Moduł zdalnego sterowania EVO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł zdalnego sterowania EVO"

Transkrypt

1 njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne.

2 EDYCJA: A Kod: D-LBR756 Niniejsza instrukcja została sporządzona i wydrukowana przez Robur S.p.A.; jej częściowe lub całkowite kopiowanie jest zabronione. Oryginał niniejszej instrukcji znajduje się w archiwum firmy Robur. Każde użycie niniejszej instrukcji inne od prywatnego musi być wcześniej zatwierdzone przez firmę Robur S.p.A. Prawa tych, którzy posiadają zarejestrowany znak handlowy, zawarty w niniejszej publikacji, nie są naruszone. Mając na celu ciągły wzrost jakości swoich produktów, firma Robur, zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego zawiadomienia. 1

3 SPIS TREŚCI WSTĘP MONTAŻ PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA TRYB UŻYTKOWANIA STEROWANIE ZABLOKOWYWANIE / ODBLOKOWYWANIE JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA WŁĄCZENIE / WYŁĄCZANIE JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA TRYBY PRACY JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA OCHRONA HASŁEM MODYFIKACJA PARAMETRÓW LISTA PARAMETRÓW HASŁA DOSTĘPU DO PARAMETRÓW NASTAWA TEMPERATURY NASTAWA WILGOTNOŚCI GODZINA SETTING ON/OFF PERIODS WCZYTANIE PROGRAMU EDYCJA PROGRAMU USUŃ PROGRAM / PROGRAMY WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU USTAWIENIA FABRYCZNE CYKLE PRACY WYBÓR TRYBU PRACY: MASTER / SLAVE ALARMY POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE W PANELU ELEKTRYCZNYM SCHŁADZACZA EWAPORACDYJNEGO AD

4 WSTĘP Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osób, które zdecydują się na instalację oraz użytkowanie systemu zdalnego sterowania schładzacza ewaporacyjnego AD 14. Instrukcja ta skierowana jest szczególnie do elektryka podłączającego jednostkę do instalacji elektrycznej oraz do użytkownika końcowego, który będzie kontrolować stan urządzenia. Instrukcja ta skierowana jest również do techników - przedstawia zasadę przeprowadzania czynności konserwacyjnych PRZED WŁĄCZENIEM URZĄDZENIA, PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. Urządzenie można eksploatować bez ryzyka, jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki: instalacja, użytkowanie oraz czynności konserwacyjne są przeprowadzone zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie; parametry źródła zasilania oraz warunki środowiska zewnętrznego mieszczą się w wartościach zamieszczonych w dokumentacji technicznej. KAŻDE ODSTĘPSTWA W UŻYTKOWANIU JAK I ZMIANY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY AUTORYZOWANE PRZEZ PRODUCENTA BĘDĄ UWAŻANE JAKO NIEWŁAŚCIWE. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE SZKODY I OBRAŻENIA POWSTAŁE W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU. 1. MONTAŻ Na ścianie Skrzynka elektryczna standard PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE OSTRZEŻENIA: Przewody zasilające powinny być fizycznie odizolowane od przewodów sygnałowych. Podczas podłączania schładzacza ewaporacyjnego należy przestrzegać instrukcji i informacji dostarczonych przez producenta. PRZYPOMINAMY, ŻE URZĄDZENIE NIE JEST WYPOSAŻONE W INSTALACJĘ ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĄŻENIAMI ELEKTRYCZNYMI: zaleca się wyposażenie wyjść w elementy zabezpieczające; należy upewnić się, że warunki pracy, takie jak: parametry źródła zasilania, temperatura powietrza oraz wilgotność mieszczą się w wartościach podanych przez producenta. 3

5 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obudowa: plastikowa, wymiary: 180 x 150 x 65mm. Montaż: Przechowywanie danych: Stopień ochrony Warunki pracy: Względna wilgotność otoczenia: Połączenia: wyświetlacz: na ścianie pamięć EEPROM IP54 temperatura otoczenia: 10/60 C ; temperatura przechowywania: 20/70 C 20 / 80%, bez pary wodnej zaciski śrubowe dla przewodów o maksymalnych przekrojach 4mm 2 i 2,5mm 2 wyświetla 4 cyfry + 10 ikon + dioda LED 4. TRYB UŻYTKOWANIA Zmień pozycję przełącznika na płycie elektronicznej schładzacza ewaporacyjnego. W zależności od typu zdalnego sterowania: 1: w przypadku tu opisywanego zdalnego sterowania EVO ON: w przypadku zdalnego sterowania ECO 5. STEROWANIE TIME UP-HOUR DW-MIN Wciśniecie podczas normalnych operacji, wyświetla czas. Jednokrotne wciśnięcie podczas programowania okresów ON/OFF, zmienia godziny. Jednokrotne wciśnięcie podczas modyfikacji podstawowych parametrów, zwiększa ich wartość. Jednokrotne wciśnięcie po użyciu komendy FAN, zwiększa prędkość wentylatora i/lub wyłącza tryb automatycznej prędkości wentylatora. Jeżeli wyświetlany jest czas, zapisuje obecną wartość godziny. Wciśnięcie dłużej niż 2 sekundy razem z przyciskiem DW-MIN, modyfikuje podstawowe parametry. Jednokrotne wciśnięcie podczas programowania okresów ON/OFF, zmienia minuty. Jednokrotne wciśnięcie podczas modyfikacji parametrów, zmniejsza ich wartość. Jednokrotne wciśnięcie po użyciu komendy FAN, zmniejsza prędkość wentylatora i/lub włącza tryb automatycznej prędkości wentylatora. Jeżeli wyświetlany jest czas, zapisuje obecną wartość minuty. Wciśnięcie dłużej niż 2 sekundy razem z przyciskiem UP-HOUR, modyfikuje podstawowe parametry. 4

6 Jednokrotne wciśnięcie podczas programowania operacji umożliwia wybór dni, do których chcemy przypisać program. DAY I/O PRG Jeżeli wyświetlany jest czas, zapisuje aktualnie wyświetlany dzień. Wciśnięcie podczas programowania umożliwia wybór automatycznych warunków pracy (ON/OFF) dla pewnego okresu. Wciśnięcie dłużej niż 1 sekundę umożliwia wybór trybu pracy: Chłodzenie włączone (manualne), Chłodzenie automatyczne (AUTO), Wentylacja włączona (manualna), Wentylacja automatyczna (AUTO). Wciśnięcie przycisku otwiera okno konfiguracji TIMER oraz umożliwia wybór włączenia/wyłączenia konkretnych programów. Wciśnięcie przycisku podczas programowania urządzenia działa jak przycisk ENTER. FAN POWER TEMPERATURA Jednokrotne wciśnięcie ustawia prędkość wentylatora (F1, F2, F3 ). Wciśnięcie przycisku dłużej niż 1 sekundę włącza/wyłącza jednostkę chłodzącą. Wciśnięcie przycisku dłużej niż 3 sekundy umożliwia odblokowanie urządzenia (jeżeli jest zablokowane). Jednokrotne wciśnięcie przycisku podczas programowania okresów ON/OFF, umożliwia wyjście z zakładki TIMER. Jednokrotne wciśnięcie podczas modyfikacji parametrów pracy umożliwia wyjście z zakładki SETUP. Jednokrotne wciśnięcie wyświetla zmierzoną temperaturę. Wciśnięcie przycisku dłużej niż 5 sekund umożliwia ustawienie zadanej temperatury. Jednokrotne wciśnięcie wyświetla zmierzoną wilgotność. WILGOTNOŚĆ Wciśnięcie przycisku dłużej niż 5 sekund umożliwia ustawienie zadanej wilgotności. WSKAZANIA OPIS OFF ON MIGANIE CHŁODZENIE WŁĄCZONE (manualne) Wyłączone Włączone - WENTYLACJA WŁĄCZONA (manualna) Wyłączone Włączone + AUTOMATYCZNE CHŁODZENIE LUB WENTYLACJA (PATRZ PROGRAMATOR CZASOWY) Wyłączone Tryb automatyczny włączony - DZIEŃ TYGODNIA 1=Poniedziałek 2 = Wtorek ON REGULATOR CZASOWY I/O Wyłączony Włączony REGULATOR CZASOWY I/O Wyłączony Włączony - JEDYNIE PODCZAS PROGRAMOWANIA OKRESÓW ON/OFF Wyłączony Regulator czasowy chłodzenia włączony 5

7 JEDYNIE PODCZAS PROGRAMOWANIA OKRESÓW ON/OFF Wyłączony Regulator czasowy wentylatora włączony USTAWIENIA Programowanie: parametr jest wyświetlony Programowanie: wartość parametru jest wyświetlona i może być edytowana ALARM Nie wykryto alarmu Wykryto alarm: patrz kod na wyświetlaczu 6. ZABLOKOWYWANIE / ODBLOKOWYWANIE JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA Aby zablokować jednostkę zdalnego sterowania parametr HL musi być ustawiony na wartość YES. KIEDY JEDNOSTKA ZDALNEGO STEROWANIA JEST ZABLOKOWANA, PONIŻSZE OPERACJE SĄ NIEMOŻLIWE DO WYKONANIA. Modyfikacja podstawowych parametrów; Modyfikacja trybu pracy jednostki zdalnego sterowania; Wyświetlanie prędkości wentylatora; Wyświetlanie zmierzonej temperatury i wiglotności; Ustawienie temperatury zadanej; Zmiana godziny Programowanie okresów ON/OFF; Zmiana trybu pracy schładzacza ewaporacyjnego; Jeżeli jednostka zdalnego sterowania jest zablokowana, wyświetlacz pokazuje loc podczas wciskania dowolnego przycisku. Aby tymczasowo odblokować jednostkę sterującą, przytrzymaj przycisk OFF. Jednostka sterująca automatycznie blokuje się po 15 sekundach. dopóki wyświetlacz nie pokaże 7. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA Włączanie: wciśnij przycisk na dłużej niż 2 sekundy. Jeżeli jednostka zdalnego sterowania jest wyłączona, wyświetlacz pokazuje OFF. JEDNOSTKA JEST ZAWSZE ZASILANA, NAWET JEŻELI WYŚWIETLACZ POKAZUJE OFF. 6

8 8. PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA Aby wyświetlić prędkość wentylatora: Aby wyświetlić prędkość wentylatora wciśnij Aby wyjść wciśnij lub, albo odczekaj 8 sekund; Aby zmienić prędkość wentylatora: Aby wyświetlić aktualną prędkość wentylatora wciśnij. Aby zwiększyć prędkość wentylatora i/lub wyłączyć funkcję automatycznej prędkości wciśnij ; Aby zmniejszyć prędkość wentylatora i/lub włączyć funkcję automatycznej prędkości wciśnij ; Aby zapisać zmiany i wyjść z panelu sterowania wentylatorem wciśnij lub, albo poczekaj 8 sekund. PRĘDKOŚĆ WENTYLATOR MOŻE PRZYJMOWĄĆ 3 RÓŻNE WARTOŚCI: F1 = MINIMALNA; F2 = ŚREDNIA; F3 = MAKSYMALNA. Aby ustawić funkcję automatycznej prędkości (tryb AUTO) : Aby wyświetlić aktualną prędkość wentylatora wciśnij. Wciśnij i przytrzymaj przycisk, do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO ; Aby zapisać zmiany i wyjść z panelu sterowania prędkością wentylatora wciśnij lub, albo poczekaj 8 sekund. Aby wyłączyć funkcję automatycznej prędkości (tryb AUTO): Wciśnij. Wyświetlacz pokaże napis AUTO ; Wciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu aż na wyświetlacz pokaże wymaganą prędkość F1 F2 F3 ; Aby zapisać zmiany i wyjść z panelu sterowania prędkością wentylatora wciśnij lub, albo poczekaj 10 sekund. FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ PRĘDKOŚCI AUTO MOŻE ZOSTAĆ USTAWIONA TYLKO POD WARUNKIEM, ŻE CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ZOSTAŁ POPRAWNIE POŁĄCZONY Z MODUŁEM WYŚWIETLACZA. Przepływ powietrza podczas włączonej funkcji automatycznej prędkości wentylatora (tryb AUTO) zależy od temperatury zadanej i zmierzonej przez czujnik. Wraz ze wzrostem zmierzonej temperatury rośnie prędkość wentylatora. 7

9 PRĘDKOŚĆ (tryb AUTO) W FUNKCJI TEMPERATURY 9. TRYBY PRACY JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA Aby wybrać tryb pracy wciśnij : Wentylacja Manualna/ Chłodzenie Manualne/ Tryb Automatyczny. W TRYBIE WENTYLACJI ODPŁYW WODY JEST ZAWSZE OTWARTY. 10. OCHRONA HASŁEM Możliwe jest zablokowanie jednostki zdalnego sterowania w celu uniknięcia wprowadzenia nieautoryzowanych zmian. Jeśli wejdziesz w listę parametrów user / installer / factory, wyświetlacz pokaże PA. Zależnie od wybranego parametru hasło dostępu może być wymagane. Wciśnij i kiedy wyświetlacz pokaże PA wprowadź poprawne hasło używają klawiszy i. Aby zatwierdzić hasło ponownie wciśnij. Jeśli operacja zostanie przeprowadzona poprawnie pierwszy parameter z listy zostanie wyświetlony. W przeciwnym wypadku możliwe będzie jedynie wyświetlenie i zmiana parametrów należących do listy user. W obydwu przypadkach ikona zostanie podświetlona w czasie przeglądania listy parametrów oraz zacznie migać podczas zmiany wartości parametru. Aby wejść w listę user wystarczy dwukrotnie wcisnąć. 8

10 11. MODYFIKACJA PARAMETRÓW Parametry są podzielone na 3 kategorie: user, installer oraz factory. Aby otworzyć / modyfikować parametry kategorii user hasło nie jest wymagane, natomiast aby otworzyć / modyfikować parametry kategorii installer / factory należy wprowadzić poprawne hasło. Aby wejść w listę parametrów: Wciśnij i przytrzymaj i przez 2 sekundy; Wyświetlacz pokaże PA : Aby modyfikować parametry kategorii installer lub factory wprowadż poprawne hasło (postępuj według punktów 8 i 11); Aby modyfikować parametry kategorii user wciśnij dwukrotnie ; Aby zlokalizować żądany parametr użyj lub ; Aby wyświetlić wartość aktualnego parametru wciśnij ; Aby zmienić wartość parametru wciśnij lub ; Aby powrócić do listy parametru wciśnij ponownie ; Aby zapisać zmiany oraz opuścić ustawienia parametrów wciśnij lub poczekaj 30 sekund LISTA PARAMETRÓW Kod Y Parametry regulacji chłodzenia Parametry Typ Zakres Jednostk a Domyślnie Y0 Opóźnienie startu chłodzenia C Sec 10 Y1 Czas chłodzenia I Min 240 Y2 Czas otwarcia zaworu odprowadzającego C Sec 200 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 YA Opóźnienie zamknięcia zaworu odprowadzającego Cykl czyszczenia mat chłodzących Cykl czyszczenia mat chłodzących przy wyłączonym zasilaniu Polaryzacja złącza wejściowego pływaka (TYLKO ODCZYT) 0=normalnie otwarty; 1= normalnie zamknięty; Zatrzymanie pracy wentylatora i pompy po przekroczeniu zadanej temperatury Opóźnienie alarmu napełniania. 0=alarm wyłączony Opóźnienie alarmu opróżniania. 0=alarm wyłączony Automatyczne czyszczenie mat chłodzących przy każdym wyłączeniu. C Sec 20 C C C Sec Sec I NO/YES - NO C C Sec Sec 240 I NO/YES - YES 9

11 H Pozostałe parametry HH Wersja oprogramowania (TYLKO ODCZYT) HL Blokada przycisków. 0=NO; 1=YES HASŁA DOSTĘPU DO PARAMETRÓW Typ Opis Hasło Parametry użytkownika (USER) brak I C Parametry instalatora (INSTALLER). Przed zmianą jakiegokolwiek z parametrów zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. Parametry fabryczne (FACTORY). Wartości tych parametrów ustawione są przez producenta urządzenia. Ich wartości mogą różnić się od wartości sugerowanych. Zmiana ustawień fabrycznych może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia. Parametry te widoczne są tylko po uprzednim wpisaniu poprawnego hasła NASTAWA TEMPERATURY Wciśnij i przytrzymaj przycisk do czasu wyświetlenia SP ; Gdy zwolnisz klawisz, wyświetlacz wskaże zadaną temperaturę; Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość wciśnij lub ; Aby zapisać zmiany i wyjść z ustawień wciśnij lub, lub poczekaj 15 sekund. ZAKRES NASTAWY TEMPERATURY MIEŚCI SIĘ W GRANICACH : C. 15. NASTAWA WILGOTNOŚCI Wciśnij i przytrzymaj do czasu wyświetlenia rh ; Gdy zwolnisz klawisz, wyświetlacz wskaże zadaną wilgotność; Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość wciśnij lub ; Aby zapisać zmiany i wyjść z ustawień wciśnij lub, lub poczekaj 15 sekund. ZAKRES NASTAWYT WIGLTONOŚCI MIEŚCI SIĘ W GRANICACH: %. 16. GODZINA Aby wyświetlić czas: Wciśnij i przytrzymaj przycisk do czasu wyświetlenia time. Gdy zwolnisz klawisz wyświetlacz wskazywać będzie czas przez 5 sekund lub do momentu, aż wciśniesz przycisk. Aby zmienić godzinę: Wciśnij i przytrzymaj przycisk do czasu wyświetlenial time. Kiedy zwolnisz klawisz wyświetlacz wskazywać będzie godzinę. Podczas zmiany wartości parametrów dioda LED zaświeci się. 10

12 Aby ustawić dzień tygodnia użyj. 1=Poniedziałek, 2=Wtorek.7=Niedziela; Aby ustawić godzinę użyj. Aby ustawić minuty użyj. Aby powrócić wciśnij klawisz, lub poczekj 5 sekund. 17. USTAWIENIE OKRESÓW ON/OFF Naciśnij przycisk, aż urządzenie wyświetli Pr9. Teraz zwolnij przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsze miejsce w pamięci. Symbol włączonej konfiguracji miga; Naciśnij przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się pierwsze wolne miejsce w pamięci - -: - - ; Naciśnij przycisk, aby wprowadzić dzień lub kombinacje pożądnych dni. Naciśnij przycisk lub, aby włączyć lub wyłączyć pożądane czasy. Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb pracy. LED + i ON / on = tryb chłodzenia ; LED + i ON / on = tryb wentylacji; LED i ON / off = jednostka wyłączona; Aby zapisać program i przejść do kolejnego wciśnij. Aby wyjść z ustawień programu wciśnij. Aby wyjść bez zapisywywania zmian wciśnij, lub poczekaj 30 sekund. 18. WCZYTYWANIE PROGRAMU Naciśnij przycisk. Pierwsza pozycja z pamięci pojawi się na wyświetlaczu, a symbol włączonej konfiguracji zacznie migać; Naciśnij kilkukrotnie, to co pojawia się na wyświetlaczu odpowiada lokalizacji w pamięci. Aby wyjść wciśnij, lub poczekaj 30 sekund. 19. EDYCJA PROGRAMU Wciśnij przycisk, pierwsze miejsce w pamięci pojawi się na wyświetlaczu, a ikona zacznie migać; Wielokrotnie wciśnij klawisz ; wyświetlona wartość może zostać zmodyfikowana za pomocą klawiszy:,,, ; Aby zapisać zmiany wciśnij. Wciśnięcie (lub odczekanie 30 sekund) powoduje wyjście z menu TIMER. 11

13 20. USUWANIE PROGRAMU / PROGRAMÓW Wciśnij przycisk, pierwsze miejsce w pamięci pojawi się na wyświetlaczu, a ikona zacznie migać; Naciśnij kilkukrotnie, to co pojawia się na wyświetlaczu odpowiada lokalizacji w pamięci. Aby usunąć wybrane miejsce z pamięci wciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu wyświetlenia : ; Aby usunąć wszystkie programy trzymaj wciśnięty przycisk przynajmniej przez 6 sekund, do czasu aż na wyświetlaczu nie pokaże się napis EALL ; Aby wyjść przyciśnij. 21. WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU Display Opis EE Błąd pamięci eeprom; wyłącz, a następnie włącz jednostkę ponownie; : Wolna przestrzeń w pamięci; EA Błąd ogólny ; wyłącz, a następnie włącz jednostkę ponownie; Loc off En Jednostka zablokowana. Jednostka wyłączona. UWAGA: jednostka jest zawsze zasilana, nawet jeżeli jest wyłączona. Błąd komunikacji; -- Nie wykryto czujnika wilgotności / temperatury; Etc Etr Błąd zegara. Nie ustawiono czasu na jednostce zdalnego sterowania. Podczas występowania tego błędu urządzenie automatycznie ustawia zegar na Poniedziałek 8:10. Błąd ten będzie występować przy każdym uruchomieniu. Ustaw poprawną godzinę. Brak zgodności, błąd ten oznacza, że jeden z komponentów: klawiatura lub zasilanie, nie jest przystosowany do pracy w danej konfiguracji. Sprawdź położenie przełącznika 1 na tablicy. P-00 Rozpoczęcie cyklu chłodzenia, opóźnienie załączenia pompy; P-01 Cykl chłodzenia; P-02 Cykl odprowadzania wody FAn StOP CLn Wentylacja włączona, brak chłodzenia; Regulator czasowy wyłączony; Cykl czyszczenia mat chłodzących 22. USTAWIENIA FABRYCZNE UWAGA! UWAGA! Ta operacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Zmiana danych parametrów może powodować niepoprawne działanie urządzenia Kompletna lista parametrów zamieszczona jest w punkcie 10 niniejszej instrukcji. Aby zmienić parametry fabryczne (FACTORY): Aby rozpocząć edycje, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 9; kiedy wyświetlacz pokaże PA wprowadź hasło 59, jak to opisano w punkcie 11; Jeżeli operacja zostanie poprawnie przeprowadzona pierwszy parameter z listy zostanie wyświetlony. W przeciwnym wypadku możliwy będzie jedynie wgląd i edycja parametrów użytkownika (USER). 12

14 Wciśnij lub, aby znaleźć parametr, który chcesz zmienić; Wciśnij, aby wyświetlić aktualną wartość parametru; Wciśnij lub, aby zmienić wartość parametru; Ponownie wciśnij, aby powrócić do listy parametrów; Aby zapisać zmiany i wyjść z ustawień wciśnij i przytrzymaj 23. CYKLE PRACY przez 2 sekundy, lub poczekaj 30 sekund. Zmiana trybu ON na OFF i z powrotem jest możliwa w każdej chwili. 13

15 24. WYBÓR TRYBU PRACY: MASTER / SLAVE WSKAZÓWKA: PRZED PRZEPROWADZENIEM OPERACJI UPEWNIJ SIĘ, ŻE SCHŁĄDZACZ EWAPORACYJNY JEST WYŁĄCZNY I ODŁĄCZONY OD ŹRÓDŁA ZASILANIA. W przypadku równoległej pracy wielu sterowników jeden z nich będzie modułem nadrzędnym (funkcja MASTER), a pozostałe będą modułami podrzędnymi (SLAVE). Aby zmienić sterownik w moduł podrzędny (SLAVE) stwórz mostek pomiędzy V- i M/S. 25. ALARMY WSKAZÓWKA: ALARMY A6E I A7E SĄ ZWIĄZANE ZE STATUSEM PŁYWAKA -1. ALARMY SĄ AKTYWNE I SYGNALIZOWANE NAWET JEŻELI NIE MA PŁYWAKA 1, Hd1=0. Parametr Y8 modyfikuje opóźnienie sygnalizacji alarmu pełnego zbiornika; zmiana statusu pływaka 1 (pełen zbiornik) następuje po czasie Y8. Oznacza to, że jeśli istnieje problem z poziomem napełnienia zbiornika sterownik sygnalizuje alarm. Aby wykluczyć alarm ustaw parametr Y8 = 0. Parametr Y9 modyfikuje opóźnienie sygnalizacji alarmu pustego zbiornika; zmiana statusu pływaka 1 (pusty zbiornik) następuje po czasie Y9 Oznacza to, że jeśli istnieje problem z poziomem napełnienia zbiornika sterownik sygnalizuje alarm. Aby wykluczyć alarm ustaw parametry9 = POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE W PANELU ELEKTRYCZNYM SCHŁADZACZA EWAPORACDYJNEGO AD 14 14

16

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych Dane techniczne Sterownik IBT230AC jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi

Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi MODELE: PASSION / VISION Dziękujemy za wybranie urządzenia marki inventor. Aby zapewnić poprawną pracę urządzenia, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESH INTELLIVENT. Nowe funkcje 2011. 1 Ciągła praca z ustawianą prędkością i zachowaną funkcją timera.

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESH INTELLIVENT. Nowe funkcje 2011. 1 Ciągła praca z ustawianą prędkością i zachowaną funkcją timera. INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESH INTELLIVENT PL Nowe funkcje 2011 1 Ciągła praca z ustawianą prędkością i zachowaną funkcją timera. 2 Funkcja pauzy realizowana za pomocą włącznika chwilowego. 3 Wybór jednego z

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKA INSTRUKCJA INSTALACJI, PRACY I OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA KONTROLI TEMPERATURY MT-200 LITE 1. Wymiary: 2. Waga 0,4kg. DANE TECHNICZNE skrzynka 92x92x105 mm. wymiary panelu czołowego 96x96 mm. 3. Obudowa wykonana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI TELEFONICZNE ZDALNE STEROWANIE INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jak prawidłowo obsługiwać telefoniczne zdalne sterowanie. Przed instalacją i obsługą urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo