Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM SolidWorks Enterprise PDM 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012"

Transkrypt

1 Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012

2 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM Instalacja - Informacje ogólne...10 Wymagane komponenty instalacji...10 Opcjonalne komponenty instalacji...11 Scenariusze rozmieszczenia Enterprise PDM...11 Wymagania systemowe...13 Proces instalacji...13 Pomoc przy instalacji Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server...15 Instalowanie programu SQL Server Przed zainstalowaniem programu SQL Server Wykonywanie instalacji SQL Server Po zainstalowaniu programu SQL Server Sprawdzanie czy program SQL Server 2008 został prawidłowo zainstalowany...21 Uaktualnianie do SQL Server Wykonywanie uaktualnienia do SQL Server Po zakończeniu uaktualniania do SQL Server Instalowanie programu SQL Server Przed zainstalowaniem programu SQL Server Wykonywanie instalacji SQL Server Po zainstalowaniu programu SQL Server Sprawdzanie czy program SQL Server 2005 został prawidłowo zainstalowany...30 Uaktualnianie do SQL Server Przed uaktualnieniem do SQL Server Wykonywanie uaktualnienia do SQL Server Po zakończeniu uaktualniania do SQL Server Instalowanie SQL Server 2005 pakietu Service Pack...34 Ustalanie obecnie zainstalowanej wersji SQL Server Uzyskiwanie SQL Server 2005 pakietu Service Pack...35 Przygotowywanie do instalacji SQL Server 2005 pakietu Service Pack...35 Instalowanie SQL Server 2005 pakietu Service Pack...35 Rozwiązywanie problemów dotyczących SQL Server...37 Klienci nie mogą pracować w przechowalni plików...37 Błąd funkcji administracyjnych Enterprise PDM...37 Enterprise PDM nie może połączyć się z serwerem...37 ii

3 Spis treści Zmiana konta logowania SQL Server używanego przez Enterprise PDM...38 Tworzenie nowego konta logowania SQL...38 Używanie nowego logowania SQL z archiwum Enterprise PDM...39 Dawanie użytkownikowi SQL db_owner dostępu do istniejących baz danych przechowalni plików Enterprise PDM...39 Niewystarczające zezwolenia SQL Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM...41 Rozpoczęcie instalacji Enterprise PDM...41 Instalowanie serwera bazy danych SolidWorks Enterprise PDM...43 Przed zainstalowaniem serwera bazy danych...43 Przeprowadzenie instalacji serwera bazy danych...44 Instalowanie serwera archiwum SolidWorks Enterprise PDM...45 Przed zainstalowaniem serwera archiwum...45 Przeprowadzenie instalacji serwera archiwum...46 Otwieranie portów dla komunikacji klient/serwer...51 Uruchamianie serwera archiwum w systemach Windows XP SP2 i Windows Vista...53 Dodawanie serwerów archiwum w środowisku WAN...53 Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM Web Server...55 Instalowanie klienta SolidWorks Enterprise PDM...55 Przed rozpoczęciem instalacji klientów...55 Instalowanie klientów przy użyciu kreatora instalacji...56 Włączanie logowania do rozwiązywania problemów związanych z instalacją...57 Tworzenie obrazu administracyjnego klienta Enterprise PDM...58 Rozmieszczanie klientów za pomocą Windows Active Directory...60 Włączanie rejestru rozmieszczania Enterprise PDM...61 Wykonywanie dyskretnej instalacji Enterprise PDM Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików...64 Tworzenie przechowalni plików...64 Tworzenie widoku przechowalni plików przy użyciu kreatora konfiguracji widoku...64 Włączanie rozgłaszania (broadcast) w zaporze systemu Windows...68 Używanie współużytkowanego widoku przechowalni plików z wieloma profilami użytkowników...70 Korzystanie z programu Enterprise PDM na serwerze terminala...71 Tworzenie pliku konfiguracji widoku przechowalni plików...72 Tworzenie konfiguracji widoku przechowalni plików za pomocą skryptu...72 Dystrybucja widoku przechowalni plików Enterprise PDM przy użyciu Microsoft Windows Active Directory...73 Znajdowanie ID przechowalni Enterprise PDM...75 Otrzymywanie dystrybuowanego widoku przechowalni plików...75 Dystrybucja widoków przechowalni plików w środowisku WAN...76 Ręczne konfigurowanie serwera archiwum, który jest zgłaszany klientom serwera archiwum...76 Ręczne określanie zasad grupy dla ustawień SolidWorks Enterprise PDM...76 Opcje zasad Ustawienia SolidWorks Enterprise PDM Konfigurowanie przeszukiwania zawartości...81 iii

4 Spis treści Informacje ogólne dotyczące przeszukiwania zawartości...81 Zalecana konfiguracja komputera...81 Konfigurowanie usługi indeksowania w systemie serwera SQL...82 Sprawdzenie instalacji usługi Microsoft Indexing Service...82 Monitorowanie i strojenie Microsoft Indexing Service...83 Indeksowanie archiwów przechowalni plików Enterprise PDM...83 Konfigurowanie usługi indeksowania w systemie serwera innego niż SQL...84 Aktualizowanie bazy danych przechowalni plików o nazwę serwera indeksu...84 Zmienianie konta logowania serwera bazy danych...85 Zmienianie konta logowania serwera SQL...85 Dodawanie filtrów serwera indeksu...86 Filtr dla skompresowanych archiwów (gzip)...86 Filtry indeksu Microsoft...87 Zarządzanie katalogami indeksów przechowalni plików...87 Usuwanie indeksu przechowalni plików Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików...89 Tworzenie kopii zapasowych bazy danych przechowalni plików...89 Tworzenie kopii zapasowych głównej bazy danych Enterprise PDM...90 Tworzenie kopii zapasowych ustawień serwera archiwum...90 Tworzenie kopii zapasowych plików archiwum...91 Planowanie tworzenia kopii zapasowych bazy danych przy użyciu planu konserwacji...91 Uruchamianie usługi SQL Server Agent...91 Konfigurowanie planu konserwacji dla tworzenia kopii zapasowych bazy danych...92 Przywracanie przechowalni plików...95 Przywracanie baz danych przechowalni plików serwera SQL...96 Sprawdzanie przywrócenia bazy danych ConisioMasterDb...96 Przywracanie archiwów przechowalni plików i serwera archiwum Uaktualnianie Enterprise PDM...98 Uaktualnianie Enterprise PDM - informacje...98 Uaktualnianie z wersji starszych od Conisio Uaktualnianie serwera sieci Web Enterprise PDM...98 Licencje klienta...99 Dodatki Visual Basic Przed uaktualnieniem...99 Ustalanie bieżącej wersji...99 Ustalanie które aktualizacje zostały zastosowane Usuwanie dodatków Visual Basic Uaktualnianie serwera archiwum Uaktualnianie serwera bazy danych Uaktualnianie przechowalni plików Uaktualnianie bazy danych przechowalni plików Uaktualnianie archiwów przechowalni plików Uaktualnianie Toolbox w Enterprise PDM iv

5 Spis treści 9 Uaktualnianie plików SolidWorks Uaktualnianie plików SolidWorks Wymagane oprogramowanie Narzędzia uaktualniania Wymagania systemowe Instalowanie Narzędzia uaktualniania wersji pliku Przygotowywanie do uaktualniania Ustawienia wybierania wersji Tworzenie nowych wersji plików Zastępowanie istniejących wersji plików Wykonywanie próbnego uaktualniania pliku Uruchamianie Narzędzia uaktualniania Tworzenie i używanie plików instrukcji pracy Kończenie przerwanego uaktualniania Po zakończeniu uaktualniania Formaty nazw plików dla dzienników uaktualniania Zarządzanie plikami kopii zapasowych Tworzenie pliku kopii zapasowej Przywracanie z kopii zapasowej nieprawidłowo uaktualnionej wersji Lokalizowanie i usuwanie plików kopii zapasowych Dodatkowa konfiguracja Zarządzanie rozmiarem dziennika transakcji SQL Zmienianie na uproszczony model odzyskiwania Kompresowanie dziennika transakcji Konfigurowanie Enterprise PDM do komunikacji tylko przy użyciu adresów IP Aktualizowanie serwera archiwum do komunikacji przy użyciu adresów IP Aktualizowanie SQL Server do komunikacji przy użyciu adresów IP Aktualizowanie klientów Enterprise PDM, aby umożliwić komunikację za pomocą adresów IP Sprawdzanie komunikacji przy użyciu adresu IP Przenoszenie komponentów serwera na inny system Kopiowanie plików do nowego serwera Konfigurowanie przeniesionej bazy danych przechowalni plików SQL Konfigurowanie przeniesionego serwera archiwum Aktualizowanie kluczy rejestru klienta Aktualizacja ustawień replikacji Sprawdzanie przeniesienia serwera v

6 Informacje prawne , Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, firma należąca do Dassault Systèmes S.A., 175 Wyman Street, Waltham, Mass USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje i oprogramowanie omawiane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie stanowią jakichkolwiek zobowiązań ze strony Dassault Systèmes SolidWorks Corporation (DS SolidWorks). Żadne materiały nie mogą być powielane ani przekazywane w jakiejkolwiek formie lub jakąkolwiek metodą - elektroniczną czy ręczną - w żadnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody DS SolidWorks. Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym dokumencie, jest dostarczane na podstawie licencji i może być używane i kopiowane tylko zgodnie z postanowieniami licencji. Wszelkie gwarancje udzielane przez DS SolidWorks dotyczące oprogramowania i dokumentacji zostały zawarte w umowie licencyjnej i żadne wyrażone czy dorozumiane stwierdzenia w tym dokumencie lub jego treści nie będą uznawane ani interpretowane jako modyfikacje lub zmiany warunków ani gwarancji w umowie licencyjnej. Informacje patentowe Oprogramowanie 3D CAD SolidWorks jest chronione patentami USA nr 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055; 6,611,725; 6,844,877; 6,898,560; 6,906,712; 7,079,990; 7,477,262; 7,558,705; 7,571,079; 7,590,497; 7,643,027; 7,672,822; 7,688,318; 7,694,238; oraz patentami zagranicznymi (np. EP 1,116,190 i JP 3,517,643). Oprogramowanie edrawings jest chronione patentem USA nr 7,184,044; patentem USA nr 7,502,027; oraz patentem kanadyjskim nr 2,318,706. Patenty zgłoszone w USA i za granicą. Znaki towarowe oraz nazwy produktów dla produktów i usług SolidWorks SolidWorks, 3D PartStream.NET, 3D ContentCentral, edrawings, a także logo edrawings są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SolidWorks, natomiast FeatureManager jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego współwłaścicielem jest firma DS SolidWorks. CircuitWorks, FloXpress, TolAnalyst oraz XchangeWorks są znakami towarowymi firmy DS SolidWorks. FeatureWorks jest zastrzeżonym znakiem towarowym Geometric Ltd. SolidWorks 2012, SolidWorks Enterprise PDM, SolidWorks Workgroup PDM, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation, edrawings Professional i SolidWorks Sustainability są nazwami produktu DS SolidWorks. Pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. KOMERCYJNE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE - ZASTRZEŻONE Oprogramowanie jest przedmiotem komercyjnym" w rozumieniu tego pojęcia zdefiniowanym w 48 C.F.R (październik 1995), składającym się z komercyjnego oprogramowania komputerowego" i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego", tak jak te pojęcia są używane w 48 C.F.R (wrzesień 1995) i jest dostarczone dla Rządu Stanów vi

7 Zjednoczonych (a) do nabycia przez lub w imieniu agencji cywilnych zgodnie z przepisami 48 C.F.R ; lub do nabycia przez lub w imieniu jednostek Departamentu Obrony zgodnie z przepisami 48 C.F.R (czerwiec 1995) i (czerwiec 1995). W przypadku otrzymania zamówienia z agencji Rządu Stanów Zjednoczonych na dostarczenie Oprogramowania o prawach przekraczających te zawarte w Umowie, użytkownik powiadomi DS SolidWorks o zakresie żądań i firma DS SolidWorks w przeciągu pięciu (5) dni roboczych stwierdzi według swojego wyłącznego uznania, czy przyjąć czy odrzucić takie żądanie. Dostawca/ producent: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts USA. Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Standard, Premium, Professional i Education Części tego oprogramowania Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Praca ta zawiera następujące oprogramowanie, które jest własnością firmy Siemens Industry Software Limited: D-Cubed 2D DCM Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. D-Cubed 3D DCM Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. D-Cubed PGM Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. D-Cubed CDM Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. D-Cubed AEM Siemens Industry Software Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Geometric Ltd. Części tego oprogramowania Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania zawierają PhysX by NVIDIA, Części tego oprogramowania Luxology, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone, patenty zgłoszone. Części tego oprogramowania DriveWorks Ltd. Copyright Adobe Systems Inc. i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ochrona patentami USA nr 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,639,593; 6,754,382; Patenty zgłoszone. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF, Distiller oraz Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowym firmy Adobe Systems Inc. w USA i innych krajach. Dodatkowe informacje dotyczące praw autorskich SolidWorks znajdują się w menu Pomoc > Informacje. Informacje praw autorskich dla produktów SolidWorks Simulation Części tego oprogramowania 2008 Solversoft Corporation. PCGLSS Computational Applications and System Integration, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje o prawach autorskich dla produktu SolidWorks Enterprise PDM Outside In Viewer Technology, Oracle vii

8 2011, Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje praw autorskich dla produktów edrawings Części tego oprogramowania Tech Soft 3D. Części tego oprogramowania Jean-Loup Gailly and Mark Adler. Części tego oprogramowania Dconnexion. Części tego oprogramowania Open Design Alliance. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części tego oprogramowania Spatial Corporation. Oprogramowanie jest oparte na pracy Independent JPEG Group. viii

9 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM Instalacja - Informacje ogólne na stronie 10 Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server na stronie 15 Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM na stronie 41 Tworzenie i dystrybucja widoków przechowalni plików na stronie 64 Konfigurowanie przeszukiwania zawartości na stronie 81 Uaktualnianie Enterprise PDM na stronie 98 Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików na stronie 89 Dodatkowa konfiguracja na stronie 138 Wymagane i opcjonalne komponenty instalacyjne, scenariusze rozmieszczenia i opis procesu instalacji. Instalacja i aktualizacja SQL Server 2008 i SQL Server 2005 oraz instalacja pakietu Service Pack SQL Server Obejmuje zmienianie konta logowania serwera SQL Server. Instalacja serwerów bazy danych Enterprise PDM, archiwum i sieci Web oraz klientów Enterprise PDM. Instalacja klientów obejmuje tworzenie i rozmieszczanie obrazów administracyjnych oraz tworzenie skryptów instalacji dyskretnych. Tworzenie widoków przechowalni plików za pomocą kreatora konfiguracji widoku. w tym korzystanie ze współużytkowanych widoków, utworzenie skryptu ustawienia widoku przechowalni plików i dystrybucja widoków przechowalni plików. Konfiguracja usługi indeksowania Enterprise PDM. w tym indeksowanie archiwów przechowalni plików, aktualizacja nazwy serwera indeksu, zmiana kont logowania i dodanie filtrów serwera indeksu. Aktualizacja serwerów bazy danych, archiwum i sieci Web, bazy danych i archiwów przechowalni plików oraz klientów Enterprise PDM. Tworzenie kopii zapasowych bazy danych przechowalni plików i głównej bazy danych Enterprise PDM, w tym konfiguracja serwera archiwum. Obejmuje planowanie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych i przywracanie przechowalni plików. Zarządzanie wielkością dziennika transakcji SQL, konfiguracja komunikacji Enterprise PDM tylko z adresami IP oraz przenoszenie komponentów serwera do innego systemu. 9

10 2 Instalacja - Informacje ogólne Rozdział ten zawiera następujące tematy: Wymagane komponenty instalacji Opcjonalne komponenty instalacji Scenariusze rozmieszczenia Enterprise PDM Wymagania systemowe Proces instalacji Pomoc przy instalacji Wymagane komponenty instalacji Aby możliwe było użycie aplikacji Enterprise PDM, niezbędne jest zainstalowanie i skonfigurowanie następujących komponentów. Microsoft SQL Server Serwer bazy danych Enterprise PDM Serwer archiwum Enterprise PDM Bazę danych przechowalni plików Enterprise PDM należy umieścić na serwerze z oprogramowaniem Microsoft SQL Server 2008 (wersja SP0 lub wyższa) lub Microsoft SQL Server 2005 (wersja SP02 lub wyższa). Oprogramowanie SQL Server nie jest umieszczone na dysku SolidWorks Enterprise PDM i należy zainstalować je oddzielnie. Serwer bazy danych co pewien czas przeprowadza w bazach danych Enterprise PDM aktualizacje takich elementów, jak powiadomienia, lokalne widoki, harmonogram replikacji i zmiany w serwerze indeksu. Zarządza również zasadami dotyczącymi danych importu i eksportu. Serwer archiwum jest hostem dla fizycznych plików przechowywanych w przechowalni plików Enterprise PDM oraz zarządza użytkownikami i ich danymi uwierzytelniającymi. 10

11 Instalacja - Informacje ogólne Klient Enterprise PDM Na każdym komputerze mającym dostęp do przechowalni plików Enterprise PDM musi być zainstalowany jeden z niżej wymienionych klientów: Enterprise PDM Enterprise PDM Contributor Enterprise PDM Viewer Wspiera pracę z plikami wszystkich typów, w tym zaawansowane zarządzanie i przegląd formatów CAD, takich jak SolidWorks. Dodatki CAD zapewniają użytkownikom dostęp do Enterprise PDM z aplikacji CAD. Wspiera pracę ze wszystkimi typami plików, w tym plikami CAD. Jednakże ten typ klienta nie ma wsparcia dla dodatków CAD. Zapewnia dostęp do plików w przechowalniach, ale bez możliwości wprowadzania zmian ( read only ); użytkownik nie może dodawać ani modyfikować (dokonywać wyewidencjonowania, zaewidencjonowania, aktualizacji wartości) plików ani używać dodatków CAD. Opcjonalne komponenty instalacji Następujące komponenty instalacji są opcjonalne: Serwer sieci Web Enterprise PDM Serwer indeksu Enterprise PDM Serwer sieci Web zapewnia dostęp do przechowalni plików za pośrednictwem Internetu lub intranetu. Serwer indeksu Enterprise PDM umożliwia przeszukiwanie całej zawartości plików wielu typów znajdujących się w przechowalni aplikacji Enterprise PDM. Scenariusze rozmieszczenia Enterprise PDM Rozmieszczenie komponentów Enterprise PDM zależy od wielkości i typu firmy, w której będzie używana aplikacja Enterprise PDM. Sieć w firmie średniej wielkości Serwer z zainstalowanym programem Microsoft SQL Server jest hostem dla serwera archiwum i serwera bazy danych. Do tego serwera podłączone są stacje robocze Windows z zainstalowanym klientem Enterprise PDM. 11

12 Instalacja - Informacje ogólne Sieć w dużej firmie Jeden serwer z programem SQL Server jest hostem dla baz danych przechowalni plików i serwera bazy danych. Drugi serwer jest hostem dla serwera archiwum. Do tych serwerów podłączone są stacje robocze z zainstalowanym klientem Enterprise PDM. Serwer sieci Web zapewnia dostęp poprzez Internet za pośrednictwem klientów sieci Web Enterprise PDM. Firmy podłączone do sieci WAN Jeden główny serwer z zainstalowanym programem SQL Server jest hostem dla centralnego serwera bazy danych. Drugi serwer jest hostem dla serwera archiwum. Każde biuro WAN ma serwer, który jest hostem dla lokalnego serwera archiwum z replikacją archiwum przechowalni plików. Stacje robocze zainstalowane z klientem Enterprise PDM są podłączone do swojego lokalnego serwera archiwum i do centralnego serwera bazy danych. 12

13 Instalacja - Informacje ogólne Wymagania systemowe Wymagania systemowe aplikacji Enterprise PDM podano na stronie internetowej SolidWorks. Proces instalacji Pomimo że komponenty systemu można zainstalować w dowolnej kolejności, poniżej podano opis zalecanej sekwencji instalacji sieci LAN. Aby zainstalować komponenty aplikacji Enterprise PDM, należy: 1. Zainstalować SQL Server w systemie, który będzie hostem dla bazy danych przechowalni plików Enterprise PDM, chyba że już istnieje działający SQL Server. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server na stronie W systemie, w którym działa serwer SQL, należy zainstalować komponent serwera bazy danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie serwera bazy danych SolidWorks Enterprise PDM na stronie

14 Instalacja - Informacje ogólne 3. W systemie, w którym działa serwer SQL, lub w oddzielnym systemie, należy zainstalować serwer archiwum. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie serwera archiwum SolidWorks Enterprise PDM na stronie Na wszystkich stacjach roboczych, które będą pracować w przechowalni plików, należy zainstalować klienta Enterprise PDM. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Instalowanie klienta SolidWorks Enterprise PDM na stronie Utworzyć nową przechowalnię plików, używając do tego celu narzędzia administracji Enterprise PDM w systemie, gdzie zainstalowany jest klient Enterprise PDM. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie przechowalni plików na stronie Opcjonalnie należy ustawić serwer indeksu Enterprise PDM tak, aby zapewnić wsparcie przeszukiwania zawartości. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Konfigurowanie przeszukiwania zawartości na stronie Podłączyć pozostałych klientów do serwera archiwum i za pośrednictwem kreatora Konfiguracja widoku utworzyć widoki lokalnej przechowalni plików. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Tworzenie widoku przechowalni plików przy użyciu kreatora konfiguracji widoku na stronie 64. Pomoc przy instalacji Pierwszy poziom pomocy technicznej w zakresie produktów SolidWorks zapewnia dystrybutor oprogramowania. Kontakt z dystrybutorem w celu uzyskania pomocy: Należy się odwołać do Kontakt telefoniczny na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady: Kontakt telefoniczny z innych lokalizacji: Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej 14

15 3 Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server Do przechowywania informacji o plikach i operacjach wykonywanych w przechowalni plików SolidWorks Enterprise PDM używa bazy danych opartej na programie Microsoft SQL. Przechowalnie plików wymagają zainstalowania programu SQL Server 2008 (wersja SP0 lub wyższa) lub SQL Server 2005 (wersja SP2 lub wyższa). Zaleca się, aby baza danych znajdowała się na serwerze, na którym zainstalowany jest program SQL Server Jeżeli wymagana wersja programu SQL Server jest już zainstalowana, należy przejść do rozdziału Instalowanie SolidWorks Enterprise PDM na stronie 41. W przypadku wątpliwości, jaka wersja SQL Server jest zainstalowana, należy zajrzeć do artykułu w bazie wiedzy Microsoft: Nośnik SolidWorks Enterprise PDM zawiera płytę DVD Microsoft SQL Server W przypadku instalacji z pobrania należy oddzielnie uzyskać oprogramowanie Microsoft SQL Server, ponieważ nie jest ono dołączone. Rozdział ten zawiera następujące tematy: Instalowanie programu SQL Server 2008 Uaktualnianie do SQL Server 2008 Instalowanie programu SQL Server 2005 Uaktualnianie do SQL Server 2005 Instalowanie SQL Server 2005 pakietu Service Pack Rozwiązywanie problemów dotyczących SQL Server Zmiana konta logowania SQL Server używanego przez Enterprise PDM Instalowanie programu SQL Server 2008 Instalator programu SQL Server 2008 zapewnia pomoc, w tym objaśnienia dotyczące uruchamiania w środowisku Windows Vista lub późniejszym. W książkach online dla SQL Server 2008 opisano wymogi dotyczące sprzętu i oprogramowania oraz szczegółową instrukcję instalacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: 15

16 Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server Ta część opisuje jak zainstalować początkowe wydanie SQL Server Jeżeli instalujemy SQL Server 2008 R2, należy użyć tych instrukcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz: Przed zainstalowaniem programu SQL Server 2008 W przypadku instalacji lokalnych, należy uruchomić Instalację jako administrator. Jeżeli instalacja SQL Server 2008 odbywa się z odległego udziału, należy użyć konta domeny, do którego przypisane są uprawnienia do odczytu i wykonywania na odległym udziale. Jeżeli w systemie zainstalowany jest program Enterprise PDM, przed rozpoczęciem procesu instalacji SQL Server 2005 należy użyć polecenia Dodaj lub usuń programy w celu odinstalowania pakietu Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility. Wymagany jest Microsoft.Net Framework wersja 3.5 SP01 i Windows Installer 4.5. Jeżeli programy te nie są zainstalowane, zainstaluje je kreator instalacji przed rozpoczęciem instalacji SQL Server Instalacje te mogą wymagać ponownego uruchomienia komputera. Dla Windows Server 2008 R2 x64, aby zainstalować.net framework 3.5 SP01, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybrać Zarządzaj > Funkcje. W Kreatorze dodawania funkcji, na stronie Funkcje, rozwinąć.net Framework Features i wybrać.net Framework (Installed). Wykonywanie instalacji SQL Server Należy zamknąć wszystkie aplikacje Windows, w tym Eksploratora Windows. 16

17 Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server 2. Wprowadzić nośnik instalacyjny SQL Server W katalogu głównym kliknąć dwukrotnie setup.exe i użyć ustawień domyślnych, chyba że pojawi się inna instrukcja. 17

18 Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server Ekran SQL Server Installation Center/Planning SQL Server Installation Center/Installation Setup Support Rules Działanie W lewym okienku kliknąć Installation. Kliknąć New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation. Instalator szuka problemów, które mogą uniemożliwić wykonanie instalacji plików pomocniczych SQL Server: Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne problemy, kliknąć OK. Jeżeli zgłoszone są problemy, należy: 1. Kliknąć Show details, aby wyświetlić listę komponentów, których dotyczą problemy lub które spowodowały pojawienie się ostrzeżeń. 2. Kliknąć Cancel, aby przerwać instalację w celu skorygowania problemów. Product Key License Terms Setup Support Files Setup Support Rules 1. Wybrać Enter the product key i wpisać swój klucz licencji. 2. Kliknąć Dalej. 1. Przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną. 2. Kliknąć Dalej. Kliknąć Zainstaluj. Instalator wykonuje dodatkowy sprawdzian: Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne problemy, kliknąć Next. Jeżeli zgłoszone są problemy, należy: 1. Kliknąć Show details, aby wyświetlić listę komponentów, których dotyczą problemy lub które spowodowały pojawienie się ostrzeżeń. 2. Kliknąć Cancel, aby przerwać instalację w celu skorygowania problemów. 18

19 Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server Ekran Feature Selection Instance Configuration Disk Space Requirements Działanie 1. W części Instance Features wybrać Database Engine Services. 2. W Shared Features wybrać: Client Tools Connectivity Usługi integracji Client Tools Backward Compatibility SQL Server Books Online Management Tools - Basic Management Tools - Complete 3. Kliknąć Dalej. Jeżeli jest to nowa instalacja, należy: 1. Wybrać Default instance. 2. Kliknąć Dalej. Jeżeli SQL Server jest już zainstalowany na systemie i nie chcesz przeprowadzać uaktualnienia, należy: 1. Wybrać Named instance. 2. Wprowadzić unikatową nazwę wystąpienia dla tej instalacji: nazwa_komputera\nazwa_wystąpienia. 3. Kliknąć Dalej. Jeżeli wymagania dotyczące przestrzeni na dysku są spełnione, kliknąć Next. Jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące przestrzeni na dysku, należy: 1. Odnotować wymagane miejsce. 2. Kliknąć Anuluj. 3. Dodać wymagane miejsce. 4. Ponownie uruchomić instalację. Service Configuration/karta Service Account SQL Server Agent i SQL Server Database Engine: Account Name: NT AUTHORITY\SYSTEM Startup Type: Automatic SQL Server Integration Services 10.0: Account Name: NT AUTHORITY\SYSTEM Startup Type: Automatic SQL Server Browser: Account Name: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE Startup Type: Automatic 19

20 Instalowanie i konfigurowanie programu SQL Server Ekran Service Configuration/karta Collation Database Engine Configuration/karta Account Provisioning Nie zmieniaj ustawień Data Directories ani kart Filestream. Działanie 1. Przy Database Engine kliknąć Customize. 2. W okienku dialogowym wybrać Windows Collation designator and sort order oraz Collation designator, który odpowiada danej lokalizacji. Zachowaj inne wybory. Programu Enterprise PDM nie można używać na serwerze używającym ustawień binarnych. 3. Kliknąć Dalej. 1. Wybrać Mixed Mode (SQL Server Authentication and Windows Authentication). Do celów komunikacji z bazą danych Enterprise PDM używa danych uwierzytelniających SQL Server. 2. Wpisać silne hasło dla konta administratora systemu (sa). Nie należy pozostawiać pustego pola hasła. Aby wyświetlić zasady dotyczące hasła, kliknąć Help. W celu potwierdzenia należy wpisać ponownie hasło. Zapamiętać hasło, aby je użyć podczas konfiguracji baz danych przechowalni plików Enterprise PDM. 3. W części Specify SQL Server administrators kliknąć Add. 4. W okienku dialogowym Select Users, Computers, or Groups, wprowadzić nazwę lokalnego administratora systemu lub grupę administratorów. 5. Kliknąć Dalej. Database Engine Configuration/karta Data Directories Error and Usage Reporting Installation Rules (Opcjonalnie) Aby zmienić domyślny katalog, w którym przechowywane są bazy danych utworzone przez Enterprise PDM, należy zmienić lokalizację dla User database directory i User database log directory. Kliknąć Dalej. Instalator wykrywa problemy, które mogą uniemożliwić wykonanie instalacji SQL Server Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne problemy, kliknąć Next. Jeżeli zgłoszone są problemy, należy: 1. Kliknąć Show details, aby wyświetlić listę komponentów, których dotyczą problemy lub które spowodowały pojawienie się ostrzeżeń. 2. Kliknąć Cancel, aby przerwać instalację w celu skorygowania problemów. 20

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Te informacje o wersji dotyczą programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Ten dokument

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security Business Edition

AVG Internet Security Business Edition AVG Internet Security Business Edition Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2013.06 (03/12/2013) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate Edition 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo