacznie migać; Naciśnij kilkukrotnie, to co pojawia się na wyświetlaczu odpowiada lokalizacji w pamięci. Aby wyjść wciśnij, lub poczekaj 30 sekund. 19. EDYCJA PROGRAMU Wciśnij przycisk, pierwsze miejsce w pamięci pojawi się na wyświetlaczu, a ikona zacznie migać; Wielokrotnie wciśnij klawisz ; wyświetlona wartość może zostać zmodyfikowana za pomocą klawiszy:,,, ; Aby zapisać zmiany wciśnij. Wciśnięcie (lub odczekanie 30 sekund) powoduje wyjście z menu TIMER. 11

13 20. USUWANIE PROGRAMU / PROGRAMÓW Wciśnij przycisk, pierwsze miejsce w pamięci pojawi się na wyświetlaczu, a ikona zacznie migać; Naciśnij kilkukrotnie, to co pojawia się na wyświetlaczu odpowiada lokalizacji w pamięci. Aby usunąć wybrane miejsce z pamięci wciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu wyświetlenia : ; Aby usunąć wszystkie programy trzymaj wciśnięty przycisk przynajmniej przez 6 sekund, do czasu aż na wyświetlaczu nie pokaże się napis EALL ; Aby wyjść przyciśnij. 21. WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU Display Opis EE Błąd pamięci eeprom; wyłącz, a następnie włącz jednostkę ponownie; : Wolna przestrzeń w pamięci; EA Błąd ogólny ; wyłącz, a następnie włącz jednostkę ponownie; Loc off En Jednostka zablokowana. Jednostka wyłączona. UWAGA: jednostka jest zawsze zasilana, nawet jeżeli jest wyłączona. Błąd komunikacji; -- Nie wykryto czujnika wilgotności / temperatury; Etc Etr Błąd zegara. Nie ustawiono czasu na jednostce zdalnego sterowania. Podczas występowania tego błędu urządzenie automatycznie ustawia zegar na Poniedziałek 8:10. Błąd ten będzie występować przy każdym uruchomieniu. Ustaw poprawną godzinę. Brak zgodności, błąd ten oznacza, że jeden z komponentów: klawiatura lub zasilanie, nie jest przystosowany do pracy w danej konfiguracji. Sprawdź położenie przełącznika 1 na tablicy. P-00 Rozpoczęcie cyklu chłodzenia, opóźnienie załączenia pompy; P-01 Cykl chłodzenia; P-02 Cykl odprowadzania wody FAn StOP CLn Wentylacja włączona, brak chłodzenia; Regulator czasowy wyłączony; Cykl czyszczenia mat chłodzących 22. USTAWIENIA FABRYCZNE UWAGA! UWAGA! Ta operacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Zmiana danych parametrów może powodować niepoprawne działanie urządzenia Kompletna lista parametrów zamieszczona jest w punkcie 10 niniejszej instrukcji. Aby zmienić parametry fabryczne (FACTORY): Aby rozpocząć edycje, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 9; kiedy wyświetlacz pokaże PA wprowadź hasło 59, jak to opisano w punkcie 11; Jeżeli operacja zostanie poprawnie przeprowadzona pierwszy parameter z listy zostanie wyświetlony. W przeciwnym wypadku możliwy będzie jedynie wgląd i edycja parametrów użytkownika (USER). 12

14 Wciśnij lub, aby znaleźć parametr, który chcesz zmienić; Wciśnij, aby wyświetlić aktualną wartość parametru; Wciśnij lub, aby zmienić wartość parametru; Ponownie wciśnij, aby powrócić do listy parametrów; Aby zapisać zmiany i wyjść z ustawień wciśnij i przytrzymaj 23. CYKLE PRACY przez 2 sekundy, lub poczekaj 30 sekund. Zmiana trybu ON na OFF i z powrotem jest możliwa w każdej chwili. 13

15 24. WYBÓR TRYBU PRACY: MASTER / SLAVE WSKAZÓWKA: PRZED PRZEPROWADZENIEM OPERACJI UPEWNIJ SIĘ, ŻE SCHŁĄDZACZ EWAPORACYJNY JEST WYŁĄCZNY I ODŁĄCZONY OD ŹRÓDŁA ZASILANIA. W przypadku równoległej pracy wielu sterowników jeden z nich będzie modułem nadrzędnym (funkcja MASTER), a pozostałe będą modułami podrzędnymi (SLAVE). Aby zmienić sterownik w moduł podrzędny (SLAVE) stwórz mostek pomiędzy V- i M/S. 25. ALARMY WSKAZÓWKA: ALARMY A6E I A7E SĄ ZWIĄZANE ZE STATUSEM PŁYWAKA -1. ALARMY SĄ AKTYWNE I SYGNALIZOWANE NAWET JEŻELI NIE MA PŁYWAKA 1, Hd1=0. Parametr Y8 modyfikuje opóźnienie sygnalizacji alarmu pełnego zbiornika; zmiana statusu pływaka 1 (pełen zbiornik) następuje po czasie Y8. Oznacza to, że jeśli istnieje problem z poziomem napełnienia zbiornika sterownik sygnalizuje alarm. Aby wykluczyć alarm ustaw parametr Y8 = 0. Parametr Y9 modyfikuje opóźnienie sygnalizacji alarmu pustego zbiornika; zmiana statusu pływaka 1 (pusty zbiornik) następuje po czasie Y9 Oznacza to, że jeśli istnieje problem z poziomem napełnienia zbiornika sterownik sygnalizuje alarm. Aby wykluczyć alarm ustaw parametry9 = POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE W PANELU ELEKTRYCZNYM SCHŁADZACZA EWAPORACDYJNEGO AD 14 14

16

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz

Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz Sterownik elektroniczny DIGI 2 (1601-12) Dedykowany do puszek przyłączeniowych: WE-3 (2005-3) moc od 3 do 9 kw WE-4 (2005-4) moc od 9 do 15 kw Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych Dane techniczne Sterownik IBT230AC jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK201/211 Proste termostaty cyfrowe do stacjonarnych urządzeń chłodniczych 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

1/12 EV6-412 INSTRUKCJA OBSŁUGI EV /10-PL

1/12 EV6-412 INSTRUKCJA OBSŁUGI EV /10-PL 1/12 EV6-412 INSTRUKCJA OBSŁUGI EV6-412-1/10-PL 2/12 EV6-412 elektroniczny, dwuwyjściowy termoregulator 1 WPROWADZENIE 1.1 Uwaga! Przed instalacją należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA ZMYWARKI LINII ADVANCE

INSTRUKCJA SERWISOWA ZMYWARKI LINII ADVANCE INSTRUKCJA SERWISOWA ZMYWARKI LINII ADVANCE Płyta sterująca. Na rysunku poniżej, pokazana jest płyta sterująca stosowana we wszystkich modelach zmywarek linii ADVANS. Naklejka panela Płyta sterująca Z-213069

Bardziej szczegółowo

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu PJ32C: Najbardziej kompleksowy sterownik do sterowania układem chłodniczym. Jest idealnym rozwiązaniem dla układów w których parowniki

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem OBUDOWA Z EKRANEM DOTYKOWYM Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem A = CZAS (TIME) E = USTAW (SET) I = WENTYLATOR (FAN) B = DYSK TW. (HDD)

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja Higrotermostat Elektroniczny Instalacja Nie należy instalować urządzenia w okolicach źródeł ciepła bądź klimatyzacji, ponieważ mogą one wpływać na poprawność pomiaru sondy wewnętrznej. Instalacja musi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 LGSA-02 - + Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA. Wersja 5B10 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4AP UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY AKUMULATOREM CIEPŁA Wersja 5B10 Spis treści. Wstęp... 3 Podgląd temperatur oraz ustawianie parametrów użytkownika... 4 Tabela 1. Spis parametrów użytkownika...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18)

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18) Przeznaczenie i funkcje działania. Sterowanie EL1000 Jest to radiolinia czterokanałowa z systemem kontroli dostępu obsługującą 1000 sztuk nadajników typu 2k433 i 4k433 z kodem dynamicznie zmiennym oparty

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo