GPDT SP. Z O.O. Projekt Wykonawczy Nr projektu: PBW-D IZ Data: 02 listopad 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GPDT SP. Z O.O. Projekt Wykonawczy Nr projektu: PBW-D IZ Data: 02 listopad 2015 r."

Transkrypt

1 GPDT SP. Z O.O. Projekt Wykonawczy Nr projektu: PBW-D IZ Data: 02 listopad 205 r. Temat: Inwestor: Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu Osiedla Awaryjnego w Skawinie w zakresie dróg, parkingów, chodników, odwodnienia i oświetlenia Gmina Skawina Urząd Gminy w Skawinie ul. Rynek, Skawina Osiedle Awaryjne w Skawinie Część: Projekt Budowlano - Wykonawczy Zakres: Inwentaryzacja zieleni Projektant: mgr inż. Grzegorz Piecha SLK/096/POOD/05 Specjalność drogowa Asystent: inż. Mateusz Kresek NIP: REGON: KONTO: ING BANK ŚLĄSKI:

2 Spis zawartości opracowania: ZAKRES INWENTARYZACJA ZIELENI CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa formalno-prawna opracowania. 2. Informacje wstępne. 2.. Stan istniejący. 3. Cel i zakres opracowania. 4. Metodyka badań. 5. Wyniki szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej. 6. Stan zdrowotny drzew i krzewów. 7. Wykaz drzew kolidujących z planowaną inwestycją przeznaczonych do wycinki. 8. Wykaz zieleni z preliminarzem opłat za wycinkę. 9. Projekt nasadzeń zastępczych. 0. Uwagi końcowe. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rysunek nr Orientacja skala :0 000 Rysunek nr Plan sytuacyjny skala :500

3 . Podstawa formalno - prawna opracowania Materiałami wyjściowymi do opracowania niniejszej inwentaryzacji były: - mapa topograficzna :0 000, - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali :500, - szczegółowe badania dendrologiczne w terenie, - rozdział 4 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień ustawy z dnia 6 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 203 r. poz. 627 ze zm.), - i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004 r. Nr 228, poz ze zm.), - pkt -4 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 24 października 204 r. w sprawie opłat za usuniecie drzew i krzewów oraz kar stawek za zniszczenie zieleni na rok 205 (Monitor Polski Nr 0, poz. 958). 2. Informacje wstępne Inwentaryzacja została przeprowadzona w dniu 02 września 205 r. Planowany termin usunięcia zieleni przewidzianej do usunięcia to IV kwartał 206 r. 2.. Stan istniejący Projektowane przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu terenu osiedla w zakresie dróg, parkingów, chodników, odwodnienia i oświetlenia. Teren objęty opracowaniem położony jest we wschodniej części miejscowości Skawina, w pobliżu drogi krajowej nr 44, na terenie Osiedla Awaryjnego. Przedmiotowa inwestycja związana jest bezpośrednio z obsługą komunikacyjną przyległej zabudowy osiedla. 3. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest określenie gatunków i odmian drzew i krzewów, rosnących na terenie przyszłej inwestycji. Zakres opracowania obejmuje: Określenie gatunku i odmiany drzew i krzewów w nomenklaturze łacińsko - polskiej, Podanie podstawowych wymiarów drzew i krzewów: obwód pni na wysokości

4 ,30m podanych w cm, wysokości drzew i średnic rzutu ich koron w m, pole powierzchni; Określenie opłat za usunięcie zieleni istniejącej, która koliduje z planowaną inwestycją. Ponadto celem niniejszego opracowania jest również wykonanie projektu nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją pn: Projekt zagospodarowania terenu Osiedla Awaryjnego w Skawinie w zakresie dróg, parkingów, chodników, odwodnienia i oświetlenia. 4. Metodyka badań W trakcie badań terenowych dokonano opisu dendrologicznego rosnących w zakresie opracowania drzew i krzewów. Dla wszystkich określono: dokładną lokalizację (Plan sytuacyjny Rys. 2), gatunek, wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne (obwód pnia, średnica korony i wysokość) oraz opisano stan zdrowotny. Obwód pnia mierzono na wysokości 30 cm ponad powierzchnią gruntu taśmą mierniczą z dokładnością do cm. Średnice rzutu korony mierzono taśmą miernicza z dokładnością do 0,5 m na powierzchni terenu. Wysokość drzew zmierzono orientacyjnie z dokładnością do 0,5 m. Przy opisie stanu zdrowotnego zwrócono szczególną uwagę na stan pnia (ewentualne ubytki wgłębne, wypróchnienia, pochylenie pnia) oraz korony (susz gałęziowy, połamane konary, dziuple). 5. Wyniki szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej Pomiary przedstawiono w ujęciu tabelarycznym (Tabela nr ) Numery drzew w tabelach odpowiadają numeracji na planie sytuacyjnym w skali :500. Tabela Zestawienie zinwentaryzowanych drzew Lp. zgodnie z mapą 2 Rodzaje, gatunki i odmiany drzew Obwód pnia [cm] Wysokość [m] Średnica korony [m] lub powierzchnia [m 2 ] Uwagi pienny

5 Topola osika (Populus tremula L.) Topola osika (Populus tremula L.) Topola osika (Populus tremula L.) Topola osika (Populus tremula L.) Świerk pospolity (Picea abies) ,8 Krzew Krzew Krzew - - 2,3 Krzew , , , , ,7 Krzew - -,2 Krzew Krzew

6 Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) Bukszpan (Buzus L.) - - 8,5 Krzew - - 0,4 Krzew - -,3 Krzew - - 0,7 Krzew - - Krzew - - 0,2 Krzew - - 0,7 Krzew - - 2, , - - 2, ,6 Krzew - - 3,6 Krzew - -,2 Krzew - - 0,7 Krzew Irga rozkrzewiona (Contoneaster divaricatus) - -,3 Krzew Bukszpan (Buzus L.) Bukszpan (Buzus L.) - - 0,3 Krzew - - 0,4 Krzew Krzew - - 5,2 44 Nie rozpoznano gatunku Drzewo wycięte 45 Nie rozpoznano gatunku Drzewo

7 wycięte - - 3,5 Krzew Krzew pienny pienny pienny pienny

8 Kasztanowiec (Aesculus L.) Bukszpan (Buzus L.) Świerk srebrzysty (Picea pungens Engelm.) Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) Świerk srebrzysty (Picea pungens Engelm.) (Fraxinus ornus) Hortensja ogrodowa (Hydrange macrophylla) Hortensja ogrodowa (Hydrange macrophylla) Lilak pospolity (Syringa vulgaris) Dzika róża (Rosa canina L.) ,3 Krzew - - 0,6 Krzew ,4 Krzew 52 8, , ,2 Krzew - - 4,9 Krzew - - 0,5 Krzew - -,3 Krzew - -,8 Krzew - - 9,8 Krzew - -,2 Krzew - - 0, Krzew - - 0,7 Krzew Krzew Krzew - -,7 Krzew 85 Bukszpan - - Krzew

9 (Buzus L.) Kasztanowiec (Aesculus L.) Świerk pospolity (Picea abies) Świerk pospolity (Picea abies) - - 5,2 Krzew , , ,6 Krzew Śliwa domowa ( Prunus dometica L.) Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia L.) pienny - -,2 Krzew Klon jesionolistny pienny

10 (Acer negundo L.) 24 Klon jesionolistny (Acer negundo L.) Brzoskwinia (Persicia Mill.) Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) Dzika róża (Rosa canina L.) Modrzew europejski (Larix decidua Mill.) Modrzew europejski (Larix decidua Mill.) pienny ,5 Krzew ,6 Krzew ,3 Krzew pienny ,2 Krzew ,8 Krzew

11 Cyprys (Cupressus L.) (Pinus sylvestris - - 2,2 Krzew - - 3,6 Krzew - -,6 Krzew Krzew 42 2, Krzew - - 2, Krzew - - 4,8 Krzew - -, Krzew ,9 Krzew ,7 Krzew - - 9,6 Krzew - - 0,8 Krzew - -,5 Krzew - - 0,6 Krzew - - 3,9 Krzew - - 9,9 Krzew Lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) Lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) - - 2,6 Krzew - - 0,5 Krzew

12 Dzika róża (Rosa canina L.) Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) Lipa szerokolistna (Tilla platyphullos Scop.) - - 2,3 Krzew - - 0,9 Krzew ,7 Krzew Dzika róża (Rosa canina L.) Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) Dzika róża (Rosa canina L.) - - 3,4 Krzew - - 0, ,5 - - Krzew 56 2,5 43 2,5 2 Aronia czarna (Aronia melanocarpa) - - 0,7 Krzew Wierzba płacząca (Salix alba L. 'Tristis') Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - - 0, ,9 Krzew - -,2 5 2, , ,6 Krzew - - 5, Krzew

13 Cyprys (Cupressus L.) Cyprys (Cupressus L.) Cyprys (Cupressus L.) Cyprys (Cupressus L.) Cyprys (Cupressus L.) Cyprys (Cupressus L.) Cyprys DoDANO (Cupressus L.) - - 0,3 Krzew - - 0,3 Krzew - - 0,3 Krzew - - 0,3 Krzew ,9 Krzew Krzew - - 2,0 Krzew Krzew - - 0,9 Krzew Nie rozpoznano gatunku Aronia czerwona (Aronia arbutifocia) Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) 34 2,5 3 Krzew Drzewo wycięte Krzew - - 2,4 Krzew - - 6,9 Krzew 27 2,3,5 86 Nie rozpoznano gatunku Drzewo wycięte - -,7 Krzew pienny - -,5 Krzew

14 Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) Wiśnia (Cerasus Mill.) Brzoz brodawkowata Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia) Morwa czarna (Morus nigra L.) Morwa czarna (Morus nigra L.) Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) , pienny pienne ,5,5 5 5,5 34, Krzew ,5 2 2-pienne ,

15 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) Klon zwyczajny(acer platanoides L.) Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) Śliwa domowa ( Prunus dometica L.) Świerk pospolity (Picea abies) Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) Świerk pospolity (Picea abies) Świerk pospolity (Picea abies) pienny pienny , Krzew Nie rozpoznano gatunku Świerk pospolity (Picea abies) 9,9,5 23 Świerk pospolity 3 2,2 2 Drzewo wycięte

16 (Picea abies) 232 Nie rozpoznano gatunku Nie rozpoznano gatunku , Nie rozpoznano gatunki Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) Jodła (Abies Mill.) Jodła (Abies Mill.) Jodła (Abies Mill.) Drzewo wycięte Drzewo wycięte Drzewo wycięte - - 0,7 Krzew Krzew - -, ,

17 Świerk pospolity (Picea abies) Świerk pospolity (Picea abies) Jodła (Abies Mill.) Nie rozpoznano gatunku Nie rozpoznano gatunku Nie rozpoznano gatunku Orzech włoski (Junglas regia L.) Robina szczeciniasta (Robinia szczeciniasta) Robina szczeciniasta (Robinia szczeciniasta) Wiśnia (Cerasus Mill.) Drzewo wycięte Drzewo wycięte Drzewo wycięte - - 3,6 Krzew - - 0,3 Krzew Robina szczeciniasta (Robinia szczeciniasta) - - 0,4 Krzew Nieszpułka zwyczajna (Mespilus germanica L.) pienne - - 0,3 Krzew pienne ,

18 Świerk pospolity (Picea abies) Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) - - 0,9 Krzew ,9 Krzew Nie rozpoznano gatunku Nie rozpoznano gatunku Drzewo wycięte Drzewo wycięte 6. Stan zdrowotny drzew Podczas inwentaryzacji oceniono drzewa pod względem ich ogólnej zdrowotności i stanu pni korony. Stwierdzono, że w przeważającej części stan zinwentaryzowanej zieleni jest dobry. 7. Wykaz drzew kolidujących z planowaną inwestycją przeznaczonych do wycinki Tabela 2 Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki Lp. zgodnie z mapą Rodzaje, gatunki i odmiany drzew Obwód pnia [cm] Wysokość [m] Średnica korony [m] lub powierzchnia [m 2 ] Uwagi - - 0,7 Krzew Krzew - - 3,5 Krzew

19 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) Śliwa domowa ( Prunus dometica L.) pienny ,3 Krzew - - 4,3 - -,3 Krzew - -,8 Krzew - - 9,8 Krzew - - 0,7 Krzew Krzew Krzew - - 5,2 Krzew pienny ,6 Krzew Krzew - - 4,8 Krzew - - 3,9 Krzew - -,7 Krzew

20 Lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) Lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) Dzika róża (Rosa canina L.) Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) Dzika róża (Rosa canina L.) Aronia czarna (Aronia melanocarpa) Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - - 9,6 Krzew - -, ,6 Krzew - - 3,9 Krzew - - 9,9 Krzew - - 2, , ,3 Krzew - - 0, ,7 Krzew ,5 - - Krzew 43 2, , , ,9 Krzew - -,2 5 2, ,6 Krzew

21 Cyprys (Cupressus L.) Cyprys (Cupressus L.) - - 5, Krzew - - 0,3 Krzew - - 0,3 Krzew ,9 Krzew - - 2,4 Krzew 27 2,3, Krzew Tabela 3. Wykaz Właścicieli/Władających działek w obrębie których przewidziano drzewa do usunięcia Lp. zgodnie z mapą 5,6,3,42, 5,52,53,54,56, 67,73,76,77,78, 8,82,83,86,88, 89,97,28,30, 34,37,39,40, 42,43,44,45, 46,47,48,49, 5,54,55,56, 58,59,60,6, 62,63,65,66, 67,68,70,72, 73,74,83,85, 225 Rodzaje, gatunki i odmiany drzew Wszystkie wymienione gatunki zgodnie z tabela nr - Zestawienie zinwentaryzowa nych drzew Numer obrębu Numer działki /38 Właściciel/Władający Gmina Skawina Rynek Skawina. Istniejąca zieleń przeznaczona do usunięcia koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu w zakresie dróg, parkingów, chodników, odwodnienia i oświetlenia.

22 8. Wykaz zieleni z preliminarzem opłat za wycinkę Tabela 4. Wykaz drzew i krzewów z preliminarzem opłat za wycinkę Lp. zgodni e z mapą Rodzaje, gatunki i odmiany drzew Lilak pospolity (Syringa vulgaris) Obwód pnia [cm]/ [m²] Stawka jednostkowa [zł] Współczynni k różnicujący stawki w zależności od obwodu pnia Stawka [zł] 80 37,63 2,37 734, ,63 2, ,75-255,78 0,7 2736,85-255, ,80-255, , ,54 2, ,09-255,78 255, ,37 48,5 9,54 29,5 20, , ,63 2,37 898,3-255,78 7,3 4424,99-255,78 4,3 3657,65-255,78,3 2890,3-255,78,8 460,40-255,78 9,8 2506,64-255,78 0,7 79,05

23 , ,36-255, ,70-255,78 5,2 3887,86 Śliwa domowa ( Prunus dometica L.) 08 88,52 3, , ,96 3, , , ,02 255,78 3,6 3478,6-255,78 2 5,56-255,78 4,8 3785,54-255,78 3,9 3555,34-255,78,7 434,83-255,78 9,6 2455,49-255,78,5 383,67-255,78 0,6 53,47-255,78 3,9 997,54-255,78 9,9 5090, Lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) Lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) Dzika róża (Rosa canina L.) - 255,78 2,6 4578,46-255,78 0,5 27,89-255,78 2,3 588,29 49 Lipa szerokolistna - 255,78 0,9 230,2

24 (Tilia platyphyllos) Dzika róża (Rosa canina L.) Aronia czarna (Aronia melanocarpa) - 255,78 7,7 997,54-9, , ,78,5 383,67-255,78 255,78-255,78 2 5,56-255,78 0,70 498, Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) Cyprys (Cupressus L.) Cyprys (Cupressus L.) - 9,54 0,4 27,46-255,78 7,9 79,05-255,78,2 02,3 5 3,84,00 207,60-255,78,00 255, ,84,5 606,05-255,78 5,6 3990,7-255,78 5, 3862,28-255,78 0,3 76,73-255,78 0,3 76, ,63,5 284,07-255,78 5,9 4066,9-255,78 2,4 5473, ,78,5 0428, , ,9

25 Suma ,84 9. Projekt nasadzeń zastępczych Projektuje się wykonanie nowych nasadzeń grup drzew przy projektowanym zagospodarowaniu terenu osiedla. Projekt zakłada ulokowanie nowych drzew głównie w wolnych przestrzeniach między blokami zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Przygotowanie miejsca Obszary przeznaczone pod nasadzenia zastępcze powinny być wolne od resztek pobudowlanych, gruzu oraz innych zanieczyszczeń. Z powierzchni usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się w warstwie warstwy urodzajnej. Zgromadzone w pryzmy zanieczyszczenia należy wywieść poza teren działki lub w miejsce wskazane przez Inwestora. Drzewa sadzić wraz z bryłą korzeniową do uprzednio przygotowanych dołów. Wymiar wykonanego dołu powinien być odpowiednio powiększony średnica o 5 cm, głębokość o 0 cm od odpowiednio średnicy i grubości bryły korzeniowej. Dno dołu wyłożyć żyzną ziemią z dodatkiem kompostu lub odkwaszonego torfu. Po posadzeniu zasypać również żyzną ziemią. Drzewa sadzić wierzchem bryły 3-5 cm powyżej poziomu terenu otaczającego. Zabieg ten ma zapobiec osiadaniu. Po wykonaniu nasadzenia w warstwie terenu drzewa należy opalikować z zastosowaniem dwóch, trzech palików z taśmą parcianą. W wypadku prawidłowego posadowienia, zabezpieczenia bryły korzeniowej dopuszcza się odstąpienie od palikowania. Po posadzeniu nie należy przycinać korony. Z pozostałej martwicy uformować po posadzeniu i ewentualnym opalikowaniu drzew należy wykonać miskę, w wypadku sadzenia drzew wiosną. W wypadku sadzenia jesienią uformować kopczyk wysokości minimum 20 cm. Po uformowaniu martwicy w miskę lub kopczyk, ściółkować korą lub zrębkami grubości 8-0 cm. Należy przewidzieć okresowe podlewanie w okresie pierwszego i drugiego sezonu wegetacyjnego. Użyte do nasadzeń rekompensujących drzewa powinny odpowiadać zaleceniom określonym w decyzji. Ponadto materiał wykorzystywany do nasadzeń powinien posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne. Wszystkie drzewa powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmiana i specyfikacja terenową. Korzenie

26 muszą być zabezpieczone przed wyschnięciem i przemrożeniem od momentu wykopania do czasu sadzenia. Pielęgnacja drzew Chwasty należy usuwać ręcznie w odpowiedniej odzieży ochronnej (rękawice). Przy nawożeniu należy stosować się do dawek, sposobu i terminu nawożenia podanych przez Producenta nawozów. Nawozy należy zabezpieczyć tak aby nie doszło do kontaktu przez osoby niepożądane. Pracownicy wykonujący nawożenie oraz otoczenie w trakcie nawożenia powinno być odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwym działaniem substancji chemicznych zawartych w nawozach. Maszyny i narzędzia przeznaczone do pielęgnacji (m. in. obkaszarki, kosy i piły spalinowe) mogą używać jedynie osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone w sposób zgodny z instrukcją i przeznaczeniem. Pracownik obsługujący maszyny i narzędzia przeznaczone do pielęgnacji zieleni powinien być wyposażony w specjalną odzież ochronną i środki ochrony osobistej (maski, okulary, słuchawki itp.) W celu rekompensaty strat przyrodniczych wynikających z usunięcia zieleni, przewiduje się wykonanie nasadzenia zastępczego w stosunku :. Wszelkie niezbędne nasadzenia rekompensujące zostaną wykonane na działce nr 2063/38, jednostka ewidencyjnej nr 206_4, obręb 007 Skawina. Tabela 5. Nasadzenia zastępcze Lp. zgodnie z mapą Rodzaje, gatunki i odmiany drzew przeznaczone do usunięcia Ilość do usunięcia Lp. zgodnie z mapą N N2 N3 N4 Rodzaje, gatunki i odmiany drzew przeznaczone do nasadzenia rekompensującego Brzoza brodawkowata Brzoza brodawkowata (Ligustrum vulgare L.) (Ligustrum vulgare L.) Ilość nasadzenia zastępczego

27 Lilak pospolity (Syringa vulgaris) Śliwa domowa ( Prunus dometica L.) 30 N5 N6 N7 N8 N9 N5 N4 N7 N8 N0 N3 N N20 N2 N2 N23 N25 N33 Cis pośredni (Texus media) Cis pośredni (Texus media) Cis pośredni (Texus media) Cis pośredni (Texus media) Cis pośredni (Texus media) (Ligustrum vulgare L.) (Ligustrum vulgare L.) (Ligustrum vulgare L.) (Ligustrum vulgare L.) Tuja (Thuja L.) Tuja (Thuja L.) Tuja (Thuja L.) (Ligustrum vulgare L.) (Ligustrum vulgare L.) Tuja (Thuja L.) (Ligustrum vulgare L.) N6 (Ligustrum vulgare

28 L.) 34 N32 (Ligustrum vulgare L.) 37 N3 (Ligustrum vulgare L.) 39 N24 40 N26 42 N27 43 N30 44 N28 45 N29 46 Lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) N34 Cis pośredni (Texus media) 47 Lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) N35 Cis pośredni (Texus media) 48 Dzika róża (Rosa canina L.) N36 (Ligustrum vulgare L.) 49 Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) N37 Cis pośredni (Texus media) 5 N38 Cis pośredni (Texus media) 54 N4 Brzoza brodawkowata 55 N42 Brzoza brodawkowata 56 Dzika róża (Rosa canina L.) N43 Dzika róża (Rosa canina L.) 58 N44 Brzoza brodawkowata 59 Aronia czarna (Aronia melanocarpa) N45 (Robinia pseudoacacia)

29 60 N46 (Robinia pseudoacacia) 6 N47 (Robinia pseudoacacia) 62 N48 Brzoza brodawkowata 63 (Robinia pseudoacacia) N49 Brzoza brodawkowata 65 N50 Brzoza brodawkowata 66 (Robinia pseudoacacia) N5 Brzoza brodawkowata 67 N35 Brzoza brodawkowata 68 N52 Brzoza brodawkowata 70 Cyprys (Cupressus L.) N53 Brzoza brodawkowata 72 Cyprys (Cupressus L.) N54 Brzoza brodawkowata 73 N55 (Robinia pseudoacacia) 74 N39 (Ligustrum vulgare L.) 83 N40 (Ligustrum vulgare L.) 85 N9 (Ligustrum vulgare L.) 225 N22

30 0. Uwagi końcowe Przed przystąpieniem do nasadzeń zastępczych i robót ziemnych należy zapoznać się z przebiegiem infrastruktury technicznej. Przy pracach z zastosowaniem ciężkiego sprzętu oraz przy ręcznym wykonywaniu dołów do sadzenia roślin w przypadku natrafienia na przedmioty znajdujące się pod powierzchnią ziemi (kable, blachy, gruz itp.) mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo należy zachować szczególną ostrożność. Każdorazowy fakt natrafienia na przedmioty znajdujące się pod powierzchnią ziemi musi zostać zgłoszony u Kierownika Robót. Sadzenie drzew należy przeprowadzić w ubraniach roboczych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca nasadzeń zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem zlecenia z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej wiedzy zawodowej oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa terenów zielonych. Prace powinny być realizowane przez specjalistyczną firmę ogrodniczą posiadającą odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. wrzesień 205 r. mgr inż. Grzegorz Piecha inż. Mateusz Kresek

31

32

1. Podstawa formalno - prawna opracowania

1. Podstawa formalno - prawna opracowania . Podstawa formalno - prawna opracowania Materiałami wyjściowymi do opracowania niniejszej inwentaryzacji były: - mapa sytuacyjno wysokościowa w skali: :500, - mapa topograficzna w skali: :0 000, - szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano Wykonawczy Nr projektu: PBW D IZ Data: 30 maj 2016 r.

Projekt Budowlano Wykonawczy Nr projektu: PBW D IZ Data: 30 maj 2016 r. BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH ASPRO BARTOSZ MARSZAŁEK 38-200 Jasło, ul. Żeromskiego 26 biuro.aspro@interia.pl tel. kom.: 668 290 587 Projekt Budowlano Wykonawczy Nr projektu: PBW D328026 IZ Data: 30 maj

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra. 1. Podstawa formalno - prawna opracowania Materiałami wyjściowymi do opracowania niniejszej inwentaryzacji były: - mapa sytuacyjno wysokościowa w skali: 1:500, - mapa topograficzna w skali: 1:10 000, -

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1 NAZWA ZAMÓWIENIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: RODZAJ OPRACOWANIA: JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: BRANŻA: PROJEKTANT: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej 1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej Drzewa należy przesadzić na teren dz. 59 i 64 AM-11 obręb Kowale przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu. Rośliny należy sadzić

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo.

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na numerze karty spowoduje przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn ZAKŁAD BUDOWLANY KLIER 54-030 Wrocław ul.. Przemyska 16 a Tel. 071/71-64-072 Tel. kom. 0602/10 36 27 Umowa nr 21/DT/P/2016 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

Katowice, grudzień 2016r.

Katowice, grudzień 2016r. FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 PROJEKT NASADZEŃ Inwestor/ Zleceniodawca Gmina Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Krzysztofa Sikora-Bigaj Upr. Nr 235/98/UW

Mgr inż. Krzysztofa Sikora-Bigaj Upr. Nr 235/98/UW . 55-095 Mirków, DŁUGOŁĘKA ul. Parkowa 7 tel.kom. 504 17 70 32 tel/fax 71 315-56-03 e-mail : wodus@poczta.onet.pl Stadium: INWENTARYZACJA ZIELENI Inwestycja Adres obiektu: Inwestor: BUDOWA CHODNIKA W UL.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania 1 Spis treści 1. Dane ogólne... 3 1.1 Nazwa opracowania.... 3 1.2 Inwestor... 3 1.3 Autor opracowania... 3 1.4 Podstawa opracowania.... 3 1.5 Cel i zakres opracowania.... 3 2. Warunki formalno prawne...

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH WOKÓŁ BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO WYBURZENIA NA TERENIE DZIAŁEK NR 6/3, 6/4 i 7/27 (AM 7, OBRĘB NOWY DWÓR) PRZY UL. WOJROWICKIEJ 58 WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG W GMINIE BRZEŹNIO Zamawiający: Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98275 Brzeźnio Wykonawca: Mgr inż. arch. kraj. Paweł Dzierżek Szymanowice

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. PROJEKT BUDOWLNO WYKONWCZY MODERNIZCJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. INWESTOR : URZĄD MIST RUD ŚLĄSK 41 709 RUD ŚLĄSK plac Jana Pawła II 6 JEDNOSTK PROJEKTOW : BOB BIURO ORGNIZCJI BUDOWNICTW inŝ. Piotr

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 OPERAT DENDROLOGICZNY działki 97, 98, 1506/95 Inwestor: Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n L.p. nr inwentary z. drzewa gatunek drzewa uwagi obwód pnia w cm mierzony na wys. 130 cm Parking P1 1 1 olcha czarna 157 125 2 2 olcha

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Przebudowa i modernizacja ulicy Korczaka oraz budowa łącznika ul. Bardiowskiej z ul. 11-go Listopada w Gorlicach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. MATERIAŁY OPISOWE 1. DANE OGÓLNE 1.1. Zakres opracowania 1.2. Materiały

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6

Spis zawartości. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 2 Spis zawartości I. Część opisowa 1.0. Przedmiot i cel opracowania. 2.0. Podstawy opracowania 3.0. Inwentaryzacja zadrzewień i zakrzaczeń. 4.0. Podsumowanie i wnioski. II. Rysunki Rys 1/1 Arkusz 1 6 3

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI ,,ZUBiD,, inŝ. Bogdan Misiura 76-004 Sianów, Karnieszewice 45a tel. (0) 604-118 578; fax: 91 882 10 64; e-mail: zubidbm@interia.pl NIP 673-119-76-70 INWENTARYZACJA ZIELENI INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia. października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Połączenie ul. Południowej w Gościcinie z ul. Sucharskiego w Wejherowie. Spis treści:

Połączenie ul. Południowej w Gościcinie z ul. Sucharskiego w Wejherowie. Spis treści: Spis treści: I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania... 2 2. Cel i zakres opracowania... 2 3. Materiały wyjściowe do opracowania... 2 4. Opis stanu istniejącego... 2 5. Parametry techniczne remontowanego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo