Moduł zdalnego sterowania EVO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł zdalnego sterowania EVO"

Transkrypt

1 njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania EVO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje zaawansowane funkcje regulacyjne.

2 EDYCJA: A Kod: D-LBR756 Niniejsza instrukcja została sporządzona i wydrukowana przez Robur S.p.A.; jej częściowe lub całkowite kopiowanie jest zabronione. Oryginał niniejszej instrukcji znajduje się w archiwum firmy Robur. Każde użycie niniejszej instrukcji inne od prywatnego musi być wcześniej zatwierdzone przez firmę Robur S.p.A. Prawa tych, którzy posiadają zarejestrowany znak handlowy, zawarty w niniejszej publikacji, nie są naruszone. Mając na celu ciągły wzrost jakości swoich produktów, firma Robur, zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego zawiadomienia. 1

3 SPIS TREŚCI WSTĘP MONTAŻ PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA TRYB UŻYTKOWANIA STEROWANIE ZABLOKOWYWANIE / ODBLOKOWYWANIE JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA WŁĄCZENIE / WYŁĄCZANIE JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA TRYBY PRACY JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA OCHRONA HASŁEM MODYFIKACJA PARAMETRÓW LISTA PARAMETRÓW HASŁA DOSTĘPU DO PARAMETRÓW NASTAWA TEMPERATURY NASTAWA WILGOTNOŚCI GODZINA SETTING ON/OFF PERIODS WCZYTANIE PROGRAMU EDYCJA PROGRAMU USUŃ PROGRAM / PROGRAMY WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU USTAWIENIA FABRYCZNE CYKLE PRACY WYBÓR TRYBU PRACY: MASTER / SLAVE ALARMY POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE W PANELU ELEKTRYCZNYM SCHŁADZACZA EWAPORACDYJNEGO AD

4 WSTĘP Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osób, które zdecydują się na instalację oraz użytkowanie systemu zdalnego sterowania schładzacza ewaporacyjnego AD 14. Instrukcja ta skierowana jest szczególnie do elektryka podłączającego jednostkę do instalacji elektrycznej oraz do użytkownika końcowego, który będzie kontrolować stan urządzenia. Instrukcja ta skierowana jest również do techników - przedstawia zasadę przeprowadzania czynności konserwacyjnych PRZED WŁĄCZENIEM URZĄDZENIA, PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. Urządzenie można eksploatować bez ryzyka, jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki: instalacja, użytkowanie oraz czynności konserwacyjne są przeprowadzone zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie; parametry źródła zasilania oraz warunki środowiska zewnętrznego mieszczą się w wartościach zamieszczonych w dokumentacji technicznej. KAŻDE ODSTĘPSTWA W UŻYTKOWANIU JAK I ZMIANY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY AUTORYZOWANE PRZEZ PRODUCENTA BĘDĄ UWAŻANE JAKO NIEWŁAŚCIWE. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE SZKODY I OBRAŻENIA POWSTAŁE W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU. 1. MONTAŻ Na ścianie Skrzynka elektryczna standard PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE OSTRZEŻENIA: Przewody zasilające powinny być fizycznie odizolowane od przewodów sygnałowych. Podczas podłączania schładzacza ewaporacyjnego należy przestrzegać instrukcji i informacji dostarczonych przez producenta. PRZYPOMINAMY, ŻE URZĄDZENIE NIE JEST WYPOSAŻONE W INSTALACJĘ ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĄŻENIAMI ELEKTRYCZNYMI: zaleca się wyposażenie wyjść w elementy zabezpieczające; należy upewnić się, że warunki pracy, takie jak: parametry źródła zasilania, temperatura powietrza oraz wilgotność mieszczą się w wartościach podanych przez producenta. 3

5 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obudowa: plastikowa, wymiary: 180 x 150 x 65mm. Montaż: Przechowywanie danych: Stopień ochrony Warunki pracy: Względna wilgotność otoczenia: Połączenia: wyświetlacz: na ścianie pamięć EEPROM IP54 temperatura otoczenia: 10/60 C ; temperatura przechowywania: 20/70 C 20 / 80%, bez pary wodnej zaciski śrubowe dla przewodów o maksymalnych przekrojach 4mm 2 i 2,5mm 2 wyświetla 4 cyfry + 10 ikon + dioda LED 4. TRYB UŻYTKOWANIA Zmień pozycję przełącznika na płycie elektronicznej schładzacza ewaporacyjnego. W zależności od typu zdalnego sterowania: 1: w przypadku tu opisywanego zdalnego sterowania EVO ON: w przypadku zdalnego sterowania ECO 5. STEROWANIE TIME UP-HOUR DW-MIN Wciśniecie podczas normalnych operacji, wyświetla czas. Jednokrotne wciśnięcie podczas programowania okresów ON/OFF, zmienia godziny. Jednokrotne wciśnięcie podczas modyfikacji podstawowych parametrów, zwiększa ich wartość. Jednokrotne wciśnięcie po użyciu komendy FAN, zwiększa prędkość wentylatora i/lub wyłącza tryb automatycznej prędkości wentylatora. Jeżeli wyświetlany jest czas, zapisuje obecną wartość godziny. Wciśnięcie dłużej niż 2 sekundy razem z przyciskiem DW-MIN, modyfikuje podstawowe parametry. Jednokrotne wciśnięcie podczas programowania okresów ON/OFF, zmienia minuty. Jednokrotne wciśnięcie podczas modyfikacji parametrów, zmniejsza ich wartość. Jednokrotne wciśnięcie po użyciu komendy FAN, zmniejsza prędkość wentylatora i/lub włącza tryb automatycznej prędkości wentylatora. Jeżeli wyświetlany jest czas, zapisuje obecną wartość minuty. Wciśnięcie dłużej niż 2 sekundy razem z przyciskiem UP-HOUR, modyfikuje podstawowe parametry. 4

6 Jednokrotne wciśnięcie podczas programowania operacji umożliwia wybór dni, do których chcemy przypisać program. DAY I/O PRG Jeżeli wyświetlany jest czas, zapisuje aktualnie wyświetlany dzień. Wciśnięcie podczas programowania umożliwia wybór automatycznych warunków pracy (ON/OFF) dla pewnego okresu. Wciśnięcie dłużej niż 1 sekundę umożliwia wybór trybu pracy: Chłodzenie włączone (manualne), Chłodzenie automatyczne (AUTO), Wentylacja włączona (manualna), Wentylacja automatyczna (AUTO). Wciśnięcie przycisku otwiera okno konfiguracji TIMER oraz umożliwia wybór włączenia/wyłączenia konkretnych programów. Wciśnięcie przycisku podczas programowania urządzenia działa jak przycisk ENTER. FAN POWER TEMPERATURA Jednokrotne wciśnięcie ustawia prędkość wentylatora (F1, F2, F3 ). Wciśnięcie przycisku dłużej niż 1 sekundę włącza/wyłącza jednostkę chłodzącą. Wciśnięcie przycisku dłużej niż 3 sekundy umożliwia odblokowanie urządzenia (jeżeli jest zablokowane). Jednokrotne wciśnięcie przycisku podczas programowania okresów ON/OFF, umożliwia wyjście z zakładki TIMER. Jednokrotne wciśnięcie podczas modyfikacji parametrów pracy umożliwia wyjście z zakładki SETUP. Jednokrotne wciśnięcie wyświetla zmierzoną temperaturę. Wciśnięcie przycisku dłużej niż 5 sekund umożliwia ustawienie zadanej temperatury. Jednokrotne wciśnięcie wyświetla zmierzoną wilgotność. WILGOTNOŚĆ Wciśnięcie przycisku dłużej niż 5 sekund umożliwia ustawienie zadanej wilgotności. WSKAZANIA OPIS OFF ON MIGANIE CHŁODZENIE WŁĄCZONE (manualne) Wyłączone Włączone - WENTYLACJA WŁĄCZONA (manualna) Wyłączone Włączone + AUTOMATYCZNE CHŁODZENIE LUB WENTYLACJA (PATRZ PROGRAMATOR CZASOWY) Wyłączone Tryb automatyczny włączony - DZIEŃ TYGODNIA 1=Poniedziałek 2 = Wtorek ON REGULATOR CZASOWY I/O Wyłączony Włączony REGULATOR CZASOWY I/O Wyłączony Włączony - JEDYNIE PODCZAS PROGRAMOWANIA OKRESÓW ON/OFF Wyłączony Regulator czasowy chłodzenia włączony 5

7 JEDYNIE PODCZAS PROGRAMOWANIA OKRESÓW ON/OFF Wyłączony Regulator czasowy wentylatora włączony USTAWIENIA Programowanie: parametr jest wyświetlony Programowanie: wartość parametru jest wyświetlona i może być edytowana ALARM Nie wykryto alarmu Wykryto alarm: patrz kod na wyświetlaczu 6. ZABLOKOWYWANIE / ODBLOKOWYWANIE JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA Aby zablokować jednostkę zdalnego sterowania parametr HL musi być ustawiony na wartość YES. KIEDY JEDNOSTKA ZDALNEGO STEROWANIA JEST ZABLOKOWANA, PONIŻSZE OPERACJE SĄ NIEMOŻLIWE DO WYKONANIA. Modyfikacja podstawowych parametrów; Modyfikacja trybu pracy jednostki zdalnego sterowania; Wyświetlanie prędkości wentylatora; Wyświetlanie zmierzonej temperatury i wiglotności; Ustawienie temperatury zadanej; Zmiana godziny Programowanie okresów ON/OFF; Zmiana trybu pracy schładzacza ewaporacyjnego; Jeżeli jednostka zdalnego sterowania jest zablokowana, wyświetlacz pokazuje loc podczas wciskania dowolnego przycisku. Aby tymczasowo odblokować jednostkę sterującą, przytrzymaj przycisk OFF. Jednostka sterująca automatycznie blokuje się po 15 sekundach. dopóki wyświetlacz nie pokaże 7. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA Włączanie: wciśnij przycisk na dłużej niż 2 sekundy. Jeżeli jednostka zdalnego sterowania jest wyłączona, wyświetlacz pokazuje OFF. JEDNOSTKA JEST ZAWSZE ZASILANA, NAWET JEŻELI WYŚWIETLACZ POKAZUJE OFF. 6

8 8. PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA Aby wyświetlić prędkość wentylatora: Aby wyświetlić prędkość wentylatora wciśnij Aby wyjść wciśnij lub, albo odczekaj 8 sekund; Aby zmienić prędkość wentylatora: Aby wyświetlić aktualną prędkość wentylatora wciśnij. Aby zwiększyć prędkość wentylatora i/lub wyłączyć funkcję automatycznej prędkości wciśnij ; Aby zmniejszyć prędkość wentylatora i/lub włączyć funkcję automatycznej prędkości wciśnij ; Aby zapisać zmiany i wyjść z panelu sterowania wentylatorem wciśnij lub, albo poczekaj 8 sekund. PRĘDKOŚĆ WENTYLATOR MOŻE PRZYJMOWĄĆ 3 RÓŻNE WARTOŚCI: F1 = MINIMALNA; F2 = ŚREDNIA; F3 = MAKSYMALNA. Aby ustawić funkcję automatycznej prędkości (tryb AUTO) : Aby wyświetlić aktualną prędkość wentylatora wciśnij. Wciśnij i przytrzymaj przycisk, do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO ; Aby zapisać zmiany i wyjść z panelu sterowania prędkością wentylatora wciśnij lub, albo poczekaj 8 sekund. Aby wyłączyć funkcję automatycznej prędkości (tryb AUTO): Wciśnij. Wyświetlacz pokaże napis AUTO ; Wciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu aż na wyświetlacz pokaże wymaganą prędkość F1 F2 F3 ; Aby zapisać zmiany i wyjść z panelu sterowania prędkością wentylatora wciśnij lub, albo poczekaj 10 sekund. FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ PRĘDKOŚCI AUTO MOŻE ZOSTAĆ USTAWIONA TYLKO POD WARUNKIEM, ŻE CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ZOSTAŁ POPRAWNIE POŁĄCZONY Z MODUŁEM WYŚWIETLACZA. Przepływ powietrza podczas włączonej funkcji automatycznej prędkości wentylatora (tryb AUTO) zależy od temperatury zadanej i zmierzonej przez czujnik. Wraz ze wzrostem zmierzonej temperatury rośnie prędkość wentylatora. 7

9 PRĘDKOŚĆ (tryb AUTO) W FUNKCJI TEMPERATURY 9. TRYBY PRACY JEDNOSTKI ZDALNEGO STEROWANIA Aby wybrać tryb pracy wciśnij : Wentylacja Manualna/ Chłodzenie Manualne/ Tryb Automatyczny. W TRYBIE WENTYLACJI ODPŁYW WODY JEST ZAWSZE OTWARTY. 10. OCHRONA HASŁEM Możliwe jest zablokowanie jednostki zdalnego sterowania w celu uniknięcia wprowadzenia nieautoryzowanych zmian. Jeśli wejdziesz w listę parametrów user / installer / factory, wyświetlacz pokaże PA. Zależnie od wybranego parametru hasło dostępu może być wymagane. Wciśnij i kiedy wyświetlacz pokaże PA wprowadź poprawne hasło używają klawiszy i. Aby zatwierdzić hasło ponownie wciśnij. Jeśli operacja zostanie przeprowadzona poprawnie pierwszy parameter z listy zostanie wyświetlony. W przeciwnym wypadku możliwe będzie jedynie wyświetlenie i zmiana parametrów należących do listy user. W obydwu przypadkach ikona zostanie podświetlona w czasie przeglądania listy parametrów oraz zacznie migać podczas zmiany wartości parametru. Aby wejść w listę user wystarczy dwukrotnie wcisnąć. 8

10 11. MODYFIKACJA PARAMETRÓW Parametry są podzielone na 3 kategorie: user, installer oraz factory. Aby otworzyć / modyfikować parametry kategorii user hasło nie jest wymagane, natomiast aby otworzyć / modyfikować parametry kategorii installer / factory należy wprowadzić poprawne hasło. Aby wejść w listę parametrów: Wciśnij i przytrzymaj i przez 2 sekundy; Wyświetlacz pokaże PA : Aby modyfikować parametry kategorii installer lub factory wprowadż poprawne hasło (postępuj według punktów 8 i 11); Aby modyfikować parametry kategorii user wciśnij dwukrotnie ; Aby zlokalizować żądany parametr użyj lub ; Aby wyświetlić wartość aktualnego parametru wciśnij ; Aby zmienić wartość parametru wciśnij lub ; Aby powrócić do listy parametru wciśnij ponownie ; Aby zapisać zmiany oraz opuścić ustawienia parametrów wciśnij lub poczekaj 30 sekund LISTA PARAMETRÓW Kod Y Parametry regulacji chłodzenia Parametry Typ Zakres Jednostk a Domyślnie Y0 Opóźnienie startu chłodzenia C Sec 10 Y1 Czas chłodzenia I Min 240 Y2 Czas otwarcia zaworu odprowadzającego C Sec 200 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 YA Opóźnienie zamknięcia zaworu odprowadzającego Cykl czyszczenia mat chłodzących Cykl czyszczenia mat chłodzących przy wyłączonym zasilaniu Polaryzacja złącza wejściowego pływaka (TYLKO ODCZYT) 0=normalnie otwarty; 1= normalnie zamknięty; Zatrzymanie pracy wentylatora i pompy po przekroczeniu zadanej temperatury Opóźnienie alarmu napełniania. 0=alarm wyłączony Opóźnienie alarmu opróżniania. 0=alarm wyłączony Automatyczne czyszczenie mat chłodzących przy każdym wyłączeniu. C Sec 20 C C C Sec Sec I NO/YES - NO C C Sec Sec 240 I NO/YES - YES 9

11 H Pozostałe parametry HH Wersja oprogramowania (TYLKO ODCZYT) HL Blokada przycisków. 0=NO; 1=YES HASŁA DOSTĘPU DO PARAMETRÓW Typ Opis Hasło Parametry użytkownika (USER) brak I C Parametry instalatora (INSTALLER). Przed zmianą jakiegokolwiek z parametrów zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. Parametry fabryczne (FACTORY). Wartości tych parametrów ustawione są przez producenta urządzenia. Ich wartości mogą różnić się od wartości sugerowanych. Zmiana ustawień fabrycznych może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia. Parametry te widoczne są tylko po uprzednim wpisaniu poprawnego hasła NASTAWA TEMPERATURY Wciśnij i przytrzymaj przycisk do czasu wyświetlenia SP ; Gdy zwolnisz klawisz, wyświetlacz wskaże zadaną temperaturę; Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość wciśnij lub ; Aby zapisać zmiany i wyjść z ustawień wciśnij lub, lub poczekaj 15 sekund. ZAKRES NASTAWY TEMPERATURY MIEŚCI SIĘ W GRANICACH : C. 15. NASTAWA WILGOTNOŚCI Wciśnij i przytrzymaj do czasu wyświetlenia rh ; Gdy zwolnisz klawisz, wyświetlacz wskaże zadaną wilgotność; Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość wciśnij lub ; Aby zapisać zmiany i wyjść z ustawień wciśnij lub, lub poczekaj 15 sekund. ZAKRES NASTAWYT WIGLTONOŚCI MIEŚCI SIĘ W GRANICACH: %. 16. GODZINA Aby wyświetlić czas: Wciśnij i przytrzymaj przycisk do czasu wyświetlenia time. Gdy zwolnisz klawisz wyświetlacz wskazywać będzie czas przez 5 sekund lub do momentu, aż wciśniesz przycisk. Aby zmienić godzinę: Wciśnij i przytrzymaj przycisk do czasu wyświetlenial time. Kiedy zwolnisz klawisz wyświetlacz wskazywać będzie godzinę. Podczas zmiany wartości parametrów dioda LED zaświeci się. 10

12 Aby ustawić dzień tygodnia użyj. 1=Poniedziałek, 2=Wtorek.7=Niedziela; Aby ustawić godzinę użyj. Aby ustawić minuty użyj. Aby powrócić wciśnij klawisz, lub poczekj 5 sekund. 17. USTAWIENIE OKRESÓW ON/OFF Naciśnij przycisk, aż urządzenie wyświetli Pr9. Teraz zwolnij przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się pierwsze miejsce w pamięci. Symbol włączonej konfiguracji miga; Naciśnij przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się pierwsze wolne miejsce w pamięci - -: - - ; Naciśnij przycisk, aby wprowadzić dzień lub kombinacje pożądnych dni. Naciśnij przycisk lub, aby włączyć lub wyłączyć pożądane czasy. Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb pracy. LED + i ON / on = tryb chłodzenia ; LED + i ON / on = tryb wentylacji; LED i ON / off = jednostka wyłączona; Aby zapisać program i przejść do kolejnego wciśnij. Aby wyjść z ustawień programu wciśnij. Aby wyjść bez zapisywywania zmian wciśnij, lub poczekaj 30 sekund. 18. WCZYTYWANIE PROGRAMU Naciśnij przycisk. Pierwsza pozycja z pamięci pojawi się na wyświetlaczu, a symbol włączonej konfiguracji zacznie migać; Naciśnij kilkukrotnie, to co pojawia się na wyświetlaczu odpowiada lokalizacji w pamięci. Aby wyjść wciśnij, lub poczekaj 30 sekund. 19. EDYCJA PROGRAMU Wciśnij przycisk, pierwsze miejsce w pamięci pojawi się na wyświetlaczu, a ikona zacznie migać; Wielokrotnie wciśnij klawisz ; wyświetlona wartość może zostać zmodyfikowana za pomocą klawiszy:,,, ; Aby zapisać zmiany wciśnij. Wciśnięcie (lub odczekanie 30 sekund) powoduje wyjście z menu TIMER. 11

13 20. USUWANIE PROGRAMU / PROGRAMÓW Wciśnij przycisk, pierwsze miejsce w pamięci pojawi się na wyświetlaczu, a ikona zacznie migać; Naciśnij kilkukrotnie, to co pojawia się na wyświetlaczu odpowiada lokalizacji w pamięci. Aby usunąć wybrane miejsce z pamięci wciśnij i przytrzymaj przycisk do momentu wyświetlenia : ; Aby usunąć wszystkie programy trzymaj wciśnięty przycisk przynajmniej przez 6 sekund, do czasu aż na wyświetlaczu nie pokaże się napis EALL ; Aby wyjść przyciśnij. 21. WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU Display Opis EE Błąd pamięci eeprom; wyłącz, a następnie włącz jednostkę ponownie; : Wolna przestrzeń w pamięci; EA Błąd ogólny ; wyłącz, a następnie włącz jednostkę ponownie; Loc off En Jednostka zablokowana. Jednostka wyłączona. UWAGA: jednostka jest zawsze zasilana, nawet jeżeli jest wyłączona. Błąd komunikacji; -- Nie wykryto czujnika wilgotności / temperatury; Etc Etr Błąd zegara. Nie ustawiono czasu na jednostce zdalnego sterowania. Podczas występowania tego błędu urządzenie automatycznie ustawia zegar na Poniedziałek 8:10. Błąd ten będzie występować przy każdym uruchomieniu. Ustaw poprawną godzinę. Brak zgodności, błąd ten oznacza, że jeden z komponentów: klawiatura lub zasilanie, nie jest przystosowany do pracy w danej konfiguracji. Sprawdź położenie przełącznika 1 na tablicy. P-00 Rozpoczęcie cyklu chłodzenia, opóźnienie załączenia pompy; P-01 Cykl chłodzenia; P-02 Cykl odprowadzania wody FAn StOP CLn Wentylacja włączona, brak chłodzenia; Regulator czasowy wyłączony; Cykl czyszczenia mat chłodzących 22. USTAWIENIA FABRYCZNE UWAGA! UWAGA! Ta operacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Zmiana danych parametrów może powodować niepoprawne działanie urządzenia Kompletna lista parametrów zamieszczona jest w punkcie 10 niniejszej instrukcji. Aby zmienić parametry fabryczne (FACTORY): Aby rozpocząć edycje, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 9; kiedy wyświetlacz pokaże PA wprowadź hasło 59, jak to opisano w punkcie 11; Jeżeli operacja zostanie poprawnie przeprowadzona pierwszy parameter z listy zostanie wyświetlony. W przeciwnym wypadku możliwy będzie jedynie wgląd i edycja parametrów użytkownika (USER). 12

14 Wciśnij lub, aby znaleźć parametr, który chcesz zmienić; Wciśnij, aby wyświetlić aktualną wartość parametru; Wciśnij lub, aby zmienić wartość parametru; Ponownie wciśnij, aby powrócić do listy parametrów; Aby zapisać zmiany i wyjść z ustawień wciśnij i przytrzymaj 23. CYKLE PRACY przez 2 sekundy, lub poczekaj 30 sekund. Zmiana trybu ON na OFF i z powrotem jest możliwa w każdej chwili. 13

15 24. WYBÓR TRYBU PRACY: MASTER / SLAVE WSKAZÓWKA: PRZED PRZEPROWADZENIEM OPERACJI UPEWNIJ SIĘ, ŻE SCHŁĄDZACZ EWAPORACYJNY JEST WYŁĄCZNY I ODŁĄCZONY OD ŹRÓDŁA ZASILANIA. W przypadku równoległej pracy wielu sterowników jeden z nich będzie modułem nadrzędnym (funkcja MASTER), a pozostałe będą modułami podrzędnymi (SLAVE). Aby zmienić sterownik w moduł podrzędny (SLAVE) stwórz mostek pomiędzy V- i M/S. 25. ALARMY WSKAZÓWKA: ALARMY A6E I A7E SĄ ZWIĄZANE ZE STATUSEM PŁYWAKA -1. ALARMY SĄ AKTYWNE I SYGNALIZOWANE NAWET JEŻELI NIE MA PŁYWAKA 1, Hd1=0. Parametr Y8 modyfikuje opóźnienie sygnalizacji alarmu pełnego zbiornika; zmiana statusu pływaka 1 (pełen zbiornik) następuje po czasie Y8. Oznacza to, że jeśli istnieje problem z poziomem napełnienia zbiornika sterownik sygnalizuje alarm. Aby wykluczyć alarm ustaw parametr Y8 = 0. Parametr Y9 modyfikuje opóźnienie sygnalizacji alarmu pustego zbiornika; zmiana statusu pływaka 1 (pusty zbiornik) następuje po czasie Y9 Oznacza to, że jeśli istnieje problem z poziomem napełnienia zbiornika sterownik sygnalizuje alarm. Aby wykluczyć alarm ustaw parametry9 = POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE W PANELU ELEKTRYCZNYM SCHŁADZACZA EWAPORACDYJNEGO AD 14 14

16

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008 OSTRZEŻENIE Nawilżacze powietrza firmy CAREL S.p.A. są produktem o zaawansowanej technologii którego działanie jest opisane w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem. Dokumentacja jest

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Sterownik MR65-KLIM3 jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania centralą wentylacyjną z nagrzewnicą wodną w układzie jak na rysunku: Tzew W2 Twew Z M F ZR M TAZ W1 P

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Regulacja DIEMATIC-VM (AD120) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300017659-001-G

Regulacja DIEMATIC-VM (AD120) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300017659-001-G PL Regulacja DIEMATIC-VM (AD120) Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 300017659-001-G Spis treści 1 Wprowadzenie...........................................................................3 1.1

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy regulator z funkcją programu. B 70.3041.0 Podręcznik użytkownika 06.05/00442055

Kompaktowy regulator z funkcją programu. B 70.3041.0 Podręcznik użytkownika 06.05/00442055 Kompaktowy regulator z funkcją programu B 70.3041.0 Podręcznik użytkownika 06.05/00442055 Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w miejscu

Bardziej szczegółowo

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Program aplikacyjny dla pco 1 i pco 2 Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Wersja instrukcji: 1.2 11 Kwiecień 2003 Kod programu: FLSTDMCZ0E Chcemy zaoszczędzić twój czas i pieniądze! Przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym. Instrukcja obsługi

Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym. Instrukcja obsługi Sterownik pogodowy z programowaniem tygodniowym Instrukcja obsługi Szanowni Państwo, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS, który na długo zapewni Państwu komfort użytkowania

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I URUCHAMIANIA LOKOMOTYW 6Dg i 6Dg/A (SM42-12xx) NS/6Dg/900/1905/10

INSTRUKCJA OBSŁUGI I URUCHAMIANIA LOKOMOTYW 6Dg i 6Dg/A (SM42-12xx) NS/6Dg/900/1905/10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I URUCHAMIANIA LOKOMOTYW 6Dg i 6Dg/A (SM42-12xx) NS/6Dg/900/1905/10 ` Opracował: Zatwierdził: Przemysław Białogłowicz Mariusz Bernaś Spis treści: 1. Przedmiot instrukcji... 3 2. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych grozi śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała. Wstęp Instrukcje bezpieczeństwa 1 SINAMICS Instrukcja obsługi Wprowadzenie 2 Montaż mechaniczny 3 Instalacja elektryczna 4 Uruchamianie 5 Komunikacja ze sterownikiem programowalnym (PLC) 6 Lista parametrów

Bardziej szczegółowo