PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO MIASTA PRUSZKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO MIASTA PRUSZKÓW"

Transkrypt

1 Gmina Miasto Pruszków, ul. J. I. Kraszewskiego 14/ Pruszków PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO MIASTA PRUSZKÓW (Projekt) Listopad 2013 r

2 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 2 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU TRANSPORTOWEGO WSTĘP OBSZAR OBJĘTY PLANEM SIEĆ KOMUNIKACYJNA CHARAKTERYSTYKA SIECI KOMUNIKACYJNEJ Sieć drogowa Transport zbiorowy CHARAKTERYSTYKA, OCENA i PROGNOZY POTRZEB PRZEWOZOWYCH Charakterystyka społeczno - gospodarcza Wskaźnik motoryzacji Struktura przestrzenna miasta oraz główne źródła i cele podróży Ocena dostępności publicznego transportu zbiorowego Badania przewozów Prognozy zapotrzebowania na przewozy PRZEWIDYWANE FINANSOWANIE USŁUG PRZEWOZOWYCH Wstęp Formy finansowania Źródła finansowania Przewidywane finansowanie usług przewidzianych w Planie transportowym PREFERENCJE DOTYCZĄCE WYBORU RODZAJÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU ZASADY ORGANIZACJI RYNKU PRZEWOZÓW POŻĄDANY STANDARD USŁUG PRZEWOZOWYCH KONCEPCJA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI RUCHOWEJ PRZEWIDYWANY SPOSÓB ORGANIZOWANIA SYSTEMU INFORMACJI DLA PASAŻERÓW KIERUNKI ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO CZĘŚĆ GRAFICZNA PLANU TRANSPORTOWEGO...77

3 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 3 SPIS RYSUNKÓW: Rys. 1. Powiązania Pruszkowa z układem dróg zewnętrznych Rys. 2. Układ drogowy Pruszkowa oraz struktura funkcjonalna miasta Rys. 3. Zasięg dojść pieszych do stacji kolejowej i przystanków WKD na terenie miasta Pruszków Rys. 4. Zasięg dojazdu rowerem do stacji PKP Pruszków 3,2km (do 15 minut) Rys. 5. Mapa rejonu stacji kolejowej PKP w Pruszków Rys. 6. Mapa okolicy przystanku kolejowego Pruszków WKD Rys. 7. Mapa okolicy przystanku kolejowego WKD: Tworki Rys. 8. Mapa okolicy przystanku kolejowego WKD: Malichy Rys. 9. Przebieg miejskich linii autobusowych w Pruszkowie Rys. 10. Przebieg linii podmiejskich w Pruszkowie Rys. 11. Lokalizacja przystanków autobusowych na obszarze miasta Pruszków Rys. 12. Trasy linii autobusowych i kolei wraz z przystankami na tle źródeł i celów podróży Rys. 13. Podział miasta na obszary Rys. 14 Rejony głównych źródeł i celów podróży w Pruszkowie Rys. 15. Sposób dotarcia do stacji PKP, w zależności od miejsca zamieszkania w Pruszkowie Rys. 16. Sposób kontynuowania podróży przez pasażerów wysiadających na stacji PKP Pruszków Rys. 17. Lokalizacja przekrojów badania liczby pasażerów komunikacji autobusowej Rys. 18. Model podstawowej sieci transportowej Pruszkowa, stan istniejący Rys. 19. Układ rejonów komunikacyjnych w Pruszkowie Rys. 20. Liczba mieszkańców i zatrudnionych w rejonach komunikacyjnych Pruszkowa stan istniejący Rys. 21. Zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie w stanie istniejącym - przewozy osób w godzinie szczytu porannego na podstawie modelu podróży Rys. 22. Prognozowany przyrost liczby mieszkańców Pruszkowa wariant intensywnego rozwoju Pruszkowa Rys. 23. Prognozowany przyrost liczby mieszkańców Pruszkowa - umiarkowany wariant rozwoju Pruszkowa Rys. 24. Prawdopodobieństwo wykonania podróży pieszych w Pruszkowie w zależności od deklarowanej długości podróży (odległości pomiędzy żródłami i celami podróży) Rys. 25. Prognoza zapotrzebowania na przewozy pasażerskie na linii kolejowej i WKD (osoby w godzinie szczytu) - wariant intensywnego rozwoju Pruszkowa Rys. 26. Prognoza zapotrzebowania na przewozy pasażerskie na linii kolejowej i WKD (osoby w godzinie szczytu) wariant umiarkowanego rozwoju Pruszkowa Rys. 27. Prognoza zapotrzebowania na przewozy transportem zbiorowym do stacji PKP i przystanków WKD (osoby w godzinie szczytu) - wariant intensywnego rozwoju Pruszkowa Rys. 28. Prognoza zapotrzebowania na przewozy pasażerskie transportem zbiorowym do stacji PKP i przystanków WKD (osoby w godzinie szczytu) wariant umiarkowanego rozwoju Pruszkowa Rys. 29. Prognoza zapotrzebowania na przewozy transportem zbiorowym w ruchu wewnątrz Pruszkowa (międzydzielnicowe) (osoby w godzinie szczytu) - wariant intensywnego rozwoju Pruszkowa Rys. 30. Prognoza zapotrzebowania na podróże transportem zbiorowym w ruchu wewnątrz Pruszkowa (międzydzielnicowe) (osoby w godzinie szczytu) - wariant umiarkowanego rozwoju Pruszkowa Rys. 31. Prognoza zapotrzebowania na przewozy na najbardziej obciążonych kierunkach podróży wewnątrz Pruszkowa (powyżej 50 podróży w godzinie szczytu) - wariant intensywnego rozwoju Pruszkowa Rys. 32. Prognoza zapotrzebowania na przewozy na najbardziej obciążonych kierunkach podróży wewnątrz Pruszkowa (powyżej 50 podróży w godzinie szczytu) wariant umiarkowanego rozwoju Pruszkowa... 58

4 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 4 SPIS TABEL: Tabl. 1. Drogi na terenie Pruszkowa wg. kategorii (źródło: Strategia Rozwoju Pruszkowa do 2020)... 9 Tabl. 2. Przystanki autobusowe na terenie miasta Pruszków ogólna charakterystyka Tabl. 3. Główne źródła i cele podróży Tabl. 4. Lokalizacja podstawowych obiektów użyteczności publicznej Pruszkowa Tabl. 5. Liczba mieszkańców i zatrudnionych w podziale na rejony komunikacyjne stan z roku Tabl. 6. Porównanie wyników badań przewozów pasażerskich z wynikami rozkładu ruchu pasażerskiego Tabl. 7. Prognoza liczby mieszkańców w podziale na rejony komunikacyjne... 48

5 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 5 CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU TRANSPORTOWEGO

6 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 6 1 WSTĘP Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków (Plan transportowy) określa obszar, na którym będą wykonywane przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym, zawiera ocenę i prognozy potrzeb przewozowych z preferencjami dot. wyboru środków transportu w perspektywie do roku 2030, przewidywane formy finansowania i organizacji rynku przewozów oraz pożądany standard usług przewozowych i sposób organizacji systemu informacji pasażerskiej. Plan transportowy został opracowany w formie tekstowej i graficznej. Uwzględnia przepisy zawarte w Ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) oraz wytyczne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011r. Nr 117 poz. 684). Plan transportowy Pruszkowa bazuje na istniejącej infrastrukturze transportowej oraz założeniach uchwalonych dokumentów strategicznych miasta, województwa mazowieckiego i rządu. Uwzględnia: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, opracowany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym). Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015 przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 7 listopada Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. W okresie przygotowywania projektu Planu transportowego dla Pruszkowa nie został ogłoszony plan transportowy opracowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 2 OBSZAR OBJĘTY PLANEM Pruszków jest największym miastem tzw. pasma pruszkowsko-grodziskiego w aglomeracji warszawskiej. Jego powierzchnia wynosi 19,19 km 2.. Pruszków jest położony ok. 15 km od ścisłego centrum Warszawy, pomiędzy korytarzami dróg krajowych szybkiego ruchu A2 i S8. Autostrada A2 (Warszawa Poznań Berlin) przebiega przez północne tereny miasta, a jej połączenie z miastem zapewnia węzeł Pruszków. Ponadto przez miasto przebiega magistralna linia kolejowa nr 1 Warszawa Katowice, a w jego południowej części także linia lekkiej kolei WKD (Warszawa Grodzisk Mazowiecki). Plan transportowy obejmuje swoim zasięgiem Puszków w jego granicach administracyjnych.

7 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 7 3 SIEĆ KOMUNIKACYJNA Plan transportowy określa sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Sieć ta zawiera się w obszarze objętym Planem. Plan transportowy zakłada, że przewozy będą wykonywane na liniach komunikacji autobusowej, z wykorzystaniem układu drogowego miasta Pruszkowa. Linie komunikacji autobusowej będą zapewniać obsługę podróży wewnątrz obszaru objętego planem na kierunkach międzydzielnicowych oraz na dojazdach do zintegrowanych węzłów przesiadkowych zapewniających przesiadki na transport szynowy, tj.: kolej (wykorzystanie linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna Katowice oraz nr 447 Warszawa Zachodnia Grodzisk Mazowiecki), na których będą realizowane przewozy o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym przez przewoźników kolejowych (Koleje Mazowieckie, linia KM1 na trasie Warszawa Wschodnia - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów Skierniewice) oraz Szybka Kolej Miejska, linia S1 o trasie Pruszków Warszawa Śródmieście Otwock) i w przypadku których zakłada się, że organizatorem transportu będzie Marszałek Województwa Mazowieckiego (KM) i M.st. Warszawa (SKM) lekka kolej WKD, z wykorzystaniem linii kolejowej nr 47: Warszawa Śródmieście WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska, w przypadku której zakłada się, że organizatorem transportu będzie Marszałek Województwa Mazowieckiego. 4 CHARAKTERYSTYKA SIECI KOMUNIKACYJNEJ Sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej tworzy układ drogowy miasta z powiązaniami do dróg o zasięgu ponadlokalnym, tj. autostrady A2 (z przebiegiem przez północne tereny miasta) i drogi wojewódzkiej nr 719. Ponadto ze względu na zasięg powiązań główne osie komunikacyjne miasta stanowią (wraz z węzłami przesiadkowymi z systemu komunikacji autobusowej na transport szynowy): trasa kolejowa zarządzana przez PKP PLK S.A. (z liniami nr 1 do Katowic i nr 447 do Grodziska Mazowieckiego) i linia lekkiej kolei WKD. 4.1 Sieć drogowa Sieć drogową Pruszkowa tworzy układ dróg wewnątrz miasta, oraz następujące drogi o znaczeniu podstawowym: Autostrada A2 (Warszawa Poznań Berlin) z węzłem Pruszków, który poprzez DW nr 718, zapewnia powiązanie z wewnętrznym układem drogowym miasta. Drogi wojewódzkie: - nr 701: Józefów Pruszków (Żbików) Ożarów, zapewniająca połączenie z innymi miejscowościami zlokalizowanymi w bezpośredniej bliskości Pruszkowa, w kierunku północno-zachodnim; na terenie miasta droga ta przebiega ulicami: Ożarowską, Żbikowską i Domaniewską, - nr 718: Pruszków Borzęcin, przebiegająca w osi północ-południe i zapewniająca połączenie miasta z autostradą A2 poprzez węzeł Pruszków, zlokalizowany w północnej części miasta oraz z drogą krajową nr 2; na terenie miasta droga ta przebiega ulicami: 3 Maja i Poznańską,

8 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 8 - nr 719: Warszawa Pruszków Żyrardów, przebiegająca w osi północny wschód południowy zachód, zapewniająca bezpośrednie połączenie drogowe z Warszawą (Al. Jerozolimskie); droga ta zapewnia również połączenie miasta z drogą krajową nr 8 (poprzez ciąg DW ); na terenie miasta droga ta przebiega ulicami: Grodziską, Al. Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskimi, - nr 760, łącząca stację kolejową Pruszków z drogą wojewódzką 718 (ulica Waryńskiego). W bliskim sąsiedztwie Pruszkowa przebiegają również drogi krajowe pełniące funkcje ważnych korytarzy transportowych o znaczeniu państwowym: - nr 2: Warszawa Poznań, - nr 8: Warszawa Wrocław, - nr 7: Warszawa Kraków. Podstawowy układ powiązań Pruszkowa z układem dróg zewnętrznych, wraz z przedstawieniem przebiegu autostrady, dróg krajowych i wojewódzkich (bez DW 760) przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Powiązania Pruszkowa z układem dróg zewnętrznych. Na terenie Pruszkowa zarządzającym ruchem jest Starosta Powiatu Pruszkowskiego. Zarządcą dróg gminnych na terenie miasta jest Prezydent Pruszkowa. Drogi powiatowe, są w Zarządzie Powiatu Pruszkowskiego, a wojewódzkie w zarządzie Marszałka Województwa (Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, MZDW). Główna sieć drogowa miasta (z wyłączeniem autostrady), tj. drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, posiadają nawierzchnie utwardzone. Część dróg gminnych posiada nawierzchnie nieutwardzone. Schemat układu drogowego miasta przedstawiono na rys. 2. Natomiast w tabl. 1 podział dróg wg. kategorii.

9 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 9 Tabl. 1. Drogi na terenie Pruszkowa wg. kategorii (źródło: Strategia Rozwoju Pruszkowa do 2020) Kategoria drogi Długość (km) w tym utwardzone (km) Drogi wojewódzkie 11,6 11,6 Drogi powiatowe 22,5 21,1 Drogi gminne 115,0 46,2 RAZEM 149,1 78,9 Rys. 2. Układ drogowy Pruszkowa oraz struktura funkcjonalna miasta.

10 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt Transport zbiorowy System transportu zbiorowego w Pruszkowie składa się z dwóch podsystemów: komunikacji szynowej (kolej i WKD) oraz komunikacji autobusowej. Kolej Centralną część Pruszkowa przecinają tory kolejowe linii nr 1 z Warszawy Centralnej do Katowic (międzynarodowy korytarz transportowy E65) oraz linii nr 447 z Warszawy Zachodniej do Grodziska Mazowieckiego. Obie linie kolejowe to pierwszorzędne linie dwutorowe zelektryfikowane, które biegną w stosunku do siebie równolegle i prowadzą zarówno ruch pasażerski jak i towarowy. Obsługę z wykorzystaniem linii kolejowej nr 1 prowadzą następujący przewoźnicy pasażerscy: PKP Intercity S. A, Koleje Mazowieckie Sp. z o.o., natomiast z linii nr 447 korzystają: Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. i Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Przepustowość obu linii jest wysoka. Na odcinku Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki możliwe jest poruszanie się pociągów w tym samym kierunku w odstępie 3 minut. Jednak o przepustowości całego odcinka decydują wąskie gardła na trasie, a takim jest szlak Warszawa Zachodnia Warszawa Włochy gdzie niższa prędkość szlakowa (60 km/h) determinuje przepustowość z odstępem co 5 minut w jednym kierunku (288 pociągów na dobę w jednym kierunku ruchu). Na terenie miasta znajduje się stacja kolejowa Pruszków PKP, stanowiąca ważny lokalny węzeł komunikacyjny. Przez Pruszków przebiega również linia Warszawskiej Kolei Dojazdowej numer 47, z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego z trzema przystankami osobowymi: Pruszków WKD, Tworki WKD i Malichy WKD. Linia kolejowa WKD jest połączona z linią kolejową nr 1 łącznikiem o znaczeniu technicznym (od stacji WKD Komorów do rejonu stacji PKP Pruszków linia kolejowa nr 512). Linia WKD jest autonomicznym systemem pasażerskiego transportu kolejowego różniącym się od systemu zarządzanego przez PKP PLK S.A.: systemem zasilania sieci trakcyjnej, skrajnią taboru kolejowego i uproszczonym regulaminem prowadzenia ruchu pociągów. Pomimo tego samego rozstawu szyn, wspomniana inna skrajnia wymaga zastosowania specjalnego typu taboru kolejowego, zaprojektowanego dla potrzeb WKD. Linia 47 jest w większości linią dwutorową. Tylko szlak Podkowa Leśna Główna Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz Podkowa Leśna Główna Milanówek Grudów są szlakami jednotorowymi. Przepustowość linii nr 47 na odcinku dwutorowym jest bardzo wysoka, gdyż umożliwia ruch pociągów w tym samym kierunku co najmniej w odstępie 7 minut, co daje 205 pociągów na dobę w jednym kierunku. Odcinki jednotorowe Podkowa Leśna Główna Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz Podkowa Leśna Główna Milanówek Grudów mają niższą przepustowość związaną z prowadzeniem ruchu dwukierunkowego po jednym torze. Obsługę ruchu pasażerskiego związanego z Pruszkowem zapewniają dwaj operatorzy: Koleje Mazowieckie (KM, linia KM1 o trasie Warszawa Wschodnia - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów Skierniewice) oraz Szybka Kolej Miejska (SKM, linia S1 o trasie Pruszków Warszawa Śródmieście Otwock). Pociągi Kolei Mazowieckich umożliwiają dojazd do Skierniewic, Żyrardowa, Grodziska Mazowieckiego oraz do Warszawy, a także do innych miejscowości położonych na wschód od Warszawy. Natomiast pociągi SKM (linii S1) kursują pomiędzy Pruszkowem a Otwockiem. Stacja Pruszków PKP jest zlokalizowana w centralnej części Pruszkowa i swym zasięgiem (piesze dojście do stacji) obejmuje centralną część miejscowości. Na rys. 3 przedstawiono strefę dojścia do

11 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 11 stacji kolejowej Pruszków PKP o promieniu 1km, czyli dojście w czasie ok. 15 minut. Przyjmując, że akceptowalny czas dojścia do stacji kolei miejskiej wynosi ok. 15 minut, większość miasta i duża część mieszkańców mieszka (znajduje się) poza optymalną strefą dojścia pieszego do kolejowego węzła przesiadkowego. Z kolei obszar rowerowego dojazdu na stację, wyznaczony w promieniu 15 minut (ok. 3,2km) obejmuje praktycznie całe miasto (rys. 4). Rys. 3. Zasięg dojść pieszych do stacji kolejowej i przystanków WKD na terenie miasta Pruszków.

12 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 12 Rys. 4. Zasięg dojazdu rowerem do stacji PKP Pruszków 3,2km (do 15 minut). W okresie doby, pociągi pomiędzy Pruszkowem a Warszawą kursują w przedziale czasu pomiędzy ok a Liczba odjazdów do Warszawy w porannym szczycie komunikacyjnym wynosi średnio 4 pociągi KM i 3 pociągi SKM na godzinę, co daje częstotliwość średnio ok. 10 minut. Poza szczytem pociągi KM i SKM kursują średnio co 30 min. 1 Czas dojazdu do stacji Warszawa Śródmieście wynosi ok. 25 minut. W pociągach Kolei Mazowieckich honorowane są wybrane bilety okresowe Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) w Warszawie. Dlatego w przejazdach regularnych pasażer z Pruszkowa w kierunku Warszawy może wybrać przejazd pociągiem dowolnego przewoźnika na podstawie tego samego biletu. Obserwacje napełnień pociągów w godzinach szczytu wskazują na zbyt małą częstotliwość połączeń i niewystarczającą ofertę w zakresie podaży miejsc (długość składów). Przy czym problem braku podaży miejsc w komunikacji kolejowej występuje przede wszystkim na stacjach położonych za Pruszkowem 1 Dane mogą obecnie ulegać zmianie w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na linii kolejowej

13 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 13 (Piastów, Warszawa Ursus). Sytuacja pruszkowian jest o tyle lepsza, że składy SKM zaczynają tu swój bieg. Przy stacji kolejowej Pruszków PKP zatrzymują się zarówno autobusy linii miejskich jak i autobusy podmiejskie (trasy obsługiwane na zlecenie innych gmin lub linie prywatne). Pasażerów bezpośrednio do dworca, po południowej stronie linii kolejowej (przystanek Sienkiewicza/PKP) dowożą autobusy dwóch linii miejskich (linii nr 1 i 2) oraz 5 linii podmiejskich. Przystanek po północnej stronie stacji (Waryńskiego przy PKP), jest obsługiwany autobusami dwóch linii miejskich (linie 3 i 4) oraz autobusami 3 linii podmiejskich. Dojście do stacji z tego przystanku jest jednak zdecydowanie mniej wygodne (odległość dojścia pomiędzy przystankiem a kładką wynosi ok. 200 m) i wymaga przekroczenia kolei z wykorzystaniem kładki nad torami. Na stacji PKP Pruszków peron usytuowany jest wyspowo, co wiąże się z barierami (schody), jakie muszą pokonać pasażerowie. Od strony północnej pasażerowie mają do dyspozycji tylko wysoką kładkę, natomiast od strony centrum miasta jest też przejście podziemne. W związku z brakiem wind lub pochylni, dostęp do kolei dla osób niepełnosprawnych, z ograniczoną mobilnością, czy matek z wózkami jest utrudniony 2. W otoczeniu stacji znajdują się parkingi działające w systemie Parkuj i Jedź (P+R) oferujące 200 miejsc postojowych oraz zadaszony parking dla rowerów o pojemności 30 miejsc. W związku z tym, że popyt na miejsca parkingowe, działające w systemie P+R jest większy niż oferta, samochody są pozostawiane na ulicach w rejonie dworca, w tym w szczególności na ulicach: Sienkiewicza, Kościuszki oraz Ołówkowej. Mapę okolic stacji kolejowej PKP przedstawiono na rys Stan ten w najbliższej przyszłości ulegnie zmianie, w związku z prowadzoną przez zarządcę kolei modernizacją linii kolejowej. Modernizacja przyniesie m.in. poprawę dostępności stacji kolejowej, w tym dojść do peronów.

14 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 14 Rys. 5. Mapa rejonu stacji kolejowej PKP w Pruszków.

15 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 15 Warszawska Kolej Dojazdowa Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) prowadzi ruch pasażerski na trasie ze stacji Warszawa Śródmieście WKD przez Pruszków do Grodziska Mazowieckiego oraz do Milanówka. Na terenie Pruszkowa znajdują się przystanki osobowe: Malichy, Tworki oraz Pruszków WKD położone w południowo-wschodniej części miasta. Dodatkowo część Pruszkowa jest obsługiwana przez stację Komorów położoną na terenie gminy Michałowice. Pociągi WKD kursują w okresie pomiędzy ok a ok W godzinach szczytu odjeżdżają regularnie z częstotliwością, co 10, 15 minut. W okresie największego szczytu w kierunku Warszawy (ok. godziny 7) częstotliwość jest zwiększona do 7-8 minut. Taka regularność pozwala pasażerom na przewidywalność godziny odjazdu pociągu bez znajomości rozkładu jazdy. Poza szczytem pociągi WKD kursują co 30 min. Czas dojazdu z Pruszkowa do stacji Warszawa Śródmieście wynosi 27 min. Strefy dojścia pieszego (do 15 minut, tj. ok. 1km) do stacji WKD przedstawiono na rys. 3. Do tej pory nie doszło do integracji taryfowej WKD i ZTM Warszawa na odcinku podwarszawskim. Warszawska Karta Miejska obejmuje odcinek od stacji Warszawa Śródmieście do stacji Opacz. Stację Pruszków WKD obsługuje miejska linia autobusowa nr 2 oraz linia autobusowa podmiejska relacji Pruszków WKD - Domaniew Pruszków WKD. Stacje Tworki i Malichy nie są obsługiwane komunikacją autobusową. W otoczeniu stacji Pruszków WKD znajdują się trzy parkingi miejskie, na których może zaparkować 165 samochodów oraz jeden parking zarządzany przez WKD o pojemności 85 miejsc. Obok stacji Tworki na placu przy stacji dostępnych jest około 20 miejsc postojowych. Stacja Malichy dysponuje parkingiem o pojemności 40 miejsc postojowych. Na stacjach WKD nie ma wyznaczonych parkingów rowerowych (w sąsiedztwie Pruszków WKD) dostępny niewielki stojak rowerowy. Pasażerowie mają dużo lepszą dostępność do peronów WKD, niż w przypadku stacji PKP. Na wszystkich przystankach perony są usytuowane na zewnątrz torów, a przekroczenia linii są zorganizowane w poziomie terenu. Dojścia do platform wyposażone są w pochylnie.

16 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 16 Rys. 6. Mapa okolicy przystanku kolejowego Pruszków WKD Rys. 7. Mapa okolicy przystanku kolejowego WKD: Tworki.

17 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 17 Rys. 8. Mapa okolicy przystanku kolejowego WKD: Malichy. Lokalizacja na terenie miasta 4 przystanków komunikacji szynowej sprawia, że ogólną dostępność do transportu szynowego należy ocenić, jako bardzo dobrą, przy czym poza strefami dojścia do węzłów komunikacji szynowej znajduje się znaczna część osiedla Staszica i Prusa oraz praktycznie cała północna część miasta - Żbików, Bąki i Gąsin. Komunikacja autobusowa Sieć miejskiej komunikacji autobusowej w Pruszkowie składa się z 4 linii autobusowych. Linie są organizowane przez Miasto Pruszków. Ich przebieg jest następujący: Linia 1 Os. Staszica PKP, o przebiegu: Os. Staszica - Wojska Polskiego Plantowa Powstańców Chopina Kościuszki - Sienkiewicza - PKP Stalowa Plantowa - Wojska Polskiego. Linia ta obsługiwana jest przez przewoźnika Europa Express City Sp. z o.o. W dniu powszednim autobusy kursują w okresie pomiędzy ok a ok z częstotliwością, w zależności od okresu dnia ok min. Linia 2 Pruszków Komorów, o przebiegu: Os. Staszica - Wojska Polskiego Plantowa Powstańców Staszica - Sienkiewicza (PKP) Kościuszki - B. Prusa - Armii Krajowej Lipowa - Kraszewskiego (WKD) Ireny - Tadeusza, (Komorów) - Al. Starych Lip SUW - pętla przy cmentarzu. Linia obsługiwana jest przez Przewoźnika PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. Autobusy kursują w okresie pomiędzy ok a 19.00, z częstotliwością, w zależności od pory dnia 30, 45 lub 60 minut. Linia 3 Pruszków Piastów, o przebiegu: Inżynierska (pętla) Waryńskiego POW - 3-go Maja Długa Zdziarska Korczaka - (Piastów) - M. Dąbrowskiej - Traugutta (rondo) i powrót: Broniewskiego Długa - 3-go Maja - Łączniczek AK Waryńskiego - Inżynierska. Linia obsługiwana jest przez przewoźnika Europa Express City Sp. z o.o.. Autobusy kursują w okresie pomiędzy ok , z częstotliwością, w zależności od pory dnia 30 lub 60 minut.

18 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 18 Linia 4 Pruszków Gąsin, o przebiegu: Inżynierska (pętla) Waryńskiego Promyka Robotnicza Błońska Traktowa Przejazdowa Promyka Waryńskiego - Inżynierska. Obsługiwana jest przez Przewoźnika PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. Autobusy kursują w okresie pomiędzy ok a 20.00, z częstotliwością, w zależności od pory dnia 30 lub 60 minut. Linie autobusowe zapewniają przede wszystkim dojazdy do stacji kolejowej PKP Pruszków, w tym linie 1 i 2 z obszarów położonych po południowej stronie linii kolejowej, natomiast linie 3 i 4 z obszarów miasta położonych na północ od linii kolejowej. Autobusy linii 1 i 2 zatrzymują się bezpośrednio przed budynkiem stacji kolejowej. Natomiast autobusy linii 3 i 4 mają przystanek po północnej stronie kolei, a dojście do stacji kolejowej wymaga przejścia ok. 200m i następnie przekroczenia linii kolejowej z wykorzystaniem kładki. Przebieg linii przedstawiono na rys. 9. Godziny funkcjonowania komunikacji miejskiej są krótsze niż godziny funkcjonowania kolei (pociągi zarówno KM, SKM jak i WKD kursują w okresie od ok do ok ). Tylko linia autobusowa nr 1 funkcjonuje do godz Pozostałe linie kończą okres funkcjonowania ok Pasażerowie korzystający z długookresowych biletów ważnych w drugiej strefie ZTM są upoważnieni do bezpłatnego przejazdu autobusami wszystkich w/w linii autobusowych. Dzięki temu miejska komunikacja w Pruszkowie jest włączona w sieć komunikacji aglomeracyjnej. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Pruszkowa stosuje się bilety jednorazowego przejazdu (cena biletu normalnego - 3,00 zł, cena biletu ulgowego - 1,50 zł) i bilety miesięczne (cena biletu normalnego - 90,00 zł, cena biletu ulgowego - 45,00 zł).

19 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 19 Rys. 9. Przebieg miejskich linii autobusowych w Pruszkowie (opracowano na podstawie: Sieć komunikacji autobusowej uzupełniają linie podmiejskie, które funkcjonują na zlecenie innych gmin lub są liniami prywatnymi, w tym: I. Domaniew-Brwinów-Pruszków (Domaniewska Żbikowska Przejściowa Promyka Waryńskiego Batalionów Chłopskich Poznańska Prusa Kościuszki Sienkiewicza Staszica Akacjowa Pułku Piechoty Legii Akademickiej) Domaniew. Linia funkcjonuje na zlecenie gminy Brwinów i jest obsługiwana przez przewoźnika PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. Na terenie Pruszkowa autobusy zatrzymują się na 7 przystankach (w każdym z kierunków). W dni robocze kursują w okresie pomiędzy ok a ok Na całej trasie dziennie wykonywanych jest 13 kursów, z częstotliwością od ok. 60 minut w godzinach porannych i popołudniowych do ponad 2 godzin w międzyszczycie. Autobusy zatrzymują się na przystankach przy stacji PKP Pruszków, zarówno po północnej jak i południowej stronie.

20 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 20 II. Jaktorów Grodzisk Mazowiecki Pruszków (al. Wojska Polskiego Plantowa Powstańców al. Wojska Polskiego al. Niepodległości Prusa Bohaterów Warszawy Partyzantów Al. Jerozolimskie) - Warszawa. Jest to linia prywatna obsługiwana przez PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. Na terenie Pruszkowa autobusy zatrzymują się na 9 przystankach, w kierunku Warszawy i na 8 przystankach, w kierunku z Warszawy. W dni robocze wykonywanych jest 19 kursów dziennie, w okresie pomiędzy ok W godzinach szczytu porannych i popołudniowych z częstotliwością minut, a poza szczytami minut. III. Pruszków Kraszewskiego WKD (Kraszewskiego Prusa POW - Łączniczek AK Waryńskiego Promyka Robotnicza Groblowa Promyka) - Domaniew Pruszków (Domaniewska Poznańska - 3 Maja Łączniczek AK Prusa Armii Krajowej - Pruszków Kraszewskiego WKD). Jest to linia prywatna obsługiwana przez przewoźnika PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. Autobusy zatrzymują się na 16 przystankach na terenie Pruszkowa (w jednym kierunku). W dni robocze wykonywanych jest 13 kursów, w okresie pomiędzy z częstotliwością minut. Autobusy zatrzymują się na przystanku w rejonie stacji WKD Pruszków, jednak ze względu na ich częstotliwość funkcje dowozowe są mniej istotne. IV. Pruszków (Sienkiewicza Staszica Powstańców Plantowa al. Wojska Polskiego) Nadarzyn - Walendów. Linia funkcjonuje na zlecenie gminy Nadarzyn i obsługiwana jest przez przewoźnika PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. Na terenie Pruszkowa, autobusy zatrzymują się na dwóch przystankach: PKP Pruszków i Osiedle Staszica Lidl. W dni robocze wykonywanych jest 10 kursów, w każdym kierunku, w okresie pomiędzy 6.00 a 19.00, z częstotliwością od godziny do dwóch godzin. Autobusy zatrzymują się na przystanku przy stacji PKP Pruszków (po południowej stronie kolei). V. PKP Pruszków (Sienkiewicza Staszica Powstańców Plantowa al. Wojska Polskiego) Nadarzyn MAXIMUS. Linia funkcjonuje na zlecenie gminy Nadarzyn i obsługiwana jest przez przewoźnika PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. Na terenie Pruszkowa, autobusy zatrzymują się na dwóch przystankach: PKP Pruszków i Osiedle Staszica Lidl. W dni robocze wykonywanych jest 10 kursów, w każdym kierunku, w okresie pomiędzy ok a 19.00, z częstotliwością od godziny do dwóch godzin. Autobusy zatrzymują się na przystanku przy stacji PKP Pruszków (po południowej stronie kolei). VI. Pruszków (Promyka Waryńskiego Poznańska Prusa Kościuszki Staszica Gomulińskiego) Brwinów. Linia funkcjonuje na zlecenie gminy Brwinów i obsługiwana jest przez przewoźnika PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. Na terenie Pruszkowa autobusy zatrzymują się na 7 przystankach (w każdym z kierunków). W dni robocze wykonywane są 2 kursy w godzinach porannych i 5 w godzinach popołudniowych. Autobusy zatrzymują się na przystankach przy stacji PKP Pruszków po północnej i południowej stronie kolei. VII. Pruszków PKP (Sienkiewicza Staszica Powstańców Plantowa al. Wojska Polskiego al. Niepodległości Prusa Poznańska POW 3 Maja Domaniewska) Stachów Józefów. Jest to linia prywatna obsługiwana przez Przewoźnika PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. Na terenie Pruszkowa autobusy zatrzymują się na 13 przystankach w każdym z kierunków. W dni robocze wykonywanych jest 7 kursów w każdym kierunku (4 w godzinach porannych i 3 w godzinach popołudniowych). Autobusy zatrzymują się na przystanku przy stacji PKP (po południowej stronie kolei). VIII. Pruszków Oś. Staszica (Plantowa Powstańców Staszica Sienkiewicza Kościuszki Prusa Poznańska POW 3 Maja Żbikowska Ożarowska) Ożarów Mazowiecki. Jest to linia prywatna obsługiwana przez PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. Na terenie Pruszkowa autobusy zatrzymują się na 13 przystankach w każdym kierunku. W dni robocze, w okresie pomiędzy ok a ok wykonywanych jest 20 kursów w każdym kierunku, z częstotliwością, w zależności od pory dnia od 30 do 90 minut. Autobusy zatrzymują się na przystanku przy stacji PKP (po południowej stronie kolei).

21 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 21 Przebieg linii przedstawiono na rys. 10. Zdecydowana większość autobusów ww. linii korzysta z przystanków przy stacji PKP Pruszków. Biorąc pod uwagę poszczególne linie ich znaczenie w dowozie mieszkańców Pruszkowa do kolei ma jednak niewielkie znaczenie, ze względu na częstotliwość (najczęściej jeden autobus na godzinę) oraz inną taryfę biletową w stosunku do linii miejskich oraz przewoźników kolejowych. Ponadto rozkłady jazdy poszczególnych linii nie są ze sobą skoordynowane i są nieregularne. Ich funkcja dowozowa (do stacji kolejowej i centrum Pruszkowa) jest bardziej istotna dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Komunikacja podmiejska umożliwia mieszkańcom Pruszkowa dojazd do okolicznych miejscowości, m.in. Brwinowa, Domaniewa, Józefowa, Ożarowa, Piastowa, Warszawy, Komorowa, Reguł przez Komorów, Pęcic, Pęcic Małych, Suchego Lasu, Nadarzyna, Walendowa, Jaktorowa przez Grodzisk Mazowiecki. Na terenie Pruszkowa funkcjonują również linie, które realizują przewozy pracownicze w Pruszkowie oraz linie realizujące przewozy do centrów handlowych (Tesco Połczyńska, CH Janki, Maximus). Połączenie z Warszawą zapewnia nocna linia ZTM, numer N85, której przebieg jest następujący: Pruszków (Os. Staszica al. Wojska Polskiego Plantowa Powstańców al. Wojska Polskiego Bohaterów Warszawy Partyzantów Al. Jerozolimskie) Piastów (al. Tysiąclecia Warszawska) Warszawa (Warszawska Orląt Lwowskich Keniga Warszawska Jagiełły Cierlicka Kościuszki Spisaka Regulska Płużaka Dzieci Warszawy Ryżowa Chrobrego Popularna Al. Jerozolimskie Grzymały Sokołowskiego Kopińska Grójecka pl. Zawiszy Al. Jerozolimskie E. Plater pl. Grzybowski Królewska Marszałkowska). Autobusy kursują w okresie od godz , z częstotliwością co 60 minut, w kierunku Warszawy, a w kierunku Pruszkowa pomiędzy a 2.44 z częstotliwością również co godzinę. Na terenie Pruszkowa funkcjonuje 50 zespołów przystanków autobusowych. Ich lokalizację przedstawiono na rys. 11, a ogólny opis w tabl. 2 (numery przystanków w tabeli odpowiadają numerom przystanków przedstawionych na mapie). Nazwy przystanków miejskich zostały wyróżnione i są zgodne z wykazem zamieszczonym na stronie internetowej miasta. Pozostałe nazwy przystanków funkcjonują w rozkładach jazdy przewoźników linii podmiejskich. Estetyka, wyposażenie i oznakowanie poszczególnych przystanków są bardzo zróżnicowane. Na terenie miasta znajdują się przystanki wyposażone, w nowe wiaty i rozkłady jazdy, przystanki ze starymi zniszczonymi wiatami oraz oznakowane jedynie za pomocą znaku D-15. Znaczna część przystanków nie posiada rozkładów jazdy oraz nie ma nazw. Osoby, na co dzień nie korzystające z komunikacji autobusowej w Pruszkowie, mają utrudniony dostęp do informacji, w jakie miejsce Pruszkowa mogą z danego przystanku dojechać, ze względu na brak map ze schematem komunikacji. Ponadto część przystanków nie posiada rozkładów jazdy, lub jest tylko informacja o miejscowości docelowej i ewentualnie wskazanie, czy dany autobus zatrzymuje się przy stacji PKP. Informacje przekazywane pasażerom często nie są ze sobą spójne. Te same przystanki, na poszczególnych liniach posiadają różne nazwy, nawet u tego samego przewoźnika. Ułatwieniem jest możliwość korzystania z informacji zamieszczonych na stronach internetowych (rozkłady jazdy).

22 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 22 Najlepiej oznakowane i wyposażone są przystanki, na których zatrzymują się autobusy linii miejskich. Rozkłady jazdy są umieszczone na każdym przystanku. Informacje na temat przebiegu poszczególnych linii miejskich, lokalizacji przystanków oraz rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej miasta. Rys. 10. Przebieg linii podmiejskich w Pruszkowie (opracowane na podstawie:

23 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 23 Rys. 11. Lokalizacja przystanków autobusowych na obszarze miasta Pruszków (opracowane na podstawie: oraz

24 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 24 Nr Tabl. 2. Przystanki autobusowe na terenie miasta Pruszków ogólna charakterystyka. Nazwa przystanku Linie korzystające z przystanku Linia miejska nr 2 1 Kraszewskiego / WKD Pętla w rejonie przystanku Pruszków WKD Linia podmiejska III Krajowej / B. Prusa Linia miejska nr 2 Dwustronny, na al. Armii Krajowej, na odcinku pomiędzy Berenia - 2 Bolesława Prusa 01 Linia podmiejska III Prusa POW / DULAG Linia miejska nr 3 Jednostronny, na ulicy jednokierunkowej P.O.W. (tworzy zespół 3 POW DULAG 01 Linia podmiejska III przystankowy z przystankiem nr 4) PRUSZKÓW UL. POW Linie podmiejskie VI, VIII Łączniczek AK / rondo Linia miejska nr 3 Jednostronny, na ulicy jednokierunkowej Ul. Łączniczek AK 4 R o n d o 0 1 Linia podmiejska III (tworzy zespół przystankowy z przystankiem nr 3) Waryńskiego / przy PKP Linia miejska nr 3 i 4 Dwustronny, na ul. Waryńskiego, pomiędzy ul. Elektryczną i 5 ul. Waryńskiego, Elektrownia Linie podmiejskie I, III Promyka 6 7 Promyka / szkoła Linia miejska 4 Szkoła 02 Linia podmiejska III, Dwustronny, ul. Promyka, w rejonie ul. Pływackiej ul. Promyka I Linie podmiejskie I, VI Robotnicza / Wierzbowa Linia miejska 4 Dwustronny, na ul. Robotniczej, w rejonie skrzyżowania z ul. Wierzbowa 01 Linia podmiejska III Wierzbową 8 Groblowa / Przejazdowa Linia miejska 4 Jednostronny, na ul. Groblowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Przejazdowa 01 Linia podmiejska III Przejazdową, 9 Przejazdowa 03 Linia podmiejska III Dwustronny na ul. Promyka, w rejonie skrzyżowania z ul. Przejazdową 10 ul. Domaniewska (Cmentarz) Linia podmiejska III Żbików Cmentarz Linie podmiejskie I i VI Dwustronny na DW 701, ul. Domaniewska, na północ od ronda ul. Poznańska Linia podmiejska III 11 ŻBIKÓW RONDO Linia podmiejska VI Dwustronny, na DW 718, pomiędzy 3 Maja a Żbikowską Rondo Linia podmiejska VIII 12 Kościół 05 Linie podmiejskie III, VIII PRZEDSZKOLE Linia podmiejska VI Dwustronny, na ul. 3 Maja, ok. 100m na wschód od kościoła 3-go Maja / Mostowa Linia miejska 3 13 Mostowa 03 Linia podmiejska III UL. PILNIKOWA Linia podmiejska VI Dwustronny, na ul. 3 Maja, pomiędzy ul. Mostową i Pilnikową ul. 3-go Maja przy Mostowej Linia podmiejska VIII 3-go Maja / Pańska Linia miejska 3 14 Łąkowa 01 Linia podmiejska III Dwustronny, na ul. 3 Maja, na odcinku pomiędzy Łąkową a UL. PAŃSKA Linia podmiejska VI Pańską 15 ul.3-go Maja przy Pańskiej USC 04 ZURT Kościuszki 01 ul. Bolesława Prusa przy parku ZURT Linia podmiejska VIII Linia podmiejska III Linie podmiejskie I i VI Linia podmiejska II Linia podmiejska VIII 16 ul. Działkowa Linia podmiejska I Staszica/Skarbowy Linia miejska 2 Linie podmiejskie I, VI, ul. Staszica VII, VIII Sienkiewicza / PKP Linia miejska 1 i 2 Linie podmiejskie I, IV, V, Dw. PKP VI, VII ul. Sienkiewicza PKP (V Linia podmiejska VIII Opis Dwustronny, na ul. Prusa, w rejonie ul. Kościuszki (po północnej stronie) Jednostronny, w kierunku południowym (tworzy zespół przystankowy z przystankiem nr 19) Dwustronny, na ul. Staszica, przy Urzędzie Skarbowym Przystanek dwustronny na ul. Sienkiewicza, przy stacji PKP 19 Akacjowa Linia podmiejska I Jednostronny i tworzy zespół przystankowy z przystankiem nr Oś. Staszica Linia podmiejska II Dwustronny, na al. Wojska Polskiego, po północnej stronie Osiedle Staszica Lidl Linie podmiejskie IV, V skrzyżowania z ul. Działkową (w rejonie jest stacja benzynowa i Lidl) Plantowa / SP 2 Linie miejskie 1 i 2 ul. Plantowa Linie podmiejskie II, VII, Dwustronny, na ul. Plantowej, na północ od ul. Jasnej,

25 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 25 Nr 22 Nazwa przystanku Linie korzystające z przystanku VIII Powstańców / Ołówkowa Linia miejska 1 Herbapol Linia podmiejska II 23 Herbapol Linia podmiejska II 24 ul. Wojska Polskiego Linie podmiejskie II, VII 25 Bohaterów W-wy (Lidl) Linia podmiejska II Opis Dwustronny, na ul. Powstańców, w rejonie ul. Ołówkowej. Dwustronny, na ul. Powstańców, w rejonie skrzyżowania z al. Wojska Polskiego (na wlocie i wylocie ul. Powstańców), Dwustronny, na al. Wojska Polskiego, na wylotach ze skrzyżowania z ul. Powstańców Dwustronny, na ul. Bohaterów Warszawy, po południowej stronie ul. Topolowej 26 Partyzantów Linia podmiejska II Dwustronny, na ul. Partyzantów, pomiędzy ul. Szpitalną a Zacisze 27 Tworki Linia podmiejska II Dwustronny, na DW 719 Al. Jerozolimskie, pomiędzy ul. Główną i Miejską 28 Powstańców/Pułaskiego Linia miejska 2 UL.POWSTAŃCÓW r. PUŁASKIEGO Linia podmiejska VII Dwustronny, na ul. Powstańców, przy skrzyżowaniu z ul. Pułaskiego. Powstańców przy Pułaskiego Linia podmiejska VIII 29 B. Prusa /Armii Krajowej Linia miejska 2 Dwustronny, na ul. Prusa, pomiędzy al. Armii Krajowej a KORNER Linia podmiejska VI Kościelną. 30 ul. 3-go Maja przy Długiej Linia podmiejska VIII Dwustronny, na ul. 3-Maja, w rejonie ul. Długiej 31 ul. Duchnicka Linia podmiejska VIII Dwustronny, na ul. Żbikowskiej, w rejonie ul. Duchnickiej 32 os. Staszica/Wojska Polskiego Linie miejskie 1 i 2 Jednostronny przystanek, na którym kończy i zaczynają bieg linie Pruszków Oś. Staszica Linie podmiejskie II i VII miejskie 1 i Chopina / Kubusia Puchatka Linia miejska 1 Jednostronny, w kierunku północnym (PKP), na ul. Chopina 34 Chopina / Pałacyk SOKOŁA Linia miejska 1 Jednostronny, w kierunku północnym (PKP), w rejonie skrzyżowania ul. Chopina z Kościuszki 35 Stalowa / Mokra Linia miejska 1 Jednostronny, w kierunku Os. Staszica, na ul. Stalowej 36 Stalowa / Powstańców Linia miejska 1 Jednostronny, w kierunku Os. Staszica, na ul. Stalowej 37 Armii Krajowej / Szpital Linia miejska 2 Dwustronny na al. Armii Krajowej, w rejonie szpitala powiatowego 38 Ireny / Armii Krajowej Linia miejska 2 Dwustronny na ul. Ireny, po południowej skrzyżowania z al. Armii Krajowej 39 Ireny 45 Linia miejska 2 Dwustronny na ul. Ireny, w rejonie skrzyżowania z ul. Ryszarda 40 Tadeusza / sklep Linia miejska 2 Dwustronny, w rejonie skrzyżowania ul. Tadeusza i Waldemara 41 Inżynierska Linie miejskie 3 i go Maja / Granitowa Linia miejska 3 43 Długa / Mostowa Linia miejska 3 Dwustronny 44 Długa / Wesoła Linia miejska 3 Dwustronny Przystanek jednostronny, stanowiący przystanek początkowy i jednocześnie końcowy Dwustronny, w kierunku Inżynierskiej na ul. 3 Maja, a w drugim kierunku na Długiej 45 Zdziarska / Miodowa Linia miejska 3 Jednostronny, w kierunku Piastowa 46 Zdziarska / Zbigniewa Linia miejska 3 Jednostronny, w kierunku Piastowa 47 Korczaka / Nałkowskiej Linia miejska 3 Jednostronny, w kierunku Piastowa 48 Broniewskiego / Studzienna Linia miejska 3 Jednostronny, w kierunku Inżynierskiej 49 Długa /Kolejowa Linia miejska 3 Jednostronny, w kierunku Inżynierskiej 50 Przejazdowa / Traktowa Linia miejska 4 Jednostronny 51 Promyka / Przejazdowa Linia miejska 4 Jednostronny 52 Promyka / Wiśniowa Linia miejska 4 Jednostronny

26 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 26 Na liniach miejskich (zgodnie z wymaganiami przetargu na obsługę linii, od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016), na trasy mogą wyjeżdżać autobusy nie starsze niż z 2003 roku, dwudrzwiowe, niskowejściowe, oznaczone czytelnymi tablicami kierunkowymi z herbem miasta. Linię numer 1 obsługują autobusy 80-miejscowe, a pozostałe linie autobusy 30-miejscowe. Podsumowując analizę systemu komunikacji autobusowej, należy stwierdzić, że układ linii jest autobusowych wraz z linią WKD zapewniają połączenie głównych źródeł i celów podróży na terenie Pruszkowa. Rozmieszczenie przystanków autobusowych jest zadawalające. W przypadku większości obszarów dostępność do przystanków jest dobra. Na rysunku poniżej przedstawiono przebieg linii autobusowych oraz WKD wraz z zaznaczonymi przystankami na tle głównych źródeł i celów podróży (stacje kolejowe: Pruszków PKP, Pruszków WKD, Tworki i Malichy są zarówno celem jak i źródłem podróży). Należy jednak dodać, że sprawna komunikacja autobusowa na obszarze miasta wymaga skoordynowania rozkładów poszczególnych linii, jednoznacznego oznakowania (także przystanków) oraz zapewnienia dobrej informacji pasażerskiej. Cele podróży Źródła podróży Rys. 12. Trasy linii autobusowych i kolei wraz z przystankami na tle źródeł i celów podróży.

27 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 27 5 CHARAKTERYSTYKA, OCENA i PROGNOZY POTRZEB PRZEWOZOWYCH 5.1 Charakterystyka społeczno - gospodarcza Sfera gospodarcza Korzystne położenie miasta, m.in. bliskość tras międzynarodowych i krajowych, międzynarodowego Lotniska Chopina, kolejowego terminalu kontenerowego, są czynnikami dynamizującymi jego rozwój. Pruszków jest przede wszystkim ośrodkiem mieszkaniowym i przemysłowo-usługowym, a także ośrodkiem sportu i rekreacji. W roku 2012 w Pruszkowie zarejestrowanych było podmiotów gospodarczych i ich liczba rośnie. W ostatnich pięciu latach wzrost ten wyniósł prawie 10%. W województwie mazowieckim w tym samym czasie nastąpił wzrost na poziomie 8%. Udział podmiotów prywatnych w gospodarce miasta wynosi 99% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Dominującą rolę (ok. 80% sektora prywatnego) odgrywają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Spółki handlowe, mające duże znaczenie dla gospodarki miasta, stanowią ok. 10% podmiotów prywatnych. Systematycznie rośnie także liczba podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 10 osób. W Pruszkowie jest takich podmiotów 323, w tym: 62 zatrudniające powyżej 50 osób, 6 zatrudniających powyżej 250 osób i jeden zatrudniający powyżej >1000 osób. W Pruszkowie występuje różnorodny przemysł, m.in. zakłady farmaceutyczne (Herbapol) i kosmetyczne (LOreal), a także centra logistyczne (np. Millennium Logistic Park) i jeden z największych w Polsce kolejowych terminali kontenerowych. Rozwija się także budownictwo (powstają nowe osiedla mieszkaniowe), handel i usługi. Wśród dużych zakładów należy wymienić: Daewoo Electronics Manufacturing Poland, Mitsui, Nice, Gorenje, Electrolux, Lek, TRW Automotive. Na terenie gminy znajduje się 9 dużych obiektów handlowych (m.in. Dragon, Lidl, Alma i Carrefour Express). Na terenie powiatu działalność prowadzi także IKEA, Man, DAF, 3M, Iveco i wiele innych. W mieście siedziby mają 24 banki. Pruszków jest ośrodkiem sportu i rekreacji południowo-zachodniej części aglomeracji warszawskiej. Infrastruktura obejmuje: halę sportową "Znicz", Stadion piłkarski, Olimpijski Tor Kolarski " BGŻ Arena", Aqua Park "Kapry", cztery parki (w tym park Potulickich z unikatowym układem przestrzennym), zaplecze naukowo-dydaktyczne w postaci: 18 przedszkoli, 8 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 7 szkół średnich, Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki i 1 szkoły policealnej. Na terenie miasta znajdują się 3 szpitale. Sfera społeczna Według danych GUS, Pruszków zamieszkuje mieszkańców 3, przy czym na pobyt stały zameldowanych jest osób 4. Wśród nich 18% stanowi ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), 63% w wieku produkcyjnym oraz 19% w wieku poprodukcyjnym. W roku 2012 był dodani przyrost naturalny (171 osób). W ostatnich czterech latach ( ) odnotowano 3% wzrost liczby ludności Pruszkowa (na pobyt stały). Gęstość zaludnienia obszaru objętego planem transportowym wynosi osób/km². 3 Według danych GUS, stan na , według faktycznego miejsca zamieszkania 4 Według danych z Urzędu Miasta Pruszków, stan na październik 2013 r.

28 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków. Projekt 28 Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego (rok 2002) w Pruszkowie udział osób niepełnosprawnych (osoby niepełnosprawne w wieku 15 lat więcej) jest na poziomie 10% ludności miasta (ok. 5,8 tys. osób). W planach rozwoju miasta jako cele strategiczne wymieniane są działania na rzecz wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym m.in. poprzez usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych. Stopa bezrobocia (procent bezrobotnych w grupie ludności w wieku produkcyjnym) w Pruszkowie w roku 2010 wyniosła 4,6%. Jest to wartość dość niska odnosząc ją do danych dla całego powiatu pruszkowskiego (6,8%), województwa mazowieckiego (9,7%), czy całego kraju (12,4%). 5.2 Wskaźnik motoryzacji Według danych Starostwa Pruszkowskiego (Wydział Komunikacji) w Pruszkowie jest zarejestrowanych tys. samochodów (stan na dzień ). Oznacza to wskaźnik motoryzacji, który wynosi ok. 540 sam/1000 mieszkańców (odnosząc dane do osób zameldowanych wskaźnik ten jest jeszcze wyższy- 566 sam./1000 mieszkańców). Wysoki wskaźnik motoryzacji oznacza dużą dostępność samochodów, co z punktu widzenia zarządzania systemem transportowym jest niekorzystne. Stan taki zwiększa bowiem wymagania w stosunku do organizacji transportu zbiorowego i jego konkurencyjności na etapie podejmowania decyzji o odbywaniu podróży. 5.3 Struktura przestrzenna miasta oraz główne źródła i cele podróży Powierzchnia Pruszkowa wynosi 19,19 km 2. Największą część zajmują tereny mieszkaniowe - 50%, tereny przemysłowe 15% oraz tereny rolne i niefunkcjonalne 29,1%. Tereny zabudowy biurowej stanowią tylko 0,1%, zabudowy handlowej - 3,8%, a parków 2,0%. Rozwój przestrzenny miasta nie jest jednolity i jest związany przede wszystkim z głównym układem komunikacyjnym miasta. Można wyróżnić kilka charakterystycznych obszarów (rys. 13): 1. Żbików i Bąki położone na północ od linii kolejowej i na zachód od drogi nr 718. Północną część zajmują głównie tereny rolne i nieliczna zabudowa jednorodzinna. Natomiast południowa część zabudowana jest głównie domami jednorodzinnymi, a częściowo także kamienicami (w okolicy ul. 3 Maja i ul. Narodowej). W ostatnich latach w tym obszarze powstały nowe osiedla wielorodzinne m.in. w okolicach ul. Granicznej i ul. Korczaka. Znajduje się tu również duży obszar poprzemysłowy tworzący obecnie centrum logistyczne. 2. Gąsin położony na zachód od drogi nr 718 oraz na północ od linii kolejowej. Północno-zachodnia część przeznaczona jest głównie na potrzeby zakładów przemysłowych oraz magazynów w tym także obiektów komunalnych jak wysypisko śmieci i baza MZO. W części południowo-wschodniej znajduje się osiedle domów jednorodzinnych. 3. Osiedle Staszica i osiedle Prusa położone są w południowo zachodniej części miasta, pomiędzy ul. Powstańców, al. Wojska Polskiego, ul. Plantową i ul. Brzozową. Jest to największy zespół osiedli wielorodzinnych w Pruszkowie, posiadający jednocześnie największy współczynnik gęstości zaludnienia na terenie gminy.

Warszawa, dnia 27 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 27 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2014 r. Poz. 1852 UCHWAŁA NR XLI.388.2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Linia nr 2 jak w dzień roboczy od godziny 6:40 do. 19:34 (rozkład w załączniku) Linia nr 3 jak w dzień świąteczny

OGŁOSZENIE. Linia nr 2 jak w dzień roboczy od godziny 6:40 do. 19:34 (rozkład w załączniku) Linia nr 3 jak w dzień świąteczny OGŁOSZENIE PKS w Grodzisku Maz. informuje, że autobusy komunikacji miejskiej w Pruszkowie w dniu 01.11.2016 kursować będą wg. następujących rozkładów jazdy: Linia nr 1 jak w dzień świąteczny Linia nr 2

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Moje miasta Moja kolej Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Warszawa, 30 maja 2017 roku Zakres prac 21,6 km sieci trakcyjnej 22 km linii kolejowej (43 km

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Pruszkowa

Urząd Miasta Pruszkowa Urząd Miasta Pruszkowa Komunikacja zastępcza Kolejowa Autobusowa KM Linia ZG WKD Linia ZM Linia ZB Linia ZP Linia 716 i 717 Urząd Miasta Pruszkowa KOLEJE MAZOWIECKIE (KM) Grodzisk Mazowiecki po układzie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii 447 [1]

Modernizacja linii 447 [1] Modernizacja linii 447 [1] pt., 25/08/2017-15:01 Informacja aktualizowana na bieżąco Remont linii 447 - honorowanie biletów KM i ZTM od 3 września 2017 r. Szanowni Państwo, od 3 września 2017 r. remont

Bardziej szczegółowo

Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata

Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2030 Definicja drogi powiatowej Art. 6a. 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Metropolia warszawska 2.0

Metropolia warszawska 2.0 Metropolia warszawska 2.0 Konwencja Metropolitalna 27 maja 2017 r. Komunikacja publiczna w metropolii warszawskiej Gminy podwarszawskie objęte transportem organizowanym przez ZTM 32 porozumienia międzygminne

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Ursynowskie słoiki :-) uwaga na zmiany

Ursynowskie słoiki :-) uwaga na zmiany Ursynowskie słoiki :-) uwaga na zmiany Uwaga na zmiany w rozkładach SKM od 12 października! [dropcap] [/dropcap]prace modernizacyjne na liniach kolejowych wokół Warszawy wchodzą w kolejną fazę. Dlatego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii 447

Modernizacja linii 447 Modernizacja linii 447 [1] pt., 25/08/2017-15:01 Informacja aktualizowana na bieżąco Rozkłady jazdy komunikacji zastępczej linii ZB, ZG, ZM i ZP z poszczególnych przystanków Rozkłady jazdy komunikacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja komunikacji miejskiej w Mławie

Koncepcja komunikacji miejskiej w Mławie Koncepcja komunikacji miejskiej w Mławie Warszawa-Mława, 12 czerwca 2014 r. Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa tel./fax +48 22 323 77 50 lub 51 e-mail: zdgtor@zdgtor.pl

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 27 PKP Rembertów DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 27 PKP Rembertów DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 27 Rembertów DO ROKU

Bardziej szczegółowo

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika INTEGRACJA handlowa organizacyjna taryfowa z powodu braku odpowiednich ustaw nie ma możliwości prawnych stworzenia pełnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 30 PKP Włochy DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 30 PKP Włochy DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 30 DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala

mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Czym jest P+R? Parkuj

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 11 Metro Dworzec Gdański DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 11 Metro Dworzec Gdański DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr Metro Dworzec Gdański

Bardziej szczegółowo

Sieć drogowo-uliczna Krakowa

Sieć drogowo-uliczna Krakowa II. TRANSPORT II-1 II.1. System transportowy Transport i komunikacja w Krakowie tworzą wieloelementowy system złożony z sieci drogowo-ulicznej wraz z parkingami, komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej,

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 29 PKP Wesoła DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 29 PKP Wesoła DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 29 DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY Al.. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa tel.: +48 22 69 97 235 faks: +48 22 69 97 236 biuro@skm.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy dokumentprzyjęty przez Radę miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA dr inż. PIOTR SZAGAŁA

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r.

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych PKM w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 38 Rondo DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu Tomasz Sieradz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowsze w kontekście międzynarodowym i krajowym Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce. Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM

Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce. Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM Rozwój transportu kolejowego w Małopolsce Grzegorz Sapoń Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji UMWM 13 linii komunikacyjnych 61 643 568 zł 69 000 000 zł 77 578 456 zł 92 000 000 zł 75 530 000

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK

WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK WARSZAWA - GRODZISK MAZ. / MILANÓWEK Rozkład jazdy ważny od 2009.12.13 A D D D 2 D 2 D km 167 2231 101 201 103 301 203 105 401 205 403 303 107 169 405 207 407 109 111 409 209 411 413 113 115 117 211 119

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji

Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji Poznańska Kolej Metropolitalnej szansa dla aglomeracji Źródło: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. dr Radosław Bul Instytut Geografii Społeczno Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydział Nauk Geograficznych

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa NOF Propozycja

Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 14 maja 2013 r.

Wrocław, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 14 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 3796 UCHWAŁA NR XLIII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

DOJAZDY DO PRUSZKOWA

DOJAZDY DO PRUSZKOWA DOJAZDY DO PRUSZKOWA 1. Dojazd od Al. Krakowskiej w okolicach Janek strona 2 2. Dojazd z Warszawy jadąc Al. Jerozolimskimi z Centrum strona 3 3. Dojazd z miejscowości przylegających do trasy Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 26 PKP Międzylesie DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 26 PKP Międzylesie DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 26 PKP Międzylesie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE PLANSZE WERSJA DO KONSULTACJI LIPEC 27 wyniki szczyt popołudniowy mapa punktów POMIARY RUCHU generatory ruchu (3:-6:) o SO samochody osobowe SD lekkie samochody

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i Transport w Mieście

Komunikacja i Transport w Mieście Komunikacja i Transport w Mieście Kolej częścią komunikacji miejskiej - Integracja taryfowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Łódź, 1 czerwiec 2017r. Standard obsługi pasażerów kolei 1. Jakość i komplementarność

Bardziej szczegółowo

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA Strategia aglomeracji w Centrum Badań Metropolitalnych UAM wielokryterialne planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 43 Saska DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 43 Saska DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 43 Saska DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Akcja transportowa na mecz UEFA EURO 2012 GRECJA ROSJA 16 czerwca 2012 r. Zespół ds. Przewozów w czasie EURO

Akcja transportowa na mecz UEFA EURO 2012 GRECJA ROSJA 16 czerwca 2012 r. Zespół ds. Przewozów w czasie EURO Akcja transportowa na mecz UEFA EURO 2012 GRECJA ROSJA 16 czerwca 2012 r. Zespół ds. Przewozów w czasie EURO DODATKOWY TRANSPORT W DNIU MECZU GRECJA - ROSJA AUTOBUSY TRAMWAJE METRO KOLEJ dodatkowe linie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 Nazwa organizatora publicznego transportu zbiorowego 1) : Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Obsługa komunikacyjna szkoły w Dąbrowie Leśnej

Obsługa komunikacyjna szkoły w Dąbrowie Leśnej Obsługa komunikacyjna szkoły w Dąbrowie Leśnej Obsługę komunikacyjną szkoły w Dąbrowie Leśnej zapewnią linie: ŁD, ŁZ i 701. W celu poprawy dojazdu w bezpośredni rejon szkoły, proponujemy korektę trasy

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Integracja komunikacji gminy Suchy Las i Poznania od 28 stycznia 2013 (linie nr 67, 88, 901, 902, 904, 905, 907, 911) Poznań, dnia 09.01.2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 7 Dworzec Wschodni DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 7 Dworzec Wschodni DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 7 Dworzec Wschodni

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja 1. Katowice, ul. Słowackiego 16 www.citybaner.pl tel. 32 724 76 78 biuro@citybaner.pl. Baner. Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm )

Lokalizacja 1. Katowice, ul. Słowackiego 16 www.citybaner.pl tel. 32 724 76 78 biuro@citybaner.pl. Baner. Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm ) Katowice ul. Andrzeja Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm ) Dodatki: Oświetlenie Lokalizacja 1 600x300cm widoczny jest z Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej, który przejął rolę węzła komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o. KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU WYBRANYCH LINII AUTOBUSOWYCH Łódź, 21 września 2011 r. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi MPK Łódź Sp. z o.o. Cele zmian 1) Wzmocnienie obsługi komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22.02.20001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dworców. Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY. mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz r.

ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY. mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz r. ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz 25.08.2017 r. LOTNISKO F.CHOPINA W WARSZAWIE Stan obecny Ruch: 12,8 mln pax/rok 2016

Bardziej szczegółowo

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN HIPOLIT CEGIELSKI STATE COLLEGE OF HIGER EDUCATION IN I GNIEZNO POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DIVISION OF TRANSPORT T SYSTEMS DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego Zakup nowoczesnego taboru to kolejny krok Organizatora Przewozów i Przewoźnika w zaspokojeniu wzrastających

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3

FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 FORMULARZ DO PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA NR 3 Nazwa organizatora publicznego transportu zbiorowego 1) : Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja oznakowania drogowskazowego sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Aleksander Buczyński

Koncepcja oznakowania drogowskazowego sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Aleksander Buczyński Koncepcja oznakowania drogowskazowego sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Aleksander Buczyński Wrzesień 2005 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Lokalizacja i treść ramion drogowskazów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 21.04.2017 r. OPRACOWANIE KONCEPCJI W ramach projektu Master

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r.

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r. Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r. Niniejsza prezentacja przedstawia projekt zmian w komunikacji na

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 4 Dworzec Centralny DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 4 Dworzec Centralny DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr Dworzec Centralny

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej ul. Niemierzyńska 18a 71-441 Szczecin STAN ISTNIEJĄCY Więźba

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 42 Rondo Żaba DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 42 Rondo Żaba DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 42 DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Zastępcza Komunikacja Autobusowa Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Zachodnia ważna w dniach 03 IX-14 X

Zastępcza Komunikacja Autobusowa Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Zachodnia ważna w dniach 03 IX-14 X Zastępcza Komunikacja Autobusowa Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Zachodnia Termin kursowania (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)

Bardziej szczegółowo

STAN ISTNIEJĄCY INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ ORAZ INNE UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBECNEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA

STAN ISTNIEJĄCY INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ ORAZ INNE UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBECNEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA Załącznik nr 8B do Regulaminu Konkursu STAN ISTNIEJĄCY INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ ORAZ INNE UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBECNEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PODMIOCIE ZAMAWIAJĄCYM 1.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy. Wersja 0.1.

Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy. Wersja 0.1. Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy Wersja 0.1. Warszawa, maj 2015 W dniu 27 maja 2015 roku (środa) odbędzie się na Stadionie narodowym

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II

Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II Inwestor: Gmina Miasta Toruń Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II Wykonawca: PROGREG Sp. z o.o. ul. Dekarzy 7C 30-414 Kraków PLAN

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej System Zarządzania Jakością- Minimalne Normy Jakości Obsługi ustanowiony przez przewoźnika lokalnego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 28 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 26 lutego 2013 r.

Szczecin, dnia 28 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 26 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 1367 UCHWAŁA NR XXVI/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LEGIONOWO

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LEGIONOWO PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LEGIONOWO Legionowo, grudzień 2013 Spis treści Spis treści...2 1.Wstęp...3 2. Determinanty rozwoju transportu publicznego...4 2.1

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 437 UCHWAŁA NR XXV/309/2016 RADY MIASTA MŁAWA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 437 UCHWAŁA NR XXV/309/2016 RADY MIASTA MŁAWA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 27 r. Poz. 437 UCHWAŁA NR XXV/309/26 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 29 grudnia 26 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których

Bardziej szczegółowo

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r.

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r. Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat Warszawa, 22 września 2017 r. Krajowy Program Kolejowy ponad 66 mld zł łączna wartość inwestycji ponad 220 projektów 9000 km torów objętych pracami Łączymy

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego. Komisja Transportu Związku Miast Polskich

Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego. Komisja Transportu Związku Miast Polskich Węzły przesiadkowe jako integracja transportu zbiorowego Komisja Transportu Związku Miast Polskich Łódzkie węzły przesiadkowe Trasa W-Z centra przesiadkowe: Przystanek Piotrkowska - Centrum Przystanek

Bardziej szczegółowo

1 DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

1 DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DIAGNOZA MOBILNOŚCI LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO. Wyniki badań telefonicznych LOF W roku 20 w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 6 Dworzec Wileński DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 6 Dworzec Wileński DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr Dworzec Wileński DO

Bardziej szczegółowo

Historia i nowoczesność

Historia i nowoczesność Historia i nowoczesność STYLOWE OSIEDLE gdzie historia przeplata się z nowoczesnością Unikalny styl i atrakcyjna zabudowa sprawią, że Osiedle Grafitowe III zaskoczy swoim nadzwyczajnym charakterem Grafitowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 32 Pl. Unii Lubelskiej DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 32 Pl. Unii Lubelskiej DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 32 Pl. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Łódź, 31 maja 2012 Plan prezentacji: Poznań i aglomeracja poznańska podstawowe informacje Poznań na tle europejskich

Bardziej szczegółowo

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM

Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, EUROREG, SISKOM Plan prezentacji owarszawski Węzeł Kolejowy ogrupy użytkowników odotychczasowe diagnozy dostępności

Bardziej szczegółowo